Καραγιαννίδου Ελένη Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καραγιαννίδου Ελένη Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ekarag@lyk-peir-ionid.att.sch.gr"

Transcript

1 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 291 Η ΧΡΣΗ ΤΩΝ ΝΕΤ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Καραγιαννίδου Ελένη Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά Περίληψη: Οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει τη ζωή των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας κάπως πιο προκλητική τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι συνδέει άμεσα την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους- Αρχικά, υπάρχουν σύνδεσμοι με ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ στη μάθηση, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ μάθησης, κ.α. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν δεσμοί με άλλα σχολικά μαθήματα όπως Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Γλώσσα, κ.α. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Η διδασκαλία γλωσσών είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και χρειάζεται μεγάλη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση προσφέρει στους μαθητές μια ιδανική ευκαιρία να κάνουν επανάληψη σε προηγούμενα γνωστικά πεδία και να συνδέσουν την καινούρια γνώση με την ' παλιά '. Έτσι αυτή η γνώση γίνεται ενεργητική, κάνοντας την όλη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το έργο του σε παγκόσμιο επίπεδο, με απευθείας συνδέσεις με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του οργανισμού, οι εμπλεκόμενοι μαθητές όχι μόνο ευαισθητοποιούνται ως πολίτες του κόσμου αλλά ταυτόχρονα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στη χρήση Η/Υ και ταυτόχρονα καλλιεργούν τις γλωσσικές τους ικανότητες στην Αγγλική. Παράλληλα διασκεδάζουν, μοιράζονται ιδέες, διαπραγματεύονται και παίζουν παιχνίδια ρόλων καθώς παίρνουν μέρος σε μια προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., γνωστή ως Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών. Το Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά είχε την τιμή να πάρει μέρος στο φετινό μαθητικό Μοντέλο του Ο.Η.Ε. που διεξήχθη στην Αθήνα (15-17//3/2001), εκπροσωπώντας την Ρουάντα ( κεντρική Αφρική ). Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ηλεκτρονικές ιστοσελίδες στο Internet για τη συλλογή στοιχείων σχετικών με το θέμα. Συνεπώς είναι λογικό να λάβουμε τα παραπάνω υπόψη μας και να ενσωματώσουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και τις εφαρμογές των πολυμέσων στη μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών, γνωστή πλέον ως CALL (Computer Assisted Language Learning). Μια πράγματι εξαιρετική εμπειρία!

2 292 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Abstract: New Technologies have made the life of English language teachers somewhat more challenging, in the past few years. One of the main features of this presentation is that it makes direct links between English language learning and the school curriculum. This happens in two ways- Firstly, there are links with broader educational aims, such as developing PROBLEM- SOLVING abilities, AUTONOMY, QUESTIONING, cooperative learning and so on. Secondly, there are direct links with school subjects, such as Science, Geography, Language and so on. There are a number of reasons why this is important. Language teaching is a part of education, and needs to take its full educational responsibility. A cross- curricular approach also offers students an ideal opportunity to refresh and revise what they have done in other subject areas and to make links with what they have learnt so that their knowledge becomes more active. This makes both learning and teaching more interesting and more memorable. Using the example of the United Nations organization and its works around the world, with direct links to the UN.org. homepage, the students not only become more aware citizens of the world but also practice their computing and language skills, while having a great time : sharing ideas, negotiating and role-playing debates and problem-solving situations in the so called UN student models. As a school, we had the chance to participate in the Athens UN Model ( March, 2001 ) representing the Member State of Rwanda. We mostly used sites on the Internet, especially the United Nations Organization web page. It thus makes sense to take this fact into account and build the use of new technologies and multi-media applications into our language teaching methodology. It is a rewarding experience, indeed. Εισαγωγή: Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε εξειδικευμένα θέματα καθιστούν το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητο. Ο πακτωλός των πληροφοριών που διοχετεύονται μέσω του διαδικτύου και κατά κανόνα στην Αγγλική γλώσσα αποτέλεσε μια νέα μορφή διδασκαλίας της γλώσσας τόσο από ανάγκη όσο και για διασκέδαση. Αναμφίβολα ο υπολογιστής αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του δασκάλου. Η χρήση των multimedia αποτέλεσε μία ευκαιρία στους καθηγητές να αποκτήσουν την χρήση οπτικοακουστικής μεθόδου εύκολα προσαρμοζόμενη αναλόγως του επιπέδου των μαθητών. Ανάλογες εφαρμογές έγιναν στο εργαστήριο πολυμέσων του Ενιαίου Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Παρουσιάζουμε μία μικροδιδασκαλία με βάση την χρήση των υπολογιστών σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος με στόχο την παιδαγωγική παρέμβαση στη διαμόρφωση των στάσεων και των αξιών των μαθητών. Περιγραφή: Η εφαρμογή της διδασκαλίας έγινε στους μαθητές δύο τμημάτων της Α' Λυκείου και διαπραγματευότανε το θέμα της εκπαίδευσης Ο.Η.Ε. Σκοπός του και επικοινωνία των λαών. Το μάθημα διήρκησε δέκα διδακτικές ώρες εκ των οποίων οι

3 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 293 τρεις ώρες αναλώθηκαν στην εξερεύνηση και συλλογή, μέσω Internet, στοιχείων που αφορούσαν τον ρόλο που διαδραματίζει ο Ο.Η.Ε. Ακόμη στάλθηκαν s μέσω του προγράμματος Outlook και Outlook Express της Microsoft. Οι μαθητές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους διαδικασία και ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Το θέμα επιλέχθηκε με την ευκαιρία της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών: Προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης που οργάνωσε το γραφείο πληροφόρησης του Ο.Η.Ε. στην Αθήνα από Μαρτίου Η προσομοίωση αφορούσε την αναπαράσταση μιας Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. με αντιπροσωπείες των κρατών μελών του Ο.Η.Ε. όπου συζητήθηκαν θέματα, υποστηρίχθηκαν προσωπικές απόψεις, παρουσιάστηκαν προτάσεις που στηρίχθηκαν από τα κράτη μέλη, διαπραγματεύθηκαν θέσεις που τελικά ψηφίστηκαν ή απορρίφθηκαν από την ολομέλεια. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαβιβάστηκε στον Ο.Η.Ε. και αυτό έκανε τους μαθητές να αισθανθούν υπεύθυνα άτομα και ικανά να διαμορφώνουν θέσεις, αξίες και συμπεριφορές σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Η διαδικασία έγινε χωρίζοντας τους μαθητές σε ομάδες με διάφορες υπευθυνότητες. Η ομάδα συλλογής στοιχείων εργάστηκε με την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο διαδίκτυο και σε συνεργασία με το Γραφείο Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε. στην Αθήνα. Η ομάδα επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών εργάστηκε ώστε να ταξινομηθούν τα στοιχεία αυτά και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα από τις διάφορες επιτροπές. Οι ομάδες των επιτροπών εργάστηκαν στο να αποφασίσουν, καταγράψουν και διαμορφώσουν προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην γενική συνέλευση. Η ομάδα παρουσίασης της χώρας που εκπροσωπήθηκε από το σχολείο εργάσθηκε στην σύνταξη του λόγου και εκφώνησε τον λόγο αυτό στη Γενική Συνέλευση. Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση αποτελείται από 181 κράτη μέλη με διαφορετικές γλώσσες, το μοντέλο είχε ως γλώσσα εργασίας την Αγγλική. Στόχοι: 1. Η χρήση των γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα για την ανάγνωση και κατανόηση της πληροφορίας που λαμβάνουν μέσω αυθεντικών κειμένων. 2. Η έκθεση στην κουλτούρα άλλων λαών και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινωνικά προβλήματα, εκφραζόμενη στην Αγγλική, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 3. Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και άντληση νέων λέξεων με την χρήση λεξικού τόσο ελληνο-αγγλικού όσο και αγγλο-αγγλικού. 4. Η εξάσκηση στην χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου στην καταγραφή των προτάσεων και η χρήση των πολυμέσων στην τελική παρουσίαση. 5. Η σύνδεση του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας με άλλα μαθήματα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος και στην περίπτωση αυτή του μαθήματος της Κοινωνικής Αγωγής και Γεωγραφίας. Διαδικασία: Σύνδεση στο διαδίκτυο με On-Line σύνδεση του σχολείου μέσω του Server του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιήθηκε το Search της ιστοσελίδας για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικών

4 294 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το θέμα. Ακόμη χρησιμοποιήθηκε η ίδια μηχανή και από άλλες ιστοσελίδες για την ανεύρεση πληροφοριών για την χώρα που θα εκπροσωπούσαμε καθώς και η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Encarta. Από την μηχανή αναζήτησης παραπεμφθήκαμε σε web-pages διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων όπου παρείχαν πληροφορίες για την χώρα που αντιπροσωπεύαμε και για την οποία δεν υπάρχει πρεσβεία στην Ελλάδα. Μετά την συγκέντρωση των πληροφοριών που βρήκαμε η ομάδα επεξεργασίας των στοιχείων ταξινόμησε αυτές τις πληροφορίες και τα παρέδωσε στις ομάδες επιτροπών. Οι ομάδες αυτές αφού επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία αυτά συνέταξαν προτάσεις με την χρήση ελληνο-αγγλικών και αγγλο-αγγλικών λεξικών. Κατέγραψαν τις τελικές τους προτάσεις με την χρήση του προγράμματος Ms-Word εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του προγράμματος με διορθωτή κειμένου, ορθογράφο και το λεξικό συνωνύμων. Τέλος, η ομάδα παρουσίασης με την χρήση του προγράμματος Sound Recorder της Microsoft έκανε δοκιμές της εκφώνησης του λόγου ώστε να καταλήξουν στους σωστούς τονισμούς λέξεων, στην χροιά και καθαρότητα του λόγου. Η όλη διαδικασία έγινε με την μορφή παιχνιδιού όπου ο κάθε μαθητής είχε να παίξει ένα ρόλο μέσα στην γενική συνέλευση. Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να μάθουν να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να κάνουν διάλογο σε ομάδες υποστηρίζοντας προσωπικές απόψεις τηρώντας κανόνες δεοντολογίας, στα παιχνίδια προσομοίωσης μέσω μιας ξένης γλώσσας προς την μητρική τους και από την θέση μιας διαφορετικής κουλτούρας. Για την υλοποίηση του μαθήματος χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω φύλλα εργασίας. Με τα φύλλα αυτά οι μαθητές εξοικειώθηκαν με λεξιλογικές έννοιες, σύνταξη και δομή λόγου. Suggested visits for E.F.L. teachers on the Internet : : UNHCR homepage How to use the information on this site in secondary school courses. Modules on language and literature, art, history, geography, civic education and human rights. From UN homepage click on children Unicef ( about Unicef ). You get addresses (click to get information related to donations, Greeting cards and gifts) or even about the work Unicef does in your country. Again from UN homepage click Cyberschool bus and involve students in projects such as : Peace Education, Human Rights, The Briefing Papers, The Poverty

5 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 295 Curriculum, Health Curriculum, UN in space, Cities Curriculum, Women s Rights, School Kits on the UN etc. Another choice from the UN homepage is MUNDA (United Nations Student models) You can click to find out more about being a Delegate in one of the Models that are scheduled to work in various cities around the world. Alternatively, there are quizzes and games : The Professor s Postcards, Quick Questions, The Urban Fact Game, The Health Game. Φύλλα εργασίας 1.Test your Dictionary Skills Getting to know about the U.N. works Ο έλεγχος των λεξιλογικών δεξιοτήτων των μαθητών έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής του Λυκείου με την χρήση του πλεονεκτήματος του Word στην τοποθέτηση και εμφάνιση σχολίων σε κείμενα. Από το κείμενο επιλέγονται λέξεις κλειδιά οι οποίες πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης στους μαθητές. Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι οι μαθητές πατώντας επάνω στις τονισμένες λέξεις να διαβάζουν την ερμηνεία της συγκεκριμένης λέξης. THE UNITED NATIONS: ORGANIZATION The name United Nations, coined 1 by United States President Frank Lin D. Roosevelt, was first used in the Declaration by United Nations of 1 January 1942, when representatives of 26 nations pledged 2 their Governments to continue fighting together against the Axis Powers during the Second Word War. The United Nations Charter was drawn 3 up by representatives of 50 countries at the United Nations Conference on International Organization, which met in San Francisco from 25 April to 26 June Those delegates 4 deliberated on the basis of proposals worked out by the representatives of China, The Soviet Union, the United Kingdom ant the United States at Dumbarton Oaks in August- October The Charter was signed on 26 June 1945 by the representatives of the 50 countries. Poland, which was not represented at the Conference, signed it later and became one of the original 51 Member States. The United Nations officially came into existence 5 on 24 October 1945, when the Charter had been ratified 6 by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom and the United States and by a majority 7 of other signatories 8. United Nations Day is celebrated on 24 October each year. United Nations Charter 1 Invented, devised 2 Bond by a solemn promise 3 composed 4 representative ; embassador 5 started functioning 6 confirmed or accepted (by formal consent) 7 the greater number or part of a group 8 parties or States that have signed an agreement

6 296 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ The United Nations Charter is the constituting instrument of the Organization, setting out the rights and obligations of Member States, and establishing the United Nations organs and procedures. An international treaty 9, the Charter codifies the major principles of international relations from the sovereign 10 equality of States to the prohibition of the use of force in international relations. The Charter opens with a Preamble, and includes chapters on United Nations Purposes and Principles, Membership, Organs, Pacific Settlement of Disputes, Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression, International Economic Cooperation, and Non-Self-Governing Territories. 2. Non-Governmental Organizations (Acronyms) Στο φύλλο αυτό χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή των προγραμμάτων της Microsoft με την δημιουργία links μεταξύ Word και Excel. Εδώ όταν τοποθετηθεί η σωστή απάντηση στο κουτάκι επιλογής εμφανίζεται το αποτέλεσμα Συγχαρητήρια ή Προσπάθησε ξανά. Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν για τις συντομογραφίες των μη κυβερνητικών οργανισμών του Ο.Η.Ε. που εμφανίζονται στα αναγνωστικά κείμενα. Αυτός ο τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιστοιχίες συνωνύμων, αντωνύμων, ορισμών κλπ. Double click on picture (Description Box ) to do the quiz. Enjoy!!! 3. Word-square Το κρυπτόλεξο είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος ενίσχυσης της μνήμης για την εξάσκηση της ορθογραφίας. Η εφαρμογή έγινε με την χρήση links μεταξύ Word και Excel. Βέβαια η χρήση του κρυπτόλεξου μπορεί να γίνει και δίχως την χρήση Η/Υ. Double click on the word square to complete using the following hints. Hints to complete the word square. 1 global ( the UN is one) 9 a formally concluded and ratified agreement between States 10 supreme ; dominant

7 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ not national, but 3 a set of fundamental rules 4 every country-participant in the UN 5 the main deliberative organ of the UN 6 the UN offers ; it 'shows' the way 7 the UN also helps ; it provides 8 within the UN there are cultural and other (differences) 9 many people living together form a 10 there are or guidelines in every organization 11 a way of thinking and thus, acting 4. Multiple Choice Quiz. Η πολλαπλή επιλογή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σκοπό τον έλεγχο της γνώσης του μαθητή στη χρήση λεξιλογίου σε σχέση με τα συμφραζόμενα. Η πολλαπλή επιλογή βέβαια έχει πολλές εφαρμογές τόσο στην γραμματική όσο και στο συντακτικό της γλώσσας. Για την εμφάνιση των επιλογών χρησιμοποιήθηκε η εισαγωγή σχολίων που διαθέτει το Word, όπου πατώντας πάνω στην τονισμένη λέξη εμφανίζονται οι τρεις επιλογές των λέξεων εκ των οποίων πρέπει να πληκτρολογηθεί η μία. Με την χρήση ενός μακροσκελούς κειμένου προσπαθούμε να δώσουμε στους μαθητές την δυνατότητα να αντιληφθούν το περιεχόμενο του κειμένου συνολικά, χωρίς την τροχοπέδη των αγνώστων λέξεων. Come See The World Come To The UN A Unique Experience

8 298 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Come to the UN for a unique experience. You can take a 11 in one of twenty languages, see the world in sixty minutes and visit the conference hall where nation meets with nation. You can see the works of the twentieth centuries most important artists, including Marc Chagall, Henry Moore and Pablo Picasso. You can buy books, cards and exotic gifts and hand-crafted in 12 corners of the world. Common Ground The United Nation is 13 in several areas of parkland bordering First Avenue and the East River. It is common ground to the world s people. The impressively designed buildings which from UN Headquarters provide peace and quiet to those who want to escape from the stress and hurry of New York. Since its creation at the end of World War II, the UN has 14 the struggle for peace and security all over the world, equality and a decent standard of living for all people, and a clean environment. Tours Guided tours of the UN operate daily from the General Assembly Building. An international staff explains the work of the UN and its related organizations. Your tour will take you to the General Assembly Hall- the setting of the largest gatherings of world leaders in history. You can enter the Security Council Chamber where nations try to solve 15 and put an end to armed confrontations. When meetings are in session you can often listen to the 16 interpretation in the UN s six official languages Planning your visit Guided tours-tours in English occur daily from 9:00-3:00 p.m. Admission: prices change every six months. Opening hours are 17 to change. Children under five are not permitted on tours. Reservations- 18 for groups of fifteen or more persons. 11 A voyage B trip C tour 12 A far B remote C extreme 13 A set B found C located 14 A helped B supported C aided 15 A fights B quarrels C disputes 16 A instant B automatic C simultaneous 17 A due B subject C possible

9 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 299 Official meetings- Free tickets to official meetings are occasionally available and may be 19 on a first come-first served basis in the General Assembly Lobby. Eating facilities- A coffee shop with limited seating capacity is open daily on the Public Concourse from 9:30am to 4:30pm. Box lunches may not be consumed on UN 20. The Delegates Dining Room is open to visitors on weekdays for early luncheon. Reservations are required for groups of ten or more. Συμπεράσματα: Στην ηλικία μεταξύ 15 και 18 ετών οι μαθητές ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους πέραν των σχολικών εγχειριδίων και επιθυμούν την ανεξαρτητοποίησή τους από το δάσκαλο. Με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους δίνεται αυτή η δυνατότητα τόσο για αναζήτηση όσο και για την δημιουργία δικών τους προτάσεων για την διδασκαλία του μαθήματος με αποτέλεσμα την αποδοτική συμμετοχή τους στο μάθημα. Τα αποτελέσματα της δημιουργίας σε αυτή την ηλικία μεταφέρει τον μαθητή από τα δύο βασικά επίπεδα του Maslow (Φυσικές ανάγκες, Ασφάλεια) στα τελευταία.(κοινωνικότητα, Επιτυχία και τέλος Αυτοπραγμάτωση). Συνεπώς τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους μαθητές οφείλουν να είναι ανάλογα της ηλικίας, των ενδιαφερόντων, των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, του επιπέδου του κάθε μαθητή και να είναι εφικτά ώστε να λαμβάνουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα ως προς τις προσδοκίες του δασκάλου και την προσπάθεια του μαθητή. Η όλη επιτυχία ενός μαθήματος με τη χρήση πολλαπλών μέσων διδασκαλίας έγκειται στη προσωπικότητα του δασκάλου, στην ικανότητά του να εμπνέει εμπιστοσύνη στους μαθητές του και να τους οδηγεί στην επιτυχία εκμεταλλευόμενος τις δικές τους ιδιαίτερες ροπές. Ο θεσμός των νέων τεχνολογιών με την κατάλληλη υποδομή και την απόλυτη ταύτιση του δασκάλου με τον μαθητή μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση μια ουσιαστική αναβάθμιση στη διδασκαλία γλωσσών. Η διαρκείς εμπλοκή του δασκάλου με τους μαθητές, η δια βίου εκπαίδευση και η χρήση διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών οδηγεί σε ένα σχολείο μάθησης για όλους. Βιβλιογραφία: 1. Department of Public Information, Basic Facts About the United Nations, New York, Irvine-Niakaris Cristine, Georgopoulou Catherine, Siountris Demetrios, The University of Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (E.C.C.E.), Hellenic American Union, 2 nd edition, Καμαρινού Δ, Βιωματική μάθηση στο σχολείο, 2 η έκδοση, A needed B asked C required 19 A got B received C obtained 20 A premises B headquarters C buildings

10 300 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4. Altman I, & Chemers M., Culture and environment, Cambridge University Press, Apple M., Ideology and the Curriculum, London: Routledge & Kegan Paul, Canfield J & Wells H.C., 100 ways to enhance self concept in the classroom, Longwood, Γκότοβος Α., Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο, Αθήνα Σύγχρονη εκπαίδευση, The Reader s Digest Oxford Complete Wordfinder, Oxford, Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΙΛΗΨΗ ΙΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική H εκπαίδευση εν γένει και ειδικότερα η γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Τίτλος: Το πρόγραμμα «Diversonopoly»: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση Title: The

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes!

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes! Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! φοιτητές Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ μοιράζονται τις σκέψεις τους για την εμπειρία Erasmus Erasmus through our students eyes! Erasmus students at ASPETE share their views on

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

SPORTS CLUBS EDUCATIONAL CLUBS

SPORTS CLUBS EDUCATIONAL CLUBS SPORTS CLUBS Our athletic clubs aim to promote good sportsmanship and give students a chance to participate in competitions. Students are encouraged to build a sense of team spirit and cooperation, aiding

Διαβάστε περισσότερα