ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης. Σχολικός Σύµβουλος. Ακροπόλεως 49, 54634, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό για τον ορισµό των οξέων και των βάσεων προτάθηκαν πολλοί ορισµοί, από τους οποίους συνήθως αναφέρονται οι παρακάτω τρεις: Arrhenius, Brønsted-Lowry και Lewis. Σε πολλά συγγράµµατα αναφέρονται επιπλέον οι παρακάτω δύο: Lux-Flood και Usanovitch. Ο ορισµός που θα προταθεί στο παρόν άρθρο, έχει ως σκοπό την ενοποίηση των προαναφερθέντων, εκτός από εκείνον του Usanovitch. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Arrhenius, ο οποίος διατυπώθηκε το 1884, οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν κατιόντα Η +, ενώ βάσεις οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ανιόντα ΟΗ -. Σύµφωνα µε τον ορισµό των Brønsted και Lowry, ο οποίος διατυπώθηκε το 1923, οξέα είναι οι ουσίες (µόρια ή ιόντα) οι οποίες δίνουν πρωτόνια (Η + ), ενώ βάσεις οι ουσίες που παίρνουν πρωτόνια. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Lewis, ο οποίος διατυπώθηκε επίσης το 1923, οξέα είναι οι ουσίες οι οποίες παίρνουν ζεύγος ηλεκτρονίων ενώ βάσεις οι ουσίες οι οποίες δίνουν ζεύγος ηλεκτρονίων. Σύµφωνα µε τον ορισµό των Loox και Flood, ο οποίος διατυπώθηκε το 1939 και το 1947, οξέα είναι οι ενώσεις οι οποίες παίρνουν το ανιόν Ο 2-, ενώ βάσεις οι ενώσεις που δίνουν το ανιόν Ο 2-. Χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό ως οξέων ή βάσεων κάποιων οξειδίων τα οποία αντιδρούν σε άνυδρες συνθήκες στη µεταλλουργία όπως: Ca (S) + Si 2(S) CaSi 3(S) (Γ. Μανουσάκη, Π. Ασλανίδη, Χ. Μπόλου. Αρχές Γενικής Χηµείας. ) Κατά τον Usanovitch, οξύ είναι κάθε ουσία η οποία δίνει κατιόντα ή παίρνει ανιόντα ή ηλεκτρόνια, ενώ βάση είναι κάθε ουσία η οποία παίρνει κατιόντα ή δίνει ανιόντα ή ηλεκτρόνια. (http://www.chm.ulaval.ca/~chm19641/notes/pertabc1/node55.html ml ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ Ο καθένας από προαναφερθέντες ορισµούς έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και ισχύει στον τοµέα που αναφέρεται. Ο ορισµός του Usanovitch δεν είναι αποδεκτός από µεγάλη µερίδα επιστηµόνων, διότι στην οξεοβασική συµπεριφορά περιλαµβάνει και την οξειδοαναγωγική. Με βάση τον ορισµό αυτόν, όλες οι χηµικές αντιδράσεις ενοποιούνται και εποµένως ο όρος " οξεοβασική συµπεριφορά" καθίσταται περιττός. Παρ' όλ' αυτά η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη σε κάποιες περιπτώσεις όπου τα όρια µεταξύ της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς και της " οξεοβασικής" είναι ασαφή. Ο ορισµός των Lux-Flood, όπως προαναφέρθηκε, έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής καθώς χρησιµοποιείται για την ερµηνεία της όξινης και 1

2 βασικής συµπεριφοράς κάποιων οξειδίων σε άνυδρες συνθήκες στη µεταλλουργία. Ο ορισµός του Arrhenius έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: Πλεονεκτήµατα 1) Μπορεί να κατατάξει τα οξέα και τις βάσεις σύµφωνα µε την ισχύ τους. 2) Η θεωρία µπορεί να επεκταθεί και σε άλλους διαλύτες εκτός από το νερό. 3) Χαρακτηρίζεται από απλότητα. Μειονεκτήµατα 1) Περιορίζεται σε πολικούς διαλύτες 2) εν περιλαµβάνει ιόντα στα οξέα και στις βάσεις 3) Περιορίζεται σε διαλύµατα Ο ορισµός των Brønsted-Lowry έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: Πλεονεκτήµατα 1) Μπορεί να κατατάξει τα οξέα και τις βάσεις σύµφωνα µε την ισχύ τους. 2) Η θεωρία µπορεί να επεκταθεί και σε άλλους διαλύτες εκτός από το νερό 3) Μεταξύ των οξέων και βάσεων περιλαµβάνει και ιόντα 4) Μπορεί να διακρίνει τη συµπεριφορά της ίδιας ένωσης όταν αυτή άλλοτε συµπεριφέρεται ως οξύ και άλλοτε ως βάση Μειονεκτήµατα 1) Περιορίζεται σε διαλύµατα Ο ορισµός του Lewis έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: Πλεονεκτήµατα 1) Είναι περισσότερο γενικός και περιλαµβάνει τους ορισµούς Arrhenius, Brønsted-Lowry και Lux-Flood. 2) Χαρακτηρίζεται από απλότητα. 3) Συνδέει τη συµπεριφορά των ενώσεων µε την ηλεκτρονική τους δοµή. Μειονεκτήµατα 1) εν κατατάσει άµµεσα τα οξέα και τις βάσεις σύµφωνα µε την ισχύ τους. 2) Σε αρκετές περιπτώσεις συγχέει την οξεοβασική συµπεριφορά µε την οξειδοαναγωγική. ιευκρυνίσεις στο δεύτερο µειονέκτηµα Σύµφωνα µε τον ορισµό του Lewis, η αντίδραση S 2 + 1/2 2 S 3, δεν είναι µόνον οξειδοαναγωγική, αλλά αντίδραση µεταξύ οξέος και βάσης, διότι από τις δοµές των S 2 και S 3, φαίνεται ότι το S του S 2 δίνει ζεύγος ηλεκτρονίων για τη δηµιουργία δεσµού µε το άτοµο του Ο, και εποµένως το S 2 συµπεριφέρεται ως βάση. S : S Επίσης σύµφωνα µε τον ορισµό του Lewis, η αντίδραση S + 2 S 2, δεν είναι µόνον οξειδοαναγωγική, διότι από τη δοµή του S 2, φαίνεται ότι το S δίνει ζεύγος ηλεκτρονίων για τη δηµιουργία δεσµού µε ένα από τα δύο άτοµα του Ο. 2

3 Ακόµη σύµφωνα µε τον ορισµό του Lewis, η οξειδοαναγωγική αντίδραση , θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αντίδραση µεταξύ οξέος και βάσης, διότι από τις δοµές των 2 3 και 2 5, φαίνεται ότι το άτοµο του Ρ δίνει ζεύγος ηλεκτρονίων για τη δηµιουργία δεσµού µε άτοµο του Ο. Τα προαναφερθέντα δύο οξείδια είναι µε τη µορφή των διµερών 4 6 και 4 10, όπως φαίνεται στα παρακάτω τρισδιάστατα σχήµατα. (Chemistry the central science seventh edition. Brown LeMay Bursten p. 845) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Ο ορισµός που προτείνεται στη συνέχεια, έχει ως σκοπό να περιλάβει τους προαναφερθέντες, εκτός από εκείνον του Usanovitch, χωρίς να καταργήσει τα πλεονεκτήµατά τους και επιπλέον να διαχωρίζει σαφώς την οξεοβασική συµπεριφορά από την οξειδοαναγωγική. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η εκδήλωση της οξεοβασικής συµπεριφοράς προκύπτει, µε τη µετακίνηση ζεύγους ηλεκτρονίων από στοιχείο µε µεγαλύτερη τιµή ηλεκτροαρνητικότητας, προς στοιχείο µε µικρότερη. Για να πραγµατοποιηθεί µια τέτοιου είδους µετακίνηση πρέπει: το µεν ηλεκτροαρνητικότερο στοιχείο ή να βρίσκεται µε τη µορφή ανιόντος, συνήθως -2, ή να διαθέτει ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων, όπως το Ν στην ΝΗ 3, το δε ηλεκτροθετικότερο ή να βρίσκεται µε τη µορφή κατιόντος, συνήθως Η +, ή να µπορεί να δεχθεί ζεύγος ηλεκτρονίων προκειµένου να σχηµατίσει σταθερότερη δοµή, όπως το Β στο BF 3. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι αντιδράσεις κατά τις οποίες εκδηλώνεται οξεοβασική συµπεριφορά να είναι πάντοτε µεταθετικές. Ως οξύ δρα η ουσία η οποία παίρνει ζεύγος ηλεκτρονίων και ως βάση η ουσία που δίνει το ζεύγος ηλεκτρονίων. Η µετακίνηση του ζεύγους ηλεκτρονίων θα µπορούσε να είναι άµεση, ή έµµεση µε τη µετακίνηση του ανιόντος -2, ή του κατιόντος Η +. Παραδείγµατα: 1) Εξουδετέρωση Na από σε υδατικό διάλυµα Na + Na + 2 δηλαδή στην περίπτωση αυτή, γίνεται µεταφορά Η + από το στο - και στη συνέχεια το Η + δέχεται ζεύγος ηλεκτρονίων από το Ο του -. (ερµηνεία παρόµοια µε εκείνη των Arrhenius, Brønsted-Lowry και Lewis). 2) Σύνθεση CaC 3 από Ca και C 2 σε άνυδρες συνθήκες Ca (s) + C 2(g) CaC 3(s) δηλαδή -2 + C 2 C 3-2 3

4 στην περίπτωση αυτή το ανιόν -2 µεταφέρεται στο C 2 και προσφέρει ζεύγος ηλεκτρονίων στο άτοµο του C. (ερµηνεία παρόµοια µε εκείνη των Lux-Flood). 3) Αντίδραση N 3 µε B 3. στην περίπτωση αυτή το Ν προσφέρει ζεύγος ηλεκτρονίων στο Β. (όπως στη θεωρία Lewis). N: + B N B Παρατήρηση: Με τον ορισµό αυτόν δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως οξεοβασική, η συµπεριφορά των αντιδρόντων στις παρακάτω περιπτώσεις: S 2(g) + 1/2 2(g) S 3(g) και Ca (s) + S (s) CaS (s), κατά τις οποίες η µετακίνηση των ηλεκτρονίων, και µάλιστα στην προκειµένη περίπτωση ζεύγους, γίνεται από στοιχείο µε µικρότερη τιµή ηλεκτροαρνητικότητας, προς στοιχείο µε µεγαλύτερη. Οι προαναφερθείσες δύο αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές και όχι µεταθετικές, όπως προβλέπει ο προαναφερθείς ορισµός. ΟΙ ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε υδατικά διαλύµατα, σε αέρια φάση και σε άνυδρες συνθήκες, η εκδήλωση του όξινου και βασικού χαρακτήρα προκύπτει από τη µετακίνηση Η + ή -2, µεταξύ δύο ουσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ως οξύ συµπεριφέρεται κάθε ουσία (µόριο ή ιόν) που δίνει Η + ή που παίρνει -2, ενώ ως βάση συµπεριφέρεται κάθε ουσία που παίρνει Η + ή κάθε ουσία που δίνει -2. Παραδείγµατα: 1) K (aq) + (aq) base acide + 2) N 3 (aq) + (aq) N base acide + 3) N N acide base 4

5 2-4) Ca (aq) + S 2 (aq) CaS 3 base acide Σε τέτοια περίπτωση υπάγεται και η ερµηνεία της ηλεκτρικής αγωγιµότητας κάποιων καθαρών υγρών ουσιών, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγµατα. S 2 + S 2 S + + S 3 - N 3 + N 3 N N ΑΝΤΙ ΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ- ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Μετά από τον ορισµό της οξεοβασικής συµπεριφοράς, είναι σκόπιµο να γίνει προσθήκη και στον ορισµό της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς Η εκδήλωση της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς προκύπτει µε τη µετακίνηση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων, από στοιχείο µε µικρότερη τιµή ηλεκτροαρνητικότητας, προς στοιχείο µε µεγαλύτερη. Το αποτέλεσµα της µετακίνησης αυτής είναι η µεταβολή του αριθµού οξείδωσης. Παραδείγµατα: Ca + S Ca 2+ + S Η βασική καινοτοµία του προταθέντος ορισµού για την οξεοβασική συµπεριφορά, συνίσταται στην προσθήκη της διευκρίνησης ότι η µετακίνηση του ζεύγους ηλεκτρονίων πρέπει να γίνεται από το ηλεκτροαρνητικότερο προς το ηλεκτροθετικότερο στοιχείο. Η µετακίνηση ζεύγους ηλεκτρονίων από στοιχείο µε µικρότερη τιµή ηλεκτροαρνητικότητας προς στοιχείο µε µεγαλύτερη, εντάσσεται στις περιπτώσεις οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει τους προηγούµενους χωρίς µεγάλες ανατροπές αλλά µε προσθήκες. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για συµπλήρωση του ορισµού του Lewis. 5

6 2. Σε ότι αφορά τον ήδη υπάρχοντα ορισµό της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς, δεν γίνεται κάποια ουσιαστική καινοτοµία διότι η µεταβολή του αριθµού οξείδωσης, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των αντιδράσεων αυτών, αποκλείει τη µετακίνηση ζεύγους ηλεκτρονίων, όπως αυτή αναφέρεται στον προταθέντα ορισµό της όξινης και βασικής συµπεριφοράς. 3. ιαχωρίζει σαφώς την οξεοβασική συµπεριφορά από την οξειδοαναγωγική. 4. Με το κριτήριο της µεταβολής του αριθµού οξείδωσης, µπορεί να γίνει διάκριση χηµικών αντιδράσεων όπως οι παρακάτω: Na 2 + C 2 Na 2 C 3 Mn 2 + S 2 MnS 4 b 2 + S 2 bs 4 Συγκεκριµένα οι δύο τελευταίες, παρ' όλον ότι είναι αντιδράσεις µεταξύ οξειδίου µετάλλου και οξειδίου αµετάλλου, είναι οξειδοαναγωγικές και εποµένως συµπεραίνουµε ότι σ' αυτές δεν εκδηλώνεται οξεοβασική συµπεριφορά. Αυτό, σύµφωνα µε τον προτεινόµενο ορισµό, µπορεί να διαπιστωθεί ακόµη και αν δεν γνωρίζουµε τη δοµή των οξειδίων Mn 2 και b 2 µε µόνο κριτήριο τη µεταβολή του αριθµού οξείδωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brown LeMay Bursten. Chemistry the central science seventh edition. 2. eter Atkins. General Chemistry. W.. Freeman and Company, New York. 3. Γ. Μανουσάκη, Π. Ασλανίδη, Χ. Μπόλου. Αρχές Γενικής Χηµείας. Στο internet: bases.html 6. apers-menu.html 7. html 6

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο;

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Σύµπλοκο ή σύµπλοκη ένωση ή ένωση σύνταξης ή ένωση ένταξης είναι ένα σταθερό συγκρότηµα ατόµων το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο, συνήθως µεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. Η δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος υπήρξε αντικείμενο όλων των θρησκειών. Από τη δεκαετία όμως του 1930, το θέμα αυτό περιήλθε στην δικαιοδοσία της επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας 1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα