Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank Συντάχθηκε και υπεβλήθη από ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ Καθηγητής 1

2 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αντικείμενο...4 Σκοπός 5 Δομή 5-6 Κεφάλαιο 2: Τραπεζοασφάλειες( Bancassurance) και τα χαρακτηριστικά τους 2.1. Λόγοι ανάπτυξης των Τραπεζοαφαλειών ( bancassurance) Μορφές συνεργασίας Τα προϊόντα bancassurance Προϋποθέσεις επιτυχίας του θεσμού Κεφάλαιο 3: Η κατάσταση στην Ελλάδα Λόγοι ανάπτυξης του θεσμού Τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες τα χρόνια του Βασικές διαπιστώσεις για την Ελληνική αγορά Η δεκαετία Ελληνική πραγματικότητα α Οι εξελίξεις και οι πρωταγωνιστές Τα μερίδια Μεγέθυνση και Ύφεση Βασικά συμπεράσματα για την ελληνική αγορά Κεφάλαιο4 Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση Η Αξία της τραπεζοασφαλιστικής εκπαίδευσης και θεσμικές αλλαγές Η τραπεζοασφαλιστική εκπαίδευση στην Ευρώπη Οι θεσμικές αλλαγές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα στο περιβάλλον προώθησης των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών στην ΕΕ Οι ελληνικές τράπεζες και η εκπαίδευση του προσωπικού τους για τις ανάγκες της bancassurance H Πρώιμη Φάση Η Εξελικτική Φάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η περίπτωση της Alpha Bank Η εκπαιδευτική πολιτική στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες πριν την Πιστοποίηση( ) Η νέα εποχή ( ) Οι κατευθύνσεις και οι επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής Τα θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης Η μέτρηση της επιτυχίας της εκπαίδευσης Η αξιοποίηση των διακρινομένων υπαλλήλων Σύνοψη για την εκπαίδευση στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες στην Alpha Bank

3 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 6.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις τράπεζες και τον καταναλωτή Συμπεράσματα-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών στο χώρο των ασφαλιστικών εργασιών, κυρίως στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζονται η έννοια των Τραπεζοασφαλειών (bancassurance), οι λόγοι ανάπτυξής τους, οι μορφές, τα προϊόντα και τα δίκτυα προώθησης αυτών, οι προϋποθέσεις επιτυχίας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς και μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών σχετικών με τις τραπεζοασφάλειες. Οι Τραπεζοασφάλειες ή bancassurance, τα τελευταία χρόνια δίνουν νέα προοπτική στην ανάπτυξη του κλάδου των ασφαλίσεων. Η εξειδίκευση των ασφαλιστικών εταιρειών στη σχεδίαση και την προώθηση νέων σύνθετων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς και οι μηχανισμοί οργάνωσης, το εκτεταμένο δίκτυο και το υψηλό επαγγελματικό κύρος των τραπεζικών ιδρυμάτων, αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία του θεσμού. Από τη δεκαετία του '70 η bancassurance εμφανίστηκε στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του '80. Αυτό οφείλεται κυρίως κυρίως στην έλλειψη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, την προσαρμογή των προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, στον περιορισμένο χρόνο πώλησης από το γκισέ των τραπεζών. Τα ασφαλιστικά προϊόντα που πωλούνται από το τραπεζικό δίκτυο είναι αξιόπιστα και αυτό οφείλεται στην οργάνωση και το κύρος των τραπεζών σε 4

5 συνδυασμό με μια αυστηρότερη εποπτεία των εργασιών τους. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν αφενός οι τρόποι και οι λόγοι ανάπτυξης της προσφοράς τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, αφετέρου δε, να αναδειχθεί η σημασία που διαδραματίζει η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών στην ανάπτυξη της bancassurance αλλά και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενέργειες που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Επιπλέον θα θέλαμε να δείξουμε την σχέση που έχουν τα τραπεζικά προϊόντα σε συνάρτηση με τις ασφάλειες διότι η εμφάνιση και ανάπτυξη των τραπεζοασφαλειών (bancassurance) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά τις τελευταίες 4 δεκαετίες. ΔΟΜΗ Οι τραπεζοασφάλειες (bancassurance) αποτελούν μια πρακτική προώθησης σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συνδυάζουν την διαδικασία προσέγγισης και αξιοποίησης της γνώσης, της εμπειρίας, των δικτύων και των πελατολογίων της τραπεζικής και της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Τα ενδιαφέροντα μεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών συμπίπτουν, τόσο σε επίπεδο καθορισμού στρατηγικής και προώθησης συμπληρωματικών προϊόντων, όσο και βελτίωσης του δικτύου και του ανθρώπινου δυναμικού τους. 5

6 Η δομή της παρακάτω εργασίας πραγματοποιείται πάνω σε θεωρητική προσέγγιση αναλύοντας τις τραπεζοασφαλειες και τα προϊόντα τους, την κατάσταση στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας πίνακες με στατιστικά στοιχεία που έχουν προέλθει από την δεκαετία του 90 και του 00. Επίσης πως γίνεται οι εκπαίδευση στους υπαλλήλους και πως αυτή αλλάζει με τα χρόνια και εξελίσσεται. Και τέλος εξετάζουμε την περίπτωση της τράπεζας Αlpha Bank,την πολιτική της, τι κατεύθυνση ακολουθεί στο προσωπικό της για καλύτερα αποτελέσματα. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 2.1. Λόγοι ανάπτυξης της bancassurance Οι κυριότεροι λόγοι αναπτύξεως των τραπεζοασφαλειών είναι 1 : H απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την εισαγωγή πολλών προϊόντων Οι μεγάλες ανακατατάξεις στον ασφαλιστικό τομέα λόγω της απελευθέρωσης της άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας (ενιαία άδεια), οδήγησαν στη επέκταση των ασφαλιστικών εταιρειών, είτε με την εξαγορά εταιρειών είτε με τη δημιουργία υποκαταστημάτων, συγκεντρώνοντας τις εργασίες σε εταιρείες ομίλους (κυρίως τραπεζικές) με αξιοπιστία στην αγορά, οργάνωση, τεχνογνωσία και μεγάλα δίκτυα προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού. Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό ο οποίος περιόρισε τα περιθώρια κέρδους, ειδικά στα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα έτσι οι τράπεζες αναγκάστηκαν να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους σε νέους χρηματοοικονομικούς τομείς, και βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα τους, με σκοπό την διατήρηση και ει δυνατόν την αύξηση του υπάρχοντος πελατολογίου τους. H διεύρυνση των αναγκών του κοινού καθώς και η έλλειψη χρόνου οδήγησαν στην παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ένα φορέα. 1 Κλήμης Ν., 2009 Τσελίκη Α.,

8 H ανάγκη για αγορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν προγράμματα μακροχρόνιας επένδυσης αποταμίευσης καθώς και παροχές υγείας. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και η ομοιογένεια των αμιγώς τραπεζικών προϊόντων, οδήγησαν στην αξιοποίηση των πληροφοριών του πελατολογίου των τραπεζών για τον καλύτερο εντοπισμό των αναγκών των πελατών με σκοπό την εφαρμογή των σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling). Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των προϊόντων που αγοράζει ο πελάτης από μια τράπεζα, τόσο μειώνεται η κινητικότητα των πελατών μεταξύ ανταγωνιστριών τραπεζών Η αξιοποίηση του δικτύου των τραπεζών τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό όσο και ως προς τα σημεία πώλησης (αριθμός και τοποθεσία καταστημάτων). Η διαχρονική μείωση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης εγγυημένων τοποθετήσεων για μακρά χρονικά διαστήματα οδήγησε στην στροφή των προτιμήσεων των πελατών προς τα ασφαλιστικά επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα τα οποία σημειωτέων έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους πληρέστερη εικόνα-γνώση των πελατών και των αναγκών τους, λόγω των βάσεων δεδομένων που τηρούν και των συνεχώς εξελισσόμενων δυνατοτήτων που τους παρέχει η τεχνολογία μέσω της επεξεργασίας τους. Η σύγχρονη τάση δημιουργίας χρηματοπιστωτικών ομίλων που περιλαμβάνουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες αμοιβαίων 8

9 κεφαλαίων και χρηματιστηριακές εταιρείες, έχει αποτέλεσμα την προσέλευση πελατών κυρίως σε τραπεζικά ιδρύματα για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος των αναγκών τους. 2.2 Μορφές συνεργασίας Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν συνδυασμούς συνεργασίας στις χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιό τους στην αγορά. Έχουν συνδυασμένη προώθηση ολοκληρωμένων τραπεζικών και ασφαλιστικών πακέτων και προϋποθέτει μια ευρύτερη συνεργασία πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών και καταλήγει στη δημιουργία κοινού δικτύου. Η συνεργασία τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές 2 : Παραχώρηση του πελατολογίου της τράπεζας ή της ασφαλιστικής εταιρείας στο δίκτυο προώθησης πωλήσεων του άλλου μέρους. Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, μεταξύ της τράπεζας και μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών, όπου η τράπεζα ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας. Αποκλειστική συνεργασία με κοινή οργάνωση, όπου τράπεζα και ασφαλιστική εταιρεία, αν και δρουν ως χωριστά νομικά πρόσωπα, συγκλίνουν σε επίπεδο σχεδιασμού προϊόντων και προώθησης. Ανταλλαγή μέρους των μετοχών μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής εταιρείας, με στόχο την από κοινού προώθηση της bancassurance. 2 Κλήμης Ν., 2009,Τσελίκη Α., 1998,Boyd, Graham, Hewitt, 1993,Estrella, 2001,Moeller, Schlingemann, Stulz,

10 Μερική ή ολική εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας από τράπεζα, που επιτρέπει στην τελευταία να διεισδύσει στην ασφαλιστική αγορά. Εφαρμογή της bancassurance από όμιλο που ελέγχει τράπεζα και ασφαλιστική. Δημιουργία νέας ασφαλιστικής εταιρείας (θυγατρική) από τράπεζα, ώστε να ελέγχεται πλήρως η ασφαλιστική διαδικασία. Δημιουργία τράπεζας από ασφαλιστική με στόχο να μη χαθεί μερίδιο της αγοράς της ασφαλιστικής εταιρείας υπέρ των ανταγωνιστών. Σύναψη συμφωνιών διανομής χρηματοπιστωτικών προϊόντων από το δίκτυο ασφαλιστικών εταιρειών. 2.3 Τα προϊόντα bancassurance Οι τραπεζοασφαλιστές (bancassurers), πέραν των παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων, ανέπτυξαν μια ειδική σειρά προϊόντων με στόχο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές ή τη βελτίωση ορισμένων τραπεζικών προϊόντων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες : Συμπληρωματικά ή αυτόνομα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, ανάλογα με το αν συνδέονται άμεσα με κάποιο τραπεζικό προϊόν. Ως συμπληρωματικά θεωρούνται κυρίως τα προϊόντα αποπληρωμής τραπεζικών πιστώσεων. Οι τράπεζες με τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων διασφαλίζουν ταυτόχρονα τόσο προς ίδιον όφελος όσο και προς όφελος των δανειοληπτών και των οικογενειών τους, την αποπληρωμή του δανείου ή δόσεων, σε 10

11 περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή νοσηλείας του δανειολήπτη. Τα πιο γνωστά προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι: ασφάλειες υπερανάληψης (overdraft insurance), ασφάλειες ανοικτών ανακυκλούμενων δανείων (revolving credit insurance), προϊόντα αποπληρωμής δανείων (capital repayment products). οι ασφαλίσεις πυρός- σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων ενυπόθηκων (λόγω χρηματοδότησης) ακινήτων. Ως αυτόνομα θεωρούνται τα προϊόντα που δεν συνδέονται με κάποιο τραπεζικό προϊόν αλλά πωλούνται για να καλύψουν ανάγκες του πελάτη, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις ανάγκες που δημιουργούνται με τη λήψη κάποιου δανείου από την τράπεζα, π.χ τα συνταξιοδοτικά προγράμματα (pension products) η ασφάλιση πιστώσεων (credit insurance) οι μικτές ασφαλίσεις ασφαλίσεις επιβίωσης (endowment products). Ομαδικά ή ατομικά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, ανάλογα με το αν έχουν σχεδιασθεί να καλύψουν ανάγκες ομάδας πελατών ή συγκεκριμένου πελάτη από τον οποίο επιλέγεται το προϊόν για την κάλυψη ατομ ικής του ανάγκης. Ως ομαδικά συνήθως δημιουργούνται τα προϊόντα κάλυψης δανειοληπτών της τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη υποψήφιων ομάδων πελατών και ταυτόχρονα την αξιοποίησή τους μέσα από τη βάση δεδομένων των τραπεζών. Ως ατομικά θεωρούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην κάλυψη 11

12 προσωπικής ανάγκης του πελάτη όπως για παράδειγμα ένα συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης ή ένα συμβόλαιο πυρός εξοχικής κατοικίας. Βασική διαφορά μεταξύ ομαδικών και ατομικών συμβολαίων είναι ότι στα ομαδικά συμβόλαια συμβαλλόμενος και δικαιούχος μέχρι του ποσού της οφειλής (ύψος δανείου) είναι η τράπεζα και ασφαλιζόμενος ο δανειολήπτης, ενώ στα ατομικά συμβόλαια συμβαλλόμενος και ασφαλιζόμενος είναι συνήθως το ίδιο φυσικό πρόσωπο (δανειολήπτης) με δικαιούχο και πάλι την τράπεζα μέχρι του ποσού της οφειλής. Προϊόντα ζωής υγείας ή προϊόντα ζημιών-γενικών ασφαλίσεων, ανάλογα με το αν αφορούν σε κάλυψη της ζωής, της υγείαςπερίθαλψης, των επενδύσεων-αποταμιεύσεων ή καλύπτουν ανάγκες προστασίας περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Η bancassurance έχει κυρίως επικεντρωθεί στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων του κλάδου ζωής (ασφάλιση και επένδυση), λόγω της συνάφειας των προϊόντων αυτών με τα παραδοσιακά καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα προϊόντα bancassurance έναντι των κλασικών ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι η καλύτερη απόδοση, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων είναι το εγγυημένο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας σε συνδυασμό με φορολογικές ελαφρύνσεις. 2.4 Προϋποθέσεις επιτυχίας του θεσμού Οι προϋποθέσεις επιτυχίας της bancassurance εξαρτώνται από πολλούς 12

13 διαφορετικούς παράγοντες. Πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή μη της προώθησης προϊόντων μέσω της bancassurance έχουν οι διαφορετικές συνθήκες της αγοράς κάθε χώρας, όπως για παράδειγμα το νομοθετικό πλαίσιο, η κουλτούρα κλπ. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η αγορά της Γαλλίας, όπου οι ασφάλειες ζωής είναι ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα λόγω των σχετικών φορολογικών απαλλαγών. Ο σχεδιασμός του μείγματος μάρκετινγκ δεν εξαντλείται στη δυνατότητα ανάπτυξης co ή own-branded ασφαλιστικών προγραμμάτων. Η συνάφεια του προτεινόμενου προγράμματος με τις ανάγκες του τραπεζικού καταναλωτή, η δυνατότητα άμεσης κατανόησης του προγράμματος, η απλότητα και η εγγύηση τήρησης των όρων, η εξαιρετική σχέση κόστους/ωφέλειας, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής σε πολύ μικρό χρόνο, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά που κρίνουν την επιτυχία του θεσμού. Η εμπειρία δείχνει ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της bancassurance είναι, σε γενικές γραμμές, οι εξής: Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για τη σωστή και σταδιακή προσέγγιση όλου του πελατολογίου (στρατηγική επιλογή, τμηματοποίηση πελατών και αγορών, στόχευση στο σωστό πελάτη ή ομάδα πελατών, επιλογή προϊόντων και τιμολόγησης, βαθμός σύνδεσης-συσχέτισης με το τραπεζικό προϊόν και την λειτουργία του). Η δημιουργία απλοποιημένων προϊόντων bancassurance έχει ως αποτέλεσμα τον ικανοποιητικό βαθμό κατανόησης από τον υποψήφιο πελάτη. Έτσι, η ασφάλιση αυτοκινήτου μπορεί να αγοραστεί από οποιοδήποτε δίκτυο, εφόσον αποτελεί ένα προϊόνευρέως διαδεδομένο, στο οποίο η σύγκριση του ασφαλίστρου είναι σχετικά εύκολη ενώ κάθε πολιτεία θέτει κανόνες και πρόστιμα 13

14 περί ασφάλισης ή μη του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα την εύκολη προώθησή του. Αντίθετα, πιο πολύπλοκα προϊόντα, όπως η ασφάλιση κατοικίας και γενικών κινδύνων καθώς και η ασφάλιση ζωής και υγείας, παρουσιάζουν δυσκολίες σύγκρισης για τους καταναλωτές, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων, με αποτέλεσμα να απαιτούν πιο τεχνική προσέγγιση κατά την πώληση. Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων προώθησης των προϊόντων bancassurance μέσω ενός ευρέος δικτύου διανομής. Η αντιμετώπιση των ασφαλιστικών προϊόντων από τις τράπεζες ως βασικά προϊόντα και όχι ως συμπληρωματικά βοηθάει στο να θεωρεί ο πελάτης την τράπεζα βασική επιλογή για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων. Η δημιουργία ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προϊόντων, αποταμιευτικού και επενδυτικού κυρίως χαρακτήρα. Έμφαση δίδεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο κατά την πώληση όσο και κατά την παρακολούθηση του συμβολαίου. Απώτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του πελάτη με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου και την ελάχιστη επιβάρυνση. Ο βαθμός εξοικείωσης των τραπεζικών υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της σωστής εκπαίδευσής τους καθώς και ο χρόνος που διαθέτουν για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση της πελατείας των τραπεζικών ιδρυμάτων πρέπει να συμπεριλάβει και τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθεί το δίκτυο της τράπεζας. Καθοριστικό επίσης ρόλο για την επιτυχία 14

15 αποτελεί η εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η αξιολόγηση των τραπεζικών υπαλλήλων και στελεχών βάσει, όχι μόνο της πώλησης παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων, αλλά και της πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία συνήθως περιλαμβάνονται εξαρχής στους στόχους των τραπεζικών υπαλλήλων. Μεγάλο ρόλο διαδραματίζει και η παροχή κινήτρων προς τους τραπεζικούς υπαλλήλους ή/και τους προϊσταμένους τους για την προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων. Η δημιουργία απλών προϊόντων, τα οποία αφομοιώνονται εύκολα τόσο από το δίκτυο όσο και από τους υποψήφιους πελάτες, σε συνδυασμό με την λεπτομερή περιγραφή και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών με σκοπό τη στήριξη του πωλητή, ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, αποτελούν παράγοντες που βοηθούν στην επιτυχία του θεσμού. 15

16 Κεφάλαιο 3: Η κατάσταση στην Ελλάδα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι λόγοι ανάπτυξης του θεσμού των τραπεζοασφαλειών (bancassurance) στην Ελλάδα καθώς και τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες την δεκαετία του Λόγοι ανάπτυξης του θεσμού Οι διεθνείς εξελίξεις στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο επηρεάζουν σημαντικά και τη χώρα μας. Στην Ελλάδα σήμερα οι τραπεζοασφάλειες (bancassurance) βρίσκονται σε περίοδο ανάπτυξης. Η πτώση των επιτοκίων, η απελευθέρωση της αγοράς, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η στροφή των πελατών προς δυναμικά και ευέλικτα χρηματοασφαλιστικά προϊόντα που απαιτούν ενιαία εξυπηρέτηση, εντείνουν τον ανταγωνισμό και οδηγούν στη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διείσδυση των τραπεζών στο αντικείμενο των ασφαλιστικών εταιρειών και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια, οι ανταγωνιστικές πιέσεις δεν αφορούν πια μόνο τις τιμές, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων και τον τρόπο προώθησης των πωλήσεών τους. Οι μεγάλες τράπεζες ιδρύουν θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες ενώ οι μικρότερες συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες. Συγχρόνως ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα σημειώνει αναπτυξιακή πορεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες προωθούν τραπεζικά προϊόντα (πχ αμοιβαία κεφάλαια, πιστωτική κάρτα), ή προϊόντα unit linked και εξελιγμένα επενδυτικά προγράμματα. 16

17 3.2 Τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες τα χρόνια του 90 Στους αμέσως επόμενους πίνακες παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες την δεκαετία του 90. Ο Πίνακας 5 απεικονίζει τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά την δεκαετία του 90. Παρατηρούμε σχετική μείωση των εταιρειών αυτών από 161 το 1992 σε 114 το 1999, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών μεταξύ τους. Όπως παρατηρούμε, οι μεγάλες μεταβολές προέρχονται από τις εταιρείες ζημιών, ενώ οι εταιρείες ζωής δείχνουν μια πιο συντηρητική πολιτική ενοποιήσεων. Πίνακας 5: Αριθμός Εταιριών Εταιρίες Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 17

18 Στον Πίνακα 6 απεικονίζονται τα μερίδια αγοράς για το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα το Τα μερίδια αγοράς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 παρέμειναν σχετικά σταθερά με αυτά που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα με μια μικρή μεταβολή της τάξεως του 2%-3% ανά κατηγορία. Πίνακας 6: Μερίδια Αγοράς 1999 Ασφαλίσεις Ασφαλίσεις Ζωής Ζημιών Οι 5 πρώτες 70,39% 46,38% Οι 10 πρώτες 87,83% 61,87% Οι 15 πρώτες 96,95% 71,41% Οι 20 πρώτες 99,38% 77,81% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Κατά τη δεκαετία του 90 παρατηρούμε ότι η παραγωγή ασφαλίστρων προερχόμενων από νέα παραγωγή στις γενικές ασφάλειες παρουσίασε αύξηση άνω του 500%. Πίνακας 7: Ασφαλίσεις Ζημιών (εκ. δρχ) Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις Ετήσια Αύξηση ,08% ,41% ,37% ,41% ,87% ,58% ,98% ,53% ,62% ,34% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 18

19 Διάγραμμα 3: Ασφαλίσεις ζημιών (εκ. δρχ) Ασφαλίσεις Ζημιώ ν (σε εκατομμύρια δραχμές) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Κατά τη δεκαετία του 90 παρατηρούμε ότι η παραγωγή ασφαλίστρων προερχόμενων από νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής παρουσίασε αύξηση άνω του 950%. Πίνακας 8: Ασφαλίσεις Ζωής (εκ. δρχ) Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις Ετήσια Αύξηση ,60% ,96% ,48% ,14% ,70% ,71% ,74% ,36% ,89% ,32% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 19

20 Διάγραμμα 4: Ασφαλίσεις ζωής (εκ. δρχ) Ασφαλίσεις Ζω ής (σε εκατομμύρια δραχμές) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις όλων των κλάδων για τη δεκαετία του 90 ανήλθε από 120 δις δρχ το 1989 σε 820 δις δρχ το 1999 παρουσιάζοντας αύξηση 683%. Πίνακας 9: Ασφαλίσεις όλων των κλάδων (εκ. δρχ) Ασφάλιστρα από Ετήσια Πρωτασφαλίσεις Αύξηση ,92% ,98% ,78% ,28% ,20% ,65% ,89% ,83% ,75% ,59% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 20

21 Διάγραμμα 5: Σύνολο Ασφαλίσεων (εκ. δρχ) Σύνολο Ασφαλίσεω ν (σε εκατομμύρια δρχ.) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Η τιμή του δείκτη των συνολικών ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ κατά την δεκαετία του 90 παρουσιάζει αύξηση έως και 100%, γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική επίδραση της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας. Πίνακας 10: Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. (εκ. δρχ) (ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές) Παραγωγή Ακαθάριστο Εγχώριο Ασφαλίστρων Προϊόν % ,11% ,25% ,32% ,45% ,59% ,61% ,65% ,73% ,75% ,85% ,14% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 21

22 Διάγραμμα 6: Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ 2,20% Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. 2,05% 1,90% 1,75% 1,60% 1,45% 1,30% 1,15% 1,00% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Ο υπολογισμός του συνόλου των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας αποτελεί διεθνώς ένα δείκτη του βαθμού ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμικότητα και το βαθμό ωριμότητας ιδιαιτέρως του κλάδου ζωής. Παρατηρούμε από τον ακόλουθο πίνακα ότι μέσα στη δεκαετία του 90 ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τετραπλασιαστεί. Πίνακας 11: Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π. (εκ. δρχ) (ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές) Σύνολο Ακαθάριστο Επενδύσεων Εγχώριο Προϊόν % ,35% ,51% ,63% ,80% ,11% ,32% ,52% ,79% ,07% ,29% ,07% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 22

23 Διάγραμμα 7: Ποσοστό Επενδύσεων επί του ΑΕΠ 4,10% 3,90% 3,70% 3,50% 3,30% 3,10% 2,90% 2,70% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% Ποσοστό Επενδύσεω ν επί του Α.Ε.Π Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Ο ακόλουθος πίνακας καταγράφει την εξέλιξη του δείκτη των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων την δεκαετία του 90. Όπως παρατηρούμε, το συνολικό κατά κεφαλήν ασφάλιστρο αυξήθηκε από 66,78 το 1989 σε 239,48 το Πίνακας 12: Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (εκ. δρχ) Κατά Κεφαλήν Σύνολο Ασφάλιστρα Ασφαλίστρων Πληθυσμός Δραχμές EURO , , , , , , , , , , ,48 Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 23

24 Διάγραμμα 8: Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα (EURO) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 1999 τα 410 δις δρχ έναντι 52 δις το 1989, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τον ασφαλιστικό κλάδο. Πίνακας 13: Ίδια Κεφάλαια(εκ. δρχ) Ίδια Κεφάλαια Ετήσια Αύξηση ,76% ,50% ,85% ,94% ,95% ,79% ,29% ,52% ,43% ,66% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 24

25 Διάγραμμα 9: Ίδια Κεφάλαια σε εκατ. δρχ Ίδια Κεφάλαια (σε εκατομμύρια δραχμές) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 1999 τα 1,5 τρις δρχ παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 1.000% μέσα σε μια δεκαετία. Πίνακας 14: Επενδύσεις (σε εκατ. Δρχ) Σύνολο Επενδύσεων Ετήσια Αύξηση ,06% ,07% ,59% ,68% ,96% ,60% ,49% ,13% ,74% ,04% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 25

26 Διάγραμμα 10: Σύνολο Επενδύσεων σε εκατ. δρχ Σύνολο Επενδύσεων (σε εκατομμύρια δραχμές) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Το σύνολο των κερδών χρήσεως προ φόρων έφτασε τα 118 δις δρχ το 1999 παρουσιάζοντας αύξηση 2.360% σε σχέση με το 1989, ενώ όπως αναμενόταν υπήρξαν έτη κατά τα οποία τα κέρδη έβαιναν μειούμενα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Πίνακας 15: Κέρδη χρήσεως προ φόρων (σε εκατ. Δρχ) Κέρδη Χρήσεως Ετήσια Αύξηση ,44% ,70% ,66% ,44% ,19% ,48% ,62% ,68% ,25% Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 26

27 3.3 Βασικές διαπιστώσεις για την Ελληνική αγορά Από τη μελέτη των πινάκων και των διαγραμμάτων σχετικά με το θεσμό της ασφάλειας στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90, παρατηρούμε μία τάση ουσιώδους ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς. Οι εταιρίες μειώνονται με την πάροδο των ετών, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών δημιουργώντας μεγάλα και ανταγωνιστικά σχήματα. Τα μερίδια αγοράς, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 παρέμειναν σχετικά σταθερά με τις 20 πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες να κατέχουν άνω του 99% του κλάδου ζωής και περίπου 80% του κλάδου των γενικών ασφαλίσεων. Ο κλάδος ζωής υπερέχει έναντι των γενικών ασφαλίσεων. Το καταναλωτικό κοινό ενημερώνεται για τις ωφέλειες της ασφάλισης, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση των ασφαλίστρων τόσο ζημιών όσο και ζωής τετραπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο από τα 66 το 1989 στα 239 το 1999 ανά Έλληνα πολίτη. Παρατηρείται μεγάλη συμβολή του θεσμού της bancassurance στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από τα γκισέ των τραπεζών. Στην Ελλάδα παρατηρούμε μια καθυστέρηση στο θεσμό των τραπεζοασφαλειών η οποία οφείλεται στην έλλειψη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, στην αδυναμία των εποπτικών αρχών να ελέγξουν την ασφαλιστική αγορά και στην μειωμένη συνείδηση του Έλληνα πολίτη περί των ωφελειών της ασφάλισης. Π αρατηρείται την ίδια περίοδο μία φάση ανάπτυξης του θεσμού των ασφαλειών γενικότερα στην Ελλάδα, η οποία θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο την αμέσως επόμενη δεκαετία. 27

28 3.4.Η δεκαετία Ελληνική πραγματικότητα Εδώ θα παρουσιάσουμε την ελληνική ασφαλιστική αγορά την τελευταία δεκαετία καθώς και τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων. Στους αμέσως επόμενους πίνακες παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες την δεκαετία του για την περίπτωση της Ελλάδας. Στον Πίνακα 25 παρατηρούμε τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά την δεκαετία του Παρατηρούμε σχετική μείωση των εταιρειών αυτών από 110 το 2000 σε 81 το 2009, γεγονός που οφείλεται τόσο σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών μεταξύ τους όσο και στις αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΕΠΕΙΑ για κλείσιμο ασφαλιστικών εταιρειών και εξυγίανση της αγοράς. Όπως και στην προηγούμενη δεκαετία, η μεγαλύτερη μεταβολή προέρχεται από τις εταιρείες ζημιών. Πίνακας 25: Αριθμός Εταιριών Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας 28

29 3.4.1 Οι εξελίξεις και οι πρωταγωνιστές Στην Ελλάδα, το 2006 η γαλλική ΑΧΑ, η οποία ανήκει στους 10 μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως στο χώρο των ασφαλειών, εξαγόρασε το 100% της Alpha ασφαλιστικής, θυγατρικής του ομίλου Alpha Bank με αντίτιμο 255 εκ. Το 2007 η γαλλική Groupama εξαγόρασε το 100% της Φοίνιξ Metrolife με αντίτιμο 96,3 εκ.. Το 2008 η γαλλική CNP εξαγόρασε το 50,1% της Marfin Insurance Holding με αντίτιμο 165 εκ.. Με δεδομένη την ανάγκη άντλησης ρευστότητας, οι τράπεζες έστρεψαν την προσοχή τους στη διάθεση αμιγώς τραπεζικών προϊόντων, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους από την αγορά των τραπεζοασφαλειών, ενώ την ίδια στιγμή η πτώση της ζήτησης για δάνεια επηρέασε αρνητικά τις ασφαλίσεις δανείων για την αγορά κατοικίας και τις προσωπικές ασφαλίσεις. Στη χώρα μας το μερίδιο συμμετοχής της bancassurance στο σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής υπολογίζεται ότι προσεγγίζει το 20%. Σε ποσοστό της τάξης του 10% στη συνολική παραγωγή της bancassurance υπολογίζεται το μερίδιο της αγοράς της ασφάλισης των δανείων, με την ασφάλιση κατοικίας να έχει το πρώτο λόγο και την ασφάλιση του δανειολήπτη να ακολουθεί, ενώ σταδιακή ανάπτυξη γνωρίζει και η ασφάλιση των καταναλωτικών δανείων, παρά την υποτονική ζήτηση που εμφανίζει η αγορά της καταναλωτικής πίστης. Τα προγράμματα υγείας μέσω των απλών λογαριασμών ταμιευτηρίου αποτελούν σχετικά νέα ασφαλιστικά προϊόντα, που προωθούνται μέσω των τραπεζικών δικτύων, ενώ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης εκτιμάται ότι έχει και ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων. Ο όμιλος της Efg Eurobank μέσω της Eurolife Ασφαλιστικής, τοποθετήθηκε εγκαίρως στην αγορά και προωθώντας τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, 29

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας : Κριτήρια Επιλογής Εποπτική Ομάδα: Νομική Μορφή Κατηγ. Ασφ.Επιχ. Εποπτευόμενη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 3 DAS - ΗΕLLΑS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 411, 163 46, dasathen@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ν. 2519/1997 προβλέπεται ότι πόροι των Νοσοκομείων είναι, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Σεμινάριο ενημέρωσης 14 17 Νοεμβρίου 2007 Η καταναλωτική πίστη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εμπορικών τραπεζών, δεδομένου ότι συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας

Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων & διαχείρισης κινδύνων Έτος ίδρυσης : 1992 Αριθµός προσωπικού : 31 ιαχείριση ασφαλίστρων 2011: ύψους 38.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE(EDI) 2014

EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE(EDI) 2014 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιώνμιας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.3 1.Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων..σελ.4 1.1.Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! Προστατεύστε την οικογένεια σας Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις Cmpany Prfile «η Sicur Grup έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπληρώνοντας,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β & Γ (εγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΓΚΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( SAS00014) ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( SAS00056) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘέμαιΠαραδοσιακά και σύγχρονα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα