Οικολογικοί ρόλοι θαλάσσιων οργανισµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικολογικοί ρόλοι θαλάσσιων οργανισµών"

Transcript

1 Οικολογικοί ρόλοι θαλάσσιων οργανισµών M.Sc Λευτέρης Μαρίνος Φαρµακοποιός Θάλασσα σηµαντική πηγή συστατικών βιολογικά δραστικών Είναι γνωστό ότι οι ωκεανοί, οι λίµνες και τα ποτάµια, δηλαδή το υδάτινο περιβάλλον, καλύπτουν περισσότερο από το 70% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη µας. Αν λάβουµε δε υπόψη το µέγεθος της υδάτινης µάζας, αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 95% της βιόσφαιρας και µαζί της, όπως εκτιµάται µε τις πιο συντηρητικές εκτιµήσεις, τουλάχιστον µορφές ζωής. Από τα 28 κύρια φύλα του ζωικού βασιλείου, τα 26 απαντώνται και στον υδάτινο χώρο ενώ τα 8 από αυτά είναι αποκλειστικά υδρόβια, γεγονός αναµενόµενο καθώς είναι γενικά αποδεκτό ότι η ζωή πρωτοεµφανίστηκε στους προϊστορικούς ωκεανούς, την προκαµβιανή περίοδο, πριν από 3 δισεκατοµµύρια χρόνια. Συνεπώς οι θαλάσσιοι οργανισµοί που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το αρχικό τους ενδιαίτηµα είχαν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο προσαρµογής και εξέλιξης και µάλιστα σε ένα πολύ πιο οµοιογενές και σταθερό περιβάλλον από αυτό των αντίστοιχων χερσαίων. Μεσόγειος θάλασσα Γύρω στα 20 εκατοµµύρια χρόνια πριν, µια εκτεταµένη θάλασσα που ονοµαζόταν Τηθύς, συνέδεε τον Ατλαντικό µε τον Ινδικό ωκεανό, στα ανατολικά της τεράστιας ηπείρου, της Παγγαίας. Οι συγκλίνουσες πλάκες της Ευρασίας και της Αφρικής αποµονώνουν τη θάλασσα αυτή πρώτα από τον Ινδικό και µετά από τον Ατλαντικό. Τα νερά της µεσογειακής θάλασσας εξατµίζονται και δηµιουργείται µια απέραντη αλµυρή έρηµος ή µια σειρά από αλµυρές λίµνες 3000 µέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού. Στη συνέχεια τα στενά του Γιβραλτάρ ανοίγουν, τα νερά του Ατλαντικού κατακλύζουν τη λεκάνη της Μεσογείου και δηµιουργούν τη θάλασσα που θα αποτελέσει το λίκνο του πολιτισµού. Η µεσογειακή χλωρίδα και πανίδα, εξελίχθηκε µέσα σε εκατοµµύρια χρόνια σε ένα µίγµα οργανισµών µε µεγάλο ποσοστό ενδηµικών ειδών (28%). Η ποικιλία

2 κλιµατικών και υδρολογικών συνθηκών καθώς και η ύπαρξη των µοναδικών µεσογειακών βιοτόπων, αποτέλεσµα και της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής, είναι οι αιτίες του καταπληκτικού µίγµατος των οργανισµών. Ένα σύνολο έως θαλάσσιων οργανισµών, έχει καταγραφεί έως τώρα (τα 1300 αφορούν φυτικούς οργανισµούς), ενώ η πλούσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου εκπροσωπεί το 8 µε 9% του συνολικού αριθµού των ειδών στις θάλασσες. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της Μεσογείου, είναι η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών, η οποία µειώνεται όσο κινείται κανείς από ανατολικά προς τα δυτικά. Η µόνη εξαίρεση της συνολικά ολιγοτροφικής µεσογειακής θάλασσας, είναι η ευτροφική περιοχή στο πιο βόρειο κοµµάτι της Αδριατικής θάλασσας, γεγονός που οφείλεται στη διάθεση µεγάλου αριθµού αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων από τις εκβολές των ποταµών του βορά. Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της Μεσογείου είναι και οι µεγάλες τιµές αλατότητας που παρουσιάζονται εξαιτίας της µεγάλης εξάτµισης των υδάτων. Θαλάσσια οικοσυστήµατα Οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι οικοσυστήµατα, που απαρτίζονται από όλους τους οργανισµούς που ζουν σε αυτούς, όλους τους φυσικούς, χηµικούς και γεωλογικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, αλλά και όλες τις αλληλεπιδράσεις τόσο µεταξύ των ίδιων των οργανισµών όσο και µεταξύ των οργανισµών και παραγόντων του περιβάλλοντος. Η λεπτοµερής περιγραφή της δοµής ενός οικοσυστήµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, γιατί µέσα σε ένα τέτοιο σύστηµα ζουν εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικά είδη ζώων, φυτών και µικροοργανισµών, πάνω στα οποία επιδρά ένα πλήθος παραγόντων του περιβάλλοντος. Μπορούµε όµως να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, αν χωρίσουµε τη δοµή ενός οικοσυστήµατος σε βιοτική, τη δοµή που περιλαµβάνει όλους τους ζώντες οργανισµούς και αβιοτική, τη δοµή που περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος. Στην παρούσα οµιλία θα εστιάσουµε στη βιοτική δοµή του οικοσυστήµατος και πιο συγκεκριµένα στον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ( γεγονός καθοριστικό για την

3 επιβίωσή τους) αφού το µοριακό υπόβαθρο των δράσεων αυτών έχει ιδιαίτερο χηµικό και αρκετές φορές και φαρµακολογικό ενδιαφέρον. Εκτός αυτών όµως και οι αβιοτικοί παράγοντες έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των θαλάσσιων οργανισµών, καθορίζοντας το ρυθµό ανάπτυξης αλλά και την επιβίωσή τους. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα θαλάσσια ρεύµατα, το ηλιακό φως, η θερµοκρασία, η πίεση, η αλατότητα και η πυκνότητα του νερού, τα διαλελυµένα αέρια και τα θρεπτικά συστατικά. Για κάθε οργανισµό και κάθε αβιοτικό παράγοντα υπάρχουν τα όρια ανοχής ή ανθεκτικότητας, µέσα στα οποία ένας οργανισµός είναι σε θέση να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Αν για παράδειγµα η ένταση του φωτός αυξηθεί η µειωθεί πέρα από τα όρια ανοχής του οργανισµού τότε αυτός δεν µπορεί πλέον να επιβιώσει. ιάκριση των θαλάσσιων οργανισµών και κατανοµή τους στο χώρο Στη βιοτική δοµή του οικοσυστήµατος και µε βάση τον τρόπο τροφής οι οργανισµοί κατηγοριοποιούνται ως : Παραγωγοί (ή αυτότροφοι οργανισµοί) που δεν είναι άλλοι από τα φυτά. Καταναλωτές (η ετερότροφοι ζωικοί οργανισµοί ) που δεν παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους αλλά τρέφονται µε άλλους οργανισµούς (π.χ. ψάρια). Αποικοδοµητές που είναι και αυτοί ετερότροφοι οργανισµοί αλλά τρέφονται µε οργανικά θρύµµατα δηλαδή νεκρή φυτική η ζωική ύλη ή απεκκρίµατα και περιττώµατα ζώντων οργανισµών. Η εξάπλωση και η κατανοµή των ζώντων οργανισµών στον υδάτινο χώρο, δεν είναι οµοιόµορφη. Η αναγκαία ενέργεια για τις συνθετικές εργασίες προέρχεται από το φως του ηλίου. Εποµένως τα παράκτια και τα επιφανειακά ύδατα είναι εκείνος ο χώρος, όπου το φυτοπλαγκτόν και τα φύκη µπορούν να φωτοσυνθέσουν (εύφωτη ζώνη) και να ευδοκιµήσουν, αλλά και οι ετερότροφοι οργανισµοί να τραφούν από αυτούς. Έτσι στους χώρους αυτούς συναντά κανείς µια µεγάλη πυκνότητα ζωής, ενώ αυτή µειώνεται όσο προχωρούµε στους ωκεανούς και σε µεγάλα βάθη όπου το φως προοδευτικά µειώνεται για να φτάσουµε στους αβυσσικούς χώρους του αιώνιου σκότους (κάτω από 1000µ). Εδώ οι οργανισµοί είναι λιγότεροι και τρέφονται µόνο µε τα υπολείµµατα των νεκρών

4 οργανισµών από τα ανώτερα στρώµατα που καταιωνίζονται επ αυτών. Έτσι η εξάρτηση που υπάρχει είναι άµεση και σηµαντική. Με βάση την κατανοµή τους στο χώρο αλλά και την κύρια ικανότητα κινήσεως που διαθέτουν οι θαλάσσιοι οργανισµοί µπορούν να διακριθούν σε: Πλαγκτόν, που περιλαµβάνει όλους εκείνου τους οργανισµούς που σύρονται και φέρονται από τα ρεύµατα του νερού. Νεκτόν, που περιλαµβάνει όλους τους ισχυρά κολυµβώντες οργανισµούς, που οι κινήσεις τους είναι ικανές να τους καταστήσουν αρκετά ανεξάρτητους των κινήσεων του νερού (π.χ. ψάρια). Βένθος, που περιλαµβάνει όλους εκείνους τους οργανισµούς, που ζουν στο βυθό και ή έρπουν ή είναι σταθερά τοποθετηµένοι στην επιφάνεια του όπως οι αστερίες, οι σπόγγοι κ.λ.π. Οι οργανισµοί µιας κατηγορίας ζουν καταναλώνοντας οργανισµούς µίας άλλης, και όχι µόνο, δηµιουργώντας έτσι τροφικά πλέγµατα, συνιστώντας ουσιαστικά µια ροή ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Είναι κατανοητό πως µεταξύ των οργανισµών διαφορετικών κατηγοριών υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός, αφού όλοι οι οργανισµοί ανεξαιρέτως προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο ανταγωνισµός αυτός δεν περιορίζεται όµως µόνο µεταξύ των διαφορετικών οµάδων αλλά και ανάµεσα σε οργανισµούς που ανήκουν στην ίδια οµάδα. Καθοριστικός παράγοντας στη προσπάθεια των οργανισµών για επιβίωση και διαιώνιση του είδους τους είναι το χηµικό τους φορτίο, όπως οι δευτερογενείς µεταβολίτες, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη οικολογική σηµασία. Χηµική οικολογία Η επιστήµη που διερευνά τη σηµασία των δευτερογενών προϊόντων του µεταβολισµού των οργανισµών στην συµπεριφορά και στις σχέσεις µεταξύ τους, είναι η Χηµική οικολογία ή οικολογική βιοχηµεία η οποία κινείται στα όρια της Χηµείας - Βιολογίας. Εξ ορισµού ο νέος αυτός διεπιστηµονικός τοµέας τροφοδοτείται αλλά και τροφοδοτεί µε δεδοµένα ένα αριθµό επιστηµονικών κατευθύνσεων. Αυτές περιλαµβάνουν την χηµεία φυσικών προϊόντων, την βιοχηµεία και τις µελέτες µηχανισµού δράσης των δευτερογενών µεταβολιτών, την συνθετική οργανική χηµεία και

5 τους κλάδους της βιολογίας που ασχολούνται µε µελέτες συµπεριφοράς, εξελικτικές αντιδράσεις στα χηµικά σήµατα και οικολογικές συνέπειες. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µορίων που προέρχονται από φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς δεν είναι προϊόντα ατυχούς διαδικασίας ή τελικής απόρριψης, αλλά συντέθηκαν από τους οργανισµούς µε σοβαρό ενεργειακό κόστος για να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες, εξειδικευµένες ανάγκες.οι σοβαρότεροι οικολογικοί ρόλοι που διαδραµατίζουν τα φυσικά προϊόντα για τους οργανισµούς που τα συνθέτουν είναι αυτός της χηµικής επικοινωνίας, ο προσανατολισµός της νυµφικής εγκατάστασης, οι ορµονικές ρυθµίσεις, ο εδαφικός ανταγωνισµός και τέλος η χηµική προστασία από τα φυτοφάγα, τους παθογόνους µικροοργανισµούς και τα αρπακτικά Εδαφικός επεκτατισµός στο θαλάσσιο περιβάλλον Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται κυρίως σε χώρους υψηλής προτίµησης, όπως είναι οι κοραλλιογενής ύφαλοι. Τα φύκη αλλά και ζωικοί οργανισµοί όπως είναι οι βάλανοι και οι πεταλίδες, διατηρούν ελεύθερους (από µάκρο- αλλά και µικροοργανισµούς) µε χηµικά µέσα τους γειτονικούς χώρους για ιδία χρήση. Τα τελευταία χρόνια γίνονται έντονες ερευνητικές προσπάθειες στον τοµέα αυτόν, καθώς τέτοιες ουσίες έχουν σηµαντικό εµπορικό ενδιαφέρον αφού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προστασία υποβρύχιων κατασκευών και υφάλων πλοίων από τα επίφυτα,. Οι ουσίες αυτές θα εµποδίσουν την ανάπτυξη των ανεπιθύµητων οργανισµών αλλά επειδή είναι φυσικά προϊόντα δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Χηµική προστασία Οι περισσότεροι οργανισµοί, χερσαίοι ή θαλάσσιοι, που δεν έχουν την δυνατότητα κίνησης για να αποφύγουν τους διώκτες τους ή δεν διαθέτουν επαρκή µηχανική προστασία αναγκάζονται να επενδύσουν σηµαντικά ποσά ενέργειας στη σύνθεση χηµικών ουσιών για την απώθηση των εχθρών τους. Ο βαθµός στον οποίο οι οργανισµοί είναι εξοπλισµένοι µε µέσα χηµικής προστασίας είναι άµεσα εξαρτηµένος

6 από τα επίπεδα κινδύνου που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί, το κόστος σύνθεσης της χηµικής άµυνας και τη σχετική αξία των διαφόρων µελών του οργανισµού που είναι περισσότερο εκτεθειµένα. Ανάγκη για χηµική προστασία δεν έχουν µόνο οι ακίνητοι οργανισµοί αλλά και αυτοί που είναι ευκίνητοι και σε πολλές περιπτώσεις µπορούν να αποφύγουν τους εχθρούς τους. Ένα παράδειγµα από το χερσαίο περιβάλλον είναι ο ασβός και από το θαλάσσιο περιβάλλον τα δηλητηριώδη ψάρια. Tις περισσότερες φορές υπάρχει άµυνα πολλαπλών επιπέδων προστασίας αναλόγως µε τον εχθρό και το βαθµό κινδύνου, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως η ακραία περίπτωση του ιππόκαµπου Phycodurus eques (εικόνα1), µία γραµµή άµυνας ίσως είναι αρκετή. Εικόνα 1: Ο ιππόκαµπος Phycodurus eques µε την εκπληκτική προσαρµογή του στο περιβάλλον αποφεύγει τους εχθρούς του. Τα κεφαλόποδα ενώ διαθέτουν µεγάλη ευκινησία ταυτόχρονα επενδύουν στον τοµέα της προσαρµογής στο περιβάλλον και της κάλυψής τους µε χηµικό παραπέτασµα (µελάνι κ.τ.λ.). Οργανισµοί που διαθέτουν µηχανική προστασία στηρίζουν την επιβίωσή τους πολλές φορές και στην χηµική προστασία. Οι πεταλίδες παρά το γεγονός ότι έχουν το κέλυφος διαθέτουν χηµική προστασία για τις περιπτώσεις εκείνες που ο προστατευτικός µανδύας θα τραυµατιστεί και θα αφήσει εκτεθειµένο τον οργανισµό

7 Ποσοτική προστασία Τα µέσα ποσοτικής προστασίας είναι συνήθως δοµικά απλές ουσίες που για να αναπτύξουν το απαραίτητο επίπεδo προστασίας πρέπει να βρίσκονται στον οργανισµό σε µεγάλες συγκεντρώσεις που φτάνουν το 10 έως και 20% επί ξηρού βάρους. Για τους χερσαίους φυτικούς οργανισµούς τον ρόλο της ποσοτικής προστασίας επιτελούν οι ταννίνες που είναι πολυφαινολικές ενώσεις. Οι αντίστοιχες ουσίες στους θαλάσσιους οργανισµούς λέγονται φλόρο ταννίνες και είναι πολυµερή της φλόρο γλουκινόλης (1,3,5 τριυδρόξυβενζόλιο). Οι µεταβολίτες ποσοτικής προστασίας δεν έχουν εξειδικευµένη δράση αλλά απευθύνονται στο σύνολο των εχθρικών οργανισµών προκαλώντας σε όλους τα ίδια δυσάρεστα αποτελέσµατα αφού καταναλωθούν. Οι ταννίνες και οι φλόρο ταννίνες προσφέρουν προστασία όχι µόνο απέναντι στους µάκρο- αλλά και στους µίκρο-οργανισµούς και τα επίφυτα αλλά δεν προστατεύουν από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ποσοτική προστασία είναι ενεργειακά δαπανηρή βασισµένη στον άνθρακα και είναι περισσότερο κοινή σε ευτροφικές περιοχές µε άφθονους θρεπτικούς πόρους. Ενώ το κόστος παραγωγής των τανινών είναι µεγάλο, το κόστος αποθήκευσής τους είναι µικρό. ιαφορετικοί οργανισµοί παράγουν διαφορετικές ταννίνες που µπορεί να έχουν ποικίλα επίπεδα δράσης. Οι ταννίνες είναι γευστικά δυσάρεστες ουσίες, οι οποίες παρεµποδίζουν την πέψη δεσµεύοντας τα ένζυµά της. Έχει βρεθεί ότι επεµβαίνουν και σε κυτταρικό επίπεδο και τελικά µειώνουν την ανάπτυξη και επιβίωση των καταναλωτών. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις εµφανίζουν τοξική δράση. Τα επίπεδα των τανινών δεν είναι σταθερά και ο ίδιος οργανισµός σε άλλο περιβάλλον µπορεί να περιέχει 3-4 φορές µεγαλύτερες ποσότητες τανινών. Ορισµένοι οργανισµοί έχουν εξελίξει τρόπους για να αποφεύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες των ουσιών αυτών εκ των οποίων ο απλούστερος είναι αυτός της επικάλυψης των εσωτερικών τοιχωµάτων των πεπτικών οργάνων µε βλεννώδεις ουσίες για να παρεµποδίζεται η προσρόφηση των τανινών από αυτά. Άλλοι οργανισµοί παράγουν ουσίες για την συµπλοκοποίηση και ταχεία αποβολή τους και τέλος κάποιοι άλλοι συνθέτουν ένζυµα που προκαλούν την αποδόµηση τους και άρα αποτοξίνωσή τους.

8 Ποιοτική προστασία Συνήθως πρόκειται για δοµικά πολύπλοκους µεταβολίτες οι οποίοι έχουν εξειδικευµένη δράση και απευθύνονται σε συγκεκριµένους οργανισµούς. Οι µεταβολίτες ποιοτικής προστασίας βρίσκονται στους οργανισµούς, σε µικρές συγκεντρώσεις (0,001-0,01%) και για τον λόγο αυτό η ποιοτική προστασία σε σχέση µε την ποσοτική έχει για τον οργανισµό µικρότερο κόστος παραγωγής. Το κόστος όµως αποθήκευσης-διατήρησης της χηµικής προστασίας είναι µεγάλο. Οι τοξικές ουσίες έχουν σαν στόχο κυρίως την αντιµετώπιση των µεγάλων διωκτών. Τοξικές για ένα είδος ουσίες µπορεί να έχουν περιορισµένη επίδραση σε άλλα είδη ή ακόµη και ευεργετική δράση σε µικρές ποσότητες. εν είναι σπάνιο ένας οργανισµός να διαθέτει περισσότερες από µία προστατευτικές χηµικές ουσίες. Τέτοια είναι η περίπτωση των θαλάσσιων µαλάκιων Aplysia που όταν ενοχληθούν ελευθερώνουν µια µοβ ουσία που προσβάλει τις απολήξεις των χηµικών αισθητήρων των εχθρών. Εάν η ενόχληση συνεχιστεί τότε εκλύουν µια γαλακτώδη ουσία που προκαλεί παράλυση. Πρότυπα µηχανισµών προστασίας ύο από τα πλέον συµβατά µε το εξελικτικό πλαίσιο, οικολογικά πρότυπα µηχανισµών προστασίας είναι το µοντέλο της φυτοπροφάνειας (Plant Apparency, Feeny Rhoades and Gates) και το µοντέλο της διαθεσιµότητας πόρων (Resource Availability, Bryant and Coley) στηρίζονται στις αλληλεξαρτήσεις των οργανισµών στο χερσαίο ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο φυτοπροφάνειας θεωρεί δεδοµένο ότι : 1) οι επίµονοι ή προφανείς οργανισµοί είναι επόµενο να βρεθούν από τα φυτοφάγα και κατά συνέπεια πρέπει να επενδύσουν σε µορφολογική ανθεκτικότητα, µηχανική προστασία ή σε δοσοεξαρτώµενες (ποσοτικές) µορφές χηµικής προστασίας, όπως είναι οι πολυφαινόλες, για να αποφεύγουν τους εχθρούς τους. 2) Οι µη προφανείς ή εφήµεροι οργανισµοί αποφεύγουν τους περισσότερους εχθρούς τους στον χώρο ή στον χρόνο και χρησιµοποιούν τοξίνες (κυανιούχες ενώσεις

9 αλκαλοειδή κ.α.) δηλαδή ποιοτική χηµική προστασία για την απώθηση των γενικοφάγων (generalists). Το πρότυπο της διαθεσιµότητας πόρων βασίζεται στην δυνατότητα και ταχύτητα ανάπτυξης του οργανισµού µε βάση τους διαθέσιµους πόρους. 1) Για τους αργής ανάπτυξης οργανισµούς σε θρεπτικά φτωχές περιοχές κάθε απώλεια από φυτοφάγα και αρπακτικά είναι σηµαντική και κατά συνέπεια η επένδυση σε χηµική προστασία πρέπει να είναι µεγάλη. 2) όταν ο ρυθµός ανάπτυξης είναι υψηλός και οι πόροι άφθονοι, οι απώλειες µπορούν να αντικατασταθούν ανώδυνα και παθητικά χωρίς να χρειάζεται ο οργανισµός να καταφεύγει στην ενεργειακά δαπανηρή χηµική προστασία. Έχει παρατηρηθεί κατά τα διάφορα φυλογενετικά στάδια ότι οι ποιοτικές µορφές χηµικής προστασίας (κυανιούχες ενώσεις και αλκαλοειδή) αντικαθίστανται από ποσοτικές µορφές χηµικής προστασίας (ταννίνες) που ενώ έχουν υψηλό κόστος αρχικής σύνθεσης, έχουν χαµηλό κόστος συντήρησης. Μελέτες µε προσεκτικά σχεδιασµένες βιοδοκιµές εργαστηρίου και πεδίου, µε αυστηρά επιλεγµένους οργανισµούς και συνθήκες αλλά και επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε κατάλληλα στατιστικά προγράµµατα στηρίζουν και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω πρότυπα. Επιθετικά όπλα Οι βιοδραστικοί µεταβολίτες µε τοξική δράση δε χρησιµοποιούνται µόνο για την αντιµετώπιση των εχθρικών οργανισµών αλλά και σαν επιθετικά όπλα για την εξασφάλιση της τροφής. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι τα δηλητήρια (χερσαίοι και θαλάσσιοι οργανισµοί) που η τοξίνη εισέρχεται στον οργανισµό µετά από τραυµατισµό. Οι θαλάσσιες ανεµώνες ελευθερώνουν ουσίες που προσελκύουν τα ψάρια τα οποία και θανατώνουν µε τοξίνες. Μέσα στις θαλάσσιες ανεµώνες ζει όµως το ψάρι κλόουν (εικόνα 2) µε το οποίο έχει αναπτυχθεί τέτοια συµβιωτική σχέση που όχι µόνο δεν επηρεάζεται από τις τοξίνες αλλά καθαρίζει και την ανεµώνη τρώγοντας τα υπολείµµατα της τροφής της.

10 Εικόνα 2: Το ψάρι κλόουν δεν επηρεάζεται από τις τοξίνες της θαλάσσιας ανεµώνης Παθητική αντιµετώπιση των διωκτών Εκτός από την κίνηση, µηχανική προστασία, χηµική προστασία και παραλλαγή ορισµένοι οργανισµοί αντιµετωπίζουν παθητικά και στωικά τις εχθρικές διαθέσεις των άλλων οργανισµών. Ένας τρόπος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του για να καλύψει τις απώλειες και να µην καλυφθεί από άλλους επεκτατικούς οργανισµούς. Ένας δεύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιβίωση είναι ο οργανισµός να διαθέτει σπόρους οι οποίοι δεν καταστρέφονται όταν περάσουν από το πεπτικό σύστηµα του εχθρού. Παραδείγµατα χηµικής προστασίας Τα φαιοφύκοι του γένους Dictyota βασίζουν την προστασία τους σε σειρά οξυγονωµένων διτερπενίων που είναι παράγωγα της παχιδικτιόλης Α και της ικτιόλης Ε. Το φαινόµενο της εκλεκτικής βιοσυσσώρευσης (sequestration)

11 χηµικής προστασίας από την τροφή είναι πολύ κοινό στους θαλάσσιους ζωικούς οργανισµούς. Το αµφίποδο Ampithoe longimana όταν συµβιεί µε το φαιοφύκος Dictyota manstrualis και βιοσυσσωρεύει παχιδικτιόλη Α και δικτιόλη είναι πιο αποτελεσµατικά προστατευµένο από ότι στις περιπτώσεις που τρέφεται από το χηµικά φτωχό χλωροφύκος Ulva. O σπόγγος Dysidea tupha που συναντάται και στις Ελληνικές θάλασσες, προστατεύεται από τους διώκτες του µε τη βοήθεια ενός φουρανοσεσκιτερπενίου του 7- δεακετοξυoλεπουπουανίου (7-deacetoxyolepupuane), το οποίο και είναι υπεύθυνο για την προστασία του σπόγγου. Ο συγκεκριµένος σπόγγος συλλέχθηκε στην περιοχή της Aγίας Mαρίνας στην Αίγινα, και η µελέτη της χηµικής προστασίας πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο φαρµακογνωσίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε πειράµατα πεδίου και εργαστηρίου. Στη συγκεκριµένη περιοχή συλλέχθηκαν 4 διαφορετικές χρωµατικές ποικιλίες και όπως αποδείχθηκε και οι 4 προστατεύονταν από τον ίδιο δραστικό µεταβολίτη O Ac O H 9 H 11 8 Σχέση χηµικής προστασίας και φαρµακολογικής δράσης Λαµβάνοντας υπόψιν τον έντονο ανταγωνισµό των οργανισµών στο θαλάσσιο περιβάλλον, εύκολα καταλαβαίνει κανείς το λόγο για τον οποίο οι θαλάσσιοι οργανισµοί επενδύουν στους δευτερογενείς µεταβολίτες για την άµυνα τους. Η σχέση όµως των ουσιών αυτών µε τη φαρµακευτική δράση δεν είναι ούτε προφανής, ούτε σαφής. Η παραγωγή αντιµικροβιακών από έναν οργανισµό που λαµβάνει την τροφή του, διηθώντας το νερό, όπως οι σπόγγοι, δείχνει µια πιθανή σχέση µεταξύ της χηµικής προστασίας των σπόγγων και αντιβιοτικών για ανθρώπινη χρήση. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας λόγος για παραγωγή αντικαρκινικών ουσιών από τους οργανισµούς αυτούς. Για να δοθεί µια πιθανή

12 απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, ας δούµε την περίπτωση όπου δύο γειτονικοί σπόγγοι µεγαλώνουν έτσι ώστε τελικά οι δύο επιφάνειες τους να έχουν επαφή. Τότε θα δοθεί µάχη για το ποιος θα επικρατήσει, και ο νικητής αυτής της µάχης θα είναι αυτός ο σπόγγος που παράγει την πιο αποτελεσµατική ουσία, τον πιο αποτελεσµατικό µεταβολίτη, που να σκοτώνει τα ταχέως διαιρούµενα κύτταρα του άλλου σπόγγου. Η ικανότητα αναστολής του πολλαπλασιασµού των ταχέως διαιρούµενων κυττάρων είναι και ο στόχος της χηµειοθεραπείας για την καταπολέµηση του καρκίνου. Αυτές οι σκέψεις δείχνουν µια πιθανή σύνδεση του χηµικού οπλοστασίου των θαλάσσιων οργανισµών και των φαρµακευτικών εφαρµογών τους αλλά µόνο σε ένα µικρό αριθµό περιπτώσεων. Το βάρος όµως της ανακάλυψης νέων φαρµάκων πέφτει στα ερευνητικά εργαστήρια και στο µεγάλο αριθµό εκχυλισµάτων που δοκιµάζουν, για ένα µεγάλο εύρος θεραπευτικών στόχων. Βιβλιογραφία Χηµική Οικολογία-Θαλάσσια Φαρµακογνωσία. Β.Ρούσσης, Κ.Βάγιας Ο γαλάζιος πλανήτης.. Ζαφειρόπουλος Χηµική µελέτη του σπόγγου Dysidea Tupha. Λ.Μαρίνος (µεταπτυχιακή διατριβή) The Mediterranean Sea. European Environment Agency Drugs from the seas-current status and microbiological implications. P.Proksch, R.A.Edrala, R.Ebel. Appl Microbiol Biotechnol (2002) 59: Τοποθεσίες στο διαδίκτυο from the sea. Russell Kerr, PhD) (The international Society for Chemical Ecology) (U.S. National Center for the development of Natural Products)

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Στην αδιάλειπτη εισροή ενέργειας από τον ήλιο προς τη γήινη βιόσφαιρα, έχουµε ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 5). Επίσης έχουµε αναφερθεί στη συνεχή εκροή ενέργειας από τον πλανήτη µας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (314/01 ) ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του οικοσυστήματος Γενικά Η έννοια του οικοσυστήματος είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες στην οικολογία. Αποτελεί την έννοια στην έκφραση της οποίας εκδηλώνεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΦΥΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στην αγροοικολογία Γενικά Η Γεωργία βρίσκεται σε κρίση. Μολονότι τα γεωργικά εδάφη σ ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να παράγουν τρόφιμα, όσα τουλάχιστο παρήγαγαν και στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN 9789609329453 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασική επιδίωξη και επιθυμία μας

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 57 ΚEΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 58 59 KΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.1. Τουρισµός και τα µεγάλα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα