ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων Απριλίου Υγεία 4 Περιβάλλον 5 Εκπαίδευση 6 Απασχόληση 7 Ψηφιακό INFO DAYS «Trans-European Energy Network -TEN-E Info Day Call 2013» 5 Φεβρουαρίου 2013, Βρυξέλλες, Βέλγιο ipm/forms/dispatch? form=teneinfoday «Ambient Assisted Living - ALL Call 6 Info Day» 6 Φεβρουαρίου 2013, Βρυξέλλες, Βέλγιο Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές research/mariecurieactions/ Θεµατολόγιο Ιουνίου Κυϖριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. - αϖολογισµός µιας εϖιτυχηµένης θητείας Η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία µετά από έξι µήνες εντατικών ρυθµών στις 31 εκεµβρίου 2012, έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εργαστεί προς «Μια Καλύτερη Ευρώπη», πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσµο και για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας τέθηκαν τέσσερις προτεραιότητες: (α) µια Ευρώπη, πιο αποτελεσµατική και βιώσιµη, (β) µια Ευρώπη, µε πιο αποδοτική οικονοµία, βασισµένη στην ανάπτυξη, (γ) µια Ευρώπη, που να σηµαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, µε αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, και (δ) η Ευρώπη στον κόσµο και πιο κοντά τους γείτονές της. Αξιοσηµείωτο επίτευγµα της Προεδρίας ήταν η επίλυση της διοργανικής κρίσης που δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για το θέµα της διακυβέρνησης Σένγκεν. Με στόχο την εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε ουσιαστική πρόοδο σε όλες τις εναποµείνασες δράσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι, ολοκληρώνοντας πέντε από αυτές. Πρωταρχικός στόχος ήταν η συνέχιση και η ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για έξοδο από την οικονοµική και κοινωνική κρίση και η επιστροφή στο δρόµο σταθερής και δυναµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας στην Ε.Ε., ενώ Η έγκαιρη συµφωνία επί του Προϋπολογισµού της Ε.Ε. για το 2013, καθώς και των παράλληλα, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε συνδυασµό µε τη δηµοσιονο- ιορθωτικών Προϋπολογισµών για το 2012, µική εξυγίανση και σταθερότητα. έχει ως αποτέλεσµα η Ένωση να έχει τη δυ- Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει νατότητα να εφαρµόσει πολλά προγράµµατα Ορόσηµα της Προεδρίας αποτελούν η ιστορική συµφωνία Πρόταση Ευρωϖαϊκή λέξεις. λέξεις. µε το Ευρωπαϊκό ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Κοινοβούλιο και δράσεις 2008: στον προς τοµέα αύξηση όφελος των της των πολιτών της από την Η Το αρχή επιλογή υλικό του θεµάτων εικόνων επόµενου που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) έτους. Η έναρξη επί του Εϖιστηµονικής Ενιαίου Πακέτου Ευρεσιτεχνίας δαϖανών για και την Τεχνικής και έρευνα είναι τρόπος δελτία η συµφωνία στο Συµβούλιο της Ε.Ε. επί του των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη Συµφωνίας είναι πρόσθεσης Ελευθέρων πάρα πολύ περιεχοµένου Συναλλαγών µεγάλο. Μπορείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σε µεταξύ Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού. Η Προεδρία κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε να της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικά των µε διαπραγµατεύσεων τεχνολογίες ή καινοτοµίες Ελευθέρων στον στα τοµέα γραφεία σας. Συναλλαγών του στις Βρυξέλ- µετα- επί της προχωρήσει Στις 6 Μαΐου τις το διαπραγµατεύσεις Ευρωπαϊκό Γραφείο για το Κύπρου Πολυετέλες παρουσίαση ηµοσιονοµικό για το Πλαίσιο, δίκτυο EUREKA προετοιµά- και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφο- διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και Συµφωνίας ζοντας Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες ρά στη το χρηµατοδότηση έδαφος για τον Πρόεδρο πληροφορίες: και στήριξη του των Ευρωπαϊκοστηριοποιούνται Συµβουλίου στον και τους τοµέα Αρχηγούς της Έρευνας Κρα-και Ανάπτυξης. αναφέρετε σπαθείτε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή ξύ της Ε.Ε. και Σιγκαπούρης θα δώσει περαιτέρω ώθηση Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη (ΜΜΕ) προ- Μικρο-Μεσαίων και που τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ε.Ε. δρατών και κυβερνήσεων να βρεθούν πιο κοντά οικονοµικές σπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε σε συµφωνία. Περαιτέρω, σηµαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στο θέµα του Κοινού Ευρω- η οποία αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµ- Η Κύπρος προβλέψεις εικόνες έδωσε που τη για δεν σκυτάλη τους ταιριάζουν πελάτες στην Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Ιρλανδία, ενώ στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. παϊκού Συστήµατος Ασύλου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφωνία. βουλίου της Ε.Ε. για το πρώτο εξάµηνο του

2 ΣΕΛΙ Α 2 Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεϖιστηµίου Frederick εταίρος σε ερευνητικό έργο για την ϖαραγωγή µερών κινητήρα αεροσκαφών Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Frederick συµµετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο «MERLIN: Development of Aero Engine Component Manufacture using Laser Additive Manufacturing», µε στόχο την ανάπτυξη τεχνικών για τη διαδοχική πρόσθεση επάλληλων στρώσεων υλικού για την παραγωγή µερών του κινητήρα αεροπλάνων. Οι εταίροι του τετραετούς έργου που χρηµατοδοτείται από το 7 ο ΠΠ - Μεταφορές, περιλαµβάνουν ευυπόληπτους κατασκευαστές µηχανών και εξαρτηµάτων καθώς και ερευνητικούς οργανισµούς. Η ανάπτυξη τεχνικών, όπως η επιλεκτική προσθήκη µεταλλικής σκόνης και η απόθεση µεταλλικών συρµάτων µε λέιζερ είναι σηµαντική από την άποψη των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η ανακύκλωση, τα απορρίµµατα και το βάρος των διαφόρων εξαρτηµάτων, τα οποία βοηθούν σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών ρύπων. Η συµβολή του Ερευνητικού Κέντρου Frederick επικεντρώνεται στον υπολογισµό της ακρίβειας της τελικής γεωµετρίας και της δηµιουργίας εσωτερικών τάσεων από τις αναφερόµενες τεχνικές. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη αριθµητικών τεχνικών µοντελοποίησης της παραγωγής των εξαρτηµάτων µε τη µέθοδο της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού, εφαρµόζοντας ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων. Τα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων αναπτύσσονται µε τη χρήση ειδικού λογισµικού σχετικού µε τη θερµική επεξεργασία και την προσοµοίωση της συµπεριφοράς του υλικού. Ειδικές συνθήκες παραγωγής, οι ο- ποίες µεταβάλλονται, συµπεριλαµβάνουν τη θερµική ισχύ, το µέγεθος του λιωµένου υλικού, τις ταχύτητες επεξεργασίας, τη γεωµετρία και τις συνθήκες ψύξης. Κατά τη µοντελοποίηση και την προσοµοίωση υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί. Αυτοί περιλαµβάνουν το όριο στο µέγεθος του πλέγµατος που απαιτείται για να προσοµοιώνει τον πραγµατικό πάχος στρώµατος, και την υψηλή διάρκεια υπολογισµού, η οποία αυξάνεται όταν τα µοντέλα γίνονται πολύπλοκα. Για να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί αναπτύσσονται κατάλληλες υποθέσεις. Tο Ερευνητικό Κέντρο Frederick δουλεύει, επίσης, για διασφάλιση της ποιότητας των εξαρτηµάτων µέσω µη καταστρεπτικών δοκιµών. Για τις µη καταστροφικές δοκιµές, αναπτύσσονται θερµο-µηχανικά µοντέλα που συµπεριλαµβάνουν µη γραµµικές ιδιότητες υλικών, για τα οποία το Κέντρο προσπαθεί να προβλέψει το σχηµατισµό ρωγµών κατά την επεξεργασία. Απόκτηση γνώσεων στα θέµατα αυτά µπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές στη βελτιστοποίηση των µεθόδων επεξεργασίας τους, εξοικονοµώντας έτσι πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον. Το Πανεϖιστήµιο Νεάϖολις Πάφου συµβάλλει στην ανάϖτυξη ενός νέου, οικολογικά αϖοδοτικού τσιµέντου Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διπλασιάσει ή και τριπλασιάσει την κατανάλωση τσιµέντου. Την ίδια στιγµή, περίπου 5% των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από την παραγωγή τσιµέντου. Για το λόγο αυτό, οι βιοµηχανίες προσπαθούν να δώσουν λύσεις αναφορικά µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και των επιπτώσεών τους, να προσφέρουν βέλτιστους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και να αλλάξουν τις κοινές πρακτικές τους όσον αφορά την υγειονοµική ταφή ή αποτέφρωση. Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου αποτελεί έναν από τους εταίρους του εγκεκριµένου ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ - Περιβάλλον, µε τίτλο «ECO-CEMENT: New microbial carbonate precipitation technology for the production of high strength, economical and Ecological Cement», το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη ενός νέου, οικολογικά αποδοτικού τσιµέντου. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη χρήση βιοµιµητικής τεχνολογίας για τη µετατροπή βιοµηχανικών αποβλήτων, κυρίως αποβλήτων τσιµέντου και άλλων υποπροϊόντων, σε οικολογικό τσιµέντο υψηλή αντοχής. Το τριετές σχέδιο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 µε συνολικό προϋπολογισµό ~2,2 εκατ. ευρώ (~1,6 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε.). Στόχοι του σχεδίου είναι ανάπτυξη µιας βιοµηχανικά βιώσιµης και οικονοµικά αποδοτικής βιοµιµητικής διαδικασίας για την παραγωγή Οικο- Τσιµέντου. Το σχέδιο περιλαµβάνει δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης µε τους παρακάτω επιστηµονικούς και τεχνικούς στόχους: ιερεύνηση της χρήσης των αποβλήτων της βιοµηχανίας τσιµέντου, ειδικότερα των στερεών αλκαλικών βιοµηχανικών αποβλήτων, ως πρώτες ύλες για την κατασκευή του Οικο-Τσιµέντου ιερεύνηση της βιοµιµητικής διαδικασίας για την παραγωγή του Οικο-Τσιµέντου Έλεγχος της τεχνολογίας του Οικο-Τσιµέντου µέσω πιλοτικής δοκιµασίας Αξιολόγηση των δυνατοτήτων για την εξοικονόµηση ενέργειας, αναπροσαρµογή των αποβλήτων και µείωση των εκποµπών του Οικο-Τσιµέντου.

3 ΣΕΛΙ Α 3 Ένα σηµαντικό βήµα για την εξεύρεση λύσεων στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, έγινε στις 18 εκεµβρίου Το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΣΥ) που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας (ΕΣΚ) στον τοµέα των Υδάτων, υπό την προεδρία του κ. Janez Potočnik, Επιτρόπου αρµόδιου για το Περιβάλλον, καθορίζει τοµείς προτεραιότητας όπου χρειάζονται λύσεις. Η σύµπραξη φέρνει σε επαφή φορείς από τους τοµείς του κλάδου των υδάτων, της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των µεγαλύτερων χρηστών υδάτων και των εµπλεκόµενων χρηµατοδοτικών φορέων, επιδιώκοντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εξάπλωσης καινοτόµων λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσµος γενικότερα στον τοµέα των υδάτων. Ήδη έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε τοµείς προτεραιότητες: Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υδάτων Επεξεργασία υδάτων και λυµάτων Νερό και ενέργεια ιαχείριση κινδύνων στην περίπτωση ακραίων φαινοµένων που έχουν σχέση µε το νερό Υπηρεσίες οικοσυστήµατος. Οι προτεραιότητες αυτές εστιάζουν στα προβλήµατα και στις δυνατότητες που υπάρχουν στον τοµέα των υδάτων καθώς και στις καινοτόµες δράσεις µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο. Η διαχείριση των υδάτων, τα µοντέλα διαχείρισης και εποπτείας καθώς και η χρηµατοδότηση της Έδρες Ευρωϖαϊκού Χώρου Έρευνας Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δοθούν επιχορηγήσεις έως και 2,4 εκατ. ευρώ σε πανεπιστήµια ή ερευνητικά ιδρύµατα στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της Ευρώπης περιφέρειες σύγκλισης. Σκοπός της αποκαλούµενης πρωτοβουλίας «Έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας EXE» είναι να προσελκύσει διακεκριµένους πανεπιστηµιακούς σε περιοχές που επιθυµούν να καταλάβουν µια θέση στο διεθνή χάρτη της έρευνας αιχµής. Η πρωτοβουλία για τις Έδρες ΕΧΕ θα ενισχύσει πανεπιστήµια και ερευνητικούς οργανισµούς που έχουν την έδρα τους σε περιφέρειες σύγκλισης, προκειµένου να επιτύχουν το επίπεδο ερευνητικής αριστείας που απαιτείται για να διασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι µπορούν να παρέχουν τις διευκολύνσεις και το περιβάλλον που απαιτούνται για έρευνα αριστείας, στο πλαίσιο του ΕΧΕ. Εφόσον επιλεγούν, τα ιδρύµατα θα δηµιουργήσουν Έδρες ΕΧΕ για διακεκριµένους πανεπιστηµιακούς που έχουν την ικανότητα να ανεβάσουν το επίπεδο και να προσελκύσουν περισσότερους ερευνητές υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονοµική ενίσχυση από άλλες πηγές, όπως χρηµατοδότηση της έρευνας από την Ε.Ε. ή τα περιφερειακά ταµεία. Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας «Έδρες ΕΧΕ» µε συνολικό προϋπολογισµό 12 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτήσει 5 Έδρες από τον προϋπολογισµό του τρέχοντος 7 ου ΠΠ - Ικανότητες, θέτοντας σε δοκιµαστική εφαρ- µογή την ιδέα. Εάν στεφθεί µε επιτυχία, η Επιτροπή θα προτείνει να χρηµατοδοτήσει έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό Εδρών ΕΧΕ στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», καταργώντας και τον γεωγραφικό περιορισµό των περιφερειών σύγκλισης. Χρηµατοδότηση έργων καινοτοµίας και εϖίδειξης στον τοµέα των Υδάτων καινοτοµίας έχουν καθορισθεί ως διατοµεακές προτεραιότητες που επηρεάζουν τις βασικές συνθήκες πλαίσιο, ευνοούν τις συνέργιες µεταξύ των επιµέρους δράσεων προτεραιότητας και διευκολύνουν όλες τις άλλες δράσεις. Η ΕΣΚ για τα ύδατα συνδέεται µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία τονίζει τη σηµασία της βιώσιµης διαχείρισης των υδάτων. Θα βασισθεί στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτο- µία, το οποίο εστιάζεται στην ενίσχυση των καινοτοµιών που µειώνουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις και στην κάλυψη του χάσµατος µεταξύ καινοτοµίας και αγοράς. 40 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτήσουν σχέδια καινοτο- µίας και επίδειξης στους τοµείς προτεραιότητας του τοµέα των υδάτων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 7 ου ΠΠ - Περιβάλλον, συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ. Επίσης, θα συγκροτηθούν οµάδες δράσης, στόχος των οποίων θα είναι η διαµόρφωση εργαλείων και µηχανισµών για την προώθηση των καινοτοµιών όσον αφορά τις πολιτικές και τις τεχνολογίες στον τοµέα των υδάτων. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα έχουν δυνατότητα µέχρι τις 4 Απριλίου 2013, να υποβάλλουν προτάσεις για έργα καινοτοµίας και επίδειξης, καθώς και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στις οµάδες δράσης του Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας.

4 ΣΕΛΙ Α 4 Πρωτοβουλία για Καινοτόµα Φάρµακα: ενίσχυση της ιατρικής έρευνας Η Πρωτοβουλία για Καινοτόµα Φάρµακα της Ε.Ε., η οποία αποτελεί µια συνεργασία µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών µεθόδων για τους ασθενείς, ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά σχέδια µε στόχο την αντιµετώπιση της µικροβιακής αντοχής και την εξέταση καλύτερων µεθόδων για την κατηγοριοποίηση των ασθενειών, καθώς και για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής τράπεζας πολυδύναµων βλαστικών κυττάρων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υπερνίκηση των ερευνητικών φραγµών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων, προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσµατικών φαρµάκων για τους ασθενείς. Η πρόσκληση περιλαµβάνει θεµατικές που καλύπτουν τις ακόλουθες βασικές ερευνητικές προτεραιότητες: Λοιµώδη νοσήµατα Φαρµακογενετική και Ταξινοµία των Ασθενειών Βλαστοκύτταρα για την Ανάπτυξη Φαρµάκων και Έλεγχος Τοξικότητας. Για την υποβολή και την αξιολόγηση των προτεινόµενων σχεδίων, θα ακολουθηθεί διαδικασία σε δυο στάδια (Πρώτο στάδιο: υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εύτερο στάδιο: υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων). Στην πρόσκληση, δικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικοί οργανισµοί ή άλλες οντότητες, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τους στόχους της πρόσκλησης στα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες συνδεδεµένες µε το 7 ο ΠΠ. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε 143,3 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόσκληση θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 19 Μαρτίου Πρόγραµµα Υγεία: ϖροτεραιότητες 2013 και νέες ϖροσκλήσεις Σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασίας 2013 του Προγράµµατος για την Υγεία, οι βασικές προτεραιότητες για το 2013 είναι: η ενεργός και υγιής γήρανση - εστίαση σε χρόνιες παθήσεις οι αποτελεσµατικοί τρόποι για επένδυση στον τοµέα της υγείας - υγεία του εργατικού δυναµικού τα δικαιώ- µατα και η ασφάλεια των ασθενών οι συµβουλές και τα δεδοµένα, ιδιαίτερα για βιώσιµα συστήµατα υγείας. Το πρόγραµµα εργασίας 2013 δίνει µεγαλύτερη έµφαση και προσφέρει περισσότερους πόρους για µια καλύτερα εστιασµένη συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Στις 20 εκεµβρίου 2012 ανακοινώθηκαν πέντε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριµένες ενέργειες µε τη µορφή Σχεδίων, Συνεδρίων, Επιδοτήσεις Λειτουργίας και Κοινές ράσεις. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 12,33 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω πρόσκληση επιδιώκει τη χρηµατοδότηση πολύ συγκεκριµένων σχεδίων στο πλαίσιο πέντε διαφορετικών θεµατικών τοµέων: Βελτίωση της πρόσβασης στην έγκαιρη διάγνωση του HIV/AIDS και την έγκαιρη αγωγή και περίθαλψη των πλέον ευπαθών οµάδων Αντιµετώπιση χρόνιων νόσων και προώθηση της υγιούς γήρανσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής Υποστήριξη προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την Ε- νεργό και Υγιή Γήρανση Πολιτικά δίκτυα συνεργασίας βάσει της οδηγίας 2011/24/Ε.Ε. Υποστήριξη σε ενηµερωτικό δίκτυο για το µεσοθηλίωµα. Το ποσό της χρηµατοδότησης για συνέδρια ανέρχεται σε ευρώ. Το ενδεικτικό ποσό για επιδοτήσεις λειτουργίας προς µη κυβερνητικούς οργανισµούς ή ειδικευ- µένα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της η- µόσιας Υγείας ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Προτάσεις για κοινά σχέδια θα λάβουν συνολική χρηµατοδότηση ύψους 13,8 εκατ. ευρώ. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για όλες τις παραπάνω προσκλήσεις θα είναι ανοικτή µέχρι τις 22 Μαρτίου Το ψηφιακό µέλλον της υγειονοµικής ϖερίθαλψης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε πρόγραµµα δράσης για την αντιµετώπιση των εµποδίων στη γενικευµένη χρήση ψηφιακών λύσεων στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Στόχος είναι να βελτιωθεί η υγειονοµική περίθαλψη προς όφελος των ασθενών και να µειωθούν οι δαπάνες µε τους ακόλουθους τρόπους: διασαφηνίζοντας τα πεδία όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση ασθενών και επαγγελµατιών του κλάδου υγείας και βελτιώνοντας τις δεξιότητες προωθώντας την προσωπική διαχείριση της υγείας των ασθενών εξασφαλίζοντας τη δωρεάν παροχή νοµικών συµβουλών σε νέες επιχειρήσεις στον τοµέα της ψηφιακής παροχής υ- πηρεσιών υγείας (ehealth). Η Επιτροπή επίσης δεσµεύεται να εκδώσει, έως το 2014, Πράσινη Βίβλο για την παροχή κινητών εφαρµογών υγείας (Mobile Health - mhealth), στην οποία θα εξετάζει θέµατα ποιότητας και διαφάνειας.

5 ΣΕΛΙ Α 5 Κατευθυντήριες γραµµές για βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια Στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο ϖέλαγος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε µια ισχυρότερη γαλάζια οικονοµία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 5 εκεµβρίου 2012 νέες κατευθυντήριες γραµ- µές ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερα ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την υδατοκαλλιέργεια είναι συµβατές µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. περί της φύσεως και ιδίως µε τις διατάξεις σχετικά µε το δίκτυο Natura Τονίζεται η σηµασία του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίµων και αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος του δικτύου Natura 2000 στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα. Οι κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάζουν το πλαίσιο της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη σε όρους άσκησης πολιτικής. Επανεξετάζουν τις δυνητικές επιπτώσεις που έχουν τα κύρια συστήµατα υδατοκαλλιέργειας στη φύση και την άγρια ζωή, µε ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους και στα εργαλεία µε σκοπό να τα αξιολογήσει υπό το πρίσµα των στόχων διατήρησης της φύσης στους τόπους του δικτύου. Στις κατευθυντήριες γραµµές εξηγείται πώς θα πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αυτοί για κάθε περίπτωση χωριστά και πώς µπορούν καλύτερα να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφεύγονται εντελώς. Παρουσιάζονται ορισµένες µελέτες περιπτώσεων, µε παραδείγµατα ορθής πρακτικής που δείχνουν πώς µπορεί η βιώσι- µη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας να είναι συµβατή µε την προστασία της φύσης ή πώς µπορεί να την ενισχύσει προσφέροντας κατάλληλα ενδιαιτήµατα για τα οποία υπάρχουν ήδη πολλοί χαρακτηρισµένοι τόποι. Το έγγραφο παρέχει ένα βήµα-προς-βήµα οδηγό για τις απαιτούµενες διαδικασίες αξιολόγησης µε παραδείγµατα και πρακτικές συστάσεις. Το όραµα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτοµίας, οικονοµικών ευκαιριών και ευηµερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν. Η νέα στρατηγική αναµένεται να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συµβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονοµίας στη θαλάσσια λεκάνη µέσω του συντονισµού µηχανισµών χρηµατοδότησης και υλοποίησης. Έχουν εντοπιστεί ορισµένοι τοµείς προτεραιότητας, όπως: Τόνωση της δηµιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας Αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού Βελτιστοποίηση των µεταφορικών συνδέσεων µε ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών Στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού, µε έµφαση στην καινοτοµία και τις κοινές στρατηγικές εµπορίας και τα κοινά προϊόντα ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικών ευκαιριών στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας Μείωση των απορριµµάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Η στρατηγική θα εφαρµοστεί το 2013 µέσω Σχεδίου ράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού µε τους εµπλεκόµενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί συνεπώς σε ισότιµη βάση όλα τα µέρη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να προτείνουν τη λήψη συγκεκρι- µένων µέτρων. Νέοι κανόνες για τη χρήση καθαρότερων ναυτιλιακών καυσίµων Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τα καύσιµα των πλοίων που άρχισαν να ισχύουν στις 17 εκεµβρίου 2012, αναµένεται να µειώσουν σηµαντικά την ατµοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η οδηγία 2012/33/ΕΕ βασίζεται στα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από το ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό ( ΝΟ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις της, µειώνεται προοδευτικά, µέχρι τον Ιανουάριο του 2020, η µέγιστη περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίµων σε θείο από 3,5% που είναι σήµερα σε 0,5%. Αντί των καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, τα πλοία µπορούν να επιλέξουν ισοδύναµες µεθόδους συµµόρφωσης, όπως συστήµατα καθαρισµού των καυσαερίων ή κινητήρες υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG). Τα υφιστάµενα µέσα της Ε.Ε. για τη χρηµατοδότηση των µεταφορών, όπως τα προγράµµατα Ε -Μ ( ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών) και Marco Polo, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχουν χρηµατοδοτική στήριξη σε «πράσινα» έργα ναυτιλιακού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Επιτροπή δροµολόγησε δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της χρήσης LNG ως ναυτιλιακού καυσίµου.

6 ΣΕΛΙ Α 6 Σχολικές συµϖράξεις για βελτίωση δεξιοτήτων µαθητών και εκϖαιδευτικών Μια νέα µελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο των συµπράξεων µεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες διαπίστωσε ότι οι µαθητές - ιδίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση - βελτίωσαν σηµαντικά τις δεξιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις γνώσεις πληροφορικής (ΤΠ) και ξένων γλωσσών. Επτά στα δέκα σχολεία δήλωσαν ότι οι συµπράξεις είχαν µεγάλο έως πολύ µεγάλο αντίκτυπο στην πολιτισµική συνείδηση και έκφραση των µαθητών καθώς και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συµπεριφοράς τους ως πολιτών. Ακολούθησαν οι δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (54%) και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (52%). Οι συµπράξεις χρηµατοδοτήθηκαν µέσω του προγράµµατος ανταλλαγών Comenius, που είναι το σχολικό ισοδύναµο του Erasmus. Η µελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι το σύστηµα ωφελεί τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η σύµπραξη µε ξένα σχολεία βελτίωσε τις γνώσεις τους σχετικά µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα, ενώ η διδακτική συνεργασία µε σχολεία του εξωτερικού βοήθησε στην ανάπτυξη στενότερων δεσµών τόσο εντός του σχολείου όσο και µε τις τοπικές αρχές. Οι συµπράξεις Comenius έχουν συγκριτικά µεγαλύτερο αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία της προσχολικής και της πρωτοβάθµιας βαθµίδας, λόγω του ότι είναι ευκολότερο να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί ολόκληρο το σχολείο και να ενσωµατώσει νέες ιδέες και δραστηριότητες στα προγράµµατα σε αυτές τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο αντίκτυπος στις δεξιότητες των µαθητών είναι µεγαλύτερος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε πολλά σχολεία σε αποµακρυσµένες περιοχές της Ε.Ε, οι συµπράξεις που χρηµατοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. είναι η µοναδική ευκαιρία για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα στο εξωτερικό. U-Multirank: Νέο σύστηµα ταξινόµησης ϖανεϖιστηµίων Πεντακόσια πανεπιστήµια απ όλη την Ευρώπη αναµένεται να συµµετάσχουν στη νέα διεθνή ταξινόµηση πανεπιστηµίων που καθιερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε στις 17 εκεµβρίου Η νέα κατάταξη U-Multirank θα διαφέρει από τις υπάρχουσες ταξινο- µήσεις και θα βαθµολογεί τα πανεπιστήµια βάσει ενός ευρύτερου φάσµατος συντελεστών επίδοσης, µε στόχο να παρέχεται µια περισσότερο ρεαλιστική και φιλική προς το χρήστη εικόνα του τι προσφέρουν τα πανεπιστήµια. Η νέα «πολυδιάστατη» ταξινόµηση θα βαθµολογεί τα πανεπιστήµια σε πέντε χωριστούς τοµείς: ερευνητικό κύρος, ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης, διεθνής προσανατολισµός, επιτυχία στη µεταφορά γνώσεων (π.χ. συµπράξεις µε τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των νεοσύστατων) και περιφερειακή συµµετοχή. Καλούνται τα πανεπιστήµια να εγγραφούν για τη νέα ταξινόµηση το πρώτο εξάµηνο του 2013, τα πρώτα αποτελέσµατα της οποίας θα ανακοινωθούν στις αρχές του Η Επιτροπή αποσκοπεί στο να προσελκύσει ένα ευρύ φάσµα πανεπιστηµίων για να συµ- µετάσχουν στην πρώτη φάση, ενώ το σύστηµα θα είναι ανοιχτό για συµµετοχή και άλλων σε µεταγενέστερη φάση. Η κατάταξη U-Multirank θα επιτρέψει επίσης σε µεµονωµένα άτοµα να επιλέξουν και να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους για την κατάρτιση δικών τους και προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους ταξινοµήσεων. Η κατάταξη U-Multirank θα παρουσιαστεί επίσηµα σε συνέδριο που θα γίνει στις Ιανουαρίου 2013 στο ουβλίνο, υπό την Ιρλανδική Προεδρία της Ε.Ε. Tempus IV 6 η ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων Ανακοινώθηκε η 6 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus IV για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω της διεθνούς πανεπιστηµιακής συνεργασίας. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να στηρίξει τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Ε.E. και να προωθήσει τη θεσµική συνεργασία εστιάζοντας στη µεταρρύθµιση και στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους. Τα δύο κύρια µέσα συνεργασίας είναι: 1. Κοινά σχέδια: σχέδια µε ανιούσα προσέγγιση που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση σε θεσµικό (πανεπιστηµιακό) επίπεδο. 2. ιαρθρωτικά µέτρα: σχέδια που επιδιώκουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε χώρες εταίρους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειάς τους και στην αύξηση της εθελοντικής σύγκλισής τους µε τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα δοθεί χρηµατοδότηση σε εθνικά και σε πολυ-κρατικά σχέδια. Επιλέξιµα είναι νοµικά πρόσωπα νοµίµως συσταθέντα εδώ και τουλάχιστον 5 έτη στην Ε.Ε. ή στις χώρες εταίρους του προγράµµατος Tempus. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο πρόγραµµα είναι η κατοχή του Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus. Ο συνολικός προϋπολογισµός υπολογίζεται σε 129,8 εκατ. ευρώ και η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή µέχρι τις 26 Μαρτίου

7 ΣΕΛΙ Α 7 Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 7 εκεµβρίου 2012 το Πανόρα- µα εξιοτήτων της Ε.Ε. Το είναι ένας δικτυακός τόπος που παρουσιάζει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Αντλώντας στοιχεία από δεδοµένα και προβλέψεις που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ε.Ε όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, το Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. θα επισηµαίνει τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα επαγγέλµατα καθώς και τα κυριότερα επαγγέλµατα που εµφανίζουν υψηλό αριθµό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ε.Ε., παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες ανά τοµέα, ανά επάγγελµα και ανά χώρα. Περιλαµβάνει, επίσης, αναλυτικές επισηµάνσεις που εστιάζονται σε τάσεις ως προς επαγγέλµατα καθώς επίσης και αναφορικά µε συγκεκριµένους τοµείς ή µε εγκάρσιες δεξιότητες προβλέψεις σε τοµεακό επίπεδο και συγκεκριµένες ανάγκες σε δεξιότητες καθώς και αναντιστοιχίες κατάλογο υφιστάµενων πηγών πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Το Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. δείχνει ότι τα επαγγέλµατα µε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ε.Ε. σήµερα είναι εκείνα των επαγγελµατιών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και του τοµέα πωλήσεων. Άλλες ελλείψεις που αναφέρθηκαν αφορούν συχνότερα βιολόγους, ιατρούς και συναφή επιστηµονικά επαγγέλµατα, νοσηλευτές, επαγγελµατίες του κλάδου υπολογιστών ΤΠΕ και µηχανικούς. Tο Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Αυτή η πρώτη εκδοχή του πανοράµατος απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους διαµόρφωσης πολιτικής, ερευνητές, υπηρεσίες διαµεσολάβησης και επαγγελµατίες. Επιτρέπει την σε βάθος ανάλυση και την ανάπτυξη πολιτικής βασισµένης σε πραγµατικά δεδοµένα στους τοµείς του σχεδιασµού της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και την ανάπτυξη στοχευµένων µέτρων για την αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας. έσµη µέτρων για την αντιµετώϖιση των υψηλών ϖοσοστών ανεργίας Το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει υπερβεί το 25% σε 13 κράτη µέλη. Περισσότερο από το 30% των ανέργων νέων κάτω των 25 ήταν άνεργοι για περισσότερους από 12 µήνες 1,6 εκατ. το 2011, έναντι 0,9 εκατ. το Συνολικά το ποσοστό απασχόλησης των νέων µειώθηκε κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες µονάδες κατά τα τελευταία τέσσερα έτη τριπλάσιο από εκείνο των ενηλίκων. Οι πιθανότητες για ένα νέο άνεργο άτοµο να βρει θέση εργασίας είναι χαµηλές: Μόνο το 29,7% των ατόµων ηλικίας ετών που ήταν άνεργοι το 2010 βρήκε δουλειά το 2011, δηλαδή µείωση κατά σχεδόν 10% σε τρία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 5 εκεµβρίου 2012, µέτρα για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισµό, παρέχοντας στους νέους θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση. Η δέσµη µέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση των νέων περιλαµβάνει την πρόταση σύστασης προς τα κράτη µέλη σχετικά µε την καθιέρωση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» για να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους νέους έως την ηλικία των 25 ετών θα προσφέρεται µια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης, καθώς και πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων µηνών από την ολοκλήρωση του επίσηµου προγράµµατος σπουδών ή από την απώλεια θέσης εργασίας. Η προτεινόµενη σύσταση καλεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παρέµβαση των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων εταίρων για τη στήριξη των νέων, να λάβουν υποστηρικτικά µέτρα για να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στον κόσµο της εργασίας, καθώς και να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και άλλων διαρθρωτικών ταµείων για το σκοπό αυτό. Για να διευκολύνει την µετάβαση από την εκπαίδευση στον κόσµο της εργασίας, η δέσµη αυτή δροµολογεί, επίσης, διαβούλευση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά µε ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία υ- ψηλής ποιότητας υπό ασφαλείς συνθήκες. Επιπλέον, η Επιτροπή εξαγγέλλει τη θέσπιση µιας Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για θέσεις µαθητείας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά προγραµµάτων αυτών και προτείνει τρόπους για τη µείωση των εµποδίων στην κινητικότητα των νέων.

8 ΣΕΛΙ Α 8 Νέες ψηφιακές ϖροτεραιότητες για το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18 εκεµβρίου 2012 επτά νέες προτεραιότητες για την ψηφιακή οικονοµία και την κοινωνία. Η ψηφιακή οικονοµία αναπτύσσεται µε επταπλάσιο ρυθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη οικονοµία, αλλά αυτό το δυναµικό αναστέλλεται σήµερα ε- ξαιτίας ενός αποσπασµατικού πανευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής. Οι νέες προτεραιότητες καθορίστηκαν έπειτα από συνολική ανασκόπηση της πολιτικής και αναδεικνύουν εκ νέου τα πιο µετασχηµατιστικά στοιχεία του αρχικού «Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη», από το Προσβασιµότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δηµόσιου τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε στις 3 εκεµβρίου 2012, τη ιεθνή Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, νέους κανόνες σχετικά µε την προσβασιµότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η υποχρεωτική εφαρµογή της προσβασιµότητας θα αφορά βασικές δηµόσιες υπηρεσίες όπως η κοινωνική ασφάλιση και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την υγεία, την αναζήτηση εργασίας, αιτήσεις εγγραφής στο πανεπιστήµιο και έκδοση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών. Οι προτεινόµενοι νέοι κανόνες θα διευκρινίζουν τι σηµαίνει προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό (τεχνικές προδιαγραφές, µεθοδολογία αξιολόγησης, υποβολή εκθέσεων, δοκιµές από τα κάτω προς τα επάνω), ενώ οι κυβερνήσεις θα ενθαρρύνονται να εφαρµόζουν τους κανόνες σε όλες τις υπηρεσίες. Βασικοί ωφεληµένοι θα είναι 80 εκατοµµύρια πολίτες της Ευρώπης µε ειδικές ανάγκες και 87 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ηλικίας άνω των 65 ετών. Για παράδειγµα, άτοµα µε προβλήµατα όρασης θα µπορούν να ακούν την περιγραφή των εικόνων όταν χρησιµοποιούν πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης, όσοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής θα βλέπουν γραπτές λεζάντες για αρχεία ήχου, ενώ θα καταστεί δυνατή η διερεύνηση όλων των τµηµάτων ενός ιστότοπου µέσω πληκτρολογίου, καθώς και µε το ποντίκι του υπολογιστή. Τα κράτη µέλη θα πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 2014 να έχουν θέσει σε ισχύ εθνικούς κανόνες και κανονισµούς. Προειδοϖοιήσεις για καταχρηστικούς όρους στις ηλεκτρονικές αγορές Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 6 εκεµβρίου 2012 τα αποτελέσµατα ενός ε- λέγχου σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά µε τους δικτυακούς τόπους που πωλούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, βίντεο και µουσική τα ο- ποία µπορούν να µεταφορτωθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητή ηλεκτρονική συσκευή. Από τον έλεγχο καταδεικνύεται ότι το 75% των εν λόγω δικτυακών τόπων δεν φαίνεται να πληρούν τους κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό είναι ακόµη πιο ανησυχητικό όταν τα προϊόντα απευθύνονται σε ευάλωτους καταναλωτές, π.χ. στα παιδιά. Η πλήρης εφαρµογή του παρόντος επικαιροποιηµένου Ψηφιακού Θεµατολογίου θα αυξήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 5%, µέσα στην επόµενη οκταετία, µε την αύξηση των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τη βελτίωση του επιπέδου των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του εργασιακού δυναµικού, τη διευκόλυνση της καινοτοµίας στο δηµόσιο τοµέα και την αναµόρφωση του πλαισίου των συνθηκών που διέπουν τη διαδικτυακή οικονοµία. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, εάν δεν αναληφθεί δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έως και ένα εκατοµµύριο ψηφιακές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να παραµείνουν κενές µέχρι το 2015, ενώ από την κατασκευή των υποδοµών θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 1,2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Μακροπρόθεσµα, ο αριθµός αυτός θα µπορούσε να ανέλθει στα 3,8 εκατοµµύρια νέες θέσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Οι νέες προτεραιότητες είναι: ηµιουργία νέου και σταθερού ευρυζωνικού κανονιστικού περιβάλλοντος Νέες δηµόσιες υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών µέσω του «Connecting Europe Facility» Έναρξη µεγάλου συνασπισµού για ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας Πρόταση ενωσιακής στρατηγικής και οδηγίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Επικαιροποίηση του ενωσιακού πλαισίου για τα δικαιώµατα δηµιουργού Επιτάχυνση του υπολογιστικού νέφους µέσω αγοραστικής αξίας του δηµόσιου τοµέα ροµολόγηση νέας βιοµηχανικής στρατηγικής στην ηλεκτρονική. Τα κύρια προβλήµατα είναι: οι καταχρηστικές ρήτρες: οι όροι της σύµβασης πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και να µην είναι καταχρηστικοί το δικαίωµα υπαναχώρησης: το τηλεφορτωθέν προϊόν δεν µπορεί να επιστραφεί η απουσία πληροφόρησης σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εµπόρου δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε γεωγραφικούς περιορισµούς παιχνίδια που διαφηµίζονται ως «δωρεάν» απαιτούν συχνά κάποια πληρωµή σε µεταγενέστερο στάδιο.

9 ΣΕΛΙ Α 9 Καταλληλότητα της Νοµοθεσίας της Ε.Ε. Σε µια προσπάθεια να διευκολύνει και να µειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους και για τους πολίτες να επωφελούνται από την ε- νιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 12 εκεµβρίου 2012 µια σηµαντική δέσµη µέτρων για την ενίσχυση και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και τη διασφάλιση της «Καταλληλότητας της Νοµοθεσίας» της Ε.Ε. Η δέσµη µέτρων περιλαµβάνει ένα νέο πρόγραµµα για την περικοπή κάθε περιττού ρυθµιστικού κόστους σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακοίνωση σχετικά µε την καταλληλόλητα της νοµοθεσίας της Ε.Ε. προβαίνει σε απολογισµό της προόδου που έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα κατά την εφαρµογή του θεµατολογίου της Επιτροπής για «έξυπνη νοµοθεσία», ενώ συγκεκρι- µένα υπογραµµίζει: Ένα νέο πρόγραµµα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας (REFIT) για να προσδιορίζονται συστηµατικά και να εκτελούνται µε διαφανή τρόπο οι πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση του ρυθµιστικού κόστους και σε απλούστευση. Τη συνέχεια του προγράµµατος δράσης για τη µείωση του διοικητικού φόρτου (ABRplus), ώστε να διασφαλιστεί ότι αποφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ στα κράτη µέλη. Βελτιωµένα εργαλεία για την κανονιστική διαχείριση: συνεχής βελτίωση των αξιολογήσεων του αντίκτυπου πιο σφαιρικές και κριτικές αξιολογήσεις, σταθερά ενταγµένες στη διαδικασία πολιτικής, βελτιωµένες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη και µεγαλύτερη στήριξη της εφαρµογής. Εκσυγχρονισµός εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 εκεµβρίου 2012 Σχέδιο ράσης στο οποίο περιγράφονται οι µελλοντικές πρωτοβουλίες στους τοµείς του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και βιώσιµες, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη µακροπρόθεσµη ενεργό συµµετοχή των µετόχων µε την αύξηση του επιπέδου της διαφάνειας µεταξύ των εταιρειών και των µετόχων τους και απλουστεύοντας τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή εντόπισε άξονες δράσης που έχουν καίρια σηµασία ενόψει της θέσπισης σύγχρονων νο- µοθετικών κειµένων για βιώσιµες και ανταγωνιστικές εταιρείες, όπως: αύξηση του επιπέδου διαφάνειας µεταξύ των εταιρειών και των µετόχων πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της µακροπρόθεσµης δέσµευσης των µετόχων πρωτοβουλίες στον τοµέα του εταιρικού δικαίου µε στόχο την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Στο Σχέδιο ράσης προβλέπεται η συγχώνευση όλων των σηµαντικών οδηγιών για το εταιρικό δίκαιο σε ενιαίο µέσο, καθιστώντας το εταιρικό δίκαιο της Ε.Ε. πιο προσιτό και περιορίζοντας τον κίνδυνο αναντιστοιχιών. Τιµολόγηση ασφαλιστικών ϖροϊόντων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου Βάσει των νέων κανόνων που τέθηκαν σε ισχύ στις 20 εκεµβρίου 2012, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη οφείλουν να επιβάλλουν τις ίδιες τιµές στις γυναίκες και τους άνδρες για τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς την άσκηση διακρίσεων λόγω φύλου. Οι αλλαγές επήλθαν αφού το ικαστήριο της Ε.Ε αποφάσισε ότι η εφαρµογή διαφορετικών ασφαλίστρων για άνδρες και γυναίκες συνιστούσε διάκριση αποκλειστικά λόγω φύλου και δεν συµβιβάζεται µε την αρχή τιµολόγησης ανεξαρτήτως φύλου που περιλαµβάνεται στη νοµοθεσία της Ε.Ε. για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ε.Ε. Πρόταση για εκσυγχρονισµό των κανόνων ϖερί αφερεγγυότητας «Σανίδα σωτηρίας» για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονοµική κρίση θα αποτελέσει η νέα πρόταση που παρουσιάστηκε στις 12 εκεµβρίου 2012 από την Επιτροπή για τον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά µε τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δοθεί µια «δεύτερη ευκαιρία» σε κατά τα άλλα βιώσι- µες επιχειρήσεις. Με την αναθεώρηση των κανόνων θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου µε σαφείς κανόνες που καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία, εξασφαλίζοντας ότι όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιµέτωπος µε διαδικασίες αφερεγγυότητας σε περισσότερα κράτη µέλη, θα υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων που χειρίζονται τις διάφορες διαδικασίες.

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ nd International Conference on Media Ethics 5th International Conference & Exhibition on Decommissioning Challenges, Industrial Reality and Prospects https://www.sfen.fr/avignon2013/conference-organization#conference Format 3rd International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering 15th International Neuroscience Winter Conference Water & Environment 2013: CIWEM's Annual Conference European Biomass to Power EUROMATH European Student Conference in Mathematics 3rd International Conference on Microgeneration and Related Technologies NEV2013 Workshop on Nitrogen, Environment and Vegetables 12th International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Management Conference on Innovation in Tourism and Hospitality - CIT th European Conference on Sustainable Cities & Towns Your Europe, Your Say nd International Conference on Food and Environment 7th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health Energy Storage World Forum 9th elearning and Software for Education Conference - else InPact International Psychological Applications Conference and Trends 3-5 Απριλίου Σεβίλλη, Ισπανία 7-11 Απριλίου Avignon, Γαλλία 9-11 Απριλίου Gran Canaria, Ισπανία 9-13 Απριλίου Sölden, Αυστρία Απριλίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο Απριλίου Κρακοβία, Πολωνία Απριλίου Γκέτεµποργκ, Σουηδία Απριλίου Νάπολη, Ιταλία Απριλίου Τορίνο, Ιταλία Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Valencia-Benidorm, Ισπανία Απριλίου Γενεύη, Ελβετία Απριλίου Βρυξέλες, Βέλγιο Απριλίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Απριλίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Απριλίου Βερολίνο, Γερµανία Απριλίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Απριλίου Μαδρίτη, Ισπανία

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2013) 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science 1st International Congress on Energy & Environment: bringing together Economics and Engineering 3rd International Conference on Bio-Sensing Technology 2nd International Conference on Materials for Energy EnMat II 6th International Barcelona Conference on Higher Education 2nd International Scientific Conference Tourism in South and Eastern Europe (ToSEE): Crisis - a challenge of sustainable tourism development? ERASMUS Congress and Exhibition ERACON European Career Guidance Conference - CAREER-EU International Conference on Marketing & Consumer Behaviour 4th International Conference on Advances in Computer Engineering - ACE th International Conference on Food Engineering and Biotechnology ICFEB European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 7th International Conference on Sustainable Water Resources Management 10th International Symposium on Power of Green Energy 10th HSTAM (Hellenic Society for Theoretical and Applied Mechanics) International Congress on Mechanics University-Industry Interaction Conference on Challenges and solutions for fostering entrepreneurial universities and collaborative innovation 19th International Conference on Urban Transport and the Environment SEE Solar South-East European Solar PV & Thermal Exhibition 6-8 Μαΐου Aachen, Γερµανία 8-10 Μαΐου Aachen, Γερµανία 9-10 Μαΐου Πόρτο, Πορτογαλία Μαΐου Βαρκελώνη, Ισπανία Μαΐου Karlsruhe, Γερµανία Μαΐου Βαρκελώνη, Ισπανία Μαΐου Opatija, Κροατία Μαΐου Poznan, Πολωνία Μαΐου Poznan, Πολωνία Μαΐου Πόρτο, Πορτογαλία Μαΐου Άµστερνταµ, Ολλανδία Μαΐου Κοπεγχάγη, ανία Μαΐου Μιλάνο, Ιταλία Μαΐου New Forest, Ηνωµένο Βασίλειο Μαΐου Toruń, Πολωνία Μαΐου Κρήτη, Ελλάδα Μαΐου Άµστερνταµ, Ολλανδία Μαΐου Κως, Ελλάδα Μαΐου Σόφια, Βουλγαρία

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ International Conference on Computer and Business Management (ICCBM 2013) END International Conference on Education and New Developments 3rd International Conference on Energy Process Engineering: Transition to Renewable Energy Systems 21th European Biomass Conference and Exhibition 6th International Conference on Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation ICCS 2013: International Conference on Computational Science 14th International Congress of the International Federation of Psychiatric Epidemiology Conference Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2013) 22nd International Symposium Ecology and Safety th International Workshop on Computational Systems Biology NanoBioEurope LuWQ Ιnternational Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality: Reducing Effects of Agriculture Velo-city 2013 Vienna. The Sound of Cycling - Urban Cycling Cultures The Future of Education rd International Conference Waters in Sensitive & Protected Areas AEBIOM European Bioenergy Conference th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development 53rd International Neuropsychiatric Pula Congress 2nd International Conference - Energy & Meteorology 1-2 Ιουνίου Παρίσι, Γαλλία 1-3 Ιουνίου Λισαβόνα, Πορτογαλία 3-6 Ιουνίου Φρανκφούρτη, Γερµανία 3-7 Ιουνίου Κοπεγχάγη, ανία 4-6 Ιουνίου Σιένα, Ιταλία 5-7 Ιουνίου Βαρκελώνη, Ισπανία 5-8 Ιουνίου Leipzig, Γερµανία 7-8 Ιουνίου Guarda, Πορτογαλία 7-11 Ιουνίου Burgas, Βουλγαρία Ιουνίου Tampere, Φινλανδία Ιουνίου Τουλούζη, Γαλλία Ιουνίου Χάγη, Ολλανδία Ιουνίου Βιέννη, Αυστρία Ιουνίου Φλωρεντία, Ιταλία Ιουνίου Ζάγκρεµπ, Κροατία Ιουνίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιουνίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Ιουνίου Pula, Κροατία Ιουνίου Τουλούζη, Γαλλία

13 ΣΕΛΙ Α 1 3 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

14 ΣΕΛΙ Α 1 4 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα