εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες."

Transcript

1 ø À π Àªµ  ıâùèîfi Î È ÂappleÔÈÎÔ ÔÌËÙÈÎfi ÎÏ Ì ÂappleÂÙ ıë Ë Û ÌÊˆÓ Œ ÂÈ ÂappleÈÙ ıâ Ë ÂÍÔÌÔ ˆÛË Η Συµφωνία υπογράφθηκε από την Γενική ιευθύντρια EUROLIFE κα Άρτεµις Παντελίδου και τον Πρόεδρο της ΕΤΥΚ, συν. Λοΐζο Χατζηκωστή Βασικός στόχος της Οργάνωσής µας από την στιγµή που οι συνάδελφοι των ασφαλιστικών εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν και η υποβολή των αιτηµάτων µας τον Οκτώβριο του 2007 προς την διεύθυνση της Eurolife, για την ανανέωση της συλλογικής σύµβασης που έληγε στις 31/12/2007. Κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν µετά και από την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης µε τον ΚΕΣΤ, µέσα σε θετικό και εποικοδοµητικό κλίµα, τέθηκαν και αναλύθηκαν οι θέσεις των δύο πλευρών µε ιδιαίτερη εστίαση στις εναποµείνουσες διαφορές ωφεληµάτων µεταξύ των συναδέλφων της Eurolife µε αυτούς της Τράπεζας. Για πρώτη φορά από την ίδρυση της Εταιρείας, οι διαπραγµατεύσεις διεξήχθηκαν µε τη διεύθυνση προσωπικού της Τράπεζας και οφείλουµε να καταγράψουµε τη θετική Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09 38

2 στάση που τηρήθηκε για τα αιτήµατα των συναδέλφων από πλευράς του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Στις αρχές του περασµένου Απριλίου, αισίως οι διαπραγµατεύσεις είχαν θετική κατάληξη µε τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συµφωνία µε την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης εξοµοίωση. Οι µοναδικές διαφορές που υπάρχουν, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρείας, είναι το ωράριο, το ταµείο υγείας και τα επιπρόσθετα ωφελήµατα για την απόκτηση των ασφαλιστικών διπλωµάτων. Σε ότι αφορά το εγγυηµένο ταµείο προνοίας οι συνάδελφοι της εταιρείας έχουν το δικό τους σχέδιο το οποίο θεωρείται ισάξιο µε αυτό των υπολοίπων τραπεζικών υπαλλήλων. Μέσα στα πλαίσια γενικής συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2009, το κείµενο της συµφωνίας τέθηκε ενώπιον των συναδέλφων οι οποίοι µέσα από διαδικασία µυστικής ψηφοφορίας το ενέκριναν για να αποτελέσει τη νέα συλλογική σύµβαση µεταξύ ΕΤΥΚ EUROLIFE για τα έτη Ακολούθως, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των δύο πλευρών (ΕΤΥΚ - EUROLIFE) στις 10 Ιουνίου, υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύµβαση, το κείµενο της οποίας παραθέτουµε πιο κάτω για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας: Àªºø π ª À À π πƒ π EUROLIFE π ø À π Àªµ ªπ π À π α. Από 01/01/2008 θα παραχωρηθεί αύξηση στους βασικούς µισθούς της 31/12/2007 ύψους 2% µε ελάχιστη αύξηση στο βασικό µισθό Ευρώ. β. Από 01/01/2009 θα παραχωρηθεί αύξηση στους βασικούς µισθούς της 31/12/2007 ύψους 2% µε ελάχιστη αύξηση στο βασικό µισθό Ευρώ. γ. Από 01/01/2010 θα παραχωρηθεί αύξηση στους βασικούς µισθούς της 31/12/2007 ύψους 2% µε ελάχιστη αύξηση στο βασικό µισθό Ευρώ. δ. Οι µισθολογικές κλίµακες να αναθεωρηθούν σύµφωνα µε τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται στο (α), (β) και (γ) ως παράρτηµα Α. ε. Οι ελάχιστες αυξήσεις (α), (β) και (γ) να παραχωρηθούν και στο προσωπικό που θα προσληφθεί µέχρι την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης. Το προσωπικό που θα προσληφθεί µετά την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης να τοποθετηθεί στις νέες κλίµακες. 2. øƒ πª ø Οι κλίµακες (α) Κλητήρων, (β) Γραφέων, (γ) Ειδική Κλίµακα αναθεωρούνται. Αφού αναθεωρηθούν να εφαρµοσθούν οι πρόνοιες του 1α,1β, και 1γ. (Παράρτηµα A). 39 Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09

3 3. π π Στο προσωπικό της Εταιρείας να παραχωρούνται ετήσιες άδειες ως ακολούθως : 0 2 Χρόνια υπηρεσίας 2 5 Χρόνια υπηρεσίας 5 10 Χρόνια υπηρεσίας Χρόνια υπηρεσίας 20 και άνω Χρόνια υπηρεσίας 22 εργάσιµες µέρες 23 εργάσιµες µέρες 24 εργάσιµες µέρες 27 εργάσιµες µέρες 28 εργάσιµες µέρες 4. π (α) Στεγαστικά άνεια Ι. Το συνολικό ποσό να αυξηθεί σε 2,900,000 ευρώ. ΙΙ. Το ανώτερο ατοµικό όριο αυξάνεται στις 85,000 Ευρώ (β) Φοιτητικό άνειο Το ύψος των φοιτητικών δανείων διαµορφώνεται ως εξής χωρίς περιορισµούς στον αριθµό παιδιών: (i) Εκτός Κύπρου 35,000 Ευρώ (ii) Εντός Κύπρου 20,000 Ευρώ (γ) άνειο Αυτοκινήτου Το δάνειο αυτοκινήτου αυξάνεται στο ποσό των 16,000 Ευρώ. (δ) Χρηµατοδοτήσεις Οι υπάλληλοι της Εταιρείας να δικαιούνται χρηµατοδοτήσεις (FINANCE) µε επιτόκιο flat που θα καθορίζεται από την σχέση (repo rate + 1) * 6/9, 5. π ª Να αναθεωρηθούν όλα τα επιδόµατα ως η συµφωνία ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ, 6. ºø Από της υπογραφής της Συλλογικής Σύµβασης όσοι τηλεφωνητές δεν είναι στην κλί- µακα του γραφέα να ενταχθούν στην κλίµακα του γραφέα. Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09 40

4 7. ƒ À À ƒ º π Στους κλητήρες που εκτελούν γραφειακά καθήκοντα παραχωρείται επίδοµα ίσο µε τη διαφορά της πραγµατικής τους κλίµακας και της κλίµακας του γραφειακού προσωπικού µε µίνιµουµ 55 ευρώ σε όλα τα σηµεία. Το επίδοµα προστίθεται στο βασικό µισθό. 8. ƒ À À À ƒπ à ª π π Για τους κλητήρες αυτούς να διεξάγονται εξετάσεις ταυτόχρονα µε τις εξετάσεις των εξωτερικών υποψηφίων, για την κατάταξη τους στο γραφειακό προσωπικό νοουµένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Εκεί που γίνονται προσλήψεις χωρίς εξετάσεις το υπό αναφορά προσωπικό θα έχει προτεραιότητα. 9. ª ƒ ƒ º π ƒ ø π Κλητήρες που εκτελούν Γραφειακά καθήκοντα θα µετατάσσονται στη γενική κλίµακα ως ακολούθως : α ) Σε 4 χρόνια αν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Παιδείας. β ) Σε 8 χρόνια αν δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Παιδείας. 10. à π π øª ø π À Στους κατόχους διπλώµατος Κολλεγίου, Σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διετούς κύκλου σπουδών να παραχωρείται µια προσαύξηση. 11. π ª ª À (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi Âapple ÔÌ ) Σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας να παραχωρείται επίδοµα γάµου ύψους 13 ευρώ. 12. ACC - ACII - FLMI Θα ισχύει η πολιτική της Εταιρείας όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Β που ακολουθεί. π ƒ π Àªºø π Από 01/01/ /12/2010. ƒ ƒ ª µ øº ª π ª π ø ƒ ø. ACII-FLMI-FLHC Τα ωφελήµατα για απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων ACII-FLMI-FLHC από µέλη του προσωπικού είναι τα ακόλουθα: 41 Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09

5 1. π À π A π Οι υπάλληλοι οι οποίοι παρακάθονται σε εξετάσεις δικαιούνται δύο µέρες άδεια πριν τις εξετάσεις και την µέρα των εξετάσεων. 2. ƒ À π / π π πª Α) Γραφειακό προσωπικό I. Με την ολοκλήρωση κάποιου επαγγελµατικού προσόντος και την προσκόµιση των ανάλογων πιστοποιητικών, παραχωρούνται τέσσερις προσαυξήσεις ως ακολούθως: Συµπλήρωση 5 µαθηµάτων 1 Συµπλήρωση συνολικά 7 µαθηµάτων 1 Ολοκλήρωση ACII FLMI - FLHC 2 II. Με την απόκτηση του ACII FLMI - FLHC το µέλος του προσωπικού θα εντάσσεται στην Ειδική Κλίµακα µε την προϋπόθεση ότι κατά την κρίση της Εταιρείας έχει ικανοποιητική απόδοση στην εργασία του/της και έχει συµπληρώσει τουλάχιστο επτά χρόνια υπηρεσίας στο Συγκρότηµα. Β) Αξιωµατούχοι Τα πιο πάνω ωφελήµατα δεν ισχύουν για αξιωµατούχους. Για όσους αξιωµατούχους έχουν ήδη αρχίσει τις µελέτες τους πριν την υπογραφή της σύµβασης η εταιρεία θα παραχωρήσει µία προσαύξηση της κλίµακας στην οποία βρίσκεται ο αξιωµατούχος που αποκτά ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω επαγγελµατικούς τίτλους: ACII-FLMΙ - FLHC. 3. º π Η Εταιρεία πληρώνει το κόστος φοίτησης που συµπεριλαµβάνει το κόστος των βιβλίων, την συµµετοχή στις εξετάσεις και τις διαλέξεις όταν αυτές προσφέρονται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και παρακολουθούνται από τους υποψηφίους για εξετάσεις υπαλλήλους της Eurolife. 4. ºπ øƒ ª π º π π À π π À À À ƒ À Η Εταιρεία καταβάλλει τα πιο κάτω ποσά για τις εξετάσεις του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου: * 45 Για κάθε επιτυχία στα πρώτα 3 θέµατα του ΑΣ (µέρος του ACII) * 90 Για κάθε επιτυχία στα επόµενα 4 θέµατα του ΑΣ (µέρος του ACII) * 90 Για κάθε επιτυχία στα θέµατα του ACΙI (στο 8ο, 9ο & 10ο) Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09 42

6 * 450 Για απόκτηση του ACΙI * 450 Για την διατριβή και την απόκτηση του FCII π LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION (LOMA) Η Εταιρεία καταβάλλει τα πιο κάτω ποσά για τις εξετάσεις του LOMA: * 45 Για κάθε επιτυχία στα θέµατα 1 και 2, * 90 Για κάθε επιτυχία στα θέµατα 3 ως 10, CSI, course 200 * 90 Για απόκτηση τίτλου ACS * 180 Για απόκτηση τίτλου AIAA * 450 Για απόκτηση του τίτλου FLMI * 180 Για κάθε επιτυχία στα θέµατα του Master FLMI * 450 Για απόκτηση του τίτλου Master FLMI Η Εταιρεία θα καταβάλει 86 για κάθε επιτυχία στα θέµατα προς απόκτηση των πιο κάτω πιστοποιητικών: * Chartered Life Underwriter (CLU) * Chartered Financial Consultant (Ch.FC) * International Claim Association (ICA) * Health Insurance Association of America (HIAA) Επιπλέον θα καταβάλλει το ποσό των 260 για απόκτηση του κάθε ενός από τα πιστοποιητικά αυτά. B. øº ª - CCA Τα ωφελήµατα των υπαλλήλων που κατέχουν κατά την πρόσληψη τους στην εταιρεία ή αποκτούν ενώ βρίσκονται στην υπηρεσία τον επαγγελµατικό τίτλο ACCA καθορίζονται ως ακολούθως: Οι απόφοιτοι Λυκείου που κατά την πρόσληψη τους στην εταιρεία είναι ήδη κάτοχοι τίτλου ACCA να δικαιούνται τρεις προσαυξήσεις. Όσοι υπάλληλοι αποκτούν τον επαγγελµατικό τίτλο του ACCA ενώ βρίσκονται στην υπηρεσία, θα λαµβάνουν 3 προσαυξήσεις. Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού να τοποθετούνται/εισέρχονται αυτόµατα στην ειδική κλίµακα νοουµένου ότι έχουν συµπληρώσει 7 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας(από την ηµεροµηνία πρόσληψης τους). ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάλληλος είναι κάτοχος επαγγελµατικού τίτλου ACII FLMI - FLHC και αποκτά το ACCA οι 3 προσαυξήσεις παραχωρούνται µόνο µία φορά. 43 Ú appleâ ÈÎfi ª π-π À 09

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα υποβλήθηκαν τα αιτήματά μας στον ΚΕΣΤ Υποβλήθηκε και ο «Μακρύς» Κατάλογος των ανταιτημάτων Ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας συν.

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ, 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα