ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ

2

3 ιεγχειρητικές επιπλοκές Αιµορραγία από επιπεφυκωτικό αγγείο, τραυµατισµό του µυ, απόσπαση του µυ από την κατάφυσή του, κ.α. Αντιµετώπιση: αιµόσταση µε πίεση, ενστάλαξη επινεφρίνης 1/10.000, καυτηρίαση.

4 ιεγχειρητικές επιπλοκές Απώλεια µυός εξαιτίας υπερβολικής έλξης, διατοµής των ραµµάτων, ρήξης της γαστέρας, διαφυγής από συλληπτήρια λαβίδα. Αντιµετώπιση: Καλός καθαρισµός υπό καλό φωτισµό για να βρεθούν οι ίνες του µυ που προσφύονται στην τενώνειο. Απαραίτητη η CT ή MRI κόγχων σε όψιµη προσπάθεια επανατοποθέτησης.

5 ιεγχειρητικές επιπλοκές ιάτρηση σκληρού, χοριοειδή ή/και αµφ/δη (0,4-1,8%) Πιθανά συχνότερη από όσο πιστεύαµε. Η ενδοφθαλµίτιδα και η αποκόλληση αµφ/δη είναι ιδιαίτερα σπάνιες συνέπειες της διάτρησης, ιδίως στα παιδιά. Αντιµετώπιση : κρυοπηξία στο σηµείο της διάτρησης, έλεγχος αµφ/δή υπό µυδρίαση και παρακολούθηση, Argon laser φωτοπηξία

6 ιεγχειρητικές επιπλοκές Σκληρικό τραύµα, µπορεί να προκληθεί από υπερβολική έλξη κατά την διατοµή της κατάφυσης του µυός. Συχνότερα σε υψηλούς µύωπες. Αντιµετώπιση: συρραφή και περιχαράκωση µε κρυοπηξία ή διαθερµία, τακτικός έλεγχος µε µυδρίαση

7 Επιπλοκές κατά την αναισθησία Κακοήθης υπερθερµία Βραδυκαρδία από ερεθισµό του πνευµονογαστρικού, κατά την έλξη εξοφθάλµιου µυ (έσω ή κάτω ορθό) Αντιµετώπιση : i.v. χορήγηση ατροπίνης, αποφυγή ταχείας έλξης της µυϊκής γαστέρας

8 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Υπερέµεση (33-85%) Κυτταρίτιδα κόγχου, ενδοφθαλµίτιδα (1/1900 και 1/3500 επεµβάσεις αντίστοιχα), συνήθως 2-3 η ηµέρα Παροδική µεταβολή της διάθλασης (αστιγµατισµός), εξαιτίας επίδρασης στην κερατοειδική καµπυλότητα (βραχύνσεις µυών)

9 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Αντίδραση στα ράµµατα. Η χρήση απορροφήσιµων συνθετικών ραµµάτων έχει εκµηδενίσει τις όποιες αλλεργικές αντιδράσεις. Σχηµατισµός κοκκιωµάτος, από εγκλωβισµένες βλεφαρίδες ή άλλα υλικά. Αντιµετώπιση: µικτά κολλύρια, αφαίρεση

10 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Ισχαιµία προσθίου θαλάµου. (1/6000 επεµβάσεις στραβισµού) ενίοτε και σε διατοµή 2 µόνο µυών του ίδιου οφθαλµού. Σπάνια σε παιδιά. (Μικροκυστικό επιθηλιακό οίδηµα και πάχυνση κερατοειδούς, πτυχές δεσκεµετείου, ιζήµατα, Tyndall, όψιµα ατροφία ίριδας, καταρράκτης, φθίση) Αντιµετώπιση: κορτικοειδή (τοπικά και συστηµατικά), κυκλοπληγικά, υπερβαρικό οξυγόνο

11 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Κύστεις επιπεφυκότα, πρόπτωση τενωνείου Αντιµετώπιση: διάτρηση, αφαίρεση Μεταβολές στη θέση των βλεφάρων (κυρίως αφορά τον κάτω ορθό και βλέφαρο) Βλεφαρόπτωση (Τραυµατισµός του κλάδου για τον ανελκτήρα που διαπερνά τον άνω ορθό στα 26mm από το ΣΚΟ)

12 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Κερατοειδικό dellen dellen. Πρόκειται για τοπική διάσπαση της δακρυϊκής στιβάδας και συνοδό αφυδάτωση του στρώµατος. Συχνότερα σε τοµή στο ΣΚΟ. Αντιµετώπιση: πιεστική επίδεση, υποκατάσταση δακρύων µε υψηλό ιξώδες

13 Μετεγχειρητικές επιπλοκές ιάσταση τραύµατος επιπεφυκότα. Αντιµετώπιση: επανασυρραφή Amniotic membrane transplantation for the repair of severe conjunctival dehiscence after strabismus surgery with adjustable sutures. Mocan MC, Azar NF. Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 243 Charles Street, Boston, MA 02114, USA Am J Ophthalmol Sep;140(3):533-4.

14 Μετεγχειρητικές επιπλοκές ιπλωπία: (47%) Συχνότερη σε ενήλικες, σπάνια σε παιδιά. Μικρή υποδιόρθωση λειτουργεί προστατευτικά. Απαιτείται ενδελεχής ενηµέρωση του ασθενή προεγχειρητικά. Εµµένουσα διπλωπία είναι ιδιαίτερα σπάνια (0.5-2%). Αντιµετώπιση: πρίσµατα, επανεπέµβαση?

15 Μετεγχειρητικές επιπλοκές Υπερ- ή υπο- διόρθωση. Είναι η συχνότερη µετεγχειρητική «επιπλοκή». Οι υποδιορθώσεις είναι σαφώς συχνότερες. Πρόληψη : Καλές, επαναλαµβανόµενες προεγχειρητικές µετρήσεις, σωστά ποσά επεµβάσεων, σωστές διεγχειρητικές µετρήσεις, ρυθµιζόµενα ράµµατα(?)

16 Υπερ- ή υπο- διόρθωση και στόχοι επεµβάσεων στραβισµού Άριστη έκβαση θεωρείται η επίτευξη αισθητηριακής ταύτισης Επιτυχής έκβαση θεωρείται η ορθοτροπία των οφθαλµών +/- 10 Ικανοποιητική έκβαση, η ύπαρξη µετεγχειρητικής γωνίας έως 15-20

17 SCAR REMODELING AFTER STRABISMUS SURGERY BY Irene H. Ludwig, MD ABSTRACT Purpose: Patients with overcorrected strabismus (and several patients with undercorrection after extraocular muscle resection) underwent exploration of previously operated muscles, with the intention of advancing their tendons to prevent the need for surgery on additional muscles. Unexpectedly, it was found that, in many cases, an elongated scar segment of variable length was interposed between the muscle and its insertion site on the sclera. Laboratory investigations were carried out to elucidate the underlying mechanism(s) and to create an animal model of the disorder. Trans Am Ophthalmol Soc. 1999;97:

18 Όψιµη υπερδιόρθωση λόγω διατεταµένου ουλώδους ιστού Υπερ ή υποδιόρθωση 6 εβδ έως και έτη µετά την επέµβαση Ήπια υπολειτουργία του χειρουργηµένου µυ ηµιουργία ουλώδους εσχάρας που επιµηκύνεται Συχνότερα µετά από οπ.µετάθεση κάτω ορθού, έσω ορθού και άνω ορθού Πιθανά η χρήση µη απορροφούµενων ραµµάτων να µειώνει την πιθανότητα της επιπλοκής

19 Magnetic resonance imaging of the medial rectus muscle of patients with consecutive exotropia after medial rectus muscle recession. Negishi T, Hikoya A, Isoda H, Tsuchiya Y, Sawada M, Hotta Y, Sato M. Ophthalmology Oct;117(10): Epub 2010 Jun 11. A slipped medial rectus muscle has characteristic magnetic resonance findings that are distinguishable from the muscle with normally recessed and stretched scar.

20 Complications of strabismus surgery. Simon JW. Lions Eye Institute, Albany Medical College, Albany, New York 12210, 210, USA Curr Opin Ophthalmol Sep;21(5):361-6 Abstract PURPOSE OF REVIEW: To examine the common and serious complications of strabismus surgery, emphasizing prevention, identification, and treatment. RECENT FINDINGS: Confusions involving incorrect procedures and patients can occur despite the Universal Protocol, but should be preventable and treatable. Damage to structures adjacent to muscles and scleral perforations should be prevented by careful surgical technique and effective magnification. Orbital inflammations and anterior segment ischemia can usually be treated effectively. Slippage of muscles can be prevented by effective suturing and 'lost' muscles can usually be recovered. Conjunctival cysts and wound irregularities can be prevented using meticulous technique, though repeat surgery may be required in some cases. Postoperative alignment may be compromised by variability in preoperative measurements and by long-term drift, especially toward exotropia; outcomes in specific situations, for example, Duane syndrome, Graves' ophthalmopathy, may be particularly problematic. Nausea and vomiting have become much less common, and serious anesthesia complications extraordinarily rare, though asystole may occur as part of the oculocardiac reflex. SUMMARY: The many possible complications are rare, preventable, and treatable. Generally, surgery almost always improves, if not permanently curing, strabismic deviations.

21 Σας ευχαριστώ

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS ρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 3, 107-120 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2014) 3, 107-120 107 Μετατραυματικό-Ιατρογενές Εκτρόπιο Η εμπειρία μας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

42 ο Πανελλήνιο Oφθαλµολογικό

42 ο Πανελλήνιο Oφθαλµολογικό 42 ο Πανελλήνιο Oφθαλµολογικό Συνέδριο 27-31 Mαΐου 2009 Xερσόνησος, Kρήτη Συνεδριακό Kέντρο Creta Maris ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ιοικητικό Συµβούλιο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τ. ΞΗΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Review article Ανασκόπηση

Review article Ανασκόπηση : 150-160 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ EΛΛHNIKHΣ KTHNΙΑΤΡΙΚΗΣ ETAIPΕIAΣ 2011, 62(2): 150-160 Review article Ανασκόπηση Perineal urethrostomy in the cat. Technique and complications. Papazoglou L.G., DVM, PhD, Basdani

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη Α. Διάφας, Δ. Αλμαλιώτης, Σ. Καλαμπαλίκης, Β. Καραμπατάκης Περίληψη Κύρια ένδειξη για την εγχείρηση του είναι η μείωση της οπτικής οξύτητας του ασθενούς. Η θεραπεία του είναι η χειρουργική αφαίρεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαθήµατα Ειδικευόµενων στην Οφθαλµολογία - Αθήνα, 30 / 11 / 2010 ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ III, IV ΚΑΙ VI ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Πανάγος Γ. Αρβανίτης, MD, PhD, FEBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ DUANE, BROWN, MOEBIUS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2012 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, MD, FEBO ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ Βρεφική εσωτροπία Προσαρµοστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ ιαθλαστική Χειρουργική είναι οποιαδήποτε επέμβαση η οποία έχει σκοπό την αλλαγή της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού. Διαθλαστικές Επεμβάσεις 1) Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Ουρολογικοί εφιάλτες ιονύσης Μητρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ You will make all kinds of mistakes,

Διαβάστε περισσότερα

Φίμωση και περιτομή στα παιδιά

Φίμωση και περιτομή στα παιδιά ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ARTICLE 355 Φίμωση και περιτομή στα παιδιά Γ. Σακελλάρης, I. Μπουλουκάκη, Α. Δημοπούλου, Γ. Χαρίσης Περίληψη: Η περιτομή στους άνδρες είναι μια χειρουργική επέμβαση που εφαρμόζεται από

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí Ïõñïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 93-100 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2011) 2, 93-100 93 Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 83-90 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 83-90 83 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΩΧΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΤΟΡΑΚΗΣ Επιµελητής Β', Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry Β. Μ. Κάρτσου, A. Seamanduras, S. Koo και Α. Ι. Ζάβρας: Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική 1 Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οφθαλμολογικές παθήσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις και ο ρόλος του νοσηλευτή» Σπουδάστριες: 1)

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφοροι τρόποι ταξινόμησης

Διάφοροι τρόποι ταξινόμησης Ρήξεις Μηνίσκου: Θεραπευτική Προσέγγιση Νικόλαος Ε. Κουκουλιάς 1, Δημήτριος Κουκουλιάς 2, Ευαγγελία Γερμανού 3, Ευάγγελος Ζιώγας 4, Θεόφιλος Δημητριάδης 4 1 Ιατρός, PhD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ΓΝ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα