6.1 Χρήση της Εφαρμογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1 Χρήση της Εφαρμογής"

Transcript

1 6.1 Χρήση της Εφαρμογής Powerpoint 2010 is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentations that can include animation, narration, images, and videos. Talk about different versions of Powerpoint (95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, Office 365 subscription, OfficeOnLine - free and Office for mobile devices) and different format of documents (ppt, pptx = XML). Internal structure of the documents. Mention Viewers in use for older versions. There are also Free alternatives to Powerpoint (and Office) e.g. Open Office (Sun Micro). Then go over the Ribbon and lightly over the tabs. Go through an example of each interaction (Tabs, groups, commands, galleries, buttons, dialogs, etc.). Show use of keyboard shortcuts. ALT to show them. Explain the Quick Access Menu, Backstage, and bottom line. Here is a reference to the Microsoft Office Website: Here is a reference to the OfficeOnLine Website: https://office.live.com/start/default.aspx Here is a reference to the GCF Learn Free Website to be used as an aid. General advice: Prepare your presentation on paper before, use Word to do the text, figure about one slide per minute, use minimal effects, tailor layout to the audience or the occasion, keep it simple. Use charts, tables, graphics instead of all text, bulleted points may be presented one at a time, tell a story, tell them what you ll say then summarize at the end, rehearse your presentation.

2 6.1.1 Εργασία με Παρουσιάσεις Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής παρουσιάσεων. Άνοιγμα, κλείσιμο παρουσιάσεων Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης βασισμένης στο προεπιλεγμένο πρότυπο. Design PageSetup allows for different sizes of slides (screen 4:3,16:9 etc), Paper, etc. Note: If screen presentation select light backgrounds, the opposite for paper presentations. Select from templates and Design Background Styles, or Design Theme. You can then change the fonts,colors and effects of your selected them (create a custom font and use it). View Slide Master to modify the Default layouts and store them as custom templates for future use Αποθήκευση μιας παρουσίασης σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου. Αποθήκευση παρουσίασης με άλλο όνομα Αποθήκευση μιας υπάρχουσας παρουσίασης με άλλη μορφή αρχείου: Ως Αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου (Rich Text Format, rtf), πρότυπο παρουσίασης, προβολή παρουσίασης, αρχείο εικόνας ή ως διαφορετική έκδοση της εφαρμογής Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων Βελτίωση Παραγωγικότητας Μεταβολή βασικών ρυθμίσεων/επιλογών της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση των παρουσιάσεων Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας Χρήση εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης (zoom) Εμφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων. Επαναφορά, ελαχιστοποίηση της κορδέλας (ribbon).

3 6.2 Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης Προβολές Παρουσίασης Κατανόηση της χρήσης των διαφορετικών καταστάσεων προβολής μιας παρουσίασης: κανονική προβολή, προβολή ταξινόμησης διαφανειών, προβολή διάρθρωσης, προβολή παρουσίασης Αναγνώριση καλής πρακτικής κατά την προσθήκη διαφανειών τίτλων: χρήση διαφορετικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια για διάκριση των διαφανειών στην προβολή διάρθρωσης και κατά την πλοήγηση στην προβολή παρουσίασης Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων προβολής μιας παρουσίασης: κανονική προβολή, προβολή ταξινόμησης διαφανειών, προβολή παρουσίασης Διαφάνειες Επιλογή διαφορετικής διαθέσιμης διάταξης για μια διαφάνεια Εφαρμογή ενός διαθέσιμου προτύπου σχεδίασης σε μια παρουσίαση Αλλαγή χρώματος φόντου σε επιλεγμένη ή σε όλες τις διαφάνειες Εισαγωγή νέας διαφάνειας με συγκεκριμένη διάταξη, όπως: διαφάνεια τίτλου, γραφήματος και κειμένου, λίστας κουκίδων, πίνακα/υπολογιστικού φύλλου. View Window to work on more than one slide simultaneously (tile,cascade,swirch) Αντιγραφή, μετακίνηση διαφανειών εντός της παρουσίασης, μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων. Duplicate, Copy-Paste, Reuse slides (New Slide bottom) Διαγραφή διαφανειών Υπόδειγμα Διαφανειών Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου (εικόνα, γραφικό, αντικείμενο σχεδίασης) στο υπόδειγμα διαφανειών. Απαλοιφή γραφικού αντικειμένου από το υπόδειγμα διαφανειών Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο συγκεκριμένων ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης Εφαρμογή αυτόματης αρίθμησης διαφανειών, ημερομηνίας με αυτόματη ή μη αυτόματη ενημέρωση στο υποσέλιδο συγκεκριμένων ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης.

4 6.3 Κείμενο Χειρισμός Κειμένου Αναγνώριση καλών πρακτικών δημιουργίας περιεχομένου διαφανειών: χρήση σύντομων και περιεκτικών φράσεων, λιστών με κουκίδες, αριθμημένων λιστών Προσθήκη κειμένου σε μια θέση κράτησης μιας διαφάνειας σε κανονική προβολή, προβολή διάρθρωσης Επεξεργασία κειμένου μιας παρουσίασης. Whimsy: Turn text into SmartArt and Applying WordArt to text Αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου εντός μιας παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων Διαγραφή κειμένου Χρήση της αναίρεσης, ακύρωσης αναίρεσης Μορφοποίηση Αλλαγή μορφοποίησης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς Εφαρμογή μορφοποιήσεων κειμένου: έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη γραφή, σκιά Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων κειμένου Εφαρμογή αλλαγών πεζών/κεφαλαίων σε κείμενο Στοίχιση κειμένου: αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά σε ένα πλαίσιο κειμένου Λίστες Δημιουργία εσοχών σε λίστα με κουκίδες. Απαλοιφή εσοχών από λίστα με κουκίδες Καθορισμός της απόστασης γραμμών πριν και μετά από λίστα με κουκίδες ή αριθμημένη λίστα Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων βασικών στυλ κουκίδων και στυλ αρίθμησης σε μια λίστα Πίνακες Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου σε πίνακα διαφάνειας. Note: For larger tables first build them in Word or Excel and copy them here. Smaller ones you can build directly Επιλογή γραμμών, στηλών ή ολόκληρου πίνακα Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Μεταβολή πλάτους στηλών και ύψους γραμμών.

5 6.4 Γραφήματα Χρήση Γραφημάτων Εισαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία διαφόρων ειδών από τα διαθέσιμα γραφήματα σε μια παρουσίαση: στηλών, ράβδων, γραμμής, πίτας Επιλογή γραφήματος Αλλαγή του τύπου γραφήματος Προσθήκη, απαλοιφή, τροποποίηση του τίτλου ενός γραφήματος Προσθήκη ετικετών δεδομένων σε ένα γράφημα: τιμές/αριθμοί, ποσοστά Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός γραφήματος Μεταβολή των χρωμάτων των στηλών, ράβδων, γραμμών, τμημάτων πίτας σε ένα γράφημα Οργανογράμματα Δημιουργία οργανογράμματος με συγκεκριμένη ιεραρχία και περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας οργανογράμματος της εφαρμογής Αλλαγή της ιεραρχικής δομής ενός οργανογράμματος Προσθήκη, διαγραφή συνεργατών και υφισταμένων σε ένα οργανόγραμμα.

6 6.5 Γραφικά Αντικείμενα Εισαγωγή, Χειρισμός Προσθήκη ενός γραφικού αντικειμένου (εικόνας, γραφικού, αντικειμένου σχεδίασης) σε μια διαφάνεια Επιλογή γραφικού αντικειμένου Αντιγραφή, μετακίνηση γραφικών αντικειμένων και γραφημάτων/διαγραμμάτων εντός της παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων Αλλαγή μεγέθους, διαγραφή γραφικών αντικειμένων, γραφημάτων/διαγραμμάτων μιας παρουσίασης Περιστροφή, αναστροφή γραφικών αντικειμένων Στοίχιση γραφικών αντικειμένων σε σχέση με τη διαφάνεια: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, κάτω Σχεδίαση Προσθήκη διαφόρων τύπων αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια: γραμμή, βέλος, βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, έλλειψη, κύκλος, πλαίσιο κειμένου Εισαγωγή κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, έλλειψη ή κύκλο Αλλαγή του χρώματος του φόντου γεμίσματος, του χρώματος γραμμής, του πάχους και του στυλ της γραμμής των αντικειμένων σχεδίασης Αλλαγή του στυλ έναρξης και λήξης ενός βέλους Εφαρμογή σκιάς σε ένα αντικείμενο σχεδίασης Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια. Home Arrange Group/Ungroup objects so they can be moved together or acted upon together. (select by CTL-click) Μεταφορά ενός αντικειμένου ένα επίπεδο μπροστά, ένα επίπεδο πίσω, σε πρώτο πλάνο, στο φόντο μιας διαφάνειας, πίσω από άλλα αντικείμενα σχεδίασης.

7 6.6 Προετοιμασία Αποτελεσμάτων Προετοιμασία Προσθήκη και απαλοιφή εφέ εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών. Keep these to a minimum, be consistent Προσθήκη και απαλοιφή προκαθορισμένης κίνησης σε διάφορα στοιχεία μιας διαφάνειας. Animation attached to item. Action (Insert) attached to item to cause something. Insert Sound Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στις διαφάνειες μιας παρουσίασης Επιλογή της κατάλληλης μορφής των διαφανειών της τελικής παρουσίασης όπως: διαφάνειες επιδιασκοπίου, για σημειώσεις, προβολή στην οθόνη. Presenting a Powerpoint Slide Show Απόκρυψη και επανεμφάνιση διαφανειών Έλεγχος και Παρουσίαση Ορθογραφικός έλεγχος της παρουσίασης και διορθώσεις όπως: ορθογραφικά λάθη, διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων Αλλαγή διαμόρφωσης διαφάνειας και προσανατολισμού διαφάνειας σε οριζόντιο ή κατακόρυφο. Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού Εκτύπωση ολόκληρης παρουσίασης, συγκεκριμένων διαφανειών, σημειώσεων ακροατηρίου και ομιλητή, διάρθρωσης διαφανειών, πολλαπλών αντιτύπων μιας παρουσίασης Εκκίνηση της προβολής παρουσίασης από την πρώτη ή την τρέχουσα διαφάνεια Μετάβαση στην επόμενη ή σε συγκεκριμένη διαφάνεια κατά την προβολή παρουσίασης.

8 Presenting a Powerpoint Slide Show Presentation can be done to a large screen from your computer, by broadcasting it to the Web, via a CD, or converted to video. You could have notes printed for yourself, and handouts for the audience. You could add a narration (e.g. if you are not present), you could play music, video, and more. To add narration go to the first slide and select it, then Slide Show tab, click Record Slide Show... To delete the narration from a slide in Normal view click the sound icon on slide and press Delete. Time the presentation to insure you don t run over your allotted time. In Slide Show tab Set up Slide Show and decide what type of presentation it will be. Review. In Slide Show tab Custom Slide Show, create New and select which slides for a custom show. In File click Save & Send to create Video, package for CD, print handouts, Broadcast (using a MS service) to any viewer who can get a link, etc. OR you can Publish Slides which will let you select which slides you want to package into a library file of your choice, OR you can make pictures of any or all your slides from File Save As any picture format (jpg, tiff, etc.).

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE BREEZE II Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE 1/ Εμφάνιση 1 2/ Για να ξεκινήσετε τη χρήση 3 2.1 Φόρτιση της μπαταρίας 3 2.2 Χρήση κάρτας μνήμης 3 2.3 Απότομη αφαίρεση κάρτας μνήμης 5 2.4 Χωρητικότητα μνήμης 5 2.5

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting

Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting 1 Εγχειρίδιο χρήσης για User s manual for Windows & Windows & Macintosh Macintosh Touch (CTT-460) Touch (CTT-460) Pen(CTL-460) (CTL-460) Pen Fun Fun (CTH-460, CTH-461, CTH-661) && (CTH-460, CTH-461, CTH-661)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ» (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη (Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK Contents 1. Goals of This Guide... 3 2. The Windows Phone Voice... 3 3. Language-Specific... 4 3.1. General Tone & Voice Share the Message... 4 3.2. Style Help deliver

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P3 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Προχωρηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TI EINAI TO QUARKXPRESS 25 ΟΙ ΠΑΛEΤΕΣ ΤΟΥ QUARKXPRESS 40 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TI EINAI TO QUARKXPRESS 25 ΟΙ ΠΑΛEΤΕΣ ΤΟΥ QUARKXPRESS 40 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σημείωση! Οι νέες ή σημαντικά αλλαγμένες λειτουργίες εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Εκτός από αυτές τις επισημασμένες αλλαγές, στο βιβλίο έχουν προστεθεί επίσης δεκάδες νέα ένθετα

Διαβάστε περισσότερα