ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, του ΩΔΕΙΟΥ και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου)» προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α. Από το πρακτικό της 9 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα στις 10 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορμπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 5.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 6.- Σίμος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Τσιάμης Γ. και η κ. Δημητρίου Σ. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο (2 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθμ. μελέτης 3/2012) του διαγωνισμού για «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου)» προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α., και παρακαλούμε για την έγκρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. Η εν λόγω μελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : -1-

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 3 /2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ 2012 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για το Δήμο Πετρούπολης, συγκεκριμένα πούλμαν, για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου σε εκδρομές εντός Ελλάδος, πρωινούς και απογευματινούς περιπάτους σε μουσεία και θέατρα, μεταφορά σε συνεστιάσεις, σε θαλάσσια μπάνια, σε επετειακούς εορτασμούς κλπ., καθ όλο το έτος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Προβλέπονται εννέα (09) ημερήσιες εκδρομές και με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μία ημερήσια εκδρομή ως εξής : στις τέσσερις εκδρομές εννεά (9) πούλμαν, στις δύο (2) δύο πούλμαν και στις τρείς ένα πούλμαν. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων του ενός πούλμαν που προκύπτει είναι: 9 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 4 ημερήσιες εκδρομές = 36 δρομολόγια 2 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 2 ημερήσιες εκδρομές = 4 δρομολόγια. 1 δρομολόγιο του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 3 ημερήσιες εκδρομές = 3 δρομολόγια. Σύνολο δρομολογίων για τις ημερήσιες εκδρομές =43 δρομολόγια Προβλέπεται ένας (1) πρωινός περίπατος σε προορισμούς εντός Νομού Αττικής με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν πέντε (5). Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων που προκύπτει είναι πέντε(5) πούλμαν Χ 1 περίπατο = 5 δρομολόγια Προβλέπεται μία τριήμερη εκδρομή σε προορισμούς εκτός Νομού Αττικής, με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μελών οκτώ (8) πούλμαν. Αρα ο συνολικός αριθμός που προκύπτει είναι οκτώ (8) πούλμαν Χ 3 ημέρες = 24(είκοσι τέσσερα) δρομολόγια. Ήτοι συνολικά 9 πούλμαν. Προβλέπονται πέντε διήμερες εκδρομές σε προορισμούς εκτός Νομού Αττικής, με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε διήμερη εκδρομή ως εξης : Στη μία (1) μέχρι οκτώ (8) λεωφορεία, στις δύο (2) μέχρι δύο (2) λεωφορεία και στις 2 από ένα λεωφορείο. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων του ενός πούλμαν που προκύπτει είναι: 8 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες = 16 δρομολόγια.ήτοι συνολικά (10) πούλμαν 2 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες χ 2 διήμερες εκδρομές = 8 δρομολόγια.ήτοι συνολικά (2) πούλμαν ανά εκδρομή 1 δρομολόγιο του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες χ 2 διήμερες εκδρομές = 4 δρομολόγια Ήτοι συνολικά (1) πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή -3-

4 Σύνολο δρομολογίων για τις διήμερες εκδρομές είναι : =28 δρομολόγια Προβλέπονται είκοσι (20) θαλάσσια μπάνια για τις εργάσιμες ημέρες τεσσάρων (4) εβδομάδων στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Η μεταφορά θα γίνει με τέσσερα (4) πούλμαν. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων είναι:τέσσερα (4) πούλμαν χ 20 δρομολόγια = 80 δρομολόγια. Προβλέπεται δύο (2) συνεστιάσεις, εντός Νομού Αττικής των οποίων η μεταφορά θα γίνει με μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό πούλμαν τα εννέα (9 ) συνολικά και για τις δύο συνεστιάσεις (τα πούλμαν θα χρισιμοποιηθουν συνολικά και για τις δύο συνεστιάσεις αναλογα με την συμμετοχή των μελών που θα είναι στην κάθε συνεστίαση). Ήτοι συνολικά 9 δρομολόγια. Το σύνολο της δαπάνης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #65.000,00 # με το Φ.Π.Α.( 13% ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης έτους 2012 με Κ.Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η Α.Τ. Ημερήσιες εκδρομές 1 Πρωινοί περίπατοι 2 Τριήμερη εκδρομή 3 Διήμερη εκδρομή 4 Θαλάσσια μπάνια 5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Δρομολόγι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΔΑΠΑΝΗ α ,00 17,630,00 Δρομολόγι α 5 180,00 900,00 Δρομολόγι α , ,00 Δρομολόγι α , ,00 Δρομολόγι α , ,00-4-

5 6 Συνεστιάσε ις 6 Δρομολόγι α 9 127, , ,00 ΦΠΑ 13% ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 Στρογγυλ. 10,31 Γενικό Σύνολο ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν πάσα απαιτηθησομένη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη εντέχνως και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στους πιο πάνω όρους έχει υπολογισθεί ο ΦΠΑ 13%. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ημερήσιες εκδρομές σε προορισμούς εντός ή εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες (περίπου από τις 8:00 έως τις 20:00 ). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 410,00-5-

6 ΑΡΘΡΟ 2 Ο Πρωινούς περιπάτους σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες ( περίπου από τις 8:00 έως 14:00). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως το προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 180,00 ΑΡΘΡΟ 3 Ο Εκδρομές σε προορισμούς εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας τριών ημερών (περίπου 72 ωρών). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.900,00 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ (ημερησίως το δρομολόγιο) πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 420,00 ΑΡΘΡΟ 4 Ο Εκδρομές σε προορισμούς εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας δύο ημερών (περίπου 48 ωρών). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.300,00 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ (ημερησίως το δρομολόγιο) πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 420,00 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεταφορές για θαλάσσια μπάνια σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Διακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 200,00 ΑΡΘΡΟ 6 ο Μεταφορές για συνεστιάσεις σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής Για ένα δρομολόγιο( ) Τιμή ολογράφως :Εκατόν εικοσι επτά ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς:127,00 Σημείωση: τα δρομολόγια είναι πλήρης όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 6 της Γ.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -6-

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την σωστή και με ασφάλεια πραγματοποίηση των μεταφορών πρέπει απαρέκκλιτα να ισχύουν τα εξής: Η Ηλικία των πούλμαν δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια. Αυτό θα αποδεικνύεται μέσω των αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες θα επιδεικνύονται υποχρεωτικά πριν από κάθε μεταφορά, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική απόσταση από την 1 η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη της δεκαετίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλμαν θα πρέπει να συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική απόφαση / 1771 / 4 / (ΦΕΚ 408 Β ) «Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση, με αναπαυτικά καθίσματα και, γενικότερα, όλες τις απαραίτητες για τους επιβάτες ανέσεις. Επίσης, θα διαθέτουν συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 19 και 20 της Υ.Α / 1771 / 4 / , να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα και άλλα μέσα όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις νομοθετικές διατάξεις και να πληρούν τους όρους ασφαλείας. Οι οδηγοί, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης( δίπλωμα Δ κατηγορίας). Ακόμα, οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να πραγματοποιήσουν την κάθε μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς και να έχουν καθ όλα κόσμια συμπεριφορά. Η κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση άλλων ουσιών ή φαρμάκων που αδυνατούν ή δυσχερένουν την λειτουργία της αντίληψης ή των αισθήσεων απαγορεύται. Με ευθύνη του αναδόχου των μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πούλμαν μικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και φαρμακείο που να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης. Κάθε αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους επιβαίνοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προσκομιθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες ζημίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Tα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ στις εκδρομές, θαλάσσια μπάνια, περιπάτους θα πρέπει είναι των 50 θέσεων ή των 56 θέσεων (48 θέσεων καθημένων συν 2 για οδηγό και για συνοδηγόή 54 συν 2 οδηγό -συνοδηγό), ενώ η μεταφορά όρθιων απαγορεύεται ρητά. Τα πούλμαν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μελών στις εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ, θα πρέπει να έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ και να ισχύει ο χρόνος κάρτας ελέγχου( με προσκόμιση των φύλλων ελέγχου). Θεωρούνται απαραίτητα η καθαριότητα των πούλμαν, οι ζώνες στα καθίσματα, τα καινούργια ελαστικά και ο έλεγχος του ΚΤΕΟ -7- Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψουν σε πούλμαν, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως με άλλο πούλμαν το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα προη-

8 γούμενα και στην περίπτωση αυτή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογιτικά (άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, και ασφαλιστήριο, όλα σε ισχύ) τα οποία ο πάροχος οφείλει να τα προσκομίζει πριν από κάθε μεταφορά. Το πρακτορείο να έχει ιδιόκτητα πούλμαν και να αναφέρει πόσα. Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης, ώστε οι μεταφορές των εκδρομών,περιπάτων,μπάνια κλπ να εκτελούνται στην ώρα τους και να ακολουθούν πιστά το αντίστοιχο πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. Οι θέσεις των μελών των Κ. Α. Π. Η.,Ωδείου και του Πολιτιστικού σε κάθε πούλμαν θα ορίζονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο που θα συνοδεύει τα μέλη στις εκδρομές, περιπάτους, μπάνια κλπ. Οι οδηγοί των πούλμαν όταν θα υπάρχει διανυκτέρευση (διήμερη,τριήμερη, τετραήμερη κλπ.),θα έχουν οκτάωρη βραδινή ανάπαυση, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή εκτέλεση του προγράμματος. Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά <<Μισθώματα μεταφορικών μέσων>> για το Δήμο Πετρούπολης, συγκεκριμένα αφορά ΚΑΠΗ, Ωδείο και Πολιτιστικό, για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις: - Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ114/Α /8.6.06) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και

9 - Του άρθρου 19, παρ.3 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ ) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν. 2623/98 καθώς και των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών). - Του ν. δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. - Της 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Περί καθορισμού διαδικασίας μίσθωσής αυτοκινήτων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες,και τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ κ.λ.π. - Της με αριθ. 765/1997 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. - Του Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237/Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ.263/Α / «Επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» - Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ): «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/ ):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και υτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». - Της αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β )απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ΑΡΘΡΟ 3 Ο Τρόπος Εκτέλεσης της μεταφοράς Η εκτέλεση της μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας β) Το τιμολόγιο γ) Η τεχνικές προδιαγραφές δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων -9- ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων η) Η τεχνική έκθεση

10 Όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός του δ) που θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου, περιέχονται στην παρούσα μελέτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Εγγυητικές Επιστολές Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης για την εν λόγω μίσθωση μεταφορικών μέσων ορίζονται στο ποσό των 2% & 5% αντίστοιχα, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης παροχής υπηρεσιών και επιστρέφεται στον ανάδοχο από την αρμόδια επιτροπή μετά τη σχετική βεβαίωση. Σημειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Σύμβαση Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των δρομολογίων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού, λόγω αλλαγήςτου προγράμματος εκδρομών - εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ, Ωδείου και του Πολιτιστικού Κέντρου. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. Ως χρόνος μίσθωσης των μεταφορικών μέσων ορίζεται ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου (Κ.Α..Π.Η., Ωδείο - Πολιτιστικό) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κάθε προγραμματισμένη μεταφορά και θα είναι υποχρεωμένος εντός αυτών των πέντε (5) ημερών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα, ώστε τα δρομολόγια να εκτελεστούν στην ώρα τους και να ακολουθήσουν πιστά το αντίστοιχο γραπτό πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. Το δρομολόγιο για κάθε μεταφορά, εντός η εκτός των ορίων του Νομού Αττικής, θα ορίζεται ως πλήρες. Ως πλήρες θεωρείται το δρομολόγιο η διαδρομή από την επιβίβαση των ηλικιωμένων μελών και μελών του Πολιτιστικού-Ωδείου, στο χώρο αναχώρησης ως και την αποβίβαση στον ίδιο χώρο με μικρές αποκλίσεις ως προς την ενδιάμεση διαδρομή και τις αντίστοιχες στάσεις. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Οι οδηγοί των πούλμαν θα πρέπει να φέρονται με τον καλύτερο τρόπο στα μέλη των τμημάτων του Δήμου που συμμετέχουν στις εκδρομές,να κάνουν στάσεις όταν παραστεί ανάγκη, να μεταφέρουν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο κάποιο μέλος αν παρουσιαστεί πρόβλημα υγείας και να έχει πλήρη συνεννόηση με τον υπεύθυνο της εκδρομής καθώς και με τον συνοδό. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης ή διακοπής της εκτέλεσης της σύμβασης υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, επιβάλλονται σε αυτόν οι κατά το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Φόροι Τέλη Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάση των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012

11 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά <<Μισθώματα μεταφορικών μέσων>> για το Δήμο Πετρούπολης για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 Ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την παρούσα σύμβαση ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες τουλάχιστον. αυτής. ΑΡΘΡΟ 3 ο Καλή Εκτέλεση της σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης καθ όλη τη διάρκεια ΑΡΘΡΟ 4 Ο Πληρωμές του αναδόχου Κατά τη διαδικασία της σύμβασης και σύμφωνα με τις μεταφορές εκδίδονται τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως τέλη και δαπάνες όπως διόδια Εθνικών Οδών, Αττικής οδού, φερυ-μποτ, κ.λ.π.(εκτός γέφυρας Ριου Αντιρρίου) Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -11- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Πετρούπολης, Προκηρύσσει Δημόσιο πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών για τις «μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικου Κέντρου Δήμου Πετρούπολης σε εκδηλώσεις και εκδρομές κλπ έτους 2012», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13% για τις αντίστοιχες ετήσιες ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικου κέντρου του Δήμου Πετρούπολης. Η περιγραφή των προς εκτέλεση μεταφορών αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές τις με αριθμ. 3 /2012 μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρον 1 ον Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης Κ. Βάρναλη στις 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα (λήξης υποβολής των προσφορών ) 09:00 π.μ. με 11:00 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους με εκπροσώπους τους ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών. Επίσης οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρον 2 ον Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της μίσθωσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,,, όπως ισχύει σήμερα. - Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ114/Α /8.6.06) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και - Του άρθρου 19, παρ.3 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ ) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις Του Ν. 2623/98 καθώς και των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών) Του ν. δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

13 - Της 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Περί καθορισμού διαδικασίας μίσθωσης Ιδιωτ. αυτοκινήτων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες,και τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ κ.λ.π. - Της με αριθ. 765/1997 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. - Του Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237/Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ.263/Α / «Επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» - Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ): «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Του Ν3861/2010 (ΦΕΚ112Α/ ):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνιτικών,διοικητικών και υτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια». - Της αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β )απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων -Το υπ αριθμ.πρωτ /10269/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Αττικής περί «έγκρισης μίσθωσης λεωφορείων» Αποκεντρωμένης Άρθρον 3 ον Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας β) Το τιμολόγιο γ) Η τεχνικές προδιαγραφές δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων η) Η τεχνική έκθεση Τα παραπάνω στοιχεία-εκτός του δ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου-περιέχονται στην υπ αριθμ. 3/2012 μελέτη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από την Διευθύντρια της εν λόγω Υπηρεσίας, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων διακήρυξης. Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική καταστασή τους και τις τεχνικές δυνατότητες τους Άρθρον 4 ον Προϋπολογισμός χρηματοδότηση προμήθειας Το κόστος εκτέλεσης της μίσθωσης προϋπολογίσθηκε σε #65.000# (Eξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης

14 έτους 2012 με Κ.Α Οι υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑΠΗ, Ωδείο κλπ ) δεν δεσμεύονταιι όσον αφορά στην ποσότητα των υπηρεσιών που θα προκύψουν και δύναται να μην πραγματοποιήσουν το maximum του αριθμού των δρομολογίων Άρθρον 5 ον Χρόνος εκτέλεσης Ως χρόνος μίσθωσης ορίζεται ένα έτος. Τα δρομολόγια επακριβώς θα καθορισθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, του Δήμου Πετρούπολης ( ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ) Άρθρον 6 ον Τρόπος επιλογής αναδόχου Ο ανάδοχος θα επιλεγεί δια δημόσιας ανοικτής διαδικασίας(πρόχειρο διαγωνισμό), κατόπιν υποβολής σφραγισμένων προσφορών, με σύστημα διενέργειας τη συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ( μειοδοτική δημοπρασία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Π.Δ. 28/80. Προσφορά θα γίνει δια συμπλήρωσης τιμολογίου( μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης) και θα αφορά το σύνολο της μίσθωσης. Άρθρον 7 ον Εγγυήσεις 7.1 Εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με την 7 η παράγραφο του 15 ου άρθρου του Π.Δ. 28/1980) α) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον 1.300,00 ), λόγω σπουδαιότητάς τους για το Νομικό Πρόσωπο, και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζόμενου. γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες, αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της συμβάσεως με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του Π.Δ. 28/1980, εκτός αν ισχύει η ίδια και για την καλή εκτέλεση. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ όψιν. 7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 1 η παράγραφο του 26 ου άρθρου του Π.Δ. 28/1980. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον 3.250,00 ) όπου ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται και εδώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. Παρέχεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νομικών προσώπων της Ε.Ε., τα οποία έχουν το δικαίωμα προς τούτο, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς και σε μορφή γραμματίου του Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:. Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Δήμος Πετρούπολης). Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψηφίου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

15 . Τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού(μόνο για την εγγυητική συμμετοχής). Τις προς παροχή υπηρεσίες (μόνο για την εγγυητική καλής εκτέλεσης). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Στην περίπτωση της εγγυητικής συμμετοχής, ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα(1) μήνα. Στην περίπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο(2) μήνες. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από του δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Άρθρον 8 ον : Δικαίωμα συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά γραφεία ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού,Συνεταιρισμοί, Ενώσεις κλπ, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 των παρόντων Όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν νομοθετικών διατάξεων, επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 9 ον Δικαιολογιτικα Συμμετοχης στο διαγωνισμο Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα (οι υπεύθυνες δηλώσεις με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής) : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος. 3. Άδεια λειτουργίας γραφείου Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, με θεώρηση (υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Τ.) τελευταίου εξαμήνου Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες ) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζετια να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να

16 είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 5. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ( φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση) το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 6. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, αν δεν γίνει αυτοπρόσωπη υποβολή της προσφοράς.εφ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, αν ο διαγωνιζόμενος είναι «φυσικό πρόσωπο» ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (προέδρου διευθύνοντος συμβούλου διαχειριστή εταίρων, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας) όπου θα δηλώνεται : i) ότι ο συμμετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (όχι οι ατομικές επιχειρήσεις),αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή ή παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση ούτε έχουν κινηθεί σε βάρος του σχετικές διαδικασίες ii) ότι οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση δεν έχουν καταδικαστεί για: δωροδοκία, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. iii) ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα ή πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι οι κατά τον νόμο υπόχρεοι, σύμφωνα με την νομική μορφή της επιχείρησης, έχουν μηδενική ποινική κατάσταση και θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (αντίγραφα ποινικών μητρώων) κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εφόσον αναδειχθούν μειοδότες, και εφόσον τους ζητηθούν και δεν αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 9. δικαιολογητικά για τα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν στην πραγματοποίηση των μεταφορών και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά, για το καθένα από αυτά : i) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σε ισχύ ii) το δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) σε ισχύ iii) ασφαλιστήριο του οχήματος, με τις καλύψεις που απαιτούνται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για τα τουριστικά λεωφορεία, σε ισχύ iv) βεβαίωση της αντιπροσωπίας ή κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας που να αποδεικνύει την ηλικία των πούλμαν, όπως αυτή αναφέρεται στους ειδικούς όρους του άρθρου 25 παρ. 4 των παρόντων Όρων, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι σε περίπτωση που αδυνατεί να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση κάποιας μεταφοράς κάποια από τα ανωτέρω πούλμαν, των οποίων τα δικαιολογητικά έχει προσκομίσει ως δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό, οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα πούλμαν, τα οποία θα πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με τα προηγούμενα, και στην περίπτωση αυτή τα οχήματα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ανωτέρω δικαιολογητικά τα οποία ο πάροχος οφείλει να προσκομίζει πριν από κάθε μεταφορά Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα πούλμαν παρουσιάσει βλάβη και αδυνατεί να πραγματοποιήσει ή να συνεχίσει κάποια μεταφορά ο πάροχος οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο πούλμαν, το οποία θα πληροί τις ίδιες προδιαγραφές με τα πούλμαν, των οποίων τα δικαιολογητικά έχει προσκομίσει ως δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό.

17 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι τα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στα οριζόμενα των ειδικών όρων του άρθρου 25 παρ. 5 των παρόντων Όρων. 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι οι οδηγοί των πούλμαν που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των μεταφορών θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης και ανταποκρίνονται στα οριζόμενα των ειδικών όρων του άρθρου 25 παρ. 6 των παρόντων Όρων. 14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των Όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Άρθρον 10 ον : Τευχη διαγωνισμού Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά με το διαγωνισμό καθώς και για τα τεύχη δημοπράτησης, προσερχόμενοι στο Γραφείο του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη ος όροφος ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κο Πέγκα Γεώργιο στο τηλέφωνο εως την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 των παρόντων όρων. Άρθρον 11 ον Φάκελος προσφοράς 1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας( Δήμος Πετρούπολης) που διενεργεί τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της μίσθωσης. γ. Ο αριθμός της μελέτης. δ. Το αντικείμενο της προσφοράς. ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονομική προσφορά θα είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρης και σαφής σε όλα τα σημεία της. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. Διευκρινίσεις γίνονται μόνον όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Με την προσφορά η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών δίδεται ανά μονάδα και η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία,αν προκύπτει και οι τιμές θα αναγράφονται αριθ-

18 μητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφορές ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται η ολογράφως. Προσφορά σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από τη λήξη τους. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. Άρθρον 12 ον Χρόνος και τρόπος υποβολής, προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας. 2. Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δημόσια, στο χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθμός του. Ο ίδιος αριθμός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση μη αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά. 3. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την διακήρυξη οριζόμενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Άρθρον 13 ον Αποσφράγιση προσφορών Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Η επιτροπή αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τη σειρά παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά, κατά φύλλο, από τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που παραμένει κλειστός. Εν συνεχεία αναγράφεται περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ' αυτούς ο αύξοντα αριθμός του διαγωνιζομένου. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η επιτροπή (μυστικώς συνεδριάζουσα) ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει περί των αποκλεισθέντων. Άρθρον 14 ον Διαδικασία αξιολόγησης επιλογή αναδόχου Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή, θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης ή δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Όταν γίνεται πάλι δημόσια η συνεδρίαση, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισμού των και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. Επίσης ανακοινώνονται στους υπόλοιπους τυχόν προσφορές που αποκλείονται, λόγω μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της μελέτης Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί. Απόρριψη των προσφορών που δεν συμφωνούν με τους γενικούς οικονομικούς όρους της διακήρυξης. Καταγραφή σε κατάσταση της τιμής κάθε είδους και για κάθε προσφορά.

19 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού. Ο Δήμος Πετρούπολης διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τμήμα της μίσθωσης σε διαφορετικό ανάδοχο, εφόσον κριθεί ότι για τμήμα ή τμήματα της μίσθωσης υπάρχουν συμφερότερες για το Δήμο προσφορές από διαφορετικούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Εάν πολλές υποψηφιότητες έχουν προσφέρει το ίδιο μέγιστο ποσοστό έκπτωσης, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται μεταξύ αυτών δια κληρώσεως. Ο επιλεχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού. Άρθρον 15 ον Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980) Με απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Πετρούπολης και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. Άρθρον 16 ον Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 28/1980,οι ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού κατατίθενται γραπτώς από τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί στο διαγωνισμό στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στο Δήμο Πετρούπολης ως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις για συμμετοχή μειοδότου ή για νομιμότητα της διεξαγωγής ή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη ημέρα της διενέργειάς του από τους υποψήφιους αναδόχους που συμμετέχουν σε αυτόν. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο Δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, απευθυνόμενες στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. Άρθρον 17 ον Κατακύρωση του διαγωνισμού Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Επιτροπής. Τόσο στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Στη συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς κατάθεση ένστασής από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρον 18 ον Σύμβαση Ο ανάδοχος εκτέλεσης της μίσθωσης, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του Π.Δτος 28/1980, να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980 εγγύηση για την καλή εκτέλεση των μεταφορών (βλ. και το άρθρο 7 της παρούσης). Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία : 1. Η παρούσα διακήρυξη

20 2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας με όλα τα τχνικά και λοιπά στοιχεία Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που τυχόν τη συνοδεύουν. Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Άρθρον 19 ον Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση αναδόχου-προμηθευτή Σε περίπτωση μη τήρησης από την πλευρά του αναδόχου των όρων της σύμβασης μπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις, όπως περιγράφονται και στο άρθρο 50του Π.Δτος 28/80 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση, που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση εφόσον δεν τήρησε κάποιον από τους όρους που προβλέπονται σ αυτή τη διακήρυξη. Άρθρον 20 ον Πλημμελής εκτέλεση της μίσθωσης Αν παρουσιασθεί απόκλιση από τα οριζόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης, στο άρθρο 6 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης και της Σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής που θα έχει τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της μίσθωσης η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση των διαφορών είς βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Άρθρον 21 ον Διαφορές Διακήρυξης- Νομοθεσίας Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της υπερισχύει το Π.Δ. 28/1980, όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τους Ν.3463/2006 (άρθρο 273,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν3536/07),Ν.2286/1995 και Ν.3548/2007(άρθρο 1,2 και 3) περί «καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο», όπως και αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3752/09 και την Υπουργική Απόφαση 21504/1771/4/ Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αποτελούν οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις- προδιαγραφές που πρέπει υποχρεωτικά να πληροί το προσφερόμενο μέσο μεταφοράς (λεωφορείο), και του οποίου έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο των υπηρεσιών και τα αποδεικτικά πληρωμής θα προσκομίζονται στην υπηρεσία το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρον 22 ον Πληρωμές αναδόχου Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τη σύμβαση εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ), τα οποία εξοφλούνται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης -20- Άρθρο 23 ον

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 39/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/16-03-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 21/3/2016 Αρ. πρωτ: 888 ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση, διοργάνωση και επιμέλεια ερασιτεχνικών σχημάτων, στα πλαίσια του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 06/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 8785 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ CPV: 63511000-4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπολογισμός: #47.453,40 # Αριθμός Μελέτης: 3/2016 Κ. Α.Ε 15.6413.01

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος 20-05 -2015

Άγιος Στέφανος 20-05 -2015 Ελληνική Αγιος Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ Άγιος Στέφανος 20-05 -2015 Αριθμ. απόφ. Προέδρου 20 Αριθμ πρωτ 349 "Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 178/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 16/07-07-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Συκιές : 28-01-2015 Αρ.πρ. : 3705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 / 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα