Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ"

Transcript

1 Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στη δημιουργία μιας χωρίς σύνορα «ψηφιακής ενιαίας αγοράς», η οποία επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές σε όλη την Ε.Ε. Βασικά στοιχεία για την άρση αυτών των εμποδίων είναι η διασυνοριακή ηλεκτρονική αναγνώριση και υπογραφή. Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος νέα νομοθεσία της ηλεκτρονικής ταυτότητας και ηλεκτρονικής υπογραφής. Για να χαράξουμε μια άρτια και αποτελεσματική νομοθεσία χρήσιμη να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να επιτρέψει την εξοικονόμηση κόστους για τις ΜμΕ, η Επιτροπή θα ήθελε να εντοπιστούν ανάγκες που σχετίζονται με τις ΜμΕ. Αυτό το ερωτηματολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσετε τον σχεδιασμό της νομοθεσίας και να εξασφαλίσετε ότι η γνώμη σας λαμβάνεται άμεσα υπόψη. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Μέσων Επικοινωνίας. Ενότητα 1: Προσδιορισμός της εταιρίας 1.A. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε το μέγεθος της εταιρίας σας: Ατομική (1 άτομο) Πολύ μικρή (κάτω από 10 υπαλλήλους) Μικρή (κάτω από 50 υπαλλήλους) Μεσαία (κάτω από 250 υπαλλήλους) Μεγάλη (πάνω από 250 υπαλλήλους) 1.B. Παρακαλούμε να προσδιορίστε τον τομέα σας: Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Μέταλλα και ορυχεία Βιομηχανία Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ατμός, κλιματισμός 1

2 Παροχή νερού, αποχέτευσης, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Μεταφορά και αποθήκευση Παροχή καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης Πληροφορία και Επικοινωνία Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Δραστηριότητες απασχόλησης Δημόσια διοίκηση και άμυνα, Αντισταθμιστική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε: 1.Γ. Παρακαλούμε να αναφέρετε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρίας σας : Κάτω από Κάτω από Κάτω από Κάτω από Κάτω από Κάτω από Κάτω από Κάτω από Πάνω από Δ. Παρακαλούμε να αναφέρετε ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Υποδομή και σύνδεση) χρησιμοποιούνται ή υλοποιούνται στην εταιρία σας: α) Επίπεδο 1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εφαρμογές του office (word, excel, etc) Ιστοσελίδα β) Επίπεδο 2 Λογιστικό λογισμικό επιχείρησης Λογισμικό διαχείρισης παραγωγής Λογιστικό λογισμικό χρηματιστηρίου Λογισμικό διαχείρισης Διανομής γ) Επίπεδο 3 Πληρωμή από το διαδίκτυο Ηλεκτρονική αναγνώριση Ηλεκτρονική τιμολόγηση Ηλεκτρονικές συμβάσεις Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων Κατάλογος στο διαδίκτυο Ηλεκτρονικό εμπόριο Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2

3 Ενότητα 2: Ηλεκτρονική υπογραφή 2.A. Γνωρίζετε ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή είναι νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή; 1 Ναι Όχι 2.B. Γνωρίζετε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες υπηρεσίες: π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση; Ναι Όχι 3. Η εταιρία σας χρησιμοποιεί ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλες υπηρεσίες; Ναι (εάν απαντήσατε Ναι πηγαίνετε στην ερώτηση 4) Όχι (εάν απαντήσατε Όχι πηγαίνετε στην ερώτηση 9) 4. Για ποιόν από τους ακόλουθους σκοπούς κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Φόροι, ΦΠΑ, κτλ) Διαβίβαση τιμολογίων Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και/ ή πληρωμές από το διαδίκτυο Ασφαλής αρχειοθέτηση ή αποθήκευση αυθεντικών ηλεκτρονικών εγγράφων Ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις Εντολές / άδεια Άλλο Κανέναν Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε αυτό τον χώρο για να σχολιάσετε ή να προσφέρετε περαιτέρω λεπτομέρειες κατά περίπτωση: 5. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την εταιρία σας; (Ποσοστό σημασίας μεταξύ ελάχιστο=1 και μέγιστο=5 με 1="Κανένα όφελος", 2="Μικρό όφελος, 3="Ουδέτερο", 4= Μεγάλο όφελος", 5="Πολύ μεγάλο όφελος") Βελτιστοποίηση του κόστους για την παράδοση εγγράφων και γραφικής ύλης Βέλτιστη αποθήκευση σε μορφή δεδομένων Μη απαραίτητη διατήρηση εξαντλητικών αρχείων σε φυσική μορφή Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των 1 "Ηλεκτρονική Υπογραφή = δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (βλέπε άρθρο 2.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ). Για τα ακριβή νομικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής υπογραφής βλ. άρθρο 5 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ 3

4 επιχειρήσεων Μη σπατάλη πόρων (γραφική ύλη, υλικά εκτύπωσης, μεταφορά, κλπ.) Για εξοικονόμηση χρόνου Ασφαλείς συναλλαγές επιχειρήσεων Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων Νομική ισχύ, υπογραφές συμβάσεων και ιδίως Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): 6. Πόσο συχνά πραγματοποιεί η επιχείρηση σας ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ); Καθημερινά Εβδομαδιαία Μηνιαία Σπάνια Δεν γνωρίζω 7. Ποια λύση για μέσο ηλεκτρονικής υπογραφής χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας; Έξυπνες κάρτες (Smartcards) Φλασάκι (USB tokens) Κινητά τηλέφωνα Μια λύση που θα βασίζεται μόνο σε λογισμικό (π.χ. χωρίς λειτουργικό) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε: 8. Πόσα μέλη από το προσωπικό σας έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής; Πάνω από 10 Πάνω από α Μοιράζονται, δανείζουν ο ένας στον άλλον ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα μέσα ηλεκτρονικής υπογραφής τους; Ποτέ Μερικές φορές Συχνά Μόνιμα Δεν γνωρίζω Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές υπογραφές? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ Δεν εμπιστεύομαι την τεχνολογία Η χρήση της τεχνολογίας είναι πολύπλοκη Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι πολύ ακριβές για την εταιρία μου 4

5 Δεν τις χρειάζομαι για την εταιρία μου Οι συνεργάτες μου δεν τις ζητάνε, οπότε κι εγώ δεν τις χρησιμοποιώ Οι πελάτες μου δεν τις ζητάνε, οπότε κι εγώ δεν τις χρησιμοποιώ Δημιουργούν ένα άχρηστο διοικητικό φόρτο Περιορισμένες Ε.Ε. διασυνοριακές εφαρμογές Άλλο Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση Τα προϊόντα ηλεκτρονικών υπογραφών και υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής που προσφέρονται στην αγορά (τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, κλπ.) καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρίας σας; Ναι Όχι Εάν όχι, για ποιο λόγο? Η χρήση της τεχνολογίας είναι πολύπλοκη Η τεχνολογία ηλεκτρονικών υπογραφών δεν έχει ωριμάσει ακόμα Δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα πληροφορικής μου Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι πολύ ακριβά για την επιχείρηση μου Δεν λύνουν τα καθημερινά μου προβλήματα Περιορισμένες Ε.Ε. διασυνοριακές εφαρμογές Άλλο 11. Ποιο είναι το κίνητρο που ενθάρρυνε την εταιρία σας να αρχίσει να χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπογραφής; Το έκανα με δική μου πρωτοβουλία Απαιτήθηκε από τους συνεργάτες μου Απαιτήθηκε από τους πελάτες μου Ήταν υποχρεωτικό από το νόμο Άλλο Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση 13 5

6 12. Αναφέρετε το κίνητρο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής στην εταιρία σας; Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ Εάν απαιτηθεί από τους συνεργάτες μου Εάν απαιτηθεί από τους πελάτες μου Μόνο, αν γίνει υποχρεωτικό από το νόμο Άλλο, παρακαλώ εξηγήστε: Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση Ποια είναι η εκτιμώμενη ετήσια μείωση του κόστους (εκφραζόμενη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών) μετά την εφαρμογή προϊόντων / υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την εταιρία σας; 0 / δεν εφαρμόζεται 0-10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας μου 10-20% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας μου 20-30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας μου Περισσότερο από 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας μου Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση 15 και μετά 14. Εκτιμάτε ότι η χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην εξοικονόμηση κόστους στην εταιρία σας; Όχι, δεν το νομίζω Ναι Εάν ναι, πόσο σημαντική θα μπορούσε να είναι τέτοια εξοικονόμηση; Πολύ σημαντική Αρκετά σημαντική Χαμηλή Πολύ χαμηλή Δεν είναι αξιοσημείωτο Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας ηλεκτρονική υπογραφή (υπογραφή ηλεκτρονικής σύμβασης, αποστέλλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια, κλπ) με τους συνεργάτες ή τους πελάτες σας σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη της ΕΕ; Ναι Όχι, γιατί δεν εμπιστεύομαι τη νομική αξία των ηλεκτρονικών υπογραφών από άλλες χώρες Όχι, γιατί δεν λειτουργεί τεχνικά (δεν μπορώ να επαληθεύσω υπογραφές από άλλη χώρα) 6

7 Όχι, γιατί ενδιαφέρομαι μόνο για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μόνο στη χώρα μου Όχι, γιατί αντιμετώπισα άλλα προβλήματα (παρακαλώ σχολιάστε) 16. Τι είδους κίνητρα θα μπορούσαν να αυξήσουν τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής μεταξύ συνεργατών και/ή πελατών σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε; Μια Ευρωπαϊκή εποπτική αρχή Πιστοποιητικά παροχών υπογραφής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ε.Ε. Σωστή νομική βεβαιότητα για το παραδεκτό των ηλεκτρονικών υπογραφών σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το δικό μου Τεχνολογικές λύσεις που εργάζονται σε επίπεδο Ε.Ε. Άλλο Ενότητα 3: Ηλεκτρονική αναγνώριση (ηλεκτρονική αναγνώριση) 17. A. Η εταιρία μου χρησιμοποιεί ηλεκτρονική αναγνώριση 2 σε: Χαμηλό επίπεδο (π.χ. ταυτότητα χρήστη / κωδικός) Μεσαίο επίπεδο (π.χ. έξυπνη κάρτα) Υψηλό επίπεδο (π.χ. ηλεκτρονική κάρτα ταυτοποίησης) Η εταιρία μου δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση (Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση 18) 17. B. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αναγνώριση; Εσωτερικές διαδικασίες Αλληλεπίδραση με άλλες εταιρίες Πελατειακές σχέσεις Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των δημόσιων αρχών Άλλο Παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση 19 2 Η ηλεκτρονική αναγνώριση είναι μια διαδικασία για πρόσωπα (πολίτες. Επιχειρήσεις, διοίκηση) για να αποδείξει ηλεκτρονικά ότι είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι. Η ηλεκτρονική ταυτότητα αναμφίβολα αποδίδεται σε μια οντότητα και ως εκ τούτου είναι σε θέση να το διακρίνει από κάθε άλλη οντότητα. 7

8 18. A. Η εταιρία μου δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική αναγνώριση διότι: Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό Δεν το χρειάζομαι για την επιχείρηση μου Είναι πολύ ακριβό Άλλο 18. B. Θα χρησιμοποιούσα ηλεκτρονική αναγνώριση αν ήταν: Υποχρεωτική Λιγότερο ακριβή Χρησιμοποιούνταν στον τομέα της επιχείρησης μου Χρησιμοποιούνταν σε όλους τους τομείς Άλλο 19. A. Εάν έχετε πρόσθετα σχόλια παρακαλώ χρησιμοποιείστε αυτό τον χώρο. Παρακαλούμε, εφόσον συμπληρωθεί, να αποσταλεί στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καβάλας / Enterprise Europe Network-Hellas (υπόψη κας Όλγας Καζιάνη, fax: , τηλ: εσωτ. 2) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Μέσων Επικοινωνίας 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2 F.A.Qs ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών.... 2 1 Τι είναι η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ποιος την παρέχει;... 2 2 Γιατί επιλέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ΜΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο: Μπεληγιάννης Γρηγόριος Αγρίνιο, Απρίλιος 2014 Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα