Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ανασκόπηση Εργασιών 9 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης 15 Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 94

2 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 26 η Ιουνίου 2014 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 26 Μαΐου 2014 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

3 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Αλεξάνδρα Γαλανού (παραιτήθηκε στις 10 Απριλίου 2014) Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής Γιάννης Κυπρή (διορίστηκε στις 17 Ιουλίου 2013) ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

4 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου /2012 Αύξηση / (µείωση) % Ασφάλιστρα Οµίλου (6,6) Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία (86,2) Κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία (90,5) Κέρδη ανά µετοχή (σεντ) 4,9 52,4 (90,6) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (10,9) Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (7,2) Ίδια Κεφάλαια (4,3) 4

5 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η κυπριακή οικονοµία, ως αποτέλεσµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της ανεπάρκειας εποπτικού ελέγχου και των καθυστερήσεων στην λήψη ικανοποιητικών διορθωτικών µέτρων έχει περιέλθει σε καθεστώς παρατεταµένης ύφεσης, χρηµατοπιστωτικής συρρίκνωσης και πρωτοφανούς ανεργίας. Η άνευ προηγουµένου και εξοντωτική απόφαση του Eurogroup για άµεση συρρίκνωση του τραπεζικού τοµέα και για χρησιµοποίηση µέρους των καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου οδήγησε ουσιαστικά στην αφαίρεση σηµαντικότατης ρευστότητας παραλύοντας την πραγµατική οικονοµία. Με τα δεδοµένα αυτά άµεση προτεραιότητα για την χώρα µας θα πρέπει να είναι η διαχείριση των αρνητικών συνεπειών στην οικονοµία, η σταθεροποίηση του Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος µε αποκατάσταση της ρευστότητας και κεφαλαιακής του επάρκειας αλλά και η λήψη µέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα και κοινωνικής προστασίας. Ως ένα πρώτο και άµεσο µέτρο θα µπορούσε να είναι η µείωση των επιτοκίων, τα οποία παραµένουν σε επίπεδα αρκετά ψηλότερα του Ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η ιδανικότερη πηγή δανεισµού που θα µπορούσε να µας εξασφαλίσει τον στόχο αυτό, µέσω παροχής ικανοποιητικής και επαρκούς ρευστότητας, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει, τουλάχιστον ηθική, υποχρέωση να το πράξει. Η µείωση των επιτοκίων θα είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και κατ επέκταση, της ζήτησης στην οικονοµία µε µεσοπρόθεσµο αποτέλεσµα την µείωση της ανεργίας. Επίσης θα είχε θετική επίδραση και στο φλέγον θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Επιπλέον πρέπει να απαιτήσουµε και να επιτύχουµε νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών και σωστή διαχείριση τους µε επαγγελµατισµό και αυστηρό έλεγχο. Η εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας να ενισχυθεί έτσι ώστε ο διενεργούµενος έλεγχος να είναι πραγµατικός, αποτελεσµατικός και αποτρεπτικός για να µην επιτραπεί επανάληψη των πρόσφατων καταστροφικών γεγονότων για την οικονοµία και την κοινωνία. Την ίδια στιγµή πρέπει να εργαστούµε σκληρά και συλλογικά για την αναπτέρωση του ηθικού της κοινωνίας και ο καθένας µας να αναζητήσει και να εξεύρει νέες ιδέες και έντιµους τρόπους δηµιουργίας πρόσθετου εισοδήµατος. Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που οφείλουµε να εξαντλήσουµε όλο το απόθεµα των δυνάµεων µας για επιβίωση µε συνεχή αγώνα και προπαντός να διατηρήσουµε την δάδα της ελπίδας αναµµένη. Ο Θεός ευδόκησε αυτή την φορά να µας ευλογήσει, στην πιο κατάλληλη στιγµή, µε τα Θεία δώρα του, τα πλούσια κοιτάσµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Με τις κατάλληλες συµµαχίες πρέπει να διαχειριστούµε µε σοφία αυτό τον Θεόπεµπτο θησαυρό διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα πάνω στα κοιτάσµατα. Ο φυσικός αυτός πλούτος µας είναι η ζωντανή ελπίδα για οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη και πρόοδο αλλά κυρίως για εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου ως λύση για σωτηρία της µικρής µας πατρίδας. Ο Όµιλος µας, µέσα από την διαχρονική του πορεία, απέδειξε ότι είναι ένας δυναµικός και προοδευτικός οργανισµός µε ήθος και όραµα. Στα δύσκολα χρόνια που έρχονται στόχος µας είναι η διατήρηση της ηγετικής µας θέσης στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία και η πειθαρχηµένη και επιλεκτική ανάπτυξη 5

6 Χαιρετισµός Προέδρου των υφιστάµενων και νέων εργασιών. Με την συνετή πολιτική που µας χαρακτηρίζει και την υπεύθυνη διαχείριση της ρευστότητας αλλά και των κινδύνων επενδύουµε για το αύριο διασφαλίζοντας την ευρωστία και την αποτελεσµατική θωράκιση του Οµίλου από τη χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνει ο τόπος µας. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Αλεξάνδρα Γαλανού που αποχώρησε στις 10 Απριλίου 2014 από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πολυετή ευδόκιµη προσφορά και να καλωσορίσω τον κ. Γιάννη Κυπρή που διορίστηκε στις 17 Ιουλίου Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Κυπρή µε την πολύτιµη πείρα και γνώσεις που διαθέτει θα συµβάλει ουσιαστικά στην µελλοντική ευηµερία και πρόοδο του Οµίλου. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του µετόχους, πελάτες και συνεργάτες µας, το ιοικητικό Συµβούλιο, το ανθρώπινο δυναµικό και τα στελέχη του Οµίλου για την στήριξη και την εµπιστοσύνη τους. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

7 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Η διεθνής οικονοµική κρίση που έπληξε σοβαρά την κυπριακή οικονοµία σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση στη λήψη µέτρων εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών και τα συσσωρευµένα προβλήµατα του τραπεζικού συστήµατος οδήγησαν τη χώρα µας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ως επακόλουθο η Κυπριακή Κυβέρνηση αναγκάστηκε να υπογράψει συµφωνία χρηµατοοικονοµικής στήριξης µε την Τρόικα, η οποία περιελάµβανε την ανακεφαλαιοποίηση των δύο µεγαλύτερων εµπορικών τραπεζών µε ίδιους πόρους. Αυτές οι αποφάσεις υπονόµευσαν την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος, απορρόφησαν ρευστότητα από την αγορά και δηµιούργησαν ένα κλίµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Ως αποτέλεσµα, µετά από χρόνια ανάπτυξης, χαµηλού δείκτη δηµοσίου χρέους επί του ΑΕΠ και ικανοποιητικών Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης δηµοσιονοµικών επιδόσεων, η Κυπριακή οικονοµία εισήλθε σε περίοδο βαθιάς ύφεσης µέσα στο 2013 µε αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, τα ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος. Οι αποκοπές µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων, η επιβολή αυξηµένων φορολογιών και η συρρίκνωση της κατανάλωσης ολοκληρώνουν το σκηνικό στο οποίο δραστηριοποιήθηκε ο Όµιλος το Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ύφεσης και λιτότητας ο Όµιλος κατέγραψε για τη χρονιά που πέρασε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 0,7 εκ. σε σχέση µε κέρδη 6,9 εκ. το Οι ζηµιές του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστή ως embedded value, ανήλθαν σε 1,0 εκ. σε σχέση µε κέρδη 6,7 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε µείωση στο τέλος του 2013 ανερχόµενη σε 65,5 εκ. από 66,5 εκ. που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη µείωση της συνολικής αξίας των συµβολαίων σε ισχύ. Το 2013 η ασφαλιστική βιοµηχανία συρρικνώθηκε, µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής να µειώνονται κατά 9,1% σε σύγκριση µε το Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέα συµβόλαια σηµείωσαν αύξηση 7,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η νέα παραγωγή παραµένει γενικά σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του Κλάδου Ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,3%, ελαφρά µειωµένο σε σύγκριση µε το 2012, µε µεικτά ασφάλιστρα που ανήλθαν σε 45,4 εκ. παρουσιάζοντας µείωση 11,2% από τον προηγούµενο χρόνο. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 4,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,0% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της µειωµένης ρευστότητας στην αγορά παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά 19,0%. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, ο Κλάδος Ατυχηµάτων και Υγείας στην Κύπρο σηµείωσε ελαφρά µείωση 1,6% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου, στα 97,7 εκ. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσµος, ακόµη και µέσα στο κλίµα λιτότητας και οικονοµικής περισυλλογής, συνεχίζει να πιστεύει στο θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τον εµπιστεύεται για κάλυψη των αναγκών του. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 30,4 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 31,1%. Μέσα σε αυτή την οικονοµική δίνη στην οποία βρίσκεται η κυπριακή οικονοµία οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2014 εστιάζονται στην ανάπτυξη των πωλήσεων στον Κλάδο Ζωής, στη διατήρηση του 7

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή επιπέδου των πωλήσεων στον Κλάδο Υγείας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, στην αναχαίτιση των εκροών από το χαρτοφυλάκιο, στην εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στον περιορισµό των εξόδων και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Απέναντι στις προκλήσεις και τους κινδύνους πρωταρχικό µας καθήκον αποτελεί η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Οµίλου ο οποίος διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό, τις αξίες και την υποδοµή για να το πετύχει. Το όνοµα της Universal Life καταξιώθηκε δια µέσου των ετών τόσο στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα όσο και στη συνείδηση του κοινού για την προσφορά και την συνέπεια που µας χαρακτηρίζει. Σταθµίζοντας τη νέα πραγµατικότητα σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουµε και να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας προς τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλουν, προς το ανθρώπινο δυναµικό για τη συµβολή του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

9 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 4,6 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17,9% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν µείωση 11,1% από 51,1 εκατοµµύρια που ήταν το 2012 σε 45,5 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 72,4 εκατοµµύρια (2012: 63,6 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 20,3 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2012: 19,9 εκατοµµύρια) και τα 46,8 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2012: 39,3 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,3 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2012: 4,4 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,5 εκατοµµύρια (2012: 2,9 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν κέρδη ύψους 7,3 εκατοµµυρίων (2012: κέρδη 20,3 εκατοµµύρια). Τα κέρδη από την αύξηση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2013 σε 3,1 εκατοµµύρια (2012: κέρδη 14,7 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 4,2 εκατοµµύρια (2012: 5,6 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 4,1% στα 7,3 εκατοµµύρια από 7,6 εκατοµµύρια το Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 1,7% στα 3,1 εκατοµµύρια (2012: 3,2 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 309,9 εκατοµµύρια το 2012 σε 274,6 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 3,4 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2012: πλεόνασµα 7,5 εκατοµµύρια) ενώ παρέµεινε αδιανέµητο πλεόνασµα ύψους 1,3 εκατοµµυρίων. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθαν σε 273,4 εκατοµµύρια σε σχέση µε 308,6 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό πλεόνασµα για το έτος ύψους 3,9 εκατοµµυρίων (2012: πλεόνασµα 9,6 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2013 διατηρήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού. Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη τα οποία ανέχονται από 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος των µετόχων για το 2013 ανήλθε σε 3,4 εκατοµµύρια ενώ 0,6 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2013 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,0 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,3 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό κλάδου ζωής. 9

10 Ανασκόπηση Εργασιών Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (6 191) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (73) ( 957) Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή (6 375) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 263,2 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2013, το µεγαλύτερο ποσό 248,5 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2012: 318,6 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 190,4 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 229,1 εκατοµµύρια το 2012 και αποτελούσαν ποσοστό 72,3% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 94,7 εκατοµµύρια ή το 38,1% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund επιδιώκει την επίτευξη υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από κεφαλαιουχικά και εισοδηµατικά κέρδη αλλά και υπεράξια επενδύσεων. Το Universal Property Fund επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Το Universal Security Fund επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος. Το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ταµείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. 10

11 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2013 και 2012 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2013, τα επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας είχαν τις ακόλουθες αποδόσεις. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund, σηµείωσε αύξηση 6,98% (2012: αύξηση 3,12%), του Universal Property Fund µείωση 7,02% (2012: αύξηση 1,08%), του Universal Security Fund αύξηση 5,72% (2012: αύξηση 6,37%) και του Universal Guaranteed Fund αύξηση 1,24% (2012: αύξηση 2,79%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2013 ήταν 8,5% συγκριτικά µε 9,0% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε στα 34,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 36,3 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2013, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε στα 65,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε 66,5 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή µειώθηκε σε 4,84 στο τέλος του 2013 σε σχέση µε 4,92 που ήταν στο τέλος του Οι ζηµιές του 2013 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 1,0 εκατοµµύριο (2012: κέρδη 6,7 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 1,2% σε σχέση µε το 2012 και ανήλθαν σε 30,4 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν οριακή µείωση στις 0,8 εκατοµµύρια (2012: 1,1 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 2,1% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 94,0% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων παρουσίασαν µείωση στα µεικτά ασφάλιστρα της τάξης του 11,6%. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2014, αναµένεται περαιτέρω 11

12 Ανασκόπηση Εργασιών βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Η Εταιρεία, παρά τον έντονο συναγωνισµό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στα µερίδια αγοράς του κλάδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εδραιώνοντας έτσι συνεχώς την πρωτοπορία της. Κτηµατικές δραστηριότητες Η Εταιρεία, µαζί µε τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της εταιρείες Universal Properties Ltd και Universal Golf Enterprises Ltd είναι ιδιοκτήτες περίπου δεκαρίων γης. Η πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται στις περιοχές Ορεινής Λευκωσίας, Βάσας, Μαθηκολώνης, Κακοπετριάς και Κάτω και Πάνω Πύργου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2013 ήταν 113,4 εκατοµµύρια από τα οποία τα 104,6 εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 8,8 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές αυτές επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο, ακίνητη ιδιοκτησία αξίας 71,6 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας προς όφελος των ασφαλισµένων. Ένα µέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας βρίσκεται σε περιοχές ζώνης ανάπτυξης και µπορεί άµεσα να αξιοποιηθεί ενώ το πιο µεγάλο µέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας βρίσκεται σε γεωργικές και αγροτικές ζώνες, όπου σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη ήλωση Πολιτικής µπορεί να αξιοποιηθεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα σαν ενοποιηµένες και µεγάλες αναπτύξεις σύνθετων χρήσεων. Όσον αφορά την γη που βρίσκεται σε ζώνες ανάπτυξης ήδη η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει το τέλος του 2013 τα κατασκευαστικά έργα για το διαχωρισµό 80 οικοπέδων στην οικιστική ζώνη του Κάτω Πύργου Τυλληρίας. Τα οικόπεδα διαθέτουν όλη την αναγκαία υποδοµή, όπως υδατοπροµήθεια, ηλεκτρισµό και τηλεπικοινωνίες και είναι έτοιµα προς χρήση. Παράλληλα έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την τελική έγκριση και έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Σχετικά µε τη γεωργική γη η Εταιρεία µαζί µε τη θυγατρική της Universal Properties Ltd έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για αξιοποίηση περίπου δεκαρίων που διαθέτει στην περιοχή Ορεινής. Για το σκοπό αυτό ανέθεσε σε εξωτερικούς συµβούλους την ετοιµασία τεχνοοικονοµικής µελέτης για τη βιωσιµότητα µιας τέτοιας ανάπτυξης. Προχώρησε επίσης στην ετοιµασία προκαταρκτικού χωροταξικού σχεδίου της προτιθέµενης ανάπτυξης. Μετά τη δηµοσίευση της αναθεωρηµένης δήλωσης πολιτικής τον περασµένο Φεβρουάριο η εταιρεία είναι σε θέση να προχωρήσει µε την υποβολή αίτησης για ανάπτυξη της ιδιοκτησίας της που εµπίπτει σε γεωργικές ζώνες. Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση της Εταιρείας µε τη µεταβίβαση των κτηµάτων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην Βάσα Κελλακίου στη θυγατρική της Universal Golf Enterprises. Επίσης τον εκέµβρη του 2013 έχει υποβληθεί αίτηση στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για αδειοδότηση του γηπέδου γκολφ και της οικιστικής ανάπτυξης που περιλαµβάνεται σε αυτό. Σύµφωνα µε τα νέα κίνητρα που εξάγγειλε ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας το συνολικό εµβαδό της ανάπτυξης που θα γίνει στην περιοχή έχει αυξηθεί από τ.µ. σε τ.µ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων στις 31 εκεµβρίου 2013 ανερχόταν συνολικά σε 19,3 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται 12

13 Ανασκόπηση Εργασιών στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της. Τεχνολογία και Πληροφορική Παρά τις δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, η Εταιρεία παρέµεινε προσηλωµένη στην συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των πληροφοριακών της συστηµάτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προχώρησε απρόσκοπτα µε την υλοποίηση των έργων ΤΠ όπως αυτά είχαν προγραµµατιστεί παραµένοντας προσηλωµένη στους στρατηγικούς της στόχους που είναι η περεταίρω βελτίωση, ενδυνάµωση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας καθώς και η διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και παροχών προς τους πελάτες και συνεργάτες της. Εντατικοποιήθηκαν οι ρυθµοί και υπήρξε σηµαντική πρόοδος στις εργασίες του µεγαλεπήβολου έργου Group+ το οποίο, µπαίνοντας στη φάση των ελέγχων αποδοχής, βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του. Το συγκεκριµένο έργο αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στον ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο Ατυχηµάτων και Υγείας και να βελτιώσει ακόµη περισσότερο ολόκληρο τον κύκλο εργασιών του συγκεκριµένου κλάδου αλλά και της Εταιρείας γενικότερα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και υλοποιήθηκε µε επιτυχία το έργο ΕΣΥ (Εργαλείο Συνταξιοδοτικού Υπολογισµού) το οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα στα χέρια του ασφαλιστή της Εταιρείας για περεταίρω βελτίωση και αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης και κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Υλοποιήθηκε µε πλήρη επιτυχία το νέο έργο Agents Mobile Office (ΑΜΟ) το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό και πολύτιµο πλέον εργαλείο στα χέρια των ασφαλιστικών συµβούλων της Εταιρείας αναβαθµίζοντας κατακόρυφα τα επίπεδα παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και εξυπηρέτησης των πελατών τους. Το ΑΜΟ παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλιστικούς συµβούλους να συνδεθούν µε τα συστήµατα και εφαρµογές της Εταιρείας από οπουδήποτε µέσω διαδικτύου όπου µεταξύ άλλων µπορούν (α) να έχουν άµεση και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση για τους πελάτες και τα ασφαλιστικά τους συµβόλαια κατευθείαν µέσα από τα αρχεία τους, (β) να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένα εργαλεία άµεσα συνδεδεµένα µε την εργασία τους όπως π.χ. ετοιµασία προσφορών, εργαλείο συνταξιοδοτικού υπολογισµού, υπολογισµός φόρου κλπ. και (γ) να έχουν πρόσβαση σε δικό τους ηλεκτρονικό ηµερολόγιο και εταιρικό . Συνεχίζοντας την πάγια πολιτική της για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της, η Εταιρεία προχώρησε µε την υλοποίηση νέων σχετικών έργων και πολιτικών ασφάλειας, αναβαθµίζοντας ακόµη περισσότερο την υπάρχουσα υποδοµή και καλύπτοντας ταυτόχρονα συγκεκριµένες ανάγκες του Solvency II. Παράλληλα συνεχίστηκε ο προγραµµατισµός και των υπολοίπων έργων ΤΠ που σχετίζονται µε το Solvency II µε στόχο την υλοποίηση τους εντός των ενδεδειγµένων χρονοδιαγραµµάτων. Αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η τεχνολογία µέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε Τεχνολογία και Συστήµατα Πληροφορικής καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια για πλήρη αξιοποίηση τους έτσι ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει τις όποιες δυσκολίες και προκλήσεις βρει στην πορεία της. Κοινωνική προσφορά Το 2013 οι πλείστοι οργανισµοί αλλά και πολλοί συµπολίτες µας βίωσαν τις συνέπειες της απότοµης προσαρµογής που επιβλήθηκε στην κυπριακή οικονοµία από τις αποφάσεις του Eurogroup. Η Universal Life, µε ψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη στα όσα δυσάρεστα συνέβησαν τη χρονιά που µας πέρασε. Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρεία διατήρησε τη συνεισφορά της στους οργανισµούς που διαχρονικά στηρίζει, τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων και τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο Κύπρου, ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έµφαση και στην αρωγή δυσπραγούντων συνανθρώπων µας. 13

14 Ανασκόπηση Εργασιών Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, αναστάληκαν διάφορες προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του Προσωπικού και όλα τα χρήµατα που προορίζονταν γι αυτές δόθηκαν στο Βαγόνι Αγάπης. Επιπρόσθετα, αντί των παραδοσιακών ταξιδιών σε µακρινούς εξωτικούς προορισµούς για την επιβράβευση των Κορυφαίων Ασφαλιστών, επιλέγηκαν διακοπές στην Κύπρο. Με τα χρήµατα που εξοικονοµήθηκαν από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στην Κύπρο έγιναν δωρεές σε Κοινωνικά Παντοπωλεία παγκύπρια καθώς και στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα Βαγόνι Αγάπης και Αλκυονίδες. Πέραν των πιο πάνω, η Universal Life συνέχισε την προσφορά της προς την παιδεία µε δύο αριστεία: ένα προς τον πρώτο πρωτεύσαντα φοιτητή της ιοίκησης Μονάδων Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και ένα προς αριστούχο φοιτητή του Κλάδου ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Οικονοµική βοήθεια δόθηκε και σε αριστούχο υπότροφο του Fulbright, ο οποίος θα συνεχίσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του στις ΗΠΑ. Πολλές µικρότερες χορηγίες και εισφορές έχουν δοθεί και σε άλλους φιλανθρωπικούς οργανισµούς και αθλητικά σωµατεία για στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν. Συµπαραστάτης στο έργο της Universal Life, είναι πάντοτε το προσωπικό της, το οποίο συµµετέχει τακτικά και ενεργά σε εράνους και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Εταιρεία, αποδεικνύοντας έµπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία. 14

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα