1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DOWELANCO EXPORT S.A. ΑΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΓΜΕΝΗΣ 85, CITY PLAZA CENTER ΓΛΥΦΑ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX : TELEX : DOEL GR Ονομασία προιόντος : CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT LV70 : Ημερομηνία έκδοσης. : Παρ. : Αναθεωρημένο : 06.03(Παράγραφος ) 2. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Επικίνδυνες ουσίες (βλ. Παράγραφο 16 για πλήρη περιγραφή επικινδυνότητας "R"). 1,3-Dichloropropene 90 % T,N; R10-20/ /37/ /53 Surfactant 4 % ; R10 Inert ingredients Balance Composition Code EF1478 CAS EINECS ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 8

2 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μη χορηγήσετε ποτέ υγρά ή μην προκαλέσετε εμετό, αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή παρουσιάζει σπασμούς. Κατάποση Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε γιατρό και/ή μεταφέρετε αμέσως σε μονάδα επειγόντων περιστατικών. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό. Επαφή με τα μάτια Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό αμέσως και συνεχως για 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε ιατρικό προσωπικό. Επαφή με το δέρμα. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, αφού βγάλετε το μολυσμένο ρουχισμό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, αν ο ερεθισμός επιμένει. Πλύνετε τη μολυσμένη ενδυμασία πριν τη ξαναχρησιμοποιήσετε. Καταστρέψτε τα μολυσμένα παπούτσια. Εισπνοή Μετακινείστε στον καθαρό αέρα. Αν δεν υπάρχει αναπνοή, κάνετε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση δύσπνοιας, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Καλέστε γιατρό ή μεταφέρετε σε ιατρική μονάδα. Σημειώσεις για τον γιατρό Οι αλλοιώσεις μπορεί να καθυστερήσουν για αρκετές ώρες. Ταχεία απορρόφηση μπορεί να λάβει χώρα μέσω των πνευμόνων, σε περίπτωση εισπνοής και να προκληθούν συστηματικές αλλοιώσεις. Αν διενεργείται πλύση,προτείνεται ενδοτραχειακό και/ή οισοφαγικός έλεγχος. Ο κίνδυνος εισρόφησης πρέπει να συνυπολογισθεί με την τοξικότητα, όταν σκεφθείτε την πλύση στομάχου. Αν υπάρχει έγκαυμα, αντιμετωπίστε ως οποιοδήποτε θερμικό έγκαυμα, μετά από απολύμανση. Συμπτώματα στο αναπνευστικό σύστημα, ακόμα και πνευμονικό οίδημα, μπορεί να παρουσιαστούν με χρονική υστέρηση. Τα άτομα που εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό στο προιόν θα πρέπει να παρακολουθούνται για τις επόμενες ώρες για συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας. Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει: Ερεθισμό της ανωτέρας αναπνευστικής οδού και των πνευμόνων. Τραυματισμός του συκωτιού. Τραυματισμός του νεφρού. Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. καθώς και άλλες μη ειδικές αλλοιώσεις Κανένα ειδικό αντίδοτο. Υποστηρικτική θραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστικά Μέσα Ομίχλη νερού ή λεπτό σπρέϋ. Διοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χημική σκόνη. Αφρός. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Υδροχλώριο. ανάλογο με την ένταση της φωτιάς. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 8

3 Προστασία Πυροσβεστών Φορέστε προστατευτική στολή και χρησιμοποιείστε συσκευή αναπνοής με κλειστό κύκλωμα. Επιπρόσθετες Πληροφορίες Διατηρείστε τα δοχεία δροσερά ψεκάζοντάς τα με νερό. Ελέγξτε τα απόνερα από την πυρόσβεση για να μην εισέλθουν σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το προσωπικό που βρίσκεται κατάντι του ανέμου (η πυρκαγιά είναι μεταξύ του προσωπικού και της προέλευσης του ανέμου) πρέπει να εκκενωθεί. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Προσωπικές Προφυλάξεις Φορέστε κατάλληλη προστατευτική στολή καθώς και κάλυψη για τα μάτια και το πρόσωπο (Βλέπε Μέρος 8). Εξαερείστε την περιοχή της διαρροής ή του διασκορπισμού. Μόνο άτομα εξοπλισμένα με αναπνευστικό προστατευτικό σύστημα μπορούν να επιτραπούν στην περιοχή. Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις Μη πλένετε σε οχετούς ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Συμβουλευτείτε την ΕΥΔΑΠ για το αν τα χυμένα προϊόντα έχουν εισέλθει σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Μέθοδοι Καθαρισμού Σκεπάστε με άμμο ή άλλη μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και αδειάστε το σε δοχεία για αποκομιδή. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, περιφράξτε τον χώρο και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον Αριθμό Επείγουσας Ανάγκης. Επιπρόσθετες Πληροφορίες Απαγορεύεται το κάπνισμα, οι φωτοβολίδες και οι γυμνές φλόγες. Απαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Κάνετε καλή προσωπική υγιεινή. Μην καταναλώνετε ούτε να αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας και το εκτεθειμένο δέρμα πριν γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τη δουλειά. Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (βλέπε Μέρος 8). Αποθήκευση Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στον αρχικό υποδοχέα. Προστατεύστε από υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε μακριά από παιδιά. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 8

4 8. ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οδηγίες έκθεσης Το ανώτατο όριο επικινδυνότητας (TLV) κατά ACGIH είναι 1 ppm TWA-8 ώρες (δέρμα). Η οσμή είναι ανεπαρκής προειδοποίηση για τυχόν υπερβολική έκθεση. Κατασκευαστικοί/ Μηχανολογικοί τρόποι ελέγχου Τήρηση της συγκέντρωσης στον αέρα κάτω των ορίων των Οδηγιών Εκθεσης. Χρησιμοποίηση μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Ο τοπικός εξαερισμός ίσως είναι απαραίτητος για ορισμένες εργασίες. Προστασία Αναπνοής Τα επίπεδα στην ατμόσφαιρα πρέπει να διατηρούνται κάτω των επιπέδων Οδηγιών Εκθεσης. Αν χρειαστεί προστασία αναπνοής γιά κάποιες διεργασίες κάντε χρήση εγκεκριμμένης μάσκας καθαρισμού αέρα. Για επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιείστε μια εγκεκριμένη θετικής πίεσης αναπνευστική συσκευή. - Προστασία Xεριών/ Δέρματος Χρησιμοποιείστε προστατευτικό ρουχισμό αδιαπέραστο σε αυτό το υλικό. Η εκλογή συγκεκριμένων ειδών, όπως προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, γάντια, μπότες, ποδιά ή ολόσωμη φόρμα, θα εξαρτηθεί από το χειρισμό. Μη φοράτε ή χρησιμοποιείτε δερμάτινα αντικείμενα. Για εργασίες μεταφοράς, συντήρησης και ρύθμισης του εξοπλισμού, χρησιμοποιείτε προφυλακτικά γυαλιά, ολόσωμη ενδυμασία μαζί με ποδιά ή λεία φόρμα, μπότες από neoprene, γάντια και μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου. Για τον καθαρισμό δεξαμενής και σε περιπτώσεις ατυχήματος, φοράτε επιπλέον αναπνευστική συσκευή (SCBA) ή μάσκα πλήρους καλύψεως προσώπου. Αφαιρέστε αμέσως τη μολυσμένη ενδυμασία, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό, και πλύνετε την ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Μολυσμένα δερμάτινα αντικείμενα, όπως παπούτσια, ζώνες και λουράκια, θα πρέπει να αφαιρεθούν και να καταστραφούν. Προστασία Ματιών/ Προσώπου Χρησιμοποιείστε χημικά προφυλακτικά ομματοϋάλια. Αν η έκθεση στον ατμό προκαλεί στα μάτια δυσφορία, χρησιμοποιείστε έναν αναπνευστήρα ολικής κάλυψης προσώπου. Η πηγή πλυσίματος ματιών θα πρέπει να βρίσκεται στον άμεσο χώρο εργασίας. 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση: υγρό Χρώμα: άχρωμο ως καφέ Οσμή: γλυκιά, έντονη Σχετική πυκνότητα (νερό = 1): 1.21 g/cm3 (25 C) Διαλυτότητα νερού: γαλακτοματοποιήσιμο Σημείο ανάφλεξης: 28 C Εκρηκτικές ιδιότητες: μη εκρηκτικό ph: 4.5 1% υδατικό διάλυμα CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 8

5 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΣ Χημική Σταθερότης Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες (στο σημείο ανάφλεξης ή κοντά σ'αυτό), τις γυμνές φλόγες, τους σπινθήρες και το άμεσο ηλιακό φως. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Οξέα. Βάσεις. Οξειδωτικά υλικά, όπως λευκαντικά και χλώριο. Αργίλιο και κράματα αυτού. Κασσίτερος και τα κράματά του. Ψευδάργυρος και κράματα αυτού. Μαγνήσιο και κράματα αυτού. Επικίνδυνα Προϊόντα Αποσύνθεσης Κανένα σε φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατάποση Η τοξικότητα θεωρείται υψηλή σε εφάπαξ δια του στόματος δόση. Το δια του στόματος χορηγούμενο LD50 για αρσενικούς αρουραίους είναι >100 mg/kg. Το δια του στόματος χορηγούμενο LD50 για θηλυκούς αρουραίους είναι 212 mg/kg. Επαφή με το δέρμα Το δερματικό LD50 για αρουραίους είναι >2000 mg/kg. Μία μόνο παρατεταμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων της ουσίας. Μια σύντομη μόνο έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, ακόμη και έγκαυμα. Ευαισθητοποίηση Γνωστός ή πιθανός ευαισθητοποιητής του δέρματος. Επαφή με τα μάτια Το υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στα μάτια με βλάβη του κερατοειδούς. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της όρασης. Οι ατμοί μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν δακρύροια (δάκρυα). Εισπνοή Δεν προβλέπονται παρενέργεις από αυτό τον τρόπο έκθεσης με το σωστό χειρισμό. Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην ανωτέρα αναπνευστική οδό και στους πνεύμονες. Σε περιορισμένους ή πλημμελώς αεριζόμενους χώρους, οι ατμοί μπορούν εύκολα να συσσωρευτούν και να επιφέρουν απώλεια συνείδησης ή και θάνατο. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 8

6 Επιπρόσθετες Πληροφορίες Μη καρκινογόνο. Δεν προκαλεί μεταλλάξεις. Μη τοξικό για την αναπαραγωγή. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εκτίμηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για δραστικό συστατικό. Εμμονή και Αποικοδόμηση Ο χρόνος ημιζωής στα εδάφη εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 3-37 ημέρες. Υδρόβια τοξικότητα Το υλικό είναι τοξικό για τα ψάρια σε οξεία βάση (1mg/L<LC50<10mg/L). Το υλικό είνι ιδιαίτερα τοξικό για υδρόβια ασπόνδυλα σε οξεία βάση (1 mg/l<ec50<10mg/l). Τοξικότητα αέρος Η ουσία είναι μετρίως τοξική στα πουλιά σε μια οξεία βάση (50 mg/kg <LD50 <500 mg/kg). Υδατική τοξικότητα Το LD50 για τους γαιοσκώληκες είναι 55 mg/kg. 13. ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε λίμνες, υδαταγωγούς ή αυλάκια με χημικό ή χρησιμοποιημένο δοχείο. Όταν αδειάσει, βάλτε το δοχείο γυρισμένο ανάποδα στο χώμα και αφήστε το να αεριστεί για 3-4 μέρες. Τα δοχεία θα πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι επιλογές προτίμησης είναι να σταλούν σε εγκεκριμένο αναμορφωτή ή σε επιτρεπόμενους κλιβάνους. Μην ξαναχρησιμοποιείτε το δοχείο για κανένα σκοπό. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Road, Rail & Barge Proper shipping name : DICHLOROPROPENES Truck/Rail ADR/RID : 3 Label : 3 Classification Code : F1 Packing Group : III Kemler Code : 3 UN Number : 2047 Tremcard Nr. CEFIC : 30GF1-III Sea Proper shipping name : DICHLOROPROPENES Sea - IMO/IMDG Class : 3 UN Nr : 2047 Label : 3 Packing Group : III EMS : 3-07 MFAG : 340 Marine Pollutant : N CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 8

7 Air Proper shipping name : DICHLOROPROPENES Air - ICAO/IATA Class : 3 UN Nr : 2047 Label : 3 Sub Class : Packing Group : III Pack Instr. Passenger : 309 Pack Instr. Cargo : 310 Δεν επιτρέπεται η αποστολή δείγματος με το ταχυδρομείο 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύμβολο Κινδύνου: Φράσεις Κινδύνου: Φράσεις Ασφαλείας: Τοξικό Επικίνδυνο για το Περιβάλλον Εύφλεκτο (R10). Επιβλαβές όταν εισπνέται (R20). Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης (R25). Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα (R37/38). Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών (R41). Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα (R43). Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (R50/53). Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα (S24). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή (S26). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό (S28). Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο (S35). Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου (S37/39). Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (Δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό) (S45). Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος (S57). 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φράσεις κινδύνων στην παράγραφο 2 R10 - Εύφλεκτο. R20/21 - Harmful by inhalation and in contact with skin. R25 - Toxic if swallowed. R36/37/38 - Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 8

8 R43 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία με την επαφή με το δέρμα. R50/53 - Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει χρόνιες δυσμενής επιδράσεις στο υδρόβιο περιβάλλον. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕ- ΚΡΙΜΕΝΗ ΗΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Αυτό το έγγραφο περιέχει αγγλικές φράσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί στα ελληνικά. Θα είναι διαθέσιμο τις τελευταίες 4 εβδομάδες. CONDOR SOLUTION DRIP SOIL FUMIGANT ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα