ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο β) στην αγκυλωτική σπονδυλίτιδα γ) στη συστηµατική σκληροδερµία δ) στην ψωριασική αρθρίτιδα ε) στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα 2. Σε ασθενή µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο και πυρετό ποιό από τα παρακάτω δεν είναι συµβατά µε έξαρση της νόσου α) λευκοκυττάρωση β) αλωπεκία γ) θροµβοπενία δ) εξάνθηµα πεταλούδας ε) ορογονίτιδα 3. Για τη δακτυλίτιδα δεν ισχύει: α) ελαττώνει την κοιλιακή ανταπόκριση β) µετατρέπει το κολπικό πτερυγισµό σε κολπική µαρµαρυγή γ) αυξάνει τον κολπικό ρυθµό δ) ελαττώνει τον κολπικό ρυθµό ε) η υπερκαλιαιµία µειώνει την ιστική καθήλωση του φαρµάκου 4. Στη στηθάγχη Prinzmetal φάρµακο εκλογής θεωρείται: α) αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης β) αναστολείς των ΑΤ1 υποδοχέων γ) α1 αποκλειστές δ) ανταγωνιστές ασβεστίου ε) δακτυλίτιδα 5. Από τα παρακάτω φάρµακα ένα αναφέρεται ως αίτιο οξείας παγκρεατίτιδας: α) δακτυλίτιδα β) αµπικιλλίνη γ) αζαθειοπρίνη δ) β αποκλειστές ε) αµινογλυκοσίδες 6. Στην οξεία παγκρεατίτιδα δεν παρατηρούνται: α) λευκοκυττάρωση β) υπερασβεατιαιµία γ) υπεργλυκαιµία δ) αύξηση των τρανσαµινασών ε) απώλεια υγρών 7. Περίσσεια Na και ύδατος δεν παρατηρείται σε: α) καρδιακή ανεπάρκεια β) νεφρωσικό σύνδροµο γ) σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης ADH δ) νεφρογενή άποιο διαβήτη ε) οξεία σπειραµατονεφρίτιδα 8. Η θεραπεία της υπερκαλιαιµίας δεν περιλαµβάνει α) δακτυλίτιδα β) ρητίνες ανταλλαγής Κ + γ) γλυκόζη και ινσουλίνη δ) διουρητικά ε) ασβέστιο 1

2 9. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na <20 meq/l γ) κλασµατική απέκκριση Na >1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 10. Η αιµορραγική κυστίτιδα παρατηρείται ως ανεπιθύµητη ενέργεια σε λήψη α) αζαθειοπρίνης β) κορτικοστεροειδών γ) χλωραµβουκίλης δ) κυκλοφωσφαµίδης ε) κυκλοσπορίνης 11. Στα αίτια του κεντρικού άποιου διαβήτη δεν περιλαµβάνεται α) όγκοι της υπόφυσης β) µηνιγγίτιδα γ) εγκεφαλικές κακώσεις δ) ιστιοκύττωση ε) υπερπαραθυρεοειδισµός 12. Ποιο αντιδιαβητικό φάρµακο µπορεί να προκαλέσει γαλακτική οξέωση α) χλωροπροπαµίδη β) γλιβενκλαµίδη γ) φαινφορµίνη δ) γλιπιζίδη ε) αναστολείς γλυκοσιδασών 13. H δοκιµασία καπτοπρίλης συµβάλλει στη διάγνωση: α) Tου δευτεροπαθούς αλδοστερονισµού β) Tης νεφραγγειακής υπέρτασης γ) Tου φαιοχρωµοκυττώµατος δ) Tης ιδιοπαθούς υπέρτασης ε) Tου συνδρόµου Cushing 14. Η συνήθης διάρκεια θεραπείας µιας ενδοκαρδίτιδας είναι: α) µια εβδοµάδα β) δύο εβδοµάδες γ) οκτώ εβδοµάδες δ) τέσσερις εβδοµάδες ε) τρεις µήνες 15. Στο σακχ. διαβήτη τύπου 1 δεν πρέπει να διακόπτεται η ινσουλίνη διότι: α) Θα αυξηθούν τα ένζυµα του ήπατος στο αίµα β) Θα αυξηθεί η αποβολή λευκώµατος στα ούρα γ) Θα προκληθεί διαβητική κετοξέωση δ) Θα µειωθεί η σπειραµατική διήθηση ε) Θα µειωθεί η γλυκονεογένεση 16. Ο ανάκροτος σφυγµός χαρακτηρίζει α) Αναιµία β) Στένωση αορτής γ) Υπερθυρεοειδισµός δ) Κύηση ε) Ανεπάρκεια αορτής 17. Ο εναλασσόµενος σφυγµός: α) Είναι µεγάλου εύρους β) Ανευρίσκεται στην ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας γ) Ανευρίσκεται σε ανεπάρκεια αορτής δ) Ανευρίσκεται σε στένωση αορτής ε) Χαρακτηρίζει την υπέρταση 2

3 18. Στη λοιµώδη µονοπυρήνωση δεν παρατηρείται: α) Λεµφοκυττάρωση β) Λεµφαδενοπάθεια γ) Πολυµορφοπυρήνωση δ) Σπληνοµεγαλία ε) Τρανσαµινασαιµία 19. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασµένο σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο; Α. Η χορήγηση ανθρώπινης λευκωµατίνης αποτελεί απαραίτητη θεραπεία της υπολευκωµατιναιµίας και του οιδήµατος Β. Χαρακτηρίζεται από ελαττωµένο ενδαγγειακό όγκο Γ. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος λοιµώξεων. Συχνά συνυπάρχει και δυσλιποπρωτεϊναιµία Ε. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος θροµβοεµβολικών επιπλοκών 20. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει σχετικά µε τον τυφοειδή πυρετό; Α. Ο χρόνος επώασης είναι συνήθως 7-14 ηµέρες Β. H διάγνωση δεν θεωρείται πιθανή, εάν απουσιάζει το χαρακτηριστικό εξάνθηµα (ροδάνθη) Γ. Φυσική αποθήκη για S. typhi αποτελούν διάφορα ζώα. Οι ασθενείς εµφανίζουν στην αρχή συνήθως διάρροια Ε. Η καλλιέργεια αίµατος είναι συνήθως αρνητική κατά την 1 η εβδοµάδα της νόσου 21. Ποια εξέταση ενδείκνυται κατά κύριο λόγο σε ασθενή µε αιµορραγία από τα ούλα και πετέχειες στα κάτω άκρα; Α. Χρόνος προθροµβίνης και INR Β. Γενική αίµατος Γ. Χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης. Ηπατικά ένζυµα Ε. Ουρία και κρεατινίνη ορού 22. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασµένο σχετικά µε το σύνδροµο Reiter; Α. Μπορεί να εκδηλώνεται µόνο µε αρθρίτιδα Β. Οι αρθρώσεις των άνω άκρων προσβάλλονται συχνότερα από τις αρθρώσεις των κάτω άκρων Γ. Στις χαρακτηριστικές του εκδηλώσεις υπάγονται και τα ανώδυνα στοµατικά έλκη. Εµφανίζεται συχνότερα σε άτοµα µε θετικό αντιγόνο HLA B27 Ε. Η νόσος είναι συχνά αυτοϊώµενη 23. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις παρατηρούνται αιµορραγικές κενώσεις; Α. Αµοιβαδική δυσεντερία Β. Εντερική λοίµωξη από σιγκέλλα Γ. Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου. Ισχαιµική κολίτιδα Ε. Όλα τα ανωτέρω 24. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις προκαλεί πολυουρία; Α. Νεφρογενής άποιος διαβήτης Β. Υπερασβεστιαιµία Γ. Χρόνια υποκαλιαιµία. Χρόνια πυελονεφρίτιδα Ε. Όλα τα παραπάνω 25. Στον οισοφάγο Barret όλα τα παρακάτω είναι αληθή εκτός από α. αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος β. εκδηλώνεται επί εδάφους γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης γ. κλινικά εµφανίζεται µε καύσο, ανάρροια και δυσφαγία δ. ιστολογικά χαρακτηρίζεται από πλακώδες επιθήλιο ε. απαιτείται ενδοσκόπηση και βιοψία τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια 3

4 26. Ο ιός της ηπατίτιδας C χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από: α. είναι RNA ιός β. µεταδίδεται παρεντερικά γ. ο χρόνος επώασης είναι 3-12 εβδοµάδες δ. εκδηλώνει κατά κανόνα ήπια ή υποκλινική οξεία ηπατίτιδα ε. προκαλεί σπανίως χρόνια ηπατίτιδα. 27. Αυξηµένος αριθµός δικτυοερυθροκυττάρων παρατηρείται σε α. οξεία λευχαιµία β. απλαστική αναιµία γ. αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία δ. µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο ε. µυελοϊνωση 28. Η κλινική εικόνα της χρόνιας λεµφογενούς λευχαιµίας χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από: α. λεµφαδενοπάθεια β. σπληνοµεγαλία γ. υποτροπιάζουσες λοιµώξεις δ. θροµβοκυττάρωση ε. αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία 29. Υπερνατριαιµία µε φυσιολογικό συνολικό νάτριο του οργανισµού παρατηρείται σε όλα εκτός από α. ασθενείς µε πυρετό και εφιδρώσεις β. ουραιµικούς µε υπερβολική µετακίνηση υγρών στη διάρκεια αιµοκάθαρσης ή περιτοναϊκής κάθαρσης γ. ασθενείς µε υπερβολική λήψη υγρών δ. ασθενείς µε άποιο διαβήτη ε. όλα τα παραπάνω 30. Κακοήθη νεοπλάσµατα του θυρεοειδούς είναι όλα εκτός από α. θηλώδες β. θυλακιώδες γ. µικροκυτταρικό δ. αναπλαστικό ε. µυελοειδές 31. Στις αιµατολογικές διαταραχές του ΣΕΛ περιλαµβάνονται όλα τα παρακάτω εκτός από α. αναιµία β. λευκοπενία γ. λεµφοπενία δ. θροµβοπενία ε. υπερκατάτµητα πολυµορφοπύρηνα 32. Στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: α. χαµηλή οσφυαλγία και δυσκαµψία είναι συχνά τα πρώτα συµπτώµατα β. περιφερική αρθρίτιδα στην εξέλιξη της νόσου δεν είναι σπάνια γ. η συχνότερη εξωσκελετική βλάβη είναι η οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα (οξεία ιρίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα) δ. όλα τα παραπάνω ε. κανένα από τα παραπάνω 33. Στη σαρκοείδωση παρατηρείται α. οζώδες ερύθηµα β. υποδόρια οζίδια γ. χηλοειδή έλκη δ. όλα τα παραπάνω ε. κανένα από τα παραπάνω 34. Συχνά αίτια διιδρωµατικής υπεζωκοτικής συλλογής αποτελούν τα παρακάτω εκτός από α. κίρρωση ήπατος β. νεφρωσικό σύνδροµο γ. πνευµονική εµβολή δ. καρδιακή ανεπάρκεια ε. όλα τα παραπάνω 4

5 35. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη α. Καρκινοειδές σύνδροµο β. Μετάγγιση ασυµβάτου αίµατος γ. Σήψη δ. Γαστρικός καρκίνος ε. Εµβολή αµνιακού υγρού 36. Στην ελκώδη κολίτιδα: α. Η θρέψη του ασθενούς διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα β. Η νήστιδα αποτελεί συχνή εντόπιση της νόσου γ. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου είναι µικρός όταν η νόσος εντοπίζεται περιφερικά της αριστεράς κολικής καµπής δ. Σχετίζεται µε ανάπτυξη σκληρυντικής χολαγγειίτιδας ε. Η ανάπτυξη συριγγίων είναι συχνότερη απ ο,τι στην νόσο του Crohn 37. Ασθενής 60 ετών µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια προσέρχεται σε ηµικωµατώδη κατάσταση µε τα ακόλουθα αέρια άιµατος: po2 61 mmhg, pco2 61mmHg, HCO -3 16mmol/L, ph Ποιό από τα παρακάτω ισχύει; α. Έχει αντιρροπούµενη αναπνευστική οξέωση β. Από τα αέρια αίµατος συµπεραίνουµε ότι έχει αναστρέψιµη απόφραξη των αεραγωγών γ. Έχει πνευµονική εµβολή δ. Έχει αντιρροπούµενη αναπνευστική αλκάλωση ε. Μπορεί να έχει δηλητηρίαση από σαλικυλικά 38. Τι ΕΝ ισχύει για την υποκαλιαιµία; α. Μπορεί να προκαλέσει µυική αδυναµία β. Η χρόνια υποκαλιαιµία µπορεί να προκαλέσει νεφρική σωληναριακή βλάβη γ. Είναι συνήθης σε αναπνευστική οξέωση δ. Μπορεί να προκαλέσει παραλυτικό ειλεό ε. Αυξάνει την δράση της δακτυλίτιδας 39. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ ανευρίσκεται συχνά στην νόσο των λεγεωναρίων (πνευµονία από legionella pneumophila); α. Τρανσαµινασαιµία β. ιάρροια γ. Μειωµένο νάτριο ορού δ. Πυρετός ε. Αυξηµένο νάτριο ορού 40. Για την διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας είναι απαραίτητο να γίνει: α. Ακτινογραφία θώρακος β. Αξονική Τοµογραφία θώρακος γ. Αξονική Τοµογραφία κοιλίας δ. Σπινθηρογράφηµα καρδίας ε. Υπερηχογράφηµα καρδίας 41. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί εκδήλωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας; α. Αναιµία β. Πολυουρία γ. Υπασβεστιαιµία δ. Υπερουριχαιµία ε. Μεταβολική αλκάλωση 42. Ασθενής µε κίρρωση ήπατος παρουσιάζει µεγάλη αύξηση της α-φετοπρωτείνης. Αυτό είναι πλέον πιθανό να οφείλεται σε: α. Ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνωµατος β. Έξαρση της νόσου γ. Ανάπτυξη λοιµώξεως δ. Ηπατικές µεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου ε. Σύνδροµο Budd-Chiari 5

6 43. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί αντένδειξη για χειρουργική εξαίρεση µη µικροκυτταρικού καρκίνου πνεύµονος; α. Σύνδροµο απόφραξης άνω κοίλης φλέβας β. Ύπαρξη ατελεκτασίας γ. Ύπαρξη οστικών µεταστάσεων δ. Βράχος φωνής µε υποκινησία φωνητικής χορδής ε. Κατά συνέχεια επέκταση στις γειτονικές οστικές δοµές 44. Ποιό από τα παρακάτω είναι ΑΛΗΘΕΣ για την ψευδοµεµβρανώδη κολίτιδα; α. Οφείλεται στο µικρόβιο E. Coli β. Η βιοψία ορθού δεν βοηθά την διάγνωση γ. Χρειάζεται απαραίτητα αντιµετώπιση µε ενδοφλέβια χορήγηση βανκοµυκίνης δ. Μπορεί να αντιµετωπισθεί µε χορήγηση µετρονιδαζόλης ε. Το ποσοστό υποτροπής είναι πολύ χαµηλό 45. Σε δηλητηρίαση από παρακεταµόλη: α. ιαταραχές επιπέδου συνειδήσεως είναι χαρακτηριστικό σύµπτωµα β. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο γ. Οξεία σωληναριακή νέκρωση είναι µια σπάνια αλλά αναγνωρισµένη επιπλοκή δ. Ο κίνδυνος παρέρχεται µετά από παρέλευση 24 ωρών ε. Τα επίπεδα παρακεταµόλης στο αίµα τις πρώτες 4 ώρες από την λήψη του φαρµάκου είναι καλός προγνωστικό δείκτης για πιθανή ηπατική βλάβη 46. Γυναίκα 37 ετών προσέρχεται µε πυρετό 38 0 C και µετωποβρεγµατιαία κεφαλαλγία. εν παρουσιάζει αυχενική δυσκαµψία, εστιακή νευρολογική σηµειολογία, οίδηµα οπτικών θηλών και η γενική αίµατος έδειξε λευκά αιµοσφαίρια 17000/µl µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο. Ποιά εξέταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά προτεραιότητα; α. Αξονική τοµογραφία εγκεφάλου β. Μαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου γ. Οσφυονωτιαία παρακέντηση δ. Ακτινογραφίες ιγµορείων ε. Καλλιέργεια ούρων 47..Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ παρατηρείται στην αιµολυτκή αναιµία; α. Έµεσος υπερχολερυθριναιµία β. Αύξηση του ουροχολινογόνου ούρων γ. Ελάτωση απτοσφαιρινών ορού δ. Μακροκυττάρωση ε. Μείωση φερριτίνης 48. Ποιό από τα παρακάτω είναι το βαρύτερο προγνωστικό σηµείο σε οξεία ικτερική ηπατίτιδα; α. Η παράταση του χρόνου προθροµβίνης β. Η αύξηση των τρανσαµινασών γ. Η αύξηση της χολερυθρίνης δ. Ο βαθµός της αναιµίας ε. Μικρό µέγεθος του ήπατος στο υπερηχοτοµογράφηµα 49. Με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) µε κατάλληλους εκκινητές για τον ιό της ηπατίτιδος Β ανιχνεύουµε: α. Αντισώµατα έναντι του ιού β. Το DNA του ιού γ. Το RNA του ιού δ. Ανοσοσυµπλέγµατα ε. Όλα τα ανωτέρω 50. Ποιό από τα παρακάτω ΕΝ αποτελεί αίτιο πολυµόρφου ερυθήµατος; α. Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων β. Λοίµωξη από απλό έρπητα γ. Λοίµωξη από µυκόπλασµα δ. Κακοήθεια ε. Χρήση κοτριµοξαζόλης 6

7 51. Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη: α) χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του βαθµού ρύθµισης του σακχαρώδη διαβήτη β) δηµιουργείται από τη µη ενζυµική σύνδεση της αιµοσφαιρίνης µε µόρια γλυκόζης γ) το ποσοστό της είναι ανάλογο µε το βαθµό υπεργλυκαιµίας δ) ισχύουν όλα τα ανωτέρω ε) ισχύουν το α και γ 52. Όλα τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης εκτός από ένα: α) Είναι συνήθως νόσος των καπνιστών β) Λεπτοί τελοεισπνευστικοί ήχοι γίνονται αντιληπτοί στην ακρόαση των βάσεων των πνευµόνων γ) Η νόσος δεν ανταποκρίνεται συνήθως στη χορήγηση κορτικοστεροειδών και σοκατασταλτικών φαρµάκων δ) Ασθενείς µε τη νόσο εµφάνιζουν συχνότερα καρκίνο του πνεύµονα ε) Ακτινολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία εικόνα µελικηρύθρας που εντοπίζεται κυρίως στις βάσεις και υποϋπεζωκοτικά 53. Ποιος από τους παρακάτω συνδυασµούς δεν ισχύει α) Σύνδροµο Plummer-Vinson σιδηροπενική αναιµία β) Αναιµία Biermer-έλλειψη ενδογενούς παράγοντος γ) Γλωσσίτις έλλειψη βιταµίνης Β 12 δ) Εκκόλπωµα µεσότητος οισοφάγου-παλαιά φυµατίωση ε) Γαστρική υπερέκκριση-αναιµία Biermer 54. Η πιθανότερη διάγνωση σε ασθενή 17 ετών µε υποτροπιάζοντα επεισόδια αιµορραγίας πεπτικού και αρνητική ενδοσκόπηση είναι α) Εκκολπώµατα του παχέος εντέρου β) Καρκίνος του παχέος εντέρου γ) Λειοµύωµα λεπτού εντέρου δ) Νόσος Osler-Rendu ε) Μεκέλειος απόφυση 55. Το ορολογικό profil ενός ατόµου, που έχει υποβληθεί σε εµβολιασµό για την ηπατίτιδα Β περιλαµβάνει: α) θετικό HBsAg β) θετικό anti-hbc γ) θετικό anti-hbe δ) θετικό anti-hbs ε) θετικό anti-hbs και anti-hbc 56. Οστικές διαβρώσεις στην απλή ακτινογραφία είναι τυπικό εύρηµα σε α) Ρευµατοειδή αρθρίτιδα β) Συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο γ) Χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα δ) Όλα τα παραπάνω. ε) Μόνο το Α και Γ 57. Σε ασθενή µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει προσβολή νεφρού ποια εξέταση θα διαλέγατε πρώτη: α) Κρεατινίνη ορού β) Αντιπυρηνικά αντισώµατα γ) Γενική ούρων δ) Συµπλήρωµα ορού ε) αντι-dsdna αντισώµατα 58. Η υπέρταση σχετίζεται µε τη δράση του συστήµατος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης σε : α) Στένωση του ισθµού της αορτής β) Ινοµυώδη δυσπλασία γ) Συστηµατικό σκληρόδερµα δ) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ε) Όλα τα παραπάνω 7

8 59. Ποιο από τα παρακάτω νοσήµατα δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία σπληνοµεγαλίας α) Ρευµατικός πυρετός β) Λοιµώδης µονοπυρήνωση γ) Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα δ) Οξεία ιογενής ηπατίτιδα ε) Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 60. Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα δεν είναι συνηθισµένο αίτιο πνευµονίτιδας σε νεαρούς ενήλικες α) Mycoplasma pneumoniae β) Streptococcus pneumoniae γ) Chlamydia pneumoniae δ) Ιοί ε) Escherichia Coli 61. Λοιµώξεις από µυκοβακτηρίδια χαρακτηρίζουν : α) Ένδεια ή δυσλειτουργία Β-λεµφοκυττάρων β) Σπληνεκτοµή γ) Ένδεια του συµπληρώµατος δ) Ένδεια ή δυσλειτουργία Τ-λεµφοκυττάρων ε) Όλα τα παραπάνω 62. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει αναφορικά µε τις κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις της λοιµώδους µονοπυρηνώσεως: α) Μπορεί να εµφανισθεί κυνάγχη µε φαιόλευκα εξιδρωµατικά στοιχεία β) Η τραχηλική λεµφαδενίτιδα είναι πολύ συχνή γ) Ο πυρετός διαρκεί µέχρι 6 βδοµάδες δ) Μπορεί να εµφανισθεί κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα ε) Υπάρχει λεµφοκυττάρωση. 63. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ερυσίπελας: α) Χαρακτηρίζεται από ερυθρή θερµή περιοχή µε στιλπνή επιφάνεια β) Η βλάβη έχει σαφή όχθο γ) Εκδηλώνεται µε υψηλό πυρετό δ) Οφείλεται στον στρεπτόκοκκο της πνευµονίας ε) Εντοπίζεται συχνά στο πρόσωπο και στις κνήµες 64. Ασθενής ηλικίας 22 ετών εµφανίζει πυρετό µε κεφαλαλγία. Λαµβάνει αµοξυκιλίνη p.o. Την εποµένη προσέρχεται στο Νοσοκοµείο µε υψηλό πυρετό και θετικά µηνιγγιτιδικά σηµεία. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δείχνει, 1500 λευκά κυρίως πολυµορφοπύρηνα, λεύκωµα 152 mg/dl, γλυκόζη 40 mg/dl, αρνητική χρώση Gram και αρνητικές καλλιέργειες. Ποια από τις κατωτέρω είναι η πιθανότερη διάγνωση: α) Ιογενής µηνιγγίτιδα β) Βακτηριακή µηνιγγίτιδα γ) Σαρκοείδωση δ) Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα ε) Συφιλιδική µηνιγγίτιδα 65. Ασθενής παρουσιάζει λευκοκυττάρωση /µl µε πολυµορφοπύρηνα 10%, λεµφοκύτταρα 15%, µονοπύρηνα 5% και βλάστες (µε παρουσία ραβδίων Auer) 60%. Η διάγνωση είναι : α) Οξεία µυελογενής λευχαιµία β) Οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία γ) Χρόνια µυελογενής λευχαιµία δ) Χρόνια λεµφοβλαστική λευχαιµία ε) Μυελοδυσπλαστικό σύνδροµο 66. Σε ποιο από τα κατωτέρω νοσήµατα η υπερασβεστιαιµία είναι συνήθης εκδήλωση: α) Νοσος Hodgkin β) Πολλαπλούν µυέλωµα γ) Χρονία µυελογενής λευχαιµία δ) Οξεία µυελογενής λευχαιµία ε) Χρονία µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία 8

9 67. Όλοι οι ακόλουθοι ρυθµοί µπορεί να σχετίζονται µε καρδιακή ανακοπή εκτός από: α. κοιλιακή µαρµαρυγή β. κοιλιακή ταχυκαρδία γ. κολπική µαρµαρυγή δ. ασυστολία ε. ηλεκτροµηχανικός διαχωρισµός 68. Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται µε καρδιακό επιπωµατισµό: α. εναλλασσόµενος σφυγµός β. βύθιοι καρδιακοί τόνοι γ. διατεταµένες σφαγίτιδες δ. αρτηριακή Υπέρταση ε. παράδοξος σφυγµός 69. Άνδρας µε γνωστό νεφρωσικό σύνδροµο εµφανίζει οξέως επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας και αύξηση της προϋπάρχουσας λευκωµατουρίας. Τι σκέφτεστε; α. οξεία νεφρική ανεπάρκεια β. θρόµβωση νεφρικής φλέβας γ. οξεία απόφραξη νεφρικής αρτηρίας δ. λοίµωξη ουροποιητικού ε. λιθίαση ουροποιητικού 70. Όλες οι πιο κάτω καταστάσεις αποτελούν αιτίες υπερκαλιαιµίας εκτός από: α. νόσος του Addison β. διαβητική κετοξέωση γ. ραβδοµυόλυση δ. αλκάλωση ε. νεφρική ανεπάρκεια 71. Κλινικά χαρακτηριστικά πνευµονιοκοκκικής πνευµονίας είναι: α. επιχείλιος έρπης β. ξηρός βήχας γ. σκωριόχρωα πτύελα δ. πλευριτικό άλγος ε. όλα τα πιο πάνω 72. Άνδρας 27 ετών χωρίς προηγούµενο ιστορικό, αιφνιδίως εµφανίζει πυρετό, κεφαλαλγία, σύγχυση, αυχενική δυσκαµψία, και διάχυτο πετεχειώδες εξάνθηµα. Η κλινική διάγνωση είναι µηνιγγίτιδα. Ποιο είναι το πιθανότερο αίτιο α. αιµόφιλος γρίππης (H. influenza) β. πνευµονιόκοκκος γ. µηνιγγιτιδόκοκκος δ. λιστέρια ε. µυκοβακτηρίδιο 73. Το χρωµόσωµα της Φιλαδέλφειας χαρακτηρίζει α. την οξεία µυελογενή λευχαιµία β. την οξεία λεµφογενή λευχαιµία γ. τη µυελοίνωση δ. τη χρόνια µυελογενή λευχαιµία ε. µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο 74. Ευαισθησία στις µετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις άµφω είναι πρώιµο σηµείο: α. ουρικής αρθρίτιδας β. ρευµατοειδούς αρθρίτιδας γ. εκφυλιστικής αρθρίτιδας δ. αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ε. συνδρόµου Reiter 9

10 75. Επιπλοκές µετά ολική παγκρεατεκτοµή. α. σακχαρώδης διαβήτης β. αβιταµίνωση D γ. σιδηροπενική αναιµία δ. υποφωσφαταιµία ε. όλα τα παραπάνω 76. Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών είναι διαγνωστική για: α. Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο β. ρευµατοειδή αρθρίτιδα γ. πολλαπλούν µυέλωµα δ. λεισµανίαση ε. όλα τα παραπάνω 77. Άντρας 59 ετών βαρύς καπνιστής µε πυρετό 38.9 C, ρίγος από 5/µέρου και παραγωγικό βήχα. Στην κλινική εξέταση έχει µη-µουσικούς ρόγχους στις βάσεις, κυρίως αριστερά. Ποιο είναι το επόµενο βήµα στη διαγνωστική προσέγγιση; α. αέρια αρτηριακού αίµατος β. ακτινογραφία θώρακος γ. γενική αίµατος δ. οξυµετρία ε. χρώση πτυέλων κατά Gram 78. Σε ασθενή, HIV-θετικό, µε CD4 = 230/µL, η πιθανότερη πνευµονική επιπλοκή είναι: α. Πνευµονία από Pneumocystis carinii παρά την προφυλακτική θεραπεία µε κοτριµοξαζόλη β. σάρκωµα Kaposi γ. µη-ειδική διάµεση πνευµονία δ. non- Hodgkin λέµφωµα ε. πνευµονίτιδα απο Κυτταροµεγαλοϊό 79. ιαβητικός ασθενής µε λευκωµατουρία. Ποιος φαρµακευτικός παράγοντας βελτιώνει περισσότερο την πρόγνωση και καθυστερεί την επιδείνωση της; α. αναστολέας διαύλων ασβεστίου β. Β- αναστολέας γ. Α- αναστολέας δ. αναστολέας µετατρεπτικού ενζύµου ε. διουρητικό της αγκύλης 80. Ποιο είναι το φάρµακο εκλογής σε άνδρα 74 ετών στον οποίο έχει διαγνωσθεί ρευµατική πολυµυαλγία συνοδευόµενη από κροταφική αρτηρίτιδα; α. κορτικοστεροειδή από το στόµα β. µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη γ. αζαθειοπρίνη δ. αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ε. µεθοτρεξάτη 81. Ένδειξη για αποκλεισµό ανοσοανεπάρκειας αποτελουν όλα εκτός από: α. υποτροπιάζοντα επεισόδια παραρρινοκολπίτιδας β. πολλαπλά επεισόδια πνευµονίας γ. το πρώτο επεισόδιο πνευµονίας µε ασυνήθιστο µικρόβιο δ. πολλαπλά επεισόδια σηπτικής αρθρίτιδας ε. το πρώτο επεισόδιο πνευµονίας 82. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό αρθρίτιδας που εµφανίζεται επί εδάφους φλεγµονώδους νόσου του εντέρου: α. πάντοτε έπεται της κλινικής εκδήλωσης της εντεροπάθειας β. µπορεί να προσβάλλει περιφερικές αρθρώσεις ή τον αξονικό σκελετό. γ. εµφανίζεται µόνο σε σοβαρότατες µορφές φλεγµονώδους νόσου του εντέρου. δ. προσβάλλει µόνο τους καρπούς. ε. προσβάλλει µόνο τα γόνατα. 10

11 83. Άνδρας 69 ετών νοσηλεύεται για χολοκυστίτιδα. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα είναι λάθος: α. σιπροφλοξασίνη + µετρονιδαζόλη β. κεφτριαξόνη + µετρονιδαζόλη γ. λινεζολίδη δ. αµπικιλλίνη/σουλβακτάµη ε. αµοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 84. Στην µεγαλοβλαστική αναιµία του Biermer παρουσιάζεται Α. Μακροκυττάρωση Β. Θροµβοπενία Γ. Θροµβοκυττάρωση. Το Α και Β Ε. Το Α και Γ 85. Ασθενής 46 ετών, αγρότης, προσέρχεται στο νοσοκοµείο µε υψηλό πυρετό, ίκτερο, νεφρική ανεπάρκεια και αυξηµένη CPK. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση: Α. Βρουκέλλωση Β. Πυρετός Q Γ. Λεπτοσπείρωση. Τυφοειδής πυρετός Ε. Κανένα από τα παραπάνω 86. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αίτιο σηµαντικής ηωσινοφιλίας Α. Εχινόκοκκος Β. Βρογχικό άσθµα Γ. Νόσος Loeffler. Xρόνια λήψη κορτικοειδών Ε. Ελµινθιάσεις 87. Γυναίκα 32 ετών πάσχει από ινσουλινοεξαρτώµενο Σακχαρώδη ιαβήτη και παρουσιάζει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας τα δύο τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει ακόµα τεθεί σε πρόγραµµα αιµοδιάλυσης. Η φυσική εξέταση δεν καταγράφει παθολογικά ευρήµατα. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει Αιµοσφαιρίνη 9 g/dl, Αιµατοκρίτη 28% και MCV 94 µm 3. Η µορφολογία των ερυθρών αιµοσφαιρίων έδειξε νορµόχρωµα, νορµοκυτταρικά κύτταρα. Ποιό από τα παρακάτω είναι η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ αιτία ; Α. Οξεία απώλεια αίµατος Β. Χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία Γ. ρεπανοκυτταρική αναιµία. Ανεπάρκεια Ερυθροποιητίνης Ε. Μικροαγγειοπαθητική αιµόλυση 88. ΠΟΙΟ είναι το αντίδοτο που πρέπει να χορηγηθεί σε σοβαρή δηλητηρίαση µε παρακεταµόλη; Α. Ακετυλοκυστεΐνη Β. Θειϊκή πρωταµίνη Γ. Κορτικοειδή. Ηπαρίνη Ε. Βιταµίνη Κ 89. Ποιο από τα ακόλουθα ΕΝ αποτελεί επιπλοκή της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας; Α) Νορµοκυτταρική αναιµία Β) Αιφνίδια εγκατάσταση γάγγραινας σε άκρο Γ) Συµµετρική περιφερική νευροπάθεια ) Αιµατουρία Ε) Ανεπάρκεια της αορτής 90. Η σπογγοειδής µυκητίαση είναι: Α) Μυκητιασική λοίµωξη της επιδερµίδας. Β) Καλοήθης αλλοίωση του δέρµατος Γ) ερµατικό λέµφωµα ) ερµατίτιδα Ε) Μορφή εκζέµατος 11

12 91. Σωστός τρόπος προσυµπτωµατικού ελέγχου για καρκίνο σε γυναίκα 25 ετών είναι: Α) Μαστογραφία κάθε 5 χρόνια Β) Test Παπανικολάου τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια Γ) Έλεγχος των κοπράνων για µικροσκοπική απώλεια αίµατος ) Ακτινογραφία θώρακος κάθε 5 χρόνια Ε) Φυσική εξέταση του µαστού από γιατρό κάθε χρόνο 92. Μεταβολική αλκάλωση µπορεί να προκληθεί από: Α) Αύξηση του εξωκυττάριου όγκου υγρών Β) Υπερκαλιαιµία Γ) Αυξηση των αλατοκορτικοειδών ) Αύξηση του ποσού του ΝaCl που φθάνει στον άπω νεφρώνα Ε) Στέρηση διττανθρακικών 93. Σχηµατισµός ανοσοσυµπλεγµάτων µπορεί να παίζει ρόλο στην παθογένεια της νεφρικής προσβολής σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις ΕΚΤΟΣ από: Α) Οξεία σωληναριακή νέκρωση Β) Συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο Γ) Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα ) Χρόνια σπειραµατονεφρίτιδα Ε) Μεικτή κρυοσφαιριναιµία 94. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για την θεραπεία µε ηπαρίνη Α) Είναι δραστική όταν χορηγηθεί από το στόµα Β) Επηρεάζει την σύνθεση των παραγόντων της πήξης που εξαρτώνται από την βιταµίνη Κ Γ) Η θεραπεία παρακολουθείται µε τον χρόνο προθροµβίνης ) Αντενδείκνυται στην κύηση Ε) Εξουδετερώνεται από την πρωταµίνη 95. Άνδρας 60 ετών χρόνιος αλκοολικός προσκοµίζεται στα επείγοντα ιατρεία έχοντας εµφανίσει οξέως σύγχυση, αµφοτερόπλευρη παράλυση του απαγωγού και αταξία. Ποια από τις παρακάτω ουσίες πρέπει να χορηγηθεί επειγόντως; Α) Θειαµίνη Β) Λεκιθίνη Γ) Βιταµίνη D ) Φενυντοϊνη Ε) ιαζεπάµη 96. Εµφάνιση αµφοτερόπλευρης ηµιανοψίας προκαλείται ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ από: Α) Σακκοειδές ανεύρυσµα της έσω καρωτίδας Β) Κρανιοφαρυγγίωµα Γ) Μηνιγγίωµα ) Μεταστατικό καρκίνωµα Ε) Επέκταση όγκου της υπόφυσης 97. Το πιο χαρακτηριστικό εύρηµα ανευρύσµατος της αριστεράς κοιλίας είναι: Α) Aνάσπαση του ST Β) Κατάσπαση του S-T στις απαγωγές V5 και V6 Γ) Αναστροφή του Τ σε µια προκάρδια απαγωγή ) Μορφολογία RS στην απαγωγή avl Ε) Υψηλά οξυκόρυφα επάρµατα Τ 98. Τα παρακάτω είναι εκδηλώσεις της πρωτοπαθούς ιδιοπαθούς αιµοχρωµάτωσης ΕΚΤΟΣ από: Α) Ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης Β) Νεφρική νόσος από εναπόθεση σιδήρου στα νεφρικά σπειράµατα Γ) Αρθροπάθεια ) Υπογοναδισµός Ε) Μελάγχρωση του δέρµατος 12

13 99. ΈΛΛΕΙΨΗ βιταµίνης D προκαλεί όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από: Α) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης φωσφόρου Β) Μείωση της γαστρεντερικής απορρόφησης ασβεστίου Γ) Υποασβεστιαιµία ) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης ασβεστίου Ε) Υποφωσφαταιµία 100. Ασθενής µε µικρή διόγκωση του θυρεοειδούς έρχεται στο ιατρείο σας µε τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις TSH: µη ανιχνεύσιµη, T4: φυσιολογική, T3: φυσιολογική και αντιθυρεοειδικά αντισώµατα θετικά. Ποιά είναι η πιθανότερη διάγνωση; Α) Αυτοάνοση Θυρεοειδίτις Β) Απλή Βρογχοκήλη Γ) Νόσος του Graves ) Υποξεία Θυρεοειδίτις de Quervain Ε) Θηλώδες καρκίνωµα του Θυρεοειδούς 13

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na 1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : Β3 ΕΞΑΜΗΝΟ : Β ΤΥΠΟΣ : ΜΓΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : 6 ΓΛΩΣΣΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) : Θ : 2

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία Διαφορική Διάγνωση Γεροβασίλη Βίκυ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ιευθ: Αθανάσιος Σκουτέλης ΣτοιχείαΑπόΚλινικήΕικόνα Πρόσφατη έναρξη Απορρύθμιση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012

ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012 ΣυζήτησηΠεριστατικούΔώματος Γ.Ν.Α. «ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Νικήτας Σκληρός, Ε Παθολογική Κλινική 14/11/2012 Γενικάστοιχεία Ιστορικό Το κλινικό περιστατικό αφοράγυναίκα34 ετώνμε βαριά αρτηριακή υπέρταση, τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΤΙ ΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΤΙ ΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΤΙ ΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ /ΝΤΡΙΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΤΙ ΑΣ (1) 1. Ιδιοπαθής (μη ειδική) 2. Ιογενείς λοιμώξεις: Ιός Coxsackie

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΟΥΙΖ. Κορίτσι 7 ετών με πυρετό και αρθραλγίες. Ηλίας Μανδηλάρης Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής Γ.Ν.Ν.Καλαμάτας

ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΟΥΙΖ. Κορίτσι 7 ετών με πυρετό και αρθραλγίες. Ηλίας Μανδηλάρης Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής Γ.Ν.Ν.Καλαμάτας ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΟΥΙΖ Κορίτσι 7 ετών με πυρετό και αρθραλγίες. Ηλίας Μανδηλάρης Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής Γ.Ν.Ν.Καλαμάτας ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Αρθραλγίες κάτω άκρων από 10ημέρου Εμπύρετο από 24ώρου Προ εβδομάδος

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΦΝΕ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ (75-80%) Εξάρσεις-υφέσεις ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ (5-10%)

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος περιλαµβάνει τη χυµική άνοσο απάντηση, κατά την οποία παράγονται αντισώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ασθενής άνδρας 63 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία για εμπύρετο από 15νθημέρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσορυθµιστικά φάρµακα

Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Κατερίνα Τυλιγάδα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος Ανοσοτροποιητές Ανοσοκατασταλτικά Ανοσοδιεγερτικά Ανοσοκατασταλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ορίζεται ως μια οξεία αύξηση της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Λιάνα Πούλια, MMedSci Κλινική Διαιτολόγος ΓΝΑ «Λαϊκό» Εργαστηριακές εξετάσεις Αίματος Βιοχημικές Ούρων Κοπράνων Μικροβιολογικές Εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανοσοδιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28

Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤΜΗΜΑ /ντής ρ. ΒαϊδάκηςΕ. Γυναίκα 75 ετών µε χαλαρή παράλυση και υποκαλιαιµία ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Μπαλωµενάκη Μαρία Ειδικευόµενη Παθολογικής Κλινικής Γυναίκα, 75 ετών µε αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας Κ.Α. του Ελευθερίου 70 ετών Εισαγωγή : 24/11/11 Αιτία : αδυναμία + αιμωδίες κάτω άκρων από 5 ημέρου ΙΣΤΟΡΙΚΟ Διαρροϊκές κενώσεις~

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Τα παρακάτω φάρµακα εκτός από ένα έχουν θέση στην αντιµετώπιση της στηθάγχης: ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: β-αδρενεργικοί διεγέρτες Ποια από τις παρακάτω είναι κληρονοµική νόσος,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

αυτοάνοσα νοσήματα πενήντα εκατομμύρια Αμερικανοί,

αυτοάνοσα νοσήματα πενήντα εκατομμύρια Αμερικανοί, Αυτοάνοσα Νοσήματα Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ασθένειες που προκύπτουν γιατί το σώμα μας επιτίθεται και καταστρέφει τα δικά του κύτταρα και όργανα. Ένας στους δέκα πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικούθάλαμος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικούθάλαμος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικούθάλαμος 218 Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Άνδρας ασθενής 71 ετών Αιτία εισαγωγής: διερεύνηση εμπυρέτου Παρατεταμένο εμπύρετο διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Αγγουριδάκης Ιωάννης Ειδ. Παιδιατρικής Κλινικής

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Αγγουριδάκης Ιωάννης Ειδ. Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα δ Αγγουριδάκης Ιωάννης Ειδ. Παιδιατρικής Κλινικής Ορισμός Πλάγιοι δεσμοί φάρυγγα Φαρυγγική Δακτύλιος του Waldeyer

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία Φυσιολογία Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι διαυγέ, άχρωµο υγρό το οποίο ευρίσκεται στο κοιλιακό σύστηµα του εγκεφάλου και στον υπαραχνοειδή χώρο Για αιώνε θεωρείτο το «ζωτικό πνεύµα» που τροφοδοτούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή Θωρακικό άλγος Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Θωρακικό άλγος Το θωρακικό άλγος είναι συχνό σύμπτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π α ρ χ ή π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο ε π ό µ ε ν ο Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π Νίκος Τζανάκης, Πνευµονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης ΧΑΠ -παρόξυνση Ορισµός! Ορισµός δύσκολος και σχετικά ανακριβής!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟ/ΥΠΕΡ ΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΙΟ Το σημαντικότερο ενδοκυττάριο κατιόν Διαδραματίζει σημαντικό στη φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Δρ Μαίρη Βαρβουτσή-Κωνσταντινίδη Παιδίατρος- Ογκολόγος, Δ/ντρια Ογκολογικού Τμ. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Τα κακοήθη νεοπλάσματα της

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη E Παθολογικής Κλινικής Πράγµατι έγινε βιοψία δέρµατος από βλάβη άκρου ποδός.. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΕΜΒΟΛΕΣ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού φαρμάκου Επιλογή 1 oυ Φαρµάκου: Συνήθως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία 1. Η επίτευξη άριστης ρύθµισης έχει µεγαλύτερη σηµασία στη µείωση του κινδύνου 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ Μιχαλάκου Μαρία, Φαρκωνή Χρυστάλλα, Κατσικάρη Μαρία Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα ΣΚΟΠΟΣ: Οι λιθοι της χοληδόχου κύστεως στα παιδια είναι ασυνήθες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ιευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας Ι οκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντινου όλεως 49 Θεσσαλονίκη 54642 Τηλ.: 2310-992982 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 1. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, η διάγνωση της διαβητικής νεφροπάθειας μπορεί να τεθεί όταν υπάρχει: α. Μικρολευκωματινουρία β. Μακρολευκωματινουρία γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-24/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Αθήνα, 23-24/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 23-24/10/2015 17.00-17.30 Ανατομία-αγγείωση του ήπατος, αναγέννηση ήπατος Ν. Αρκαδόπουλος 17.30-18.15 Φυσιολογία ηπατικής λειτουργίας-χολικής έκκρισης Σπ. Ντουράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αλεξάδρα Κολοβού Παιδικές Ιώσεις-Συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπ. Παθολογικής Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο 05/2013

Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπ. Παθολογικής Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο 05/2013 Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπ. Παθολογικής Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο 05/2013 Αιτία εισόδου: οξύ κοιλιακό άλγος με αιφνίδια εμφάνιση που την αφύπνισε τις πρώτες πρωινές ώρες με συνοδά 6 επεισόδια εμέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ V ΙΠΠΟΕΙΔΗ Αιματολογικές και Βιοχημικές Εξετάσεις Ιπποειδών: Ενδεικνυόμενες παράμετροι προς μέτρηση και η διαγνωστική τους αξιολόγηση

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ V ΙΠΠΟΕΙΔΗ Αιματολογικές και Βιοχημικές Εξετάσεις Ιπποειδών: Ενδεικνυόμενες παράμετροι προς μέτρηση και η διαγνωστική τους αξιολόγηση ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ V ΙΠΠΟΕΙΔΗ Αιματολογικές και Βιοχημικές Εξετάσεις Ιπποειδών: Ενδεικνυόμενες παράμετροι προς μέτρηση και η διαγνωστική τους αξιολόγηση Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας ΙΚΤΕΡΟΣ Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας Προέλευση ιδιότητες χολερυθρίνης [1] Καθημερινά παράγονται 4 mg/kg (250-350 mg) χολερυθρίνης στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ήπαρ, σπλήνας) Αιμοσφαιρίνη γηρασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις περιτονίτιδας δεν απαιτείται αντικατάσταση του καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης a. Επανεμφανιζόμενη (Recurrent ) b. Υποτροπιάζουσα (Relapsing)

Διαβάστε περισσότερα

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ροσέγγιση - ταξινόµηση Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Εμμ. Τζαμπαρλής Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Άνδρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117 HIV Θετικοί Ασθενείς µε Νεφροπάθεια Κων/νος Παπανικολάου Παθολόγος, ΕξειδικευόµενοςΛοιµώξεων ΕΠαθολογική / ΜΕΛ Χαρακτηριστικά Ασθενών Φύλο Φυλή Ηλικία Urea (mg/dl) Cr (mg/dl) Kάθαρση (ml/min) TPU/24h (gr/d)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ. Γενικά σχόλια

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ. Γενικά σχόλια ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ Γενικά σχόλια Η λεπτοσπείρωση είναι µία ζωονόσος που ονοµάζεται και νόσος της Στουτγάρδης, επειδή στον πόλη αυτή της Γερµανίας είχε ξεσπάσει µια µεγάλη επιδηµία στα µέσα του 19ου αιώνα. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής µε οροαρνητική σπονδυλοαρθρίτιδα και οστικά άλγη ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ασθενής µε οροαρνητική σπονδυλοαρθρίτιδα και οστικά άλγη ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ασθενής µε οροαρνητική σπονδυλοαρθρίτιδα και οστικά άλγη ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Περιγραφή ασθενούς ί 41 ώ, ό ής ί ς ί έ ς ί ώ ές ί ς ό 2 ή Ατοµικό αναµνηστικό Οροαρνητική Σπονδυλοαρθρίτιδα (1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα