Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2"

Transcript

1 Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας 2 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχουν αναπτυχθεί με αλματώδεις ρυθμούς στην παροχή νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη κι εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων. Αν δούμε τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης της Διοικητικής επιστήμης, τότε κάθε μια από αυτές θεωρείται ένα ανοικτό σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο στοιχείων - παραγωγικών πόρων (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί, φυσικοί) που βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και μεταξύ των στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθούν οι στόχοι ενός τέτοιου ανοιχτού συστήματος μιας Βιβλιοθήκης - πρέπει να συνεργαστούν τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι αυτό που επιδιώκεται. Η εξέλιξη και η διαρκής ανάπτυξη των ουσιαστικότερων παραγωγικών πόρων, των Ανθρώπων, που προσφέρουν συνεχώς ή και δημιουργούν νέες υπηρεσίες και κρατούν το σύστημα σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον και σε διαρκή κίνηση, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η έννοια της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες αφορά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και στη διαρκή εξέλιξη και συντήρηση των εξειδικευμένων εκείνων δεξιοτήτων, που χρειάζεται ο επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία συγκεκριμένα (γνωστά ή νεοαναδυόμενα) καθήκοντα σε καθορισμένες θέσεις εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε το στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ. Καταγράφει την άποψη των εργαζομένων αναφορικά με το τι είναι επιμόρφωση, διερευνά την ύπαρξη και τη φύση της επιμόρφωσης που παρέχετε και σχηματοποιεί τα ποσοτικά αποτελέσματα αυτής. 1

2 Ως κύριο μέσο συλλογής των πληροφοριών, για την απεικόνιση και αξιολόγηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη των βιβλιοθηκών των δεκαπέντε (15) ΤΕΙ της χώρας. Το βασικότερο πρόβλημα μιας εμπειρικής έρευνας, αναφορικά με την προσλαμβανόμενη επιμόρφωση εργαζομένων, είναι η διερεύνηση της ύπαρξης θετικών αλλαγών που προκάλεσε η επιμόρφωση στο επίπεδο των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων. Έτσι, δεν γίνεται αξιολόγηση της επιμόρφωσης μέσω πειραματικών μοντέλων, αλλά καταγραφή των ποσοτικών αποτελεσμάτων της και αξιολόγηση του γνωσιακού επιπέδου και των νέων δεξιοτήτων τους. Επίσης, σχολιάζεται το σύστημα της παρεχόμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης όσον αφορά στην ορθή εφαρμογή του, η στάση πουκρατά το προσωπικό αναφορικά με τον ενστερνισμό των γνώσεων που παρέχονται και η αποδοχή που τυγχάνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης από τη διοίκηση του κάθε Ιδρύματος. Τέλος, προτείνονται μοντέλα και τρόποι Εσωτερικής Αξιολόγησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ώστε να βελτιώνονται μέσα από διαδικασίες αυτοελέγχου και ανασχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνέχειας/ανάπτυξης της προσλαμβανόμενης επιμόρφωση των στελεχών των βιβλιοθηκών, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Επίσης, περίπου το 45% των βιβλιοθηκονόμων πιστεύει ότι η Διοίκηση των ΤΕΙ ενδιαφέρεται ελάχιστα για την επιμόρφωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών, και ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι η Διοίκηση εκτιμά και αξιοποιεί ελάχιστα τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις του προσωπικού. Ακόμη, διαφαίνεται η σύγχυση αναφορικά με τα συνέδρια και τις ημερίδες, που από πολλούς θεωρούνται επιμόρφωση παρόλο που στην πραγματικότητα είναι ενημερωτικές προσεγγίσεις θεματικών τομέων. Λέξεις Κλειδιά : Επιμόρφωση Προσωπικού Βιβλιοθηκών, Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση, Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Ανασχεδιασμός Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης, Κατάρτιση Βιβλιοθηκονόμων ABSTRACT The provision and development of new services in the academic libraries have grown rapidly in the last fifteen years. If we look at the Academic Libraries in the light of the systemic approach of Management Science, then each one of them is considered an open system, namely a range of elements 2

3 - productive resources (human, economic, technological, and natural) that are in a dynamic interdependence between them and between the external environment. To achieve the goals of such an open system like a library - the elements of the internal and external environment should collaborate in order the resulting outcome to be what is being sought. The continuous professional development of library staff relates to the development of vocational skills and the ongoing development and maintenance of those specialized skills, that a professional librarian needs to acquire in order to be able to overcome difficulties in everyday working life, to deal successfully with complex tasks and to assist in the further development of the library. The training of library staff is of paramount importance for each library. This paper will present the results of a survey carried out in in the libraries of Technological Educational Institutions (TEI). It will present the views of academic library staff concerning issues of continuous professional development. The questionnaire was the main tool of collecting data, that was distributed electronically to all the staff of fifteen TEIs of the country. The survey showed, among other things, that there is a need for assessment of continuous professional development programmes organised by the libraries. Thus, continuity and development of such programmes targeting academic librarians facilitate staff development in order librarians be able to meet successfully the challenges of the new digital era. Approximately, 45% of librarians believed that the administration of TEIs cares little for library staff training, and the same percentage indicated that they show little respect for the newly acquired knowledge and skills of the library staff. It also revealed that librarians are confused by the purpose of conferences and workshops, which many considered to be training, although in reality they are informative approaches to a variety of LIS thematic areas. Keywords: Staff training, Continuous Professional Development, Training program, Assessment, Design of training programs, Evaluation Research 3

4 1. Εισαγωγή Το μέλλον του θεσμού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας συνοδεύεται, αυτόν τον καιρό, από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η μείωση των οικονομικών πόρων με την πιθανότητα της μη ένταξής τους στο ΕΣΠΑ, ο αναδυόμενος κίνδυνος που προκύπτει για τα περιφερειακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κυρίως τα ΤΕΙ από τις νομικές ρυθμίσεις περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αλλά και οι καταιγιστικοί ρυθμοί τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελούν παράγοντες έντονης εξωτερικής πίεσης για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Όλα αυτά θα πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν τις Διοικήσεις των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην αναζήτηση καλύτερων τρόπων εκμετάλλευσης των οικονομικών και φυσικών πόρων τους, στη βελτίωση της οργάνωσης των εργασιών τους και στην επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους με στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την προβολή των δυνατοτήτων της Βιβλιοθήκης ως νευραλγικού σημείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης της διοικητικής επιστήμης, η κάθε Βιβλιοθήκη είναι ένα ανοικτό σύστημα, ένα σύνολο δηλαδή στοιχείων παραγωγικών πόρων (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί, φυσικοί) που βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και μεταξύ του εξωτερικού τους περιβάλλοντος. Έτσι κάθε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη είναι ένας οικονομικός οργανισμός που υπάρχει κι αναπτύσσεται γιατί προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να προσφέρει αποτελεσματικά το συγκεκριμένο έργο που είναι προϊόν συστηματικής συνεργασίας όλων των παραγωγικών της πόρων, αλλά και να είναι ανταγωνιστική. Το εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό) των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μεταβάλλεται ταχύτατα και δυναμικά και επιβάλλει σ αυτές την ανάλογη προσαρμογή. Η προσαρμογή στις αλλαγές, λοιπόν, διασφαλίζει δύο πράγματα : Επιβίωση και Συνέχεια. Προσαρμογή που εξασφαλίζεται με σωστή πρόβλεψη και λήψη αποφάσεων που ελαχιστοποιούν την αβεβαιότητα, και κυρίως με κατασταλτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις μεταβολές του περιβάλλοντος όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η ανάπτυξη ενός οργανισμού, ακόμη κι αυτών που βρίσκονταν έως τώρα κάτω από ένα προστατευμένο καθεστώς αυτό του δημοσίου φορέα, εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα γρήγορης αντίδρασης και προσαρμογής που θα έχει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται από το ανθρώπινο δυναμικό και είναι αποτελεσματικές μόνο εφόσον υπάρχει παράλληλη ανάπτυξή του, κατάλληλο οργανωτικό κλίμα και προσαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους ώστε να δεχτούν τις αλλαγές και να ανταποκριθούν με ταχύτητα σ αυτές. Η ανάπτυξη δηλαδή μιας βιβλιοθήκης εξαρτάται άμεσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, η οποία επιτυγχάνεται από τη συνεχή «επιμόρφωσή του». 2. Έννοια και στόχοι της Επιμόρφωσης Με τον όρο «συνεχής επιμόρφωση Βιβλιοθηκονόμων» εννοούμε τη συστηματική και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια να καλυφθούν παλιά και νέα γνωσιακά κενά και να βελτιωθούν οι δεξιότητες τεχνικές, εννοιολογικές και ανθρώπινες. Ακόμη να αλλάξουν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι αξίες των βιβλιοθηκονόμων ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης που έλαβαν και των σημερινών προκλήσεων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με προσεκτικά οργανωμένο σχεδιασμό, επανατροφοδότηση και βελτίωση της επιμορφωτικής διαδικασίας ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο τελικός 4

5 στόχος, η αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών με μακροπρόθεσμα οφέλη για τη βιβλιοθήκη και το κοινωνικό σύνολο. Η βασική λειτουργία, λοιπόν, της επιμόρφωσης είναι η βελτίωση της προσφερόμενης εργασίας και εν γένει της αποτελεσματικότητας της Βιβλιοθήκης. Ο τελικός στόχος της όμως είναι να βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι της Βιβλιοθήκης μέσω της άριστης χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων των εργαζομένων. Τα ειδικότερα αποτελέσματά της εξάλλου αναφέρονται στην τόνωση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης, στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στη μείωση των απουσιών και αργοποριών, στην οργανωτική ανάπτυξη της βιβλιοθήκης και τέλος στην ενδυνάμωση μέσω αυτής της θέσης του ίδιου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας Σκοπός της έρευνας ήταν: να καταγράψει την άποψη των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ αναφορικά με την επιμόρφωση, να διερευνήσει την ύπαρξη και τη φύση της επιμόρφωσης που προσλαμβάνουν να σχηματοποιήσει τα ποσοτικά αποτελέσματα αυτής να αποτυπώσει τη σημασία που δίνεται στην επιμόρφωση από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση των Βιβλιοθηκών και των Ιδρυμάτων Η μελέτη βασίστηκε σε ποσοτικές μεθόδους έρευνας με κύριο μέσο συλλογής πληροφοριών το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ. 4. Μεθοδολογία Η συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα, ως σχεδιασμένο πείραμα, διερεύνησε τη συχνότητα εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων, την επίδραση που έχει η επιμόρφωση στη δημιουργία και συντήρηση δεξιότητων, στη δημιουργία γνώσεων και στις συνθήκες που οδηγούν σε καλύτερη απόδοση στην εργασία, στην αυτοπραγμάτωση, στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής εικόνας των εργαζομένων, του ηθικού, κ.ά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο να καθοριστούν πολλές μεταβλητές απόκρισης 3 και παράγοντες 4 ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι νεοαναδυόμενες δεξιότητες ή επιμέρους εξειδικεύσεις που αποτελούν πλέον, απαίτηση στο χώρο της πληροφορίας κι έτσι θα έπρεπε να θεωρούνται και αντικείμενο της προσλαμβανόμενης επιμόρφωσης αυτών των υπαλλήλων. Έγινε προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν τα πειραματικά σφάλματα μέσω της αναγνώρισης των πιθανών μεταβλητών θορύβου 5 κι ακόμη έγινε ομαδοποίηση για να ελεγχθούν οι μεταβλητές πλαισίου 6. Κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τη συλλογή των δεδομένων, την επεξεργασία και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, έγινε προσπάθεια ελαχιστοποίησης της τυχαίας μεταβλητότητας με το να ελέγξουμε και να αναγνωρίσουμε τις πιθανές αιτίες 3 Η μεταβλητότητα απόκρισης δείχνει το αποτέλεσμα που μετριέται ή παρατηρείται σε μια πειραματική κατάσταση. Π.χ. η ποσότητα των νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης 4 Μια μεταβλητή της οποίας οι τιμές ή καταστάσεις μεταβάλλονται προμελετημένα ώστε να μετρηθεί η επίδραση στη μεταβλητή απόκρισης. Ένας παράγοντας μπορεί να είναι ποσοτικός (π.χ. προϋπηρεσία) ή ποιοτικός (θέση στην ιεραρχία). (Κουτρουβέλης Ι. 2002) 5 Άγνωστη μη αναγνωρισμένη κατά το χρόνο του πειράματος μεταβλητή που μπορεί να επηρεάσει τη μεταβλητή απόκρισης 6 Μεταβλητή που μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην απόκριση, η οποία είναι γνωστή εξ αρχής και δεν έχει ενδιαφέρον ως παράγοντας, αλλά πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο για να μη θολώνει την ανάλυση. 5

6 που προκαλούν μεταβλητότητα στη μεταβλητή απόκρισης (δηλαδή, παραγόντων και μεταβλητών ομαδοποίησης). 4.1 Γενικές παρατηρήσεις Η χρονική περίοδος της συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ της χώρας μας, ξεκινά κυρίως - σύμφωνα πάντα με τα όσα οιίδιοι καταθέτουν - περίπου με την έναρξη του Β ΕΠΕΑΕΚ (2001), το οποίο παρείχε τους πόρους στα Ιδρύματα και σε συμμετοχικά σχήματα για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και εξειδικευμένων ημερίδων. Στοιχεία για τη γνωσιακή κατάσταση, τις δεξιότητες και την απόδοση των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες τους πριν από την λήψη της όποιας επιμόρφωσης, τόσο οι βιβλιοθήκες όσο και οι εργαζόμενοι επικαλούνται ότι δεν μπορούμε να έχουμε. Το μόνο εμπειρικό μέτρο απεικόνισης αυτών των γνωσιακών μεταβολών είναι η ίδια η άποψη του δείγματος του πληθυσμού, όπως απεικονίζεται από τις απαντήσεις τους. 5. Αποτελέσματα της έρευνας Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απαντήθηκε από 66 υπαλλήλους Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ, οι οποίοι ήταν πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι, απόφοιτοι λυκείου και πτυχιούχοι άλλων σχολών, κυρίως πληροφορικής. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος ως προς το φύλο ήταν 12% άντρες με 88% γυναίκες. Αναφορικά με την ένταξή τους στη διοικητική ιεραρχία το 6% του πληθυσμού του δείγματος κατέχει θέση προϊσταμένουκαι οιηλικίες κατανέμονται ως εξής: το 7%είναι κάτω των 25 χρόνων, το 41% είναι μεταξύ 26 με 35 χρονών, το 46% είναι μεταξύ 36 με 45, το 4% είναι μεταξύ 46 με 55, ενώ το 2% είναι άνω το Οι Γνώσεις και οι δεξιότητες των υπαλλήλων Οι περισσότεροι (ποσοστό 90%) θεωρούν ότι ανταποκρίνονται, σε ικανοποιητικό βαθμό, σε καθήκοντα που άπτονται γενικότερων βιβλιοθηκονομικών θεμάτων κυρίως λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους. Το 50% των ερωτηθέντων καταθέτει ότι κάνει χρήση Νέων Τεχνολογιών εμπειρικά. Ενώ το 80% και το 95% αντίστοιχα θεωρούν πολύ σημαντικές λειτουργίες τη Συνεργασία σε Ομάδες Εργασίας και την Επικοινωνία με το κοινό και τους συναδέλφους και θεωρούν ότι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους τα καταφέρνουν αρκετά καλά σ αυτούς τους τομείς. Ακόμη καταθέτουν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους) ή επιμορφωθεί στη συνέχεια σε θέματα Λήψης Αποφάσεων (83%), στη Διαχείριση Κρίσεων (84%) και στην Ηγεσία (92%). 5.2 Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες τους Το 80% αναφέρει ότι έχει επιμορφωθεί σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, το 40% στη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι τα συνέδρια και οι θεματικές ημερίδες είναι μια μορφή επιμόρφωσης. Εκφράζεται έντονα από τους εργαζομένους η ανάγκη επιμόρφωσης σε τομείς όπως η Διοίκηση Βιβλιοθηκών (62%), οι Δημόσιες Σχέσεις και η Επικοινωνία (53%), ενώ θεωρούν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε Οργανωτικές Λειτουργίες όπως η Καταλογογράφηση, η Ταξινόμηση, κ.ά. (σε ποσοστό 46%). Πιστεύουν ότι οι σποραδικές εισηγήσεις στα Συνέδρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες, ούτε το γνωσιακό κενό που υπάρχει. Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων φαίνεται να υπάρχει επίσης στην Πληροφορική και στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (π.χ. Τεχνικές Ψηφιοποίησης, κ.ά.) (70%), στη Διαχείριση των έργων και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (40%). 6

7 5.3 Που πραγματοποιείται η Επιμόρφωσή τους Ένα ποσοστό της τάξης του 15% καταθέτει ότι έχει λάβει ή λαμβάνει επιμόρφωση στη θέση εργασίας του. Πράγματι η OJT (On the Job Training) Επιμόρφωση στη θέση Εργασίας, ως πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση αρχαιοτέρου και πιο καταρτισμένου υπαλλήλου είναι πολύ σημαντική και γίνεται εντός της βιβλιοθήκης, στο πόστο εργασίας ή όταν οι εργαζόμενοι μετακινούνται για μικρό χρονικό διάστημα σε παράρτημα ή κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Το 15% αναφέρει ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις άλλου Ιδρύματος και το 18% ότι έχει επιμορφωθεί υπό την αιγίδα άλλου φορέα. Μόλις το 9% ισχυρίζεται ότι επιμορφώνεται συχνά εντός του Ιδρύματος που εργάζεται. 5.4 Το Εσωτερικό Περιβάλλον Το εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο δρουν κι εργάζονται οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών είναι κατά κύριο λόγο τα Ιδρύματα και στη συνέχεια οι βιβλιοθήκες τους. Η άποψη της Διοίκησης του ΤΕΙ αναφορικά με την επιμόρφωση κι ανάπτυξή τους και στη συνέχεια με την απόδοσή τους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι το 45% των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ καταθέτουν ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος ενδιαφέρεται ελάχιστα για την Επιμόρφωσή τους ενώ το 15% λέει ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος αδιαφορεί πλήρως. Σε ποιό βαθμό πιστεύεται ότι η Διοίκηση του Ιδρύματός σας ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή σας στα επιμορφωτικά προγράμματα Έχει γίνει θετικότερη η στάση του Ιδρύματος απέναντι στην επιμόρφωση τα τελευταία χρόνια; Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Series3 Series2 Series1 Όχι 23 35% Ναι 43 65% Ναι Όχι Εικόνα 1 Στάση της Διοίκησης στην Επιμόρφωση Εικόνα 2 Αλλαγή στη στάση της Διοίκησης Ακόμη το 47% πιστεύει ότι η Διοίκηση των Ιδρυμάτων αξιοποιεί ελάχιστα τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μέσω της επιμόρφωσης, ενώ το 9% θεωρεί ότι δεν αξιοποιούνται καθόλου. Αντίθετα ένα ποσοστό της τάξης του 31% πιστεύει ότι οι νέες γνώσεις και δεξιότητές του αξιοποιούνται σε μέτριο βαθμό. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό (65%) καταθέτει ότι η στάση του Ιδρύματος, στο οποίο εργάζεται απέναντι στην Επιμόρφωση έγινε πιο θετική σε σχέση με το παρελθόν. 5.5 Το Εξωτερικό Περιβάλλον και Επιμορφωτικές Δράσεις Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, Σεμινάρια Επιμόρφωσης αυτή τη στιγμή στο χώρο των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα προσφέρει το ΙΝΕΠ, αν και απευθύνεται περισσότερο στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Ακόμη έχουν υπάρξει εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία έχουν υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ή Ιδρυμάτων. Επίσης έχουν υλοποιηθεί επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν από Εκπαιδευτήρια, ΙΕΚ ή κάποιες Ιδιωτικές Εταιρίες έναντι αμοιβής και προσφάτως σεμινάρια έχουν αρχίσει να προσφέρονται και από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων. Βέβαια σεμινάρια προσφέρονται επίσης από φορείς ή Ιδρύματα σε 7

8 πόλεις του εξωτερικού. Αλλά οι ευκαιρίες για την παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων σπανίζουν. Τα συνέδρια και οι θεματικές ημερίδες λόγω της περιορισμένης διάρκειας και της διευρυμένης θεματικής τους έκτασης θεωρούνται διεθνώς θεωρητικές προσεγγίσεις που σκοπό έχουν την ενημέρωση. Παρόλα αυτά στις απαντήσεις των εργαζομένων φάνηκε ξεκάθαρα ότι, βλέπουν τα συνέδρια και τις ημερίδες σαν επιμορφωτικά προγράμματα. Ειδικότερα τις θεματικές εξειδικεύσεις των συνεδρίων τις θεώρησαν εξειδικευμένη επιμόρφωση (π.χ. το Πανελλήνιο Συνέδριο του 2001 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το θεωρούν επιμόρφωση στο Μάνατζμεντ των Βιβλιοθηκών (65%)). Στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών στην πραγματικότητα υπάρχει ελάχιστη προσφορά επιμορφωτικών δράσεων. Επιπλέον, τα επιμορφωτικά σεμινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται, όχι με βάση κάποιες διαπιστωμένες ανάγκες των συμμετεχόντων (μέσω έρευνας), αλλά κυρίως από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον που αφορούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και με βάση τι έχει να προσφέρει η κάθε βιβλιοθήκη, το κάθε Ίδρυμα ή φορέας. 6. Συμπεράσματα Η κινητικότητα (Job Rotation) μεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας ώστε ο εργαζόμενος να μάθει τη δουλειά από όλα τα πόστα, ή η «Επιμόρφωση στη θέση εργασίας» (On the Job Training) από κάποιον αρχαιότερο είναι σχεδόν οι μοναδικές μορφές επιμόρφωσης του προσωπικού, οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς από τη φύση τους μια και ανακυκλώνουν την ήδη υπάρχουσα «εταιρική γνώση και κουλτούρα» της Βιβλιοθήκης χωρίς να μπορεί να εισρεύσει νέα δυναμική γνώση. Οι Διοικήσεις των Βιβλιοθηκών και οι υπάλληλοι τους καλούνται να ξεπεράσουν όχι μόνο τα προβλήματα αβεβαιότητας που προκαλούν οι συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά κι έναν επιπλέον σκόπελο α υτόν της δυσπιστίας της Διοίκησης του Ιδρύματός τους, αναφορικά με την επιμόρφωση κι ανάπτυξη του προσωπικού και τη σχέση που έχουν αυτές με την ατομική απόδοση αλλά και τη συνολική παραγωγικότητα της Βιβλιοθήκης. Τέλος είναι έντονη η ανάγκη προσφοράς επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία όμως θα πρέπει να σχεδιασθούν προσεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων και τις προτεραιότητες που αναδύονται από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 7. Ποιες όμως είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες; Η ανάγκη Επιμόρφωσης των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, αλλά και γενικότερα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες είναι πλέον επιτακτική. Αν υιοθετήσουμε την κλασσική διάκριση των δεξιοτήτων του R. Katz (1955) σε τεχνικές δεξιότητες (technical skills), σε εννοιολογικές-διανοητικές δεξιότητες (conceptual skills) και σε ανθρώπινες δεξιότητες (human skills) είναι ευκολότερη η επισήμανση των παραγόντων που επηρεάζονται από την επιμόρφωση. Ακόμη, σε μελέτη των Chris Argyris και D. Schon (1978) εμφανίζονται δύο διαφορετικές διαστάσεις της φύσης και του ρόλου της μάθησης: 8

9 Η μάθηση τύπου Α (Single loop learning) Στην πρώτη περίπτωση η επιμόρφωση αλλάζει τη συμπεριφορά του εργαζόμενου στη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην εκτέλεση της εργασίας του. Αφορά δηλαδή τις : α. Τεχνικές δεξιότητες των Εργαζομένων Οι βασικές τεχνικές δεξιότητες όπως η χρήση Η/Υ, προγραμμάτων βιβλιοθήκης, διαφόρων software και hardware θεωρούνται αυτή τη στιγμή δεδομένες. Η σημερινή απαίτηση για πιο προχωρημένες τεχνικές δεξιότητες αφορά στην εκπόνηση ερευνών στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων, τις τεχνικές ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων, τη διαχείριση θεματικών πυλών, τη δημιουργία Ιδρυματικών Καταθετηρίων, τον έλεγχο περιβάλλοντος κ.ά. β. Χρηματοοικονομικές γνώσεις και γνώσεις Διαχείρισης Έργου Για τη διαχείριση αυτόνομων προγραμμάτων, για την επιτυχή υποβολή προτάσεων, την εισροή και διαχείριση χρηματοδοτήσεων, κ.ά. γ. Γνώσεις Νομικών Διαδικασιών Ώστε να μπορούν να διαχειριστούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας δεδομένων, ελευθερίας στη διακίνηση της πληροφόρησης. Η μάθηση τύπου Β (Double-loop learning) Η μάθηση τύπου Β εξασφαλίζει μια γενικότερη επίδραση στις αξίες, στις προσδοκίες, τους στόχους, τις στάσεις και τη συμπεριφορά των στελεχών στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνεργάτες. Αφορά δηλαδή τις: α. Ανθρώπινες δεξιότητες Επικοινωνία συνεργασία - συντονισμός της ανθρώπινης δράσης δημιουργικότητα και ηθικό θάρρος (ώστε να μπορέσουν να στηρίζουν τις πεποιθήσεις τους) - κατανόηση της συμπεριφοράς των άλλων δράση σε ομάδες διευθυντικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. β. Εννοιολογικές- Διανοητικές Δεξιότητες Ικανότητες χρησιμοποίησης της γνώσης για τη λύση προβλημάτων, οι τεχνικές, οι μέθοδοι, τα μέσα για την εκτέλεση της εργασίας. Ακόμη οι τρόποι Λήψης Αποφάσεων, οι αντιδράσεις απέναντι στην αβεβαιότητα, το στυλ Ηγεσίας, και η ικανότητες Αντίληψης των οικονομικών του Οργανισμού και ακόμη Παιδαγωγικές Δεξιότητες ώστε να μπορούν να παραδίδουν μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας. 8. Ο σχεδιασμός ενός Επιμορφωτικού Προγράμματος Σύμφωνα με την Ξηροτύρη-Κουφίδου (2001) «Οι βασικές κατευθύνσεις με βάση τις οποίες σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι : Να εφοδιάζει με γνώσεις Να αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Να αποσκοπεί στη αλλαγή στάσεων, αξιών, νοοτροπίας» Για να καταρτιστεί όμως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίσουμε αρχικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες. «Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών (Schuller and Jackson, 1996, αναφέρθηκε από την Ξηροτύρη Κουφίδου, 2001, σελ ) γίνεται με βάση την Ανάλυση των Οργανωσιακών Αναγκών, την Ανάλυση των Εργασιών και την ανάλυση των Ατομικών προσόντων και ικανοτήτων». 9

10 9. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της Αξιολόγησης της Επιμόρφωσης Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης είναι μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, η οποία όμως αγνοήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο από τους ερευνητές της περιοχής, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Hamblin (1970) «Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης είναι κάθε προσπάθεια για την απόκτηση πληροφοριών - που αφορούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων - και για την εκτίμηση της αξίας της επιμόρφωσης υπό το φως αυτών των πληροφοριών». Σύμφωνα ακόμη με την Πετρίδου (1993) «Η ανάλυση του όρου αξιολόγηση λαμβάνει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης, τα οποία στη συνέχεια αντιπαραβάλλονται με τους στόχους του επιμορφωτικού προγράμματος. Έτσι η αξιολόγηση θεωρεί αυτοσκοπό τη συλλογή πληροφοριών για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της επιμόρφωσης. Σ αυτή τη διάσταση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελειοποίηση του πειραματικού σχεδιασμού, στη μεθοδολογία συλλογής κι ανάλυσης των στοιχείων και στον έλεγχο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Η δεύτερη διάσταση της αξιολόγησης της επιμόρφωσης που συνήθως αποκαλείται έρευνα της αξιολόγησης (evaluation research), λειτουργεί ως μία διαδικασία της διοίκησης της εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες συλλογής στοιχείων, συστηματοποίησης και επανατροφοδότησης πληροφοριών που αφορούν τις συνέπειες των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα επηρεάσει την πορεία της επιμορφωτικής διαδικασίας και τις μετέπειτα αποφάσεις σχετικά με την επιμόρφωση.» Έτσι η έρευνα της αξιολόγησης είναι πολύπλοκη ως κοινωνική διαδικασία μια και διαπραγματεύεται μετρήσεις ποσοτικών αποτελεσμάτων που αφορούν όμως ανθρώπους με ευαισθησίες, επαγγελματικά όνειρα, στόχους και προσδοκίες - που ενδεχομένως να ενοχλούνται - και που πρέπει όμως, να συνεργαστούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 10. Σχεδιασμός Εσωτερικής Αξιολόγησης της Επιμορφωτικής Διαδικασίας Η Εσωτερική αξιολόγηση της Επιμορφωτικής Διαδικασίας μπορεί να ορισθεί ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη και διαδραστικά δυναμική (διαρκώς μεταβαλλόμενη για να εξυπηρετεί τις εκάστοτε συνθήκες) διερεύνηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Στόχος της είναι η απόκτηση έγκυρων πληροφοριών για την Επιμορφωτική Διαδικασία ώστε να δραστηριοποιηθούν όλοι οι παράγοντες για την επεμβατική διόρθωση και βελτίωσή της. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης της επιμόρφωσης για να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα θα πρέπει να καλύπτει βασικές προϋποθέσεις μεθοδολογίας έρευνας και ανάλυσης των συμπερασμάτων. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν κυρίως στην επιλογή του μοντέλου αξιολόγησης και στη συστηματική συλλογή των δεδομένων. Η επίσημη Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης στον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία που αφορά τις μετρήσεις που κάνει ο φορέας διοργάνωσης του προγράμματος ως εργαλείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης και ανάπτυξης του προσωπικού. Οπωσδήποτε συνδέεται με την απόδοση στην εργασία και τη συνολική παραγωγικότητα του φορέα και σπανίως συνδέεται με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης, τις αμοιβές, τις αυξήσεις, τις προαγωγές, τις μετακινήσεις. 10

11 Για να λειτουργήσει, όμως, αποτελεσματικά ο θεσμός της επιμόρφωσης και για να έχουμε θετικά αποτελέσματα θα πρέπει αρχικά: - να ξεπεραστούν πιθανές αντιστάσεις των υπαλλήλων στην αλλαγή - να επιθυμούν να επιμορφωθούν και να συνεργαστούν για τον καθορισμό του προγράμματος - να ξεπεραστούν αντιρρήσεις και σκόπελοι που αφορούν τη στάση της Διοίκησης του Ιδρύματος Στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για να σχεδιαστεί ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να καθοριστούν αρχικά: Οι επιμορφωτικές ανάγκες, οι επαγγελματικές ελλείψεις και τα εκφρασμένα ή διαπιστωμένα γνωσιακά κενά με την ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων που επιθυμούν να επιμορφωθούν. Οι μαθησιακοί στόχοι, δηλαδή οι γνώσεις που περιμένουμε να προσλάβουν οι εργαζόμενοι, οι νέες δεξιότητες που περιμένουμε να αποκτηθούν και οι παλιές που θα εξελιχθούν, οι αλλαγές στάσεων, αξιών και απόψεων που προσδοκούμε να συμβούν. Το θεματικό αντικείμενο και το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή οι θεματικές ενότητες και η διάρκειά τους Οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας Οι εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευόμενοι Τα εργαλεία, δηλαδή η χρήση και το επίπεδο της τεχνολογίας, τα διδακτικά βοηθήματα Ο χώρος, η προσβασιμότητά του και η απόσταση από το χώρο εργασίας ή κατοικίας των συμμετεχόντων Στη συνέχεια θα πρέπει αφού καταρτίσουμε το πρόγραμμα Επιμόρφωσης : Να επανατροφοδοτήσουμε τη διαδικασία με ενδιάμεσες πληροφορίες 7 και να διορθώσουμε ενδεχομένως το περιεχόμενο και τις μεθόδους της σχεδιασμένης επιμόρφωσης. Επανατροφοδοτήσεις με πληροφορίες για αλλαγή στάσεων στην επιμορφωτική διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνουν οι εκπαιδευτές ή η ομάδα σχεδιασμού καθ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος. Να λάβουμε τουλάχιστον δύο αξιολογήσεις (μία κατά τη διάρκεια και μία στο τέλος του προγράμματος) από τους υπαλλήλους που επιμορφώνονται - αναφορικά με το πρόγραμμα, τους εκπαιδευτές, το χώρο, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα, τα εργαλεία, τα βοηθητικά εγχειρίδια κλπ. Για να αξιολογήσουμε όμως την Αποτελεσματικότητα της Επιμόρφωσης που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι πρέπει να εξετάσουμε: Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος: - Τα δεδομένα που θα μας δώσουν οι ενδιάμεσες πληροφορίες και οι δύο αξιολογήσεις θα λειτουργήσουν ως εισροές της επιμορφωτικής διαδικασίας και θα μας επιτρέψουν διορθωτικές επεμβάσεις στο ίδιο το πρόγραμμα επιμόρφωσης καθώς και στο σχεδιασμό των 7 Πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους εκπαιδευτές και εκμαιεύονται από προσχεδιασμένες συζητήσεις που θα κάνει ο εκπαιδευτής με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης ή από μίνι ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι 11

12 μελλοντικών αναφορικά με το περιεχόμενο, τις τεχνικές και τις οργανωτικές συνθήκες. - Τις αλλαγές στις αντιδράσεις και στα λεγόμενα των εργαζομένων αναφορικά με το πρόγραμμα. - Τον ρυθμό των μαθησιακών εισροών από τους εκπαιδευόμενους που μπορεί να γίνεται με ένα μικρό ενδιάμεσο τεστ ή διαλογική συζήτηση. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος: - Με την αλλαγή στη συμπεριφορά του εργαζόμενου, π.χ. η εκπλήρωση των ατομικών στόχων απόδοσης, η αίσθηση αυτοπραγμάτωσης, η αλλαγή αξιών, στάσεων και οι μεταβολές στις ατομικές αντιλήψεις περί αξίας και χρησιμότητας. - Με την αλλαγή στην αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών (με κριτήρια όπως η μεταβολή σε δείκτες π.χ. αύξηση αριθμού ικανοποίησης των πληροφοριακών αιτημάτων). - Με την αλλαγή στην Βιβλιοθήκη μέσω της αύξησης της Παραγωγικότητας και μέσω της αύξησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Συμπερασματικά, λοιπόν, ο προσεκτικός Σχεδιασμός και η Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης είναι απαραίτητες συνθήκες, γιατί κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει μεγάλο κόστος τόσο άμεσο που αφορά στις οικονομικές δαπάνες, στη διάθεση χρόνου και στην καταβολή προσπάθειας όσο και έμμεσο που αφορά στη μακράς διάρκειας απουσία των συμμετεχόντων από τα καθήκοντά τους και την επιβάρυνση των συναδέλφων τους που μένουν. Εξάλλου, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να πραγματοποιείται για να εξυπηρετήσει ένα σκοπό ο οποίος είναι συνδεδεμένος με: τις εκφρασμένες επιμορφωτικές ανάγκες βιβλιοθηκονομικών ή άλλων γνωσιακών ελλείψεων και την ανάγκη αναδιοργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών της Βιβλιοθήκης. Έτσι θα πρέπει να σχεδιάζεται και να ελέγχεται μεθοδικά ώστε να επιλέγονται εκείνες οι δράσεις που έχουν αποδειχτεί αποδοτικότερες. Βιβλιογραφικές αναφορές 1. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ, Ιωάννης, Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων, τ. Β. Πάτρα : ΕΑΠ. 2. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Στέλλα, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων : η πρόκληση του 21 ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον. Θεσσαλονίκη : Ανικούλα. 3. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Ευγενία, Ο ρόλος της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών στη διεθνή και ελληνική πρακτική. Επιστημονική Επετηρίδα ΠΑΜΑΚ. 11 σ ARGYRIS, C., SCHON, D., Organizational Learning. Addison-Wesley Reading Mass. 5. CAMPBELL, D., CAMPBELL, K., CHIA, H., Merit pay, performance appraisal, and individual motivation: an analysis and alternative. Human Resource Management. 37 (2) pp Clark, R., Five research-tested team motivation strategies;. Performance Improvement. 44 (1) pp

13 7. DeCENZO, David A., ROBBINS, Stephen P., Human Resources Management: concepts and applications. 6 th ed. New York: John Wiley & Sons. 8. DRUCKER, P., The Age of Discontinuity: guidelines to Our Changing Society. London: Heinemann. 9. FISHER, Harold E., Make Training Accountable: assess Its Impact. Personnel Journal. 67 pp FRENCH, Wendell L., Human Resources Management. 5 th ed. Boston; New York: Houghton Mifflin Co. 11. HAMBLIN A. C., Evaluation of Training. Industrial Training International. 5 (11) pp p JOINT, N., Staff development and training in the digital library environment. Library Review. 52 (9) pp KATZ, R., Skills of an effective Administrator. Harvard Business Review, January February 14. LOUGHRIDGE, Brendan, Knowledge management, librarians and information managers : fad or future?. New Library World (100) pp MOORHEAD, G., GRIFFIN, R., Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Boston, MA : Houghton Mifflin. 16. OKIY, Rose B., In-house Staff Training Programme at Delta State University Library. Abraka, Nigeria. Library Hi Tech News. 21 (9) pp OLORUNSOLA, R., Job rotation in academic libraries: the situation in a Nigerian university library. Library Management. 21 (2) pp SCHNEIDER, Tina M., Academic libraries and regional library systems: how do they stand today. The Journal of Academic Librarianship. 28 (3) pp

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Γλωσσάριο Λήμμα Επ Ανάπτυξη ικανοτήτων Η ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τις υπάρχουσες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα