ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Γαστρονομική Διπλωματία και Nation Branding: η περίπτωση της Ελλάδας Επιβλέπων: Ανδρέας Μακρής Σπουδάστρια: Αγγελική Συριοπούλου ΑΘΗΝΑ

2 Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι η εξέταση της γαστρονομίας ως εργαλείου του nation branding και δημόσιας διπλωματίας. Συγκεκριμένα, μελετά την προστιθέμενη αξία που αποδίδει η γαστρονομία στην αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις περιφερειακές ταυτότητες. Παράλληλα, προσπαθεί να αποδείξει ότι η γαστρονομία, εφόσον προβάλλεται ως φορέας εθνικών χαρακτηριστικών, μπορεί να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να την τοποθετήσει ευνοϊκά στην αντίληψη του ξένου ακροατηρίου (άυλο κέρδος) ώστε να καταστεί μοχλός ενδογενούς ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων (υλικό κέρδος). Τις δράσεις δημόσιας διπλωματίας με επίκεντρο τη γαστρονομία στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής nation branding, τις ονομάζουμε «γαστρονομική διπλωματία». Στη συνέχεια παρατίθενται διεθνείς πρακτικές χωρών (Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια Κορέα, Ινδία, Κορέα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν) οι οποίες αξιοποίησαν τον γαστρονομικό τους πλούτο είτε για να προωθήσουν τον τουρισμό και τις εξαγωγές τους είτε για να διαφοροποιηθούν από άλλες χώρες και να ενισχύσουν την εικόνα τους στο εξωτερικό. Ανάμεσα στις καλές πρακτικές ξεχωρίζουν η ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο καθώς και η πετυχημένη επιλογή και υλοποίηση δράσεων δημόσιας διπλωματίας. Στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας. Ως προς τις αντιλήψεις σχετικά με την ελληνική γαστρονομία, παρά την τάση αποσύνδεσης από στερεότυπα του παρελθόντος και τις ευνοϊκές διατροφικές τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως, η ελληνική κουζίνα δεν έχει καταφέρει να γίνει μόδα, ενώ ο ξένος καταναλωτής δεν μπορεί να συνδέσει εμβληματικά ελληνικά προϊόντα με τη χώρα ούτε γνωρίζει πως μπορεί να τα εντάξει στις διατροφικές του συνήθειες. Αρκετοί είναι οι δημόσιοι φορείς που έχουν αναλάβει δράσεις για την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας. Παρά τις καλές προθέσεις και φιλοδοξίες, οι πρωτοβουλίες αυτές προσκρούουν στις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής διοίκησης (έλλειψη κοινού οράματος, στρατηγικής επικοινωνίας) με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να διαχέονται και το μήνυμα να παραμένει, κατά βάση, κενό ουσίας. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προκειμένου η γαστρονομία να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να ενταχθεί σε ένα συνεκτικό σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας και να υποστηρίζεται από μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και στοχευμένες δράσεις δημόσιας διπλωματίας. Αν και ο καθορισμός των στοιχείων της εθνικής ταυτότητας που προβάλλονται αποτελεί πολιτική επιλογή, προτείνουμε μια γαστρονομική διπλωματία που προβάλλει τα χαρακτηριστικά της μοναδικότητας, απλότητας, του στενού δεσμού του ανθρώπου-πολιτισμού- περιβάλλοντος ως συστατικά 2

3 στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας. Επίσης καταλήγουμε σε ορισμένες προτάσεις για την ενίσχυση της δικτυακής παρουσίας της ελληνικής γαστρονομίας μέσω της δημιουργίας ενός διαδραστικού γαστρονομικού χάρτη και της διασύνδεσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της γαστρονομικής διπλωματίας δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη. Η εργασία στηρίχθηκε σε επιστημονικά άρθρα γύρω από το place branding καθώς και το ρόλο της γαστρονομίας κυρίως όσον αφορά το destination branding (τουρισμός) και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η παρουσίαση των διεθνών πρακτικών στηρίχθηκε στις επίσημες ιστοσελίδες Υπουργείων και οργανισμών των εξεταζόμενων χωρών καθώς και σε δημοσιογραφικά άρθρα σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις γαστρονομικής διπλωματίας. Για τη συγγραφή του κεφαλαίου που αφορά την Ελλάδα βασιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό στα απαντημένα ερωτηματολόγια που συλλέξαμε από Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικού καθώς και στις συνεντεύξεις που είχα με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του ΟΠΕ, του ΕΟΤ και της Ακαδημίας Αθηνών. Λέξεις-κλειδιά: Nation branding, Unesco, αγροτική ανάπτυξη, αγροτικά καλάθια Περιφερειών βιώσιμη ανάπτυξη, Βόρεια Κορέα, γαστρονομία, γαστρονομική διπλωματία, γαστρονομικός τουρισμός, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, Δανία, δημόσια διπλωματία, Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα, ελληνικό πρωινό, εξαγωγές, ΕΟΤ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κέρασμα, Κορέα, κρασί, Μαλαισία, Μεσογειακή διατροφή, ΟΠΕ, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτιστική κληρονομιά, στρατηγική επικοινωνίας, τουρισμός, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Summary This essay approaches gastronomy as a tool of nation branding. More specifically, it examines gastronomy s added value to the agricultural production, to the food industry, to tourism and to the development of regional identities. It aims at pointing out that gastronomy, when regarded as a carrier of national attributes, it can unveil the country s comparative advantages placing it favorably in the mind of foreign audiences (immaterial gain) while attracting investment and promoting endogenous development 3

4 (material gain). Within the frame of a broader nation branding strategy, the public diplomacy efforts evolving around gastronomy, are called gastrodiplomacy. We go on describing international practices of countries (Denmark, Spain, Italy, India, Korea, North Korea, Malaysia, Thailand, Taiwan) that have exploited their gastronomic capital in order to either promote their tourism and exports or differentiate themselves from other countries and enhance their image abroad. Among the good practices, emphasis is put to the strong internet image and the successful selection and implementation of public diplomacy actions. The last chapter focuses on the case of Greece. Despite the efforts to distance itself from the stereotypes of the past and the opportunities stemming from the new international nutritional trends, as far as the foreign perceptions on the Greek gastronomy are concerned, Greek cuisine has not achieved establishing itself as fashionable. Foreign consumers express their inability to either make the connection between the country and characteristic Greek products or incorporate them to their nutritional habits. Several government institutions have taken up actions to promote gastronomy. Despite their good intentions and ambitions, their initiatives strike against the perennial weaknesses of the Greek public administration (lack of common vision or strategic communication) resulting in scattered efforts and inconsequential messages. All the above lead to the conclusion that gastronomy, in order to function effectively; it needs to be incorporated in a coherent strategic communication plan and supported by a strong e-image and targeted public diplomacy actions. Although the definition of the national identity attributes to be promoted remains a political decision, we propose a gastrodiplomacy that points towards the attributes of uniqueness, simplicity and strong people-civilization-environment relation as constituent parts of the Greek identity. Moreover, we conclude with some suggestions that would enhance the e-image of the Greek gastronomy, such as the creation of an interactive gastronomic map and links between relevant government and private institutions. There is no much literature on the subject of gastronomic diplomacy. The essay is based on academic papers on place branding and the role of gastronomy in destination branding (tourism) and regional development. The international practices were drawn from the official government websites and journalistic articles on gastronomic diplomacy actions. The chapter referring to the Greek case was mainly based on questionnaires answered by the Greek Press and Communication Offices and the Greek Trade Offices abroad and on interviews I had with officers in the Ministry of Culture and Tourism, the Ministry of Rural Development and Food, the Messinian Chamber of 4

5 Commerce and Industry, the Hellenic Foreign Trade Board (HEPO), the Greek Tourism Organization (GTO) and the Academy of Athens. Key-words: Communication strategy, cultural heritage, Denmark, gastrodiplomacy, gastronomic tourism, gastronomy, exports, Greece, Greek breakfast, Greek Press and Communication Offices, Greek products, Greek Trade Offices, GTO, HEPO, India, Italy, Kerasma, Korea, Malaysia, Mediterranean diet, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Rural Development and Food, nation branding, North Korea, public diplomacy, Regional agricultural products baskets, regional development, rural development, Spain, sustainable development, Taiwan, Thailand, tourism, Unesco 5

6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 6 Εισαγωγή... 7 Nation branding, δημόσια διπλωματία και γαστρονομία... 9 Αγροτικός Τομέας...13 Βιομηχανία τροφίμων-εξαγωγές...18 Τουρισμός...23 Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ταυτότητα...29 Γαστρονομία και Δράσεις Δημόσιας Διπλωματίας...32 Διεθνείς πρακτικές Ισπανία...35 Ιταλία...39 Δανία...42 Ασία (Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα, Μαλαισία, Ινδία, Βόρεια Κορέα)...45 Συμπέρασμα...49 Η Περίπτωση της Ελλάδας Αντιλήψεις για την ελληνική γαστρονομία στο εξωτερικό...54 Δράσεις ανάδειξης ελληνικής γαστρονομίας...61 Συμπέρασμα...81 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα Ευχαριστίες

7 Εισαγωγή Η εργασία εξετάζει τη γαστρονομία ως εργαλείο του nation branding και δημόσιας διπλωματίας. Προσπαθεί να αποδείξει ότι η γαστρονομία, εφόσον προβάλλεται ως φορέας εθνικών χαρακτηριστικών, μπορεί να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να συμβάλει στην ευνοϊκή της τοποθέτηση (positioning) στο συνειδητό και ασυνείδητο (μυαλό και καρδιά) του ξένου ακροατηρίου και, τελικά, να καταστεί μοχλός ενδογενούς ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων. Ζητούμενο είναι η γαστρονομία και το ελληνικό τραπέζι (από τις πρώτες ύλες και τις μεθόδους παραγωγής τους μέχρι τον τρόπο παρασκευής και κατανάλωσης του φαγητού) να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ανάδειξης: αξιών σημαντικών τόσο για την κοινότητα από την οποία προέρχονται όσο και για τα κοινά στα οποία απευθύνεται η στρατηγική επικοινωνίας καθώς και ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης ο οποίος δεν περιορίζεται στο φαγητό αλλά επεκτείνεται στον γενικότερο τρόπο και τη φιλοσοφία ζωής 1. Τελικός στόχος είναι η προώθηση μιας ευνοϊκής εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και η οικονομική της ανάπτυξη. Ως ανάπτυξη εδώ εννοούμε κάτι ευρύτερο από την οικονομική μεγέθυνση. Εννοούμε τη διάχυση του πλούτου και την επένδυση και σε άλλους επιμέρους τομείς με στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη 2. Η εργασία χωρίζεται ως εξής: Στην πρώτη ενότητα γίνεται προσπάθεια ένταξης της γαστρονομίας στο θεωρητικό πλαίσιο του nation branding και της δημόσιας διπλωματίας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε ότι η γαστρονομία μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα και να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας εφόσον 1 Για μια συμπύκνωση της άποψης σχετικά με τη σχέση γαστρονομίας και τρόπου ζωής ενός λαού ή μιας κοινότητας, βλ. Waters A., You are what you eat. Monocle, 5(45), σ Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011]: «I think that the way people eat really determines the way that they think. Eating fast food means that your eating values are fast, cheap and easy and that you think that way. It means you want everything like that, from music, to art, to love. And that's what is going on in America. It's not only destroying people's health and the natural resources of this country, but it's also destroying cultural diversity and potential». 2 Βαΐτσος Κ., Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρίση: Αναπτυξιακές διαστάσεις σε πλαίσιο οικονομικής αλληλεξάρτησης, Ημερίδα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα 6 Απριλίου 2011

8 ενταχθεί σε ένα συνεκτικό σχέδιο nation branding. Η προώθησή της στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με συντονισμένες δράσεις δημόσιας διπλωματίας. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει ορισμένες διεθνείς καλές πρακτικές. Πρόκειται για παραδείγματα χωρών τα οποία χρησιμοποιούν συνειδητά τη γαστρονομία είτε για τη διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και των εξαγωγών τους, είτε ως εργαλείο στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου nation branding, είτε, τέλος, ως κύριο μέσο προσέγγισης και γνωριμίας με τα διεθνή κοινά. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την περίπτωση της Ελλάδας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αντιλήψεις σχετικά με την ελληνική γαστρονομία και τα ελληνικά προϊόντα, καθώς και οι έως τώρα δράσεις που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας. Από την εξέταση αυτή αποδεικνύεται ότι πολλοί είναι οι φορείς που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της προβολής της γαστρονομίας. Ωστόσο, γίνεται εμφανής η διάσταση απόψεων και στόχευσης λόγω της έλλειψης μιας εθνικής στρατηγικής. Το κεφάλαιο αυτό, αναδεικνύει ορισμένες από τις γνωστότερες αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Τέλος, βάσει των συμπερασμάτων από τα παραπάνω κεφάλαια, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να ωφεληθεί η Ελλάδα από την αξιοποίηση του γαστρονομικού της πλούτου. 8

9 Nation branding, δημόσια διπλωματία και γαστρονομία Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε εν συντομία στις έννοιες του nation branding, της δημόσιας διπλωματίας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Στη συνέχεια, επιχειρείται η σύνδεση αυτών των θεωρητικών εννοιών με τη γαστρονομία. Τις δράσεις δημόσιας διπλωματίας που έχουν ως επίκεντρο τη γαστρονομία στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής nation branding, ονομάζουμε «γαστρονομική διπλωματία». Το branding είναι η έκφραση μιας υπόσχεσης σε μια αγορά στόχο. Η υπόσχεση μιας μάρκας (ενός brand) που εκπληρώνεται μέσω μιας συγκεκριμένης ποιότητας, ποικιλίας και τιμής 3. Ο Simon Anholt ορίζει ως place branding (ειδική κατηγορία του οποίου είναι το nation branding όταν αναφερόμαστε σε χώρες) την εφαρμογή στρατηγικών branding και άλλων τεχνικών marketing στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων, περιφερειών και χωρών 4. Το nation branding είναι η υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών, πολιτικών, δράσεων, επενδύσεων και συμβολικών κινήσεων στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού δημιουργίας, βελτίωσης ή ενίσχυσης της φήμης μιας χώρας 5. Όπως και η δημόσια διπλωματία, το nation branding κάνει χρήση της στρατηγικής επικοινωνίας προκειμένου να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται μια χώρα. Από την πλευρά των διεθνών σχέσεων, η θεωρία της δημόσιας διπλωματίας ξεκινά από την παραδοχή ότι παράγοντες όπως: η επανάσταση του τομέα των επικοινωνιών, η αυξημένη σημασία της κοινής γνώμης στις διεθνείς σχέσεις, ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην πληροφόρηση, η δυνατότητα μετατροπής των πολιτών σε ενεργούς συμμετέχοντες της διεθνούς πολιτικής, η αυξημένη επιρροή οργανωμένων ομάδων και ατόμων, η ενίσχυση των παγκόσμιων δικτύων, η ανάδυση μιας ενεργότερης κοινωνίας των πολιτών καθώς και η μείωση του χάσματος μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, περιορίζουν το περιθώριο ελιγμών των κυβερνήσεων και μετατοπίζουν το στόχο των διπλωματικών δράσεων από τον επηρεασμό των ξένων κυβερνήσεων στον 3 Papadopoulos Ν., World s cities (heart) branding. Συνέντευξη στο CTV News. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 4 Kerr, G., From destination brand to location brand, Journal of Brand Management, 13 (4-5), σ Andreas Markessinis, A pocket dictionary of nation branding. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 9

10 επηρεασμό του κοινού και ειδικότερα, ανεπίσημων ομάδων, οργανώσεων και ατόμων 6. Ο Joseph S. Nye Jr. ονομάζει αυτή την ικανότητα επιρροής «ήπια ισχύ» και την εντοπίζει στην έλξη που ασκούν οι ιδέες ή η ικανότητα κάποιου να διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη με τρόπο που επηρεάζει τις προτιμήσεις των άλλων 7. Η Δημόσια Διπλωματία θεωρείται ότι βοηθά ιδιαίτερα τα μικρότερα κράτη τα οποία γίνονται αντιληπτά από τα διεθνή ΜΜΕ μόνο σε περιπτώσεις κρίσεων (βλ. Ελλάδα και οικονομική κρίση) και χαρακτηρίζονται περισσότερο από άγνοια και στερεότυπα στις μεγάλες χώρες και κυρίως στα ΜΜΕ αυτών. Τα κράτη αυτά, μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης αναλαμβάνοντας ελκυστικές αποστολές 8. Με άλλα λόγια, επιλέγοντας τομείς δράσης που συνάδουν με την εικόνα και τις αξίες που αποδίδουν στον εαυτό τους και μέσω των οποίων επιθυμούν να γίνονται αντιληπτά και από τη διεθνή κοινότητα. Η δημόσια διπλωματία και το nation branding βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία και λειτουργούν μακροπρόθεσμα 9. Για αυτό η επιτυχία τους εξαρτάται από την πολιτική βούληση, το συντονισμό, των εμπλεκόμενων φορέων και την επιλογή δράσεων και συμπεριφορών που εκπληρώνουν αποτελεσματικά το όραμα της χώρας 10. Ένα συχνό λάθος των πολιτικών είναι ότι υποβιβάζουν τη δημόσια διπλωματία και το nation branding σε διαφημιστικές εκστρατείες προώθησης ή σε παραγωγή λογοτύπων και σλόγκαν. Παρόμοιες ενέργειες κρίνονται αναποτελεσματικές διότι, παρά το υψηλό οικονομικό τους κόστος, είναι ανίκανες να επηρεάσουν τον τρόπο πρόσληψης της χώρας από τα κοινά-στόχους ενώ εύκολα αναγνωρίζονται ως προσπάθεια αυτοδιαφήμισης και προπαγάνδας. 6 Melissen, J., Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations- Clingendael diplomacy papers, 2, σ Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 7 Nye, J.Jr., Soft Power: the Means to success in world politics. New York: Publicaffairs. 8 Βλ. Gilboa, E., Searching for a theory of public diplomacy, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), σ. 72: «The main differences were in visibility and interests. The smaller states receive much less attention in the global media and have to adopt an attractive mission. Canada focused on human security and foreign aid while Norway emphasized peacemaking and international mediation». 9 Melissen, J., op. cit., σ Anholt, S., Editor s forward to the first Issue, Place Branding, 1(1), σ

11 Κάθε χώρα, αναλόγως των δυνατοτήτων και του ακροατηρίου που έχει θέσει ως στόχο, επιλέγει να επενδύσει πάνω σε μία ή περισσότερες διαστάσεις του nation branding (βλ. Εικόνα 1). Η γαστρονομία έχει το πλεονέκτημα ενός πολύ συγκεκριμένου πεδίου/ εργαλείου το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της μίας ή της άλλης διάστασης δημιουργώντας ωστόσο (εφόσον υπάρχει κοινό, εκπεφρασμένο όραμα και συντονισμός) μια ενιαία, συνεκτική αφήγηση για τη χώρα, εξυπηρετώντας, έτσι, το branding της συνολικά. Διαστάσεις Place Branding Πολιτισμός (Γαστρονομία, Αθλητισμός, Λογ/νία, κιν/φος) Βιομηχανία Γεωργία Πολιτιστική κληρονομιά Τουρισμός (ψυχαγωγικός, επαγγελματικός) Εικόνα 1 Στη βιβλιογραφία 11 (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1), η γαστρονομία περιλαμβάνεται στη διάσταση πολιτισμός. Ωστόσο, ο δεσμός της με τη φύση, τις καλλιέργειες, τα προϊόντα, την ανθρώπινη τεχνογνωσία, τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής κάθε τόπου, μας επιτρέπει, χωρίς ιδιαίτερη φαντασία, να την εντάξουμε πέρα από τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε κάθε άλλη διάσταση του brandig με τρόπο που δεν θα ήταν δυνατός -ή τόσο εύκολος- για άλλα πολιτιστικά στοιχεία (π.χ. λογοτεχνία ή αθλητισμός). Παρακάτω επιχειρούμε να κάνουμε τη σύνδεση αυτή για κάθε τομέα ξεχωριστά. Η ενότητα αυτή περιγράφει πως η γαστρονομία αναδεικνύει συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε διάσταση του nation branding τα οποία αθροιστικά καταλήγουν σε μια συνεκτική αφήγηση για τη χώρα που έχει θετική επίδραση στην εικόνα της και ταυτόχρονα ευνοεί ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, συνδέουμε τη γαστρονομία με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα (πρωτογενής τομέας), τη βιομηχανία (δευτερογενής τομέας και Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών), την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη 11 Hanna, S., Rowley, J., An analysis of terminology use in place branding, Place Branding and Public Diplomacy, 4(1), σ

12 διαφοροποίηση των τουριστικών προορισμών και τέλος με την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάδειξη της περιφερειακής ταυτότητας, την αύξηση του εισοδήματος και την αναζήτηση ευκαιριών αειφόρου και ενδογενούς ανάπτυξης. Τη διάσταση πολιτισμός δεν την αναπτύσσουμε σε μια ξεχωριστή ενότητα, καθώς θεωρούμε ότι η σύνδεση γαστρονομίας και πολιτισμού είναι αυτονόητη και διαπερνά κάθε άλλη διάσταση. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η προστιθέμενη αξία που αποδίδει η γαστρονομία στα προϊόντα έγκειται ακριβώς στη σύνδεση τους με μια συγκεκριμένη πολιτιστική, γεωγραφική κοινότητα. 12

13 Αγροτικός Τομέας Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία έχει μειωθεί σημαντικά, παραμένει, παρόλα αυτά, σε υψηλά επίπεδα, συγκρινόμενη με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συμβολή του εν λόγω τομέα στην οικονομία το 2010 ανήλθε στο 4,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ αντίστοιχα στο 2,9% στην ΕΕ-27 και στην Ευρωζώνη 12. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σχετικά με την αγροτική παραγωγή, στη συζήτηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 13 τέθηκε το ζήτημα της μικρής διείσδυσης και αναγνωρισιμότητας εμβληματικών προϊόντων της ελληνικής μεσογειακής διατροφής όπως το ελαιόλαδο και το κρασί σε αγορές του εξωτερικού, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της εμφιάλωσης και του labelling. Κυριότερη αιτία, κατά το Υπουργείο, είναι ο κατακερματισμένος ελληνικός κλήρος και η απουσία συγκέντρωσης και οικονομιών κλίμακας. Η διασπορά του ελληνικού κλήρου στέκεται εμπόδιο στην ανάληψη πρωτοβουλιών Έρευνας και Ανάπτυξης (κάτι που μεταφράζεται σε σπατάλη πόρων και υψηλό κόστος παραγωγής). Επίσης εξηγεί την μικρή διάδοση των καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης και του βιολογικού αμπελώνα. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, η συμβολή του τομέα στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικότερη από εκείνη του μέσου όρου της ΕΕ. Τα παραδοσιακά μεσογειακά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ελαιόλαδο) αποτελούν ένα μεγάλο τομέα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σύμφωνα με το ύψος της απασχόλησης, την καλλιεργούμενη γη, τον όγκο και την αξία παραγωγής 14. Παράγοντες για τους οποίους η Ελλάδα αξίζει να επενδύσει στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα παρά τα προβλήματα είναι: Οι κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της χώρας 12 Καλοφώνου, Μ., Συνοπτική Παρουσίαση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, δυνατότητες και προοπτικές. Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής, ΙΣΤΑΜΕ, 15, σ.3. Διαθέσιμο στο: onou_final.pdf [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011) 13 Συνέντευξη με κ. Γ. Τσάμη, στέλεχος της Δ/ση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 14 Καδίτη, Ε., Νίτση, Ε Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα. Εκθέσεις αρ. 60, Αθήνα: ΚΕΠΕ 13

14 Ο εφοδιασμός της χώρας σε είδη διατροφής και σε πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων Η εξειδίκευση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων Ο εξαγωγικός προσανατολισμός (τα αγροτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 27% εξαγωγών της χώρας 15 ) Η συμβολή του στην ανάπτυξη της υπαίθρου, «όχημα» για τη συγκράτηση νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, δημογραφική ισορροπία Η δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι ο ισχυρότερος της ελληνικής μεταποίησης (25% του κύκλου εργασιών της συνολικής βιομηχανίας) 16 Η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για βιολογικά προϊόντα Η διεθνής τάση επικράτησης της μεσογειακής δίαιτας ως διατροφικού προτύπου Οι ευκαιρίες σύνδεσής του με άλλους τομείς (π.χ. αγροτουρισμός, καλλυντικά και φάρμακα φυτικής προέλευσης, βιοκαύσιμα) Οι προοπτικές εξέλιξής του από την εφαρμογή έργων Έρευνας και Τεχνολογίας (π.χ. εφαρμογή καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής) Οι ανεκμετάλλευτες καλλιέργειες. Προσπάθειες για την εκμετάλλευση προϊόντων της «άλλης γεωργίας» 17 : Υπάρχουν τοπικές, παραδοσιακές καλλιέργειες, άγνωστες ακόμα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά με όλες τις προϋποθέσεις να προβληθούν και να διεκδικήσουν μερίδιο στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Πρόκειται για προϊόντα έχουν τη δυνατότητα για υψηλή οικονομική απόδοση και προστιθεμένη αξία Η προβολή της περιφερειακής ταυτότητας. Η σύνδεση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, με τον πολιτισμό (παράδοση, γαστρονομία κλπ) και τον τουρισμό (τοπική κατανάλωση) 18 Απόλυτο πλεονέκτημα σε πολλά προϊόντα. Η Ελλάδα παράγει πολλά εξειδικευμένα και μοναδικά στον κόσμο προϊόντα όπως η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου κ.α Καλοφώνου, Μ., op. cit., σ Μπασιάκος Ε., Τα Ελληνικά Αγροτικά Προϊόντα στο Σύγχρονο Περιβάλλον, Επιστημονικό Μάρκετινγκ Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 17 Για την «άλλη γεωργία» βλ. AGROCERT: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 18 βλ. Organic Life, Η Π.Ε.Ν.Α. στην Ευρωβουλή για τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Διαθέσιμο στο: 14

15 Μάλιστα, θεωρείται ότι η ελληνική γεωργία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αρκετά προϊόντα, το οποίο αν αξιοποιήσει δεν χρειάζεται να στηρίζεται σε επιδοτήσεις από την Ε.Ε, οι οποίες αυξάνουν το γεωργικό εισόδημα αλλά απομακρύνουν την παραγωγή από τον απαραίτητο προσανατολισμό προς την αγορά, μεταβάλλοντας τεχνητά τις σχετικές τιμές των προϊόντων και επιβραβεύοντας τους μη αποτελεσματικούς παραγωγούς και τα προϊόντα στα οποία η χώρα δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 20. Προς αυτόν το σκοπό, η ελληνική γεωργία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα περιθώρια που δίνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για τη χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης με στόχο την αειφορία, τη βιώσιμη παραγωγή και την ποικιλία των αγροτικών περιοχών 21. Η χαρτογράφηση της φυτικής παραγωγής των περιφερειών, οι συνεργασίες εταιριών με παραγωγούς και η επιστημονική έρευνα πάνω στα ευεργετικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών τούς προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ενώ ευνοείται η ανάπτυξη νέων προϊόντων (φαρμακευτικών, καλλυντικών κτλ.). Όπως θα αναφέρουμε και στο τρίτο κεφάλαιο, στο εξωτερικό επεκτείνεται η τάση προτίμησης καλλυντικών φυτικής προέλευσης καθώς και αυξανόμενη ζήτηση για καλλυντικά με θεραπευτικές ιδιότητες και ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Η ελληνική φύση μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή προέλευσης όχι μόνο πρώτων υλών αλλά και ολοκληρωμένων τέτοιων προϊόντων (π.χ. η εταιρεία Κορρές δείχνει ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία). Το πρόβλημα δεν έγκειται αποκλειστικά στην έλλειψη επιχειρηματιών πρόθυμων να επενδύσουν /ρισκάρουν αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς που δεν γνωρίζουν το προϊόν που έχουν στα χέρια τους με αποτέλεσμα να το αφήνουν ανεκμετάλλευτο. 19 Για τα Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης βλ.agrocet: 20 Μέργος, Γ., Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων: Ανάλυση και προτάσεις πολιτικής. Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας. 21 Θωμαϊδου, Φ., Βλάχου, Π., Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών- ετήσια έκθεση Αθήνα: ΙΟΒΕ σ :«οι νέες ρυθμίσεις φαίνεται να συνοδεύονται από την τάση για μείωση της αγροτικής δαπάνης και σημαντικές περικοπές των κοινοτικών κονδυλίων για την αγροτική πολιτική με αντίστοιχη ενίσχυση των πόρων για την έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα η νέα ΚΑΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020, επικεντρώνεται σε 3 κύριους στόχους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1. Στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 2. Στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και κλιματική δράση και 3. Στη διαχείριση της εδαφικής ισορροπίας και ποικιλίας των αγροτικών περιοχών» Διαθέσιμο στο [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 15

16 Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη εθνοβοτανική γνώση η οποία χρήζει διατήρησης και εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 80% των ομοιοπαθητικών σκευασμάτων χρησιμοποιούν από φυτά που φύονται στην Ελλάδα, ενώ ορισμένα από αυτά ενδημούν μόνο στη χώρα μας. Αυτές οι πρώτες ύλες μένουν εντελώς ανεκμετάλλευτες από το Κράτος και οι διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες τις αγοράζουν είτε χύμα σε εξευτελιστικές τιμές ή τις συλλέγουν χωρίς κανένα αντίτιμο 22. Γενικότερα γύρω από τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, εγείρεται το ζήτημα των μη ενδιαφερόντων ή μη δυναμικών προϊόντων και το κατά πόσον αξίζει η συνέχιση της καλλιέργειας τους. Η μαζική όμως απομάκρυνση από παραδοσιακές καλλιέργειες και η αντικατάστασή τους με μονοκαλλιέργειες έχουν επιπτώσεις τόσο στο φυσικό πλούτο όσο και στις τοπικές κοινωνίες 23. Υπάρχουν, ωστόσο, προϊόντα τα οποία αν και σήμερα δεν θωρούνται δυναμικά από εξαγωγικής άποψης (π.χ. σταφίδα, βότανα), είναι ωστόσο ενδιαφέροντα από πολιτισμική άποψη και παράλληλα μπορούν να στηρίξουν τους ντόπιους παραγωγούς, να ενισχύσουν την καινοτομία, να παρέχουν θέσεις εργασίας και σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες 24. Τέτοια προϊόντα μπορεί να έχουν και γαστρονομικό ενδιαφέρον και η εκμετάλλευση του ενδιαφέροντος αυτού να στηρίξει την παραγωγή τους. Η γαστρονομική εκμετάλλευση τέτοιων -σε πολλές περιπτώσεις μοναδικών- προϊόντων τα καθιστά 22 Διαμαντίδης, Σ., Αναξιοποίητο Εθνικό Κεφάλαιο το ομοιοπαθητικό φάρμακο για την Ελλάδα, Ελληνική Γραμματεία Ομοιοπαθητικής. Διαθέσιμο στο: [ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 23 Ας σημειωθεί ότι τις δεκαετίες του 70 και του 80 ούτε η ελιά θεωρούνταν δυναμικό προϊόν με αποτέλεσμα την εκρίζωση παραδοσιακών, παλαιών ελαιώνων: Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE ανάμεσα στα ελαιόδεντρα: Ορθή πρακτική για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στον κλάδου του ελαιολάδου. Λουξεμβούργο:Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σ. 15: «Κατά τη δεκαετία του 70 και του 80 σε ολόκληρη την Ε.Ε. έγινε εκρίζωση των παραδοσιακών παλαιών ελαιώνων, λόγω ενός συνδυασμού εγκατάλειψης και προγραμμάτων ανασυγκρότησης. Εκτός από τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των αλλαγών στις τάσεις καλλιέργειας δηλαδή της επέκτασης των νέων φυτειών και της εντατικοποίησης των συστημάτων παραγωγής, και της εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τα τοπία». Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 24 Παρατηρητής της Θράκης, Παύλος Γεωργιάδης, εθνοβοτανολόγος, Η τροφή σαν πολιτική πράξη. Διαθέσιμο στο [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 16

17 αναγνωρίσιμα, τους προσδίδει χρησιμότητα, αξία και πιθανώς, τελικά, εξαγωγικό δυναμισμό. Από την άποψη αυτή, η γαστρονομία εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την αειφορία, από τον πολιτισμό μέχρι την καλλιέργεια της γης. 17

18 Βιομηχανία τροφίμων-εξαγωγές Ως αποτέλεσμα της παρούσας δεινής οικονομικής συγκυρίας, η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ τίθεται ως προτεραιότητα. Το 2010 το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ ήταν 8,7% 25. Η Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές 26 θέτει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση των εξαγωγών στο 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2012 και στο 16% του ΑΕΠ μέχρι το Όσον αφορά τις αγορές-στόχους και τον καθορισμό των κύριων εξαγωγικών κλάδων, το Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε σε μια μελέτη κλαδικής και περιφερειακής στόχευσης των ελληνικών εξαγωγών στα πλαίσια του προγραμματισμού της οικονομικής διπλωματίας για το Συγκεκριμένα, το ΥΠ.ΕΞ κάλεσε τις υπηρεσίες του στο εξωτερικό (βλ. Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) να διεξάγουν έρευνα σχετικά με τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα θα έπρεπε να προσανατολίσει το εξωτερικό της εμπόριο 27. Η έρευνα αυτή κατέληξε με την πρόταση δέκα οικονομικών κλάδων: 1. Τρόφιμα (σε διάφορες μορφές) 2. Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινες τεχνολογίες) 3. Δομικά υλικά 4. Κατασκευές 5. Τουρισμός 6. Υγεία (φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικός εξοπλισμός) 7. Συσκευές (μηχανολογικός και βιομηχανικός εξοπλισμός) 8. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 9. Ποτά (αλκοολούχα και μη) 10. Καλλυντικά 25 Χρυσοχοΐδης, Μ., Ελλάδα της Εξωστρέφειας Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία επίσκεψης 17/09/2011] 26 Ελληνική Δημοκρατία-Κυβέρνηση, Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. Διαθέσιμο στο : [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 27 Υπουργείο Εξωτερικών Παρουσίαση Πεπραγμένων Οικονομικής Διπλωματίας 2010 και Προγραμματισμού 2011 Διαθέσιμο στο [Ημερομηνία επίσκεψης 06/09/2011] 18

19 Παράλληλα, έγινε ένας χωρισμός του κόσμου σε επτά γεωγραφικές περιφέρειες και καθορίστηκαν οι πέντε δυναμικότεροι κλάδοι για κάθε μια από αυτές 28. Είναι 28 Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία: Τρόφιμα Ενέργεια (ΑΠΕ) Πράσινες τεχνολογίες Τουρισμός Υγεία Τεχνολογίες πληροφορικής Βαλκάνια (χωρίς σειρά προτεραιότητας): Ενέργεια Τρόφιμα Κατασκευές Δομικά υλικά Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική: Τρόφιμα Ενέργεια Κατασκευές Συσκευές Μηχανολογικός εξοπλισμός Δομικά υλικά Εύξεινος Πόντος και Καύκασος: Τρόφιμα Κατασκευές Ενέργεια Ποτά Real estate Ασία και Άπω Ανατολή: Τρόφιμα Ενέργεια Δομικά υλικά Κατασκευές Λατινική Αμερική: Τρόφιμα Ενέργεια Ποτά Συσκευές Ναυτιλία Υποσαχαρική Αφρική: Υγεία Συσκευές 19

20 ενδεικτικό ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι ο πρώτος τομέας προτεραιότητας σε πέντε από τις επτά περιφέρειες. Άλλωστε, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Καλύπτει το 25% του κύκλου εργασιών, κατέχει το 25% των συνολικών κεφαλαίων, παράγει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και απασχολεί πάνω από το 22% των απασχολουμένων στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα. Είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη 29. Το πρώτο τρίμηνο του 2011, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στα τρόφιμα γενικά ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 25%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Σήμερα οι βιομηχανίες τροφίμων καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προέρχονται από δημογραφικές εξελίξεις, την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες τάσεις στις διατροφικές συνήθειες. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών μελετών (ΙΟΒΕ) στην έκθεση του 2010 για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών παραθέτει, μεταξύ άλλων, ως προκλήσεις-ευκαιρίες 31 του κλάδου: την αύξηση της επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία (R&D) στην Ευρώπη προκειμένου να αντισταθμιστεί η υπεροχή των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ν. Κορέας. Δομικά υλικά Έπιπλα Τρόφιμα 29 Βλ. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων (ΣΕΒΤ): «O κλάδος κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στην ελληνική οικονομία. Καλύπτει το 25% του κύκλου εργασιών, κατέχει το 25% των συνολικών κεφαλαίων, παράγει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και απασχολεί πάνω από το 22% των απασχολουμένων στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα. Είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη». Διαθέσιμο στο: [Ημερομηνία Επίσκεψης 06/09/2011] 30 Βλ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Οπωρολαχανικών (ΠΟΕΟ) «Πρώτος σε εξαγωγές είναι ο κλάδος των φρούτων, λαχανικών, επεξεργασμένων και τυποποιημένων προϊόντων, με εξαγωγές που ανέρχονται στα 616 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα λάδια και λίπη με 300 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτος σε εξαγωγική δραστηριότητα είναι ο κλάδος των γαλακτοκομικών, με αξία εξαγωγών που αγγίζει τα 280 εκατ. ευρώ». 31 Θωμαΐδου, Φ., Βλάχου, Π., Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών- ετήσια έκθεση Αθήνα: σ Διαθέσιμο στο: 06/09/2011] [Ημερομηνία επίσκεψης 20

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζοντας τον επίλογο ενός, για άλλη μια φορά, τόσο πετυχημένου συνεδρίου, όπως όλα τα IMIC, έρχονται στον νού κάποιες σκέψεις,

Πλησιάζοντας τον επίλογο ενός, για άλλη μια φορά, τόσο πετυχημένου συνεδρίου, όπως όλα τα IMIC, έρχονται στον νού κάποιες σκέψεις, IMIC 2014 Εισήγηση: Γ. Καλώστος 24/02/14 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλιότοπο, τον κ. Κωνσταντινίδη και την ομάδα του για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με το Aegean

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-02 ΜΑΪΟΥ 2010

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-02 ΜΑΪΟΥ 2010 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-02 ΜΑΪΟΥ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Agro-Festival

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς. Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ

Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς. Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ ΜικρόΙστορικό Ιδρύθηκετο1998, είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Ελληνικός Τουρισμός 2014 Συνολικές Αφίξεις 14 Συνολικά Άμεσα Έσοδα 14 Συνολική Συνεισφορά ΑΕΠ 14 Συνολικές Επενδύσεις 13-14

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Μελέτη Προσδιορισμού Αγορών Στόχων για την Προσέλκυση Επενδυτών Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ της πρωτεύουσας και ποια τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00 Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Η Ελλάδα ευνοείται από εγγενή γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και μακρόχρονες παραδόσεις, που από μόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αμύνταιο Νοέμβριος 2015 Κεντρική οργάνωση του κλάδου, ο μοναδικός επίσημα αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2016 5o ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ (5th Arab-Hellenic Economic Forum) 3 η Συνεδρία: Επενδυτικές Ευκαιρίες στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Κατάθεση 30/09/2012 Αγροδιατροφική Σύµπραξη - Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο Αγροδιατροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών -Food Expo Greece Metropolitan Expo, Αθήνα 14 16 Μαρτίου 2015 Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις Ζησίδης Ορέστης 1, Bremmers Harry 2, Μασούρας Θεόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα