Λειτουργικά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά Συστήµατα"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2

2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική µηχανή για επικοινωνία µε τουλικό Είναι ένας διαχειριστής πόρων Κάθε πρόγραµµα παίρνει χρόνο από έναν πόρο Κάθε πρόγραµµα παίρνει χώρο από έναν πόρο

3 Στόχοι Λειτουργικών Συστηµάτων Ευκολία Κάνει τον υπολογιστή φιλικότερο προς τον χρήστη Απόδοση Βοηθά στην καλύτερη χρήση των πόρων του συστήµατος υνατότητα αναβάθµισης Προσφέρει την δυνατότητα αποδοτικής δηµιουργίας, ελέγχου και βελτιώσεων νέων υπηρεσιών συστήµατος χωρίς τον επηρεασµό του συστήµατος

4 Επίπεδα Υπολογιστικών Συστηµάτων

5 Υπηρεσίες που προσφέρει ένα Λειτουργικό Σύστηµα Προγραµµατισµός Αποσφαλµατωτές & Editors Εκτέλεση προγραµµάτων Πρόσβαση σε µονάδες I/O Έλεγχος πρόσβασης σε αρχεία Έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα

6 Υπηρεσίες που προσφέρει ένα Λειτουργικό Σύστηµα (2) Έλεγχος Λαθών Εσωτερικά & Εξωτερικά σφάλµατα υλικού Λάθη µνήµης Σφάλµατα συσκευών Σφάλµατα Λογισµικού Αριθµητική υπερχείλιση Πρόσβαση σε µη επιτρεπτή θέσης µνήµης Αδυναµία ικανοποίησης αιτήσεων για παραχώρηση πόρων από εφαρµογές «Λογιστικές» Υπηρεσίες Στατιστικά Έλεγχος απόδοσης

7

8 Πυρήνας Το τµήµα του λειτουργικού συστήµατος που βρίσκεται συνεχώς στην κύρια µνήµη Περιλαµβάνει τις πλέον χρησιµοποιούµενες εντολές Θα το βρείτε στην βιβλιογραφία σαν nucleus, kernel, core

9 Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστηµάτων(1) Σειριακή Επεξεργασία Ανυπαρξία Λ.Σ. Οι µηχανές ελέγχονταν από κονσόλα µε λυχνίες και διακόπτες, µηχανή εισόδου και εκτυπωτή Υπήρχε βιβλίο εκτέλεσης εργασιών Ηπροετοιµασία για την εκτέλεση ενός προγράµµατος απαιτούσε κάθε φορά την φόρτωση του µεταγλωττιστή, του πηγαίου κώδικα, την µεταγλώττιση και διασύνδεση του προγράµµατος, την φόρτωση των δεδοµένων και τέλος την εκτέλεση του προγράµµατος

10 Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστηµάτων(1) Απλά Συστήµατα έσµης (Batch Systems) Σύστηµα Ελέγχου(Πρώιµο Λ.Σ.) Πρόγραµµα που ελέγχει την εκτέλεση των προγραµµάτων Εκτέλεση προγραµµάτων σε δέσµη Τα προγράµµατα σώζουν τα αποτελέσµατα και ειδοποιούν τον χρήστη Ο χρήστης παραλαµβάνει και εκτυπώνει τα αποτελέσµατα

11 Σειριακός προγραµµατισµός & Πολυπρογραµµατισµός(1) Οεπεξεργαστήςπεριµένει να ολοκληρωθεί η εκτέλεση µιας εντολής I/O πριν συνεχίσει Όταν ένα πρόγραµµαπρέπειναπεριµένει για µια εντολή I/O, ο επεξεργαστής εκτελεί ένα άλλο πρόγραµµα

12 Σειριακός προγραµµατισµός & Πολυπρογραµµατισµός(2)

13 Παράδειγµα ΠΡΓ1 ΠΡΓ2 ΠΡΓ3 Τύπος Υπολογισµοί I/O I/O ιάρκεια 5 min. 15 min. 10 min. Μνήµη 50K 100 K 80 K ίσκος? Όχι Όχι Ναί Τερµατικό Όχι Ναι Όχι Εκτυπωτής? Όχι Όχι Ναί Σειριακή Εκτέλεση Πολυπρογραµµατισµός Χρήση Επεξεργαστή 22% 43% Χρήση Μνήµης 30% 67% Χρήση ίσκου 33% 67% Χρήση Εκτυπωτή 33% 67% ιάρκεια Εκτέλεσης 30 min. 15 min. Απόδοση 6 πργ/hr 12 πργ/hr Μέσ. χρόνος ολοκλ. 18 min. 10 min.

14 ιαµέριση Χρόνου Χρήση πολυπρογραµµατισµού για την αντιµετώπιση πολλαπλών προγραµµάτων Πολλαπλοί χρήστες κάνουν ταυτόχρονη χρήση του συστήµατος µέσω τερµατικών Ο χρόνος του επεξεργαστής διαµοιράζεται ανάµεσα στους χρήστες

15 Batch Multiprogramming versus Time Sharing Batch Multiprogramming Time Sharing Principal objective Maximize processor use Minimize response time Source of directives to operating system Job control language commands provided with the job Commands entered at the terminal

16

17 Major Achievements Processes Memory Management Information protection and security Scheduling and resource management System structure

18 Processes A program in execution An instance of a program running on a computer The entity that can be assigned to and executed on a processor A unit of activity characterized by a single sequential thread of execution, a current state, and an associated set of system resources

19 Difficulties with Designing System Software Improper synchronization ensure a process waiting for an I/O device receives the signal Failed mutual exclusion Nondeterminate program operation program should only depend on input to it, not relying on common memory areas Deadlocks

20 Process Consists of three components An executable program Associated data needed by the program Execution context of the program All information the operating system needs to manage the process

21 Process

22 Memory Management Process isolation Automatic allocation and management Support for modular programming Protection and access control Long-term storage

23 Virtual Memory Allows programmers to address memory from a logical point of view While one process is written out to secondary store and the successor process read in there in no hiatus

24 File System Implements long-term store Information stored in named objects called files

25 Paging Allows process to be comprised of a number of fixed-size blocks, called pages Virtual address is a page number and an offset within the page Each page may be located any where in main memory Real address or physical address in main memory

26

27 Virtual Memory Addressing

28 Information Protection and Access control Security regulate user access to the system Information flow control regulate flow of data within the system and its delivery to users Certification proving that access and flow control perform according to specifications

29 Scheduling and Resource Fairness Management give equal and fair access to all processes Differential responsiveness discriminate between different classes of jobs Efficiency maximize throughput, minimize response time, and accommodate as many uses as possible

30 Major Elements of Operating System

31 System Structure View the system as a series of levels Each level performs a related subset of functions Each level relies on the next lower level to perform more primitive functions This decomposes a problem into a number of more manageable subproblems

32 Operating System Design Hierarchy Level Name Objects Example Operations 13 Shell User programming Statements in shell language environment 12 User processes User processes Quit, kill, suspend, resume 11 Directories Directories Create, destroy, attach, detach, search, list 10 Devices External devices, such Open, close, as printer, displays read, write and keyboards 9 File system Files Create, destroy, open, close read, write 8 Communications Pipes Create, destroy, open. close, read, write

33 Operating System Design Hierarchy Level Name Objects Example Operations 7 Virtual Memory Segments, pages Read, write, fetch 6 Local secondary Blocks of data, device Read, write, allocate, free store channels 5 Primitive processes Primitive process, Suspend, resume, wait, signal semaphores, ready list

34 Operating System Design Hierarchy Level Name Objects Example Operations 4 Interrupts Interrupt-handling Invoke, mask, unmask, retry programs 3 Procedures Procedures, call stack, Mark stack, call, return display 2 Instruction Set Evaluation stack, micro- Load, store, add, subtract program interpreter, branch scalar and array data 1 Electronic circuits Registers, gates, buses, Clear, transfer, activate, etc. complement

35 Characteristics of Modern Operating Systems Microkernel architecture assigns only a few essential functions to the kernel address space interprocess communication (IPC) basic scheduling

36 Characteristics of Modern Operating Systems Multithreading process is divided into threads that can run simultaneously Thread dispatchable unit of work executes sequentially and is interruptable Process is a collection of one or more threads

37 Characteristics of Modern Operating Systems Symmetric multiprocessing there are multiple processors these processors share same main memory and I/O facilities All processors can perform the same functions

38 Characteristics of Modern Operating Systems Distributed operating systems provides the illusion of a single main memory and single secondary memory space used for distributed file system

39 Characteristics of Modern Operating Systems Object-oriented design used for adding modular extensions to a small kernel enables programmers to customize an operating system without disrupting system integrity

40 Windows 2000 Exploits the power of today s 32-bit microprocessors Provides full multitasking in a singleuser environment Client/Server computing

41 Windows 2000 Architecture Modular structure for flexibility Executes on a variety of hardware platforms Supports application written for a variety of other operating system

42 OS Organization Modified microkernel architecture Not a pure microkernel Many system functions outside of the microkernel run in kernel mode Any module can be removed, upgraded, or replaced without rewriting the entire system

43 Layered Structure Hardware abstraction layer (HAL) Isolates the operating system from platform-specific hardware differences Microkernel Most-used and most fundamental components of the operating system Device drivers Translate user I/O function calls into specific hardware device I/O requests

44 W2K Executive I/O manager Object manager Security reference monitor Process/thread manager Local procedure call (LPC) Facility Virtual memory manager Cache manager Windows/graphics modules

45 User Processes Special system support processes Ex: logon process and the session manager Server processes Environment subsystems User applications

46 Client/Server Model Simplifies the Executive possible to construct a variety of APIs Improves reliability each service runs as a separate process with its own partition of memory clients cannot not directly access hardware Provides a uniform means fro applications to communicate via LPC Provides base for distributed computing

47 Threads and SMP Different routines can execute simultaneously on different processors Multiple threads of execution within a single process may execute on different processors simultaneously Server processes may use multiple threads Share data and resources between process

48

49 UNIX Hardware is surrounded by the operating-system Operating system is called the kernel Comes with a number of user services and interfaces shell C compiler

50 UNIX

51 Modern UNIX Systems System V Release 4 (SVR4) Solaris 2.x 4.4BSD Linux

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Championed by Google and owned by Open

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μάθηµα 1 ηµήτρης Λιούπης Περιγραφή Μαθήµατος Το µάθηµα εξετάζει την από κοινού ολοκλήρωση υλικού και λογισµικού σε συµπαγή συστήµατα ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002 Βασικά για Λ.Σ., τι είναι και τι έργο επιτελούν, από τί αποτελούνται, Σύντοµη Ιστορία, οµή Λ.Σ., Κατηγορίες Λ.Σ. ιεργασίες και διαχείριση µνήµης ιαχείριση Αρχείων, διαχείριση Εισόδου/Εξόδου, Φλοιός Το

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs ΗΥ-150 Προγραμματισμός CS-150 Programming Lecture 1: Introduction to Programming & Programs G. Papagiannakis Overview What is this course about? What should you already know? What will you be expected

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ. έτος: 2014-2015 Νεκ. Κοζύρης nkoziris@cslab.ece.ntua.gr http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/ 1 1 Εισαγωγή Α μέρος: Ιστορική αναδρομή/εξέλιξη Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το Εισαγωγή γή στo Grid, EGEE και το HellasGrid Introduction to Grid, EGEE and HellasGrid Athanasia Asiki nasia@cslab.ece.ntua.gr ntua Computing Systems Laboratory, National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα