Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση"

Transcript

1 Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn t take into account your specific needs, so you should look at your own financial position, objectives and requirements before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure Statement to decide whether Cbus is right for you. Call Cbus on or visit for a copy. Γενική προειδοποίηση συμβουλών Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη Cbus. Δε λαβαίνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, στόχους και απαιτήσεις πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος της Cbus για να αποφασίσετε αν η Cbus είναι κατάλληλη για εσάς. Καλέστε τη Cbus στο ή επισκεφθείτε το για ένα αντίγραφο. Australian employers must pay super contributions of at least 9.5% of a worker s earnings, or any higher amount as set out in any enterprise agreement, award, or arrangement between employer and employees. Οι Αυστραλοί εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν εισφορές συνταξιοδοτικής ασφάλισης ύψους τουλάχιστον 9.5% των αποδοχών ενός εργαζομένου, ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό όπως ορίζεται σε κάθε επιχειρησιακή συμφωνία, κλαδική συμφωνία, ή διευθέτηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.

2 Quick Facts English Superannuation at a glance Γρήγορες ληροφορίες Η συνταξιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά What is superannuation? Superannuation (often shortened to super ) is the money you save while you are still working to live on when you retire. Super has tax benefits to help you save for your retirement. How much should my employer contribute? Australian employers must pay super contributions of at least 9.5% of a worker s earnings, or any higher amount as set out in any enterprise agreement, award, or arrangement between employer and employees. This employer contribution is not taken from your wages. It is an extra payment that is paid on top of your normal earnings. Can I add more to my super? You can make extra regular payments or lump sum payments. You can also roll other super into your Cbus account which may result in a tax advantage. When can I get my super? You can access your retirement benefit when you have reached your Preservation Age (and retired from the workforce) as shown here: Date of birth Preservation age Before 1 July July 1960 to 30 June July 1961 to 30 June July 1962 to 30 June July 1963 to 30 June July 1964 or after 60 Τι είναι συνταξιοδοτική ασφάλιση; H συνταξιοδοτική ασφάλιση [superannuation] (συχνά αναφέρεται και ως «σούπερ» για συντομία) είναι τα χρήματα που αποταμιεύετε ενόσω εργάζεστε για να σας συντηρήσουν όταν συνταξιοδοτηθείτε. H συνταξιοδοτική ασφάλιση περιλαμβάνει φορολογικά πλεονεκτήματα που σας βοηθούν να αποταμιεύετε για τη συνταξιοδότησή σας. Πόσο θα πρέπει να συμβάλλει ο εργοδότης μου; Οι Αυστραλοί εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν εισφορές συνταξιοδοτικής ασφάλισης ύψους τουλάχιστον 9.5% των αποδοχών ενός εργαζομένου, ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό όπως ορίζεται σε κάθε επιχειρησιακή συμφωνία, κλαδική συμφωνία, ή διευθέτηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Αυτή η «εργοδοτική εισφορά» δεν αφαιρείται από το μισθό σας. Πρόκειται για μια επιπλέον πληρωμή που καταβάλλεται επιπλέον των κανονικών αποδοχών σας. Μπορώ να προσθέσω περισσότερα στη συνταξιοδοτική ασφάλισή μου; Μπορείτε να κάνετε επιπλέον τακτικές πληρωμές ή εφάπαξ πληρωμές. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε άλλο ποσό συνταξιοδοτικής ασφάλισης στο λογαριασμό σας Cbus, που μπορεί να αποφέρει φορολογικό πλεονέκτημα. Πότε μπορώ να λάβω τη συνταξιοδοτική ασφάλισή μου; Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας όταν έχετε φτάσει την Ηλικία Διατήρησης [Preservation Age] (και έχετε αποσυρθεί από το εργατικό δυναμικό) όπως περιγράφεται εδώ: Ημερομηνία γέννησης Ηλικία Διατήρησης Πριν την 1η Ιουλίου η Ιουλίου 1960 ως 30 η Ιουνίου η Ιουλίου 1961 ως 30 η Ιουνίου η Ιουλίου 1962 ως 30 η Ιουνίου η Ιουλίου 1963 ως 30 η Ιουνίου η Ιουλίου 1964 ή μετά 60 Like to know more? You can visit or give Cbus a call on Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να επισκεφθείτε το ή να καλέσετε τη Cbus στο Cbus speaks your language Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας

3 Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Growing your super Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Αυξάνοντας τη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας General advice warning This information is about Cbus. It doesn t take into account your specific needs, so you should look at your own financial position, objectives and requirements before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure Statement to decide whether Cbus is right for you. Call Cbus on or visit for a copy. By rolling your other Γενική προειδοποίηση συμβουλών Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη Cbus. Δε λαβαίνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, στόχους και απαιτήσεις πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος της Cbus για να αποφασίσετε αν η Cbus είναι κατάλληλη για εσάς. Καλέστε τη Cbus στο ή επισκεφθείτε το για ένα αντίγραφο. super into your Cbus account, you may reduce the fees you pay. Less fees means more money for your retirement. Με το να μεταφέρετε το ποσό άλλης συνταξιοδοτικής ασφάλισης στο λογαριασμό σας της Cbus, μπορείτε να μειώσετε τις επιβαρύνσεις που χρεώνεστε. Λιγότερες επιβαρύνσεις σημαίνει περισσότερα χρήματα για τη συνταξιοδότησή σας.

4 Quick Facts English Growing your super Γρήγορες Αυξάνοντας τη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας Cbus history of strong returns and our low fees have helped members grow their super. Here are some extra actions you can take to build a bigger super balance: Salary sacrifice Salary sacrificing is a way to have some of your pre-tax salary paid into your super. Salary sacrificing may reduce the amount of tax you pay on this part of your income. Roll over other super By rolling your other super into your Cbus account, you may reduce the fees you pay. Less fees means more money for your retirement. Voluntary contributions You can make your own personal aftertax contributions. Saving as little as $20 extra per week can make a big difference to your retirement savings. Το ιστορικό υψηλών αποδόσεων της Cbus και οι χαμηλές επιβαρύνσεις μας, έχουν βοηθήσει τα μέλη μας να αυξήσουν το ποσό της συνταξιοδοτικής ασφάλισης τους. Παρακάτω αναφέρουμε μερικές επιπλέον ενέργειες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να συσσωρεύσετε υψηλότερο ποσό συνταξιοδοτικής ασφάλισης: Μισθολογική στέρηση Η «μισθολογική στέρηση» [ salary sacrificing ] αποτελεί έναν τρόπο πληρωμής μέρους του ακαθάριστου μισθού σας στο λογαριασμό σας συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Η «μισθολογική στέρηση» μπορεί να μειώσει το ποσό του φόρου που πληρώνετε σε αυτό το μέρος του εισοδήματός σας. Μεταφορά σε άλλο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταμείο Με το να μεταφέρετε το ποσό άλλης συνταξιοδοτικής ασφάλισης στο λογαριασμό σας της Cbus, μπορείτε να μειώσετε τις επιβαρύνσεις που χρεώνεστε. Λιγότερες επιβαρύνσεις σημαίνει περισσότερα χρήματα για τη συνταξιοδότησή σας. Εθελοντικές εισφορές Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας προσωπικές μετά φόρου εισφορές. Αποταμιεύοντας τόσο λίγα όπως $20 επιπλέον την εβδομάδα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο ποσό της συνταξιοδότησής σας. Like to know more? You can visit or give Cbus a call on Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να επισκεφθείτε το ή να καλέσετε τη Cbus στο Cbus speaks your language Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας

5 Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Understanding the basics of investing Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Κατανοώντας τα βασικά των επενδύσεων General advice warning This information is about Cbus. It doesn t take into account your specific needs, so you should look at your own financial position, objectives and requirements before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure Statement to decide whether Cbus is right for you. Call Cbus on or visit for a copy. Γενική προειδοποίηση συμβουλών Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη Cbus. Δε λαβαίνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, στόχους και απαιτήσεις πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος της Cbus για να αποφασίσετε αν η Cbus είναι κατάλληλη για εσάς. Καλέστε τη Cbus στο ή επισκεφθείτε το για ένα αντίγραφο. While over 90% of Cbus members are invested in our Growth (Cbus MySuper) option, you can choose to tailor your investment strategy. Παρόλο που το 90% των μελών της Cbus επενδύουν στην επιλογή μας Growth (Cbus MySuper), μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε τη δική σας επενδυτική στρατηγική.

6 Quick Facts English Understanding the basics of investing Γρήγορες Κατανοώντας τα βασικά των επενδύσεων Your super is invested in a range of investment assets. These assets have different levels of risk and return. The main investment assets are: property investments in direct property and via property trusts shares investments in company shares traded on Australian sharemarkets and international share markets alternative assets investments in infrastructure like airports, private toll ways or shares in private companies fixed interest includes government bonds cash - term deposits and bank bills. Over time the potential of an asset to grow in value usually matches the level of risk associated with it. Η συνταξιοδοτική ασφάλισή σας επενδύεται σε διάφορα επενδυτικά κεφαλαιουχικά στοιχεία. Αυτά τα κεφαλαιουχικά στοιχεία έχουν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης και κινδύνου. Τα κύρια κεφαλαιουχικά στοιχεία είναι: ακίνητα επενδύσεις άμεσα σε ακίνητα και μέσω τραστ ακινήτων μετοχές επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών που συναλλάσσονται σε χρηματιστήρια της Αυστραλίας και σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές εναλλακτικά κεφαλαιουχικά στοιχεία επενδύσεις σε υποδομές όπως αεροδρόμια, ιδιωτικά διόδια ή μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες σταθερό επιτόκιο περιλαμβάνει κρατικά ομόλογα μετρητά προθεσμιακές καταθέσεις και τραπεζικά γραμμάτια Η πιθανότητα αύξησης της αξίας ενός κεφαλαιουχικού στοιχείου διαχρονικά συνήθως ισοδυναμεί με το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με αυτό. Assets like shares and property are generally considered higher growth and higher risk. Fixed interest and cash are considered lower growth and lower risk assets. Choosing your investment option While over 90% of Cbus members are invested in our Growth (Cbus MySuper) option, you can choose to tailor your investment strategy. You have four investment options to choose from, each with its own level of expected risk and return. Consider your financial life stage If you re thinking about switching your investment option, make sure you carefully consider your own financial needs and life stage. Seek advice before making any change. Changing investment strategies too often may hurt your final super balance. Κεφαλαιουχικά στοιχεία όπως μετοχές και ακίνητα γενικά θεωρούνται ότι έχουν υψηλή αύξηση και υψηλότερο κίνδυνο. Το σταθερό επιτόκιο και τα μετρητά θεωρούνται ότι προσφέρουν χαμηλότερες αυξήσεις και χαμηλότερο κίνδυνο. Επιλέγοντας την επενδυτική επιλογή σας Παρόλο που το 90% των μελών της Cbus επενδύουν στην επιλογή μας Growth (Cbus MySuper), μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε την επενδυτική στρατηγική σας. Μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερις επενδυτικές στρατηγικές, η κάθε μια έχει το δικό της επίπεδο αναμενόμενου κινδύνου και αποδόσεων. Εξετάστε το χρηματοοικονομικό στάδιο της ζωής σας Αν σκέφτεστε να αλλάξετε την επενδυτική επιλογή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξετάσει προσεκτικά τις δικές σας χρηματοοικονομικές ανάγκες και στάδιο ζωής. Ζητήστε συμβουλές πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. Η πολλή συχνή αλλαγή επενδυτικών στρατηγικών μπορεί να αποβεί επιβλαβής στο τελικό ποσό της συνταξιοδοτικής ασφάλισής σας. Like to know more? You can visit or give Cbus a call on Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να επισκεφθείτε το ή να καλέσετε τη Cbus στο Cbus speaks your language Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας

7 Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Retirement and Pensions Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Συνταξιοδότηση και Συντάξεις General advice warning This information is about Cbus. It doesn t take into account your specific needs, so you should look at your own financial position, objectives and requirements before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure Statement to decide whether Cbus is right for you. Call Cbus on or visit for a copy. Γενική προειδοποίηση συμβουλών Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη Cbus. Δε λαβαίνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, στόχους και απαιτήσεις πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος της Cbus για να αποφασίσετε αν η Cbus είναι κατάλληλη για εσάς. Καλέστε τη Cbus στο ή επισκεφθείτε το για ένα αντίγραφο. Cbus conducts free retirement planning seminars throughout Australia. Η Cbus διεξάγει δωρεάν σεμινάρια συνταξιοδοτικού σχεδιασμού σε όλη την Αυστραλία.

8 Quick Facts English Retirement and Pensions Γρήγορες Συνταξιοδότηση και Συντάξεις Cbus can help you plan and save for a better retirement with: superannuation (super) income stream (allocated pension) retirement seminars financial planning advice. How much super will I need? While your employer s compulsory 9.5% contributions are a good start, it s unlikely to give you enough for a comfortable retirement*. That s why topping up with personal contributions can make a real difference to how you ll live later on. Check what kind of final balance you may be on track to receive before and after you add extra to your super using our handy contributions calculator at *Source: ASFA Retirement Standard September 2013 quarter. You can get advice from Cbus over the phone and face to face Call the Cbus Advice Team on (press #4) for advice on every aspect of your super, including transitioning to retirement. Then if you need advice on issues beyond super, the Advice Team can refer you to an accredited financial planner. Cbus retirement seminars Cbus conducts free retirement planning seminars throughout Australia. These can help you plan for a financially secure retirement and cover: how to make your retirement savings work harder how to boost your super in the lead up to retirement your options in retirement, and Centrelink benefits and how you may qualify. Cbus Super Income Stream Cbus offers you an income stream so you can stay with Cbus even after you retire. Income streams, often called allocated pensions, are a popular method for providing income for retirees. Whether you are ready to retire altogether or wish to work part time in retirement, a Cbus Super Income Stream can help provide you with a regular income. Η Cbus μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να αποταμιεύσετε για μια καλύτερη συνταξιοδότηση με: Συνταξιοδοτική ασφάλιση (σούπερ) εισοδηματική ροή (κατανεμημένη σύνταξη) σεμινάρια συνταξιοδότησης συμβουλές χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Πόση συνταξιοδοτική ασφάλιση θα χρειαστώ; Ενώ οι υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη σας κατά 9.5% είναι μια καλή αρχή, είναι απίθανο να σας παράσχουν αρκετά χρήματα για μια άνετη συνταξιοδότηση*. Γι αυτό η συμπλήρωση με προσωπικές εισφορές μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά για το πώς θα ζήσετε αργότερα. Ελέγξτε το ύψος του τελικού ποσού που μπορεί να λάβετε πριν και μετά τις επιπλέον εισφορές στη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας χρησιμοποιώντας τον εύχρηστο υπολογιστή μας εισφορών στο *Πηγή: ASFA Πρότυπο Συνταξιοδότησης τρίμηνο Σεπτεμβρίου Μπορείτε να λάβετε συμβουλές από τη Cbus τηλεφωνικά και πρόσωπο με πρόσωπο Καλέστε την Ομάδα Συμβουλών της Cbus στο (πατήστε το #4) για συμβουλές σε κάθε πτυχή της συνταξιοδοτικής ασφάλισής σας, περιλαμβανομένης της μετάβασης στη συνταξιοδότηση. Στη συνέχεια, αν χρειάζεστε συμβουλές για θέματα πέρα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης, η Ομάδα Συμβούλων μπορεί να σας παραπέμψει σε διαπιστευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Σεμινάρια συνταξιοδότησης της Cbus Η Cbus διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια προγραμματισμού συνταξιοδότησης σε όλη την Αυστραλία. Αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε μια οικονομικά ασφαλή συνταξιοδότηση και καλύπτουν: πώς να κάνετε τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας αποδοτικότερες πώς να ενισχύσετε τη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας στην πορεία προς τη συνταξιοδότηση τις επιλογές σας κατά τη συνταξιοδότηση, και ωφελήματα του Centrelink τα οποία μπορεί να δικαιούστε. Ροή Εισοδήματος Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης της Cbus Η Cbus σάς προσφέρει μια ροή εισοδήματος ώστε να μπορείτε να παραμείνετε με τη Cbus ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Οι ροές εισοδήματος, που συχνά αποκαλούνται κατανεμημένες συντάξεις, αποτελούν μια δημοφιλή μέθοδο παροχής εισοδήματος σε συνταξιούχους. Είτε είστε έτοιμοι να συνταξιοδοτηθείτε πλήρως είτε επιθυμείτε να εργάζεστε μερικώς στη συνταξιοδότηση, η Ροή Εισοδήματος Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης της Cbus μπορεί να σας βοηθήσει με την παροχή ενός τακτικού εισοδήματος. Like to know more? You can visit or give Cbus a call on Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να επισκεφθείτε το ή να καλέσετε τη Cbus στο Cbus speaks your language Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας

9 Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Will the ups and downs of markets affect my super? Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Τα «πάνω και κάτω» των αγορών θα επηρεάσουν τη συνταξιοδοτική ασφάλισή μου; General advice warning This information is about Cbus. It doesn t take into account your specific needs, so you should look at your own financial position, objectives and requirements before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure Statement to decide whether Cbus is right for you. Call Cbus on or visit for a copy. Γενική προειδοποίηση συμβουλών Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη Cbus. Δε λαβαίνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσετε τη δική σας οικονομική κατάσταση, στόχους και απαιτήσεις πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Διαβάστε τη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος της Cbus για να αποφασίσετε αν η Cbus είναι κατάλληλη για εσάς. Καλέστε τη Cbus στο ή επισκεφθείτε το για ένα αντίγραφο. Since Cbus was founded in 1984 we ve navigated both the highs and lows of financial markets. To manage this risk we invest in a wide range of assets. Από όταν ιδρύθηκε η Cbus το 1984 έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία τα πάνω και κάτω των χρηματοοικονομικών αγορών. Για να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο επενδύουμε σε μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαιουχικών στοιχείων.

10 Quick Facts English Will the ups and downs of markets affect my super? Γρήγορες Τα «πάνω και κάτω» των αγορών θα επηρεάσουν τη συνταξιοδοτική ασφάλισή μου; It s normal for investment markets to rise and fall over time. While no one likes to see short-term negative returns, super is a long-term investment that grows over your whole working life. Riding out the highs and lows Since Cbus was founded in 1984 we ve navigated both the highs and lows of financial markets. To manage this risk we invest in a wide range of assets. We also plan forward so that we benefit when the market cycle returns to growth. This long-term view helps your super ride out the ups and downs of the market over time. It s long-term performance that matters most Consider the long-term performance of the Cbus default option Growth (Cbus MySuper) - Option where around 90% of Cbus members are invested. Since inception in 1984 the Growth (Cbus MySuper) has returned over 9% per annum. It s this strong longterm performance that matters most. What if I m close to retirement? If you re close to retirement and worried about negative returns then you need to seek advice before you take any action. Call the Cbus Advice Team on (press #4) for detailed help with your super s investment, and referrals to full financial planning (if you decide you need it). Like to know more? You can visit or give Cbus a call on Είναι φυσιολογικό οι επενδυτικές αγορές διαχρονικά να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Αν και κανείς δεν θέλει να βλέπει βραχυπρόθεσμες αρνητικές αποδόσεις, η συνταξιοδοτική ασφάλιση είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που αυξάνεται καθ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής. Υπερπηδώντας τα «πάνω και κάτω» Από όταν ιδρύθηκε η Cbus το 1984 έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία τα πάνω και κάτω των χρηματοοικονομικών αγορών. Για να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο επενδύουμε σε μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαιουχικών στοιχείων. Επίσης σχεδιάζουμε προς τα εμπρός ώστε να επωφελούμαστε όταν ο κύκλος των αγορών επιστρέφει στην ανάπτυξη. Αυτή η μακροπρόθεσμη αντίληψη βοηθάει τη συνταξιοδοτική ασφάλισή σας να υπερπηδάει διαχρονικά τα πάνω και κάτω των αγορών. Είναι η μακροπρόθεσμη απόδοση που μετράει περισσότερο Λάβετε υπόψη τη μακροπρόθεσμη απόδοση της προεπιλεγμένης επιλογής της Cbus Growth (Cbus MySuper) Option που περίπου το 90% των μελών της Cbus επενδύουν. Από την ίδρυσή μας το 1984 η επενδυτική επιλογή Growth (Cbus MySuper) έχει απόδοση πάνω από 9% ετησίως. Είναι η ισχυρή μακροπρόθεσμη απόδοση που μετράει περισσότερο. Τι γίνεται αν πλησιάζω τη συνταξιοδότηση; Αν πλησιάζετε τη συνταξιοδότηση και ανησυχείτε για αρνητικές αποδόσεις, τότε θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια. Καλέστε την Ομάδα Συμβουλών της Cbus στο (πατήστε το #4) για προσεκτική βοήθεια για την επένδυση της συνταξιοδοτικής ασφάλισής σας και παραπομπές σε ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (αν αποφασίσετε ότι τον χρειάζεστε). Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να επισκεφθείτε το ή να καλέσετε τη Cbus στο Cbus speaks your language Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Τα ποσοστά του υποτιθέμενου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.1 Μια Πρώτη Γεύση Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις μοιάζουν με ένα ταξίδι. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ Μελέτη στρατηγικής Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Ιωάννης Μπερεδήμας Δημήτρης Γλέζος

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk and Liquidity Solomon A. Berahas. Credit Risk Management for Banking and Business Finding Liquidity Athens Greece - November 2012

Credit Risk and Liquidity Solomon A. Berahas. Credit Risk Management for Banking and Business Finding Liquidity Athens Greece - November 2012 Credit Risk and Liquidity Solomon A. Berahas Credit Risk Management for Banking and Business Finding Liquidity Athens Greece - November 2012 Meta Risk Credit Risk and Liquidity Credit Risk Management for

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Patient Information Leaflet: Information for the user Deanxit επικαλυμμένα δισκία Flupentixol (as dihydrochloride) + melitracen (as hydrochloride) Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου

Σπουδαστής: Μπαρμπής Δημήτριος. Επιβλέπων: Μάμας Θεοδώρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Θέμα Τελικής Εργασίας: Δομές και Εργαλεία Managed Care στις ΗΠΑ Σπουδαστής: Μπαρμπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση.

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα