YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ H ανάγκη εκσυγχρονισµού και ανανέωσης σε επίπεδο θεσµών, καθώς και η έλλειψη κεντρικών οργάνων λήψης πολιτικών αποφάσεων για την Έρευνα & την Τεχνολογία, κατέστησαν αναγκαία την αναδιάρθρωση σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναµικού του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την εκπόνηση νέου θεσµικού πλαισίου για την Ε & Τ. Απλές, αλλά κρίσιµες αρχές όπως η αξιοκρατία, η αριστεία, η σύνδεση της ατοµικής και συλλογικής επίδοσης µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης, µε εργαλείο τη συνεχή αξιολόγηση σε επίπεδο προτύπων και Ιδρυµάτων, αποτελούν την ουσία της πολιτικής της Κυβέρνησης για την Ε & Τ. Το ΕΣΕΤ, ανώτατο θεσµικό όργανο, στελεχώθηκε πρόσφατα µε ό,τι καλύτερο διαθέτει σήµερα η Ελλάς από πλευράς επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού, αµερόληπτα, αξιοκρατικά και µε διαφάνεια, τόσο από εκείνους που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό, όσο και από εκείνους που έχουν επιτυχηµένη σταδιοδροµία σε ιδρύµατα του εξωτερικού. Επιδίωξή µας ήταν η σύνθεση του ΕΣΕΤ να είναι όσο το δυνατόν πιο δυναµική και αντιπροσωπευτική για να είναι ικανή να συγκεράσει διαφορετικές γνώσεις, ειδικότητες και δεξιότητες. Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω τον επιτελικό ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και τις προσδοκίες που τρέφει η πολιτεία για την συµµετοχή του οργάνου αυτού: -Στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας -Στην παραγωγικότητα του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα -Στη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης -Στην ικανότητα αξιοποίησης της έρευνας για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και µεγάλης προστιθέµενης αξίας. Χαιρετίζω την ειδική αυτή έκδοση στην οποία καταχωρίζονται τα ονόµατα των επιστηµόνων-µελών του ΕΣΕΤ µε την βεβαιότητα ότι θα εκπληρώσουν στο ακέραιο τις προσδοκίες που τρέφει στο πρόσωπό τους η πολιτεία και η κοινωνία. Κώστας Καραµανλής Πρωθυπουργός Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαΐκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό ηµόσιο PARIS project is financed by the European Commission - Human Resources and Mobility programme - DG RTD 1

3 ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Είναι κοινός τόπος ότι η έρευνα αποτελεί το «κλειδί» για τις θύρες της γνώσης, που οδηγούν τον άνθρωπο στην ευηµερία. Είναι επίσης παραδεκτό ότι η οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται άµεσα από την ικανότητα παραγωγής και εκµετάλλευσης της γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική προσπάθεια και µεταφράζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στην Ελλάδα, για πολλά χρόνια, κυριαρχεί εσφαλµένα η πεποίθηση ότι δεν γίνεται τίποτα στον τοµέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Αυτό είναι η µεγαλύτερη πλάνη. Έλληνες ερευνητές διακρίνονται διεθνώς για την εφευρετικότητά τους, τις ικανότητές τους, τις καινοτόµες ιδέες τους και την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχµής σε κάθε τοµέα επιστηµονικής δραστηριότητας. Στην ιατρική, την βιοτεχνολογία, τη φυσική, τα µαθηµατικά, την πληροφορική, τη θαλάσσια έρευνα, την αστρονοµία και τόσων άλλων, ουκ έστιν αριθµός Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, που συγκροτήθηκε πρόσφατα, αποτελεί το ανώτατο συµβουλευτικό και εκτελεστικό όργανο σε όλους αυτούς τους τοµείς και γι αυτό η στελέχωσή του έγινε µε σύνεση, διαφάνεια, και αξιοκρατικά κριτήρια, µε στόχο να αναδειχθεί το άριστο ανθρώπινο επιστηµονικό προσωπικό που διαθέτουµε ως χώρα, το οποίο είµαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Στην έκδοση του Who is Who που κρατάτε στα χέρια σας είναι καταχωρηµένοι όλοι οι επιστήµονες και οι ερευνητές - µέλη του ΕΣΕΤ, µε αναφορά στο έργο τους, στην επιστηµονική τους κατάρτιση και στα επιτεύγµατα των ερευνητικών τους προσπαθειών. Είναι εν ολίγοις η «βιτρίνα» της Ελλάδας που προχωράει, που συµµετέχει και διακρίνεται στην διεθνή επιστηµονική κονίστρα, της Ελλάδας που ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον. Χαιρετίζω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκδοση αυτή του Who is Who και συγχαίρω όλους όσους συµµετείχαν σ αυτή τη σηµαντική πρωτοβουλία που τιµά τη χώρα µας. ηµήτρης Σιούφας Υπουργός Ανάπτυξης

4 ΙΩΑΝΝΗΣ A. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η απόφαση να πραγµατοποιηθεί η ανά χείρας έκδοση, το Who is Who των µελών του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, αποτελεί από µόνη της ένα σηµαντικό γεγονός και αποβλέπει σε δυο στόχους: -Πρώτον, να παρουσιάσει τους επιστήµονες και το έργο τους και - εύτερον, να επισηµάνει τη σηµασία που αποδίδει η πολιτεία στη συµβολή τους για την ανάπτυξη της Έρευνας στη χώρα µας. Ως µέλη του ΕΣΕΤ, καλούνται να σχεδιάζουν, να εισηγούνται και να υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα αυτό, υπό την καθοδήγηση τριών σηµαντικών επιστηµόνων. Του καθηγητού και Ακαδηµαϊκού κ. ηµήτρη Νανόπουλου ως προέδρου, και των δυο αντιπροέδρων, καθηγητών κ.κ. ηµήτρη Τριχόπουλου και Χριστόδουλου Στεφανάδη. Η τοποθέτησή τους σ αυτό το θεσµικό όργανο έγινε µε απόλυτη διαφάνεια, αξιοκρατία και τηρήθηκαν µε απόλυτο σεβασµό οι κανόνες της αριστείας. Η καταξίωσή τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και η έξωθεν καλή µαρτυρία, αποτέλεσαν το µοναδικό κριτήριο επιλογής τους. Μέσα από τις σελίδες του Who is Who θα γνωρίσετε αυτούς τους ανθρώπους, την προσφορά τους στην επιστήµη και την κοινωνία, τα ενδιαφέροντά τους ως ολοκληρωµένες προσωπικότητες. Η Ελλάς αυτή την ώρα διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο δυναµικό, το οποίο πρέπει να γίνει και ευρέως γνωστό, και το Who is Who είναι το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι έφθασε η ώρα όπου η συσσωρευµένη γνώση θα αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος της κοινωνίας και της ευηµερίας των ανθρώπων. Χαιρετίζω µε τη σειρά µου την έκδοση αυτή, διαβεβαιώνοντας το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ότι θα τύχει της αµέριστης συµπαράστασης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει για την ανασυγκρότηση του τοµέα της Έρευνας. Ιωάννης Α. Τσουκαλάς Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας

5 Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Στελέχωση - Ρόλος - Αρµοδιότητες Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), αντικατέστησε το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας. Ως µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όλα τα µέλη των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ε.Σ.Ε.Τ καθώς και επιπλέον έως 10 µέλη από τον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο. Τα µέλη του ΕΣΕΤ ορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Τα µέλη του ΕΣΕΤ κατανέµονται σε επιτροπές: α) επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται η σύνθεση των επιτροπών, οι αρµοδιότητές τους καθώς και θέµατα απαρτίας και λειτουργίας τους. Γραµµατειακή υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤ παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συµµετοχή στα έργα της ΓΓΕΤ δεν αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατισµό της κυβερνητικής ερευνητικής πολιτικής ύστερα από γνώµη των επιτροπών και γνωµοδοτεί σε όλα τα θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, στα οποία απαιτείται η γνώµη του, κατά τις διατάξεις του νόµου, καθώς και σε ειδικότερα θέµατα που παραπέµπονται στο συµβούλιο αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

6 Πρόεδρος του ΕΣΕΤ ο Ακαδηµαϊκός ηµήτριος Νανόπουλος Α Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ο Καθηγητής ηµήτριος Τριχόπουλος Β Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης Πρόεδροι των Tοµεακών Eπιτροπών ΕΣΕΤ οι: Καθηγητής Ιωάννης Σάχαλος Τοµέας πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων Καθηγητής Ανδρέας Ανδρεόπουλος Τοµέας φυσικής, χηµείας, υλικών Καθηγητής Χαράλαµπος Σαββάκης Τοµέας βιολογίας και βιοτεχνολογίας Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός Τοµέας περιβάλλοντος και ηπίων µορφών ενέργειας Καθηγήτρια Ιόλη Καλαβρέζου Τοµέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών H επιτροπή του ΕΣΕΤ H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Τακτικά Μέλη Νανόπουλος ηµήτριος...10 Ζαµπούλης Χρύσανθος...12 Καραµανής Μιχάλης...14 Κεραµεύς Κωνσταντίνος...16 Κοντογιώργης Γεώργιος...18 Κουτσελίνης Αντώνης...20 Μοίρας Κωνσταντίνος...22 Παλλήκαρης Ιωάννης...24 Παπαδηµητρίου Ιωάννης...26 Στεφανάδης Χριστόδουλος...28 Τριχόπουλος ηµήτριος...30 Φωκάς Αθανάσιος...32 Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος...34 Αναπληρωτικά Μέλη Γαζής Ευάγγελος...36 Θεοδωρίδης Σέργιος...38 Μοσχονάς Νικόλαος...40 Φώτσης Θεόδωρος...42 Τοµέας πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων Τακτικά Μέλη Καλουπτσίδης Νικόλαος...44 Καψάλης Χρήστος...46 Μαραγκός Πέτρος...48 Σάχαλος Ιωάννης...50 Τσιτσικλής Ιωάννης...52 Αναπληρωτικά Μέλη Ιωαννίδης Στυλιανός...54 Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος...56 Πήτας Ιωάννης...58 Χατζόπουλος Μιχαήλ...60 Τοµέας φυσικής, χηµείας, υλικών Τακτικά Μέλη Ανδρεόπουλος Ανδρέας...62 Ασηµακόπουλος Παναγιώτης...64 Βασάλος Ιάκωβος...66 Καραϊσκάκης Γεώργιος...68 Τσίγκανος Κανάρης...70 Αναπληρωτικά Μέλη Καλκάνης Γεώργιος...72 Μπούντης Αναστάσιος...74 Πετρίδου Χαρίκλεια...76 Χατζηχρηστίδης Νίκος...78 Τοµέας βιολογίας και βιοτεχνολογίας Τακτικά Μέλη Κίττας Χρήστος...80 Κόλλιας Γιώργος...82 Παπαβασιλείου Αθανάσιος...84 Σαββάκης Χαράλαµπος...86 Σταθάκης Νικόλαος...88 Αναπληρωτικά Μέλη Βασιλακόπουλος Θεόδωρος...90 Βοργιάς Κωνσταντίνος...92 ιαµαντόπουλος Εµµανουήλ...94 Σκαράκης Γεώργιος...96 Τοµέας περιβάλλοντος και ηπίων µορφών ενέργειας Τακτικά Μέλη Ζερεφός Χρήστος...98 Μακρόπουλος Κωνσταντίνος Μπεργελές Γεώργιος Νάστης Αναστάσιος Παπαδόπουλος Γεράσιµος Αναπληρωτικά Μέλη Ζιώµας Ιωάννης Κανδρέλης Σωτήριος Κοκκώσης Χάρης Παπαµαρινόπουλος Σταύρος Τοµέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών Τακτικά Μέλη Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος Καλαβρέζου Ιόλη Κολιόπουλος Ιωάννης Μαυρογορδάτος Γεώργιος Αναπληρωτικά Μέλη Βώκος Γεράσιµος ουλγερίδης Μιχαήλ ρούγου Στέλλα Πλουµίδης Γεώργιος περιεχόµενα

7 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 Σεπτεµβρίου 1948, Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: ιακεκριµένος καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Texas A&M ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Center for Theoretical Physics Department of Physics, Texas A&M University College Station, TX Astroparticle Physics Group Houston Advanced Research Center (HARC) 4800 Research Forest Drive, The Woodlands, TX : Πτυχίο Φυσικής - Πανεπιστήµιο Αθηνών : ιδακτορικό στην Θεωρητική Φυσική των Υψηλών Ενεργειών Πανεπιστήµιο Sussex, Αγγλία, Ph.D ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ιετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης (CERN) στη Γενεύη Ελβετίας και επί σειρά ετών ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. ιετέλεσε επίσης ερευνητής στη Ecole Normale Superieure, Παρίσι, Γαλλία και στο Πανεπιστήµιο Harvard, Cambridge, USA. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Texas A&M, College Station, όπου από το 1992 είναι διακεκριµένος (distinguished) καθηγητής, και όπου από το 2002 κατέχει την έδρα (chair) Mitchell-Heep της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, προικοδοτούµενη (endowed) µε το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων ($ 1Million). Είναι επίσης ιευθυντής του Κέντρου Αστροσωµατιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρηµένων Ερευνών του Ηouston (HARC), στο Houston, Texas, USA, όπου και διευθύνει ένα ερευνητικό τµήµα του World Laboratory, το οποίο εδρεύει στην Λωζάνη, Ελβετίας. Κύρια ερευνητική του ασχολία είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών και η Κοσµολογία. Στόχος των ερευνών του αποτελεί η δηµιουργία µιας ενοποιη- µένης θεωρίας όλων των δυνάµεων στην Φύση, η θεωρία του Παντός, όπου θα δίνεται µία επιστηµονική ερµηνεία του Σύµπαντος, από το πως εµφανίστηκε, πως εξελίχθηκε και πως έχει την σηµερινή µορφολογία του. Από το 1988 είναι εταίρος (fellow) της American Physical Society και από το 1992 µέλος της Italian Physical Society. Το 1997, εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Το 2005 ορίστηκε Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Το 1996, του απενεµήθη ο Ταξιάρχης του τάγµατος της τιµής, της Ελληνικής ηµοκρατίας. Το 2003 τιµήθηκε µε το American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) Award. Τον Νοέµβριο 2001 και τον Σεπτέµβριο 2004, ανεδείχθη 4ος στην κατάταξη Θεωρητικών Φυσικών όλων των εποχών, που έγινε από το Πανεπιστήµιο του Stanford. Έχει συγγράψει πάνω από 530 πρωτότυπες εργασίες, όλες δηµοσιευµένες σε περιοδικά µε κριτές και υψηλό impact factor, συµπεριλαµβανοµένων 13 βιβλίων. Έχει πάνω από αναφορές. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 10 11

8 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Οκτωβρίου 1944 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, 2 παιδιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ιευθυντής Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη ΤΚ : Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 1975: Ειδικότητα Παθολογίας : British Council Fellow, Λονδίνο, νοσοκοµείο Hammersmith , 80, Tµήµα Κλινικής Φαρµακολογίας, Royal Postgraduate Medical School 1981: ιδάκτωρ (1981) µε θέµα τις επιπτώσεις του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος στην αρτηριακή υπέρταση και στους µηχανισµούς δράσης αντιυπερτασικών φαρµάκων : Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 1982, επίκουρος καθηγητής 1984, αναπληρωτής καθηγητής 1993, καθηγητής Παθολογίας 2003, ιευθυντής της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Υπερτασιολογικού Τµήµατος και οµώνυµου Εργαστηρίου. των Η.Υ. για τη µηχανογράφηση, τη διδασκαλία, την έρευνα και τη διάγνωση στην Ιατρική. Εφαρµογές στο Ιατρικό Τµήµα του ΑΠΘ Του ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (.Ο.Α.Ε.) µε αρ.gre/6/008: Πρόγραµµα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών µε ραδιοϊσότοπα in vitro. Για την αντιµετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Π.Κ.Μ.) Του Συµπαθητικού νευρικού συστήµατος και Αρτηριακής Υπέρτασης (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) Για τη µελέτη του πολυµορφισµού του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης σε σχέση µε καρδιοαγγειακά νοσήµατα (ΠΕΝΕ ). Εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στην Ε.Ε. για θέµατα ιατρικής έρευνας Μέλος επιτροπών ΕΟΦ, ΙΚΥ, ΕΚΤ, ΙΚΑΤΣΑ, Ειδικότητας Παθολογίας Μέλος.Σ. Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας και Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακολογίας 7 τιµητικές διακρίσεις εργασιών σε συνέδρια Προσκεκληµένος οµιλητής σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια (>160) Ο συνολικός αριθµός ελληνικών και διεθνών δηµοσιεύσεων υπερβαίνει τις 120 µε άνω των 380 αναφορών. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Νοσηλευτικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και στο οµώνυµο Εργαστήριό της που περιλαµβάνει διερεύνηση και αντιµετώπιση της ιδιοπαθούς και δευτεροπαθών µορφών αρτηριακής υπέρτασης (νεφραγγειακή, επινεφριδική). Η µελέτη του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος και η αλληλεπίδραση του µε αυτό της ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης καθώς και οι προσδιορισµοί των κατεχολαµινών και άλλων ενδογενών αγγειοδραστικών ουσιών που παράγονται από το ενδοθήλιο των αγγείων και ενέχονται στην παθογένεια των καρδιαγγειακών νοσηµάτων αποτελούν την κύρια ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Κύριος επιβλέπων σε είκοσι διδακτορικές διατριβές. Ερευνητικά Προγράµµατα ιατµηµατικό-διατοµεακό του ΑΠΘ µε αρ ιερεύνηση των δυνατοτήτων 12 13

9 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Απριλίου 1949, Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, 2 παιδιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Αντιπρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου και Εντεταλµένος Σύµβουλος, ΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μαυροµαταίων 39, Αθήνα : Ph.D. in Engineering (Κύρια ειδίκευση Θεωρία Αποφάσεων και Ελέγχου, δευτερεύουσα ειδίκευση Μικροοικονοµικά και Οικονοµικά Αναπτύξεως) Πανεπιστήµιο Harvard Cambridge Massachusetts, USA. 1972: Master of Science Πανεπιστήµιο Harvard-Cambridge Massachusetts, USA 1971: Bachelor of Science in Chemical Engineering µετ επαίνου, Stanford University Stanford, California, USA 1968: Aπόφοιτος Κολεγίου Αθηνών ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ιούλ σήµερα, Αντιπρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου και Εντεταλµένος Σύµβουλος, ΕΠΑ 2001-σήµερα, ιευθυντής, Center for Information and Systems Engineering (CISE), Boston University, Boston, Massachusetts, USA 1995-Ioυν. 2004, Πρόεδρος προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών Department of Manufacturing Engineering, Boston University 1994-σήµερα, ιευθυντής Production Control of Manufacturing Systems Laboratory, Boston University 1992-σήµερα, Τακτικός Καθηγητής Department of Manufacturing Engineering, Boston University. On Leave of Absence since September σήµερα, Συµµέτοχος σε διάφορες εταιρείες συµβούλων στις ΗΠΑ , Αναπληρωτής Τακτικός Καθηγητής Department of Manufacturing Engineering, Boston University , Eπισκέπτης Ερευνητής Department of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, Cambridge Massachusetts, USA 1979, 1982, Επιστηµονικός Συνεργάτης, Επικεφαλής προγράµµατος Electric Utilities, Energy Laboratory, MIT , Εθνικό Συµβούλιο Ενέργειας, Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού, Αθήνα. Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραµµατέας , Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα. Σύµβουλος της ιεθνούς Τράπεζας και Ειδικός Επιστήµων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Ειδικές Γνώσεις Προσδιορισµός Οριακού Κόστους και Τιµολογιακή Πολιτική Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος καθώς και της Χρήσεως Συστηµάτων Μεταφοράς Ιδιωτικοποίηση και Ρυθµιστικά Θέµατα Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας Προγραµµατισµός και Βέλτιστη Επέκταση Ενεργειακών Συστηµάτων Οργάνωση, Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Βιοµηχανικής Παραγωγής Ανάλυση Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Τροφοδοσίας. Ο Καθηγητής Μ. Καραµανής έχει 25ετή εµπειρία σε Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεωρία συστηµάτων και εφαρµογές διοίκησης στην ενεργειακή και κατασκευαστική βιοµηχανία των ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην Λ. Αµερική και στην Ν. Ασία. Είναι ο κύριος σχεδιαστής του συστήµατος EGEAS, ενός σύγχρονου συστήµατος λογισµού για τον προγραµµατισµό επεκτάσεως ισχύος ηλεκτρικής παραγωγής που έχει εφαρµοσθεί εκτεταµένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Είναι επίσης µέλος της οµάδας του ΜΙΤ που ανέπτυξε τις αρχές και τη θεωρία του Spot pricing (τιµολόγηση σε πραγµατικό χρόνο) της ηλεκτρικής ενέργειας και συγγραφέας του σχετικού βιβλίου Electricity Spot Pricing, που έχει επηρεάσει σηµαντικά την τιµολογιακή πολιτική και την κοστολόγηση συστη- µάτων µεταφοράς επί τη βάσει του οριακού κόστους. Αποτέλεσµα αυτής της θεωρίας, υπήρξε και η µεταβολή του ρυθµιστικού πλαισίου των µονοπωλίων Ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ και της ιδιωτικοποίησής τους στην Ευρώπη. Έχει συνεργασθεί µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς στην Αγγλία, όπου επίσης υπήρξε βασικός συµµέτοχος στην ανάπτυξη του οριακού κόστους της µεταφοράς ενέργειας και αλλαγής ρυθ- µιστικού πλαισίου. Εργάσθηκε επίσης στη διαδικασία αλλαγής ρυθµιστικού πλαισίου των επιχειρήσεων Ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας όπου συνεργάσθηκε µε την εταιρία ENDESA στην αξιολόγηση του οριακού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κατά κατηγορία πελατών. Όσον αφορά το Φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιµα έχει συνεργασθεί µε την εταιρία Colonial Pipeline Co που είναι ο κύριος µεταφορέας υδρογονανθράκων µέσω αγωγού στις ΗΠΑ. Πρόσφατα η Ιταλική υπηρεσία διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Gestore Mercato Elettrico (GME), του ανέθεσε τον σχεδιασµό του λογισµικού που χρησιµοποιείται από την 1η Απριλίου 2004 για την εκκαθάριση των ωριαίων συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά της Ιταλίας καθώς και τις εισαγωγές / εξαγωγές. Τιµητική υποτροφία στο Πανεπιστήµιο Stanford, Πρώτο βραβείο στην τάξη στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Stanford University, εκτός στην λέσχη Tau Beta Pi για εξαιρετική ακαδηµαϊκή επίδοση, 1970 Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς Υπηρεσιών στην Πολυτεχνική Σχολή, Boston University, Μάιος Άρθρα: 80 Αναφορές: πάνω από 500 Συγγραφέας ή συνεργαζόµενος συγγραφέας πληθώρας επιστηµονικών µελετών. Η ερευνητική του εργασία έχει χρηµατοδοτηθεί από τη Βιοµηχανία και το Αµερικανικό Ίδρυµα Επιστηµών (National Science Foundation) οι δε δηµοσιεύσεις του έχουν καταγραφεί σε πληθώρα εγκύρων επιστηµονικών περιοδικών. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 14 15

10 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1937, Θεσσαλονίκη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος µε τη Μαρία-Ελένη Σαρρή, ικηγόρο παρ Αρείω Πάγω, δύο παιδιά και οι δύο νοµικοί ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου ιεθνούς και Αλλοδαπού ικαίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ελλην. Ινστιτούτο ιεθνούς & Αλλοδαπού ικαίου Σόλωνος 73, Αθήνα, : Πτυχίο Νοµικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης : ιδακτορικό δίπλωµα, Πανεπιστήµιο Βερολίνου Βοηθός στις έδρες αστικού δικαίου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία εντεταλµένος υφηγητής ( ) Τακτικός καθηγητής της έδρας της Πολιτικής ικονοµίας ( ). Καθηγητής στην ίδια έδρα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από το 1982 Οµότιµος καθηγητής του ίδιου Πανεπιστηµίου από την 1 Σεπτεµβρίου Κοσµήτωρ της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Θεσσαλονίκης ( ). ίδαξε πλήρη εξάµηνα πολιτική δικονοµία, συγκριτικό δίκαιο και δικονοµικό διεθνές δίκαιο σε πολλά ξένα Πανεπιστήµια (Berlin University, Hamburg University, Université de Paris II, Louisiana State University, Ohio State University, Tulane University, Chuo University) και έδωσε διαλέξεις σε περίπου 90 Ευρωπαϊκά, Αµερικανικά και Ιαπωνικά Πανεπιστήµια. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005 εξελέγη καθηγητής στην έδρα Marcel Storme της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Γάνδης. ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Από το 1993 µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ιεθνούς Ενώσεως της Νοµικής Επιστήµης, Από το 1994 µέλος της Academia Europaea, Από το 1995 µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ιεθνούς Ενώσεως ικονοµικού ικαίου, Από το 1998 Πρόεδρος της ιεθνούς Ακαδηµίας Συγκριτικού ικαίου (επανεξελέγη το 2002). Από το 1986 και ως σήµερα είναι το ελληνικό µέλος σε όλες τις Επιτροπές για την εναρµόνιση των δικαίων των κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή της πολιτικής δικονοµίας και του αστικού δικαίου: συµβάσεις και αδικοπραξίες, επίσης Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα). Έλλην Αντιπρόσωπος στο Συµβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας του Συµβουλίου της Ευρώπης ( ), στις διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση της Ελλάδος στη Σύµβαση των Βρυξελλών (µαζί µε τον ηµ. Ευρυγένη, ) καθώς και στη διπλωµατική διάσκεψη για τη Σύµβαση του Λουγκάνο (1988). Πρόεδρος του ΙΚΥ ( ). Πρόεδρος της ACA (Academic Cooperation Association, ). Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως για τη ιαιτησία (από το 2000). Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων ικονοµολόγων (από το 1986), και Πρόεδρος από το Από το 1992 ικαστικός Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος σε πολλές διεθνείς ή ξένες επιστηµονικές εταιρίες ή ενώσεις. Από το 1990 είναι ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου ιεθνούς και Αλλοδαπού ικαίου. Kατά το δικαστικό έτος διετέλεσε µέλος του Ανώτατου Ειδικού ικαστηρίου. Επίτιµος διδάκτωρ των Πανεπιστηµίων του Αµβούργου (1993), Paris II Panthéon- Assas (2000), Λιέγης (2003) και Βιέννης (2003). Συγγραφέας εγχειριδίων, µονογραφιών και ερµηνειών κατ άρθρον, ιδίως στην ύλη του δικονοµικού δικαίου (βλ., µεταξύ άλλων, Αστικό δικονοµικό δίκαιο Ι2 (1983). Αστικό δικονοµικό δίκαιο. Γενικό µέρος (1986). Ένδικα µέσα, τρίτη έκδοση (2004). Ερµηνεία ΚΠολ Ι-ΙΙ (2000. συνέκδοση µε. Κονδύλη και Ν. Νίκα). Η Σύµβαση των Βρυξελλών (µαζί µε Γ. Κρεµλή και Χ. Ταγαρά, 1989, και Συµπλήρω- µα, 1996). Introduction to Greek Law (συνέκδοση µε Φ. Κοζύρη, 2η έκδοση, 1993). Νοµικές µελέτες Ι (1980), ΙΙ (1994) ΙΙΙ (1995). ώδεκα κοινές γνωµοδοτήσεις (µε Γ. Μητσόπουλο, 1996). Επίσης έδωσε το 1997 τα µαθήµατα στην Ακαδηµία ιεθνούς ικαίου της Χάγης για την εκτέλεση στο διεθνές περιβάλλον και έγραψε το κεφάλαιο για το δίκαιο της εκτελέσεως στην International Encyclopedia of Comparative Law (2003). H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 16 17

11 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Φεβρουαρίου 1947, Νυδρί Λευκάδας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής πολιτικής επιστήµης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τασοπούλου 7, Αθήνα, : Πτυχίο Νοµικής, Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών 1972: Μεταπτυχιακό ίπλωµα πολιτικής επιστήµης, Πανεπιστήµιο Παρισιού ΙΙ 1973: Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ιστορίας, EHESS, Παρίσι 1975: ιδακτορικό Doctorat d État πολιτικής επιστήµης, Πανεπιστήµιο Παρισιού ΙΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής πολιτικής επιστήµης, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθήνα Καθηγητής πολιτικής επιστήµης, Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών, Παρίσι, (- 1998) Καθηγητής, Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Σιένα ιευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών (CNRS) (-2000) Εµπειρογνώµονας, Ευρωπαϊκά πανεπιστηµιακά προγράµµατα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό ίπλωµα πολιτικής επιστήµης, Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών, Ιδρυτικό µέλος και µέλος της ιοίκησης (-2000) Πρόεδρος- ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΡΤ ΑΕ (1985, 1989) Υπηρεσιακός Υφυπουργός Τύπου και ΜΜΕ (1993) Doctorat d État, Άριστα, Βραβείο Έτους Υφηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1978) Τιτουλάριος της Έδρας Francqui, Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών Μέλος Επιστηµονικού Συµβουλίου των επιστηµονικών περιοδικών Pôle Sud και Revue Internationale de Politique Comparée καθώς και του CRIE (Ιταλία) Επισκέπτης καθηγητής σε πολλά ευρωπαϊκά και άλλα πανεπιστήµια 23 Βιβλία (εξ ων 14 µονογραφίες) και περισσότερα από 100 επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή συλλογικά βιβλία (σε Γαλλία, Ιταλία, Καναδά, Ισπανία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία, Βουλγαρία, Ρουµανία κλπ) H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πρύτανης ( ) Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήµης, Ιδρυτικό µέλος και Γ. Γραµµατέας ( ) Ευρωπαϊκό ίκτυο Πολιτικής Επιστήµης (EPSNET), Ιδρυτικό µέλος και µέλος της ιοίκησης ( ) Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, Μέλος της Ανωτάτης ιοίκησης και του Συµβουλίου Ερευνών (-1991) Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ευρωπαϊκών σπουδών, Πανεπιστήµιο Σιένα, Ιδρυτικό µέλος και µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου 18 19

12 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1935, Βόλος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής και ιευθυντής του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/ου Αθηνών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ραβινέ 10, Κολωνάκι ΤΚ : Πτυχίο Ιατρικής 1964: Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Βιοχηµείας 1967: Ειδικότητα Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας 1967,1968,1976,1980: Μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦ. Ενεργός συµµετοχή σε περισσότερα από 250 Συνέδρια στην Ελλάδα και 110 στο Εξωτερικό, µε ανακοινώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις "στρογγυλής τράπεζας κ.λπ. Εκπόνηση περισσοτέρων των 50 διδακτορικών διατριβών και διατριβών για Υφηγεσία. Συγγραφή 35 επιστηµονικών Μονογραφιών, Συγγραµµάτων και Κεφαλαίων σε διάφορα συγγράµµατα. ηµοσίευση ή ανακοίνωση περισσοτέρων των 400 επιστηµονικών εργασιών στον Ελληνικό και 250 στον ξένο επιστηµονικό τύπο. Εκτεταµένες αναφορές του επιστηµονικού έργου µου στο διεθνή επιστηµονικό χώρο. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής και ιευθυντής του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/ου Αθηνών. Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων Γενικός Γραµµατεύς του Ανωτ.Επιστ.Συµ (Α.Ε.ΣΥ.) του Υπουργείου Υγείας. Αναπλ. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Ιούνιος Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέλος 30 Επιστηµονικών Εταιρειών Ελληνικών και ξένων µε θητεία, στις περισσότερες, Προέδρου. Εκπροσώπηση της χώρας σε θέµατα της αρµοδιότητος µου σε διεθνείς Οργανισµούς. Ενεργός συµµετοχή σε εξαιρετικά µεγάλο αριθµό Επιτροπών,.Σ. Οργανισµών και νοσοκοµείων, µε πολύπλευρη, διοικητική και επιστηµονική δραστηριότητα

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Οµότιµος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βεντήρη 1, Αθήνα : Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 1954: ιδακτορικό, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών 1956: Υφηγεσία, Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών : Υποτροφία Οικονοµικής Επιτροπής Συνεργασίας, Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου 1959: Υποτροφία ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, Ινστιτούτο Ροκφέλερ, Ν.Υ. ΗΠΑ 1960: Υποτροφία ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, UCLA, ΗΠΑ 1963: Υποτροφία ΟΗΕ, Ινστιτούτο Ελέγχου Ναρκωτικών ΠΟΥ, Γενεύη : Fulbright-Hays Act Fellow, Πανεπιστήµια ΗΠΑ ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. Ακαδηµαϊκή Σταδιοδροµία Επιµελητής, Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Υφηγητής, Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Εντεταλµένος Υφηγητής, Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Τακτικός Καθηγητής Βιολογικής Χηµείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Οµότιµος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών (1991-σήµερα) ιδακτικό Έργο «Πειραµατική Φαρµακολογία», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) «Βιολογική Χηµεία», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Επισκέπτης Καθηγητής, Εργ. Φαρµακολογίας, Πανεπιστήµιο Μιλάνου (1963) Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήµια Νέας Υόρκης, Μαϊάµι, Σικάγου,Coral Cables,UCLA (1966) Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κολωνίας, Γερµα- νία (1971,1976) Σεµινάρια ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (1962) Σεµινάρια Τεχνικών Μοριακής Βιολογίας (1993-σήµερα) Ερευνητικά Προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από ιεθνείς Οργανισµούς Κανναβινοειδή Λιπίδια Αθηροσκλήρωση - ιατροφή Ορµόνες Θυρεοειδούς, Βρογχοκήλη, Θύµος ιευθυντής Τµήµατος Ερευνών και Ισοτόπων, Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα» ( , ) και εµπειρογνώµων της Παγκοσµίου Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και δηµόσιων φορέων στις ΗΠΑ, για τα Κανναβινοεϊδή ( ) Εταίρος και Σύµβουλος της Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στον Τοµέα Αθηροσκλήρωσης ( ) Εµπειρογνώµων της UNESCO στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες στις ανεπτυγµένες χώρες ( ) Ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής και της ιεθνούς Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (1966). Μέλος του Task Force,για στη διαµόρφωση της στρατηγικής στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης ( ) Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Στήριξης της Ελληνικής Προεδρίας σε θέµατα Υγείας (1993) Γενικός ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ( ) Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ( ) Μέλος του πρώτου.σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ( ) Υπεύθυνος του Κοινοτικού ικτύου ελέγχου εµβολίων στην Ελλάδα (1995) Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών ( ) Συντονιστής της Επιτροπής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας ( ) Ιδρυτής και Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ιατρικού ιαγνωστικού Κέντρου Bio-Check (1972-σήµερα) Ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας (1980-σήµερα) Οργάνωση/Συµµετοχή επιστηµονικών συνεδρίων (1967-σήµερα) Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών Έχει τιµηθεί για το διδακτικό και το επιστηµονικό του έργο από πολλές Επιστη- µονικές Εταιρείες και Οργανισµούς Έχει τιµηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µε µετάλλιο µετά χρυσής δάφνης «Βιολογική Χηµεία», Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, αρδανός, σελ. 800 (1η έκδοση1978, 2η έκδοση 1981, 3η έκδοση 1985) Συγγραφέας και εκδότης πρωτότυπων εργασιών, άρθρων και ανακοινώσεων στην Ελληνική και ιεθνή Επιστηµονική κοινότητα, που αφορούν τα Ναρκωτικά, την Αθηροσκλήρωση, τα Λιπίδια, το Μεταβολισµό, την Οστεοπόρωση, τις Ελεύθερες Ρίζες, τα Νατριουρητικά Πεπτίδια κ.α. Πρωτότυπες Εργασίες χρησιµοποιήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ (California Institute of Technology κ.ά.) ηµοσιεύσεις: 105 Αναφορές: 583 H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 22 23

14 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Νοεµβρίου 1947 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος µε δύο παιδιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Οφθαλµολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Βούτες Ηρακλείου Τ.Κ , Τ.Θ : Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης : Ph.D, Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Ζυρίχης : Ειδικότητά Οφθαλµολογίας, Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική, Πανεπιστήµιο Ζυρίχης ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Ειδικός συνεργάτης του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, ιευθυντής της Οφθαλµολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Χανίων, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλµολογίας, ιευθυντής της Οφθαλµολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης, , Καθηγητής Οφθαλµολογίας, συνεργασία µε το Harvard Medical School, το AAO και το ISRS. Επιστηµονικός Υπεύθυνος διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος «Οπτική και Όραση» σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών και Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 13 ιεθνείς τιµητικές διακρίσεις και έπαινοι. Σηµαντικότερη, το βραβείο Barraquer από την Αµερικανική Ακαδηµία Οφθαλµολογίας. 3 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ιατρική Τεχνολογία. Το βραβείο Casebeer Award, από την ιεθνή Εταιρεία ιαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS-2002) Το βραβείο Charles D. Kelman Innovator s Lecture, από την Αµερικανική Εταιρεία Καταρράκτη και ιαθλαστικής Χειρουργικής, (ASCRS ), Το βραβείο Albrecht-von-Graefe-Vorlesung Award for the Innovator s Lecture for 2003, by the Deutsche OphthalmoChirurgie (DOC) ηµοσιεύσεις: 85 σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Συγγραφέας 3 διεθνών επιστηµονικών συγγραµµάτων οφθαλµολογίας. Προσκεκληµένος συγγραφέας µε 17 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Κριτής σε 5 διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Προσκεκληµένος οµιλητής σε 80 διεθνή συνέδρια. 215 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και 153 σε συνέδρια στην Ελλάδα. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Τακτικό µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, 2005 Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 2004 Πρόεδρος της European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 2005 Μέλος της προσωρινής Γ.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, από το Ιδρυτής (1989) και ιευθυντής µέχρι σήµερα του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μικροχειρουργικής και Μεταµοσχεύσεων του Οφθαλµού. Συντονιστής 22 ερευνητικών υποτροφιών. Συντονιστής 2 αυτοχρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων. Συντονιστής κάθε χρόνο των συνεδρίων Aegean Cornea & Aegean Retina, σε 24 25

15 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 Ιανουαρίου 1935 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεµένος. ύο παιδιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: /ντής Χειρουργικού Τοµέα, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» και Πρόεδρος.Σ. Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ραβινέ 2, Αθήνα, Ε-mail: 1959: Πτυχίο Ιατρικής Παν/µίου Αθηνών 1963: ιδακτορικό ίπλωµα 1963: Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Μετεκπαίδευση : Λονδίνο : Στοκχόλµη 1972: Υφηγεσία 1975: Εντεταλµένος Υφηγητής ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής: /ντής Β Χειρουργικής Κλινικής: Τακτικός Καθηγητής Χειρουργικής Παν/µίου Αθηνών: Governor at Large : American College of Surgeons: Governor at Large : European Surgical Society: σήµερα Governor at Large : International College of Surgeons: 1980 σήµερα. ιδακτικό έργο Επί 35 συναπτά έτη Καθηγητής διαφόρων βαθµίδων στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Πλέον των 280 οµιλιών σε Σεµινάρια και Συνέδρια. Έχει διδάξει χιλιάδες φοιτητές της Ιατρικής στο 5ο και 6ο έτος καθώς και σε κατ επιλογήν µαθήµατα. Κλινικό έργο /ντής της Β Χειρουργικής Κλινικής του Παν/µίου Αθηνών. Έχει χειρουργήσει χιλιάδες ασθενείς. Υπήρξε Πρόεδρος του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. Υπήρξε Πρόεδρος του Νοσοκοµείου «Α. Συγγρός». Υπήρξε Αντιπρόεδρος Αρεταίειου Νοσοκοµείου. /ντής Χειρουργικού Τοµέα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος 12 ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών και 19 Ελληνικών Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών. Επισκέπτης Καθηγητής σε 11 Πανεπιστήµια. Guest Lecturer : Ακαδηµίας Πεκίνου και 32 άλλα Ιδρύµατα. 4 Μετάλλια. 31 τιµητικές πλακέτες. Το 2001 το περιοδικό της American Medical Association «Archives of Surgery» τον κατέταξε µεταξύ των 24 πλέον διακεκριµένων χειρουργών του κόσµου. Έχει πραγµατοποιήσει την 1η επιτυχή µεταµόσχευση ήπατος στη Χώρα µας. Επιστηµονική Συνεργασία (Affiliation) : 8 Πανεπιστήµια Συµµετοχή σε Συνέδρια: 160 συνολικώς, Ελληνικά και Παγκόσµια. Τιµώµενος Οµιλητής (Guest Speaker) : Σε 32 Συνέδρια ή Παν/κά Νοσοκοµεία. Συντακτική Επιτροπή: 5 Ελληνικά και 2 ιεθνή Περιοδικά. ηµοσιεύσεις: 350 συνολικές εργασίες εξ ων 65 ιεθνή Περιοδικά (Index Medicus) και 285 σε ελληνικά. Έχει καθοδηγήσει 80 περίπου νέους συναδέλφους για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής και 12 για την διατριβή τους επί Υφηγεσία. Συγγράµµατα: Συνολικώς 8, µε σελίδες Συµµετοχή σε βιβλία: 70 κεφάλαια. ιεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές: Συνολικώς 350 (25 citation σε συγγράµ- µατα ) I.F.> 120 H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 26 27

16 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1947, Εύδηλος, Ικαρία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος πατέρας 2 παιδιών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεπελενίου 9, Π. Ψυχικό ΤΚ : Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών : Ειδικευόµενος στην Παθολογία, Ναυτικό Νοσοκοµείο Σαλαµίνας : Ειδικευόµενος στην Παθολογία, Νοσοκοµείο Πεντέλης Αθηνών : Ειδικευόµενος στην Καρδιολογία, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών : Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη- µίου Αθηνών : Research fellow στο τµήµα Καρδιολογίας του Ohio State University. ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ Ακαδηµαϊκή Σταδιοδροµία : Επιµελητής, Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη- µίου Αθηνών : Λέκτορας, Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών : Επίκουρος Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών : Αναπλ. Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1987: Προϊστάµενος Στεφανιαίας Μονάδας της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1996: Προϊστάµενος του Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου της Α Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 2002: Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 2003: ιευθυντής της Α Καρδιολογικής Κλινικής και του Οµωνύµου (Α Καρδιολογικού Αιµοδυναµικοού) Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών 2003: Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 2003: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκο- µείου «Αρεταίειο» 2003: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου «Αιγινήτειο» Visiting Professor 1999: Ohio State University, U.S.A 2000: Belgrade University, Serbia Ερευνητικές ραστηριότητες: Σχεδιασµός και εξέλιξη καρδιακών καθετήρων Βαλβιδοπλαστική της Μιτροειδούς µε µπαλόνι Χρήση επικεκαλυµµένου stent για την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου Ελαστικότητα της αορτής και παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήµατος Ηχωκαρδιογραφικές µελέτες ιερεύνηση της λειτουργικότητας του αριστερού κόλπου Θερµική ανοµοιογένεια της αθηρωµατικής πλάκας Εξωτερική (αναί- µακτη) θέρµανση εµφυτευµένων stent σε αρτηρίες Μέτρηση θερµοκρασίας στεφανιαίου κόλπου Μέλος ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών: American College of Cardiology / European Society of Cardiology / : Member of the Board / : President of the Research Fellowship and Training Fellowship Committee / Society of Cardiac Angiography and Interventions / Vulnerable Plaque Org / 2001: Director of the Committee Detection of Vulnerable Plaques Μέλος Ελληνικών Επιστηµονικών Εταιρειών: 1979: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία / : Αντιπρόεδρος / : Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας Επεµβατικής Καρδιολογίας / : Πρόεδρος / 1996: Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας / 2003: Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας εκέµβριος 1995: Επελέγην από το Τhoraxcenter, του Πανεπιστηµίου "Erasmus" του Ρότερνταµ της Ολλανδίας, ανάµεσα στους δύο καλύτερους εφευρέτες διεθνώς, στον τοµέα της Επεµβατικής Καρδιολογίας Φεβρουάριος 1996: Βραβείο του "Καλύτερου Έλληνα ερευνητή στο πεδίο των καρδιαγγειακών νοσηµάτων" του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας Οκτώβριος 1996: Βραβείο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την "Μεγάλη συµβολή στην καρδιαγγειακή έρευνα εκέµβριος 1996: Επελέγην από το Τhoraxcenter, του Πανεπιστηµίου "Erasmus" του Ρότερνταµ της Ολλανδίας, ανάµεσα στους τρεις καλύτερους εφευρέτες διεθνώς, στον τοµέα της Επεµβατικής Καρδιολογίας Ιούλιος 2001: Βραβείο από το Πανεπιστήµιο Κρήτης για την ερευνητική προσφορά στην Καρδιολογία. Κριτής Εργασιών (Reviewer) 10 ιεθνών Ιατρικών Περιοδικών Μέλος Συντακτικών Επιτροπών 9 ιεθνών Ιατρικών Περιοδικών Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ιεθνών Συνεδρίων (40) ιαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως σε ιεθνή Συνέδρια (90) ιαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως σε Ελληνικά Συνέδρια (120) Ανακοινώσεις σε Μεγάλα ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια :1288 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια :1536 Συγγραφέας Ελληνικών Βιβλίων Καρδιολογίας: 2 Συγγραφέας σε Κεφάλαια Βιβλίων Μεγάλων Εκδοτικών Οίκων του Εξωτερικού:15 Άρθρα Σύνταξης σε ιεθνή Ιατρικά Περιοδικά (Peer-Review): 2 ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά (Peer- Review): 269 Αναφορές σε ιεθνή Ιατρικά Περιοδικά: 2200 Αναφορές σε ιεθνή Ιατρικά Βιβλία: 316. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 28 29

17 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 εκεµβρίου 1938, Βόλος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής Επιδηµιολογίας και Καθηγητής Πρόληψης Καρκίνου, Πανεπιστήµιο Harvard, ΗΠΑ Πρόσεδρος Καθηγητής Επιδηµιολογίας, Ινστιτούτο Karolinska, Σουηδία ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Μ. Ασίας 75, Γουδί, Αθήνα : Athens Medical School, Diploma (MD) in Medicine 1965: Athens Medical School, Certificate in Internal Medicine, Dept. of Clinical Therapeutics 1965: London School of Hygiene, Certificate in Medical Statistics and Epidemiology 1965: Athens Medical School, Doctorate in Medicine 1968: Harvard School of Public Health, S.M. in Epidemiology and Biostatistics 1970: Athens Medical School, State Boards in Microbiology 1971: Athens Medical School, Professorial Thesis in Epidemiology 1975: University of Oxford, Certificate in Health Services Research : Clinical Assistant, Dept. of Clinical Therapeutics, Athens Medical School : Lecturer in Hygiene & Epidemiology, Dept. of Hygiene & Epidemiology, Athens Medical School : Lecturer in Epidemiology, Dept. of Epidemiology, Harvard School of Public Health : Visiting Professor of Epidemiology, Harvard School of Public Health : Adjunct Professor of Epidemiology Harvard School of Public Health : Professor and Director, Department of Hygiene & Epidemiology, Athens Medical School : Professor and Chairman, Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health : Director, Harvard Center for Cancer Prevention : Regular Member, Academy of Athens : Adjunct Professor of Medical Epidemiology, Karolinska Institute, Stockholm ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Στην Ελλάδα κατά διαστήµατα: Πρόεδρος: Inter-University Center ( ΙΚΑΤΣΑ); State Council of Occupational Diseases; State Population Committee; Supreme Health Council Μέλος: State Health Planning Committee; Council for Scientific Research and Technology; National Research Foundation; Administrative Board of the Greek Pasteur Institute; Governing Board of the University of Crete; Supreme Health Council; National Council for Oncology; περισσότερες από 60 επιτροπές συγκεκριµένου έργου. ιεθνές Επίπεδο: Πρόεδρος: Health Group and AIDS Group of the EC Council Σύµβουλος: World Health Organization; International Agency for Research on Cancer (IARC) Μέλος: Panel of Social Medicine of the EU; EU Working Group on Epidemiology and Clinical Trials; Editorial Board of the EU Volume "Evaluation of Health Services"; Steering Committee of the EU project of Economic Appraisal of Health Technology; and Member of the European Organization of Research on the Treatment of Cancer; and others Μέλος: Editorial Board in 8 scientific journals Εκπρόσωπος της Ελλάδας Various committees and activities of several International Bodies (U.N.,EC,WHO, Council of Europe,etc). University of Athens Medical School, Diploma, Magna cum laude (1963) University of Athens Medical School, Doctorate, Magna cum laude (1965) Harvard School of Public Health, Delta-Omega Honorary Public Health Society (1968) Academy of Athens Awards (1977, 1989) Eleanor Roosevelt Fellowship (1981) Cutter Lecturer, Harvard School of Public Health (1982) Empirikion Foundation Award (1983) Officier de l'ordre des Palmes Academiques, France (1983) Ipsen Lecturer, Institute of Social Medicine, Aarhus University (1987) Foreign Corresponding Member, Royal Academy of Medicine, Belgium (1988) Foreign Corresponding Member, National Academy of Medicine, France (1988) Honorary Doctor of Medicine, Uppsala University, Sweden (1994) Smoke-Free America Award (1996) Commander of Honor of the Greek Republic (1996) Regular Member, Academy of Athens (1997) Listing by the Editor of the Lancet of a paper by DT among the 23 papers deserving to form a Canon for Reading Medicine from antiquity to now (1997) Distinguished Physician, Hellenic Medical Society of New York (1999) Brinker International Award for Breast Cancer Research (2000) Hygeia Award, Massachussetts Hellenic Medical Society (2000) Grande Covian Award, Fundacion para el Desarrollo de la Dieta Mediterr nea (2002) Onassis Cardiac Surgery Center, 10th Anniversary Award (2003) Julius Richmond Award (2004) Innovator Award, Breast Cancer Research Program of the Office of the Congressionally Directed Medical Research Programs (2004). Περισσότερες από 1000 δηµοσιεύσεις (από τις οποίες 550 καταχωρούνται στη βάση pubmed). Περισσότερες από 14,000 βιβλιογραφικές αναφορές (ISI Web of Science detailed search). Ο Τ έχει εργαστεί στην αιτιολογία του καρκίνου του µαστού, τεκµηριώνοντας τη σχέση των συνθηκών εµµηνόπαυσης µε την εµφάνιση του καρκίνου αυτού και στοιχειοθετώντας την υπόθεση για την ενδοµήτρια καταβολή του καρκίνου αυτού. ηµοσίευσε την πρώτη εργασία που ενοχοποιεί το παθητικό κάπνισµα στην αιτιολογία του καρκίνου του πνεύµονα. Συνέβαλε στη διευκρίνιση της αιτιολογίας του καρκίνου του ήπατος, την τεκµηρίωση της σχέσης µεταξύ ψυχολογικού στρές και στεφανιαίου θανάτου και την ταυτοποίηση σειράς διατροφικών και άλλων παραγόντων στην αιτιολογία διαφόρων νεοπλασιών και άλλων χρόνιων νοσηµάτων. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 30 31

18 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Ioυνίου 1952 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεµένος µε τη Ρεγγίνα Καρούσου, τρία παιδιά Αλέξανδρος, Αναστασία, Ιωάννα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στην Έδρα Μη Γραµµικής Μαθηµατικής Επιστήµης (Nonlinear Mathematical Science) του Πανεπιστηµίου του Cambridge ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics, University of Cambridge, Cambridge, CB3 0WA, UK : Πτυχίο Αεροναυπηγικής του Πανεπιστηµίου Imperial College του Λονδίνου 1979: ιδακτορικό ίπλωµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, California Institute of Technology 1986: Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστηµίου του Miami Καθηγητής και ιευθυντής του Τµήµατος Μαθηµατικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Clarkson, Καθηγητής στην Έδρα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Imperial College του Λονδίνου, Καθηγητής στην Έδρα Μη Γραµµικής Μαθηµατικής Επιστήµης (Nonlinear Mathematical Science) του Πανεπιστηµίου του Cambridge, ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Είναι µέλος της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Μαθη- µατικών Επιστηµών του Imperial College του Λονδίνου, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Λόρδος May, Πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδηµίας Επιστηµών της Μεγάλης Βρετανίας (President of the Royal Society). Είναι µέλος της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Μη Γραµ- µικών Μαθηµατικών και Εφαρµογών του Πανεπιστηµίου του Loughborough. Είναι επίτιµο µέλος του Κέντρου Εφαρµοσµένων και Υπολογιστικών Μαθηµατικών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, Ελλάδα. Είναι συνεκδότης (co-editor) του έγκριτου διεθνούς κυκλοφορίας επιστηµονικού περιοδικού Mή Γραµµικής Επιστήµης (Journal of Nonlinear Science). Συνεργάτης-εκδότης (associate editor) του διεθνούς εκδοτικού οίκου Birkhauser. Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) δεκατεσσάρων διεθνών επιστηµονικών περιοδικών. Βραβείο Governors Prize της Αεροναυπηγικής (ως καλύτερος φοιτητής), 1975 Βραβείο J.W.Graham Research Prize της Πολιτείας της Νέας Υόρκης από το Πανεπιστήµιο Clarkson, 1983 Βραβείο Naylor της Μαθηµατικής Εταιρείας του Λονδίνου (London Mathematical Society), Το βραβείο αυτό είχε απονεµηθεί το 1991 στον διάσηµο φυσικοµαθηµατικό Sir R. Penrose, το δε 1999 στον παγκοσµίου φήµης κοσµολόγο S.Hawking. Το βραβείο αυτό δίδεται κάθε δύο χρόνια και ως εκ τούτου το επόµενο θα έπρεπε να είχε δοθεί το Mε την ευκαιρία, όµως, του εορτασµού της Τρίτης Χιλιετίας, απονεµήθηκε το Το Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press και το Πανεπιστήµιο Imperial College του Λονδίνου χαρακτήρισαν το βραβείο αυτό ως το αντίστοιχο του βραβείου Νόµπελ στον κλάδο των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών. Το Πανεπιστήµιο Clarkson για να τιµήσει την επιστηµονική προσφορά του Καθηγητή Φωκά, καθιέρωσε ετήσια σειρά διαλέξεων µε τίτλο The Fokas Distinguished Lecture Series, την οποία εγκαινίασε τον Μάϊο του 2003 ο διεθνούς φήµης µαθηµατικός, Καθηγητής J.Bona. Αριστείον της Ακαδηµίας Αθηνών, Αυτό είναι το πιο σηµαντικό βραβείο της Ακαδηµίας και δίδεται κάθε τέσσερα χρόνια σε ένα διακεκριµένο άτοµο από τον χώρο των Θετικών Επιστηµών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι βασικές Επιστή- µες καθώς επίσης η Ιατρική και η Μηχανική. Στις 9 εκεµβρίου 2004 εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίτιµος ιδάκτωρ των Θετικών Επιστηµών του Πολυτεχνείου Κρήτης, επίτιµος ιδάκτωρ Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και επίτιµος ιδάκτωρ Εφαρ- µοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Τον Ιανουάριο του 2005 του απενεµήθη η διάκριση του Ταξιάρχου του Τάγµατος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από διακόσια επιστηµονικά άρθρα σε ποικίλες επιστηµονικές περιοχές, όπως µοντέλα για τη λευκαιµία, θεωρία ιδιαζουσών διαταραχών, µαγνητοεγκεφαλογραφία, δοµές bi-hamiltonian, µη γραµµικές ιδιάζουσες ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις Painleve, µέθοδο dressing, ορθογώνια πολυώνυµα-κβαντική βαρύτητα, µη γραµµικές πλειοδιάστατες Μ Ε, ρευστοµηχανική, πρόβελψη της τεταρτοταγούς δοµής των προτεϊνών και µαθηµατικά τεχνικών ιατρικής απεικόνισης. Είναι συγγραφέας ή συνεκδότης οκτώ συνολικά βιβλίων. Έχει δώσει περισσότερες από 220 διαλέξεις σε σεµινάρια και σε διεθνή συνέδρια. To διεθνές Iνστιτούτο ΙSI-Web of Science συµπεριλαµβάνει τον Καθηγητή Φωκά στον κατάλογο των επιστηµόνων ερευνητών στα Μαθηµατικά (Θεωρητικά Μαθηµατικά, Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Πιθανότητες και Στατιστική) των οποίων το έργο έχει λάβει το µεγαλύτερο αριθµό αναφορών, βλ. σχετικά Μόνο 13 µαθηµατικοί από ερευνητικά ιδρύµατα του Ηνωµένου Βασιλείου συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 32 33

19 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Tίτλοι Σπουδών ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 Απριλίου 1954, Θεσσαλονίκη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής & εοντολογίας Γ.Γεννηµατά 5, Βύρωνας, : Απολυτήριο Εξαταξίου Γυµνασίου (Α Αρρένων Θεσσαλονίκης) : Προπτυχιακές σπουδές (Φυσική) Φυσικό τµήµα, Αριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης : Master of Arts in Astrophysics Harvard University, USA : Master of Sciences in Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA : ιδακτορικές σπουδές Ph.D. (Αιµοδυναµική-Βιοϊατρική Μηχανική) Health, Sciences & Technology, Harvard MIT joint program : Master of Theological Studies, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, USA : Master of Theology, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, USA : ιδάκτορας Θεολογίας (Βιοηθική,Μεταµοσχεύσεις) Θεολογική Σχολή, Αριστ. Πανεπ.Θεσσαλονίκης Hellenic College, Brookline, Mass: Adjunct Professor in Science (Sept 1985-May 1987): Ερευνα (Θεολογική): Holy Cross School of Theology (9/86-12/87): Λειτουργική. ογµατική. Θεολογική Σχολή Αθηνών ( ): Χώρος-Χρόνος-Ύλη: Κοσµολογία των Καππαδοκών Πατέρων σε αναφορά µε τις κοσµολογικές αντιλήψεις της σύγχρονης Φυσικής και Αστροφυσικής. Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και εοντολογίας (1993-σήµερα): Βιοηθική (Έµβρυα, Αναπαραγωγή, Γενετική Μηχανική, Μεταµοσχεύσεις, Ευθανασία). Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης ( ): Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Ορθόδοξη Θεώρηση των Μεταµοσχεύσεων Taylor Award 1987 Archbishop Iakovos Annual Award 1997 European Society for Vascular Surgery 2002 Princess Marina Award for academic contribution in Bioethics 2003 Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (τοµέας επιστηµών υγείας) 2004 Ετήσιο Βραβείο Φυσικής, Ένωση Ελλήνων Φυσικών Έχει κάνει 27 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά. H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Harvard University Research Associate (1/1980-2/1982): Πυρηνική Αστροφυσική. Κοσµολογία. MIT Research Fellow (6/ /1984): Βιορευστοδυναµική. Αιµοδυναµική µελέτη του κυκλοφορικού συστήµατος (καρδιάς και αγγείων). Τεχνητές καρδιές. New England Deaconness Hospital Research Associate (6/1983-6/1985): Τεχνητές βαλβίδες. Επινόηση νέων αγγειοχειρουργικών τεχνικών. Massachusetts General Hospital (MGH) Research Fellow ( ): Αιµοδυναµική καρδιάς. Υπέρηχοι στη δυναµική της καρδιάς. NASA, Arthur D. Little, Research Consultant (12/1983-6/1986): ιαστηµική Ιατρική Τεχνολογία

20 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 εκεµβρίου 1951, Κάτω-Τιθορέα-Φθιώτιδος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστήµων ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ε.Μ.Π., Τοµέας Φυσικής, Ηρώων Πολυτεχνείου , Ζωγράφου : Πτυχίο Φυσικής, Παν/µιο Αθηνών (Μάιος 1974), ιάρκεια Σπουδών : ιδακτορικό ίπλωµα Πυρηνικής Φυσικής, Παν/µιο Αθηνών ( εκέµβριος 80) ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. Ερευνητικές θέσεις Ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ( Σήµερα) Corresponding Fellow του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ( ) Επισκέπτης Ερευνητής του ιεθνούς Ινστιτούτου Ερευνας Πυρηνικής Φυσικής (JINR) Dubna, Μόσχα, (Απρίλιος 1988 και Ιούνιος 1991) Επισκέπτης Ερευνητής του Brookhaven National Laboratory (BNL), Ιούλιος 1990 Scientific Associate του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ( Σήµερα) Επισκέπτης Ερευνητής του Ινστιτούτου Έρευνας Πυρηνικής Φυσικής Frascati, Ρώµη, (Ιούνιος 1995 και Σεπτέµβρης 1996) Επισκέπτης Ερευνητής του Ινστιτούτου Έρευνας Max Planck Institute, Μόναχο, Απρίλιος 1996 Επισκέπτης Ερευνητής του Παν/µίου Roma-I (La Sapienza), Ιούνιος 1997, Νοέµβριος 2000 και Ιούνιος 2001 Επισκέπτης Ερευνητής του Παν/µίου του Μονάχου (LMU), Ιούλιος 1997 Επισκέπτης Ερευνητής του Παν/µίου Pavia, Μάϊος 1997, Ιούνιος 1998, Μάιος 1999 και Ιούνιος 2001 Πανεπιστηµιακές Θέσεις Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΕΜΠ ( Σήµερα) Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ( ) Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ( ) Λέκτορας ΕΜΠ ( ) Επιµελητής του Εργαστηρίου Φυσικής Β' ( ) Ερευνητική δραστηριότητα ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ: συµµετοχή στα πειράµατα του CERN: NA14/SPS (φωτοπαραγωγή σε υψηλές ενέργειες και υψηλής έντασης δέσµες φωτονίων), DEL- PHI/LEP (µελέτη των αλληλεπιδράσεων e+e- σε ενέργειες LEP), ATLAS/LHC (µελέτη των αλληλεπιδράσεων pp σε ενέργειες LHC) ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: αντιδράσεις βαρέων ιόντων, µηχανισµός σύνθετου πυρήνα, πυρηνική φασµατοσκοπία ΦΥΣΙ- ΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ: ιαγνωστικά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου,συστήµατα συλλογής δεδοµένων DAQ, SLOW-CONTROL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: Μελέτη υπεραγωγών και ηµιαγωγών µε πυρηνικές και οπτικές µεθόδους, τοµογραφία µε οπτικές ίνες σπινθηρισµού, τοµογραφία SPECT ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: Μελέτη ψηφιακών φίλτρων επεξεργασίας εικόνας για τοµογράφο SPECT (γ-κάµερα) Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Φυσικής European Physics Society Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας Και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), 2005 Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για το CERN, 2005 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜΠ: προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ-ΕΚΤ/ΕΤΠΑ: ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΕΜΠ ( ), αναβάθµιση προγράµµατος σπουδών και προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού, (προϋπολογισµός ΕΥΡΩ) Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας (ΣΕΒΕ) του ΕΜΠ (2003-Σήµερα) Μέλος του.σ. του ΕΠΙΕΣΕ (Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστηµάτων και Εφαρµογών), (1995 Σήµερα) ιεθνείς οργανισµοί CERN Associate Fellow Σήµερα CERN Corresponding Fellow BNL, USA, Research Associate, Μέλος του Institute of Electrical Electronic Engineering (IEEE) : Υπεύθυνος σχεδίασης, µελέτης και κατασκευής οπτικών συστηµάτων ανιχνευτή Cherenkov στη Συνεργασία ΝΑ-14/SPS : Υπεύθυνος µελέτης της πηγής υπεριωδών ακτίνων και µελέτης του συστήµατος διάδοσης για το σύστη- µα βαθµονόµησης του ανιχνευτή RICH της Συνεργασίας DELPHI/LEP : Υπεύθυνος µελέτης και µέτρησης του σωµατιδίου J/Ψ ανίχνευση µιονίων µέσω του ανιχνευτικού συστήµατος της Συνεργασίας DELPHI/LEP : Υπεύθυνος πειράµατος στον επιταχυντή SPS για την επιλογή των ανιχνευτών µιονίων (MDT, CSC, RPC, TGC), για τη Συνεργασία ATLAS/LHC : Υπεύθυνος µελέτης και ανάπτυξης του συστήµατος DCS (detector control system), για τους ανιχνευτές µιονίων MDT της Συνεργασίας ATLAS/LHC : Αξιολογητής εργασιών του ετήσιου συνεδρίου IEEE-Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference. ιδακτικά εγχειρίδια 11 Μονογραφίες 4 Εργασίες δηµοσιευµένες, (φυσική στοιχειωδών σωµατιδίων) 294 Εργασίες δηµοσιευµένες, (πυρηνική φυσική) 9 Εργασίες δηµοσιευµένες, (φυσική επιταχυντών) 7 Εργασίες δηµοσιευµένες, (εφαρµογές πυρηνικής φυσικής) 9 Σύνολο εργασιών : 334 Αναφορές σε 320 δηµοσιεύσεις: 8351 H Σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 36 37

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης C A R E ER D A Y

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης C A R E ER D A Y C A R E ER D A Y ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ C A R EER D AY Όλγα Λατουσάκη Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Χάρις Παππά ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Ο Κώστας Φωτάκης είναι Πρόεδρος του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ιευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ (ΙΗ Λ) του ΙΤΕ. Είναι επίσης Καθηγητής Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

25 ÚÔÓÈ ÙÌËÌ ÌË ÓÈΈÓ. apple Ú ÁˆÁË Î È ÈÔÈÎËÛË Ù Ó ÙÔ ÎÚËÙË È ÓÔ ÚÈÔ ÙÂ Ô ÈÔ ÓÈÔ

25 ÚÔÓÈ ÙÌËÌ ÌË ÓÈΈÓ. apple Ú ÁˆÁË Î È ÈÔÈÎËÛË Ù Ó ÙÔ ÎÚËÙË È ÓÔ ÚÈÔ ÙÂ Ô ÈÔ ÓÈÔ 25 ÚÔÓÈ ÙÌËÌ ÌË ÓÈÎˆÓ apple Ú ÁˆÁË Î È ÈÔÈÎËÛË È ÓÔ ÚÈÔ ÙÂ Ô ÈÔ ÓÈÔ 24 2009 2 24 È ÓÔ ÚÈÔ ÈÔ ÓÈÔ 2009 περιεχόµενα Απονοµές.............................. 2 ραστηριότητες....................... 5 ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο

4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Μια ερευνητική και εκπαιδευτική µονάδα του Α.Π.Θ. 4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο ΜΟΝΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση 4 ο KΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση 4 ο KΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ imop.gr imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Uro Forum και απαντήστε επώνυµα στις ερωτήσεις του κοινού Λεωφόρος Νίκης 33, 54622 Θεσσαλονίκη 2310 228028

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ C O L L E G E B U L L E T I N Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 01 Μήνυμα του Προέδρου 02 Οι σταθμοί του Mediterranean College 04 H αποστολή και το όραμα 05 Προτεραιότητα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 1. Ευρωπαϊκό έργο «High Heels»... 4 2. Πρόγραµµα Συνεδρίου «Tips4Skills»... 5 3. Οµιλητές Συνεδρίου «Tips4Skills»... 6 4. Τοποθετήσεις: Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθµιση της Έρευνας στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο Αναπληρωτή Υπουργού

Αναβάθµιση της Έρευνας στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 4 Αναβάθµιση της Έρευνας στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο Αναπληρωτή Υπουργού 10 Περισσότερα συµβόλαια και αυξηµένες χρηµατοδοτήσεις για την Ελλάδα από την ESA 33 Ζώντας

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης CAREER DAY ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης 7 Φεβρουαρίου 2011 ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7 Φεβρουαρίου 2011 Οι Διευθύνσεις των Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 1 Περιεχόμενα Μέρος Α - Γενικά... 2 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3 Γιατί στο KES COLLEGE;... 4 Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 Ζωή και Περιβάλλον στο KES COLLEGE... 8 Πρόγραμμα ERASMUS +... 9 Συνεργασίες...10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ.

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) ΤΕΥΧΟΣ D E Tails ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ιιοιικητιικής Επιιστήµης & Τεχνολογίίας ((..Ε..Τ..)) 4 2003 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 12:00 12:45 Μ.Μ. - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 12:00 12:45 Μ.Μ. - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 12:00 12:45 Μ.Μ. - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Συγκεντρωτική κατάσταση Ειδικών Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Α. ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - WORK SHOPS (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα