ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους 2012-2013) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση Πρακτικών 13 ης Γ.Σ. ΕΣ 2. Συγκρότηση Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών για κρίσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών». (Εισηγητής: Μουντάκης Κωνσταντίνος)... Ημερομηνία : Τρίτη 4/12/2012 ώρα Τόπος : Γραφεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μέλη Δ.Ε.Π. 1. Καθηγητής Κ. Μουντάκης, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πρόεδρος ΓΣ 2. Καθηγητής. Α. Κριεμάδης, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Διευθυντής ΠΜΣ 3. Καθηγητής Α. Στεργιούλας, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 4. Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Δουβής, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ 5. Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Τραυλός, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 6. Επίκουρος Καθηγητής Γ. Κυπραίος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 7. Επίκουρος Καθηγήτρια Π. Αντωνοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 8. Επίκουρος καθηγητής Π. Αλεξόπουλος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 9. Λέκτορας Π. Αθανασοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 10. Λέκτορας Μ. Ιωακειμίδη, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ. 11. Λέκτορας Ο. Βρόντου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ.

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: Απουσίαζαν, αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά 1. Καθηγητής Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Λόγω των υποχρεώσεων του ως αντιπρύτανης 2. Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Κωνσταντινάκος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ λόγω ασθενείας. 3. Επίκουρος Καθηγητής Μ. Δ. Παπαλουκάς, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ Λόγω συμμετοχής σε επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. 4. Επίκουρος Καθηγήτρια Α. Αυγερινού, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ, λόγω συνδικαλιστικής υποχρέωσης 5. Επίκουρη καθηγήτρια Ευ. Χατζηγιάννη, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος ΓΣ (λόγω εκπαιδευτικής αδείας) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. Παπαστρατάκου, διοικητική υπάλληλος ΙΔΑΧ. Με βαθμό Ε. Διαπιστώνεται η κατά το νόμο απαρτία με την παρουσία 11 από τα 16 μέλη ΔΕΠ και αρχίζει η συνεδρίαση Θέμα 1 ο : Επικύρωση Πρακτικών 13ης ΓΣΕΣ.. Θέμα 2ο: Συγκρότηση Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών για κρίσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών». (Εισηγητής: Μουντάκης Κωνσταντίνος) Ο πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής Κώστας Μουντάκης ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ, ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νέο νόμο 4009/2011, όπως διευκρινίζεται βάσει της Απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπ αριθμ. 1/ (ΦΕΚ 134/Β/ ). Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα η ΓΣΕΣ υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης κατάλογο ονομάτων εκλεκτόρων. Ειδικότερα: Η ΓΣΕΣ θα καταρτίσει δύο καταλόγους με ονόματα εκλεκτόρων. Στον Κατάλογο Εσωτερικών Μελών, που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εσωτερικών Μελών", η ΓΣΕΣ θα εντάξει όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κρίνει, ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο. Στον Κατάλογο Εξωτερικών Μελών, που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εξωτερικών Μελών", η ΓΣΕΣ θα εντάξει όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές 3

3 των ελληνικών ΑΕΙ εκτός Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές πανεπιστημίων εκτός Ελλάδος, που η ΓΣΕΣ κρίνει, ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο. Τα μέλη σε κάθε κατάλογο παρατίθενται χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά. Η κατάρτιση του μητρώου αυτού γίνεται με βάση τόσο το γνωστικό αντικείμενο που αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού όσο και το συνολικό επιστημονικό έργο του κάθε Καθηγητή. Όταν ο κατάλογος εγκριθεί από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, ο κατάλογος αυτός αποτελεί πλέον το καλούμενο "μητρώο" εσωτερικών ή εξωτερικών μελών αντίστοιχα για το κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στο σημείο αυτό εξέρχεται από την αίθουσα η καθηγήτρια Αθανασοπούλου Πηνελόπη. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει καταρχήν να οριστεί το γνωστικό αντικείμενο του «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών». Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: Ορισμός Γνωστικού Αντικειμένου «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» Α. Το «Μάρκετινγκ» ορίζεται ως: «Η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν σκοπούς ατόμων και οργανισμών». (American Marketing Association, Marketing News, march 1985; Peter Bennet, Dictionary of Marketing Terms, 2 η έκδοση, Lincolnwood, Il: NTC Publishing Group, 1995). Β. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατηγοριοποίησης του μάρκετινγκ. Συνοπτικά οι πιο συνηθισμένοι είναι: (Π. Μάλλιαρης (2001) Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 58). Ανάλογα με το σε ποιά προϊόντα αναφέρεται Όλα Γενικό ΜΚΤ Ένα κλάδο Ειδικό ΜΚΤ όπως Υπηρεσιών, Αγροτικών Προϊόντων, Τραπεζικό κλπ. Ανάλογα με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο αναφέρεται Μικρομάρκετινγκ αντικείμενο η επιχείρηση Μικρομάρκετινγκ αντικείμενο η οικονομία Ανάλογα με τη γεωγραφική διάσταση στην οποία αναφέρεται Εγχώριο και διεθνές ΜΚΤ 4

4 Ανάλογα με το κίνητρο της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται Για κέρδος και μη κερδοσκοπικό ΜΚΤ Ανάλογα με το είδος του αγοραστή Καταναλωτικό και Βιομηχανικό Γ. Το γενικό μάρκετινγκ αλλά και όλες οι κατηγορίες του μάρκετινγκ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: (Π. Μάλλιαρης (2001) Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλη; Πασχαλούδης, Δ. (2009) Μάρκετινγκ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει. Εκδόσεις Κρητική; Pride, W.M. & Ferrell, O.C. (2003) Marketing. Boston: Houghton Mifflin) 1. Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση αγορών και τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών. 2. Έρευνα μάρκετινγκ 3. Συμπεριφορά καταναλωτή 4. Μίγμα μάρκετινγκ προϊόντων a. Προϊοντική πολιτική που περιλαμβάνει σχεδιασμό και αλλαγή των παρόντων προϊόντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων. Διαχείριση των τεχνικών και συμβολικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, διαχείριση μάρκας, ετικέτας, και συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. εγγυήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση). b. Μίγμα προβολής που περιλαμβάνει διαφήμιση, προσωπική πώληση, προώθηση πωλήσεων, δημοσιότητα, δημόσιες σχέσεις, χορηγία, άμεσο μάρκετινγκ. c. Μίγμα διανομής που περιλαμβάνει τους δίαυλους διανομής, τη γεωγραφική κάλυψη της διανομής, και τη φυσική διανομή. d. Μίγμα τιμολόγησης που περιλαμβάνει καθορισμό του ύψους της τιμής, τρόπους διαφοροποίησης, εκπτώσεις, και όρους πληρωμής. 5. Εκτεταμένο μίγμα μάρκετινγκ υπηρεσιών a. Άνθρωποι που περιλαμβάνει διαχείριση του προσωπικού και των πελατών. Εδώ εντάσσεται και η διαχείριση σχέσεων με πελάτες Σχεσιακό Μάρκετινγκ. b. Διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κατά την διανομή της υπηρεσίας ή στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη (π.χ. διαδικασία εξυπηρέτησης, παραπόνων, επιστροφής κλπ.). c. Φυσική μαρτυρία που περιλαμβάνει τη διαχείριση του περιβάλλοντος της υπηρεσίας (περιβάλλον χώρος της επιχείρησης, ποιότητα εξοπλισμού, στολές προσωπικού, διαρρύθμιση του χώρου, διακόσμηση, ηλεκτρονικό περιβάλλον και ότι άλλο στοιχείο είναι ορατό στον πελάτη). 6. Στρατηγικό μάρκετινγκ - το πλάνο μάρκετινγκ. 5

5 Δ. Το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ως αντικείμενο αποτελεί υποκλάδο του γενικού «Μάρκετινγκ» και περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των εννοιών του μάρκετινγκ, δηλαδή τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση, έρευνα μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, μίγμα μάρκετινγκ, και στρατηγικό μάρκετινγκ, στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που μπορεί να αναλύονται στο μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι καταναλωτικές (retail services) όταν απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή και επαγγελματικές (professional services) όταν απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Μια λίστα υπηρεσιών με τις οποίες ασχολείται το μάρκετινγκ υπηρεσιών περιλαμβάνει: (δες Zeithaml, V.A., Βitner, M.J.,, and Gremler, D.D. (2006) Services Marketing: Integrating customer focus across the firm, fourth edition, NY: McGraw Hill για ανάλυση της συμμετοχής των διάφορων ειδών υπηρεσιών στο ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών σελ. 5). Τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κλπ.) Επικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Ιντερνέτ) Υπηρεσίες ομορφιάς όπως κομμωτήρια, κέντρα αδυνατίσματος, θεραπείες για το σώμα και το πρόσωπο, περιποίηση νυχιών, μασάζ κλπ. Αθλητικές υπηρεσίες (π.χ. γυμναστήρια) Υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, κέτερινγκ κλπ.) Υπηρεσίες διασκέδασης (μπαρ, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, σινεμά, παιδότοποι κλπ.). Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών μέσω Ιντερνέτ) Τραπεζικές υπηρεσί ες Ασφαλιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες μεταφορών (φορτία, ταχυδρομικές, αεροπορικές μεταφορές κλπ.) Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (κέντρα ελευθέρων σπουδών, σεμινάρια, φροντιστήρια κλπ). Υπηρεσίες ενημέρωσης - πληροφόρησης (π.χ. βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, περιοδικά, εφημερίδες κλπ.) Διαφημιστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες προβολής. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευή παπουτσιών, διόρθωση ρούχων, επισκευή ηλεκτρικών συσκευών). Πολιτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δημόσιες υπηρεσίες Ιατρικές υπηρεσίες (γιατροί, οδοντίατροι, εξεταστικά κέντρα, νοσοκομεία ιδιωτικά) Νομικές υπηρεσίες (δικηγόροι) Μηχανικοί και αρχιτέκτονες Φύλαξη παιδιών (παιδικοί σταθμοί, νταντάδες κλπ) Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων (π.χ. δεξιώσεις, γάμους κλπ.) 6

6 Υπηρεσίες υγιεινής (καθαρισμός, απολύμανση χώρων, απεντομώσεις κλπ). Κατόπιν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει καταρχήν να καταρτιστεί ο Κατάλογος Εσωτερικών Μελών (που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εσωτερικών Μελών") εντάσσοντας σε αυτόν όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: Συγκρότηση Μητρώου Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών». 1. Ιωάννης Δουβής. Αναπλ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Επαγγελματικού Αθλητισμού». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. ΦΕΚ 739/ τευχ. Γ' Έγινε διόρθωση στο πατρώνυμο με το 757/ τευχ. Γ. «Μάρκετινγκ Επαγγελματικού Αθλητισμού» το οποίο θεωρείται περεταίρω εξειδίκευση του Αθλητικού Μάρκετινγκ το οποίο είναι ο υποκλάδος του Μάρκετινγκ που ασχολείται με αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο επαγγελματικός αθλητισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες συμμετοχής σε αθλήματα και υπηρεσίες θέασης. Επομένως Η ΓΣΕΣ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλα μέλη ΔΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών». Κατόπιν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει να καταρτιστεί ο Κατάλογος Εξωτερικών Μελών (που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εξωτερικών Μελών") εντάσσοντας σε αυτόν όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: 7

7 Συγκρότηση Μητρώου Εξωτερικών Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» 1. Γεώργιος Αυλωνίτης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΦΕΚ 128/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 2. Γεώργιος Μπάλτας. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΦΕΚ 1111/ τ.γ. «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 3. Βλάσσιος Σταθακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΦΕΚ 148/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 4. Σέργιος Δημητριάδης. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΦΕΚ 290/ τ. Γ'. «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ» το οποίο είναι ταυτόσημο με το αντικείμενο «Μάρκετινγκ» και περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 8

8 5. Ιωάννης Χαλικιάς. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική ανάλυση σε θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΦΕΚ 203/ τ.ν.π.δ.δ. «Ποσοτική ανάλυση σε θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας». Το γνωστικό αντικείμενο αυτό έχει σχέση με την έρευνα μάρκετινγκ στην οποία γίνεται ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επομένως το αντικείμενο του ταυτίζεται μερικώς με το εν προκειμένω γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών. 6. Γεώργιος Σιώμκος. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στο στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 9/ T. ΝΠΔΔ. «Μάρκετινγκ με έμφαση στο στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή». Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ αλλά με μια ιδιαίτερη έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και την Συμπεριφορά Καταναλωτή και υποκλάδος του είναι το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως το αντικείμενο του ταυτίζεται μερικώς με το εν προκειμένω γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών. 7. Γεώργιος Πανυγηράκης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ». Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 140/ T. ΝΠΔΔ. ««Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ». Το αντικείμενο αυτό εστιάζει στην διοίκηση των επιχειρήσεων από τη μεριά του μάρκετινγκ. Άρα περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται ως συστατικά του μάρκετινγκ στην παράγραφο Γ και του οποίου υποκλάδος είναι το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως το αντικείμενο του ταυτίζεται μερικώς με το εν προκειμένω γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών. 8. Αθανάσιος Κουρεμένος. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 458/ τ.γ. 9

9 «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 9. Πέτρος Μάλλιαρης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 172/ τ. ΝΠΔΔ. «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 10. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 906/ τ.γ'. «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 11. Ιωάννης Κεχαγιάς. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Ι». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πρόγραμμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 84/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. «Μάρκετινγκ Ι». Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το «Μάρκετινγκ Ι» περιλαμβάνει τα αντικείμενα της Εισαγωγής στο Μάρκετινγκ (συνολική θεώρηση του μάρκετινγκ που περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο Γ), Συμπεριφορά Καταναλωτή, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών αποτελεί υποκλάδο του γενικού Μάρκετινγκ, οπότε το αντικείμενο του ταυτίζεται μερικώς με το εν προκειμένω γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών. 12. Χρήστος Βασιλειάδης. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΦΕΚ 883/ τ. Γ. 10

10 «Μάρκετινγκ» το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ και του οποίου είναι υποκλάδος το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως 13. Βλαχοπούλου Μαρία. Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. ΦΕΚ 452/ τ. Γ. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος την επέλεξε λόγω του γνωστικού αντικειμένου του «Διοίκηση Μάρκετινγκ Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ». Το αντικείμενο αυτό εστιάζει στην διοίκηση των επιχειρήσεων από τη μεριά του μάρκετινγκ με μια έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να διαχειρίζονται τις τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που μπαίνουν στην επιχείρηση από πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους κλπ.. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων γίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα το αντικείμενο της κας Βλαχοπούλου περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που προαναφέρονται ως συστατικά του μάρκετινγκ στην παράγραφο Γ και του οποίου υποκλάδος είναι το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επομένως το αντικείμενο της κας Βλαχοπούλου ταυτίζεται μερικώς με το εν προκειμένω γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών. 14. Δημήτριος Βρόντης (Dimitris Vrontis). Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρο. Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing). Εξειδικεύσεις: Διεθνές Μάρκετινγκ, Διαχείριση μάρκας και Επικοινωνία Μάρκετινγκ. (Βranding, Ιnternational marketing and Μarketing communication) Κύριες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Vignali, C., Vrontis, D. and Vranesevic, T. (2003), Marketing Planning: Analysis, Tactics and Strategy, UK: Foxwell and Davies (ISBN: ). Vrontis, D., Vignali, C. and Davies, B. (2002), STRATICS, Strategy and Tactics in Marketing, Manchester: Manchester Metropolitan University (ISBN: ). Thrassou, A., Vrontis, D. and Kotabe, M. (2011), Towards a Marketing Communications Model for Small Political Parties - A Primary Principles Strategic Perspective for Developed Countries, Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 17, No. 3 (ISSN: Emerald). 11

11 Vrontis, D. and Melanthiou, Y. (2011), Assessing Website Effectiveness of Airline Companies, International Journal of Online Marketing, Vol. 1, No. 1, pp (ISSN IGI Publishing). Vrontis, D., Thrassou, A. and Razali, M. Z. (2010), Internal Marketing as an Agent of Change Implementing a New Human Resource Information System for Malaysian Airlines, Journal of General Management, Vol.36, No. 1, pp (ISSN: Braybrooke Press). Thrassou, A., Vrontis, D. and McDonald, M. (2009) "A Marketing Communications Framework for Small Political Parties in Developed Countries", Marketing Intelligence and Planning, Vol. 27, Iss. 2, pp (ISSN: Emerald). Vrontis, D., Ktoridou, D. and Papadamou, Y. (2008), Website Design and Development as an Effective and Efficient Promotional Tool: A Case Study in the Hotel Industry in Cyprus, Journal of Website Promotion, Volume 2, Nos. 3-4, pp (ISSN: Taylor & Francis). Thrassou, A. and Vrontis, D. (2008), International Strategic Marketing of the Small Construction Consultancy Firm. The Case of Cypriot Firms, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 6, No. 2, pp (ISSN: Inderscience). Thrassou, A. And Vrontis, D. (2008), Internet Marketing by SMEs: Towards Enhanced Competitiveness and Internationalisation of professional services, International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol. 4, Nos 3/4, pp (ISSN: Inderscience). 15. Σπυρίδων Γούναρης (Spyros Gounaris). Reader, University of Strathclyde, UK. Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing). Εξειδικεύσεις: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Λιανεμπορίου, Μάρκετινγκ Σχέσεων (Services Marketing, Tourism Marketing, Retail Marketing, and Relationship Marketing). Κύριες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Papastathopoulou P., Gounaris S. And Avlonitis G. (2012) The service elimination decision-- making during the service life cycle: Some pilot empirical evidence, European Journal of Marketing, Vol. 46, No 6, forthcoming. Gounaris, S., Dimitriadis,S., Stathakopoulos, V. (2010) An examination of the effects of service quality and satisfaction on Customers Behavioral intentions in e- shopping, Journal of Services Marketing, vol 24, Nos 2/3 Gounaris S. and Koritos, C. (2010) Person-place congruency in the Internet Banking context Journal of Business Research, vol. 63, nos 9/10, pp

12 Gounaris, S. and Koritos, C. (2008) Investigating the Drivers of Internet Banking Adoption Decision: a comparison of three alternative Frameworks International Journal of Bank Marketing, Vol. 26, No 5, pp Gounaris S., (2006) Measuring Internal Market Orientation in Services: some Empirical Evidence. Journal of Business Research, vol. 59, No 4, pp Gounaris S., Papastathopoulou P., and Avlonitis, G. (2006) Uncovering the keys to successful Service Elimination: Project ServDrop, Journal of Services Marketing, Vol. 20, No. 1, p Papastathopoulou P., Gounaris S. And Avlonitis G. (2006) Successful new-tothe market versus me-too financial services: The influential role of Marketing, Sales, E.D.P./Systems and Operations International Journal of Bank Marketing, Vol. 24, Issue 1, pp Μάριος Θεοδοσίου (Marios Theodosiou). Αναπληρωτής Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing). Εξειδικεύσεις: Διεθνές Μαρκετινγκ, Στρατηγικό Μάρκετινγκ Κύριες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Theodosiou, Marios, John Kehagias, and Evangelia Katsikea (2012), Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations, Industrial Marketing Management (forthcoming). Rigopoulou, Irini, Marios Theodosiou, Evangelia Katsikea, and Nicholas Perdikis (2012), Information Control, Role Perceptions, and Work Outcomes of Boundary Spanning Front-line Managers, Journal of Business Research (forthcoming). Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2012), Antecedents and Performance of Electronic Business Adoption in the Hotel Industry, European Journal of Marketing, Vol. 46, No. 1/2, pp Leonidou, Leonidas C., Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2006), An Integrated Model of the Behavioural Dimensions of Industrial Buyer-Seller Relationships, European Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, pp Λεωνίδας Λεωνίδου. (Leonidas Leonidou). Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing). 13

13 Εξειδικεύσεις: Διεθνές Μάρκετινγκ, Σχεσιακό Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Κύριες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, T. Fotiadis, and A. Zeriti (2012), Resources and capabilities as drivers of hotel green marketing strategy: Implications on competitive advantage and performance, Tourism Management, Vol. xx, No.x, pp. xx-xx (forthcoming). Leonidou, L.C., O. Kvasova, C.N. Leonidou, and S. Chari (2012), Examining the effects of unethical business behavior on consumer trust, satisfaction, and loyalty: The moderating role of demographic and cultural characteristics, Journal of Business Ethics, Vol. xx, No. x, pp. xx-xx. (forthcoming). Leonidou L.C., C.N. Leonidou, and O. Kvasova (2012), Cultural drivers and trust outcomes of consumer perceptions of organizational unethical marketing practices, European Journal of Marketing, Vol. 46, No. x, pp. xx-xx. (forthcoming). Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, D. Palihawadana, and M. Hultman (2011), Evaluating the green advertising practices of international firms: A trend analysis, International Marketing Review, Vol. 28, No. 1, pp Leonidou, L.C., M.A. Talias, and C.N. Leonidou (2008), "Exercised power as a driver of trust and commitment in cross-border industrial buyer-seller relationships", Industrial Marketing Management (Special issue on Global relationships, partnerships, and alliances for improved distribution effectiveness in industrial markets), Vol. 37, No. 1, pp Leonidou, Leonidas C., Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2006), An Integrated Model of the Behavioural Dimensions of Industrial Buyer-Seller Relationships, European Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, pp Γεώργιος Βαλαβάνης (George Balabanis). Καθηγητής. Cass Business School, London, UK. Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing). Εξειδικεύσεις: International Marketing, Consumer Behavior, Online Relationships. Κύριες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Balabanis G. (2005), 'Determinants of export intermediaries' service-mix configurations', International Marketing Review, 22(4), p Balabanis G, Reynolds, N., Simintiras, A. (2006), 'Bases of e-store loyalty: Perceived switching barriers and satisfaction', Journal of Business Research, 59(2), p ; 14

14 Mitchell V-. W., Balabanis, G., Schlegelmilch, B. B., Cornwell, T. (2009), 'Measuring Unethical Consumer Behavior Across Four Countries ', Journal of Business Ethics, 88(2), p ; [Peer Reviewed]; [9 google scholar] Chari S., Katsikeas, C.S., and Balabanis, G., Robson, M. (2012 Forthcoming), 'Emergent Marketing Strategies and Performance: The Effects of Market Uncertainty and Strategic Feedback Systems', British Journal of Management; 19. Γεώργιος Χριστοδουλίδης (George Christodoulides), Καθηγητής, Henley Business School, University of Reading, UK. Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing) Εξειδικεύσεις Διαχείριση μάρκας, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (Branding, Εlectronic marketing) Ενδεικτικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. de Chernatony, Leslie, Cleopatra Veloutsou, George Christodoulides and Susan Cottam (2009) "Introduction: Special Issue on Advances in Brand Management" Journal of Business Research 62(3): Leek, Sheena and George Christodoulides (2009) "Next Generation Mobile Marketing: How Young Consumers React to Bluetooth Enabled Advertising" Journal of Advertising Research, 49(1): de Chernatony, Leslie, Fiona J Harris and George Christodoulides (2004) "Developing a Brand Performance Measure for Financial Services Brands". Service Industries Journal, 24(2), pp Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantine Leonidou). Αναπληρωτής Καθηγητής. Leeds Business School, UK. Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Marketing) Εξειδικεύσεις Μάρκετινγκ Βιωσιμότητας, Εταιρική Ευθύνη, Διεθνές Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Τουρισμού / Φιλοξενίας (Sustainability marketing, corporate responsibility, international marketing, and tourism/hospitality marketing) Ενδεικτικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, T. Fotiadis, and A. Zeriti (2012), Resources and capabilities as drivers of hotel green marketing strategy: Implications on competitive advantage and performance, Tourism Management, Vol. xx, No.x, pp. xx-xx (forthcoming). 15

15 Leonidou, L.C., O. Kvasova, C.N. Leonidou, and S. Chari (2012), Examining the effects of unethical business behavior on consumer trust, satisfaction, and loyalty: The moderating role of demographic and cultural characteristics, Journal of Business Ethics, Vol. xx, No. x, pp. xx-xx. (forthcoming). Leonidou L.C., C.N. Leonidou, and O. Kvasova (2012), Cultural drivers and trust outcomes of consumer perceptions of organizational unethical marketing practices, European Journal of Marketing, Vol. 46, No. x, pp. xx-xx. (forthcoming). L.C. Leonidou, C.N. Leonidou, D. Coudounaris, and M. Hultman (2012), Value differences as determinants of importers perceptions of exporters unethical behavior: the impact on relationship quality and performance, International Business Review, (forthcoming). C.N. Leonidou, N.A. Morgan and C.S. Katsikeas (2012) Greening the marketing mix: do firms do it and does it payoff?, Journal of the Academy of Marketing Science, (forthcoming). Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, D. Palihawadana, and M. Hultman (2011) Εvaluating the green advertising practices of international firms: a trend analysis International Marketing Review, 8 (1), pp. 6-33, ISSN: L.C. Leonidou, C.N. Leonidou, and O. Kvasova (2010) Antecedents and outcomes of consumer environmentally friendly attitude and behaviour, Journal of Marketing Management, 2010, 26 (13/14), pp , Special issue, ISSN: X. 21. Κωνσταντίνος Κατσικέας (Constantine Katsikeas). Καθηγητής. Leeds Business School, UK. Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ και Διεθνές Μάνατζμεντ (Marketing and International Management) Εξειδικεύσεις International Marketing, Sales management, Strategic Management. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μάρκετινγκ Υπηρεσιών C.N. Leonidou, N.A. Morgan and C.S. Katsikeas (2012) Greening the marketing mix: do firms do it and does it payoff?, Journal of the Academy of Marketing Science, (forthcoming). L. C. Leonidou, C.S. Katsikeas, B. R. Barnes, and S. Spyropoulou (2010) Assessing the contribution of leading mainstream marketing journals to the international marketing discipline, International Marketing Review, 27, 5, pp C.S. Katsikeas, D. Skarmeas, S. Spyropoulou, and E. Salehi-Sangari (2008), Market and supplier characteristics driving distributor relationship quality in international marketing channels of industrial products, Industrial Marketing Management, 36, 1, Special Issue, pp ISSN

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ MARKETING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΝΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προκόπης K. Θεοδωρίδης 2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προκόπης Κ. Θεοδωρίδης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11 Μαΐου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2641074124 κιν. 6977000537 e-mail proth@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ.

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) ΤΕΥΧΟΣ D E Tails ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ιιοιικητιικής Επιιστήµης & Τεχνολογίίας ((..Ε..Τ..)) 4 2003 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Dr. Papadopoulos Ioannis, Karagouni Glykeria, Msc, Trigkas Marios Msc Dept. of Wood & Furniture Design & Technology, T.E.I. of Larissa, GR

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Καπώνη

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Δημήτριος Χατζούδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης dchatzoudes@yahoo.gr Ειρήνη Χαρατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Ονοματεπώνυμο Δρ. Δημήτρης Δρόσος 2. Διεύθυνση Ευτέρπης 32, Χολαργός, Τ.Κ. 15561 Ελλάδα 3. Τηλέφωνο +30 694 5768791 4. E-mail ddrosos@aegean.gr 5. FAX +30 210 6517105 6. Τίτλοι Σπουδών 2000 Πτυχίο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel Business Strategy Round Table Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel ΠΡΑΚΤΙΚΑ URL: www.scmforum.org BLOG: scmforum-2008.blogspot.com 1 BLS

Διαβάστε περισσότερα

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Σελίδα -1- Σελίδα -2- Παρουσίαση Ενδεικτικών Σεµιναρίων της «Business Seminars»: Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Η Ταυτότητα µας: σελίδα 05 Τα Σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σωκράτης Μοσχούρης Όνομα Πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γεννήσεως: 15 Φεβρουαρίου 1965 Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο 403, Δεληγιώργη 107, 185 34, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός και Δημόσιες Σχέσεις: Μέγα-Γεγονότα και Πολιτιστικοί Μεσίτες Μαργαρίτα Κεφαλάκη

Αθλητισμός και Δημόσιες Σχέσεις: Μέγα-Γεγονότα και Πολιτιστικοί Μεσίτες Μαργαρίτα Κεφαλάκη Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα