ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΤΑ, ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΤΑ, ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Οι αλλαγές στη δοµή και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις Οι αλλαγές στη δοµή και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις Αναδιαρθρώσεις, αφερεγγυότητα επιχειρήσεων, αλλαγές στο περιεχόµενο της εργασίας ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΤΑ, ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ISBN: ISSN: ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2

3 Οι αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις: 2012 Αναδιαρθρώσεις, αφερεγγυότητα επιχειρήσεων, αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας

4

5 Οι αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις: 2012 Αναδιαρθρώσεις, αφερεγγυότητα επιχειρήσεων, αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας Γεωργιάδου Πέννυ Κούστα Έλενα Σταμάτη Άντα Συντονιστής Γιάννης Κουζής Ιούλιος 2013

6

7 Θεματική ενότητα 1 Το φαινόμενο των αναδιαρθρώσεων. Επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις Α. Σταμάτη, Ε. Κούστα Συντονιστής Γιάννης Κουζής ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, , Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: ISSN:

9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αναδιαρθρώσεις στην Ελλάδα Θεσμικό πλαίσιο Αποτελέσματα Έρευνας ΙΝΕ / ΓΣΕΕ για τις Αναδιαρθρώσεις των Επιχειρήσεων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία 37 Παράρτημα I 41 Παράρτημα II 45 Παράρτημα III 47 Παράρτημα IV 51 Παράρτημα V 55 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012

10

11 Executive Summary (Περίληψη) Το φαινόμενο των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική παράμετρο στις οικονομικές εξελίξεις στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο με σημαντικότατες συνέπειες στο πεδίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφεί των εν λόγω εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο και τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στο περιεχόμενο της εργασίας. Παράλληλα επιχειρείται η αντίστοιχη αποτύπωση των συνεπειών αυτών στην Ελλάδα κατά την περίοδο , μέσα από την ανάδειξη των κύριων κοινωνικών παραμέτρων που συνεπάγονται οι αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων με έμφαση στις πράξεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12

13 1. Εισαγωγή Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στις περισσότερες χώρες διεθνώς. Αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας είναι έντονες, επεκτείνονται δε τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικό και στον πολιτικό τομέα. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής, οι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, οι συγχωνεύσεις και οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις οδηγούν κατά κανόνα σε μείωση προσωπικού, καταργήσεις θέσεων εργασίας, υποκατάσταση της μισθωτής εργασίας με ανεξάρτητη εργασία ή αναθέσεις παροχής εργασίας σε τρίτους ανεξάρτητους επιχειρηματίες (εργολαβίες). Πολύ σημαντικός είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αναδιάρθρωσης. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση της επιχείρησης η οποία επιτυγχάνεται με την τροποποίηση των διάφορων συστατικών στοιχείων της επιχείρησης, όπως είναι η διοίκηση της, η περιουσία της, η σύνθεση των εταίρων/μετόχων της, οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους. 1. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ταυτίζεται με τον μετασχηματισμό επι- 1. Χρυσάνθης, χειρήσεων με την ευρεία έννοια του όρου, 2 και παράλληλα εμπεριέχει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων υπό την στενή έννοια του όρου. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 3, ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό την στενή έννοια του όρου μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: α) την μετατροπή της εταιρικής μορφής, β) την συγχώνευση, γ) την εξαγορά, δ) την διάσπαση, ε) την απόσχιση κλάδου και στ) την διεθνή μεταφορά έδρας (μετεγκατάσταση). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω περιπτώσεων μετασχηματισμών είναι η συνέχιση της παραγωγικής και γενικότερα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με την μορφή ενός νέου οικονομικού φορέα που έχει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Η εν λόγω συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε περιπτώσεις μετασχηματισμών και συνεπώς σε περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς, διάσπασης, που επιτυγχάνεται με τα μέσα του εταιρικού δικαίου θεωρείται ως γνήσιος μετασχηματισμός Ο μετασχηματισμός υπό ευρεία έννοια μπορεί να συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά την ανάθεση της διοίκησης σε τρίτους, την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κ.ά. 3. άρθρο 1 Ν 2166/ Περάκης, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14 Σε αντίθεση με αυτόν ως καταχρηστικός μετασχηματισμός νοείται ο μετασχηματισμός που επιτυγχάνεται με τα μέσα του κοινού δικαίου και όχι του εταιρικού δικαίου. Έτσι, στην περίπτωση ενός καταχρηστικού μετασχηματισμού με συγχώνευση επιχειρήσεων θα είχαμε λύση και εκκαθάριση των εταιρικών επιχειρήσεων που πρόκειται να μετασχηματισθούν, διανομή της περιουσίας τους στους εταίρους / μετόχους, ίδρυση νέας εταιρίας και εισφορά των όποιων προκυψάντων διανεμηθέντων περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν. Στη παρούσα εργασία επιδιώκεται η καταγραφή και η ανάλυση των αναδιαρθρώσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε συνάρτηση με την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: την καταγραφή της ευρωπαϊκής διάστασης του φαινομένου των αναδιαρθρώσεων, στην συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, ενώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΕ για την εξέλιξη του φαινομένου κατά τα έτη 2008 έως 2012, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς επηρεάσθηκαν η απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις. Καταλήγοντας, παρατίθεται η σύνοψη και τα τελικά συμπεράσματα, που προκύπτουν με βάση την εξέταση και ανάλυση των παραπάνω θεμάτων. 12 ΜΕΛΕΤΗ 39 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

15 2. Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνεχιζόμενη καταγεγραμμένη στασιμότητα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ολοένα και περισσότερο ανοδική πορεία των ποσοστών ανεργίας και τα επίμονα, άλυτα προβλήματα που προκαλεί ο δανεισμός αλλά και τα προγράμματα λιτότητας σε χώρες μέλη της Ε.Ε. κάτι που ενισχύει τη συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα το «φάρμακο» της λιτότητας να εξολοθρεύει την ασθένεια (στην προκειμένη περίπτωση το υπερβολικό χρέος) ταυτόχρονα ωστόσο και τον ασθενή 5 - δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Αντίθετα, η εκδοχή «θα μπορούσε να είναι και χειρότερα» φαίνεται να αποτελεί έως και σήμερα την «καλύτερη» είδηση 6. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται, σύμφωνα με πρόσφατες καταγραφές (3ο τρίμηνο του 2012), και πάλι σε υφεσιακούς ρυθμούς, προσομοιάζοντας την πτώση της παραγωγής όπως αυτή καταγράφεται μεταξύ δευτέρων τριμήνων 2008 και Το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώνεται σε δύο από τα τρία τελευταία τρίμηνα: η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ είναι -0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2011, 0% το πρώτο τρίμηνο του 5. ERM Quarterly, Issue 1, April ERM Quarterly, Issue 2, July ERM Quarterly, Issue 3, October και εκτιμάται 8 σε ποσοστό της τάξης του -0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2012 (-0,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011). Στο πλαίσιο αυτό, και παρά την οικονομική συρρίκνωση, ο αριθμός των απασχολούμενων στην ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιαρθρώσεων (ERM), αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση των προηγούμενων τριών τριμήνων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα εκτιμούμενα επίπεδα απασχόλησης είναι κατά 0,2% χαμηλότερα από εκείνα του δεύτερου τριμήνου του 2011 ενώ, σε ορισμένες χώρες η αναμενόμενη μείωση της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι δραματική (περίπου -4% στην Ισπανία και την Πορτογαλία και -9% 9 στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο). Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας, αυτά, συνεχίζουν να αυξάνονται 10 : το Μάιο του 2012 η ανεργία στην ΕΕ αγγίζει το 10,3%, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται από την έναρξη της κρίσης. Σύμφωνα με τη Εurostat αυτό αντιστοιχεί σε 25 εκατομμύρια ανέρ- 8. European Monitoring Centre on Change, October Eurostat, Employment Statistics, August Eurostat, Unemployment Statistics, September ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16 γους, άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, σχεδόν δύο εκατομμύρια περισσότερους από ότι τον προηγούμενο χρόνο. Και συνεχίζει, με το ποσοστό της ΕΕ να είναι κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο τον Αύγουστο του Οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε ιστορικά επίπεδα, με διακυμάνσεις από 4,6% στην Αυστρία μέχρι 5,5% στο Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, και έως 25% στην Ισπανία και 25,1% 11 στην Ελλάδα τον Ιούλιο του Η ανεργία των νέων στην ΕΕ αυξάνεται στο επίπεδο της τάξης του 22,7% (Αύγουστος 2012). Ειδικότερα δε για την Ελλάδα ξεπερνά το 50% ενώ, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία κινείται περίπου στο 35%, ποσοστά πολύ υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου έτους. Όπως είναι αναμενόμενο, τα δεδομένα αυτά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων λιτότητας σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό οι προοπτικές φαίνονται ζοφερές: ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται στο κατώτατο επίπεδο το καλοκαίρι του 2012, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στην ευρωζώνη (PMI) συνεχίζει να επιδεινώνεται ενώ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα προβλήματα στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ μπορεί σύντομα να επηρεάσουν και τον πυρήνα του οικοδομήματος. 11. ELFS τριμηνιαία στοιχεία, Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιαρθρώσεων καταγράφει συνολικά 274 περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων μεταξύ 1ης Ιουλίου και 30ης Σεπτεμβρίου 2012, εκ των οποίων οι 197 αφορούν απώλεια θέσεων εργασίας και οι 77 δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν θέσεις εργασίας που χάνονται και θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Η εσωτερική αναδιάρθρωση αντιπροσωπεύει σχεδόν το 77% των απωλειών θέσεων εργασίας. Οι πτωχεύσεις (9%), οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (6%), το κλείσιμο των επιχειρήσεων (6%) και οι μετεγκαταστάσεις (2%) μειώνονται σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η χώρα με τη μεγαλύτερη 12, σε αριθμό, απώλεια θέσεων εργασίας είναι η Ιταλία ( θέσεις εργασίας), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (16.297), τη Γαλλία (12.284) και την Πολωνία (8.420). Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό νέων θέσεων εργασίας (7.200), ακολουθούμενο από τη Ρουμανία (5.702), τη Γαλλία (4.720) και την Πολωνία (4.295). βλ. Διάγραμμα Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιαρθρώσεων καταγράφει περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν από τουλάχιστον 100 άτομα και πάνω. Περιπτώσεις όπως η Ελλάδα (με το 97% των επιχειρήσεων να είναι μικρές και μεσαίες < των 50 εργαζομένων) δεν αποτυπώνεται στις αναφορές. 14 ΜΕΛΕΤΗ 39 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

17 Διάγραμμα 1: Θέσεις Εργασίας που Χάνονται ή / και Δημιουργούνται, 3ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο , , , , ,000 50,000 0, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 ανακοινωθείσες απώλειες θέσεων εργασίας Q1: πρώτο τρίμηνο, Q2: δεύτερο τρίμηνο, Q3: τρίτο τρίμηνο, Q4: τέταρτο τρίμηνο Πηγή: ERM Quarterly, Issue 3, October Επεξεργασία ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη) 2011 Q Q Q Q Q Q3 ανακοινωθείσες αυξήσεις θέσεων εργασίας Η πρόσφατη Έκθεση 2012 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης των Αλλαγών 13 η οποία επιχειρεί να καταγράψει τις συνέπειες των αναδιαρθρώσεων σε ατομικό επίπεδο για κάθε εργαζόμενο που πλήττεται, αναφέρει ότι η κυριότερη ίσως ανησυχία στην ακολουθούμενη πολιτική της ΕΕ είναι η καταγεγραμμένη, για το 2012, απώλεια των 5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας έναντι όσων υπήρχαν το Η πλειοψηφία των θέσεων αυτών καταργείται με την απόλυση των εργαζομένων λόγω αναδιάρθρωσης. Και καταλήγει σε κάποια βασικά πορίσματα για την υπάρχουσα κατάσταση, μεταξύ άλλων: Οι δείκτες απασχόλησης συνεχίζουν να επιδεινώνονται με, ωστόσο, μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 13. Employment Restructuring Report Q 3, European Union Edition, Για παράδειγμα, ενώ η Ιρλανδία έχει απολέσει το 16% της προ-ύφεσης απασχόλησης, χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Πολωνία επιδεικνύουν θετικό πρόσημο στην εξέλιξη της απασχόλησης. Περισσότερο από το 1/3 (37%) των εργαζομένων στην ΕΕ 27 αναφέρουν ότι η αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 3 έτη. Εξαίρεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, αποτελεί η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία όπου το υψηλότερο ποσοστό μείωσης της απασχόλησης καταγράφεται τα τελευταία δύο χρόνια ( ) και όχι κατά την αρχική περίοδο της κρίσης. Παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στις αναγγελθείσες αναδιαρθρώσεις, με τους εργαζόμενους στη Δανία, τη Φινλανδία και την Σουηδία να αναφέρουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αναδιάρθρωσης στον εργασιακό τους χώρο, σε αντίθεση με τις χώρες της ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚO ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤA ΤΟ

18 Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία και Βουλγαρία). Στη θετική αποτίμηση της αναδιάρθρωσης είναι η επικράτηση της οργάνωσης της εργασίας που σχετίζεται με τα συστήματα υψηλής απόδοσης, μεγαλύτερη αυτονομία των εργαζομένων, πρόσβαση στην κατάρτιση και συμμετοχή των ιδίων στις επιχειρησιακές αποφάσεις. Στην αρνητική αποτίμηση συμπεριλαμβάνεται η αύξηση έντασης της εργασίας και η εργασιακή ανασφάλεια. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε αναδιάρθρωση (κυρίως οι εργάτες) βιώνουν εργασιακό στρες, υψηλότερα επίπεδα ψυχοσωματικών ασθενειών και κατ εξακολούθηση απουσία από την εργασία τους. Για πρώτη φορά μάλιστα η Έκθεση για τις Αναδιαρθρώσεις 2012 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιαρθρώσεων εντοπίζει τον αρνητικό συσχετισμό μεταξύ αναδιάρθρωσης και αυτοαναφερόμενης υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να απολυθούν είναι λιγότερο πιθανό να προσληφθούν σε νέα θέση εργασίας. Οι μακροχρόνια εργαζόμενοι που απολύονται, έχουν μικρότερες πιθανότητες πρόσληψης. Από τις δέκα μεγαλύτερες, καταγεγραμμένες 14, περιπτώσεις απώλειας θέσεων εργασίας, λόγω αναδιάρθρωσης τους τελευταίους 12 μήνες, οι τρείς αφορούν τη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών της ΕΕ. Ξεχωρίζει η περίπτωση της Ελλάδας με την απώλεια θέσεων εργασίας, σταδιακά, 14. After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction - ERM report 2012, Eurofound, November στο δημόσιο τομέα 15 και ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης στους διεθνείς δανειστές της (Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα / Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Ακολουθεί η Nokia, η οποία καταγράφει σημαντικές απώλειες κερδών, κυρίως εξαιτίας του ολοένα και αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά των «smartphones» από εταιρείες όπως η Samsung και η Apple, με αποτέλεσμα την κατάργηση θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της παύσης λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στη Φινλανδία και την Ουγγαρία. Ταυτόχρονα η κοινοπραξία κινητής δικτύωσης με τη Siemens, ανακοινώνει τη μείωση, κατά ¼, του εργατικού δυναμικού της σε διεθνές επίπεδο. Παραδόξως, και παρά την οικονομική αντοχή που επιδεικνύει η Γερμανία, είναι αυτή που καταγράφει δύο από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις απώλειας θέσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης στον ιδιωτικό τομέα αυτή της Schlecker (αλυσίδα φαρμακείων) με θέσεις εργασίας να χάνονται και της εταιρείας ενέργειας E.on με θέσεις αντίστοιχα 15. Η Κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο αποχωρήσεων δημοσίων υπαλλήλων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 3 στάδια: στο πρώτο περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι θα αποχωρήσουν μέσω της διαδικασίας της εφεδρείας λαμβάνοντας για ένα χρόνο μέρος του μισθού τους. Το δεύτερο επίπεδο αφορά σε υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, οι οποίοι εφεξής μπαίνουν σε «προσυνταξιοδοτικό» καθεστώς. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι από τις δύο αυτές περιπτώσεις θα αποχωρήσουν περί τους υπαλλήλους από το Δημόσιο. Οι υπόλοιποι θα απολυθούν μετά από καταργήσεις οργανισμών. 16 ΜΕΛΕΤΗ 39 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

19 εκ των οποίων οι μισές περίπου αφορούν τη χώρα 16. Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημόσιος τομέας στην Ιταλία καταγράφει απώλειες θέσεων εργασίας ενώ η Peugeot Citroen αποφασίζει περικοπές θέσεων εργασίας. Στον αντίποδα οι αναγγελθείσες νέες θέσεις εργασίας, στην πλειοψηφία τους αφορούν τον κλάδο των Υπηρεσιών όπως το εμπόριο, τα ξενοδοχεία και την τροφοδοσία. Μάλιστα, οι σημαντικότερες ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν αλυσίδες σουπερ μάρκετ 17 και οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε νέους και ανέργους. Ιδιαίτερη περίπτωση εδώ, όσον αφορά τις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων, φαίνεται να αποτελεί αυτή της Ιρλανδίας, με σημάδια ανάκαμψης τους τελευταίους 12 μήνες, σε αντίθεση με τις σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, όπως αυτές αποτυπώνονται, κατά την περίοδο Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2011 έως και σήμερα η καταγραφείσα κατάσταση 18 καταδεικνύει 19 περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων με απώλειες θέσεων εργασίας και 30 περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Και καθώς το ποσοστό ανεργίας παραμένει σταθερό στη χώρα -14,7%- από το τρίτο τρίμηνο του 2011, αυτό ίσως αποτελεί 16. Άλλες αναδιαρθρώσεις στη χώρα αφορούν την εταιρεία RWE (στον τομέα της ενέργειας) που αποφασίζει περικοπή θέσεων εργασίας, την πτώχευση του γερμανικού ναυπηγοεπισκευαστικού κολοσσού P+S Werften και την απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και την απόφαση της εμπορικής αλυσίδας Karstadt για την περικοπή, έως το τέλος του 2014, θέσεων εργασίας. 17. Morrisons and Sainsburys, EU Member State Labour Trends in Employment Restructuring Report Q 3, European Union Edition, ERM Quarterly, Issue 3, October ένδειξη θετικών εξελίξεων για την Ιρλανδική οικονομία. Η κινητήρια δύναμη αυτών των αυξήσεων στις νέες θέσεις εργασίας είναι ο κλάδος της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Το 2012 (έως και το τρίτο τρίμηνο του έτους) καταγράφεται «έκρηξη» νέων προσλήψεων, της τάξης των εργαζομένων, κυρίως σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Apple (500 νέες θέσεις), η Hewlett-Packard (280 νέες θέσεις), ή η IBM (300 νέες θέσεις). Σημαντική διαφορά καταγράφεται στα ποσοστά μετατόπισης (χαμένες θέσεις εργασίας ανά απασχολούμενο) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που κυμαίνονται από > του 20% στις χώρες της Βαλτικής, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ουγγαρία έως < του 7% στην Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Ως «μειονεκτούσες» ομάδες 19 θεωρούνται οι χαμηλής εκπαίδευσης εργαζόμενοι, οι μετανάστες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οποίες καταγράφουν μεγαλύτερες πιθανότητες μετατόπισης ακόμη και κατά τον έλεγχο εκείνων των μεταβλητών ανθρώπινου κεφαλαίου όπως η θητεία, το επάγγελμα, η εκπαίδευση κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η πιθανότητα μετατόπισης είναι κατά τρείς φορές μεγαλύτερη στους ανειδίκευτους εργατοτεχνίτες από ότι είναι στους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με περισσότερα από 4 χρόνια θητείας. Διαφορές μεταξύ φύλων δεν καταγράφονται ενώ, οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας φαίνεται να είναι λιγότερο πιθανό να μετατοπιστούν. Το ποσοστό επανένταξης στην αγορά εργασίας μεταξύ εκείνων που εκτοπίστηκαν αγγίζει, κατά μέσο όρο, το 26% στην Ευρωπαϊκή Ένω- 19. After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction - ERM report 2012, Eurofound, November ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚO ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤA ΤΟ

20 ση. Ξεπερνάει ωστόσο το 40% στη Φινλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ολλανδία ενώ, κινείται σε χαμηλά επίπεδα στη Σλοβενία (14%), την Ισπανία (14%), τη Βουλγαρία (16%), την Ελλάδα (16%) και τη Λιθουανία (16%). Οι μεσήλικες (ηλικιακό γκρουπ περίπου 40 ετών), σύμφωνα με τα ευρήματα 20, έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης. Οι μειονεκτούσες ομάδες (εργαζόμενοι χαμηλής εκπαίδευσης, μετανάστες, μειονότητες και μακροχρόνια ασθενείς) έχουν λιγότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το ποσοστό επανένταξης υψηλόβαθμων στελεχών από ότι αυτό των ανειδίκευτων εργατοτεχνιτών. Ακόμη, εργαζόμενοι για πολλά έτη σε μία θέση εργασίας έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να επανενταχθούν σε μία νέα. Κατά τη διετία 1 ο Τρίμηνο του 2008 έως 1 ο Τρίμηνο του 2012, όπως προαναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάνονται στην ΕΕ 27. Η μέτρια ανάκαμψη της απασχόλησης, +1,1 εκατομμύρια, +0,5%, μεταξύ 1 ου Τριμήνου 2010 και 1 ου Τριμήνου 2011, δυστυχώς ακολουθείται από στασιμότητα τους τελευταίους 12 μήνες. Οι κλάδοι της Μεταποίησης και των Κατασκευών συμβάλουν περισσότερο από κάθε άλλο σε αυτή τη μείωση της απασχόλησης, με περισσότερες από επτά εκατομμύρια απώλειες θέσεων εργασίας και με μερίδιο μεγαλύτερο του 100% της συνολικής καθαρής μείωσης της απασχόλησης κατά την υφεσιακή και μετά την ύφεση περίοδο (βλ. Πίνακα 1). Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι διάφοροι δείκτες μέτρησης του βαθμού ικανοποιητικής διαβίωσης συνδέονται άμεσα με τα περιστατικά εργασιακής μετατόπισης 21. Πίνακας 1: Συνολική Απασχόληση / ανά Κλάδο και Μεταβολές 1 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 2012 ΚΛΑΔΟΙ Απασχολούμενοι 2008 (000ς) Απασχολούμενοι 2012 (000ς) Μεταβολή % Μεταβολή Μερίδιο % 2012 Α Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Β Ορυχεία και λατομεία Γ Παραγωγή, εκ των οποίων Γ1 Τρόφιμα, ποτά, καπνός Γ2 Κλωστοϋφαντουργία, ενδύματα, δερμάτινα Γ3 Ξυλεία, χαρτί και εκτύπωση Γ4 Οπτάνθρακας, προϊόντα πετρελαίου Γ5 Χημικά After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction - ERM report 2012, Eurofound, November Fifth European Working Conditions Survey, Eurofound, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012.

21 Γ6 Φαρμακευτικά Γ7 Καουτσούκ, πλαστικά κλπ Γ8 Βασικά μέταλλα Γ9 Υπολογιστές, κλπ Γ10 Ηλεκτρικός εξοπλισμός Γ11 Μηχανήματα, κλπ Γ12 Μεταφορά Γ13 Λοιπά και επισκευές Δ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αέριου, ατμού και κλιματισμού Ε Ύδρευση, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, κλπ ΣΤ Κατασκευές Ζ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων, κλπ H Μεταφορά και αποθήκευση Θ Διαμονή και δραστηριότητες υπηρεσιών τροφίμων Ι Πληροφορίες και επικοινωνίες, εκ των οποίων Ι1 Εκδόσεις, μετάδοση εκπομπών Ι2 - Τηλεπικοινωνίες Ι3 Πληροφορίες και υπηρεσίες πληροφοριών Κ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Λ Δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Μ Επαγγελματικός, επιστημονικός και τεχνικός, εκ των οποίων Μ1 Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονική, μηχανική, κλπ Μ2 Επιστημονική έρευνα/ανάπτυξη M3 Άλλοι επιστημονικοί, επαγγελματικοί, τεχνικοί Ν Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ο Δημόσια διοίκηση/άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Π Εκπαίδευση Ρ Υγεία, εκ των οποίων Ρ1 Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας Ρ2 Φροντίδα κατ οίκον και κοινωνική μέριμνα Σ Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Τ - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Υ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Φ Δραστηριότητες εκτός επικράτειας οργανισμών ΔΑ Ευρωπαϊκή Ένωση των Σημείωση: ΔΑ = καμία απάντηση Πηγή: ELFS τριμηνιαία στοιχεία (υπολογισμοί του συγγραφέα), Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη). ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚO ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤA ΤΟ

22 Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο πρόσφατες καταγραφές (3 ο τρίμηνο 2012) 22 καταδεικνύουν ότι ο κλάδος της Μεταποίησης εξακολουθεί να καταγράφει τις περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας (32.501). Ακολουθούν η Δημόσια Διοίκηση (25.500), οι Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες (16.076), το Λιανικό Εμπόριο (8.446) και η Πληροφόρηση και Επικοινωνία (6.251). Παραδόξως, όπως και στην πρώτη κατηγορία έτσι και εδώ ο μεγαλύτερος αριθμός ανακοινωθέντων νέων θέσεων εργασίας καταγράφεται στον τομέα της Μεταποίησης (8.350 νέες θέσεις εργασίας) και ακολουθούν οι Μεταφορές και Αποθήκευση (7.240), η Λιανική Πώληση (3.554), η Πληροφόρηση και Επικοινωνία (2.380) και η Διοικητική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση (2.221) βλ. Διάγραμμα 2. Ο κλάδος της Μεταποίησης όπως ήδη αναφέρθηκε 23 επηρεάζεται περισσότερο από όλους τους κλάδους κατά τη συνεχιζόμενη ύφεση, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας και το Παραδόξως, σε γενικές γραμμές η απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες καταγράφει αυξητικές τάσεις τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012 (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει το 3 ο τρίμηνο) και παρά την επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ (βλ. Διάγραμμα 3). οδο Το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά περίπου 20% το 2011, ωστόσο αυξάνεται το 2012 εξαιτίας κυρίως της συνεχιζόμενης στασιμότητας σε αναπτυξιακές προοπτικές. Μία ιδιαίτερη υποκατηγορία στην Μεταποίηση, ο εξοπλισμός αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων καταγράφει απώλεια θέσεων εργασίας το 2008 και 2009 και το 2011 και Οι αναγγελθείσες νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό υπερδιπλασιάζεται την ίδια περίοδο, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η κατηγορία «εσωτερική αναδιάρθρωση» αφορά την πλειοψηφία των περιπτώσεων 24 με συνεχώς ανοδικές τάσεις (77% το 3 ο τρίμηνο του 2012 και 62% το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους). Το ποσοστό πτωχεύσεων / παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης ( ), οριακά υποχωρεί ( ) και αυξάνεται το Τις ίδιες αυξητικές τάσεις καταγράφει η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων ωστόσο, εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα της προύφεσης περιόδου. Τέλος, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας λόγω συγχωνεύσεων ή εξαγορών καταγράφει αύξηση το 2012, μετά από μία περίοδο μείωσης κατά τη διάρκεια και κατά τη μετά ύφεση περίοδο (βλ. Διάγραμμα 4). Έτσι, το ποσοστό των περιπτώσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της Μεταποίησης υπολογίζεται σε περίπου 48% επί του συνολικού αριθμού των δημοσιευμένων θέσεων (από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιαρθρώσεων καθώς και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εργασίας που χάνονται κατά την περί- 22. ERM Quarterly, Issue 3, October Βλ. Πίνακα 1 & Διάγραμμα Βλ. ενότητα ΜΕΛΕΤΗ 39 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

23 Διάγραμμα 2: Θέσεις Εργασίας που Χάνονται ή / και Δημιουργούνται, 3ο Τρίμηνο 2012, ανά Κλάδο Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Πληροφόρηση και επικοινωνία Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κλπ. Βιομηχανία Δημόσια διοίκηση, κλπ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κλπ. Πληροφόρηση και επικοινωνία Μεταφορά και αποθήκευση Βιομηχανία -35,000-25,000-15,000-5,000 5,000 15,000 Πηγή: ERM Quarterly, Issue 3, October Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη). Διάγραμμα 3: Συνολικά Αναγγελθείσες Απώλειες Θέσεων Εργασίας (ΕRM), ανά Έτος & Κλάδο, Άλλα Μεταφορές/επικοιν. Άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες Χρηματοοικονομικές Λιανική πώληση Δημόσια διοίκηση Μεταποίηση υπηρεσίες Σημείωση: Τα στοιχεία του 2012 αφορούν το 1ο Τρίμηνο και το 2ο Τρίμηνο. Πηγή: ERM, Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη). ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚO ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤA ΤΟ

24 Διάγραμμα 4: Μερίδιο Απώλειας Θέσεων Εργασίας (%) / ανά τύπο Αναδιάρθρωσης, ο Τρίμηνο Άλλα Μετεγκαταστάσεις Συγχώνευση/εξαγορά Πτώχευση/κλείσιμο Σημείωση: Η βασική κατηγορία «εσωτερική αναδιάρθρωση (δεν αποτυπώνεται) αφορά το εναπομείναν μερίδιο των αναγγελθέντων απωλειών θέσεων εργασίας. Ο όρος «μετεγκαταστάσεις» αναφέρεται και στις offshore εταιρείες.. Πηγή: ERM, Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη). Διάγραμμα 5: Αναγγελθείσες Αναδιαρθρώσεις ( ), ΕΕ Πολωνία Βουλγαρία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Γερμανία Σλοβενία Ουγγαρία Λιθουανία Βέλγιο Αυστρία ΕΕ27 Σλοβακία Πορτογαλία Λουξεμβούργο Ρουμανία Γαλλία Λετονία Τσεχία Κυπρός Ολλανδία Ιρλανδία Εσθονία Ην.Βασίλειο Μάλτα Δανία Σουηδία Φιλανδία Πηγή: 5EWCS, Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Χαρίση Αικατερίνη). 22 ΜΕΛΕΤΗ 39 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

25 3. Αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με τις πρόσφατες καταγραφές του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης των Αλλαγών (Νοέμβριος 2012) αλλά και τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 25, το 37% των εργαζομένων στην ΕΕ αναφέρει μεταβολή της εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης ή αναδιοργάνωσης του εργασιακού χώρου. Για μία ακόμη φορά υπάρχει σημαντική διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι, η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά αναδιαρθρώσεων (μεταξύ 55% και 62%) ενώ, χώρες όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία αλλά και η Ιταλία και η Γερμανία κινούνται σε χαμηλά επίπεδα (βλ. Διάγραμμα 5). Σύμφωνα με την πέμπτη κατά σειρά ευρωπαϊκή έρευνα για τις εργασιακές σχέσεις 26, το 42% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση αναφέρουν αύξηση της έντασης εργασίας, για παράδειγμα εργασία σε περιορισμένο χρόνο (σχεδόν κατά το ήμισυ) και σε υψηλούς ρυθμούς, συγκρινόμενο με το 34% σε μη αναδιαρθρωμένες επιχειρήσεις. Οι πιθανότητες αναφοράς υψηλότερων ποσοστών στο πεδίο της έντασης εργασίας, επί του συνόλου, είναι κατά 45% αυξημένες για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε αναδιάρθρωση ενώ, οι πιθανότητες αναφοράς ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων είναι κατά 53% περισσότερες από ότι σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που δεν έχουν υποστεί αναδιάρθρωση. βλ. Πίνακα Employment Restructuring Report Q 3, European Union Edition, Fifth European Working Conditions Survey, Eurofound, April 2012 updated. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Από την συγκριτική αποτύπωση της πορείας της απασχόλησης. προκύπτουν τέσσερις ομάδες χωρών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Από την συγκριτική αποτύπωση της πορείας της απασχόλησης. προκύπτουν τέσσερις ομάδες χωρών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται Τεύχος 196, Ιούλιος - Αύγουστος 2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Από την συγκριτική αποτύπωση της πορείας της απασχόλησης προκύπτουν τέσσερις ομάδες χωρών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από χώρες (Γερμανία, Μάλτα, Λουξεμβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Γενικές διαπιστώσεις Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα Γενικές διαπιστώσεις 1.Κατά την περίοδο της κρίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα