ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων Απριλίου Υγεία 4 Περιβάλλον 5 Εκπαίδευση 6 Απασχόληση 7 Ψηφιακό INFO DAYS «Trans-European Energy Network -TEN-E Info Day Call 2013» 5 Φεβρουαρίου 2013, Βρυξέλλες, Βέλγιο ipm/forms/dispatch? form=teneinfoday «Ambient Assisted Living - ALL Call 6 Info Day» 6 Φεβρουαρίου 2013, Βρυξέλλες, Βέλγιο Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές research/mariecurieactions/ Θεµατολόγιο Ιουνίου Κυϖριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. - αϖολογισµός µιας εϖιτυχηµένης θητείας Η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία µετά από έξι µήνες εντατικών ρυθµών στις 31 εκεµβρίου 2012, έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εργαστεί προς «Μια Καλύτερη Ευρώπη», πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσµο και για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας τέθηκαν τέσσερις προτεραιότητες: (α) µια Ευρώπη, πιο αποτελεσµατική και βιώσιµη, (β) µια Ευρώπη, µε πιο αποδοτική οικονοµία, βασισµένη στην ανάπτυξη, (γ) µια Ευρώπη, που να σηµαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, µε αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, και (δ) η Ευρώπη στον κόσµο και πιο κοντά τους γείτονές της. Αξιοσηµείωτο επίτευγµα της Προεδρίας ήταν η επίλυση της διοργανικής κρίσης που δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για το θέµα της διακυβέρνησης Σένγκεν. Με στόχο την εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε ουσιαστική πρόοδο σε όλες τις εναποµείνασες δράσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι, ολοκληρώνοντας πέντε από αυτές. Πρωταρχικός στόχος ήταν η συνέχιση και η ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για έξοδο από την οικονοµική και κοινωνική κρίση και η επιστροφή στο δρόµο σταθερής και δυναµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας στην Ε.Ε., ενώ Η έγκαιρη συµφωνία επί του Προϋπολογισµού της Ε.Ε. για το 2013, καθώς και των παράλληλα, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε συνδυασµό µε τη δηµοσιονο- ιορθωτικών Προϋπολογισµών για το 2012, µική εξυγίανση και σταθερότητα. έχει ως αποτέλεσµα η Ένωση να έχει τη δυ- Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει νατότητα να εφαρµόσει πολλά προγράµµατα Ορόσηµα της Προεδρίας αποτελούν η ιστορική συµφωνία Πρόταση Ευρωϖαϊκή λέξεις. λέξεις. µε το Ευρωπαϊκό ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Κοινοβούλιο και δράσεις 2008: στον προς τοµέα αύξηση όφελος των της των πολιτών της από την Η Το αρχή επιλογή υλικό του θεµάτων εικόνων επόµενου που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) έτους. Η έναρξη επί του Εϖιστηµονικής Ενιαίου Πακέτου Ευρεσιτεχνίας δαϖανών για και την Τεχνικής και έρευνα είναι τρόπος δελτία η συµφωνία στο Συµβούλιο της Ε.Ε. επί του των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη Συµφωνίας είναι πρόσθεσης Ελευθέρων πάρα πολύ περιεχοµένου Συναλλαγών µεγάλο. Μπορείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σε µεταξύ Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού. Η Προεδρία κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε να της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικά των µε διαπραγµατεύσεων τεχνολογίες ή καινοτοµίες Ελευθέρων στον στα τοµέα γραφεία σας. Συναλλαγών του στις Βρυξέλ- µετα- επί της προχωρήσει Στις 6 Μαΐου τις το διαπραγµατεύσεις Ευρωπαϊκό Γραφείο για το Κύπρου Πολυετέλες παρουσίαση ηµοσιονοµικό για το Πλαίσιο, δίκτυο EUREKA προετοιµά- και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφο- διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και Συµφωνίας ζοντας Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες ρά στη το χρηµατοδότηση έδαφος για τον Πρόεδρο πληροφορίες: και στήριξη του των Ευρωπαϊκοστηριοποιούνται Συµβουλίου στον και τους τοµέα Αρχηγούς της Έρευνας Κρα-και Ανάπτυξης. αναφέρετε σπαθείτε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή ξύ της Ε.Ε. και Σιγκαπούρης θα δώσει περαιτέρω ώθηση Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη (ΜΜΕ) προ- Μικρο-Μεσαίων και που τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ε.Ε. δρατών και κυβερνήσεων να βρεθούν πιο κοντά οικονοµικές σπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε σε συµφωνία. Περαιτέρω, σηµαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στο θέµα του Κοινού Ευρω- η οποία αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµ- Η Κύπρος προβλέψεις εικόνες έδωσε που τη για δεν σκυτάλη τους ταιριάζουν πελάτες στην Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Ιρλανδία, ενώ στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. παϊκού Συστήµατος Ασύλου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφωνία. βουλίου της Ε.Ε. για το πρώτο εξάµηνο του

2 ΣΕΛΙ Α 2 Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεϖιστηµίου Frederick εταίρος σε ερευνητικό έργο για την ϖαραγωγή µερών κινητήρα αεροσκαφών Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Frederick συµµετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο «MERLIN: Development of Aero Engine Component Manufacture using Laser Additive Manufacturing», µε στόχο την ανάπτυξη τεχνικών για τη διαδοχική πρόσθεση επάλληλων στρώσεων υλικού για την παραγωγή µερών του κινητήρα αεροπλάνων. Οι εταίροι του τετραετούς έργου που χρηµατοδοτείται από το 7 ο ΠΠ - Μεταφορές, περιλαµβάνουν ευυπόληπτους κατασκευαστές µηχανών και εξαρτηµάτων καθώς και ερευνητικούς οργανισµούς. Η ανάπτυξη τεχνικών, όπως η επιλεκτική προσθήκη µεταλλικής σκόνης και η απόθεση µεταλλικών συρµάτων µε λέιζερ είναι σηµαντική από την άποψη των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η ανακύκλωση, τα απορρίµµατα και το βάρος των διαφόρων εξαρτηµάτων, τα οποία βοηθούν σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών ρύπων. Η συµβολή του Ερευνητικού Κέντρου Frederick επικεντρώνεται στον υπολογισµό της ακρίβειας της τελικής γεωµετρίας και της δηµιουργίας εσωτερικών τάσεων από τις αναφερόµενες τεχνικές. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη αριθµητικών τεχνικών µοντελοποίησης της παραγωγής των εξαρτηµάτων µε τη µέθοδο της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού, εφαρµόζοντας ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων. Τα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων αναπτύσσονται µε τη χρήση ειδικού λογισµικού σχετικού µε τη θερµική επεξεργασία και την προσοµοίωση της συµπεριφοράς του υλικού. Ειδικές συνθήκες παραγωγής, οι ο- ποίες µεταβάλλονται, συµπεριλαµβάνουν τη θερµική ισχύ, το µέγεθος του λιωµένου υλικού, τις ταχύτητες επεξεργασίας, τη γεωµετρία και τις συνθήκες ψύξης. Κατά τη µοντελοποίηση και την προσοµοίωση υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί. Αυτοί περιλαµβάνουν το όριο στο µέγεθος του πλέγµατος που απαιτείται για να προσοµοιώνει τον πραγµατικό πάχος στρώµατος, και την υψηλή διάρκεια υπολογισµού, η οποία αυξάνεται όταν τα µοντέλα γίνονται πολύπλοκα. Για να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί αναπτύσσονται κατάλληλες υποθέσεις. Tο Ερευνητικό Κέντρο Frederick δουλεύει, επίσης, για διασφάλιση της ποιότητας των εξαρτηµάτων µέσω µη καταστρεπτικών δοκιµών. Για τις µη καταστροφικές δοκιµές, αναπτύσσονται θερµο-µηχανικά µοντέλα που συµπεριλαµβάνουν µη γραµµικές ιδιότητες υλικών, για τα οποία το Κέντρο προσπαθεί να προβλέψει το σχηµατισµό ρωγµών κατά την επεξεργασία. Απόκτηση γνώσεων στα θέµατα αυτά µπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές στη βελτιστοποίηση των µεθόδων επεξεργασίας τους, εξοικονοµώντας έτσι πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον. Το Πανεϖιστήµιο Νεάϖολις Πάφου συµβάλλει στην ανάϖτυξη ενός νέου, οικολογικά αϖοδοτικού τσιµέντου Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διπλασιάσει ή και τριπλασιάσει την κατανάλωση τσιµέντου. Την ίδια στιγµή, περίπου 5% των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από την παραγωγή τσιµέντου. Για το λόγο αυτό, οι βιοµηχανίες προσπαθούν να δώσουν λύσεις αναφορικά µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και των επιπτώσεών τους, να προσφέρουν βέλτιστους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και να αλλάξουν τις κοινές πρακτικές τους όσον αφορά την υγειονοµική ταφή ή αποτέφρωση. Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου αποτελεί έναν από τους εταίρους του εγκεκριµένου ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ - Περιβάλλον, µε τίτλο «ECO-CEMENT: New microbial carbonate precipitation technology for the production of high strength, economical and Ecological Cement», το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη ενός νέου, οικολογικά αποδοτικού τσιµέντου. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη χρήση βιοµιµητικής τεχνολογίας για τη µετατροπή βιοµηχανικών αποβλήτων, κυρίως αποβλήτων τσιµέντου και άλλων υποπροϊόντων, σε οικολογικό τσιµέντο υψηλή αντοχής. Το τριετές σχέδιο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 µε συνολικό προϋπολογισµό ~2,2 εκατ. ευρώ (~1,6 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε.). Στόχοι του σχεδίου είναι ανάπτυξη µιας βιοµηχανικά βιώσιµης και οικονοµικά αποδοτικής βιοµιµητικής διαδικασίας για την παραγωγή Οικο- Τσιµέντου. Το σχέδιο περιλαµβάνει δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης µε τους παρακάτω επιστηµονικούς και τεχνικούς στόχους: ιερεύνηση της χρήσης των αποβλήτων της βιοµηχανίας τσιµέντου, ειδικότερα των στερεών αλκαλικών βιοµηχανικών αποβλήτων, ως πρώτες ύλες για την κατασκευή του Οικο-Τσιµέντου ιερεύνηση της βιοµιµητικής διαδικασίας για την παραγωγή του Οικο-Τσιµέντου Έλεγχος της τεχνολογίας του Οικο-Τσιµέντου µέσω πιλοτικής δοκιµασίας Αξιολόγηση των δυνατοτήτων για την εξοικονόµηση ενέργειας, αναπροσαρµογή των αποβλήτων και µείωση των εκποµπών του Οικο-Τσιµέντου.

3 ΣΕΛΙ Α 3 Ένα σηµαντικό βήµα για την εξεύρεση λύσεων στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, έγινε στις 18 εκεµβρίου Το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΣΥ) που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας (ΕΣΚ) στον τοµέα των Υδάτων, υπό την προεδρία του κ. Janez Potočnik, Επιτρόπου αρµόδιου για το Περιβάλλον, καθορίζει τοµείς προτεραιότητας όπου χρειάζονται λύσεις. Η σύµπραξη φέρνει σε επαφή φορείς από τους τοµείς του κλάδου των υδάτων, της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των µεγαλύτερων χρηστών υδάτων και των εµπλεκόµενων χρηµατοδοτικών φορέων, επιδιώκοντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εξάπλωσης καινοτόµων λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσµος γενικότερα στον τοµέα των υδάτων. Ήδη έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε τοµείς προτεραιότητες: Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υδάτων Επεξεργασία υδάτων και λυµάτων Νερό και ενέργεια ιαχείριση κινδύνων στην περίπτωση ακραίων φαινοµένων που έχουν σχέση µε το νερό Υπηρεσίες οικοσυστήµατος. Οι προτεραιότητες αυτές εστιάζουν στα προβλήµατα και στις δυνατότητες που υπάρχουν στον τοµέα των υδάτων καθώς και στις καινοτόµες δράσεις µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο. Η διαχείριση των υδάτων, τα µοντέλα διαχείρισης και εποπτείας καθώς και η χρηµατοδότηση της Έδρες Ευρωϖαϊκού Χώρου Έρευνας Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δοθούν επιχορηγήσεις έως και 2,4 εκατ. ευρώ σε πανεπιστήµια ή ερευνητικά ιδρύµατα στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της Ευρώπης περιφέρειες σύγκλισης. Σκοπός της αποκαλούµενης πρωτοβουλίας «Έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας EXE» είναι να προσελκύσει διακεκριµένους πανεπιστηµιακούς σε περιοχές που επιθυµούν να καταλάβουν µια θέση στο διεθνή χάρτη της έρευνας αιχµής. Η πρωτοβουλία για τις Έδρες ΕΧΕ θα ενισχύσει πανεπιστήµια και ερευνητικούς οργανισµούς που έχουν την έδρα τους σε περιφέρειες σύγκλισης, προκειµένου να επιτύχουν το επίπεδο ερευνητικής αριστείας που απαιτείται για να διασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι µπορούν να παρέχουν τις διευκολύνσεις και το περιβάλλον που απαιτούνται για έρευνα αριστείας, στο πλαίσιο του ΕΧΕ. Εφόσον επιλεγούν, τα ιδρύµατα θα δηµιουργήσουν Έδρες ΕΧΕ για διακεκριµένους πανεπιστηµιακούς που έχουν την ικανότητα να ανεβάσουν το επίπεδο και να προσελκύσουν περισσότερους ερευνητές υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονοµική ενίσχυση από άλλες πηγές, όπως χρηµατοδότηση της έρευνας από την Ε.Ε. ή τα περιφερειακά ταµεία. Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας «Έδρες ΕΧΕ» µε συνολικό προϋπολογισµό 12 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτήσει 5 Έδρες από τον προϋπολογισµό του τρέχοντος 7 ου ΠΠ - Ικανότητες, θέτοντας σε δοκιµαστική εφαρ- µογή την ιδέα. Εάν στεφθεί µε επιτυχία, η Επιτροπή θα προτείνει να χρηµατοδοτήσει έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό Εδρών ΕΧΕ στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», καταργώντας και τον γεωγραφικό περιορισµό των περιφερειών σύγκλισης. Χρηµατοδότηση έργων καινοτοµίας και εϖίδειξης στον τοµέα των Υδάτων καινοτοµίας έχουν καθορισθεί ως διατοµεακές προτεραιότητες που επηρεάζουν τις βασικές συνθήκες πλαίσιο, ευνοούν τις συνέργιες µεταξύ των επιµέρους δράσεων προτεραιότητας και διευκολύνουν όλες τις άλλες δράσεις. Η ΕΣΚ για τα ύδατα συνδέεται µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία τονίζει τη σηµασία της βιώσιµης διαχείρισης των υδάτων. Θα βασισθεί στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτο- µία, το οποίο εστιάζεται στην ενίσχυση των καινοτοµιών που µειώνουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις και στην κάλυψη του χάσµατος µεταξύ καινοτοµίας και αγοράς. 40 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτήσουν σχέδια καινοτο- µίας και επίδειξης στους τοµείς προτεραιότητας του τοµέα των υδάτων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 7 ου ΠΠ - Περιβάλλον, συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ. Επίσης, θα συγκροτηθούν οµάδες δράσης, στόχος των οποίων θα είναι η διαµόρφωση εργαλείων και µηχανισµών για την προώθηση των καινοτοµιών όσον αφορά τις πολιτικές και τις τεχνολογίες στον τοµέα των υδάτων. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα έχουν δυνατότητα µέχρι τις 4 Απριλίου 2013, να υποβάλλουν προτάσεις για έργα καινοτοµίας και επίδειξης, καθώς και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στις οµάδες δράσης του Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας.

4 ΣΕΛΙ Α 4 Πρωτοβουλία για Καινοτόµα Φάρµακα: ενίσχυση της ιατρικής έρευνας Η Πρωτοβουλία για Καινοτόµα Φάρµακα της Ε.Ε., η οποία αποτελεί µια συνεργασία µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών µεθόδων για τους ασθενείς, ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά σχέδια µε στόχο την αντιµετώπιση της µικροβιακής αντοχής και την εξέταση καλύτερων µεθόδων για την κατηγοριοποίηση των ασθενειών, καθώς και για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής τράπεζας πολυδύναµων βλαστικών κυττάρων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υπερνίκηση των ερευνητικών φραγµών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων, προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσµατικών φαρµάκων για τους ασθενείς. Η πρόσκληση περιλαµβάνει θεµατικές που καλύπτουν τις ακόλουθες βασικές ερευνητικές προτεραιότητες: Λοιµώδη νοσήµατα Φαρµακογενετική και Ταξινοµία των Ασθενειών Βλαστοκύτταρα για την Ανάπτυξη Φαρµάκων και Έλεγχος Τοξικότητας. Για την υποβολή και την αξιολόγηση των προτεινόµενων σχεδίων, θα ακολουθηθεί διαδικασία σε δυο στάδια (Πρώτο στάδιο: υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εύτερο στάδιο: υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων). Στην πρόσκληση, δικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικοί οργανισµοί ή άλλες οντότητες, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τους στόχους της πρόσκλησης στα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες συνδεδεµένες µε το 7 ο ΠΠ. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε 143,3 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόσκληση θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 19 Μαρτίου Πρόγραµµα Υγεία: ϖροτεραιότητες 2013 και νέες ϖροσκλήσεις Σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασίας 2013 του Προγράµµατος για την Υγεία, οι βασικές προτεραιότητες για το 2013 είναι: η ενεργός και υγιής γήρανση - εστίαση σε χρόνιες παθήσεις οι αποτελεσµατικοί τρόποι για επένδυση στον τοµέα της υγείας - υγεία του εργατικού δυναµικού τα δικαιώ- µατα και η ασφάλεια των ασθενών οι συµβουλές και τα δεδοµένα, ιδιαίτερα για βιώσιµα συστήµατα υγείας. Το πρόγραµµα εργασίας 2013 δίνει µεγαλύτερη έµφαση και προσφέρει περισσότερους πόρους για µια καλύτερα εστιασµένη συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Στις 20 εκεµβρίου 2012 ανακοινώθηκαν πέντε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριµένες ενέργειες µε τη µορφή Σχεδίων, Συνεδρίων, Επιδοτήσεις Λειτουργίας και Κοινές ράσεις. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 12,33 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω πρόσκληση επιδιώκει τη χρηµατοδότηση πολύ συγκεκριµένων σχεδίων στο πλαίσιο πέντε διαφορετικών θεµατικών τοµέων: Βελτίωση της πρόσβασης στην έγκαιρη διάγνωση του HIV/AIDS και την έγκαιρη αγωγή και περίθαλψη των πλέον ευπαθών οµάδων Αντιµετώπιση χρόνιων νόσων και προώθηση της υγιούς γήρανσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής Υποστήριξη προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την Ε- νεργό και Υγιή Γήρανση Πολιτικά δίκτυα συνεργασίας βάσει της οδηγίας 2011/24/Ε.Ε. Υποστήριξη σε ενηµερωτικό δίκτυο για το µεσοθηλίωµα. Το ποσό της χρηµατοδότησης για συνέδρια ανέρχεται σε ευρώ. Το ενδεικτικό ποσό για επιδοτήσεις λειτουργίας προς µη κυβερνητικούς οργανισµούς ή ειδικευ- µένα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της η- µόσιας Υγείας ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Προτάσεις για κοινά σχέδια θα λάβουν συνολική χρηµατοδότηση ύψους 13,8 εκατ. ευρώ. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για όλες τις παραπάνω προσκλήσεις θα είναι ανοικτή µέχρι τις 22 Μαρτίου Το ψηφιακό µέλλον της υγειονοµικής ϖερίθαλψης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε πρόγραµµα δράσης για την αντιµετώπιση των εµποδίων στη γενικευµένη χρήση ψηφιακών λύσεων στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Στόχος είναι να βελτιωθεί η υγειονοµική περίθαλψη προς όφελος των ασθενών και να µειωθούν οι δαπάνες µε τους ακόλουθους τρόπους: διασαφηνίζοντας τα πεδία όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση ασθενών και επαγγελµατιών του κλάδου υγείας και βελτιώνοντας τις δεξιότητες προωθώντας την προσωπική διαχείριση της υγείας των ασθενών εξασφαλίζοντας τη δωρεάν παροχή νοµικών συµβουλών σε νέες επιχειρήσεις στον τοµέα της ψηφιακής παροχής υ- πηρεσιών υγείας (ehealth). Η Επιτροπή επίσης δεσµεύεται να εκδώσει, έως το 2014, Πράσινη Βίβλο για την παροχή κινητών εφαρµογών υγείας (Mobile Health - mhealth), στην οποία θα εξετάζει θέµατα ποιότητας και διαφάνειας.

5 ΣΕΛΙ Α 5 Κατευθυντήριες γραµµές για βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια Στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο ϖέλαγος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε µια ισχυρότερη γαλάζια οικονοµία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 5 εκεµβρίου 2012 νέες κατευθυντήριες γραµ- µές ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερα ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την υδατοκαλλιέργεια είναι συµβατές µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. περί της φύσεως και ιδίως µε τις διατάξεις σχετικά µε το δίκτυο Natura Τονίζεται η σηµασία του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίµων και αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος του δικτύου Natura 2000 στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα. Οι κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάζουν το πλαίσιο της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη σε όρους άσκησης πολιτικής. Επανεξετάζουν τις δυνητικές επιπτώσεις που έχουν τα κύρια συστήµατα υδατοκαλλιέργειας στη φύση και την άγρια ζωή, µε ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους και στα εργαλεία µε σκοπό να τα αξιολογήσει υπό το πρίσµα των στόχων διατήρησης της φύσης στους τόπους του δικτύου. Στις κατευθυντήριες γραµµές εξηγείται πώς θα πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αυτοί για κάθε περίπτωση χωριστά και πώς µπορούν καλύτερα να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφεύγονται εντελώς. Παρουσιάζονται ορισµένες µελέτες περιπτώσεων, µε παραδείγµατα ορθής πρακτικής που δείχνουν πώς µπορεί η βιώσι- µη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας να είναι συµβατή µε την προστασία της φύσης ή πώς µπορεί να την ενισχύσει προσφέροντας κατάλληλα ενδιαιτήµατα για τα οποία υπάρχουν ήδη πολλοί χαρακτηρισµένοι τόποι. Το έγγραφο παρέχει ένα βήµα-προς-βήµα οδηγό για τις απαιτούµενες διαδικασίες αξιολόγησης µε παραδείγµατα και πρακτικές συστάσεις. Το όραµα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτοµίας, οικονοµικών ευκαιριών και ευηµερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν. Η νέα στρατηγική αναµένεται να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συµβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονοµίας στη θαλάσσια λεκάνη µέσω του συντονισµού µηχανισµών χρηµατοδότησης και υλοποίησης. Έχουν εντοπιστεί ορισµένοι τοµείς προτεραιότητας, όπως: Τόνωση της δηµιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας Αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού Βελτιστοποίηση των µεταφορικών συνδέσεων µε ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών Στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού, µε έµφαση στην καινοτοµία και τις κοινές στρατηγικές εµπορίας και τα κοινά προϊόντα ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικών ευκαιριών στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας Μείωση των απορριµµάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Η στρατηγική θα εφαρµοστεί το 2013 µέσω Σχεδίου ράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού µε τους εµπλεκόµενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί συνεπώς σε ισότιµη βάση όλα τα µέρη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να προτείνουν τη λήψη συγκεκρι- µένων µέτρων. Νέοι κανόνες για τη χρήση καθαρότερων ναυτιλιακών καυσίµων Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τα καύσιµα των πλοίων που άρχισαν να ισχύουν στις 17 εκεµβρίου 2012, αναµένεται να µειώσουν σηµαντικά την ατµοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η οδηγία 2012/33/ΕΕ βασίζεται στα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από το ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό ( ΝΟ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις της, µειώνεται προοδευτικά, µέχρι τον Ιανουάριο του 2020, η µέγιστη περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίµων σε θείο από 3,5% που είναι σήµερα σε 0,5%. Αντί των καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, τα πλοία µπορούν να επιλέξουν ισοδύναµες µεθόδους συµµόρφωσης, όπως συστήµατα καθαρισµού των καυσαερίων ή κινητήρες υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG). Τα υφιστάµενα µέσα της Ε.Ε. για τη χρηµατοδότηση των µεταφορών, όπως τα προγράµµατα Ε -Μ ( ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών) και Marco Polo, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχουν χρηµατοδοτική στήριξη σε «πράσινα» έργα ναυτιλιακού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Επιτροπή δροµολόγησε δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της χρήσης LNG ως ναυτιλιακού καυσίµου.

6 ΣΕΛΙ Α 6 Σχολικές συµϖράξεις για βελτίωση δεξιοτήτων µαθητών και εκϖαιδευτικών Μια νέα µελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο των συµπράξεων µεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες διαπίστωσε ότι οι µαθητές - ιδίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση - βελτίωσαν σηµαντικά τις δεξιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις γνώσεις πληροφορικής (ΤΠ) και ξένων γλωσσών. Επτά στα δέκα σχολεία δήλωσαν ότι οι συµπράξεις είχαν µεγάλο έως πολύ µεγάλο αντίκτυπο στην πολιτισµική συνείδηση και έκφραση των µαθητών καθώς και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συµπεριφοράς τους ως πολιτών. Ακολούθησαν οι δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (54%) και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (52%). Οι συµπράξεις χρηµατοδοτήθηκαν µέσω του προγράµµατος ανταλλαγών Comenius, που είναι το σχολικό ισοδύναµο του Erasmus. Η µελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι το σύστηµα ωφελεί τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η σύµπραξη µε ξένα σχολεία βελτίωσε τις γνώσεις τους σχετικά µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα, ενώ η διδακτική συνεργασία µε σχολεία του εξωτερικού βοήθησε στην ανάπτυξη στενότερων δεσµών τόσο εντός του σχολείου όσο και µε τις τοπικές αρχές. Οι συµπράξεις Comenius έχουν συγκριτικά µεγαλύτερο αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία της προσχολικής και της πρωτοβάθµιας βαθµίδας, λόγω του ότι είναι ευκολότερο να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί ολόκληρο το σχολείο και να ενσωµατώσει νέες ιδέες και δραστηριότητες στα προγράµµατα σε αυτές τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο αντίκτυπος στις δεξιότητες των µαθητών είναι µεγαλύτερος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε πολλά σχολεία σε αποµακρυσµένες περιοχές της Ε.Ε, οι συµπράξεις που χρηµατοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. είναι η µοναδική ευκαιρία για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα στο εξωτερικό. U-Multirank: Νέο σύστηµα ταξινόµησης ϖανεϖιστηµίων Πεντακόσια πανεπιστήµια απ όλη την Ευρώπη αναµένεται να συµµετάσχουν στη νέα διεθνή ταξινόµηση πανεπιστηµίων που καθιερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε στις 17 εκεµβρίου Η νέα κατάταξη U-Multirank θα διαφέρει από τις υπάρχουσες ταξινο- µήσεις και θα βαθµολογεί τα πανεπιστήµια βάσει ενός ευρύτερου φάσµατος συντελεστών επίδοσης, µε στόχο να παρέχεται µια περισσότερο ρεαλιστική και φιλική προς το χρήστη εικόνα του τι προσφέρουν τα πανεπιστήµια. Η νέα «πολυδιάστατη» ταξινόµηση θα βαθµολογεί τα πανεπιστήµια σε πέντε χωριστούς τοµείς: ερευνητικό κύρος, ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης, διεθνής προσανατολισµός, επιτυχία στη µεταφορά γνώσεων (π.χ. συµπράξεις µε τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των νεοσύστατων) και περιφερειακή συµµετοχή. Καλούνται τα πανεπιστήµια να εγγραφούν για τη νέα ταξινόµηση το πρώτο εξάµηνο του 2013, τα πρώτα αποτελέσµατα της οποίας θα ανακοινωθούν στις αρχές του Η Επιτροπή αποσκοπεί στο να προσελκύσει ένα ευρύ φάσµα πανεπιστηµίων για να συµ- µετάσχουν στην πρώτη φάση, ενώ το σύστηµα θα είναι ανοιχτό για συµµετοχή και άλλων σε µεταγενέστερη φάση. Η κατάταξη U-Multirank θα επιτρέψει επίσης σε µεµονωµένα άτοµα να επιλέξουν και να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους για την κατάρτιση δικών τους και προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους ταξινοµήσεων. Η κατάταξη U-Multirank θα παρουσιαστεί επίσηµα σε συνέδριο που θα γίνει στις Ιανουαρίου 2013 στο ουβλίνο, υπό την Ιρλανδική Προεδρία της Ε.Ε. Tempus IV 6 η ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων Ανακοινώθηκε η 6 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus IV για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω της διεθνούς πανεπιστηµιακής συνεργασίας. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να στηρίξει τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Ε.E. και να προωθήσει τη θεσµική συνεργασία εστιάζοντας στη µεταρρύθµιση και στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους. Τα δύο κύρια µέσα συνεργασίας είναι: 1. Κοινά σχέδια: σχέδια µε ανιούσα προσέγγιση που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση σε θεσµικό (πανεπιστηµιακό) επίπεδο. 2. ιαρθρωτικά µέτρα: σχέδια που επιδιώκουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε χώρες εταίρους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειάς τους και στην αύξηση της εθελοντικής σύγκλισής τους µε τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα δοθεί χρηµατοδότηση σε εθνικά και σε πολυ-κρατικά σχέδια. Επιλέξιµα είναι νοµικά πρόσωπα νοµίµως συσταθέντα εδώ και τουλάχιστον 5 έτη στην Ε.Ε. ή στις χώρες εταίρους του προγράµµατος Tempus. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο πρόγραµµα είναι η κατοχή του Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus. Ο συνολικός προϋπολογισµός υπολογίζεται σε 129,8 εκατ. ευρώ και η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή µέχρι τις 26 Μαρτίου

7 ΣΕΛΙ Α 7 Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 7 εκεµβρίου 2012 το Πανόρα- µα εξιοτήτων της Ε.Ε. Το είναι ένας δικτυακός τόπος που παρουσιάζει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Αντλώντας στοιχεία από δεδοµένα και προβλέψεις που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ε.Ε όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, το Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. θα επισηµαίνει τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα επαγγέλµατα καθώς και τα κυριότερα επαγγέλµατα που εµφανίζουν υψηλό αριθµό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ε.Ε., παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες ανά τοµέα, ανά επάγγελµα και ανά χώρα. Περιλαµβάνει, επίσης, αναλυτικές επισηµάνσεις που εστιάζονται σε τάσεις ως προς επαγγέλµατα καθώς επίσης και αναφορικά µε συγκεκριµένους τοµείς ή µε εγκάρσιες δεξιότητες προβλέψεις σε τοµεακό επίπεδο και συγκεκριµένες ανάγκες σε δεξιότητες καθώς και αναντιστοιχίες κατάλογο υφιστάµενων πηγών πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Το Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. δείχνει ότι τα επαγγέλµατα µε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ε.Ε. σήµερα είναι εκείνα των επαγγελµατιών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και του τοµέα πωλήσεων. Άλλες ελλείψεις που αναφέρθηκαν αφορούν συχνότερα βιολόγους, ιατρούς και συναφή επιστηµονικά επαγγέλµατα, νοσηλευτές, επαγγελµατίες του κλάδου υπολογιστών ΤΠΕ και µηχανικούς. Tο Πανόραµα εξιοτήτων της Ε.Ε. θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Αυτή η πρώτη εκδοχή του πανοράµατος απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους διαµόρφωσης πολιτικής, ερευνητές, υπηρεσίες διαµεσολάβησης και επαγγελµατίες. Επιτρέπει την σε βάθος ανάλυση και την ανάπτυξη πολιτικής βασισµένης σε πραγµατικά δεδοµένα στους τοµείς του σχεδιασµού της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και την ανάπτυξη στοχευµένων µέτρων για την αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας. έσµη µέτρων για την αντιµετώϖιση των υψηλών ϖοσοστών ανεργίας Το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει υπερβεί το 25% σε 13 κράτη µέλη. Περισσότερο από το 30% των ανέργων νέων κάτω των 25 ήταν άνεργοι για περισσότερους από 12 µήνες 1,6 εκατ. το 2011, έναντι 0,9 εκατ. το Συνολικά το ποσοστό απασχόλησης των νέων µειώθηκε κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες µονάδες κατά τα τελευταία τέσσερα έτη τριπλάσιο από εκείνο των ενηλίκων. Οι πιθανότητες για ένα νέο άνεργο άτοµο να βρει θέση εργασίας είναι χαµηλές: Μόνο το 29,7% των ατόµων ηλικίας ετών που ήταν άνεργοι το 2010 βρήκε δουλειά το 2011, δηλαδή µείωση κατά σχεδόν 10% σε τρία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 5 εκεµβρίου 2012, µέτρα για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισµό, παρέχοντας στους νέους θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση. Η δέσµη µέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση των νέων περιλαµβάνει την πρόταση σύστασης προς τα κράτη µέλη σχετικά µε την καθιέρωση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» για να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους νέους έως την ηλικία των 25 ετών θα προσφέρεται µια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης, καθώς και πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων µηνών από την ολοκλήρωση του επίσηµου προγράµµατος σπουδών ή από την απώλεια θέσης εργασίας. Η προτεινόµενη σύσταση καλεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παρέµβαση των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων εταίρων για τη στήριξη των νέων, να λάβουν υποστηρικτικά µέτρα για να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στον κόσµο της εργασίας, καθώς και να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και άλλων διαρθρωτικών ταµείων για το σκοπό αυτό. Για να διευκολύνει την µετάβαση από την εκπαίδευση στον κόσµο της εργασίας, η δέσµη αυτή δροµολογεί, επίσης, διαβούλευση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά µε ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία υ- ψηλής ποιότητας υπό ασφαλείς συνθήκες. Επιπλέον, η Επιτροπή εξαγγέλλει τη θέσπιση µιας Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για θέσεις µαθητείας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά προγραµµάτων αυτών και προτείνει τρόπους για τη µείωση των εµποδίων στην κινητικότητα των νέων.

8 ΣΕΛΙ Α 8 Νέες ψηφιακές ϖροτεραιότητες για το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18 εκεµβρίου 2012 επτά νέες προτεραιότητες για την ψηφιακή οικονοµία και την κοινωνία. Η ψηφιακή οικονοµία αναπτύσσεται µε επταπλάσιο ρυθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη οικονοµία, αλλά αυτό το δυναµικό αναστέλλεται σήµερα ε- ξαιτίας ενός αποσπασµατικού πανευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής. Οι νέες προτεραιότητες καθορίστηκαν έπειτα από συνολική ανασκόπηση της πολιτικής και αναδεικνύουν εκ νέου τα πιο µετασχηµατιστικά στοιχεία του αρχικού «Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη», από το Προσβασιµότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δηµόσιου τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε στις 3 εκεµβρίου 2012, τη ιεθνή Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, νέους κανόνες σχετικά µε την προσβασιµότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η υποχρεωτική εφαρµογή της προσβασιµότητας θα αφορά βασικές δηµόσιες υπηρεσίες όπως η κοινωνική ασφάλιση και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την υγεία, την αναζήτηση εργασίας, αιτήσεις εγγραφής στο πανεπιστήµιο και έκδοση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών. Οι προτεινόµενοι νέοι κανόνες θα διευκρινίζουν τι σηµαίνει προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό (τεχνικές προδιαγραφές, µεθοδολογία αξιολόγησης, υποβολή εκθέσεων, δοκιµές από τα κάτω προς τα επάνω), ενώ οι κυβερνήσεις θα ενθαρρύνονται να εφαρµόζουν τους κανόνες σε όλες τις υπηρεσίες. Βασικοί ωφεληµένοι θα είναι 80 εκατοµµύρια πολίτες της Ευρώπης µε ειδικές ανάγκες και 87 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ηλικίας άνω των 65 ετών. Για παράδειγµα, άτοµα µε προβλήµατα όρασης θα µπορούν να ακούν την περιγραφή των εικόνων όταν χρησιµοποιούν πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης, όσοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής θα βλέπουν γραπτές λεζάντες για αρχεία ήχου, ενώ θα καταστεί δυνατή η διερεύνηση όλων των τµηµάτων ενός ιστότοπου µέσω πληκτρολογίου, καθώς και µε το ποντίκι του υπολογιστή. Τα κράτη µέλη θα πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 2014 να έχουν θέσει σε ισχύ εθνικούς κανόνες και κανονισµούς. Προειδοϖοιήσεις για καταχρηστικούς όρους στις ηλεκτρονικές αγορές Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 6 εκεµβρίου 2012 τα αποτελέσµατα ενός ε- λέγχου σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά µε τους δικτυακούς τόπους που πωλούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, βίντεο και µουσική τα ο- ποία µπορούν να µεταφορτωθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητή ηλεκτρονική συσκευή. Από τον έλεγχο καταδεικνύεται ότι το 75% των εν λόγω δικτυακών τόπων δεν φαίνεται να πληρούν τους κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό είναι ακόµη πιο ανησυχητικό όταν τα προϊόντα απευθύνονται σε ευάλωτους καταναλωτές, π.χ. στα παιδιά. Η πλήρης εφαρµογή του παρόντος επικαιροποιηµένου Ψηφιακού Θεµατολογίου θα αυξήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 5%, µέσα στην επόµενη οκταετία, µε την αύξηση των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τη βελτίωση του επιπέδου των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του εργασιακού δυναµικού, τη διευκόλυνση της καινοτοµίας στο δηµόσιο τοµέα και την αναµόρφωση του πλαισίου των συνθηκών που διέπουν τη διαδικτυακή οικονοµία. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, εάν δεν αναληφθεί δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έως και ένα εκατοµµύριο ψηφιακές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να παραµείνουν κενές µέχρι το 2015, ενώ από την κατασκευή των υποδοµών θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 1,2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Μακροπρόθεσµα, ο αριθµός αυτός θα µπορούσε να ανέλθει στα 3,8 εκατοµµύρια νέες θέσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Οι νέες προτεραιότητες είναι: ηµιουργία νέου και σταθερού ευρυζωνικού κανονιστικού περιβάλλοντος Νέες δηµόσιες υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών µέσω του «Connecting Europe Facility» Έναρξη µεγάλου συνασπισµού για ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας Πρόταση ενωσιακής στρατηγικής και οδηγίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Επικαιροποίηση του ενωσιακού πλαισίου για τα δικαιώµατα δηµιουργού Επιτάχυνση του υπολογιστικού νέφους µέσω αγοραστικής αξίας του δηµόσιου τοµέα ροµολόγηση νέας βιοµηχανικής στρατηγικής στην ηλεκτρονική. Τα κύρια προβλήµατα είναι: οι καταχρηστικές ρήτρες: οι όροι της σύµβασης πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και να µην είναι καταχρηστικοί το δικαίωµα υπαναχώρησης: το τηλεφορτωθέν προϊόν δεν µπορεί να επιστραφεί η απουσία πληροφόρησης σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εµπόρου δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε γεωγραφικούς περιορισµούς παιχνίδια που διαφηµίζονται ως «δωρεάν» απαιτούν συχνά κάποια πληρωµή σε µεταγενέστερο στάδιο.

9 ΣΕΛΙ Α 9 Καταλληλότητα της Νοµοθεσίας της Ε.Ε. Σε µια προσπάθεια να διευκολύνει και να µειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους και για τους πολίτες να επωφελούνται από την ε- νιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 12 εκεµβρίου 2012 µια σηµαντική δέσµη µέτρων για την ενίσχυση και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και τη διασφάλιση της «Καταλληλότητας της Νοµοθεσίας» της Ε.Ε. Η δέσµη µέτρων περιλαµβάνει ένα νέο πρόγραµµα για την περικοπή κάθε περιττού ρυθµιστικού κόστους σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακοίνωση σχετικά µε την καταλληλόλητα της νοµοθεσίας της Ε.Ε. προβαίνει σε απολογισµό της προόδου που έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα κατά την εφαρµογή του θεµατολογίου της Επιτροπής για «έξυπνη νοµοθεσία», ενώ συγκεκρι- µένα υπογραµµίζει: Ένα νέο πρόγραµµα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας (REFIT) για να προσδιορίζονται συστηµατικά και να εκτελούνται µε διαφανή τρόπο οι πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση του ρυθµιστικού κόστους και σε απλούστευση. Τη συνέχεια του προγράµµατος δράσης για τη µείωση του διοικητικού φόρτου (ABRplus), ώστε να διασφαλιστεί ότι αποφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ στα κράτη µέλη. Βελτιωµένα εργαλεία για την κανονιστική διαχείριση: συνεχής βελτίωση των αξιολογήσεων του αντίκτυπου πιο σφαιρικές και κριτικές αξιολογήσεις, σταθερά ενταγµένες στη διαδικασία πολιτικής, βελτιωµένες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη και µεγαλύτερη στήριξη της εφαρµογής. Εκσυγχρονισµός εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 εκεµβρίου 2012 Σχέδιο ράσης στο οποίο περιγράφονται οι µελλοντικές πρωτοβουλίες στους τοµείς του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και βιώσιµες, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη µακροπρόθεσµη ενεργό συµµετοχή των µετόχων µε την αύξηση του επιπέδου της διαφάνειας µεταξύ των εταιρειών και των µετόχων τους και απλουστεύοντας τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή εντόπισε άξονες δράσης που έχουν καίρια σηµασία ενόψει της θέσπισης σύγχρονων νο- µοθετικών κειµένων για βιώσιµες και ανταγωνιστικές εταιρείες, όπως: αύξηση του επιπέδου διαφάνειας µεταξύ των εταιρειών και των µετόχων πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της µακροπρόθεσµης δέσµευσης των µετόχων πρωτοβουλίες στον τοµέα του εταιρικού δικαίου µε στόχο την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Στο Σχέδιο ράσης προβλέπεται η συγχώνευση όλων των σηµαντικών οδηγιών για το εταιρικό δίκαιο σε ενιαίο µέσο, καθιστώντας το εταιρικό δίκαιο της Ε.Ε. πιο προσιτό και περιορίζοντας τον κίνδυνο αναντιστοιχιών. Τιµολόγηση ασφαλιστικών ϖροϊόντων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου Βάσει των νέων κανόνων που τέθηκαν σε ισχύ στις 20 εκεµβρίου 2012, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη οφείλουν να επιβάλλουν τις ίδιες τιµές στις γυναίκες και τους άνδρες για τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς την άσκηση διακρίσεων λόγω φύλου. Οι αλλαγές επήλθαν αφού το ικαστήριο της Ε.Ε αποφάσισε ότι η εφαρµογή διαφορετικών ασφαλίστρων για άνδρες και γυναίκες συνιστούσε διάκριση αποκλειστικά λόγω φύλου και δεν συµβιβάζεται µε την αρχή τιµολόγησης ανεξαρτήτως φύλου που περιλαµβάνεται στη νοµοθεσία της Ε.Ε. για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ε.Ε. Πρόταση για εκσυγχρονισµό των κανόνων ϖερί αφερεγγυότητας «Σανίδα σωτηρίας» για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονοµική κρίση θα αποτελέσει η νέα πρόταση που παρουσιάστηκε στις 12 εκεµβρίου 2012 από την Επιτροπή για τον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά µε τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δοθεί µια «δεύτερη ευκαιρία» σε κατά τα άλλα βιώσι- µες επιχειρήσεις. Με την αναθεώρηση των κανόνων θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου µε σαφείς κανόνες που καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία, εξασφαλίζοντας ότι όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιµέτωπος µε διαδικασίες αφερεγγυότητας σε περισσότερα κράτη µέλη, θα υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων που χειρίζονται τις διάφορες διαδικασίες.

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ nd International Conference on Media Ethics 5th International Conference & Exhibition on Decommissioning Challenges, Industrial Reality and Prospects https://www.sfen.fr/avignon2013/conference-organization#conference Format 3rd International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering 15th International Neuroscience Winter Conference Water & Environment 2013: CIWEM's Annual Conference European Biomass to Power EUROMATH European Student Conference in Mathematics 3rd International Conference on Microgeneration and Related Technologies NEV2013 Workshop on Nitrogen, Environment and Vegetables 12th International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Management Conference on Innovation in Tourism and Hospitality - CIT th European Conference on Sustainable Cities & Towns Your Europe, Your Say nd International Conference on Food and Environment 7th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health Energy Storage World Forum 9th elearning and Software for Education Conference - else InPact International Psychological Applications Conference and Trends 3-5 Απριλίου Σεβίλλη, Ισπανία 7-11 Απριλίου Avignon, Γαλλία 9-11 Απριλίου Gran Canaria, Ισπανία 9-13 Απριλίου Sölden, Αυστρία Απριλίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο Απριλίου Κρακοβία, Πολωνία Απριλίου Γκέτεµποργκ, Σουηδία Απριλίου Νάπολη, Ιταλία Απριλίου Τορίνο, Ιταλία Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Valencia-Benidorm, Ισπανία Απριλίου Γενεύη, Ελβετία Απριλίου Βρυξέλες, Βέλγιο Απριλίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Απριλίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Απριλίου Βερολίνο, Γερµανία Απριλίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Απριλίου Μαδρίτη, Ισπανία

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2013) 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science 1st International Congress on Energy & Environment: bringing together Economics and Engineering 3rd International Conference on Bio-Sensing Technology 2nd International Conference on Materials for Energy EnMat II 6th International Barcelona Conference on Higher Education 2nd International Scientific Conference Tourism in South and Eastern Europe (ToSEE): Crisis - a challenge of sustainable tourism development? ERASMUS Congress and Exhibition ERACON European Career Guidance Conference - CAREER-EU International Conference on Marketing & Consumer Behaviour 4th International Conference on Advances in Computer Engineering - ACE th International Conference on Food Engineering and Biotechnology ICFEB European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 7th International Conference on Sustainable Water Resources Management 10th International Symposium on Power of Green Energy 10th HSTAM (Hellenic Society for Theoretical and Applied Mechanics) International Congress on Mechanics University-Industry Interaction Conference on Challenges and solutions for fostering entrepreneurial universities and collaborative innovation 19th International Conference on Urban Transport and the Environment SEE Solar South-East European Solar PV & Thermal Exhibition 6-8 Μαΐου Aachen, Γερµανία 8-10 Μαΐου Aachen, Γερµανία 9-10 Μαΐου Πόρτο, Πορτογαλία Μαΐου Βαρκελώνη, Ισπανία Μαΐου Karlsruhe, Γερµανία Μαΐου Βαρκελώνη, Ισπανία Μαΐου Opatija, Κροατία Μαΐου Poznan, Πολωνία Μαΐου Poznan, Πολωνία Μαΐου Πόρτο, Πορτογαλία Μαΐου Άµστερνταµ, Ολλανδία Μαΐου Κοπεγχάγη, ανία Μαΐου Μιλάνο, Ιταλία Μαΐου New Forest, Ηνωµένο Βασίλειο Μαΐου Toruń, Πολωνία Μαΐου Κρήτη, Ελλάδα Μαΐου Άµστερνταµ, Ολλανδία Μαΐου Κως, Ελλάδα Μαΐου Σόφια, Βουλγαρία

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ International Conference on Computer and Business Management (ICCBM 2013) END International Conference on Education and New Developments 3rd International Conference on Energy Process Engineering: Transition to Renewable Energy Systems 21th European Biomass Conference and Exhibition 6th International Conference on Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation ICCS 2013: International Conference on Computational Science 14th International Congress of the International Federation of Psychiatric Epidemiology Conference Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2013) 22nd International Symposium Ecology and Safety th International Workshop on Computational Systems Biology NanoBioEurope LuWQ Ιnternational Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality: Reducing Effects of Agriculture Velo-city 2013 Vienna. The Sound of Cycling - Urban Cycling Cultures The Future of Education rd International Conference Waters in Sensitive & Protected Areas AEBIOM European Bioenergy Conference th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development 53rd International Neuropsychiatric Pula Congress 2nd International Conference - Energy & Meteorology 1-2 Ιουνίου Παρίσι, Γαλλία 1-3 Ιουνίου Λισαβόνα, Πορτογαλία 3-6 Ιουνίου Φρανκφούρτη, Γερµανία 3-7 Ιουνίου Κοπεγχάγη, ανία 4-6 Ιουνίου Σιένα, Ιταλία 5-7 Ιουνίου Βαρκελώνη, Ισπανία 5-8 Ιουνίου Leipzig, Γερµανία 7-8 Ιουνίου Guarda, Πορτογαλία 7-11 Ιουνίου Burgas, Βουλγαρία Ιουνίου Tampere, Φινλανδία Ιουνίου Τουλούζη, Γαλλία Ιουνίου Χάγη, Ολλανδία Ιουνίου Βιέννη, Αυστρία Ιουνίου Φλωρεντία, Ιταλία Ιουνίου Ζάγκρεµπ, Κροατία Ιουνίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιουνίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Ιουνίου Pula, Κροατία Ιουνίου Τουλούζη, Γαλλία

13 ΣΕΛΙ Α 1 3 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

14 ΣΕΛΙ Α 1 4 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Λεωνίδας Αντωνίου Προϊστάµενος Τοµέα Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2014 Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα