«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας"

Transcript

1 «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας Ε. Βασιλάκη (ΠΕ05) 1, Σ. Γιασσάκη (ΠΕ07) 2, Α. Πηγιάκη (ΠΕ06) 3 1 Γυµνάσιο Γαζίου 2 Γυµνάσιο Γαζίου 3 Γυµνάσιο Γαζίου Περίληψη Το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο» δηµιουργήθηκε από 34 µαθητές της Γ τάξης του Γυµνασίου Γαζίου, Ηρακλείου Κρήτης στα πλαίσια πολιτιστικού προγράµµατος και αποτέλεσε ένα µέσο κοινοποίησης των αποτελεσµάτων µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα τις διατροφικές συνήθειες τριών ευρωπαϊκών χωρών. Το σχολείο µας διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής και αίθουσες µε διαδραστικούς πίνακες, όπου οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν. Έτσι συγκέντρωσαν πληροφορίες πάνω στη διατροφή των Άγγλων, Γάλλων και Γερµανών, των οποίων τις γλώσσες διδάσκονται. Στη συνέχεια όφειλαν να τις αναρτήσουν στο ιστολόγιο, που είχε δηµιουργηθεί στο Blogger της Google µετά από επιθυµία µαθητών οι οποίοι ήδη γνώριζαν την εφαρµογή αυτή από προηγούµενή τους ενασχόληση. Στόχος της εργασίας ήταν οι µαθητές να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες, να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στις αντίστοιχες γλώσσες, αλλά και να εξοικειωθούν µε τη χρήση του ιστολόγιου ως εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο οι µαθητές όσο κι εµείς, ως εκπαιδευτικοί, συνειδητοποιήσαµε ότι το ιστολόγιο µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ελεύθερης έκφρασης που δεν τερµατίζει, αλλά ανατροφοδοτεί διαρκώς τους χρήστες για διαρκή µάθηση. Λέξεις κλειδιά: ιστολόγιο, κοινωνική δικτύωση, ανάρτηση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ο όρος «κοινωνική δικτύωση» ακούγεται ολοένα και περισσότερο στον απόηχο των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Κοινωνικά δίκτυα όπως Blogger, Facebook, Twitter, Bebo, Μoodle, Edmodo και διάφορα άλλα αποσπούν µεγάλο µέρος από τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και κυρίως των νέων. Η χρήση και η δράση των κοινωνικών αυτών δικτύων στοχεύει στην

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 επικοινωνία, την ενηµέρωση, τη διασκέδαση ή και την εκπαίδευση εκείνων που τα χειρίζονται. Σε έρευνα που έγινε στην Αµερική στις αρχές του 2003, το 44% των ενήλικων χρηστών είχαν χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για να δηµοσιεύσουν τις σκέψεις τους, να απαντήσουν σε άλλους, να αναρτήσουν εικόνες, να µοιραστούν αρχεία και κατά τ άλλα να συµβάλουν στην έκρηξη των απευθείας διαθέσιµων περιεχοµένων στο διαδίκτυο (Lenhart, Fallows & Horrigan, 2004). Μερικά χρόνια αργότερα µία άλλη έρευνα έδειξε ότι το 64% όλων των εφήβων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µπορούσαν να θεωρηθούν «δηµιουργοί περιεχοµένων» (content creators) (Lenhart et al., 2007). Γίνεται εποµένως αντιληπτό ότι µε τα χρόνια οι διάφορες κοινωνικές πλατφόρµες δικτύωσης αποτελούν καθηµερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναπόφευκτη µια γενικότερη αλλαγή στον τρόπο ζωής µας, µε την ψηφιακή κουλτούρα να κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερο έδαφος, καθώς η κοινωνία µας είναι πλέον κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης (Voogt, 2008). Εµείς, ως ενεργοί «ψηφιακοί» πολίτες αυτής της κοινωνίας καλούµαστε όχι µόνο να κάνουµε χρήση της πληροφορικής, αλλά και διαρκώς να ενηµερωνόµαστε για τις τεχνολογικές εφαρµογές των πληροφοριών σε διάφορα συστήµατα (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο κ.α.) ώστε να τις χρησιµοποιούµε προς όφελός µας. Κατά συνέπεια επηρεάζονται και αναγκαστικά προσαρµόζονται στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα τοµείς όπως η υγεία, η ενηµέρωση, η οικονοµία, η διοίκηση καθώς και η εκπαίδευση. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, οφείλουµε να είµαστε ανοιχτοί στις νέες αλλαγές, να τις επεξεργαζόµαστε και να τις προσαρµόζουµε στις ανάγκες των µαθητών µας. Ο αλφαβητισµός του νέου ανθρώπου δεν περιορίζεται µόνο στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική, αλλά πλέον εκτείνεται και στην πληροφορία, την επικοινωνία και την τεχνολογία. Εποµένως η εκπαίδευση των µαθητών µπορεί να έχει ποικίλες µορφές, και όχι αποκλειστικά µία, όπου η µία συµπληρώνει την άλλη και είναι δια βίου. Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια εφαρµογής της υβριδικής µάθησης (blended learning) στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, συνδυάζοντας το παραδοσιακό µάθηµα µέσα στην τάξη (face-to-face) µε τη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών υλικών και εφαρµογών τεχνολογίας. Μ αυτόν τον τρόπο δανείζονται και µοιράζονται οι γνώσεις µε άλλους εκπαιδευτικούς και µαθητές σ όλο τον κόσµο, επεκτείνοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (Hassel & Hassel, 2009). Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο σαφές, ότι η στείρα εκµάθηση της γραµµατικής και του λεξιλογίου της άλλης γλώσσας δεν ολοκληρώνει το έργο του εκπαιδευτικού µέσα στη σχολική αίθουσα. Καθώς λοιπόν είναι αξιοσηµείωτη η ευκολία µε την οποία οι ίδιοι οι µαθητές χειρίζονται µέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχουν κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση από τους καθηγητές τους (Richardson, 2010), εκµεταλλευτήκαµε ακριβώς αυτήν την δεξιοτεχνία, και τη συνδυάσαµε µε την επιθυµία τους να ασχοληθούν µε το θέµα της γαστρονοµικής κουλτούρας τριών άλλων χωρών. Έτσι το µάθηµα επεκτείνεται έξω από τα στενά όρια της σχολικής

3 Πρακτικά 5 th CIE αίθουσας και παράλληλα η ενασχόληση των µαθητών µε αυτό το πολιτισµικό στοιχείο διαφορετικών κοινωνιών ενεργοποιεί µηχανισµούς βιωµατικής µάθησης, εµπλουτισµού του λεξιλογίου τους και συγκριτικής σκέψης πάνω στον πολιτισµό της κάθε χώρας. Εξάλλου η ίδια η φύση της γλώσσας εµποδίζει τον διαχωρισµό της από την κουλτούρα (Doye, 1996). Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο εξοικειώνονται µε τη γλώσσα, αλλά γνωρίζουν και συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα, την αποδέχονται και σέβονται τη µοναδικότητα του κάθε πολιτισµού. 2. Ιστολόγια και εκπαίδευση 2.1 Τα ιστολόγια ως εκπαιδευτικά εργαλεία Στην πρόσφατη βιβλιογραφία γίνεται ολοένα και συχνότερα αναφορά σε εργαλεία Web 2.0 και τη χρήση τους στην εκπαίδευση. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι συµβάλουν σε µια πιο διαδραστική σχέση µεταξύ µαθητή και καθηγητή και µεταξύ µαθητή και µαθητή, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να προσθέτουν ή και να αλλάζουν το περιεχόµενο στο διαδίκτυο εύκολα και γρήγορα, να επικοινωνούν ή να µοιράζουν πληροφορίες, νέες εφαρµογές και νέες ιδέες (Schrum & Levin, 2009). Αυτοµάτως µπαίνουν σε µια διαδικασία να αναπτύξουν νέες µαθησιακές δεξιότητες, πέρα από τις τεχνολογικές, οι οποίες λειτουργούν και ως αναγκαία εφόδια για το µέλλον τους. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η δεξιότητα στην επίλυση προβληµάτων, η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της οµαδικής συνεργασίας είναι δεξιότητες απαραίτητες για τον άνθρωπο του 21 ου αιώνα. Όσον αφορά τα ιστολόγια οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν αφενός για να αποθηκεύσουν έτοιµο υλικό για τους µαθητές ή τους συναδέλφους τους, αφετέρου για την παρουσίαση οµαδικών εργασιών από τους ίδιους τους µαθητές. Στην πρώτη περίπτωση ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίαρχος, καθώς είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και βελτιώνει το περιεχόµενο του ιστολόγιου. Στη δεύτερη περίπτωση ωστόσο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στον διακριτικό έλεγχο της εργασίας, καθώς οι µαθητές τώρα έχουν πιο άµεση επικοινωνία µεταξύ τους και µεγαλύτερη αυτονοµία για την επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώνουν. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως «αρχιτέκτονες» ή «διευκολυντές» της όλης µαθησιακής διαδικασίας δηµιουργώντας ένα άριστο µαθησιακό περιβάλλον και παρακινώντας το µαθητή να έχει µεγαλύτερη ευθύνη της δικής του µόρφωσης (Wankel & Blessinger, 2012). Σ αυτή τη λογική κινήθηκε και ο διαγωνισµός που οργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την Ψηφιακή Ελλάδα το 2008, µε το σύνθηµα οι µαθητές να «ξεµπλογκάρουν» και να συνειδητοποιήσουν ότι το ιστολόγιο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη µόρφωσή τους. Το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο», που αποτέλεσε εργασία για τα πολιτιστικά προγράµµατα του Γυµνασίου Γαζίου για το σχολικό έτος ,

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 εµπίπτει στη δεύτερη περίπτωση. Συνολικά, 34 µαθητές της τρίτης τάξης βρήκαν την ευκαιρία να εκφραστούν µέσα από αυτή τη διαδικασία, να διδάξουν και να διδαχθούν. Αυτό το είδος διδασκαλίας είναι πιο ισχυρό γιατί έχει τις ρίζες του στην αυθεντική και εµπειρική µόρφωση, που είναι πιο σηµαντική και ουσιαστικά αποτελεί µεγαλύτερο κίνητρο για τους µαθητές (Wankel & Blessinger, 2012). Μια τέτοια διαδικασία τους καθιστά αυτόµατα υπεύθυνους για την δική τους εκπαίδευση και διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους, καθώς γίνονται «ενεργοί συν-δηµιουργοί της γνώσης» (active co-creators of knowledge) και των δεξιοτήτων τους, συνδέοντας την προσωπική µε την κοινωνική ζωή τους σε µία σχέση αλληλεπίδρασης. 2.2 Διαθεµατικότητα και πολυπολιτισµικότητα µέσα από το ιστολόγιο Ο Dewey (1990) είπε ότι «ζούµε σε έναν κόσµο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται συνδέστε το σχολείο µε τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά». Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η κοινωνία µας έχει µπει σε τροχιά κοινωνικών αλλαγών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η γνώση και η πληροφόρηση µεταδίδεται µε εκπληκτικά ταχείς ρυθµούς. Είναι λοιπόν αναγκαίο και επιτακτικό ο µαθητής να διαµορφώσει µια πολυδιάστατη δηµιουργική προσωπικότητα για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Στη νέα αυτή πραγµατικότητα και την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του σχολείου προτάθηκε και συντάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το νέο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την Ευέλικτη Ζώνη ως Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Διαθεµατικών Δραστηριοτήτων. Στο εισαγωγικό σηµείωµα του προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σηµειώνεται ότι «προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόµενων θεµάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία» (Αλαχιώτης, 2003). Έτσι η διαθεµατικότητα στοχεύει στην ολιστική κατάκτηση της γνώσης, καθώς οι µαθητές διερευνούν θέµατα του ενδιαφέροντός τους και τα προσεγγίζουν µέσα από τη δική τους µατιά. Μέσα από το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο» αναδεικνύεται παράλληλα µε τη διαθεµατικότητα και η αξία της πολυπολιτισµικότητας. Σε έναν διαρκώς εξελισσόµενο κόσµο µε κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσµιοποίηση δίνεται η δυνατότητα γνωριµίας και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής ιδεών µε άλλους πολιτισµούς. Εποµένως επιτυγχάνεται ένας επιµέρους παιδαγωγικός στόχος, καθώς οι µαθητές ενεργοποιούν µηχανισµούς συγκριτικής σκέψης, συγκρίνοντας τις τρεις κουλτούρες µεταξύ τους, αλλά και τη δική τους κουλτούρα µε αυτές. Μ αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα και τη µοναδικότητα της κάθε µιας.

5 Πρακτικά 5 th CIE Το ιστολόγιό µας 3.1. Στάδια δηµιουργίας Αφορµή για την ενασχόληση µας µε το συγκεκριµένο θέµα αποτέλεσε ένα κοινό κεφάλαιο και στα τρία ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία, το οποίο αφορά τα φαγητά και τις διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας. Εκφράστηκε η επιθυµία από πολλούς µαθητές να γνωρίσουν περισσότερα πάνω σ αυτό το θέµα. Αφού συµφωνήθηκε να περιληφθούν και οι τρεις γλώσσες σε µία εργασία, ο κάθε καθηγητής δηµιούργησε µια λίστα µε τα ονόµατα των µαθητών που ήθελαν να ασχοληθούν µε την αντίστοιχη κουζίνα. Σε µεγάλο ποσοστό οι µαθητές θέλησαν να ασχοληθούν µε δύο κουζίνες, αφού διδάσκονταν δύο γλώσσες αντίστοιχα. Το επόµενο στάδιο ήταν η επιλογή των υποθεµάτων της εργασίας από τους ίδιους τους µαθητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος, ενώ ο ρόλος των καθηγητών υπήρξε καθαρά συµβουλευτικός. Στο τέλος καταλήξαµε όλοι µαζί στα ακόλουθα υποθέµατα: Η καθηµερινότητα στην κουζίνα (γεύµατα, ωράριο κ.α.) Γιορτινά τραπέζια και µενού Χαρακτηριστικά τρόφιµα και προϊόντα Το φαγητό στη γλώσσα (παροιµίες, ιδιωµατικές εκφράσεις, λεξικό) Το φαγητό στον κινηµατογράφο Το φαγητό στη λογοτεχνία Παραδοσιακές συνταγές κάθε κουζίνας Ακολούθησε η ανάθεση εργασιών και έρευνας σε οµάδες αποτελούµενες από 2 έως 5 µαθητές. Οι µαθητές αναζήτησαν τις πληροφορίες τους κυρίως µέσα στο διαδίκτυο, αλλά και σε ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, σε βιβλία και περιοδικά. Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι το σχολείο µας βρίσκεται σε περιοχή µε αναπτυγµένο τουρισµό, ενώ υπάρχουν και πολλοί µόνιµοι κάτοικοι από διάφορες χώρες. Αρκετοί από τους µαθητές µας προέρχονται επίσης από οικογένειες, όπου ο ένας γονιός κατάγεται από µία από τις χώρες, µε τις οποίες συσχετίστηκε η εργασία. Εκµεταλλευόµενοι λοιπόν όλες αυτές τις πηγές και επιστρατεύοντας όλες τους τις ικανότητες, συνέλεξαν τις πληροφορίες τους, τις επεξεργάστηκαν και τις αξιολόγησαν, ζητώντας τη βοήθεια των καθηγητών τους, όπου παρουσιαζόταν ανάγκη. Το τελευταίο βήµα αφορούσε την µορφή της παρουσίασης των πληροφοριών που συγκέντρωσαν και κατ επέκταση της ίδιας της εργασίας. Η ιδέα του ιστολόγιου στηρίχτηκε πρώτον στο γεγονός ότι ήταν κάτι πρωτότυπο για τους περισσότερους µαθητές, και δεύτερον, και ίσως πιο σηµαντικό, στο γεγονός, ότι είναι ένα εργαλείο ελεύθερης και διαρκούς έκφρασης και διάδρασης µεταξύ των µαθητών και µεταξύ των µαθητών και των καθηγητών τους. Η πλειοψηφία έδειξε ενθουσιασµό µε την ιδέα, ενώ υπήρξε µια µειοψηφία που δήλωσε άγνοια κι επιφυλακτικότητα λόγω

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 ανασφάλειας στη χρήση του. Θεωρήσαµε λοιπόν σκόπιµο να αναζητήσουµε έναν µαθητή υπεύθυνο από κάθε ερευνητική οµάδα, που θα ήταν πρόθυµος να καθοδηγήσει τους άλλους στην ανάρτηση των αποτελεσµάτων της οµάδας του, στηρίζοντας στην όλη διαδικασία εκείνους που δυσκολεύονταν. Προτάθηκε από τους µαθητές η δηµιουργία του ιστολόγιου µέσω του Blogger της Google µιας και κάποιοι µαθητές ήταν ήδη εξοικειωµένοι από προηγούµενη χρήση. Πριν από κάθε ανάρτηση το υλικό ελεγχόταν από τους καθηγητές για τυχόν ανακρίβειες ή ορθογραφικά λάθη κι έπειτα δηµοσιευόταν Ανάρτηση υλικού και χρήση ΤΠΕ Οι αναρτήσεις των αποτελεσµάτων της έρευνας έγιναν σε ποικίλες µορφές. Στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από κείµενα, που δακτυλογραφήθηκαν κατευθείαν στο ιστολόγιο. Πολλά από αυτά συνοδεύονται από εικόνες και βίντεο, που απεικονίζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της εργασίας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι µαθητές µας εξέπληξαν τόσο µε τους πειραµατισµούς, όσο και µε τη φαντασία τους για την τελική παρουσίαση της εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά µερικά παραδείγµατα: Οι µαθητές βρήκαν παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες συνταγές από τις χώρες του ενδιαφέροντός τους κι έφτιαξαν γλυκά, τα οποία και πρόσφεραν σε σχολική εκδήλωση. Καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης έβγαλαν φωτογραφίες, τις οποίες επεξεργάστηκαν µέσω του ελεύθερου λογισµικού Picasa κι έφτιαξαν ένα κολάζ φωτογραφιών (Εικόνα 1). Μετέτρεψαν επίσης µε το ίδιο πρόγραµµα φωτογραφίες από την ίδια εκδήλωση σε µια µονόλεπτη ταινία επενδυµένη µε εφέ και ήχο από χριστουγεννιάτικη µελωδία και την ανέβασαν στο ιστολόγιο (Εικόνα 2). Το αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό. Εικόνα 1. Κολάζ φωτογραφιών Εικόνα 2. Βίντεο µε ήχο Σε µορφή ψηφιακού κειµένου, που δακτυλογραφήθηκε κατευθείαν στο ιστολόγιο, παρουσίασαν ποικίλες πληροφορίες, τις οποίες επένδυσαν µε κατάλληλο φωτογραφικό υλικό και πέτυχαν µοναδικά αποτελέσµατα. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα άρθρα µε τίτλο «Γαστρονοµική ανασκόπηση στη Γερµανία» και «Ποια είναι η σχέση των Άγγλων µε το τσάι;» (Εικόνα 3).

7 Πρακτικά 5th CIE Εικόνα 3. Στιγµιότυπα από κείµενα µε εικόνες Σε άλλες περιπτώσεις οι µαθητές χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα Scribd για να αναρτήσουν αρχεία που είχαν δηµιουργήσει στο Power Point, όπως «Παραδοσιακά και γιορτινά µενού στην Αγγλία», «Τι να σου φέρω από τη Γερµανία;» (Εικόνα 4). Εικόνα 4. Πρόγραµµα Scribd Στην ανάρτηση «Τα φαγητά στον κινηµατογράφο» οι µαθητές κατέβασαν µε τη βοήθεια του Mozilla DownloadHelper τρέιλερ µιας ταινίας από το ΥouΤube και στη συνέχεια το µεταφόρτωσαν στο ιστολόγιο (Εικόνα 5), ενώ σε άλλες αναρτήσεις επεξεργάστηκαν και ανάρτησαν βίντεο που είχαν τραβήξει µε κάµερα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (Εικόνα 6). Εικόνα 5. Τρέιλερ ταινίας Εικόνα 6. Αποσπάσµατα συνεντεύξεων Καθ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης τους µε την εργασία, οι µαθητές χρησιµοποιούσαν επίσης τα προσωπικά τους ηλεκτρονικά ταχυδροµεία ( s) για

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 να επικοινωνούν, καθώς επίσης και το ελεύθερο λογισµικό DropBox για να διαµοιράζουν βίντεο και φωτογραφίες. 4. Προβλήµατα και προβληµατισµοί Το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά τη διάρκεια της καταγραφής των αποτελεσµάτων στο ιστολόγιο αποτέλεσε ο περιορισµένος χρόνος που είχαν οι µαθητές για να δουλέψουν στο σχολείο. Έτσι ήταν πολύ δύσκολο για τα µέλη µιας οµάδας να συνεργαστούν µεταξύ τους, καθώς έπρεπε να ορίζουν συναντήσεις κατά τον ελεύθερο τους χρόνο, ώστε να µπορούν να δουλέψουν σε προσωπικούς υπολογιστές. Υπήρχε, ωστόσο, περιορισµός διότι δεν είχαν όλοι οι µαθητές από τα σπίτια τους πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χαρά της δηµιουργίας έπρεπε συχνά να αναβάλλεται µέχρι να υπάρχει η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί. Απορίες κι ερωτήσεις προς τους καθηγητές επιλύνονταν από τους διαθέσιµους Η/Υ του σχολείου. Προβληµατισµό µας δηµιούργησε η επιφυλακτικότητα τόσο των µαθητών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, όσο και των συµµαθητών τους έξω από αυτό, στο να παραθέσουν σχόλια στις αναρτήσεις του ιστολόγιου. Ο ιστότοπος αυτός τελικά χρησίµευε για όλους ως χώρος παρουσίασης, όµως υπήρχε µία φανερή αναστολή στο θέµα της προσωπικής έκθεσης στο ευρύ κοινό. Ως προς αυτό η εργασία µας δε σηµείωσε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, µιας κι εµείς ως καθηγητές δώσαµε περισσότερο βάρος στους υπόλοιπους στόχους, όπως διαπολιτισµική και διαθεµατική εκπαίδευση, καθώς και ενασχόληση των µαθητών µε την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση ΤΠΕ και τη δροµολόγηση των αναρτήσεων. Αναρωτηθήκαµε αν έπρεπε οι διάφορες αναρτήσεις να γίνονται στην εκάστοτε ξένη γλώσσα, µιας και η εργασία αφορούσε τα ξενόγλωσσα µαθήµατα. Όµως το ιστολόγιο δεν απευθυνόταν µόνο σε µια κλειστή οµάδα που µιλάει τις συγκεκριµένες γλώσσες, αλλά προοριζόταν για όποιον ήθελε να συλλέξει πληροφορίες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Έτσι θέλαµε να γίνονται κατανοητές οι πληροφορίες από οποιονδήποτε ήθελε να διαβάσει τις αναρτήσεις µας, µα κυρίως από τους συµµαθητές των µαθητών που ασχολήθηκαν µε αυτό, ώστε η προσπάθεια τους να µπορέσει να βρει την ανταπόκριση που της αξίζει. 5. Συµπεράσµατα Τόσο οι µαθητές όσο κι εµείς οι εκπαιδευτικοί αισθανθήκαµε ικανοποίηση για το τελικό αποτέλεσµα. Η εργασία αυτή καθ αυτή είχε διάφορους και διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι κι επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό: Να εµπλουτίσουν οι µαθητές το λεξιλόγιό τους στις τρεις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο µας, αναζητώντας πληροφορίες στην εκάστοτε γλώσσα, συγκρίνοντας µε ήδη υπάρχουσες γνώσεις και µε άλλες γλώσσες που ξέρουν, ακόµη και µε τη µητρική. Πολλές φορές κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν

9 Πρακτικά 5 th CIE κείµενα στην αυθεντική γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική) και να συναντήσουν νέο λεξιλόγιο το οποίο και σταδιακά αφοµοίωσαν (Warschauer, 1999). Παράλληλα, έκαναν χρήση των ξένων γλωσσών µέσα στο ιστολόγιο, γράφοντας συνταγές φαγητών και γλυκών, οι οποίες ήταν λεξιλογικά και συντακτικά πιο σύνθετες σε σχέση µε τον προφορικό λόγο. Να εισαχθούν στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Όσο σηµαντικό είναι να γνωρίσει ο µαθητής το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και το συντακτικό µιας άλλης χώρας, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να εξοικειωθεί µε τον πολιτισµό της. Διότι ο όρος «πολιτισµός» συµπεριλαµβάνει όλους τους συνδετικούς κρίκους προς την κοινωνία, της οποίας τη γλώσσα µελετάµε και µαθαίνουµε (Buttjes, 1991), στην περίπτωση µας τις γαστρονοµικές της ιδιαιτερότητες. Να εκπαιδευτούν στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ τους, µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και να διαµορφώσουν τη δική τους κοσµοθεωρία και κοσµοαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002). Να αξιολογηθούν οι µαθητές στην ικανότητα εύρεσης, επεξεργασίας και γενικά αξιολόγησης πληροφοριών. Δεν ήταν χρήσιµες όλες οι πληροφορίες που συνέλεξαν, πολλές από αυτές ήταν περιττές, διότι δεν παρουσίαζαν τίποτα το διαφορετικό σε σχέση µε τη δική τους πραγµατικότητα. Η ικανότητα επιλογής και φιλτραρίσµατος των κατάλληλων πληροφοριών απαιτεί µια βαθύτερη ενασχόληση µε το εκάστοτε θέµα, που πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα. Να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες, ώστε αυτές να αποτελέσουν κοµµάτι της γενικής τους µόρφωσης. Έκπληκτοι διαπιστώσαµε ότι ένας µεγάλος αριθµός µαθητών µας ήταν ήδη γνώστες πολλών τεχνολογικών εφαρµογών. Η χρήση των ΤΠΕ τους έδωσε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε προγράµµατα και εφαρµογές που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την παρουσίαση του υλικού τους, πράγµα που προϋποθέτει από την πλευρά τους την καλλιέργεια κριτικής, αναλυτικής και συνδυαστικής σκέψης, τη διάθεση συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους και το αίσθηµα ευθύνης για το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως ένα αποτελεσµατικό µέσο που διευκολύνει την διδακτική διαδικασία (Μήτσης, 2004). Αναφορές Buttjes, D. (1991). Mediating Languages Cultures: Towards an Intercultural Theory of Foreign Language Educaation. Bristol: Multilingual Matters. Dewey, J. (1990). The School and Society and the Child and the Curriculum. Chicago: The University of Chicago Press.!

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Doye, P. (1996). Foreign Language Teaching and Education for Intercultural and International Understanding. Evaluation and Research in Education, 10(2), 105. Hassel, E.A. & Hassel, B.C. (2009). 3X for all: Extending the reach of education's best. Chapel Hill, N.C: Public Impact. Lenhart, A., Fallows, D., & Horrigan, J. (2004). Content Creation Online. Ανάκτηση στις 6 Ιουλίου 2013 από rt.pdf.pdf Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and Social Media. Ανάκτηση στις 6 Ιουλίου 2013 από Richardson, W. (2010). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful Web tools for classroom (3rd ed.). California: Corwin Press. Schrum, L. &. Levin, B.B. (2009). Leading 21st-Century Schools: Harnessing Technology for Engagement and Achievement. Californina: Corwin Press. Voogt, J. (2008). IT and curriculum process: Dilemmas and challenges. Στο J.Voogt & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp ). New York: Springer. Wankel, C. &. Blessinger, P.(2012). Increasing Student Engagement and Retention using Online Learning Activities: Wikis, Blogs and Webquests. UK: Emerald Group Publishing Limitied. Warschauer, M. (1999). Electronic literacies: Language, culture, and power in online education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erldaum Associates. Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων, Νο 7, 7-18, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ιντιτούτο. Αλαχιώτης, Σ. (2003). Εισαγωγικό Σηµείωµα του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ανάκτηση στις 20 Αυγούστου 2013 από το

11 Πρακτικά 5 th CIE Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσµα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης Εισαγωγή στη Θεωρία και τις Τεχνικές του Επικοινωνιακού Μοντέλου. Αθήνα, Gutenberg. Abstract The blog entitled «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτo» ( three cuisines in a dish ) was created by pupils of our school aiming at hosting the results of a team school project on nutritional habits in three European countries (England, France and Germany), whose language is taught in our school. The students were asked to gather the necessary information and post them to their blog. The objectives of this project were the students to gain knowledge of different cultures, to enrich their vocabulary in these foreign languages and become accustomed to creating blogs, posting and making comments in them as tools of social networking. All in all, by the end of this project, not only the students but we, as teachers, realized that blogs can become a powerful tool for students to express themselves in a free and endless way, as well as to give them feedback for continuous learning. Keywords: blogs, social networking, posting

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Τσιγγίδου Σουλτάνα 1, Τακουλίδου Μαρία 2, Βλαχοπούλου Ακριβή 3 1 Νηπιαγωγός, 13 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Το πρόγραμμα aplanet έχει χρηματοδοτηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το κείμενο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη του, η δε Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σχετικά µε το συµµετοχικό βίντεο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα

Έρευνα σχετικά µε το συµµετοχικό βίντεο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Έρευνα σχετικά µε το συµµετοχικό βίντεο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα