ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας, τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει σχετικών νόμων. Το Σύνταγμα διεσώθη δια του δικαίου της ανάγκης μετά την αποχώρηση των τουρκοκυπρίων από τα θεσμικά όργανά του και για τον σκοπό αυτό θεσπίσθηκαν διάφορες νομοθεσίες οι οποίες βρήκαν έρεισμα και κρίθηκαν αντισυνταγματικές στη βάση του δίκαιου της ανάγκης. Π.χ. θεσπίσθηκε νομοθεσία σε σχέση με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και στη συνέχεια σε σχέση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά τις κοινοτικές συνελεύσεις. Βλέπε Ν.33/67 για ΕΔΥ ως 62/69 (Εκπαιδευτική Υπηρεσία). Στο τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, όπως είδαμε, θεσπίσθηκε η βασική νομοθεσία, δηλαδή ο Περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις, Νόμος του 1964). Πλείστες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις έγιναν που δεν είναι ανάγκη να μας απασχολήσουν στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης και ακόμα απαντώνται διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις σε διάφορους νόμους οι οποίες, ενώ θα προσέκρουαν σε συνταγματικές πρόνοιες, δικαιολογούνται στη βάση του Δικαίου της Ανάγκης. Είδαμε επίσης ότι τα Επαρχιακά Δικαστήρια λειτουργούν στη βάση του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 ο οποίος αντικατέστησε και ενοποίησε προηγούμενους νόμους οι οποίοι λειτουργούσαν με παρόμοια οργάνωση σε επαρχιακό επίπεδο επί εποχής της αγγλοκρατίας. Εξειδικευμένοι νόμοι προνοούν για ειδικά Δικαστήρια και για την δικαιοδοσία και αρμοδιότητές τους. Με τον όρο δικαιοδοσία των Δικαστηρίων κάνουμε αναφορά στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να αποφασίσει επίδικα θέματα. Χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία την οποία δίδουν οι συγγραφείς του Halsbury s Law of England 4 η έκδοση, τόμος 10, παράγραφος 715 και η οποία είναι η πιο κάτω:

2 «715. Meaning of Jurisdiction. By Jurisdiction is meant the authority which a court has to decide matters that are litigated before it or to take cognizance of matters presented in a formal way for its decision. The limits of this authority are imposed by the statute, charter or commission under which the court is constituted, and may be extended or restricted by similar means. If no restriction or limit is imposed, the jurisdiction is said to be unlimited. A limitation may be either as to the kind and nature of the actions and matters of which the particular court has cognizance, or as to the area over which the jurisdiction extends, or it may partake of both these characteristics. If the jurisdiction of an inferior court or tribunal, including an arbitrator, depends on the existence of a particular state of facts, the court or tribunal must inquire into the existence of the facts in order to decide whether it has jurisdiction, but, except where the court or tribunal has been given power to determine conclusively whether the facts exist, the Queen s Bench Divisional Court will inquire into the correctness of its decision by means of proceedings for mandamus, prohibition or certiorary. Where a court takes it upon itself to exercise a jurisdiction which it does not possess, its decision amounts to nothing. Jurisdiction must be acquired before judgment is given». Όπως προκύπτει από το πιο πάνω απόσπασμα, η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου εντοπίζεται στη σχετική νομοθεσία. Στην Κύπρο βεβαίως, σε αντίθεση με την Αγγλία, πηγή δικαιοδοσίας του κάθε Δικαστηρίου είναι το Σύνταγμα, όπου ρητά προνοείται τούτο, όπως π.χ. για το Ανώτατο Δικαστήριο όπως λειτουργεί στην βάση του Νόμου του 1964, ή στη βάση Νόμων που θεσπίζονται δυνάμει νομοθεσίας μεταξύ άλλων και δυνάμει του Αρθρου 61 του Συντάγματος το οποίο παρέχει την αρμοδιότητα στην νομοθετική εξουσία να νομοθετεί «εν παντί θέματι». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Περί Δικαστηρίων νόμος ομιλεί περί δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων, όπως π.χ. στο Μέρος ΙΙΙ, το οποίο παραπέμπει σε «Δικαιοδοσία και Δίκαιο». Στο Αρθρο 19 επεξηγείται η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Αρθρο 20

3 προνοεί για την δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου. Το Αρθρο 22 προνοεί για την πολιτική δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Σε αντίθεση, το Αρθρο 21 του Νόμου προνοεί για την «κατά τόπο αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων «εις πολιτικάς υποθέσεις». Όμως, στο κείμενο το ίδιο το Αρθρο 21 (1) ομιλεί Περί Πρωτόδικης «Δικαιοδοσίας». Συνεπώς, η ορολογία «δικαιοδοσία» και «αρμοδιότητα» χρησιμοποιείται εναλλάξ. Να σημειώσουμε επίσης ότι το ίδιο το Σύνταγμα ομιλεί περί δικαιοδοσίας σε σχέση με το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και «των υπό τούτου τεταγμένων Δικαστηρίων». ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Θέματα δικαιοδοσίας είναι δυνατόν να εγερθούν οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε διάδικο, ακόμα και από το ίδιο εκδικάζον Δικαστήριο το οποίο έχει καθήκον να εξετάζει το δικαιοδοτικό πλαίσιο του και αυτεπάγγελτα μπορεί να θέσει θέμα δικαιοδοσίας το οποίο και αποφασίζει. Εφόσον πρόκειται περί κατωτέρου Δικαστηρίου, η απόφαση περί δικαιοδοσίας υπόκειται σε Εφεση ή αναθεώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου του Αρθρου του Συντάγματος και μέσα από την διαδικασία έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων για τα οποία έχουμε κάμει αναφορά. Εκτενής αναφορά θα γίνει και κατωτέρω. Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δέχεται ότι θέματα δικαιοδοσίας είναι θεμελιακά και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να εγερθούν ακόμη και προφορικά οποτεδήποτε, δηλαδή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στην υπόθεση Κυριάκου Νικήτα Παναγιώτου ν. Σόνιας Ανδρέα Χατζηκυριάκου ΑΑΔ σελ. 362, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αρχήν ότι η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων είναι ζήτημα δημόσιας τάξης και μπορεί να εγερθεί σε οποιονδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και κατ Εφεσιν. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έχει καθήκον να το εγείρει αυτεπάγγελτα. Στην υπόθεση εκείνη ετέθη θέμα κατά πόσον αφαίρεση μέρους της ιδιοκτησίας εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και προσθήκης στην ιδιοκτησία άλλου ιδιοκτήτη με δόλιαν πράξη κτηματολογικού υπαλλήλου ήταν θέμα το οποίο μπορούσε να αποφασισθεί μέσα στο πλαίσιο συνοριακών διαφορών και ή διόρθωσης λάθους κατ Εφεσιν από απόφαση επί του θέματος του Διευθυντού του κτηματολογίου κατ εφαρμογήν των προνοιών των Αρθρων 58, 61 και 80 του Νόμου Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Κεφάλαιο 224 ή κατά πόσον το θέμα θα έπρεπε να επιλυθεί μέσα στο πλαίσιο πολιτικής Αγωγής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση,

4 καταχωρήθηκε πολιτική αγωγή στο επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου ετέθη θέμα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ως εξής: «ζήτημα δικαιοδοσίας του δικαστηρίου και αν ακόμα δεν εγερθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο ή σε ειδοποίηση έφεσης, επειδή είναι ζήτημα δημόσιας τάξης, μπορεί να εγερθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έχει καθήκον όταν Δικαστήριο εκδικάζει υπόθεση χωρίς δικαιοδοσία να εγείρει αυτεπάγγελτα το ζήτημα τούτο γιατί η διαδικασία άλλως πως είναι άκυρη. (βλέπε Central Co Operative Bank vs Cyems CLR 435). Ο ευπαίδευτος δικηγόρος ισχυρίσθηκε ότι η διαφορά έπρεπε να αποφασισθεί πρώτα......από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και... οποιαδήποτε απόφαση του διευθυντή... μπορούσε να εφεσιβληθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο με βάση το Αρθρο 80 και ότι το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της απόφασης». Το Δικαστήριο σε εκτενή απόφαση του, και μετά που κάνει παραπομπή στην σχετική νομολογία επί του θέματος, όπως και στο Αρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για δικαίωμα δικαίας δίκης, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το θέμα θα έπρεπε να αποφασισθεί σε πρώτο στάδιο με τις πιο πάνω διαδικασίες και ότι ο διευθυντής είχε δικαίωμα να αποφασίσει το θέμα και εν συνεχεία ο παραπονούμενος να προσβάλει την απόφαση του διευθυντή στο Δικαστήριο. Στην σελ. 375 το δικαστήριο καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «εν όψει των πιο πάνω, το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της παρούσας υπόθεσης» Προηγούμενα, το Δικαστήριο επεξηγεί ότι το Κτηματολόγιο είναι Τεχνικό Τμήμα του Κράτους και ότι η συνοριακές διαφορές και περιπτώσεις λάθους περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου μπορεί να εντοπισθεί το σύνορο και ή να εντοπισθεί το λάθος από τα σχέδια και βιβλία του Κτηματολογίου χωρίς περαιτέρω έρευνα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, το θέμα δεν ήταν τεχνικό, αλλά ουσιαστικό και είχε σχέση με δόλο μεταξύ άλλων, άρα δεν ήταν θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποφασισθεί τεχνοκρατικά και στην

5 συνέχεια να παραπεμφθεί για απόφαση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο με διαδικασία Εφεσης παρά με Αγωγή για διαπίστωση των ουσιαστικών δικαιωμάτων των διαδίκων. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Θέματα δικαιοδοσίας εγείρονται σχεδόν καθημερινά και αποφασίζονται από τα Δικαστήρια, όπως είδαμε, σε οποιονδήποτε στάδιο. Τέτοια θέματα μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων την κατά τόπον αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Ορισμένα παραδείγματα θα βοηθήσουν για να γίνει τούτο αντιληπτό. Στην υπόθεση Κυριάκος Θεοφάνους ν. Αρτέμη Γεωργίου CLR 203 ετέθη θέμα ερμηνείας του νόμου 14/60 άρθρο 21 (1) ως αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το θέμα ετέθη για πρώτη φορά στο στάδιο της Εφεσης και το Δικαστήριο δέχθηκε να το ακούσει στηριζόμενο σε δυο αγγλικές αποφάσεις παρόμοιες επί του θέματος το 1906 και το Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο γενικός κανόνας σε θέματα συμβάσεων και πληρωμών οφειλών είναι ότι ο χρεώστης έχει καθήκον να εντοπίσει τον πιστωτή του για να τον πληρώσει στον τόπο εργασίας ή κατοικίας του. Δια τον λόγο αυτό, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας είχε δικαιοδοσία εφόσον ο Ενάγων είχε να παίρνει διάφορα ποσά για προσφερθείσες εργασίες και σαν κάτοικος Λευκωσίας μπορούσε να θεωρηθεί ότι η βάση της αγωγής ηγέρθη εντός της επαρχίας Λευκωσίας. Συνεπώς, η ένσταση ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας δεν είχε αρμοδιότητα δεν μπορούσε να ευσταθήσει κάτω από τας περιστάσεις. Στην υπόθεση C & Kyriacou & Αδελφοί Λτδ ν. Αντώνη Ιωάννου 1990, το θέμα αφορούσε σύμβαση πώλησης θερμοσίφονα τον οποίο ο αγοραστής αρνήθηκε να παραλάβει εντός Επαρχίας Λευκωσίας. Ο πωλητής ήγειρε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος, όπου είχε την έδρα του. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος όπου καταχωρήθηκε η Αγωγή, απέρριψε την Αγωγή λόγω τοπικής αρμοδιότητας. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η Αγωγή δεν είχε ως βάση τη μη πληρωμή της οφειλής οπότε δικαιοδοσίαν θα είχε το Δικαστήριο Λάρνακας, όπου ο χρεώστης αγοραστής έπρεπε να είχε ανατρέξει και εντοπίσει και πληρώσει τον πωλητή, αλλά διάρρηξη συμβάσεως λόγω μη παραλαβής η οποία διάρρηξη εκδηλώθηκε στην Λευκωσία όπου πρέπει να θεωρείται ότι είχεν εγερθεί και η βάση της Αγωγής. Διαπιστώνει κανείς πόσο λεπτές μπορεί να είναι οι διαφορές και πόσο καθοριστικές μπορεί να είναι για την έκβαση και αποτέλεσμα μιας Αγωγής.

6 Σε μια άλλη υπόθεση Cyprus Hotels Co Ltd v. Hotel Plaza Enterprises Ltd CLR 423 ετέθη θέμα και πάλιν της κατά τόπον αρμοδιότητας, δυνάμει του Αρθρου 21 (2) του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 και κατά πόσο το θέμα αφορούσε σε ακίνητη ιδιοκτησία. Η απαίτηση ήταν για διάταγμα και δήλωση του Δικαστηρίου σε σχέση με ρήτρα διαιτησίας και την εγκυρότητα σύμβασης ενοικίασης και ετέθη θέμα κατά πόσο η Αγωγή αυτή αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία. Η Αγωγή είχε κατατεθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αφορούσε ενοικίαση του ξενοδοχείου MIRAMARE στην Λεμεσό. Το Δικαστήριο απεφάσισε ότι οι απαιτήσεις αφορούν την ερμηνεία και εφαρμογήν της ρήτρας για Διαιτησία, όπως προέκυπτε στο στάδιο εκείνο, και άρα δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορούσαν θέματα σχετικά με ακίνητη ιδιοκτησία οπότε αποκλειστική αρμοδιότητα θα είχε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δόθηκε μια περιορισμένη ερμηνεία στο σχετικό Αρθρο του Νόμου και συνεπώς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση. Αυτή ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας των Δικαστών Τριανταφυλλίδη και Λοϊζου, με την οποία διαφώνησε ο Δικαστής Χατζηαναστασίου, τονίζοντας ότι εφόσον η βασική σύμβαση αφορούσε σύμβαση ενοικίασης ξενοδοχείου στην Λεμεσό το θέμα έπρεπε να παραπεφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Οφείλω να επισημάνω ότι την σήμερον ημέρα, τα δικαστήρια τείνουν αντί περιοριστικής ερμηνείας να αποδίδουν διευρυμένη ερμηνεία στα θέματα δικαιοδοσίας. Βεβαίως, με βάση την τροποποίηση του περί Δικαστηρίου Νόμου ούτως ή άλλως σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα είχεν δικαιοδοσίαν να εκδικάσει την διαφορά δεδομένου ότι με την επιφύλαξη που εισήχθει στο Αρθρο 21 (2) του 1992 απαίτηση που αφορά σύμβαση για ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι απαραίτητο να εισάγεται στο Δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία. Συνεπώς το θέμα έχει πλέον τεθεί νομοθετικά. Σε μια άλλη υπόθεση The Attorney General (number 2) v. George Savvides CLR σελ. 349 και πάλιν ετέθη θέμα της κατά τόπον αρμοδιότητας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο Ενάγων ζητούσε δήλωση του Δικαστηρίου ότι είναι ο νόμιμος ενοικιαστής και κάτοχος εργοστασίου εις Λεμεσό. Απεφασίσθη ότι η Αγωγή αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία και συνεπώς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ήταν αναρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης, όσον αφορά ιδιαίτερα την έκδοση Προσωρινού Διατάγματος, το οποίο είχε εκδοθεί. Το Δικαστήριο ασχολήθηκε και μέσα άλλα θέματα που αφορούν την έκδοση του Προσωρινού Διατάγματος, τα οποία δεν είναι ανάγκη να μας απασχολήσουν στο στάδιο αυτό. ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:

7 Θέμα δικαιοδοσίας μπορεί να εγερθεί και σε σχέση με το ύψος της απαίτησης ή την αξία της περιουσίας, αντικείμενο της Αγωγής, όπως έχουμε δει δυνάμει των σχετικών προνοιών του Περί Δικαστηρίων Νόμου εκτός, από την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών που καθορίζεται στο Αρθρο 21, στο Αρθρο 22 γίνεται πρόνοια για την πολιτική δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Δικαστή. Η δικαιοδοσία των καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της απαίτησης ή την αξία του αντικειμένου της διαφοράς ή την φύση της διαδικασίας. Στην υπόθεση Central Co Operative Bank Ltd Vs Cyems & Co Ltd και Central Co Operative Industries Cyprus Ltd CLR, απεφασίσθη ότι νομικό σημείο το οποίο άπτεται της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ή του Δικαστού αυτού είναι θέμα δημόσιας τάξης και αν ακόμα δεν έχει εγερθεί από τους διαδίκους ή το εκδικάζον Δικαστήριο, και αν ακόμα δεν εγερθεί στην ειδοποίηση Εφεσης το Εφετείο έχει καθήκον να το εγείρει αυτεπάγγελτα. Θέματα που αφορούν την εκτέλεση απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου δεν είναι θέματα τα οποία δεν διαγιγνώσκουν την ουσία της αγωγής εν τη εννοία του Αρθρου 22 (4) (β) του Νόμου 14/60 και συνεπώς, εάν η απόφαση ή η αξία της περιουσίας υπερβαίνει τα όρια της δικαιοδοσίας του εκδικάζοντος Δικαστή, στερείται δικαιοδοσίας να επιληφθεί του θέματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ενάγοντες είχαν εξασφαλίσει απόφαση προς όφελος τους για περίπου Μετά την έκδοση της απόφασης, εκδόθηκε Ενταλμα Κινητών και κατασχέθηκε κινητή περιουσία του εξ αποφάσεως χρεώστη. Οι Εφεσείοντες ζήτησαν, στην βάση Προνοιών του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Αρθρου 21 Διάταγμα του Δικαστηρίου αναστολής της εκτέλεσης και επιστροφής των κατασχεθέντων στον εξ αποφάσεως χρεώστη, με τον ισχυρισμό ότι είχαν επιβαρύνσεις επί της περιουσίας για δάνεια που είχαν δώσει άρα και δικαιώματα επί της περιουσίας αυτής. Το σχετικό επίδικο θέμα απεφασίσθη από Επαρχιακό Δικαστή, ο οποίος απέρριψε το αίτημα της τράπεζας που είχε χορηγήσει το δάνειο. Κατ Εφεση, το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε, μετά από μια λεπτομερή απόφαση του, να δώσει τέτοια ερμηνεία στον νόμο σύμφωνα με την οποία ο Επαρχιακός Δικαστής δεν είχε δικαίωμα να επιληφθεί του θέματος της αίτησης καθότι αφορούσε αίτηση μετά την έκδοση της απόφασης και όχι ενδιάμεση και συνεπώς, εφόσον η δικαιοδοσία του περιοριζόταν τότε μέχρι ύψους 5000, σε καμία περίπτωση δεν εδικαιούτο να ακούσει απαίτηση της τάξης των Υπενθυμίζουμε ότι οι Επαρχιακοί Δικαστές έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν αιτήσεις ενδιάμεσης φύσης οι οποίες δεν διαγιγνώσκουν την αγωγή επί της ουσίας της. Όμως, αίτηση μετά την έκδοση της απαίτησης δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσει κανείς από τις σελίδες της απόφασης τις σελίδες 438 και έπειτα, για να κατανοήσει τον τρόπο με

8 τον οποίο το κυπριακό δικαστήριο αντιμετωπίζει το όλο θέμα με αναφορά σε νομολογία αγγλικών δικαστηρίων που καλύπτει περίοδο 1891 μέχρι και πλέον, πρόσφατα του 1967, για να καταλήξει στα συμπεράσματα του. ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Θέμα επίσης μπορεί να τεθεί σε σχέση με το κατά πόσο το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσίαν να επιληφθεί επίδικης διαφοράς η οποία εμπίπτει μέσα στην δικαιοδοσία ακυρωτικής φύσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Αρθρου 146 του Συντάγματος. Έχει λοιπόν αποφασισθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή αποκλειστική δικαιοδοσία επί θεμάτων διοικητικού δικαίου ιδιαίτερα σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, αποκλειστική δικαιοδοσία επίλυσης της διαφοράς έχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Στην υπόθεση Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου ν. Δώρου Χατζηπαύλου κ.ά ΑΑΔ σελ. 267 ετέθη θέμα που αφορούσε την Διαχείριση των Κυλικείων των Σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης της περιοχής Στροβόλου. Η Σχολική Εφορεία ζήτησε προσφορές για την εκμετάλλευση των κυλικείων. Οι προσφορές κατακυρώθηκαν στους εφεσίβλητους, πλην όμως, η Εφορεία απεφάσισε να τροποποιήσει και ή να ανακαλέσει την Απόφαση της σε μεταγενέστερο στάδιο και να την κατακυρώσει σε άλλους, οπότε υπεγράφησαν και έγγραφες συμβάσεις. Οι παραπονούμενοι, στους οποίους είχαν κατακυρωθεί αρχικά οι προσφορές, ισχυρίστηκαν ότι με την αρχική προφορική κοινοποίηση κατακύρωσης των προσφορών σε αυτούς είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση και προσέφυγαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο στο πλαίσιο αστικής διαφοράς. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το θέμα στη βάση των δικογράφων και κατέληξε στον συμπέρασμα ότι η όλη διαδικασία αφορούσε μια σύνθετη διοικητική ενέργεια, και συνεπώς οποιαδήποτε διαφορά αποτελούσε ακυρωτική διαφορά που υπάγονταν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί του θέματος. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θέμα δικαιοδοσίας μπορεί ασφαλώς να τεθεί και σε ποινικές υποθέσεις. Δύο παραδείγματα από την νομολογία είναι χρήσιμο να δοθούν.

9 Στην υπόθεση Re: RBEIZ ΑΑΔ σελ. 776 ο Αιτητής κατηγορούμενος αντιμετώπιζε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου κατηγορία για πλαστογραφία, έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 ετών, δυνάμει του Αρθρου 335 του Ποινικού Κώδικα. Προφανώς, επρόκειτο για πλαστογράφηση «viza Σουηδίας», υπέβαλε ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση επειδή το έγγραφο που έφερε τον τίτλο «viza Σουηδίας» είναι επίσημο έγγραφο και, συνεπώς, η πλαστογράφηση του συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως 10 ετών βάσει του Αρθρου 337 και συνεπώς το θέμα αφορούσε πλέον Κακουργιοδικείο και όχι Επαρχιακό Δικαστήριο. Οπως εξηγεί το Δικαστήριο, στην απόφαση του, το θέμα είναι κατά πόσον η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου προσδιορίζεται από την έκθεση της κατηγορίας ή από τις λεπτομέρειες που την στηρίζουν. Το Αρθρο 24 (1) προσδιορίζει την δικαιοδοσία με βάση τα αδικήματα που αποτελούν το αντικείμενο της κατηγορίας. Με δεδομένο ότι η ποινή, την οποία επέσυραν οι κατηγορίες, όπως διατυπώθηκαν, ήταν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, σωστά το Επαρχιακό Δικαστήριο έκρινε ότι με βάση τις τότε ισχύουσες πρόνοιες του Περί Δικαστηρίων Νόμου Αρθρο (1) το θέμα ενέπιπτε εντός της δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Σημασία έχει λοιπόν η διατύπωση της κατηγορίας και το Αρθρο επί του οποίου εδράζεται και όχι οι λεπτομέρειες, που είναι τα γεγονότα στα οποία προτίθεται να στηριχθεί η Κατηγορούσα Αρχή. Σε μια άλλη υπόθεση, Χαράλαμπος Σιακαλλή ν. Δημοκρατίας (2001) 1ΑΑΔ σελ. 1956, τέθηκε θέμα δικαιοδοσίας Κακουργιοδικείου Λεμεσού, σε υπόθεση αναφορικά με αδικήματα κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών, τα οποία φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στην βάση Ακρωτηρίου. Υποστηρίχθηκε ότι η δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου καθορίζεται εξαντλητικά στο Αρθρο 20 (1) του Νόμου 14/60. Με βάση το κατηγορητήριο, τα αδικήματα που διαπράττονται στις κυρίαρχες περιοχές, των βάσεων έπρεπε, για να καλύπτονται από την πρόνοια του νόμου, να είναι από Κύπριο εναντίον ή σε σχέση με Κύπριο. Από την αντίπερα όχθη, ο δικηγόρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι το θέμα καλύπτεται από το Αρθρο 5 του ποινικού κώδικα. Να σημειωθεί ότι, επειδή τα αδικήματα φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στην βάση Ακρωτηρίου, που θεωρήθηκε σαν ξένη χώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρησε την υπ αρ. 2/2002 αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία ζητούσε τον καθορισμό του Δικαστηρίου που εκδίκαζε τα αδικήματα και το Ανώτατο Δικαστήριο καθόρισε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού ως αρμόδιο. Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε πενταμελή σύνθεση του, αποφάσισε ότι από την στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο καθόρισε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού ως αρμόδιο, η απόφαση του δεν μπορούσε να

10 ελεχθεί περαιτέρω από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο. Εν πάσει περιπτώσει, έκαμε αναφορά και Αρθρο 5 (1) του Ποινικού Κώδικα Κεφάλαιο 154, σύμφωνα με το οποίο ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται και επί αδικημάτων πολιτών της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Συνεπώς, συνέτρεχε η περίπτωση αυτή της «διπλής εγκληματικότητας». ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Σε σχέση με τα εξειδικευμένα Δικαστήρια, όπως έχουμε τονίσει και πιο πάνω, η δικαιοδοσία τους και η εμβέλεια της δικαιοδοσίας αυτής καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο στη βάση του οποίου λειτουργούν. Ένα παράδειγμα επίσης από την νομολογία, σε σχέση με το θέμα αυτό, θα διευκρινίσει το όλο θέμα καλύτερα. Στην υπόθεση Poly Efthymiadou v. Georgios Zoutros CLR Σελ. 341, απεφασίσθη ότι σε αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ν. ενοικιαστή για οφειλόμενα ενοίκια και δικαιώματα και για ζημία η οποία προκλήθηκε στα υποστατικά που ενοικιάζοντο, δικαιοδοσίαν είχεν το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων. Ο ενοικιαστής είχε καταστεί θέσμιος. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η ορθή ερμηνεία του Αρθρου 4(1) του τότε ισχύοντος Νόμου 36/95 οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει διαφορές οι οποίες αφορούν την εφαρμογή του Νόμου εκείνου, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε παρεμπίπτοντος θέματος, και συνεπώς είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί θεμάτων είσπραξης ενοικίων και ή ζημιάς σε υποστατικά καλυπτόμενα από πρόνοιες της νομοθεσίας, όπως και στην παρούσα περίπτωση. Συνεπώς, το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί της διαφοράς που αφορούσε θέσμια ενοικίαση. Η εξουσία μεταφοράς υποθέσεων, δυνάμει προνοιών του νέου νόμου που θεσπίσθηκε στο μεταξύ Αρθρου 32 (1) Νόμος 23/83 από το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων δεν έδιδε δικαίωμα στο Επαρχιακό Δικαστήριο να διατάξει εκείνο την μεταφορά. Συνεπώς, η διαταγή του δικαστηρίου να προβεί στην μεταφορά της υπόθεσης, μετά που διαπίστωσε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί του θέματος, συνιστούσε ουσιαστικά υπέρβαση δικαιοδοσίας και ακυρώθηκε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: Η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων έχει δυο πτυχές. Η μια αφορά την δικαιοδοσίαν των Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, τόσον καθ ύλην όσον και κατά τόπον, αλλά

11 επιπρόσθετα, αφορά και την δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων να επιλαμβάνονται υποθέσεων δια άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας τους, δηλαδή εκτός του εδάφους τη Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε η επίδοση είναι δυνατόν να γίνει μόνο σε προδιαγραμμένες στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο και Κανονισμούς περιπτώσεις. Σχετική είναι η πρόνοια στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή η Διαταγή 6 στην οποία καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία ένα Δικαστήριο είναι δυνατόν να επιτρέψει, στην βάση της Διαταγής 2 των Κανονισμών αλλά και Διαταγής 6, να σφραγιστεί κλητήριο ένταλμα για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας, δηλαδή εκτός Κύπρου ειδοποίησης του. Το θέμα διέπεται και από τις Αρχές του Ιδιωτικού Διεθνές Δικαίου, το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο δυνάμει Διεθνών Συμβάσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, αλλά και με την νομολογία του κοινού δικαίου, δηλαδή του Αγγλικού Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο στην βάση των προνοιών του Αρθρου 29 του Περί Δικαστηρίου Νόμου 14/60. Ερωτήματα μπορούν να εγερθούν π.χ. κατά πόσον δυσφήμιση που αφορά Κύπριο η οποία, όμως, έγινε στο εξωτερικό ή οδικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη Κύπριος πολίτης του εξωτερικού ή εμπορικές συναλλαγές και συμβάσεις που αφορούν κύπριους και αλλοδαπούς στο εξωτερικό, είναι δυνατόν να εκδικάζονται στα κυπριακά Δικαστήρια, με δεδομένο πάντοτε ότι ο Εναγόμενος βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας. Σύντομη αναφορά θα γίνει σε τρεις σύντομες υποθέσεις επί του θέματος. Στην πρώτη υπόθεση, Φιλίππου ν. Φιλίππου CLR σελ. 689, ετέθη θέμα κατά πόσον αίτηση για διατροφή επεδόθη συμφώνως των Δικονομικών Θεσμών και συγκεκριμένα της Διαταγής 6 εκτός δικαιοδοσίας νομότυπα. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η δικαιοδοσία κατώτερου Δικαστηρίου εντοπίζεται πάντοτε στον Νόμο που το εγκαθιδρύει. Είναι καθήκον του Δικαστηρίου να εξετάσει θέματα δικαιοδοσίας. Όπου εναρκτήρια διαδικασία δεν είναι δυνατόν να επιδοθεί σε εναγόμενο εκτός Κύπρου, το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία καθότι η επίδοση είναι η βάση της δικαιοδοσίας. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιτραπεί επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στις περιπτώσεις που καθορίζονται στην Διαταγή 6 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες αντιστοιχούν με την παλαιά αγγλική Διαταγή 11. Υποκατάστατη επίδοση εντός δικαιοδοσίας δεν μπορούσε να γίνει εφόσον ο Εναγόμενος απουσίαζε εκτός δικαιοδοσίας και συνεπώς η υποκατάστατη επίδοση η οποία έγινε ήταν υπό τας περιστάσεις άκυρη, δεδομένου ότι δεν έγινε στη βάση της Διαταγής 6. Σε μια άλλη υπόθεση, ετέθη θέμα εφαρμογής του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα σχετιζόμενα με ακίνητη ιδιοκτησία στην αλλοδαπήν. Ο Ενάγοντας καταχώρησε αγωγή και ζητούσε από τον Εναγόμενο επιστροφή ποσού 250 που, κατά

12 τον ισχυρισμό του, είχε καταβάλει σαν προκαταβολή για ενοικίαση ενός ισόγειου διαμερίσματος στην Αγγλία. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέτασε ένσταση του Εναγομένου ότι δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση, γιατί αφορούσε θέμα σχετιζόμενον με ακίνητον στην αλλοδαπήν. Το πρωτόδικο Δικαστήριο αποφάσισε ότι, εφόσον το θέμα αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία και η ιδιοκτησία δεν βρίσκονταν την Επαρχία Λευκωσίας, το Δικαστήριο δεν είχε αρμοδιότητα να εκδικάσει την υπόθεση. Το Εφετείο επικύρωσε την Απόφαση αυτού του Επαρχιακού Δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι, δυνάμει του Αρθρου 21 (2) του Περί Δικαστηρίων Νόμου πριν την τροποποίηση του, τα κυπριακά Δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία αν επιληφθούν θεμάτων που αφορούν ακίνητα στην αλλοδαπήν. Όμως, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι οι εξαιρέσεις στην Αρχή της εδαφικότητας αναφορικά με την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων πάνω σε ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπήν που υπάρχουν σύμφωνα με το αγγλικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, δεν εφαρμόζονται στην Κύπρο ενόψει των ρητών προνοιών των Περί Δικαστηρίων Νόμου. Στην σελίδα 834, το Δικαστήριο, σχολιάζοντας αγγλικές αποφάσεις επί του θέματος, κατέληξε στα εξής: «η γενική αρχή του αγγλικού δικαίου όπως διαγράφεται στις αποφάσεις... είναι ότι τα αγγλικά δικαστήρια για ευνόητους λόγους δεν αποτολμούν να κρίνουν δικαιώματα κυριότητας ή κατοχής ακινήτων σε ξένη χώρα. Ούτε επιτρέπουν αγωγή αποζημίωσης για επέμβαση σε τέτοιο ακίνητο. Αναγνωρίζουν όμως εξαιρέσεις που επεκτείνονται και καλύπτουν και τις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται κάποια σύμβαση μεταξύ των διαδίκων. Παραδείγματα αποτελούν η αγωγή ιδιοκτήτη τελωνείου κατά του ενοικιαστή για καταβολή μισθώματος οφειλομένου βάσει γραπτού ενοικιαστηρίου συμβολαίου... και αγωγή από τον αγοραστή ή πωλητή ακινήτου για ειδική εκτέλεση πωλητηρίου εγγράφου ακινήτου που κείται σε άλλη χώρα.... όπως μας παρατηρουν Dicey and Morris the Conflict of Laws 10 η έκδοση, Τόμος 2 σελ. 538, αυτή η πτυχή της δικαιοδοσίας των αγγλικών δικαστηρίων έχει τις ρίζες και την αφετηρία της στις αρχέγονες διαδικασίες του κοινού δικαίου που διαμορφώθηκαν από την ιστορική ανέλιξή του». Το Δικαστήριο επεσήμανε, όμως, ότι στην Αγγλία οι Κανόνες διαφέρουν και στην Κύπρο ενόψει της ρητής πρόνοιας του Αρθρου 21 (2) του Νόμου 11/60, δεν μπορούσαν να έχουν εφαρμογή οι πιο πάνω αγγλικοί κανόνες.

13 Στην 3η υπόθεση, ετέθη θέμα καθ ύλην δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων σε θέματα διαδοχής. Ο αποβιώσας είχεν την κατοικία του (Domicile) στην Κύπρο, είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομα του, αλλά με την αναφορά ότι ήσαν «εν καταπιστεύματι» για φιλανθρωπικό ίδρυμα που, κατά τον ισχυρισμό των διαχειριστών της περιουσίας του στην Κύπρο, ήταν ανύπαρκτο. Ετέθη θέμα κατά πόσο το κυπριακό δικαστήριο είχεν αρμοδιότητα να επιληφθεί θεμάτων που αφορούσαν τις καταθέσεις αυτές. Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση Ακαδημία Αθηνών ν. Παναγιώτου κ.ά ΑΑΔ σελ. 472, αποφάσισε ότι τα κυπριακά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να επιληφθούν θεμάτων αναφορικά με την διαδοχή στα χρήματα αυτά, δυνάμει των Αρθρων 4, 5, και 13 του Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, Κεφάλαιο 195. Η Δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού εδραζόταν πάνω στις ανωτέρω προαναφερθείσες πρόνοιες της νομοθεσίας. Παρόλον ότι οι Εναγόμενοι είχαν την έδρα τους στην Αθήνα και οι καταθέσεις βρισκόντουσαν σε τράπεζες των ΗΠΑ, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι διαχειριστές είχαν δικαίωμα στα θέματα διαχείρισης της περιουσίας, αλλά αποφάσισε παράλληλα ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού δεν είχε δικαίωμα ή αρμοδιότητα να επιληφθεί αιτήματος για έκδοση διατάγματος κατά των Εναγομένων στην αλλοδαπήν με το οποίο να εμποδίζονται να διαπράττουν αστικό αδίκημα στο εξωτερικό. Συνεπώς, για ορισμένα θέματα κρίθηκε ότι τα κυπριακά Δικαστήρια είχαν δικαιοδοσία και για ορισμένα άλλα ότι δεν είχαν. ΣΥΜΦΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Το θέμα της δικαιοδοσίας, όπως το περιγράψαμε πιο πάνω δεν πρέπει επίσης να συγχέεται με την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για άσκηση των εξουσιών του δυνάμει των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας ή σαν αποτέλεσμα σύμφυτης εξουσίας του να εκδίδει οποιοδήποτε Δικονομικό Διάταγμα. Στην υπόθεση Τουβλοποιεία Παλαικύθρου Γίγας Λτδ ν. Μαρούλλας Πολυδώρου Ουστά ΑΑΔ σελίδα 109, ο Εφεσείοντας παρέλειψε να εμφανιστεί στην Εφεση του όταν ήταν ορισμένη ενώπιον του Εφετείου. Ετέθη θέμα κατά πόσο το Εφετείο σε συγκεκριμένη Εφεση είχε δικαίωμα επαναφοράς της. Ο δικηγόρος των αιτητών Εφεσειόντων υποστήριξε ότι το Δικαστήριο κέκτηται σύμφυτη δικαιοδοσία να διατάξει την επαναφορά Εφεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το θέμα κατά πόσο είχεν δικαιοδοσίαν και δυνατότητα επαναφοράς Εφεσης, ασκώντας σύμφυτη εξουσία, παρά την απουσία οποιαδήποτε πρόνοιας στους θεσμούς. Το Δικαστήριο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ,

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, (2009) 1Β Α.Α.Δ 899 899 14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, Εφεσείων, v. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ (ΑΡ. 1), Εφεσίβλητης.

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

(16 Μαιου, 2011) (Μ. Φωτίου, Δ/ΣΤΗΣ)

(16 Μαιου, 2011) (Μ. Φωτίου, Δ/ΣΤΗΣ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 45/2011 (16 Μαιου, 2011) (Μ. Φωτίου, Δ/ΣΤΗΣ) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155.4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011)

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Όταν μιλούμε για το νόμο περί Πωλήσεως Ακινήτων και ιδιαίτερα για την ειδική εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, εκείνο που πρωτίστως μας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1039 Κ.Δ.Π. 129/2005 Αρ. 3967, 18.3.2005 Αριθμός 129 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Εισαγωγή: Κάτω από την ομπρέλα του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως τελικά «νομιμοποιήθηκε», καθώς εξηγήσαμε στην πρώτη Διάλεξη,

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE,

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201010-26-08.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 18

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Συνταγματικές Πρόνοιες Σύμφωνα με το Μέρος VΙ του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960,ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. (i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο 155. 4 του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω αποκλειστική δικαιοδοσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο 155. 4 του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, αποκλειστική δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ Προς Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 07 Οκτωβρίου 2016 Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 130(Ι)/2015 130(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι το Ανώτατο Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 23 Μαρτίου, [Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ/ΣΤΗΣ]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 23 Μαρτίου, [Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ/ΣΤΗΣ] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 23 Μαρτίου, 2011. [Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ/ΣΤΗΣ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 37/2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155(4) ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Α. Ο Α είναι ιδιοκτήτης αποθήκης στην Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου όπως λειτουργεί στην βάση του Δικαίου της Ανάγκης και συνεχίζει τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Αριθμός 95(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 3987/2013 Μεταξύ: 1. RICNI SECRETARIAL SERVICES LIMITED 2. P.O. PONDERING LIMTED 3. RICNI NOMINEES SERVICES LIMITED 4. PROXIMITY FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Β (ενάγων), καθ όλους τους ουσιώδεις χρόνους προς την παρούσα αγωγή, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου «Ψ».

1. Ο Β (ενάγων), καθ όλους τους ουσιώδεις χρόνους προς την παρούσα αγωγή, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου «Ψ». ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008/09 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ο Β (ενάγων), καθ όλους τους ουσιώδεις χρόνους προς την παρούσα αγωγή, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου «Ψ». 2. Καθ όλους τους ουσιώδεις χρόνους ως προς την παρούσα αγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1; Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου όπου

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα