ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος μαθήματος Επίπεδο Έτος / Εξάμηνο φοίτησης Όνομα Διδάσκοντα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ XHM 021 Υποχρεωτικό Προπτυχιακό 1 ο έτος / 1 ο εξάμηνο Επαμεινώνδας Λεοντίδης, Τμήμα Χημείας ECTS 6 Διαλέξεις / εβδομάδα 3 (1,5+1,5+1 ώρες) Εργαστήρια / εβδομάδα 0 Στόχοι Μαθήματος Το ΧΗΜ 021 είναι μάθημα Γενικής (εισαγωγικής) Χημείας και διδάσκεται σε φοιτητές που δεν θα σπουδάσουν Χημεία ως βασικό αντικείμενο, αλλά προέρχονται από άλλα τμήματα. Το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου αποτελείται από πρωτοετείς φοιτητές Φυσικής και Βιολογικών Επιστημών, στα προγράμματα των οποίων το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό μάθημα κορμού. Υπάρχουν δύο σημαντικές δυσκολίες που καλείται να λύσει το ΧΗΜ 021. Καταρχήν η ύλη είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί πλήρως η παγκοσμίως καθιερωμένη ύλη της Γενικής Χημείας σε ένα μόνο εξαμηνιαίο μάθημα. Αναγκαστικά γίνεται μια προσεκτική επιλογή ύλης, ώστε να καλυφθούν τα πιο «καίρια» κεφάλαια. Δεύτερον, το ακροατήριο περιλαμβάνει ομάδες φοιτητών με διαφορετικούς στόχους: Οι φοιτητές των Βιολογικών Επιστημών χρειάζονται Χημεία προσαρμοσμένη στο πρόγραμμα των σπουδών τους, που θα δημιουργεί τη βάση για την κατανόηση της μοριακής φύσης των βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, των βιομακρομορίων, και της συνθετικής χημείας που απαιτείται σε διάφορους κλάδους της Βιοχημείας και Βιολογίας. Για τους βιολόγους, ένα εισαγωγικό μάθημα Χημείας πρέπει να εστιάζει στο χημικό δεσμό (και μάλιστα τον ομοιοπολικό), στην υγρή φάση, σε θέματα διαλυμάτων, οξέων-βάσεων-αλάτων, στη δομή των οργανικών μορίων και στις ιδιότητες των δραστικών τους ομάδων. Τα κεφάλαια της θερμοδυναμικής που ενδιαφέρουν τους βιολόγους είναι κυρίως η θερμοχημεία και η θεωρία της χημικής ισορροπίας αντιδράσεων. Οι φοιτητές της Φυσικής ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τη στερεή και την αέρια φάση, αφού το ζητούμενο είναι η κατανόηση υλικών με μαθηματικές μεθόδους, κάτι πολύ δύσκολο στην υγρή φάση με τη χαοτική της δομή. Τα άτομα και τα μόρια ενδιαφέρουν τους Φυσικούς περισσότερο ως κβαντικά συστήματα, δηλαδή από τη σκοπιά της ενέργειας και όχι τόσο από τη σκοπιά της δομής. Τα κεφάλαια τέλος της θερμοδυναμικής που ενδιαφέρουν περισσότερο τους Φυσικούς είναι η συζήτηση του Πρώτου και Δεύτερου Νόμου (ενέργεια, εντροπία), που έχουν άμεση εφαρμογή στη Στατιστική Μηχανική. 1

2 Το μάθημα αυτό στοχεύει στη «χρυσή τομή», ώστε όλοι να αποκομίσουν πολύτιμα εφόδια. Το μάθημα στοχεύει να δώσει τις βασικές χημικές γνώσεις σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων με τη λογική ότι τα πραγματικά σημαντικά επιστημονικά προβλήματα (περιβάλλον, κλίμα, ενέργεια, υγεία, έμβιος κόσμος) είναι σήμερα διεπιστημονικά. Η βασική επιστημονική εκπαίδευση σε οποιονδήποτε κλάδο των Φυσικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας και της Μηχανικής πρέπει να συμπεριλαμβάνει βασικό «αλφαβητισμό» στη Χημεία. Σε όλα τα μέρη της ύλης στόχος είναι να δίνονται στους φοιτητές σχετικά παραδείγματα από τη Βιολογία και τη Φύσικη, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η στενή σχέση της Χημείας με τις άλλες δύο επιστήμες. Μαθησιακά Αποτελέσματα Εμπέδωση εννοιών γύρω από την επιστημονική μέθοδο και τη βασική ορολογία των φυσικών επιστημών. Οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με την επιστημονική μέθοδο και να μπορούν να προτείνουν πειράματα που συμπληρώνουν ή απορρέουν από συγκεκριμένες πειραματικές καταστάσεις. Πρέπει να μπορούν να ξεχωρίζουν χημικά, φυσικά και μικτά φαινόμενα, να μπορούν να επιλέγουν κατάλληλα μοντέλα ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Θερμοδυναμικές έννοιες που αφορούν τα συστήματα, τις καταστατικές συναρτήσεις και την ισορροπία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Σε απλά προβλήματα το ζητούμενο είναι να μπορούν οι φοιτητές να «βλέπουν» τις σημαντικές κλίμακες μήκους, χρόνου και ενέργειας στα εξεταζόμενα φαινόμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μοριακές κλίμακες. Γίνεται μελέτη των διάφορων μονάδων μέτρησης μήκους, χρόνου, πίεσης, θερμοκρασίας, ενέργειας, τις οποίες οι φοιτητές πρέπει να μάθουν, ώστε να μπορούν με ευχέρεια να τις αλληλομετατρέπουν. Κατανόηση σε βάθος της θεωρίας για την ατομική δομή της ύλης και των συνεπειών της. Οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν πως η ατομική δομή έγινε κατανοητή μέσα από σειρά πειραμάτων και να μπορούν να ερμηνεύσουν πρόσθετα πειράματα που βασίζονται ή αποδεικνύουν την ατομική δομή της ύλης. Εισαγωγή στους βασικούς χημικούς υπολογισμούς που προκύπτουν από την κατανόηση της ατομικής δομής της ύλης, π.χ. χρήση ισοζυγίου μάζας και φορτίου. Εργασία με ατομικούς και μαζικούς αριθμούς και ισότοπα. Οι φοιτητές θα μάθουν να κατανοούν τη δομή ενός νουκλιδίου από τον τύπο του και να συμπληρώνουν απλές πυρηνικές αντιδράσεις με χρήση και του περιοδικού πίνακα. Περαιτέρω εξοικείωση με τη χρήση χημικών μοντέλων. Ποιες πληροφορίες δίνει ένα δισδιάστατο ή ένα τρισδιάστατο μοριακό μοντέλο. Εισαγωγή στη βασική ονοματολογία των ιοντικών ενώσεων. Αρχή αξιοποίησης των πληροφοριών του περιοδικού πίνακα των στοιχείων, πώς δηλαδή από τη θέση ενός στοιχείου στον πίνακα προβλέπουμε αν παράγει ανιόντα ή κατιόντα και με ποια σθένη. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν τα ονόματα των κύριων «ανόργανων» ανιόντων και κατιόντων, απλών και πολυατομικών. Αναπτύσσεται ευχέρεια στο συνδυασμό των ιόντων προς «κατασκευή» ιοντικών ενώσεων με τη λογική της εξισορρόπησης φορτίου. Εξοικείωση και χρήση των κανόνων ονοματολογίας ιόντων και ιοντικών ενώσεων. Κατανόηση της διαφορετικότητας δομής και ιδιοτήτων ιοντικών και μοριακών ενώσεων. Υπολογισμοί μοριακής μάζας ενώσεων από την ατομική σύσταση. 2

3 Σύνδεση της ποσότητας mol με τη μάζα. Υπολογισμοί εμπειρικών τύπων ενώσεων από % κατά μάζα αναλογίες των ατόμων που τις συνιστούν. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τον μοριακό και συντακτικό τύπο μιας χημικής ένωσης με χρήση φασματογραφίας μάζας. Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να αντλήσουν τις βασικές πληροφορίες από ένα φάσμα μάζας. Χρήση στοιχειομετρίας σε χημικές αντιδράσεις. Πώς οι χημικές εξισώσεις περιγράφουν χημικές αντιδράσεις. Εξισορρόπηση αντιδράσεων με συστηματικό τρόπο και ευχέρεια στην εξεύρεση των στοιχειομετρικών συντελεστών. Οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν ότι οι δείκτες (π.χ. το 2 στο CaCl 2) αφορούν την αναλογία ατόμων μέσα σε μια ένωση, αλλά οι συντελεστές την διατήρηση μάζας (ατόμων) μέσα σε μια αντίδραση. Κατανόηση της βασικής αρχής ότι στη στοιχειομετρία αντιδράσεων οι διασυνδέσεις και οι αντιστοιχίες γίνονται στο επίπεδο γραμμομορίων και όχι στο επίπεδο της μάζας. Αντιδράσεις με περιοριστικά αντιδρώντα και διαδοχικές αντιδράσεις. Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν εύκολα να βρίσκουν το περιοριστικό συστατικό και να κάνουν υπολογισμούς με βάση αυτό το συστατικό. Πρέπει να μάθουν να συνδυάζουν διαδοχικές αντιδράσεις, όπου τα προϊόντα μιάς γίνονται αντιδρώντα για την άλλη. Υπολογισμοί απόδοσης αντιδράσεων. Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν ότι η απόδοση βασίζεται σε κάποιο αντιδρών και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη βάση υπολογισμού. Κατανόηση ότι υπάρχει θεωρητική απόδοση και ότι για πολλούς λόγους αυτή συχνά δεν επιτυγχάνεται. Υπολογισμοί μοριακής μάζας ενώσεων από την ατομική σύσταση. Σύνδεση της ποσότητας mol με τη μάζα. Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν ευχέρεια στην άμεση μετατροπή από αριθμό ατόμων σε μάζα και να συνδέσουν τη μάζα του μικρόκοσμου με αυτή στον μακρόκοσμο μέσα από τις έννοιες του amu και του αριθμού Avogadro. Να γίνει κατανοητό ότι η ισότητα τιμών μεταξύ της ατομικής μάζας σε amu και της γραμμομοριακής μάζας σε g/mol οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα amu ( g) είναι ακριβώς αντίστροφη του αριθμού Avogadro. Πώς οι χημικές εξισώσεις περιγράφουν χημικές αντιδράσεις. Εξισορρόπηση αντιδράσεων με συστηματικό τρόπο και ευχέρεια στην εξεύρεση των στοιχειομετρικών συντελεστών. Οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν ότι οι δείκτες (π.χ. το 2 στο CaCl 2) αφορούν την αναλογία ατόμων μέσα σε μια ένωση, αλλά οι συντελεστές την διατήρηση μάζας (ατόμων) μέσα σε μια αντίδραση. Κατανόηση της βασικής αρχής ότι στη στοιχειομετρία αντιδράσεων οι διασυνδέσεις και οι αντιστοιχίες γίνονται στο επίπεδο γραμμομορίων και όχι στο επίπεδο της μάζας. Αντιδράσεις με περιοριστικά αντιδρώντα και διαδοχικές αντιδράσεις. Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν εύκολα να βρίσκουν το περιοριστικό συστατικό και να κάνουν υπολογισμούς με βάση αυτό το συστατικό. Πρέπει να μάθουν να συνδυάζουν διαδοχικές αντιδράσεις, όπου τα προϊόντα μιάς γίνονται αντιδρώντα για την άλλη. Υπολογισμοί απόδοσης αντιδράσεων. Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν ότι η απόδοση βασίζεται σε κάποιο αντιδρών και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη βάση υπολογισμού. Κατανόηση ότι υπάρχει θεωρητική απόδοση και ότι για πολλούς λόγους αυτή συχνά δεν επιτυγχάνεται. Χρήση κλιμάκων συγκέντρωσης και μετατροπές από τη μια μονάδα στην άλλη. Οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με τις μονάδες και να μπορούν να κάνουν εύκολα τις μετατροπές από τη μία στην άλλη. Πρέπει να γίνει 3

4 κατανοητή η έννοια της γραμμομοριακής συγκέντρωσης ως απόστασης ανάμεσα στα μόρια στο διάλυμα. Τι είναι το αραιό και τι το πυκνό διάλυμα. Κατανόηση των μοριακών αναλογιών στις διαδικασίες της αράιωσης και της τιτλοδότησης. Ειδικά για τη δεύτερη, πρέπει να γίνει κατανοητός ο ρόλος του στοιχειομετρικού λόγου. Ευχέρεια στο συνδυασμό αραιώσεων και τιτλοδοτήσεων. Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Τι γίνεται σε μια αντίδραση ανταλλαγής ή καταβύθισης όπου συμμετέχουν ιοντικές ενώσεις. Οι φοιτητές αποκτούν ευχέρεια στη γραφή χημικών εξισώσεων και πρέπει να μάθουν (ουσιαστικά με αποστήθιση) ποιες ιοντικές ενώσεις είναι δυσδιάλυτες στο νερό. Κατανόηση της φύσης των αντιδράσεων μεταξύ οξέων και βάσεων, ότι παράγουν πάντα νερό, και ότι κάποτε παράγουν και αέρια ή ιζήματα. Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις redox και να διακρίνουν ποιο είναι το αναγωγικό και ποιο το οξειδωτικό σώμα. Η εύρεση αριθμών οξείδωσης με χρήση των σχετικών κανόνων και η εξισορρόπηση αντιδράσεων redox είναι βασικές δεξιότητες εδώ. Γενικότερη «κατανόηση» των ιδεών της κβαντικής θεωρίας της ύλης, όπως αυτές προήλθαν από συγκεκριμένα πειράματα. Απλές εφαρμογές των ιδεών Planck, Einstein, de Broglie, Bohr. Οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν την ιδέα της κβάντωσης της ενέργειας και άλλων ποσοτήτων, όπως η στροφορμή και η ακτίνα της τροχιάς των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα. Πρέπει να μάθουν να μεταφράζουν άμεσα το μήκος κύματος σε ενέργεια φωτονίων ή σε διαφορές ενέργειας επιτρπτών ενεργειακών σταθμών και να ξεχωρίζουν αυτές τις δύο περιπτώσεις. Πρέπει τέλος να μάθουν να αντιλαμβάνονται ότι τα φαινόμενα στον μικρόκοσμο απλά «έχουν πιθανότητα» να συμβούν και να συνδέουν το μέγεθος κάποιων μεγάλων μορίων με την αβεβαιότητα θέσης ηλεκτρονίων. Κατανόηση της φύσης και των πληροφοριών που περιέχουν τα τροχιακά (σχήμα, μέγεθος, κόμβοι, κατανομές ηλεκτρονιακής πυκνότητας). Τα τροχιακά εκφράζουν την πιθανοθεωρητική αντίληψη της κβαντικής θεωρίας. Οι φοιτητές πρέπει να συνδέσουν την παρουσία κόμβων, τον προσανατολισμό και την έκταση των τροχιακών με συγκεκριμένες ιδιότητες και δραστικότητα των ηλεκτρονίων. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση πολυηλεκτρονικών ατόμων και περιοδικός πίνακας. Δυνατότητα γραφής ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης με απλούς κανόνες. Ευχέρεια γραφής ηλεκτρονιακών διαμορφώσεων με βάση την απαγορευτική αρχή Pauli, την αρχή δόμησης, τις ενέργειες των τροχιακών και τον κανόνα Hund. Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος τις πληροφορίες που περιέχει ο περιοδικός πίνακας και τη λογική που τον συνδέει με τις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις. Ειδικότερα οι περιοδικές τάσεις της ατομικής ακτίνας και της ενέργειας ιονισμού με τον ατομικό αριθμό πρέπει να γίνουν κατανοητές χρησιμοποιώντας τις βασικές έννοιες του πυρηνικού φορτίου και της θωράκισης. Γραφή δομών Lewis για περιπτώσεις ιοντικών και ομοιοπολικών δεσμών, για απλούς και πολλαπλούς δεσμούς και δυνατότητα εντοπισμού αποκλίσεων από κανόνα οκτάδας. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να μπορούν να εξηγήσουν πότε παρατηρείται μεταφορά φορτίου μεταξύ ατόμων και πότε υπάρχουν αναγκαστικά δομές συντονισμού. Εφαρμογή της θεωρίας VSEPR, ικανότητα σχεδιασμού της μοριακής γεωμετρίας για μόρια του γενικού τύπου ΑΧ nε m. Οι φοιτητές πρέπει να 4

5 μπορούν να εντοπίζουν τα ελεύθερα ζεύγη ηλεκτρονίων για να μπορούν να εφαρμόζουν σωστά τη θεωρία. Κατανόηση των περιορισμών αλλά και των σημαντικών δυνατοτήτων της θεωρίας. Τέλος θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν τη θεωρία VSEPR σε μεγαλύτερα μόρια και να προβλέπουν την τοπική μοριακή γεωμετρία μεγαλύτερων μορίων με περισσότερα από ένα «κέντρα». Εφαρμογές της θεωρίας δεσμού σθένους, ιδιαίτερα κατανόηση των υβριδικών τροχιακών και δυνατότητα σχεδιασμού τέτοιων τροχιακών, πρόβλεψης του είδους των υβριδισμών που υπάρχουν σε ένα μόριο, ιδιαίτερα αν υπάρχουν πολλαπλοί δεσμοί. Κατανόηση της διασύνδεσης της θεωρίας αυτής με τη θεωρία VSEPR. Εφαρμογή της θεωρίας σε μεγαλύτερα οργανικά και βιολογικά μόρια. Οι φοιτητές πρέπει να εντοπίζουν εύκολα τα είδη υβριδισμών των στοιχείων C και Ν σε μια μεγάλη χημική ένωση. Σύνδεση μοριακής δομής με μοριακές ιδιότητες. Δυνατότητα εξαγωγής πολικότητας δεσμών και μορίων από ηλεκτραρνητικότητες των ατόμων. Ερμηνεία σειρών πολικότητας δομικά παρόμοιων μορίων. Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν που οφείλονται οι πολλαπλές διαμορφώσεις και η ευελιξία μεγάλων μορίων, πολυμερών και βιομακρομορίων. Πρέπει να μπορούν να καταλάβουν την έννοια της γωνίας στροφής γύρω από απλούς δεσμούς. Ακαμψία μορίων σε σχέση με παρουσία π-ηλεκτρονίων, διπλών δεσμών και δακτυλίων. Bαθύτερη κατανόηση των εννοιών της θερμότητας και του έργου. Απλοί υπολογισμοί θερμότητας που ανταλλάσσεται σε θερμιδόμετρα. Υπολογισμοί θερμoτήτων αντιδράσεων από ενθαλπίες δεσμών και σχηματισμού. Οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητα συνδυασμού θερμοχημικών αντιδράσεων για να εκτιμούν ενθαλπίες αγνώστων αντιδράσεων. Ιδιαίτερα πρέπει να γίνει κατανοητός ο χειρισμός θερμοτήτων δεσμών και θερμοτήτων σχηματισμού για την πρόβλεψη της ενθαλπίας οποιασδήποτε αντίδρασης. Κατανόηση της φύσης βασικών διαμοριακών δυνάμεων και της συσχετίσεώς τους με σημεία βρασμού. Ιδιαίτερη εμβάθυνση στους δεσμούς Η, που πρέπει η σημασία τους στη βιολογία να γίνει κατανοητή. Σύνδεση μοριακής δομής και πιθανών αλληλεπιδράσεων ενός μορίου με το περιβάλλον του. Οι φοιτητές πρέπει απλά βλέποντας τη δομή ενός μορίου να εκτιμούν αν είναι πολικό και ποια είναι τα στοιχεία πολικότητας, καθώς επίσης και αν το μόριο μπορεί να σχηματίσει δεσμούς Η. Πρέπει επίσης να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της υδροφιλικότητας και της υδροφοβικότητας. Στόχος είναι να μπορεί να εκτιμηθεί με ποιοτικό τρόπο κατά πόσο μια ένωση διαλύεται ή όχι στο νερό. Υπολογισμοί με την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, τον νόμο του Dalton και τη βαρομετρική εξίσωση Laplace. Αναπτύσσεται γενικότερη κατανόηση για την αέρια φάση, που οφείλεται η πίεση κλπ, και γίνεται στοιχειώδης επαφή με την κινητική θεωρία των αερίων. Nα γίνει επίσης κατανοητή η κατανομή των ταχυτήτων κατά Maxwell-Boltzmann και οι διάφορες συνέπειες αυτής της κατανομής. Κατανόηση των βασικών εννοιών της χημικής κινητικής. ΟΙ φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με τις έννοιες του ρυθμού, της τάξης και του μηχανισμού και να μπορούν να γράφουν εύκολα απλές κινητικές εξισώσεις. 5

6 Ιδιαίτερα πρέπει να αποκτηθεί ευχέρεια στην εργασία με κινητικές πρώτης τάξης. Η επίδραση της θερμοκρασίας στις αντιδράσεις, η ιδέα της ενέργειας ενεργοποίησης και η δυνατότητα εργασίας με την εξίσωση του Αrrhenius αποτελούν επίσης βασικό μαθησιακό αποτέλεσμα εδώ. Κατανόηση του τρόπου που δρα ένας καταλύτης. Στο κεφάλαιο της χημικής ισορροπίας οι φοιτητές πρέπει να συνδέσουν τη κινητική με την ισορροπία αντιδράσεων και να καταλάβουν ότι η χημική ισορροπία είναι δυναμική και αποτελεί αποτέλεσμα αντίστροφων αντιδράσεων. Βασικό μαθησιακό αποτέλεσμα εδώ είναι η ευχέρεια γραφής κλασμάτων ισορροπίας και διεξαγωγής βασική υπολογισμών που σχετίζονται με τη σταθερά ισορροπίας και το σημείο ισοροπίας. Επίσης η κατανόηση της επίδρασης που έχει η θερμοκρασία επάνω στη σταθερά ισορροπίας και την απόδοση μιας αντίδρασης. Ως βασική εφαρμογή της χημικής ισορροπίας οι φοιτητές εξετάζουν τα οξέα και τις βάσεις. Εδώ οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν την κατανόηση των διαφόρων ορισμών της οξεοβασικής συμπεριφοράς (κλασικά οξέα-βάσεις, κατά Broensted και κατά Lewis). Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ισχύ ενός οξέος / μιας βάσης. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν να εργάζονται με τις σταθερές διάστασης ασθενών οξέων και βάσεων και να κάνουν απλούς υπολογισμούς του βαθμού διάστασής τους σε υδατικά διαλύματα και των ποσοστών των διαφόρων ειδών στο διάλυμα. Η κατανόηση του ισοηλεκτρικού σημείου και της σημασίας του σε βιολογικά συστήματα είναι άλλο ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Το κεφάλαιο της χημικής θερμοδυναμικής εισάγει τις έννοιες των αυθόρμητων και των αντιστρεπτών διεργασιών. Βασικός μαθησιακός στόχος η κατανόηση των διεργασιών αυτών και πως οδηγούν στην εντροπία. Καθώς εισάγονται και οι δύο ορισμοί της εντροπίας (θερμοδυναμικός και μικροσκοπικός κατά Boltzmann) οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες εργασίας και υπολογισμών και με τους δύο ορισμούς. Τέλος οι φοιτητές μαθαίνουν να ξεχωρίζουν εύκολα τις αντιδράσεις που οδηγούν σε αύξηση ή μείωση της εντροπίας. Με χρήση πινάκων οι φοιτητές μαθαίνουν να υπολογίζουν εντροπικές μεταβολές αντιδράσεων. Γίνεται κατανοητή η κεντρική έννοια της ελεύθερης ενέργειας Gibbs και οι φοιτητές μαθαίνουν να διακρίνουν αν μια αντίδραση είναι αυθόρμητη ή όχι συμψηφίζοντας ενθαλπικές και εντροπικές μεταβολές. Προαπαιτούμενα Δεν υπάρχουν Συναπαιτούμενα Δεν υπάρχουν Περιεχόμενο Μαθήματος Πρώτος κύκλος - (4 εβδομάδες) Βασικές έννοιες και ορισμοί. Τι είναι η Χημεία. Τι καθιστά τη Χημεία ξεχωριστή επιστημονική περιοχή (ατομική και μοριακή δομή της ύλης). Οι «αφηρημένες» έννοιες της Χημείας. Τα άτομα και τα μόρια δεν είναι «χειροπιαστές» πραγματικότητες και οι ιδιότητές τους δεν συνάδουν με αυτές του μακρόκοσμου. Περιπλοκότητα της χημικής ορολογίας, ιδιαίτερη γλώσσα των χημικών συμβόλων, απεικονίσεων και εξισώσεων. Περιοδικός πίνακας. Τα μόρια είναι πραγματικά! Εικόνες AFM, STM, TEM. Τα μοριακά μοντέλα μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη δομή των μορίων σε διάφορα επίπεδα. Σχέση της Χημείας με τις άλλες Θετικές Επιστήμες, τη Μηχανική και τις Επιστήμες Υγείας. Κατανόηση 6

7 του φυσικού και βιολογικού κόσμου και του περιβάλλοντος με τα εργαλεία της Χημείας. Η Χημεία ως παραγωγική και αναλυτική διαδικασία. Χημεία και σύγχρονος πολιτισμός. Περιοχές της Χημείας. Επιστημονική μέθοδος, σύστημα και περιβάλλον, καταστάσεις ισορροπίας και καταστατικές συναρτήσεις. Ισορροπία και μεταβολή, δυναμικά φαινόμενα. Κλίμακες μήκους, χρόνου, ενέργειας, συγκέντρωσης στο μακροσκοπικό και στο μοριακό επίπεδο. Δυϊσμός των «χημικών» φαινομένων («χημικά» και «φυσικά» φαινόμενα, μεταβολές σε επίπεδο δεσμών ή σε επίπεδο διαμοριακών αλληλεπιδράσεων). Τα βιολογικά φαινόμενα ως μικτά φαινόμενα. Δομικά συστατικά της ύλης, άτομα, στοιχεία, χημικές ενώσεις, βασική χημική ονοματολογία. Σύμπλοκα, μίγματα, διαλύματα, ομογενή, ετερογενή και μικροετερογενή συστήματα, κινητικά και θερμοδυναμικά σταθερά συστήματα. Ατομική θεωρία της ύλης. Εσωτερική δομή των ατόμων, καθοδικές ακτίνες, ραδιενέργεια, μαγνήτες, σκεδαση, περίθλαση. Σύγχρονες απόψεις για τη δομή της ύλης. Ατομικός και μαζικός αριθμός, ισότοπα, φασματοσκοπία μάζας. Βασική περιγραφή (απλή «κάτοψη») του περιοδικού πίνακα. Μόρια, χημικοί τύποι, στοιχειομετρία, πληροφορίες που περιέχουν τα χημικά μοντέλα, οργανικά μόρια. Ιόντα, ιοντικό φορτίο, ιοντικές ενώσεις, σύμπλοκα ιόντα, οξέα, βάσεις, άλατα. Στοιχειομετρία. Η έννοια του γραμμομορίου (mol) και οι χημικοί υπολογισμοί σε αντιδράσεις. Ελλειμματικά (περιοριστικά) και πλεονάζοντα (σε περίσσεια) συστατικά και απόδοση χημικής διεργασίας. Απλά και ηλεκτρολυτικά διαλύματα, η έννοια της συγκέντρωσης, διάφορες μονάδες συγκέντρωσης. Η ιδιαιτερότητα του νερού ως η σημαντικότερη ουσία για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Είδη χημικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις μετάθεσης και καταβύθισης. Αντιδράσεις εξουδετέρωσης οξέων-βάσεων και η μελέτη τους με τιτλοδοτήσεις. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και η μελέτη τους με τη βοήθεια των αριθμών οξείδωσης. Απλοί κανόνες για την εύρεση των αριθμών οξείδωσης ατόμων σε ιοντικές ενώσεις και πολυατομικά ιόντα. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί αντιδράσεων σε υδατικά διαλύματα με χρήση των συγκεντρώσεων. Δεύτερος κύκλος - (5,0 εβδομάδες) Η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δυαδική φύση του φωτός, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ηλεκτρομαγνητικά ατομικά φάσματα εκπομπής. Το μοντέλο του Bohr για το άτομο, η κυματική φύση της ύλης κατά de Broglie, η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. Εξίσωση του Schrödinger, λύσεις που οδηγούν στα ατομικά τροχιακά. Κβαντικοί αριθμοί, σπιν, απεικόνιση των s, p, d, f τροχιακών. Άτομα με πολλά ηλεκτρόνια, απαγορευτική αρχή του Pauli. Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις σε άτομα πολλών ηλεκτρονίων. Η οικοδόμηση του περιοδικού πίνακα. Αναλυτική περιγραφή του περιοδικού πίνακα, μεγέθη ατόμων και 7

8 ιόντων. Περιοδικές τάσεις στον περιοδικό πίνακα. Ενέργειες ιονισμού, ηλεκτραρνητικότητα, ηλεκτρονική συνάφεια. Αδρή περιγραφή των περιοχών του περιοδικού πίνακα. Αλκάλια και αλκαλικές γαίες, μέταλλα, αμέταλλα και μεταλλοειδή, στοιχεία μετάπτωσης, αλογόνα, ευγενή αέρια. Τα σημαντικά για τα βιολογικά συστήματα αμέταλλα στοιχεία: C, O, H, N, S, P, Si. Εισαγωγή στη μελέτη των χημικών δεσμών. Σύμβολα Lewis. Ιοντικοί δεσμοί και ιοντικές ενώσεις. Ομοιοπολικοί δεσμοί, απλοί και πολλαπλοί. Ο κανόνας της οκτάδας. Πρόβλεψη δομών Lewis από την ηλεκτρονική διαμόρφωση των ατόμων. Εισαγωγικά στοιχεία για τη γεωμετρία των μορίων. Θεωρία VSEPR. Μοριακά τροχιακά. Ηλεκτραρνητικότητα και πολικότητα δεσμού. Διπολικές ροπές. Δομές συντονισμού. Υβριδισμός. Πώς κτίζονται τα μεγαλύτερα μόρια. Τρίτος κύκλος - (5,0 εβδομάδες) Η φύση της ενέργειας στο μοριακό κόσμο. Κινητική και δυναμική ενέργεια αλληλεπιδράσεων. Μεταφορά ενέργειας, θερμότητα και έργο, ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Ενδόθερμες και εξώθερμες διεργασίες. Ενθαλπίες αντιδράσεων. Θερμιδομετρία. Θερμιδικό περιεχόμενο τροφίμων. Θερμικό περιεχόμενο καυσίμων και βιοκαυσίμων. Ενθαλπίες σχηματισμού ενώσεων και η σύνδεσή τους με τις ενθαλπίες αντιδράσεων. Κύκλοι Born-Haber. Διαμοριακές δυνάμεις, διαλύτες και διαλυμένες ουσίες. Σχέση διαμοριακών δυνάμεων και σημείου ζέσης. Στερεά-υγρά-αέρια. Διαγράμματα φάσεων (Τ,Ρ) για καθαρές ουσίες. Οι φασικές μεταπτώσεις οφείλονται στο ισοζύγιο κινητικής ενέργειας και ενέργειας αλληλεπιδράσεων. Τάση ατμών. Κορεσμένα διαλύματα και διαλυτότητα. Αθροιστικές ιδιότητες με έμφαση στην ωσμωτική πίεση. Σημασία της ώσμωσης στα βιολογικά συστήματα και στην αφαλάτωση. Εισαγωγικές έννοιες χημικής κινητικής. Ρυθμός αντίδρασης, αργές και γρήγορες αντιδράσεις, μετρήσεις ρυθμού, σχέση ρυθμού και στοιχειομετρίας. Ρυθμός και συγκεντρώσεις. Τάξη αντίδρασης. Ρυθμός αντίδρασης και θερμοκρασία, εξίσωση Arrhenius, ενέργεια ενεργοποίησης αντίδρασης και που οφείλεται αυτή. Κατάλυση και καταλύτες. Η έννοια του μηχανισμού αντίδρασης. Η χημική ισορροπία αντιδράσεων ως εξίσωση ρυθμών. Η σταθερά της χημικής ισορροπίας. Ομογενείς και ετερογενείς ισορροπίες, υπολογισμοί σταθερών ισορροπίας. Επίδραση εξωτερικών συνθηκών στο σημείο ισορροπίας μιας αντίδρασης. Οξεοβασική ισορροπία. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted και Lowry. Ισχύς οξέων και βάσεων και η κλίμακα οξύτητας (pη). Μετρήσεις ph, δείκτες, ασθενή οξέα και βάσεις, υδρόλυση, πολυπρωτικά οξέα. Σχέση δομής και οξύτητας, οξέα και βάσεις κατά Lewis. Αυθόρμητες και μη διεργασίες, το «βέλος του χρόνου». Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διεργασίες. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής και η έννοια της εντροπίας. Μικροσκοπικός ορισμός της εντροπίας κατά Βoltzmann. Ποιοτικές εκτιμήσεις εντροπικών μεταβολών. Παραδείγματα 8

9 από το βιολογικό κόσμο, από φασικές μεταπτώσεις κλπ. Ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες διεργασίες. Ελεύθερη ενέργεια και σταθερά χημικής ισορροπίας. Υπολογισμοί σταθερών χημικής ισορροπίας από ελεύθερες ενέργειες σχηματισμού. Μεθοδολογία Διδασκαλίας Βιβλιογραφία Αξιολόγηση Γλώσσα Το μάθημα έχει μεγάλο ακροατήριο και πολύ εκτεταμένη ύλη. Δύο φορές την εβδομάδα (3 ώρες διδασκαλίας) γίνονται διαλέξεις και η τελευταία περίοδος (1 ώρα) αφιερώνεται συνήθως σε λύση ασκήσεων. Όταν υπάρχει βοηθός διδασκαλίας η τάξη σπάζει σε δύο ομάδες για το φορντιστήριο, συνήθως χωρίζονται φυσικοί και βιολόγοι. Υπάρχουν πολλές ώρες γραφείου, που οι φοιτητές μπορούν να λύσουν τις απορίες τους με τον διδάσκοντα ή τον/την βοηθό διδασκαλίας. Συνήθως γίνεται και ένα δίωρο φροντιστήριο προετοιμασίας πριν από την τελική εξέταση. D. D. Ebbing, S. D. Gammon : Σύγχρονη Γενική Χημεία (10 th int. ed., Ελληνική μετάφραση από Ν. Δ. Κλούρα, Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα, 2014) Τ. L. Brown, E. H. LeMay Jr, B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, M. W. Stolzfus : Chemistry, the Central Science (13 th ed., Pearson Educ. Global Ed., 2013) J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. Townsend, D. Treichel : Chemistry & Chemical Reactivity (9 th ed., Cencage Learning, USA, 2015) Δύο ενδιάμεσες εξετάσεις (πρόοδοι) από 25% του τελικού βαθμού η κάθε μία. Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού) Ελληνική 9

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0114 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Η Φύση του Φωτός. Τα Φάσματα των Στοιχείων Το ατομικό πρότυπο του Bohr...

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Η Φύση του Φωτός. Τα Φάσματα των Στοιχείων Το ατομικό πρότυπο του Bohr... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα... 19 1.2. Η Φύση του Φωτός. Τα Φάσματα των Στοιχείων... 20 1.2.1. Το ατομικό πρότυπο του Bohr... 23 1.3. Κυματομηχανική Θεώρηση...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-01 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: Πρώτο (1 ο ) Τύπος μαθήματος Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Δομικά σωματίδια (άτομα-μόρια-ιόντα) Δομή του ατόμου Ατομικός και μαζικός αριθμός Ισότοπα Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

της Γ Λυκείου, η φιλοσοφία τους και η διαχείριση τους

της Γ Λυκείου, η φιλοσοφία τους και η διαχείριση τους Οι αλλαγές στην ύλη της ΧΗΜΕΙΑΣ της Γ Λυκείου, η φιλοσοφία τους και η διαχείριση τους 1Α Τα δεδομένα που οδήγησαν στην ακόλουθη πρόταση Η πρόταση αφορά ΜΟΝΟ τη Γ Λυκείου Το πρόγραμμα θα είναι μεταβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ

ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 03 ΧΗΜΕΙΑ Σύγκριση της Διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ», της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019 και 2019-2020. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-04 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: 1ο Τύπος μαθήματος Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'» των Σ Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'» των Σ Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

«ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ» ΧΗΜΕΙΑ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κ/νσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1 ο Κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις 1. Η εξίσωση E = h v μας δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 2. H κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Δίνονται οι αντιδράσεις: (i) KClO 3 KCl + O 2 (ii) H 2 O 2 H 2 O + O 2 (iii) NaNO 3 NaNO 2 + O 2 (iv) KClO 4 KCl + O 2 (α) Ποιες από αυτές τις αντιδράσεις είναι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση Στην κβαντομηχανική ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα παύει να περιγράφεται από μια απλή τροχιά, χαρακτηριστικό του μοντέλου του Bohr, αλλά περιγράφεται ο χώρος μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 39 th ICHO 21 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Τάξη Α Εξεταστέα ύλη 2006-2007 (από το ΥΠΕΠΘ) 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Με τι ασχολείται η χημεία Ποια είναι η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 1 Εισαγωγή Δομή του ατόμου Δημόκριτος Αριστοτέλης Dalton Thomson 400 π.χ. 350π.χ. 1808 1897 Απειροελάχιστα τεμάχια ύλης (τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 30/1/2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 30/1/2018 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 30/1/2018 Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Πως Μαθαίνουμε; Τι Μαθαίνουμε; Ανάλυση Χημικών Εννοιών Διεπιστημονική φύση της Διδακτικής της Χημείας Σχήμα 1: Επιστημονικά πεδία αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ A Αμφίδρομη αντίδραση: αυτή που πραγματοποιείται προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και καταλήγει σε κατάσταση ισορροπίας. Αναγωγή: η ελάττωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της χημείας σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1. Α) Μηχανική συνθήκη ( βελάκι σελ 3) Β) Οπτική συνθήκη (1 ο βελάκι σελ 4 ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1)Ατομικό πρότυπο του Bohr ( πυρήνας,..., περιστρεφόμενα ηλεκτρόνια) περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, θα εξετασθούν σε 3 μαθήματα: 1. Γενική και Αναλυτική Χημεία 2. Αρχές Οργανικής Χημείας 3.

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, θα εξετασθούν σε 3 μαθήματα: 1. Γενική και Αναλυτική Χημεία 2. Αρχές Οργανικής Χημείας 3. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Γενική Συνέλευση: απόφαση αριθμ. 368/28-5-2013 ΘΕΜΑ 9: «Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014». Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης Δομή του ατόμου Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Ισότοπα» Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα.

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. 1. ΔΙΑΛΥΜΑ Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. Ετερογενές σύστημα καλείται αυτό, το οποίο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη 2007-2008 (από το ΥΠΕΠΘ) Οι µαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέµατα σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεµατικές Ενότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της χηµείας σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Από την µελέτη του 1 ου Κεφαλαίου ο µαθητής πρέπει : Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

9/23/2009. Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση. ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής. Γραφείο: Α206 Τηλ

9/23/2009. Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση. ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής. Γραφείο: Α206 Τηλ Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr 1 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών της Γ Τάξης ημερησίου γενικού Λυκείου (γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει για τους μεταλλικούς δεσμούς; α) Οι μεταλλικοί δεσμοί σχηματίζονται αποκλειστικά μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους μετάλλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1. Ο άργυρος έχει δύο φυσικά ισότοπα. Το ένα έχει μάζα 106,91 amu και το άλλο 108,90 amu. Υπολογίστε την κλασματική αφθονία των δύο ισοτόπων. Πώς συμβολίζονται τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής Παππάς Χρήστος Επίκουρος καθηγητής 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Η χημική θερμοδυναμική ασχολείται με τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση. Προβλέπει: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr Τις προσεχείς ώρες θα συζητήσουμε τα πέντε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

για την A' τάξη γενικού λυκείου

για την A' τάξη γενικού λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Στέλιος Λιοδάκης Δημήτρης Γάκης Δημήτρης Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος Κάλλης Χημεία για την A' τάξη γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που είναι ανάλογα με τη συχνότητα (f). PLANCK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ) ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ) ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΛΑΣΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ) ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σταύρος Κ. Φαράντος Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη http://tccc.iesl.forth.gr/education/local.html

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ατοµικό πρότυπο του Bohr 1 η συνθήκη (µηχανική συνθήκη): Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

(ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Πούλιος, Καθηγητής Εργ. Φυσικοχημείας Α.Π.Θ. Τηλ

Ιωάννης Πούλιος, Καθηγητής Εργ. Φυσικοχημείας Α.Π.Θ. Τηλ Ιωάννης Πούλιος, Καθηγητής Εργ. Φυσικοχημείας Α.Π.Θ. Τηλ. 2310-997785 poulios@chem.auth.gr www.chem.auth.gr http://www.chem.auth.gr/index.php?st=84 Η Βιολογία είναι η μελέτη των ζώντων οργανισμών. Η ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργότητα και συντελεστές ενεργότητας- Οξέα- Οι σταθερές ισορροπίας. Εισαγωγική Χημεία

Ενεργότητα και συντελεστές ενεργότητας- Οξέα- Οι σταθερές ισορροπίας. Εισαγωγική Χημεία Ενεργότητα και συντελεστές ενεργότητας- Οξέα- Οι σταθερές ισορροπίας 1 Εισαγωγική Χημεία 2013-14 Από τον ορισμό της Ιοντικής Ισχύος (Ι) τα χημικά είδη ψηλού φορτίου συνεισφέρουν περισσότερο στην ιοντική

Διαβάστε περισσότερα

WINTER. Template. Χημεία Γενικού Λυκείου Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων

WINTER. Template. Χημεία Γενικού Λυκείου Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων WINTER Χημεία Γενικού Λυκείου 2016-17 Template Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Χημεία Γενικού Λυκείου 2016-17 Οδηγίες 150658/Δ2/15-09-2016 Ξεκινούν με τα βασικότερα προσδοκώμενα μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ. Σύντομη αναφορά στον όρο «Χημική κινητική» ΠΩΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ. Σύντομη αναφορά στον όρο «Χημική κινητική» ΠΩΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Σύντομη αναφορά στον όρο «Χημική κινητική» ΠΩΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ Α] ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Arrhenius Για να αντιδράσουν δυο μόρια πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσματικά, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 5 η : Ομοιοπολικοί δεσμοί & μοριακή δομή. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 5 η : Ομοιοπολικοί δεσμοί & μοριακή δομή. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 5 η : Ομοιοπολικοί δεσμοί & μοριακή δομή Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Ο Ομοιοπολικός Δεσμός 2 Ο δεσμός Η Η στο μόριο Η

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο Αναδευτήρας Θερμόμετρο Μονωτικό κάλυμμα Μείγμα αντιδρώντων Συσκευή θερμιδομέτρου Δημήτριος Γαβριήλ Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Η Κατάσταση Ισορροπίας 2 Πολλές αντιδράσεις δεν πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Ατομική Φυσική Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Μικρόκοσμος Κβαντική Φυσική Σωματιδιακή φύση του φωτός (γενικότερα της ακτινοβολίας) Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Ορολογία Ε Δημοτικού, σελ. 23 Μίγματα Διαλύματα Διαλύτης Διαλυμένες ουσίες Ετερογενή Ίζημα Κατηγορίες της ύλης σύμφωνα με τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που είναι ανάλογα με τη συχνότητα (f). PLANCK

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τμήματος Φ.Π. Αντικείμενο Ειδίκευσης : Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία Φυτών Διάλεξη 1η 04/10/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Πολικοί Ομοιοπολικοί Δεσμοί & Διπολικές Ροπές 2 Όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος. Περιβαλλοντική Χημεία Γεωχημεία Κωδικός Μαθήματος ΠΥ. 140 Ιστοσελίδα μαθήματος https://eclass.upatras.

Τίτλος Μαθήματος. Περιβαλλοντική Χημεία Γεωχημεία Κωδικός Μαθήματος ΠΥ. 140 Ιστοσελίδα μαθήματος https://eclass.upatras. Τίτλος Μαθήματος Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή Περιβαλλοντική Χημεία Γεωχημεία Κωδικός Μαθήματος ΠΥ. 140 Ιστοσελίδα μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/env185/

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /...

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /... Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /... Επαναληπτικό Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (1 ο + 2 ο + 3 ο + 4 ο + 5 ο ΚΕΦ.) Διάρκεια 180 min ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 εως Α4

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 27 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 28 29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαμοριακές δυνάμεις - Καταστάσεις της ύλης - Προσθετικές ιδιότητες 1.1α Διαμοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Β 21. Γ 2. Γ 22. Β 3. Γ 23. Β 4. Γ 24. Δ 5. Γ 25. Γ 6. Α 26. Α 7. Α 27. Δ 8. Β 28. Γ 9. Α 29. Α 10. Β 30. Α 11. Α 31. Β 12. Α 32. Γ 13. Α 33. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 9 210.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 20 210.428.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 210.770.60 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία

Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Χημική Ισορροπία Εισαγωγική Χημεία 2013-14 2 Ισορροπία: Βαθμός συμπλήρωσης αντίδρασης Ν 2 (g) + 3H 2(g) 2NH 3 (g) Όταν αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΜΕρΟΣ 1 Ισορροπία 17. Θεμελιώδεις έννοιες 1. 1 Οι ιδιότητες των αερίων Ο Δεύτερος Νόμος Ο Πρώτος Νόμος 47

Περιεχόμενα. ΜΕρΟΣ 1 Ισορροπία 17. Θεμελιώδεις έννοιες 1. 1 Οι ιδιότητες των αερίων Ο Δεύτερος Νόμος Ο Πρώτος Νόμος 47 Περιεχόμενα Θεμελιώδεις έννοιες 1 Θ.1 Άτομα 1 Θ.2 Μόρια 2 Θ.3 Μακροσκοπική ύλη 4 Θ.4 Ενέργεια 6 Θ.5 Η σχέση μεταξύ μοριακών και μακροσκοπικών ιδιοτήτων 8 Θ.6 Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 10 Θ.7 Μονάδες μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο Περιεχόμενα Κεφαλαίου 37 Η κβαντική υπόθεση του Planck, Ακτινοβολία του μέλανος (μαύρου) σώματος Θεωρία των φωτονίων για το φως και το Φωτοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική: Εξετάζει σχέσεις θερμότητας, μηχανικού έργου και ιδιοτήτων των διαφόρων θερμοδυναμικών

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική: Εξετάζει σχέσεις θερμότητας, μηχανικού έργου και ιδιοτήτων των διαφόρων θερμοδυναμικών Στοιχεία Χημικής Θερμοδυναμικής Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Θερμοδυναμική: Ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μετατροπές ενέργειας. Στην πραγματικότητα μετρά μεταβολές ενέργειας. Μελετά τη σχέση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Γενική Συνέλευση: απόφαση αριθμ. 375/20-5-2014 ΘΕΜΑ 7: «Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015». Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Διδάσκοντες: Κώστας Περράκης, Δημοσθένης Γεωργίου http://eclass.upatras.gr/ p Βιβλιογραφία Advanced Thermodynamics for Engineers, Kenneth, Jr. Wark Advanced thermodynamics engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 12 η : Υδατική ισορροπία Οξέα & βάσεις. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 12 η : Υδατική ισορροπία Οξέα & βάσεις. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 12 η : Υδατική ισορροπία Οξέα & βάσεις Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Οι Έννοιες Οξύ Βάση: Η Θεωρία Brønsted - Lowry 2 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική: Εξετάζει σχέσεις θερμότητας,

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική: Εξετάζει σχέσεις θερμότητας, Στοιχεία Χημικής Θερμοδυναμικής Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Θερμοδυναμική: Ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μετατροπές ενέργειας. Στην πραγματικότητα μετρά μεταβολές ενέργειας. Μελετά τη σχέση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Ατομική Φυσική Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Μικρόκοσμος Κβαντική Φυσική Σωματιδιακή φύση του φωτός (γενικότερα της ακτινοβολίας) Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Χημεία Γενικής Παιδείας

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Χημεία Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr 29/09/2008 1 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπολογισμοί με Χημικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 1: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 1: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 1: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων Περιεχόμενα Κεφαλαίου 39 Τα άτομα από την σκοπιά της κβαντικής μηχανικής Το άτομο του Υδρογόνου: Η εξίσωση του Schrödinger και οι κβαντικοί αριθμοί ΟΙ κυματοσυναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Μετρήσεις 2. Κίνηση σε μία, δύο και τρεις διαστάσεις 3. Δυναμική της κίνησης- Νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

III. ΧΗΜΕΙΑ Α τάξης ημερήσιου και Α τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου

III. ΧΗΜΕΙΑ Α τάξης ημερήσιου και Α τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου III. ΧΗΜΕΙΑ Α τάξης ημερήσιου και Α τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου Θα διδαχθεί το βιβλίο «XHMEIA» της Α τάξης Γενικού Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη Δ., Θεοδωρόπουλου Δ., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Μονάδες - Τάξεις μεγέθους

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Μονάδες - Τάξεις μεγέθους ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Μονάδες - Τάξεις μεγέθους Μονάδες ενέργειας 1 cal = 4,19 J Πυκνότητα νερού 1 g/cm 3 = 1000 Kg/m 3. Ειδική θερμότητα νερού c = 4190 J/Kg.K = 1Kcal/Kg.K = 1 cal/g.k

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ, Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ, Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ, Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το Πρόγραμμα Σπουδών της Χημείας στη Γ τάξη του Γενικού Λυκείου έχει ως σκοπό να παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριες όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής: ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ Τάξη: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: 08/12/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα