With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world."

Transcript

1 LED Led Bulbs PRODUCT CATALOGUE 2015

2

3 With 50 sales and distribution points, Dasteri is active in key markets all over the world. Με 50 σημεία πώλησης και διανομής, η Dasteri δραστηριοποιείται στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου. Albania Austria Belgium Bulgary Chech Republic China Cyprus Denmark Egypt Esthonia Finland France Germany Greece Holland Hungary Ιran Ireland Israel Italy Latvia Lebanon Libya Liτηuania Malta Mexico Morocco Moldavia New Caledonia Norway Poland Portugal Romania Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Syria Turkey Τunisia UAE UK USA Αγγλία Αίγυπτος Αλβανία Αμερική Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Ελβετία Εσθονία Hν. Aρ. Εμιράτα Ιράν Ιρλανδία Ισπανία Ισραήλ Ιταλία Κίνα Κύπρος Λετονία Λίβανος Λιβύη Λιθουανία Μάλτα Μαρόκο Μεξικό Μολδαβία Νεα Καληδονία Νορβηγία Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σαουδική Αραβία Σερβία Σιγκαπούρη Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Συρία Τουρκία Tυνησία Τσεχία Φιλανδία 4 Dasteri LED Bulbs

4 Company profile DASTERI is based in Alexandroupoli, Evros, and has been active since 1976 in the manufacturing of vehicle lighting in a vertically integrated production unit that has: Research and development department where solutions for the ever changing market requirements, new ideas, materials, design and construction techniques are developed. Study and design department that provides solutions to customer needs. Fully equipped moulding department equipped with software and new generation CNC machines. Expert production and assembly units equipped with new generation machines and staffed with the most qualified and trained personnel. Quality control department where tests are performed in order to ensure that our products fully meet the European and international standards. Customer service which aims to resolve the problems and to satisfy the needs of our customers. NIK. DASTERIDIS S.A. (MFG) DASTERI SYSTEMS S.A. By constantly investing in highly qualified staff and new technologies our company is, today, an established European company that exports its products to 50 sales and distribution points around the world. Dasteri s products are manufactured according to the specifications of the Quality Management System ISO 9001:2008 and fully meet the requirements of European and international markets. Within the context of dynamic development in innovative solutions for green energy Dasteri expanded in 2007 its activity in the manufacture of LED lighting for indoor and outdoor spaces thus creating new production units in order to fully meet the production requirements of high technology products. Today, Dasteri possesses the necessary experience and expertise since it has completed a large variety of projects with utter success through open and international tenders. With a commitment to research and planning for innovative services and products Dasteri continues to make large investments in terms of means and efforts to meet the market requirements in the best possible way. Dasteri s success is the result of continuous research for quality at every stage of production. The company has a large number of professionals who have the know-how in design, production and marketing in order to service our customers. Εταιρικό προφίλ Η DASTERI εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Έβρου και δραστηριοποιείται από το 1976 στην κατασκευή φανών οχημάτων σε μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής η οποία διαθέτει: Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνώνται λύσεις για τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς, νέες ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής. Τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις στις ανάγκες των πελατών. Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα κατασκευής καλουπιών με software και μηχανήματα CNC τελευταίας τεχνολογίας. Εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής και συναρμολόγησης εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επανδρωμένα με το πλέον ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Tμήμα ελέγχου ποιότητας όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου τα προϊόντα να ανταποκρίνονται πλήρως στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το οποίο έχει ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Επενδύοντας συνεχώς σε υψηλής κατάρτισης προσωπικό και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μία καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρία η οποία εξάγει τα προϊόντα της σε 50 σημεία πώλησης και διανομής ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα της Dasteri κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών. Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στις καινοτόμες λύσεις για την πράσινη ενέργεια, η Dasteri το 2007 επέκτεινε την δραστηριότητά της στην κατασκευή φωτιστικών LED εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με την δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής με σκοπό να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα η Dasteri κατέχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία αφού έχει ήδη πραγματοποιήσει πλειάδα έργων με απόλυτη επιτυχία μέσω δημοσίων αλλά και διεθνών διαγωνισμών. Με την δέσμευση για έρευνα και προγραμματισμό για πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα η Dasteri συνεχίζει να κάνει μεγάλες επενδύσεις σε ότι αφορά τα μέσα και τις προσπάθειες να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αγοράς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιτυχία της Dasteri είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας για ποιότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής. Η οργάνωση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό από επαγγελματίες που είναι γνώστες του σχεδιασμού, της παραγωγής και του μάρκετινγκ για την εξυπηρέτηση των πελατών. As of 201. Dasteri 5

5 LED Indoor and Outdoor Lighting Φωτιστικά LED Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων LED: the green revolution in lighting In today s world, the climate change with the gradual depletion of energy and the gradual degradation of the environment, has become a great challenge to us. LED technology is the most preferred green lighting source in the 21st century, which is the criterion of energy saving and environment protection. Most of countries on the world have used the policy and rules to map out the spread plan. LED provides better nighttime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, and has less environmental impact than conventional lighting. Minimum consumption of energy. Minimum maintenance. Increased visibility with zero street light pollution. Greater life expectancy of the appliance due to low-temperature. Greatly reduce the production CO 2 thus contributing negatively to the greenhouse effect. Not containing mercury as the fluorescent lamps. Long life, approximately hours. Very low cost of establishment (less cross-section wiring due to low consumption of the product). LED: η πράσινη επανάσταση στον φωτισμό Στο σημερινό κόσμο, οι κλιματικές αλλαγές, η σταδιακή εξάντληση και η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς. Η τεχνολογία LED είναι η πλέον προτιμώμενη πράσινη πηγή φωτισμού κατά τον 21ο αιώνα, αποτελώντας βασικό κριτήριο εξοικονόμησης, χρημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες πια χώρες στον κόσμο, έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχημένα την τεχνολογία LED, στην πολιτική ανάπτυξής τους. Τα προϊόντα LED σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης των μορφών πράσινης. Αυξημένη ορατότητα. Ελάχιστη κατανάλωση με ελάχιστη συντήρηση. Αυξημένη ορατότητα με μηδενική φωτορύπανση για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων λόγω θάμπωσης. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Μειώνουν αισθητά την παραγωγή CO 2 συμβάλλοντας έτσι αρνητικά στο φαινόμενο θερμοκηπίου. Δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάμπες φθορισμού. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου ώρες. Πολύ χαμηλό κόστος εγκατάστασης (μικρότερη διατομή καλωδιώσεων λόγω χαμηλής κατανάλωσης του προϊόντος). 6 Dasteri LED Bulbs

6 LED applications LED provides better nighttime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, has less environmental impact than conventional lighting and have a big range of applications: Streets and highways. Parking lots. Parks and gardens. Campuses. Government and public facilities. Mixed-use developments. Residential communities. Retail centres and many others. Challenge accidents The correct quantity lighting is crucial for road safety, particularly in dangerous points in the road network. However, the incorrect lighting may lead to challenge traffic accidents. The dazzle of the driver during driving reduces the perspective of perception while the sudden fluctuations dark and very light points do not give in the human eye the possibility of adapting Iris, resulting in the reduction of the optical perception of the driver. LED εφαρμογές Τα προϊόντα LED, παρέχοντας καλύτερη νυχτερινή ορατότητα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, με λιγότερη συντήρηση και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις έως τώρα συμβατικές λύσεις φωτισμού, και έχουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι. Χώροι στάθμευσης. Πάρκα και κήποι. Εκπαιδευτικοί χώροι. Δημόσιες εγκαταστάσεις. Κατοικίες. Εμπορικά κέντρα και πολλά άλλα. Πρόκληση ατυχημάτων Η σωστή ποσότητα και ποιότητα φωτισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, ο λανθασμένος φωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ατυχημάτων. Η θάμβωση του οδηγού κατά την οδήγηση μειώνει την οπτική του αντίληψη ενώ οι απότομες εναλλαγές σκοτεινών και πολύ φωτεινών σημείων, δε δίνουν στο ανθρώπινο μάτι τη δυνατότητα προσαρμογής της ίριδος, με αποτέλεσμα τη μείωση της οπτικής αντίληψης του οδηγού. Dasteri 7

7 LED Bulb DSL-C7 (.5W) Super-bright LED Candle Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-C7 (.5W) LED κεράκι υψηλής φωτεινότητας Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 86% LED C7 Bulb-.5W.5W = 25W Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 DSL-C7C-WN E K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-C7C-NN E K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-C7C-CN E K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A DSL-C7C-...N 7 mm 101 mm 1 PZ 55 gr 100 PZ C1/C0 C270/C90 8 Dasteri LED Bulbs

8 LED Bulb DSL-C7 (5W) Super-bright LED Candle Dimmable / Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-C7 (5W) LED κεράκι υψηλής φωτεινότητας Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 88% LED C7 Bulb- 5W = 5W 40W Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 DSL-C7C-5WN DSL-C7C-5NN DSL-C7C-5CN DSL-C7C-5WD DSL-C7C-5ND DSL-C7C-5CD E14 E14 E14 E14 E14 E K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A K +- 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A K + - 5% AC90-265V 50/60Hz 25,000 A DSL-C7C-5...N 7 mm 101 mm 1 PZ 55 gr 100 PZ C1/C0 C270/C90 Dasteri 9

9 LED Bulb DSL-P45 (.5W) Super-bright LED Bulb Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-P45 (.5W) Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα 88% Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 LED P45 Bulb-.5W.5W = 25WSuper-bright LED Bulb DSL-P45C-WN 000 K + - 5% ,000 DSL-P45C-NN 4000 K + - 5% ,000 DSL-P45C-CN 5500 K + - 5% ,000 DSL-P45C-...N 10 Dasteri LED Bulbs

10 LED Bulb DSL-P45 (5W) Super-bright LED Bulb Dimmable / Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-P45 (5W) Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα 88% Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 LED P45 Bulb- 5W = 40W 5W Super-bright LED Bulb DSL-P45C-5WN 25,000 DSL-P45C-5NN 25,000 DSL-P45C-5CN 5500 K + - 5% 25,000 DSL-P45C-5WD 25,000 DSL-P45C-5ND 25,000 DSL-P45C-5CD 5500 K + - 5% 25,000 DSL-P45C-5...N DSL-P45C-5...D Dasteri 11

11 LED Bulb DSL-G45 (.5W) Super-bright LED Bulb Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-G45 (.5W) Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα 86% Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 LED G45 Bulb-.5W.5W = 25WSuper-bright LED Bulb DSL-G45C-WN AC90-260V 50Hz DSL-G45C-NN AC90-260V 50Hz DSL-G45C-CN 5500 K + - 5% AC90-260V 50Hz DSL-G45C-...N 12 Dasteri LED Bulbs

12 LED Bulb DSL-G45 (5W) Super-bright LED Bulb Dimmable / Non-dimmable Thermal ceramic dissipator Outstanding design, 200 beam angle High electrical safety Λαμπτήρας LED DSL-G45 (5W) Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Θερμικά κεραμικός διαχύτης Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα 88% Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια IP20 LED G45 Bulb- 5W = 40W 5W Super-bright LED Bulb DSL-G45C-5WN 25,000 DSL-G45C-5NN 25,000 DSL-G45C-5CN 5500 K + - 5% 25,000 DSL-G45C-5WD 25,000 DSL-G45C-5ND 25,000 DSL-G45C-5CD 5500 K + - 5% 25,000 DSL-G45C-5...N DSL-G45C-5...D Dasteri 1

13 LED Bulb DSL-A19 (6.5W) Non-dimmable IP44 rated Outstanding design, eye attractive Innovative thermal plastic technology Λαμπτήρας LED DSL-A19 (6.5W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED A19 Bulb-6.5W = 40W Βαθμός προστασίας IP44 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα Καινοτόμος τεχνολογία IP44 DSL-A19P6WN DSL-A19P6NN DSL-A19P6CN 5500 K + - 5% 15,000 15,000 15,000 DSL-A19P6...N 14 Dasteri LED Bulbs

14 LED Bulb DSL-A19P (10W) Non-dimmable IP44 rated Outstanding design, eye attractive Innovative thermal plastic technology Λαμπτήρας LED DSL-A19P (10W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED A19 Bulb-10W = 60W Βαθμός προστασίας IP44 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα Καινοτόμος τεχνολογία IP K + - 5% AC90-260V 50Hz AC90-260V 50Hz AC90-260V 50Hz 15,000 15,000 15,000 DSL-A19P-10...N Dasteri 15

15 LED Bulb DSL-A19 (7W) Dimmable / Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, 200 beam angle Λαμπτήρας LED DSL-A19 (7W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED A19 Bulb-7W = 40W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP C1/C0 C270/C90 16 Dasteri LED Bulbs

16 LED Bulb DSL-A19 (9W) Dimmable / Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, 200 beam angle Λαμπτήρας LED DSL-A19 (9W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 85% LED A19 Bulb-9W = 60W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200 γωνία δέσμης φωτός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP65 DSL-A19-9WN DSL-A19-9NN DSL-A19-9CN DSL-A19-9WD DSL-A19-9ND DSL-A19-9CD DSL-A N DSL-A D Dasteri 17

17 LED Bulb DSL-A19 (11W) Dimmable / Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, eye attractive Λαμπτήρας LED DSL-A19 (11W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 86% LED A19 Bulb-11W = W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP Dasteri LED Bulbs

18 LED Bulb DSL-A19Ο (7W) Omni-directional Dimmable / Non-dimmable IP65 rated Outstanding design Λαμπτήρας LED DSL-A19Ο (7W) Πολυκατευθυντικός Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED A19 Bulb-7W = 40W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP Dasteri 19

19 LED Bulb DSL-A19O (9W) Omni-directional Dimmable / Non-dimmable Outstanding design, eye attractive Λαμπτήρας LED DSL-A19O (9W) Πολυκατευθυντικός Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 85% LED A19 Bulb-9W = 60W Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP65 DSL-A19O-9WN DSL-A19O-9NN DSL-A19O-9CN DSL-A19O-9WD DSL-A19O-9ND DSL-A19O-9CD DSL-A N DSL-A D Dasteri LED Bulbs

20 LED DSL-A19O Bulb (10W) Omni-directional Dimmable / Non-dimmable IP65 rated Outstanding design Λαμπτήρας LED DSL-A19O (10W) Πολυκατευθυντικός Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED A19 Bulb-7W 10W = W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα IP65 DSL-A19O-10WN DSL-A19O-10NN DSL-A19O-10CN DSL-A19O-10WD DSL-A19O-10ND DSL-A19O-10CD DSL-A19O-1O...N DSL-A19O-1O...D Dasteri 21

21 LED Bulb DSL-A19O (1W) Omni-directional Dimmable / Non-dimmable IP62 rated Outstanding design, 10 beam angle Λαμπτήρας LED DSL-A19O (1W) Πολυκατευθυντικός Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 87% LED A19 Bulb-7W 1W = 100W Βαθμός προστασίας IP62 Εξαιρετικός σχεδιασμός, 10 γωνία δέσμης Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP62 DSL-A19O-1WN A++ DSL-A19O-1NN A++ DSL-A19O-1CN A++ DSL-A19O-1WD A++ DSL-A19O-1ND A++ DSL-A19O-1CD A++ DSL-A19O-1...N DSL-A19O-1...D Dasteri LED Bulbs

22 LED Bulb DSL-MR16 (5W) Dimmable / Non-dimmable Compititable with halogen transformers Λαμπτήρας LED DSL-MR16 (5W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Συμβατό με μετασχηματιστές αλογόνου Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 85% LED MR16 5W PRO- = 5W IP20 DSL-MR16-5WN DSL-MR16-5NN DSL-MR16-5CN DC 12V 50/60Hz DC 12V 50/60Hz DC 12V 50/60Hz DSL-MR N 2 Dasteri LED Bulbs

23 LED Bulb DSL-COB16 (5W) Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-COB16 (5W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 86% LED MR16 5W COB = 5W - 5W IP20 DSL-COB16-5WN GU K + - 5% 50 5 /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB16-5NN GU K + - 5% 5 /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB16-5CN GU K + - 5% /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ º º m Lux Ø cm 60º º º 40º º 0º º Beam angle = 5 CCT: 000K DSL-COB16...N 50 mm 50 mm 1 PZ 50 gr 100 PZ 24 Dasteri LED Bulbs

24 LED Bulb DSL-COB16 (7W) Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-COB16 (7W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 86% LED MR16 7W COB = 50W - 7W IP20 DSL-COB16-7WN GU K + - 5% /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB16-7NN GU K + - 5% /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB16-7CN GU K + - 5% /60 DC 12V 50/60Hz 25,000 A+ º º m Lux Ø cm 60º º º 40º º 0º 0 20º Beam angle = 5 CCT: 000K DSL-COB N 50 mm 50 mm 1 PZ 50 gr 100 PZ Dasteri 25

25 LED Bulb DSL-GU10 (5W) Dimmable / Non-dimmable Compititable with halogen transformers Λαμπτήρας LED DSL-GU10 (5W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Συμβατό με μετασχηματιστές αλογόνου Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 90% LED GU10 5W PRO-5W = 5W IP20 DSL-GU10-5WN DSL-GU10-5NN DSL-GU10-5CN DSL-GU10-5WD DSL-GU10-5ND DSL-GU10-5CD DSL-GU N DSL-GU D Dasteri 26

26 LED Bulb DSL-COB10 (5W) Dimmable / Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-COB10 (5W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 86% LED GU10 5W COB-5W = 5W IP20 DSL-COB10-5WN Gu K + - 5% 50 5 /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB10-5NN Gu K + - 5% 5 /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB10-5CN Gu K + - 5% /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ Dimmable DSL-COB10-5WD Gu K + - 5% 50 5 /60 AC V 50/60Hz 25,000 A+ Dimmable DSL-COB10-5ND Gu K + - 5% 5 /60 AC V 50/60Hz 25,000 A+ Dimmable DSL-COB10-5CD Gu K + - 5% /60 AC V 50/60Hz 25,000 A+ º º m Lux Ø cm 60º º º 40º º 0º º Beam angle = 5 CCT: 000K DSL-COB N DSL-COB D 57 mm 57 mm 60 gr 60 gr 27 Dasteri LED Bulbs

27 LED Bulb DSL-COB10 (7W) Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-COB10 (7W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 86% LED GU10 7W COB-7W = 50W IP20 DSL-COB10-7WN Gu K + - 5% /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB10-7NN Gu K + - 5% /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ DSL-COB10-7CN Gu K + - 5% /60 AC90-260V 50/60Hz 25,000 A+ º º m Lux Ø cm 60º º º 40º º 0º 0 20º Beam angle = 5 CCT: 000K DSL-COB N 57 mm 60 gr Dasteri 28

28 LED Bulb DSL-G9P (2W) Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-G9P (2W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 85% LED Bulb 2W DSL-G9E = 16W IP64 DSL-G9P-2WN G K + - 5% 1 0 AC V 50/60Hz 10,000 A+ DSL-G9P-2NN G K + - 5% AC V 50/60Hz 10,000 A+ DSL-G9P-2CN G K + - 5% AC V 50/60Hz 10,000 A DSL-G9P-2...N 16 mm 2 mm 60 gr C1/C0 C270/C90 Dasteri 29

29 LED Bulb DSL-G9P (W) Non-dimmable COB technology Λαμπτήρας LED DSL-G9P (W) Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα COB τεχνολογία Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και ΙR ακτινοβολία 85% LED Bulb DSL-G9P W = 24WW IP64 DSL-G9P-WN G9 000 K + - 5% AC V 50/60Hz 10,000 A+ DSL-G9P-NN G K + - 5% 00 0 AC V 50/60Hz 10,000 A+ DSL-G9P-CN G K + - 5% 00 0 AC V 50/60Hz 10,000 A DSL-G9P-...N 16 mm 50 mm 60 gr C1/C0 C270/C90 0 Dasteri LED Bulbs

30 LED Bulb DSL-PAR20 (8W) Dimmable / Non-dimmable Outstanding design, % dimmable Λαμπτήρας LED DSL-PAR20 (8W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Εξαιρετικός σχεδιασμός, % ντιμαριζόμενος Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα 85% LED PAR20 8W Pro-8W = 50W IP20 DSL-PAR208WN ,000 DSL-PAR208NN ,000 DSL-PAR208CN ,000 DSL-PAR208WD ,000 DSL-PAR208ND ,000 DSL-PAR208CD ,000 DSL-PAR208...N DSL-PAR208...D 1 Dasteri LED Bulbs

31 LED Bulb DSL-P0L (12W) Dimmable / Non-dimmable IP62 rated Outstanding design, % dimmable Λαμπτήρας DSL-P0L (12W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED PAR0L 12W Pro-12W = 75W Βαθμός προστασίας IP62 Εξαιρετικός σχεδιασμός, % ντιμαριζόμενος Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP62 DSL-P0L12WN DSL-P0L12NN DSL-P0L12CN DSL-P0L12WD DSL-P0L12ND DSL-P0L12CD DSL-P0L12...N DSL-P0L12...D Dasteri 2

32 LED Bulb DSL-P0S (12W) Dimmable / Non-dimmable IP62 rated Outstanding design, % dimmable Λαμπτήρας LED DSL-P0S (12W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED PAR0S 12W Pro-12W = 75W Βαθμός προστασίας IP62 Εξαιρετικός σχεδιασμός, % ντιμαριζόμενος Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP Dasteri LED Bulbs

33 LED Bulb DSL-P8 (16W) Dimmable / Non-dimmable Direct replacement More affordable price, reliable quality Λαμπτήρας LED DSL-P8 (16W) Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Απευθείας αντικατάσταση Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα 84% LED PAR8 16W Pro-16 = 100WW IP DSL-P816...N DSL-P816...D Dasteri 4

34 LED Bulb DSL-HB50 (50W) High bay light Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, beam angle Λαμπτήρας LED DSL-HB50 (50W) Τύπου High bay Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED High 50W Bay Light-50W = 250W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός, γωνία δέσμης Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 DSL-HBS-50CN DSL-HBL-50CN DSL-HBS-50CN DSL-HBL-50CN Dasteri LED Bulbs

35 LED Bulb DSL-HB100 (100W) High bay light Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, beam angle Λαμπτήρας LED DSL-HB100 (100W) Τύπου High bay Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED High 100W=500W Bay Light-100W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός, γωνία δέσμης Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 DSL-HBS-100CN DSL-HBL-100CN DSL-HBS-100CN DSL-HBL-100CN Dasteri 6

36 LED Bulb DSL-HBL120 (120W) High bay light Non-dimmable IP65 rated Outstanding design, 60 beam angle Λαμπτήρας LED DSL-HBL120 (120W) Τύπου High bay Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα % LED High 120W=700W Bay Light-120W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός, 60 γωνία δέσμης Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 DSL-HBS-120CN DSL-HBL-120CN DSL-HBS-120CN 22mm 00 mm DSL-HBL-120CN 22mm 00 mm Dasteri LED Bulbs

37 LED Bulb DSL-T8 ECO Non-dimmable Direct replacement More affordable price, reliable quality Λαμπτήρας LED DSL-T8ECO Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Απευθείας αντικατάσταση του σωλήνα φθορισμού Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα 50% LED T8 TUB ECO IP Cross-section 200 Lock IN the Aluminium base Dasteri 8

38 LED Bulb DSL-T5 Non-dimmable Direct replacement of T5 fluorescent More affordable price, reliable quality Λαμπτήρας LED DSL-T5 Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα Απευθείας αντικατάσταση του σωλήνα φθορισμού Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα 50% LED T8 TUB ECO IP20 DSL-T5-4N DSL-T5-4C DSL-T5-7N DSL-T5-7C DSL-T5-12N DSL-T5-12C DSL-T5-16N DSL-T5-16C DSL-T5-20N DSL-T5-20C K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% K + - 5% AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz AC V 50/60Hz 296mm 4W 22mm 596mm 7W 10W 14W 20W 2mm 896mm 1196mm 1496mm DSL-T DSL-T DSL-T DSL-T DSL-T m m 22 m m 22 m m 22 m m 22 m m LAMP HEIGHT 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 16 mm 566 mm 866 mm 1176 mm 1476 mm 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 6 gr 96 gr 1 gr 174 gr 210 gr 20 PZ 20 PZ 20 PZ 20 PZ 20 PZ 9 Dasteri LED Bulbs

39 LED Bulb DSL-DL06 (12W) Downlight 6inch Non-dimmable IP65 rated Outstanding design LED οροφής LED DSL-DL06 (12W) Οροφής 6 ιντσών Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED Downlight 12W = 75W 6inch-16W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 40 Dasteri LED Bulbs

40 LED Bulb DSL-DL06 (16W) Downlight 6inch Non-dimmable IP65 rated Outstanding design LED οροφής DSL-DL06 (16W) Οροφής 6 ιντσών Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED Downlight 16W =100W 6inch-16W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP Dasteri 41

41 LED Bulb DSL-DL08 (20W) Downlight 8inch Non-dimmable IP65 rated Outstanding design LED οροφής LED DSL-DL08 (20W) Οροφής 8 ιντσών Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED Downlight 20W = 8inch-20W 125W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 42 Dasteri LED Bulbs

42 LED Bulb DSL-DL08 (24W) Downlight 8inch Non-dimmable IP65 rated Outstanding design LED οροφής LED DSL-DL08 (24W) Οροφής 8 ιντσών Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 84% LED Downlight 24W = 8inch-24W 150W Βαθμός προστασίας IP65 Εξαιρετικός σχεδιασμός Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα IP65 Dasteri 4

43 Indicative Photos of Completed Field Applications by Dasteri Ενδεικτικές φωτογραφίες υλοποιημένων έργων της Dasteri Store Lights Application (Electronet). Εφαρμογή σε κατάστημα (Electronet). Reception lights application. Εφαρμογή σε ρεσεψιόν κτηρίου. Restaurant lights application. Εφαρμογή σε εστιατόριο. Gallery lights application. Εφαρμογή σε γκαλερί. Store lights application (Giannopoulos - Aggelopoulos). Εφαρμογή σε κατάστημα (Γιαννόπουλος - Αγγελόπουλος). Dasteri 44

44 Store lights application (VARTAN). Εφαρμογή σε κατάστημα (ΒΑΡΤΑΝ). Store lights application (OPAP). Εφαρμογή σε κατάστημα (ΟΠΑΠ). Waiting room lights application. Εφαρμογή σε αίθουσα αναμονής. Office lights application, PAOK FC. Εφαρμογή σε γραφεία ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Store lights application (LAPIN). Εφαρμογή σε κατάστημα (LAPIN). 45 Dasteri LED Bulbs

45 Supporting the green energy building a better society

46 new communication DASTERI SYSTEMS S.A. 1st km of Alexandroupoli - Ferres road Alexandroupoli, Greece Tel: , 467 Fax: DASTERI SYSTEMS A.E. 1ο χλµ. Ε.O. Αλεξανδρούπολησ - Φερρών Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ Τηλ: , 467 Fax:

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην Η Έκθεση Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC Η Έκθεση 4η Διεθνής Έκθεση Ο δικός σας επαγγελματικός χώρος για επιτυχείς συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC, από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies Group of Companies Group of Companies Eltrak Group Profile The Eltrak Group consists of four companies: Eltrak, Elastrak, Eltrekka and Eltrak Bulgaria. Eltrak was established in 1982 as the Caterpillar

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος απολογισμός annual report 7 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY-

Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY- Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY- 12 Η συνάντηση των ειδικών! Για µεγάλη και δυναµική προβολή και επιτυχείς εµπορικές συµφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Some decisions. can last a. lifetime 250,000

Some decisions. can last a. lifetime 250,000 Some decisions can last a lifetime 250,000 Η γέννηση ενός μωρού είναι η πιο συγκινητική και γοητευτική στιγμή στη ζωή μας. Πολλές ερωτήσεις θα γυροφέρνουν στο μυαλό σας σχετικά με την μετέπειτα ζωή του.

Διαβάστε περισσότερα

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας»

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία

Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία 2 Οκτωβρίου 2006 Χορηγοί Μελέτης Περιεχόμενα Προσέγγιση Μεθοδολογία Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα