Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ανασκόπηση Εργασιών 9 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης 15 Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 94

2 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 26 η Ιουνίου 2014 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 26 Μαΐου 2014 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

3 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Αλεξάνδρα Γαλανού (παραιτήθηκε στις 10 Απριλίου 2014) Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής Γιάννης Κυπρή (διορίστηκε στις 17 Ιουλίου 2013) ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

4 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου /2012 Αύξηση / (µείωση) % Ασφάλιστρα Οµίλου (6,6) Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία (86,2) Κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία (90,5) Κέρδη ανά µετοχή (σεντ) 4,9 52,4 (90,6) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (10,9) Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (7,2) Ίδια Κεφάλαια (4,3) 4

5 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η κυπριακή οικονοµία, ως αποτέλεσµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της ανεπάρκειας εποπτικού ελέγχου και των καθυστερήσεων στην λήψη ικανοποιητικών διορθωτικών µέτρων έχει περιέλθει σε καθεστώς παρατεταµένης ύφεσης, χρηµατοπιστωτικής συρρίκνωσης και πρωτοφανούς ανεργίας. Η άνευ προηγουµένου και εξοντωτική απόφαση του Eurogroup για άµεση συρρίκνωση του τραπεζικού τοµέα και για χρησιµοποίηση µέρους των καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου οδήγησε ουσιαστικά στην αφαίρεση σηµαντικότατης ρευστότητας παραλύοντας την πραγµατική οικονοµία. Με τα δεδοµένα αυτά άµεση προτεραιότητα για την χώρα µας θα πρέπει να είναι η διαχείριση των αρνητικών συνεπειών στην οικονοµία, η σταθεροποίηση του Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος µε αποκατάσταση της ρευστότητας και κεφαλαιακής του επάρκειας αλλά και η λήψη µέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα και κοινωνικής προστασίας. Ως ένα πρώτο και άµεσο µέτρο θα µπορούσε να είναι η µείωση των επιτοκίων, τα οποία παραµένουν σε επίπεδα αρκετά ψηλότερα του Ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η ιδανικότερη πηγή δανεισµού που θα µπορούσε να µας εξασφαλίσει τον στόχο αυτό, µέσω παροχής ικανοποιητικής και επαρκούς ρευστότητας, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει, τουλάχιστον ηθική, υποχρέωση να το πράξει. Η µείωση των επιτοκίων θα είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και κατ επέκταση, της ζήτησης στην οικονοµία µε µεσοπρόθεσµο αποτέλεσµα την µείωση της ανεργίας. Επίσης θα είχε θετική επίδραση και στο φλέγον θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Επιπλέον πρέπει να απαιτήσουµε και να επιτύχουµε νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών και σωστή διαχείριση τους µε επαγγελµατισµό και αυστηρό έλεγχο. Η εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας να ενισχυθεί έτσι ώστε ο διενεργούµενος έλεγχος να είναι πραγµατικός, αποτελεσµατικός και αποτρεπτικός για να µην επιτραπεί επανάληψη των πρόσφατων καταστροφικών γεγονότων για την οικονοµία και την κοινωνία. Την ίδια στιγµή πρέπει να εργαστούµε σκληρά και συλλογικά για την αναπτέρωση του ηθικού της κοινωνίας και ο καθένας µας να αναζητήσει και να εξεύρει νέες ιδέες και έντιµους τρόπους δηµιουργίας πρόσθετου εισοδήµατος. Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που οφείλουµε να εξαντλήσουµε όλο το απόθεµα των δυνάµεων µας για επιβίωση µε συνεχή αγώνα και προπαντός να διατηρήσουµε την δάδα της ελπίδας αναµµένη. Ο Θεός ευδόκησε αυτή την φορά να µας ευλογήσει, στην πιο κατάλληλη στιγµή, µε τα Θεία δώρα του, τα πλούσια κοιτάσµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Με τις κατάλληλες συµµαχίες πρέπει να διαχειριστούµε µε σοφία αυτό τον Θεόπεµπτο θησαυρό διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα πάνω στα κοιτάσµατα. Ο φυσικός αυτός πλούτος µας είναι η ζωντανή ελπίδα για οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη και πρόοδο αλλά κυρίως για εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου ως λύση για σωτηρία της µικρής µας πατρίδας. Ο Όµιλος µας, µέσα από την διαχρονική του πορεία, απέδειξε ότι είναι ένας δυναµικός και προοδευτικός οργανισµός µε ήθος και όραµα. Στα δύσκολα χρόνια που έρχονται στόχος µας είναι η διατήρηση της ηγετικής µας θέσης στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία και η πειθαρχηµένη και επιλεκτική ανάπτυξη 5

6 Χαιρετισµός Προέδρου των υφιστάµενων και νέων εργασιών. Με την συνετή πολιτική που µας χαρακτηρίζει και την υπεύθυνη διαχείριση της ρευστότητας αλλά και των κινδύνων επενδύουµε για το αύριο διασφαλίζοντας την ευρωστία και την αποτελεσµατική θωράκιση του Οµίλου από τη χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνει ο τόπος µας. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Αλεξάνδρα Γαλανού που αποχώρησε στις 10 Απριλίου 2014 από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πολυετή ευδόκιµη προσφορά και να καλωσορίσω τον κ. Γιάννη Κυπρή που διορίστηκε στις 17 Ιουλίου Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Κυπρή µε την πολύτιµη πείρα και γνώσεις που διαθέτει θα συµβάλει ουσιαστικά στην µελλοντική ευηµερία και πρόοδο του Οµίλου. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του µετόχους, πελάτες και συνεργάτες µας, το ιοικητικό Συµβούλιο, το ανθρώπινο δυναµικό και τα στελέχη του Οµίλου για την στήριξη και την εµπιστοσύνη τους. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

7 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Η διεθνής οικονοµική κρίση που έπληξε σοβαρά την κυπριακή οικονοµία σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση στη λήψη µέτρων εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών και τα συσσωρευµένα προβλήµατα του τραπεζικού συστήµατος οδήγησαν τη χώρα µας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ως επακόλουθο η Κυπριακή Κυβέρνηση αναγκάστηκε να υπογράψει συµφωνία χρηµατοοικονοµικής στήριξης µε την Τρόικα, η οποία περιελάµβανε την ανακεφαλαιοποίηση των δύο µεγαλύτερων εµπορικών τραπεζών µε ίδιους πόρους. Αυτές οι αποφάσεις υπονόµευσαν την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος, απορρόφησαν ρευστότητα από την αγορά και δηµιούργησαν ένα κλίµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Ως αποτέλεσµα, µετά από χρόνια ανάπτυξης, χαµηλού δείκτη δηµοσίου χρέους επί του ΑΕΠ και ικανοποιητικών Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης δηµοσιονοµικών επιδόσεων, η Κυπριακή οικονοµία εισήλθε σε περίοδο βαθιάς ύφεσης µέσα στο 2013 µε αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, τα ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος. Οι αποκοπές µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων, η επιβολή αυξηµένων φορολογιών και η συρρίκνωση της κατανάλωσης ολοκληρώνουν το σκηνικό στο οποίο δραστηριοποιήθηκε ο Όµιλος το Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ύφεσης και λιτότητας ο Όµιλος κατέγραψε για τη χρονιά που πέρασε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 0,7 εκ. σε σχέση µε κέρδη 6,9 εκ. το Οι ζηµιές του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστή ως embedded value, ανήλθαν σε 1,0 εκ. σε σχέση µε κέρδη 6,7 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε µείωση στο τέλος του 2013 ανερχόµενη σε 65,5 εκ. από 66,5 εκ. που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη µείωση της συνολικής αξίας των συµβολαίων σε ισχύ. Το 2013 η ασφαλιστική βιοµηχανία συρρικνώθηκε, µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής να µειώνονται κατά 9,1% σε σύγκριση µε το Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέα συµβόλαια σηµείωσαν αύξηση 7,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η νέα παραγωγή παραµένει γενικά σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του Κλάδου Ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,3%, ελαφρά µειωµένο σε σύγκριση µε το 2012, µε µεικτά ασφάλιστρα που ανήλθαν σε 45,4 εκ. παρουσιάζοντας µείωση 11,2% από τον προηγούµενο χρόνο. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 4,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,0% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της µειωµένης ρευστότητας στην αγορά παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά 19,0%. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, ο Κλάδος Ατυχηµάτων και Υγείας στην Κύπρο σηµείωσε ελαφρά µείωση 1,6% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου, στα 97,7 εκ. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσµος, ακόµη και µέσα στο κλίµα λιτότητας και οικονοµικής περισυλλογής, συνεχίζει να πιστεύει στο θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τον εµπιστεύεται για κάλυψη των αναγκών του. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 30,4 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 31,1%. Μέσα σε αυτή την οικονοµική δίνη στην οποία βρίσκεται η κυπριακή οικονοµία οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2014 εστιάζονται στην ανάπτυξη των πωλήσεων στον Κλάδο Ζωής, στη διατήρηση του 7

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή επιπέδου των πωλήσεων στον Κλάδο Υγείας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, στην αναχαίτιση των εκροών από το χαρτοφυλάκιο, στην εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στον περιορισµό των εξόδων και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Απέναντι στις προκλήσεις και τους κινδύνους πρωταρχικό µας καθήκον αποτελεί η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Οµίλου ο οποίος διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό, τις αξίες και την υποδοµή για να το πετύχει. Το όνοµα της Universal Life καταξιώθηκε δια µέσου των ετών τόσο στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα όσο και στη συνείδηση του κοινού για την προσφορά και την συνέπεια που µας χαρακτηρίζει. Σταθµίζοντας τη νέα πραγµατικότητα σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουµε και να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας προς τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλουν, προς το ανθρώπινο δυναµικό για τη συµβολή του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

9 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 4,6 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17,9% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν µείωση 11,1% από 51,1 εκατοµµύρια που ήταν το 2012 σε 45,5 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 72,4 εκατοµµύρια (2012: 63,6 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 20,3 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2012: 19,9 εκατοµµύρια) και τα 46,8 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2012: 39,3 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,3 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2012: 4,4 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,5 εκατοµµύρια (2012: 2,9 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν κέρδη ύψους 7,3 εκατοµµυρίων (2012: κέρδη 20,3 εκατοµµύρια). Τα κέρδη από την αύξηση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2013 σε 3,1 εκατοµµύρια (2012: κέρδη 14,7 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 4,2 εκατοµµύρια (2012: 5,6 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 4,1% στα 7,3 εκατοµµύρια από 7,6 εκατοµµύρια το Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 1,7% στα 3,1 εκατοµµύρια (2012: 3,2 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 309,9 εκατοµµύρια το 2012 σε 274,6 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 3,4 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2012: πλεόνασµα 7,5 εκατοµµύρια) ενώ παρέµεινε αδιανέµητο πλεόνασµα ύψους 1,3 εκατοµµυρίων. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθαν σε 273,4 εκατοµµύρια σε σχέση µε 308,6 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό πλεόνασµα για το έτος ύψους 3,9 εκατοµµυρίων (2012: πλεόνασµα 9,6 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2013 διατηρήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού. Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη τα οποία ανέχονται από 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος των µετόχων για το 2013 ανήλθε σε 3,4 εκατοµµύρια ενώ 0,6 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2013 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,0 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,3 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό κλάδου ζωής. 9

10 Ανασκόπηση Εργασιών Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (6 191) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (73) ( 957) Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή (6 375) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 263,2 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2013, το µεγαλύτερο ποσό 248,5 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2012: 318,6 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 190,4 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 229,1 εκατοµµύρια το 2012 και αποτελούσαν ποσοστό 72,3% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 94,7 εκατοµµύρια ή το 38,1% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund επιδιώκει την επίτευξη υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από κεφαλαιουχικά και εισοδηµατικά κέρδη αλλά και υπεράξια επενδύσεων. Το Universal Property Fund επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Το Universal Security Fund επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος. Το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ταµείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. 10

11 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2013 και 2012 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2013, τα επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας είχαν τις ακόλουθες αποδόσεις. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund, σηµείωσε αύξηση 6,98% (2012: αύξηση 3,12%), του Universal Property Fund µείωση 7,02% (2012: αύξηση 1,08%), του Universal Security Fund αύξηση 5,72% (2012: αύξηση 6,37%) και του Universal Guaranteed Fund αύξηση 1,24% (2012: αύξηση 2,79%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2013 ήταν 8,5% συγκριτικά µε 9,0% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε στα 34,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 36,3 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2013, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε στα 65,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε 66,5 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή µειώθηκε σε 4,84 στο τέλος του 2013 σε σχέση µε 4,92 που ήταν στο τέλος του Οι ζηµιές του 2013 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 1,0 εκατοµµύριο (2012: κέρδη 6,7 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 1,2% σε σχέση µε το 2012 και ανήλθαν σε 30,4 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν οριακή µείωση στις 0,8 εκατοµµύρια (2012: 1,1 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 2,1% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 94,0% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων παρουσίασαν µείωση στα µεικτά ασφάλιστρα της τάξης του 11,6%. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2014, αναµένεται περαιτέρω 11

12 Ανασκόπηση Εργασιών βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Η Εταιρεία, παρά τον έντονο συναγωνισµό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στα µερίδια αγοράς του κλάδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εδραιώνοντας έτσι συνεχώς την πρωτοπορία της. Κτηµατικές δραστηριότητες Η Εταιρεία, µαζί µε τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της εταιρείες Universal Properties Ltd και Universal Golf Enterprises Ltd είναι ιδιοκτήτες περίπου δεκαρίων γης. Η πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται στις περιοχές Ορεινής Λευκωσίας, Βάσας, Μαθηκολώνης, Κακοπετριάς και Κάτω και Πάνω Πύργου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2013 ήταν 113,4 εκατοµµύρια από τα οποία τα 104,6 εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 8,8 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές αυτές επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο, ακίνητη ιδιοκτησία αξίας 71,6 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας προς όφελος των ασφαλισµένων. Ένα µέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας βρίσκεται σε περιοχές ζώνης ανάπτυξης και µπορεί άµεσα να αξιοποιηθεί ενώ το πιο µεγάλο µέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας βρίσκεται σε γεωργικές και αγροτικές ζώνες, όπου σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη ήλωση Πολιτικής µπορεί να αξιοποιηθεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα σαν ενοποιηµένες και µεγάλες αναπτύξεις σύνθετων χρήσεων. Όσον αφορά την γη που βρίσκεται σε ζώνες ανάπτυξης ήδη η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει το τέλος του 2013 τα κατασκευαστικά έργα για το διαχωρισµό 80 οικοπέδων στην οικιστική ζώνη του Κάτω Πύργου Τυλληρίας. Τα οικόπεδα διαθέτουν όλη την αναγκαία υποδοµή, όπως υδατοπροµήθεια, ηλεκτρισµό και τηλεπικοινωνίες και είναι έτοιµα προς χρήση. Παράλληλα έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την τελική έγκριση και έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Σχετικά µε τη γεωργική γη η Εταιρεία µαζί µε τη θυγατρική της Universal Properties Ltd έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για αξιοποίηση περίπου δεκαρίων που διαθέτει στην περιοχή Ορεινής. Για το σκοπό αυτό ανέθεσε σε εξωτερικούς συµβούλους την ετοιµασία τεχνοοικονοµικής µελέτης για τη βιωσιµότητα µιας τέτοιας ανάπτυξης. Προχώρησε επίσης στην ετοιµασία προκαταρκτικού χωροταξικού σχεδίου της προτιθέµενης ανάπτυξης. Μετά τη δηµοσίευση της αναθεωρηµένης δήλωσης πολιτικής τον περασµένο Φεβρουάριο η εταιρεία είναι σε θέση να προχωρήσει µε την υποβολή αίτησης για ανάπτυξη της ιδιοκτησίας της που εµπίπτει σε γεωργικές ζώνες. Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση της Εταιρείας µε τη µεταβίβαση των κτηµάτων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην Βάσα Κελλακίου στη θυγατρική της Universal Golf Enterprises. Επίσης τον εκέµβρη του 2013 έχει υποβληθεί αίτηση στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για αδειοδότηση του γηπέδου γκολφ και της οικιστικής ανάπτυξης που περιλαµβάνεται σε αυτό. Σύµφωνα µε τα νέα κίνητρα που εξάγγειλε ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας το συνολικό εµβαδό της ανάπτυξης που θα γίνει στην περιοχή έχει αυξηθεί από τ.µ. σε τ.µ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων στις 31 εκεµβρίου 2013 ανερχόταν συνολικά σε 19,3 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται 12

13 Ανασκόπηση Εργασιών στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της. Τεχνολογία και Πληροφορική Παρά τις δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, η Εταιρεία παρέµεινε προσηλωµένη στην συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των πληροφοριακών της συστηµάτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προχώρησε απρόσκοπτα µε την υλοποίηση των έργων ΤΠ όπως αυτά είχαν προγραµµατιστεί παραµένοντας προσηλωµένη στους στρατηγικούς της στόχους που είναι η περεταίρω βελτίωση, ενδυνάµωση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας καθώς και η διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και παροχών προς τους πελάτες και συνεργάτες της. Εντατικοποιήθηκαν οι ρυθµοί και υπήρξε σηµαντική πρόοδος στις εργασίες του µεγαλεπήβολου έργου Group+ το οποίο, µπαίνοντας στη φάση των ελέγχων αποδοχής, βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του. Το συγκεκριµένο έργο αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στον ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο Ατυχηµάτων και Υγείας και να βελτιώσει ακόµη περισσότερο ολόκληρο τον κύκλο εργασιών του συγκεκριµένου κλάδου αλλά και της Εταιρείας γενικότερα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και υλοποιήθηκε µε επιτυχία το έργο ΕΣΥ (Εργαλείο Συνταξιοδοτικού Υπολογισµού) το οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα στα χέρια του ασφαλιστή της Εταιρείας για περεταίρω βελτίωση και αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης και κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Υλοποιήθηκε µε πλήρη επιτυχία το νέο έργο Agents Mobile Office (ΑΜΟ) το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό και πολύτιµο πλέον εργαλείο στα χέρια των ασφαλιστικών συµβούλων της Εταιρείας αναβαθµίζοντας κατακόρυφα τα επίπεδα παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και εξυπηρέτησης των πελατών τους. Το ΑΜΟ παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλιστικούς συµβούλους να συνδεθούν µε τα συστήµατα και εφαρµογές της Εταιρείας από οπουδήποτε µέσω διαδικτύου όπου µεταξύ άλλων µπορούν (α) να έχουν άµεση και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση για τους πελάτες και τα ασφαλιστικά τους συµβόλαια κατευθείαν µέσα από τα αρχεία τους, (β) να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένα εργαλεία άµεσα συνδεδεµένα µε την εργασία τους όπως π.χ. ετοιµασία προσφορών, εργαλείο συνταξιοδοτικού υπολογισµού, υπολογισµός φόρου κλπ. και (γ) να έχουν πρόσβαση σε δικό τους ηλεκτρονικό ηµερολόγιο και εταιρικό . Συνεχίζοντας την πάγια πολιτική της για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της, η Εταιρεία προχώρησε µε την υλοποίηση νέων σχετικών έργων και πολιτικών ασφάλειας, αναβαθµίζοντας ακόµη περισσότερο την υπάρχουσα υποδοµή και καλύπτοντας ταυτόχρονα συγκεκριµένες ανάγκες του Solvency II. Παράλληλα συνεχίστηκε ο προγραµµατισµός και των υπολοίπων έργων ΤΠ που σχετίζονται µε το Solvency II µε στόχο την υλοποίηση τους εντός των ενδεδειγµένων χρονοδιαγραµµάτων. Αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η τεχνολογία µέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε Τεχνολογία και Συστήµατα Πληροφορικής καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια για πλήρη αξιοποίηση τους έτσι ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει τις όποιες δυσκολίες και προκλήσεις βρει στην πορεία της. Κοινωνική προσφορά Το 2013 οι πλείστοι οργανισµοί αλλά και πολλοί συµπολίτες µας βίωσαν τις συνέπειες της απότοµης προσαρµογής που επιβλήθηκε στην κυπριακή οικονοµία από τις αποφάσεις του Eurogroup. Η Universal Life, µε ψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη στα όσα δυσάρεστα συνέβησαν τη χρονιά που µας πέρασε. Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρεία διατήρησε τη συνεισφορά της στους οργανισµούς που διαχρονικά στηρίζει, τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων και τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο Κύπρου, ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έµφαση και στην αρωγή δυσπραγούντων συνανθρώπων µας. 13

14 Ανασκόπηση Εργασιών Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, αναστάληκαν διάφορες προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του Προσωπικού και όλα τα χρήµατα που προορίζονταν γι αυτές δόθηκαν στο Βαγόνι Αγάπης. Επιπρόσθετα, αντί των παραδοσιακών ταξιδιών σε µακρινούς εξωτικούς προορισµούς για την επιβράβευση των Κορυφαίων Ασφαλιστών, επιλέγηκαν διακοπές στην Κύπρο. Με τα χρήµατα που εξοικονοµήθηκαν από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στην Κύπρο έγιναν δωρεές σε Κοινωνικά Παντοπωλεία παγκύπρια καθώς και στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα Βαγόνι Αγάπης και Αλκυονίδες. Πέραν των πιο πάνω, η Universal Life συνέχισε την προσφορά της προς την παιδεία µε δύο αριστεία: ένα προς τον πρώτο πρωτεύσαντα φοιτητή της ιοίκησης Μονάδων Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και ένα προς αριστούχο φοιτητή του Κλάδου ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Οικονοµική βοήθεια δόθηκε και σε αριστούχο υπότροφο του Fulbright, ο οποίος θα συνεχίσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του στις ΗΠΑ. Πολλές µικρότερες χορηγίες και εισφορές έχουν δοθεί και σε άλλους φιλανθρωπικούς οργανισµούς και αθλητικά σωµατεία για στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν. Συµπαραστάτης στο έργο της Universal Life, είναι πάντοτε το προσωπικό της, το οποίο συµµετέχει τακτικά και ενεργά σε εράνους και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Εταιρεία, αποδεικνύοντας έµπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία. 14

15 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης

16 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Από το 2005, η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2013 λειτούργησαν οι ακόλουθες έξι Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Εκτελεστική Επιτροπή 2. Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης 3. Επιτροπή Αµοιβών 4. Επιτροπή Ελέγχου 5. Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6. Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων. Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα Συµβούλους. Από αυτούς, οι τέσσερεις είναι µη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι έξι είναι µη εκτελεστικοί και µη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και µη ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε να παρέχεται στους Συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες σηµαντικές συναλλαγές. Οι Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Κατά το 2013, έγιναν τέσσερεις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κατέχουν τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου και του µη εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας και θεωρούνται µη ανεξάρτητα µέλη. Οι Πρόεδροι των έξι Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των δεκατριών. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν. 16

17 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που για µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου. Ανάµεσα όµως σε ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ιοικητικός Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση τούτη, και αν παραλείψει να το κάνει, ο ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί. Κανένα πρόσωπο εκτός από ιοικητικό Σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται να εκλεγεί ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ηµέρες και όχι περισσότερες από 21 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από µέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, µε την οποία να εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι δέχεται να εκλεγεί. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα αυτό µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των ιοικητικών Συµβούλων που θ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη. Η Εταιρεία µπορεί µε έκτακτο ψήφισµα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 136 και 178 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του ιοικητικού Συµβούλου τούτου. Η παύση αυτή του ιοικητικού Συµβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζηµίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε µεταξύ του και της Εταιρείας. Η Εταιρεία µπορεί µε τακτικό ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός ιοικητικού Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ιοικητικού Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ιοικητικού Συµβούλου που παύθηκε µε τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει µε τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα µέλη του ως 17

18 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης ιευθύνοντες Συµβούλους για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ αυτό και µπορεί να ανακαλεί το διορισµό που έγινε µε τον τρόπο αυτό. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισµός του όµως τερµατίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη µόνο µε ειδικό ψήφισµα σε συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές µη εκδοµένο εγκεκριµένο κεφάλαιο και εφόσον οι µετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους µετόχους, ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου ή οι µετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση. Αναλυτικά το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά, Λογιστικά, ιοίκηση Επιχειρήσεων, Νοµικά και ηµοσιογραφία. Είναι κάτοχος του Ph.D από το Beverly Hill University USA στα Οικονοµικά και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίτιµος Πρόξενος της οµινικανικής ηµοκρατίας. ιετέλεσε επί µακρόν Μέλος των ιοικητικών Συµβουλίων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου ιαφηµιζόντων και του Παγκυπρίου Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ποτοποιίας. Είναι µέλος του Executive Committee του Cyprus (Harvard) International Institute for the Environment and Public Health και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός Πρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης που περιλαµβάνει πάνω από 40 εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίες ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει διεθνές εµπόριο, βιοµηχανία (µπύρα Carlsberg και Λέων, επιτραπέζιο νερό «Αγρός», χυµούς «Ένα», κρασιά Κυπερούντας), εξαγωγές, εισαγωγές και διανοµή µεγάλης γκάµας προϊόντων διεθνούς κύρους και ηγετικά κυπριακά προϊόντα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη γης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για τη δηµιουργία µεγάλων και πρωτοποριακών οικιστικών και τουριστικών µονάδων. Επιχειρηµατίας. Ανδρέας Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος του πτυχίου Bachelor of Science (Economics). Με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας το 1963 διορίστηκε Τµηµατάρχης Οικονοµικών Ερευνών και το 1967 ιευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 1η Νοεµβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός ιευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ιετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας από τις 18 εκεµβρίου 2001 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Universal Bank Public Ltd, της Universal Life (Ελλάς) AAEZ, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και κατά διαστήµατα µέλος του Κρατικού Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής LIMRA-Europe και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της LIMRA Αµερικής. Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd. Το 2006 διορίστηκε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ο Ανδρέας Κρητιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Imperial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts 18

19 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, απ όπου αποφοίτησε το 1986 µε πτυχία Master και Ph.D Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στη Γερµανία, στον Τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης της διεθνούς εταιρείας Bayer AG, όπου γρήγορα ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα και ηγήθηκε τµήµατος που παρείχε συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τοµείς παραγωγής. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 για να εργαστεί στο Τµήµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Αναπτύξεως, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε µελέτες στρατηγικής και αξιολογήσεις επενδυτικών έργων. Το 1996 ανέλαβε τη Γενική ιεύθυνση της EuroLife, της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Αποχώρησε από το Συγκρότηµα το 2007 για να ιδρύσει εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαµβάνοντας έργα για εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εµπορίου, βιοµηχανικής παραγωγής και υγείας. Τον Ιανουάριο 2012 διορίστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Universal Life και από την 1η Μαρτίου 2012 είναι Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Κωνσταντίνος εκατρής Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας το δίπλωµα του Bachelor of Arts. Είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Από το Σεπτέµβριο του 2001 κατέχει τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial General Insurance Limited. ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (CEA). Είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Κλαδικής Επιτροπής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του πιο πάνω Συνδέσµου, Πρόεδρος του Ταµείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, µέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης καθώς επίσης και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων. Είναι επίσης µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών εταιρειών. ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Ecole des Hautes Etudes Commerciales στο University of Lausanne της Ελβετίας. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕLMA Holdings Public Company Ltd και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο και πρώην Πρόεδρος του Προξενικού Σώµατος Κύπρου. Επιχειρηµατίας. Παύλος Φ. Φωτιάδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Harvard University. Συνέχισε τις σπουδές του στο INSEAD Business School στο Fontainebleau, στην Γαλλία, και απέκτησε το Master of Business Administration. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd. Γιώργος Α. Γεωργίου Γεννήθηκε το Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός ιευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών imer Medical Services Ltd, PSC Engineering Ltd και G11 Holdings Ltd. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Magnum Investments Ltd και της Tecido Trading Ltd. Επιχειρηµατίας. Σωκράτης Σολοµίδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά (B.Sc.) και Accounting & Finance (M.Sc.) στο London School of Economics & Political Science και ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήµιο Berkeley, California. Είναι Εκτελεστικός ιευθυντής της οικογενειακής ξενοδοχειακής επιχείρησης Valentine Estates Ltd. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου διεθνών εταιρειών του χρηµατοεπενδυτικού τοµέα µε έδρα την Κύπρο. ιετέλεσε για σειρά ετών Γενικός ιευθυντής του χρηµατοεπενδυτικού 19

20 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οργανισµού CISCO, του συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου. Σύµβουλος Επιχειρήσεων. Αλέξης Φ. Φωτιάδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά (B.Sc.) και ιοίκηση (M.Sc. Management) στο Massachusetts Institute of Technology. Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Photos Photiades Distributors Ltd, και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών Photiades Breweries, Βασιλικό Οινοποιείον Κυπερούντας και Dome Investments. Επιχειρηµατίας. Σταύρος Χριστοδουλίδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά (B.Sc.) και Management (M.Sc.) στο London School of Economics and Political Science και ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. ιευθύνει οικογενειακή επιχείρηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επιχειρηµατίας. Γιάννης Κυπρή Γεννήθηκε το Σπούδασε οικονοµικά στο London School of Economics και είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Προσλήφθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1980 και κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις που του παρείχαν την ευκαιρία να γνωρίσει όλες τις πτυχές των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου ηµοσίων Εταιρειών Κύπρου, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος για έξι χρόνια, ενώ έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου το Τον Ιούλιο του 2012 διορίστηκε στη θέση του ιευθύνοντα Συµβούλου της Τράπεζας Κύπρου σε µια προσπάθεια να οδηγήσει την Τράπεζα µέσα από την τραπεζική κρίση και να την ανακεφαλαιοποιήσει, ενόψει της αίτησής της για κρατική στήριξη. Υποχρεώθηκε να υποβάλει παραίτηση στο τέλος Μαρτίου του 2013 µετά την απόφαση του EuroGroup και της Τρόικας να διορίσουν Ειδικό ιαχειριστή στην Τράπεζα Κύπρου και να την ανακεφαλαιοποιήσουν µέσω κουρέµατος των ανασφάλιστων καταθέσεων. Ο Γιάννης Κυπρή αυτοεργοδοτείται τώρα ως σύµβουλος επιχειρήσεων. Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει έξι επιτροπές: την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης, την Επιτροπή Αµοιβών, την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας και την Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων. Εκτελεστική Επιτροπή Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Τρία µέλη είναι µη εκτελεστικά και µη ανεξάρτητα και ένα µέλος εκτελεστικό και µη ανεξάρτητο. Πρόεδρος: Ανδρέας Γεωργίου Μέλη: Παύλος Φ. Φωτιάδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Ανδρέας Κρητιώτης Η Επιτροπή διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατά το έτος 2013 η Επιτροπή συνεδρίασε εννέα φορές. Η Επιτροπή έχει την πλήρη εξουσία να αποφασίζει για τα ακόλουθα διοικητικά θέµατα: Ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας και στρατηγικές επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. ιορισµός διευθυντικών στελεχών και οργανωτική δοµή της Εταιρείας. ιορισµός εξωτερικών συµβούλων για τη διαχείριση των επενδύσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Συλλογικές Συµβάσεις µε τη Συντεχνία. Οποιαδήποτε θέµατα επιλέξει ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής να παραπέµψει στην 20

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10 Ετήσια Έκθεση 2010 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα