400 ΧΡΟΝΙΑ. 10η/2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ. Αναmνηστική Σειρά Γραmmατοσήmων - ΦΕΓΙΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "400 ΧΡΟΝΙΑ. 10η/2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ. Αναmνηστική Σειρά Γραmmατοσήmων - ΦΕΓΙΕ"

Transcript

1 10η/ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Αναmνηστική Σειρά Γραmmατοσήmων - ΦΕΓΙΕ Commemorative Set of Stamps - FEUILLET THE 400th ANNIVERSARY OF DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS DEATH

2 ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ - (EL GRECO) DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS - (EL GRECO) Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε το 1541 στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης, από γονείς ορθόδοξους και εύπορους. Διδάσκεται ζωγραφική και τα κλασικά γράμματα. Στον Χάνδακα ζωγράφισε εικόνες στο ύφος της μεταβυζαντινής κρητικής σχολής, όπου συνδυάζονται και επιδράσεις από την ιταλική Αναγέννηση. Το 1567 έφυγε από τον Χάνδακα για τη Βενετία, όπου μαθήτευσε στο μεγάλο Βενετό ζωγράφο Τιτσιάνο και εξοικειώθηκε με την τέχνη της βενετσιάνικης σχολής της Αναγέννησης, που τη χαρακτηρίζει το πλούσιο χρώμα. Από το 1570 έως το 1577 βρίσκεται στη Ρώμη. Φιλοξενείται στο ανάκτορο του καρδινάλιου Αλέξανδρου Φαρνέζε, όπου γνωρίζει πολλούς διανοούμενους. Το 1572 εγγράφεται στην Ακαδημία του Ευαγγελιστή Λουκά. Ζωγραφίζει πίνακες όπου το πλούσιο βενετσιάνικο χρώμα συνδυάζεται με τις ψηλόλιγνες δυναμικές μορφές των Ρωμαίων μανιεριστών. Το 1577 ο Γκρέκο φεύγει για την Ισπανία, όπου πηγαίνουν πολλοί Ιταλοί καλλιτέχνες για να εργαστούν στη διακόσμηση του ανακτόρου του Εσκοριάλ. Η παράξενη τέχνη του δεν αρέσει στο βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Β'. Ο Γκρέκο εγκαθίσταται οριστικά στο Τολέδο, την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ισπανίας, που εξακολουθούσε να είναι η θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας. Εκεί ο υπερήφανος Κρητικός αναλαμβάνει μεγάλες παραγγελίες και ζωγραφίζει πολλά και θαυμάσια έργα, όπως το Εσπόλιο, η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ κ.ά. Μακριά από τις επιδράσεις των Ιταλών και από το θόρυβο της αυλής, ανακαλύπτει τον βαθύτερο εαυτό του και δημιουργεί μια τέχνη με υψηλή πνευματικότητα, όπου Βυζάντιο, Αναγέννηση και Μανιερισμός συγχωνεύονται σε ένα πρωτότυπο και μοναδικό ύφος. Πέθανε το 1614 στο Τολέδο, χωρίς να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Τα έργα του τα υπέγραφε πάντοτε ελληνικά με βυζαντινούς χαρακτήρες: "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει". Domenikos Theotokopoulos was born in 1541 in Venetian-ruled Candia, nowadays known as Heraklion, Crete, to well-to-do, Orthodox Greek parents. He studied painting and the classics. While in Candia he painted icons in the style of the post-byzantine Cretan school, which reflect influences from the Italian Renaissance. In 1567 he left Candia for Venice where he was apprenticed to the great Venetian painter Titian and became familiar with the art of the Venetian school of the Renaissance period which stands out for its use of intense colours. Between 1570 and 1577 he was in Rome. He stayed at the palazzo of Cardinal Alessandro Farnese, where he came into contact with numerous intellectuals. In 1572 he was admitted to the Academy of St. Luke. He painted works in which the intense Venetian colours combine with tall, lithe, dynamic forms popular among the Roman Mannerists. In 1577 El Greco left for Spain where many Italian painters went to work on decorating the new Escorial Palace. However, Philip II of Spain did not like El Greco s unusual artistic style. El Greco finally settled in Toledo, the old imperial capital of Spain, which continued to be the country s religious capital. There, the proud Cretan undertook major commissions and painted numerous, remarkable works such as The Disrobing of Christ (El Espolio) and The Burial of the Count of Orgaz, among others. Far from the influence of the Italians and the bustle of court, he discovered his inner self and created art that was highly spiritual, merging Byzantine, Renaissance and Mannerist elements into a unique, original style. He died in 1614 in Toledo without ever returning home. His works are always signed in Greek with Byzantine letters that read made by Domenikos Theotokopoulos, the Cretan.

3 DOMÉNIKOS THEOTOKÓPOULOS - (EL GRECO) DOMENICO THEOTOKOPOULOS - (EL GRECO) Doménikos Theotokópoulos nació en 1541 en Candía ( Handaka en griego) - entonces posesión de la República de Venecia y la cual es la actual Heraklion de Creta -, en el seno de una próspera familia de religión ortodoxa. Se formó en pintura y estudios clásicos. En Candía fue pintor de iconos en estilo postbizantino cretense, estilo en el que se combinan también influencias del Renacimiento italiano. En 1567 marchó de Candía para Venecia, donde fue alumno del gran pintor veneciano Tiziano, y donde se familiarizó con el arte de la escuela veneciana del Renacimiento, caracterizada por la riqueza en el color. Desde 1570 y hasta 1577 se encuentra en Roma. Vive hospedado en el palacio del cardinal Alessandro Farnese donde entra en contacto con muchos intelectuales de la época. En 1572 se inscribe en la Academia de San Lucas. Pinta cuadros en los que la riqueza del color del estilo veneciano se combina con las dinámicas figuras enjutas y alargadas de los manieristas romanos. En 1577 el Greco se marcha a España, a donde viajan muchos artistas italianos con el propósito de trabajar en la decoración del palacio de El Escorial. El extraño arte de el Greco, no obstante, no gusta al rey de España, Felipe II. El Greco se instala definitivamente en Toledo, en la antigua capital del Imperio español que continuaba siendo la capital religiosa del país. Allí, el orgulloso cretense asumirá importantes encargos y se dedicará a pintar muchas y maravillosas obras como el Espolio, el Entierro del Conde de Ordaz, y otras. Lejos ya de las influencias de los italianos y del bullicio de la corte, descubre su yo más profundo y crea un arte de alta espiritualidad en el que Bizancio, el Renacimiento y el Manierismo se funden en un estilo único y original. Murió en 1614 en Toledo, sin haber regresado jamás a su patria. Siempre firmó sus obras en griego, con caracteres helénicos: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει" ( Dominicos Theotokópoulos, Cretense, lo creó ). Domenico Theotokopoulos nacque il 1541 nella città di Candia, l attuale Iraklio, nell isola di Creta, che all epoca era parte della Repubblica di Venezia. I suoi genitori erano di religione ortodossa ed economicamente benestanti ed i suoi studi furono la pittura e le lettere classiche. A Candia dipinse delle icone nello stile della scuola cretese post-bizantina, in cui si riscontrano elementi ed influssi del Rinascimento italiano. Nel 1567 lasciò la sua città natale per recarsi a Venezia, dove, accanto al pittore veneziano Tiziano, si specializzò nell'arte pittorica della scuola rinascimentale della Serenissima, caratterizzata da una ricchezza di colori. Dal 1570 e fino al 1577 si trovava a Roma, ospite nel palazzo del Cardinale Alessandro Farnese, dove conobbe numerose personalità del mondo spirituale dell epoca. Nel 1572 si iscrisse all Accademia dell Evangelista Luca e dipinse quadri in cui l uso del colore dello stile veneziano si abbinava alle dinamiche figure sinuose ed allungate, tipiche dei Manieristi romani. Il 1577 l'artista partì per la Spagna, insieme a tanti altri artisti italiani, per lavorare al decoro del Palazzo dell Escoriale. La sua strana arte, però, non piacque al re di Spagna, Filippo II. Il pittore, comunque, si stabilì definitivamente a Toledo, l antica capitale imperiale della Spagna, che però, continuava ad essere la capitale religiosa del paese. Qui, a quest orgoglioso cretese, furono affidate grandi commissioni e dipinse molte delle sue migliori opere, come l Espoliazione di Cristo, la Sepoltura del Conte di Orgaz, ed altre. Lontano dagli influssi degli Italiani e dal rumore della corte, scoprì il suo profondo animo e creò un arte di elevata spiritualità, dove Bisanzio, il Rinascimento ed il Manierismo si fondono in uno stile originale ed unico. Morì il 1614 a Toledo, senza mai ritornare in patria. Le sue opere sono tutte firmate in greco, con caratteri bizantini, come segue: "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει" (Fatto da Domenico Theotokopoulos, il Cretese).

4 Πρώτη Ηµέρα Κυκλοφορίας: 10/9/2014 First Day of Issue: 10/9/2014 Φεγιέ / Feuillet Τιµή / Price: 2,50 Φάκελος Πρώτης Ηµέρας Κυκλοφορίας Εικονογραφηµένος φάκελοςµε επικολληµένο το Φεγιέ και σφραγισµένος µε τη σφραγίδα Πρώτης Ηµέρας Κυκλοφορίας. First Day Cover Specially illustrated envelope, bearing the Feuillet, which is franked with the special First Day Commemorative postmark. Τιµή /Price: 3,70 Ειδικός Αναµνηστικός Φάκελος µε Φεγιέ και Μετάλλιο Special Commemorative Cover with stamp and medal Τιµή / Price: 8,00 Απλό Λεύκωµα Σειράς Κυκλοφορεί παράλληλα µε τη σειρά γραµµατοσήµων και περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ηµέρας Κυκλοφορίας, το Φεγιέ, καθώς και το διαφηµιστικό φυλλάδιο της σειράς. Regular Set Album It includes the First Day Cover, the Feuillet and the brochure of the Series. Τιµή /Price: 10,30

5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ Αιόλου 100, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ Τηλ: / 682 / 626 / 692 Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λυκούργου 5 & Απελλού ΑΘΗΝΑ Τηλ: Fax: PHILATELIC SERVICE 100 Aiolou Str., 1st floor ATHENS GREECE Tel: Fax: CENTRAL PHILATELIC OFFICE 5 Lykourgou Str. & Apellou ATHENS GREECE Tel: Fax: eshop.philotelismos.gr ΑΘΗΝΑΙ 10/09/2014

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (el Greco), από το Χάνδακα στη Βενετία. Ανέκδοτα έγγραφα (1566-1568) (πίν. 40-42)

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (el Greco), από το Χάνδακα στη Βενετία. Ανέκδοτα έγγραφα (1566-1568) (πίν. 40-42) Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (el Greco), από το Χάνδακα στη Βενετία. Ανέκδοτα έγγραφα (1566-1568) (πίν. 40-42) Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ Δελτίον XAE 8 (1975-1976), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Βίκτωρα

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

Volumes pubblished (2006)

Volumes pubblished (2006) This volume is published thanks to the support of the Directorate General for Research of the European Commission, by the Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES.net under the contract CIT3-CT-2005-00164.

Διαβάστε περισσότερα

A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed

A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed relationships and visited each others countries and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TESALÓNICA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI 09/2012-12/2013

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TESALÓNICA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI 09/2012-12/2013 LAS INCANTADAS Εγκατάσταση ιχνογραφημάτων μνημειακού χαρακτήρα από την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα Una instalación de dibujos monumentales contemporáneos a partir del patrimonio

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY May 2013

HOLY TRINITY May 2013 HOLY TRINITY May 2013 Volume 44 Issue 5 The Holy and Great Sunday of Pascha, the Feast of Feasts and Festival of Festivals May 5, 2013 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014 Πολιτιστικό Πρόγραμμα Φθινόπωρο / Χειμώνας 2013-2014 PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO / INVERNO 2013-2014 Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών Συνοπτικό Πρόγραμμα Ημερομηνία Data Σελίδα Pagina Εκδήλωση Manifestazione

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

Sale of 20th Century greek art

Sale of 20th Century greek art Sale of 20th Century greek art 26 November 2012 Hôtel Drouot, Paris 1 AUCTION / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Hôtel Drouot, Paris 26 Novembrer 2012 / DROUOT, Παρίσι, 26 Νοεμβρίου 2012 VIEWING / ΕΚΘΕΣΗ Hotel Grande-Bretagne,

Διαβάστε περισσότερα

per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale

per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale E U R O P E A N U N I O N C O M M U N I T Y I N I T I AT I V E European delicacies Catalogo dei prodotti della rete per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale Local delicacies

Διαβάστε περισσότερα

Tourism in rural areas

Tourism in rural areas E U R O P E A N U N I O N C O M M U N I T Y I N I T I AT I V E Tourism in rural areas Guida al turismo rurale e catalogo dell ospitalità della rete per la commercializzazione dei prodotti locali e del

Διαβάστε περισσότερα

THE CHALLENGE OF TRANSLATING BRIAN FRIEL S TRANSLATIONS. by Federica Mazzara and Dimitra Philippopoulou

THE CHALLENGE OF TRANSLATING BRIAN FRIEL S TRANSLATIONS. by Federica Mazzara and Dimitra Philippopoulou THE CHALLENGE OF TRANSLATING BRIAN FRIEL S TRANSLATIONS by Federica Mazzara and Dimitra Philippopoulou CONTENTS INTRODUCTION 3 BRIAN FRIEL AND TRANSLATIONS 4 TRANSLATIONS THEMES 6 THE CHALLENGE OF TRANSLATING

Διαβάστε περισσότερα

Il Coordinamento della Rete di Cooperazione Transnazionale per la Commercializzazione dei Prodotti Locali e del Turismo Rurale

Il Coordinamento della Rete di Cooperazione Transnazionale per la Commercializzazione dei Prodotti Locali e del Turismo Rurale Frontespizio Questo catalogo sul Turismo Rurale è realizzato nell ambito dell iniziativa comunitaria LEADER+, la quale si propone di sostenere lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle proprie

Διαβάστε περισσότερα

sleep on nature Paul Efmorfidis founder of Coco-Mat

sleep on nature Paul Efmorfidis founder of Coco-Mat 1 2 retail catalogue 2012 1 2 sleep on nature Ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων αναπαύονταν σε αρωματικά φυτά, φύλλα, φύκια, μαλλί, βαμβάκι και απόλαυσαν τη ζωή μέχρι το βαθύ γήρας. Στην COCO-MAT ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA

AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA Content Summary of Actions... 2 Περίληψη των δράσεων μας στο πλαίσιο του προγράμματος ELBARN (summary Greek)... 3 Riassunto delle azioni (summary Italian)... 6 Resumo

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott MY PETS KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott Ladies and gentlemen, kids! To understand the story I m about to tell

Διαβάστε περισσότερα

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 37 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE 1/2011 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/2011 150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LEONARDO DA VINCI A SALONICCO LEONARDO DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LEONARDO

Διαβάστε περισσότερα

Il Griko e una lingua minoritaria ancora

Il Griko e una lingua minoritaria ancora www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? Il Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

Επι χαρτου On paper 18.11 2.12.2014. New ways in printmaking Three artists from the Print Workshop in Falun, Sweden

Επι χαρτου On paper 18.11 2.12.2014. New ways in printmaking Three artists from the Print Workshop in Falun, Sweden Επι χαρτου On paper Νέοι δρόμοι στη χαρακτική Modir Ahmed, Jannis Karydakis, Lars Wikström Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Χαρακτικής, Φάλουν, Σουηδία Δημοτική Καπναποθήκη Πλατεία Καπνεργάτη, Καβάλα 18.11 2.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM_3:Layout 1 18-03-08 20:52 Page 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENT

ALBUM_3:Layout 1 18-03-08 20:52 Page 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENT ALBUM_3:Layout 1 18-03-08 20:52 Page 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ S S ENVIRONMENT ALBUM_3:Layout 1 18-03-08 20:52 Page 12 12 S S Γιώργος Ακοκκαλίδης O Γιώργος Aκοκαλίδης ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως γραφίστας

Διαβάστε περισσότερα

[Cover Picture Here] 1-2012

[Cover Picture Here] 1-2012 [Cover Picture Here] 1-2012 28 Editorial by Laura Patanè Photovoltaic Energy by M. Coftas, M. Dinu The History of Mobiles by Gabriele Trovato The History of Flight-Sapper by Daigo Tricomi Playing with

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra

GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra Magna Grecia Mare Promozione e valorizzazione della cultura marittima comune è un progetto finanziato con i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia -

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr www.chanel.com LINEA PIU - 6, SEKERI ST. ATHENS 106 74 TEL: 210 36 06 125 24 N. KALOGERA ST. MYKONOS, 846 00 TEL: 228 90 78 922 Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens.

ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens. ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens.gr hilton 2 hilton athens athens hilton 3 hilton athens magazine BOUTIQUE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΈΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS CORNELIA HADJIASLANI AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Heraklion: Where the heart of Crete beats. Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. travelin

Ηράκλειο. Heraklion: Where the heart of Crete beats. Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. travelin Από την Ιλιάδα Κλάγκου By Iliada Klagkou Ηράκλειο Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης Το Ηράκλειο διαθέτει έντονο παρελθόν, δυναμικό παρόν και αισιόδοξο μέλλον. Εμπορική δύναμη και στρατηγικό σημείο, το

Διαβάστε περισσότερα