Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών Βόλος Τηλ Βόλος, 27 /1/2014 Αρ. Πρωτ. 558 Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Θέμα : Εισήγηση για την λήψη απόφασης επί της πρότασης της Β1 φάσης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου» 1. Έναρξη Μελέτης Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο Δήμος Βόλου είχε αναθέσει με το από ιδιωτικό συμφωνητικό στην εταιρεία «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 1 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου» που περιλαμβάνει επιπλέον του Δ. Βόλου, τους όμορους δήμους Ν. Ιωνίας, Πορταριάς, Αισωνίας, Αγριάς και Ιωλκού. 2 Η γνωμοδότηση για την μελέτη λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τα εργαλεία του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, αφού όπως έχει ανακοινωθεί αρκετές φορές, αναμένεται τροποποίηση του Ν. 2508/1997 και ουσιαστική αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι παρόλες τις εγγενείς αδυναμίες του υφιστάμενου καθεστώτος πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού (καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, κλπ) είναι εξαιρετικά κρίσιμη η περίοδος, και αμφίβολες οι καλές προθέσεις, αφού το πιθανότερο θα είναι να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές πέραν των χωροταξικών και πολεοδομικών, με κριτήρια τα οποία διαφεύγουν του ορθολογικού και βιώσιμου σχεδιασμού. 2. Περιοχή Εφαρμογής 1 O ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ο μεταγενέστερος του ν. 2508/1997 «βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», προβλέπουν σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού σε δύο στάδια, με την εκπόνηση, σε πρώτο στάδιο του ΓΠΣ και σε δεύτερο στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης (ΠΜ) και της Πράξης Εφαρμογής της. Την ιεράρχηση των δύο αυτών επιπέδων σχεδιασμού ρητώς προβλέπει το αρ. 1 παρ. 3 του ν. 2508/1997, κατοχυρώνοντας έτσι την υποχρέωση διασφάλισης της συνοχής, αλληλουχίας και αρμονίας της συνολικής πολεοδομικής ρύθμισης. ΣτΕ 2831/1993, /1996, 2726/1997, 2283/2000, 4577/2001, 1256/2003, Δ. Χριστοφιλόπουλος, Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης, β εκδ. 2007, σ. 7 2 Το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφηκε βάση της υπ αρ. 434/2005 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Βόλου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ αρ / απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2 Η περιοχή εφαρμογής του Γ.Π.Σ. ακολουθεί την γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος Καλλικράτης αφού αντιμετωπίζει τους όμορους πρώην Δήμους Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριας, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας ως ένα ενιαίο χωρικό σύνολο προτείνοντας μέτρα ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης λαβαίνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων. 3. Στάδια Εκπόνησης - Διαδικασία Η μελέτη του ΓΠΣ εκπονείται σε δύο στάδια : Το Α Στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων και τάσεων της περιοχής. Το Α στάδιο υποβλήθηκε ήδη από το 2009 στο Δήμο Βόλου ο οποίος το ενέκρινε την , με διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν από το δημοτικό συμβούλιο και τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή που είχε συγκροτήσει και έδωσε την εντολή έναρξης του Β1 σταδίου. Το Β Στάδιο υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια το Β1 και το Β2 και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1) που οριστικοποιείται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια του σταδίου Β1 (στάδιο Β2). Μετά την αποστολή των παρατηρήσεων του Δημοτικού Συμβούλιου, οι μελετητές θα επεξεργαστούν τις προτάσεις και θα προχωρήσουν στην κατάρτιση του τελικού Β2 σταδίου της μελέτης, το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 3, μετά και από τη γνωμοδότηση του περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π Ενιαίος Πολεοδομικός Σχεδιασμός Στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που απουσιάζουν από το σημερινό ΓΠΣ και συμπληρώνουν το ενιαίο Δήμο Βόλου ήδη έχουν προωθηθεί και υλοποιούνται αντίστοιχες μελέτες. Ειδικότερα : Στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου, καταρτίζεται μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ 5. Ήδη μάλιστα το Δ.Σ. έχει γνωμοδοτήσει επί της Α φάσης της μελέτης με την με αρ. 856/2013 Α.Δ.Σ. Για την πρώην κοινότητα Μακρινίτσας καταρτίζεται Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας» 6 3 Βλ. και το με αρ. 1322/27370/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης με διαδικαστικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις 4 Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 10 Η έγκριση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. και των αντίστοιχων επιτροπών των άρθρων 3 και 6 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί, αντί του Σ.Χ.Ο.Π. περιφέρειας, το οικείο όργανο των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. ή οι επιτροπές, που μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και συνέπειες του Γ.Π.Σ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 του ν. 1337/1983. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας. 5 Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου , μετά από αίτημα της δημοτικής αρχής. Με την με αρ. 636/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στη Σύμπραξη: ΓΑΙΑ Α. Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, Δ. ΜΑΜΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ - DELCO Ε.Π.Ε Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ. Υπογραφή Συμφωνητικού 14 Νοεμβρίου 2012 και διάρκεια εκπόνησης μελέτης (καθαρός χρόνος) 8 μήνες. Το Α Στάδιο παραδόθηκε από την ομάδα μελέτης το Μάιο

3 Το ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδας βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης. Υποβλήθηκε αίτηση στο ΥΠΕΚΑ για απαλλαγή ΣΜΠΕ τον Οκτώβριο του Ωστόσο, τελικά ζητήθηκε να υποβληθεί ΣΜΠΕ, η οποία υποβλήθηκε μέσω Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Μάιο του Αφού ζητήθηκαν ορισμένες διορθώσεις, υποβλήθηκε νέα διορθωμένη ΣΜΠΕ, πάλι μέσω Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις αρχές του Στις διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΣΜΠΕ στην Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης για θεώρηση της μελέτης. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΚΑ για συνέχιση της διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι το ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδας έχει ήδη εγκριθεί από το περιφερειακό ΣΧΟΠ, στις και συνεπώς, μετά την έγκριση της ΣΜΠΕ, μπορεί να υπογραφεί άμεσα από τον Περιφερειάρχη και να δημοσιευθεί ΦΕΚ Αυτές οι μελέτες έχουν εναρμονιστεί ή θα εναρμονιστούν με τη σημερινή μελέτη, με αποτέλεσμα έναν ενιαίο συμπαγές πολεοδομικό σχεδιασμό για το νέο Καλλικρατικό 7 Δήμο Βόλου Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου Το ΓΠΣ εναρμονίζεται και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις που προβλέπονται από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού όπως του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι μελετητές του ΓΠΣ Βόλου παραθέτουν και λαμβάνουν υπόψη τους τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας και το κείμενο της Β Φάσης της μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου που εκπόνησε το ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ το ΓΠΣ εναρμονίζεται με τον υπερκείμενο σχεδιασμό και μόνο σε δύο σημεία διαφοροποιείται από αυτόν: στο ότι δεν υιοθετείται η πολιτική μείωσης των σ.δ. που προτείνει το Ρ.Σ. Βόλου και χωροθετεί μικρής έκτασης παραγωγικές δραστηριότητες εντός της περιοχής μελέτης, ενώ το ΡΣ Βόλου χωροθετεί νέες περιοχές εκτός της περιοχής μελέτης. Στις το ΥΠΕΚΑ απέστειλε στο Δήμο Βόλου το Σχέδιο Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου (Ρ.Σ.Β.). Μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, σε ειδική συνεδρίαση, παρουσία Βουλευτών του Νομού και του Περιφερειάρχη, εξέδωσε την υπ αρ. 530/2011 απόφαση με συγκεκριμένες παρατηρήσεις στο σχέδιο Π.Δ. 6 Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου , μετά από αίτημα της δημοτικής αρχής. Με την αρ. 640/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στη Σύμπραξη: Γ. ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ» - Κ. ΡΑΠΤΗ Δ. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΑΡΙΝΑΣ Α.Χ. ΡΑΠΤΗ. 7 Βλ. ενδιαφέρουσα μελέτη «Από την κοινοτική οργάνωση του Ελληνικού αστικού δικτύου στη "Μητροπολιτοποίηση" του Καλλικράτη» Ε. Αγά κλπ, διαθέσιμη στη 8 Για τις ειδικότερες πολεοδομικές μελέτες βλ. : Πολεοδομική Μελέτη Μαράθου Α.Δ.Σ. 191/2013 και 857/2013 Πολεοδομική Μελέτη Κριθαριάς Α.Δ.Σ. 298/2013 Πολεοδομική Μελέτη Ν. Παγασών Α.Δ.Σ. 109/2013 Μελέτες που εγκρίθηκαν για χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο με την με αρ απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ ΒΛΛ946Ψ844-ΥΟΔ). A) Ολοκλήρωση γεωλογικής μελέτης για το ΓΠΣ του Π.Σ. Βόλου, β) Ολοκλήρωση Επανασύνταξης πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Ν. Παγασών 3

4 Μετά από σχετικές υπηρεσιακές και πολιτικές συνεννοήσεις ο Δήμος Βόλου ανέλαβε την επανασύνταξη του σχεδίου, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις και των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στις αποστείλαμε στο ΥΠΕΚΑ το νέο σχέδιο Π.Δ. μαζί με τις συνοδευτικές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων κλπ Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΚΑ και έχοντας αναγάγει την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε ως ένα μείζον, για το Ρ.Σ.Β., θέμα, αναλάβαμε να καταθέσουμε και συγκεκριμένη αιτιολογημένη πρόταση τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου εξέδωσε την υπ αρ. 215/2012 απόφαση γνωμοδότηση για την τροποποίηση ΖΟΕ με αποτύπωση αυτών σε χάρτες και διαγράμματα, προκειμένου αυτή να προωθηθεί, από κοινού με το σχέδιο Π.Δ. του Ρ.Σ.Β., στο ΣτΕ για επεξεργασία σε ένα ενιαίο Π.Δ. Τον Ιανουάριο του 2013 μας απεστάλη από το γραφείο του Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ το τελικό σχέδιο του Π.Δ. με τις τροποποιήσεις που επέφεραν τα υπηρεσιακά στελέχη, καθώς και του σχετικού άρθρου για την τροποποίηση συγκεκριμένων ΖΟΕ. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι έχουν υιοθετηθεί πολλές από τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας και κυρίως το άρθρο με την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε, Επισημαίνοντας τη θετική αυτή εξέλιξη, με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο χωροτακτικός σχεδιασμός θα δεσμεύσει το αναπτυξιακό μέλλον της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής για την επόμενη, ουσιαστικά, εικοσιπενταετία, με το 16824/ΓΠ 3645/ έγγραφό μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ζητήσαμε, ταυτόχρονα, να υιοθετηθεί το σύνολο των απολύτως τεκμηριωμένων προτάσεων μας, όπως αυτές αναφέρονται στις 530/2011 και 215/2012 αποφάσεις των Δημοτικού Συμβουλίου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, σε συνδυασμό μάλιστα και με τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου που διατύπωσε το Τ.Ε.Ε. Δυστυχώς όμως, παρότι έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διαδικασιών, οι οποίες στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν με την επίβλεψη των αρμοδίων στελεχών του ΥΠΕΚΑ, και ενώ υπάρχει ευρεία σύγκλιση απόψεων μεταξύ τοπικών φορέων, υπηρεσιακών στελεχών ΥΠΕΚΑ κλπ, για άγνωστους σε εμάς λόγους σε εμάς το σχέδιο ΠΔ δεν έχει προωθηθεί ακόμη στο ΣτΕ. 6. Συμμετοχικές Διαδικασίες 9 Οι μελετητές (Γραφείο Δοξιάδη) παρέδωσαν την το Β1 στάδιο στη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου. Από τις τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Β1 φάση 9 Σύμφωνα και με το αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 1337/1983 «Όταν η διαδικασία κινείται από το Δήμο ή την Κοινότητα ή από περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες από κοινού πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών στη σύνταξη του γενικού πολεοδομικού σχεδίου με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. ανοικτές συγκεντρώσεις ή ενημέρωση με τον τύπο. Για τη συμμετοχή αυτή πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στη σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης ο σχετικός φάκελος πρέπει να συμπληρώνεται με την γνώμη των αρμοδίων Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού και Επιστημών, Δημοσίων Έργων, Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, ΕΟΤ και άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Οι απόψεις των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέρχονται στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες μέσα σε δύο το πολύ μήνες από τη λήψη των σχετικών ερωτημάτων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 4

5 της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου. Η σημασία του Γ.Π.Σ. είναι πολύ μεγάλη και γι αυτό δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στις συμμετοχικές αυτές διαδικασίες. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν την πόλη τους αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικότητας, καθώς και εγγύηση βιωσιμότητας κάθε πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί κεντρικό θέμα η επιλογή και ο τρόπος πραγματοποίησης των συμμετοχικών διαδικασιών, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια 10. Είναι κρίσιμο να μην περιορίζονται οι συμμετοχικές διαδικασίες στην τυπική πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, αλλά να αποτελούν κρίσιμο κριτήριο διαμόρφωσης της τελικής απόφασης. Εξάλλου όπως ήδη έχουμε επισημάνει στην εισήγηση μας και στην με αρ. 530/211 Α.Δ.Σ., «η διαβούλευση και γενικά οι συμμετοχικές αυτές διαδικασίες, ειδικά στον πολεοδομικό και χωροτακτικό σχεδιασμό, έχουν πραγματικό νόημα, όταν οι παρατηρήσεις, προτάσεις, εντάσεις κλπ λαμβάνονται υπόψη. O συμμετοχικός πολεοδομικός σχεδιασμός στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία των φορέων του, δηλαδή του κράτους, των πολεοδόμων και των πολιτών. 11 Με τη Σύμβαση του Άαρχους 12 τα κράτη που υπογράφουν τη σύμβαση, οφείλουν κατά την κατάρτιση των σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών σχετικών με το περιβάλλον να προβλέπουν διαδικασίες συμμετοχής του κοινού που θα πρέπει να περιλαμβάνουν : έγκαιρη ενημέρωση, λογικές προθεσμίες για τις διαφορετικές φάσεις συμμετοχής, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής προετοιμασία του κοινού για αποτελεσματικές παρεμβάσεις και έγκαιρη συμμετοχή, όταν όλες οι επιλογές είναι ανοικτές. Ωστόσο η σύμβαση αυτή προβλέπει στο αρ. 6 και τη Δέσμευση της 10 Η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού, παρότι φαίνεται ως κάτι το απλό, εκ πρώτης όψεως, στην πράξη, είναι μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη, που σχετίζεται και με ποικίλα ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής φύσεως. Το γεγονός αυτό καθιστά την πρακτική του σχεδιασμού ως ένα αντικείμενο μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης, που κατ' επέκταση, στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών του χώρου αλλά και της γενικότερης ικανοποίησής τους (Νάνου, 2005).Έτσι, διαπιστώνεται πως, η απλούστερη λογική είναι: σχεδιασμός από επιστήμονες για τους κατοίκους, άποψη μη ιδιαίτερα αποδεκτή κατά τα τελευταία χρόνια, όπου η ενεργή συμμετοχή των πολιτών καθίσταται αναγκαία, κυρίως, δε, στο χώρο της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και στο σχεδιασμό του χώρου (Σπυράτος, 2010:1). Με αυτόν τον τρόπο το παραπάνω σχήμα μορφοποιείται σε σχεδιασμό και από εμάς για εμάς, στο πλαίσιο και της γενικότερης μεταστροφής του σχεδιαστικού συστήματος από σχεδιασμό βάσει του «φιλελεύθερου συστήματος» (Ανδρεάτου, 2007:12) και «από πάνω προς τα κάτω» (top down) σε σχεδιασμό «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), όπως αναφέρει η Στρατηγέα. Βλ. Χ. Κυριακίδης, «Πολίτης και πόλη :Ζητήματα συμμετοχικότητας στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού», στο και Κυριακίδη Χ., Πολίτης και Πόλη: Ζητήματα συμμετοχικότητας στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού, Γκόλτσιου Ε., Η δημιουργική Πόλη. Μια «ιδέα» ή ένα εργαλείο σχεδιασμού. Η περίπτωση της Βαρκελώνης. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας κ Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιβλίο Περιλήψεων 11 Βλ. Μανιάτη Α., Η εξελικτική πορεία του πολεοδομικού σχεδιασμού, Νόμος και Φύση, Ιανουάριος 2009, διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα Εφόσον ο σχεδιασμός κατατείνει στη διανομή σπάνιων πόρων (π.χ. γη, κτίρια, χώροι πρασίνου κλπ.), έχει έκδηλο τον πολιτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας στον οποίο αυτός εντάσσεται, τίθεται και θέμα προστασίας των λιγότερων προνομιούχων κοινωνικών ομάδων. Αυτές οι νέες κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού (συμμετοχικός σχεδιασμός ως κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα) οδήγησαν και στη μεταβολή του περιεχομένου του Εξάλλου η σύγχρονη μορφή του, η οποία ονομάζεται «ολοκληρωμένος σχεδιασμός», είναι εμπλουτισμένη με τα μη χωρικά στοιχεία (π.χ. ανεργία, απασχόληση, κοινωνικός αποκλεισμός κ.λπ.) και είναι εναρμονισμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική αειφορία αλλά περιλαμβάνει και την κοινωνική 12 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3422/2005 ( ΦΕΚ Α 303/ ) 5

6 Πολιτείας ότι τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης να λαμβάνονται υπόψη και να κοινοποιούνται οι λόγοι που οδήγησαν στις τελικές αποφάσεις 13». Περαιτέρω δε και δεδομένου ότι το προηγούμενο Γ.Π.Σ. για την πόλη του Βόλου εγκρίθηκε το 1985, 14 δημιουργήθηκε μια αυξημένη υποχρέωση εκ μέρους μας για αυξημένες συμμετοχικές διαδικασίες. Εξάλλου η διαβούλευση του Γ.Π.Σ. προβλέπεται από το αρ. 3 του Ν. 1337/1983 (όπως έχει τροπ.). Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης : στις ανακοινώθηκε η παράδοση της μελέτης σε συνέντευξη τύπου του Δημάρχου. η μελέτη του Γ.Π.Σ. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου (http://www.voloscity.gr/), αλλά και της Δ/σης Πολεοδομίας (www.epoleodomia.volos.gr), στην οποία μάλιστα οι παρατηρήσεις και η κατάθεση απόψεων, μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά υπό τη μορφή forum. Κλήθηκαν 30 φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους στη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου έως την Στις η μελέτη παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους μελετητές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου. Στις η μελέτη παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Αισωνίας για το μέρος που αφορά την Δ.Ε. Αισωνίας. Στις η μελέτη παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Αγριάς για το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Αγριάς Στις η μελέτη παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Πορταριάς για το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Πορταριάς, Ιωλκού. Στις η μελέτη παρουσιάστηκε στη Ν. Ιωνία για το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Ν. Ιωνίας Κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους όλα τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Από τη διαβούλευση αυτή πράγματι προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης του κόσμου καθώς και η ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης και από τη σύμβαση και από το νόμο 60ημερης προθεσμίας προς διαβούλευση. Στα πλαίσια αυτά ήδη ζητήθηκε η παράταση της Διαβούλευσης έως την Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι τα θέματα του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, εξεταστήκανε αναλυτικά στα πλαίσια συμμετοχικών διαδικασιών, και στην διαμόρφωση των αποφάσεων του Δ.Σ. για το σχέδιο Π.Δ. του Ρ.Σ.Β 16., στην ανασύνταξη του σχεδίου Π.Δ., στην διαμόρφωση πρότασης και απόφασης για την τροποποίηση των Ζ.Ο.Ε 17. Εξάλλου η αποστολή του σχεδίου Π.Δ. του Ρ.Σ.Β. στις , ήταν και ο λόγος για τον οποίο ανεστάλη η διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης απόφασης για την Β1 φάση του ΓΠΣ. 13 Βλ. αντί άλλων Κ. Αθανασόπουλο, Θ. Βλαστό, Διεύρυνση της συμβατότητας της Σύμβασης του Άαρχους με το θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού του αστικού χώρου στην Ελλάδα, Περιβάλλον και Δίκαιο, 3/2010, σ Δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του με το Ν. 1337/1983 και όπως μετά εισήχθη με το Ν. 2508/ Με το υπ αρ. 1490/ έγγραφο του Τμ. Σχ. Πόλης 16 Βλ. Α.Δ.Σ. 530/2011 «Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου» 17 Βλ. 215/2012 Α.Δ.Σ. 6

7 Στο πλαίσιο των ενστάσεων, παρατηρήσεων, απόψεων κλπ κατατεθήκανε στην Υπηρεσία (143) αιτήσεις ενστάσεις. Επίσης πραγματοποιηθήκανε εκατοντάδες συναντήσεις με συλλόγους, φορείς, απλούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούσανε να ενημερωθούνε για τη Β1 φάση του ΓΠΣ Κατά την διαμόρφωση της αναφερόμενης πρότασης ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για το Γ.Π.Σ., για το Ρ.Σ.Β., οι απόψεις μεταξύ των παρατάξεων και έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί μια πρόταση ρεαλιστική, βιώσιμη που θα βοηθήσει τον πολεοδομικό και χωροτακτικό σχεδιασμό της περιοχής, θα δώσει την αναγκαία, όσο ποτέ άλλο, προοπτική βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής. ΙΙ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ -ΔΗΜΟΤΩΝ Bλ. Πίνακα σε Παράρτημα Ι III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η μελέτη περιέχει πλήθος στοιχείων και αναφορών, ενώ χαρακτηρίζεται από πληρότητα Θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της ονομασίας φορέων και οργανισμών που προέκυψαν από Ν. 3852/2010 και την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. 3. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα στοιχειά της μελέτης που διαφοροποιούνται από το πρόσφατο σχέδιο Π.Δ. του ΡΣΒ, όπως επίσης να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της απογραφής του 2011 από την ΕΣΥΕ. 4. Eεπανεξέταση κάποιων πινάκων (όπως π.χ. Π.1.2.3, Π.1.2.5, Π ) Να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για του πολεοδομικό σταθερότυπο. 6. Διόρθωση υπομνημάτων χαρτών Αποτύπωση στους χάρτες των υποδομών του Δήμου που έχουν το ικανό μέγεθος προς αποτύπωση. Τα υπομνήματα στους χάρτες θα πρέπει να γίνουν ευκρινέστερα ενώ θα πρέπει να αποτυπώνονται και τα υφιστάμενα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τους οικισμούς (στη σειρά χαρτών 1:5000) 8. Οι χρήσεις γης που προτείνονται θα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να αντιστοιχούν στις χρήσεις του Π.Δ. της , λαμβανομένου υπόψη και του σχεδίου π.δ. «κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» 21 και το οποίο θα αντικαταστήσει το αναφερόμενο Π.Δ., προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παρερμηνείες σε βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή τους. 9. Στο κεφ. Π.4 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΓΠΣ, να προστεθούν μαζί με την χρονική διαδοχή ή συσχέτιση των ενεργειών, οι δείκτες αναφοράς (τ.μ., χλ. κλπ) 18 Ίδια άποψη και η Αποκεντρωμένη Δ/ση με το με αρ. 1322//27370/ έγγραφο 19 Η Αποκεντρωμένη διοίκηση με το ως άνω έγγραφο επισημαίνει ότι δεν προωθήσει προς έγκριση πίνακες και στοιχεία που αφορούν προγραμματικά μεγέθη, και τα οποία δεν προκύπτουν με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα, δεν αιτιολογούνται επαρκώς ή δεν λαμβάνουν υπόψη κατά τον υπολογισμό τους θεσμοθετημένους οικιστικούς υποδοχείς. 20 Βλ. και παρατηρήσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. 21 Βλ. και την με αρ. 1/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με την οποία ο Δήμος γνωμοδότησε επί του αναφερόμενου σχεδίου 7

8 αλλά και η τιμή μονάδας σε ευρώ, ανά έργο (προϋπολογισμός έργου), στα προτεινόμενα έργα και μελέτες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπόνησης. 10. Στο κεφ.π.4., σ. 2 να προστεθεί στις μελέτες ανάπλασης το σύνολο του κέντρου του Βόλου. 11. Στις μεταβατικές διατάξεις να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο με αρ. 1322//27370/ έγγραφο, σε συνδυασμό και με την αλλαγή νομοθεσίας και το Ν. 4067/2012 (Νέο Οικοδομικό Κανονισμό). 12. Διόρθωση σφαλμάτων στο νοτιανατολικό όριο της Αγριάς όπου επικαλύπτεται το όριο της Αγριάς με εκείνο του ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδας. 13. Ανάγκη προσεκτικότερου σχεδιασμού βόρεια και δυτικά της Αγ. Παρασκευής Ελλιπής ο αριθμός των Ιερών Ναών Ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των μεταβατικών διατάξεων (Π.2.7.σ, 61) Στους χάρτες «Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» δεν απεικονίζεται το όριο των περιοχών Natura «Όρος Πήλιο» και «Όρος Πήλιο και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» όπως και οι περιοχές ΖΕΠ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1495Β2010, οι οποίες πιθανόν ταυτίζονται με τις περιοχές Natura. 17. Ανάγκη διόρθωσης λαθών στο υπόβαθρο της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας - στο ΟΤ 10 δεν υπάρχει κανένας χώρος εκπαίδευσης - το ΟΤ 34Β δεν είναι χώρος εργατικών κατοικιών και όχι πρασίνου (στα ΟΤ 34 κ 35 δεν υπάρχει το σύμβολο Ε) - στο ΟΤ 227 (γήπεδο Νίκης) υπάρχουν και κατοικίες επί των οδών Καισαρείας και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κατά λάθος χαρακτηρίστηκαν και αυτές «αθλητισμός» - το ΟΤ 294 όπου βρίσκεται το πρώην Μεταξουργείου στο χάρτη έχει το συμβολισμό Βιομηχανία Βιοτεχνία Επαγγελματικά Εργαστήρια. Στο χώρο του Μεταξουργέιου στεγάζονται σήμερα δημοτικές υπηρεσίες, σχολή πληροφορικής, το Μουσείο Μεταξιού, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης υπάρχουν κατοικίες επί της οδού Δημοκρατίας (όμορες του Μεταξουργείου) στο ίδιο ΟΤ - τα ΟΤ 338, 339 και Γ338 αποτελούν χώρο εργατικών κατοικιών όπως και τμήμα των ΟΤ 230,231 και Βλ. παρατηρήσεις ΤΕΕ 23 Βλ. παρατηρήσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 24 Βλ. και προτάσεις ΤΕΕ 8

9 ΙV. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στόχοι Πρότασης Μελέτης - Συμπαγής Πόλη Στόχοι. H μελέτη οριοθετεί τους στόχους της πρότασης στο κεφ. Π.1., σ με τους οποίους συμφωνούμε. Ωστόσο όπως επισημαίνουμε και στα συμπεράσματα, στο τέλος της παρούσας, δεν έχει αποτυπωθεί ευκρινώς το όραμα για την πόλη, για την επόμενη 20ετία, αφού ένας πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, εκτός της βιώσιμης ανάπτυξης οφείλει να δίνει την ταυτότητα και την προοπτική μιας περιοχής 26. Συμπαγής Πόλη. Η μελέτη θέτει ορθά ως στόχο την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», κατ εφαρμογή εξάλλου του Τενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ωστόσο με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου Π.Δ. για το Ρ.Σ.Β. και προς αποφυγή στρεβλών ερμηνειών, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω πως ερμηνέυεται εν προκειμένω η αρχή 27 αυτή. 25 Για λόγους καλύτερης επεξεργασίας της παρούσας και σε βάρος της πληρότητας του κειμένου και της καλύτερης ανάγνωσης, δεν προχωρούμε σε αναλυτική επανάληψη προτάσεων με τις οποίες συμφωνούμε. Κάποιες σημειώνονται για λόγους έμφασης. Η τιτλοποίηση του συγκεκριμένου κεφαλαίου της εισήγησης, γίνεται όχι με βάση την συντακτική μορφολογία της μελέτης, η οποία ακολουθεί επιστημονικούς όρους, αλλά πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο την ευκολία επεξεργασίας του κάθε αναγνώστη, ανεξαρτήτως ιδιότητας και ειδικότητας. Οι κάτωθι παρατηρήσεις συνίστανται στα τμήματα της μελέτης, τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν διόρθωσης, διευκρινήσεων, επισημάνσεων, έμφασης..συνεπώς οι αναφερόμενες παρατηρήσεις μπορούν να αξιολογηθούν ορθά μόνο με την αντιπαραβολή του κειμένου της μελέτης 26 Οι «Δρόμοι Συνεργασίας» στις προτάσεις τους αναφέρουν συγκεκριμένα «το σχέδιο του ΓΠΣ όπως περιγράφεται στους χάρτες της μελέτης παρά τις καλές προθέσεις και στόχους, δεν καταφέρνει να περιγράψει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα 20ετίας που να βγάζει την πόλη μας από το τέλμα των τελευταίων δεκαετιών και να της δίνει όραμα και προοπτική» 27 Η ανάμειξη των χρήσεων γης, η απρόσκοπτη κινητικότητα των κατοίκων της πόλης, η μείωση της απόστασης μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους, ώστε κατά τις μετακινήσεις να μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και να εξοικονομείται ενέργεια, αποτέλεσαν τους στόχους τόσο των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. όσο και της Χάρτας του Άαλμποργκ και συνιστούν τις βασικές συνισταμένες της έννοιας «πυκνής ή συνεκτικής πόλης» Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Πολεοδόμων, με τη «Νέα Χάρτα της Αθήνας» του 1998 εκλαμβάνει την «πυκνή ή συνεκτική πόλη» ως μια ένωση χωριών και σύνδεσμό κοινοτήτων, όπου η βελτίωση της πολεοδομικής ποιότητας του αστικού ιστού θα προκύψει με τον εμπλουτισμό των χρήσεων γης, τη μείωση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών, την αλληλένδετη θεώρηση των χρήσεων γης με τα μεταφορικά δίκτυα, αφού οι μεικτές χρήσεις γης επηρεάζουν την ποσότητα των μετακινήσεων και ενδεχομένως αναδιαμορφώνουν τις γραμμικές επεκτάσεις κατά μήκος των οδικών αξόνων, γεγονός που με τη σειρά του, επιφέρει συνέπειες στην πολεοδόμηση, στην κυκλοφορία και συνακόλουθα στην οικονομία των ελληνικών πόλεων. Η «πυκνή ή συνεκτική πόλη» δεν προτείνει πυκνότητα και συντελεστή δόμησης με υπερβολικά υψηλές τιμές, αλλά δηλώνει τη συνεκτικότητα, τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες για άμεση επικοινωνία των κατοίκων. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι η «πυκνή ή συνεκτική» πόλη χαρακτηρίζει την ελληνική πόλη. Η θέση αυτή δεν υποστηρίζει ασφαλώς ότι πρέπει να οικοδομηθούν και οι τελευταίοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι, ούτε επιδιώκει να ωραιοποιηθεί η τσιμεντούπολη και να ενισχυθεί η εκτός σχεδίου ανεξέλεγκτη δόμηση. Αυτό σημαίνει την αντιστροφή της σημερινής παγιωθείσας πρακτικής, που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των ελληνικών πόλεων, δηλαδή τη μετάβαση από την εκτατική ανάπτυξη των πόλεων στη βελτίωση των υφιστάμενων χώρων, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τον πολεοδομικό σχεδιασμό και περιβαλλοντικά εφαρμόσιμη τη διαστρωμάτωση των χρήσεων γης. Η παραπάνω προβληματική συνεχίστηκε με την «πολυλειτουργική πόλη» και στη «Νέα Χάρτα της Αθήνας του Όραμα για τις πόλεις του 21 ου αιώνα» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Πολεοδόμων. Το νέο μοντέλο συνοψίζεται στην επιταγή η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη να συνδέει το παρελθόν και το μέλλον με ένα ζωηρό, δραστήριο σήμερα. Η πολυλειτουργική πόλη οφείλει να διασφαλίζει το πλαίσιο απρόσκοπτης ανάπτυξης των δημιουργικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη τη χωρικής 9

10 Θυμίζουμε ότι το σχέδιο Π.Δ. του Ρ.Σ.Β. στην αρχική του έκδοση, υιοθετούσε άκριτα την άποψη της μελετήτριας για την οριοθέτηση της πόλης με την περιφερειακή οδό. «αρ. 13. Ειδικά, για την κρίσιμη περιαστική ζώνη της ενότητας Βόλου-Νέας Ιωνίας, η τήρηση της αρχής της συμπαγούς πόλης νοείται ως απαρέγκλιτη επιταγή και επιβάλλονται πολεοδομικοί όροι, ώστε η οδική παράκαμψη του Βόλου, από τις Νέες Παγασές έως και τα Κάτω Λεχώνια, να ορίζεται εκτός ειδικά περιορισμένων και απόλυτα αιτιολογημένων εξαιρέσεων, ως εξωτερικό όριο ανάπτυξης των παντός είδους χρήσεων με αστικό χαρακτήρα..» Η άποψη αυτή τελικά δεν υιθοετήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, αφού σε επόμενη έκδοση του σχεδίου Π.Δ. η φράση αυτή αντικαταστάθηκε ως εξής : (αρ. 12 παρ.4) «Ειδικά για την περιαστική ζώνη της 1 ης Χωρικής Ενότητας (Βόλου-Ν. Ιωνίας) η επέκταση αστικών χρήσεων τηρεί την αρχή της συνεκτικής πόλης, με γνώμονα αφ ενός την περιφερειακή οδό και αφ ετέρου τη λειτουργική ολοκλήρωση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου» Η ερμηνεία της συμπαγούς πόλης δεν πρέπει να εγκλωβίσει την πόλη και να της στερήσει χαρακτηριστικά, όπως π.χ. την ζώνη εκτόνωσης αστικών χρήσεων (όπως αναλύεται παρακάτω) τα οποία κάθε σύγχρονη πόλη διεκδικεί Πρόβλεψη πληθυσμού Η πρόβλεψη για τον πληθυσμό έπρεπε να γίνει με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα και ότι μόνο το 2021 (κεφ. Π.1, σ. 3 και σ. 14). Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της μελέτης (κεφ. Π.2. σ. 3) ότι η εκτίμηση για εγκατάσταση νέου πληθυσμού στην χωρική ενότητα Βόλου Ν. Ιωνίας είναι περίπου κάτοικοι κατ έτος έως το Σε κάθε περίπτωση εκτός των λοιπών επιστημονικών στοιχείων, δεικτών που παραθέτει η μελέτη, κρίσιμη είναι η πρόβλεψη για αρνητικό ισοζύγιο πληθυσμού της τάξεως των κατοίκων για Βόλο και Ν. Ιωνία και κατοίκων στην Πορταριά. (κεφ. Π.1., σ. 14.). Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα αποτελέσματα της απογραφής του Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αριθμητική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του μόνιμου πληθυσμού, του πραγματικού πληθυσμού και του νόμιμου πληθυσμού, με τη σύνθεση των τριών αυτών δεικτών. Μόνο έτσι θα δοθεί ρεαλιστική εικόνα 29. της έκταση και ιδιαίτερα στον πολιτισμό, στην τεχνολογία και την επιστήμη γενικότερα, και ταυτόχρονα να εγγυάται για τους κατοίκους της, το βέλτιστο ποιοτικό επίπεδο εργασίας και εν γένει διαβίωσης. Βλ. Μέλλισα Δ., Οι χρήσεις γης και το Γ.Π.Σ. 2007, σ και τις εκεί πλούσιες παραπομπές καθώς και Δ. Οικονόμου, Η περιβαλλοντική διάσταση της πολεοδομικής πολιτικής, σ64, του ίδιου, Αστική Αναγέννηση και αισθητικές παρεμβάσεις στις πόλεις: Μια αναγκαστική σχέση, Ρόδη Α., Αστική Διάχυση ή Συμπαγής Πόλη; H υπέρβαση του διλήμματος μέσω του αστικού σχεδιασμού, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας κ Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιβλίο Περιλήψεων 28 Το θέμα της συμπαγούς πόλης έχοντας σαν αφετηρία μια στενή προσέγγιση του πρώτου σχεδίου ΠΔ του ΡΣΒ, αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης και κατά τις συμμετοχικές διαδικασίες. Βλ. χαρακτηριστικά και παρατηρήσεις Δρόμων Συνεργασίας «η επιλογή του μοντέλου της συμπαγούς πόλης, με εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που θα τείνουν να κρατήσουν την πόλη σαν διακριτή οντότητα και θα αναχαιτίσουν την άκριτη διάχυση αστικών χρήσεων στην ύπαιθρο, μας βρίσκει θετικούς, αρκεί να προωθούνται βασικές αρχές που θα κάνουν τον οικιστικό ιστό του Π.Σ. Βόλου λειτουργικό και ανθρώπινο.» 29 Βλ. σχετικά Λάσδα Κ κλπ «Σχέσεις μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού στους καλλικρατικούς δήμους βάση της απογραφής του 2011.» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας κ Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιβλίο Περιλήψεων 10

11 3. Κατευθύνσεις Ανάδρασης προς τον Χωροταξικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό (Π.1.4, σ. 20) Με την τροποποίηση του τελικού σχεδίου Π.Δ. του ΡΣΒ, δεν υφίστανται πλέον οι αναφερόμενες αναδράσεις. 4. Επεκτάσεις 30 (οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος Π.Σ. Βόλου) 31 Α. Το ζήτημα των επεκτάσεων, σε κάθε μελέτη προκύπτει ως το μείζον ζήτημα και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συμμετοχικών διαδικασιών. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των απλών πολιτών που συμμετείχαν στις διαδικασίες της διαβούλευσης, προβάλλαν αιτήματα επεκτάσεων του σχεδίου πόλης στις ιδιοκτησίες τους. Ωστόσο η μελέτη του Γ.Π.Σ., είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή πρόβλεψη επεκτάσεων και σε καμία περίπτωση σε μια δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να παραβλέπονται όλες οι πτυχές και να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις επεκτάσεις. Β. Με βάση το αναλυτικό σκεπτικό και την αιτιολογία 32 που αναφέρεται στην μελέτη (κεφ. Π.2 από σ. 3 έως 7) προτείνονται ως περιοχές επεκτάσεων (καθορισμός επεκτάσεων και νέοι οικιστικοί υποδοχείς) με ιεραρχική σειρά αξιολόγησης οι εξής : 1. Πύκνωση της ήδη δομημένης περιοχής. Περιοχές ΟΕΚ, ΜΕΤΚΑ, τμήμα Στρατοπέδου, περιοχή EUROPAN. 2. Λειτουργικές επεκτάσεις εντός περιφερειακού δακτυλίου της πόλης. Περιοχή Σαμπάναγα. 3. Αποκέντρωση - Λειτουργικές επεκτάσεις υφιστάμενου δικτύου οικισμού. Περιοχές Σέσκλου, Αγριάς, Χρυσή Ακτή, θύλακες ΠΕ1. 4. Αποκέντρωση - Χωροθέτηση νέου οικισμού σύμφωνα με υπερκείμενο σχεδιασμό. Ο.Σ. Στρατιωτικών. 5. Επέκταση σε υπό αστικοποίηση περιοχή - Λοιπά κενά Περιφερειακής Οδού της πόλης. Παραποτάμια περιοχή Ν. Ιωνίας, περιοχές ΖΟΕ 3α. 6. Αποκέντρωση - Ενίσχυση / επέκταση υφιστάμενου οικιστικού δικτύου. Φυτόκο Παλιούρι. 7. Αποκέντρωση - Χωροθέτηση νέων οικισμών. Κλήμα, Κάκκαβος, Κουγιάτικα, Λεβεντέρη. 30 Το ζήτημα των επεκτάσεων θα πρέπει να το δει κανείς προσεκτικά σε συνδυασμό με το επόμενο κεφ. 5 που αφορά την πρόταση τροποποίησης Ζ.Ο.Ε. Κάποιες από τις προτάσεις τροποποίησης περιεχουν ουσιαστικά και προτάσεις επεκτάσεων 31 Σύμφωνα με το με αρ / ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τον σχεδιασμό των επεκτάσεων, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αρχές : - επιδίωξη της μέγιστης δυνατής οικονομίας σε νέες επεκτάσεις. Οι τυχόν νέες επεκτάσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες με βάση την πληθυσμιακή δυναμική της περιοχής και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδίων - ελαχιστοποίηση της επέκτασης σε κρίσιμες ζώνες - εξασφάλιση ικανοποιητικών πυκνοτήτων 32 ιδιαίτερη αναφορά στην επισήμανση της μελέτης (Π.2. σ. 1) «θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί το βέλτιστο μίγμα χρήσεων το οποίο θα παρέχει την ευχέρεια εξέλιξης μεμονωμένων ή συνδυασμένων δραστηριοτήτων (τομείς) δημιουργώντας θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Απόρροια των παραπάνω είναι το ΓΠΣ να παίζει ρόλο αναπτυξιακού εργαλείου και όχι μόνο ρυθμιστικού σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού» 11

12 8. Νέες επεκτάσεις - Υπέρβαση τεχνητού ορίου δρόμου. Ενεργοποίηση περιοχών 3β τις ΖΟΕ, περιοχή Αμπελάκια, επεκτάσεις Άνω Βόλου Γ. Επί των προτάσεων αυτών η άποψη μας είναι η εξής : 1. Πύκνωση της ήδη δομημένης περιοχής. (κεφ. Π.2. σ, 9) Περιοχές ΟΕΚ, ΜΕΤΚΑ, τμήμα Στρατοπέδου, περιοχή EUROPAN. Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Επισημαίνουμε ωστόσο και την ορθή πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για παράλληλη χρήση διατήρησης ανάδειξης του βιομηχανικού χαρακτήρα των δύο μονάδων (ΜΕΤΚΑ, Βαμβακουργία) σε συνδυασμό με οικιστική χρήση αλλά και πάρκα πόλης (ως ήδη υποβαθμισμένη περιοχή) 2. Λειτουργικές επεκτάσεις εντός περιφερειακού δακτυλίου της πόλης. (κεφ. Π.2. σ, 9) Περιοχή Σαμπάναγα. Οι λειτουργικές επεκτάσεις της πόλης δεν περιορίζονται από τον δακτύλιο της περιφερειακής οδού, αλλά συμπληρώνουν το ήδη υφιστάμενο πολεοδομικό συγκρότημα («επαφή»). Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις μας όπως αναπτύσσονται και παρακάτω για την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε 33. Περαιτέρω οι μελετητές καλό θα ήταν να δούνε τα θέματα που δημιουργούνται με μικρούς θύλακες οικισμών στην ίδια περιοχή, μέσα από τον περιφερειακό, μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, χειμάρρου Ξηριά και περιοχή Σαμπάναγα. 3. Αποκέντρωση - Λειτουργικές επεκτάσεις υφιστάμενου δικτύου οικισμού. (κεφ. Π.2. σ, 10) Περιοχές Σέσκλου, Αγριάς, Χρυσή Ακτή, θύλακες ΠΕ1. Διαφωνούμε με την πρόταση επέκτασης στην περιοχή Ε6 (όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη) δηλ. στην παραλιακή έκταση μεταξύ Αγριάς, Ο.Σ. Αστέρια και Περιφερειακής Οδού. Η περιοχή εκτιμάται σε 33,1Ha Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ίδια η μελέτη αναφέρει σημαντικά μειονεκτήματα όπως ότι συνορεύει με τα όρια του αρχαιολογικού χώρου «νεκροταφείου Γορίτσας» και ότι από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στις κατηγορίες «μέτριες και δυσμενείς συνθήκες. Εκτός όμως αυτών δεν πρέπει να παραβλεφθεί, ότι η συγκεκριμένη πρόταση επέκτασης, γειτνιάζει με μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως την ΑΓΕΤ και τις δεξαμενές υγρών καυσίμων που δεν ταιριάζουν με τους στόχους και τις προϋποθέσεις που η ίδια η μελέτη θέτει για τους οικιστικούς υποδοχείς (κεφ. Π.2, σ.1 επ.) Περαιτέρω η έκταση αυτών των 33,1 ha μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετική τοποθεσία, όπως προτείνουμε παρακάτω, στα πλαίσια και ενός ισοζυγίου επεκτάσεων. 33 Βλ. και Α.Δ.Σ. 215/

13 Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ο οποίος χαρακτηρίζει την αναφερόμενη επέκταση στην Αγριά, «αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας», αλλά και το ΤΕΕ το οποίο διαφωνεί επισημαίνοντας εκτός των άλλων ότι από τον πίνακα εκτίμησης πραγματικού πληθυσμού και συνολικού ισοζυγίου δεν υπάρχει έλλειμμα στην χωρική ενότητα Αγριά Αστέρια και ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Επιφυλασσόμαστε για την επέκταση της περιοχής Ε7 μεταξύ των δύο τμημάτων του οικισμού Σέσκλου, έκτασης 6,6 Ha. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή, καθιστά την επέκταση ανέφικτή. 34 Προτείνουμε την επέκταση και ενοποίηση των δύο τμημάτων απέναντι από την προτεινόμενη επέκταση, προς τα δυτικά αυτής και από την άλλη μεριά της επαρχιακής οδού (θέση Αμπελοτοτόπια), αγού πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες γεωλογικές μελέτες. 4. Αποκέντρωση - Χωροθέτηση νέου οικισμού σύμφωνα με υπερκείμενο σχεδιασμό. (κεφ. Π.2. σ, 10) Ο.Σ. Στρατιωτικών. Συμφωνούμε με την επέκταση αυτή σύμφωνα και με τις προτάσεις των συμμετοχικών διαδικασιών. Ωστόσο σε περίπτωση που οι προτεινόμενες επεκτάσεις υπεραρκαλύπτουν τα προβλεπόμενα μεγέθη, δεν θα είχαμε αντίρρηση να τηρηθεί το ισοζύγιο των επεκτάσεων σ αυτή την περιοχή, έκτασης 47,6 Ha. 5. Επέκταση σε υπό αστικοποίηση περιοχή - Λοιπά κενά Περιφερειακής Οδού της πόλης. (κεφ. Π.2. σ, 10) Παραποτάμια περιοχή Ν. Ιωνίας, περιοχές ΖΟΕ 3α. Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις μας όπως αναπτύσσονται και παρακάτω για την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε Αποκέντρωση - Ενίσχυση / επέκταση υφιστάμενου οικιστικού δικτύου. Φυτόκο Παλιούρι. Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Ειδικά για το Παλιούρι το Δ.Σ. αποφάσισε 36 την έναρξη των διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό αυτού ως παραδοσιακού οικισμού και έχει αποσταλλεί ο σχετικός φάκελος στο ΥΠΕΚΑ Αποκέντρωση - Χωροθέτηση νέων οικισμών. Κλήμα, Κάκκαβος, Κουγιάτικα, Λεβεντέρη. 34 Βλ. και το από έγγραφο του πρώην Δημάρχου κ. Λ. Γκάγκα ο οποίος επισημαίνει σχετικά «η πρόταση του μελετητή ως προς την επέκταση του οικισμού με σκοπό την ενοποίηση των δύο τμημάτων του οικισμού, είναι ανεφάρμοστη λόγω της ύπαρξης εντός αυτής του νεκροταφείου και με την τήρηση της απόστασης των 250 μ. δεν υφίσταται διαθέσιμος χώρος για δόμηση» 35 Βλ. και Α.Δ.Σ. 215/ Βλ. και Α.Δ.Σ. 299/ Βλ. και 25/2010 ΑΔΣ Αισωνίας και τις εκεί παρατηρήσεις 13

14 Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. 8. Νέες επεκτάσεις - Υπέρβαση τεχνητού ορίου δρόμου. Ενεργοποίηση περιοχών 3β τις ΖΟΕ, περιοχή Αμπελάκια, επεκτάσεις Άνω Βόλου Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις μας όπως αναπτύσσονται και παρακάτω για την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε 38. Δ. Περαιτέρω σημειώνουμε τις εξής παρατηρήσεις : Παραδοσιακοί Οικισμοί Οι παραδοσιακοί οικισμοί θα πρέπει να πολεοδομηθούν, εφόσον προηγηθεί η οριοθέτηση των συνεκτικών τμημάτων τους ως αυτά είχαν το 1985 σε τοπογραφικά διαγράμματα ή αεροφωτογραφίες ανορθωμένες σε κλίμακα 1: Αποτελεί κοινή συνισταμένη και των φορέων, ότι για τους στερούμενους σχεδίου πόλης οικισμούς του πολεοδομικού συγκροτήματος, την ανάγκη πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι οικισμοί προ του 23. Όπως επισημαίνει και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων «με βάση το δεδομένο ότι μέσα στα όρια του πυκνοδομημένου οικισμού προ του 23 δεν θα υπάρχουν εισφορές σε γή και χρήμα, είναι απαραίτητη μια μικρή επέκταση σε κάθε οικισμό, προκειμένου να είναι δυνατή η πολεοδόμηση με χωροθέτηση νέων, αναγκαίων κοινόχρηστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων. Διαφορετικά κάθε σχεδιασμός θα είναι μίζερος και δεν θα κάνει τους οικισμούς βιώσιμους» Άναυρος Από τις συμμετοχικές διαδικασίες προβλήθηκε έντονα το ζήτημα της ένταξης ως οικιστικού υποδοχέα της περιοχής που βρίσκεται εντός της πόλης του Βόλου, στην περιοχή «Άναυρος», πάνω από τις εγκαταστάσεις ΝΟΒΑ, στην οποία ήδη υφίστανται παλαιές οικίες. Το παράδοξο είναι ότι ενώ αυτή η περιοχή είναι ενταγμένη στην λειτουργία της πόλης, οι οικίες αυτές είναι αυτή εκτός σχεδίου πόλης. Από την μελέτη δεν προκύπτει με σαφήνεια η ακριβής κατεύθυνση για τον χαρακτήρα που προτείνεται. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προταθεί η πλήρης ένταξη της περιοχής αυτής στο σχέδιο πόλης. Αισωνία Ειδικά για την περιοχή της Αισωνίας υπάρχει πρόβλεψη πιο κάτω, στο κεφάλαιο της κτηνοτροφίας. 5. Τροποποιήσεις Ζ.Ο.Ε Το θέμα της τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. προέκυψε από την πρώτη στιγμή ως το μείζον θέμα συζήτησης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, με βάση το Ρ.Σ.Β. και το Γ.Π.Σ. 38 Βλ. και Α.Δ.Σ. 215/ Η Δημοτική Ενότητα Πορταριάς προτείνει την επέκταση των ορίων οικισμού της Τ.Κ. Πορταριάς σύμφωνα με την με αρ. 9/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και την επέκταση των ορίων οικισμού Κατωχωρίου ΝΔ με όρια τον Εθνικό δρόμο Βόλου Ζαγοράς και τον επαρχιακό δρόμο προς τον οικισμό του Κ. Κατωχωρίου, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. Πορταρίας. 14

15 Για την αναγκαιότητα της τροποποίησης, αλλά και την νομική αιτιολογία και στήριξη της πρότασης υπάρχει αναλυτικό σκεπτικό στην με αρ. 530/2011 απόφαση του Δ.Σ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το ΥΠΕΚΑ, αρχικά δεν συζητούσε καν το θέμα τροποποίσης της Ζ.Ο.Ε., εμμένοντας ότι είναι θέμα αποκλειστικά των μελετητών του Γ.Π.Σ., τελικά φαίνεται να έχει υιοθετήσει βασικές προτάσεις του Δήμου, όπως αυτές αποφασιστήκαν με την με αρ. 215/2012 Α.Δ.Σ. και αποσταλθήκαν στο ΥΠΕΚΑ, για να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της 530/2011 Α.Δ.Σ. 40 Το ΓΠΣ έχει δύο φορές τις τροποποιήσεις ΖΟΕ, μια στο κεφ. Π2 και μια στο Π.2.9, στη σελ. 66. Βασικό επιχείρημα της άποψης που διατυπώνεται στην ανάλυση για τον τρόπο τροποποίησης της ΖΟΕ, μπορεί να αποτελέσει και η ίδια η μελέτη, η οποία τροποποιεί μερικώς περιοχές ΖΟΕ. Από τις προτάσεις μας φέρεται να υιοθετούνται από το ΥΠΕΚΑ, τα εξής : «Το από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/ ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγ. Ονουφρίου του Ν. Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιoρισμών δόμησης.» όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ: 228/Δ/ , ΦΕΚ: 206/Δ/ , ΦΕΚ: 475/Δ/ , ΦΕΚ: 702/Δ/ , ΦΕΚ: 42/Δ/ , ΦΕΚ: 810/Δ/ , ΦΕΚ: 944/Δ/ , τροποποιείται ως εξής : Α) Οι περιοχές της ΖΟΕ με στοιχεία 3α και 3δ που βρίσκονται βόρεια του σιδηροδρομικού άξονα Βόλου - Παλαιοφάρσαλα και εσωτερικά της Περιφερειακής οδού, και συγκεκριμένα περικλείεται από την σιδηροδρομική γραμμή Βόλου- Παλιοφάρσαλα, την περιφερειακή οδό, τον χείμαρρο Άναυρο και το εξωτερικό όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βόλου και Ν.Ιωνίας, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Α-) τροποποιούνται σε περιοχές με στοιχείο 3ζ, και θεωρούνται κατάλληλες για αστική επέκταση. Στις εν λόγω περιοχές, έως την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (ΦΕΚ.538/δ/1978, όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ.270/δ/1985 και ΦΕΚ.3212/δ/2003) και οι κάτωθι χρήσεις : κατοικία, γεωργοκτηνοτροφικά και γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρεάτια, κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κτίρια κοινωφελή και κοινωνικών εξυπηρετήσεων, εκπαίδευσης, υγείας, περίθαλψης. Από τα παραπάνω, εξαιρείται η περιοχή με στοιχείο 3δ, που περικλείεται από την οριογραμμή ρέματος Ξηριά, σιδηροδρομική γραμμή, περιφερειακή οδό και υπάρχοντα δρόμο, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Α.1-) η οποία τροποποιείται σε 3γ. Β) Η ζώνη με στοιχείο 3α βόρεια της Περιφερειακής, μεταξύ των ορίων του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Παρασκευής δυτικά και των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ν Ιωνίας ανατολικά, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Β-) τροποποιείται σε 3β. 40 «.αποτελεί επιτακτική ανάγκη το Ρ.Σ.Β. να προβλέπει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για όλες τις Ζ.Ο.Ε. που περιλαμβάνονται στον Καλλικράτειο Δήμου Βόλου, ακόμη και εάν αφήσει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το Π.Δ. για τις ΖΟΕ της περιοχής μας. Τις κατευθύνσεις αυτές θα εξειδικεύσει το επικείμενο Γ.Π.Σ. Βόλου.» 15

16 Γ) Η ζώνη 3α που βρίσκεται βορειοανατολικά της Περιφερειακής και περικλείεται από τον χείμαρρο Αναυρο, το όριο ζώνης 3β, το όριο του οικισμού Αγ. Γεώργιος Μπαχτσέδων-Κήπια Ανακασιάς, την οδό που οδηγεί προς Αγ. Γεώργιο από την οδό Άλλης Μεριάς και την θεωρητική ευθεία της τομής του προηγούμενου δρόμου με την οδό Άλλης Μεριάς και την τομή του ορίου ΖΟΕ με στοιχείο 3δ με τον χείμαρρο Άναυρο, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Γ-) τροποποιείται σε 3β. Δ) Η περιοχή με στοιχείο 3α, που βρίσκεται ανατολικά της υπό έγκριση κατασκευή Περιφερειακής και του υπάρχοντος οδικού άξονα Βόλου - Μικροθηβών και δυτικά του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Παγασών, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής 3α που περικλείεται από την παλιά Εθνική οδό Αθηνών-Βόλου και την υπάρχουσα εθνική οδό, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Δ-) τροποποιείται σε 3β. Ε) Ζώνη 250 μέτρων δυτικά της Περιφερειακής, με στοιχείο 3δ της ΖΟΕ, που βρίσκεται βόρεια του στοιχείου ΖΟΕ 3γ (στον κόμβο Περιφερειακής και άξονα Βόλου-Λάρισας) και μέχρι το όριο της ΖΟΕ στον ανισόπεδο κόμβο της Περιφερειακής με Πανθεσσαλικό Στάδιο, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Ε-) τροποποιείται σε ζώνη εκτόνωσης εμπορικών και παραγωγικών 41 χρήσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, με την ισχύουσα αρτιότητα και χρήσεις, επί πλέον των επιτρεπομένων, τις ακόλουθες: υγείας, εκπαιδευτήρια, πολιτιστικές δραστηριότητες, τουριστικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής, εκθέσεις αυτοκινήτων- εκθεσιακοί χώροι, πολυκαταστήματα, εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εμπορικές δραστηριότητες και τουριστικά καταλύματα έως 50 κλίνες. ΣΤ) Στην περιοχή με στοιχείο 3δ, που περικλείεται από την περιφερειακή οδό, κόμβο ΑΓΕΤ, όριο ΖΟΕ και κόμβο Δρακείας, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο ΣΤ-) επί πλέον των επιτρεπομένων χρήσεων, επιτρέπονται: εργαστήρια για παραδοσιακά επαγγέλματα, ανθοκήπια, εργαστήρια χαμηλής όχλησης, ξενώνες δυναμικού μέχρι 20 κλινών. Ζ) Στην Ζ.Ο.Ε. με οποιοδήποτε στοιχείο, επί πλέον των επιτρεπομένων χρήσεων, επιτρέπεται η δημιουργία υποδομών για την εγκατάσταση του τελεφερίκ προς Πήλιο σε συνδυασμό με ξενώνα. Η) Τροποποιείται η περιοχή με στοιχείο 3γ και 3δ, όπου βρίσκεται το υπάρχον νεκροταφείο, καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση του, (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη, με στοιχείο Η-) επιτρέπεται η χρήση νεκροταφείο αποτέφρωση νεκρών και όλες οι συναφείς λειτουργίες τους. Περαιτέρω σημειώνουμε τα εξής : 41 Βλ. και την με αρ. 16/2011 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας και την επισήμανση ότι «η ζώνη αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους ορθοφωτοχάρτες ώστε να προσαρμόζεται με υφιστάμενα φυσικά όρια (δρόμοι, ρέματα κλπ) και όρια αγροτεμαχίων και όχι ευθείες γραμμές που διχοτομούν ιδιοκτησίες με σοβαρά προβλήματα στη μελλοντική δόμηση τους.» 16

17 Αγ. Παρασκευή. Στην ΑΔΣ 215/2012 για την τροποποίηση της ΖΟΕ προτάθηκε και η τροποποίηση της 1β στην περιοχή Βόρεια της Αγ. Παρασκευής, με τρόπο τέτοιο ώστε τα οικόπεδα που αποχαρακτηρίζονται από τη Δασική Υπηρεσία να θεωρούνται ως περιοχές κατάληλλες προς ένταξη σε οικιστικο υποδοχέα. Η πρόταση αυτή φαίνεται να μην έχει περάσει στο τελικό σχέδιο Π.Δ. του ΡΣΒ. Ωστόσο θεωρούμε ότι η πρόταση πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, αφού στην περιοχή εκείνη έχουν δημιουργηθεί «χωρικά κενά» (τρύπες) στον σχεδιασμό. Ν. Δέλτα Ν. Ιωνία. Αντίφαση επίσης προκαλείται στην περιοχή του Ν. Δέλτα στη Ν. Ιωνία, που περικλείεται μεταξύ Λαρίσης και γραμμών ΟΣΕ και σήμερα έχει χαρακτηρισμό 3γ με χαρακτηρισμό ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών. Αποτελεί αίτημα πολλών φορέων να προταθεί για τροποποίηση και δυνατότητα ανάπτυξης και κατοικίας με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπόλοιπη περιοχή. 42 Συνεδριακό Κέντρο Μητρόπολη. Στις προτάσεις μας υπήρχε η ανάγκη τροποποίησης της ΖΟΕ πέριξ του Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης43 44 Σωρός. Παράλειψη αποτελεί η απουσία κάθε πρότασης για τον Σωρό. Πέραν των όποιων προτάσεων 45 που έχουν κατά καιρούς προταθεί σε διάφορα επίπεδα σχεδιασμού, και χωρίς να παραβλέπονται σημαντικοί παράμετροι (δασικός χαρακτήρας, αρχαιολογικός χώρος), θα πρέπει η μελέτη να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για την συγκεκριμένη περιοχή. λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως δασικής δεν αναιρεί χρήσεις όπως π.χ. ο βοτανικός κήπος, ή εγκαταστάσεις αναψυχής. Μεταβατικές Διατάξεις. Θεωρούμε αναγκαία την πρόβλεψη της πιο κάτω μεταβατικής διάταξης. «Νομίμως υφιστάμενα κτίρια με βάση οικοδομική άδεια, κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις 42 Βλ. και την με αρ. 16/2011 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας. 43 βλ. χαρακτηριστικά ΑΔΣ 215/2012 την τροποποίηση Τ9 «καθώς και το τμήμα της υφιστάμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, που βρίσκεται στο νότιο όριο του οικισμού Μελισσάτικα» 44 Βλ. και την με αρ. 16/2011 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας. στην οποία αναφέρεται σχετικά «προτείνεται και η υφιστάμενη οικιστική περιοχή και η περιοχή γύρω του Συνεδριακού Κέντρου να τροποποιηθούν και να προταθούν ως περιοχές επέκτασης με χρήσεις εκτός της κατοικίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, και χώρων ανάπτυξης στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού» 45 Η πρόταση του Δ.Σ. με την με αρ. 215/2012 ήταν η εξής : Τροποποιείται το τμήμα, με στοιχείο 1γ, (όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με το χαρακτηριστικό Τ.13) το οποίο βρίσκεται δυτικά και νοτιοδυτικά του οικισμού Σωρός Δημοσίων Υπαλλήλων και περιγράφεται από τις συντεταγμένες : <(χ=407586,56,ψ= ,86),(χ=407583,90,ψ= ,26),(χ=407783,87,ψ= ,65),(χ =407742,54,ψ= ,13),(χ=407617,23,ψ= ,16),(χ=407463,92,ψ= ,17),(χ= ,61,ψ= ,79),(χ=407203,57,ψ= ,85),(χ=407215,96,ψ= ,86)>, όπου επί πλέον των επιτρεπομένων χρήσεων, επιτρέπονται κοινόχρηστοι. κοινωφελείς χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, για εξυπηρέτηση του οικισμού Σωρού και άλλων γειτονικών οικισμών Τροποποιείται το τμήμα, με στοιχείο 1γ, (όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με το χαρακτηριστικό Τ.12) που είναι όμορο του Οικισμού Δημοσίων Υπαλλήλων (Σωρός), εκτός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών και του τμήματος Τ.13 και χαρακτηρίζεται σαν Ζώνη Εκτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων, όπου επιτρέπεται η χρήση αστεροσκοπείου, βοτανικού κήπου, τουρισμού ήπιας μορφής (όχι γήπεδα γκόλφ), αναψυχής χαμηλής όχλησης και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, υπό την αίρεση της δασικής υπηρεσίας, αρχαιολογίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Οι κτιριακές τουριστικές εγκαταστάσεις, περιορίζονται σε ζώνη 200μ. από την θάλασσα 17

18 διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος, δύναται ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ανεξαρτήτως των καθορισμένων χρήσεων γης να επισκευάζονται, εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται, πάντοτε με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις». 6. Παραγωγικές Δραστηριότητες (κεφ. Π.2. σ. 13) Η μελέτη ακολουθεί, όπως εξάλλου στο σύνολο της πρότασης, τις κατευθύνσεις του ΡΣΒ. Για το λόγο αυτό στο κεφ. Π.2, σ. 14 γίνεται η εξής αναφορά : «για εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων απαιτούνται περί τα στρ. Διατίθενται γήπεδα και νεκρά βιομηχανικά κελύφη στην Α ΒΙΠΕ Βόλου, σε έκταση που εκτιμάται περί τα 800 στρ. από τα επιπρόσθετα στρ., περίπου τα στρ. μπορούν να εξευρεθούν στην προγραμματιζόμενη ΒΕΠΕ Αλμυρού. Τα υπόλοιπα στρ. θα πρέπει να εξευρεθούν κατά μήκος του άξονα του διπόλου, αλλά το πιθανότερο εκτός Νομού (μετά από συντονισμό με το ΡΣ Λάρισας» Ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο Π.Δ. του ΡΣΒ και μετά τις προτάσεις και του Δημοτικού Συμβουλίου 46 η κατεύθυνση αυτή έχει αφαιρεθεί. Πεδίο Άρεως Στα πλαίσια των συμμετοχικών διαδικασιών 47, προβλήθηκε έντονα το ζήτημα της αλλαγής χρήσης στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, δηλ. να αλλάξει από βιοτεχνική σε μικτή χρήση και να επιτραπεί παράλληλα και η κατοικία. Η αλλαγή από μικτή σε βιοτεχνική πραγματοποιήθηκε με απόφαση Νομάρχη το Ως βασικό επιχείρημα επικαλούνται ότι «.εκατέρωθεν της οδού Ύδρας είναι εγκατεστημένες από με την πλευρά της Νεαπόλεως εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, Δημοσίων υπηρεσιών, συνεργείων, βιοτεχνικών και κατοικίες από δε την πλευρά του Πεδίου του Άρεως βιοτεχνίες, συνεργεία, δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, κατοικίες και παρ όλα αυτά στις δύο γειτνιάζουσες περιοχές ισχύουν διαφορετικές χρήσεις γης.» Η μελέτη δεν προβλέπει κάποια τροποποίηση. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται το Επιμελητήριο Μαγνησίας, το οποίο στο με αρ. 563/ έγγραφο του αναφέρει σχετικά με το θέμα αυτό «οι χρήσεις γης έχουν διαμορφωθεί ξεκάθαρα (βιοτεχνικές, παραγωγικές), από σειρά ετών στην περιοχή του Π. Άρεως και οι διάσπαρτες (αυθαίρετες) κατοικίες, που προσπαθούν οι ιδιοκτήτες τους να τις νομιμοποιήσουν, δεν πρέπει να αλλάξουν τον χαρακτήρα της περιοχής (σε μικτές χρήσεις). Προτείνουμε την διατήρηση των χρήσεων γης που καθορίστηκαν, με την με αρ. 2565/1996 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας και συγκεκριμένα να μην επιτρέπεται η χρήση κατοικίας. Παρά τον έντονο χαρακτήρα των αιτημάτων θεωρούμε ότι η επαναφορά στο καθεστώς της μικτής χρήσης, δηλ. της κατοικίας με βιοτεχνία συνιστά μια ανάμειξη τελείως αντίθετη με τους πολεοδομικούς κανόνες αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ. 7. Τουρισμός (κεφ. Π.2. σ. 17) 46 Βλ. 530/2011 ΑΔΣ 47 Βλ. ενδεικτικά τα σχετικά αιτήματα με αρ. 3,8,19 στον πίνακα του Παραρτήματος Ι 48 ΦΕΚ 504Δ/ Συγκεκριμένα αναφέρεται στον τομέα 4, στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής που περικλείονται από τους δρόμους Αθηνών, Ύδρας, Νεαπόλεως και όριο σχεδίου πόλης, Καλλιγά, Αθηνών, επιτρέπονται οι χρήσεις.διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται στο πιο πάνω τομέα η χρήση κατοικίας. 18

19 16) Κατευθύνσεις για τον τουρισμό δίνονται σε διάφορα τμήματα της μελέτης (βλ. και Π.1, σ. Το Δ.Σ. έχει ασχοληθεί με τα θέματα τουρισμού κατ επανάληψη. Οι γενικές κατευθύνσεις αποτυπώνονται στην με αρ. 661/2013 Α.Δ.Σ. «παρατηρήσεις και προτάσεις του Δήμου Βόλου για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.» Σε επίπεδο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το Δ.Σ. έχει ευρείες αναφορές στην με αρ. 530/2011 Α.Δ.Σ. επί των παρατηρήσεων για το σχέδιο Π.Δ. του ΡΣΒ Αν και από το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό προωθείται η ανάπτυξη συνεδριακού εκθεσιακού και αθλητικού τουρισμού, δεν είναι αυτό εμφανές από τις προτάσεις του ΓΠΣ. 49 Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις του σχεδίου Π.Δ. του ΡΣΒ, το οποίο στο αρ. 6 κάνει λόγο : «Η ήπια τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει να αποτελεί κυρίαρχη μορφή της δραστηριότητας στην περιοχή και μάλιστα με τρόπο που καθιστά δύσκολη τη σαφή διάκριση μεταξύ περιοχών Β' κατοικίας και αυτών με τουριστική εξειδίκευση, λόγω του ειδικού, μη μαζικού χαρακτήρα του τουρισμού. Η τουριστική δραστηριότητα, συνδυασμένη με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και με την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, αναπτύσσεται: Στο σύνολο της χωρικής ενότητας του αστικού κέντρου, και ειδικότερα στην πόλη του Βόλου, η οποία εξελίσσεται σε πόλο τουριστικού προορισμού ποιότητας. Η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής ενισχύεται στις εξής κατευθύνσεις : Στο σύνολο της περιοχής μελέτης με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως τουρισμός κρουαζιέρας, συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, αρχαιολογικός τουρισμός, σπηλαιολογικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, θεματικός τουρισμός, γεωτουρισμός πολιτιστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός. Στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων «κλασσικού τουρισμού», οι οποίες δεν θίγουν το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής του Ρ.Σ.Β. και χωροθετούνται ανάμεσα στους δύο βασικούς κόμβους: λιμάνι του Βόλου και αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου. Δημιουργία του μυθολογικού πάρκου της Αργούς» Μετεγκατάσταση ΑΓΕΤ. Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά στην διερεύνηση δυνατότητας μετεγκατάστασης της ΑΓΕΤ και αξιοποίησης της έκτασης για ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού αναψυχής «σε μια τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθούν δυνατότητες χωροθέτησης μεγαλύτερης κλίμακας τουριστικών μονάδων και ειδικών τουριστικών μονάδων, που θα συμπληρώνουν την κλίμακα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή μελέτης.» Θεωρούμε την αναφορά αυτή σε ένα θέμα «ταμπού» για την πόλη, θετική, αφού πάντα ένας πολεοδομικός σχεδιασμός προσεγγίζει τα θέματα μακροπρόθεσμα, με προοπτική και με βάση την βιώσιμη ανάπτυξη και συμπληρώνοντας την αρχή της φέρουσας ικανότητας του διαμορφωμένου πλέον ανθρωπογενούς πλαισίου, αν και η 49 Βλ. παρατηρήσεις Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας. 19

20 μελέτη θα έπρεπε να εισέλθει σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις 50. Περαιτέρω οι κατευθύνσεις αυτές δίνονται από ανωτέρω χωροταξικά εργαλεία, όπως το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ ) 51. Σε κάθε περίπτωση και πέραν από το ρεαλιστικό της μετεγκατάστασης ή όχι είναι απαραίτητη η επιταγή και από το ΓΠΣ, ανάγκης αυστηροποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας με προσπάθεια μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 52. Σημειώνουμε και την πρόταση του ΤΕΕ για χαρακτηρισμό της έκτασης ως ΠΕΠ με συγκεκριμένους όρους δόμησης με χαμηλό Σ.Δ. και αυξημένη αρτιότητα για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό ποσοστό πρασίνου. Σημειώνεται ότι στην πρόταση μας για το ΡΣΒ, η οποία συμπεριλαμβάνει και την Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου (η οποία είναι εκτός του πεδίου του ΓΠΣ Βόλου, αλλά εντός του πεδίου του ΓΠΣ Αγχιάλου, για το οποίο ήδη το Δ.Σ. γνωμοδότησε επί της Α φάσης) 53 Απουσιάζει αναφορά για στην ανάγκη τόνωσης του τουρισμού κρουαζιέρας 54, σε συνδυασμό με την προοπτική και την ταυτότητα που πρέπει να έχει το λιμάνι της πόλης. Θα πρέπει να δοθεί μια πιο ευέλικτη κατεύθυνση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ειδικά μικρής κλίμακας σε περιοχές ΠΕΠΔ Παράλειψη αναφορών για ανάγκη ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού. Σημειώνουμε την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για χρήσεις που θα ενισχύσουν τον «αρχαιολογικό τουρισμό» μεταξύ Διμηνίου και Σέσκλου, παράλληλα με την δημιουργία ζώνης πρασίνου προστασίας που θα διαχωρίσει την περιοχή αυτή με την ΒΙΠΕ. 8. Κτηνοτροφία (κεφ. Π.2., σ. 19) Το ΤΕΕ προτείνει την επιτροπή της βόσκησης στις ζώνες ΠΕΠΔ 1 α, 1β, 2β μόνο στους ήδη εγκατεστημένους και κατ επάγγελμα κτηνοτρόφους με απαγόρευση χωροθέτησης νέων κτηνοτροφικών μονάδων. Περιορισμός Θήρας. Περαιτέρω συμφωνούμε με την πρόταση του ΤΕΕ για τον περιορισμό της θήρας. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρόταση του το ΤΕΕ «θεωρούμε ότι όχι μόνο στη συγκεκριμένη ζώνη, αλλά γενικότερα σε όλη την περιοχή του Ν. Πηλίου που βλέπει στον Παγασητικό Κόλπο, θα πρέπει να απαγορευθεί το 50 Το ΤΕΕ αναφέρει χαρακτηριστικά «.είναι μεν σωστή και επιθυμητή (η πρόταση), θα έπρεπε ίσως να γίνει μια καλύτερη διερεύνηση των πιθανοτήτων πραγματοποίησης της καθώς θα πρέπει να υπολογιστούν πολλοί παράγοντες, όπως που θα μετεγκατασταθεί με ποιο οικονομικό κόστος και εάν η εταιρεία μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο κόστος, πως θα γίνεται η μεταφορά των εργαζομένων, πόσος χρόνος θα απαιτηθεί, για να γίνει μια τέτοια ενέργεια» 51 βλ. 52 Όπως εξάλλου σημειώναμε και στην με αρ. 530/2011 ΑΔΣ για το ΡΣΒ «Πέραν της πρόβλεψης ή όχι του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία για την δυνατότητας διατήρηση ςτων εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και την αντικειμενική αδυναμία μεταφοράς αυτών, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή στην παρούσα οικονομική συγκυρία, θεωρείται παράλειψη η απουσία αναφοράς στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή και την αυξημένη υποχρέωση τήρησης αυστηρότατων περιβαλλοντικών όρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων»ν. 53 Βλ 856/2013 ΑΔΣ 54 Βλ. Π. Σκάγιαννη, Μ. Ραλλιά, Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της κρουαζιέρας για τον τοπικό χώρο στην Ελλάδα, Γκόλτσιου Ε.,3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας κ Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιβλίο Περιλήψεων, όπου επισημαίνεται πως «η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος απαιτεί ετοιμότητα, ανταπόκριση, βούληση, σχεδιασμό κλπ από τον ίδιο τοπικό χώρο» 20

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα