ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο β) στην αγκυλωτική σπονδυλίτιδα γ) στη συστηµατική σκληροδερµία δ) στην ψωριασική αρθρίτιδα ε) στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα 2. Σε ασθενή µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο και πυρετό ποιό από τα παρακάτω δεν είναι συµβατά µε έξαρση της νόσου α) λευκοκυττάρωση β) αλωπεκία γ) θροµβοπενία δ) εξάνθηµα πεταλούδας ε) ορογονίτιδα 3. Για τη δακτυλίτιδα δεν ισχύει: α) ελαττώνει την κοιλιακή ανταπόκριση β) µετατρέπει το κολπικό πτερυγισµό σε κολπική µαρµαρυγή γ) αυξάνει τον κολπικό ρυθµό δ) ελαττώνει τον κολπικό ρυθµό ε) η υπερκαλιαιµία µειώνει την ιστική καθήλωση του φαρµάκου 4. Στη στηθάγχη Prinzmetal φάρµακο εκλογής θεωρείται: α) αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης β) αναστολείς των ΑΤ1 υποδοχέων γ) α1 αποκλειστές δ) ανταγωνιστές ασβεστίου ε) δακτυλίτιδα 5. Από τα παρακάτω φάρµακα ένα αναφέρεται ως αίτιο οξείας παγκρεατίτιδας: α) δακτυλίτιδα β) αµπικιλλίνη γ) αζαθειοπρίνη δ) β αποκλειστές ε) αµινογλυκοσίδες 6. Στην οξεία παγκρεατίτιδα δεν παρατηρούνται: α) λευκοκυττάρωση β) υπερασβεατιαιµία γ) υπεργλυκαιµία δ) αύξηση των τρανσαµινασών ε) απώλεια υγρών 7. Περίσσεια Na και ύδατος δεν παρατηρείται σε: α) καρδιακή ανεπάρκεια β) νεφρωσικό σύνδροµο γ) σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης ADH δ) νεφρογενή άποιο διαβήτη ε) οξεία σπειραµατονεφρίτιδα 8. Η θεραπεία της υπερκαλιαιµίας δεν περιλαµβάνει α) δακτυλίτιδα β) ρητίνες ανταλλαγής Κ + γ) γλυκόζη και ινσουλίνη δ) διουρητικά ε) ασβέστιο 1

2 9. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na <20 meq/l γ) κλασµατική απέκκριση Na >1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 10. Η αιµορραγική κυστίτιδα παρατηρείται ως ανεπιθύµητη ενέργεια σε λήψη α) αζαθειοπρίνης β) κορτικοστεροειδών γ) χλωραµβουκίλης δ) κυκλοφωσφαµίδης ε) κυκλοσπορίνης 11. Στα αίτια του κεντρικού άποιου διαβήτη δεν περιλαµβάνεται α) όγκοι της υπόφυσης β) µηνιγγίτιδα γ) εγκεφαλικές κακώσεις δ) ιστιοκύττωση ε) υπερπαραθυρεοειδισµός 12. Ποιο αντιδιαβητικό φάρµακο µπορεί να προκαλέσει γαλακτική οξέωση α) χλωροπροπαµίδη β) γλιβενκλαµίδη γ) φαινφορµίνη δ) γλιπιζίδη ε) αναστολείς γλυκοσιδασών 13. H δοκιµασία καπτοπρίλης συµβάλλει στη διάγνωση: α) Tου δευτεροπαθούς αλδοστερονισµού β) Tης νεφραγγειακής υπέρτασης γ) Tου φαιοχρωµοκυττώµατος δ) Tης ιδιοπαθούς υπέρτασης ε) Tου συνδρόµου Cushing 14. Η συνήθης διάρκεια θεραπείας µιας ενδοκαρδίτιδας είναι: α) µια εβδοµάδα β) δύο εβδοµάδες γ) οκτώ εβδοµάδες δ) τέσσερις εβδοµάδες ε) τρεις µήνες 15. Στο σακχ. διαβήτη τύπου 1 δεν πρέπει να διακόπτεται η ινσουλίνη διότι: α) Θα αυξηθούν τα ένζυµα του ήπατος στο αίµα β) Θα αυξηθεί η αποβολή λευκώµατος στα ούρα γ) Θα προκληθεί διαβητική κετοξέωση δ) Θα µειωθεί η σπειραµατική διήθηση ε) Θα µειωθεί η γλυκονεογένεση 16. Ο ανάκροτος σφυγµός χαρακτηρίζει α) Αναιµία β) Στένωση αορτής γ) Υπερθυρεοειδισµός δ) Κύηση ε) Ανεπάρκεια αορτής 17. Ο εναλασσόµενος σφυγµός: α) Είναι µεγάλου εύρους β) Ανευρίσκεται στην ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας γ) Ανευρίσκεται σε ανεπάρκεια αορτής δ) Ανευρίσκεται σε στένωση αορτής ε) Χαρακτηρίζει την υπέρταση 2

3 18. Στη λοιµώδη µονοπυρήνωση δεν παρατηρείται: α) Λεµφοκυττάρωση β) Λεµφαδενοπάθεια γ) Πολυµορφοπυρήνωση δ) Σπληνοµεγαλία ε) Τρανσαµινασαιµία 19. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασµένο σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο; Α. Η χορήγηση ανθρώπινης λευκωµατίνης αποτελεί απαραίτητη θεραπεία της υπολευκωµατιναιµίας και του οιδήµατος Β. Χαρακτηρίζεται από ελαττωµένο ενδαγγειακό όγκο Γ. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος λοιµώξεων. Συχνά συνυπάρχει και δυσλιποπρωτεϊναιµία Ε. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος θροµβοεµβολικών επιπλοκών 20. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει σχετικά µε τον τυφοειδή πυρετό; Α. Ο χρόνος επώασης είναι συνήθως 7-14 ηµέρες Β. H διάγνωση δεν θεωρείται πιθανή, εάν απουσιάζει το χαρακτηριστικό εξάνθηµα (ροδάνθη) Γ. Φυσική αποθήκη για S. typhi αποτελούν διάφορα ζώα. Οι ασθενείς εµφανίζουν στην αρχή συνήθως διάρροια Ε. Η καλλιέργεια αίµατος είναι συνήθως αρνητική κατά την 1 η εβδοµάδα της νόσου 21. Ποια εξέταση ενδείκνυται κατά κύριο λόγο σε ασθενή µε αιµορραγία από τα ούλα και πετέχειες στα κάτω άκρα; Α. Χρόνος προθροµβίνης και INR Β. Γενική αίµατος Γ. Χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης. Ηπατικά ένζυµα Ε. Ουρία και κρεατινίνη ορού 22. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασµένο σχετικά µε το σύνδροµο Reiter; Α. Μπορεί να εκδηλώνεται µόνο µε αρθρίτιδα Β. Οι αρθρώσεις των άνω άκρων προσβάλλονται συχνότερα από τις αρθρώσεις των κάτω άκρων Γ. Στις χαρακτηριστικές του εκδηλώσεις υπάγονται και τα ανώδυνα στοµατικά έλκη. Εµφανίζεται συχνότερα σε άτοµα µε θετικό αντιγόνο HLA B27 Ε. Η νόσος είναι συχνά αυτοϊώµενη 23. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις παρατηρούνται αιµορραγικές κενώσεις; Α. Αµοιβαδική δυσεντερία Β. Εντερική λοίµωξη από σιγκέλλα Γ. Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου. Ισχαιµική κολίτιδα Ε. Όλα τα ανωτέρω 24. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις προκαλεί πολυουρία; Α. Νεφρογενής άποιος διαβήτης Β. Υπερασβεστιαιµία Γ. Χρόνια υποκαλιαιµία. Χρόνια πυελονεφρίτιδα Ε. Όλα τα παραπάνω 25. Στον οισοφάγο Barret όλα τα παρακάτω είναι αληθή εκτός από α. αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος β. εκδηλώνεται επί εδάφους γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης γ. κλινικά εµφανίζεται µε καύσο, ανάρροια και δυσφαγία δ. ιστολογικά χαρακτηρίζεται από πλακώδες επιθήλιο ε. απαιτείται ενδοσκόπηση και βιοψία τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια 3

4 26. Ο ιός της ηπατίτιδας C χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από: α. είναι RNA ιός β. µεταδίδεται παρεντερικά γ. ο χρόνος επώασης είναι 3-12 εβδοµάδες δ. εκδηλώνει κατά κανόνα ήπια ή υποκλινική οξεία ηπατίτιδα ε. προκαλεί σπανίως χρόνια ηπατίτιδα. 27. Αυξηµένος αριθµός δικτυοερυθροκυττάρων παρατηρείται σε α. οξεία λευχαιµία β. απλαστική αναιµία γ. αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία δ. µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο ε. µυελοϊνωση 28. Η κλινική εικόνα της χρόνιας λεµφογενούς λευχαιµίας χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από: α. λεµφαδενοπάθεια β. σπληνοµεγαλία γ. υποτροπιάζουσες λοιµώξεις δ. θροµβοκυττάρωση ε. αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία 29. Υπερνατριαιµία µε φυσιολογικό συνολικό νάτριο του οργανισµού παρατηρείται σε όλα εκτός από α. ασθενείς µε πυρετό και εφιδρώσεις β. ουραιµικούς µε υπερβολική µετακίνηση υγρών στη διάρκεια αιµοκάθαρσης ή περιτοναϊκής κάθαρσης γ. ασθενείς µε υπερβολική λήψη υγρών δ. ασθενείς µε άποιο διαβήτη ε. όλα τα παραπάνω 30. Κακοήθη νεοπλάσµατα του θυρεοειδούς είναι όλα εκτός από α. θηλώδες β. θυλακιώδες γ. µικροκυτταρικό δ. αναπλαστικό ε. µυελοειδές 31. Στις αιµατολογικές διαταραχές του ΣΕΛ περιλαµβάνονται όλα τα παρακάτω εκτός από α. αναιµία β. λευκοπενία γ. λεµφοπενία δ. θροµβοπενία ε. υπερκατάτµητα πολυµορφοπύρηνα 32. Στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: α. χαµηλή οσφυαλγία και δυσκαµψία είναι συχνά τα πρώτα συµπτώµατα β. περιφερική αρθρίτιδα στην εξέλιξη της νόσου δεν είναι σπάνια γ. η συχνότερη εξωσκελετική βλάβη είναι η οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα (οξεία ιρίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα) δ. όλα τα παραπάνω ε. κανένα από τα παραπάνω 33. Στη σαρκοείδωση παρατηρείται α. οζώδες ερύθηµα β. υποδόρια οζίδια γ. χηλοειδή έλκη δ. όλα τα παραπάνω ε. κανένα από τα παραπάνω 34. Συχνά αίτια διιδρωµατικής υπεζωκοτικής συλλογής αποτελούν τα παρακάτω εκτός από α. κίρρωση ήπατος β. νεφρωσικό σύνδροµο γ. πνευµονική εµβολή δ. καρδιακή ανεπάρκεια ε. όλα τα παραπάνω 4

5 35. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη α. Καρκινοειδές σύνδροµο β. Μετάγγιση ασυµβάτου αίµατος γ. Σήψη δ. Γαστρικός καρκίνος ε. Εµβολή αµνιακού υγρού 36. Στην ελκώδη κολίτιδα: α. Η θρέψη του ασθενούς διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα β. Η νήστιδα αποτελεί συχνή εντόπιση της νόσου γ. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου είναι µικρός όταν η νόσος εντοπίζεται περιφερικά της αριστεράς κολικής καµπής δ. Σχετίζεται µε ανάπτυξη σκληρυντικής χολαγγειίτιδας ε. Η ανάπτυξη συριγγίων είναι συχνότερη απ ο,τι στην νόσο του Crohn 37. Ασθενής 60 ετών µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια προσέρχεται σε ηµικωµατώδη κατάσταση µε τα ακόλουθα αέρια άιµατος: po2 61 mmhg, pco2 61mmHg, HCO -3 16mmol/L, ph Ποιό από τα παρακάτω ισχύει; α. Έχει αντιρροπούµενη αναπνευστική οξέωση β. Από τα αέρια αίµατος συµπεραίνουµε ότι έχει αναστρέψιµη απόφραξη των αεραγωγών γ. Έχει πνευµονική εµβολή δ. Έχει αντιρροπούµενη αναπνευστική αλκάλωση ε. Μπορεί να έχει δηλητηρίαση από σαλικυλικά 38. Τι ΕΝ ισχύει για την υποκαλιαιµία; α. Μπορεί να προκαλέσει µυική αδυναµία β. Η χρόνια υποκαλιαιµία µπορεί να προκαλέσει νεφρική σωληναριακή βλάβη γ. Είναι συνήθης σε αναπνευστική οξέωση δ. Μπορεί να προκαλέσει παραλυτικό ειλεό ε. Αυξάνει την δράση της δακτυλίτιδας 39. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ ανευρίσκεται συχνά στην νόσο των λεγεωναρίων (πνευµονία από legionella pneumophila); α. Τρανσαµινασαιµία β. ιάρροια γ. Μειωµένο νάτριο ορού δ. Πυρετός ε. Αυξηµένο νάτριο ορού 40. Για την διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας είναι απαραίτητο να γίνει: α. Ακτινογραφία θώρακος β. Αξονική Τοµογραφία θώρακος γ. Αξονική Τοµογραφία κοιλίας δ. Σπινθηρογράφηµα καρδίας ε. Υπερηχογράφηµα καρδίας 41. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί εκδήλωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας; α. Αναιµία β. Πολυουρία γ. Υπασβεστιαιµία δ. Υπερουριχαιµία ε. Μεταβολική αλκάλωση 42. Ασθενής µε κίρρωση ήπατος παρουσιάζει µεγάλη αύξηση της α-φετοπρωτείνης. Αυτό είναι πλέον πιθανό να οφείλεται σε: α. Ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνωµατος β. Έξαρση της νόσου γ. Ανάπτυξη λοιµώξεως δ. Ηπατικές µεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου ε. Σύνδροµο Budd-Chiari 5

6 43. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί αντένδειξη για χειρουργική εξαίρεση µη µικροκυτταρικού καρκίνου πνεύµονος; α. Σύνδροµο απόφραξης άνω κοίλης φλέβας β. Ύπαρξη ατελεκτασίας γ. Ύπαρξη οστικών µεταστάσεων δ. Βράχος φωνής µε υποκινησία φωνητικής χορδής ε. Κατά συνέχεια επέκταση στις γειτονικές οστικές δοµές 44. Ποιό από τα παρακάτω είναι ΑΛΗΘΕΣ για την ψευδοµεµβρανώδη κολίτιδα; α. Οφείλεται στο µικρόβιο E. Coli β. Η βιοψία ορθού δεν βοηθά την διάγνωση γ. Χρειάζεται απαραίτητα αντιµετώπιση µε ενδοφλέβια χορήγηση βανκοµυκίνης δ. Μπορεί να αντιµετωπισθεί µε χορήγηση µετρονιδαζόλης ε. Το ποσοστό υποτροπής είναι πολύ χαµηλό 45. Σε δηλητηρίαση από παρακεταµόλη: α. ιαταραχές επιπέδου συνειδήσεως είναι χαρακτηριστικό σύµπτωµα β. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο γ. Οξεία σωληναριακή νέκρωση είναι µια σπάνια αλλά αναγνωρισµένη επιπλοκή δ. Ο κίνδυνος παρέρχεται µετά από παρέλευση 24 ωρών ε. Τα επίπεδα παρακεταµόλης στο αίµα τις πρώτες 4 ώρες από την λήψη του φαρµάκου είναι καλός προγνωστικό δείκτης για πιθανή ηπατική βλάβη 46. Γυναίκα 37 ετών προσέρχεται µε πυρετό 38 0 C και µετωποβρεγµατιαία κεφαλαλγία. εν παρουσιάζει αυχενική δυσκαµψία, εστιακή νευρολογική σηµειολογία, οίδηµα οπτικών θηλών και η γενική αίµατος έδειξε λευκά αιµοσφαίρια 17000/µl µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο. Ποιά εξέταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά προτεραιότητα; α. Αξονική τοµογραφία εγκεφάλου β. Μαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου γ. Οσφυονωτιαία παρακέντηση δ. Ακτινογραφίες ιγµορείων ε. Καλλιέργεια ούρων 47..Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ παρατηρείται στην αιµολυτκή αναιµία; α. Έµεσος υπερχολερυθριναιµία β. Αύξηση του ουροχολινογόνου ούρων γ. Ελάτωση απτοσφαιρινών ορού δ. Μακροκυττάρωση ε. Μείωση φερριτίνης 48. Ποιό από τα παρακάτω είναι το βαρύτερο προγνωστικό σηµείο σε οξεία ικτερική ηπατίτιδα; α. Η παράταση του χρόνου προθροµβίνης β. Η αύξηση των τρανσαµινασών γ. Η αύξηση της χολερυθρίνης δ. Ο βαθµός της αναιµίας ε. Μικρό µέγεθος του ήπατος στο υπερηχοτοµογράφηµα 49. Με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) µε κατάλληλους εκκινητές για τον ιό της ηπατίτιδος Β ανιχνεύουµε: α. Αντισώµατα έναντι του ιού β. Το DNA του ιού γ. Το RNA του ιού δ. Ανοσοσυµπλέγµατα ε. Όλα τα ανωτέρω 50. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί αίτιο πολυµόρφου ερυθήµατος; α. Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων β. Λοίµωξη από απλό έρπητα γ. Λοίµωξη από µυκόπλασµα δ. Κακοήθεια ε. Χρήση κοτριµοξαζόλης 6

7 51. Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη: α) χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του βαθµού ρύθµισης του σακχαρώδη διαβήτη β) δηµιουργείται από τη µη ενζυµική σύνδεση της αιµοσφαιρίνης µε µόρια γλυκόζης γ) το ποσοστό της είναι ανάλογο µε το βαθµό υπεργλυκαιµίας δ) ισχύουν όλα τα ανωτέρω ε) ισχύουν το α και γ 52. Όλα τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης εκτός από ένα: α) Είναι συνήθως νόσος των καπνιστών β) Λεπτοί τελοεισπνευστικοί ήχοι γίνονται αντιληπτοί στην ακρόαση των βάσεων των πνευµόνων γ) Η νόσος δεν ανταποκρίνεται συνήθως στη χορήγηση κορτικοστεροειδών και σοκατασταλτικών φαρµάκων δ) Ασθενείς µε τη νόσο εµφάνιζουν συχνότερα καρκίνο του πνεύµονα ε) Ακτινολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία εικόνα µελικηρύθρας που εντοπίζεται κυρίως στις βάσεις και υποϋπεζωκοτικά 53. Ποιος από τους παρακάτω συνδυασµούς δεν ισχύει α) Σύνδροµο Plummer-Vinson σιδηροπενική αναιµία β) Αναιµία Biermer-έλλειψη ενδογενούς παράγοντος γ) Γλωσσίτις έλλειψη βιταµίνης Β 12 δ) Εκκόλπωµα µεσότητος οισοφάγου-παλαιά φυµατίωση ε) Γαστρική υπερέκκριση-αναιµία Biermer 54. Η πιθανότερη διάγνωση σε ασθενή 17 ετών µε υποτροπιάζοντα επεισόδια αιµορραγίας πεπτικού και αρνητική ενδοσκόπηση είναι α) Εκκολπώµατα του παχέος εντέρου β) Καρκίνος του παχέος εντέρου γ) Λειοµύωµα λεπτού εντέρου δ) Νόσος Osler-Rendu ε) Μεκέλειος απόφυση 55. Το ορολογικό profil ενός ατόµου, που έχει υποβληθεί σε εµβολιασµό για την ηπατίτιδα Β περιλαµβάνει: α) θετικό HBsAg β) θετικό anti-hbc γ) θετικό anti-hbe δ) θετικό anti-hbs ε) θετικό anti-hbs και anti-hbc 56. Οστικές διαβρώσεις στην απλή ακτινογραφία είναι τυπικό εύρηµα σε α) Ρευµατοειδή αρθρίτιδα β) Συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο γ) Χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα δ) Όλα τα παραπάνω. ε) Μόνο το Α και Γ 57. Σε ασθενή µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει προσβολή νεφρού ποια εξέταση θα διαλέγατε πρώτη: α) Κρεατινίνη ορού β) Αντιπυρηνικά αντισώµατα γ) Γενική ούρων δ) Συµπλήρωµα ορού ε) αντι-dsdna αντισώµατα 58. Η υπέρταση σχετίζεται µε τη δράση του συστήµατος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης σε : α) Στένωση του ισθµού της αορτής β) Ινοµυώδη δυσπλασία γ) Συστηµατικό σκληρόδερµα δ) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ε) Όλα τα παραπάνω 7

8 59. Ποιο από τα παρακάτω νοσήµατα δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία σπληνοµεγαλίας α) Ρευµατικός πυρετός β) Λοιµώδης µονοπυρήνωση γ) Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα δ) Οξεία ιογενής ηπατίτιδα ε) Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 60. Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα δεν είναι συνηθισµένο αίτιο πνευµονίτιδας σε νεαρούς ενήλικες α) Mycoplasma pneumoniae β) Streptococcus pneumoniae γ) Chlamydia pneumoniae δ) Ιοί ε) Escherichia Coli 61. Λοιµώξεις από µυκοβακτηρίδια χαρακτηρίζουν : α) Ένδεια ή δυσλειτουργία Β-λεµφοκυττάρων β) Σπληνεκτοµή γ) Ένδεια του συµπληρώµατος δ) Ένδεια ή δυσλειτουργία Τ-λεµφοκυττάρων ε) Όλα τα παραπάνω 62. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει αναφορικά µε τις κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις της λοιµώδους µονοπυρηνώσεως: α) Μπορεί να εµφανισθεί κυνάγχη µε φαιόλευκα εξιδρωµατικά στοιχεία β) Η τραχηλική λεµφαδενίτιδα είναι πολύ συχνή γ) Ο πυρετός διαρκεί µέχρι 6 βδοµάδες δ) Μπορεί να εµφανισθεί κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα ε) Υπάρχει λεµφοκυττάρωση. 63. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ερυσίπελας: α) Χαρακτηρίζεται από ερυθρή θερµή περιοχή µε στιλπνή επιφάνεια β) Η βλάβη έχει σαφή όχθο γ) Εκδηλώνεται µε υψηλό πυρετό δ) Οφείλεται στον στρεπτόκοκκο της πνευµονίας ε) Εντοπίζεται συχνά στο πρόσωπο και στις κνήµες 64. Ασθενής ηλικίας 22 ετών εµφανίζει πυρετό µε κεφαλαλγία. Λαµβάνει αµοξυκιλίνη p.o. Την εποµένη προσέρχεται στο Νοσοκοµείο µε υψηλό πυρετό και θετικά µηνιγγιτιδικά σηµεία. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δείχνει, 1500 λευκά κυρίως πολυµορφοπύρηνα, λεύκωµα 152 mg/dl, γλυκόζη 40 mg/dl, αρνητική χρώση Gram και αρνητικές καλλιέργειες. Ποια από τις κατωτέρω είναι η πιθανότερη διάγνωση: α) Ιογενής µηνιγγίτιδα β) Βακτηριακή µηνιγγίτιδα γ) Σαρκοείδωση δ) Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα ε) Συφιλιδική µηνιγγίτιδα 65. Ασθενής παρουσιάζει λευκοκυττάρωση /µl µε πολυµορφοπύρηνα 10%, λεµφοκύτταρα 15%, µονοπύρηνα 5% και βλάστες (µε παρουσία ραβδίων Auer) 60%. Η διάγνωση είναι : α) Οξεία µυελογενής λευχαιµία β) Οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία γ) Χρόνια µυελογενής λευχαιµία δ) Χρόνια λεµφοβλαστική λευχαιµία ε) Μυελοδυσπλαστικό σύνδροµο 66. Σε ποιο από τα κατωτέρω νοσήµατα η υπερασβεστιαιµία είναι συνήθης εκδήλωση: α) Νοσος Hodgkin β) Πολλαπλούν µυέλωµα γ) Χρονία µυελογενής λευχαιµία δ) Οξεία µυελογενής λευχαιµία ε) Χρονία µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία 8

9 67. Όλοι οι ακόλουθοι ρυθµοί µπορεί να σχετίζονται µε καρδιακή ανακοπή εκτός από: α. κοιλιακή µαρµαρυγή β. κοιλιακή ταχυκαρδία γ. κολπική µαρµαρυγή δ. ασυστολία ε. ηλεκτροµηχανικός διαχωρισµός 68. Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται µε καρδιακό επιπωµατισµό: α. εναλλασσόµενος σφυγµός β. βύθιοι καρδιακοί τόνοι γ. διατεταµένες σφαγίτιδες δ. αρτηριακή Υπέρταση ε. παράδοξος σφυγµός 69. Άνδρας µε γνωστό νεφρωσικό σύνδροµο εµφανίζει οξέως επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας και αύξηση της προϋπάρχουσας λευκωµατουρίας. Τι σκέφτεστε; α. οξεία νεφρική ανεπάρκεια β. θρόµβωση νεφρικής φλέβας γ. οξεία απόφραξη νεφρικής αρτηρίας δ. λοίµωξη ουροποιητικού ε. λιθίαση ουροποιητικού 70. Όλες οι πιο κάτω καταστάσεις αποτελούν αιτίες υπερκαλιαιµίας εκτός από: α. νόσος του Addison β. διαβητική κετοξέωση γ. ραβδοµυόλυση δ. αλκάλωση ε. νεφρική ανεπάρκεια 71. Κλινικά χαρακτηριστικά πνευµονιοκοκκικής πνευµονίας είναι: α. επιχείλιος έρπης β. ξηρός βήχας γ. σκωριόχρωα πτύελα δ. πλευριτικό άλγος ε. όλα τα πιο πάνω 72. Άνδρας 27 ετών χωρίς προηγούµενο ιστορικό, αιφνιδίως εµφανίζει πυρετό, κεφαλαλγία, σύγχυση, αυχενική δυσκαµψία, και διάχυτο πετεχειώδες εξάνθηµα. Η κλινική διάγνωση είναι µηνιγγίτιδα. Ποιο είναι το πιθανότερο αίτιο α. αιµόφιλος γρίππης (H. influenza) β. πνευµονιόκοκκος γ. µηνιγγιτιδόκοκκος δ. λιστέρια ε. µυκοβακτηρίδιο 73. Το χρωµόσωµα της Φιλαδέλφειας χαρακτηρίζει α. την οξεία µυελογενή λευχαιµία β. την οξεία λεµφογενή λευχαιµία γ. τη µυελοίνωση δ. τη χρόνια µυελογενή λευχαιµία ε. µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο 74. Ευαισθησία στις µετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις άµφω είναι πρώιµο σηµείο: α. ουρικής αρθρίτιδας β. ρευµατοειδούς αρθρίτιδας γ. εκφυλιστικής αρθρίτιδας δ. αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ε. συνδρόµου Reiter 9

10 75. Επιπλοκές µετά ολική παγκρεατεκτοµή. α. σακχαρώδης διαβήτης β. αβιταµίνωση D γ. σιδηροπενική αναιµία δ. υποφωσφαταιµία ε. όλα τα παραπάνω 76. Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών είναι διαγνωστική για: α. Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο β. ρευµατοειδή αρθρίτιδα γ. πολλαπλούν µυέλωµα δ. λεισµανίαση ε. όλα τα παραπάνω 77. Άντρας 59 ετών βαρύς καπνιστής µε πυρετό 38.9 C, ρίγος από 5/µέρου και παραγωγικό βήχα. Στην κλινική εξέταση έχει µη-µουσικούς ρόγχους στις βάσεις, κυρίως αριστερά. Ποιο είναι το επόµενο βήµα στη διαγνωστική προσέγγιση; α. αέρια αρτηριακού αίµατος β. ακτινογραφία θώρακος γ. γενική αίµατος δ. οξυµετρία ε. χρώση πτυέλων κατά Gram 78. Σε ασθενή, HIV-θετικό, µε CD4 = 230/µL, η πιθανότερη πνευµονική επιπλοκή είναι: α. Πνευµονία από Pneumocystis carinii παρά την προφυλακτική θεραπεία µε κοτριµοξαζόλη β. σάρκωµα Kaposi γ. µη-ειδική διάµεση πνευµονία δ. non- Hodgkin λέµφωµα ε. πνευµονίτιδα απο Κυτταροµεγαλοϊό 79. ιαβητικός ασθενής µε λευκωµατουρία. Ποιος φαρµακευτικός παράγοντας βελτιώνει περισσότερο την πρόγνωση και καθυστερεί την επιδείνωση της; α. αναστολέας διαύλων ασβεστίου β. Β- αναστολέας γ. Α- αναστολέας δ. αναστολέας µετατρεπτικού ενζύµου ε. διουρητικό της αγκύλης 80. Ποιο είναι το φάρµακο εκλογής σε άνδρα 74 ετών στον οποίο έχει διαγνωσθεί ρευµατική πολυµυαλγία συνοδευόµενη από κροταφική αρτηρίτιδα; α. κορτικοστεροειδή από το στόµα β. µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη γ. αζαθειοπρίνη δ. αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ε. µεθοτρεξάτη 81. Ένδειξη για αποκλεισµό ανοσοανεπάρκειας αποτελουν όλα εκτός από: α. υποτροπιάζοντα επεισόδια παραρρινοκολπίτιδας β. πολλαπλά επεισόδια πνευµονίας γ. το πρώτο επεισόδιο πνευµονίας µε ασυνήθιστο µικρόβιο δ. πολλαπλά επεισόδια σηπτικής αρθρίτιδας ε. το πρώτο επεισόδιο πνευµονίας 82. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό αρθρίτιδας που εµφανίζεται επί εδάφους φλεγµονώδους νόσου του εντέρου: α. πάντοτε έπεται της κλινικής εκδήλωσης της εντεροπάθειας β. µπορεί να προσβάλλει περιφερικές αρθρώσεις ή τον αξονικό σκελετό. γ. εµφανίζεται µόνο σε σοβαρότατες µορφές φλεγµονώδους νόσου του εντέρου. δ. προσβάλλει µόνο τους καρπούς. ε. προσβάλλει µόνο τα γόνατα. 10

11 83. Άνδρας 69 ετών νοσηλεύεται για χολοκυστίτιδα. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα είναι λάθος: α. σιπροφλοξασίνη + µετρονιδαζόλη β. κεφτριαξόνη + µετρονιδαζόλη γ. λινεζολίδη δ. αµπικιλλίνη/σουλβακτάµη ε. αµοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 84. Στην µεγαλοβλαστική αναιµία του Biermer παρουσιάζεται Α. Μακροκυττάρωση Β. Θροµβοπενία Γ. Θροµβοκυττάρωση. Το Α και Β Ε. Το Α και Γ 85. Ασθενής 46 ετών, αγρότης, προσέρχεται στο νοσοκοµείο µε υψηλό πυρετό, ίκτερο, νεφρική ανεπάρκεια και αυξηµένη CPK. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση: Α. Βρουκέλλωση Β. Πυρετός Q Γ. Λεπτοσπείρωση. Τυφοειδής πυρετός Ε. Κανένα από τα παραπάνω 86. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αίτιο σηµαντικής ηωσινοφιλίας Α. Εχινόκοκκος Β. Βρογχικό άσθµα Γ. Νόσος Loeffler. Xρόνια λήψη κορτικοειδών Ε. Ελµινθιάσεις 87. Γυναίκα 32 ετών πάσχει από ινσουλινοεξαρτώµενο Σακχαρώδη ιαβήτη και παρουσιάζει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας τα δύο τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει ακόµα τεθεί σε πρόγραµµα αιµοδιάλυσης. Η φυσική εξέταση δεν καταγράφει παθολογικά ευρήµατα. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει Αιµοσφαιρίνη 9 g/dl, Αιµατοκρίτη 28% και MCV 94 µm 3. Η µορφολογία των ερυθρών αιµοσφαιρίων έδειξε νορµόχρωµα, νορµοκυτταρικά κύτταρα. Ποιό από τα παρακάτω είναι η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ αιτία ; Α. Οξεία απώλεια αίµατος Β. Χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία Γ. ρεπανοκυτταρική αναιµία. Ανεπάρκεια Ερυθροποιητίνης Ε. Μικροαγγειοπαθητική αιµόλυση 88. ΠΟΙΟ είναι το αντίδοτο που πρέπει να χορηγηθεί σε σοβαρή δηλητηρίαση µε παρακεταµόλη; Α. Ακετυλοκυστεΐνη Β. Θειϊκή πρωταµίνη Γ. Κορτικοειδή. Ηπαρίνη Ε. Βιταµίνη Κ 89. Ποιο από τα ακόλουθα ΕΝ αποτελεί επιπλοκή της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας; Α) Νορµοκυτταρική αναιµία Β) Αιφνίδια εγκατάσταση γάγγραινας σε άκρο Γ) Συµµετρική περιφερική νευροπάθεια ) Αιµατουρία Ε) Ανεπάρκεια της αορτής 90. Η σπογγοειδής µυκητίαση είναι: Α) Μυκητιασική λοίµωξη της επιδερµίδας. Β) Καλοήθης αλλοίωση του δέρµατος Γ) ερµατικό λέµφωµα ) ερµατίτιδα Ε) Μορφή εκζέµατος 11

12 91. Σωστός τρόπος προσυµπτωµατικού ελέγχου για καρκίνο σε γυναίκα 25 ετών είναι: Α) Μαστογραφία κάθε 5 χρόνια Β) Test Παπανικολάου τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια Γ) Έλεγχος των κοπράνων για µικροσκοπική απώλεια αίµατος ) Ακτινογραφία θώρακος κάθε 5 χρόνια Ε) Φυσική εξέταση του µαστού από γιατρό κάθε χρόνο 92. Μεταβολική αλκάλωση µπορεί να προκληθεί από: Α) Αύξηση του εξωκυττάριου όγκου υγρών Β) Υπερκαλιαιµία Γ) Αυξηση των αλατοκορτικοειδών ) Αύξηση του ποσού του ΝaCl που φθάνει στον άπω νεφρώνα Ε) Στέρηση διττανθρακικών 93. Σχηµατισµός ανοσοσυµπλεγµάτων µπορεί να παίζει ρόλο στην παθογένεια της νεφρικής προσβολής σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις ΕΚΤΟΣ από: Α) Οξεία σωληναριακή νέκρωση Β) Συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο Γ) Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα ) Χρόνια σπειραµατονεφρίτιδα Ε) Μεικτή κρυοσφαιριναιµία 94. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για την θεραπεία µε ηπαρίνη Α) Είναι δραστική όταν χορηγηθεί από το στόµα Β) Επηρεάζει την σύνθεση των παραγόντων της πήξης που εξαρτώνται από την βιταµίνη Κ Γ) Η θεραπεία παρακολουθείται µε τον χρόνο προθροµβίνης ) Αντενδείκνυται στην κύηση Ε) Εξουδετερώνεται από την πρωταµίνη 95. Άνδρας 60 ετών χρόνιος αλκοολικός προσκοµίζεται στα επείγοντα ιατρεία έχοντας εµφανίσει οξέως σύγχυση, αµφοτερόπλευρη παράλυση του απαγωγού και αταξία. Ποια από τις παρακάτω ουσίες πρέπει να χορηγηθεί επειγόντως; Α) Θειαµίνη Β) Λεκιθίνη Γ) Βιταµίνη D ) Φενυντοϊνη Ε) ιαζεπάµη 96. Εµφάνιση αµφοτερόπλευρης ηµιανοψίας προκαλείται ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ από: Α) Σακκοειδές ανεύρυσµα της έσω καρωτίδας Β) Κρανιοφαρυγγίωµα Γ) Μηνιγγίωµα ) Μεταστατικό καρκίνωµα Ε) Επέκταση όγκου της υπόφυσης 97. Το πιο χαρακτηριστικό εύρηµα ανευρύσµατος της αριστεράς κοιλίας είναι: Α) Aνάσπαση του ST Β) Κατάσπαση του S-T στις απαγωγές V5 και V6 Γ) Αναστροφή του Τ σε µια προκάρδια απαγωγή ) Μορφολογία RS στην απαγωγή avl Ε) Υψηλά οξυκόρυφα επάρµατα Τ 98. Τα παρακάτω είναι εκδηλώσεις της πρωτοπαθούς ιδιοπαθούς αιµοχρωµάτωσης ΕΚΤΟΣ από: Α) Ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης Β) Νεφρική νόσος από εναπόθεση σιδήρου στα νεφρικά σπειράµατα Γ) Αρθροπάθεια ) Υπογοναδισµός Ε) Μελάγχρωση του δέρµατος 12

13 99. ΈΛΛΕΙΨΗ βιταµίνης D προκαλεί όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από: Α) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης φωσφόρου Β) Μείωση της γαστρεντερικής απορρόφησης ασβεστίου Γ) Υποασβεστιαιµία ) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης ασβεστίου Ε) Υποφωσφαταιµία 100. Ασθενής µε µικρή διόγκωση του θυρεοειδούς έρχεται στο ιατρείο σας µε τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις TSH: µη ανιχνεύσιµη, T4: φυσιολογική, T3: φυσιολογική και αντιθυρεοειδικά αντισώµατα θετικά. Ποιά είναι η πιθανότερη διάγνωση; Α) Αυτοάνοση Θυρεοειδίτις Β) Απλή Βρογχοκήλη Γ) Νόσος του Graves ) Υποξεία Θυρεοειδίτις de Quervain Ε) Θηλώδες καρκίνωµα του Θυρεοειδούς 13

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η κύρια θεραπεία του εµπυήµατος θώρακος είναι: Α. Η σωστή παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας. Η αντιβίωση και χορήγηση οξυγόνου Γ. Η παρεντερική χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθογνωµονική εξέταση για τη διάγνωση της ιστιοκυττάρωσης Χ (από κύτταρα Langerhans) είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η βιοψία της ύποπτης περιοχής Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σωστό σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο: Υπάρχει µείωση της IgG ανοσοσφαιρίνης Η πιο συχνή αίτια θανάτου από στένωση αορτής στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ http://www.npiatrikis.gr 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Κάθε δισκίο περιέχει Methylprednisolone* 4 mg 16

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας Κοινά για το ΣΚΥΛΟ και τη ΓΑΤΑ Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα Τα ενδοπαράσιτα του σκύλου προκαλούν σε αυτόν διάφορα προβλήματα : 1. δεσμεύουν από το περιεχόμενο του εντέρου διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Topistin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ TOPISTIN δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 500mg/tab:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα