ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 Αρ πρωτ.: Hµεροµηνία 04 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International & IRC ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Χορηγιών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης ΘΕΜΑ 3. Αυτόματη αφαίρεση βαρών. ΘΕΜΑ 4. Συνημμένες οι ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2013 Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC International, IRC έχουν όλα τα σκάφη. Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC Club έχουν: α) Όλα τα σκάφη με GPH >= 700. β) Τα σκάφη με GPH < 700 που διαθέτουν μεγίστη και πλωριά πανιά μόνο από πολυεστερικό υλικό και δεν περιέχουν υλικά όπως Kevlar, Carbon κλπ. Ειδικές περιπτώσεις σκαφών τα οποία είχαν πιστοποιητικό ORC Club το 2012 με εφαρμογή του (α) αλλά ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί το 2013, θα διατηρήσουν το δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC Club και για το 2013 εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην καταμέτρηση του σκάφους. Κάθε σκάφος μπορεί να έχει πιστοποιητικό IRC και πιστοποιητικό ORC εντός του ίδιου αθλητικού έτους. Ένα μόνον πιστοποιητικό ORC (International ή Club) μπορεί να είναι σε ισχύ σε κάθε χρονική στιγμή, το τελευταίο εκδοθέν. Οποιοδήποτε αίτημα πιστοποιητικών για το έτος 2013 (ανανέωση, έκδοση νέου κλπ) διαβιβάζεται στην ΕΑΘ με συμπλήρωση και αποστολή της κατάλληλης ηλεκτρονικής αίτησης, που βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενη από: α) Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού 080/ IBAN GR Το αποδεικτικό θα πρέπει απαραιτήτως να αποστέλλεται στη γραμματεία της ΕΑΘ για χρήση λογιστηρίου. β) Αντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της ιδιοκτησίας ή για νέο σκάφος) γ) Δεδομένα μετρήσεων από τον καταμετρητή σε ηλεκτρονική μορφή, εάν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του σκάφους ή νέα καταμέτρηση. Ναυταθλητική Μαρίνα ήµου Καλλιθέας Marina Kallitheas, Athens ΤΘ.: 78550, Τζιτζιφιές Tηλ.: (3) fax: P.O.Box: 78550, Greece Tel.: (3) fax:

2 δ) Βεβαίωση του οικείου Ομίλου ότι το σκάφος ανήκει στην δύναμή του. Εναλλακτικά, ο Όμιλος μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση των σκαφών που ανήκουν στη δύναμή του. H κατάσταση πρέπει να αναγράφει όνομα σκάφους, ιδιοκτήτη και νούμερο πανιών (GRE ). Κάθε Πέμπτη εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας, εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων αυτών. Αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα θεωρούνται ελλιπείς, το δε πιστοποιητικό θα εκδίδεται στα ανωτέρω χρονικά πλαίσια από την στιγμή που η αίτηση θεωρηθεί πλήρης. Το εκδοθέν πιστοποιητικό ORC αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα και στον όμιλο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΘ. Tα πιστοποιητικά ORC αναρτώνται επίσης σε μορφή Portable Document (PDF). Τα πιστοποιητικά IRC αποστέλλονται απ ευθείας στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό θεωρείται πλέον έγκυρο. Η εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού ORC/IRC επαληθεύεται αντιπαραβάλλοντας την ημερομηνία έκδοσης και τον Γενικό Βαθμό Ικανότητας/Time Correction Factor (GPH/TCC) με τα δημοσιευμένα στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η επαλήθευση δεν είναι δυνατή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΑΘ. Όλες οι μορφές του ισχύοντος πιστοποιητικού (έντυπες ή ψηφιακές) που επαληθεύονται επιτυχώς θεωρούνται ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου. Για την διευκόλυνση των ελέγχων κατά την διάρκεια των αγώνων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν στο σκάφος τους διαθέσιμο αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού στην εκάστοτε γραμματεία αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και στην προκήρυξη των αγώνων. Θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης αυτονοήτως αποδέχεται και επιβεβαιώνει την ορθότητα των μετρήσεων και των στοιχείων ισοζυγισμού του ισχύοντος πιστοποιητικού του σκάφους του, από την στιγμή που δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα χρησιμοποιώντας ή/και καταθέτοντας το πιστοποιητικό αυτό. Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International για το έτος 2013 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORCi του 2013: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 132 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 134 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 136 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 138 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 140 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 142 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 144 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 146 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 148 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 150 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού ORCi μετά την έκδοση του πρώτου ή έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORCi μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ORC Club για το 2013: 2

3 Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 87 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 89 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 91 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 93 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 95 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 97 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 99 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 101 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 103 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 105 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30. 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. 6) Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50 Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club για το 2013 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORC Club του 2013: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 112 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 114 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 116 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 118 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 120 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 122 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 124 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 126 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 128 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 130 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού ORC Club μετά την έκδοση του πρώτου, ή έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORC Club μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ORCi μέσα στο 2013: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 72 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 74 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 76 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 78 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 80 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 82 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 84 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 86 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 88 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 90 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. 6) Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50 3

4 Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IRC για το 2013 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού του 2013: Εφόσον έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό από το 2006 και μετά 13 x LOA. Η ανανέωση μπορεί να περιλαμβάνει και αλλαγές, χωρίς επιπλέον χρέωση. Νέο πιστοποιητικό 15 x LOA 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 10 x LOA. 3) Δοκιμαστικό πιστοποιητικό επί ισχύοντος πιστοποιητικού: 13 x LOA. O υπολογισμός της τιμής του παραβόλου γίνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα υποβολής της αντίστοιχη αίτησης, συμπληρώνοντας το μήκος του σκάφους σε μέτρα. ΘΕΜΑ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση των Χορηγιών Διαφημίσεων, επί των σκαφών Ανοικτής Θάλασσας τα οποία συμμετέχουν στους Αγώνες του προγράμματος της ΕΑΘ για το έτος 2013 είναι: Α. Η τήρηση του Κανονισμού της ISAF Κανόνας 20 (ISAF advertising code). Β. Συμμόρφωση με το Άρθρο 33 παρ.4 του Ν Διαδικασία: 1. Υποβάλλεται στην ΕΑΘ/ΕΙΟ (μέσω του Ομίλου του ενδιαφερομένου) αίτηση, η οποία συνοδεύεται από το πρωτότυπο της Σύμβασης και το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος υπέρ της ΕΑΘ τέλους σύμφωνα με τα παρακάτω. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται μία σύντομη περιγραφή του προϊόντος ή κάποιο πληροφοριακό έντυπο. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί, μπορεί να δηλώνει στην αίτηση την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας του χορηγού, ώστε να τοποθετείται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα χορηγιών του τόπου της ΕΑΘ. 2. Μετά την χορήγηση της έγκρισης και μέχρι την 30 η του επόμενου μηνός από την λήξη του τριμήνου εντός του οποίου έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΕΑΘ το πρωτότυπο της αναγγελίας της διαφήμισης στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ (ώστε να φωτοτυπηθεί και να αρχειοθετηθεί), ή αντίγραφο θεωρημένο από το ΚΕΠ. 3. Εάν δεν προσκομισθεί η αναγγελία μέσα στο ανωτέρω διάστημα ή δεν έχει γίνει αναγγελία στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, αυτομάτως ανακαλείται η έγκριση. 4. Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση της συμφωνίας γίνεται με Ναυλοσύμφωνο, το Ναυλοσύμφωνο θα είναι θεωρημένο από Λιμεναρχείο και θα συνοδεύει την αίτηση. 5. Στον ιστότοπο της ΕΑΘ θα είναι αναρτημένος ο πίνακας των σκαφών με την έγκριση της χορηγίας και την διάρκειά της. Οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να ελέγχουν τον πίνακα των χορηγιών προκειμένου να δεχθούν τη συμμετοχή σκάφους με διαφήμιση. 6. Για τα τέλη χορηγίας υπέρ της ΕΑΘ ισχύουν: α) Το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 180, β) Για ποσό χορηγίας μέχρι ποσοστό 8%, γ) Για ποσό χορηγίας από μέχρι ποσοστό 4%, δ) Για ποσό χορηγίας από και πάνω ποσοστό 2%. 4

5 Παράδειγμα : Για ποσό χορηγίας τα τέλη ανέρχονται στο ποσό των Αρ. Λογαριασμού 080/ IBAN GR Ο υπολογισμός του τέλους χορηγίας γίνεται και αυτόματα μέσα από τον ιστότοπο της ΕΑΘ. 7. Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μια χορηγίες τα τέλη αντιστοιχούν στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών. 8. Των διατάξεων εξαιρούνται τα σκάφη των κλάσεων J/24 και PLATU25 εφόσον συμμετέχουν σε αγώνες των κλάσεων τους. 9. Λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας ως προς την ανανέωση των ισχυουσών συμβάσεων παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων χορηγιών του έτους 2012 μέχρι την 30 η Μαρτίου ΘΕΜΑ 3: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΡΩΝ Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις αλλαγές κανονισμών ORC και IMS για το 2013, από όλα τα πιστοποιητικά σκαφών ORC θα αφαιρούνται υπολογιστικά τα βάρη συγκεκριμένων κατηγοριών αντικειμένων του measurement inventory (άγκυρα, αλυσίδα, εργαλεία, εξοπλισμός καταστρώματος, αντικείμενα πλώρης, υγρά δεξαμενών anchor, chain, tools, deck gear, forward items, liquid tanks), ή 1% από το εκτόπισμα σε όσα σκάφη απουσιάζει το measurement inventory ή είναι ελλιπές. Εξαιρούνται τα πιστοποιητικά σκαφών ORC Club με δοτό βάρος κατασκευαστή, το οποίο θα μείνει αμετάβλητο. Κατά συνέπεια, στην πλειοψηφία των πιστοποιητικών ORC το εκτόπισμα θα εμφανίζεται μικρότερο από αυτό του Λόγω των παραπάνω, από το 2013 τα σκάφη δεν οφείλουν να συμμορφώνονται με το measurement inventory όσον αφορά την ύπαρξη, το βάρος και την θέση των αντικειμένων που αφαιρούνται. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την υποχρέωση συμμόρφωσης με άλλους κανονισμούς, όπως οι ISAF Offshore Special Regulations, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ. 5

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: 150224010 Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC IMS ORCi ORC Club IRC Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ International Measurement System (IMS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ OFFSHORE RACING

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα