ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009"

Transcript

1 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

2 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα πρόσωπα από το προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α.: Αλεξανδρής Θεόδωρος Βλάχος Νικόλαος Βρέντζου Ασπασία Γκουνταρά Μαρία Γιωτάκη Τζένυ Θεοδωροπούλου Βίβιαν Κρητικού Μαρία Λινάρδου Ελένη Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Παναγούλιας Φώτης Πάτρας Γεώργιος Παυλόπουλος Νικόλαος Σάλλας Φώτιος Σόμπολου Ανθή Τσαγάκης Νικόλαος Τσούλου Νάνσυ Χατζηβασίλογλου Ιωάννης Η Έκθεση Πεπραγμένων 2009 της ΕΠΕΙΑ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Προέδρου Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.. 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ιστορία της Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 11 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α Στόχοι και αρμοδιότητες Διοίκηση Οργανωτική Δομή.. 15 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α.Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 21 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα 21 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα. 22 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ 22 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί. 23 Παραγωγή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 23 Β.Διαμεσολαβούντα πρόσωπα στην Ιδιωτική Ασφάλιση. 37 Γενικές έννοιες. 37 Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (αντ)ασφαλιστικού ή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή 39 Προϋποθέσεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 40 Πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι διαμεσολαβητές στους ασφαλισμένους καταναλωτές. 40 Συμπεριφορά των Διαμεσολαβητών. 41 Λοιπά χρήσιμα στοιχεία 42 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Εποπτικό έργο. 44 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες 56 Μέτρα Αντιμετώπισης της Κρίσης 59 Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 60 Χορηγήσεις Αδειών. 60 Επεκτάσεις Άδειας. 61 ΕΠΥ.. 61 Υποκαταστήματα. 62 3

4 Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 64 Κριτήρια Καταλληλότητας. 64 Εισηγήσεις Σχεδίων Βραχυχρόνιας Χρηματοδότησης, Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Προγραμμάτων Χρηματοοικονομικής Ανάκαμψης. 64 Συγχωνεύσεις.. 65 Εξαγορές Απόκτηση ειδικών συμμετοχών. 66 Μεταφορές χαρτοφυλακίου. 66 Χρηματοοικονομικός έλεγχος των ασφαλιστικών εργασιών 67 Συμμόρφωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σχετικές με τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.. Παύση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 72 Ανακλήσεις Αδειών.. 72 Εκκαθαρίσεις 72 Κέντρο Πληροφοριών.. 73 Περί 4 ης Οδηγίας Αυτοκινήτων 74 Το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών.. 74 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 75 Στατιστικά από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 75 Υπηρεσία αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της τρομοκρατίας... Εποπτεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 80 Δραστηριότητα Νομικής Υπηρεσίας. 83 Διεθνείς Δραστηριότητες & Συνεργασίες με άλλους φορείς 84 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και η CEIOPS.. 84 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 91 Πρόταση Οδηγίας Ε.Ε. «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II) 95 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης. 102 Δραστηριότητες Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της ΕΠ.Ε.Ι.Α... ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αποσπάσματα Αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠ.Ε.Ι.Α για Ανακλήσεις Αδειών. 107 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις με έδρα και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. 158 Υποκαταστήματα. 160 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Ασφαλιστικές Υπό Εκκαθάριση. 161 Ανάλυση Παραγωγής Ανά Εταιρία και Ανά Κλάδο Ασφάλισης 163 Οργανόγραμμα ΕΠ.Ε.Ι.Α

5 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η δράση της ΕΠΕΙΑ κατά το έτος 2009 υπήρξε πολύπλευρη και πυρετώδης. Τόσο στο επίπεδο της ρύθμισης (regulation), όσο και σε αυτό της εποπτείας (supervision), η ΕΠΕΙΑ επέδειξε σημαντικό έργο, το οποίο αναπτύχθηκε επί τη βάσει των εξής αρχών: Πρώτη Αρχή: Διαρκής Έλεγχος της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων Η αξιολόγηση της ασφαλιστικής φερεγγυότητας, τόσο σε επίπεδο τεχνικών αποθεμάτων, όσο και σε επίπεδο κεφαλαίου, διενεργήθηκε επί τη βάσει της αρχής του διαρκούς ελέγχου της φερεγγυότητας, η οποία διέπει, άλλωστε, οριζόντια τους τομείς της χρηματοοικονομικής αγοράς. Προσεγγίσαμε κατά την χρήση αυτή τον ρυθμιστικό και εποπτικό μας στόχο του τριμηνιαίου σχηματισμού (υπολογισμού) των αποθεμάτων, της υποβολής αναφορών φερεγγυότητας εντός μηνός από το κλείσιμο του τριμήνου και της κάλυψης (επένδυσης) των αποθεμάτων εντός διαρκώς μειούμενου διαστήματος από τον σχηματισμό τους. Καθιερώσαμε τον υπολογισμό (σχηματισμό) των τεχνικών αποθεμάτων επί τη βάσει αρχών («principles») και όχι σε κανόνων («rules»), και επιμείναμε κατά την εποπτεία στο ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτιμά ορθά και να τεκμηριώνει κατάλληλα το προφίλ κινδύνου της, στο ότι η υποχρέωση σχηματισμού (υπολογισμού) και κάλυψης των προϋποθέσεων φερεγγυότητας είναι διαρκής και στο ότι τον επιτόπιο έλεγχο θα συνεπικουρούν οι, από τις επιχειρήσεις προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., τακτά υποβαλλόμενες ενημερώσεις, που θα επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων υποαποθεματοποίησης ή κεφαλαιακής ανεπάρκειας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων εξυγίανσης. Δεύτερη Αρχή: Η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέου πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς αυτή είναι, ουσιαστικά που μπορεί να καταπολεμήσει κινδύνους εγγενείς του επιχειρείν, και ιδιαίτερα του ασφαλιστικού επιχειρείν. Η «Φερεγγυότητα ΙΙ», κατά τα πρότυπα της «Βασιλείας ΙΙ», καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη και λειτουργία εκείνου του συστήματος διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την, κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη, διαχείριση του συνόλου των σχετιζόμενων με τις ασφαλιστικές εργασίες κινδύνων. Σε επίπεδο εταιρικής οργάνωσης, η Φερεγγυότητα ΙΙ προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των αναλογιστών και την ανάπτυξη μίας σειράς πρόσθετων ελεγκτικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και ο εσωτερικός έλεγχος. Κατά την χρήση του 2009, επιμείναμε στην αξιολόγηση μελών διοίκησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιδιώξαμε την ενίσχυση της οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την εφαρμογή της κανονιστικής μας απόφασης για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προβλέψαμε με κανονιστικές μας αποφάσεις την υποχρέωση κατάρτισης μίας σειράς πολιτικών και υποβολής σχετικών αρχείων και μητρώων με παράλληλη ευθύνη των μελών του

7 ΔΣ των εταιρειών και συζητήσαμε με την αγορά για ρυθμίσεις που θα αφορούσαν πρόσθετες πολιτικής εσωτερικής του οργάνωσης. Τρίτη Αρχή: Ενίσχυση της πίστης του κοινού στην ασφάλιση με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου και στην εν γένει εποπτεία της δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων. Το έτος 2009 η ΕΠΕΙΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκτεταμένη τροποποίηση, τόσο του ιδρυτικού της νόμου, όσο και βασικών νομοθετημάτων της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πνεύμα όσων επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων κανόνων δικαίου με περισσότερο σαφείς και εξειδικευμένους για το ασφαλιστικό προϊόν κανόνες, ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και ωφελεί άμεσα τον ασφαλισμένο καταναλωτή, αλλά και τον τρίτο δικαιούχο ασφαλίσματος. Η ΕΠΕΙΑ επόπτευσε τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων αυτών, εκ μέρους τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσο και των δικτύων πώλησης των προϊόντων τους, διατηρώντας σε καθημερινή βάση ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας με τον μεμονωμένο καταναλωτή, που είχε εγκαινιάσει ήδη από το Ειδικά όσον αφορά τα δίκτυα πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, η ΕΠΕΙΑ αναγνωρίζει στο πρόσωπο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ένα σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη του κλάδου, από την κατάρτιση, την εν γένει συμπεριφορά και την αξιοπιστία του οποίου εξαρτάται εν πολλοίς η αύξηση της εμπιστοσύνης για το ασφαλιστικό προϊόν. Αποβλέποντας, επομένως, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η ΕΠΕΙΑ και το 2009, σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια, φρόντισε για την εξαντλητική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την πώληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επίσης επεξεργάστηκε κανονιστική απόφαση για τον διακανονισμό ζημιών από τροχαία ατυχήματα, την οποία τελειοποίησε και συζήτησε με τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς. Τέταρτη Αρχή: Σταθερός προσανατολισμός μας προς τα ευρωπαϊκά δρώμενα Τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλά λαμβάνουν χώρα, με κυρίαρχο το ζήτημα της «Φερεγγυότητας ΙΙ» και στόχο να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση αφενός και ο σχεδιασμός του καταλληλότερου συστήματος αφετέρου, για μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες απαρτίζεται κυρίως η ελληνική αγορά. Το έτος 2009 υπήρξε κρίσιμο για την ασφαλιστική αγορά, καθώς σημαδεύτηκε από τις ανακλήσεις των αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών, μία εκ των οποίων παρείχε και ασφάλειες ζωής. Οι αποφάσεις αυτές της ΕΠΕΙΑ υπήρξαν επιβεβλημένες και απολύτως αιτιολογημένες, όπως προκύπτει και από το σώμα τους, το οποίο περιλαμβάνεται στην παρούσα ετήσια έκθεση. Θεωρούμε ότι οι επώδυνες αυτές για την ασφαλιστική αγορά αποφάσεις κινήθηκαν εντούτοις προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ασφαλιστικού κλάδου και εμπέδωσης εμπιστοσύνης προς την εποπτεία και τους ισχύοντες θεσμούς και νόμους. Έχει ανακοινωθεί ήδη η από την κυβέρνηση σχεδιαζόμενη μεταφορά της αρμοδιότητας εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ευχόμαστε, με την μεταφορά αυτή να διασφαλισθεί ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό αποτέλεσμα που αναντίρρητα επετεύχθη και η τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε 7

8 κατά την σύντομη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία της ΕΠΕΙΑ θα αξιοποιηθούν στο έπακρο. Θεωρούμε ότι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού είναι η μεταφορά του συνόλου του εξειδικευμένου και πλέον έμπειρου προσωπικού της ΕΠΕΙΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εγγυάται ότι δεν θα χαθεί κατά την μεταφορά η συνέχεια και ενότητα της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου. 8

9 9

10 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 10

11 Μέρος Πρώτο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίσθηκε ο Νόμος ΓΥΣΓ/ , με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο ελληνικών εταιριών. Τις αλλοδαπές εταιρίες για πρώτη φορά επέτρεψε ο μεταγενέστερος Νόμος ΓΧΜΣΤ/ , που αποσκοπούσε περαιτέρω στην ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστικών Εταιριών. Το 1917 ψηφίσθηκε ο Νόμος 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης», οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Δ/νση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το 1976 δημιουργήθηκε ξεχωριστή Δ/νση στο Υπουργείο Εμπορίου με την ονομασία Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συστήθηκε για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αυτοτελής εποπτική αρχή κρίθηκε ότι μπορεί να εξοπλισθεί με περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα συγκριτικά με τη δημόσια διοίκηση, υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητες της, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομικό πλαίσιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) δυνάμει του Νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38), «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αποστολή Η αποστολή της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συνίσταται στην άσκηση εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αλλοδαπή χώρα (κράτος- μέλος ΕΕ ή ΕΟΧ και μη) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, είτε υπό

12 καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα η σύσταση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποσκοπεί και στην άσκηση εποπτείας επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στόχοι Στόχοι της Επιτροπής είναι: η διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητες Προς εκπλήρωση της αποστολής της και των στόχων της η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α) Χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. β) Εποπτεύει την τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έως και την εκκαθάρισή τους. γ) Ρυθμίζει με κανονιστικές πράξεις κάθε ειδικότερο αντικείμενο για την εκπλήρωση του σκοπού της. δ) Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό για την Ανάπτυξη και γνωμοδοτεί προς αυτούς, εφόσον της ζητηθεί, για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. ε) Καθορίζει το περιεχόμενο της εποπτείας των διαμεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, ιδίως όσον αφορά την τήρηση και το περιεχόμενο του οικείου μητρώου κατά κατηγορία διαμεσολαβούντος. Στ) Καθορίζει την υποβολή και το περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων ή άλλων οικονομικών και λοιπών στοιχείων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας. ζ) Καθορίζει με αποφάσεις της τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και δύναται να υποχρεώνει τις ελεγχόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους 12

13 διαμεσολαβούντες να υποβάλλουν, περιοδικά ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου. η) Επιβάλλει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. θ) Συνεργάζεται με άλλες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ότι αφορά ζητήματα εντοπισμού κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή εναρμονισμένων πρακτικών. ι) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και με την ΕΛΤΕ σε ότι αφορά θέματα ποιότητας λογιστικών ελέγχων των εποπτευόμενων. Ια) Αποφασίζει περί της καταλληλότητας των μετόχων ή προσώπων τα οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα. ιβ) Μπορεί να επιβάλλει στις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, περιλαμβανομένου και του μέτρου υπαγωγής της επιχείρησης υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Επίσης, Ιγ) Η Επιτροπή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την χορήγηση άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ορίζει υπάλληλό της στην θέση του γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, αρμόδιας για την διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων προκειμένου για την απόκτηση της άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ιδ) Η Επιτροπή επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Ιε) Η Επιτροπή λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών και παράσχει μέσω αυτού πληροφόρηση, για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα προκειμένου οι πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω των Κέντρων Πληροφοριών, να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους. Ιστ) Εκπρόσωπος της ΕΠ.Ε.Ι.Α συμμετέχει στη διαχειριστική επιτροπή του Γραφείου Διεθνούς ασφάλισης ιζ) Η Επιτροπή συμμετέχει στην «Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» του άρθρου 7 του Ν.3691/2008. ιη) Εκπρόσωπος της ΕΠ.Ε.Ι.Α συμμετέχει στη διαχειριστική επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου. 13

14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα όργανα διοίκησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της. Διοικητικό Συμβούλιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο της. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε την 9 Μαρτίου 2009 με την υπ αρ /ΔΙΟΕ 469 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχει ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πέτσας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στάικος Στυλιανός, Δικηγόρος Αθηνών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. ΜΕΛΗ 1.Γεωργιάδης Λουκάς, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2.Δελένδας Ιερώνυμος-Δημήτριος, Ασφαλιστής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3.Μπαλωμένος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος επικοινωνίας-οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών. 4.Τοκάκης Ιωάννης, Οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Χάτσιος Μιχαήλ, Υπάλληλος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ/Διοικητικών-Εμπορικών, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως και ο Αντιπρόεδρός του, είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή της χώρας, και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί 14

15 την ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαστικά και εξώδικα, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητές του είναι η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η διοικητική διεύθυνση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εισήγηση των θεμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και η πρότασή τους στο Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Περαιτέρω, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ο Ιωάννης Βάσσης, αναλογιστής. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή Η Γραμματεία Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή. Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Εισηγείται τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας καθώς και την επέκταση δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων. Εισηγείται για την καταλληλότητα μετόχων ή προσώπων που σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή ή προσώπων που ασκούν διοίκηση σε ασφαλιστική επιχείρηση. Παρακολουθεί την εφαρμογή της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 15

16 Εισηγείται την επιβολή προστίμων, πειθαρχικών ποινών και λοιπών διοικητικών κυρώσεων. Εισηγείται για την προώθηση κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό σε θέματα εποπτείας. Τηρεί το Μητρώο Ελληνικών και Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση. Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Τμήμα Ρυθμίσεων Διοικητικής Εποπτείας Τμήμα Μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ελέγχου Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Ελέγχει τον υπολογισμό και τη συγκρότηση του περιθωρίου φερεγγυότητας, της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, καθώς και του εγγυητικού κεφαλαίου. Ελέγχει τη διοικητική και λογιστική οργάνωση, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί την αντασφαλιστική πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισηγείται την επιβολή σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, καθώς και προγράμματος χρηματοοικονομικής ανάκαμψης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ελέγχει την άσκηση του κλάδου ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων µε επενδύσεις. Παρακολουθεί χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν ιδίως τη φερεγγυότητα, αποθεματοποίηση, εισπραξιμότητα, αποζημιώσεις, κερδοφορία, επάρκεια επενδύσεων, συνολικού κινδύνου, αντασφάλισης. Συνεργάζεται με άλλες αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. 16

17 Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Αναλογιστικού Οικονομοτεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Τμήμα Ρυθμίσεων Αναλογιστικών Οικονομοτεχνικών θεμάτων Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τηρεί Μητρώο κατά κατηγορία διαμεσολαβητή. Επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Εποπτικών Αρχών του εξωτερικού για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαμεσολαβητών. Εποπτεύει διαμεσολαβητές ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις σε θέματα εποπτείας διαμεσολαβητών. Εισηγείται την υιοθέτηση Κανόνων Δεοντολογίας και κυρώσεων για παραβάσεις αυτών, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της διαμεσολάβησης στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης. Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Μητρώου και Εκπαίδευσης Τμήμα Εποπτείας Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τη διαχείριση και διοίκηση του κάθε φύσης προσωπικού της Επιτροπής. Την επεξεργασία μισθοδοτικών καταστάσεων, προϋπολογισμοί, απολογισμοί πληρωμές, έσοδα, προμήθειες, οικονομική διαχείριση. Τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την τήρηση του Γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Την επικύρωση αντιγράφων µε την ένδειξη «Ακριβές αντίγραφο» και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Προσωπικού 17

18 Τμήμα Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Επιμελείται της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Συλλέγει και κατατάσσει στατιστικά και άλλα συναφή στοιχεία, σχετικά µε τη λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση στη Διοίκηση, όσον αφορά στην εύρυθμη, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και στην τήρηση από το προσωπικό της νομοθεσίας που τη διέπει. Το γραφείο αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών στους έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους ανταποκριτές ξένων κρατών, σχετικά µε το έργο της Επιτροπής. Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου και λοιπών δραστηριοτήτων της Επιτροπής. 18

19 Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων παρακολουθεί τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ιδιωτικής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPC), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες Διευθύνσεις, και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 19

20 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 20

21 Μέρος Δεύτερο ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από: Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή μέσω θυγατρικής εφόσον ασκούν ασφαλίσεις ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής (μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις). Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς. I. Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα Η λειτουργία (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητες της σε άλλο κράτος - μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση, είτε Ασφαλίσεων κατά Ζημιών, είτε Ασφαλίσεων Ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν Ασφαλίσεις κατά Ζημιών μαζί με Ασφαλίσεις Ζωής, μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). 21

22 Στην Ελλάδα έχουν την έδρα τους συνολικά 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις: 13 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής, 32 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζημιών και 12 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στους δύο κλάδους (Μικτής Δραστηριότητας). Εντός του πλαισίου της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης Ζωής ή Κλάδοι Ασφαλίσεων Ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, από την Εποπτική Αρχή της χορηγείται η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Επίσης, στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται και οι δραστηριότητες των Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών. Δεν έχει χορηγηθεί άδεια σε επιχείρηση προκειμένου για την άσκηση αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων. II. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται επίσης οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται υποκαταστήματα τριών (3) ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυτού του είδους. IΙΙ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (21 επιχειρήσεις), δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (730 επιχειρήσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Η χρηματοοικονομική εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις Εποπτικές Αρχές των Κρατών - Μελών, όπου οι εν λόγω Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους. 22

23 ΙV. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί δύνανται εφόσον πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας που ισχύουν για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αντασφαλίζουν άλλους συνεταιρισμούς αλληλασφάλισης. Το 2009 λειτουργούσαν 3 αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αντασφάλιζαν άλλους συνεταιρισμούς. V. Παραγωγή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Η παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνίσταται στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμβολαίων. Συνολικά Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων για το 2009 ανήλθαν σε ,15 εκ των οποίων ,42 αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ,73 ασφαλίσεις κατά ζημιών, ήτοι ποσοστιαία κατανομή 45,44% για τις ασφαλίσεις ζωής και 54,56% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντίστοιχα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2009 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 55% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 45% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 23

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων : Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας : Κριτήρια Επιλογής Εποπτική Ομάδα: Νομική Μορφή Κατηγ. Ασφ.Επιχ. Εποπτευόμενη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 3 DAS - ΗΕLLΑS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 411, 163 46, dasathen@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις Cmpany Prfile «η Sicur Grup έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπληρώνοντας,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016 COMPANY PROFILE Δεκέμβριος 2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Συνεργαζόμενη με παγκόσμιους αντασφαλιστικούς κολοσσούς και αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρείες, κατάφερε να εδραιωθεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2012

Ασφάλιση Περιουσίας 2012 Ασφάλιση Περιουσίας 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 53 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 63 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 16 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2010

Ασφάλιση Περιουσίας 2010 Ασφάλιση Περιουσίας 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 24 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘέμαιΠαραδοσιακά και σύγχρονα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 78 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ Επωνυμία: Διακριτικός Τίτλος: Έδρα & Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα