ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009"

Transcript

1 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

2 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα πρόσωπα από το προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α.: Αλεξανδρής Θεόδωρος Βλάχος Νικόλαος Βρέντζου Ασπασία Γκουνταρά Μαρία Γιωτάκη Τζένυ Θεοδωροπούλου Βίβιαν Κρητικού Μαρία Λινάρδου Ελένη Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Παναγούλιας Φώτης Πάτρας Γεώργιος Παυλόπουλος Νικόλαος Σάλλας Φώτιος Σόμπολου Ανθή Τσαγάκης Νικόλαος Τσούλου Νάνσυ Χατζηβασίλογλου Ιωάννης Η Έκθεση Πεπραγμένων 2009 της ΕΠΕΙΑ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Προέδρου Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.. 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ιστορία της Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 11 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α Στόχοι και αρμοδιότητες Διοίκηση Οργανωτική Δομή.. 15 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α.Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 21 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα 21 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα. 22 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ 22 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί. 23 Παραγωγή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 23 Β.Διαμεσολαβούντα πρόσωπα στην Ιδιωτική Ασφάλιση. 37 Γενικές έννοιες. 37 Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (αντ)ασφαλιστικού ή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή 39 Προϋποθέσεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 40 Πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι διαμεσολαβητές στους ασφαλισμένους καταναλωτές. 40 Συμπεριφορά των Διαμεσολαβητών. 41 Λοιπά χρήσιμα στοιχεία 42 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Εποπτικό έργο. 44 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες 56 Μέτρα Αντιμετώπισης της Κρίσης 59 Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 60 Χορηγήσεις Αδειών. 60 Επεκτάσεις Άδειας. 61 ΕΠΥ.. 61 Υποκαταστήματα. 62 3

4 Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 64 Κριτήρια Καταλληλότητας. 64 Εισηγήσεις Σχεδίων Βραχυχρόνιας Χρηματοδότησης, Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Προγραμμάτων Χρηματοοικονομικής Ανάκαμψης. 64 Συγχωνεύσεις.. 65 Εξαγορές Απόκτηση ειδικών συμμετοχών. 66 Μεταφορές χαρτοφυλακίου. 66 Χρηματοοικονομικός έλεγχος των ασφαλιστικών εργασιών 67 Συμμόρφωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σχετικές με τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.. Παύση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 72 Ανακλήσεις Αδειών.. 72 Εκκαθαρίσεις 72 Κέντρο Πληροφοριών.. 73 Περί 4 ης Οδηγίας Αυτοκινήτων 74 Το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών.. 74 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 75 Στατιστικά από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 75 Υπηρεσία αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της τρομοκρατίας... Εποπτεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 80 Δραστηριότητα Νομικής Υπηρεσίας. 83 Διεθνείς Δραστηριότητες & Συνεργασίες με άλλους φορείς 84 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και η CEIOPS.. 84 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 91 Πρόταση Οδηγίας Ε.Ε. «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II) 95 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης. 102 Δραστηριότητες Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της ΕΠ.Ε.Ι.Α... ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αποσπάσματα Αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠ.Ε.Ι.Α για Ανακλήσεις Αδειών. 107 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις με έδρα και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. 158 Υποκαταστήματα. 160 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Ασφαλιστικές Υπό Εκκαθάριση. 161 Ανάλυση Παραγωγής Ανά Εταιρία και Ανά Κλάδο Ασφάλισης 163 Οργανόγραμμα ΕΠ.Ε.Ι.Α

5 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η δράση της ΕΠΕΙΑ κατά το έτος 2009 υπήρξε πολύπλευρη και πυρετώδης. Τόσο στο επίπεδο της ρύθμισης (regulation), όσο και σε αυτό της εποπτείας (supervision), η ΕΠΕΙΑ επέδειξε σημαντικό έργο, το οποίο αναπτύχθηκε επί τη βάσει των εξής αρχών: Πρώτη Αρχή: Διαρκής Έλεγχος της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων Η αξιολόγηση της ασφαλιστικής φερεγγυότητας, τόσο σε επίπεδο τεχνικών αποθεμάτων, όσο και σε επίπεδο κεφαλαίου, διενεργήθηκε επί τη βάσει της αρχής του διαρκούς ελέγχου της φερεγγυότητας, η οποία διέπει, άλλωστε, οριζόντια τους τομείς της χρηματοοικονομικής αγοράς. Προσεγγίσαμε κατά την χρήση αυτή τον ρυθμιστικό και εποπτικό μας στόχο του τριμηνιαίου σχηματισμού (υπολογισμού) των αποθεμάτων, της υποβολής αναφορών φερεγγυότητας εντός μηνός από το κλείσιμο του τριμήνου και της κάλυψης (επένδυσης) των αποθεμάτων εντός διαρκώς μειούμενου διαστήματος από τον σχηματισμό τους. Καθιερώσαμε τον υπολογισμό (σχηματισμό) των τεχνικών αποθεμάτων επί τη βάσει αρχών («principles») και όχι σε κανόνων («rules»), και επιμείναμε κατά την εποπτεία στο ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτιμά ορθά και να τεκμηριώνει κατάλληλα το προφίλ κινδύνου της, στο ότι η υποχρέωση σχηματισμού (υπολογισμού) και κάλυψης των προϋποθέσεων φερεγγυότητας είναι διαρκής και στο ότι τον επιτόπιο έλεγχο θα συνεπικουρούν οι, από τις επιχειρήσεις προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., τακτά υποβαλλόμενες ενημερώσεις, που θα επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων υποαποθεματοποίησης ή κεφαλαιακής ανεπάρκειας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων εξυγίανσης. Δεύτερη Αρχή: Η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέου πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς αυτή είναι, ουσιαστικά που μπορεί να καταπολεμήσει κινδύνους εγγενείς του επιχειρείν, και ιδιαίτερα του ασφαλιστικού επιχειρείν. Η «Φερεγγυότητα ΙΙ», κατά τα πρότυπα της «Βασιλείας ΙΙ», καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη και λειτουργία εκείνου του συστήματος διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την, κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη, διαχείριση του συνόλου των σχετιζόμενων με τις ασφαλιστικές εργασίες κινδύνων. Σε επίπεδο εταιρικής οργάνωσης, η Φερεγγυότητα ΙΙ προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των αναλογιστών και την ανάπτυξη μίας σειράς πρόσθετων ελεγκτικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και ο εσωτερικός έλεγχος. Κατά την χρήση του 2009, επιμείναμε στην αξιολόγηση μελών διοίκησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιδιώξαμε την ενίσχυση της οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την εφαρμογή της κανονιστικής μας απόφασης για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προβλέψαμε με κανονιστικές μας αποφάσεις την υποχρέωση κατάρτισης μίας σειράς πολιτικών και υποβολής σχετικών αρχείων και μητρώων με παράλληλη ευθύνη των μελών του

7 ΔΣ των εταιρειών και συζητήσαμε με την αγορά για ρυθμίσεις που θα αφορούσαν πρόσθετες πολιτικής εσωτερικής του οργάνωσης. Τρίτη Αρχή: Ενίσχυση της πίστης του κοινού στην ασφάλιση με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου και στην εν γένει εποπτεία της δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων. Το έτος 2009 η ΕΠΕΙΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκτεταμένη τροποποίηση, τόσο του ιδρυτικού της νόμου, όσο και βασικών νομοθετημάτων της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πνεύμα όσων επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων κανόνων δικαίου με περισσότερο σαφείς και εξειδικευμένους για το ασφαλιστικό προϊόν κανόνες, ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και ωφελεί άμεσα τον ασφαλισμένο καταναλωτή, αλλά και τον τρίτο δικαιούχο ασφαλίσματος. Η ΕΠΕΙΑ επόπτευσε τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων αυτών, εκ μέρους τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσο και των δικτύων πώλησης των προϊόντων τους, διατηρώντας σε καθημερινή βάση ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας με τον μεμονωμένο καταναλωτή, που είχε εγκαινιάσει ήδη από το Ειδικά όσον αφορά τα δίκτυα πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων, η ΕΠΕΙΑ αναγνωρίζει στο πρόσωπο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ένα σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη του κλάδου, από την κατάρτιση, την εν γένει συμπεριφορά και την αξιοπιστία του οποίου εξαρτάται εν πολλοίς η αύξηση της εμπιστοσύνης για το ασφαλιστικό προϊόν. Αποβλέποντας, επομένως, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η ΕΠΕΙΑ και το 2009, σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια, φρόντισε για την εξαντλητική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την πώληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επίσης επεξεργάστηκε κανονιστική απόφαση για τον διακανονισμό ζημιών από τροχαία ατυχήματα, την οποία τελειοποίησε και συζήτησε με τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς. Τέταρτη Αρχή: Σταθερός προσανατολισμός μας προς τα ευρωπαϊκά δρώμενα Τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλά λαμβάνουν χώρα, με κυρίαρχο το ζήτημα της «Φερεγγυότητας ΙΙ» και στόχο να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση αφενός και ο σχεδιασμός του καταλληλότερου συστήματος αφετέρου, για μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες απαρτίζεται κυρίως η ελληνική αγορά. Το έτος 2009 υπήρξε κρίσιμο για την ασφαλιστική αγορά, καθώς σημαδεύτηκε από τις ανακλήσεις των αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών, μία εκ των οποίων παρείχε και ασφάλειες ζωής. Οι αποφάσεις αυτές της ΕΠΕΙΑ υπήρξαν επιβεβλημένες και απολύτως αιτιολογημένες, όπως προκύπτει και από το σώμα τους, το οποίο περιλαμβάνεται στην παρούσα ετήσια έκθεση. Θεωρούμε ότι οι επώδυνες αυτές για την ασφαλιστική αγορά αποφάσεις κινήθηκαν εντούτοις προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ασφαλιστικού κλάδου και εμπέδωσης εμπιστοσύνης προς την εποπτεία και τους ισχύοντες θεσμούς και νόμους. Έχει ανακοινωθεί ήδη η από την κυβέρνηση σχεδιαζόμενη μεταφορά της αρμοδιότητας εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ευχόμαστε, με την μεταφορά αυτή να διασφαλισθεί ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό αποτέλεσμα που αναντίρρητα επετεύχθη και η τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε 7

8 κατά την σύντομη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία της ΕΠΕΙΑ θα αξιοποιηθούν στο έπακρο. Θεωρούμε ότι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού είναι η μεταφορά του συνόλου του εξειδικευμένου και πλέον έμπειρου προσωπικού της ΕΠΕΙΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εγγυάται ότι δεν θα χαθεί κατά την μεταφορά η συνέχεια και ενότητα της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου. 8

9 9

10 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 10

11 Μέρος Πρώτο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίσθηκε ο Νόμος ΓΥΣΓ/ , με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο ελληνικών εταιριών. Τις αλλοδαπές εταιρίες για πρώτη φορά επέτρεψε ο μεταγενέστερος Νόμος ΓΧΜΣΤ/ , που αποσκοπούσε περαιτέρω στην ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστικών Εταιριών. Το 1917 ψηφίσθηκε ο Νόμος 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης», οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Δ/νση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το 1976 δημιουργήθηκε ξεχωριστή Δ/νση στο Υπουργείο Εμπορίου με την ονομασία Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συστήθηκε για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αυτοτελής εποπτική αρχή κρίθηκε ότι μπορεί να εξοπλισθεί με περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα συγκριτικά με τη δημόσια διοίκηση, υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητες της, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομικό πλαίσιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) δυνάμει του Νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38), «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αποστολή Η αποστολή της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συνίσταται στην άσκηση εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αλλοδαπή χώρα (κράτος- μέλος ΕΕ ή ΕΟΧ και μη) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, είτε υπό

12 καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα η σύσταση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποσκοπεί και στην άσκηση εποπτείας επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στόχοι Στόχοι της Επιτροπής είναι: η διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητες Προς εκπλήρωση της αποστολής της και των στόχων της η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α) Χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. β) Εποπτεύει την τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έως και την εκκαθάρισή τους. γ) Ρυθμίζει με κανονιστικές πράξεις κάθε ειδικότερο αντικείμενο για την εκπλήρωση του σκοπού της. δ) Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό για την Ανάπτυξη και γνωμοδοτεί προς αυτούς, εφόσον της ζητηθεί, για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. ε) Καθορίζει το περιεχόμενο της εποπτείας των διαμεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, ιδίως όσον αφορά την τήρηση και το περιεχόμενο του οικείου μητρώου κατά κατηγορία διαμεσολαβούντος. Στ) Καθορίζει την υποβολή και το περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων ή άλλων οικονομικών και λοιπών στοιχείων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας. ζ) Καθορίζει με αποφάσεις της τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και δύναται να υποχρεώνει τις ελεγχόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους 12

13 διαμεσολαβούντες να υποβάλλουν, περιοδικά ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου. η) Επιβάλλει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. θ) Συνεργάζεται με άλλες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ότι αφορά ζητήματα εντοπισμού κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή εναρμονισμένων πρακτικών. ι) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και με την ΕΛΤΕ σε ότι αφορά θέματα ποιότητας λογιστικών ελέγχων των εποπτευόμενων. Ια) Αποφασίζει περί της καταλληλότητας των μετόχων ή προσώπων τα οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα. ιβ) Μπορεί να επιβάλλει στις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, περιλαμβανομένου και του μέτρου υπαγωγής της επιχείρησης υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Επίσης, Ιγ) Η Επιτροπή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την χορήγηση άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ορίζει υπάλληλό της στην θέση του γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, αρμόδιας για την διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων προκειμένου για την απόκτηση της άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ιδ) Η Επιτροπή επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Ιε) Η Επιτροπή λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών και παράσχει μέσω αυτού πληροφόρηση, για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα προκειμένου οι πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω των Κέντρων Πληροφοριών, να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους. Ιστ) Εκπρόσωπος της ΕΠ.Ε.Ι.Α συμμετέχει στη διαχειριστική επιτροπή του Γραφείου Διεθνούς ασφάλισης ιζ) Η Επιτροπή συμμετέχει στην «Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» του άρθρου 7 του Ν.3691/2008. ιη) Εκπρόσωπος της ΕΠ.Ε.Ι.Α συμμετέχει στη διαχειριστική επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου. 13

14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα όργανα διοίκησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της. Διοικητικό Συμβούλιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο της. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε την 9 Μαρτίου 2009 με την υπ αρ /ΔΙΟΕ 469 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχει ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πέτσας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στάικος Στυλιανός, Δικηγόρος Αθηνών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. ΜΕΛΗ 1.Γεωργιάδης Λουκάς, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2.Δελένδας Ιερώνυμος-Δημήτριος, Ασφαλιστής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3.Μπαλωμένος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος επικοινωνίας-οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών. 4.Τοκάκης Ιωάννης, Οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Χάτσιος Μιχαήλ, Υπάλληλος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ/Διοικητικών-Εμπορικών, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως και ο Αντιπρόεδρός του, είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή της χώρας, και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί 14

15 την ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαστικά και εξώδικα, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητές του είναι η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η διοικητική διεύθυνση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εισήγηση των θεμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και η πρότασή τους στο Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Περαιτέρω, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ο Ιωάννης Βάσσης, αναλογιστής. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή Η Γραμματεία Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή. Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Εισηγείται τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας καθώς και την επέκταση δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων. Εισηγείται για την καταλληλότητα μετόχων ή προσώπων που σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή ή προσώπων που ασκούν διοίκηση σε ασφαλιστική επιχείρηση. Παρακολουθεί την εφαρμογή της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 15

16 Εισηγείται την επιβολή προστίμων, πειθαρχικών ποινών και λοιπών διοικητικών κυρώσεων. Εισηγείται για την προώθηση κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό σε θέματα εποπτείας. Τηρεί το Μητρώο Ελληνικών και Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση. Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Τμήμα Ρυθμίσεων Διοικητικής Εποπτείας Τμήμα Μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ελέγχου Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Ελέγχει τον υπολογισμό και τη συγκρότηση του περιθωρίου φερεγγυότητας, της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, καθώς και του εγγυητικού κεφαλαίου. Ελέγχει τη διοικητική και λογιστική οργάνωση, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί την αντασφαλιστική πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισηγείται την επιβολή σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, καθώς και προγράμματος χρηματοοικονομικής ανάκαμψης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ελέγχει την άσκηση του κλάδου ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων µε επενδύσεις. Παρακολουθεί χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν ιδίως τη φερεγγυότητα, αποθεματοποίηση, εισπραξιμότητα, αποζημιώσεις, κερδοφορία, επάρκεια επενδύσεων, συνολικού κινδύνου, αντασφάλισης. Συνεργάζεται με άλλες αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. 16

17 Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Αναλογιστικού Οικονομοτεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Τμήμα Ρυθμίσεων Αναλογιστικών Οικονομοτεχνικών θεμάτων Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τηρεί Μητρώο κατά κατηγορία διαμεσολαβητή. Επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Εποπτικών Αρχών του εξωτερικού για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαμεσολαβητών. Εποπτεύει διαμεσολαβητές ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις σε θέματα εποπτείας διαμεσολαβητών. Εισηγείται την υιοθέτηση Κανόνων Δεοντολογίας και κυρώσεων για παραβάσεις αυτών, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της διαμεσολάβησης στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης. Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Μητρώου και Εκπαίδευσης Τμήμα Εποπτείας Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τη διαχείριση και διοίκηση του κάθε φύσης προσωπικού της Επιτροπής. Την επεξεργασία μισθοδοτικών καταστάσεων, προϋπολογισμοί, απολογισμοί πληρωμές, έσοδα, προμήθειες, οικονομική διαχείριση. Τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την τήρηση του Γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Την επικύρωση αντιγράφων µε την ένδειξη «Ακριβές αντίγραφο» και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Προσωπικού 17

18 Τμήμα Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Επιμελείται της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Συλλέγει και κατατάσσει στατιστικά και άλλα συναφή στοιχεία, σχετικά µε τη λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση στη Διοίκηση, όσον αφορά στην εύρυθμη, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και στην τήρηση από το προσωπικό της νομοθεσίας που τη διέπει. Το γραφείο αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών στους έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους ανταποκριτές ξένων κρατών, σχετικά µε το έργο της Επιτροπής. Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου και λοιπών δραστηριοτήτων της Επιτροπής. 18

19 Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων παρακολουθεί τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ιδιωτικής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPC), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες Διευθύνσεις, και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 19

20 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 20

21 Μέρος Δεύτερο ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από: Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή μέσω θυγατρικής εφόσον ασκούν ασφαλίσεις ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής (μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις). Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς. I. Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα Η λειτουργία (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητες της σε άλλο κράτος - μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση, είτε Ασφαλίσεων κατά Ζημιών, είτε Ασφαλίσεων Ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν Ασφαλίσεις κατά Ζημιών μαζί με Ασφαλίσεις Ζωής, μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). 21

22 Στην Ελλάδα έχουν την έδρα τους συνολικά 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις: 13 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής, 32 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζημιών και 12 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στους δύο κλάδους (Μικτής Δραστηριότητας). Εντός του πλαισίου της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης Ζωής ή Κλάδοι Ασφαλίσεων Ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, από την Εποπτική Αρχή της χορηγείται η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Επίσης, στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται και οι δραστηριότητες των Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών. Δεν έχει χορηγηθεί άδεια σε επιχείρηση προκειμένου για την άσκηση αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων. II. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται επίσης οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται υποκαταστήματα τριών (3) ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυτού του είδους. IΙΙ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (21 επιχειρήσεις), δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (730 επιχειρήσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Η χρηματοοικονομική εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις Εποπτικές Αρχές των Κρατών - Μελών, όπου οι εν λόγω Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους. 22

23 ΙV. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί δύνανται εφόσον πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας που ισχύουν για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αντασφαλίζουν άλλους συνεταιρισμούς αλληλασφάλισης. Το 2009 λειτουργούσαν 3 αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αντασφάλιζαν άλλους συνεταιρισμούς. V. Παραγωγή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Η παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνίσταται στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμβολαίων. Συνολικά Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων για το 2009 ανήλθαν σε ,15 εκ των οποίων ,42 αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ,73 ασφαλίσεις κατά ζημιών, ήτοι ποσοστιαία κατανομή 45,44% για τις ασφαλίσεις ζωής και 54,56% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντίστοιχα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2009 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 55% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 45% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 23

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και πως επηρεάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.400/1970 περί «ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διδάσκων: Κοσμάς Παξινός «Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-Κλάδος Ασφαλειών» ΑΝΔΡΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα