MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης"

Transcript

1 Σελίδα : 1 / 11 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α. Χημική περιγραφή : : : Αρ. CAS : Αρ. Ε.Ε. : Αρ. ευρετηρίου :--- Αριθμός καταχώρισης : Χημικός τύπος : N2O 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Χρήσεις που αντενδείκνυνται 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προσδιορισμός εταιρείας Διεύθυνση (ειδικευμένο πρόσωπο) : Ιατρικές εφαρμογές. Αέριο ελέγχου / Αέριο βαθμονόμησης. Χρήση στο εργαστήριο. Χημική αντίδραση /σύνθεση. προωθητικό (αεροζόλ) Χρήση στην παρασκευή ηλεκτρονικών/φωτοβολταϊκών στοιχείων. Βιομηχανικό και επαγγελματικό. Πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου πριν τη χρήση. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες χρήσης. : Μην εισπνέετε το προϊόν επίτηδες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας. : SOL HELLAS S.A. 74, Dragatsaniou str Piraeus Greece : 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας : +30 (0) ανάγκης

2 Σελίδα : 2 / 11 ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κλάση κινδύνου και κατηγορία - EΚ 1272/2008 (CLP) Φυσικοι κινδυνοι : Οξειδωτικά αέρια - Κατηγορία 1 - Κίνδυνος - (CLP : Ox. Gas 1) - H270 Αέρια υπό πίεση - Υγροποιημένα αέρια - - Προσοχή - (CLP : Press. Gas Liq.) - H280 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον 67/548 ΕΚ ή 1999/45 ΕΚ Στοιχεία επισήμανσης : O; R8 Κανονισμός επισήμανσης ΕΚ 1272/2008 (CLP) εικονογράμματα κινδύνου εικονογράμματα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη Δήλωση επικινδυνότητας Δεν περιέχεται στο παράρτημα VΙ. Mœ M«: GHS03 - GHS04 : Κίνδυνος : H270 - Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά οξειδωτικό. H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. Δήλωση προφύλαξης - Πρόληψη : P244 - Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα. P220 - Μακριά από καύσιµα υλικά. - Ανταπόκριση : P370+P376 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. - Αποθήκευση : P403 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο Άλλοι κίνδυνοι : Προκαλεί ασφυξία σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα από κρύο / κρυοπαγήματα. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσία / 3.2. Παρασκεύασμα Ουσία. Αρ. CAS Ονομασία συστατικού Περιεχόμενα Αρ. Ε.Ε. (DSD) (CLP) Αρ. ευρετηρίου : 100 % O; R8 Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas Liq. (H280) Δεν περιέχει άλλα συστατικά ή ακαθαρσίες που μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη του προϊόντος. * 1: Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV / V του REACh, εξαιρείται από την καταχώριση. * 2: Η προθεσμία καταχώρισης δεν έχει λήξει. * 3: Δεν απαιτείται καταχώριση: η ουσία παρασκευάζεται ή εισάγεται σε ποσότητες < 1 τόνου /έτος. Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου δείτε το κεφάλαιο 16. Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου δείτε το κεφάλαιο 16.

3 Σελίδα : 3 / 11 ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών - Εισπνοή : Μεταφέρατε το θύμα σε ασφαλή περιοχή φορώντας αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Κρατείστε το θύμα ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε γιατρό. Κάνετε τεχνητή αναπνοή άν σταματήσει να αναπνέει. - Επαφή με το δέρμα : Για διαρροή υγρού - ξεπλύνατε με νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Σε περίπτωση κρυοπαγήματος ψεκάστε με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βάλτε έναν αποστειρωμένο επίδεσμο.αναζητείστε ιατρική βοήθεια. - Επαφή με τα μάτια : Αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. - Κατάποση : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανή οδός έκθεσης Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες : Σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια συνείδησης/προσανοτολισμού. Το θύμα μπορεί να μην έχει επίγνωση της ασφυξίας. Σε μικρές συγκεντρώσεις μπορεί να έχει ναρκωτική επίδραση. Τα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν ζαλάδα, πονοκέφαλο, ναυτία και απώλεια του προσανοτολισμού Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας : Κανένα. ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα - Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Ψεκάστε με νερό ή με ομίχλη νερού. - Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Μην χρησιμοποιείτε πίδακα νερού για το σβήσιμο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ειδικοί κίνδυνοι επικίνδυνα προϊόντα καύσης 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ιδιαίτερες μέθοδοι Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες : Η έκθεση σε πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε ρηξη/έκρηξη τα δοχεία που το περιέχουν. Προωθεί την καύση. : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η θερμική του διάσπαση μπορεί να οδηγήσει στις ακόλουθες τοξικές ή/και διαβρωτικές αναθυμιάσεις: Μονοξείδιο του Αζώτου/Διοξείδιο του Αζώτου. : Μετακινείστε τους περιέκτες μακριά από την πυρκαϊά, εάν αυτό είναι δυνατόν να γίνει με ασφάλεια. Εάν είναι δυνατόν σταματήστε τη ροή του προϊόντος. Συντονίστε τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Η έκθεση στη φωτιά μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη των συσκευασιών αερίων. Ψύξετε τις επαπειλούμενες συσκευασίες με πίδακα νερού από προστατευμένη θέση. Μην αδειάζετε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης στην αποχέτευση. Χρησιμοποιείστε ψεκασμό με νερό ή ομίχλη νερού για να καταπέσουν ου καπνοί της φωτιάς αν είναι δυνατόν. : Χρησιμοποιείστε αεροστεγή ρουχισμό προστασίας για χημικά σε συνδυασμό με ατομική αναπνευστική συσκευή. ΕΝ 943-2: Προστατευτικός ρουχισμός από υγρά και αέρια χημικά, αεροζόλ και στερεά σωματίδια. Αεροστεγείς φόρμες προστασίας από χημικά για τις ομάδες επείγουσας επέμβασης. Πρότυπο ΕΝ αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα με μάσκα προσώπου.

4 Σελίδα : 4 / 11 ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Ασφαλής χρήση του προϊόντος Ασφαλής μεταχείριση του περιέκτη του αερίου : Προσπαθήστε να σταματήσετε τη διαρροή του αερίου. Παρακολουθείτε την συγκέντρωση του προϊόντος που ελευθερώθηκε. Φορέστε ατομική αναπνευστική συσκευή όταν εισέλθετε στην περιοχή εκτός και εάν ο αέρας αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής. Εκκενώστε την περιοχή. Εξασφαλίστε τον απαιτούμενο εξαερισμό. Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποτρέψτε την είσοδό του σε υπονόμους, υπόγεια και ορύγματα, ή οποιοδήποτε μέρος όπου η συσσώρευσή του μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ενεργήστε σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σταθείτε σε προσήνεμο μέρος. : Προσπαθήστε να σταματήσετε τη διαρροή του αερίου. : Εξαερίστε την περιοχή. : Δείτε επίσης τα τμήματα 8 και 13. : Μόνο τα έμπειρα και σωστά καθοδηγημένα πρόσωπα θα πρέπει να χειρίζονται τα πεπιεσμένα αέρια. Η ουσία πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με κανόνες ασφαλείας και βιομηχανικής υγιεινής. Χρησιμοποιείστε μόνο τον εξοπλισμό που είναι ειδικά καθορισμένος για αυτό το προϊόν, την πίεση παροχής του και τη θερμοκρασία του. Εάν υπάρχει αμφιβολία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μη χρησιμοποιείτε λάδι ή γράσσο. Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του προϊόντος. Κρατήστε το υλικό καθαρό από λάδι και γράσσο. Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό δίκτυο του αερίου ελέγχεται περιοδικά για διαρροές, πριν από τη χρήση. Αποφύγετε της επιστροφή νερού, οξέων και αλκαλίων. Σκεφθείτε αν χρειάζονται ασφαλιστικά πίεσης στις εγκαταστάσεις αερίων. Θερμοκρασίες πάνω από 150 C (300 F) πρέπει να αποφεύγονται με κάθε διαθέσιμο τρόπο, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα εκρηκτικής αποσύνθεσης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες σε άμεση επαφή με το, όπως κάνετε και για χρήση Οξυγόνου. Οι αντλίες που μεταγγίζουν πρέπει να έχουν σύστημα σταματήματος ώστε να μην λειτουργούν εν κενώ. Χρησιμοποιήστε αυτοπεριοριζόμενες θερμαντικές διατάξεις. Η άμεση επαφή με ηλεκτρικες αντιστασεις εμβάπτισης δεν επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση δείτε τον οδηγό της EIGA Doc 176 ""Κώδικας πρακτικής για τον χειρισμό και την αποθήκευση του Πρωτοξειδίου του Αζώτου"" που μπορείτε να το κατεβάσετε από το και συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Μην αναπνέετε το αέριο. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στην ατμόσφαιρα. : Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χειρισμού που δίνονται από τον προμηθευτή. Ανοίξτε το κλείστρο αργά για να αποφύγετε απότομη αύξηση της πίεσης. Εμποδίστε την αναστροφή της ροής προς το εσωτερικό του δοχείου. Προστατέψτε τις φιάλες από φυσικές ζημίες: να μην πέσουν, κυλίσουν, γλυστρίσουν ή πέσουν.

5 Σελίδα : 5 / 11 ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση (συνεχίζεται) Όταν μετακινείτε τις φιάλες, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, χρησιμοποιείστε ένα καρότσι κατάλληλα σχεδιασμένο για να μεταφέρει φιάλες. Αφήστε τα καπάκια προστασίας των κλείστρων στη θέση τους, μέχρις ότου η φιάλη έχει στερεωθεί στον τοίχο ή στον πάγκο ή σε ειδική θέση και είναι έτοιμη για χρήση. Εάν ο χρήστης έχει προβλήματα με το κλείστρο της φιάλης, πρέπει να σταματήσει την παροχή και να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τα κλείστρα των φιαλών ή τα ασφαλιστικά συστήματα. Αναφέρατε αμέσως στον προμηθευτή σας τυχόν κατεστραμμένα κλείστρα. Κρατείστε τις εξόδους των κλείστρων καθαρές και απηλλαγμένες από σκόνες και ειδικά νερό και λάδια. Βάλτε πάλι στη θέση τους τις τάπες στις εξόδους των κλείστρων και τα καπάκια των φιαλών μόλις αποσυνδέσετε τη φιάλη από τον εξοπλισμό. Κλείνετε το κλείστρο της φιάλης μετά από κάθε χρήση και όταν αδειάσει, ακόμη και αν είναι συνδεδεμένη με κάποιο μηχάνημα. Μην επιχειρήσετε ποτέ να μεταγγίσετε αέρια από μια φιάλη σε άλλη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φλόγα ή ηλεκτρικές θερμάστρες για να ανεβάσετε την πίεση στη φιάλη. Μην απομακρύνετε ή καταστρέψετε τις επικέττες που έχει τοποθετήσει ο προμηθευτής για την αναγνώριση των περιεχομένων της φιάλης Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις : Φυλάξτε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο με θερμοκρασία κάτω από 50 C. Αποθηκεύστε το μακριά από εύφλεκτα αέρια και άλλα εύφλεκτα υλικά. Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση και να στερεώνονται ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους. Οι αποθηκευμένες φιάλες πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για τη γενική τους κατάσταση και για διαρροές. Τα καπάκια προστασίας των κλείστρων πρέπει να είναι τοποθετημένα. Αποθηκεύετε τις φιάλες σε μέρος που δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαιάς και μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς και την τοπική νομοθεσία σχετικά με την αποθήκευση των φιαλών. Οι φιάλες δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες που ευνοούν τη διάβρωση. Μακριά από καύσιµα υλικά. : Κανένα. ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου τιμή DNEL χωρίς επίπτωση (εργάτες). : εισπνοή - μακροχρόνια (συστημική) [mg/m3]. : 183 PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση που δεν έχει επίπτωση. : Δεν υπάρχουν δεδομένα Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι. : Συστήματα υπό πίεση πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για διαρροές. Βεβαιωθείτε ότι η έκθεση είναι κάτω από τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια. Ανιχνευτές αερίων πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν μπορεί να απελευθερωθούν οξειδωτικά αέρια. Εξασφαλίστε τον απαραίτητο γενικό και τοπικό εξαερισμό. Σκεφθείτε αν απαιτείται η έκδοση άδειας εργασίας (π.χ. για συντήρηση) Προσωπικός προστατευτικός : Πρέπει να γίνει μελέτη εκτίμησης κινδύνου για κάθε περιοχή εργασίας για να εκτιμήσει τους εξοπλισμός κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος και να επιλέξει τα μέσα προσωπικής προστασίας που είναι τα κατάλληλα με συτούς. Οι παρακάτω συστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη:

6 Σελίδα : 6 / 11 ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία (συνεχίζεται) Πρέπει να επιλέγεται προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός συμμορφούμενος με τα πρότυπα EN/ISO. Προστασία για τα μάτια / το : Φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία. πρόσωπο. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας όταν γίνεται μετάγγιση ή αποσύνδεση σωλήνων μετάγγισης. Πρότυπο ΕΝ Προσωπική προστασία ματιών. Προστασία για το δέρμα - Προστασία για τα χέρια : Φορέστε γάντια ασφαλείας όταν χειρίζεσθε περιέκτες αερίων. Πρότυπο ΕΝ Προστατευτικά γάντια από τον μηχανικό κίνδυνο. - Άλλα. : Σκεφθείτε τη χρήση ρουχισμού ασφαλείας που αντιστέκεται στη φωτιά. Πρότυπο ΕΝ ISO Υλικά περιορισμού εξάπλωσης φλόγας. Φορέστε υποδήματα ασφαλείας όταν χειρίζεσθε περιέκτες αερίων. Πρότυπο ΕΝ ISO Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός - Υποδήματα ασφαλείας. Προστασία για την αναπνοή : Καμμία απαραίτητη. Θερμικοί κίνδυνοι : Καμμία απαραίτητη Έλεγχοι περιβαλλοντικής : Αναφερθείτε στους τοπικούς κανονισμούς για την αποφυγή έκλυσης εκπομπών στην έκθεσης ατμόσφαιρα. Δείτε το τμήμα 13 για ειδικές μεθόδους επεξεργασίας των απαερίων. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Φυσική κατάσταση στους 20 C / kPa Χρώμα Οσμή : Αέριο. : Αχρωμο. : Yπόγλυκο. Δε γίνεται εύκολα αντιληπτό σε υψηλές συγκεντρώσεις. όριο οσμής? : Το κατώφλι της μυρουδιάς είναι υποκειμενικό και ανεπαρκές για προειδοποίηση υπερέκθεσης. Τιμή ph : Δεν εφαρμόζεται. Μοριακό βάρος [g/mol] : 44 Σημείο τήξης [ C] : Θερμοκρασία βρασμού [ C] : Κρίσιμη θερμοκρασία [ C] : 36.4 Σημείο ανάφλεξης [ C] : Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. Αναλογία εξάτμισης (αιθέρας=1) : Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. Περιοχή αναφλεξιμότητας [όγκος % : Αφλεκτο. στον αέρα] Τάση ατμών [20 C] : 50.8 bar Σχετική πυκνότητα, αέριο (αέρας=1) : 1.5 Σχετική πυκνότητα, υγρό (νερό=1) : 1.2 Διαλυτότητα σε νερό [mg/l] : 1500 συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/ : 0.4 νερό? [log Kow] Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης [ C] : Δεν εφαρμόζεται. Ιξώδες στους 20 C [mpa.s] : Δεν εφαρμόζεται. Εκρηκτικές Ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται. οξειδωτικές ιδιότητες : Οξειδωτικό.

7 Σελίδα : 7 / 11 ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες (συνεχίζεται) - συντελεστής ισοδύναμου σε Οξυγόνο : 0.6 (Ci): Άλλες πληροφορίεςel L 133/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλες πληροφορίες : Αέριο/ατμός βαρύτερο από τον αέρα. Μπορεί να συσσωρευτεί σε κοιλότητες επί ή κάτω από το επίπεδο του εδάφους. ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες : Δεν υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης πέρα από αυτά που περιγράφονται στα παρακάτω τμήματα. : Η διάσπαση του Πρωτοξειδίου του Αζώτου είναι μη αναστρέψιμη, εξώθερμη αντίδραση, και οδηγεί σε σημαντική αύξηση της πίεσης. Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Σε θερμοκρασίες πάνω από 575ο C και σε ατμοσφαιρική πίεση το διασπάται σε Αζωτο και Οξυγόνο. Παρουσία καταλυτών ( όπως παράγωγα αλογόνων, υδράργυρος, νικέλιο, λευκόχρυσος) ο ρυθμός διάσπασης επιταχύνεται και η διάσπαση μπορεί να γίνει σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πάνω από 150 C (300 F) πρέπει να αποφεύγονται με κάθε διαθέσιμο τρόπο, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα εκρηκτικής αποσύνθεσης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου. : Οξειδώνει βίαια οργανικά υλικά. : Θερμότητα Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις : Μπορεί να αντιδράσει βίαια με εύφλεκτα υλικά. Μπορεί να αντιδράσει βίαια με αναγωγικά ατιδραστήρια. Κρατήστε το υλικό καθαρό από λάδι και γράσσο. Για συμπληρωματικές πληροφορίες στην συμβατότητα δείτε το πρότυπο ISO : Κάτω από τις συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Οξεία τοξικότητα : Δεν τηρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Η εισπνοή προκαλεί ναρκωτικά αποτελέσματα. Αρουραίος εισπνοή LC50 [ppm/4h] : : > διάβρωση και ερεθισμός του : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος. δέρματος? σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών? : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος. αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος. ευαισθητοποίηση του δέρματος? Καρκινογένεση : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος.

8 Σελίδα : 8 / 11 ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες (συνεχίζεται) Μεταλλαξογόνος δράση τοξικότητα για την αναπαραγωγή? STOT-εφάπαξ έκθεση? STOT-επανειλημμένη έκθεση? Άργανα-στόχους τοξικότητα αναρρόφησης : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος. : Δεν τηρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Εχει αναφερθεί μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα σε προωπικό που εκτέθηκε (κλάδος υγείας) από μερικές επιδημιολογικές μελέτες. Το φαινόμενο σχετιζεται με την επανειλημμένη έκθεση σε επίπεδα πάνω από το όριο της επιτρεπόμενης δόσης Πρωτοξειδίου του Αζώτου σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. : Δεν είναι υπάρχουν γνωστές επιδράσεις αυτού του προϊόντος. : Δεν τηρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις: Νευρολογικό αποτέλεσμα. Αιματοτοξικό αποτέλεσμα. : Ερυθροκύτες. νεφρά. ήπαρ. κεντρικό νευρικό σύστημα. : Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα EC50 48 ώρες - Daphnia magna [mg/l]. : Η μελέτη δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. EC50 72h - Φύκια [mg/l] : Η μελέτη δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. LC50 96 ώρες - ψάρι [mg/l]. : Η μελέτη δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Αξιολόγηση Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Assessment Κινητικότητα στο έδαφος Αξιολόγηση Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Δεν εφαρμόζεται για ανόργανα αέρια. Η μελέτη δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. : Το προϊόν / η ουσία είναι αέριο. Δεν αναμένεται να υπάρχει βιοσυσσώρευση, λόγω του χαμηλού log Kow.( log Kow < 4). Δείτε τμήμα 9. Η κατανομή στο νερό είναι απίθανη. : Το προϊόν / η ουσία είναι αέριο. Λόγω της μεγάλης πτητικότητας, το προϊόν δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει μόλυνση του εδάφους ή των υδάτων. Η κατανομή στο έδαφος είναι απίθανη. : Δεν ταξινομείται ως ΑBT ή αααβ. Επίδραση στο στρώμα του όζοντος : Κανένα. Συντελεστής θέρμανσης της Γης [ : 298 CO2=1] Επίδραση στη θέρμανση της γης. : Περιέχει αέριο(α) θερμοκηπίου που δεν καλύπτεται(ονται) από το 842/2006/ΕΕ.

9 Σελίδα : 9 / 11 ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Κατάλογος επικίνδυνων αποβλήτων Συμπληρωματικές πληροφορίες : Μπορεί να απορριφθεί στην ατμόσφαιρα σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο. Η απόρριψη στην ατμόσφαιρα μεγάλων ποσοτήτων πρέπει να αποφεύγεται. Μην το απορρίπτετε σε χώρους όπου η συσσώρευσή του μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αναφερθείτε στο έγγραφο της EIGA (αρ.30: ""Διάθεση των αερίων"", υπάρχει στο: eiga.org) για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους διάθεσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνώνται τα επίπεδα εκπομπής που ορίζουν οι τοπικοί κανονισμοί ή οι άδειες λειτουργίας. : : Αέρια σε συσκευασίες υπό πίεση (περιλαμβανομένων των αλογονωμένων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. : Κανένα. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΗΕ Αριθμός OΗΕ : 1070 Ετισήμανση ADR, IMDG, IATA Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) Αεροπορική μεταφορά (IATA) Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) ón ójñ : 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες : ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ : NITROUS OXIDE : NITROUS OXIDE Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) Κλάση : 2 Κωδικός ταξινόμησης : 2 O Αρ. δείκτη κινδύνου : 25 Περιορισμός διέλευσης από σήραγγες : C/Ε: Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες κατηγορίας C και D όταν μεταφέρονται σε δεξαμενές. Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες κατηγορίας Ε. Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI / IATA- DGR) Κλάση / κατηγορία (Δευτερεύων : 2.2 (5.1) κίνδυνος-οι) Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) Κλάση / κατηγορία (Δευτερεύων : 2.2 (5.1) κίνδυνος-οι) Αντίδραση έκτακτης ανάγκης (EmS) - : F-C φωτιά Αντίδραση έκτακτης ανάγκης (EmS) - : S-W διαρροή

10 Σελίδα : 10 / 11 ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά (συνεχίζεται) Ομάδα συσκευασίας Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) : Δεν εφαρμόζεται. Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI / IATA-: Δεν εφαρμόζεται. DGR) Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) : Δεν εφαρμόζεται Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) : Κανένα. Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI / IATA-: Κανένα. DGR) Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) : Κανένα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Οδηγία/ες συσκευασίας Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) : P200 Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI / IATA- DGR) Επιβατικά και Φορτηγά Αεροσκάφη : Allowed. Οδηγία συσκευασίας: Επιβατικά και : 200 Φορτηγά Αεροσκάφη Μονο Φορτηγά Αεροσκάφη : Allowed. Οδηγία συσκευασίας: Μονο Φορτηγά : 200 Αεροσκάφη Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) : P200 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη : Αποφύγετε τη χρήση οχημάτων όπου το διαμέρισμα του οδηγού δεν είναι απομονωμένο από τον χώρο του φορτίου. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος έχει λάβει γνώση του πιθανού κινδύνου του φορτίου και ξέρει τί πρέπει να κάνει σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης. Πριν μεταφέρετε τα φορτία με το προϊόν βεβαιωθείτε ότι: - Τα δοχεία είναι καλά στερεωμένα. - Τα κλείστρα των φιαλών είναι κλειστά και δεν υπάρχει διαρροή. - Στα κλείστρα έχουν τοποθετηθεί σωστά τα πώματα, βιδωτά ή κουμπωτά (όταν αυτά προβλέπονται). - Εχει τοποθετηθεί σωστά εξάρτημα (καλυμμα) προστασίας των κλείστρων (όταν αυτό προβλέπεται). - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον κωδικό IBC Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου : Δεν εφαρμόζεται. βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον κωδικό IBC

11 Σελίδα : 11 / 11 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Νομοθεσία Ε.Ε. Περιορισμοί στην χρήση Κανονισμός Seveso 96/82/EC Εθνική Νομοθεσία Εθνική Νομοθεσία Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες : Κανένα. : Καλύπτεται. : Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κανονισμοί, εθνικοί/τοπικοί. : Η αξιολόγηση του χημικού κινδύνου έχει γίνει για αυτό το προϊόν. Ενδειξη αλλαγών : Αναθεωρημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 453/2010. Συμβουλές εκπαίδευσης : Ο κίνδυνος ασφυξίας συχνά παραβλέπεται και πρέπει να τονισθεί κατά την εκπαίδευση του χρήστη. Περαιτέρω πληροφορίες : Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δημιουργήθηκε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα πλήρη κείμενα των φράσεων : R8 : Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. κινδύνου στο τμήμα 3. Τα πλήρη κείμενα των δηλώσεων : H270 - Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά οξειδωτικό. επικινδυνότητας στο τμήμα 3. H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ : Τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό το κείμενο θεωρούνται σωστά μεχρι τη στιγμή της εκτύπωσής του. Αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την προετοιμασία αυτού του κειμένου, δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά που προκύπτουν από τη χρήση του. Πριν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε καινούργια διαδικασία ή πείραμα, πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη συμβατότητας των υλικών και ασφάλειας. Τέλος εγγράφου

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 3. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 3. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 0. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 0. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Σελίδα : 1 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : Αριθμός Δ.Δ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 9 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 9 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 3

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 3 Σελίδα : 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός..Α. Χημική περιγραφή Αριθμός καταχώρισης Χημικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 8 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός..Α. Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία : 1 / 6 / 2012. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία : 1 / 6 / 2012. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Σελίδα : 1 / 8 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ENERMIX M241A

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : ALISOL 820A : 211G : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2. 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : ALISOL 820A : 211G : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια. MœM« : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια. MœM« : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 9 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 9 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 / 8 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ENERMIX OX1 Αριθμός..Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2 Σελίδα : 1 / 8 êo ón óñj O : Οξειδωτικό 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Συνώνυμα AliSOL 037 Plus ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 / 8 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ENERMIX M39A Αριθμός..Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : ALISOL 910A : 211H : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : ALISOL 910A : 211H : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 9 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια. MœM« : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια. MœM« : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 9 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ENERMIX C10 Αριθμός..Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 / 8 êf óm F+ : Εξαιρετικά 2.1 : Εύφλεκτα αέρια εύφλεκτο ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ENERMIX NH20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 11 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : Ακετυλένιο (διαλελυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία : 29 / 5 / 2012 M M«

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία : 29 / 5 / 2012 M M« Σελίδα : 1 / 9 êf óm F+ : Εξαιρετικά 2.1 : Εύφλεκτα αέρια εύφλεκτο Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : ACETYLENE (dissolved) Αριθμός..Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

: Lopinavir for peak identification CRS

: Lopinavir for peak identification CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 20/03/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

: Alfuzosin for system suitability A CRS

: Alfuzosin for system suitability A CRS Ημερομηνία έκδοσης: 15/11/2016 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Ουσία Εμπορική ονομασία : Alfuzosin

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύσταση /στοιχεία για τα συστατικά

2. Σύσταση /στοιχεία για τα συστατικά ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MATERIAL SAFETY DATA SHEET EXTRA VIRGIN BEESWAX CERA ALBA PURIFIED 1. Ταυτοποίηση ουσίας\παρασκευάσματος και εταιρείας\επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 12/08/2009 εκδοχή: 4.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα