ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ;"

Transcript

1 Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ; Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη Καίτη Σιακαβάρα Ρουµπίνη Μοσχοχωρίτου Μαρία Φουσκάκη Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας Τµήµα Χηµείας Παν/µιο Κρήτης Ηράκλειο 2013

2 Αόρατα, άρα και Ασφαλή; 1 Σηµειώσεις για τον διδάσκοντα Γνώση και κατανόηση Οι άνθρωποι ρίχνοντας απόβλητα µειώνουν την έκταση της γης που είναι διαθέσιµη για τα ζώα και τα φυτά Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πιθανόν ρυπαίνουν το έδαφος µε τοξικά χηµικά τα οποία ίσως εκπλύνονται από το έδαφος στο νερό. Αν δεν διαχειριστούµε τα απόβλητά µας κατάλληλα θα δηµιουργηθεί ακόµη µεγαλύτερη ρύπανση. Εισαγωγή Σε αυτήν την εργασία οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο νέων ερευνητών σε ένα πανεπιστηµιακό Τµήµα Περιβαλλοντικής Χηµείας. Μία εταιρεία διάθεσης αποβλήτων ζήτησε από το τµήµα να κάνει συστάσεις σχετικά µε το πιο κατάλληλο φυσικό υλικό ή συνδυασµό υλικών για να χρησιµοποιηθεί ως µονωτική στρώση σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. Οι µαθητές πρέπει να διαβάσουν σχετικές δηµοσιεύσεις, να συζητήσουν στις οµάδες τους και µετά να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τις έρευνές τους. Θα πρέπει να παραδώσουν µία γραπτή αναφορά προς την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων, η οποία στη συνέχεια θα τη χρησιµοποιήσει για να κάνει αίτηση για να της χορηγηθεί άδεια για Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων.

3 2 Πορεία που ακολουθείται σε αυτή την εργασία Σχετικά µε τη ιερευνητική Μάθηση Χρησιµοποίηση επιστηµονικών ιδεών και µοντέλων για την επεξήγηση φαινοµένων, τη δηµιουργική αξιοποίηση και ανάπτυξή τους µε σκοπό την παραγωγή και τεκµηρίωση της θεωρίας. Χρήση διαφόρων επιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη και τεκµηρίωση ιδεών και επεξηγήσεων. Εκτίµηση κινδύνου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής εργασία στο εργαστήριο. Σχεδιασµός και εκτέλεση πρακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο ατοµικά όσο και σε οµάδες. Εύρεση, καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων από ένα εύρος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και χρήση των ευρηµάτων τους ως επιστηµονικές αποδείξεις.

4 Χρήση κατάλληλων µεθόδων συµπεριλαµβανοµένων των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (ICT) για να µεταδώσουν την επιστηµονική πληροφορία και να συνεισφέρουν σε παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικές µε επιστηµονικά θέµατα. Αυτή η δραστηριότητα επίσης παρέχει ευκαιρίες στους µαθητές για: να ερευνήσουν, να διεξάγουν πειράµατα, να συζητήσουν και να αναπτύξουν επιχειρήµατα. να χρησιµοποιήσουν αληθινά παραδείγµατα ως βάση για να ανακαλύψουν περισσότερα για την επιστήµη. να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της αειφορίας στην ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. Απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο Πριν ξεκινήσουν την εργασία οι µαθητές θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν για τις αντιδράσεις οξέων και βάσεων, την εξουδετέρωση και µερικά γενικά παραδείγµατα αποβλήτων από οικιακές και βιοµηχανικές πηγές καθώς και τις πηγές ρύπανσης του νερού. Αν και δεν είναι απαραίτητο, θα ήταν ωφέλιµο οι µαθητές να είναι εξοικειωµένοι µε τους τύπους πετρωµάτων και ιδιαίτερα µε τα ιζηµατογενή πετρώµατα, τις ιδιότητες τους και τις χρήσεις τους. Εκτέλεση δραστηριότητας Α. Οι µαθητές µπορούν να συνεργάζονται σε οµάδες κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Προτείνονται τα εξής: Αρχική ενηµέρωση Ολόκληρη η τάξη: ο καθηγητής κάνει µία σύντοµη εισαγωγή και προετοιµάζει τους µαθητές για την δραστηριότητα Συνάντηση για το σχέδιο δράσης Προτείνονται οµάδες των 6. Ένας µαθητής µπορεί να ορισθεί ως ο/η αρχηγός της ερευνητικής οµάδας (π.χ. ο ρ. Παπαδάκης) Ανάλυση τριών σχετικών βασικών Προτείνεται να δίνεται µία δηµοσίευση για δηµοσιεύσεων ανάλυση ανά ζεύγος µαθητών οι οποίοι θα κάνουν µια περιληπτική αναφορά στη συνάντηση. Εκτέλεση έρευνας Σε ζεύγη ή οµάδες τριών ή τεσσάρων (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού) Ανάλυση αποτελεσµάτων Σε ζεύγη ή οµάδες τριών ή ατοµικά εάν η εργασία πρόκειται να βαθµολογηθεί Επικοινωνία Σύνταξη γραπτών αναφορών (ατοµικών ή ανά οµάδα) και συζήτηση των αποτελεσµάτων µε όλο το τµήµα. B. Χρονική ιάρκεια Αυτό το υλικό απαιτεί 4 µήνες προετοιµασίας. Ο χρόνος που θα διατεθεί για την πειραµατική διαδικασία µπορεί να ποικίλει αλλά το στήσιµο δοκιµαστικών στρωµάτων εδάφους και η συλλογή υγρών στραγγισµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 2-4 διδακτικές ώρες. Για να κερδίσετε χρόνο, τα άρθρα µπορούν να δοθούν ως εργασία για το σπίτι. Θα ήταν ωφέλιµο αν οι 3

5 µαθητές έχουν την ευκαιρία αργότερα να τις παρουσιάσουν στις υπόλοιπες οµάδες στην τάξη. Τέλος, ίσως να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γραφούν οι ατοµικές ερευνητικές αναφορές αν αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση των µαθητών. Γ. ραστηριότητες Ο/Η καθηγητής/-τρια παρέχει στους µαθητές το Φύλλο ραστηριοτήτων Μαθητή που περιέχει µία περίληψη του τι πρέπει να παράγουν καθώς θα επεξεργάζονται το υλικό. Το φύλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίστα ελέγχου που επιτρέπει σε κάθε µαθητή να καθορίζει την πρόοδό του. Ο επικεφαλής του τµήµατος Χηµείας (ο/η καθηγητής/-τρια) δίνει σε κάθε οµάδα ερευνητών (µαθητών) ένα αντίγραφο µε το και το φαξ του δελτίου τύπου. Κάθε οµάδα χρειάζεται ένα αντίγραφο και των τριών σχετικών βασικών άρθρων. Το θα λειτουργήσει και ως ατζέντα για συζήτηση στις οµάδες και θα κατευθύνει τους µαθητές προς τη µελέτη των απαιτούµενων άρθρων. Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους µαθητές να χωρίσουν τα κείµενα που πρέπει να διαβαστούν για να εξοικονοµήσουν χρόνο (και χαρτί) καθώς επίσης τους επιτρέπει να εξασκηθούν στο πώς πρέπει να παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους. Το άρθρο 1 είναι γραµµένο µε δηµοσιογραφικό στυλ και δίνει µερικές γενικές πληροφορίες για τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (λέγονται και χώροι εδαφικής διάθεσης αποβλήτων) και ειδικά το ζωτικό ρόλο που παίζει η γεωλογική δοµή της περιοχής. Ανά ζεύγη οι µαθητές διαβάζουν το άρθρο και ενθαρρύνονται να συλλογιστούν το περιεχόµενο και τα γραπτά σχόλια από τον επικεφαλής του Τµήµατος Χηµείας. Αυτό το άρθρο περιγράφει µερικά από τα θέµατα που σχετίζονται µε τους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Το άρθρο 2 είναι µία αναφορά για µία επιτόπια έρευνα. Αυτή είναι µία σηµαντική προϋπόθεση για να αποκτηθεί η άδεια για απόθεση αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Αυτό το άρθρο περιγράφει την περιοχή και δίνει λεπτοµέρειες για τον τόπο. Επίσης αναφέρει µερικούς πρακτικούς τρόπους για τη διαχείριση αυτών των χώρων µε σκοπό την µείωση της ρύπανσης και την αποφυγή οποιασδήποτε ενόχλησης στους περιοίκους. Το άρθρο 3 παρέχει πληροφορίες για µεθόδους διερεύνησης υλικών που χρησιµοποιούνται για µονωτικές στρώσεις συµπεριλαµβανοµένων και παραδειγµάτων για το στήσιµο των δοκιµαστικών στηλών. Παρέχει επίσης τεχνικές πληροφορίες για τη σύσταση µερικών υλικών που είναι κατάλληλα για µονωτικά. Ξανά, τα γραπτά σχόλια στο άρθρο κατευθύνουν τους µαθητές στην µελέτη του. Η τελική αναφορά µπορεί να γραφτεί τµηµατικά από κάθε ζευγάρι µαθητών ή µπορεί να δοθεί σε κάθε µαθητή ξεχωριστά. Οι υποενότητες της τελικής αναφοράς παρατίθενται στο φαξ. Αυτό θα µπορέσει να καθοδηγήσει τους µαθητές σχετικά µε την πραγµατική δοµή των αναφορών. Σηµαντική έρευνα γίνεται για την τεχνολογία των στρώσεων µόνωσης του εδάφους. Αυτή περιλαµβάνει τη διερεύνηση των σχετικών πλεονεκτηµάτων των διαφορετικών υλικών στρώσεων (συνθετικών ή φυσικών) όπως και την επινόηση δοκιµασιών των στρώσεων. Μερικές 4

6 από τις τελευταίες αφορούν στην παροχέτευση συµπιεσµένου αέρα για τον έλεγχο των συγκολλήσεων και ηλεκτρονική χαρτογράφηση. Ο εντοπισµός διαρροών έχει επίσης εξελιχθεί σε µία πολύ προηγµένη τεχνολογία. Οι σύγχρονοι χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων χρησιµοποιούν µεθόδους πλήρους περιορισµού των στραγγισµάτων ως τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο ελέγχου της ρύπανσης. Τα παραγόµενα αέρια και τα στραγγίσµατα συγκεντρώνονται και αντλούνται µακριά από το χώρο αυτό για περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση. Η δραστηριότητα που καλούνται να κάνουν οι µαθητές µιµείται αυτόν τον τύπο εργασίας. Έρευνα και τεχνικές λεπτοµέρειες Οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο των συµβούλων παρέχοντας απαντήσεις στο ερώτηµα: «Ποια είναι η καλύτερη στρώση µόνωσης για το χώρο;». Πιθανές λύσεις και µοντέλα µπορούν να ποικίλουν από πειράµατα σε στήλες όπως περιγράφονται στην Εικόνα 1 µέχρι µοντέλα κλίµακας όπως αυτά στην Εικόνα 2. Αυτά τα µοντέλα µπορούν να είναι όσο εξελιγµένα επιθυµεί η οµάδα. Οι ουσίες που θα χρησιµοποιηθούν για την προσοµοίωση των «τοξικών» χηµικών που θα αποστραγγίζονται από τον χώρο εναπόθεσης (ταφής) µπορεί να περιλαµβάνουν µαγειρικά έλαια, οξέα (µε ph 3-6, το οποίο θεωρείται ασφαλές για χρήση σε µαθητικά πειράµατα), χρωστικές τροφίµων ή µελάνια που αφήνουν ορατά ίχνη. Τα στραγγίσµατα θα χρειαστεί να προετοιµαστούν εξαρχής και µπορούν να περιλαµβάνουν και µίγµατα των παραπάνω ουσιών. Εάν χρησιµοποιηθούν χρωστικές τροφίµων και µελάνια, οι µαθητές θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διαδροµή των ουσιών µέσα στη στήλη. Μετά τη συλλογή των στραγγισµάτων από την έξοδο της στήλης, οι µαθητές θα πρέπει να κάνουν απλές αναλύσεις στα στραγγίσµατα όπως π.χ. µέτρηση ph, αναζήτηση ιχνών λαδιού και προσδιορισµό της διαύγειας. 5

7 6 Εικόνα 1. Σηµειώσεις για την εικόνα 2 1. Χρησιµοποιήστε βρεγµένη άµµο και χαλίκι για να βοηθήσετε στην κατασκευή του µοντέλου. 2. Θα χρειαστεί µία τρύπα στη βάση της δεξαµενής που θα οδηγεί σε πώµα ή βρύση. 3. Η δεξαµενή θα πρέπει να υποστηρίζεται στην πλευρά που βρίσκεται ο πηλός (άργιλος) για να βοηθά την αποχέτευση των στραγγισµάτων προς τη βρύση. 4. Αντί για βρύση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πλαστικούς σωλήνες ως µοντέλα γεωτρήσεων που διαπερνούν την άµµο και να συλλέξετε δείγµατα από το κάτω µέρος χρησιµοποιώντας ένα σωληνάκι και µία σύριγγα. Το φαξ αναφέρεται στα δείγµατα πετρωµάτων από το λατοµείο που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να βρεθεί εάν αντιδρούν µε τα συστατικά των στραγγισµάτων. Τρία δείγµατα υλικών από το λατοµείο θα µπορούσαν να είναι: Πηλός (άργιλος) Άµµος Κιµωλία (σκόνη ανθρακικού ασβεστίου) Αλλά πιθανά υλικά µονωτικών στρώσεων θα µπορούσαν να περιληφθούν για να επεκτείνουν την

8 έρευνα όπως: 7 Χαρτί Πλαστικά φύλλα Σκόνη τσιµέντου Σκόνη άνθρακα Χώµα Και οποιαδήποτε άλλη λογική πρόταση των µαθητών Οι µαθητές θα πρέπει να µπορούν να κάνουν προβλέψεις βασισµένες σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει και στη γνώση των υλικών. Οι µεταβλητές είναι τα είδη των ρύπων, ο τύπος και το βάθος των µονωτικών στρώσεων, η άµµος ή το χαλίκι ως πετρώµατα και ο όγκος /ταχύτητα ροής των ρύπων. ιαφορετικές πτυχές του προβλήµατος µπορούν να δοθούν σε διαφορετικές οµάδες µε κάποιες να χρησιµοποιούν το πείραµα τύπου στήλης ενώ άλλες να χρησιµοποιούν τη προσέγγιση µοντέλου. Θέµατα ασφαλείας Παρακαλούµε σηµειώστε ότι είναι σηµαντικό να προετοιµαστούν οι εκτιµήσεις επικινδυνότητας για την πειραµατική εργασία σε αυτή τη δραστηριότητα. ιαλύµατα οξέων: ερεθιστικά Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόµα και δώστε να πιουν νερό Σε επαφή µε τα µάτια: ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό βρύσης για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε επαφή µε το δέρµα: ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό βρύσης. Αφαιρέστε τη µολυσµένη ενδυµασία. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν έχει προκληθεί δερµατική βλάβη. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.

9 Υδροξείδιο Ασβεστίου (σκόνη τσιµέντου): ερεθιστικό Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόµα και δώστε να πιουν νερό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση εισπνοής: µετακινηθείτε για να εισπνεύσετε καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν η αναπνοή έχει ελαφρώς επηρεαστεί. Σε επαφή µε τα µάτια: ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό βρύσης και συνεχίστε µέχρι να µην υπάρχουν άλλες ενοχλήσεις. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια και ενηµερώστε το γιατρό σας ότι το υλικό είναι αλκαλικό. Σε επαφή µε το δέρµα: ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό, αποµακρύνετε τη στερεά σκόνη και αφαιρέστε τη µολυσµένη ενδυµασία. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν έχει επηρεαστεί µεγάλη περιοχή ή εάν έχουν προκληθεί εκδορές. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. Πλύνετε τα χέρια σας µετά τη χρήση. Καλύψτε πληγές- συστήνονται γάντια. Σκόνες (άνθρακα/τσιµέντου) Η αναπνοή µπορεί να επηρεαστεί, περισσότερο σοβαρά για τους ασθµατικούς. Εάν επηρεαστεί, µεταφέρετε το µαθητή σε καθαρό αέρα. Επιτρέψτε στους ασθµατικούς να πάρουν φαρµακευτική αγωγή. Αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια εάν τα συµπτώµατα επιµένουν. 8 Περαιτέρω ευκαιρίες έρευνας Οι µαθητές θα µπορούσαν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για µεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων όπως η καύση, και η δηµιουργία τεχνητών υγρότοπων ή στρώµατος καλαµιών. Θα µπορούσαν να κάνουν έρευνα για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή τους και σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται ανακύκλωση. Οι µαθητές θα µπορούσαν, επίσης, να παρακολουθήσουν σε εβδοµαδιαία ή µηνιαία βάση πόσα απόβλητα παράγει το σπίτι τους ή το σχολείο τους και να εντοπίσουν τρόπους βελτίωσης.

10 Αόρατα, άρα και Ασφαλή; 9 Φύλλο ραστηριοτήτων Μαθητή Προετοιµασία Θα εργάζεστε ως µέλη µιας καινούργιας ερευνητικής οµάδας σε ένα πανεπιστηµιακό Τµήµα Χηµείας. Το Πανεπιστήµιο έχει αναλάβει το ρόλο συµβούλου µιας εταιρίας διάθεσης αποβλήτων σχετικά µε την εύρεση του καταλληλότερου υλικού ή συνδυασµού υλικών που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως µονωτική στρώση σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων έτσι ώστε να εµποδίσουν τις τοξικές χηµικές ουσίες να εξαπλωθούν στην γύρω περιοχή. Θα πρέπει να διαβάσετε τις σχετικές δηµοσιεύσεις, να συζητήσετε µε την οµάδα σας και µετά να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε τις έρευνές σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να συντάξετε µία γραπτή αναφορά προς την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων, η οποία στη συνέχεια θα τη χρησιµοποιήσει για να κάνει αίτηση για να της χορηγηθεί άδεια για χώρους εδαφικής διάθεσης στερεών αποβλήτων. Επιστηµονικές γνώσεις που θα αποκτήσετε στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας: Οι άνθρωποι ρίχνοντας απορρίµµατα µειώνουν την έκταση της γης που είναι διαθέσιµη για τα ζώα και τα φυτά. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πιθανόν ρυπαίνουν το έδαφος µε τοξικά χηµικά τα οποία ίσως εκπλένονται από το έδαφος στο νερό. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πιθανόν ρυπαίνουν τα νερά µε τοξικά χηµικά. Αν δε γίνει κατάλληλη διαχείριση των θα δηµιουργηθεί ακόµη µεγαλύτερη ρύπανση. Λίστα µε προσδοκώµενες δράσεις και αποτελέσµατα Θα παραδώσετε µία αναφορά στην εταιρεία διάθεσης αποβλήτων κάνοντας συστάσεις που αφορούν τις πιο κατάλληλες µονωτικές στρώσεις σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Ένα φαξ και ένα θα σας κατευθύνουν σε αυτή την δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας θα πρέπει να καλύψετε τα παρακάτω θέµατα: 1. Άρθρο 1, 2 ή 3 Απαντήστε στις ερωτήσεις και αναλύστε τα σηµεία στα οποία οι χειρόγραφες σηµειώσεις δίνουν έµφαση. Γράψτε περίληψη και παρουσιάστε προφορικά τα θέµατα στην οµάδα σας. 2. Συζήτηση οµάδας Σχεδιάστε την έρευνα για τις µονωτικές στρώσεις. 3. Γράψτε µία αναφορά στην εταιρεία HWD plc Γραπτή αναφορά σχετικά µε την έρευνα. Περίληψη σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διαφόρων τύπων

11 10 µονωτικών στρώσεων σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Συστάσεις για τις πιο κατάλληλες µονωτικές στρώσεις. Λίστα µε άλλους παράγοντες που η εταιρεία θα πρέπει να ερευνήσει για να µειώσει την ρύπανση και το θόρυβο.

12 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας Φαξ Προς: ρ. Φουκράκη Μαρία, Συντονίστρια Ερευνητικής οµάδας Τµήµα: Τµήµα Περιβαλλοντικής Χηµείας Αριθµός Σελίδων (συµπεριλαµβανοµένου του εξώφυλλου): 2 Από: Καθηγήτρια Κα Καδακίδου Μαρία, Επικεφαλής Τµήµατος Τµήµα: Τµήµα Χηµείας Φαξ: Tηλέφωνο: (εσωτ. 6788) Re: Μονάδα Εδαφικής ιαχείρισης και ιάθεσης Αποβλήτων Hamside Waste Disposal (HWD) plc: Συµβόλαιο µονωτικών στρώσεων χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων Παλαιού Λατοµείου. Η εταιρεία HWD έχει µόλις ολοκληρώσει µία αναφορά σχετικά µε τη χρήση του παλιού Λατοµείου ως χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Η εταιρεία ζητά να της παραχωρηθεί άδεια διάθεσης οικιακών στερεών αποβλήτων στο λατοµείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας είναι η παροχή συστάσεων για τον πλέον κατάλληλο τρόπο µόνωσης του χώρου ώστε να µην απλωθούν στην περιοχή τα µολυσµένα υγρά των αποβλήτων, γνωστά ως στραγγίσµατα (ή διασταλάγµατα ή αποπλύµατα). Έχουµε υπογράψει συµβόλαιο µε την εταιρεία HWD για να ερευνήσουµε τρεις πιθανές µονωτικές στρώσεις και να κάνουµε συστάσεις για το ποια είναι η καταλληλότερη. Έχουµε δείγµατα υλικών για µονωτικές στρώσεις τα οποία µπορούµε να αναµείξουµε σε διάφορους συνδυασµούς. Οι προθεσµίες του χρονοδιαγράµµατος της εργασίας που µας έχει ανατεθεί είναι ασφυκτικές και για αυτό σας προτείνω την ανάµειξη µιας νέας ερευνητικής οµάδας φοιτητών. Επειδή όµως δεν έχουν εµπειρία για τα τεχνικά προβλήµατα που σχετίζονται µε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων θα πρέπει το Πανεπιστήµιο να τους εκπαιδεύσει για να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις πολύ σύντοµα. Έχω εσωκλείσει 3 άρθρα τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Οι ερευνητικές

13 οµάδες θα πρέπει να τα επεξεργαστούν πριν ξεκινήσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες. Έχω, επίσης, προσθέσει κάποια σχόλια στα άρθρα προκειµένου να ενεργοποιήσουν σκέψεις, να προβληµατίσουν και να οδηγήσουν σε περαιτέρω κατανόηση. Θα ήταν καλό αν η ερευνητική οµάδα κρατούσε σηµειώσεις µε βάση τις απαντήσεις τους στις χειρόγραφες ερωτήσεις µου και στα σχόλια. 1. Landers, E. (2005), Earth Science and waste disposal, Environmental Matters, 3 (2), pp Jones, J. & Wilkes, F. (2012), The use of disused quarries as landfill sites. HWD Site Investigation Report 3. Thornton, S. F., Bright, M., Lerner, D. N. & Tellam, J. (2007), Laboratory investigations into landfill liners, Journal of Waste Science and Technology, 81 (1), pp Σας παραθέτω το τµήµα του συµβολαίου µας µε την εταιρεία HWD για την περαιτέρω ενηµέρωσή σας. 12 Ο/Η ανάδοχος του έργου οφείλει να εκτελέσει την απαιτούµενη έρευνα για να καθορίσει τα πιο κατάλληλα µονωτικά στρώµατα στον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων του Παλαιού Λατοµείου. Οι παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά µε τις συστάσεις που θα γίνουν: Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί δείγµα πετρωµάτων από το λατοµείο για να ερευνηθεί αν αντιδρά µε τα στραγγίσµατα Οι µονωτικές στρώσεις θα πρέπει να κατασκευαστούν µε ένα ή περισσότερα διαθέσιµα φυσικά υλικά ούτως ώστε να προστατευθούν οι τοπικοί υδατικοί πόροι και ιδιαίτερα ο ποταµός. Η συνιστώµενη λύση θα πρέπει να τεκµηριωθεί επιστηµονικά από τα ευρήµατα της έρευνας και τη σχετική βιβλιογραφία. Μία έγγραφη αναφορά µε τις δράσεις, τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις σας είναι επίσης απαραίτητη. Ο ανάδοχος ίσως χρειαστεί να παρουσιάσει µία περίληψη της αναφοράς στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας HWD. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει: Α) Μία περίληψη µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα φυσικών και τεχνητών µονωτικών στρώσεων. Β) Μία περιγραφή της κάθε µορφής αντίδρασης µεταξύ των δειγµάτων των στραγγισµάτων και των πετρωµάτων από το λατοµείο. Γ) Μία περιγραφή των ερευνών για τις µονωτικές στρώσεις συµπεριλαµβανοµένων των νέων πληροφοριών που συλλέχτηκαν. )Μία ξεκάθαρη πρόταση για την πιο κατάλληλη µονωτική στρώση. Ε) Έναν κατάλογο µε όλες τις άλλες παραµέτρους του χώρου εδαφικής διάθεσης που η εταιρεία HWD θα µπορούσε να ερευνήσει για να µειώσει την ρύπανση και τον θόρυβο. Προτείνω να κανονίσετε µία συνάντηση µε την ερευνητική οµάδα όσο το δυνατό πιο σύντοµα. Παρακαλώ γνωστοποιήστε µου προβλήµατα που ίσως προκύψουν και κρατήστε µε ενήµερη της προόδου που κάνετε. Με εκτίµηση, Καδακίδου Μαρία

14 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας από ρ. Φουκράκη! Επείγον! Προς: Θέµα: Όλοι οι νεοπροσληφθέντες ερευνητές φοιτητές στην Οµάδα Ερευνών Περιβαλλοντικής Χηµείας Μονάδα Εδαφικής ιαχείρισης και ιάθεσης Αποβλήτων Hamside Waste Disposal (HWD) plc: Συµβόλαιο µονωτικών στρώσεων µονάδας εδαφικής διάθεσης αποβλήτων Παλαιού Λατοµείου: Προγραµµατισµός συνάντησης Ηµερήσια διάταξη για τον προγραµµατισµό των εργασιών Φουκράκη) (Πρόεδρος ρ. 1. Παρουσίαση σχετικών πληροφοριών και συζήτηση του περιεχοµένου του φαξ και των άρθρων που στάλθηκαν από την Καθηγήτρια Μαρία Καδακίδου. (Αντίγραφα εσωκλείονται)(10 λεπτά) Θέµατα προς συζήτηση a) Τι χρειάζεται να ερευνήσουµε; (Η ρ.φουκράκη θα κάνει συνοπτική περιγραφή) (5 λεπτά) b) Κατανοώντας τα τεχνικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. (Η ρ. Φουκράκη θα παραθέσει σχετικές δηµοσιεύσεις προς ανάγνωση) (20 λεπτά) Άρθρο 1: Γεωεπιστήµες και διάθεση αποβλήτων Άρθρο 2: Ερευνητική Αναφορά για τον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων HWD Άρθρο 3: Εργαστηριακές έρευνες για τις µονωτικές στρώσεις. 2. Σύντοµη αναφορά στα µέλη της οµάδας σχετικά µε το τι πρέπει να διαβάσουν πριν τη συζήτηση. (20 λεπτά) 3. Σχεδιασµός της ερευνητικής δράσης και ανάθεση καθηκόντων ανά οµάδες (αναφορά σε άρθρα και φαξ και σχέδιο δράσης παρακάτω) (30 λεπτά)

15 Ερωτήµατα σχετικά µε το σχέδιο δράσης: Ποια είναι τα καθήκοντα\εργασίες; Με ποιά σειρά πρέπει να εκτελεστούν; Ποιός θα αναλάβει την κάθε εργασία; Πόσο διάστηµα θα χρειαστεί και τι χρειαζόµαστε; Πώς θα ελέγχουµε την πρόοδο των εργασιών; Πώς και πότε θα κάνουµε αναφορές µε τα ευρήµατά µας; 14

16 Άρθρο 1 Περιβαλλοντικά Ζητήµατα, 3 (2), σελ Νοέµβριος 2005 Γεωεπιστήµες και διάθεση αποβλήτων 15 Η Καθ. Μαρία Καδακίδου αναλύει θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση τόνων αποβλήτων που παράγουµε στις µέρες µας. Κάθε χρόνο η ποσότητα των στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών) που παράγουµε αυξάνεται. Πάνω από το 90% καταλήγει σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Συνήθως αυτοί οι χώροι είναι παλιά λατοµεία και ορυχεία. Είναι προφανές και λογικό να θάβουµε τα υλικά που δεν θέλουµε στο έδαφος. υστυχώς όµως δεν είναι τόσο απλό: θάβοντας τα σκουπίδια δεν θάβουµε και το πρόβληµα. Τα απόβλητα (σκουπίδια), όταν βρίσκονται στο υπέδαφος, διασπώνται από µικροοργανισµούς, όπως ακριβώς γίνεται και στην κοµποστοποίηση, και στη συνέχεια παράγονται επιβλαβή αέρια και υγρά. Εάν αυτά τα αέρια και υγρά διαφύγουν τότε προκαλούν σοβαρά προβλήµατα. Τα αέρια από τους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων είναι κυρίως το µεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Το µεθάνιο καθίσταται εύφλεκτο όταν έρχεται σε επαφή µε αέρα. Το νερό της βροχής και τα υγρά που περιέχονται ή/και παράγονται από τα απόβλητα θα δηµιουργήσουν ένα τοξικό υγρό που λέγεται στράγγισµα. Τα στραγγίσµατα στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων µπορεί να µολύνουν τα ποτάµια και το νερό του υπεδάφους. Όταν αυτό συµβεί, µπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στη γύρω περιοχή. Η αποτελεσµατική διαχείριση των ΧΥΤΑ είναι απαραίτητη για να εµποδίσει να συµβεί αυτό. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια είναι η σύστασή τους Που πρέπει να δηµιουργούνται χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ; Οι τύποι των πετρωµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων καθορίζουν εάν αέρια ή υγρά στραγγίσµατα θα διαφύγουν ή όχι. Εάν ένα πέτρωµα επιτρέπει στα υγρά ή στα αέρια να περάσουν µέσα από αυτό, το πέτρωµα ονοµάζεται διαπερατό. Τα διαπερατά πετρώµατα δεν είναι κατάλληλα ως βάση σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. Τα στραγγίσµατα και τα αέρια µπορούν είτε να περάσουν µέσα από µικροσκοπικές τρύπες του πετρώµατος ή µέσα από ρωγµές και κενά. Γιατί τα διαπερατά πετρώµατα είναι ακατάλληλα κα ποια προβλήµατα µπορούν να προκύψουν; Τα πιο διαπερατά υλικά είναι η άµµος και τα χαλίκια. Στο παρελθόν πολλοί Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων είχαν εγκατασταθεί σε σκάµµατα λατοµείων από όπου είχε γίνει εξόρυξη άµµου και χαλικιού για να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευαστική βιοµηχανία. Άλλα, ιδιαίτερα διαπερατά πετρώµατα, είναι ο ασβεστόλιθος και µερικοί τύποι ηφαιστειακών πετρωµάτων µε µεγάλες ρωγµές. Τα αέρια που εκλύονται από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων µπορούν να εντοπιστούν εκατοντάδες µέτρα µακριά από τους χώρους αυτούς. (δείτε Εικόνα 1).

17 16 Στο παρελθόν, στους χώρους εδαφικής διάθεσης αποβλήτων αρκούσε η «επεξεργασία» των στραγγισµάτων µέσα από τα πετρώµατα που διαπερνούσαν. Για παράδειγµα, τα αλκαλικά πετρώµατα θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην εξουδετέρωση των οξέων των στραγγισµάτων. Η χαµηλή διαπερατότητα των πετρωµάτων όπως για παράδειγµα του αργίλου, είναι πιο κατάλληλη για αυτή την προσέγγιση. Η υψηλή διαπερατότητα των πετρωµάτων δεν θεωρείται κατάλληλη καθώς η κινητικότητα των στραγγισµάτων είναι πολύ γρήγορη. Στο παρελθόν οι χώροι που δεν είχαν διαµορφωθεί κατάλληλα για χηµικά απόβλητα από βιοµηχανίες και για βιοδιασπώµενα απόβλητα δηµιουργούσαν συχνά σοβαρές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής. Μία καλή µέθοδος ελέγχου της ρύπανσης από χώρους εδαφικής διάθεσης αποβλήτων περιλαµβάνει την µόνωση/στεγάνωση ώστε τα υλικά να µην µπορούν διαφύγουν. Είναι καθιερωµένη πρακτική σε χώρους µε διαπερατά πετρώµατα να συµπεριλαµβάνουν κάποιου είδους αδιαπέραστου φράγµατος γνωστού ως µονωτική στρώση, για να εµποδίσουν την κίνηση όχι µόνο των στραγγισµάτων αλλά και των αερίων. Πώς θα συµβεί αυτό; Τι σηµαίνει αυτό; Γιατί τα αέρια και τα στραγγίσµατα δε συσσωρεύονται; Τα µονωτικά υλικά µπορούν να διαχωριστούν σε φυσικά και συνθετικά. Φυσικά µονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι ο

18 άργιλος, ο µπεντονίτης (ένας ειδικός τύπος αργίλου), σχιστόλιθος ανθρακωρυχείου και ιπτάµενη τέφρα(pfa). Τα συνθετικά µονωτικά στρώµατα περιλαµβάνουν βουτυλικό καουτσούκ, πολυαιθυλένιο, νεοπρένιο και πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Αν και τα συνθετικά υλικά κατασκευάζονται από απολύτως µη διαπερατά υλικά µπορούν να µην αποτελέσουν την τέλεια λύση. Ενδέχεται να προκληθούν καταστροφές κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, οι συρραφές των φύλλων να µην είναι ικανοποιητικές και να προκληθούν βλάβες από βλάστηση και χηµικές ουσίες. Ο σχεδιασµός των χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων φαίνεται στην Εικόνα 2. Σηµειώστε ότι ο χώρος είναι στεγασµένος όπου είναι δυνατό καθώς µε αυτό τον τρόπο η βροχή εµποδίζεται να ξεπλύνει τα υπολείµµατα και µειώνει τα στραγγίσµατα. Επίσης, σηµειώστε, ότι η περιοχή περιβάλλεται από φράχτες που εµποδίζουν το διασκορπισµό των σκουπιδιών στη γύρω περιοχή όταν φυσάει άνεµος. 17 Άλλες οχλήσεις από τη δηµιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων για το κοινό που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας είναι η αύξηση της κυκλοφορίας, η ηχορύπανση, η επιπλέον οδοποιία, οι δονήσεις, οι οσµές και η κατάργηση µονοπατιών πεζοπορίας. Ωστόσο, µια καλή διαχείριση του χώρου θα ελαχιστοποιήσει τη ρύπανση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήµατα για το κοινό. Πώς µπορούµε να κρατήσουµε τις οσµές και την ηχορύπανση στο ελάχιστο;

19 Άρθρο 2 HWD plc Αναφορά σχετική µε το χώρο εδαφικής διάθεσης αποβλήτων Γεωργόπουλος, Σ. & Παπαδάκης, Ι. Απρίλιος, 2012 Γενικές πληροφορίες Το λατοµείο Sandwick πλησιάζει στο τέλος της ζωής του ως τόπος εξόρυξης άµµου και αποθεµάτων χαλικιού για την κατασκευαστική βιοµηχανία. Η ΜΕ Α HWD πρόκειται να ζητήσει άδεια για τη χρήση του λατοµείου ως χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων που προέρχονται από µη ανακυκλώσιµα οικιακά σκουπίδια. Το λατοµείο βρίσκεται κοντά σε ένα χωριό και σε µικρή απόσταση από τον ποταµό (Εικόνα 1). Οι κάτοικοι του χωριού και η Επιτροπή Επίβλεψης του Ποταµού ανησυχούν για τα υγρά που θα στραγγίζονται από τον χώρο και την επίδραση που θα µπορούσαν να έχουν στο υπέδαφος και στο ποτάµι. Οι κάτοικοι επίσης ανησυχούν για πιθανά προβλήµατα λόγω των αερίων που εκλύονται από τους χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων. Ο χώρος εδαφικής διάθεσης αποβλήτων 18 Ποια µπορεί να είναι αυτά τα προβλήµατα; Ποια άλλα προβλήµατα µπορεί να ενοχλήσουν τους κατοίκους του χωριού;

20 19 Κίνδυνος ρύπανσης από τα στραγγίσµατα Η άµµος και τα χαλίκια του λατοµείου ίσως να δηµιουργήσουν κίνδυνο για ρύπανση της περιοχής από τα στραγγίσµατα. Αυτά τα πετρώµατα είναι διαπερατά και η βάση του λατοµείου βρίσκεται σε απόσταση λίγων µέτρων από τον υδροφόρο ορίζοντα. Συστάσεις: Θα πρέπει να βρεθούν κατάλληλα υλικά για να µονώσουν /στεγανοποιήσουν τις πλαγιές και τη βάση του λατοµείου. Το µονωτικό στρώµα πρέπει να εµποδίσει την κίνηση των στραγγισµάτων εκτός του λατοµείου. Αν είναι δυνατόν, το µονωτικό στρώµα θα πρέπει να αντιδρά µε τα στραγγίσµατα ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρύπανσης. Κίνδυνος για το χωριό Sandwick από τα αέρια και άλλες οχλήσεις Οι αποθέσεις αργίλου κάτω από το χωριό αποτελούν αδιαπέραστο φράγµα για την κυκλοφορία των αερίων. εν υπάρχει κίνδυνος για το χωριό. Όµως δε θα πρέπει να επιτραπεί περαιτέρω οικοδοµική δραστηριότητα σε αυτή την πλευρά του χωριού ούτως ώστε να εµποδιστεί η επέκταση του χωριού πέρα από το όριο αργίλου/άµµου. Συστάσεις: Η οπή θα πρέπει να καλυφθεί όπως και όπου είναι δυνατό µε αδιαπέραστο υλικό που θα συγκρατεί τα σκουπίδια που σκορπίζει ο άνεµος, θα εµποδίζει την απορροή των νερών της βροχής προς τον χώρο των απορριµµάτων και θα µειώσει τα αέρια και τις οσµές που διαφεύγουν. Τα αέρια θα πρέπει να συλλέγονται και αν Μπορούν τα στραγγίσµατα να φθάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα (υπόγεια ύδατα) και στο ποτάµι; Εξηγήστε πώς και τι προβλήµατα θα δηµιουργηθούν. Πώς; Γιατί το νερό της βροχής είναι τόσο µεγάλο πρόβληµα;

21 είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται. Ο χώρος δε θα πρέπει να οικοδοµηθεί µετά το τέλος της χρήσης του ως χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Ένας φράχτης θα πρέπει να κατασκευαστεί για να συγκρατεί τα απορρίµµατα στο χώρο. Οι ώρες λειτουργίας θα πρέπει να είναι από ευτέρα µέχρι Παρασκευή, µόνο από έως ε θα κατασκευαστούν άλλοι δρόµοι πρόσβασης στην περιοχή. 20 Εξηγήστε γιατί κάθε σύσταση που προτείνεται στην παραπάνω παράγραφο πρέπει να υλοποιηθεί.

22 Άρθρο 3 74 /Journal of Waste Science and Technology Volume 8,July Τι σηµαίνει αυτό; Εργαστηριακές έρευνες σε υλικά µονωτικών στρώσεων για χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων Thornton, S.F., Bright, M.I., Lerner, D.N. and Tellam, J.H. Περίληψη Συζητείται ο σχεδιασµός µονωτικών στρώσεων από φυσικά υλικά που µπορούν να αποτρέψουν τη διαφυγή ρυπασµένων στραγγισµάτων από χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Εργαστηριακά πειράµατα βρίσκονται σε εξέλιξη για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των µονωτικών φυσικών υλικών και περιλαµβάνουν το συνδυασµό πολλών ευρέως διαθέσιµων υλικών. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται αδιαπέραστα υλικά, όπως χονδρά πλαστικά φύλλα επικάλυψης, για να εµποδιστεί η ρύπανση του περιβάλλοντος από υγρά αποβλήτων ή στραγγίσµατα. Ωστόσο, τα συστήµατα συλλογής των στραγγισµάτων αλλά και τα υλικά των µονωτικών στρώσεων δεν εγγυώνται την πλήρη αποτροπή της διαρροής στραγγισµάτων και καθίσταται έτσι αναγκαία η λήψη πρόσθετων µέτρων µε τη χρήση φυσικών υλικών που µπορούν να ελαττώσουν τα βλαβερές επιπτώσεις των στραγγισµάτων. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες που µπορούν να κάνουν τα στραγγίσµατα λιγότερο επικίνδυνα καθώς διέρχονται από φυσικά υλικά. Πρόκειται για το συνδυασµό φυσικών, χηµικών και βιολογικών διαδικασιών π.χ. διάλυση, καθίζηση µετάλλων και τη δράση των βακτηρίων στη διάσπαση οργανικών ενώσεων (αποικοδόµηση). Αυτές οι διαδικασίες µεγιστοποιούνται από την ύπαρξη υψηλού ποσοστού αργίλου, άνθρακα και ανθρακικών αλάτων. Τα ανθρακικά άλατα θα βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των οξέων και στην ανάπτυξη των πληθυσµών των βακτηρίων. Μερικά µόνο φυσικά υλικά περιέχουν όλα αυτά τα συστατικά και έτσι το µονωτικό στρώµα θα πρέπει να κατασκευαστεί από τοπικά υλικά και να εµπλουτιστεί προσθέτοντας άργιλο, ανθρακικά άλατα και οργανικό υλικό. Για να ελεγχθεί αυτή η προσέγγιση διενεργούνται εργαστηριακά πειράµατα όπως αναφέρονται λεπτοµερειακά παρακάτω. Σχεδιασµός πειραµάτων Κατασκευάστηκε µια σειρά από στήλες µε συνδυασµούς υλικών για µονωτικές στρώσεις. Μια ποσότητα στραγγισµάτων αφέθηκε να διαπεράσει από το υλικό στις στήλες και κατόπιν αναλύθηκε το υγρό που συλλέχθηκε. Τρία φυσικά υλικά επιλέχτηκαν για τη δηµιουργία του συνδυασµού. Στη µία άκρη του φάσµατος η άµµος θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα κατάλληλο υλικό για µονωτική στρώση χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Σε αντίθεση, η άργιλος Οξφόρδης φαίνεται ότι περιέχει τις καταλληλότερες ιδιότητες ως µονωτικό στρώµα. Η άργιλος από ανθρακωρυχεία συνιστά ένα υλικό µε ενδιάµεσες ιδιότητες. είτε τον πίνακα 1. Γιατί η άργιλος Οξφόρδης πιθανότατα είναι το πιο κατάλληλο µονωτικό υλικό; Σύµφωνα µε τις ιδιότητες των υλικών που εµφανίζονται στον πίνακα Α σχεδιάστηκαν συνδυασµοί υλικών και προσδιορίστηκαν ως «φτωχός», ή «ικανοποιητικός» ανάλογα µε την

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 Πως εφάρμοσα την μέθοδο αυτή στην τάξη: Το θέμα που επέλεξα ήταν «ΑΟΡΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ. Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

«ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ. Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη Καίτη Σιακαβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική 5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική Στα συρτάρια το Προεδρικό Διάταγμα που θα έλυνε το πρόβλημα της διαχείρισής το Καμπανάκια κινδύνου χτυπά στην Αττική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τo αέριo που πίνουµε Το διοξείδιο του άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά

Τo αέριo που πίνουµε Το διοξείδιο του άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά Για τους µαθητές Τo αέριo που πίνουµε Το διοξείδιο του άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά Περιγραφή εργασίας Θα χωριστείτε σε οµάδες των 3-5 ατόµων και κάθε οµάδα θα πραγµατοποιήσει στο σχολείο έναν αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν Εταιρεία Έτοιμος σοβάς χειρός KNAUF Rotband Haftputz KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε Στάνος, 30500, Αμφιλοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Dill ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: DILL Κωδικός: 2.02.020 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απολαδωτικό και καθαριστικό κινητήρα το οποίο χάρις στην ειδική σύνθεσή του αφαιρεί λάδια, γρασα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Χημείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Χημείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Η Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education» διοργανώνει το στο του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός 3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός των πειραμάτων της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσετε, πρώτον, ορισμένες αντιδράσεις καταβύθισης, βάσει των οποίων θα ελέγξετε

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία των αφριστικών µπάνιου*

Χηµεία των αφριστικών µπάνιου* Για τον καθηγητή Χηµεία των αφριστικών µπάνιου* * Βασισµένο στη σχολική δραστηριότητα # 58, αφριστικά µπάνιου, Journal of Chemical Education, 2003, 80, 1416A - 1416B ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η β λυκείου προσφέρεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή μίγματος σιδήρου θείου και στη συνέχεια παρασκευή της χημικής ένωσης θειούχου σιδήρου από τα στοιχεία της, με σκοπό να διαπιστώσουμε τις διαφορές μεταξύ μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος : Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: JohnsonDiversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: JohnsonDiversey

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα