ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 713 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος Χάρη στην κεντρική τους θέση στη βόρεια Μεσόγειο, η Αδριατική Θάλασσα και το γειτονικό της Ιόνιο Πέλαγος συνιστούν σημαντική ναυτιλιακή και θαλάσσια περιφέρεια στην Ευρώπη. Η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ σημαίνει ότι θα υπάρξει συνεχής αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Η κλιματική αλλαγή και ο αντίκτυπός της συνιστούν αυξανόμενη απειλή για τις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες χώρες εξακολουθούν να έχουν άνισα επίπεδα εμπειρίας, τεχνικής ικανότητας, χρηματοοικονομικών πόρων και τεχνογνωσίας για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών τους. Οι θάλασσες, τα νησιά και οι παράκτιες περιφέρειες είναι περίπλοκα και διασυνδεδεμένα συστήματα. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι χώρες της περιοχής που βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος αποφάσισαν να επιταχύνουν τη συνεργασία τους ξεκινώντας από την θάλασσα, που αποτελεί το κύριο κοινό τους φυσικό πλεονέκτημα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Σκοπός Η παρούσα ανακοίνωση αξιολογεί τις ανάγκες και το δυναμικό δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα στην Αδριατική Θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος και προβλέπει ένα πλαίσιο για την προαγωγή μιας συνεκτικής θαλάσσιας στρατηγικής και ενός αντίστοιχου σχεδίου δράσης έως το Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προετοιμάσει μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, η εν λόγω θαλάσσια στρατηγική μπορεί να αποτελέσει το πρώτο συστατικό στοιχείο μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ η οποία θα καλύπτει επιπλέον τομείς. Η στρατηγική θα καθορίσει βιώσιμα μέτρα και κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των ευκαιριών ε με διασυνοριακή διάσταση, η αντιμετώπιση των οποίων είναι δυνατή μόνον βάσει κοινής δέσμευσης. Η στρατηγική αυτή θα βασίζεται στους υφιστάμενους πόρους, στην υφιστάμενη νομοθεσία και δομές για την ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών και στον καθορισμό στόχων γύρω από τους οποίους οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς μπορούν να κινητοποιηθούν, ώστε οι προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να μετατραπούν σε στοχοθετημένα μέτρα. Χάρη στην έξυπνη διαχείριση, η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για την οικονομία που δεν θα απαιτεί επιπλέον δαπάνες. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη διαμόρφωση σχεδίων εφαρμογής και στον συντονισμό της χρηματοδότησης και της υλοποίησής τους, ειδικότερα με στόχο πιο αποτελεσματικές δαπάνες στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου Τα προγράμματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο διαφόρων EL 2 EL

3 προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, χωρίς να θιγούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για στήριξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται και το ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΤΑ 1 και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, τόσο υφιστάμενα (όπως το ΠΠ7 2 όσο και το LIFE+ 3 ) και μελλοντικά (όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη και το ΕΤΘΑ 4 ). Επιπλέον, οι πόροι του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας 5 πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συμπεριληφθούν τόσο υποψήφιες όσο και δυνάμει υποψήφιες χώρες σε μελλοντικές δράσεις. Υφίστανται και άλλοι πιθανοί πόροι χρηματοδότησης, όπως είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μεταξύ άλλων μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF), εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πόρων καθώς και μέσω ιδιωτών επενδυτών. Πρέπει να δοθεί προσοχή στον αποτελεσματικό συνδυασμό όλων αυτών εντός του στρατηγικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους κανόνες ανταγωνισμού, εάν η χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να εκληφθεί ως κρατική βοήθεια. Θα τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μέσω της στήριξης μακροπρόθεσμων βιώσιμων και υπεύθυνων αλιευτικών δραστηριοτήτων, την καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για έναν πιο προστατευμένο και ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο. Θα αντιμετωπιστούν επίσης οριζόντια θέματα όπως είναι η πιο αποτελεσματική προσαρμογή στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Έτσι θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την Ευρώπη του (2) Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής Η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος 7 συνδέουν τις επικράτειες επτά χωρών: Τριών κρατών μελών της ΕΕ (Ελλάδας, Ιταλίας και Σλοβενίας), μιας προσχωρούσας χώρας (Κροατία), μιας υποψήφιας χώρας (Μαυροβούνιο) και δυο εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών (της Αλβανίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης). Η Σερβία, επίσης υποψήφια χώρα, αποτελεί ένα από τα οκτώ μέλη της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου 8. Άλλες χώρες στην περιοχή έχουν επίσης πολιτικό και οικονομικό συμφέρον στη διεξαγωγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Αδριατική Θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος και συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά περίπτωση. (3) Πλαίσιο Υπάρχει ήδη εκτενής συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, η οποία προέρχεται εν μέρει από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας του ΜΠΒ «Αδριατική» και από μελλοντικά προγράμματα που αφορούν την περιοχή, και εν μέρει από άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου. 1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής,, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλειίας. 2 Το μελλοντικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ορίζοντας 2020). 3 Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον 4 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 5 Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας 6 COM(2010) 2020 τελικό. 7 Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου παραπέμπουμε τον ορισμό του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού που ορίζει το νότιο σύνορο του Ιονίου πελάγους ως τη γραμμή από το Ακρωτήριο Ταίναρο έως το ακρωτήριο Passero. 8 Η ΠΑΙ είναι πρωτοβουλία για την περιφερειακή συνεργασία που ξεκίνησε από τη δήλωση της Ανκόνα το Η Σερβία έγινε μέλος της ΠΑΙ ύστερα από την ένταξη της Ένωσης Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου. EL 3 EL

4 Η παρούσα ανακοίνωση προβλέπει ένα πλαίσιο προσαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στις ανάγκες και στο δυναμικό των φυσικών πόρων και στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Στα συμπεράσματά του σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική τον Δεκέμβριο του 2011, το Συμβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του «στις εν εξελίξει εργασίες των κρατών της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους να ενισχύσουν τη θαλάσσια συνεργασία με τους γείτονές τους που δεν ανήκουν στην ΕΕ στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής στρατηγικής». Όπως τονίστηκε στη «Δήλωση της Λεμεσού» 9, η συνεργασία σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ. Η εμπειρία που αντλήθηκε από τη Βαλτική Θάλασσα 10, από τον Δούναβη 11 και από τον Ατλαντικό 12 μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα παραδείγματα και διδάγματα. Οι ιδέες που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο τριών συναντήσεων εργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012 στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Σλοβενία. 9 Δήλωση των αρμόδιων για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Ευρωπαίων Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας που εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου του COM(2009) 248 final και COM(2012) 128 final. 11 COM(2010) 715 τελικό. 12 COM(2011) 782 τελικό. EL 4 EL

5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Πυλώνας 1: Μεγιστοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας Στην ανακοίνωση με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη: Ευκαιρίες για ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα και στη ναυτιλία» 13, η Επιτροπή παρουσιάζει την εικόνα της γαλάζιας οικονομίας της Ευρώπης. Για να αντλήσουν τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης από τη θάλασσα, οι χώρες πρέπει να θέσουν τις σωστές προϋποθέσεις για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και να επικεντρωθούν σε τομείς που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 1.1 Καθορισμός των προϋποθέσεων για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα Για να αξιοποιηθεί το δυναμικό του θαλάσσιου και του ναυτιλιακού τομέα πρέπει να ευνοηθούν διάφοροι μοχλοί ανάπτυξης και να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια. Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται η διοικητική απλούστευση και η εναρμόνιση, οι ανάγκες για δεξιότητες, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, οι συναφείς προς τη θάλασσα συνεργατικοί σχηματισμοί, η έξυπνη υποδομή με πρόβλεψη θωράκισης έναντι της αλλαγής του κλίματος και ένα εξειδικευμένο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους θα συμβάλουν σε καίριας σημασίας τομείς του κλάδου όπως είναι η ναυπηγία, οι επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών και η επιμελητεία για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού μοχλού τους και για την ταχεία έναρξη νέων ευκαιριών για επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia το «Ditenave» αποτελεί καλό παράδειγμα συναφούς προς τη θάλασσα συνεργατικού σχηματισμού που συγκεντρώνει βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, πανεπιστήμια και περιφερειακές αρχές. Η αυξημένη οικονομική χρήση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό για χώρο. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί καίριο στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων τέτοιων που να εξισορροπούν τα τομεακά συμφέροντα που ανταγωνίζονται για θαλάσσιο χώρο. Παροιμοίως, η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης στις παράκτιες ζώνες. Το σχέδιο δράσης προτεραιότητας του UNEP/MAP (Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 14 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της ΟΔΠΖ από τις μεσογειακές χώρες, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ΟΔΠΖ στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη: Η αύξηση της διοικητικής συνεργασίας για την απλούστευση και την εναρμόνιση των διατυπώσεων στις ναυτιλιακές μεταφορές, όπως προβλέπεται στο κεκτημένο της ΕΕ 13 COM(2012) 494 τελικό, 13 Σεπτεμβρίου Η συντονιστική μονάδα του UNEP/MAP είναι ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή της Σύμβασης για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. EL 5 EL

6 Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων έρευνας καθώς και η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με στόχο την προώθηση της καινοτομίας Η αύξηση της κινητικότητας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού καθώς και η διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Η ανάπτυξη του ΘΧΣ και της ΟΔΠΖ σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο, με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καίριων προγραμμάτων έρευνας της ΕΕ σχετικά με προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές Συναφείς θαλάσσιοι και ναυτιλιακοί τομείς Θαλάσσιες μεταφορές Λόγω της θέσης τους, που καλύπτουν τόσο τους άξονες ανατολής-δύσης και βορά-νότου, της Ευρώπης, η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν σημαντικό τρόπο θαλάσσιας μεταφοράς. Πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης καθώς και χώρες που δεν βρέχονται από θάλασσα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους λιμένες της βόρειας Αδριατικής Θάλασσας για τις εισαγωγές τους. Πέντε λιμένες της βόρειας Αδριατικής Θάλασσας (Koper, Ravenna, Rijeka, Venice, Trieste) έχουν ομαδοποιηθεί στο πλαίσιο της εφοδιαστικής πλατφόρμας της Ένωσης Λιμένων Βόρειας Αδριατικής (NAPA). Η ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, όπως ορίστηκε κατά την τρέχουσα κατάρτιση της στρατηγικής της ΕΕ για τους λιμένες με τις συναφείς προτάσεις που σχεδιάστηκαν για το πρώτο μέρος του 2013, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από : Την ικανότητά τους για αύξηση της διατροπικότητας ενσωματώνοντας θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές. Οι διάδρομοι μεταφορών Βαλτικής-Αδριατικής και Μεσογείου που προβλέπονται στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα καλύψουν την έλλειψη σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία. Οι λιμένες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση εδαφικής συνέχειας και κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, οι θαλάσσιες συνδέσεις για φορτία και επιβάτες μεταξύ χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους αποτελούν σπανίως την προτιμώμενη επιλογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού χωρών και πόλεων γύρω από την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος και τις σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους μέσω θαλάσσης, το δυναμικό ανάπτυξης στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων είναι πολύ μεγάλο. Η θαλάσσια αρτηρία της Αδριατικής Θάλασσας 16 αποτελεί παράδειγμα ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την παροχή μιας βιώσιμης και αξιόπιστης υπηρεσίας μεταφορών διαμέσω ενός διευρωπαϊκού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών. Οι διασυνοριακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές δεδομένου του μεγάλου αριθμού νησιών κατά μήκος των ακτών της Κροατίας και της Ελλάδας. 15 π.χ το σχέδιο COCONET στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ για τους ωκεανούς. 16 ADRIAMOS. EL 6 EL

7 Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα πιθανών τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη στη σχεδιαζόμενη στρατηγική για τους λιμένες και στο πλαίσιο των μελλοντικών δράσεων TEN-T: Η βελτίωση των διεπαφών, των διαδικασιών και των υποδομών για τη διευκόλυνση του εμπορίου με την νότιο, την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη Η βελτίωση των συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση, χαμηλού σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών κατά μήκος της περιφέρειας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών Η αύξηση της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να εξεταστούν είναι η βελτίωση της σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα και η διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής του θαλάσσιου χώρου μεταφορών χωρίς σύνορα (μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες ανταλλαγές στην περιοχή ή προωθώντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών στην περιοχή) Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός Η σημασία του τουρισμού από οικονομικής άποψης συνίσταται στο ότι αποτελεί μια από τις κύριες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες θαλάσσιες δραστηριότητες. Ωφελεί σημαντικά την περιφερειακή οικονομία καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και προάγει τη διατήρηση της παράκτιας και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα κοινό εμπορικό σήμα, το «AdrIon», αναπτύχθηκε από το «Forum of Adriatic and Ionian Chambers of Commerce» (Φόρουμ των εμπορικών επιμελητηρίων της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους). Η ορθή διαχείριση του εντατικού παράκτιου τουρισμού είναι θεμελιώδης, ώστε να μετριαστούν οι πιθανές επιπτώσεις στο παράκτιο και στο θαλάσσιο περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων ή λυμάτων πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να αποφευχθεί η ρίψη τους απευθείας στη θάλασσα. Στον τομέα των πλοίων κρουαζιέρας η περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους γνωρίζει ήδη ταχεία ανάπτυξη. Η Βενετία και το Ντουμπρόβνικ συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 σημαντικότερων λιμένων επιβατών κρουαζιεροπλοίων στην Ευρώπη. Ο αυξανόμενος κατακερματισμός της αγοράς και τα νέα μοντέλα επιχειρήσεων ανοίγουν νέες ευκαιρίες για πολλά λιμάνια. Τέλος, η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά στην παράκτια περιφέρεια και στον βυθό αποτελούν σημαντικό στοιχείο τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού όσο και της κοινής ταυτότητας. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη: Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με την ενθαρρυνση της καινοτομίας και των κοινών στρατηγικών εμπορίας καθώς και των κοινών προϊόντων EL 7 EL

8 Διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου μέσω του περιορισμού του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια. Αύξηση της αξίας και της εκτίμησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές που πρέπει να εξεταστούν μπορεί να είναι η αύξηση της χρησιμοποίησης κοινού εμπορικού σήματος για την τουριστική προώθηση της περιοχής, σε εναρμόνιση με το έργο που ξεκίνησαν τα εμπορικά επιμελητήρια της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους και καθιέρωση νέων επιχειρησιακών προτύπων στον τομέα των κρουαζιερόπλοιων Υδατοκαλλιέργεια Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας αριθμεί στην ΕΕ περίπου άμεσες θέσεις εργασίας, που αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος σε πολλές παράκτιες περιοχές της ΕΕ. Η Ιταλία και η Ελλάδα περιλαμβάνονται μεταξύ των πρώτων χωρών παραγωγής σε ολόκληρη την Μεσόγειο όσον αφορά τους εκτρεφόμενους ιχθύες, με παραγωγή πάνω από τόνους ετησίως. Η ανάπτυξη ενός ισχυρού, υψηλής ποιότητας, ευρωπαϊκού κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, που είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμος, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παροχή προϊόντων υγιεινής διατροφής. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της αλιευτικής πίεσης συμβάλλοντας, συνεπώς, στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Ο μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων λαμβάνεται δεόντως υπόψη από το σύνολο της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σειρά εμποδίων υποσκελίζουν την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ: η περιορισμένη πρόσβαση στο χώρο και στη χορήγηση αδειών ο καταμερισμός του κλάδου η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο εκκίνησης ή σε δάνεια για καινοτομία οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και η γραφειοκρατία. Τηρουμένης πλήρως της αρχής της επικουρικότητας, για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προτείνεται η προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης με βάση μη δεσμευτικές στρατηγικές κατευθύνσεις και κοινές προτεραιότητες και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη: Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω της περαιτέρω έρευνας και της καινοτομίας Τηρουμένων των αρχών του ΘΧΣ, η επεξεργασία εργαλείων για την ορθή τοποθέτηση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε ύδατα, περιλαμβανομένων εργαλείων για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων με στόχο το ενδεχόμενο συνδυασμού με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. EL 8 EL

9 Οι συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η συνεργασία για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και η καλύτερη αξιοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. EL 9 EL

10 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Πιο υγειές θαλάσσιο περιβάλλον Το θαλάσσιο περιβάλλον της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων και ειδών. Και στις δύο θάλασσες απαντώνται λειμώνες ποσειδωνίας και διάφορα θαλάσσια θηλαστικά 17. Η συνδυασμένη δράση της υψηλής πίεσης από τον άνθρωπο και των τοπογραφικών χαρακτηριστικών καθιστούν αυτά τα ενδιαιτήματα πολύ ευάλωτα στη μόλυνση. Η συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών πραγματοποιείται εντός των ρυθμιστικών πλαισίων της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, της σύμβασης της Βαρκελώνης και των πρωτοκόλλων της καθώς και εντός της Μικτής Επιτροπής για την προστασία της Αδριατικής Θάλασσας και των παράκτιων περιοχών της. Τα ύδατα της Αδριατικής Θάλασσας δέχονται μεγάλες ποσότητες υδάτων από τους ποταμούς που εκβάλλουν σε αυτήν. Περίπου ένα τρίτο των ηπειρωτικών υδάτων της Μεσογείου εισρέει στη βόρειο και στην κεντρική Αδριατική Θάλασσα. Ο ευτροφισμός που προκύπτει είναι μια από τις κύριες απειλές σε αυτή την περιοχή 18. Η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι συνεπώς συναφής για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων. Εκτός από το ότι συνιστούν αισθητικό πρόβλημα, τα απορρίμματα στη θάλασσα συχνά αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Τα εν λόγω απορρίμματα προέρχονται κυρίως από χερσαίες δραστηριότητες: Οικιακά απόβλητα, απόβλητα από τουριστικές εγκαταστάσεις και απορροές από χώρους εναπόθεσης αποβλήτων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από την έντονη παρουσία θαλάσσιων μεταφορών, κάτι το οποίο συνεπάγεται εκπομπές αερίων πλοίων και λιμένων, κινδύνους ατυχημάτων και την εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών μέσω της απόρριψης ερματικών υδάτων. Το 2005 η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με ένα υποπεριφερειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 19 το οποίο έθετε ένα νομικό και λειτουργικό πλαίσιο για την αποτροπή και την καταπολέμηση των περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη στο πλαίσιο των αντίστοιχων πολιτικών της ΕΕ: Διασφάλιση καλής περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος έως το 2020 σε εναρμόνιση με το συναφές κεκτημένο της ΕΕ και με την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα που προβλέπει η σύμβαση της Βαρκελώνης Διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους μέσω της εφαρμογής του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» και διαχείρισή του, λαμβανομένων επίσης υπόψη των συναφών εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης της Βαρκελώνης 17 Αρχική ολοκληρωμένη αξιολόγηση της Μεσογείου Θαλάσσης για την τήρηση του 3ου σταδίου της διαδικασίας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα. 18 Ομοίως. 19 Υποπεριφερειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην Αδριατική Θάλασσα. EL 10 EL

11 Μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα, μέσω, εκτός των άλλων, δράσεων για καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές Συνέχιση της βελτίωσης της υποπεριφερειακής συνεργασίας και της παρακολούθησης των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδίως εκείνων που έχουν συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη συντονισμένη αντιμετώπιση σε περίπτωση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων και διερεύνηση τρόπων για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. Συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές που πρέπει εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διοικητικών αρχών των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αξιοποίηση του έργου του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών της Αδριατικής (AdriaPAN) καθώς και η εφαρμογή του υποπεριφερειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με την επέκτασή του ενδεχομένως σε άλλες χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους. EL 11 EL

12 ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Ένας πιο ασφαλής και προστατευμένος θαλάσσιος χώρος Η υγεία, η ασφάλεια και οι προκλήσεις που αφορούν την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος δεν περιορίζονται στα θαλάσσια σύνορα μιας και μόνον χώρας. Στόχος πρέπει να είναι η συντονισμένη περιφερειακή συνεργασία με την εναρμονισμένη εφαρμογή της υφιστάμενης και διεθνούς νομοθεσίας και την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών. Ορισμένες τρίτες χώρες στην περιοχή πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ως κράτη σημαίας και την κατάταξή τους στον κατάλογο επιδόσεων του μνημονίου συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι. Η αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής και της διεθνούς νομοθεσίας θα συμβάλει, τελικά, στην ανάπτυξη ποιοτικών μεταφορών στην περιοχή, θα οδηγήσει σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα ενθαρρύνει την κινητικότητα και σταδιακά θα προετοιμάσει τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Θα επιδιωχθεί η δημιουργία μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης με την υφιστάμενη ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Γίνονται επίσης περισσότερες διαπλεύσεις επιβατικών πλοίων ετησίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ενώ αυξάνονται και οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πέρα από την εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία, η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα που συμμετέχουν σε λαθραία μετανάστευση και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες. Θα αυξηθούν οι ικανότητες των δημόσιων αρχών να παρακολουθούν την θαλάσσια κυκλοφορία να αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να σώζουν ανθρώπινες ζωές, να αποκαθιστούν το θαλάσσιο περιβάλλον, να ελέγχουν τις αλιευτικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζουν απειλές ως προς την ασφάλεια και παράνομες δραστηριότητες. Τα παρακάτω θέματα συνιστούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στις γειτονικές χώρες της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου και τηρώντας τα συναφή εθνικά θεσμικά πλαίσια: Βελτίωση της νοοτροπίας συμμόρφωσης όσον αφορά τον έλεγχο από το κράτος σημαίας και από το κράτος λιμένα, της ευθύνης και της ασφάλισης των μεταφορών, της απολύμανσης των πλοίων και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στα πλοία, της έρευνας για ατυχήματα και της ασφάλειας λιμένα Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων αρχών με την ΕΕ, σύσταση μηχανισμών που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ εθνικών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης VTMIS 20 μέσω του SafeSeaNet Προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων στήριξης αποφάσεων, της ικανότητας αντιμετώπισης ατυχημάτων και σχεδίου έκτακτης ανάγκης Η εξασφάλιση των κατάλληλων πηγών ενημέρωσης τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους πλοηγούς, όπως είναι η βαθυμετρία, η χαρτογράφηση του θαλάσσιου 20 Σύστημα ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία. EL 12 EL

13 πυθμένα και υδρογραφικές έρευνες και η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων σε ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες (ηλεκτρονική πλοήγηση), ειδικότερα για χρήση από επιβατικά πλοία. Μια συγκεκριμένη εναλλακτική επιλογή που πρέπει να εξεταστεί ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, όπως προέκυψε από τον πρώτο κύκλο των διαβουλεύσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, θα μπορούσε να είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ADRIREP 21 και η ενσωμάτωσή του στο SafeSeaNet. ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Βιώσιμες και υπεύθυνες αλιευτικές δραστηριότητες Η στρατηγική πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία, ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες να μπορούν να συνεχίσουν να συνιστούν οικονομικό πόρο για τις παράκτιες περιοχές. Πρώτον, πρέπει να επιδιωχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η ΚΑλΠ προωθεί την υιοθέτηση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή στη διαχείριση της αλιείας. Οι κοινές αρχές και τα εργαλεία για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές αλιευτικού ενδιαφέροντος 22 περιλαμβανομένης της υιοθέτησης μέτρων για την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και ορισμένων ειδών (π.χ. χελώνες, δελφίνια), αναμένεται επίσης να είναι επωφελή για την περιοχή. Υφίσταται ήδη συνεργασία όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές της αλιείας στους διοικητικούς φορείς και στις οργανώσεις παραγωγών στην Κροατία, στην Ιταλία και στη Σλοβενία, που οδήγησε, για παράδειγμα, στη σύσταση του κοινωνικοοικονομικού παρατηρητηρίου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη Βόρεια Αδριατική Θάλασσα. Το πεδίο εφαρμογής του μπορεί να επεκταθεί στην ανάπτυξη γνώσεων για την αγορά και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της καλύτερης ανιχνευσιμότητας και να επιτρέψει την εμπορία των προϊόντων. Στον τομέα του ελέγχου, της παρακολούθησης και της επιτήρησηςη νοοτροπία της συμμόρφωσης πρέπει να αυξηθεί και να διευκολυνθεί η διαβίβαση πληροφοριών, με βάση την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών. Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η αναβάθμιση όλων των κατάλληλων επιχειρησιακών εργαλείων (συστημάτων, εξοπλισμού και άλλων πόρων). Υφίσταται ήδη συνεργασία όσον αφορά επιστημονικά θέματα και τη διαχείριση της αλιείας εντός του πολυμερούς πλαισίου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και των περιφερειακών προγραμμάτων του FAO (Adriamed και Eastmed). Τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της αύξησης της συμμετοχής όλων των συμμετεχουσών χωρών. Παράλληλα, μπορεί να επιδιωχθεί η περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, ώστε να συνδεθούν καλύτερα η επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη: 21 Σύστημα αναφοράς κυκλοφορίας στην Αδριατική. 22 Όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές αλιείας βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού για τη Μεσόγειο, οι απαγορευμένες περιοχές αλιείας στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ και οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές Μεσογειακής σημασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.. EL 13 EL

14 Η επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πολυετών σχεδίων και μέτρων όπως είναι οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές με την ευρύτερη έννοια. Η συμβολή στην αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητα της αλιείας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαχείριση της αλιείας και σε άλλες δράσεις. Βελτίωση της νοοτροπίας της συμμόρφωσης με παράλληλη διευκόλυνση της διάδοσης των πληροφοριών και αύξηση της συνεργασίας για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της αλιείας. Συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η ανάπτυξη γνώσεων για την αγορά και υπηρεσιών για τη διασφάλιση του ότι η εμπορία των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή είναι σαφής, αποτελεσματική και πλήρως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η ανταλλαγή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος θα διατυπωθεί εκτενώς στο σχέδιο δράσης που αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, τηρουμένω των τρέχουσες και σχεδιαζόμενων δράσεων συναφών πολιτικών της ΕΕ. Με βάση τους πυλώνες που εντοπίστηκαν στην παρούσα ανακοίνωση θα συμπεριληφθούν τομείς και δράσεις προτεραιότητας η στήριξη των οποίων συνιστάται ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Θα τεθούν επίσης σαφείς στόχοι σε ευθυγράμμιση με εκείνους για τη στρατηγική της Ευρώπης του Τέτοιου είδους δράσεις θα αναπτυχθούν από ενδιαφερόμενους φορείς στην περιοχή με τους οποίους η Επιτροπή θα συνεργαστεί, περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και υπηρεσιών, περιφερειών, δήμων, επιχειρηματικών φορέων, ερευνητών και διεθνών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με αυτούς τους φορείς καθώς και με άλλα ιδρύματα, φορείς προγραμματισμού και διακυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για την εναρμόνιση, όπου αυτό είναι απαραίτητο, των δραστηριοτήτων τους με τους στόχους της στρατηγικής και για τον εντοπισμό συντονιστικών φορέων για τις προβλεπόμενες δράσεις και τα προβλεπόμενα προγράμματα. Η στρατηγικής πρέπει να έχει ως στόχο τη θέσπιση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της κατά τον πιο συνεκτικό τρόπο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι το παρόν πλαίσιο θα βοηθήσει όλες τις χώρες να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσον αφορά τους θαλάσσιους πόρους τους, το δυναμικό και τη βιώσιμη χρήση τους. Θα προωθήσει την ευρωπαϊκή EL 14 EL

15 ολοκλήρωση και την εδαφική συνεργασία κατά ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, τηρουμένης ταυτόχρονα της αρχής της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να γνωρίζει εάν οι προαναφερόμενοι τομείς προτεραιότητας καλύπτουν τα κύρια θέματα που τίθενται, στα οποία η περαιτέρω συνεργασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης για ιδέες με στόχο την αποτελεσματική και ευέλικτη διακυβέρνηση, συνοδευτικά της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, και για να τεθούν τα μέτρα σε εφαρμογή. Καλεί συνεπώς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να εξετάσει και να υιοθετήσει την παρούσα ανακοίνωση. EL 15 EL

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Ιούλιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2297(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2297(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2297(INI) 4.4.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2012 COM(2012) 662 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η συμβολή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος

Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος Ελευθερία Φτακλάκη Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

10041/14 ΑΣΔ/ακι/ΕΠ 1 DG E 2 A

10041/14 ΑΣΔ/ακι/ΕΠ 1 DG E 2 A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2014 (OR. en) 10041/14 MAR 95 TRANS 278 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9808/14 MAR 92 TRANS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο & ΤΕΠΑΚ Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Οκτ. 2016 Βασίλης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ. Αθήνα η

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ. Αθήνα η 1 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Αθήνα 2016 4 η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ης Διάλεξης 2 «Μπλε Οικονομία», Μέθοδοι και Στρατηγικές Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Οικονομική του Περιβάλλοντος. Σύνδεση περιβαλλοντικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα