ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C++ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του Μωυσίδη Ιωάννη Θεσσαλονίκη, 07/06/2013

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C++ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Μωυσίδης Ιωάννης Πτυχιούχος Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου(Άρτα),2004 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Πετράκης Ανδρέας Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την../06/2013 Κος Ασημόπουλος Νικόλαος Κος Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν με την υποστήριξή τους και την καθοδήγησή τους για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω των επιβλέπωντα καθηγητή κ.πετράκη Ανδρέα για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου, για την καθοδήγηση όπως και την άμεση ανταπόκριση όποτε χρειάστηκε, όπως και για τις οδηγίες για την συγγραφή και την υλοποίηση της μελέτης αυτής. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που μου παρείχε καθ όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 3

4 Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπλήρωσης των απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας. Στην εργασία αυτή υλοποιείται ανάπτυξη λογισμικού στην γλωσσα προγραμματισμού C++ με σκοπό την πλήρη μελέτη των γραμμικών στοχαστικών υποδειγμάτων. Για την υλοποίηση του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Orwell Dev-C++ συγκεκριμένα η έκδοση , καθώς και η βιβλιοθήκη πινάκων Eigen Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική Ανάλυση, Ανάλυση Δεδομένων, Γλωσσα Προγραμματισμού C++, Γραμμικά Στοχαστικά Υποδείγματα 4

5 Abstract This dissertation carried out under fulfillment of the requirements of the Graduate Programme, Department of Applied Informatics, University of Macedonia in cooperation with the Technological Educational Institute of Western Macedonia. In this paper we implemented software development in programming language C + + to fully study of linear stochastic models. For the implementation of the software program used Orwell Dev-C + + specific version , and the library tables Eigen Keywords: Statistical Analysis, Data Analysis, Programming Language C + +, Linear Stochastic Models 5

6 Περιεχόμενα Περίληψη 4 Abstract 5 Περιεχόμενα 7 Κατάλογος Εικόνων 9 Κατάλογος Γραφημάτων 10 Κεφάλαιο 1 ο Κεφάλαιο 2 ο 1.1 Στατιστική Μορφές και Είδη Δεδομένων Απαραίτητες Έννοιες Ανάλυση Δεδομένων Παραγοντική Ανάλυση Μέθοδοι Ανάλυσης Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων 13 (Exploratory Factor Analysis) Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 13 (Principal Component Analysis) Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 13 (Correspondence Analysis) Πολυδιάστατη Κλιμακοποίηση 13 (Multidimensional Scaling) 2.1 Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Εκτίμηση των Συντελεστών του Υποδείγματος Βαθμοί Ελευθερίας 18 (D (Degree s of Freedom) 6

7 2.4 Μέσα Τετράγωνα 19 (Mean Squares) 2.5 Ο Λόγος F των Μέσων Τετραγώνων Συντελεστής Προσδιορισμού R 2 (The Coefficient of Determination of R-Square) Ο Διορθωμένος Συντελεστής Προσδιορισμού 20 (The Adjust Coefficient of Determination Or Adjust R-Square) 2.8 Στατιστική Ανάλυση Το Στατιστικό Durbin-Watson 23 Κεφάλαιο 3 ο 3.1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η Βιβλιοθήκη Eigen/Dense Ανάπτυξη Κώδικα Ανάλυση Κώδικα 47 Κεφάλαιο 4 ο 4.1 Ανάλυση δεδομένων Έλεγχος Σταθερότητας Μοντέλου Συντελεστές Προσδιορισμού R 2 Του Μοντέλου Διορθωμένοι Συντελεστές Προσδιορισμού Διασπορά και Τυπική Απόκλιση Μοντέλου-Συντελεστών Έλεγχος Προσήμου Συντελεστών Το Στατιστικό «Τ» Έλεγχος Σημαντικότητας Επιλογή του καλύτερου και απλούστερου μοντέλου Έλεγχος πολυσυγγραμικότητας με Pearson, VIF 60 Βιβλιογραφία Διαδικτυακές πηγές 65 7

8 Κατάλογος εικόνων Εικόνα 1. Αρχείο paradeigma.txt Εικόνα 2. Αποτελέσματα προγράμματος 1 η σελίδα Εικόνα 3. Αποτελέσματα προγράμματος 2 η σελίδα Εικόνα 4. Αποτελέσματα προγράμματος 3 η σελίδα Εικόνα 5. Αποτελέσματα προγράμματος 4 η σελίδα 8

9 Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1.Γραφική παράσταση των καταλοίπων Γράφημα 2.Γραφική παράσταση τυποποιημένων καταλοίπων Γράφημα 3. Γραφική παράσταση studentized residuals Γράφημα 4.Γραφική παράσταση R-students 9

10 Κεφάλαιο 1 ο 1.1 Στατιστική Στην εποχή την οποία διανύουμε και η οποία θεωρείται εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας, άρχισαν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο διάφορες στατιστικές αναλύσεις με σκοπό την εξαγωγή γνώσης από εμπειρικά δεδομένα. Ως Στατιστική ορίζεται η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων. 1 Στην ουσία όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό σε περιγραφική στατιστική και σε μία άλλη διάσταση της στατιστικής η οποία είναι η συμπερασματολογία και η οποία στηρίζεται στην προσπάθεια που γίνεται για εξαγωγή συμπερασμάτων κάτω απο συνθήκες αβεβαιότητας. 1.2 Μορφές και είδη δεδομένων Ο όρος δεδομένα αναφέρεται σε μετρήσεις ή παρατηρήσεις που προέρχονται απο ένα πείραμα ή μια δειγματοληπτική έρευνα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι ή ποσοτικά δηλαδή αριθμητικά ή ποιοτικά δηλαδή κατηγορικά. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα ποσοτικά δεδομένα είναι αριθμητικές παρατηρήσεις σε αντίθεση με τα ποιοτικά τα οποία είναι κατηγορικές παρατηρήσεις Απαραίτητες έννοιες Μεταβλητές ονομάζουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα ως προς τα οποία εξετάζουμε ένα πλήθος και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ποιοτικές μεταβλητές και είναι εκείνες που δεν επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί. Ποσοτικές είναι εκείνες που επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους είναι αριθμοί

11 1.3 Ανάλυση δεδομένων Η ανάλυση δεδομένων είναι μια διαδικασία επιθεώρησης, καθαρισμού, μετατροπής και μοντελοποίηση δεδομένων με σκοπό την προβολή χρήσιμων πληροφοριών γεγονός που υποδηλώνει συμπεράσματα και την υποστήριξη λήψεων αποφάσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έχει πολλαπλές προσεγγίσεις στην επιστήμη. Η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι μια ιδιαίτερη τεχνική ανάλυσης δεδομένων και εστιάζει στην μοντελοποίηση και την ανακάλυψη της γνώσης. Σε στατιστικές εφαρμογές, μερικοί άνθρωποι χωρίζουν την ανάλυση των δεδομένων σε περιγραφικές στατιστικές, διερευνητική ανάλυση των δεδομένων, και επιβεβαιωτική ανάλυση των δεδομένων. 1.4 Παραγοντική ανάλυση Η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) είναι ένα είδος στατιστικής ανάλυσης, το οποίο ανήκει σε μία ομάδα στατιστικών διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό μοτίβων σε σχετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων με πολλές μεταβλητές. Χρησιμοποιείται κυρίως απο ερευνητές των κοινωνικών επιστημών σε αναλύσεις προβλημάτων κατα τις οποίες σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν τα δείγματα δεν μπορούν να μετρηθούν απευθείας Μεθόδοι ανάλυσης Οι μεθόδοι ανάλυσης των δεδομένων είναι: Διερευνητική ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis) Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) Πολυδιάστατη Κλιμακοποίηση (Multidimensional Scaling) 4 3 Παπαδημητρίου Γ.(2007) Η Ανάλυση Δεδομένων, Εκδόσεις Τυπωθήτω 4 E%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC% CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uoi.gr %2Fschools%2Fearly-childhood%2Fsse%2FPapadimitriou.pps&ei=Uq- 4Uf2bBsaB4ATIkIGoBQ&usg=AFQjCNGkYP52FyCIp1O-WLk7TvV5xv4tSQ&bvm=bv ,d.bGE 11

12 1.5.1 Διερευνητική ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) τους. Χρησιμοποιείται για την αρχική διερεύνηση των μεταβλητών μέσα απο την ομαδοποίησή Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis) Η μέθοδος της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών είναι μια τεχνική που σκοπό έχει την δημιουργία νέων μεταβλητών, οι οποίες είναι γραμμικοί συνδιασμοί των αρχικών μεταβλητών έτσι ώστε να είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους και να περιέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης των αρχικών µεταβλητών. Οι νέες µεταβλητές που παράγονται ονοµάζονται Κύριες Συνιστώσες Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) Η ανάλυση των αντιστοιχιών είναι μία μέθοδος αλληλεξάρτησης και έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται μή γραμμικές σχέσεις και διακριτά δεδομένα και παρέχει μία πολυδιάστατη αναπαράσταση αλληλεξάρτησης διακριτών δεδομένων Πολυδιάστατη Κλιμακοποίηση (Multidimensional Scaling) Η Πολυδιάστατη Κλιμακοποίηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνική που παράγει μια πολυδιάστατη γεωμετρική αναπαράσταση του εικονικού χώρου των αντικειμένων, όπου τα αντικείμενα αυτά σχετίζονται άμεσα με την αναπαράστασή τους στον γεωμετρικό χώρο %CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A1%CE%B5%CE%BA%CE%BF %CF%8D%CF%84%CE%B7.pdf 7 12

13 Κεφάλαιο 2 ο 2.1 Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Ένα σημαντικό γεγονός στην προσπάθεια μας είναι η πρόβλεψη της τιμής μίας η περισσοτέρων μεταβλητών κάτω από κάποιες συνθήκες. Οι συνθήκες περιγράφονται από μεταβλητές, που λέγονται προβλέπουσες μεταβλητές ή «ανεξάρτητες μεταβλητές» (predictor variables ή independent variables). Η μεταβλητή της οποίας «προβλέπουμε» τις τιμές της λέγεται εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable) ή απόκριση (response). Τα δεδομένα συνήθως ταξινομούνται σαν πίνακας ως εξής: x11 x21 x31... xm y1 x12 x22 x32... xm2 y2 x13 x23 x33... xm3 y x1 n x2n x3n... xmn y n Η i στήλη του παραπάνω πίνακα παριστάνει τις τιμές της μεταβλητής x i. Η j γραμμή του παραπάνω πίνακα παριστάνει τα δεδομένα της j εκτέλεσης του πειράματός μας x, x,..., x είναι οι τιμές των προβλεπουσών μεταβλητών x1, x2,..., xm αντίστοιχα και y j η με 1j 2j mj προκύπτουσα τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής y. Η μορφή ενός γραμμικού μοντέλου είναι η Y 0 1x1 2x2... mxm όπου : η εξαρτημένη μεταβλητή x1, x2,..., x : οι ανεξάρτητες ή προβλέπουσες μεταβλητές m 1, 2,..., : οι ζητούμενοι συντελεστές ή συντελεστές παλινδρόμησης m : είναι το σφάλμα του μοντέλου 7 13

14 2.2 Εκτίμηση των Συντελεστών του Υποδείγματος Με δεδομένες τις προηγούμενες παραδοχές παίρνουμε το σύστημα: Y1 0 1x11 2x21... mxm 1 1 Y2 0 1x12 2x22... mxm Yn 0 1x1 n 2x2n... mxmn n (Σ1) Θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για να υπολογίσουμε τα β i, όπου i 0,1,2,..., m. Αν κάνουμε αντικατάσταση τις τιμές που μας δίνει η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων τότε το υπόδειγμά μας θα έχει την μορφή: Y x x x m m Η τιμή Υ θα είναι η εκτίμηση της πραγματικής τιμής της Υ όταν δοθούν οι τιμές των x1, x2,..., x m και φυσικά διαφέρει κατά ένα σφάλμα. Θέτω y yˆ, i1,2,..., nκαι σύμφωνα με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων το i i i ζητούμενο είναι το άθροισμα n i1 να γίνει ελάχιστο. 2 i Οι διαφορές y yˆ λέγονται υπόλοιπα (residuals). i i i Συμβολισμοί: Y y0, y1, y2,..., y, 14

15 X 1 x11 x21 xm 1 1 x12 x22 xm2, x1 n x2n xmn 0, 1, 2,..., (διάνυσμα συντελεστών), RES 0, 1, 2,..., (διάνυσμα σφαλμάτων), τότε το σύστημα (Σ1) γράφεται: Y XB RES με άγνωστο τον πίνακα Β δηλαδή τους (m+1) συντελεστές 0, 1, 2..., m, Είναι προφανές ότι από το (Σ1) έχω: m 2 j i Xij yj i0 2 οπότε: n n m 2 2 j ( xij yj ) j1 j1 i0 Το δεύτερο μέλος της προηγούμενης ισότητας είναι μία συνάρτηση με (κ+1) αγνώστους τα. Δηλαδή είναι: 2 2 0, 1, 2..., m, και ζητάμε το ελάχιστο αυτής της συνάρτησης. n n m f 0, 1, 2,.., m j ( xij y j ) j1 j1 i0 Εφαρμόζοντας γνωστές μεθόδους βελτιστοποίησης μιας συνάρτησης προκύπτει ότι ο πίνακας 0, 1, 2,..., δίνεται από την σχέση B p X Y, όπου X p είναι ο ψευδοαντίστροφος κατά Moore του πίνακα X (pseudoinverse). 15

16 Η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f δηλαδή η ελάχιστη τιμή του αθροίσματος n i1 των τετραγώνων των σφαλμάτων αποδεικνύεται ότι δίνεται από τον n 2 T τύπο ( ˆ i i ) n p SSE y y Y I XX Y. i1 Η ποσότητα SSE λέγεται διασπορά και οφείλεται σε σφάλματα είτε σε άλλους απροσδιόριστους παράγοντες και μπορεί να υπολογιστεί και χωρίς την εύρεση του μοντέλου. 2 j Αν Y 1 n yi n i 1 n 2. τότε με SST συμβολίζω το άθροισμα SST yi y i1 Αποδεικνύεται εύκολα ότι ισχύουν οι σχέσεις: n n T 1 T T 1 yi yi και n n n i1 n i1 n n SST SST=Y Y- Y J Y =Y (I - J )Y Η ποσότητα SST λέγεται συνολική διασπορά γύρω από τον μέσο όρο και είναι μία ποσότητα η οποία μπορεί να υπολογιστεί χωρίς την γνώση του μοντέλου. Ο πίνακας Ι n είναι ο n x n μοναδιαίος πίνακας, του οποίου όλα τα στοιχεία είναι μονάδα δηλαδή είναι: I n Αν θέσω yˆ 0 1x1 2x2... mxm g( x1, x2,..., xm) yˆ x x... x g( x, x,..., x ), Και i 0 1 1i 2 2i m mi 1i 2i mi με i 1,2,3,..., n τότε με SSR συμβολίζω το άθροισμα n SSR ( yˆ y) ( yˆ y) ( yˆ y)... ( yˆ y) i1 i n 16

17 και με την βοήθεια των πινάκων είναι T 1 SSR Y ( XX p Pn) Y n Η ποσότητα SSR λέγεται διασπορά γύρω από τον μέσο όρο που επαληθεύεται ή εξηγείται από το γραμμικό μοντέλο και όπως προκύπτει από τον παραπάνω τύπο μπορεί να υπολογιστεί και χωρίς την εύρεση του γραμμικού μοντέλου. Προφανώς ισχύει Πράγματι SSR SSE SST T 1 T T 1 SSR SSE Y ( XX p Pn ) Y Y ( In XX p ) Y Y ( XX p Pn In XX p ) Y n n T 1 T 1 Y ( In Pn ) Y Y InY ( PY n ) n n T 1 ( T Y Y Y PY n ) SST n 2.3 Βαθμοί Ελευθερίας (Degree s Of Freedom) Βαθμός ελευθερίας της παλινδρόμησης R (Regression) Ο βαθμός ελευθερίας της παλινδρόμησης R καθορίζεται από το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου, δηλαδή είναι το πλήθος m των ανεξάρτητων μεταβλητών x 1, x 2,, x m και συμβολίζεται df R m (d.f. = degree of freedom) Βαθμός ελευθερίας της συνολικής διασποράς T (Total) Ως βαθμός ελευθερίας της συνολικής διασποράς ορίζεται ο αριθμός n-1 όπου n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων και συμβολίζεται df T n 1. Βαθμός ελευθερίας των σφαλμάτων E (Errors) Ως βαθμός ελευθερίας των σφαλμάτων ορίζεται ο αριθμός δηλαδή df df df n 1 m n m 1 E. T R df TdfR και συμβολίζεται df E 17

18 2.4 Μέσα Τετράγωνα (Mean Squares) Μέσα τετράγωνα παλινδρόμησης (R) (MEAN SQUARE OF REGRESSION) Συμβολίζονται με MSR και είναι MSR SSR df R SSR m Μέσα τετράγωνα σφαλμάτων (E) (MEAN SQUARE OF RESIDUALS) SSE SSE 2 Συμβολίζονται MSE και είναι MSE s df n m 1 E Μέσα τετράγωνα της συνολικής διασποράς (T) (TOTAL MEAN SQUARE) SST Συμβολίζονται MST και είναι MST Var(Y) n 1 γι αυτό δεν αναφέρουμε τα μέσα τετράγωνα της διασποράς, αλλά μιλάμε για διασπορά της εξαρτημένης μεταβλητής Y Ο Λόγος F Των Μέσων Τετραγώνων Ο λόγος F ορίζεται από την ισότητα MSR F και λέγεται το στατιστικό F του μοντέλου. Όπως MSE θα δούμε η τιμή του καθορίζει αν το μοντέλο είναι ή δεν είναι σταθερό. 18

19 2.6 Συντελεστής Προσδιορισμού R 2 (The Coefficient Of Determination Or R-Square) Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 SSR ορίζεται από την ισότητα R 2 SST SST SSE SSE και επειδή SSR SST SSE έχω R 2 1 SST SST Προφανώς 0 R 2 1 Αν R 2 1 τότε SSE 0 και η προσαρμογή του μοντέλου είναι καλή. Αντίθετα αν R 2 0 τότε SSE SST και η προσαρμογή του μοντέλου δεν είναι καλή. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 είναι ένας καθαρός αριθμός και η ποσότητα 100R 2 το ποσοστό της συνολικής διασποράς του μοντέλου 7. εκφράζει 2.7 Ο Διορθωμένος Συντελεστής Προσδιορισμού (The Adjusted Coefficient Of Determination Or Adjusted R-Square) Αν το μέγεθος n του δείγματος είναι μικρό σε σχέση με τον αριθμό των μεταβλητών m, τότε αντί να υπολογίσουμε τον συντελεστή προσδιορισμού R 2 από την ισότητα R 2 1 SSE SST είναι «καλύτερο» να υπολογίσουμε τον διορθωμένο συντελεστή προσδιορισμού ισότητα R 2 1 MSE MST 2 R από την Επειδή MSE SSE n m 1 SST n 1 2 S και MST Var(Y ) η παραπάνω ισότητα γίνεται 2 2 S R 1 Var( Y ) 19

20 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο όταν S 2 Var(Y ) 2 R μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές και αυτό συμβαίνει Επειδή R 2 MSE 2 1 R MST SSE n 1 SST m 1 2 n 1 SSE R 1 n 1 n m 1 SST αλλά R 2 1 SSE SST SSE SST 1 R 2 n 1 2 άρα R 1 1 R (1) n m 1 2 ή λύνοντας ως προς R 2 έχω n 1 n m 1 R n m R 1 R 1 R 1 R 2 n m R n 1 2 n 1 (2) 2.8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αν για τα σφάλματα, i1,2,..., nποθέσουμε ότι ισχύει E( i) 0 και Var( i ) i1,2,..., nτότε επειδή τα ακολουθούν την κανονική κατανομή το άθροισμα n i1 2 για κάθε ακολουθεί την κατανομή x 2 με nm1βαθμούς ελευθερίας (όπως είδαμε) συνεπώς το SSE ακολουθεί την 2 i κατανομή x 2 n m1 Όμοια το SSR ακολουθεί την κατανομή Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι ο λόγος F MSR MSE SSR / m SSE / n m 1 x 2 m δηλαδή την x 2 με m βαθμούς ελευθερίας. ακολουθεί την κατανομή Fm,n m1 δηλαδή την κατανομή F με m και n-m-1 βαθμούς ελευθερίας. 20

21 Έστω ότι a είναι το επίπεδο σημαντικότητας με το οποίο θέλουμε να κάνουμε τους ελέγχους μας. Αρχικά θα ελέγξουμε αν το μοντέλο μας μπορεί να σταθεί σαν μαθηματική συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή την y και προβλέπουσες τις x1, x2,..., x m. Προφανώς το μοντέλο μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σαν μοντέλο πρόβλεψης αν είναι m 0. δηλαδή η μεταβλητή y είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από τις x1, x2,..., x m Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται ως εξής: Βρίσκω την κρίσιμη τιμή f F m,n m1, a από τον πίνακα της κατανομής F. Ορίζω την μηδενική υπόθεση Η 0 που είναι πάντα η H0: m 0 ενώ η εναλλακτική Η 1 είναι 1 :( 1 0) ή( 2 0) ή... ή( m 0). Βρίσκω το διάστημα αποδοχής της Η 0 που είναι το (0, f) και το διάστημα απόρριψης της Η 0 που είναι το f,. Αν ο λόγος 0,f F δέχομαι την Η 0 δηλαδή δέχομαι ότι m 0 δηλαδή το γραμμικό μοντέλο είναι σταθερό Y 0 που σημαίνει ότι η y δεν είναι συνάρτηση των x1, x2,..., x m. Αν ο λόγος f, F απορρίπτω την Η 0 δηλαδή δέχομαι ότι δεν είναι όλα τα 1, 2,..., m μηδέν, δηλαδή δέχομαι ότι το γραμμικό μοντέλο δεν είναι σταθερό. f Αποδοχή της Η 0 απόρριψη Η 0 21

22 2.9 ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ DURBIN WATSON Το στατιστικό Durbin Watson είναι μία ποσότητα με την βοήθεια της οποίας ελέγχουμε την γραμμική εξάρτηση ή ανεξαρτησία των υπολοίπων ψ i (correlated errors).ορίζεται από τον τύπο ( ) ( )... ( ) dw n n n ή dw n i2 ( ) i n i1 2 i1 2 Από κατάλληλους πίνακες προσδιορίζω τις ποσότητες dw και L dw (είναι dwl dwu ) και ανάλογα την διάταξη των dw, dw, dw,4 dw,4 dw έχω τα επόμενα συμπεράσματα. L U u L U dw dw Υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση των υπολοίπων L dwl dw dwu Δεν έχουμε καποιο συμπέρασμα (ασαφής περιοχή) dw dw 4 dw Δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση Ηο U U 4 dw dw 4 dw Δεν έχουμε κάποιο συμπέρασμα (ασαφής περιοχή) u L 4 dwl dw Η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων είναι αρνητική Η μηδενική υπόθεση H 0 ορίζεται ως εξής: H 0 : τα κατάλοιπα δεν είναι γραμμικά εξαρτημένα Αν το γράφημα των καταλοίπων έχει την παρακάτω μορφή τότε τα κατάλοιπα είναι θετικά συσχετισμένα. 22

23 ε i /σ 0 i ε i /σ Αν το γράφημα των καταλοίπων έχει την παρακάτω μορφή τότε τα κατάλοιπα είναι αρνητικά συσχετισμένα 7. 0 i 23

24 Κεφάλαιο 3 ο 3.1 Οδηγίες εγκατάστασης Για την σωστή και αποτελεσματική εγκατάσταση των προγραμμάτων χρησιμοποιήσαμε την γλώσσα προγραμματισμου C++ και ποιο συγκεκριμένα την εκδοση Dev-Cpp σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη πινάκων Eigen/Dense που περιλαμβάνει πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην γραμμική άλγεβρα όπως πίνακες,διανύσματα και άλλα που αναλύονται πρακάτω. Για την σωστή λειτουργία του προγράμματος τοποθετήσαμε την βιβλιοθήκη Eigen/Dense στα include των βιβλιοθηκών που περιλαμβάνει η Cpp μετά την εγκατάσταση στον υπολογιστή μας. Για να μπορέσει κάποιος να το υλοποιήσει και να τρέξει τον κώδικα αρχικά πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του Dev-Cpp της οποίας οι απαιτήσεις είναι: windows 95 και νεότερες εκδόσεις των windows 32ΜΒ μνήμης τυχαίας προσπέλασης(ram) και τέλος για να μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα χρειάζεται το αρχείο MSVCRT.DLL, δηλαδή αρχείο βιβλιοθήκης του υπολογιστή μας και το οποίο υπάρχει απο την εγκατάσταση των windows 95 και των νεότερων εκδόσεων του, συνεπώς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για το αρχείο αυτο απο την στιγμή που έχουμε κάνει σωστή εγκατάσταση του λειτουργικού μας συστήματος. Αφου λοιπόν κάνουμε εγκατάσταση των παραπάνω προγραμμάτων ανοίγουμε την Dev-Cpp Στη συνέχεια δημιουργούμε το πρόγραμμα μας και το εκτελούμε. Στην παρούσα εργασία ανοίγουμε το πρόγραμμα με όνομα main.ccp. Για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα έχουμε 2 τρόπους εκτέλεσης: 1ος τρόπος Πηγαίνουμε στην γραμμή εργαλειών και πατάμε executecompile. Αφού γίνει το compile πηγαίνουμε και πατάμε executerun. 2ος τρόπος Πηγαίνουμε στην γραμμή εργαλειών και πατάμε exectutecompile&run(η εναλλακτικά F9). Και με τους 2 τρόπους το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 24

25 Όπως τρέχει το πρόγραμμα μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο το οποίο μένει ανοιχτό για λίγα δευτερόλεπτα και μετά κλείνει μόνο του. Για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα πάμε Έναρξηκαι πληκτρολογούμε cmd.exe. Μας βγάζει ένα νέο παράθυρο σε περιβάλλον Ms-Dos. Για να δούμε το πρόγραμμα μας πρέπει να βρούμε το μονοπάτι (path) όπου έχουμε αποθηκευμένο το πρόγραμμά μας. Για να γίνει αυτό πληκτρολογούμε την εντολή cd <όνομα φακέλου>. Το επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να βρούμε τον φάκελό μας. Αφού βρούμε τον φάκελό μας πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου με την κατάληξη <ονομα αρχειου>.cpp και το εκτελούμε. 3.2 Η βιβλιοθήκη Eigen/Dense Για την χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης Eigen/Dense το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσουμε και να εξάγουμε τον κώδικα.στην ουσία αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε τα αρχεία επικεφαλίδας(headers) και στην ουσία είναι τα μόνα τα οποία χρησιμοποιούνται. Η βιβλιοθήκη Eigen/Dense είναι μια βιβλιοθήκη πινάκων που περιλαμβάνει πρότυπα γραμμικής άλγεβρας. Δημιουργήθηκε απο τους Benoît Jacob και Gaël Guennebaud και είναι δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καί να αναβαθμίσουμε εντελώς δωρεάν και ελεύθερα. Είναι ένα πολύ ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει όλα τα μεγέθη πινάκων απο μικρούς σταθερού μεγέθους μέχρι τεραστίων πινάκων ακόμα και αραιούς πίνακες. Υποστηρίζει όλους τους βασικούς αριθμητικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων των ακέραιων, και είναι εύκολα επεκτάσιμο με τυχαίους αριθμητικούς τύπους. Επίσης υποστηρίζει διάφορους τύπους πινάκων μαζί και τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας. Παρέχει πολλές εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως η μη γραμμική βελτιστοποίηση, λειτουργίες πινάκων, ένα πολυώνυμικό solver, FFT, και πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα του.παρέχει διανυσματοποίηση και γίνεται για SSE 2/3/4, NEON ARM, και AltiVec σύνολα οδηγιών, με εναλλακτικό μη διανυσματικό κώδικα. Σε σταθερού μεγέθους πίνακες είναι πλήρως 25

26 αναπτυγμένο: η δυναμική κατανομή μνήμης αποφεύγεται, και οι βρόχοι ξετυλίγονται όταν αυτό έχει νόημα. Για τους μεγάλους πίνακες ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην cache. Είναι αξιόπιστο απο το γεγονός ότι επιλέγονται προσεκτικά αλγόριθμοι που χαρακτηρίζονται για την αξιοπιστία τους, και έχει ελεγχθεί διεξοδικά μέσα από τη δική τους σουίτα δοκιμής (πάνω από 500 εκτελέσιμα), το πρότυπο σουίτα δοκιμής Blas, και τα μέρη του LAPACK σουίτα δοκιμής. Και ένα μεγάλο πλεονέκτημα ειναι το γεγονός ότι έχει πολύ καλή μεταγλωττιστική υποστήριξη. 3.3 Ανάπτυξη Κώδικα 1 #include <fstream> 2 #include <iostream> 3 #include <stdexcept> 4 #include <Eigen/Dense> 5 6 using Eigen::VectorXd; 7 using Eigen::MatrixX4d; 8 using Eigen::MatrixXd; 9 using Eigen::Matrix; using namespace std; 12 template<typename _Matrix_Type_> 13 bool pseudoinverse(const _Matrix_Type_ &a, _Matrix_Type_ &result, double 14 epsilon = std::numeric_limits<typename _Matrix_Type_::Scalar>::epsilon()) 26

27 15 { 16 if(a.rows()<a.cols()) 17 return false; Eigen::JacobiSVD< _Matrix_Type_ > svd = a.jacobisvd(eigen::computethinu 20 Eigen::ComputeThinV); typename _Matrix_Type_::Scalar tolerance = epsilon * std::max(a.cols(), 23 a.rows()) * svd.singularvalues().array().abs().maxcoeff(); result = svd.matrixv() * _Matrix_Type_( (svd.singularvalues().array().abs() > 26 tolerance).select(svd.singularvalues(). 27 array().inverse(), 0) ).asdiagonal() * svd.matrixu().adjoint(); return true; 30 } template<typename _Matrix_Type_> 33 double gr(_matrix_type_ b, double x1, double x2, double x3) { 34 return b(0) + b(1) * x1 + b(2) * x2 + b(3) * x3; 35 } // The Eigen index type 36 typedef Eigen::DenseIndex Index; class matrixinput 27

28 39 { 40 public: 41 matrixinput(index numrows, Index numcols, std::istream& is_) 42 : A(numrows, numcols), is(is_) 43 { 44 for(index i = 0; i < numrows; ++i) 45 for(index j = 0; j < numcols; ++j) 46 { 47 //double el; //is >> el; is >> A(i, j); 48 } 49 } MatrixXd getmatrix() const {return A;} 52 private: 53 MatrixXd A; 54 std::istream& is; 55 }; 56 class mymatricesinput 57 { 58 public: 59 mymatricesinput(std::istream& is_) 60 : is(is_) 61 { 28

29 62 // first reads n and m, respectively, from the input is >> n_; is >> m_; 64 // set the matrix sizes //std::cout << "Enter number of factors n:\n"; 65 X_.resize(n_, m_ + 1); //std::cout << "Enter number of dimensions m:\n"; 66 Y_.resize(n_); // read in the right m columns of X //std::cout << "Enter the n x m matrix:\n"; 67 matrixinput XInput(n_, m_, is); // set the right m columns of X 68 X_.rightCols(m_) = XInput.getMatrix(); // set the first column to one's 69 X_.leftCols(1) = MatrixXd::Ones(n_, 1); // read in Y //std::cout << "Enter the n vector:\n"; 70 matrixinput YInput(n_, 1, is); // set Y 71 Y_ = YInput.getMatrix(); 72 } Index n() const {return n_;} 75 Index m() const {return m_;} 29

30 76 MatrixXd X() const {return X_;} 77 VectorXd Y() const {return Y_;} 78 private: 79 Index n_, m_; 80 MatrixXd X_; // the n x (m + 1) matrix 81 VectorXd Y_; // the n column vector 82 std::istream& is; 83 }; std::istream& getinputstream(char mode) 86 std::ifstream* file; std::string filename; 89 switch(mode) 90 { 91 case 'k': 92 cout << "Insert dimensions n,m and then the matrices:"; 93 return std::cin; 94 case 'f': 95 cout << "Give the file name:"; 96 std::cin >> filename; 97 file = new std::ifstream(filename.c_str()); 98 return *file; 99 default: 100 throw std::range_error("invalid mode"); 30

31 101 } } int main() 106 { 107 cout << "Stuff"<< endl; cout << "Obtain model input from (k)eyboard or (f)ile?\n"; 110 char mode; 111 cin >> mode; istream& is = getinputstream(mode); mymatricesinput Input(is); Index n, m; 118 MatrixXd X; 119 VectorXd Y; 120 n = Input.n(); 121 m = Input.m(); 122 X = Input.X(); 123 Y = Input.Y(); /* THE COMPLETE THREE VARIABLES MODEL */ 31

32 /* Variablex x1, x2, x3 */ /* DATA t-distribution */ 124 VectorXd td(200); td(0) = 12.71; 127 td(1) = 4.303; 128 td(2) = 3.182; 129 td(4) = 2.776; 130 td(4) = 2.571; 131 td(5) = 2.447; 132 td(6) = 2.365; 133 td(7) = 2.306; 134 td(8) = 2.262; 135 td(9) = 2.228; 136 td(10) = 2.201; 137 td(11) = 2.179; 138 td(12) = 2.160; 139 td(13) = 2.145; 140 td(14) = 2.131; 141 td(15) = 2.12; 142 td(16) = 2.11; 143 td(17) = 2.101; 32

33 144 td(18) = 2.093; 145 td(19) = 2.086; 146 td(20) = 2.08; 147 td(21) = 2.074; 148 td(22) = 2.069; 149 td(23) = 2.064; 150 td(24) = 2.06; 151 td(25) = 2.056; 152 td(26) = 2.052; 153 td(27) = 2.048; 154 td(28) = 2.045; 155 td(29) = 2.042; for (int i=30; i<60; i++) td(i) = 2.02; 158 for (int i=60; i<120; i++) td(i) = 2.0; 159 for (int i=120; i<200; i++) td(i) = 1.96; MatrixXd fd(3,200); 162 fd(0, 0) = 161.4; fd(0, 1) = 18.51; fd(0, 2) = 10.13; fd(0, 3) = 7.709; 163 fd(0, 4) = 6.608; fd(0, 5) = 5.987; fd(0, 6) = 5.591; fd(0, 7) = 5.318; 164 fd(0, 8) = 5.117; fd(0, 9) = 4.965; fd(0, 10) = 4.844; fd(0, 11) = 4.747; 165 fd(0, 12) = 4.667; fd(0, 13) = 4.6; fd(0, 14) = 4.543; fd(0, 15) = 4.494; 166 fd(0, 16) = 4.451; fd(0, 17) = 4.414; fd(0, 18) = 4.381; fd(0, 19) = 4.351; 167 fd(0, 20) = 4.325; fd(0, 21) = 4.301; fd(0, 22) = 4.279; fd(0, 23) = 4.26; 168 d(0, 24) = 4.242; fd(0, 25) = 4.225; fd(0, 26) = 4.21; fd(0, 27) = 4.196; 33

34 169 fd(0, 28) = 4.183; fd(0, 29) = 4.171; for (int i=30; i<60; i++) fd(0, i) = 4.1; 172 for (int i=60; i<120; i++) fd(0, i) = 4.0; 173 for (int i=120; i<200; i++) fd(0, i) = 3.9; fd(81, 0) = 199.5; fd(1, 1) = 19.0; fd(1, 2) = 9.552; fd(1, 3) = 6.944; 176 fd(1, 4) = 5.786; fd(1, 5) = 5.143; fd(1, 6) = 4.737; fd(1, 7) = 4.459; 177 fd(1, 8) = 4.256; fd(1, 9) = 4.103; fd(1, 10) = 3.982; fd(1, 11) = 3.885; 178 fd(1, 12) = 3.806; fd(1, 13) = 3.739; fd(1, 14) = 3.682; fd(1, 15) = 3.634; 179 fd(1, 16) = 3.592; fd(1, 17) = 3.555; fd(1, 18) = 3.522; fd(1, 19) = 3.493; 180 fd(1, 20) = 3.467; fd(1, 21) = 3.443; fd(1, 22) = 3.422; fd(1, 23) = 3.403; 181 fd(1, 24) = 3.385; fd(1, 25) = 3.369; fd(1, 26) = 3.354; fd(1, 27) = 3.34; 182 fd(1, 28) = 3.328; fd(1, 29) = 3.316; for (int i=30; i<60; i++) fd(1, i) = 3.2; 185 for (int i=60; i<120; i++) fd(1, i) = 3.1; 186 for (int i=120; i<200; i++) fd(1, i) = 3.0; fd(2, 0) = 215.7; fd(2, 1) = 19.16; fd(2, 2) = 9.277; fd(2, 3) = 6.591; 189 fd(2, 4) = 5.409; fd(2, 5) = 4.757; fd(2, 6) = 4.347; fd(2, 7) = 4.066; 190 fd(2, 8) = 3.863; fd(2, 9) = 3.708; fd(2, 10) = 3.587; fd(2, 11) = 3.49; 191 fd(2, 12) = 3.411; fd(2, 13) = 3.344; fd(2, 14) = 3.287; fd(2, 15) = 3.239; 192 fd(2, 16) = 3.197; fd(2, 17) = 3.16; fd(2, 18) = 3.127; fd(2, 19) = 3.098; 193 fd(2, 20) = 3.072; fd(2, 21) = 3.049; fd(2, 22) = 3.028; fd(2, 23) = 3.009; 34

35 194 fd(2, 24) = 2.991; fd(2, 25) = 2.975; fd(2, 26) = 2.96; fd(2, 27) = 2.947; 195 fd(2, 28) = 2.934; fd(2, 29) = 2.922; for (int i=30; i<60; i++) fd(2, i) = 2.8; 198 for (int i=60; i<120; i++) fd(2, i) = 2.7; 199 for (int i=120; i<200; i++) fd(2, i) = 2.6; 200 MatrixXd DWL(3,40); 201 MatrixXd DWU(3,40); 202 for (int i=0; i<15; i++) { 203 DWL(2, i) = 0.71; DWU(2, i) = 1.61; 204 } 205 for (int i=15; i<20; i++) { 206 DWL(2, i) = 0.89; DWU(2, i) = 1.55; 207 } 208 for (int i=20; i<25; i++) { 209 DWL(2, i) = 1.02; DWU(2, i) = 1.54; 210 } 211 for (int i=25; i<30; i++) 212 { 213 DWL(2, i) = 1.12; DWU(2, i) = 1.54; 214 } 215 for (int i=30; i<40; i++) { 216 DWL(2, i) = 1.25; DWU(2, i) = 1.57; 35

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. Γενικά 3. Βασικά στάδια μιας δειγματοληψίας 4.3 Εκτιμητής και κανονική κατανομή 7.4 Απόκλιση και μέσο τετραγωνικό σφάλμα ενός εκτιμητή 8.5 Μέθοδοι δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα