ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ.: Γ1α/οικ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Αριστοτέλους 19, Αθήνα Κ. Τσαλίκογλου Σ. Ξεναρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα «ΑΘΗΝΑ»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α'/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α'/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 6. Την υπ αριθμ. Γ1α/οικ.96894/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Νοσοκομειακών Μονάδων για τη νοσηλεία υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών Έμπολα (Ebola)» (ΑΔΑ: Β2Κ9Θ-ΧΘΛ). 7. Την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.95509/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών» (ΑΔΑ: ΩΣΡΡΘ-91Ο). 8. Την υπ αριθμ. Α1β/Γ.Π / Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συμπλήρωση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.95509/ απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών (ΑΔΑ: ΩΣΡΡΘ-91Ο)» (ΑΔΑ: ΩΒΟΝΘ-Ξ6Μ) 9. Το Πρακτικό της 2 ης έκτακτης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών.

2 10. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας και για την καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ το συνημμένο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα «ΑΘΗΝΑ», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, με σκοπό τη διασφάλιση της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού για τη διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων Έμπολα. Η δαπάνη για την υλοποίηση όλων των αναφερόμενων δράσεων θα καλυφθεί με συμπληρωματική επιχορήγηση του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2015 (Φ210 Κ.Α.Ε. 2541). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Εξωτερικών Υπόψη κ. Υπουργού (με την παράκληση όπως λάβουν γνώση οι αρμόδιες Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι Φορείς τους) 2. Υπουργείο Εσωτερικών Υπόψη κ. Υπουργού (με την παράκληση όπως λάβουν γνώση οι αρμόδιες Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι Φορείς τους) 3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπόψη κ. Υπουργού (με την παράκληση όπως λάβουν γνώση οι αρμόδιες Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι Φορείς τους) 4. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας Υπόψη Διοικητών 5. Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ 6. Αρχηγείο λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κ. Γεν. Γραμματέα Αεροϋγειονομείο αερολιμένα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλος 8. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Υπόψη κ. Διευθυντή 9. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Υπόψη Περιφερειάρχη Υπόψη κ. Γεν. Δ/ντη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Υπόψη κ. Δ/ντων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 10. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Υπόψη κας. Προέδρου

3 Υπόψη κ. Γενικού Διευθυντή 11. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Υπόψη κ. Διοικητή 12. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Υπόψη κ. Προέδρου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 3. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας 4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Υγείας 5. Όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας 6. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας (με την παράκληση όπως ενημερωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία) 7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΜΠΟΛΑ «ΑΘΗΝΑ» Αθήνα Δεκέμβριος 2014 ΕΚΔΟΣΗ 1 η

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη και λεπτομερής καταγραφή των ενδεδειγμένων δράσεων και των συντονισμένων ενεργειών από τις Ελληνικές Υγειονομικές Αρχές και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα. Η μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου, οι αρχές καθορισμού των επιλεγμένων δράσεων, όπως και οι προδιαγραφές, τα τεχνικά πρότυπα, η εκπαίδευση του προσωπικού και η επικοινωνία του κινδύνου, βασίζονται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των αρμοδίων Ευρωπαϊκών οργάνων. Το σχέδιο καταρτίστηκε με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών και την καθοριστική επιστημονική και διαχειριστική συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 19/12/2014 και ενσωματώνει τη δυνατότητα επικαιροποίησης και προσαρμογής του στην εξέλιξη της επιδ ημίας και σε νέα επιδημιολογικά, επιστημονικά και άλλα δεδομένα. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 2

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΈΜΠΟΛΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΜΠΟΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα πλαίσια λοιπών φορέων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ECDC ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Λιμένες Αεροδρόμια Υπηρεσίες διαχείρισης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομεία Ιδιωτικές Κλινικές Κέντρα Υγείας

7 4.2.2 Υπεύθυνα νοσοκομεία για την υποδοχή και νοσηλεία περιστατικών Έμπολα Εξειδικευμένα εργαστήρια για την εργαστηριακή διάγνωση αιμορραγικού πυρετού Έμπολα ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΚΑΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ EBOLA ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (NATIONAL FOCAL POINT NFP) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΚΑΙ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Λοιμώξεις από τον ιό Έμπολα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) το 1976 και έκτοτε έχουν ταυτοποιηθεί 5 τύποι του ιού: Zaire ebolavirus, Sudan ebolavirus, Reston ebolavirus, Tai Forest ebolavirus και Bundibugro ebolavirus. Ο ιός Έμπολα είναι πολύ επικίνδυνος (biosafety level 4 pathogen) και η αντιμετώπισή του απαιτεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων, ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους περιστατικά. 1.2 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΈΜΠΟΛΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Φεβρουάριο 2014 ανακοινώθηκε επιδημία ιογενούς αιμορραγικού πυρετού από ιό Έμπολα στη Γουινέα της Δυτικής Αφρικής. Σύμφωνα με τον «Οδικό χάρτη αντιμετώπισης του ιού Έμπολα» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ( ), ο αριθμός των επιβεβαιωμένων, πιθανών και υπόπτων κρουσμάτων έως τις 11 Νοεμβρίου ανέρχεται σε στις προσβεβλημένες 6 χώρες και οι θάνατοι στους Η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ενήλικες ηλικίας ετών. Από τον έλεγχο επιβεβαιωμένων εργαστηριακά κρουσμάτων με PCR, διαπιστώθηκε η γονιδιακή ομοιότητα του στελέχους σε ποσοστό 98%, με το στέλεχος που προκάλεσε την επιδημία από ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το Οι χώρες που δήλωσαν κρούσματα αιμορραγικού πυρετού από ιό Έμπολα 1 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Χώρες με εκτενή και έντονη μετάδοση της νόσου (η Γουινέα, η Λιβερία και η Σιέρα Λεόνε) Χώρες που έχουν ή είχαν μεμονωμένο/α περιστατικό/ά με τοπική μετάδοση (το Μάλι, η Νιγηρία, η Σενεγάλη, η Ισπανία και οι Η.Π.Α.) 1 Επειδή οι χώρες ενδέχεται να επικαιροποιηθούν, είναι απαραίτητη η σχετική ενημέρωση από την ιστοσελίδα 5

9 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ Ο παρόν ορισμός κρούσματος (Παράρτημα 1) αποτελεί μετάφραση και υιοθέτηση του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού ορισμού που συμφωνήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον Σεπτέμβριο Ο ορισμός κρούσματος επικαιροποιείται και διαμορφώνεται βάσει της εξέλιξης της επιδημίας και των συστάσεων του Ευρωπαϊκού CDC (ECDC) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Ύποπτο: Άτομο ζωντανό ή νεκρό που έχει (ή είχε) αιφνίδιο υψηλό πυρετό και επαφή με ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού Έμπολα, ή νεκρό ή άρρωστο ζώο ή οποιοδήποτε άτομο με αιφνίδια εμφάνιση υψηλού πυρετού και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα συμπτώματα: πονοκέφαλος, έμετος, ανορεξία / απώλεια της όρεξης, διάρροια, λήθαργος, πόνος στο στομάχι, πόνους στους μύες ή στις αρθρώσεις, δυσκολία κατάποσης, δυσκολία στην αναπνοή, ανεξήγητη αιμορραγία ή με αιφνίδιο ανεξήγητο θάνατο Πιθανό: Κάθε ύποπτο περιστατικό που έχει επιδημιολογική σύνδεση με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά δεν έχει εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου. Επιβεβαιωμένο: ύποπτο ή πιθανό περιστατικό το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. 2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΜΠΟΛΑ Ο ιός Έμπολα μπορεί να μεταφερθεί και να εξαπλωθεί σε χώρες της Ε.Ε. από: Ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τις επηρεαζόμενες χώρες και οι οποίοι έχουν έλθει σε στενή επαφή με αίμα, εκκρίσεις, άλλα σωματικά υγρά ή ιστούς ασθενών ή και νεκρών σωμάτων, είτε άμεσα είτε μέσω επαφής με μολυσμένα ιατρικά εργαλεία και αντικείμενα, είτε μέσω σεξουαλικής επαφής, είτε μέσω επαφής με ζώντα ή νεκρά μολυσμένα ζώα, όπως πίθηκοι, χιμπατζήδες, αντιλόπες και νυκτερίδες. Από ασθενείς που αποτείνονται σε χώρες της Ε.Ε. για ιατρική βοήθεια και Από δείγματα που αποστέλλονται σε χώρες της Ε.Ε. χωρίς να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) Στις 8/8/2014 η Επιτροπή για Επείγουσες Καταστάσεις (IHR Emergency Committee) του Π.Ο.Υ. ανακήρυξε την επιδημία Έμπολα στη Δ. Αφρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6

10 διεθνούς ενδιαφέροντος (Public Health Emergency of International Concern PHEIC), ενώ στην πρόσφατη συνάντηση της, που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2014, μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης και του κινδύνου που απορρέει από την επιδημία, αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η κατάσταση εξακολουθεί να αποτελεί PHEIC. Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (Δ.Υ.Κ.) Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Π.Ο.Υ. κυρώθηκε με το Ν. 3991/2011 (ΦΕΚ 162/Α'/ ) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του Δ.Υ.Κ. είναι η πρόληψη, η προστασία, ο έλεγχος και η παροχή υγειονομικής αντιμετώπισης στη διεθνή εξάπλωση νόσων με τρόπους που είναι ανάλογοι των κινδύνων δημόσιας υγείας και που αποφεύγουν περιττές παρεμβάσεις στη διεθνή μετακίνηση και το εμπόριο. Κατά συνέπεια, αφορά κυρίως στη λήψη σχετικών μέτρων στις πύλες εισόδου της χώρας. Για τους σκοπούς του Δ.Υ.Κ, αλλά και του παρόντος σχεδίου δράσης: Με τον όρο «υγειονομική παρατήρηση» νοείται η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας ενός ταξιδιώτη στο πέρασμα του χρόνου για τον σκοπό του προσδιορισμού του κινδύνου μετάδοσης νόσου. Με τον όρο «απομόνωση» νοείται ο διαχωρισμός αρρώστων ή μολυσμένων ατόμων ή προσβληθέντων αποσκευών, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικών μέσων, εμπορευμάτων ή ταχυδρομικών πακέτων από άλλους με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται η εξάπλωση λοίμωξης ή μόλυνσης. Με τον όρο «καραντίνα» νοείται ο περιορισμός των δραστηριοτήτων και/ή ο διαχωρισμός από άλλους υπόπτων προσώπων που δεν νοσούν ή υπόπτων αποσκευών, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικών μέσων ή εμπορευμάτων κατά τρόπο τέτοιο που να εμποδίζεται η πιθανή εξάπλωση λοίμωξης ή μόλυνσης. Στο Παράρτημα 2 αναφέρονται οι ορισμένοι ως εθνικά σημεία αναφοράς (national focal point NFP) για την εφαρμογή του Δ.Υ.Κ. στη χώρα μας Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, θεσπίζει κανόνες κυρίως για τα ακόλουθα: Το σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε υγειονομικές απειλές, με σκοπό τον συντονισμό και τη συμπλήρωση των εθνικών πολιτικών 7

11 Την επιδημιολογική επιτήρηση και την ad hoc παρακολούθηση Την έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση με τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης (EWRS), στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Την κοινή προμήθεια αντιμέτρων μετά από υπογραφή από τα κράτη-μέλη Συμφωνίας Κοινής Προμήθειας Αντιμέτρων. Παράλληλα η απόφαση στοχεύει στη στήριξη της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών - μελών, ούτως ώστε να βελτιωθούν η πρόληψη και ο έλεγχος της εξάπλωσης σοβαρών νόσων του ανθρώπου διαμέσου των συνόρων των κρατών μελών και στην καταπολέμηση άλλων σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με σκοπό την προαγωγή υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Δίκτυα Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας (Health Security Committee, HSC): συντονίζει τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας στην ΕΕ. Η HSC, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., ασχολείται με 3 τομείς: γενική ετοιμότητα, γρίπη και χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές απειλές. Σε επίπεδο Ε.Ε., η Επιτροπή αποτελεί τον κύριο μηχανισμό συντονισμού των προσπαθειών για την εξασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας. Οι εθνικοί εκπρόσωποι της χώρας μας στην Επιτροπή αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Δίκτυο επικοινωνίας επαγγελματιών υγείας για τον Έμπολα (Ebola Communication Platform for Clinicians): στα πλαίσια της HSC και με τη συνεργασία του ECDC, δημιουργείται δίκτυο επικοινωνίας επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον ιό Έμπολα. Στο δίκτυο αυτό θα συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας από τα νοσοκομεία αναφοράς των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και σχετικοί εμπειρογνώμονες. Σκοπός του δικτύου είναι η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη κρουσμάτων του ιού Έμπολα. QUANDHIP (Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens): δίκτυο εργαστηρίων που ενεργοποιήθηκε πρόσφατα από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG-SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ενισχύσει τα κράτη μέλη που δε διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για εργαστηριακή διάγνωση και επιβεβαίωση κρούσματος του ιού Έμπολα. 8

12 Στα πλαίσια λοιπών φορέων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων Το σχέδιο συνετάχθη κατόπιν της μελέτης και της αξιοποίησης των παρακάτω πηγών: 1. Strategy for Generic Preparedness Planning της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SANCO-C3) 2. Οδηγίες της Health Security Committee 3. Οδηγίες της NBC - Defense Policy της ακαδημίας του ΝΑΤΟ 4. Οδηγίες του European CDC 5. Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Εθνικό Σχέδιο «Ξενοκράτης») 6. Οδηγίες του CDC των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 7. Οδηγίες του Public Health England 2.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα Προσωρινά Προτεινόμενα Μέτρα (Temporary Recommendations) υπό τον Δ.Υ.Κ. της IHR Emergency Committee: Α. Προς τα κράτη με ενεργό μετάδοση της νόσου: Η πρωταρχική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διακοπή της μετάδοσης του ιού εντός των τριών χωρών όπου παρατηρείται η πιο έντονη μετάδοση, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μετάδοση σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ελέγχου και της παρακολούθησης της υγείας τους. Αυτό θα ενθαρρύνει πολλούς επαγγελματίες υγείας να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Το αποτελεσματικότερο προληπτικό μέτρο που συστήθηκε είναι ο έλεγχος εξόδου ταξιδιωτών από τις προσβεβλημένες χώρες (στα αεροδρόμια). Β. Προς τα υπόλοιπα κράτη: Δεν πρέπει να υπάρχει γενική απαγόρευση στα διεθνή ταξίδια ή το εμπόριο. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε οικονομικές δυσκολίες και, κατά συνέπεια, θα αύξανε τη μη νόμιμη μετανάστευση από τις επηρεαζόμενες χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο διεθνούς μετάδοσης του ιού Έμπολα. Η IHR Emergency Committee υπογράμμισε τη σημασία «εξομάλυνσης» των πτήσεων και του πλου των πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εμπορευμάτων και αγαθών, προς και από τις επηρεαζόμενες περιοχές, ώστε να αντιμετωπισθεί η απομόνωση και οι οικονομικές δυσκολίες των επηρεαζόμενων περιοχών. 9

13 Τυχόν αναγκαία ιατρική φροντίδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την επιβίβαση για το προσωπικό και τους επιβάτες. Όλες οι χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν την εκπαίδευση και τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες για την αντιμετώπιση του στίγματος, του δυσανάλογου φόβου και των ακατάλληλων μέτρων και αντιδράσεων που σχετίζονται με τον Έμπολα. Αυτές οι προσπάθειες μπορούν επιπλέον να ενθαρρύνουν την προσέλευση στις υπηρεσίες υγείας για διάγνωση και ιατρική φροντίδα. Βάσει του Δ.Υ.Κ., τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν επιπλέον προληπτικά μέτρα στις πύλες εισόδου τους, όπως: Μέτρα ελέγχου ταξιδιωτών κατά την είσοδο στη χώρα: Ο έλεγχος στην είσοδο μπορεί να έχει κάποια περιορισμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της διεθνούς εξάπλωσης του ιού όταν προστεθεί στο μέτρο του ελέγχου κατά την έξοδο, αλλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Ο Π.Ο.Υ. ενθαρρύνει τις χώρες που τα υιοθέτησαν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα που έβγαλαν από αυτήν την πρακτική. Πριν εφαρμοστεί έλεγχος εισόδου, τα κράτη θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι απαιτούνται αυξημένοι πόροι για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, δυσανάλογοι ενδεχομένως του οφέλους. Επιπλέον συμφώνα με τον Δ.Υ.Κ., τα μέτρα έλεγχου δεν πρέπει να καθυστερούν τον ταξιδιώτη άνω των 24ων ωρών. Ματαίωση διεθνών συναντήσεων και μαζικών συγκεντρώσεων: Παρόλο που η IHR Emergency Committee δεν προτείνει αυτή την κατάργηση, αναγνωρίζει ότι αυτές είναι περίπλοκες αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά περίπτωση. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου για να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Ο Π.Ο.Υ. έχει εκδώσει οδηγίες για χώρες που φιλοξενούν διεθνείς συναντήσεις ή μαζικές συγκεντρώσεις και θα συνεχίσει να παρέχει οδηγίες και υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή συμφώνησε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μια γενική απαγόρευση συμμετοχής υποψηφίων ή αντιπροσωπειών από χώρες με μετάδοση του ιού Έμπολα που θέλουν να παρακολουθήσουν διεθνείς συναντήσεις ή μαζικές συγκεντρώσεις, αλλά η απόφαση για τη συμμετοχή θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση από τη φιλοξενούσα χώρα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ECDC Σε πρόσφατο έγγραφο εκτίμησης κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 17 Οκτωβρίου 2014 αναφέρεται ότι ο κίνδυνος μετάδοσης μέσω έκθεσης στην Ε.Ε. θεωρείται χαμηλός, εάν τηρηθεί η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 10

14 Καθώς η επιδημία εξελίσσεται και όλο και περισσότερο υγειονομικό προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του στις περιοχές αυτές, ο κίνδυνος εισαγωγής κρουσμάτων Έμπολα αυξάνεται. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού Έμπολα από έναν ασθενή που φθάνει στην Ε.Ε. ως αποτέλεσμα οργανωμένης μεταφοράς ασθενούς θεωρείται χαμηλός, όταν εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν ένα συμπτωματικό κρούσμα εμφανιστεί σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., η δευτερογενής μετάδοση του ιού σε μέλη της οικογένειας ή εντός των μονάδων υγείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί ειδικότερα σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, όταν δεν είναι ακόμα πολύ μεταδοτική αλλά συμβαίνουν απροστάτευτες επαφές, και σε όψιμο στάδιο της ασθένειας, όταν ο ασθενής έχει υψηλό ιικό φορτίο και υπόκειται σε επεμβατικές διαδικασίες επιρρεπείς στη μόλυνση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εναλλακτικές επιλογές για τη μείωση του κινδύνου είναι: Αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών στις προσβεβλημένες περιοχές και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης από όσους δε δύνανται να τα αποφύγουν. Δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης στις μονάδες υγείας, οι επισκέπτες στις προσβεβλημένες περιοχές θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλες πηγές παροχής ιατρικής φροντίδας μέσα στη χώρα πριν το ταξίδι τους. Σε περίπτωση απουσίας εκτίμησης της αποτελεσματικότητας για τη διενέργεια του ελέγχου εξόδου, ο έλεγχος εισόδου παραμένει μια εναλλακτική επιλογή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης εντός της Ε.Ε., εφόσον υπάρξει εισαγωγή του Έμπολα, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: Επιδημιολογικός έλεγχος και διακοπή μετάδοσης μέσω μέτρων ελέγχου της λοίμωξης, απομόνωση και θεραπεία των ασθενών, διερεύνηση και παρακολούθηση των επαφών, ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και υποστήριξή τους με πόρους που θα τους βοηθήσουν να διαγνώσουν και να διαχειριστούν τους ασθενείς, επικοινωνία και παροχή πληροφοριών σε ταξιδιώτες που αναχωρούν από προσβεβλημένες περιοχές. Η μετάδοση σε επαγγελματίες υγείας μπορεί να προληφθεί με αυστηρή εφαρμογή των μέτρων ελέγχου της λοίμωξης, όπως προτείνονται από τον Π.Ο.Υ. Παρόλα αυτά, ακόμα και με αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, η μετάδοση σε επαγγελματίες υγείας μπορεί να συμβεί, όπως σε περίπτωση παράβασης κάποιου από τα μέτρα προστασίας, κατά τη διάρκεια νοσηλείας ενός ασθενούς, κατά τη διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων ή κατά την αφαίρεση του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. Άλλα εργαλεία που θα πρέπει να 11

15 ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση της ασφαλούς διαχείρισης των ασθενών είναι η επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση για τη χρήση από το προσωπικό του προστατευτικού εξοπλισμού και η εφαρμογή αυτού ανά δύο (buddy system) και οι ασκήσεις εξομοίωσης. Η μεταφορά του ασθενούς σε μια εξειδικευμένη μονάδα απομόνωσης είναι μια επιλογή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα, την εφικτότητα και την ασφάλεια της μεταφοράς του. 12

16 3. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η προάσπιση της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας από τον αιμορραγικό πυρετό που προκαλείται από τον ιό Έμπολα, διατηρώντας τη λειτουργία του κράτους και των κοινωνικών δομών, εφαρμόζοντας συγχρόνως τα αντίστοιχα υφιστάμενα σχέδια και αξιοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Οι βασικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι να: Ο συντονισμός της απόκρισης όλων των υπηρεσιών υγείας Ο περιορισμός της νοσηρότητας και της θνητότητας από τη νόσο Η αποφυγή της δευτερογενούς μετάδοσης της νόσου Η ελαχιστοποίηση της διατάραξης της λειτουργίας τόσο των Υπηρεσιών Υγείας, όσο και σε άλλων ζωτικών Υπηρεσιών, ώστε να συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) θα πρέπει να: διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και την απόκριση των Υπηρεσιών Υγείας σε όλη τη χώρα μέσω των Διευθύνσεών του και των εποπτευόμενων Φορέων του συντονίσει την επικοινωνία με το κοινό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναπτύξει σχέδιο για την προμήθεια και χρήση εμβολίου και λοιπών αντιμέτρων κατά του ιού (όταν αυτό προκύψει) Οι αντικειμενικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα είναι οι εξής: να δημιουργήσει ένα σύστημα ευέλικτης απάντησης σε απρόβλεπτα συμβάντα να δράσει προληπτικά για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου και της πρόκλησης πιθανούς επιδημίας να εξασφαλίσει (παράσχει) θεραπεία (αγωγή) και φροντίδα σε περιστατικά που έχουν νοσήσει από τον ιό να περιορίσει την δυνατότητα μετάδοσης της νόσου στους λειτουργούς υγείας σε περιπτώσεις νοσηλείας και θεραπείας ασθενών να παράσχει εγκαίρως επίσημη και επίκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας 13

17 να εξασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των λειτουργικών προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων να διαχειριστεί τους νεκρούς από τη νόσο και να συνεργαστεί με τους κατάλληλους επαγγελματίες που θα προχωρήσουν στη ταφή αυτών. να προσδιοριστεί το οικονομικό κόστος - προϋπολογισμός (Παράρτημα 15) 3.3. ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Σχέδιο αναπτύχθηκε, εστιάζοντας σε πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι στο σύνολό τους αντανακλούν τη συνολική και ολιστική προσέγγιση της απόκρισης. Οι άξονες αυτοί είναι: Σχεδιασμός και Συντονισμός Δράσεων Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Κατάστασης Περιορισμός της Εξάπλωσης της νόσου Διαλειτουργικότητα των Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών φορέων (δημοσίων ιδιωτικών) Επικοινωνία Ενημέρωση 1 ος Άξονας: Σχεδιασμός και Συντονισμός Δράσεων Ο πρώτος αυτός άξονας, αναφέρεται στο Σχεδιασμό και Συντονισμό των Δράσεων του Τομέα Υγείας αλλά και όλων των φορέων που θα εμπλακούν στη αντιμετώπιση των συνεπειών της λοίμωξης από τον ιό Έμπολα. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο είναι στην πραγματικότητα δια-τομεακές και απαιτούν τη συνεργασία όλων. Τομέας Υγείας Οι Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, συνεργάζονται με: Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) Την Εθνική Επιτροπή Ιογενών Αιμορραγικών πυρετών Δράσεις Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Διατήρηση της εμπιστοσύνης και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ φορέων. 14

18 Διαδικασία προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Συντονισμό των διατομεακών πόρων για να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες. Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, με στόχος είναι την ορθολογική και τη διαφανής χρήση των πόρων, βασισμένη σε ηθικές αρχές. Αξιολόγηση της ανάγκης διεθνούς βοήθειας για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών. 2 ος Άξονας: Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Κατάστασης Η παρακολούθηση και εκτίμηση της κατάστασης είναι απαραίτητη τόσο για άμεσες παρεμβάσεις, όσο και για το σχεδιασμό και υλοποίηση μελλοντικών δράσεων. Δράσεις Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: o Επιδημιολογική Επιτήρηση της νόσου o Ιχνηλάτηση και διαχείριση επαφών κρούσματος o Συνολική διερεύνηση των πρώτων περιστατικών από τον ιό Έμπολα o Παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της πορείας της νόσου, συμπεριλαμβάνοντας τη γεωγραφική της εξάπλωση, τις διαχρονικές τάσεις και την επίδρασή της στον πληθυσμό o Παρακολούθηση και καταγραφή κάθε αλλαγής στα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά του ιού o Τροποποίηση του εθνικού ορισμού κρούσματος για τον ιό Έμπολα και ανανέωση των κλινικών και εργαστηριακών αλγορίθμων διάγνωσης, όταν χρειάζεται o Παρακολούθηση βασικών μέσων τεχνικού εξοπλισμού και υποδομών των υπηρεσιών υγείας όπως: - ιατρικές συσκευές - αντι-ιικά, και άλλα φάρμακα - αριθμό (διαθεσιμότητα) επαγγελματιών υγείας - διαθεσιμότητα νοσοκομειακών κλινών - διαθεσιμότητα εργαστηρίων με BSL 3-4 και εργαστηριακών αντιδραστηρίων - εναλλακτικές εγκαταστάσεις που θα λειτουργήσουν ως χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας 15

19 - διαθεσιμότητα σάκων νεκρών, νεκροθαλάμων και νεκροτομείων καθώς και συνεργασία με γραφεία τελετών που μπορούν να αναλάβουν την ταφή νεκρών με Έμπολα o Αξιολόγηση της αποδοχής των εφαρμοζόμενων μέτρων περιορισμού της νόσου. 3 ος Άξονας: Περιορισμός της Εξάπλωσης της Νόσου Οι δράσεις που περιγράφονται στους υπόλοιπους άξονες δρουν αθροιστικά για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του 3 ου Άξονα, ο οποίος έχει ως στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, με την έγκαιρη και αξιόπιστη ανίχνευση εισόδου ύποπτων περιστατικών στη χώρα. Δράσεις Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Διεθνή μέτρα για ταξίδια o Εφαρμογή των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. o Ενημέρωση των ταξιδιωτών και ενεργοποίηση της «κάρτας εισερχόμενου επιβάτη». o Ενεργοποίηση ενισχυμένης επιτήρησης στις πύλες εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια) με τοποθέτηση επαγγελματιών υγείας κατάλληλα εκπαιδευμένων οι οποίοι θα εντοπίζουν, ενημερώνουν και αν χρειαστεί θα εξετάζουν ταξιδιώτες που προέρχονται από συγκεκριμένες πτήσεις που πιθανώς μεταφέρουν ταξιδιώτες (transit πτήσεις) από χώρες με επιδημία Έμπολα. Μέτρα για όσους πληρούν τα επιδημιολογικά κριτήρια o Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο των συμπτωματικών περιστατικών που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος και νοσηλεία με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. o Συμβουλή των ατόμων που προέρχονται από τις ενδημικές χώρες και δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα να παραμένουν στην οικία τους για τουλάχιστον 21 μέρες και να περιορίζουν στο ελάχιστο την επαφή τους με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους ή τους συγκατοίκους τους και το λοιπό οικείο περιβάλλον τους (εθελοντική καραντίνα). o Άμεση επικοινωνία με ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε περίπτωση που τα ανωτέρω άτομα εμφανίσουν συμπτώματα για μεταφορά τους σε νοσοκομείο. 16

20 4 ος Άξονας: Διασφάλιση της καλής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας Ο 4 ος άξονας πραγματεύεται το κρίσιμο ζήτημα της διατήρησης της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας. Η διατήρηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας που έχει άμεση σχέση με την επαρκή και ικανοποιητική απόκριση του Τομέα Υγείας στις ανάγκες των πολιτών. Η ενεργοποίηση του τομέα υγείας θα πρέπει να είναι άμεση και συντονισμένη. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στην αντιμετώπιση ύποπτων ή πιθανών περιστατικών, αλλά η ενεργοποίηση των νοσοκομείων στην αντιμετώπιση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων θα πρέπει να γίνει σε τρείς φάσεις. Στην πρώτη φάση, όταν δηλαδή τα επιβεβαιωμένα περιστατικά εντοπίζονται στις ενδημικές χώρες (Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε), ενώ στην Ευρώπη τα επιβεβαιωμένα περιστατικά αφορούν μόνο σποραδικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα περιστατικά, ο ορισμός ενός ή δύο νοσοκομείων και εργαστηρίων αναφοράς για την αντιμετώπιση και πιθανή νοσηλεία περιστατικών στην χώρα μας είναι αρκετή. Στην δεύτερη φάση, όταν δηλαδή τα επιβεβαιωμένα περιστατικά προέρχονται από δευτερογενή μετάδοση και είναι περιορισμένα σε αριθμό, η αντιμετώπισή τους αρκεί να γίνεται στα υπεύθυνα νοσοκομεία για την υποδοχή και νοσηλεία περιστατικών Έμπολα της πλησιέστερης πόλης διαμονής τους. Στην τρίτη φάση, όταν δηλαδή η νόσος παρουσιάσει ενεργό μετάδοση εντός της χώρας, η Εθνική Επιτροπή Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών θα εκτιμήσει την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής νοσοκομειακών μονάδων στην Επικράτεια. Δράσεις Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Εφαρμογή συστήματος διαλογής ασθενών και απομόνωσης ύποπτου περιστατικού Εφαρμογή και ενίσχυση πρακτικών ελέγχου λοιμώξεων Παροχή ιατρικής και μη υποστήριξης των ασθενών και των επαφών τους Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, του περιβάλλοντός τους και του πληθυσμού γενικότερα Διαχείριση νεκρών Εφαρμογή των σχεδίων για μερική «κινητοποίηση» του συστήματος υγείας Εφαρμογή των σχεδίων για πλήρη «κινητοποίηση» του συστήματος υγείας. 17

21 5 ος Άξονας: Επικοινωνία - Ενημέρωση Δράσεις Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Τακτική ενημέρωση του κοινού συνολικά για την εξέλιξη και την πορεία της νόσου συμπεριλαμβάνοντας τρόπο μετάδοσης, κλινική βαρύτητα, θεραπεία, προφύλαξη Τακτική ενημέρωση για θέματα όπως διακοπή ή αποφυγή ταξιδιών, κ.λ.π. Τακτική ενημέρωση για την ετοιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας 3.4. ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εθνική Επιτροπή Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών Στο Παράρτημα 3 αναφέρεται η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη σύνθεση και το έργο της Επιτροπής. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας (αρμόδιες Διευθύνσεις) Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης (αρμόδιες Διευθύνσεις) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (αρμόδιες Διευθύνσεις) Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις / Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Λιμενικό Σώμα /Ελληνική Ακτοφυλακή Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 3.5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Υ.Κ. (Παράρτημα Ι, Παρ. Β.2 (α) του Δ.Υ.Κ.) πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες έγκαιρης ανίχνευσης περιστατικών, αλλά και σχέδια δράσης για την 18

22 αντιμετώπισή τους. Κατά συνέπεια, θα καταρτιστούν με ευθύνη των Υγειονομείων Λιμένων γραπτά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρούσματος ιού Έμπολα στα λιμάνια που δέχονται πλοία διεθνών πλοών (υπ αριθμ / Εγκύκλιος, ΑΔΑ: Ω3Ε9Θ-Ι03), συμπεριλαμβανομένου του ορισμού συντονιστή και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών. Για το σκοπό της ορθής και έγκαιρης αντιμετώπισης κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα το οποίο μπορεί να προσέλθει σε ΤΕΠ νοσοκομείων ή/και εξωτερικά ιατρεία, ως επείγον ή τακτικό περιστατικό, τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές και τα κέντρα υγείας πρέπει να διαμορφώσουν γραπτά σχέδια έκτακτης ανάγκης (υπ αριθμ / Εγκύκλιος, ΑΔΑ: 7Α44Θ-ΑΗΗ). Τα προαναφερόμενα σχέδια δράσης καταχωρούνται στο Παράρτημα

23 4. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Η έγκαιρη ανίχνευση και η σωστή διαχείριση εισαγόμενων κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Έμπολα θα διασφαλίσει την αποτροπή μετάδοσης της νόσου μέσα στη χώρα. Οι κατωτέρω διαδικασίες διαχείρισης ισχύουν για περιστατικά που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα (Παράρτημα 1). Αν και οπουδήποτε θα μπορούσε να εντοπιστεί ένα ύποπτο ή πιθανό περιστατικό αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, είναι στρατηγικής σημασίας να προετοιμαστούν κατάλληλα οι πύλες εισόδου της χώρας και οι Μονάδες και Υπηρεσίες Υγείας. Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου ή πιθανού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, πρέπει να γίνουν άμεσα τα ακόλουθα: Άμεση επικοινωνία με τους ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας Δήλωση του ύποπτου κρούσματος με πλήρως συμπληρωμένο το δελτίο άμεσης δήλωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Λήψη των κάτωθι μέτρων πρόληψης πιθανής διασποράς της νόσου, ανάλογα με την περίπτωση ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Για την ενίσχυση της ετοιμότητας ανίχνευσης ύποπτου ή πιθανού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού που βρίσκεται στις πύλες εισόδου της χώρας Λιμένες Κατ εφαρμογή του Δ.Υ.Κ., ενισχύονται τα μέτρα ελέγχου των επιβαινόντων σε πλοία (πληρώματος και επιβατών) που καταπλέουν στα Ελληνικά λιμάνια και η ετοιμότητα των ναυτιλιακών εταιριών και των αρμόδιων Αρχών των λιμένων αναφορικά με τη διαχείριση των ύποπτων περιστατικών και εξασφαλίζεται η παροχή οδηγιών για τη νόσο σε ασυμπτωματικούς ταξιδιώτες που προέρχονται από τις πληγείσες χώρες. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στα Παραρτήματα 4 και Αεροδρόμια Με ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών κάθε επιβάτης διεθνούς πτήσεως εκτός Σένγκεν με προορισμό την χώρα μας πρέπει να εφοδιάζεται με την «Κάρτα Εισερχόμενων Επιβατών». 20

24 Η Κάρτα θα συμπληρώνεται πριν τη προσγείωση του αεροπλάνου από τους επιβάτες και θα συλλέγεται από τον έλεγχο διαβατηρίων. Σε περίπτωση που ο επιβάτης έχει ιστορικό ταξιδιού στις προαναφερόμενες χώρες, θα παραπέμπεται σε ειδικό χώρο, ο οποίος θα οριστεί από το Αεροϋγειονομείο, όπου θα αξιολογείται λεπτομερώς από επαγγελματία υγείας με περαιτέρω ερωτήσεις όσον αφορά στο ιστορικό και στα κλινικά συμπτώματα του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα. Όλες οι συμπληρωμένες κάρτες πρέπει να αποστέλλονται άμεσα από το Αεροϋγειονομείο προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπου θα τηρούνται κατ ελάχιστο για δύο μήνες. Επιπλέον σε όλους τους εισερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες θα χορηγείται φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικά με τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα. Αναλυτικές οδηγίες και το έντυπο «Κάρτα Εισερχόμενων Επιβατών» παρέχονται στο Παράρτημα 6, ενώ οδηγίες προς το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών στο Παράρτημα Υπηρεσίες διαχείρισης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα Με σκοπό την αποφυγή ανεξέλεγκτης εισόδου κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Εμπολα στην Ελλάδα, παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες προς το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Μεταναστών, του Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.), της Ελληνικής Αστυνομίας, τους συνοριοφύλακες καθώς και όλους του εμπλεκόμενους στις διαδικασίες διαχείρισης νεοεισερχόμενων παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τα μέτρα προστασίας της υγείας και την αποφυγή μετάδοσης του ιού Έμπολα στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που έρχονται σε επαφή με ύποπτο ή πιθανό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων απομόνωσης των ύποπτων/πιθανών περιστατικών και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τις προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής (τοποθέτησης και αφαίρεσης) και τις προδιαγραφές ποιότητας αυτού. Επιπλέον, παρέχονται διευκρινίσεις απαραίτητες για το προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε να αναγνωρίσει ένα ύποπτο ή πιθανό κρούσμα και να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές Δημόσιας Υγείας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας), οι οποίες θα αναλάβουν την περαιτέρω διαχείριση του ασθενή, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Όσον αφορά μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νεοεισερχόμενοι μεταφέρονται στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου και 21

25 ψυχοκοινωνικής διάγνωσης των παράνομα εισερχομένων υπηκόων τρίτων κατά τη διάρκεια υποβολής τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, βάσει της Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2745/τ.Β /2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΘ-6ΙΝ). Όσοι από τους εξεταζόμενους παρουσιάζουν συμπτώματα μεταδοτικού νοσήματος απομονώνονται σε ειδικό χώρο και παραπέμπονται για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στα Παραρτήματα 4 και 8 παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση ύποπτού ή πιθανού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Επιχειρήσεις σύλληψης/διάσωσης παράνομων μεταναστών Μεταφορά προς το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών και εντός αυτού Μεταφορά προς το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ή άλλο χώρο φιλοξενίας μεταναστών και εντός αυτού 4.2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομεία Ιδιωτικές Κλινικές Κέντρα Υγείας Οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών καθώς και της κατάλληλης ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους. Στα Παραρτήματα 4, 9, 10 και 11 παρέχονται οδηγίες για τα ακόλουθα: Ορισμός χώρων νοσηλείας Διαλογή ασθενών (triage) στα ΤΕΠ των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας Ορισμός υγειονομικού προσωπικού διαχείρισης κρουσμάτων (ομάδας) Μέτρα προστασίας προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού Μέτρα απολύμανσης Διαχείριση σορών Υπεύθυνα νοσοκομεία για την υποδοχή και νοσηλεία περιστατικών Έμπολα Τα υπεύθυνα νοσοκομεία για την υποδοχή και νοσηλεία ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Γ1α/οικ.96894/ απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: Β2Κ9Θ-ΧΘΛ), είναι: η Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο Αμαλία 22

26 Φλέμιγκ» και η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (η οποία θα εκκενωθεί άμεσα για να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης) ή οι ειδικά διαμορφωμένοι θάλαμοι απομονωμένης πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας αυξημένου αριθμού υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες Νοσοκομειακές Μονάδες, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών. Τα Γενικά, Ειδικά και Νομαρχιακά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες Υγείας, δεν νοσηλεύουν ύποπτα ή πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, εφ όσον για τη νοσηλεία τους απαιτούνται ειδικές και προκαθορισμένες συνθήκες, αλλά κυρίως για την αποφυγή διασποράς και μετάδοσης του μολυσματικού παράγοντα Εξειδικευμένα εργαστήρια για την εργαστηριακή διάγνωση αιμορραγικού πυρετού Έμπολα Τα εξειδικευμένα εργαστήρια στα οποία θα αποστέλλονται τα δείγματα για εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου είναι: το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών (Α.Π.Θ.) και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναλυτικές οδηγίες για τη συλλογή και μεταφορά εργαστηριακών δειγμάτων παρέχονται στο Παράρτημα ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΚΑΒ Σε περίπτωση που κριθεί από τις αρμόδιες Αρχές Δημόσιας Υγείας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας) ότι ένα περιστατικό ασθενούς πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα (Παράρτημα 1), καλείται το Ε.Κ.Α.Β., το οποίο υποχρεούται να μεταφέρει το περιστατικό από οποιονδήποτε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή «πύλη εισόδου» της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, χερσαίες διαβάσεις) ή οπουδήποτε αλλού λάβει χώρα η ιατρική εκτίμηση του περιστατικού προς τα νοσοκομεία αναφοράς, με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο του. Η διακομιδή πρέπει να εκτελείται και για σορούς αποβιωσάντων κρουσμάτων (ύποπτων, πιθανών ή επιβεβαιωμένων), κατ εφαρμογή των 23

27 διατάξεων της (ΙΣΤ) παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 740/Β'/ ). Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο Παράρτημα 13. Σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή κατάλληλης φροντίδας στους διεθνείς εργαζόμενους στον τομέα υγείας και ιδιαίτερα την αεροδιακομιδή τους για υγειονομικούς σκοπούς. Η χώρα μας παρακολουθεί τις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες υγειονομικής εκκένωσης (Med-evac) του διεθνούς υγειονομικού προσωπικού με τη συνεργασία και το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου υγείας, των σωμάτων ασφαλείας, προσωπικού των αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιριών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου σε πιθανό περιστατικό διαχείρισης ύποπτου ή πιθανού και επιβεβαιωμένου περιστατικού αιμορραγικού πυρετού Έμπολα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις ετοιμότητας οργανώνονται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας. Στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού μπορεί να συμβάλλει και το Δίκτυο επικοινωνίας επαγγελματιών υγείας για τον ιό Έμπολα (Παράγραφος ), 4.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ Μέχρι του παρόντος δεν κυκλοφορεί εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα, ούτε εξειδικευμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση της λοίμωξης που προκαλεί, αλλά βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Όταν τα ανωτέρω αντίμετρα είναι διαθέσιμα, η Εθνική Επιτροπή Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικά με την προμήθειά τους από τη χώρα (είδη, ποσότητες), για τη χορήγησή τους σε πληθυσμούς στόχους (αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα) ή στο γενικό πληθυσμό, τον τρόπο διανομής τους και άλλα παρεμφερή ζητήματα. Στις 20 Ιουνίου 2014, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ. Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών και οι Υπουργοί Υγείας των περισσότερων κρατών 24

28 μελών της Ε.Ε. υπέγραψαν την Συμφωνία για κοινή σύναψη συμβάσεων (Joint Procurement Countermeasures Agreement), που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι χώρες της Ε.Ε. μπορούν να προμηθεύονται από κοινού πανδημικά εμβόλια και άλλα ιατρικά αντιμέτρα. Η ανάπτυξη του μηχανισμού κοινής προμήθειας αποτελεί βασικό επίτευγμα για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Η κοινή προμήθεια επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα πανδημικά εμβόλια και τα φάρμακα είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες και σε μια σωστή τιμή όταν προκύψει μια διασυνοριακή απειλή για την υγεία. 5. ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ενεργός επιδημία αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στη χώρα, η Εθνική Επιτροπή Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών θα συνεδριάσει για τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων. 6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Οι εγκύκλιοι και τα λοιπά παραρτήματα με τις αναλυτικές οδηγίες, θα επικαιροποιούνται, σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της επιδημίας και τις διεθνείς συστάσεις. Το σχέδιο θα υποβάλλεται σε διαδικασία αναθεώρησης μετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών. 25

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ EBOLA ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 26

30 27

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (NATIONAL FOCAL POINT NFP) Εθνικό Σημείο Αναφοράς για την εφαρμογή του Δ.Υ.Κ. στη χώρα μας είναι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με εκπρόσωπο το Γενικό Διευθυντή κ. Θεόδωρο Παπαδημητρίου., σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ.γ.π.27594/ της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας. Ως το συνεργαζόμενο με τον Π.Ο.Υ. κέντρο για τον Δ.Υ.Κ./πύλες εισόδου ορίστηκε για τη χώρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας με εκπρόσωπο τον Καθηγητή κ. Χρίστο Χατζηχριστοδούλου, σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ Γ.Π / της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας. Ο εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Health Security Committee είναι ο Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κ. Παναγιώτης Ευσταθίου, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας κα. Αθηνά Κύρλεση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΩΣΡΡΘ-91Ο). Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Υπουργός Υγείας και μέλη: ο Γενικός Γραμματέας Υγείας, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, η Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Έργο της επιτροπής είναι: α) η αξιολόγηση των περιστατικών εκτάκτου ανάγκης ή κρίσεων που προκαλούνται στον τομέα της υγείας από ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς, β) η λήψη διαχειριστικών μέτρων, γ) ο εν γένει συντονισμούς όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των εκάστοτε ληφθέντων μέτρων, δ) η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κρίσεων. 28

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Παράρτημα 4.1. Προδιαγραφές του ατομικού εξοπλισμού για την προστασία από Έμπολα Α. Προστατευτική ενδυμασία Οι προστατευτικές ενδυμασίες για μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύπος 4Β). Οι προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής: Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας. Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά (Πίνακας 1). Η επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη διάρκεια έκθεσης του χρήστη στο βιολογικό παράγοντα και με το είδος της ιατρονοσηλευτικής ή άλλης πράξης. 29

33 Πίνακας 1: Ταξινόμηση της αντίστασης στη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων λόγω μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσμένα υγρά Κλάση υλικού Χρόνος διείσδυσης, t (min) κατασκευής 6 t > < t < t < t < t Η σήμανση των ενδυμάτων προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία: Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 14126/2003 Τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας Το εικονογράφημα «προστασία από βιολογικούς κινδύνους» (biohazard) Στη περίπτωση που η ενδυμασία παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες (π.χ. ιός Εμπολα), ο αναγραφόμενος τύπος πρέπει να συνοδεύεται και από το πρόθεμα Β. Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμες προς το χρήστη όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται και επιπρόσθετα όταν πρόκειται για ενδυμασία που παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες τις παρακάτω πληροφορίες: Αριθμό Ευρωπαϊκής Νόρμας Χαρακτηρισμός τύπου Αναφορά στους βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους η προστατευτική ενδυμασία έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατυπώνονται ως επίπεδα απόδοσης. 30

34 Κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με τα επίπεδα απόδοσης, κατά προτίμηση σε μορφή πίνακα. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης (π.χ. εύρος τιμών θερμοκρασίας). Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τη χρήστη πριν από τη χρήση του προϊόντος. Οδηγίες για την προσαρμογή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση. Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση. Προειδοποίηση για τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο χρήστης Βοηθητικές εικόνες και σχήματα για την ορθή χρήση Οδηγίες για την απόρριψη μετά τη χρήση της Β. Ποδονάρια Θα πρέπει να είναι: Από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχα μακριά μέχρι το γόνατο να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα να δένουν γύρω από το γόνατο με κορδέλες, οι οποίες να λύνονται εύκολα και τα ποδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ακουμπά το χέρι στο κάτω μέρος του υποδήματος. Γ. Ελαστικά υποδήματα (γαλότσες) Πρέπει να είναι φτιαγμένα από ανθεκτικό υλικό (λάστιχο) Πρέπει να είναι μακριά μέχρι κάτω από το γόνατο να είναι λαστιχένια ώστε να μπορούν να απολυμανθούν μετά από τη χρήση τους και τέλος να έχουν ικανοποιητική αντοχή. Δ. Ιατρικά γάντια μίας χρήσης Πρέπει να είναι μίας χρήσης κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα τις Ευρωπαϊκές Νόρμες ΕΝ 455-1, ΕΝ και ΕΝ (2001). Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών μίας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι οι εξής: 31

35 Σήμανση CE στην συσκευασία Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5 Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή). Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις). Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις ΕΝ που αναφέρονται. Η σχετική ευρωπαϊκή νόρμα δεν υποχρεώνει στην χρήση πούδρας ή στο αντίθετο. Η πούδρα μπορεί όμως να δράσει ως αλλεργιογόνο και η ΕΝ 455-3, προσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει στη συσκευασία των γαντιών την ύπαρξη ή όχι πούδρας/ταλκ. Ε. Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου) Πρέπει να προσφέρει: πλευρική προστασία να είναι αντιθαμβωτικά να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων. να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 166:1996 να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με ιμάντα) αρκεί να πληρούν την ΕΝ 166:1996. ΣΤ. Απλές χειρουργικές μάσκες Πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14683/2005 και να έχουν τη σήμανση CE στη συσκευασία. Ζ. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία. 32

36 Παράρτημα 4.2. Εφαρμογή και Αφαίρεση Μέσων Ατομικής Προστασίας Σειρά εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασιας (ΜΑΠ) 1. Προστατευτική ενδυμασία (ρόμπα ή φόρμα) Καλύψτε πλήρως τον κορμό του σώματος από το λαιμό μέχρι τα γόνατα και από τους βραχίονες μέχρι τους καρπούς και τυλίξτε το πίσω μέρος Δέστε στο πίσω μέρος του λαιμού και στην πλάτη ή ασφαλίστε με το φερμουάρ στην πρόσθια επιφάνεια 2. Αναπνευστική προστασία Απλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3), σε περίπτωση χειρισμών που προκαλούν αεροζόλ Ασφαλίστε με τα κορδόνια ή τις ελαστικές ταινίες στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και στο λαιμό Ελέγξτε το σημείο επαφής με τη μύτη Ελέγξτε το σημείο επαφής κάτω από το πηγούνι Κάντε έλεγχο σωστής εφαρμογής της μάσκας FFP3 3. Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου) Τοποθετήστε και προσαρμόστε στο πρόσωπο και στους οφθαλμούς 33

37 4. Ιατρικά γάντια Καλύψτε το μανίκι της προστατευτικής ενδυμασίας στους καρπούς 5. Επιπρόσθετα ΜΑΠ (αν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος επαφής με μεγάλη ποσότητα αίματος, έμετου ή διαρροϊκής κένωσης) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ζευγάρια ιατρικών γαντιών, αδιάβροχα ποδονάρια ή/και πλαστικές γαλότσες Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας Περιορίστε τις επιφάνειες που αγγίζετε Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά επιπλέον λαστιχένια γάντια και γαλότσες Φορέστε εσωτερικό σκούφο αν έχετε μακριά μαλλιά 34

38 35

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ 36

40 37

41 38

42 39

43 40

44 41

45 42

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Παράρτημα 6.1. Οδηγίες Εφαρμογής της «Κάρτας Εισερχόμενου Επιβάτη» 43

47 44

48 45

49 Παράρτημα 6.2. Το έντυπο της «Κάρτας Εισερχόμενου Επιβάτη» 46

50 47

51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 48

52 49

53 50

54 51

55 52

56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 53

57 54

58 55

59 56

60 57

61 58

62 59

63 60

64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Παράρτημα 9.1.

66 63

67 64

68 Παράρτημα

69 66

70 67

71 68

72 69

73 70

74 71

75 72

76 73

77

78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

79 76

80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 77

81 78

82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η μεταφορά των κλινικών δειγμάτων εκτός του χώρου του νοσοκομείου πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία: Το άρθρο 19 του Ν.3534/2007: Σύσταση Αρχής για τη κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 40/2007). Το Π.Δ.104/1999: Προσαρμογή με 94/55/ΕΚ - Οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΦΕΚ Α 113 /1999). Την ΚΥΑ 35043/2524/ (ΦΕΚ Β 1385/2010) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 52280/4720/ (ΦΕΚ Β 2640/2011) και την ΚΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β 37/2012). 79

83 80

84 81

85 82

86

87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β.

88 85

89 86

90 87

91 88

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Καλύβα Φ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΜΠΟΛΑ «ΑΘΗΝΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΜΠΟΛΑ «ΑΘΗΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΜΠΟΛΑ «ΑΘΗΝΑ» Αθήνα Δεκέμβριος 2014 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Κρούσμα υπό διερεύνηση: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά κριτήρια Πιθανό κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Ebola Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Οκτώβριος 2014 Πρόλογος Μια από τις τελευταίες απειλές που γέμισε έντονη ανησυχία ολόκληρο τον πλανήτη είναι η εξάπλωση του ιού Έμπολα. Μια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

WHO Interim Guidance for Ebola - Event Management at Points of Entry ΙΙ Διαχείριση συμβάντων

WHO Interim Guidance for Ebola - Event Management at Points of Entry ΙΙ Διαχείριση συμβάντων WHO Interim Guidance for Ebola - Event Management at Points of Entry ΙΙ Διαχείριση συμβάντων Ένα πιθανό κρούσμα μπορεί να ανιχνευτεί σε διαφορά στάδια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδίου. Η κατάλληλη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την περίοδο γρίπης 2015-2016 το επιδημικό κύμα της γρίπης ξεκίνησε την εβδομάδα 1/2016 (4-10 Ιανουαρίου 2016), κορυφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

Για το νέο ιό της γρίπης

Για το νέο ιό της γρίπης Για το νέο ιό της γρίπης Μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ανεβάζει τοσυναγερμό στο 6, για τον κίνδυνο πανδημίας από τη γρίπη των χοίρων (H1N1), η ανησυχία μας κορυφώνεται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες

Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Βασικές πληροφορίες Νόσος του ιού Έμπολα (EVD) Προέλευση Ο ιός Έμπολα έχει πάρει το όνομά του από τον ποταμό Έμπολα της περιοχής που βρισκόταν το Ζαΐρ (νυν Λαϊκή Δημοκρατία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες για τα μέλη πληρώματος των αεροσκαφών Δεκέμβριος 2010 Στην Ελλάδα η περίοδος της εποχικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους, Ελλάδα, 31 Ιουλίου 2013

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους, Ελλάδα, 31 Ιουλίου 2013 Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους, Ελλάδα, 31 Ιουλίου 2013 Η εβδομαδιαία αυτή αναφορά σκοπό έχει τη συνοπτική παρουσίαση των κρουσμάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 21 5212 54, Φαξ: 21 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 18 Αυγούστου 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 18 Αυγούστου 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ( ΚΕ. ΕΛ. Π. ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 18 Αυγούστου 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 44/2015 (26 Οκτωβρίου 01 Νοεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 44/2015 (26 Οκτωβρίου 01 Νοεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 44/2015 (26 Οκτωβρίου 01 Νοεμβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φώτης Βλαστός Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο «Σωτηρία» Σήμερα, η τήρηση των κανόνων προστασίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω: της μεγάλης εισροής μεταναστών από περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία

Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 21.11.02/2 Αρ. Τηλ. : 22800989 Αρ. Φαξ : 22809584 27 Αυγούστου 2009 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:,2132161327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 03 Αυγ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 03 Αυγ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 03 Αυγ. 2012 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2012 Η εβδομαδιαία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου 2015 03 Ιανουαρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ. Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ. Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009 (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου 2016 01 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2016 (07 13 Μαρτίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2016 (07 13 Μαρτίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2016 (07 13 Μαρτίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS Η γνώση είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύµβουλος Yπεύθυνος ενηµέρωσης: Μανώλης Γ. Βελονάκης Ιατρός Εργασίας, Αν. Καθηγητής Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 05/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 05/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 05/12/2011) 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα ΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΕΙΔΩΣΗ Τεχνικές Ελέγχου Μάλης / Μελιοείδωσης στο Νοσοκομείο Γενικές Συστάσεις 1. Σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του κάθε νοσοκομείου και με ευθύνη της Διοίκησης και της Επιτροπής Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ :

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18/ 4/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ. 35566 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Ebola

Αιμορραγικός πυρετός Ebola Αιμορραγικός πυρετός Ebola Επιστημονική Συνάντηση SOS Ιατρών 29/11/2014 Φώτιος Π. Πετρόπουλος MD, MHA Ειδικός Παθολόγος Δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση του ομιλούντος που να μπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ Κωδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 2009

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 2009 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 16 Δεκεμβρίου 29 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την περίοδο γρίπης 2014-2015, το επιδημικό κύμα της γρίπης ξεκίνησε την εβδομάδα 51/2014 (15-21 Δεκεμβρίου 2014) και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ E. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.109797 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 11 /4/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ35797 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α Τι είναι η µηνιγγίτιδα; Η µηνιγγίτιδα είναι µία σοβαρή λοίµωξη των µηνίγγων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Σπυρίδων Μπάρμπας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πέππας, Γεώργιος Θεοχάρης Πανδημική γρίπη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα». ΑΔΑ: 4Α36Θ-71 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 / 6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ. Y1/Γ. Π. οικ. 64863 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα