Ταυτότητα Επιχείρησης/ Οργανισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταυτότητα Επιχείρησης/ Οργανισμού"

Transcript

1 Εισαγωγή Κάντε τον Έλεγχο Υγείας της Επιχείρησης/ τουοργανισμούκαιδιαπιστώστεανηεπιχείρηση/ ο οργανισμός σας μπορεί να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας! 15 λεπτά απότοχρόνοσαςείναιαρκετάγιαναμάθετεμεποιότρόποηπροαγωγήτηςυγείαςμπορείναγίνει μέρος του δικού σας εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Έλεγχος Υγείας της Επιχείρησης/ του Οργανισμού σας επιτρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές σας στον τομέα της Προαγωγής της Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον. Μέσω των ερωτήσεων εσείς οι ίδιοι εκτιμάτε την ποιότητα των μέτρων προαγωγής τηςυγείαςστηνεπιχείρηση/ στον οργανισμό σας. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι δομημένος γύρω από 4 θεματικές ενότητες: κατά του καπνίσματος, ενεργητική ζωή/φυσική άσκηση, διατροφή και στρες. Κάθε ερώτηση απαντάται με ένα ή. Προκειμένου να λάβετε έγκυρη απάντηση πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα λάβετε ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανατροφοδότηση αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει συστάσεις, πρακτικές συμβουλές και πιθανές ιδέες που προωθούν και ενισχύουν την Προαγωγή της Υγείας στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον.

2 Ταυτότητα Επιχείρησης/ Οργανισμού Επιχείρηση ή Οργανισμός Διεύθυνση Πόλη Χώρα Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιδιότητα Ηλεκτρονική διεύθυνση Τηλέφωνο Τομέας Αριθμός εργαζομένων Πρόληψη του Καπνίσματος: Υγιεινή Διατροφή: Ενεργητική Ζωή/ Φυσική Άσκηση: Αντιμετώπιση του Στρες:

3 Πολιτική και Κουλτούρα στο Εργασιακό Περιβάλλον 0% 100% Αποτελεί η Προαγωγή Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον (αίσθημα ευεξίας στην εργασία, υγιείς συμπεριφορές και τρόπος ζωής, ασφάλεια και υγεία) μέρος της επίσημης στοχοθέτησης ή φιλοσοφίας της επιχείρησης/ τουοργανισμούσας; Υπάρχει έγγραφη πολιτική σχετική με την Προαγωγή Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας; Η διοίκηση εμπλέκεται ή/και στηρίζει ενεργά την πολιτική και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Προαγωγή Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον; Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην επεξεργασία της πολιτικής της Προαγωγής της Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον; Ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για την πολιτική της επιχείρησης/ του οργανισμού σχετικά με την Προαγωγή της Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον;

4 Πρόληψη του Καπνίσματος/ οργάνωση και δομές 7% 100% Υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης (ακόμη και ως μέρος του σχεδίου ασφάλειας και υγείας στην εργασία) για την πρόληψη του καπνίσματος στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας; Υπάρχει κάποιος συντονιστής ή/και ομάδα εργασίας για τα ζητήματα πρόληψης του καπνίσματος; Έλαβε ο συντονιστής ή και τα μέλη της ομάδας εργασίας εκπαίδευση ή/και πληροφόρηση σχετική με την πρόληψη του καπνίσματος; Υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί ή και υλικοί πόροι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα πλαίσια της πρόληψης του καπνίσματος; Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην ανάπτυξη δράσεων και υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη του καπνίσματος;

5 Πρόληψη του καπνίσματος/ στρατηγική και εφαρμογή 15% 100% Έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος; Ισχύει η ολοκληρωτική απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους; Εάν όχι, περιορίζεται το κάπνισμα σε καθορισμένο χώρο; Εάν το κάπνισμα επιτρέπεται σε καθορισμένο χώρο, υπάρχει σε αυτόν επαρκής εξαερισμός; Παρέχει η επιχείρηση/ο οργανισμός πληροφόρηση σχετικά με την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος; π.χ. μέσω ανακοινώσεων, διαδικτύου, διαθέσιμων περιοδικών, φυλλαδίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, συζητήσεων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, κ.λ.π. Προσφέρεται κάποιου είδους υποστήριξη στους εργαζομένους που προσπαθούν ναδιακόψουν το κάπνισμα; π.χ. συμβουλευτική υπηρεσία διακοπής του καπνίσματος, ομάδες εργασίας, παροχή υποκατάστατων νικοτίνης, κίνητρα για όσους θέλουν ή ήδη προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα, κ.λ.π. Εκπαιδεύονται εθελοντές εργαζόμενοι που θα στηρίξουν συναδέλφους που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα;

6 Πρόληψη του καπνίσματος/ αξιολόγηση και αποτελέσματα 23% 100% Αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις για την πρόληψη του καπνίσματος; (π.χ. με συζητήσεις στην ομάδα εργασίας, με έρευνα μεταξύ των εργαζομένων, κ.λ.π.)

7 Υγιεινή διατροφή/ οργάνωση και δομές 30% 100% Υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας; Υπάρχει κάποιος συντονιστής ή και ομάδα εργασίας για την υγιεινή διατροφή στο χώρο εργασίας; Έλαβε ο συντονιστής ή/και τα μέλη της ομάδας εργασίας εκπαίδευση ή πληροφόρηση στα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή στο χώρο εργασίας; Υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί ή/και υλικοί πόροι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών με την υγιεινή διατροφή στο χώρο εργασίας; Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην ανάπτυξη δράσεων και υιοθέτηση μέτρων σχετικών με την υγιεινή διατροφή στο χώρο εργασίας;

8 Υγιεινή διατροφή/ στρατηγική και εφαρμογή 38% 100% Έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας σχετικά με την υγιεινή διατροφή; Υπάρχει ένας άνετος, καθαρός και ασφαλής χώρος (ως προς την ποιότητα συντήρησης και ασφάλειας των τροφίμων) γιαταγεύματατωνεργαζομένων; Προσφέρει η επιχείρηση/ ο οργανισμός σας μόνο υγιεινά διατροφικά σκευάσματα; (όχι αναψυκτικά, γρήγορο φαγητό, γλυκά και αλκοόλ) Αν όχι, προσφέρονται και προωθούνται υγιεινά προϊόντα; (μέσω φθηνότερης τιμολόγησης, δωρεάν δειγμάτων, κ.λ.π.) Παρέχονται δωρεάν φρούτα στους εργαζομένους; Παρέχεται δωρεάν πόσιμο νερό; Παρέχει η επιχείρηση/ο οργανισμός σας πληροφόρηση σχετικά με την υγιεινή διατροφή; π.χ. μέσω ανακοινώσεων, διαδικτύου, διαθέσιμων περιοδικών, φυλλαδίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, συζητήσεων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, κ.λ.π. Προσφέρεται κάποιου είδους υποστήριξη στους εργαζομένους στα θέματα της υγιεινής διατροφής; π.χ. συμβουλευτική βοήθεια από διαιτολόγο;

9 Υγιεινή διατροφή/ αποτελέσματα και αξιολόγηση 46% 100% Αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις για την υγιεινή διατροφή;

10 Ενεργητική ζωή & Φυσική Άσκηση/ οργάνωση και δομές 53% 100% Υπάρχει στην επιχείρηση/στον οργανισμό σας σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; Υπάρχει κάποιος συντονιστής ή και ομάδα εργασίας για την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; Έλαβε ο συντονιστής ή/και τα μέλη της ομάδας εργασίας εκπαίδευση ή πληροφόρηση στα θέματα που σχετίζονται με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; Υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί ή/και υλικοί πόροι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην ανάπτυξη δράσεων και υιοθέτηση μέτρων σχετικών με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση;

11 Ενεργητική Ζωή & Φυσική άσκηση/ στρατηγική και εφαρμογή 61% 100% Έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας σχετικά με την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; Διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας δραστηριότητες φυσικής άσκησης;(π.χ. ολιγόλεπτα διαλείμματα με ασκήσεις κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων, σε εργαζόμενους με παρατεταμένη καθιστική εργασία, πρίν την ανάληψη της εργασίας, κ.λ.π.) Προσφέρονται επιλογές για φυσική άσκηση πριν ή μετά την εργασία; (ομαδικά αθλήματα με συναδέλφους π.χ. τρέξιμο, ομάδες ποδοσφαίρου, κολύμβηση, αντισφαίρηση, κ.λ.π.) Στηρίζει η επιχείρηση/ ο οργανισμός σας τη μετακίνηση με εναλλακτικά μέσα από και προς την εργασία; (π.χ. περπάτημα, ποδηλασία) Έχουν οι εργαζόμενοι πρόσβαση σε χώρους φυσικής άσκησης εντός ή και εκτός των χώρων εργασίας; (π.χ. μειωμένη συνδρομή σε συνεργαζόμενο γυμναστήριο, κολυμβητήριο, κ.λ.π.) Μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των λουτρών μετά τη φυσική άσκηση; Προσφέρει η επιχείρηση/ ο οργανισμός σας εξιδικευμένες συμβουλές και στήριξη στους εργαζόμενους που επιθυμούν να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα; Προσφέρει η επιχείρηση / ο οργανισμός πληροφόρηση σχετικά με την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; π.χ. μέσω ανακοινώσεων, διαδικτύου, διαθέσιμων περιοδικών, φυλλαδίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, συζητήσεων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων κ.λ.π.

12 Ενεργητική Ζωή & Φυσική άσκηση/ αποτελέσματα και αξιολόγηση 69% 100% Αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις για ενεργητική ζωή και φυσική άσκηση; (με συζητήσεις στην ομάδα εργασίας, με έρευνα μεταξύ των εργαζομένων, κ.λ.π.)

13 Στρες/ οργάνωση και δομές 76% 100% Υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης για τη διαχείρηση του στρες στην επιχείρηση/ στον οργανισμό σας; Υπάρχει κάποιος συντονιστής ή και ομάδα εργασίας για τη πρόληψη του στρες στο χώρο εργασίας; Έλαβε ο συντονιστής ή και τα μέλη της ομάδας εργασίας εκπαίδευση ή και πληροφόρηση στα θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και διαχείρηση του στρες; Υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί ή και υλικοί πόροι για την ανάπτυξη δράστηριοτήτων σχετικών με την πρόληψη του στρες στο χώρο εργασίας; Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην ανάπτυξη δράσεων και υιοθέτηση μέτρων σχετικών με την πρόληψη του στρες;

14 Στρες/ στρατηγική και εφαρμογή 84% 100% Έχουν εκτιμηθεί οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη στρεσογόνων καταστάσεων στον χώρο εργασίας; Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη διαδικασία αναγνώρισης των στρεσογόνων καταστάσεων και αιτιών; Λαμβάνονται μέτρα για την διαχείριση και προσαρμογή του φόρτου εργασίας; (διορίες, ταχύτητα εργασίας, ποσότητα εργασίας, κ.λ.π.) Λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ικανοποίησης από την εργασία; (διαδοχικές εναλλαγές θέσεων εργασίας, εμπλουτισμός εργασιακών καθηκόντων) Λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η αίσθηση του ελέγχου επάνω στο αντικείμενο της εργασίας από τους εργαζόμενους; (ευέλικτο ωράριο, ευέλικτα διαλείμματα) Προσφέρει η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας εχέμυθη συμβουλευτκή υπηρεσία ή στήριξη σε εργαζόμενους που έχουν στρες; Προσφέρει η επιχείρηση/ο οργανισμός σας πληροφόρηση σχετικά με το στρες; π.χ. μέσω ανακοινώσεων, διαδικτύου, διαθέσιμων περιοδικών, φυλλαδίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, συζητήσεων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, κ.λ.π.

15 Στρες/ αποτελέσματα και αξιολόγηση 92% 100% Αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις για την πρόληψη του στρες; μέσω συζητήσεων στην ομάδα εργασίας, με έρευνα μεταξύ των εργαζομένων, κ.λ.π.

16 Τέλος του Ελέγχου Υγείας της Επιχείρησης/ του Οργανισμού Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε τον Έλεγχο Υγείας της Επιχείρησης/του Οργανισμού της πρωτοβουλίας Move Europe Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με την βαθμολογία και τις εισηγήσεις πως θα εγκαθιδρύσετε δραστηριότητες Προαγωγής της Υγείας στην Επιχείρηση/ στον Οργανισμό σας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ)

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον - Οδηγός για εργαζομένους - EΔΠΥΧΕ Περιεχόμενα 1. Γιατί η ψυχική υγεία στην εργασία είναι σημαντική για όλους... σελ. 04 2. Τι μπορείτε να κάνετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου 2005-2008 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα