«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας"

Transcript

1 «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας Ε. Βασιλάκη (ΠΕ05) 1, Σ. Γιασσάκη (ΠΕ07) 2, Α. Πηγιάκη (ΠΕ06) 3 1 Γυµνάσιο Γαζίου 2 Γυµνάσιο Γαζίου 3 Γυµνάσιο Γαζίου Περίληψη Το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο» δηµιουργήθηκε από 34 µαθητές της Γ τάξης του Γυµνασίου Γαζίου, Ηρακλείου Κρήτης στα πλαίσια πολιτιστικού προγράµµατος και αποτέλεσε ένα µέσο κοινοποίησης των αποτελεσµάτων µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα τις διατροφικές συνήθειες τριών ευρωπαϊκών χωρών. Το σχολείο µας διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής και αίθουσες µε διαδραστικούς πίνακες, όπου οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν. Έτσι συγκέντρωσαν πληροφορίες πάνω στη διατροφή των Άγγλων, Γάλλων και Γερµανών, των οποίων τις γλώσσες διδάσκονται. Στη συνέχεια όφειλαν να τις αναρτήσουν στο ιστολόγιο, που είχε δηµιουργηθεί στο Blogger της Google µετά από επιθυµία µαθητών οι οποίοι ήδη γνώριζαν την εφαρµογή αυτή από προηγούµενή τους ενασχόληση. Στόχος της εργασίας ήταν οι µαθητές να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες, να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στις αντίστοιχες γλώσσες, αλλά και να εξοικειωθούν µε τη χρήση του ιστολόγιου ως εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο οι µαθητές όσο κι εµείς, ως εκπαιδευτικοί, συνειδητοποιήσαµε ότι το ιστολόγιο µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ελεύθερης έκφρασης που δεν τερµατίζει, αλλά ανατροφοδοτεί διαρκώς τους χρήστες για διαρκή µάθηση. Λέξεις κλειδιά: ιστολόγιο, κοινωνική δικτύωση, ανάρτηση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ο όρος «κοινωνική δικτύωση» ακούγεται ολοένα και περισσότερο στον απόηχο των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Κοινωνικά δίκτυα όπως Blogger, Facebook, Twitter, Bebo, Μoodle, Edmodo και διάφορα άλλα αποσπούν µεγάλο µέρος από τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και κυρίως των νέων. Η χρήση και η δράση των κοινωνικών αυτών δικτύων στοχεύει στην

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 επικοινωνία, την ενηµέρωση, τη διασκέδαση ή και την εκπαίδευση εκείνων που τα χειρίζονται. Σε έρευνα που έγινε στην Αµερική στις αρχές του 2003, το 44% των ενήλικων χρηστών είχαν χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για να δηµοσιεύσουν τις σκέψεις τους, να απαντήσουν σε άλλους, να αναρτήσουν εικόνες, να µοιραστούν αρχεία και κατά τ άλλα να συµβάλουν στην έκρηξη των απευθείας διαθέσιµων περιεχοµένων στο διαδίκτυο (Lenhart, Fallows & Horrigan, 2004). Μερικά χρόνια αργότερα µία άλλη έρευνα έδειξε ότι το 64% όλων των εφήβων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µπορούσαν να θεωρηθούν «δηµιουργοί περιεχοµένων» (content creators) (Lenhart et al., 2007). Γίνεται εποµένως αντιληπτό ότι µε τα χρόνια οι διάφορες κοινωνικές πλατφόρµες δικτύωσης αποτελούν καθηµερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναπόφευκτη µια γενικότερη αλλαγή στον τρόπο ζωής µας, µε την ψηφιακή κουλτούρα να κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερο έδαφος, καθώς η κοινωνία µας είναι πλέον κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης (Voogt, 2008). Εµείς, ως ενεργοί «ψηφιακοί» πολίτες αυτής της κοινωνίας καλούµαστε όχι µόνο να κάνουµε χρήση της πληροφορικής, αλλά και διαρκώς να ενηµερωνόµαστε για τις τεχνολογικές εφαρµογές των πληροφοριών σε διάφορα συστήµατα (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο κ.α.) ώστε να τις χρησιµοποιούµε προς όφελός µας. Κατά συνέπεια επηρεάζονται και αναγκαστικά προσαρµόζονται στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα τοµείς όπως η υγεία, η ενηµέρωση, η οικονοµία, η διοίκηση καθώς και η εκπαίδευση. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, οφείλουµε να είµαστε ανοιχτοί στις νέες αλλαγές, να τις επεξεργαζόµαστε και να τις προσαρµόζουµε στις ανάγκες των µαθητών µας. Ο αλφαβητισµός του νέου ανθρώπου δεν περιορίζεται µόνο στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική, αλλά πλέον εκτείνεται και στην πληροφορία, την επικοινωνία και την τεχνολογία. Εποµένως η εκπαίδευση των µαθητών µπορεί να έχει ποικίλες µορφές, και όχι αποκλειστικά µία, όπου η µία συµπληρώνει την άλλη και είναι δια βίου. Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια εφαρµογής της υβριδικής µάθησης (blended learning) στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, συνδυάζοντας το παραδοσιακό µάθηµα µέσα στην τάξη (face-to-face) µε τη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών υλικών και εφαρµογών τεχνολογίας. Μ αυτόν τον τρόπο δανείζονται και µοιράζονται οι γνώσεις µε άλλους εκπαιδευτικούς και µαθητές σ όλο τον κόσµο, επεκτείνοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (Hassel & Hassel, 2009). Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο σαφές, ότι η στείρα εκµάθηση της γραµµατικής και του λεξιλογίου της άλλης γλώσσας δεν ολοκληρώνει το έργο του εκπαιδευτικού µέσα στη σχολική αίθουσα. Καθώς λοιπόν είναι αξιοσηµείωτη η ευκολία µε την οποία οι ίδιοι οι µαθητές χειρίζονται µέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχουν κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση από τους καθηγητές τους (Richardson, 2010), εκµεταλλευτήκαµε ακριβώς αυτήν την δεξιοτεχνία, και τη συνδυάσαµε µε την επιθυµία τους να ασχοληθούν µε το θέµα της γαστρονοµικής κουλτούρας τριών άλλων χωρών. Έτσι το µάθηµα επεκτείνεται έξω από τα στενά όρια της σχολικής

3 Πρακτικά 5 th CIE αίθουσας και παράλληλα η ενασχόληση των µαθητών µε αυτό το πολιτισµικό στοιχείο διαφορετικών κοινωνιών ενεργοποιεί µηχανισµούς βιωµατικής µάθησης, εµπλουτισµού του λεξιλογίου τους και συγκριτικής σκέψης πάνω στον πολιτισµό της κάθε χώρας. Εξάλλου η ίδια η φύση της γλώσσας εµποδίζει τον διαχωρισµό της από την κουλτούρα (Doye, 1996). Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο εξοικειώνονται µε τη γλώσσα, αλλά γνωρίζουν και συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα, την αποδέχονται και σέβονται τη µοναδικότητα του κάθε πολιτισµού. 2. Ιστολόγια και εκπαίδευση 2.1 Τα ιστολόγια ως εκπαιδευτικά εργαλεία Στην πρόσφατη βιβλιογραφία γίνεται ολοένα και συχνότερα αναφορά σε εργαλεία Web 2.0 και τη χρήση τους στην εκπαίδευση. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι συµβάλουν σε µια πιο διαδραστική σχέση µεταξύ µαθητή και καθηγητή και µεταξύ µαθητή και µαθητή, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να προσθέτουν ή και να αλλάζουν το περιεχόµενο στο διαδίκτυο εύκολα και γρήγορα, να επικοινωνούν ή να µοιράζουν πληροφορίες, νέες εφαρµογές και νέες ιδέες (Schrum & Levin, 2009). Αυτοµάτως µπαίνουν σε µια διαδικασία να αναπτύξουν νέες µαθησιακές δεξιότητες, πέρα από τις τεχνολογικές, οι οποίες λειτουργούν και ως αναγκαία εφόδια για το µέλλον τους. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η δεξιότητα στην επίλυση προβληµάτων, η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της οµαδικής συνεργασίας είναι δεξιότητες απαραίτητες για τον άνθρωπο του 21 ου αιώνα. Όσον αφορά τα ιστολόγια οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν αφενός για να αποθηκεύσουν έτοιµο υλικό για τους µαθητές ή τους συναδέλφους τους, αφετέρου για την παρουσίαση οµαδικών εργασιών από τους ίδιους τους µαθητές. Στην πρώτη περίπτωση ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίαρχος, καθώς είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και βελτιώνει το περιεχόµενο του ιστολόγιου. Στη δεύτερη περίπτωση ωστόσο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στον διακριτικό έλεγχο της εργασίας, καθώς οι µαθητές τώρα έχουν πιο άµεση επικοινωνία µεταξύ τους και µεγαλύτερη αυτονοµία για την επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώνουν. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως «αρχιτέκτονες» ή «διευκολυντές» της όλης µαθησιακής διαδικασίας δηµιουργώντας ένα άριστο µαθησιακό περιβάλλον και παρακινώντας το µαθητή να έχει µεγαλύτερη ευθύνη της δικής του µόρφωσης (Wankel & Blessinger, 2012). Σ αυτή τη λογική κινήθηκε και ο διαγωνισµός που οργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την Ψηφιακή Ελλάδα το 2008, µε το σύνθηµα οι µαθητές να «ξεµπλογκάρουν» και να συνειδητοποιήσουν ότι το ιστολόγιο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη µόρφωσή τους. Το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο», που αποτέλεσε εργασία για τα πολιτιστικά προγράµµατα του Γυµνασίου Γαζίου για το σχολικό έτος ,

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 εµπίπτει στη δεύτερη περίπτωση. Συνολικά, 34 µαθητές της τρίτης τάξης βρήκαν την ευκαιρία να εκφραστούν µέσα από αυτή τη διαδικασία, να διδάξουν και να διδαχθούν. Αυτό το είδος διδασκαλίας είναι πιο ισχυρό γιατί έχει τις ρίζες του στην αυθεντική και εµπειρική µόρφωση, που είναι πιο σηµαντική και ουσιαστικά αποτελεί µεγαλύτερο κίνητρο για τους µαθητές (Wankel & Blessinger, 2012). Μια τέτοια διαδικασία τους καθιστά αυτόµατα υπεύθυνους για την δική τους εκπαίδευση και διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους, καθώς γίνονται «ενεργοί συν-δηµιουργοί της γνώσης» (active co-creators of knowledge) και των δεξιοτήτων τους, συνδέοντας την προσωπική µε την κοινωνική ζωή τους σε µία σχέση αλληλεπίδρασης. 2.2 Διαθεµατικότητα και πολυπολιτισµικότητα µέσα από το ιστολόγιο Ο Dewey (1990) είπε ότι «ζούµε σε έναν κόσµο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται συνδέστε το σχολείο µε τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά». Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η κοινωνία µας έχει µπει σε τροχιά κοινωνικών αλλαγών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η γνώση και η πληροφόρηση µεταδίδεται µε εκπληκτικά ταχείς ρυθµούς. Είναι λοιπόν αναγκαίο και επιτακτικό ο µαθητής να διαµορφώσει µια πολυδιάστατη δηµιουργική προσωπικότητα για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Στη νέα αυτή πραγµατικότητα και την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του σχολείου προτάθηκε και συντάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το νέο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την Ευέλικτη Ζώνη ως Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Διαθεµατικών Δραστηριοτήτων. Στο εισαγωγικό σηµείωµα του προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σηµειώνεται ότι «προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόµενων θεµάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία» (Αλαχιώτης, 2003). Έτσι η διαθεµατικότητα στοχεύει στην ολιστική κατάκτηση της γνώσης, καθώς οι µαθητές διερευνούν θέµατα του ενδιαφέροντός τους και τα προσεγγίζουν µέσα από τη δική τους µατιά. Μέσα από το ιστολόγιο «Τρεις κουζίνες σ ένα πιάτο» αναδεικνύεται παράλληλα µε τη διαθεµατικότητα και η αξία της πολυπολιτισµικότητας. Σε έναν διαρκώς εξελισσόµενο κόσµο µε κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσµιοποίηση δίνεται η δυνατότητα γνωριµίας και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής ιδεών µε άλλους πολιτισµούς. Εποµένως επιτυγχάνεται ένας επιµέρους παιδαγωγικός στόχος, καθώς οι µαθητές ενεργοποιούν µηχανισµούς συγκριτικής σκέψης, συγκρίνοντας τις τρεις κουλτούρες µεταξύ τους, αλλά και τη δική τους κουλτούρα µε αυτές. Μ αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα και τη µοναδικότητα της κάθε µιας.

5 Πρακτικά 5 th CIE Το ιστολόγιό µας 3.1. Στάδια δηµιουργίας Αφορµή για την ενασχόληση µας µε το συγκεκριµένο θέµα αποτέλεσε ένα κοινό κεφάλαιο και στα τρία ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία, το οποίο αφορά τα φαγητά και τις διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας. Εκφράστηκε η επιθυµία από πολλούς µαθητές να γνωρίσουν περισσότερα πάνω σ αυτό το θέµα. Αφού συµφωνήθηκε να περιληφθούν και οι τρεις γλώσσες σε µία εργασία, ο κάθε καθηγητής δηµιούργησε µια λίστα µε τα ονόµατα των µαθητών που ήθελαν να ασχοληθούν µε την αντίστοιχη κουζίνα. Σε µεγάλο ποσοστό οι µαθητές θέλησαν να ασχοληθούν µε δύο κουζίνες, αφού διδάσκονταν δύο γλώσσες αντίστοιχα. Το επόµενο στάδιο ήταν η επιλογή των υποθεµάτων της εργασίας από τους ίδιους τους µαθητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος, ενώ ο ρόλος των καθηγητών υπήρξε καθαρά συµβουλευτικός. Στο τέλος καταλήξαµε όλοι µαζί στα ακόλουθα υποθέµατα: Η καθηµερινότητα στην κουζίνα (γεύµατα, ωράριο κ.α.) Γιορτινά τραπέζια και µενού Χαρακτηριστικά τρόφιµα και προϊόντα Το φαγητό στη γλώσσα (παροιµίες, ιδιωµατικές εκφράσεις, λεξικό) Το φαγητό στον κινηµατογράφο Το φαγητό στη λογοτεχνία Παραδοσιακές συνταγές κάθε κουζίνας Ακολούθησε η ανάθεση εργασιών και έρευνας σε οµάδες αποτελούµενες από 2 έως 5 µαθητές. Οι µαθητές αναζήτησαν τις πληροφορίες τους κυρίως µέσα στο διαδίκτυο, αλλά και σε ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, σε βιβλία και περιοδικά. Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι το σχολείο µας βρίσκεται σε περιοχή µε αναπτυγµένο τουρισµό, ενώ υπάρχουν και πολλοί µόνιµοι κάτοικοι από διάφορες χώρες. Αρκετοί από τους µαθητές µας προέρχονται επίσης από οικογένειες, όπου ο ένας γονιός κατάγεται από µία από τις χώρες, µε τις οποίες συσχετίστηκε η εργασία. Εκµεταλλευόµενοι λοιπόν όλες αυτές τις πηγές και επιστρατεύοντας όλες τους τις ικανότητες, συνέλεξαν τις πληροφορίες τους, τις επεξεργάστηκαν και τις αξιολόγησαν, ζητώντας τη βοήθεια των καθηγητών τους, όπου παρουσιαζόταν ανάγκη. Το τελευταίο βήµα αφορούσε την µορφή της παρουσίασης των πληροφοριών που συγκέντρωσαν και κατ επέκταση της ίδιας της εργασίας. Η ιδέα του ιστολόγιου στηρίχτηκε πρώτον στο γεγονός ότι ήταν κάτι πρωτότυπο για τους περισσότερους µαθητές, και δεύτερον, και ίσως πιο σηµαντικό, στο γεγονός, ότι είναι ένα εργαλείο ελεύθερης και διαρκούς έκφρασης και διάδρασης µεταξύ των µαθητών και µεταξύ των µαθητών και των καθηγητών τους. Η πλειοψηφία έδειξε ενθουσιασµό µε την ιδέα, ενώ υπήρξε µια µειοψηφία που δήλωσε άγνοια κι επιφυλακτικότητα λόγω

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 ανασφάλειας στη χρήση του. Θεωρήσαµε λοιπόν σκόπιµο να αναζητήσουµε έναν µαθητή υπεύθυνο από κάθε ερευνητική οµάδα, που θα ήταν πρόθυµος να καθοδηγήσει τους άλλους στην ανάρτηση των αποτελεσµάτων της οµάδας του, στηρίζοντας στην όλη διαδικασία εκείνους που δυσκολεύονταν. Προτάθηκε από τους µαθητές η δηµιουργία του ιστολόγιου µέσω του Blogger της Google µιας και κάποιοι µαθητές ήταν ήδη εξοικειωµένοι από προηγούµενη χρήση. Πριν από κάθε ανάρτηση το υλικό ελεγχόταν από τους καθηγητές για τυχόν ανακρίβειες ή ορθογραφικά λάθη κι έπειτα δηµοσιευόταν Ανάρτηση υλικού και χρήση ΤΠΕ Οι αναρτήσεις των αποτελεσµάτων της έρευνας έγιναν σε ποικίλες µορφές. Στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από κείµενα, που δακτυλογραφήθηκαν κατευθείαν στο ιστολόγιο. Πολλά από αυτά συνοδεύονται από εικόνες και βίντεο, που απεικονίζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της εργασίας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι µαθητές µας εξέπληξαν τόσο µε τους πειραµατισµούς, όσο και µε τη φαντασία τους για την τελική παρουσίαση της εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά µερικά παραδείγµατα: Οι µαθητές βρήκαν παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες συνταγές από τις χώρες του ενδιαφέροντός τους κι έφτιαξαν γλυκά, τα οποία και πρόσφεραν σε σχολική εκδήλωση. Καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης έβγαλαν φωτογραφίες, τις οποίες επεξεργάστηκαν µέσω του ελεύθερου λογισµικού Picasa κι έφτιαξαν ένα κολάζ φωτογραφιών (Εικόνα 1). Μετέτρεψαν επίσης µε το ίδιο πρόγραµµα φωτογραφίες από την ίδια εκδήλωση σε µια µονόλεπτη ταινία επενδυµένη µε εφέ και ήχο από χριστουγεννιάτικη µελωδία και την ανέβασαν στο ιστολόγιο (Εικόνα 2). Το αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό. Εικόνα 1. Κολάζ φωτογραφιών Εικόνα 2. Βίντεο µε ήχο Σε µορφή ψηφιακού κειµένου, που δακτυλογραφήθηκε κατευθείαν στο ιστολόγιο, παρουσίασαν ποικίλες πληροφορίες, τις οποίες επένδυσαν µε κατάλληλο φωτογραφικό υλικό και πέτυχαν µοναδικά αποτελέσµατα. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα άρθρα µε τίτλο «Γαστρονοµική ανασκόπηση στη Γερµανία» και «Ποια είναι η σχέση των Άγγλων µε το τσάι;» (Εικόνα 3).

7 Πρακτικά 5th CIE Εικόνα 3. Στιγµιότυπα από κείµενα µε εικόνες Σε άλλες περιπτώσεις οι µαθητές χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα Scribd για να αναρτήσουν αρχεία που είχαν δηµιουργήσει στο Power Point, όπως «Παραδοσιακά και γιορτινά µενού στην Αγγλία», «Τι να σου φέρω από τη Γερµανία;» (Εικόνα 4). Εικόνα 4. Πρόγραµµα Scribd Στην ανάρτηση «Τα φαγητά στον κινηµατογράφο» οι µαθητές κατέβασαν µε τη βοήθεια του Mozilla DownloadHelper τρέιλερ µιας ταινίας από το ΥouΤube και στη συνέχεια το µεταφόρτωσαν στο ιστολόγιο (Εικόνα 5), ενώ σε άλλες αναρτήσεις επεξεργάστηκαν και ανάρτησαν βίντεο που είχαν τραβήξει µε κάµερα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (Εικόνα 6). Εικόνα 5. Τρέιλερ ταινίας Εικόνα 6. Αποσπάσµατα συνεντεύξεων Καθ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης τους µε την εργασία, οι µαθητές χρησιµοποιούσαν επίσης τα προσωπικά τους ηλεκτρονικά ταχυδροµεία ( s) για

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 να επικοινωνούν, καθώς επίσης και το ελεύθερο λογισµικό DropBox για να διαµοιράζουν βίντεο και φωτογραφίες. 4. Προβλήµατα και προβληµατισµοί Το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά τη διάρκεια της καταγραφής των αποτελεσµάτων στο ιστολόγιο αποτέλεσε ο περιορισµένος χρόνος που είχαν οι µαθητές για να δουλέψουν στο σχολείο. Έτσι ήταν πολύ δύσκολο για τα µέλη µιας οµάδας να συνεργαστούν µεταξύ τους, καθώς έπρεπε να ορίζουν συναντήσεις κατά τον ελεύθερο τους χρόνο, ώστε να µπορούν να δουλέψουν σε προσωπικούς υπολογιστές. Υπήρχε, ωστόσο, περιορισµός διότι δεν είχαν όλοι οι µαθητές από τα σπίτια τους πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χαρά της δηµιουργίας έπρεπε συχνά να αναβάλλεται µέχρι να υπάρχει η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί. Απορίες κι ερωτήσεις προς τους καθηγητές επιλύνονταν από τους διαθέσιµους Η/Υ του σχολείου. Προβληµατισµό µας δηµιούργησε η επιφυλακτικότητα τόσο των µαθητών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, όσο και των συµµαθητών τους έξω από αυτό, στο να παραθέσουν σχόλια στις αναρτήσεις του ιστολόγιου. Ο ιστότοπος αυτός τελικά χρησίµευε για όλους ως χώρος παρουσίασης, όµως υπήρχε µία φανερή αναστολή στο θέµα της προσωπικής έκθεσης στο ευρύ κοινό. Ως προς αυτό η εργασία µας δε σηµείωσε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, µιας κι εµείς ως καθηγητές δώσαµε περισσότερο βάρος στους υπόλοιπους στόχους, όπως διαπολιτισµική και διαθεµατική εκπαίδευση, καθώς και ενασχόληση των µαθητών µε την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση ΤΠΕ και τη δροµολόγηση των αναρτήσεων. Αναρωτηθήκαµε αν έπρεπε οι διάφορες αναρτήσεις να γίνονται στην εκάστοτε ξένη γλώσσα, µιας και η εργασία αφορούσε τα ξενόγλωσσα µαθήµατα. Όµως το ιστολόγιο δεν απευθυνόταν µόνο σε µια κλειστή οµάδα που µιλάει τις συγκεκριµένες γλώσσες, αλλά προοριζόταν για όποιον ήθελε να συλλέξει πληροφορίες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Έτσι θέλαµε να γίνονται κατανοητές οι πληροφορίες από οποιονδήποτε ήθελε να διαβάσει τις αναρτήσεις µας, µα κυρίως από τους συµµαθητές των µαθητών που ασχολήθηκαν µε αυτό, ώστε η προσπάθεια τους να µπορέσει να βρει την ανταπόκριση που της αξίζει. 5. Συµπεράσµατα Τόσο οι µαθητές όσο κι εµείς οι εκπαιδευτικοί αισθανθήκαµε ικανοποίηση για το τελικό αποτέλεσµα. Η εργασία αυτή καθ αυτή είχε διάφορους και διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι κι επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό: Να εµπλουτίσουν οι µαθητές το λεξιλόγιό τους στις τρεις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο µας, αναζητώντας πληροφορίες στην εκάστοτε γλώσσα, συγκρίνοντας µε ήδη υπάρχουσες γνώσεις και µε άλλες γλώσσες που ξέρουν, ακόµη και µε τη µητρική. Πολλές φορές κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν

9 Πρακτικά 5 th CIE κείµενα στην αυθεντική γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική) και να συναντήσουν νέο λεξιλόγιο το οποίο και σταδιακά αφοµοίωσαν (Warschauer, 1999). Παράλληλα, έκαναν χρήση των ξένων γλωσσών µέσα στο ιστολόγιο, γράφοντας συνταγές φαγητών και γλυκών, οι οποίες ήταν λεξιλογικά και συντακτικά πιο σύνθετες σε σχέση µε τον προφορικό λόγο. Να εισαχθούν στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Όσο σηµαντικό είναι να γνωρίσει ο µαθητής το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και το συντακτικό µιας άλλης χώρας, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να εξοικειωθεί µε τον πολιτισµό της. Διότι ο όρος «πολιτισµός» συµπεριλαµβάνει όλους τους συνδετικούς κρίκους προς την κοινωνία, της οποίας τη γλώσσα µελετάµε και µαθαίνουµε (Buttjes, 1991), στην περίπτωση µας τις γαστρονοµικές της ιδιαιτερότητες. Να εκπαιδευτούν στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ τους, µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και να διαµορφώσουν τη δική τους κοσµοθεωρία και κοσµοαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002). Να αξιολογηθούν οι µαθητές στην ικανότητα εύρεσης, επεξεργασίας και γενικά αξιολόγησης πληροφοριών. Δεν ήταν χρήσιµες όλες οι πληροφορίες που συνέλεξαν, πολλές από αυτές ήταν περιττές, διότι δεν παρουσίαζαν τίποτα το διαφορετικό σε σχέση µε τη δική τους πραγµατικότητα. Η ικανότητα επιλογής και φιλτραρίσµατος των κατάλληλων πληροφοριών απαιτεί µια βαθύτερη ενασχόληση µε το εκάστοτε θέµα, που πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα. Να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες, ώστε αυτές να αποτελέσουν κοµµάτι της γενικής τους µόρφωσης. Έκπληκτοι διαπιστώσαµε ότι ένας µεγάλος αριθµός µαθητών µας ήταν ήδη γνώστες πολλών τεχνολογικών εφαρµογών. Η χρήση των ΤΠΕ τους έδωσε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε προγράµµατα και εφαρµογές που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την παρουσίαση του υλικού τους, πράγµα που προϋποθέτει από την πλευρά τους την καλλιέργεια κριτικής, αναλυτικής και συνδυαστικής σκέψης, τη διάθεση συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους και το αίσθηµα ευθύνης για το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως ένα αποτελεσµατικό µέσο που διευκολύνει την διδακτική διαδικασία (Μήτσης, 2004). Αναφορές Buttjes, D. (1991). Mediating Languages Cultures: Towards an Intercultural Theory of Foreign Language Educaation. Bristol: Multilingual Matters. Dewey, J. (1990). The School and Society and the Child and the Curriculum. Chicago: The University of Chicago Press.!

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Doye, P. (1996). Foreign Language Teaching and Education for Intercultural and International Understanding. Evaluation and Research in Education, 10(2), 105. Hassel, E.A. & Hassel, B.C. (2009). 3X for all: Extending the reach of education's best. Chapel Hill, N.C: Public Impact. Lenhart, A., Fallows, D., & Horrigan, J. (2004). Content Creation Online. Ανάκτηση στις 6 Ιουλίου 2013 από rt.pdf.pdf Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and Social Media. Ανάκτηση στις 6 Ιουλίου 2013 από Richardson, W. (2010). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful Web tools for classroom (3rd ed.). California: Corwin Press. Schrum, L. &. Levin, B.B. (2009). Leading 21st-Century Schools: Harnessing Technology for Engagement and Achievement. Californina: Corwin Press. Voogt, J. (2008). IT and curriculum process: Dilemmas and challenges. Στο J.Voogt & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp ). New York: Springer. Wankel, C. &. Blessinger, P.(2012). Increasing Student Engagement and Retention using Online Learning Activities: Wikis, Blogs and Webquests. UK: Emerald Group Publishing Limitied. Warschauer, M. (1999). Electronic literacies: Language, culture, and power in online education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erldaum Associates. Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων, Νο 7, 7-18, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ιντιτούτο. Αλαχιώτης, Σ. (2003). Εισαγωγικό Σηµείωµα του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ανάκτηση στις 20 Αυγούστου 2013 από το

11 Πρακτικά 5 th CIE Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσµα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης Εισαγωγή στη Θεωρία και τις Τεχνικές του Επικοινωνιακού Μοντέλου. Αθήνα, Gutenberg. Abstract The blog entitled «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτo» ( three cuisines in a dish ) was created by pupils of our school aiming at hosting the results of a team school project on nutritional habits in three European countries (England, France and Germany), whose language is taught in our school. The students were asked to gather the necessary information and post them to their blog. The objectives of this project were the students to gain knowledge of different cultures, to enrich their vocabulary in these foreign languages and become accustomed to creating blogs, posting and making comments in them as tools of social networking. All in all, by the end of this project, not only the students but we, as teachers, realized that blogs can become a powerful tool for students to express themselves in a free and endless way, as well as to give them feedback for continuous learning. Keywords: blogs, social networking, posting

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δερμιτζάκη Κωνσταντίνα Η Εξάμηνο ΑΕΜ:3342 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ Το etwinning και η ιστορία του etwinning: δράση του προγράµµατος Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) της Ε.Ε., για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45. Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0

Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45. Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0 Site: http://www.sofokleousin.gr/ Publication date: 31/10/2013 09:45 Alexa ranking (Greece): 669 Alexa ranking (Cyprus): 0 Alexa ranking (UK): 0 http://www.sofokleousin.gr/archives/145943.html Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω την ιστορία του τόπου μου

Αναδεικνύω την ιστορία του τόπου μου Αναδεικνύω την ιστορία του τόπου μου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project Δημιουργός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός e-στολόγιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος etwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση 2009: Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας Με αφορµή την ανακήρυξη του έτους 2009 ως ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης

2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Don t be a fool. Stay in School! 1 2014-1-EL01-KA201-001283 «Edu-Living & Edu-Leaving» 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Don t be a fool. Stay in School! 2 ΤΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΡΩΤΡΥΝΣΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση. Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση. Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014 Τεχνολογία για μάθηση Μάθηση πιο ευρεία έννοια από την εκπαίδευση Μέσα στην τάξη και έξω από αυτή Στην εργασία Στο παιχνίδι Στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons.

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. 7-5-2010 144 The performance!! 10-5-2010 Πρόσκληση Η θεατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα