ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Αξιότιµοι Συνάδελφοι, τα Επαναληπτικά Θέµατα αναβαθµίζονται, γίνονται πιο ευέλικτα και επεκτείνονται µε υπηρεσίες που ζητήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από τους συναδέλφους, καλύπτοντας τις ανάγκες µεγαλύτερου αριθµού φροντιστών. Τα Επαναληπτικά Θέµατα από φέτος θα απευθύνονται, από άποψη περιεχοµένου, όχι µόνο στα γενικά αλλά και στα εξειδικευµένα (κλαδικά) φροντιστήρια µε πιο οικονοµική χρέωση και θα διεξάγονται σε τρεις φάσεις: Α' Φάση: Επαναληπτικά Θέµατα ιακοπών Χριστουγέννων (Αρχές Ιανουαρίου). Β' Φάση: Επαναληπτικά Θέµατα Άνοιξης (η διαδικασία όπως την ξέραµε µέχρι σήµερα). Γ' Φάση: ιαγνωστικά Τεστ Σεπτεµβρίου. Αναλυτικά οι φετινές καινοτοµίες θα είναι οι εξής: Α. Παροχή εκτός από το Γενικό και Θεµατικών Πακέτων Μαθηµάτων Σε όλες τις φάσεις των Επαναληπτικών Θεµάτων, θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής κλαδικών φροντιστηρίων για το πακέτο µαθηµάτων που τα αφορά. Έτσι θα είναι διαθέσιµα εκτός από το Γενικό Πακέτο (Σύνολο των Μαθηµάτων) και τρία Θεµατικά Πακέτα µε χαµηλότερο κόστος: Θεωρητικών Μαθηµάτων. Θετικών/Τεχνολογικών Μαθηµάτων. Μαθηµάτων ΕΠΑ.Λ. Β. Επαναληπτικά Θέµατα ιακοπών Χριστουγέννων (Α' Φάση Επαναληπτικών Θεµάτων) Η Α' Φάση των Επαναληπτικών Θεµάτων του 2015 είναι µια νέα υπηρεσία η οποία θα οργανωθεί µε τον τρόπο που παρέχονται µέχρι τώρα τα Επαναληπτικά Θέµατα, όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, θεµατοδοσίας και διεξαγωγής, σε 12 βασικά µαθήµατα του Λυκείου ( Σε 5 της Γ', 4 της Β' και 3 της Α' Λυκείου) και σε 2 των ΕΠΑ.Λ. ιεξαγωγή ιαδικασίας: 3, 5 και 7 Ιανουαρίου Σύντοµα θα ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη επί της οποίας θα εξεταστούν οι µαθητές. Γ. ιαγνωστικά Τεστ Νέου Λυκείου (Γ' Φάση Επαναληπτικών Θεµάτων) Τα ιαγνωστικά Τεστ θα είναι ανάλογα µε τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδοµένα στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειµένου να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες των µαθητών και να τοποθετηθούν οι µαθητές σε επίπεδα. Το κάθε µάθηµα θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις και κάθε ενότητα θα εξετάζεται µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και µεθοδολογίες. Στο πλαίσιο του τεστ θα εξετάζονται µαθήµατα τα οποία θα εξετάζονται τελικά στις πανελλαδικές και στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά. 1

2 Ειδικά ως προς τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Γ' Λυκείου, µε τα τεστ θα αξιολογείται και η δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν µια από τις Οµάδες Προσανατολισµού (Ο.Π.) που οδηγούν σε τµήµατα και σχολές υψηλής ζήτησης. Τα τεστ θα είναι επίσης κριτήρια επιλογής Ο.Π. και για τους µαθητές της Β' Λυκείου. Για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Γ' Λυκείου θα είναι διαθέσιµα 2 τεστ: Ένα για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Ο.Π. Ανθρωπιστικών - Νοµικών Επιστηµών. Ένα για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην είτε στην Ο.Π. Επιστηµών Υγείας είτε στην Ο.Π. Θετικών - Τεχνολογικών Επιστηµών Για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου θα είναι διαθέσιµα 2 τεστ: Ένα για τους µαθητές που επιθυµούν να φοιτήσουν στην Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ένα για τους µαθητές που επιθυµούν να φοιτήσουν στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών. Για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Α' Λυκείου θα είναι διαθέσιµο ένα ενιαίο τεστ. Μαζί µε τα τεστ τα συµµετέχοντα φροντιστήρια, θα λαµβάνουν και τις σωστές απαντήσεις. Τα τεστ θα διορθώνονται από το φροντιστήριο το οποίο θα µπορεί να καλέσει τους γονείς µε το µαθητή για µια συζήτηση όπου θα τους ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα, θα γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων και θα τους γίνεται πρόταση για το φροντιστηριακό πρόγραµµα που πρέπει να ακολουθήσει ο µαθητής. Τα ιαγνωστικά Τεστ, είναι µια διαδικασία που θα υλοποιηθεί µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν των Επαναληπτικών Θεµάτων, όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, θεµατοδοσίας και διεξαγωγής, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: (α) Θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, (β) Θα υπάρχει µια ευρεία διαδικασία προβολής σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ώστε τα ιαγνωστικά Τεστ να κατοχυρωθούν ως θεσµός στην εκπαιδευτική κοινότητα, µε στόχο οι περισσότεροι µαθητές της χώρας να έχουν το όφελος αυτής της δωρεάν υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, σε ένα φροντιστήριο-µέλος της οµοσπονδίας. Η οµοσπονδία θα κάνει παρεµβάσεις σε κεντρικό επίπεδο µέσω ΜΜΕ. Επίσης θα εκτυπωθούν ειδικές αφίσες και φυλλάδια που θα απευθύνονται στους γονείς και τους µαθητές (µε κενό χώρο για τα στοιχεία του κάθε φροντιστηρίου) οι οποίες θα µπορούν να τοποθετούνται και να µοιράζονται στις περιοχές των συµµετεχόντων (θα ενηµερωθείτε έγκαιρα για τον τρόπο παραγγελίας και προµήθειας του υλικού). (γ) Ταυτόχρονη ιεξαγωγή: Το καθένα από τα 5 τεστ που θα δοθούν, θα διεξαχθεί την ίδια ηµέρα και σε χρονικό περιθώριο που θα επιλέξει ο κάθε συµµετέχων, σε όλα τα συµµετέχοντα φροντιστήρια της χώρας, στις ηµεροµηνίες που θα έχουν γίνει γνωστές ευρύτερα. Το κάθε τεστ θα δηµοσιοποιείται µαζί µε τις σωστές απαντήσεις το βράδι της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του, έτσι ώστε να ακυρώνεται η δυνατότητα πειρατικής χρήσης του. ιεξαγωγή ιαδικασίας: Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 2015 Σύντοµα θα ανακοινωθούν οι ηµεροµηνίες και η εξεταστέα ύλη των ιαγνωστικών Τεστ. 2

3 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Οι εγγραφές και για τις 3 φάσεις των Επαναληπτικών Θεµάτων 2015 θα αρχίσουν από την 1η Νοεµβρίου Ο κάθε συνάδελφος θα µπορεί να εγγράφεται στη φάση που επιθυµεί κατά τη διάρκεια του προβλεπόµενου χρόνου εγγραφής. Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να εγγραφούν ταυτόχρονα και στις 3 φάσεις θα πρέπει να το κάνουν µέχρι 20/12/2014 και θα έχουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 1. Σηµαντική έκπτωση (θα λαµβάνουν τις φάσεις Α και Γ στην τιµή της µιας) και 2. Θα λάβουν ως δώρο το ηµερολόγιο της οµοσπονδίας του Θα εκδοθούν 2 αφίσες για την προώθηση των Επαναληπτικών Θεµάτων 2015 στα φροντιστήρια: Μια για τις φάσεις Α και Β και µια για τα ιαγνωστικά Τεστ. Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν από 4 τεµάχια από την κάθε αφίσα (για κάθε εγγραφόµενη µονάδα). Επίσης όλοι οι συνάδελφοι µπορούν να παραγγείλουν (µε επιπλέον χρέωση): Τετράδια (Θα υπάρχει ένα ενιαίο τετράδιο για τις φάσεις Α και Β) και µαύρες αυτοκόλλητες ετικέτες τύπου πανελλαδικών. Φυλλάδια και αφίσες που θα απευθύνονται στους µαθητές και τους γονείς, για µαζική τοποθέτηση και διανοµή, για τα ιαγνωστικά Τεστ (θα ενηµερωθείτε σχετικά αργότερα). ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗ Α' ΦΑΣΗ ( ιακοπών Χριστουγέννων) 1/11-19/12/2014 3, 5, 7/1/2015 Β' ΦΑΣΗ (Κυρίως Φάση-Άνοιξη) 1/11/ /3/2015 5/4-10/5/2015 Γ' ΦΑΣΗ ( ιαγνωστικά Τεστ) 1/11/ /8/2015 1ο 15θήµερο Σεπτεµβρίου 2015 ( οι ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν σύντοµα) Για συµµετοχή και στις 3 Φάσεις ME ΕΚΠΤΩΣΗ 1/11-20/12/2014 3, 5, 7/1/2015, 5/4 10/5/2015 1ο 15θήµερο Σεπτεµβρίου 2015 είτε στον κόµβο της Οµοσπονδίας: To πρόγραµµα των Φάσεων Α και Β των Επαναληπτικών Θεµάτων. Σύντοµα θα ανακοινωθεί και το Πρόγραµµα των ιαγνωστικών Τεστ. Σε περίπτωση συµµετοχής, περισσότερων της µιας µονάδων της ίδιας ιδιοκτησίας ή µονάδων που διατηρούν κάποιας µορφής κοινή ιδιοκτησία στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή, θα υπάρχει µια επιβάρυνση ανά συµµετέχουσα µονάδα. Οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν τον ακριβή αριθµό των µονάδων που θα συµµετάσχουν και µε τη εγγραφή θα λαµβάνουν για τις επιπλέον µονάδες που εγγράφουν: Υδατογράφηµα για κάθε µονάδα µε την περιοχή της. Επιπλέον αφίσες της διαδικασίας. Επιπλέον καταχωρίσεις στην Ηλεκτρονική Εφαρµογή παρουσίασης των µονάδων που συµµετέχουν στα Επαναληπτικά Θέµατα. 3

4 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Χρεώσεις ανά Φάση Χρέωση 1ης Μονάδας Για κάθε Επιπλέον Μονάδα Αριθµός Μαθηµάτων Α' ΦΑΣΗ ( ιακοπών Χριστουγέννων) Β' ΦΑΣΗ (Κυρίως Φάση-Άνοιξη) Γ' ΦΑΣΗ ιαγνωστικά Τεστ Συµµετοχή και στις 3 Φάσεις µε ΈΚΠΤΩΣΗ ιαγνωστικά Τεστ Σε όλες τις φάσεις των Επαναληπτικών Θεµάτων, θα είναι διαθέσιµα εκτός από το Γενικό Πακέτο (Σύνολο των Μαθηµάτων) και τρία Θεµατικά Πακέτα µε χαµηλότερο κόστος: Θεωρητικών, Θετικών/Τεχνολογικών και Μαθηµάτων ΕΠΑ.Λ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Χρεώσεις ανά Φάση Χρέωση 1ης Μονάδας Για κάθε Επιπλέον Μονάδα Αρ. Μαθηµάτων Θετικών/Τεχνολ. Φροντιστηρίων Αρ. Μαθηµάτων Θεωρητικών Φροντιστηρίων Αρ. Μαθηµάτων Φροντιστηρίων ΕΠΑ.Λ Α' ΦΑΣΗ ( ιακοπών Χριστουγέννων) Β' ΦΑΣΗ (Κυρίως Φάση-Άνοιξη) Γ' ΦΑΣΗ ( ιαγνωστικά Τεστ) ιαγνωστικά Τεστ 3 ιαγνωστικά Τεστ 1 ιαγνωστικό Τεστ (Της Α' Τάξης) Συµµετοχή και στις 3 Φάσεις µε Έκπτωση ιαγνωστικά Τεστ τεστ ιαγνωστικά Τεστ ιαγνωστικά Τεστ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2015! ικαίωµα συµµετοχής Το.Σ. της ΟΕΦΕ αντιλαµβάνεται τη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεµάτων ως µια κορυφαία εκπαιδευτική διαδικασία, που αφ ενός µεν αποτελεί ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του κλάδου µας, αφ ετέρου δε είναι και η βασική πηγή χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας µας. Έτσι απευθύνει προς όλους τους συναδέλφους φροντιστές πρόσκληση καθολικής συµµετοχής, µε στόχο την περαιτέρω αναβάθµιση αυτής της πολλαπλά ωφέλιµης για τον κλάδο εκπαιδευτικής διαδικασίας. ικαίωµα συµµετοχής στα Ε.Θ έχουν: 4

5 1. Φροντιστές-µέλη τοπικών συλλόγων, τα οποία είναι ταµειακώς εντάξει. Μπορείτε να εγγραφείτε άµεσα στο σύλλογό σας επικοινωνώντας µε το προεδρείο του (δείτε στον κόµβο της οµοσπονδίας, στο τµήµα «Φροντιστήρια-Μέλη» τα στοιχεία των προέδρων των συλλόγων). 2. Φροντιστές που διατηρούν φροντιστηριακή µονάδα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σύλλογος φροντιστών µπορούν να κάνουν αίτηση συµµετοχής στα Επαναληπτικά Θέµατα και η αίτησή τους θα αξιολογείται από την οµοσπονδία. Η διαδικασία εγγραφής και οι υποχρεώσεις της κάθε κατηγορίας που προαναφέραµε περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα που ακολουθεί (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τµήµα Α). Πειρατική συµµετοχή ηµοσιοποίηση θεµάτων και λύσεων Επειδή το εκπαιδευτικό υλικό της διαδικασίας θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό, τόσο από εσάς αλλά και από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, τα προηγούµενα χρόνια, είχαµε εκτεταµένη λαθραία χρήση του υλικού τόσο από συναδέλφους (µέλη και µη των συλλόγων), όσο και από καθηγητές ιδιαιτέρων και γκρουπάδικων (δηµόσιους ή µη). Θεωρούµε αναγκαία την εξάλειψη των φαινοµένων της πειρατικής συµµετοχής, η οποία θα πρέπει να διασφαλισθεί από τους ίδιους τους συµµετέχοντες φροντιστές. Πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό πως δεν αποτελεί φιλική εξυπηρέτηση η διανοµή των θεµάτων αλλά επιβράβευση αντισυλλογικών και αντιεπαγγελµατικών λογικών κάποιων, ευτυχώς ελάχιστων, που επιθυµούν να καρπωθούν το αποτέλεσµα της συλλογικής συνεργασίας χωρίς την ελάχιστη προσωπική τους συµβολή. Ζητούµε λοιπόν τη συνεργασία σας στην διαφύλαξη της διαδικασίας και την ακύρωση των όποιων πλεονεκτηµάτων προκύπτουν από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για τους ενδεχόµενους πειρατές. Για τον λόγο αυτόν σας καλούµε: Να δηλώσετε έγκαιρα συµµετοχή στα Ε.Θ Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερες από µια µονάδες, να δηλώσετε τη συµµετοχή τους µε µία µικρή επιπλέον επιβάρυνση, ώστε σε καθεµιά από αυτές να φαίνεται το όνοµα και η περιοχή στην οποία διεξάγεται η διαδικασία. Να µη στέλνετε τα θέµατα σε συναδέλφους ή άλλους καθηγητές που σας τα ζητούν και να µη δηµοσιοποιείτε τα θέµατα σε τοπικές εφηµερίδες και στα sites σας µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία θα αρχίσει η επίσηµη δηµοσιοποίησή τους στον κόµβο της Οµοσπονδίας (δύο ηµέρες πριν την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων). Η Ο.Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης µιας συµµετοχής εφόσον υπάρξει παραβίαση του όρου αυτού και θα προσπαθήσει να ακυρώσει στην πράξη την εκπαιδευτική αξία της οποιασδήποτε πειρατικής χρήσης των Ε.Θ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τµήµα Γ). Συνάδελφοι, το ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των Επαναληπτικών Θεµάτων ευχαριστούν προκαταβολικά τους εκατοντάδες συναδέλφους, οι οποίοι για µία ακόµα χρονιά θα στηρίξουν αυτή την συλλογική προσπάθεια. Με τιµή το.σ. και η Κ.Ε.Ε. των Ε.Θ. της Ο.Ε.Φ.Ε. 5

6 Στα Παραρτήµατα που ακολουθούν θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις εγγραφές και την οργανωτική, τεχνική και γραµµατειακή υποστήριξη του έργου. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ικαίωµα συµµετοχής στα Ε.Θ έχουν: 1. Φροντιστές - µέλη τοπικών συλλόγων, τα οποία είναι ταµειακώς εντάξει. 2. Φροντιστές που διατηρούν φροντιστηριακή µονάδα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σύλλογος φροντιστών. Μετά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής θα ακολουθεί έλεγχος και επιβεβαίωση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι, από την ΟΕΦΕ και τους κατά τόπους συλλόγους. Οι συνάδελφοι που ανήκουν στην κατηγορία (2) θα πρέπει να αποστείλουν ΚΩ ΙΚΟ Α ΕΙΑΣ της νέας άδειας ίδρυσης του φροντιστηρίου τους (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ΟΕΦΕ στο ή το φαξ που ακολουθεί: Επικοινωνία µε ΟΕΦΕ: Κυριακοπούλου Ρεντίνη (Γραµµατέας) τηλ./φαξ: Να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά την παραλαβή όσων στείλατε. Ώρες λειτουργίας γραµµατείας ΟΕΦΕ: ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: Τρίτη - Πέµπτη: Το παράβολο της συµµετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασµός ΟΕΦΕ) και η απόδειξη της κατάθεσης να αποσταλεί µε ή φαξ, ή ταχυδροµικά στη γραµµατεία της διαδικασίας (Keystone), στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο µέχρι: 19/12/14 για τη Φάση Α ή την εγγραφή και στις 3 φάσεις µε ΈΚΠΤΩΣΗ 27/3/15 για τη Φάση Β και 20/8/15 για τη Φάση Γ.: Κατάθεση παράβολου συµµετοχής στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασµός ΟΕΦΕ) : Αριθµός λογαριασµού 669/ , IBAN GR Αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στην Keystone: Μέσω ή Με Φαξ στο: Τηλ.: , ( Keystone, για επιβεβαίωση παραλαβής όσων στείλατε). Κατά το διάστηµα αυτό, τα φροντιστήρια θα µπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά στη διαδικασία, µέσω της ειδικής σελίδας εγγραφής, που θα είναι διαθέσιµη στον κόµβο της Οµοσπονδίας (www.oefe.gr) από 1/11/2014. Αν και εξυπηρετεί όλους η ηλεκτρονική εγγραφή, θα 7

8 γίνονται δεκτές και αιτήσεις µέσω φαξ (στο ) ή ταχυδροµικά, δείτε τη σχετική φόρµα στο Παράρτηµα ΙIΙ). Με την εγγραφή θα µπορεί (προαιρετικά) να γίνεται και η παραγγελία των τετραδίων/ετικετών, που θα χρησιµοποιηθούν στα διαγωνίσµατα. Σε επόµενη φάση µέσω της ίδιας φόρµας θα γίνεται και η παραγγελία του διαφηµιστικού υλικού για τα ιαγνωστικά Τεστ. Για τις τιµές και τη διαδικασία παραλαβής του υλικού, δείτε το Παράρτηµα ΙΙ. Σε όλες τις σελίδες των εκφωνήσεων θα υπάρχει υποχρεωτικά το όνοµα του φροντιστηρίου και η περιοχή στην οποία λειτουργεί σε υδατογράφηµα, έτσι ώστε να αποφεύγονται πολλαπλές συµµετοχές µε µια εγγραφή. Για εγγραφές από τον δήµο Αθήνας θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η συνοικία. Τα έξοδα της διαδικασίας καλύπτονται αποκλειστικά από τις φροντιστηριακές µονάδες καθώς τα θέµατα, είτε µε τη µορφή της διδαχής είτε µε τη µορφή της άσκησης και της αυτενέργειας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, που ενσωµατώνεται ούτως ή άλλως στα καταβαλλόµενα δίδακτρα. Η έγκαιρη εγγραφή των συναδέλφων διευκολύνει όλους µας. Η αίτηση θα πρέπει να συµπληρώνεται πλήρως και να ακολουθείται από την αποστολή του αποδεικτικού της πληρωµής (µε ή φαξ), ώστε να µπορεί ο ανάδοχος να πιστοποιήσει την εγγραφή. Μετά την εγγραφή (αποστολή φόρµας συµµετοχής) και την αποστολή του αποδεικτικού καταβολής του παράβολου, θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικά µηνύµατα, σχετικά µε τα επόµενα βήµατα και τον τρόπο συµµετοχής του στη διαδικασία. Επίσης από 17/11/2014 θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα τετράδια και οι αφίσες. Στον κόµβο της οµοσπονδίας θα είναι διαθέσιµη ειδική σελίδα µε τα Επαναληπτικά Θέµατα παλαιότερων ετών (από το 2003), µε το όνοµα της ΟΕΦΕ στο υδατογράφηµα, µε την οποία µπορείτε να συνδέεστε από τις ιστοσελίδες των φροντιστηρίων σας µέσω link, ώστε τα θέµατα να είναι προσβάσιµα για τους µαθητές και τους επισκέπτες των ιστοσελίδων σας. Τα θέµατα των φάσεων Α και Β του 2015 µε τις απαντήσεις τους θα προστεθούν και θα είναι διαθέσιµα στην ίδια σελίδα, δύο ηµέρες πριν την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Μετά την καταβολή του παραβόλου, θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα από την Keystone για τον τρόπο σύνδεσης της ιστοσελίδας σας µε την παραπάνω σελίδα του κόµβου της Οµοσπονδίας. Επίσης στον κόµβο της οµοσπονδίας είναι διαθέσιµη και εφαρµογή παρουσίασης, µέσω ηλεκτρονικού χάρτη, των φροντιστών που συµµετέχουν στα Επαναληπτικά Θέµατα. Μέχρι την Κυριακή 30/11/2014, στην εφαρµογή αυτή θα εµφανίζονται οι συµµετοχές φροντιστών στα Επαναληπτικά Θέµατα Από την ευτέρα 1/12/2014 και µετά θα εµφανίζονται οι συµµετοχές φροντιστών στα Επαναληπτικά Θέµατα Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται σε εβδοµαδιαία βάση παρέχοντας έτσι την δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των συµµετοχών στα Ε.Θ Η εφαρµογή αυτή θα αναβαθµιστεί από φέτος και θα εµφανίζονται όλες οι µονάδες που συµµετέχουν µε ένδειξη της συµµετοχής τους στις φάσεις της διαδικασίας που συµµετέχουν και την προσφορά από την πλευρά τους του συνόλου των µαθηµάτων ή του συγκεκριµένου θεµατικού πακέτου που προσφέρουν. 8

9 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Keystone, η οποία έχει αναλάβει την οργανωτική, τεχνική και γραµµατειακή υποστήριξη του έργου. Η ενηµέρωση των Συλλόγων και των Φροντιστηρίων θα γίνεται από τον κόµβο της Οµοσπονδίας (www.oefe.gr) και από τον ανάδοχο, µέσω . Η έγκαιρη εγγραφή των συναδέλφων θα δώσει τη δυνατότητα για την πλήρη ενηµέρωσή τους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Για τη ενηµέρωση των µαθητών θα εκδοθούν 2 αφίσες για τα Επαναληπτικά Θέµατα 2015, οι οποίες θα αποσταλούν σε όλους τους συναδέλφους που θα συµµετάσχουν, από την Keystone, η οποία και έχει αναλάβει τη χορηγία της παραγωγής και διανοµής τους. Θα αποσταλούν 4 αφίσες των φάσεων Α και Β και 4 αφίσες για τα ιαγνωστικά Τεστ για κάθε συµµετοχή και αντίστοιχος αριθµό αφισών για κάθε επιπλέον µονάδα που θα δηλωθεί. Σε όσους παραγγείλουν τετράδια, οι αφίσες θα αποσταλούν µαζί µε τα τετράδια. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΣΟΙ ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΛΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΩΡΕΑΝ ΑΦΙΣΩΝ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ CHECK-BOX ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ). ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 17/11/2014. Πριν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της διοργάνωσης, θα υπάρχει πλήρης τεχνική & οργανωτική υποστήριξη των Φροντιστηρίων, µέσω ή τηλεφωνικά, από την Keystone: Επικοινωνία µε KEYSTONE: Τηλέφωνα , Φαξ Ιστοσελίδα ιεύθυνση Ώρες λειτουργίας Υακίνθου 15, Αθήνα Εργάσιµες 9 π.µ.- 5 µ.µ. Επίσης, θα υπάρχει διευρυµένο ωράριο: 9 π.µ.- 8 µ.µ. τις εξής ηµεροµηνίες: Στις 15-19, 22, 23, 29, 30/12/2014 και 2/1/2015 (για την Α' Φάση). Τις εργάσιµες της περιόδου: 30/3-3/4/2015 (για τη Β' Φάση). Σε ηµεροµηνίες πριν από τη Γ' Φάση οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς. Υπεύθυνος Οργάνωσης Υπεύθυνη Γραµµ. Υποστήριξης Υπεύθυνος Οικονοµικών.Σ. Ο.Ε.Φ.Ε Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνα Ντυµένου ηµήτρης Βόσνος Τηλ

10 Γ. ΘΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Οι συµµετέχουσες µονάδες θα µπορούν να παραλαµβάνουν τα θέµατα και τις απαντήσεις από τις 8.00 π.µ. το πρωί της αντίστοιχης ηµεροµηνίας που προβλέπει το πρόγραµµα των Ε.Θ Η πρόσβαση στα θέµατα θα υπάρχει αποκλειστικά µέσω Internet, από ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία οι συµµετέχοντες θα έχουν πρόσβαση µέσω του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ). ΚΑΤΑ ΤΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 ΤΟ ΠΡΩΙ. ΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑ Υ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ. ΑΝΑΛΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ. Για λόγους προστασίας της όλης διαδικασίας από φαινόµενα πειρατικών συµµετοχών (που ήδη έχουµε αναπτύξει διεξοδικά στην εισαγωγή του παρόντος), οι µονάδες που συµµετέχουν νόµιµα στη διαδικασία θα πρέπει να διεξάγουν τα διαγωνίσµατα στη συγκεκριµένη περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραµµα. Τα θέµατα και οι απαντήσεις όλων των διαγωνισµάτων θα αναρτηθούν στον κόµβο της Οµοσπονδίας δύο ηµέρες πριν την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΤΡΑ ΙΑ / ΕΤΙΚΕΤΕΣ/ ΙΑΦ. ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ Από 17 Νοεµβρίου 2014 θα είναι διαθέσιµα τα τετράδια και οι ετικέτες για τις Φάσεις Α και Β της διαδικασίας µε κόστος: 0,16 για κάθε τετράδιο της φετινής διαδικασίας. Σε περίπτωση προµήθειας ή περισσότερων τετραδίων το κόστος κάθε τετραδίου θα είναι: 0,15. 0,15 για κάθε τετράδιο της περσινής διαδικασίας (υπάρχει µικρό στοκ το οποίο θα διατεθεί µε σειρά προτεραιότητας). Σε περίπτωση προµήθειας ή περισσότερων τετραδίων το κόστος κάθε τετραδίου θα είναι: 0,14. 0,025 για κάθε µαύρη αυτοκόλλητη ετικέτα (τύπου πανελλήνιων εξετάσεων). Ο κάθε συµµετέχων µπορεί να παραγγείλει τετράδια σε ποσότητες πολλαπλάσιες του 50 και ετικέτες σε σε ποσότητες πολλαπλάσιες του 100. Στο κόστος τετραδίων και ετικετών που θα προκύψει θα προστίθενται τα Έξοδα Αποστολής και ο ΦΠΑ. Θα υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας περισσότερες απο µια φορά το χρόνο. Η αποστολή των τετραδίων/ετικετών θα µπορεί να γίνει µε 5 τρόπους: α. Μέσω ταχυδροµείου µε αντικαταβολή, µε βάση της επίσηµες τιµές των ΕΛΤΑ. β. Μέσω της εταιρείας κούριερ µε την οποία συνεργάζεται η Keystone, µε προπληρωµή του κόστους των τετραδίων και του κούριερ. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη για τα περισσότερα αστικά κέντρα της χώρας. Στην ηλεκτρονική φόρµα συµµετοχής στη διαδικασία και παραγγελίας τετραδίων, αφού έχετε εισάγει τον ταχυδροµικό σας κώδικα µπορείτε να δείτε εάν καλύπτεται η περιοχή σας. γ. Μέσω εταιρείας κούριερ, επιλογής του συµµετέχοντος, µε προπληρωµή του κόστους των τετραδίων/ετικετών και πληρωµή του κούριερ από τον παραλήπτη. Η παράδοση θα γίνεται από τα γραφεία της Keystone, χωρίς επιβάρυνση. Για την περίπτωση αυτήν συνιστούµε να διαπραγµατευτείτε εκ των προτέρων το κόστος µεταφοράς µε την εταιρεία κούριερ µε την οποία συνεργάζεστε. δ. Μέσω µεταφορικής εταιρείας (από Αθήνα), επιλογής του συµµετέχοντος µε προπληρωµή του κόστους των τετραδίων και πληρωµή της µεταφορικής από τον παραλήπτη (για αποστολές τετραδίων τουλάχιστον). Το κόστος παράδοσης στις αποθήκες της µεταφορικής είναι 30 (ανεξαρτήτως ποσότητας). ε. Απευθείας από τον συµµετέχοντα από τα γραφεία της Keystone τοις µετρητοίς, χωρίς επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ειδοποιείται η εταιρεία από την προηγούµενη εργάσιµη για να ετοιµάζεται το σχετικό τιµολόγιο. Στις περιπτώσεις (β), (γ) & (δ) όπου θα υπάρχει προκαταβολή, αυτή θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό της Keystone (Γρ. Κωνσταντόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.): Στην Alpha Τράπεζα: IBAN: GR ή στην Τράπεζα Πειραιώς: , IBAN: GR Αντίγραφο της απόδειξης θα πρέπει να αποστέλλεται στο φαξ: και στη συνέχεια θα γίνεται η αποστολή των δεµάτων. Το βάρος του κάθε δέµατος λόγω περιορισµών των ΕΛΤΑ και για λόγους ευκολίας στη συσκευασία και τη µεταφορά θα είναι µέχρι 20 Kg (αντιστοιχεί σε µέχρι 400 τετράδια χωρίς ετικέτες ή 350 τετράδια και 700 αυτοκόλλητες ετικέτες). Η ποσότητα των τετραδίων και ο τρόπος αποστολής/πληρωµής τους θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα µε την αίτησή του. 11

12 8 Μπορείτε να δείτε το ακριβές συνολικό κόστος των τετραδίων (συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ & Εξόδων Αποστολής) για κάθε δυνατό συνδυασµό τετραδίων και ετικετών και τρόπο αποστολής, στην ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής/παραγγελίας τετραδίων, από 8/11/2014, στον κόµβο της Οµοσπονδίας. Για τα ιαγνωστικά Τεστ δεν θα υπάρχουν τετράδια διότι τα τεστ θα είναι πολλαπλής επιλογής και η απάντηση του µαθητή θα δίνεται επάνω στο τεστ που θα εκτυπώνεται. Για τα ιαγνωστικά Τεστ θα υπάρχει για τους συµµετέχοντες η δυνατότητα παραγγελίας φυλλαδίων και αφισών, τα οποία θα απευθύνονται στους µαθητές και τους γονείς της περιοχής τους, για µαζική διανοµή. Οι παραγγελίες και οι αποστολές θα γίνονται όπως αυτές των τετραδίων. Το κόστος των φυλλαδίων και των αφισών θα ανακοινωθεί σύντοµα. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούµε εγγραφείτε ηλεκτρονικά από τον κόµβο της οµοσπονδίας Εάν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα µπορείτε να εγγραφείτε και µέσω φαξ ( ) ή ταχυδροµικά συµπληρώνοντας την αίτηση που ακολουθεί. Η διαδικασία των Επαναληπτικών Θεµάτων πάντως, σε όλες τις φάσεις, θα υλοποιηθεί αποκλειστικά µέσω διαδικτύου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 ΟΝΟΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (*) ΠΕΡΙΟΧΗ (**) ιεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, (***) 1η ΜΟΝΑ Α 2η ΜΟΝΑ Α Είµαι µέλος Συλλόγου Είµαι φροντιστής σε περιοχή όπου δεν υπάρχει Σύλλογος ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (*) Γίνεται δεκτό ένα όνοµα/επωνυµία φροντιστηρίου σε κάθε αίτηση. (**) Η περιοχή συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη (Παράρτηµα Ι, Τµήµα Α). Εάν υπάρχουν περισσότερες από µια µονάδες στην ίδια ή άλλη περιοχή, θα πρέπει να δηλωθούν εδώ. (***) Για κάθε εγγραφή απαιτείται ιεύθυνση, Ταχυδροµικός κωδικός, τηλέφωνο και ένα . Τα παραπάνω στοιχεία ζητούνται για την εγγραφή και την παρουσίαση των µονάδων στον κόµβο της Οµοσπονδίας. Σε περίπτωση δήλωσης περισσότερων της µιας µονάδων, µπορεί να δηλωθεί (προαιρετικά) και αντίστοιχος αριθµός επιπλέον στοιχείων. ΕΥΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παρακαλούµε να τσεκάρετε τα κουτιά που αντιστοιχούν στο εύρος της συµµετοχής σας) Θα συµµετέχω και στις 3 Φάσεις µε ΕΚΠΤΩΣΗ ή θα συµµετέχω µόνο: Στην Α' ΦΑΣΗ ( ιακοπών Χριστουγέννων) Στη Β' ΦΑΣΗ (Κυρίως Φάση-Άνοιξη) Στη Γ' ΦΑΣΗ ( ιαγνωστικά Τεστ) Θα εγγραφώ για το σύνολο των µαθηµάτων ή θα εγγραφώ µόνο για το πακέτο: Των Θεωρητικών Μαθηµάτων, Των Θετικών/Τεχνολογικών Μαθηµάτων, Των Μαθηµάτων ΕΠΑ.Λ. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός Αριθµός Πόλη ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ταχ. Κώδ. Ώρες Λειτουργίας (για αποστολές & επικοινωνία) ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α (για προβολή στον κόµβο) 13

14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ Φορολ. Επωνυµία Επάγγελµα ΑΦΜ ΟΥ ιεύθυνση (αν είναι διαφορετική) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ (*) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ (σε πολλαπλάσια του 50) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ (Τύπου Εξετάσεων), σε πολλαπλάσια του 100) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ (Σηµειώστε ένα από τα παρακάτω) (**) Α. ΕΛΤΑ Β. ΚΟΥΡΙΕΡ KEYSTONE Γ. ΚΟΥΡΙΕΡ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε. ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ KEYSTONE Εάν επιλέξετε το Γ ή το, σηµειώστε όνοµα και τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας: (*) Θα πρέπει να σηµειώσετε ξεχωριστά τον αριθµό των τετραδίων και των ετικετών που επιθυµείτε. Η παραγγελία των ετικετών είναι πλέον ανεξάρτητη από την παραγγελία των τετραδίων. (**) Στην περίπτωση (Α) τα τετράδια στέλνονται µε αντικαταβολή. Στην (Β) προπληρώνονται τετράδια & µεταφορικά. Στις (Γ) & ( ) προπληρώνονται τα τετράδια. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους της παραγγελίας σας, δείτε την ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Καταβολή Ποσού Συµµετοχής Επαναληπτικών Θεµάτων 2015 Καταβολή Προπληρωµής Τετραδίων/Μεταφορικών (εάν επιλέξετε τους τρόπους Β, Γ ή ): Αποστολή απόδειξης (ή αποδείξεων) κατάθεσης (Γράψτε ευκρινώς όνοµα φροντιστηρίου / περιοχή) Στην Εθνική Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού: 669/ (ΟΕΦΕ) IBAN GR Στην Alpha Τράπεζα: IBAN: GR ή στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR (Γρ. Κωνσταντόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.) µε στο ή fax στο ή ή ταχυδροµικά. 14

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Συνάδελφοι, Όπως και τα προηγούµενα χρόνια έτσι και πέρυσι ο θεσµός των Επαναληπτικών Θεµάτων (Ε.Θ.) συνέχισε την ανοδική του πορεία, τόσο από πλευράς συµµετοχής στο θεσµό όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 To νέο μας ψηφιακό φροντιστήριο θα παρέχει: on line μαθήματα παρακολούθησης από το σπίτι on line διαγωνίσματα βιντεομαθήματα δυνατότητα παρακολούθησης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 8-4 - 2014 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.252/54840 /B6 Ταχ. /νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα