Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101"

Transcript

1 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ασφαλιζόμενοι Οι αναγραφόμενοι στην επισυναπτόμενη κατάσταση ασφαλιζόμενων καθώς και στις πρόσθετες πράξεις μεταβολών που εκδίδονται. Ημερομηνία Εναρξης 01/12/2012 Ημερομηνία Λήξης Ασφαλιστικής Περιόδου 01/12/2013 Επέτειος Ανανέωσης 01/12/2013 Τρόπος Πληρωμής ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: Χαλάνδρι, 22/11/2012 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ενημερώνεται ότι στο παρόν ασφαλιστήριο υπάρχουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις σε σχέση με την αίτηση ασφάλισης: ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του Λήπτη της Ασφάλισης από την αρχή, εκτός αν εναντιωθεί γραπτά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα (με αριθμό 1) Δήλωσης Εναντίωσης. Σε περίπτωση δε που δεν παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης οι πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 3 περ. Δ' του ν.δ. 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση, ή δεν έλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους ασφαλιστικούς όρους (Γενικούς και Ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, τότε η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά την συγκεκριμένη σύμβαση, εκτός αν ο Λήπτης της ασφάλισης εναντιωθεί γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα (με αριθμό 2) Δήλωσης Εναντίωσης. Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

2 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Κατ Κωδ Π Α Ρ Ο Χ Η Ασφαλισμένο Ποσό ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ευρώ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευρώ Σε συνδυασμό με τη Βασική Ασφάλισης Ζωής Ευρώ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευρώ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ποσοστό των Ευρώ ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτομο ανά περίπτωση Ευρώ Οριο για δωμάτιο και τροφή ΔΙΚΛΙΝΟ Οριο για δωμάτιο και τροφή στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. 500 Ευρώ Απόδοση εξόδων Για περίθαλψη σε συμβεβλημένα Νοσοκομεία 100% Για περίθαλψη σε μη συμβεβλημένα Νοσοκομεία 60% Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτομο ετησίως Ευρώ Ανώτατο ποσό παροχής για κάθε ιατρική επίσκεψη Χωρίς επί μέρους όριο Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων κατ άτομο ετησίως Χωρίς επί μέρους όριο Ποσό απαλλαγής κατ άτομο ετησίως 90 Ευρώ Απόδοση εξόδων για ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα 80% Απόδοση εξόδων για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα 80% Απόδοση εξόδων για διαγνωστικές εξετάσεις σε μη συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα 60% ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Επίδομα Φυσιολογικού Τοκετού Επίδομα Καισαρικής Τομής Επίδομα Αποβολής ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Καταβαλλόμενο ποσό: Ευρώ Ευρώ 500 Ευρώ Ποσοστό των Ευρώ (Βάσει πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων) Σελίδα 2 από 30

3 Το επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα νοσηλείας ή δεν προσκομισθεί απόδειξη χειρουργού ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ποσό ημερήσιου επιδόματος Ημέρα προσμέτρησης παροχής Ανώτατη διάρκεια παροχής 100 Ευρώ Από την 1 η ημέρα νοσηλείας 90 ημέρες νοσηλείας Το επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα νοσηλείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ποσό ημερήσιου επιδόματος Ημέρα προσμέτρησης παροχής Ανώτατη διάρκεια παροχής 100 Ευρώ Από την 1 η ημέρα νοσηλείας 90 ημέρες νοσηλείας Το επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα νοσηλείας ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙ/ΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ Ισχύει Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 3 από 30

4 Ρητά συμφωνείται ότι: Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Για τις νέες εντάξεις στην σύμβαση, ισχύει αναμονή έξι (6) μηνών για την κάλυψη των προϋπαρχουσών παθήσεων ή καταστάσεων με την προϋπόθεση ότι αυτές δηλώθηκαν από τον Ασφαλισμένο στην Αίτηση Συμμετοχής στην Ασφάλιση και έγιναν αποδεκτές από την Εταιρία. - Οι εν εξελίξει κυήσεις ήδη ασφαλισμένων (ως κυρίως ασφαλισμένες ή εξαρτώμενα μέλη) με την προηγούμενη σύμβαση και εφόσον δεν αποζημιωθούν από την προηγούμενη Ασφαλιστική Εταιρία, θα καλυφθούν κανονικά στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τα επιμέρους όρια του Πίνακα Παροχών. - Σε περίπτωση νοσηλείας που μετά από νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ιδρυμα άλλος Ασφαλιστικός Φορέας (Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας, άλλος Ασφαλιστικός Φορέας, άλλη Ασφαλιστική Εταιρία) καλύψει τουλάχιστον το 40% των δικαιουμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% του ποσού που υπολείπεται των εξόδων αυτών και μέχρι τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω. - Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες Νοσοκομειακής περίθαλψης θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε παραστατικό. Κατά συνέπεια για κάθε πρωτότυπη απόδειξη δαπάνης στην οποία δεν συμμετέχει άλλος Φορέας η Εταιρία θα καταβάλλει ποσοστό 60% της δαπάνης Κατά παρέκκλιση των Γενικών και Ειδικών Ορων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας, θα καλύπτονται κανονικά από την παροχή της Ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. - Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος ,00 - Όλες οι παροχές ισχύουν για όλο το 24ωρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. - Μικτά Μηνιαία Ασφάλιστρα: Κυρίως Ασφαλισμένος Κυρίως Ασφαλισμένος & 1 εξαρτώμενο Κυρίως Ασφαλισμένος & οικογένεια : 17,50 ευρώ : 33,00 ευρώ : 48,50 ευρώ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 4 από 30

5 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Στο τέλος κάθε ασφαλιστικού έτους η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. θα επιστρέφει στον Λήπτη της ασφάλισης μέρος του θετικού καθαρού αποτελέσματος, το οποίο τυχόν θα προκύψει από την αξιολόγηση της εν λόγω χρονικής περιόδου και εφόσον το πλήθος των ασφαλισμένων ατόμων είναι μεγαλύτερο του 50. Το προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται βάσει των τύπων που ακολουθούν: Για τις παροχές Βασικής Ασφάλιση Ζωής και ΜΟΑ από Ασθένεια: Ε = Κ * (80% * Α Ζ Υ) Για τις υπόλοιπες παροχές Ατυχημάτων και Υγείας όπου: Ε = 70% * (70% * Α Ζ Υ) Ε = Ποσό προς επιστροφή Α = Οφειλόμενα κατά την περίοδο αξιολόγησης καθαρά ασφάλιστρα Ζ = Επελθούσες ζημιές (πληρωθείσες και εκκρεμείς) κατά τη περίοδο αξιολόγησης. Υ = Τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα προηγούμενης περιόδου αξιολόγησης. Κ = 0,35 για πλήθος ατόμων από 50 έως 100 0,60 για πλήθος ατόμων από 101 έως 200 0,70 για πλήθος ατόμων από 201 έως 500 0,80 για πλήθος ατόμων από 501 έως ,85 για πλήθος ατόμων από έως ,90 για πλήθος ατόμων από και άνω Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο τύπων αξιολόγησης αποτελεσμάτων συμψηφίζονται. Η καταβολή των επιστροφών γίνεται στο τέλος του Ασφαλιστικού έτους και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εντολή ανανέωσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρνητικού καθαρού αποτελέσματος, το 100% αυτού του αποτελέσματος μεταφέρεται στο επόμενο ασφαλιστικό έτος και προστίθεται στις ζημιές. Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 5 από 30

6 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Στην ετήσια επέτειο ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι συντελεστές ασφαλίστρων των παροχών του συμβολαίου αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα παρακάτω: Παροχή Βασική Ασφάλιση Ζωής Οι συντελεστές καθαρών ασφαλίστρων της παροχής θα μεταβάλλονται σύμφωνα με τις αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία των ασφαλιζομένων. Οι συντελεστές ασφαλίστρων της παροχής «Βασική Ασφάλιση Ζωής» αυξάνονται πάντα με βάση την ηλικιακή κατανομή των ασφαλιζομένων. Παροχές Θάνατος από Ατύχημα, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα Οι συντελεστές ασφαλίστρων των παροχών αυτών θα παραμένουν σταθεροί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος λειτουργίας του συμβολαίου. Παροχές Υγείας Τα ασφάλιστρα των παροχών θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Δείκτης Ζημιών Ποσοστό αύξησης ασφαλίστρου Μικρότερος ή ίσος του 70% 0 Μεγαλύτερος του 70% Επαναδιαπραγμάτευση Ως Δείκτης Ζημιών της παροχής ορίζεται ο λόγος επελθουσών ζημιών (πληρωθεισών και εκκρεμών) προς τα οφειλόμενα καθαρά ασφάλιστρα κατά την πρώτη ασφαλιστική περίοδο. Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 6 από 30

7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Οι Γενικοί Οροι, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής, τα Προσαρτήματα, οι Ειδικοί Οροι, οι καταχωρήσεις, οι τροποποιήσεις, η Αίτηση του Λήπτη της ασφάλισης και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, οι Πρόσθετες Πράξεις αν υπάρχουν, καθώς και οι ατομικές αιτήσεις, και τα ιατρικά ιστορικά των Ασφαλιζόμενων, αποτελούν την πλήρη ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων. Ο Λήπτης της ασφάλισης θεωρείται ότι απεδέχθη την ασφαλιστική Σύμβαση, εφόσον δεν άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης που του παρέχει ο Νόμος. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ: Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 274, β. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό που συνάπτει την ασφάλιση και έχει την υποχρέωση να πληρώνει το καθοριζόμενο ασφάλιστρο. γ. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ: Τα πρόσωπα, μέλη της ασφαλιζόμενης ομάδας επί της ζωής των οποίων συνομολογείται η ασφάλιση. δ. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν είναι μεγαλύτερος/η των εβδομήντα (70) ετών και τα ανήλικα, άγαμα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων και των νομίμως υιοθετηθέντων ή αναγνωρισμένων), ηλικίας από δεκατεσσάρων (14) ημερών μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή. ε. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Το πρόσωπο που ορίζεται από τον ασφαλισμένο και δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. στ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ Η ΠΑΡΟΧΗ: Το ποσό που κατά περίπτωση έχει την υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία στον Ασφαλιζόμενο ή τους Δικαιούχους. ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το ετήσιο ποσό που έχει την υποχρέωση να καταβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Εταιρία για να έχει ισχύ η αντίστοιχη Ασφαλιστική Σύμβαση. η. ΑΤΥΧΗΜΑ: Είναι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες του Ασφαλιζόμενου από αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του Ασφαλιζόμενου αιτία, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες επήλθαν άμεσα, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημέρα του ατυχήματος. θ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Κάθε νοσηρή κατάσταση του Ασφαλιζόμενου που εκδηλώνεται μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση και η οποία προέρχεται από παθολογικά αίτια μη υπάρχοντα κατά το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση ή που προϋπήρχαν μεν, αλλά ήταν χωρίς υπαιτιότητά του άγνωστα στον Ασφαλιζόμενο. ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Κάθε νοσοκομείο ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και νόμιμο επιτελείο θεραπόντων ιατρών και διπλωματούχων νοσοκόμων. Δεν θεωρούνται νοσηλευτικά ιδρύματα τα αναρρωτήρια, τα φυσικοθεραπευτήρια, τα αναπαυτήρια, γηροκομεία ή ιδρύματα για τοξικομανείς ή αλκοολικούς, οι οίκοι ευγηρίας, τα ιδρύματα αποκατάστασης, τα σανατόρια και τα ιδρύματα που εφαρμόζουν ομοιοπαθητική θεραπεία, βελονισμό και αισθητικές επεμβάσεις. ια. ΙΑΤΡΟΣ: Κάθε πρόσωπο που κατέχει πτυχίο ιατρικής αναγνωρισμένου Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σελίδα 7 από 30

8 ιβ. ΝΟΣΗΛΕΙΑ: Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή, χειρουργική ή ιατρική μέθοδος που πρέπει να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος και για την οποία είναι αναγκαία η παραμονή του Ασφαλιζόμενου σε αυτό για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας. ιγ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Οι μηνιαίες αποδοχές του Ασφαλιζόμενου, τις οποίες εγγράφως δήλωσε στην Εταιρία κατά την υπαγωγή του στην ασφάλιση. Τυχόν μεταβολή του μηνιαίου μισθού θα λαμβάνεται υπόψη (για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών ποσών των παροχών καθώς και των αντίστοιχων ασφαλίστρων) μόνο από την ημερομηνία έγγραφης αναγγελίας της στην Εταιρία. ιδ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ: Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, μετά από αίτημα του Λήπτη της Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ισχύει μόνο στην περίπτωση που παραδοθεί στο Λήπτη της ασφάλισης και καταβληθεί το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του. Ισχύει δε για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του και ανανεώνεται αυτόματα σε κάθε επέτειό του για χρονικό διάστημα ενός έτους, εφόσον έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου τα ασφάλιστρα της λήξασας περιόδου και τα ασφάλιστρα ή η πρώτη δόση τους για την ανανέωση, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης ή η Εταιρία γνωστοποιήσουν γραπτώς τη διακοπή της ισχύος, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την επέτειο ανανέωσής του. Πριν το ασφαλιστήριο τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.Κυρίως Ασφαλισμένοι :Με την παρούσα ασφάλιση μπορούν να καλυφθούν όλα τα μέλη του Λήπτη της Ασφάλισης, τα οποία εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και τα οποία συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούμενοι ασφάλισης υπάγονται στην ασφάλιση: Αν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από την ημερομηνία έναρξης. Αν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ασφάλιση μετά την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για ασφάλιση. Αν δικαιούμενος ασφάλισης δεν βρίσκεται, για οποιοδήποτε λόγο, σε ενεργή υπηρεσία την ημερομηνία που θα καλυπτόταν από την ασφάλιση, η υπαγωγή του σε αυτή θα αναβάλλεται μέχρι συμπληρωθεί ένας συνεχής μήνας από την επιστροφή του σε ενεργή και πλήρη υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι ο δικαιούμενος ασφάλισης να έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Λήπτη της Ασφάλισης για τη συμμετοχή του στην Ομαδική Ασφάλιση, σε έντυπο που έχει εγκριθεί από την Εταιρία. 2.Εξαρτώμενα μέλη: Ο ή η νόμιμος σύζυγος των κυρίως ασφαλισμένων που αναγράφονται στις καταστάσεις του Λήπτη και τα άγαμα τέκνα των ηλικίας από 14 ημερών μέχρι και 18 ετών που εξαρτώνται σαν συντηρούμενα πρόσωπα από τον ασφαλισμένο υπάλληλο. Τα παιδιά από 18 ετών μέχρι και 25 ετών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ασφάλιση, εφόσον σπουδάζουν, με την προσκόμιση πιστοποιητικού σπουδών από ανώτερη ή ανώτατη σχολή (όχι στρατιωτική) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αν εξαρτώμενο μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής και σαν κυρίως ασφαλιζόμενος, τότε σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση δεν θα μπορεί να ασφαλισθεί σαν εξαρτώμενο. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι κυρίως ασφαλιζόμενοι, τα παιδιά τους θα δικαιούνται ασφάλισης μόνο από τον ένα από τους συζύγους. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση εξαρτωμένων μελών είναι η συμπλήρωση και υποβολή αίτησης συμμετοχής τους και η καταβολή του ασφαλίστρου ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφάλιση Ασφαλιζομένου, σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τερματίζεται αυτόματα: Για τους μεν Κυρίως Ασφαλισμένους: α. Με τη λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 των Γενικών Ορων. Σελίδα 8 από 30

9 β. Με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του Ασφαλιζομένου. Η ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια τερματίζεται με τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του ασφαλιζομένου. Με ειδική συμφωνία μπορεί να συνεχισθεί η ασφάλιση του ατόμου που συμπλήρωσε το όριο ηλικίας, είναι απαραίτητη όμως η προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση του ασφαλιστή γ. Με τη λήξη της εργασιακής σχέσης του Ασφαλιζομένου δ. Με τη μη πληρωμή, έστω και μέρους, του οφειλομένου ασφαλίστρου. Για τα Εξαρτώμενα Μέλη: α. Με τη λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης, όπως προβλέπει το άρθρο 9 των Γενικών Ορων. β. Αν δεν πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο δ. του άρθρου 2 των Γενικών Ορων της ασφαλιστηρίου συμβολαίου. γ. Με τη διακοπή, για οποιανδήποτε λόγο της ασφαλιστικής κάλυψης του Κυρίως Ασφαλισμένου. δ. Με τη μη πληρωμή, του οφειλομένου ασφαλίστρου, για την ασφάλιση του εξαρτωμένου μέλους. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Σε περίπτωση θανάτου το ασφάλισμα καταβάλλεται στους Δικαιούχους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης Δικαιούχος είναι ο ίδιος ο Ασφαλιζόμενος. Κάθε Ασφαλιζόμενος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρία να αντικαθιστά τον ή τους Δικαιούχους του. Στην περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότεροι από ένας Δικαιούχοι, οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιμερίζονται κατ ισομοιρία, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος έχει ορίσει διαφορετικά. Τα δικαιώματα του Δικαιούχου αποσβένονται αυτόματα εάν αυτός αποβιώσει πριν τον Ασφαλιζόμενο. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει υποκατάστατος Δικαιούχος, οι παροχές θα καταβάλλονται στους κληρονόμους του Ασφαλιζόμενου κατά τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που έχουν ορισθεί σαν Δικαιούχοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Ασφαλιζόμενου. Εάν ουδέποτε έγινε ορισμός Δικαιούχου οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καταβάλλονται στους νόμιμους κληρονόμους του Ασφαλιζόμενου. Ο Δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώματος του, αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλιζόμενου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει [ άρθρο 30/2 Ν.2496/97] ΑΡΘΡΟ 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Εταιρία, στο τέλος κάθε μήνα, τα αναγκαία στοιχεία για την παρακολούθηση της πορείας της ασφάλισης, όπως κατάσταση ονομάτων, μεταβολές, κ.λ.π. καθώς και να δηλώνει εντός δεκατεσσάρων [14] ημερών από τότε που έλαβε γνώση, κάθε στοιχείο ή περιστατικό μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Επίταση ή μεταβολή κινδύνου επέρχεται όταν αλλάζουν τα ασφαλιστικά ποσά, αυξομειώνεται ο αριθμός της ασφαλιζόμενης ομάδας, μετακινείται με το ίδιο μεταφορικό μέσο ολόκληρη η ασφαλιζόμενη ομάδα κ.λ.π. Ενδεχόμενα λάθη στα στοιχεία που ο Λήπτης της ασφάλισης παρέχει στην Εταιρία με κανένα τρόπο δεν μπορούν να θίξουν τα δικαιώματα της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη παροχής των ανωτέρω στοιχείων, ως ημερομηνία μεταβολής λαμβάνεται η ημερομηνία της έγγραφης αναγγελίας τους. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβλητέα, μπορεί όμως να συμφωνηθεί και η τμηματική καταβολή τους σε εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες, διμηνιαίες ή μηνιαίες δόσεις, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Τα ασφάλιστρα ή οι τμηματικές δόσεις τους πρέπει να καταβάλλονται χωρίς κάποια ειδοποίηση από την Εταιρία προς το Λήπτη της ασφάλισης το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τις αναγραφόμενες ημερομηνίες πληρωμής, έναντι εντύπων αποδείξεων που έχουν υπογραφεί από ειδικά εξουσιοδοτημένα γι αυτό πρόσωπα. Τυχόν υπενθύμιση από την Εταιρία για την πληρωμή ασφαλίστρων δε μπορεί να θεωρηθεί σαν τροποποίηση του ανωτέρω γενικού κανόνα, αποκλειόμενης της επίκλησης από το Λήπτη της ασφάλισης του γεγονότος αυτού ή άλλης σχετικής συνήθειας. Η καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται με την προσκόμιση των ειδικών εντύπων της Εταιρίας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καθορίζει νέα ασφάλιστρα σε κάθε ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και για οποιαδήποτε κάλυψη, με την σύμφωνη γνώμη του Λήπτη της Ασφάλισης. Η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στη ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενο στον Ειδικό Ορο ΙΙ του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 9 από 30

10 Σε κάθε περίπτωση, πριν ισχύσουν τα νέα ασφάλιστρα, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει το Λήπτη της ασφάλισης με επιστολή της τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την επέτειο ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΑΡΘΡΟ 9. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Εταιρία ή ο Λήπτης της Ασφάλισης μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση σε οποιοδήποτε χρόνο, με έγγραφη προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 1.Λόγω μη καταβολής ασφαλίστρων : Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Λήπτη, ότι η περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμής των ασφαλίστρων θα επιφέρει μετά πάροδο ενός μηνός [1] από την κοινοποίηση της γνωστοποίησης, την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης [ άρθρο 6 Ν.2496/97]. 2. Λόγω ανακριβούς δήλωσης από δόλο : Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του Ν.2496/1997,ο Ασφαλιστής πέραν και πλέον των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, διατηρεί και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εντός ενός [1] μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. ΑΡΘΡΟ 10. ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Αν η Εταιρία δεν εφαρμόσει ή δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τούτο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από αυτόν ή ως συναίνεση στην τροποποίηση του, ούτε ότι οι όροι δεν θα εφαρμόζονται σε κάποιο άλλο χρόνο ή σε άλλες συνθήκες. ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κίνδυνοι που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά από τις παρακάτω αιτίες : α. Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας καθώς και από οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυμνάσια ή ασκήσεις. Οποιαδήποτε υπηρεσία του Ασφαλιζόμενου στις ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης ή πολέμου. β. Αυτοκτονία του Ασφαλιζόμενου, μέσα στο πρώτο [1 ο ] χρόνο από την υπαγωγή του στην Ασφάλιση. γ. Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε εγκληματικές ενέργειες. δ. Χρησιμοποίηση αεροπορικών μέσων μεταφοράς που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες αεροπορικές εταιρίες ή που δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια εξαιρουμένων των πτήσεων τσάρτερ. ε. Αμεσες ή έμμεσες συνέπειες του μετασχηματισμού του ατομικού πυρήνα, καθώς και ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων. στ. Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, ηρεμιστικών, διεγερτικών ουσιών ή βαριάς μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα πάνω από τα εκάστοτε νόμιμα όρια της χώρας). ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Αν σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας υπάρξει συρροή αξιώσεων αποζημίωσης (για το ίδιο άτομο) για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να πληρώσει μία από αυτές. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης ανικανότητας ή μέρους της αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος ή της εκδήλωσης της ασθένειας επέλθει θάνατος που καλύπτεται από αυτό το συμβόλαιο και κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, η Εταιρία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ της παροχής που καταβλήθηκε λόγω μόνιμης ανικανότητας και της καταβλητέας παροχής λόγω θανάτου. Τα ποσά των παροχών που καταβλήθηκαν λόγω προσωρινής ανικανότητας συνυπολογίζονται στο ποσό της παροχής λόγω μόνιμης ανικανότητας που προήλθε από την ίδια αιτία. Σελίδα 10 από 30

11 ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ο Λήπτης της ασφάλισης, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Δικαιούχος έχουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, που καλύπτεται από το συμβόλαιο αυτό. Ειδικά για περιπτώσεις νοσηλειών, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Δικαιούχος έχουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως την Εταιρία πριν από την έξοδο του Ασφαλιζομένου από το Νοσηλευτικό Ιδρυμα. Ο Λήπτης της ασφάλισης, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Δικαιούχος οφείλουν σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας να παράσχουν στους εντεταλμένους της Εταιρίας όλες τις σχετικές με το ατύχημα ή την ασθένεια λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες, να επιτρέψουν οποιαδήποτε νόμιμη, εξέταση ή έρευνα για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η έκταση του ατυχήματος ή της ασθένειας. Τέλος, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν με δικά τους έξοδα κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή έγγραφο χρήσιμο για την απόδειξη του ατυχήματος ή της ασθένειας. Σε περίπτωση παράβασης ή απόπειρας παράβασης αυτών που ορίζονται με το παρόν άρθρο, άμεσα ή έμμεσα, θα επιφέρει τα εκ του Νόμου. Νόμιμες ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στο να εξακριβώσει τις συνθήκες του ατυχήματος ή της ασθένειας ή τις συνέπειες τους, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συνεπάγονται αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή παροχής. Μετά τον έλεγχο από την Εταιρία των αποδεικτικών στοιχείων και την αναγνώριση του δικαιώματος για παροχή σύμφωνα με τους όρους αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η πληρωμή θα γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ Στην περίπτωση εσφαλμένης δήλωσης της ηλικίας οποιουδήποτε Ασφαλιζόμενου γίνεται αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, αναδρομικά, με βάση τους συντελεστές ασφαλίστρου που προβλέπονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την πραγματική ηλικία του Ασφαλιζόμενου. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα πηγάζουν από αυτό δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 16. ΤΟΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ Η παρούσα ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Τα ασφάλιστρα καθώς και το ασφάλισμα καταβάλλονται σε Ευρώ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Κάθε αξίωση που πηγάζει από αυτό το συμβόλαιο, παραγράφεται μετά την παρέλευση της από το Νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας. Αναστολή αυτής της παραγραφής από οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται, είναι δε δυνατόν να διακοπεί μόνο με την έγερση τακτικής αγωγής και των διαδικαστικών πράξεων που επακολουθούν. ΑΡΘΡΟ 18. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ Οι Φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται νόμιμα και αφορούν την πληρωμή ασφαλίστρων, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Λήπτη της ασφάλισης και καταβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Άλλοι φόροι και τέλη που αφορούν εξοφλήσεις αποζημιώσεων ασφαλιστικών ποσών, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους Δικαιούχους του ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 19. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα εφαρμόζονται ο διατάξεις του Ν. 2496/97 για την ασφαλιστική σύμβαση, όπως εκάστοτε θα ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σελίδα 11 από 30

12 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α 001. ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση θανάτου Ασφαλιζομένου, από οποιαδήποτε αιτία, κατά τη χρονική περίοδο που αυτός καλύπτονταν από την ασφάλιση, η Εταιρία θα καταβάλλει στον ή στους Δικαιούχους του το Ασφαλιζόμενο Ποσό της Βασικής Ασφάλισης Ζωής που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι ισχυρότεροι των Γενικών Ορων του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Κάθε Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της ιδιότητάς του ως μέλους της ασφαλισμένης ομάδας, να ζητήσει από την Εταιρία εγγράφως την έκδοση ατομικού ασφαλιστηρίου ΖΩΗΣ χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις για την ασφαλισιμότητα του, εκτός από μία υπεύθυνη δήλωση ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες αποδοχής κινδύνου που έχει η Εταιρία. Για την έκδοση ατομικού ασφαλιστηρίου, η ηλικία του Ασφαλιζόμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα (60) έτη. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Για την καταβολή του ασφαλίσματος πρέπει εντός οκτώ [8] ημερών να αποστέλλεται γραπτή αναγγελία στην Εταιρία γνωστοποίησης του συμβάντος Για την καταβολή παροχής ο Δικαιούχος του ασφαλίσματος θα πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισμένου Ιατρική γνωμάτευση που να αναγράφονται τα αίτια του θανάτου Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν δημοσιεύτηκε διαθήκη Πιστοποιητικό από τον Δήμο ή Κοινότητα οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο δήλωσης δικαιούχων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το κεφάλαιο κληρονομιάς του θανόντα Καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό είναι αναγκαίο κατά την έρευνα των στοιχείων Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διωχθεί δικαστικά η Εταιρία, προτού περάσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 ημέρες από τότε που του επιδόθηκαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποζημίωση του θανάτου. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για θάνατο που θα προέλθει από: α. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και/ή τις επιπλοκές ή τα απότοκά τους, τραυματικές και μετατραυματικές παθήσεις και τις επιπλοκές τους καθώς και συγγενείς παθήσεις. β. Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας και τις επιπλοκές του. Σελίδα 12 από 30

13 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α. Θάνατος από Ατύχημα Σε περίπτωση που, συνεπεία ατυχήματος, Ασφαλιζόμενος πεθάνει ή υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες άμεσα, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, θα έχουν σα συνέπεια να πεθάνει σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η Εταιρία θα καταβάλλει στον ή στους δικαιούχους του, το Ασφαλιζόμενο Ποσό της παροχής «Θάνατος από Ατύχημα», όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Β. Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα Β.1 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Σε περίπτωση που, συνεπεία ατυχήματος, Ασφαλιζόμενος υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες άμεσα, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, θα έχουν σα συνέπεια, το αργότερο μέσα σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να χάσει ισόβια και κατά τρόπο ολοσχερή και οριστικό την ικανότητα του να εξασκεί την προηγούμενη εργασία του ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη με τη μόρφωση, ειδίκευση και πείρα του, η Εταιρία θα καταβάλλει το Ασφαλιζόμενο Ποσό της παροχής «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα», όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Απαραίτητη αλλά όχι ικανή προϋπόθεση, το ποσοστό αναγνώρισης ανικανότητας του Φορέα Κύριας Ασφάλσιης να ανέρχεται τουλάχιστον στο εξήντα επτά στα εκατό [67%]. Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται περιοριστικά οι παρακάτω:: - Η ολική απώλεια της λειτουργίας δύο χεριών (τουλάχιστον από τον καρπό) ή των δύο ποδιών (τουλάχιστον από τον αστράγαλο) ή της όρασης των δύο οφθαλμών ή η σύγχρονη απώλεια ενός άνω και κάτω άκρου ή ενός άκρου και ενός οφθαλμού. - Η ανίατη τραυματική ή μετατραυματική παραφροσύνη που έχει σαν συνέπεια την πλήρη ανικανότητα του Ασφαλιζόμενου για κάθε εργασία. - Η ολική παραλυσία. Β.2 Μόνιμη Μερική Ανικανότητα Σε περίπτωση που συνεπεία ατυχήματος, ο Ασφαλισμένος υποστεί οποιαδήποτε Μόνιμη Ανικανότητα εκτός από τις παραπάνω περιοριστικά αναγραφόμενες περιπτώσεις ανικανοτήτων, θεωρείται Μόνιμη Μερική Ανικανότητα και η Εταιρία καταβάλλει ποσοστό του Ασφαλιζόμενου Ποσού της παροχής «Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα», όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα καλύψεων- Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανάλογα με το είδος της απώλειας όπως αυτή καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα: Δεξιού Αριστερού Ολική απώλεια του βραχίονα του χεριού 60% 50% Ολική απώλεια της κινήσεως του ώμου 25% 25% Ολική απώλεια της κινήσεως του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα ή του δείκτη 30% 25% Ολική απώλεια 3 δακτύλων εκτός του αντίχειρα 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και 1 δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού 10% 8% Ολική απώλεια των 2 από τα τελευταία αυτά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού με απώλεια όλων των δακτύλων 30% 30% Ολική απώλεια κνήμης ή ποδιού 50% 50% Σπάσιμο μη πορωθέν κνήμης ή ποδιού 25% Σπάσιμο μη πορωθέν επιγονατίδας 20% Σελίδα 13 από 30

14 Σπάσιμο μη πορωθέν του ταρσού 15% Ολική απώλεια της κινήσεως ισχίου ή γόνατος 20% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 8% Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% Βράχυνση ποδιού κατά τουλάχιστον 5 εκατοστά του μέτρου 15% Πλήρης απώλεια ενός ματιού ή ελάττωση της όρασης των δύο ματιών στο μισό 35% Ολική και ανίατη κωφότητα ενός αυτιού 15% Ολική και ανίατη κωφότητα δύο αυτιών 50% Σπάσιμο μη πορωθέν του κάτω σαγονιού 25% Αγκύλωση τμήματος σπονδυλικής στήλης ή παραμόρφωση της 40% Σπάσιμο πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικών ανωμαλιών 20% Αν ο Ασφαλιζόμενος είναι αριστερόχειρας τα ποσοστά που προβλέπονται στον προηγούμενο πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και αριστερού χεριού, αντιστρέφονται. Η πλήρης και αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας να χρησιμοποιείται λειτουργικά ένα μέλος, που με αυτό τον τρόπο καθίσταται για πάντα άχρηστο, θεωρείται σαν πλήρης απώλεια του μέλους. Σε περίπτωση μερικής απώλειας, δηλαδή όταν εμποδίζεται μόνο μερικώς η χρήση του μέλους που έπαθε βλάβη, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστά του προβλεπομένου για την περίπτωση ολικής απώλειας ποσού, ανάλογα με το βαθμό κατά τον οποίο παρεμποδίζεται η χρήση του μέλους. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω πίνακα αντιμετωπίζεται συγκριτικά προς τα παραπάνω ποσοστά κατά το μέτρο που μειώθηκε η γενική ανικανότητα του Ασφαλιζόμενου προς εργασία. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται σοβαρότερες λόγω προηγούμενης αφαίρεσης, αποκοπής μέλους ή φυσικού ελαττώματος, η αποζημίωση υπολογίζεται μόνο για τη βλάβη που επέρχεται άμεσα από το ατύχημα και όχι για τη μεγαλύτερη βλάβη που προέρχεται έμμεσα από την προϋπάρχουσα κατάσταση. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων μελών που δεν συνεπάγεται μόνιμη ολική ανικανότητα, η αποζημίωση καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του προβλεπόμενου ποσού για τη μόνιμη ολική ανικανότητα. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος πρέπει να επιδίδεται στην Εταιρία αμέσως, έγγραφη αναγγελία για την απαίτηση καταβολής του ασφαλιστικού ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή είναι: - Ο ασφαλιστικός κίνδυνος να επήλθε σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. - Ο ασφαλιστικός κίνδυνος να προήλθε άμεσα, αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο αίτιο Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, οι Δικαιούχοι της παροχής θα πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλιζόμενου - Ιατρική γνωμάτευση για τα αίτια του θανάτου. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου συμβάντων της Τροχαίας, της ιατροδικαστικής έκθεσης καθώς και της δικογραφίας. - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη δημοσιέυσεως διαθήκης. - Πιστοποιητικό από Δήμο ή Κοινόητα, οικογενειακής κατάστασης. - Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί δηλώσεως του ασφαλίσματος, ως στοιχείου της κληρονομητέας περιουσίας. 2.2 Σε περίπτωση ανικανότητας του ασφαλιζόμενου, ο Ασφαλιζόμενος ή οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Δήλωση ατυχήματος με περιγραφή των αιτίων και του χρόνου του συμβάντος. Σελίδα 14 από 30

15 - Επίσημη βεβαίωση-γνωμάτευση Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τη σχετική απόφαση συνταξιοδότησης του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα [π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ], της Ιατρικής επιτροπής 2.3 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει αναγκαιο. Τα έξοδα που απαιτούνται για την έκδοση των δικαιολογητικών επιβαρύνουν αυτόν που έχει την αξίωση καταβολής ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέραν από τις Γενικές Εξαιρέσεις του ΑΡΘΡΟΥ 11. των Γενικών Ορων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν καλύπτονται και οι κατωτέρω περιπτώσεις και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες τους: α. Ααυτοχειρία ανεξάρτητα της διανοητικής κατάστασης του Ασφαλισμένου. β. Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιμές ή επιδείξεις αγώνων, με χρήση μηχανικών μέσων, κάθε είδους επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα, καταδύσεις, αναρριχήσεις με σχοινιά, πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, αεροπτερισμό και εν γένει επικίνδυνα σπορ. γ. Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, ηρεμιστικών, διεγερτικών ουσιών ή βαριάς μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα πάνω από τα εκάστοτε νόμιμα όρια της χώρας). Σελίδα 15 από 30

16 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ 036. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε καλυπτόμενες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως αυτές καθορίζονται στο Αρθρο 2 αυτού του Προσαρτήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τις προβλεπόμενες παροχές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι ισχυρότεροι των Γενικών Ορων του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σαν καλυπτόμενες δαπάνες θα θεωρούνται τα έξοδα που έγιναν για οποιαδήποτε από τις παρακάτω αιτίες: α. Χρήση δωματίου και τροφής κατά την διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλιζομένου και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών για κάθε ημέρα νοσηλείας. β. Νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και οι οποίες περιλαμβάνουν: Νάρκωση, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, επιδέσμους, νάρθηκες, χυτά, γύψινα κλπ, ενδοφλέβια διαλύματα, ενέσεις, ορούς, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, παροχή οξυγόνου, φάρμακα, χρήση εντατικής, θεραπεία με ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα, υπηρεσίες αδειούχων νοσοκόμων, γ. Χειρουργικές επεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία του Ασφαλιζομένου) και χειρουργικά εξαρτήματα, αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου. δ. Υπηρεσίες αποκλειστικής διπλωματούχου νοσοκόμου που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, με βάση επίσημη επικύρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και ανώτατο όριο μέχρι 30 ημέρες νοσηλείας. ε. Εργαστηριακές, απεικονιστικές και επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε Διαγνωστικό κέντρο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ όταν αφορούν επείγον περιστατικό, έπειτα από ιατρική γνωμάτευση και παραπεμπτικό όπου αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο γιατρός συνιστά την εξέταση. στ. Χρήση ασθενοφόρου οχήματος για μεταφορά από και προς το Νοσηλευτικό Ιδρυμα, με ανώτατη απόσταση τα τριάντα (30) χιλιόμετρα ανά διαδρομή. ζ. Ιατρικές επισκέψεις εντός ή εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. η. Αγορά φαρμάκων με συνταγή ιατρού. θ. Φυσιοθεραπείες που πραγματοποιούνται μετά από ατύχημα το οποίο έχει συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου, με παραπεμπτικό σημείωμα όπου αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο ιατρός συνιστά τη θεραπεία, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλεργίες, Test Pap. ι. Μετάγγιση αίματος ή πλάσματος. ια. Παροχή αναισθητικών ή οξυγόνου. Δεν θωρούνται πάντως καλυπτόμενες δαπάνες πραγματοποιηθέντα έξοδα για υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι απολύτως αναγκαίες για την περίθαλψη του Ασφαλιζομένου ή έξοδα τα οποία αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τη συνήθη και λογική χρέωση για αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές εργασίες ή πράξεις. Σελίδα 16 από 30

17 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ως Ανώτατο ποσό παροχής ορίζεται το ανώτατο ποσό καλυπτομένων δαπανών που μπορεί να καταβάλει η Εταιρία σε κάθε Ασφαλιζόμενο στη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους και το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για το σύνολο των καλυπτομένων δαπανών. Ως Απόδοση εξόδων ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στις αναγνωρισμένες δαπάνες των Ασφαλιζόμενων, το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος επιλέξει θέση νοσηλείας ανώτερη από αυτήν που προβλέπεται στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τότε η Απόδοση Εξόδων μειώνεται κατά 10% για κάθε ανώτερη από την προβλεπόμενη θέση νοσηλείας που θα επιλέξει ο Ασφαλιζόμενος. Ως Ποσό απαλλαγής ορίζεται το ποσό από τις αναγνωρισμένες δαπάνες που πραγματοποίησε ο Ασφαλιζόμενος κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους το οποίο βαρύνει στο ακέραιο τον Ασφαλιζόμενο και το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί πριν η Εταιρία καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή. Το Ποσό απαλλαγής ισχύει για κάθε Ασφαλιζόμενο, καθορίζεται δε στον Πίνακα Καλύψεων-Παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σε περίπτωση που, Ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί σε συμβεβλημένο με την Εταιρία Νοσηλευτικό Ίδρυμα που αναφέρεται στο Συμβόλαιο, η Εταιρία θα καταβάλλει τις καλυπτόμενες δαπάνες, στο ποσοστό και μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών, απ ευθείας στο Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ιδρυμα. Κατά την εισαγωγή για νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ιδρυμα, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τα στοιχεία του και να δηλώνει ως τρόπο εξόφλησης της δαπάνης την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ σαν ασφαλισμένος στο Ομαδικό Συμβόλαιο. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ιδρυμα, ο Ασφαλιζόμενος θα καταβάλλει τις δαπάνες της νοσηλείας και στη συνέχεια θα αποζημιώνεται από την Εταιρία βάσει πρωτότυπων αποδείξεων. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Η Εταιρία δίνει στον Ασφαλιζόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης σε συμβεβλημένο Δίκτυο Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ιατρικές επισκέψεις στα ιατρεία καθώς και διαγνωστικές εξετάσεις, μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών. Ο Ασφαλιζόμενος επικοινωνεί υποχρεωτικά με το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο , προκειμένου να τον κατευθύνουν σε γιατρό της ειδικότητας που χρειάζεται καθώς και στο διαγνωστικό κέντρο που θα πραγματοποιήσει τυχόν εξετάσεις που συστήσει ο γιατρός. Ο Ασφαλιζόμενος συμμετέχει στο κόστος των ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων σύμφωνα με τα ποσά ή / και τα ποσοστά που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. Το υπόλοιπο των δαπανών το καταβάλει η Εταιρία απ ευθείας στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο. Ο ασφαλιζόμενος κατά την προσέλευση του στο διαγνωστικό κέντρο θα πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του το παραπεμπτικό του ιατρού καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πέρα από τις Γενικές Εξαιρέσεις του ΑΡΘΡΟΥ 11. των Γενικών Ορων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν καλύπτονται και οι κατωτέρω περιπτώσεις και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες τους: α. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και επιπλοκές ή απότοκά τους, τραυματικές και μετατραυματικές παθήσεις και οι επιπλοκές τους καθώς και συγγενείς παθήσεις (π.χ.ρινικό διάφραγμα). β. Γενικές διαγνωστικές εξετάσεις (τσεκ απ) ή εξετάσεις χωρίς σαφή αιτιολογία. γ. Αισθητικές ή πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις η θεραπείες με σκοπό τον καλλωπισμό μερών του σώματος, απώλεια βάρους λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας, ανατομικές δυσπλασίες, εκτός εάν κρίνονται απαραίτητες μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σελίδα 17 από 30

18 δ. Θεραπείες αλκοολισμού ή χρήσης ναρκωτικών, διανοητικών και ψυχιατρικών παθήσεων, ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών. ε. Εγκυμοσύνη, τοκετός, αποβολή, άμβλωση, εξωμήτριος κύηση ή θεραπεία βελτίωσης της ικανότητας για τεκνοποίηση, άμεσα ή έμμεσα. στ. Διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών. ζ. Παθήσεις οδόντων ή ούλων, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία ή η θεραπεία μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. η. Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας. θ. Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, ηρεμιστικών, διεγερτικών ουσιών ή βαριάς μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα πάνω από τα εκάστοτε νόμιμα όρια της χώρας). Σελίδα 18 από 30

19 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΕΩΣ 36, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ «METROPOLITAN» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9, Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΖΥΗΣ ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΗΤΩ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΡΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ Σελίδα 19 από 30

20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ 065. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Εταιρία παρέχει στους Ασφαλισμένους υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία καθώς και βοηθητικές υπηρεσίας ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Προσαρτήματος, τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι ισχυρότεροι εκείνων του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλειας. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με αυτό το Προσάρτημα, η Εταιρία καλύπτει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή, υπηρεσίας επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία καθώς και βοηθητικές υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 2ο ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που αναγράφεται στην Κατάσταση Ασφαλιζομένων του ασφαλιστηρίου ή σε σχετική με το παρόν Προσάρτημα Πρόσθετη Πράξη. Επείγουσα Μεταφορά: Θεωρείται το έργο της διακομιδής (μεταφοράς και συνοδείας), σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, η οποία παρέχεται στον Ασφαλισμένο και πραγματοποιείται με ασθενοφόρο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή ελικόπτερο νόμιμα λειτουργούντος αερομεταφορέα με σκοπό την εξασφάλιση της παροχής των αναγκαίων ιατρικών φροντίδων για την αντιμετώπιση κάθε επείγοντος περιστατικού, στην περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα αυτές δεν μπορούν να προσφερθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του τόπου συμβάντος, με συνέπεια να απειλείται η σωματική ακεραιότητα ή η ζωή του ασφαλισμένου. Τηλεφωνικό Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο: Η Εταιρία παρέχει τη χρήση Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου και υποχρεούται να λειτουργεί στην έδρα της ή σε άλλο σημείο επιλογής της (στο λεκανοπέδιο Αττικής) ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες το χρόνο. Οι αριθμοί των παραπάνω γραμμών είναι Επείγον Περιστατικό: Ως επείγον περιστατικό σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος νοείται η αιφνίδια και τυχαία βλάβη της υγείας του ασφαλισμένου προσώπου που αφενός προήλθε αποκλειστικά από ασθένεια ή ατύχημα και απαιτεί υποχρεωτικά ολοκληρωμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση αφετέρου δε, η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος και απαιτείται η μεταφορά του σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ολοκληρωμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση νοείται ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα που μεταφέρεται ο ασφαλισμένος πελάτης μπορεί να αντιμετωπισθεί με πλήρη ασφάλεια για την υγεία του και την ζωή του σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Μεταφορά και Συνοδεία i. Αν λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, ο ασφαλισμένος χρειαστεί επείγουσα μεταφορά για νοσηλεία σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα και η επείγουσα μεταφορά αφορά μετακίνηση εντός Ελλάδος, η Εταιρία αναλαμβάνει το έργο της διακομιδής (μεταφοράς και συνοδείας) τους ασθενούς ή τραυματία, με συνοδεία γιατρού, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, των ασφαλισμένων που καλύπτονται από το παρόν προσάρτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της επείγουσας αερομεταφοράς αποτελεί η γραπτή συγκατάθεση του θεράποντα ιατρού ή του ιατρού που έχει επιληφθεί του ατυχήματος ή της αιφνίδιας ασθένειας και του ιατρού της Εταιρίας. Τον ασφαλισμένο συνοδεύει κατά την επείγουσα αερομεταφορά και εφόσον το επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του, ιατρός σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων ιατρών και εφόσον καθίσταται δυνατό ένας συνοδός. Ο χρόνος διεξαγωγής της επείγουσας αερομεταφοράς περιορίζεται αυστηρώς από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. ii. Ο χώρος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι η Ελληνική Επικράτεια. Σελίδα 20 από 30

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 243 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Μνήμη Πολυτεχνείου σελ. 12 ΠρΟγραμμα ομαδικής ασφάλισης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα