Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρκετά από τα θέµατα που διαπραγµατεύεται το κυρίως σώµα του «Compendium» (Μέρος Α ) δεν αποτελούν συνήθως καθηµερινές έγνοιες των περισσοτέρων διδασκόντων στα Ιδρύµατα της τριτοβάθµιας. Οι προκηρυχθείσες όµως παρεµβάσεις στην Ενέργεια (αναλυτικά στο Μέρος Β του «Compendium») αφορούν συνολικές βελτιώσεις και ρυθµίσεις των ΠΠΣ, και άρα απαιτούν εξοικείωση µε το διδακτικό και µαθησιακό «state of the art» πάνω στο οποίο βασίζονται. Ζητούµενα είναι πάντα η αποτελεσµατικότερη ελκυστικότερη εκπαίδευση, η πολλαπλότερη (πολυκάναλη) και πλουσιότερη παροχή της διδασκαλίας και των υπολοίπων διδακτικών τεχνικών (εργαστήρια, οµαδικές εργασίες, κλπ.), η προώθηση των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης, και η συνολικά ενεργητικότερη µαθησιακή διαδικασία. Στο Παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται ενδεικτική βιβλιογραφία σε µια αρκετά λεπτοµερή κατηγοριοποίηση. Η «Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης» του «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ» λειτουργεί ως «Ανεξάρτητη Αρχή» και ευελπιστεί κάποια στιγµή τα documents αυτά να περιληφθούν άµεσα ή έµµεσα µέσα στην σχεδιαζόµενη ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση του Γρ. Τεκµηρίωσης της ανωτέρω ειδικευµένης για το ΚΠΣ υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ. Ο κυριότερος λόγος για τις αναφορές σε ιστοσελίδες (διερευνήσεις εκεµβρίου 2000, Οκτωβρίου 2001 και Ιανουαρίου 2002) είναι για να καταδειχθεί πως τα θέµατα που αναπτύσσονται σε αυτό το Compendium αποτελούν θέµατα που απασχολούν την διεθνή κοινότητα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ακόµη και σε επίπεδο καθηµερινών εργασιών. Με σκέψεις δηλαδή, πολιτικές και debates, που λαµβάνουν χώρα µέσα από το Internet. Κάποιες από αυτές τις αναφορές, βέβαια, ενδέχεται να είναι «πτητικές» ή ασταθούς περιεχοµένου, εφόσον αντιστοιχούν σε καταγραφικές απόπειρες ή σχεδιασµούς µερικοί των οποίων µπορεί τελικά να είχαν προσωρινή ισχύ. ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ( κατά σειρά εµφάνισής τους στα κείµενα ) ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (πενταετή προγράµµατα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης) ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (το ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ) ΠΠΣ Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΠ διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΑΕΙ) ΠΜΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μ Ε Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (πλέον ως Πανεπιστήµια µε τον Ν2916/2001) ΤΕΙ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ι ΒΕ Ινστιτούτα ια Βίου Εκπαίδευσης (νέα µορφή των ΚΕΚ της τριτοβάθµιας) ΠΣΕ Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής (καταργούµενη µορφή διατµηµατικών ΠΠΣ) Η/Υ ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΟΠΣ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» όλων των Αρχών ιαχείρισης του Γ ΚΠΣ Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 3Π Μαθήµατα µε χρήση στην πράξη «πολλαπλών πηγών πληροφόρησης» 2 Μαθήµατα που διακινούνται εναλλακτικά και µε «δικτυακή διάθεση» Π*Σ ιατµηµατικά ΠΠΣ και ΠΜΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στην αρχή κάθε υπο-κατηγορίας βιβλιογραφικών αναφορών υπάρχει από ένα µικρό σηµείωµα ορολογίας, αφού προσπαθήσαµε το «Τεχνικό ελτίο Ενέργειας» (κείµενο Προκήρυξης), καθώς και το κυρίως τµήµα του Compendium να µην φέρει ει το δυνατόν διάσπαρτη ξενόγλωσση ορολογία (η οποία πάντως, και εάν υπάρχει, εµφανίζεται πάντοτε µε italics). Τις σηµειώσεις αυτές προσπαθήσαµε να εµπλουτίσουµε µε εναλλακτικές ξενόγλωσσες φρασεολογίες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι να 50

2 προσφύγουν από µόνοι τους σε περαιτέρω βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναζητήσεις. ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΠΗΓΩΝ Έµφαση δόθηκε κυρίως στις διδακτικές µεθόδους, τις συµπληρωµατικές δεξιότητες που οφείλουν να αναπτύσσουν τα προγράµµατα σπουδών και την εν γένει στήριξη των σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τεκµηρίωση πάνω σε θέµατα περιβάλλοντος, γυναικών και πληροφορικής θα πλαισιώσουν «compendia» άλλων Ενεργειών. Οµοίως και για τις ισχνές βιβλιογραφικές κατηγορίες «Ε» οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογήσεις. Οι παρακάτω βραχυγραφίες αφορούν πηγές τεκµηρίωσης και ιδεών οι οποίες συναντώνται σε διάφορες από τις 21 βιβλιογραφικές κατηγορίες, και για λόγους συντοµίας ονοµατίζονται πλήρως µόνον άπαξ. CRE = τριµηνιαία περιοδική έκδοση «CRE-action» της Ένωσης Πρυτάνεων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, µετεξελιχθείσα >31/3/2001 (site «www.unige.ch/eua») EJEE = «European Journal of Engineering Education», the official SEFI Journal, Carfax Publishing GJEE «Global Journal of Engineering Education», έκδοση της UICEE (the UNESCO Internatio-nal Center for Engng. Educ.) µε «www.eng. monash.edu.au/usicee/gjee/globalj.htm» IJEM = «The International Journal of Education Management» από την «Emerald Worldwide Resources» H.E. = «Higher Education», a journal from Kluwer Academic Publishers HEP = «Higher Education Policy», a journal from Pergamon Press MIT-1 = «Disturbing the Educational Universe», Tech Review, issues, MIT Press OECD = Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη («www.oecd.org» education) n1 = «olam.ed.asu.edu/epaa» site of EPAA (Education Policy Analysis Archives), Arizona State University n2 = «www.umich.edu/~icls/proceedings/keyword.html» site of the 4-th ICLS (International Conference on Learning Systems, 2000) n3 = «uga.berkeley.edu/sled/compendium» site of the «Berkeley Compendium of Suggestions for Teaching with Excellence», B.G. Davis et al, Jossey- Bass 1993 n4 = site of «The Cambridge History of Education», Putnam NY, 1921, 18 vols., ps. Ο µεν πρώτος κατάλογος αφορά συντοµογραφίες διεθνών περιοδικών, πρακτικών διεθνών συνεδρίων και προσπάθειες διεθνών οργανισµών των οποίων η αναφορά γίνεται στις έντυπες εκδόσεις τους. Για τα λοιπά έντυπα των κατηγοριών αυτών χρησιµοποιείται η πλήρης ονοµασία της πηγής σε λοξή υπογεγραµµισµένη µορφή (under-scored italics). Ο δε δεύτερος κατάλογος αφορά δικτυακούς τόπους συχνής αναφοράς, δηλαδή ιστοτόπους του ιαδικτύου από όπου προήλθε σηµαντικός αριθµός ηλεκτρονικών εγγράφων. Εφεξής, η καταγραφή τους γίνεται µε την µορφή «Ref. n#». Για τις λοιπές αναφορές στο ιαδίκτυο χρησιµοποιείται η σηµειογραφία : website/pageroute/page pointer-position σε italics, όπου το δεύτερο σκέλος (το pointerposition) είναι προαιρετικό, και χρησιµοποιείται µόνο εφόσον η ιστοσελίδα χρησιµεύει ως πύλη σε παραπέρα υλικό (δηλαδή για να καθοδηγήσει τον ερευνητή-χρήστη προς κάποιο «menu option», ή «screen button» ή άλλο «active link»). Για τις δικτυακές πηγές, αναφέρεται το URL (η όλη ή το κοµβικό σκέλος µιάς διαδροµής προς µια ιστοσελίδα, αποτυπωµένης µε το «universal resource locator»), και η εποχή της πιστοποιηµένης εκ µέρους της ΕΥ ύπαρξης του υλικού, είτε µε την εκτύπωσή του (downloaded) ή µε απλή επίσκεψη (visited). Σε κάποιες περιπτώσεις, το υλικό βρισκόταν ήδη προαποθηκευµένο (cached) στην µαζική µνήµη κάποιων µηχανών αναζήτησης, και άρα η όποια επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε δεν τεκµαίρει την συνεχιζόµενη κατ εκείνο τον χρόνο ύπαρξη του στην πηγή. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις αντιγράφηκαν τα «search capsules» ως αντιπροσωπευτικότερα των όποιων τίτλων διέθεταν τα ίδια τα κείµενα, ή οι χύµα πληροφορίες. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 51

3 Γ.1.2. Γενικά για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. «Governmental Strategies and Innovation in Higher Education», edited by Frans A. van Vught, Jessica Kingsley Publishers, London 1993, 233 ps. (volume 7 of 9 of the Higher Education Policy Series) Ο.Ο.Σ.Α., «Un Cadre d Analyse des Indicateurs Internationaux de l Enseignement», recherche directé par N. Bottani & H. Walberg, OCDE 1992, pgs. 133 CRE, «Quality Strategies in Institutional Evaluation», edited S. Kanaan & A. Barblan, CRE-action issue No. 107, 1996, 162 ps. [Όργανο της Συνόδου Πρυτάνεων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Μετά την 31/3/2001 µετεξελίχθηκε σε «European University Association»] Bourdieu P., Charle C., Lacroix B., et al., «Επείγουσες ιαγνώσεις και Θεραπείες για Ένα Πανεπιστήµιο σε Κατάσταση Κινδύνου», Εκδόσεις Πατάκη, 1999 «Universities as Dinosaurs or Prometheans», from Ref. MIT-1 Boyer Ernest L., «Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate», Princeton, N.J., Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1997, 148 ps. Πολιτειακό Πανεπιστήµιο Ινδιάνας, «The Role and Responsibilities of the Contemporary University Professoriate», by a special task force of the Indiana State University School of Education [Πλήρες Υπόµνηµα τον Ιανουάριο 1997 στο URL = soe.indstate.edu/congress/ rop97.htm, και δηµοσιοποιηθείσα περίληψη στο de Alva K., «Remaking the Academy in the Age Information», Issues in Science and Technology, Winter , 9 ps., visited 9/1/2001, URL = issues/16.2/klor_de_alva.htm Duderstadt J., «A University for the 21-st Century», Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 2000 Gibbonns M., et al, «The New Production of Knowledge», Sage Publications, 1994, 192 ps. Herbert R. Rubinstein, «Ten Questions to Guide Studies at the Turn of the Century», Futures Research Quarterly, Winter 1999, vol. 15, no. 4 Inayatullah S., and Gidley J. (Eds.), «The University in Transformation: Global Perspectives on the Futures of the University», Westport CT, Bergin and Garvey (Greenwood), 2000 J. Ritzen, «Social Cohesion, Public Policy and Economic Growth: Implications for OECD Countries», Symposium on the Contribution of Human & Social Capital to Sustained Economic Growth & Well-Being, Chateau Frontenac, Quebec City, March 19-21, 2000 John R. Mallea, «International Trade in Professional and Educational Services: implications for the professions and higher education», OECD Conference, Ottawa, Oct K. Detert, «New Engineering Curricula in Germany: an attempt to modernise and globalise engineering education», GJEE, Vol. 3, No. 2, 1999 L. A. Kennedy, «The Educational Process», GJEE, Vol. 3, No. 1, 1999 Myron M. Miller & Samuel L. Dynn, «From the Industrial to the Virtual University», Futures Research Quarterly, Winter 1996, vol. 12, no. 4 N. Grunwald, «Bachelor and Master s Courses in Germany: Compatibility and Comparability of Anglo-Saxon and German engineering education», GJEE, Vol. 2, No. 2, 1998 Pierre Tabatoni and Andris Barbian, «Principles and Practice of Strategic Management in Universities», CRE Guide No. 2, April 1988, SOCRATES Project Report on the Universities and the Challenges of New Technologies, Vol.1 52

4 Tsichritzis D., «Reengineering the University», Communications of the ACM, Vol 42, No 6, June 1999 Wilson K., Daviss B., «Redesigning Education», Henry Holt and Company Inc., 1994 Κιντής Ανδρέας, «Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο στην Προοπτική του 21-ου Αιώνα», Gutenberg 2001, 252 σελς. [κυρίως Κεφ. 6.2, 6.3, 3.4, 4, 5.4] Μπονίκος ιονύσιος, «Το Μέλλον του Πανεπιστηµίου», Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998, 280 σελς. [κυρίως τα Κεφ. 1, 2.2, 4-7, 20-21] Πολυχρονόπουλος Πάνος, «Από το Αντι- Επιλεκτικό στο Επιλεκτικό Πανεπιστήµιο», σελς , 1-ο Συνέδριο για τις Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ιαστάσεις του Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, εκ. 1990, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 451 σελς. Τσαµασφύρος Γεώργιος, «Το Πανεπιστήµιο στον 21-ο Αιώνα», επιµ.. Μπασαντής, Εκδόσεις Παπαζήση, 2000, 298 σελς. [κυρίως Κεφ. 3, Μαυρογιώργος το Κεφ. 8, Μακράκης το Κεφ. 9] Τσαµασφύρος Γεώργιος, «Κείµενα για το Μέλλον της Ανωτάτης Εκπαίδευσης», Αθήνα 1998, 176 σελς. [16 κείµενα της περιόδου , και κυρίως το Α6 Η ανάγκη για Αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σελς ] Γ.1.3. Μέθοδοι ιδασκαλίας. 1. Μάθηση βάσει Αληθινών Προβληµάτων. Αγγλιστί «problem-based learning», ή PBL εν συντοµία. Αφορά διδασκαλία µέσω της ενεργούς συµµετοχής διδασκοµένων και διδασκόντων ως πρωταρχικού εργαλείου παροχής της εκπαίδευσης κάποιου Μαθήµατος. Περιφραστικά : «active problem-solving within the teaching process». Center for Problem-Based Learning Core, Copyright 1998 Illinois, URL: Date: 17-Mar-1999, 2KB Center for Teaching Effectiveness in Higher Education, Active/Problem-Based Learning... Instructional Technology, 12-Jan-2000, URL: 9KB The Learning Tree, On-line Course Issues on Problem Based Learning, What is PBL? Advantages & Barriers to overcome Assessment of problem based learning. Creating an Appropriate Problem Paradigm, URL: l, Date: 8-Jun-1996, 4KB Center for Problem-Based Learning Research and Communications, A Conference on Problem- Based Learning in Undergraduate and Professional Teaching, Date: 14/12/1999, URL: 4KB «PBL-Protocols: Guiding & Controlling PBL Processes in Virtual Learning Environments», 4- th ICLS 2000, Ref. n2 Sinnnott Jan and Johnson Lynn, «Reinventing the University : A Reasonable Proposal for a Problem-Focused University for the 21-st Century», Futures Research Quarterly, Winter 1996, vol. 12, no. 4 Woods D.R., «Problem-based Learning: How to Gain the Most from PBL», McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 1994, 170 ps. 2. Μάθηση µέσω Εκπόνησης Εργασιών. Αγγλιστί «project-oriented learning». Αφορά διαδικασίες µάθησης µέσω της ενεργούς ενασχόλησης των διδασκοµένων µε ατοµικές ή οµαδικές εργασίες (διερεύνηση, πειραµατισµός, συγγραφή), µία ή και παρισσότερες εντός του εξαµήνου, όπου και η βαθµολογία του Μαθήµατος στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτές. Περιφραστικά : «learning by carrying out individual or group projects». WWW-LARCH-L Archive: technology in curriculum,..... student-centered, projectoriented learning. Case Study: Geography: Developing..... the curriculum Sonoma State University Rohnert Park, California July 22-26, , Press for pre-conference workshops and plenary sessions, Date: 14-Jun-1996, URL: 53

5 AIL/larchl/0016.html, 35KB Educom Review, Group-based learning,projectoriented learning and faculty members as mentors, University ofarizona, URL: ticles/30424.html, Date: 14-May-1998, 13KB Monograph, HyperQuest Explorers : Self- Directed Student Learning Projects,..... (p. A26). This project-oriented learning activity also will give them a better..... Research Project at the University of Southampton by Wendy Hall (1995) has created a..... external database (p1). Open University, Institute of Educational Technology (1995b)....., URL: st/monograph.html, Date: 24-Feb-1999, 64KB Report to the President on the Use of Technology,..... work and project-oriented learning by 120 randomly-selected students in this..... Professor of Education, University of California, Irvine John D. Bransford, Ph.D..... Center, Vanderbilt University Jan Davidson, Ph.D. President, The Davidson Group....., URL: /k-12ed.html, Date: 22-Aug-1998, 64KB Klaus Jurgen Peschges and Erich Reindel, «Project-Oriented Engineering Education to Improve Key Competencies», GJEE, Vol. 2, No 2, 1998 Klaus-Jurgen Peschges and Erich Reindel, «How to Structure and Mark Project-Oriented Studies», GJEE, Vol.3, No.3, 1999 Kolodner J. L. et al, «Learning by Design», and other ICLS 1998 Procs., 10 ps., URL = icls_lbd.html, visited 12/11/2001 Tierney William, «The Responsive University: Restructuring for High Performance», John Hopkins Un. Press, 1998, 172 ps. 3. Μελέτες Περιπτώσεων. Αγγλιστί «case studies». Αφορά διδασκαλία µέσω της παραδειγµατικής χρήσης υποδειγµατικών περιπτώσεων, αληθινών ως επί το πλείστον, αλλά πιθανώς και υποθετικών, άλλοτε υπό τις λεπτοµερειακές επεξηγήσεις του διδάσκοντα, και άλλοτε σε καθεστώς εποπτευόµενης αυτοµάθησης. Ελαφρά απόκλιση, η θεωρητική κατάρτιση µέσω «paradigms», ίδε σχετική ράση. G Jackson, University of Chicago,..... Many technology-related case studies and presentations are available online. I grew..... many campuses to prepare case studies. I also collect 1888s, although I've only..... technology into University teaching, research, administration, and community..., Date: 18-Jan-2000, URL: 14KB TILT Report no 3,..... production - on evaluation, case studies, pedagogical effectiveness, cost..... and discuss evaluated case studies to disseminate recommendations within the..... perceptions of what University teaching must provide. Different kinds of IT, or ways....., Date: 29-Oct-1996, 17KB, URL: Impact on Faculty,... Case Studies California Lutheran University, USA (1996) Collaborating For The More... into the mainstream of University teaching. Unfortunately, there are no universal..., Date: 5-Nov-1999, 26KB, URL: Electronic Education Journals - Education and Social Science Library,..... includes academic papers, case studies and opinions, as well as reviews, conference..... and theoretical studies, case studies, action research, surveys, experimental..... of a range of issues on University teaching and learning. It provides brief....., Date: 22-Nov-1999, 49KB, URL: «Classroom Teaching Cases with Instructor s Notes on any Subject Taughtable in Business Schools», from IACS, the International Academy for Case Studies, URL = academies.html, visited 5/3/2002 «Rethinking the Paradigm Paradigm», short essay in the Tech Review, Nov. 2001, ps

6 4. Οδηγοί Μελέτης. Αγγλιστί «study guides». Αναφέρεται στην συγγραφή από τους διδάσκοντες κάθε Μαθήµατος ειδικού φυλλαδίου το οποίο κατατοπίζει τους φοιτητές και µε το γενικό πνέυµα µε το οποίο οφείλουν να αντιληφθούν τα τεκτενώµενα µέσα στο Μάθηµα, αλλά και µε τις ειδικές οδηγίες για χρήση της πολλαπλής βιβλιογραφίας, επίλυσης των ρεαλιστικών προβληµάτων, µελέτης των υποδειγµατικών περιπτώσεων, συγγραφής των γραπτών εργασιών, διεκπεραίωσης των πειραµάτων, κλπ.. Study Guides,..... skills areas. These free guides are on display in... It focuses on the importance of the presenter's relationship..... and Tutorials. This study guide offers practical....., 29KB Resource Center - AFSMI's Institute for Training Education,... St. Thomas University (St.Paul, Minnesota) Study Guides and Strategies website is... learn. Of great importance to our global..., 19KB Business Concepts/Study Guides,... introduction to the importance of IT,... Doing a case study?,... University Alliance - Online MBA, 53KB, businessmajors.about.com/education/businessmajors/library/weekly/topicsubconcepts.ht m Designing study materials for distance students,..... across the entire University sciences. Study Guides scored well for..... the development of study skills of particular importance in maximising....., 21KB «Tutorial Helpers», suggestions 118, 210, 123, 211 and 141 from Ref. n3 Γ.1.4. Τέχνη και Στήριξη Προγραµµάτων Σπουδών. 1. Το Βασικό Πρόγραµµα Σπουδών. Αγγλιστί «core curriculum», ή «core courses» ή «main curriculum». Αφορά τα Μαθήµατα κορµού ενός κλάδου, ανεξάρτητα του τρόπου διδασκαλίας και των προδιαγραφών φοίτησης και επιτυχούς αποπεράτωσής τους. Αποτελείται συνήθως από Μαθήµατα των χαµηλών εξαµήνων σπουδών και, σε κανονικές συνθήκες τήρησης των εσωτερικών κανονισµών φοίτησης, απαιτούνται ως προαπαιτούµενα για όλων των ειδών τα κατοπινά «Μαθήµατα επιλογής». Εναλλακτικές εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται σε µεµονωµένα Μαθήµατα του «core curriculum» είναι πως αυτά θεωρούνται «υποχρεωτικά» (mandatory, obligatory, compulsory) ή για όλο τον κλάδο, ή για τις συγκεκριµένες ειδικότητές του. University of Nevada Core Curriculum: Introduction,..... The function of a university education is not only to..... and the state. The core curriculum is designed to....., 5KB Standard V: Instructional Program,... in the core curriculum among faculty not currently involved. In this discussion, it is also worth considering whether a university-wide general education..., 101KB Core Curriculum , URL = unr.edu/advisor/chapter02/core_1998.htm, 38KB Other Great Books & Programs,..... Boston University's Core Curriculum is designed for students who place a high value on liberal education, intellectual friendship, and close..., 34KB Untitled,..... The Core Curriculum is the program of study which comprises the general education requirements for all undergraduates in the University. The Core Curriculum is....., 31KB «Curriculum Development in Higher Education», module 3 of the Dakar UNESCO guidelines, 59 ps., URL = breda_guide/new-3.htm, downloaded 29/10/2000 «The Science Education Paradox in the Pre- University Educational Stages», from Ref. MIT- 1 «Higher Education: Curriculum & Educational Reform», 16 papers from the 4-th ICLS 2000, Ref. n2 55

7 Clark Edward T., «Designing and Implementing an Integrated Curriculum: A Student-Centered Approach», Holistic Education Press, 1997, 171 ps. Erickson Lynn H., «Concept-Based Curriculum and Instruction: Teaching Beyond the Facts», Corwin Press, 1998 Freeman C. C. et al, «Toward a Theory of Thematic Curricula», EPAA vol. 3, no. 14, Sept. 1995, 15 ps., Ref. n1, downloaded 29/10/2000 Mallery Anne L., «Creating a Catalyst for Thinking: The Integrated Curriculum», Allyn and Bacon, 2000, 184 ps. 2. Ανάγκες Επιστηµονικής ιασποράς. Αγγλιστί «science distribution requirements», ή SDR εν συντοµία. Αφορά την επίτευξη του ακαδηµαϊκού ιδεώδους για ευρεία επιστηµονική γνώση, πέρα από τον στενό κλάδο σπουδών. Συχνά εµφανίζεται ως επιταγή για κάποιο ελάχιστο % Μαθηµάτων (ή διδακτικών-πιστωτικών µονάδων «credits») από άλλα Τµήµατα σπουδών. Περιφραστικά : «Μαθήµατα που καλύπτουν ένα ελάχιστο πολυ-επιστηµονικής κατάρτισης» (courses covering a minimum of scientific breadth), εν µέρει ως υποχρεώσεις στο ΠΠΣ των Τµηµάτων, και εν µέρει ως ιδρυµατική υποχρέωση (institute-wide requirement) για ελευθερία επιλογής Μαθηµάτων «electives» από άλλα Τµήµατα Annual QAP Report (revised), «..... both the QR-B and the science distribution requirements. More than half the enrolled students have not taken a university math course, and less than ten...», 50KB, URL = Stanford University News Service (415) , Changes in undergraduate distribution requirements to be proposed,..... Nonscience majors would....., html, 6KB Faculty Senate Minutes 5/4/95,..... a course that fulfills science distribution requirements. Professor Jacobs said that..... they leave the university. Vice-Chairman Bender....., 4_1995/minutes/ html, 18KB Joint MIT-Cambridge Un. programme, Faculty debate new biology requirements,..... the number of Science Distribution Requirements, and create an..... electrical engineering and computer science..... degrees from Cambridge University....., wwwtech.mit.edu/v111/n20/fac.20n.html, 7KB «Science Education», 31 papers from the 4-th ICLS 2000, Ref. n2 3. ιεπιστηµονικά Προγράµµατα. Αγγλιστί «interdisciplinary (under)graduate program(me)s», όπου η γραφή διαφέρει µεταξύ βρετανικών και αµερικανικών αγγλικών. Στην τεκµηρίωση για «διεπιστηµονικότητα», συχνά εµπλέκονται οι όροι «interfaces» (διεπιφάνειες µεταξύ επιστηµών) και «crossscience disciplines» (πειθαρχίες στο µεταίχµιο υπαρχόντων «αυτοτελών» κλάδων). College Overview for External Review, «... total [1]. Each of the College s 23 departments offers undergraduate degree programs, and there are 11 interdisciplinary undergraduate programs. Most..., 46KB INTERDISCIPLINARY PROGRAMS, p. Edwards, AF Interdisciplinary undergraduate programs: A directory. (2nd ed.). Copley, Acton, MA..., 92KB, URL = Sciences & Arts Strategic Implementatiopn Plan,... Strategy Launch several cuttingedge interdisciplinary undergraduate programs under the Sci/Tech Plus umbrella....., 48KB, UC Berkeley - General Catalog - Engineering - Interdisciplinary,..... information technology and computing; (3) to sustain the interdisciplinary undergraduate programs in Engineering Science, Engineering Mathematics and Statistics,....., sis450.berkeley.edu:4500/catalog/gcc_view_req? p_dept_cd=engis, 16KB THE MULTIPLE COMPLEX OBJECTIVES OF INTERDISCIPLINARITY,... by students throughout a great number and diversity of interdisciplinary undergraduate programs. Anecdotal 56

8 evidence indicates that such student exhibit:....., 28KB, URL = claxton.apsu.edu/nssaj/ nssaj141/nssaj141htm/nssaj14_1_6.htm Σιαπκαράς Αλ. Α., «Τεχνογνωσία versus Τεχνοχρησία», και «Η Οριοθέτηση και ο Ρόλος της ιεπιστηµονικότητας», Πρακτικά 1-ου Συνεδρίου ιεπιστηµονικού Προβληµατισµού, ΕΜΠ 1989, Εκδόσεις Παπαζήση [2 Εισηγήσεις και εκτεταµένο τµήµα των Πρακτικών της Συζήτησης] Σιαπκαράς Αλ. Α, «ιεπιστηµονικές εξιότητες και Κλάδοι στις Σπουδές του Μηχανικού», Υπόµνηµα ΠΕ-0 του οµώνυµου Έργου του ΕΜΠ, 1999 [στα πλαίσια της ΕΠΕΑΕΚ Ενέργειας «3.2.β», εκπόνηση µελετών εκπαιδευτικής έρευνας] 4. Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική Σπουδών. Αγγλιστί «student advisors», ή «academic counsellors». Αφορά την εξατοµικευµένη συµβουλευτική καθ όλη την διάρκεια των σπουδών. Ένας διδάσκων του Τµήµατος εντεταλµένος να παρακολουθεί και να συµβουλεύει συνεχώς τον φοιτητή. Συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον δύο συναντήσεις µέσα στο κάθε εξάµηνο σπουδών : µία πριν την εγγραφή στα Μαθήµατα (για αντιµετώπιση των Μαθηµάτων στα οποία ο φοιτητής καθυστερεί, και για συναπόφαση των Μαθηµάτων επιλογής), και µία πριν την ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας για δήλωση Μαθηµάτων ως εγκαίρως διαγραφέντων από την εγγραφή του εξαµήνου (course withdrawals) ή ως µερικώς αποπεραθέντων (course incompletes), και στα οποία ο φοιτητής δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά του µέσα στο τρέχον εξάµηνο. Να µην θεωρείται ως εναλλακτικός όρος ο «tutor» (φροντιστής) ο οποίος αναφέρεται στην βοήθεια προς τον φοιτητή στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου Μαθήµατος. PsychREF : Resources in Psychology on the Internet Main Page,..... (IRBs) 3. Students & Academic Advisors : Online Resources Career Planning & Jobs,..... & Internships, Faculty as Academic Advisors 4. Topics & Subfields in Psychology..., 17-Nov-1999, 13KB, URL: Brown University Undergraduate College, Undergraduates Academic Advisors Career Planning Services, URL: Administration/Dean_of_the_College/, 5KB Office for Student Affairs,... Career Placement, Academic Advisors, Student Organizations, Graduation Process....., 8KB, URL: Program for Access to Science Study (PASS),..... are programmed by their academic advisors to take a preparatory course in science....., Date: 29-Apr-1996, 4KB, URL: l «Alumni as Mentors for Undergraduate Large- Scale Engineering Projects», from Ref. MIT-1 «On the Importance of 4-year Guaranteed In- Campus Residence for All Undergraduate Students; and Interaction with the Student Consultation System», The MIT Residence System Report, URL = web.mit.edu/advise/ www/unifiedproposal, downloaded 27/12/2001 «Student Rating and Faculty Self-Description Forms», Ch. 48, Appendices A & B and Ch. 41 from Ref. n3 «Videotaping Lectures & Teacher-Student Interactions», Ch. 42 and suggestion 108 from Ref. n3 Lampl P., «We Must Stop the Waste of Talent», New Statesman, 31 January 2000 Γ.1.5. Ανάπτυξη Άλλων εξιοτήτων. 1. Το Άρρητο «Πρόγραµµα» Σπουδών. Αγγλιστί «hidden curriculum» (το υποβόσκον σκέλος του προγράµµατος σπουδών), δηλαδή η εκπαιδευτική φιλοσοφία που διατρέχει την όλη ζωή στο Ίδρυµα, τα εκπαιδευτικά δρώµενα υποβάθρου και η εν γένει φιλοσοφία σπουδών, τρόπου απόκτησης γνώσεων και τρόπου ανάδυσης των δεξιοτήτων. Αναφέρεται στην γενικότερη «subliminal» κουλτούρα των σπουδών ενός Ιδρύµατος ή Τµήµατος, καθώς και στα επιµέρους (συχνά δυσδιάκριτα) ρεύµατα δηµιουργίας των αξιών και των πρακτικών. Εναλλακτικές εκφράσεις : «curriculum substratum» και «indirect curriculum». Week Five Notes,..... roles to students. The hidden curriculum that exists within the education system..... toward achievement. 57

9 The hidden curriculum creates a cycle of downward intellectual..... is one element of the hidden curriculum that normalizes traditional gender roles..... system reflect the hidden curriculum present in the academic environment....., Date: 11-Jun-1999, 12KB, URL: Behavior Management,... the intended use of the "hidden curriculum," teachers develop strategies and... words correctly. The hidden curriculum includes other subtle traditional norms,..., 28/10/1999, URL = edtech/anthony/pages/behavior.htm, 49KB Critical and Creative Thinking (University of Massachusetts, Boston)..... socialization, the "hidden curriculum," and moral education. Throughout this course....., URL: Date: 27-Oct-1999, 8KB Hidden Curriculum Lecture (22 slides), URL: sld018.htm, Date: 10-Jan-2000, 1KB «An Analysis of Non-Integrated Engineering Education», 4-th ICLS 2000, Ref. n2 K. S. Hoff, «Leaders and Managers: Essential skills required within higher education», H.E. vol. 38, ps , Νέες Τεχνολογίες & ΤΠΕ. Αγγλιστί «new technologies» και «information technologies», εν συντοµία NT και ΙΤ αντίστοιχα. Ως προς τις ΝΤ, ο όρος «peak technologies» (τεχνολογίες αιχµής) να µην θεωρείται τελείως εναλλακτικός, διότι ναι µεν αναφέρονται και οι τεχνολογίες αυτές στην τεχνολογική πρωτοπορία του κάθε κλάδου, αλλά αποδίδονται έτσι αναφορικά µόνο µε τον κλάδο προέλευσής τους, και όχι ως πιθανά βοηθήµατα εξέλιξης άλλων κλάδων, αγνοεί µε άλλα λόγια ο όρος αυτός τον «διατεχνολογικό εµβολιασµό» (spinoffs). Teaching with Electronic Technology, Applications in New Technologies, RCCS: Resource Center for Cyberculture Studies..... Humanities Computing Unit, University of Oxford, held at the Oxford Union Debating..... Advancement of Computing in Education An international, non-profit educational and....., Date: 30-Jan-2000, 56KB, URL = State College and University Systems of West Virginia,..... peer averages, and adopt new technologies in instruction and administration. Much of..... the West Virginia Higher Education Report Card, 1999 in Adobe portable document....., Date: 25-Jan-2000, URL = 3KB Carnegie Mellon University,..... we are often afraid of new technologies because of the uncertainty that they create..... businesses, on-line distance education, and the Internet are just a few of the recent....., URL = 14/7/1997, 7KB Expert Learning Communities,..... that should occur when new technologies are introduced in education and (2) project..... Program at Brigham Young University, College of Education Instructional Psychology....., URL: Date: 11-Jun-1998, 6KB ITC Departmental Pages: Office of Information Technologies,..... and from exploring new technologies to exploring new funding models to help the..... Information Officer for the University of Virginia. In addition to serving as the..... at U.Va. and in higher education, making specific proposals -- and advocating for....., 4KB, URL = Technologies for Systemic Educational Reform: A Situated Evaluation,..... of new technologies, project-oriented learning, cooperative learning, and integration..... Waugh College of Education University of Illinois Paper presented at the National..... to the evaluators at the University of Illinois, URL: LINCOLN-eval.html, 123KB «On the Lateness of the Scientific Progress», Ref. n4, vol. VIII, ch. XV, 1 58

10 Billy L. Crynes, «The Computer is Critical for Globalisation of Engineering Education», GJEE, Vol. 3, No 2, 1999 Educational Annotate.net Technologies, visited 12/11/2001, URL = www2.annotate.net/ html/annotate_directory/ Top/Education Hung Quang Ngo, «CS-related Links in 24 Categories with Possible Applications to Other Disciplines», URL = ~hungngo/links.html, visited Oct ηµιουργικότητα. Αγγλιστί προτιµότερο το «creative thinking» (δηµιουργική σκέψη), καθότι το κέντρο βάρους του όρου «creativity» πηγαίνει περισσότερο προς την πλευρά της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και των εφαρµοσµένων τεχνών (creative arts). Από την άλλη, το «innovation spirit» ως δηµιουργικότητα, παραείναι παραπεµπτικό προς τις τεχνολογίες, αφήνοντας πίσω του την δυνατότητα δηµιουργικής σκέψης στις κοινωνικο-ανθρωπιστικές και άλλες επιστήµες. Post-Secondary Education in the 21st Century,... order thinking skills to be further developed in university education include both analytical and creative thinking skills and the latter does not displace..., 25KB, URL = publications/cdtlink/link1/posgrad.htm What's Wrong with the University?,..... creative thinking is almost impossible because university education involves only memoryoriented learning. Cramming-style instruction and....., 9KB, URL = home.donga.ac.kr/~daudh/ magazine/115/edi.htm THE PURPOSES OF A UNIVERSITY,..... to say. General education at the University should provide students..... and humanities. Creative Thinking while it is..., URL = dept/admisinfo/year9799/ugdept/purpose. HTM, 20KB Learning Needs Study, Academic & Personal Effectiveness,..... "I don't have any creativity." Another reason may be that developing strong critical and creative thinking skills are outcomes of a university education. The....., URL = learningneeds/effectiveness.html, 43KB RESEARCH CENTER FOR HIGHER EDUCA- TION, Investigation and research of creative thinking and its development through higher education 2. Reform of university curricula, including exemplification of..., 15KB, URL = ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgibin/retrieve/ sr_bookview/bb /body/kyo356.html «Creative Thinking», suggestions 174, 188, 190, 1, 16, 185, 72, 188 and 80 from Ref. n3 A. Berglund, M. Daniels, M. Henenborg and A. Tengstrand, «Assessment to Increase Students Creativity: Two Case Studies», EJEE, Vol. 23, No 1, 1998 A. S. Blicblau and J. M. Steiner, «Fostering Creativity Through Engineering Projects», EJEE, Vol. 23, No. 1,1998 C. Baille and P. Walker, «Fostering Creative Thinking in Student Engineers», EJEE, Vol. 23, No. 1, 1998 S. Ihsen and D. Brandt, Editorial on Creativity: «How to Educate and Train Innovative Engineers», EJEE, Vol. 23, No 1, 1998 S. Tornkvist, «Creativity: Can it be Taught? The Case of Engineering Education», EJEE, Vol. 23, No. 1, Επικοινωνιακές εξιότητες. Αγγλιστί «communication skills». Περιλαµβάνει διάφορες παραδοσιακές δεξιότητες καλής και επιτυχηµένης προσωπικής επικοινωνίας (όπως «report-writing», «interviewing», «presentation skills», «public relations»), και διάφορες δεξιότητες διανοητικού υποβάθρου και ετοιµότητας (όπως «speed-reading», «InterNet browsing skills», «listening skills», «reasoning skills», «debating skills»). Πρόκειται για µια ευρεία κατηγορία πρωτογενών διαµπερών δεξιοτήτων (generic skills), ένα κοινό δηλαδή υπόστρωµα διαφόρων γνώσεων και δεξιοτήτων µεταξύ διαφορετικών ΠΠΣ. Focussing on the Communication Skills of Tertiary Students, index of Books, Chapters in Books and Journals..... using metaphors and rich pictures, Proceedings of the Third Biennial Communication Skills in University Education 59

11 (CSUE) Conference, Edith Cowan University, 9KB Communication Skills in University Education (CSUE) Programme, S. Kisely,... Communication skills in university education and the interdisciplinary nature of social problems..., 50KB, URL = csue2000/programme.html GENERIC SKILLS SURVEY,..... of the courses and the demands of a university education. Other generic skills, such as written communication and problem-solving skills, will be more formally....., 81KB, URL = Writing and Information Competency in Small Bytes,..... to begin your involvement with developing research and communication skills essential for a university education. Our goals are to help you understand your..., 16KB, URL = zimmer.csufresno.edu/~johnca/bridge/w1.htm UMass, Degree, Certificate & Professional Development Programs,..... Division of Continuing Education at the University of Massachusetts Amherst are pleased to offer Communication and Literacy Skills (CLS) Preparation Workshops....., 101KB, URL = «Verbalization-Presentation Strategies», suggestions 53, 23, 58, 86 and 49 from Ref. n3 Orlagh Hunt, Dennis Tourish and Owen D. W. Hargle, «The Communication Experiences of Education Managers: Identifying Strengths, Weaknesses and Critical Incidents», IJEM, vol. 14, no. 3, 2000, ps Thomas Sheridan, «Early Advocacy on the Modern-Times Art of Reading and Communication», Ref. n4, vol. XIV, ch. XIV, ιδάσκοντας την Συνεργασία. Αγγλιστί «teaching teamwork». Μια κουλτούρα «υποβάθρου» για υπεύθυνη οµαδική εργασία. Μαθαίνεται µέσω πρωτίστως των διαδραστικών µεθόδων διδασκαλίας (PBL, projects, case studies). Ως εκπαιδευτική φιλοσοφία, οφείλει να διατρέχει µέρος τουλάχιστον του όλου ΠΠΣ, δηλαδή του τρόπου απόκτησης των επιστηµονικών γνώσεων και του τρόπου ανάδυσης των προ-επαγγελµατικών δεξιοτήτων (pre-professional skills). Εναλλακτικές, συµπληρωµατικές ή θυγατρικές εκφράσεις : «team effort», «group projects», «group dynamics», «inter-task crossassignments», «leadership skills», κλπ.. Untitled,..... The present report was drawn up in the spring of 1997 in..... a very large role when pupils select (or reject) RUC as their university. Teachning teamwork and projectorientated teaching are both parts of project organization and....., 83KB, URL = mmf.ruc.dk/~horn/unipaed.htm Cook -- Invited Talks & Lectures, Industry/University Teamwork for Enhancing Process Efficiency: Controlling and Monitoring the Factories of the 21 st Century, by KD Cook & Kimberly-Clark....., 11KB, URL = Un. of Kansas, The Star/Teaching teamwork at a higher level,..... even those creating and teaching MBA classes, concede they may..... block stuff like teamwork, interpersonal skills, leadership....., 8KB, URL = Software development as a studio discipline,..... Teaching teamwork. University education involves gradings and hence competition. This requires a process that separates out the individual's performance. This....., URL = ons/dcleal.htm, 21KB Teaching Teamwork and Learning Teamwork, research proposal, Estate, Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, 187.html, 6K Γ.1.6. είκτες και Αξιολογήσεις. 1. Πίστωση ιδακτικών Μονάδων. Αγγλιστί «credits», ή «units». Σηµαντική χρήση τους είναι ως «tranfer units» για µεταφορά µονάδων από Ίδρυµα σε Ίδρυµα, όπως το ευρωπαϊκό σύστηµα ECTS (european credit transfer system). Γενικά αυτό βοηθά την φοιτητική κινητικότητα (student mobility), αλλά γενικότερα και την αποδοχή των προγραµµάτων σπουδών από άλλα 60

12 Πανεπιστήµια. Τα συστήµατα αυτά, --επιστηµονικά αναπτυγµένα κυρίως στην Αµερική--, στηρίζονται πάνω σε ορθολογικές ρυθµίσεις επί των φοιτητικών επιδόσεων (student performance assessment). Πρώτα κανονικοποιείται ο εκπαιδευτικός φόρτος κάθε Μαθήµατος (course-load normalization), και µετά οι κατανοµές των βαθµολογιών που επιτυγχάνονται σε αυτά (class grades normalization). Σε πιο προχωρηµένες καταστάσεις, προωθούνται πολυδιάστατα συστήµατα πίστωσης ανά Μάθηµα (multicomponent academic credit systems), όπως µε βάση τον µέσο αριθµό των εβδοµαδιαίων ωρών που απαιτούνται για τις παραδόσεις (lectures), τα εργαστήρια (lab sessions) και τις φοιτητικές εργασίες µελέτης-ασκήσεων-projects (course assignments). Μόνο και µόνο η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος, µέσα σε ένα Ίδρυµα τριτοβάθµιας, αποτελεί υπαινικτικό κίνητρο για κάθε Μάθηµα να επεκταθεί και προς αυτές τις κατευθύνσεις, δηλαδή της εργαστηριακότερης εκπαίδευσης, και της χρονικά κλιµακωτότερης αποτίµησης των φοιτητικών επιδόσεων. Josef Lisowski and Henryk Sniegocki, «The Finnish and Polish Credit Transfer Systems for Maritime Studies», GJEE, Vol. 3, No 3, 1999 Peterson M. W., Augustine C. H., «External and Internal Influences on Institutional Approaches to Student Assessment: Accountability or Improvement», Research in Higher Education, vol. 41, no. 4, 2000, ps , Human Sciences Press Inc. Phillips M. W., Stahl C. W., «Internationalization of Education, Training & Professional Services: Trends and Issues», CAPSTRANS initiative (Centre for Asia Pacific Social Transformation Studies), July 2000, 38 ps., URL = visited Jan [περιλαµβάνει αναφορά και στο ΜΙΤ «academic credit system» σαν επιθυµητό µοντέλλο πολυδιάστατων πιστωτικώνδιδακτικών µονάδων] 2. Ποιότητα & Ακαδηµαϊκές Αξιολογήσεις. Αγγλιστί «academic quality». Αναφέρεται σε αξιολογικές µετρήσεις ποιότητας των συντελεστών παροχής εκπαίδευσης, και όχι των φοιτητών (student/academic evaluations). Επίσης πρέπει να αντιδιασταλλεί ο όρος «academic qualifications» ο οποίος αναφέρεται στα ακαδηµαϊκά προσόντα των ατόµων γενικά. Για να επιτευχθεί η µέτρηση της ποιότητας χρειάζονται µηχανισµοί παρατηρητηρίου «quality monitoring». Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη πνεύµατος-συνείδησης-συναίσθησης-επίγνωσης για ποιότητα (quality awareness, quality culture) και µηχανισµού συνεχούς ποιοτικής αναβάθµισης TQI (total quality improvement). «Evaluation of Teaching and Learning in Higher Education», module 11 of the Dakar UNESCO guidelines, 24 ps., URL = downloaded 29/10/2000 «Άµεση Ξένη και Έµµεση Ελληνική Βιβλιογραφία για Πανεπιστηµιακή Αξιολόγηση», σελς από το ΕΠΕΑΕΚ Έργο του ΟΠΑ: «Η Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Οικονοµικές Επιστήµες», Γ. Μπήτρος, Απρ. 2000, 399 σελς. «Αξιοποίηση Αποτελεσµάτων της Αποτίµησης του Πανεπιστηµιακού Έργου και Τρόπου Λειτουργίας ενός Πανεπιστηµίου», σελς. 2-9 από το ΕΠΕΑΕΚ Έργο του ΟΠΑ: «Η Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Οικονοµικές Επιστήµες», Γ. Μπήτρος, Απρ. 2000, 399 σελς. D. J. Hargreaves, «Student Learning and Assessment are Inextricably Linked», EJEE, Vol. 22, No. 4, 1997 Glifford V. Smith, Jr., «Total Quality Management», GJEE, vol. 3, no.1, 1999 Elaine El-Khawas, «Quality Assurance in Higher Education», UNESCO World Conf. on HE, Paris, Oct. 1998, 20 ps. [περιλαµβάνει και κατάλογο σηµαντικής βιβλιογραφίας πάνω στο θέµα] Hans-Peter Jensen, «Steering and Quality Control», GJEE, Vol. 3, No.1, 1999 Peschges K-J., Bollwahn J. and Reindel E., «How to Impart Key Qualifications - New Methods in Engineering Education», Procs. 3-rd East-West Congress On Engineering Education, Gdynia, Poland, 1996, ps Ruben B., «Quality in Higher Education», Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 1995 S. Karapetrovic, D. Rajamani and W. Willborn, «Quality Assurance in Engineering Education: 61

13 Comparison of Accreditation Schemes and ISO 9001», EJEE, Vol. 23, No 2, Πιστοποίηση Μαθηµάτων/Εµπειρίας. Αγγλιστί «credification». Αναλυτική φράση ως «recognition of prior learning or work experience». Συχνά συµπεριλαµβάνει την γενικότερη κατοχύρωση των όποιων εµπειριών ζωής µπορεί να έχουν άµεσο ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον και αξία (accrediting life experiences). Για να έχουν όµως αξία οι όποιες τέτοιες πιστοποιήσεις, τα ίδια τα Ιδρύµατα που τις πιστοποιούν οφείλουν να έχουν διαπιστευτική αξιοπιστία, και αυτό γίνεται µε µηχανισµούς εσωτερικής και εξωτερικής πιστοποίησης. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει µια συγγένεια µεταξύ του στόχου αυτών των πιστοποιήσεων (βιβλιογραφία του Ε3) και των διαδικασιών που οδηγούν στα συστήµατα πιστωτικών µονάδων (βιβλιογραφία του Ε1). Τα προαναφερθέντα «accreditation processes» σε πολλά επίπεδα: (α). του περιεχοµένου των Μαθηµάτων (course accreditation) εκείνων προς τα οποία γίνεται η µερική ή συνολική πίστωση, (β). της γενικότερης ποιότητας του Τµήµατος σπουδών (department accreditation) στο οποίο ανήκουν τα εν λόγω Μαθήµατα, (γ). της ποιότητας του σώµατος των κανονικών φοιτητών οι οποίοι φοιτούν στα εν λόγω Μαθήµατα (student-body assessment), και (δ). του Ιδρύµατος που είναι στην τελική ανάλυση και ο φορέας της διαπιστευτικής διεργασίας (institutional accreditation). Challis M., «Contribution to On-Line Conference on Recognition of Prior Learning», Aug. 1996, URL = uu-gna.mit.edu, visited Jan Dirk Van Damme, «Internationalization and Quality Assurance: Towards Worldwide Accreditation?», Eur. Journal for Education Law & Policy, issue 4, 2000, ps Hagstrom A., Padfield C., «Developing a European Professional Record of Achievement in Engineering: Towards Portable Qualifications», visited Jan. 2002, URL = 4. είκτες Λειτουργίας. Αγγλιστί «performance indices/indicators». Ουσιαστικά δείκτες υφίστανται για όλες τις δοµικές και λειτουργικές συνιστώσες ενός Ιδρύµατος, έστω και εάν πολλοί δείκτες µπορεί να µην έχουντο απαιτούµενο βάθος, ή να θεωρείται αντιδεοντολογικό να µετριώνται. Μερικές σηµαντικές κατηγορίες δεικτών είναι αυτές που αφορούν την µαθησιακή παραγωγικότητα των φοιτητών (student productivity), και την σύνδεσή τους µε την καλή διαχείριση τιου δηµόσιου χρήµατος (establishment accountability). Η επιτυχία των δεικτών εξαρτάται από τρείς παράγοντες : (α). την επαρκή ποσοτική αποτύπωση των στοιχείων χωρίς εκπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, (β). την δυνατότητα λογικής διασύνδεσης µεταξύ των µεµονωµένων δεικτών για την δηµιουργία νέων συνθετικών δεικτών µε µεγαλύτερη συµπερασµατική εµβέλεια, και (γ). την επιλογή µεµονωµένων και σύνθετων δεικτών κατάλληλων να εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους των Ιδρυµάτων (σε επίπεδο Μαθηµάτων, Τοµέων, Τµηµάτων και κεντρικά). «Αξιολόγηση Επιστηµονικού Έργου και Σύνδεσή του µε Παραποµπές σε Ταξινοµηµένα- Σταθµισµένα Περιοδικά», σελς. 102 και από το ΕΠΕΑΕΚ Έργο του ΟΠΑ: «Η Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Οικονοµικές Επιστήµες», Γ. Μπήτρος, Απρ. 2000, 399 σελς. «Αποτελεσµατικότητα Τµηµάτων, Προγραµ- µάτων Σπουδών και Μελών ΕΠ», σελς , 88 και 76 από το ΕΠΕΑΕΚ Έργο του ΟΠΑ: «Η Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Οικονοµικές Επιστήµες», Γ. Μπήτρος, Απρ. 2000, 399 σελς. David D. Dill, «Academy Accountability and University Adaptation: The architecture of an academic learning organization», H.E. vol. 38, ps , 1999 Levin B., «Students and their Educational Productivity», EPAA vol. 1, no. 5, May 1993, 10 ps., Ref. n1, downloaded 29/10/2000 Steve O. Michael, Micheal Schwartz and Ludmila Cravcenco, «Evaluating Higher Education Leadership: Indicators of Trustees Effectiveness», IJEM, vol 14, no 3, 2000, ps Barnetson B., «Key Performance Indicators in Higher Education», Faculty Conf. of the Alberta Colleges & Institutes Association, Canada, 1999, 14 ps., downloaded 30/10/2000, URL = Γ.1.7. Μάθηση και Μέσα. 62

14 1. Θεωρίες/Απόψεις για Μάθηση. Αγγλιστί «learning theories». Στην σηµερινή επιστηµονική πραγµατικότητα, όλες αυτές οι θεωρίες προέρχονται από τις καλούµενες «cognitive sciences». Μερικοί επιµέρους όροι που µπορεί να φανούν χρήσιµοι για περαιτέρω αξιοποίηση και διερεύνηση: «epistemology», «knowledge resources», «virtual learning». «Actions to Improve Learning Outcomes and Deal with Underperforming Students», Chs. 4 & 5 of the Vanguard Learning Project of the Community College of Denver, downloaded Oct. 2001, URL = ccd.rightchoice.org/vanguard «Cognitive Science & Learning Theory», 17 papers from the 4-th ICLS 2000, Ref. n2 «Focusing on Concepts», suggestions 14, 40, 22, 15, 17, 25, 24, 126 and 111 from Ref. n3 «Multiplicity of Information Resources», suggestions 12, 13 and 1 from Ref. n3 «Origins of the Extension of University Learning», Ref. n4, vol. IX, ch. XV, 27 «The Anglo-Saxon Origins of Adult Education», Ref. n4, vol. XIV, ch. XIV, 21 «The Origins of Modern-Times Scientific Literature», Ref. n4, vol. XIV, ch. VIII «The Transition from Scholastic to Humanistic Education», Ref. n4, vol. VII, ch. XIV, 1 Benjamin M. N. et al, «Assessment and Modification of Flexibility of Cognitive Structures Created in University Courses», Contemporary Educational Psychology, vol. 23, ps , 1998, Academic Press article no. EP Caine R.N. and Caine G., «Making Connections: Teaching and the Human Brain», Addison- Wesley, 1994, 214 ps. Edelson D. C., «Constructivism in the Collaboratory», ICLS 1996, ps Herzenberg s., Alic J., and Wial Howard, «Toward a Learning Economy», Issues in Science and Technology, Winter MIT Epistemology and Learning Group Papers, visited 12/11/2001, URL: lcs.www.media.mit.edu/ groups/el/ elpapers.html Resnick M., «Distributed Constructionism», MIT Media Lab, ICLS 1996, 7 ps., URL = visited 12/11/2001 Schank Roger C., «Virtual Learning: A Revolutionary Approach to Building a Highly Skilled Workforce», McGraw-Hill, 1997, 212 ps. Ευσταθίου Θ. & Φ., «ιαγραµµατική και ιδακτική», σελς , 1-ο Συνέδριο για τις Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ιαστάσεις του Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, εκ. 1990, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 451 σελς. Μακράκης Β., «ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι στα Πανεπιστήµια», σελς από το βιβλίο Γ. Τσαµασφύρου «Το Πανεπιστήµιο στον 21-ο Αιώνα», επιµ.. Μπασαντής, Εκδόσεις Παπαζήση, 2000, 298 σελς. [περιλαµβάνει εκτενή βιβλιογραφία εξ 8 πηγών] 2. Συνεργατικές ιδασκαλίες. Αγγλιστί «collaborative learning». Επικοινωνιακό υπόβαθρο για τις συνεργατικές διδασκαλίες αποτελεί η δηµιουργία κλίµατος ενεργούς συµµετοχής των φοιτητών στην διδακτική-µαθησιακή διαδικασία (participatory learning). Να αντιδιαστέλλεται από το «teaching teamwork» (βιβλιογραφία στο «5») το οποίο αναφέρεται στην διδασκαλία των φοιτητών σε θέµατα που αφορούν τις µελλοντικές επαγγελµατικές τους ανάγκες για συνεργασία και οµαδική εργασία (working in teams). «Collaborative Learning, Learning Motivation and Participation Encouragement», Chs. 18, 23 and 9 from Ref. n3 «Participatory Learning», suggestions 81, 111, 18, 19, 89, 184, 188, 192, 189, 179, 100, 122 and 180 from Ref. n3 «Using Information Technology to Improve and Expand Student Learning», Ch.3 of the Vanguard Learning Project of the Community College of Denver, URL = ccd.rightchoice.org/vanguard) downloaded Oct

15 Diana J. Hanson-Muir, «Future of Education in the 21-st Century via the InterNet», Futures Research Quarterly, Spring 2000, vol. 16, no. 1 Nathan Scott and Brian Stone, «A Flexible Web- Based Tutorial System for Engineering, Maths and Science Subjects», GJEE, Vol. 2, No 1, 1998 Pudlowski, Z.J. and Hadgraft, R.G., «The Application of Computer-Assisted Training Programmes in Engineering Education», Monash Engineering Education Series, Melbourne, Australia, 1996 SchankR., and Cleary C., «Engines for Education», Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdade, New Jersey, 1995, 248 ps. 3. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού. Αγγλιστί «production of teaching material». υνατή και η επιµέρους βιβλιογραφία για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα µε το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, π.χ. «book-writing skills», «multimedia», κλπ.. Επίσης, για επιµέρους βιβλιογραφία αναφορικά µε την κάθε µία από τις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, δηλαδή τα θέµατα που αφορούν τις κατηγορίες Β1-Β4: «PBL», «project documentation», «case studies», «study guides», «lab instructions», κλπ.. concretiser le potentiel du commerce éléctronique mondial, Ottawa, 7-9 Octobre 1998 «Free Courseware for the Digital Age», from Ref. MIT-1 Michael S. Wald, «Multimedia in Engineering Education: International Issues and Projects», GJEE, Vol. 2, No 2, 1998 «The Enthusiastic, Self-Improving and Meticulous Professor», suggestions 28, 30, 98, 29, 36, 168, 7, 108, 151, 157 and 158 from Ref. n3 Education Research Portal by the WorldWatcher Project, Northwestern University, URL = visited 12/11/2001 Gordin D. N., «Scientific Visualization as an Interpretive and Expressive Medium», ICLS 1996, ps , downloaded 12/11/2001, URL = www2.covis.nwu.edu/papers/covis_pdf/ GordinICLS96.pdf Με ταχείς επίσης ρυθµούς, εκπαιδευτικό υλικό έχει αρχίσει σήµερα να εµφανίζεται στο ια ίκτυο, είτε δηµόσια (public access) είτε συνδροµητικά (subscription). Αυτό αφορά εκδοτικούς οίκους (publishing houses), πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (University Press, free courseware), και κοινοφελείς εκπαιδευτικές κοινοπραξίες που διατηρούν σηµαντικές πύλες στο ια ίκτυο (educational portals). Άρα, χρήσιµοι όροι που συχνά οδηγούν σε σχετικό υλικό είναι και οι: «web-based material», «free courseware», «digital libraries», «virtual documentation/dissemination centers», κλπ.. Σε αυτή την κατηγορία βιβλιογραφικού υλικού «ΣΤ3» πιστεύουµε πως ανήκει και όποιο υλικό αναφέρεται σε προσπάθειες για αυτοβελτίωση των διδασκόντων (selfimprovement of the professorate), διότι σηµαντικό έργο των ακαδηµαϊκών δασκάλων πάντα παραµένει η συγγραφή όλο και πιο ανανεωµένων --µε τις νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις & παιδαγωγικές αντιλήψεις-- πανεπιστη- µιακών συγγραµµάτων, σηµειώσεων και ασκήσεων. Ακολουθεί ενδεικτικός µόνο κατάλογος : «Faits Nouveaux dans le Domaine des Logiciels Educatifs et du Multimedia», Conférence ministerielle de l OCDE Un Monde sans Frontières: 64

16 «Adapting Digital Libraries for Learners: Accessiblity vs. Availability», ISSN , D-Lab Magazine, Sept. 1996, 13 ps Wilks Y. A. et al, «Electronizing the Scientific Vocabulary», review of the book «Electric Words», ACL-MIT Press Series in Natural Language Processing, July 1995, 288 ps. 65

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CV / Résumé. Περιεχόµενα παρουσίασης. Πρότυπα βιογραφικών ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. CV / Résumé

CV / Résumé. Περιεχόµενα παρουσίασης. Πρότυπα βιογραφικών ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. CV / Résumé Περιεχόµενα παρουσίασης ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ:'NATURE'EDUCATION,'MIT'GLOBAL'EDUCATION'&'CAREER' SERVICES CV / Résumé Πρότυπα βιογραφικών Προτεινόµενη οργάνωση βιογραφικού Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

H Βιοηθική και η διδακτική της. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

H Βιοηθική και η διδακτική της. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου H Βιοηθική και η διδακτική της Teaching Bioethics Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου Περίληψη Το κείμενο αυτό διαβάστηκε κατά τη συνάντηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοηθικής στο Κολυμπάρι Χανίων τον Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη της Εκπαίδευσης των Μηχανικών στη σύγχρονη Ευρώπη

Η Εξέλιξη της Εκπαίδευσης των Μηχανικών στη σύγχρονη Ευρώπη Η Εξέλιξη της Εκπαίδευσης των Μηχανικών στη σύγχρονη Ευρώπη Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Εκπαίδευση των Μηχανικών-SEFI Καθηγητής Άρης Αβδελάς, Δρ. Πολ. Μηχανικός Μέλος του Δ.Σ. του SEFI www.sefi.be

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρησιακή σχεδίαση : αποστολή, όραμα, στόχοι

επιχειρησιακή σχεδίαση : αποστολή, όραμα, στόχοι ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE COURSE TUTORS : Advanced Materials Processing : D. Mataras, C. Galiotis PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE A. Student Outline 2 What is my material and why is it interesting? Applications How is

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα