Η Επίδραση του Θεραπευτού στην ιαδικασία και Έκβαση της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Κλινικά και Ερευνητικά Ευρήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επίδραση του Θεραπευτού στην ιαδικασία και Έκβαση της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Κλινικά και Ερευνητικά Ευρήµατα"

Transcript

1 Fourth Conference of the Adult Section of the EFPP Quatrième Congrès International de la Section Adulte de l EFPP Τέταρτο Συνέδριο του Τοµέα Ενηλίκων της EFPP The Therapist s Influence on the Process and Outcome of Psychoanalytic Psychotherapy Clinical and Research Findings En quoi le thérapeute influence-t-il le processus thérapeutique et l issue de la psychothérapie psychanalytique Clinique et Recherche Η Επίδραση του Θεραπευτού στην ιαδικασία και Έκβαση της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Κλινικά και Ερευνητικά Ευρήµατα October 2000, Nicosia, CYPRUS PROGRAMME European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) and the Cyprus Association for Psychoanalytic Psychotherapy Studies (CAPPS). in collaboration with the University of Cyprus. Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique dans le Secteur Public (EFPP) et Association Chypriote d Etudes en Psychothérapie Psychanalytique (CAPPS) en collaboration avec l Université de Chypre. H Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στον ηµόσιο Τοµέα (EFPP) και η Κυπριακή Εταιρεία Μελετών Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΚΕΜΨΨ) σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου.

2 PROGRAMME THURSDAY 12 OCTOBER JEUDI 12 OCTOBRE 18:00-20:00 Registration at the Hilton Hotel / Inscription au Congrès à l Hôtel Hilton 8:00-9:00 Registration / Inscription FRIDAY 13 OCTOBER VENDREDI 13 OCTOBRE 8:30-9:00 [Meeting of the chairpersons of the plenary sessions and workshops, ] [Rencontre des Présidents de séances plénières et des ateliers, ] 9:00-10:00 Welcome to the conference / Accueil. Serge Frisch - Chair of the EFPP Evangelos Papanikolaou - Chair of CAPPS Andreas Demetriou - Vice Principal University of Cyprus Margareta Mörner - Chair of the Scientific Committee Dimitris Anastasopoulos - Chair of the Organizing Committee. Opening of conference by the Minister of Health Frixos Savides. Ouverture du congrès par le Ministre de la santé Frixos Savvides. 10:00-11:15 The analyst s clinical theory and its impact on the analytic process in psychoanalytic psychotherapy La théorie clinique de l analyste et son impact sur le processus analytique de la psychothérapie psychanalytique. Joachim Küchenhoff (Switzerland / Suisse) Chair:Margareta Mörner (Switzerland) Language: English: Simultaneous translation in French and Greek. Langue: anglais avec traduction simultanée en français et en grec. Plenary discussion / Discussion en séance plénière 11:15-11:45 Coffee Break / Pause café, ATRIUM [Meeting of the chairpersons of the discussion groups, Conf.Room: ] [Rencontre des Présidents de groupes de discussion, Conf.Room: ]] 11:45-13:00 Discussion in small groups / Discussions en petits groupes 13:00-15:30 Lunch Break / Déjeuner (See Social Programme / Voir programme d activités). 2

3 15:30 17:00 PARALLEL PAPER PRESENTATIONS AND WORKSHOPS PRESENTATIONS PARALLELES DE CONTRIBUTIONS ET ATELIERS Analytical situation and therapeutic process: Concepts and research. Situation analytique et processus thérapeutique: concepts et recherches. Gerrit Delfstra (Netherlands), Mady Jeannet-Hasler (Switzerland), Rob Leiper (United Kingdom), Tamar Peretz (Israel) & Agnes von Wyl (Switzerland). and French: Simultaneous translation in English and French Atelier en anglais et en français: traduction simultanée en anglais et en français. Chair: Joachim Küchenhoff (Switzerland) and Olivier Nicolle (France) First session / Première séance Introduction M. Jeannet-Hasler (Switzerland) : 1922, un concours sans concurrents, mais combien de perdants. Des rapports problematiques entre theorie, pratique et technique en psychanalyse. T. Peretz (Israel): Macroscopic and microscopic viewpoints of the therapist and the patient on the therapeutic process. Discussion Hidden pain: Growing up as a boy. Carin Hartmann (Sweden) and Inger Larsson (Sweden) First session It is important to always have a stranger with you: Exploring the impact of transcultural aspects in the therapist's identity on the outcome of the therapeutic process. Il est important d avoir toujours avec soi un étranger: explorer l impact des aspect transculturels de l identité du thérapeute sur l issue du processus thérapeutique. Rudolf Olivieri-Larsson (Switzerland) Kurt Husemann (Germany) and Luc Michel (Switzerland) and French / Atelier en anglais et en français First session / Première séance A good professional life - good conditions and hindrances. Birgit Hallerfors (Sweden) Chair: Antonio Suman (Italia) They screwed up my life and now my therapist has gone to Florence. Dvorah Miller Florsheim (Israel) Chair: Miranda Feuchtwang (United Kingdom) Clivage et alliance thérapeutique : La place de l intervention de crise. Thomas Giger (Switzerland) Atelier, français Chair: André Gautier (Switzerland) 3

4 Μεταβιβαστικά και αντιµεταβιβαστικά φαινόµενα σε ψυχοθεραπεία όταν η ψυχοθεραπεύτρια ήταν έγκυος. Άννα Παραδεισιώτη (Κύπρος) Η επίδραση της εγκυµοσύνης της θεραπεύτριας στη θεραπευτική διαδικασία. Από το ανοικτό υπνοδωµάτιο των γονιών στην εκτοπίζουσα κοιλιά της θεραπεύτριας Γιαννούλα Χατζήπαναγή (Κύπρος) Πρόεδρος: Ευγενία Σουµάκη Some important factors concerning the therapist s activity in psychotherapy with sexually abused teenage girls. Pia Litzell Berg (Sweden) Psychoanalytic psychotherapy of the somatized patient: The influence of the somatic experiences of the therapist Antoni Talarn, Ana M.Tuset and Joseba Atxotegui (Spain) Chair: Liselotte Grünbaum (Denmark) Psychothérapie psychanalytique avec des patients immigrants. L expérience du psychothérapeute en tant qu immigré. Joseba Atxotegui, Ana M. Tuset and Antoni Talarn (Spain) Exposé, français 17:00 17:30 Coffee Break / Pause café, ATRIUM 17:30 19:00 PARALLEL PAPER PRESENTATIONS AND WORKSHOPS PRESENTATIONS PARALLELES DE CONTRIBUTIONS ET ATELIERS 1 2 Analytical situation and therapeutic process: Concepts and research. Situation analytique et processus thérapeutique: concepts et recherches. Gerrit Delfstra (Netherlands), Mady Jeannet-Hasler (Switzerland), Rob Leiper (United Kingdom), Tamar Peretz (Israel) & Agnes von Wyl (Switzerland). and French: Simultaneous translation in English and French Atelier en anglais et en français: traduction simultanée en anglais et en français. Chair: Joachim Küchenhoff (Switzerland) and Olivier Nicolle (France) Second session / Deuxième séance R. Leiper (United Kingdom): The influence on the alliance of therapists attachment style and therapeutic commitment: Psychoanalytic reflections on two empirical research studies. G. Delfstra (Netherlands): Lacanian psychoanalysis and contemporary effect research. Discussion Hidden pain: Growing up as a boy. Carin Hartmann and Inger Larsson (Sweden) Second session 4

5 How does the psychotherapist cure? Neto Isaura Manso and Moura Isabel (Portugal) Chair: Lorenzo Grespi (United Kingdom) What makes the unendurable grief "liveable". Maria Backlund (Sweden) Gender-roles and their stimulating or inhibiting influence on the analytic process. Rudolf Olivieri-Larsson (Switzerland) Chair: Brian Martindale (United Kingdom) Η βία των µεταβιβαστικών και αντι-µεταβιβαστικών κινήσεων στην διαδικασία ψυχαναλυτικής θεραπείας µε µεθοριακούς και ψυχωτικούς ασθενούς. Ν. Τζαβάρας, Σ. Στυλιανίδης και Ε. Πάσχου (Ελλάς) Στρογγυλή Τράπεζα, Ελληνική Le rôle du rêve dans la relation thérapeutique des patients "borderline" vus une fois par semaine. Hélène Dubinsky (United Kingdom) Exposé, français Patient et thérapeute à l'épreuve du silence. Marie Muller (Belgium) Exposé, français Chair: Serge Frisch (Luxemburg) Ψυχική αλλαγή στην ψυχοθεραπεία. Ο ενδιάµεσος χώρος µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου. Τζένη Σουµάκη (Ελλάς) Η ανακατασκευή του ψυχικού τραύµατος ως τόπος συνάντησης και αλληλεπίδρασης αναλυτού-αναλυόµενου. Χαρά Καραµανωλάκη (Ελλάς) Πρόεδρος: ηµήτρης Αναστασόπουλος (Ελλάς) The pregnant therapist: Some transference and counter-transference manifestations. J. Ierodiakonou-Benou (Greece) The psychological experience of the discontinuance of a significant pregnancy as a situation of acute grief. Ekaterina Sokalskaya (Russia) Chair: Gisella Zeller-Steinbrich (Switzerland) 5

6 SATURDAY 14 OCTOBER SAMEDI 14 OCTOBRE 9:00-10:15 Constructing Therapeutic Alliance. The psychoanalyst s influence on the collaborative process. Construction de l alliance thérapeutique: l influence du psychanalyste sur le processus de collaboration. Maria Ponsi (Italy / Italia) Chair: Dimitris Anastasopoulos (Greece) Language: English: Simultaneous translation in French and Greek. Langue: anglais avec traduction simultanée en français et en grec. Plenary discussion / Discussion en séance plénière 10:15-10:45 Coffee Break / Pause café, ATRIUM 10:45 12:00 Le travail de guérison dans la pratique du psychanalyste psychothérapeute. Curing in psychoanalytic psychotherapy. Claude Smadja France. Chair: Serge Frisch (Luxemburg) Language: French: Simultaneous translation in English and Greek. Langue: français avec traduction simultanée en anglais et en grec. Plenary discussion / Discussion en séance plénière 12:00 13:30 Discussion in small groups / Discussions en petits groupes 13:30-15:30 Lunch Break / Déjeuner (See Social Programme / Voir programme d activités). [During lunch the delegates of the Adult Section will meet at the Hilton Hotel.] [Les délégués de la section Adulte se rencontreront pendant le déjeuner à l hôtel Hilton.] "A" 15:30 17:00 PARALLEL PAPER PRESENTATIONS AND WORKSHOPS PRESENTATIONS PARALLELES DE CONTRIBUTIONS ET ATELIERS 2 3 Itinerary of training: Narration between the analysis room and the working group. Eleonora Riccardi (Italia) Chair: Inger Larsson (Sweden) It is important to always have a stranger with you: Exploring the impact of transcultural aspects in the therapist's identity on the outcome of the therapeutic process. Il est important d avoir toujours avec soi un étranger: explorer l impact des aspect transculturels de l identité du thérapeute sur l issue du processus thérapeutique. Rudolf Olivieri-Larsson (Switzerland) Kurt Husemann (Germany) and Luc Michel (Switzerland) and French / Atelier en anglais et en français Second session / Deuxième séance 6

7 Contre-transfert et troubles alimentaires. Hans Brändi (Switzerland) Atelier, francais Chair: Olivier Nicolle (France) Expression of affect during the psychotherapy of borderline personality disorders. Nikos Tzavaras (Greece) Lacanian psychoanalysis and contemporary effect research. Gerrit Delfstra (Netherlands) Chair: Joscelyn Richards (United Kingdom) Knowing and being known. Christos Ioannidis (United Kingdom) Intersubjective phenomena and emotive exchange in the psychoanalytic process. Gisela Zeller-Steinbrich (Switzerland) Chair: John Tsiantis (Greece) «Η συνεδρία ως αλληλεπίδραση: Μεταβιβαστικά ρεύµατα και µη-λεκτική επικοινωνία.» Κλήµης Ναυρίδης (Ελλάς) «Αυτιστικά φαινόµενα στη µεταβίβαση - αντιµεταβίβαση και η αλληλεπίδραση τους: Επιπτώσεις στη θεραπεία.» Ειρήνη Βλαχάκη, (Ελλάς) Πρόεδρος: Νικόλαος Ζήκος (Ελλάς) Is it true that superman does not exist? Bertil Berg and Lenhart Lofblad (Sweden) The role of the therapist in the assessment of a shared mental area. Gianfranco Buonfiglio (Italia) Chair: Birgit Hallerfors (Sweden) The shadow of the other therapist. M. Ben-Shach and A. Ezer (Israel) Separation anxiety of the therapist and the part it plays in psychoanalytic psychotherapy. J. Segal (Israel) Chair: Luisa Perrone (Italia) 7

8 17:00 17:30 Coffee Break / Pause café, ATRIUM 17:30 19:00 PARALLEL PAPER PRESENTATIONS AND WORKSHOPS PRESENTATIONS PARALLELES DE CONTRIBUTIONS ET ATELIERS Uncovered face: From the recognition of emotions to the definition of feminine identity. Luigia Cresti Scacciati (Italia) Chair: Ritva Pölönen (Finland) Creation of a group of psychoanalytical psychotherapists working with victims of torture and organised violence. Création d' un groupe de psychothérapeutes psychanalystes travaillant avec des victimes de torture et de violence organisées. and French Atelier en anglais et en français Chair: André Gautier (Switzerland), Liselotte Grünbaum (Denmark) Le processus psychothérapique: Entre mentalité et idéologie catelief. Sylvie Nisenbaum (France) Atelier, français Influence of cultural aspects in psychoanalytic psychotherapy. Luc Michel (Switzerland) Chair: Maria Isaura Manso Neto (Portugal) Psychothérapie psychanalytique en institution, quelles influences? Nicolas de Coulon (Switzerland) Atelier, français The Therapist is dreaming: The effect of the therapist's dreams on the therapeutic process. Gilla Ofer (Israel) The metaphors we live by. The psychotherapist s biography and its influence on the pre-conscious processes in psychoanalytic psychotherapy. Kathleen Kelley-Lainé (France) Chair: Christos Ioannidis (United Kingdom) ιαστροφή, προ-οιδιποδειακή καθήλωση και η επίδραση τους στην αναλυτική διαδικασία. Ευτυχία Καλλιτεράκη (Ελλάς) Στη δίνη της ταύτισης µε τον καρκίνο. Παντελής Παντελή (Κύπρος) Πρόεδρος: Νίκος Τζαβάρας (Ελλάς) 8

9 On becoming a patient and becoming a psychotherapist in a psychiatric institution: Inner freedom and internal structure M. Ben-Shach (Israel), A.Goldstein (Israel), T. Peretz (Israel). and J. Segal (Israel) Supervision of residents under training for psychoanalytic psychotherapy in a general hospital: The impact on the patient. Charalambos Ierodiakonou (Greece) Chair: Michael Kalogerakis (USA) SUNDAY 15 OCTOBER DIMANCHE 15 OCTOBRE 9:00 10:15 A Local Habitation and a Name. The dream interpreter s place in the psychoanalytic process. Une demeure et un nom: la place de l interprète des rêves dans le processus psychanalytique. Margot Waddell United Kingdom / Royaume-Uni. Chair: John Tsiantis (Greece) Language: English: Simultaneous translation in French and Greek. Langue: anglais avec traduction simultanée en français et en grec. Plenary discussion / Discussion en séance plénière 10:15 10:30 Coffee Break / Pause café, ATRIUM 10:30 12:00 Discussion in small groups/ Discussions en petits groupes 12:00-13:30 Closure of the conference / Clôture de la Conférence LANGUAGES LANGUES The official conference languages are English, French and Greek. Simultaneous translations to and from all three languages will be available in the plenary sessions. Discussion groups and workshops will be held in each of the three languages. Les langues officielles du congrès sont l anglais, le français et le grec. Une traduction simultanée dans les trois langues sera assurée durant les séances plénières. Les groupes de discussion et les ateliers se dérouleront dans l une des trois langues. 9

10 SOCIAL PROGRAMME / PROGRAMME D ACTIVITES 13:00 15:00 Lunch Break / Déjeuner FRIDAY 13 OCTOBER VENDREDI 13 OCTOBRE Reception at Archontiko Cultural Centre of the University of Cyprus, Axiothea Street, in the old city, hosted by the University of Cyprus, followed by a walking tour of the old city of Nicosia. Réception au Centre Culturel de l Université de Chypre Archontiko, rue Axiothea, dans le vieille ville, donnée par l Université de Chypre, suivie d un tour à pied dans la vieille ville de Nicosie. 20:00-21:30 Welcoming reception at the Levention Museum under the patronage of the Major of Nicosia, Lelos Demitriades. Cocktail de bienvenue au Musée Levention sous le haut patronage du Maire de Nicosie, Lelos Demitriades. 13:30-15:30 Lunch Break / Déjeuner SATURDAY 14 OCTOBER SAMEDI 14 OCTOBRE For those interested there will be a visit to the Archaeological Museum of Nicosia. (Light lunch available at the garden café.) Visite du Musée Archéologique de Nicosie pour les intéressés. (Déjeuner léger au Garden Café pour ceux qui le désirent.) 20:30 Gala Dinner at the Cyprus Hilton. Dîner de Gala au Hilton de Chypre. 10

11 ACCOMPANYING PERSONS PROGRAMME PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNATEURS FRIDAY 13 OCTOBER VENDREDI 13 OCTOBRE 9:00 12:30 Half day in Nicosia: Handicraft Centre, Laiki Yitonia, Byzantine Museum and Art Galleries, Agios Ioannis Cathedral, Venetian Walls. Fee CYP 9.00 per person. Entrance fees included. Une demie journée à Nicosie: Centre d Artisanat, Laiki Yitonia (Quartier traditionnel populaire), Musée Byzantin et Galeries d Art, Cathédrale de Ayios Yiannis, les remparts vénitiens. Frais de participation: CYP 9.00 par personne, frais d entrée compris. SATURDAY 14 OCTOBER SAMEDI 14 OCTOBRE 9:00 12:30 Trip to Mountain villages, Kakopetria and Galata: This will include walking tours to local places of interest, traditional village streets and houses, ancient chapels. Fee CYP per person. Visite des villages montagnards de Kakopetria et de Galata. Promenade dans les rues pittoresques, visite des maisons traditionnelles et d anciennes chapelles. Frais d inscription: CYP par personne. After each of the above excursions accompanying persons will be free to follow the social programme during lunchtime for all participants. Après les excursions les accompagnateurs seront libres de suivre pendant le déjeuner le programme d activités des participants au congrès. Note: The above excursions will only occur if a minimum of 15 people wish to participate. Otherwise alternative arrangements for smaller groups will be made. Note: Les excursions ci-dessus auront lieu avec une participation de 15 personnes minimum. Sinon, d'autres arrangements en petits groupes seront proposés. Those interested in either or both excursions should contract Elena Paschali, Top Kinisis, before the 6 th of October. Toute personne intéressée par l une ou les deux excursions est priée de contacter Elena Paschali, Top Kinisis, avant le 6 octobre. Address: TOP KINISIS (KINISIS TRAVEL & TOURS LTD) 7A, DEMETSANIS STR., P.O. BOX 7031, NICOSIA 1641, CYPRUS TEL , FAX

. 2009 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

. 2009 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ . 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN 11 th International Conference Friendship & Unity, Psychology & Communication Laison of Psychiatry and Neurology May 2 nd 5 th,

Διαβάστε περισσότερα

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS 20th INTERNATIONAL CONFERENCE Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS 20th INTERNATIONAL CONFERENCE Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children th 9 International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 133. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 133. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Στόχοι συνεδρίου

Εισαγωγή. Στόχοι συνεδρίου Background Accidents at work and the management of occupational safety risks still present a major problem in industrialised countries and in industries in the developing world. The Working-On-Safety Network

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

«Outils à Byzance. Outils pour Byzance»

«Outils à Byzance. Outils pour Byzance» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CRH - CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NEO-HELLENIQUES ET SUD-EST EUROPEENNES EN COLLABORATION

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN INFORMATION

BULLETIN INFORMATION BULLETIN INFORMATION ATHENS 1997 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Publisher:

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 -

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION

BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERSITY OF IOANNINA DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY SECTOR OF PHILOSOPHY IOANNINA 2015 BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17th annual International Congress of A.P.P.A.C.

17th annual International Congress of A.P.P.A.C. 17th annual International Congress of A.P.P.A.C. Opening Ceremony - The Choir of the Association of Greeks from Egypt Some participants from: Chile, South Africa, Polland, Czech Republic, Portugal, Spain,

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 -

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

20 th MAY 2013. 21 st MAY 2013. Penteli Symposium

20 th MAY 2013. 21 st MAY 2013. Penteli Symposium Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Συνδέσμου των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO Under the auspices of the hellenic association of the United Nations and the Greek National

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Advertising to children on TV : Content, impact and regulation After the death of childhood : Growing up in the age of electronic media

Advertising to children on TV : Content, impact and regulation After the death of childhood : Growing up in the age of electronic media Advertising to children on TV : Content, impact and regulation / Barrie Gunter, Caroline Oates & Mark Blades. Mahwah, New Jersey & London : Lawrence Erlbaum Associates, 2005. ISBN: 0-8058-5830-X Concern

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

lending grace to language

lending grace to language προσδίδο στη γ λευκωσία, 15-16 & 17-19 ιουνίου 4ο παγκόσμιο συνέδριο τυπογραφίας και οπτικής επικοιν lending grace to language τμήμα σχεδιασμού και πολυμέσων πανεπιστήμιο λευκωσίας κύπρος 4th international

Διαβάστε περισσότερα

The Therapist s Use of Self: Theory and Process

The Therapist s Use of Self: Theory and Process The Greek Chapter of IARPP The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy Πατριάρχου Ιωακείµ 42, 106.75, Αθήνα iarppgreece@yahoo.gr Το Ελληνικό Παράρτηµα της Διεθνούς Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα