Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, ΑΘΗΝΑ (τηλ fax ) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο / Επωνυμία : Μαρούσι, / / Δ/νση : ΤΚ : Τηλ. : Fax : Επάγγελμα : Εκπρόσωπος : Τηλ.: Είδος Προέρευνας: (το κάθε είδος χρεώνεται ξεχωριστά σημειώνεται μόνο ένα είδος ανά αίτηση προέρευνας δηλ. μόνο ένα από τα 1α, 1β, 1γ, ή 2) 1. Στάθμη Προηγούμενης Τεχνικής α. Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο β. Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα γ. Άλλοι τίτλοι (διευκρινίσατε) : 2. Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών που γνωρίζει ο αιτών Αντικείμενο Προέρευνας: (Ένα αντικείμενο/ θέμα ανά αίτηση προέρευνας) Να γίνει πλήρης περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό έρευνα θέματος Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. I Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε προς τον ΟΒΙ μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τη δημιουργία και διαχείριση Τραπεζών Πληροφοριών με Προσωπικά Δεδομένα στον Οργανισμό. ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 1 από 6

2 Λέξεις κλειδιά που προτείνονται από αιτούντα για το υπό έρευνα θέμα (προαιρετικά): Σχετικοί Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που προτείνονται από αιτούντα για το υπό έρευνα θέμα (προαιρετικά) : Χρονολογικός προσδιορισμός του υπό έρευνα θέματος σε σχέση με την ημερομηνία δημοσίευσης (προαιρετικά): από : έως και : Τέλος Προέρευνας - 60 για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τίτλους): Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χρέωση 2 για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο ΝΑΙ ΝΑΙ μετά από συνεννόηση ΟΧΙ Τρόπος πληρωμής: Ταμείο ΟΒΙ Αρ. γραμματίου:... ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA Δελτ. Συμφ. Πράξης:... IBAN: GR Πως μάθατε για τις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης του ΟΒΙ; Έχετε χρησιμοποιήσει ξανά τις υπηρεσίες αυτές; ΝΑΙ ΟΧΙ (Υπογραφή)... (Ονοματεπώνυμο) ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 2 από 6

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ Στοιχεία αιτούντος Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντος, ή/και του εκπροσώπου. Είδος προέρευνας Συμπληρώνεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε είδος προέρευνας δηλ. μόνο ένα από τα 1α,1β,1γ ή Στάθμη προηγούμενης τεχνικής Παρέχει πληροφορίες (κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία, περίληψη και όπου κρίνεται απαραίτητο ενδεικτικά σχέδια) του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος, από προγενέστερα δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημοσιευμένες αιτήσεις που έχουν ανακτηθεί από τις βάσεις του ΟΒΙ. 1α Καλύπτει Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και αιτήσεις τους που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ) ή/και στο εξωτερικό. 1β Καλύπτει Εθνικά Διπλώματα/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας/Αιτήσεις τους και Μεταφράσεις εκδοθέντων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ). 1γ Καλύπτει άλλους τίτλους προστασίας όπως Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά για Φάρμακα/ Φυτοφάρμακα (ΣΠΠΦ/ΣΠΠΦΠ), Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ). Για τα Εθνικά Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ) που έχουν κατατεθεί στον ΟΒΙ, έρευνα γίνεται μόνο βάσει συγκεκριμένου καταθέτη ή εφευρέτη ή αριθμού κατάθεσης/χορήγησης. 2. Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών που γνωρίζει ο αιτών Παρέχονται πληροφορίες για το αν ένας τίτλος/δίπλωμα άλλης χώρας έχει κατατεθεί στην Ελλάδα, ως εθνικός τίτλος, από τον ίδιο καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και βάσει του αριθμού προτεραιότητας. Αντικείμενο προέρευνας Συμπληρώνεται ένα θέμα ανά αίτηση προέρευνας. Για το είδος 1 της προέρευνας πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος, για να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η επικέντρωση της έρευνας στο συγκεκριμένο αίτημα. Για το είδος 2 της προέρευνας πρέπει να δοθεί ο αριθμός του ξένου τίτλου που γνωρίζει ο αιτών (π.χ. US ), για τον οποίο ζητά να βρεθεί τυχόν υπάρχων αντίστοιχος εθνικός τίτλος, βάσει του ιδίου καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και αριθμού προτεραιότητας. Τέλος προέρευνας Το τέλος προέρευνας ανέρχεται στο ποσό των 60 για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τίτλους). Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, θα υπάρχει χρέωση 2 για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο. Τρόπος πληρωμής Το τέλος προέρευνας καταβάλλεται είτε στο ταμείο του ΟΒΙ, είτε στην Τράπεζα Alpha, αρ. λογ (IBAN: GR ). Η αίτηση προέρευνας κατατίθεται στον ΟΒΙ ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής, εφόσον η πληρωμή έχει γίνει στην τράπεζα. Τα αποτελέσματα προέρευνας αποστέλλονται στον αιτούντα ή τον δηλωμένο στην αίτηση εκπρόσωπό του, με συστημένη επιστολή ή παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ΟΒΙ, εφόσον το επιθυμεί ο αιτών, από τον ίδιο ή τον ορισμένο στην αίτηση εκπρόσωπό του. ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 3 από 6

4 HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION (Ο.Β.Ι.) 5, Gianni Stauroulaki str (former Pandanassis str.), Paradissos Amaroussiou, Athens (tel fax ) (www.obi.gr) THIRD PARTY SEARCH ΑPPLICATION FORM * * City, / / Country, Applicant details II : Full name / Legal entities name : Address : PC : Tel. : Fax : Profession : Representative : Tel.: Type of search : (each type is being charged separately tick only one type per application form i.e. only one out of 1a, 1b, 1c, or 2.) 1. State of prior art a. Patents/Utility Models and applications thereof in National and International level b. Patents/Utility Models and applications thereof filed in Greece c. Other titles (specify) : 2. Protection in Greece of specific industrial property titles of other countries known to the applicant Subject matter of third party search: (One subject matter per application) Give a complete and clear description of the subject matter of the search. The present application and the result arising therefrom are defined by the provisions of the article 4, par. 5 of the Law 1733/1987 about confidentiality. II We inform you that the personal data you provide to the OBI may constitute the object for the creation and management of Personal Information Data Banks. ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 4 από 6

5 Keywords suggested by the applicant for the subject matter of the search (optional): Relevant Industrial Property Titles suggested by the applicant for the subject matter of the search (optional): Time period to be covered for the search with respect to publication date (optional): από : έως και : Third party search fee - 60 for results up to 60 records/industrial property titles (titles): For any results, in case of need, above 60 records/titles - 2 charge for every extra record/title YES YES after consultation with the applicant NO Type of payment: at ΟΒΙ receipt number: at Alpha Bank, 146 Amaroussion Branch, Account number: IBAN: GR Bank receipt: How were you informed about the technological information services of OBI? Have you used these services before? YES NO (Signature)... (Full name) ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 5 από 6

6 INSTRUCTIONS FOR FILLING IN A THIRD-PARTY SEARCH FORM Applicant details Fill in the details of the applicant (full name or name of legal entities) and/or the name of his/her representative. Type of search A separate third-party search form per type of search (one out of 1a, 1b, 1c, or 2) should be completed. 1. State of the art It provides information (bibliographic data, abstracts and characteristic figures/drawings, when available) on the subject under search from previously published patents and published applications retrieved from the OBI s databases. 1a. It covers patents, utility model certificates and applications thereof filed in Greece (OBI) and/or abroad. 1b. It covers national patents / utility model certificates / applications thereof and translation of granted european patents filed in Greece (OBI). 1c. It covers other protection titles such as supplementary protection certificate for medicinal products, plant protection products and industrial designs. For national industrial designs filed with OBI, the search is performed either with the name of the applicant / inventor or with the application / grant number of the title. 2. Protection in Greece of specific industrial property titles originated from foreign countries known to the search applicant There is provided information on whether a title / patent of another country has been filed in Greece, as national title, by the same applicant and / or inventor and / or with the same priority number. Subject matter of the third-party search Only one subject per third-party search application should be completed. Third party search - Type 1 To put most focus on a precise search request, a complete description of the basic technical characteristics of the searched subject should be provided. Third party search Type 2 To retrieve the corresponding national titles via the priority number and the name of the applicant and / or the inventor, there is required to give the number of the foreign title known by the applicant (e.g. US ). Third-party search fee The third-party search fee amounts to 60 euros for results up to 60 records/industrial property titles (titles). For records, in case of need, above 60 records/titles, there will be a charge of 2 euros for every extra record/title. Payment mode The third-party search fee is optionally either submitted to the OBI s cashier or deposited to the Alpha Bank, (Bank account IBAN: GR ). The third-party search is directly filed with OBI or sent by fax or post along with the payment receipt, provided that the payment has been made through a bank transfer. The results of the third-party search are communicated to the applicant in person or to his representative designed in the search form, by registered letter or by delivery from the OBI s office, upon request of the search applicant. ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση04_ Σελίδα 6 από 6

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος απολογισμός annual report 7 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Αθήνα, 30/ 06/ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα