Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών"

Transcript

1 Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κώδικα Τροφίμων, περιγράφονται στο Παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δεν επιτρέπεται η χρήση αιθυλενοξειδίου ως συντηρητικού στα πρόσθετα τροφίμων. Ε 170 (i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Τα κριτήρια καθαρότητας για το πρόσθετο αυτό είναι τα ίδια με αυτά που ορίζονται για το ίδιο πρόσθετο στο παράρτημα της οδηγίας 95/45/ΕΚ της Επιτροπής ως έχει, περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Ε 200 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ Σορβικό οξύ Trans-trans-2, 4-εξαδιενικό οξύ Αριθ. EINECS C 6H 8O 2 Μοριακό βάρος 112,12 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% επί ξηρού Άχρωμες βελόνες ή λευκή ρέουσα σκόνη, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους C επί 90 λεπτά. Α. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως C έως C μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος. Β. Φασματομετρία Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος σορβικού οξέος σε ισοπροπανόλη (1: ) σε μήκος κύματος 254±2nm Γ. Θετική δοκιμή ανίχνευσης διπλών δεσμών Δ. Σημείο εξάχνωσης 80 0 C Υγρασία 0,5% κατ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer) Θειική τέφρα 0,2% κατ ανώτατο όριο Αλδεΰδες 0,1% κατ ανώτατο όριο (ως φορμαλδεΰδη) Ε 202 ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Σορβικό κάλιο (Ε,Ε) - 2,4, - εξαδιενικό κάλιο Άλας με κάλιο του trans, trans - 2,4 - εξαδιενικού οξέος Αριθ. EINECS C 6H 7O 2Κ Μοριακό βάρος 150,22 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% επί ξηρού Α. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του σορβικού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, Β. Θετικές δοκιμές ανίχνευσης καλίου και διπλών δεσμών Λευκή κρυσταλλική σκόνη, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους C επί 90 λεπτά C έως C μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος. 1,0% κατ ανώτατο όριο (105 0 C. 3 ώρες) Οξύτητα ή αλκοολικότητα 1.0% περίπου κατ ανώτατο όριο (ως σορβικό οξύ ή Κ 2CO 3) Αλδεΰδες 0,1% κατ ανώτατο όριο, εκφραζόμενο ως φορμαλδεΰδη) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-1

2 Ε 203 ΣΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Σορβικό ασβέστιο Άλας με ασβέστιο του trans, trans - 2, 4 - εξαδιενικού οξέος Αριθ. EINECS C 12H 14O 4Ca Μοριακό βάρος 262,32 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98% επί ξηρού Α. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του σορβικού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση,. Β. Θετικές δοκιμές ανίχνευσης ασβεστίου και διπλών δεσμών Αλδεΰδες Ε 210 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ Λευκή λεπτή κρυσταλλική σκόνη, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους C επί 90 λεπτά C έως C μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος 2,0% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος 0,1% κατ ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε φορμαλδεΰδη Βενζοϊκό οξύ Βενζολοκαρβονικό οξύ Φαινυλοκαρβονικό οξύ Αριθ. EINECS C 7H 6O 2 Μοριακό βάρος 122,12 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5% επί ξηρού Λευκή κρυσταλλική σκόνη. Α. Σημείο τηξεως 121,5 0 C - 123,5 0 C Β. Θετική δοκιμή εξάχνωσης και θετική δοκιμή βενζοϊκών ιόντων 0,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση επί 3 ώρες υπεράνω θειικού οξέος pη Περίπου 4 (υδατικό διάλυμα) Θειική τέφρα 0,05% κατ ανώτατο όριο Χλωριούχες οργανικές ενώσεις 0,07%, κατ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,3% εκφρασμένο Εύκολα οξειδούμενες ουσίες σε χλωροβενζοϊκό οξύ Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος ΚΜ no 4 0,1N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1g δείγματος ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΚΜ no 4 0,1N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml Eύκολα απανθρακούμενες ουσίες Το ψυχρό διάλυμα 0,5g βενζοϊκού οξέος σε 5ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5% δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC (* 1 ), 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC (* 2 ), 0,1 ml θειικού χαλκού TSC (* 3 ) και 4,4 ml νερού (* 1 ) Χλωριούχο κοβάλτιο TSC. Διαλύονται 65 gr περίπου χλωριούχου κοβαλτίου C OCl 2^6H 2O σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25 ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού, ώστε να ληφθεί συνολικός όγκος ml. Φέρονται 5ml ακριβώς από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 5ml υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% και κατόπιν 15ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 20%. Το σύνολο ζέεται επί 10 λεπτά, αφήνεται να ψυχθεί και προστίθενται 2g ιωδιούχου καλίου και 20 ml θειικού οξέος 25%. Έπειτα από πλήρη διάλυση του ιζήματος, το ιώδιο που ελευθερώνεται ογκομετρείται με θειοθειικό νάτριο (0,1Ν) παρουσία αμύλου ST( 4 ). Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1Ν) αντιστοιχεί σε 23,80 mg C OCl 2^6H 2O. Ο τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με προσθήκη αρκετής ποσότητος από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα συγκεντρώσεως 59,5 mg C OCl 2^6H 2O ανά ml. (* 2 ) Τριχλωριούχος σίδηρος TSC. Διαλύονται 55 gr περίπου τριχλωριούχου σιδήρου σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25 ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού, ώστε να ληφθεί συνολικός όγος ml. Φέρονται 10,0ml από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 15ml νερού και 3g ιωδιούχου καλίου και το μείγμα αφήνεται σε ηρεμία επί 15 λεπτά. Αραιώνεται σε 100 ml ύδατος και κατόπιν το ιώδιο που ελευθερώνεται ογκομετρείται με θειοθειικό νάτριο (0,1Ν) παρουσία αμύλου ST( 4 ). Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1Ν) αντιστοιχεί σε 27,03 mg FeCl 3^6H 2O. Ο 36-2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3 Πολυκυκλικά οξέα Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού οξέος, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος. Ε 211 BENZOΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Βενζοϊκό νάτριο Άλας με νάτριο του βενζολοκαρβονικού οξέος Άλας με νάτριο του φαινυλοκαρβονικού οξέος Αριθ. EINECS C 7H 5O 2Νa Μοριακό βάρος 144,11 Περιεκτικότητα σε C 7H 5O 2Νa ή τουλάχιστον 99% μετά από ξήρανση στους C επί 4 ώρες Λευκό σχεδόν άοσμο, κρυσταλλικό στερεό σε σκόνη ή κόκκους. Α. Διαλυτότητα Ευδιάλυτο στο νερό, ελάχιστα διαλυτό σε αιθανόλη. Β. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του 121,5 0 C - 123,5 0 C μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θειικού οξέος. βενζοϊκού οξέος λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση Γ. Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και νατρίου 1,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C επί 4 ώρες Εύκολα οξειδούμενες ουσίες Προστίθενται 1,5ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος ΚΜnO 4 0,1 N μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1g δείγματος ζυγισμένο με ακρίβεια mg και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΚΜnO 4 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml. Πολυκυκλικά οξέα Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού νατρίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος. Χλωριούχες οργανικές ενώσεις 0,06% κατ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25% εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ. Οξύτητα ή αλκαλικότητα Για την εξουδετέρωση 1g βενζοϊκού νατρίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25ml διαλύματος 0,1 Ν ΝaOH ή 0,1 N HCI Ε 212 BENZOΪΚΟ ΚΑΛΙΟ Αριθ. EINECS C 7H 5ΚO 2 ^ 3Η 2Ο Μοριακό βάρος 214,27 Βενζοϊκό κάλιο Άλας με κάλιο του βενζολοκαρβονικού οξέος Άλας με κάλιο του φαινυλοκαρβονικού οξέος τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με προσθήκη αρκετής ποσότητας από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα συγκεντρώσεως 45,0 mg FeCl 3^6H 2O ανά ml. (* 3 ) Θειικός χαλκός TSC. Διαλύονται 65 gr περίπου θεικού χαλκού CuSO 45H 2O σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού ώστε να ληφθεί συνολικός όγκος 1000 ml. Φέρονται 10,0ml από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 40ml νερού και 4ml οξικού οξέος και 3g ιωδιούχου καλίου. Το ιώδιο που ελευθερώνεται ογκομετρείται με θειοθειικό νάτριο (0,1Ν) παρουσία αμύλου ST(* 4 ). Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1Ν) αντιστοιχεί σε 24,97 mg CuSO 45H 2O. Ο τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με προσθήκη αρκετής ποσότητας από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα συγκεντρώσεως 62,4 mg CuSO 45H 2O ανά ml. (* 4 ) Άμυλο ST: Λειοτριβούνται 0,5g αμύλου (άμυλο αραβοσίτου ή διαλυτό άμυλο) και αναμειγνύονται με 5ml ύδατος. Στον λαμβανόμενο πολτό προστίθεται με συνεχή ανάδευση η κατάλληλη ποσότητα νερού,για να ληφθεί συνολικός όγκος 100 ml. Το σύνολο ζέεται επί μερικά λεπτά, αφήνεται να ψυχθεί και διηθείται. Το άμυλο ST πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-3

4 Α. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του βενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, Β. Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και καλίου Περιεκτικότητα σε C 7H 5ΚO 2 τουλάχιστον 99% μετά από ξήρανση στους C μέχρι σταθερού βάρους. Λευκή κρυσταλλική σκόνη. 121,5 0 C - 123,5 0 C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος. 26,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C Χλωριούχες οργανικές ενώσεις 0,06% κατ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25% εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ Εύκολα οξειδούμενες ουσίες Προστίθενται 1,5ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος ΚΜnO 4 0,1 N μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1g δείγματος ζυγισμένο με ακρίβεια mg και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΚΜnO 4 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml. Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες Το ψυχρό διάλυμα 0,5g βενζοϊκού οξέος σε 5ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5% δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC 0,1ml θειικού χαλκού TSC και 4,4, ml νερού Πολυκυκλικά οξέα Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού καλίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος. Οξύτητα ή αλκαλικότητα Για την εξουδετέρωση 1g βενζοϊκού καλίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25ml διαλύματος ΝaOH 0,1Ν ή HCI 0,1Ν Ε 213 BENZOΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Βενζοϊκό ασβέστιο Διβενζοϊκό ασβέστιο Αριθ. EINECS Άνυδρο C 14Η 10O 4Ca Ένυδρο με 1 μόριο νερού: C 14Η 10O 4Ca ^ H 2O Ένυδρο με 3 μόριο νερού: C 14Η 10O 4Ca ^ 3H 2O Μοριακό βάρος Άνυδρο: 282,31 Ένυδρο με 1 μόριο νερού: 300,32 Ένυδρο με 3 μόρια νερού: 336,36 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% μετά από ξήρανση στους C. Λευκοί ή άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη Α. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του 121,5 0 C - 123,5 0 C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος βενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση,. Β. Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και ασβεστίου 17,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C μέχρι σταθερού βάρους Ύλες αδιάλυτες στο νερό 0,3% κατ ανώτατο όριο Χλωριούχες οργανικές ενώσεις 0,06% κατ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25% εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ Εύκολα οξειδούμενες ουσίες Προστίθενται 1,5ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος ΚΜnO 4 0,1 N μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1g δείγματος ζυγισμένο με ακρίβεια mg και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΚΜnO 4 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

5 Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες Το ψυχρό διάλυμα 0,5g βενζοϊκού οξέος σε 5ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5% δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC 0,1ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού Πολυκυκλικά οξέα Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού ασβεστίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος. Οξύτητα ή αλκαλικότητα Για την εξουδετέρωση 1g βενζοϊκού ασβεστίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25ml διαλύματος ΝaOH 0,1Ν ή 0,1Ν HCL Φθόριο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο Ε 214 p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΙΘΥΛΙΟ Ethylparaben p - Oξυβενζοϊκό αιθύλιο Αριθ. EINECS C 9Η 10O 3 Μοριακό βάρος 166,8 Α. Σημείο τήξεως C C Β. Θετική δοκιμή p - υδροβενζοϊκών ιόντων Γ. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p - υδροξυβενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση Δ. Θετική δοκιμή αλκοόλης Θειική τέφρα p - Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ p - Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο p - Υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας Ε 215 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5% μετά από ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες. Σχεδόν άοσμοι μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη C έως C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος. 0,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες 0,05% κατ ανώτατο όριο 0,35% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p - υδροξυβενζοϊκό οξύ Άλας με νάτριο του p - υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου Άλας με νάτριο του p - υδροξυβενζοϊκού αιθυλεστέρα Αριθ. EINECS C 9Η 9O 3 Na Μοριακό βάρος 188,8 Περιεκτικότητα σε p - υδροξυβενζοϊκό αιθλεστέρα τουλάχιστον 83% επί ξηρού Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη Α. Σημείο τήξεως C C μετά από ξήρανση υπό κενό ξηραντήρα θειικού οξέος Β. Θετική δοκιμή p - υδροβενζοϊκών ιόντων. Γ. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p - υδροξυβενζοϊκού οξέος, που παρέχει το δείγμα Δ. Θετική δοκιμή νατρίου Ε. Το ph υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 0,1% C έως C Μεταξύ 9,9 και 10,3 5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέoς Θειική τέφρα 37-39% p - Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ 0,35% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p - υδροξυβενζοϊκό οξύ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-5

6 Ε 216 p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ Διαγράφεται Ε 217 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΙΟΥ Διαγράφεται Ε 218 p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ Methylparaben p - Οξυβενζοϊκό μεθύλιο p - Υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο p - Υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 8Η 8O 3 Μοριακό βάρος 152,15 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% μετά από ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες Σχεδόν άοσμοι, μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη Α. Σημείο τήξεως C C. Β. Θετική δοκιμή p - υδροξυβενζοϊκών ιόντων Γ. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p C έως C μετά από ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες υδροξυβενζοϊκού οξέος, που παρέχει το δείγμα 0,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες Θειική τέφρα 0,05% κατ ανώτατο όριο p - Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ 0,35% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p - υδροξυβενζοϊκό οξύ Ε 219 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p - ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ Άλας με νάτριο του p - υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου Άλας με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα C 8Η 7O 3Ν a Μοριακό βάρος 174,15 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5% επί ξηρού Λευκή υγροσκοπική σκόνη Α. Το λευκό ίζημα που σχηματίζεται με οξίνιση με υδροχλωρικό οξύ υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10% (w/v) της ένωσης με νάτριο του p - υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου (με δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου) πρέπει, μετά από έκπλυση με νερό και ξήρανση στους 80 0 C επί 2 ώρες, να τήκεται στους C έως C Β. Θετική δοκιμή νατρίου Γ. ph διαλύματος συγκεντρώσεως 0,1% σε τουλάχιστον 9,7 και όχι υψηλότερο από 10,3 νερό απαλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα Υγρασία 5% κατ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer) Θειική τέφρα 40% - 44,5% επί ξηρού p - Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ 0,35% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p - υδροξυβενζοϊκό οξύ Ε 220 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Διοξείδιο του θείου Ανυδρίτης του θειώδους οξέος Αριθ. EINECS SO 2 Μοριακό βάρος 64,07 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% Α. Θετική δοκιμή θείου Άγχρωμο, άφλεκτο αέριο με έντονη αποπνικτική οσμή 36-6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

7 Υγρασία Μη πτητικό υπόλειμμα Τριοξείδιο του θείου Σελήνιο Αέρια που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα 0,05% κατ ανώτατο όριο 0,01% κατ ανώτατο όριο 0,1% κατ ανώτατο όριο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο Κανένα ίχνος Ε 221 ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή ένυδρο) Ανυδρίτης του θειώδους οξέος Αριθ. EINECS Άνυδρο: Na 2SO 3 Ένυδρο με επτά μόρια νερού: Na 2SO 3 ^ 7H 2O Μοριακό βάρος Άνυδρο: 126,04 Ένυδρο με επτά μόρια νερού: 252,16 Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου Β. Το ph διαλύματος συγκεντρώσεως10% (άνυδρη ουσία) ή 20% (ένυδρη ουσία) Άνυδρο: Περιεκτικότητα σε Na 2SO 3 τουλάχιστον 95% και σε SO 2 τουλάχιστον 48% Ένυδρο με επτά μόρια νερού: Περιεκτικότητα σε Na 2SO 3 τουλάχιστον 48% και σε SO 2 τουλάχιστον 24% Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι μεταξύ 8,5 και 11,50 Θειοθειικά ιόντα 0,1% κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 222 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Όξινο θειώδες νάτριο Διθειώδες νάτριο Αριθ. EINECS ΝaHSO 3 σε υδατικό διάλυμα Μοριακό βάρος 104,06 Περιεκτικότητα σε NaΗSO 3 τουλάχιστον 32% Διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου Β. Το ph διαλύματος συγκεντρώσεως10% μεταξύ 2,6 και 5,5 Σίδηρος 50 mg/kg Na 2SO 3 κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 223 ΠΥΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Πυροθειώδες νάτριο Πενταοξοδιθειικό νάτριο Αριθ. EINECS Νa 2S 2O 5 Μοριακό βάρος 190,11 Περιεκτικότητα σε Νa 2S 2O 3 τουλάχιστον 95% και σε SO 2 τουλάχιστον 64% ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-7

8 Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου Β. Το ph διαλύματος συγκεντρώσεως 10% μεταξύ 4,0 και 5,5 Θειοθειικά ιόντα 0,1% κατ/ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 224 ΠΥΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ Πυροθειώδες κάλιο Πενταοξοδιθειικό κάλιο Αριθ. EINECS Κ 2S 2O 5 Μοριακό βάρος 222,33 Περιεκτικότητα σε Κ 2S 2O 5 τουλάχιστον 90% και σε SO 2 τουλάχιστον 51,8% ενώ το υπόλοιπο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου θειικό κάλιο Άγχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και καλίου Θειοθειικά ιόντα 0,1% κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 226 ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Θειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS CaSO 3 ^ 2H 2O Μοριακό βάρος 156,17 Περιεκτικότητα σε CaSO 3 ^ 2H 2O τουλάχιστον 95% και σε SO 2 τουλάχιστον 39% Άγχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 227 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Όξινο θειώδες ασβέστιο Διθειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS Ca(HSO 3) 2 Μοριακό βάρος 202,22 6 έως 8% (w/v) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5% (w/v) διοξειδίου του ασβεστίου που αντιστοιχούν σε 10 έως 14% ((w/v) οξίνου θειώδους ασβεστίου [Ca(HSO 3) 2] Διαυγές πρασινοκίτρινο υδατικό διάλυμα με χαρακτηριστική οσμή διοξειδίου του θείου Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

9 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 228 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ Όξινο θειώδες κάλιο Διθειώδες κάλιο Αριθ. EINECS ΚHSO 3 σε μορφή υδατικού διαλύματος Μοριακό βάρος 120,17 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 280g ΚHSO 3 ανά λίτρο (ή 150 g SO 2 ανά λίτρο) Διαυγές άχρωμο υδατικό διάλυμα Α. Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και καλίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Σελήνιο 10mg/kg κατ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO 2 Ε 230 ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (2) Ε 231 Ο - ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΗ (1,1 Διφαινυλ) - όλη Υδροξυ - διφαινύλιο 0 - Υδροξυ - διφαινύλιο Αριθ. EINECS C 12H 10 Ο Μοριακό βάρος 170,20 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκόνη Α. Σημείο τήξεως 56 0 C C Β. Θετική δοκιμή φαινολών Με την προσθήκη διαλύματος τριχλωρίου σιδήρου συγκεντρώσεως 10% σε αιθανολικό διάλυμα της ουσίας (1g σε 10ml), εμφανίζεται πράσινη χρώση Θειική τέφρα 0,05% κατ ανώτατο όριο Διφαινυλαιθέρας 0,3% κατ ανώτατο όριο p - Φαινυλοφαινόλη 0,1% κατ ανώτατο όριο Ναφθόλη - 1 0,01% κατ ανώτατο όριο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-9 ΕΚΔΟΣΗ 2/ Ιαν 2010

10 Ε 232 Ο - ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Συνώνυμο ο - Φαινυλοφαινικό νάτριο, άλας με νάτριο της ο - φαινυλοφαινόλης ο - Φαινυλοφαινολικό νάτριο Αριθ. EINECS C 12H 9ΟNa ^ 4H 2O Μοριακό βάρος 264,26 Περιεκτικότητα σε C 12H 9ΟNa^4H 2O τουλάχιστον 97% Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκόνη Α. Θετικές δοκιμές φαινολών και νατρίου Β. Πεδίο τιμών σημείου τήξεως της Ο C C μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θειικού οξέος φαινυλοφαινόλης που παρέχει το δείγμα με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, Γ. Το ph υδατικού διαλύματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 11,1 και 11,8 συγκεντρώσεως 2,0%. Διφαινυλαιθέρας 0,3% κατ ανώτατο όριο p - Φαινυλοφαινόλη 0,1% κατ ανώτατο όριο Ναφθόλη - 1 0,01% κατ ανώτατο όριο Ε 233 ΘΕΙΑΒΕΝΔΑΖΟΛΙΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (2) Ε 234 ΝΙΣΙΝΗ (2) Αριθ. EINECS C 143H 230Ν 42O 37S 7 Μοριακό βάρος 3 354,12 Η νισίνη συνίσταται από πολλά συγγενή πολυπεπτίδια, τα οποία παράγονται κατά τη ζύμωση μέσου γάλακτος ή ζάχαρης από ορισμένα άγρια στελέχη Lactococcus lactis subsp. lactis Περιεκτικότητα του συμπυκνώματος νισίνης τουλάχιστον 900 μονάδες ανά mg σε μείγμα πρωτεϊνών γάλακτος ή στερεών υπολειμμάτων χωρίς λίπος που έχουν υποστεί ζύμωση και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο 50% Λευκή σκόνη 3% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C C μέχρι σταθερού βάρους ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/ Ιαν 2010

11 Ε 235 ΝΑΤΑΜΥΚΙΝΗ Χημική Ονομασία Πιμαρικίνη Η ναταμυκίνη είναι μυκητοκτόνο της ομάδας των πολυενικών μακρολιδών και παράγεται από άγρια στελέχη Streptomyces natalensis ή Streptococcus lactis Αριθ. EINECS C 33H 47O 13N Mοριακό βάρος 665,74 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95% επί ξηρού Λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη Α. Χρωστικές αντιδράσεις Μερικοί κρύσταλλοι ναταμυκίνης, όταν προστεθούν επάνω σε πλάκα σταγονομετρικής ανάλυσης σε μία σταγόνα - πυκνού υδροχλωρικού οξέος, παρέχουν μπλε χρώση, - πυκνού φωσφορικού οξέος, παρέχουν πράσινη χρώση, η οποία, μετά από λίγα λεπτά μεταβάλλεται σε ανοικτή κόκκινη Β. Φασματομετρία Το φάσμα διαλύματος συγκεντρώσεως 0,0005% w/v σε μεθανολικό διάλυμα οξικού οξέος συγκεντρώσεως 1%, παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος 290 nm, 303nm και 318nm, μια μικρή κορυφή στα 280 nm περίπου και ελάχιστα απορρόφησης στα 250 nm, 295,5nm και 311nm. Γ. ph 5,5-7,5 (διάλυμα συγκεντρώσεως 1% w/v σε μείγμα 20 μερών διμεθυλοφορμαμιδίου και 80 μερών νερού που έχει προηγουμένως εξουδετερωθεί) Δ. Ειδική στροφική ικανότητα Θειική τέφρα Μικροβιολογικά κριτήρια: καταμέτρηση όλων των ζώντων μικροοργανισμών [á] 20 D = o έως o (διάλυμα συγκεντρώσεως 1% w/v σε παγόμορφο οξικό οξύ στους 20 0 C και υπολογισμός επί ξηρού) 8% κατ ανώτατο όριο (υπό κενό στους 60 0 C, υπεράνω P 2O 5, μέχρι σταθερού βάρους) 0,5% κατ ανώτατο όριο 100 ανά γραμμάριο κατ ανώτατο όριο Ε 239 ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ Εξαμίνη, μεθεναμίνη Χημική Ονομασία 1, 3, 5, 7 Τετρααζω - τρικυκλο [ ] - δεκάνιο, εξαμεθυλενοτετραμίνη Αριθ. EINECS C 6H 12Ν 4 Mοριακό βάρος 140,19 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% επί ξηρού Άχρωμη ή λευκή κρυσταλλική σκόνη Α. Θετικές δοκιμές φορμαλδεϋδης και αμμωνίας Β. Σημείο εξάχνωσης C περίπου 0,5% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό στους C υπεράνω P 2O 5 επί 2 ώρες Θειική τέφρα 0,05 κατ ανώτατο όριο Θειικά ιόντα 0,005% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε SO 4 Ιόντα χλωρίου 0,005% κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε Cl Άλατα αμμωνίου Δεν ανιχνεύονται Ε 242 ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ Χημική Ονομασία DMDC Πυροκαρβονικό διμεθύλιο Αριθ. EINECS Δικαρβονικό διμεθύλιο Πυροκαρβονικός διμεθυλεστέρας ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/ Ιαν 2010

12 C 4H 6Ο 5 Mοριακό βάρος 134,09 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8% Άχρωμο υγρό, διασπώμενο όταν διαλυθεί σε νερό. Είναι διαβρωτικό για το δέρμα και τα μάτια και τοξικό μέσω της εισπνοής και της κατάποσης Α. Διάσπαση Θετικές τιμές CO 2 και μεθανόλης μετά από αραίωση Β. Σημείο τήξεως 17 0 C Σημείο ζέσεως C με διάσπαση Γ. Πυκνότητα στους 20 0 C 1,25 g/cm 3 περίπου Δ. Φάσμα υπερύθρου Μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος 1156 και 1832 cm -1 Καρβονικό διμεθύλιο Ολικό χλώριο 0,2 κατ ανώτατο όριο Ε 249 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ Χημική Ονομασία Νιτρώδες κάλιο Αριθ. EINECS ΚΝΟ 2 Μοριακό βάρος 85,11 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95% επί ξηρού ( * ) Λευκοί ή ελαφρώς κίτρινοι κόκκοι υγροποιούμενοι κατόπιν απορροφήσεως υδρατμών Α. Θετικές δοκιμές νιτρωδών ιόντων και καλίου Β. ph διαλύματος συγκέντρωσης 5% Τουλάχιστον 6,0 και όχι υψηλότερο από 9,0 3% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπεράνω silica gel 4 ώρες Ε 250 ΝΙΤΡΩΔΕΣ NATΡΙΟ Χημική Ονομασία Νιτρώδες νάτριο Αριθ. EINECS ΝαΝΟ 2 Μοριακό βάρος 69,00 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97% επί ξηρού (*) Λευκή κρυσταλλική σκόμη ή υποκίτρινοι σβώλοι Α. Θετικές δοκιμές νιτρωδών ιόντων και νατρίου 0,25% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπεράνω silica gel 4 ώρες Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ NATΡΙΟ 1.ΣΤΕΡΕΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Νίτρο της Χιλής Νιτρική σόδα Χημική Ονομασία Νιτρικό νάτριο Αριθ. EINECS ΝαΝΟ 3 Μοριακό βάρος 85,00 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% μετά από ξήρανση Λευκή κρυσταλλική, ελαφρώς υγροσκοπική σκόνη ( * ) Όταν τα νιτρώδη άλατα φέρουν την επισήμανση «για χρήση στα τρόφιμα», επιτρέπεται να πωλούνται μόνο σε μείγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/ Ιαν 2010

13 Α. Θετικές δοκιμές νιτρικών ιόντων και νατρίου Β. ph διαλύματος 5% Τουλάχιστον 5,5 και όχι υψηλότερο από 8,3 2% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C επί 4 ώρες Νιτρώδη άλατα 30mg/kg κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε ΝaNΟ 2 Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ NATΡΙΟ 2. ΥΓΡΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Το υγρό νιτρικό νάτριο είναι το υδατικό διάλυμα νιτρικούνατρίου ως το άμεσο αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης μεταξύ του υδροξειδίου του νατρίου και του νιτρικού οξέος σε στοιχειομετρικά ποσά, χωρίς να έπεται κρυστάλλωση. Οι τυποποιημένες μορφές που παρασκευάζονται από το υγρό νιτρικό νάτριο που ανταποκρίνεται σ αυτές τις προδιαγραφές μπορούν να περιέχουν νιτρικό οξύ σε περίσσεια εάν δηλώνονται ή επισημαίνονται σαφώς. Χημική Ονομασία Νιτρικό νάτριο Αριθ. EINECS ΝαΝΟ 3 Μοριακό βάρος 85,00 Περιεκτικότητα μεταξύ 33,5% και 40,0% ΝαΝΟ 3 Διαυγές άχρωμο υγρό Α. Θετικές δοκιμές για το νιτρικό άλας και για το νάτριο Β. ph Τουλάχιστον 1,5 και όχι άνω του 3,5 Ελεύθερο νιτρικό οξύ 0,01% κατ ανώτατο όριο Νιτρώδη άλατα 10mg/kg κατ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε ΝaNΟ 2 0, Αυτή η προδιαγραφή αναφέρεται σε υδατικό διάλυμα 35% Ε 252 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Νίτρο Χημική Ονομασία Νιτρικό κάλιο Αριθ. EINECS ΚΝΟ 3 Μοριακό βάρος 101,11 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99%επί ξηρού Λευκή κρυσταλλική,σκόνη ή διαφανή πρίσματα με ψυχρή, αλμυρή και δριμεία γεύση Α. Θετικές δοκιμές νιτρικών ιόντων και καλίου Β. ph διαλύματος συγκεντρώσεως 5% Τουλάχιστον 4,5 και όχι υψηλότερο από 8,5 1% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C επί 4 ώρες Νιτρώδη ιόντα 20mg/kg κατ ανώτατο όριο (ως ΚΝΟ 2) Ε 260 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Χημική Ονομασία Οξικό οξύ Αιθανικό οξύ Αριθ. EINECS C 2H 4O 2 Μοριακό βάρος 60,05 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8% Α. Σημείο ζέσεως C σε πίεση 760 mm (στήλης υδραγύργου) Β. Ειδικό βάρος Περίπου 1,049 Γ. Διάλυμα σε αναλογία 1:3 παρέχει θετικές δοκιμές οξικών ιόντων Διαυγές άγχρωμο υγρό με χαρακτηριστική διαπεραστική οσμή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 36-13

14 Δ. Σημείο πήξεως Όχι χαμηλότερο από 14,5 0 C Μη πτητικό υπόλειμμα 100 mg/kg κατ ανώτατο όριο Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες 1000 mg/kg κατ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ οξειδούμενες ουσίες Εύκολα οξειδούμενες ουσίες Σε δοχείο με γυάλινο πώμα αραιώνονται 2 ml δείγματος με 10ml νερού και προστίθενται 0,1 ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου 0,1 Ν. Το ροζ χρώμα δεν μετατρέπεται σε καφέ επί 30 λεπτά Ε 261 ΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Χημική Ονομασία Οξικό κάλιο Αιθανικό οξύ Αριθ. EINECS C 2H 3O 2Κ Μοριακό βάρος 98,14 Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99% επί ξηρού Άγχρωμοι κρύσταλλοι, υγροποιούμενοι κατόπιν απορροφήσεως υδρατμών ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά οσμή ξυδιού Α. ph διαλύματος συγκεντρώσεως 5%^ Τουλάχιστον 7,5 και όχι υψηλότερο από 9,0 Β. Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και καλίου Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες 8% κατ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους C επί 2 ώρες 1000 mg/kg κατ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ Ε 262 (Ι) ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Χημική Ονομασία Οξικό νάτριο Αριθ. EINECS C 2H 3ΝaO 2 ^ nh 2O (n = 0 ή 3) Μοριακό βάρος Άνυδρο: 82,03 Ένυδρο με τρία μόρια νερού: 136,08 Περιεκτικότητα (και των δύο μορφών, άνυδης και ένυδρης), τουλάχιστον 98,5% επί ξηρού Άνυδρο: Λευκή, άοσμη, κοκκώδης υγροσκοπική σκόνη Ένυδρο με τρία μόρια νερού: Άγχρωμοι διαφανείς κρύσταλλοι ή κοκκώδης κρισταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή ξυδιού. Σε επαφή με θερμό ξηρό αέρα, αφυδατώνεται Α. ph διαλύματος συγκεντρώσεως 1%^ Τουλάχιστον 8,0 και όχι υψηλότερο από 9,5 Β. Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και νατρίου Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες Άνυδρο: 2% κατ ανώτατο όριο (120 0 C, 4 ώρες Ένυδρο με τρία μόρια νερού: Μεταξύ 36% και 42% (120 0 C, 4 ώρες) 1000 mg/kg κατ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ Ε 262 (ΙΙ) ΔΙΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Το διοξικό νάτριο είναι μοριακή ένωση οξικού νατρίου και οξικού οξέος Χημική Ονομασία Διοξικό νάτριο Αριθ. EINECS C 4H 7ΝaO 4 ^n H 2O (n = 0 ή 3) Μοριακό βάρος 142,09 (άνυδρο) Περιεκτικότητα 39-41% σε ελεύθερο οξικό οξύ και 58-60% σε οξικό νάτριο Λευκό υγροσκοπικό κρυσταλλικό στερεό, με οσμή ξυδιού Α. ph διαλύματος συγκεντρώσεως 10%^ Τουλάχιστον 4,5 και όχι υψηλότερο από 5, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία 1996L0077 EL 29.12.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Α ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α. Εισαγωγή Στην περίπτωση των φρούτων, και κυρίως όταν από αυτά παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΘΗΝΑ 2011 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Για να αποφεύγονται τα πιθανά

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα