ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Γραµµική Άλγεβρα Στόχος του είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε την έννοια του πίνακα και της Ορίζουσας, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των βασικών µεθόδων επίλυσης γραµµικών συστηµάτων. Τέλος γίνεται µια εισαγωγή σε βασικές γνώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης. Γενικά περί Μιγαδικών Αριθµών. Πίνακες, Ειδικές µορφές Πινάκων. Άλγεβρα Πινάκων. Ορίζουσες, Ιδιότητες Οριζουσών. Αντίστροφος Πίνακας. Βαθµός Πίνακα. Στοιχειώδεις Μετασχηµατισµοί πινάκων. Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων µε n Αγνώστους. Σύνολο Λύσεων. Λύση Γραµµικών Συστηµάτων µε µέθοδο Crammer και µε την µέθοδο απαλοιφής του Gauss. Οµογενή Γραµµικά Συστήµατα. Οι διανυσµατικοί χώροι n R. Γραµµική ανεξαρτησία διανυσµάτων. Βάση και διάσταση διανυσµατικού χώρου. Εσωτερικό γινόµενο. Ορθογωνοποίηση διανυσµάτων. Γραµµικές απεικονίσεις. Χαρακτηριστικά µεγέθη Πίνακα, (ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα, χαρακτηριστική εξίσωση). Θεώρηµα Cayley-Hamilton. ιαγωνοποίηση. Τετραγωνικές µορφές και εφαρµογές τους (κωνικές τοµές, ακρότατα συναρτήσεων πολλών µεταβλητών). 1. «Άλγεβρα», Κ. Αναστασίου,. ηµητρακούδης, Εκδόσεις ΗΡΟΣ «Γραµµική Άλγεβρα Ι. Μαρουλά, Εκδόσεις ΕΑΠ

2 3. «Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές» Strang Gi1bert Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 4. «Γραµµική Άλγεβρα» Lipschutz Seymour, Lipson Marc. Schaum's Outlines. Μαθηµατικά Ι Εξοικείωση του σπουδαστή µε τις βασικές αρχές της µαθηµατικής ανάλυσης: συναρτήσεις, όρια, παράγωγοι, ολοκληρώµατα. Τα βασικά σύνολα αριθµών (πραγµατικοί αριθµοί, µιγαδικοί αριθµοί). Βασικές έννοιες συνάρτησης µιας µεταβλητής, όριο, συνέχεια, παράγωγος συνάρτησης - ιδιότητες και εφαρµογές της παραγώγου. Ορισµοί και ιδιότητες υπερβολικών συναρτήσεων, αντίστροφων τριγωνοµετρικών και υπερβολικών συναρτήσεων. Αόριστο και ορισµένο ολοκλήρωµα. Βασικές ιδιότητες και τεχνικές ολοκλήρωσης. Ακολουθίες, σειρές, δυναµοσειρές. Γενικευµένο ολοκλήρωµα. Σειρές Fourier. 1. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών Αναστασάτος, Αναστασίου, Γαγαλης, Κοµισοπουλος,(τόµος Α), Εκδ. ηρος, ιαφορικές εξισώσεις Αναστασάτος, Θεοδώρου, Κουρής, Ντριγκογιας ( τόµος Β), Εκδ. ηρος, Απειροστικός λογισµός J. B. Thomas, R. L. Finney, Τόµος Α και Β, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 4. Απειροστικός λογισµός και Πραγµατική Άλγεβρα, Παναγιώτης Σακκαλής, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. αρδάνος, Αθήνα. 2

3 5. Γενικά Μαθηµατικά Σειρά SCHAUM'S F. AYRES Μετάφρ. Σ. Περσίδη Χ. Τερζίδη Εκδ. Mc Graw-Hill, ΕΣΠΙ. 6. ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός. SPIVAK, MICHAEL, Πανεπιστηµιακές Εκδ. Κρήτης. Ηλεκτρονική Φυσική Αποτελεί εισαγωγικό µάθηµα στην επιστήµη των ηλεκτρονικών στα οποία στηρίζεται η τεχνολογία των υπολογιστών. Το πρώτο µάθηµα υποδοµής για την τεχνολογία Υπολογιστών. ίοδοι: Βασικές αρχές ηµιαγωγών-φυσική λειτουργία των διόδων. Μελέτη καταστάσεων λειτουργίας επαφής p-n. ίοδοι Zener. Εφαρµογές διόδων, κυκλώµατα ανορθωτών, ψαλιδιστών περιοριστών. ιπολικά Τρανζίστορ ένωσης (BJT): Φυσική δοµή και περιοχές λειτουργίας. Πόλωση BJT και ανάλυση κυκλωµάτων σε διεγέρσεις µικρών σηµάτων. Μελέτη βασικών συνδεσµολογιών ενισχυτών µίας βαθµίδας µε χρήση BJT. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET): Φυσική δοµή και περιοχές λειτουργίας για τα τρανζίστορ JFET και MOSFET.Πόλωση των τρανζίστορ JFET και MOSFET και ανάλυση κυκλωµάτων σε διεγέρσεις µικρών σηµάτων.μελέτη βασικών συνδεσµολογιών ενισχυτών µίας βαθµίδας µε χρήση τρανζίστορ JFET και MOSFET. Τελεστικοί Ενισχυτές: Ιδανικό µοντέλο ΤΕ. Κυκλώµατα ΤΕ µε ανάδραση. Χρήση των ΤΕ στην εκτέλεση αναλογικών πράξεων και υπολογισµών. Χρήση των ΤΕ σε κυκλώµατα Επιλογής συχνοτήτων δεύτερης τάξης. Μελέτη της επίδρασης των µη ιδανικών χαρακτηριστικών του ΤΕ. Βασικά Ψηφιακά κυκλώµατα: Το τρανζίστορ σαν διακόπτης. 3

4 Μοντέλα σε µεγάλα σήµατα. Βασικά κυκλώµατα πυλών: NMOS αντιστροφέας, CMOS αντιστροφέας, πύλες NAND. 1. «Βασική Ηλεκτρονική», Malvino, Εκδόσεις Τζιόλα, Μικροηλεκτρονική (τοµ. Α), Jacob Millman - Arvin Grabel, Εκδόσεις Τζιόλα. Φυσική Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η εµπέδωση των φοιτητών σε έννοιες φυσικής που σχετίζονται µε την τεχνολογία των υπολογιστών. Μηχανική, Ηλεκτρικά κυκλώµατα, Ηλεκτροµαγνητισµός, Στατιστική µηχανική, Ατοµική και πυρηνική δοµή, Οπτική, Στοιχεία Κβαντοµηχανικής. 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Α', H.YOUNG, Εκδόσεις, Παπαζήση 2. ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Α', µετάφραση Α.Φίλιππα, Η.OHANIAN, εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Προγραµµατισµός Ι Η εξοικείωση του σπουδαστή µε βασικές έννοιες του προγραµµατισµού. Βασικές έννοιες (αλγόριθµοι, πρόγραµµα, γλώσσα προγραµµατισµού, διερµηνεία, µεταγλώττιση, κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού). ιαδικασία επίλυσης προβλήµατος. Στοιχεία γλώσσας προγραµµατισµού. Βασικοί τύποι δεδοµένων σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. Βασικές κατηγορίες τελεστών, προτεραιότητα τελεστών, σύνταξη και αποτίµηση εκφράσεων. Εντολές ελέγχου ροής 4

5 (επιλογή, επανάληψη), BNF, συντακτικά διαγράµµατα. Συναρτήσεις, εµβέλεια µεταβλητών, µηχανισµοί µεταβίβασης ορισµάτων συναρτήσεων, αναδροµή. Πίνακες, αλφαριθµητικά. οµή. είκτες, δυναµική δέσµευση µνήµης. Αρχεία. αλγορίθµων µε διαγράµµατα ροής και ψευδοκώδικα. 1. H. Schildt, «Οδηγός της C», Εκδόσεις Γκιούρδα. 2. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, «Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C», Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 3. E. Horrowitz, «Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού», Εκδόσεις Κλειδάριθµος. Εισαγωγή στα Συστήµατα Υπολογιστών : Η εξοικείωση του σπουδαστή µε βασικές έννοιες της επιστήµης της Πληροφορικής, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την οικοδόµηση περισσότερο εξειδικευµένων γνώσεων. Πολλές από τις έννοιες αυτές θα επαναληφθούν σε επόµενα εξάµηνα µε περισσότερη λεπτοµέρεια. Βασικές έννοιες. Εξέλιξη των Η/Υ. Αριθµητικά Συστήµατα (δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό). Βασικές αριθµητικές πράξεις µε δυαδικούς αριθµούς. Κωδικοποίηση πληροφορίας (κώδικες BCD, κώδικας GRAY, κώδικας ASCII), διόρθωση σφαλµάτων (άρτια-περιττή ισοτιµία, κώδικας Hamming). οµή και λειτουργία του Η/Υ. Κύρια µνήµη. Βοηθητική µνήµη. Μονάδες εισόδου-εξόδου. Η λειτουργία της ΚΜΕ. Επικοινωνίες και δίκτυα Η/Υ. Μέθοδοι παρουσίασης αλγορίθµων (διάγραµµα ροής, ψευδοκώδικας). Προγραµµατισµός, κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού. 5

6 1. «Εισαγωγή στην Πληροφορική», ΑΘ. Τσουροπλής-Σ. Κληµόπουλος, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών «Εισαγωγή στην πληροφορική«, Πανέτσος, Σπύρος Λ., Εκδόσεις ΙΩΝ,

7 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηµατικά ΙΙ Στόχος του είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε προχωρηµένες έννοιες µαθηµατικής ανάλυσης. Βασικές έννοιες συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, όριο, συνέχεια, µερικές παράγωγοι, διαφορικό, ακρότατα συναρτήσεων. Εφαρµογές στις µερικές διαφορικές εξισώσεις: Εξίσωση Θερµότητος, Laplace, Κύµατος. ιπλά και τριπλά ολοκληρώµατα και εφαρµογές τους. Ολοκλήρωµα Fourier. Ολοκληρωτικοί Μετασχηµατισµοί. Επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων µε χρήση ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών. ιαφορικές εξισώσεις. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραµµικές εξισώσεις πρώτης και ν-οστής τάξης. Ειδικοί τύποι διαφορικών εξισώσεων 2ας τάξης (γραµµικές οµογενείς και µη οµογενείς µε σταθερούς συντελεστές). Συστήµατα γραµµικών διαφορικών εξισώσεων. 1. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών Αναστασάτος, Αναστασίου, Γαγαλης, Κοµισοπουλος,(τόµος Α), Εκδ. ηρος, ιαφορικές εξισώσεις Αναστασάτος, Θεοδώρου, Κουρής, Ντριγκογιας ( τόµος Β), Εκδ. ηρος, Ανώτερα Μαθηµατικά, Σειρά SCHAUM'S Murray R. Spiegel, Μετάφρ. Ι. Σχοινάς Εκδ. Mc 7

8 Graw-Hill, ΕΣΠΙ. 4. Εισαγωγή στις ιαφορικές Εξισώσεις, Σειρά SCHAUM'S Richard Bronson, Μετάφρ. Σ. Περσίδης Εκδ. Mc Graw-Hill, ΕΣΠΙ. 5. Απειροστικός λογισµός J. B. Thomas, R. L. Finney, Τόµος Β, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. ιακριτά Μαθηµατικά : Σκοπός του µαθήµατος είναι να ενισχύσει την αλγοριθµική σκέψη του σπουδαστή και να τον βοηθήσει µε τις κατάλληλες γνώσεις στο σχεδιασµό λύσεων υπολογιστικών συστηµάτων. Βασικές έννοιες θεωρίας συνόλων, άλγεβρα συνόλων, µαθηµατική επαγωγή, αρχή εγκλεισµούαποκλεισµού. Βασικές έννοιες της αρίθµησης, µεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασµοί, µε εφαρµογές σε διώνυµο του Νεύτωνα. Συναρτήσεις και Αλγόριθµοι, πολυπλοκότητα των αλγορίθµων. Προτάσεις και πίνακες αληθείας. Θεωρία γραφηµάτων, κατευθυνόµενα γραφήµατα, δυαδικά δένδρα. Άλγεβρα Boole, βασικοί ορισµοί, λογικές πύλες και κυκλώµατα, πίνακες αληθείας, συναρτήσεις Boole. 1. ιακριτά Μαθηµατικά, Σειρά SCHAUM S SEYMOUR LIPSCHUTZ, LIPSON MARC, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2η έκδοση, µετάφραση Μπλέρης Γεώργιος, Γαβριηλίδης Λεωνίδας. 2. ιακριτά Μαθηµατικά, Αγγελής, Μπλέρης, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. 8

9 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Η απόκτηση γνώσης για τις βασικές αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήµατος από τον επεξεργαστή µέχρι τα περιφερειακά κυκλώµατα και υποσυστήµατα. Θα παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική γνωστών συστηµάτων ενώ θα αναπτυχθούν µικροεφαρµογές σε γλώσσα µηχανής. Βασικός επίσης στόχος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε τον τρόπο που παριστάνεται, αποθηκεύεται και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφορία από το υπολογιστικό σύστηµα. Ορισµός υπολογιστή & Συνιστώσες υπολογιστικού συστήµατος. Αναπαράσταση πληροφορίας- : Βασικοί κώδικες. Αριθµητικά συστήµατα. Παράσταση δυαδικών αριθµών, συµπληρώµατα, κλπ. Γενικό µοντέλο & αρχιτεκτονική επεξεργαστή. Αρχιτεκτονική σύγχρονων επεξεργαστών. Προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής. Περιφερειακά υποσυστήµατα (δίαυλοι, µνήµη, κλπ). Άλλα θέµατα αρχιτεκτονικής. 1. Gilmore, Charles M., "Μικροεπεξεργαστές - Αρχές και εφαρµογές", Εκδόσεις Τζιόλα, Πογαρίδης, ηµήτρης, "Σχεδίαση συστηµάτων µικροεπεξεργαστών - Αρχιτεκτονική, προγραµµατισµός, εφαρµογές", Εκδόσεις Τζιόλα, Κόγιας, Γεώργιος., "Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραµµατισµός µικροϋπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα, BURREL MARK, "Αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,

10 5. Hennessy, John L., Patterson, David A., "Αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα, Tanenbaum, Andrew S., Goodman, James R., "Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών", εκδόσεις Κλειδάριθµος, Stallings, William, "Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα, Παπακωνσταντίνου, "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", Εκδόσεις Συµµετρία, Ψηφιακά Συστήµατα Ι Αποτελεί βασικό µάθηµα για την κατανόηση της λειτουργίας και του σχεδιασµού ψηφιακών διατάξεων που χρησιµοποιούνται ευρέως στα υπολογιστικά συστήµατα. Είναι επίσης µάθηµα υποδοµής για µαθήµατα που σχετίζονται µε αρχιτεκτονική υπολογιστών και γενικά µε το υλικό. Αριθµητικά Συστήµατα. Κώδικες. Άλγεβρα Boole. Λογικές Πύλες. Λογικές Συναρτήσεις. Μέθοδοι Απλοποίησης Λογικών Συναρτήσεων. Ανάλυση και Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωµάτων. Οικογένειες Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων. Κυκλώµατα Αριθµητικών Λειτουργιών. Οικουµενικές Πύλες. Αποκωδικοποιητές. Κωδικοποιητές. Πολυπλέκτες. Αποπλέκτες. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα MSI. 1. «Ψηφιακή Σχεδίαση», M.Mano, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 2. «Ψηφιακή Σχεδίαση», Wakerly, John F. Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 10

11 Προγραµµατισµός ΙΙ Εισαγωγικές έννοιες αντικειµενοστραφούς σχεδιασµού και ανάπτυξης εφαρµογών για να µάθει ο σπουδαστής να αναπτύσσει εφαρµογές µε την πλέον σύγχρονη µέθοδο µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Η ιστορία των Γλωσσών Προγραµµατισµού. Η έννοια της Αφαίρεσης (Abstract). Τύποι (Typing), Αφαιρετικοί Τύποι εδοµένων (Abstract data types). Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός (Object Oriented Programming) & Προγραµµατισµός Βασισµένος στα Αντικείµενα (Object-Based Programming), Κλάσεις (Classes), Αντικείµενα (Objects), Μηνύµατα (Messages), Οριοθέτηση (Encapsulation), Κληρονοµικότητα (Inheritance) & άλλες Ιεραρχίες (Aggregation), Πολυµορφισµός (Polymorfism), Μηχανισµοί Επαναχρησηµοποίησης. Σύνδεση Αντικειµένων (Object Composition): Εξουσιοδότηση (Delegation), Προώθηση (Fordwarding) - Τµηµατοποίηση (Modularity), Ταυτοχρονισµός (Concurrency). Προγραµµατισµός που στρέφεται γύρω από Συνιστώσες (Component-Oriented Programming). Συνιστώσες (Components), ιεπαφές ως συµβόλαια (Interfaces as contacts), Πλατφόρµες Συνιστωσών (Component Platforms), Σύνδεση Συνιστωσών (Component Composition), Πλαίσια Συνιστωσών (Component Frameworks). Σύγκριση / Κατάταξη Γλωσσών Προγραµµατισµού. Παραδείγµατα εφαρµογών. Ανάπτυξη εφαρµογών µε εργαλείο την Visual Basic. 1. «Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός», Αλ.Τοµαράς, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 2. Γλώσσα C++ µε αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, Wang, Paul S., Εκδόσεις ΙΩΝ. 11

12 οµές εδοµένων Σκοπός του µαθήµατος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν στέρεες και επαρκείς γνώσεις στο γνωστικό αντικείµενο των οµών εδοµένων κύριας και βοηθητικής µνήµης. Να αναπτύξουν ικανότητες στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και να αποκτήσουν εµπειρίες στην υλοποίηση αλγορίθµων σε προγράµµατα υπολογιστή. Ταξινόµηση και αναζήτηση πίνακα, ουρές, στοίβες, λίστες, πίνακες κατακερµατισµού, δυαδικά δέντρα αναζήτησης, ισοζυγισµένα δέντρα αναζήτησης, σωροί, ταξινόµηση σωρού, αναπαράσταση γράφων, διάτρεξη γράφων. Το µάθηµα περιλαµβάνει προγραµµατιστικές ασκήσεις σε C. 1. «Αλγόριθµοι σε C» R. Sedgewick, Κλειδάριθµος. 2. «οµές εδοµένων», Π. Μποζάνης, Τζιόλα. 3. «Introduction to algorithms», Cormen et. al., MIT Press. 12

13 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ Η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διασύνδεση του υπολογιστικού συστήµατος µε εξωτερικές συσκευές που χρησιµοποιούνται για αυτοµατισµούς, µετρήσεις, πρόσβαση στο δίκτυο του ΟΤΕ, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η ενότητα που αφορά στα συµβατικά υπολογιστικά συστήµατα. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος γίνεται παρουσίαση των παράλληλων αρχιτεκτονικών αλλά κυρίως αναλύονται οι µεθοδολογίες ανάπτυξης αρχιτεκτονικών προσαρµοσµένων στις εφαρµογές µε χρήση προηγµένων γλωσσών τύπου HDL. Βασικά και βοηθητικά ψηφιακά υποσυστήµατα υπολογιστή. ιασύνδεση συστήµατος µε εξωτερικές συσκευές (σειριακή & παράλληλη επικοινωνία, κλπ). Άλλες αρχιτεκτονικές. Εφαρµογές παράλληλων συστηµάτων. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών προσαρµοσµένων στις εφαρµογές. Προγραµµατισµός σε γλώσσες τύπου HDL. Άλλα θέµατα αρχιτεκτονικής. 1. Gilmore, Charles M., "Μικροεπεξεργαστές - Αρχές και εφαρµογές", Εκδόσεις Τζιόλα, Πογαρίδης, ηµήτρης, "Σχεδίαση συστηµάτων µικροεπεξεργαστών - Αρχιτεκτονική, προγραµµατισµός, εφαρµογές", Εκδόσεις Τζιόλα, Κόγιας, Γεώργιος., "Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραµµατισµός µικροϋπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα,

14 4. BURREL MARK, "Αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Hennessy, John L., Patterson, David A., "Αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα, Tanenbaum, Andrew S., Goodman, James R., "Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών", εκδόσεις Κλειδάριθµος, Stallings, William, "Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών", Εκδόσεις Τζιόλα, Παπακωνσταντίνου, "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", Εκδόσεις Συµµετρία, Μπεκάκος, Μιχάλης Π., "Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας", Εκδόσεις Σταµούλη, Τσανάκας, Παναγιώτης., Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Κ., Κοζύρης, Νεκτάριος Γ., "Απεικόνιση αλγορίθµων σε αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας", Παπασωτηρίου, S. D. Brown, Z.G. Vranesic, "Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων µε τη Γλώσσα VHDL", Εκδόσεις Τζιόλα, Yalamanchili, Sudhaker, "VHDL", Pearson Higher Education, Πιθανότητες Στατιστική Να διδαχτεί ο σπουδαστής της βασικές αρχές Στατιστικής και Πιθανοτήτων και να κατανοήσει µέσω των κατάλληλων εργαλείων τους την ποιοτική ανάλυση δεδοµένων. Πείραµα τύχης-ορισµός πιθανότητας. εσµευµένη πιθανότητα-ανεξαρτησία. Τυχαίες µεταβλητές 14

15 (διακριτές και συνεχείς) Κατανοµές Πιθανότητας, Παράµετροι κατανοµών, µελέτη διαφόρων κατανοµών ( ιωνυµική, Κανονική, Poisson, εκθετική, κανονική κλπ,). Πολυδιάστατες τυχαίες µεταβλητές. Ροπογεννήτριες και γεννήτριες συναρτήσεις. Οριακά θεωρήµατα. Βασικές έννοιες στατιστικής. Θεωρία εκτίµησης, Εκτιµητική σηµειακή εκτίµηση πληθυσµιακών παραµέτρων, εκτίµηση σε διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις διάφορες παραµέτρους των µονοµεταβλητών πληθυσµών. Έλεγχοι υποθέσεων. ιερευνητική ανάλυση δεδοµένων (Ε Α). Πίνακες διπλής εισόδου και συσχέτισηπαλινδρόµηση σε διµεταβλητούς πληθυσµούς. Εισαγωγή στις στοχαστικές διεργασίες. Στοχαστικά µοντέλα ανάλυσης ουρών αναµονής. Εφαρµογές και ανάλυση δεδοµένων µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 1. Πιθανότητες και στατιστική. Murray R. Spiegel ; µετάφραση Σωτήριος Κ. Περσίδης, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ. 2. Εφαρµοσµένη Στατιστική, Χαράλαµπος Γναρδέλλης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 3. Στατιστική, θεωρία εφαρµογές, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Αγγλική Ορολογία Πληροφορικής Εκµάθηση ορολογίας πληροφορικής και σύνταξη κειµένων σχετικών µε την ειδικότητα για δυνατότητα αξιοποίησης πηγών ξένης βιβλιογραφίας. 15

16 Γραµµατική της Αγγλικής γλώσσας. Συντακτικό της Αγγλικής γλώσσας. Βασική επιστηµονική Αγγλική ορολογία σε θέµατα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Προφορική χρήση της Αγγλικής επιστηµονικής γλώσσας 1. Keith Boeckner, P. Charles Brown. Oxford English for Computing, Oxford University Press. 2. Frank Evans, George Danousis. English for Mathematics, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Ψηφιακά Συστήµατα ΙΙ Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση πολύπλοκων ψηφιακών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην πράξη στα υπολογιστικά συστήµατα. Αυτά είναι συστήµατα µνήµης, απαριθµητών καθώς και συστήµατα ειδικών διατάξεων για επικοινωνία του υπολογιστή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Στοιχεία Μνήµης (flip-flops). Καταχωρητές. ιατάξεις Ηµιαγωγικών Μνηµών. Απαριθµητές. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Αλγοριθµικές Μηχανές Καταστάσεων. Μανταλωτές. Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Μετατροπείς A/D και D/A. 1. «Ψηφιακή Σχεδίαση», M. Mano, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 2. «Ψηφιακή Σχεδίαση», Wakerly, John F. Εκδόσεις Κλειδάριθµος. Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων 16

17 Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση τω φοιτητών µε µεθόδους σχεδιασµού και ανάλυσης αλγορίθµων. Εισαγωγή στη θεωρία πολυπλοκότητας, αλγόριθµοι απληστίας, αλγόριθµοι διαίρει και βασίλευε, ταξινόµηση και αναζήτηση, αλγόριθµοι αναζήτησης αλφαριθµητικών, εισαγωγή στη θεωρία γράφων, ισοµορφισµός, Hamiltonian γράφοι, κύκλοι Euler, εύρεση ελάχιστου δέντρου καλύψεως, εύρεση συντοµότερων µονοπατιών, εισαγωγή στις κλάσεις NP και NP-πλήρης, ικανοποιησιµότητα, πρόβληµα (0,1) σακιδίου, δυναµικός προγραµµατισµός. 1. Π. Μποζάνης, Αλγόριθµοι: Σχεδιασµός και Ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα. 2. «Introduction to algorithms», Cormen et. al., MIT Press. Προγραµµατισµός ΙΙI Εισαγωγή και εξειδίκευση των φοιτητών σε προχωρηµένα θέµατα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού που απαιτούνται για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρµογών. των σύγχρονων απαιτήσεων στην ανάπτυξη εφαρµογών. Προχωρηµένος αντικειµενοστραφής σχεδιασµός εφαρµογών. Ενθυλάκωση, τροποποιητές και έλεγχος προσπέλασης µεταβλητών και µεθόδων, κατασκευή πακέτων κλάσεων. Εσωτερικές κλάσεις, αφηρηµένες κλάσεις, κληρονοµικότητα και διασυνδέσεις. Ανάπτυξη εφαρµογών και µικροεφαρµογών µε γραφική διεπαφή χρήστη σε Java. Σχεδιασµός και δηµιουργία παραθύρων, διατάξεις, τοµείς, προσάρτηση γραφικών 17

18 συστατικών όπως ετικέτες, κουµπιά, πεδία κειµένου και µενού. Παράθυρα διαλόγων. Χειρισµός συµβάντων. Νήµατα και ανάπτυξη πολυνηµατικών εφαρµογών. Συγχρονισµός. Γενικευµένες κλάσεις και µεθόδοι, Συνδεδεµένες δοµές δεδοµένων, Συλλογές και Επαναλήπτες. 1. W. Savitch, "Απόλυτη Java," Εκδόσεις ΙΩΝ. 2. L. Lemay, and R. Cadenhead, "Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 2 Platform," Εκδόσεις Γκιούρδας. 18

19 ΕΞΑΜΗΝΟ Λειτουργικά Συστήµατα Το µάθηµα αποσκοπεί, αρχικά, στην παρουσίαση των βασικών στοιχείων των Λειτουργικών Συστηµάτων, στην ανάδειξη των διαφορών τους και στην παρουσίαση των απαιτουµένων υπηρεσιών των χρηστών από τα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα. Η ιστορία των λειτουργικών συστηµάτων, διεργασίες, νήµατα, θέµατα συγχρονισµού διεργασιών (αµοιβαίος αποκλεισµός σηµαφόροι), χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ, οργάνωση µνήµης, εικονική µνήµη, αδιέξοδα, χειρισµός εισόδου/εξόδου σήµατα διακοπών, συστήµατα αρχείων. 1. «Λειτουργικά Συστήµατα», A. Silberschatz, G.Gagne & P.B. Galvin, Εκδόσεις Ιων, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα, Τόµος Β, Andrew Tanenbaum, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Εξοικείωση του σπουδαστή µε µετασχηµατισµούς Fourier, Laplace σε συστήµατα συνεχούς χρόνου και µετασχηµατισµό Ζ σε συστήµατα διακριτού χρόνου. Σήµατα συνεχούς χρόνου, σήµατα διακριτού χρόνου. Βασικά σήµατα. Κατηγορίες συστηµάτων. Κρουστική απόκριση. Συνέλιξη. Μετασχηµατισµός Laplace. Ορισµός. Ιδιότητες. Αντίστροφος 19

20 µετασχηµατισµός. Συνάρτηση µεταφοράς. Χρήση του µετασχηµατισµού στην επίλυση Γ Ε. Χρήση του µετασχηµατισµού στην ανάλυση ΓΧΑΣ. Ευστάθεια κριτήριο Routh. Σειρές Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier. Ορισµός. Ιδιότητες. Εφαρµογή του µετασχηµατισµού στη µελέτη γραµµικών συστηµάτων. Μετασχηµατισµός Ζ. Ορισµός. Βασικές ιδιότητες. Αντίστροφος µετασχηµατισµός. Ο µετασχηµατισµός σαν εργαλείο λύσης Ε. 1. Εισαγωγή στη Θεωρία σηµάτων και συστηµάτων. Σ.Θεοδωρίδης, Κ.Μπερµπερίδης, Λ.Κοφίδης. Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. αρδάνος, Αθήνα Μετασχηµατισµοί LAPLACE, FOURIER, ΖΗΤΑ. ΓΑΓΑΛΗΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΙΡΗΣ. Εκδόσεις ΗΡΟΣ, Αθήνα Signals, Systems and Transforms. L.Jackson. ADDISON WESLEY PUBLISHING COMPANY. Βάσεις εδοµένων Το µάθηµα αποσκοπεί να εισάγει τους σπουδαστές σε θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης βάσεων δεδοµένων. Μοντέλο και εκτεταµένο µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακό µοντέλο, σχεσιακή άλγεβρα, λογισµός πλειάδων, SQL και DDL, διαχείριση όψεων, εισαγωγή στις δοσοληψίες, QBE, συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποιήσεις, δοµές ευρετηρίων. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις σε MySQL. 20

21 1. R. Elmasri, S.B. Navathe, Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων, ΤΟΜΟΣ Α, Εκδόσεις ΙΑΥΛΟΣ. 2. Database System Concepts, Third Edition, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, Mcgraw-Hill College; 3rd edition (March 1998). 3. «Συστήµατα Βάσεων εδοµένων», Strachan, Εκδόσεις ΙΩΝ. ίκτυα εδοµένων Ι : Η εισαγωγή των φοιτητών στις θεµελιώδεις έννοιες και τα µοντέλα δικτύων υπολογιστών. Μέθοδοι µετάδοσης πληροφορίας σε δίκτυα. Ο πυρήνας των δικτύων δεδοµένων. Καθυστέρηση και απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. ιαστρωµάτωση και επίπεδα πρωτοκόλλων. Υπηρεσίες που παρέχονται από τα επίπεδα. Τυποποιήσεις και οργανισµοί τυποποιήσεων στα δίκτυα δεδοµένων. Το φυσικό επίπεδο και τα µέσα µετάδοσης. Οι αρχές της αξιόπιστης µετάδοσης δεδοµένων και το επίπεδο ζεύξης δεδοµένων. Ανίχνευση λαθών στο επίπεδο ζεύξης δεδοµένων. Μέθοδοι πρόσβασης στο φυσικό µέσο σε δίκτυα εκποµπής. Τοπικά δίκτυα. Πρωτόκολλα πολλαπλής (τυχαίας) πρόσβασης. Το πρωτόκολλο CSMA/CD. Το Ethernet. Χαρακτηριστικά, τεχνολογίες και απόδοση του Ethernet. Το πρωτόκολλο του επιπέδου ζεύξης δεδοµένων στο ιαδίκτυο. Ασύρµατα τοπικά δίκτυα. To πρωτόκολλο CSMA/CA. Tο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ «ικτύωση Υπολογιστών», J. Kurose & K. Ross, Μ. Γκιούρδας,

22 2. «ικτυακός Προγραµµατισµός», D. Comer & D. Stevens, Εκδόσεις ΙΩΝ, Data Networks, Bertsekas-Gallager, Prentice-Hall. 4. Computer Networks: A Systems Approach, L. Peterson and B. Davie, Morgan-Kaufmann. 5. Computer Networks, A. S. Tanenbaum, Prentice-Hall. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Βασικές γνώσεις της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήµης. Συνοπτική Ιστορική αναδροµή: Προσωκρατικοί, Αττική φιλοσοφία, Ελληνιστική Φιλοσοφία, : Μεσαίωνας, Αναγέννηση, ιαφωτισµός, ο 19ος Αιώνας, ο 20ος Αιώνας. Φιλοσοφία και Επιστήµη, Φιλοσοφία και Θρησκεία Μεταφυσική, Γνωσιοθεωρία, Ηθική, Αισθητική. 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείων της Εστίας, Επιστήµη και άνθρωπος, Π. Παρασκευόπουλος. Επιχειρησιακή Έρευνα : Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θέµατα σχετικά µε τη µοντελοποίηση λειτουργιών επιχειρήσεων. Εισαγωγή στον γραµµικό προγραµµατισµό. Μοντελοποίηση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Γραφική µέθοδος επίλυσης γραµµικών προγραµµάτων. Η µέθοδος simplex και 22

23 παραλλαγές της. υϊκό γραµµικό πρόγραµµα. Ανάλυση ευαισθησίας. Ακέραιος γραµµικός προγραµµατισµός. Προβλήµατα ανάθεσης και µεταφοράς. Μαθηµατικά παίγνια. Πολυκριτήριος γραµµικός προγραµµατισµός. Λογισµικό επίλυσης γραµµικών προγραµµάτων. Εφαρµογές στα οικονοµικά. Θεωρία ουρών αναµονής. Χρονοπρογραµµατισµός. 1. «Επιχειρησιακή Έρευνα», Υψηλάντης Παντελής Γ. Εκδ. Έλλην. 2. «Επιχειρησιακή Έρευνα», Κιόχος Πέτρος Α., Θάνος Γεώργιος Α., Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική. 23

24 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Τεχνητή Νοηµοσύνη Εξοικείωση των σπουδαστών µε βασικές έννοιες και µεθόδους αναπαράστασης της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Εισαγωγικές έννοιες. Αναπαράσταση Γνώσης, δοµή ενός συστήµατος βασισµένου στη γνώση. Λογική Πρώτης Τάξης και αυτόµατος συλλογισµός, Κατηγορηµατικός Λογισµός Πρώτης Τάξης, αρχή της επίλυσης, στρατηγικές ελέγχου επίλυσης. Κανόνες παραγωγής, µηχανισµοί εξαγωγής συµπερασµάτων. Σηµαντικά δίκτυα πλαίσια. Έµπειρα συστήµατα, εργαλεία ανάπτυξης. 1. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφάλας, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου, «Τεχνητή Νοηµοσύνη», Εκδόσεις Γαρταγάνη, «Τεχνητή Νοηµοσύνη Μια Σύγχρονη Προσσέγγιση - Β' Αµερικάνικη Εκδοση» RYUSSELL & NORVIG, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, A. Gonzalez, D. Dankel, The Engineering of Knowledge-Based Systems: Theory and Practice, Prentice Hall. 4. P. Lucas, L. van Der Gaag, Principles of Expert Systems, Addison-Wesley Publishers. Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές 24

25 Ο στόχος του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε γνώσεις που σχετίζονται µε τη δοµή και τον προγραµµατισµό µικροεπεξεργαστών και µικροελεγκτών έτσι ώστε να µπορούν να γράφουν προγράµµατα µε τα οποία θα ελέγχουν απευθείας ένα µικροεπεξεργαστή/µικροελεγκτή καθώς και διάφορες εξωτερικές αναλογικές και ψηφιακές διατάξεις. Ιστορική-Τεχνολογική εξέλιξη των Υπολογιστών. Μικροεπεξεργαστές 8-bit: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Ρεπερτόριο Εντολών, Προγραµµατισµός, Σύστηµα διακοπών λογισµικού και υλικού, Προγραµµατιζόµενα Ολοκληρωµένα κυκλώµατα διασύνδεσης, ιασύνδεση- επικοινωνία Μικροϋπολογιστικού συστήµατος µε περιφερειακές µονάδες, ιασύνδεση-επικοινωνία Μικροϋπολογιστικών συστηµάτων, Εφαρµογές, Μικροεπεξεργαστές 16 και 32-bit: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Ρεπερτόριο Εντολών, Προγραµµατισµός Μικροελεγκτές: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Προγραµµατισµός, Σχεδίαση απλών εξωτερικών κυκλωµάτων, διασύνδεση & έλεγχός τους από µικροελεγκτή. Προγραµµατισµός, σε συµβολική γλώσσα. Προγραµµατισµός σε γλώσσα C, χρήση C-Cross Compiler. Εφαρµογές σε προβλήµατα Πραγµατικού Χρόνου. 1. «Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές»,. Πογαρίδη, Εκδόσεις ΙΩΝ, «Μικροεπεξεργαστές Θεωρία & Εφαρµογές», 2η Έκδοση, Gilmore C.M., Εκδόσεις Tζιόλα. 3. «Εισαγωγή στους µικροεπεξεργαστές» Γ.. Κόγια, Σύγχρονη Εκδοτική. 4. «The 8088 & 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications», W. A. TRiebel, A. Singh, Prentice Hall IE, Fourth Ed. 25

26 5. «Embedded Microprocessor Systems: Real World Design», Stuart R. Ball, P.E., Newnes, 3 rd Edition. Τεχνολογία Λογισµικού : Να αποκτήσουν τις βασικές αρχές και τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού ως µία βιοµηχανική διαδικασία παραγωγής υποκείµενη σε ποιοτικό έλεγχο. Επίσης, να εξεικοιωθούν ακόµη καλύτερα µε την ανάπτυξη λογισµικού µέσω της χρήσης γλωσσών αντικειµενοστραφούς σχεδίασης συστηµάτων, όπως η UML. Η σπουδαιότητα του λογισµικού, χαρακτηριστικά λογισµικού, συστατικά στοιχεία λογισµικού, εφαρµογές λογισµικού, διαχείριση έργου: εκτίµηση (ανθρώπινοι πόροι, πόροι υλικού/λογισµικού), διαχείριση έργου: σχεδιάγραµµα (ανάλυση ρίσκου, χρονοπρογραµµατισµός), ανάλυση εφικτότητας συστήµατος, ανάλυση αναγκών, δοµηµένη σχεδίαση διαγράµµατα ροής δεδοµένων, ανάλυση αντικειµενοστραφούς προσέγγισης, οι έννοιες αφαίρεση (abstraction) και refinement, αντικειµενοστραφής σχεδίαση λογισµικού µε UML, διαγράµµατα ανάλυσης περιπτώσεων (use case diagrams), διαγράµµατα κλάσεων (class diagrams), διαγράµµατα αλληλεπίδρασης (sequence/collaboration diagrams), διαγράµµατα πακέτων (package diagrams), διαγράµµατα καταστάσεων (state diagrams), διαγράµµατα δραστηριότητας (activity diagrams), διαγράµµατα ανάπτυξης υλοποίησης (deployment diagrams). 26

27 1. Τεχνολογία λογισµικού A ΤΟΜΟΣ Pfleeger, Shari Lawrence, Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 2. Αντικειµενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισµικού µε τη UML, Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καµέας, Γ. Σταµέλος, Π. Φιτσιλής, Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 3. UML distilled, Marting Fowler, Addison Wesley, Software engineering, Roger Pressman, McGraw Hill, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος : Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η παρουσίαση και εξοικείωση των φοιτητών µε έννοιες που σχετίζονται µε την εφαρµογή µετασχηµατισµών σε ακολουθίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ψηφιακά σήµατα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται στην εφαρµογή µετασχηµατισµών όπως ο ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourrier, ο Μετασχηµατισµός Ζ, καθώς και στη µελέτη ιδιοτήτων ψηφιακών γραµµικών - µη γραµµικών φίλτρων και συστηµάτων. Οι έννοιες του σήµατος και του συστήµατος. Ιδιότητες σηµάτων. Στοιχειώδη σήµατα. Ιδιότητες συστηµάτων. Κρουστική απόκριση. Συνέλιξη. Συσχέτιση. ειγµατοληψία. Περιοδικά σήµατα συνεχούς χρόνου - Σειρά Fourier. Απεριοδικά σήµατα συνεχούς χρόνου - Μετασχηµατισµός Fourier. Σήµατα διακριτού χρόνου - ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier. Μετασχηµατισµός Ζ. Ιδιότητες του µετασχηµατισµού Ζ. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Ζ. Συνάρτηση µεταφοράς. Εισαγωγή στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Προσαρµοστικά φίλτρα. Σύγχρονη φασµατική ανάλυση, παραµετρικές 27

28 και µη παραµετρικές µέθοδοι. Σχεδιασµός FIR φίλτρων, γραµµική φάση, ακολουθίες παραθύρωσης. Σχεδιασµός IIR φίλτρων, µετασχηµατισµός αµετάβλητης κρουστικής απόκρισης, διγραµµικός µετασχηµατισµός. Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία στοχαστικών σηµάτων και την θεωρία εκτίµησης παραµέτρων. Εφαρµογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος. 1. «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (Σειρά Schaum)», Monson. H. Hayes, Eκδόσεις Τζιόλα, B.P. Lathi, Linear Systems and Signals, 2nd ed., Berkeley Cambridge Pr., E. Kamen, B. Heck and E. Kamen, Fundamentals of Signals and Systems: With MATLAB Examples, Prentice Hall, Englewwod Cliffs, N.J., S. Haykin and B. Van Veen, Signals and Systems, John Wiley and Sons, Inc., N.Y S.S. Soliman and M.D. Srinath, Continuous and Discrete Signals and Systems, 2nd ed., Prentice Hall, Englewwod Cliffs, N.J., A.V. Oppenheim, A.S. Willsky and S.H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed., Prentice Hall, Englewwod Cliffs, N.J., Proakis, G., Manolakis, D., Introduction to Digital Signal Processing, ΜcMillan Publishing Comp., Kalouptsidis, N., Theo-Doridis, S., Adaptive System Identification and Signal Processing Algorithms, Prentice-Hall Intl. UK, Καραγιάννης, Γ., Ραγκούση, Μ., Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος: Θεωρία, Αλγόριθµοι, Πρακτική, Εκδ. Συµεών, Αθήνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Τα συγγράμματα θα είναι διαθέσιμα στα παρακάτω βιβλιοπωλεία μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 3 ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310 60167 8 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2014 Επιτροπή κατάρτισης προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός ΗΥ : Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός http://www.csd.uoc.gr/~hy Β. Χριστοφίδης christop@ics.forth.gr Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης Γενικές Πληροφορίες Ώρες ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ Μ Η Μ Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Χαρίδημος Κονδυλάκης Εισαγωγή

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Χαρίδημος Κονδυλάκης Εισαγωγή ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Χαρίδημος Κονδυλάκης Εισαγωγή ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πληροφορίες Διδάσκοντα Διδάσκοντας: Χαρίδημος Κονδυλάκης Email: Kondylak@ics.forth.gr Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι Διδάσκων: Γεώργιος Μήτσης, Λέκτορας, Τμήμα ΗΜΜΥ Γραφείο: 401 Πράσινο Άλσος Ώρες γραφείου: Οποτεδήποτε (κατόπιν επικοινωνίας) Ηλ. Ταχ.: : gmitsis@ucy.ac.cy Ιωάννης Τζιώρτζης

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος ΗΜΥ 212 Οργάνωση Υπολογιστών και Μικροεπεξεγραστές Εαρινό Εξάμηνο 2007 Συμβόλαιο Μαθήματος 1 Γενικές Πληροφορίες Διαλέξεις: Διδάσκων: Βοηθός Μαθήματος: Δευτέρα και Πέμπτη, 16:30 18:00 μ.μ. Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικό Εξάµηνο σπουδών Υπεύθυνο Τµήµα Κατηγορία/Επίπεδο µαθήµατος

Τυπικό Εξάµηνο σπουδών Υπεύθυνο Τµήµα Κατηγορία/Επίπεδο µαθήµατος Μαθηµατικός Λογισµός Ι 1ο Προαπαιτούµενα µαθήµατα - Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές θέµατα από τον Αλγεβρικό και Απειροστικό Λογισµό τα οποία βρίσκουν εφαρµογή στην οικονοµία και διοίκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Πληροφορίες για το μάθημα. Ευάγγελος Παπαπέτρου. Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων

Δίκτυα Υπολογιστών. Πληροφορίες για το μάθημα. Ευάγγελος Παπαπέτρου. Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Δίκτυα Υπολογιστών Πληροφορίες για το μάθημα Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 17 Διάρθρωση 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες.

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Γλώσσες Περιγραφής Μοντέλα Ένα µοντέλο ενός κυκλώµατος είναι µία αναπαράσταση που παρουσιάζει χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Τα τυπικά µοντέλα έχουν καλά ορισµένη σύνταξη. Τα αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία),

Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία), ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηµατικά-Ι (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙΙ (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙIΙ (Εργαστήριο για τα Μαθηµατικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ασαφής Λογική (Θεωρία & Εφαρµογές).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6)

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 767 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 0-954980, FAX: 0-95498 Αθήνα, 6/0/009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συγγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοπός του µαθήµατος Η Συστηµατική Περιγραφή: των Σηµάτων και των Συστηµάτων 2 Τι είναι Σήµα; Ένα πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 Πρόλογος 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 7 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 1.1 Η αριθµητική υπολοίπων.............. 10 1.2 Η πολυωνυµική αριθµητική............ 14 1.3 Θεωρία πεπερασµένων οµάδων και σωµάτων.... 17 1.4 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Αθανάσιος Κακαρούντας ΛΕΥΚΑΔΑ Πληροφορίες Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ. «ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α. R. SPIEGEL (ΣΕΙΡΑ SCHAUM S) ΜΕΓΑΡΟ Κατάστημα 8 Τηλ: 0-097 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications

Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications ιδάσκοντες: Στέλιος Σαββαϊδης, Επίκ. Καθ., Τµήµα Η/Ν, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Πειραιά E-mail: ssavaid@teipir.gr Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προγραμματισμός (Βασικές Αρχές Προγραμματισμού, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού :

2. Προγραμματισμός (Βασικές Αρχές Προγραμματισμού, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού : Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (πτυχιούχοι ΑΕΙ) Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 228/15-5-2013αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 1 Εισαγωγή 21 1.1 Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών...23 1.1.1 Επιχειρηματικές εφαρμογές... 23 1.1.2 Οικιακές εφαρμογές... 26 1.1.3 Μετακινούμενοι χρήστες... 31 1.1.4 Κοινωνικά ζητήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α:15/10/07, έκδοση:0.1 ) 1. Κωδικός Μαθήματος : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : 1. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α:15/10/07, έκδοση:0.1 ) 1. Κωδικός Μαθήματος : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : 1. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : 1. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών. Τύποι υπολογιστικών συστημάτων και στόχοι της αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιμίδης 1 Το μάθημα Αντικείμενο-Περιεχόμενα μαθήματος Τρόπος Διδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γενικά Ι Η μετάδοση πολυμεσικού υλικού (συνδυασμού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα