ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

2 ii 1 η Έκδοση Ιούλιος η Αναθεώρηση: Μάιος η Αναθεώρηση: Απρίλιος η Αναθεώρηση: Ιανουάριος η Αναθεώρηση: Αύγουστος η Αναθεώρηση: Μάιος 2011 Στοιχεία Επικοινωνίας: Σάβια Ορφανίδου Τηλ: Φαξ: Ελπίδα Ηρακλέους Τηλ: Φαξ: Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439 Λευκωσία Κύπρος

3 iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή Α.1. Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο Εισαγωγικά Σχόλια...1 Α.2. Παρεμφερή Μέτρα προς τη Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο....3 Β. Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μείωση του ΔΦ.6 Γ. Νέα Εποχή σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Έξυπνη Ρύθμιση Δ. Προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ. 12 Ε. Οργανωτική Δομή στην Κύπρο..13 ΣΤ. Απλοποίηση της Νομοθεσίας (Άξονας Ι) Ζ. Μείωση του ΔΦ (Άξονας ΙΙ). 17 Η. Ανάλυση του Αντίκτυπου (Άξονας ΙΙΙ)...20 Θ. Εκπαίδευση/Ενημέρωση Λειτουργών-Συνδέσμων 24 Ι. Υποβολή Πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο..26 ΙΑ. Επόμενα Βήματα 28 ΙΒ. Μηχανισμός παρακολούθησης του ΕΠΔ. 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου.30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Κύρια Συμπεράσματα των εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Ευρωπαϊκές Αρχές Μείωσης του ΔΦ.. 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Οργανόγραμμα..35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του ΕΠΔ.36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Γλωσσάριο...40

4 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1. Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο Εισαγωγικά Σχόλια Μία από τις βασικές αρμοδιότητες ενός κράτους σε μία σύγχρονη κοινωνία είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Ρυθμιστικού Πλαισίου, που να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και την απάβλυνση των ατελειών της αγοράς (market failures). 1.1 Η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (ΡΠ) «Better Regulation» είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και αποσκοπεί στην εκλογίκευση των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παρόλα αυτά, η Βελτίωση του ΡΠ δεν πρέπει να οδηγεί σε απορρύθμιση. 2. Η Βελτίωση του ΡΠ αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, αρχικά στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και τώρα στα πλαίσια της ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει στο όλο θέμα τεράστια σημασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει 5 βασικές Αρχές για τη Βελτίωση του ΡΠ (επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι), οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και από άλλες χώρες, κατά το σχεδιασμό της εθνικής τους στρατηγικής για τη Βελτίωση του ΡΠ Σημειώνεται ότι, η μείωση του Διοικητικού Φόρτου (ΔΦ) και η απλοποίηση της νομοθεσίας, οδηγούν στην απελευθέρωση πόρων προς παραγωγικές δραστηριότητες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και κατ επέκταση, την ανάπτυξη. 3. Με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, η Βελτίωση του ΡΠ βασίζεται σε τρεις άξονες: Άξονας Ι Απλοποίηση Νομοθεσίας (Simplification) Άξονας ΙΙ - Μείωση του Διοικητικού Φόρτου (Reduction of Administrative Burden) Άξονας ΙΙΙ - Ανάλυση του Αντίκτυπου των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων νέων νομοθετικών προτάσεων (Impact Assessment). 4. Για την Κύπρο, λόγω του μικρού μεγέθους της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματικών μονάδων, που επηρεάζονται, ιδιαίτερα, από περίπλοκες και στρεβλωτικές νομοθεσίες, κανονισμούς και κρατικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις, η Βελτίωση του ΡΠ αποτελεί σημαντική πρόκληση. 5. Ο Οργανισμός SIGMA του ΟΟΣΑ, μετά από ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούνιο του 2006, ετοίμασε Έκθεση με θέμα «Regulatory Management Capacities in all new Member States», στην οποία γίνονται

5 2 συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την Κύπρο. Η Έκθεση τονίζει την άμεση ανάγκη δημιουργίας θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ στην Κύπρο. 6. Κατά την επεξεργασία της Εθνικής Στρατηγικής για το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ στην Κύπρο, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες δεσμεύσεις της Κύπρου, με βάση το εαρινό Ε. Σ. του 2007: Προώθηση, σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στη μείωση κατά 25% του ΔΦ σε ότι αφορά το κοινοτικό κεκτημένο (σε 13 τομείς προτεραιότητας) μέχρι το Σημειώνεται ότι η διαδικασία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του ΔΦ, βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Μείωση του ΔΦ στην εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τον εθνικό τους στόχο. Οριοθέτηση των εθνικών τομέων προτεραιότητας και επιμέτρηση του Διοικητικού Κόστους (ΔΚ). 7. Με βάση τα πιο πάνω, έχει ετοιμαστεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), το οποίο αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη Βελτίωση του ΡΠ, και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ και ημερομηνία 25/7/07. Το ΕΠΔ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 8. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας της Βελτίωσης του ΡΠ εστιάζονται σε δύο ισχυρούς παράγοντες. Πρώτος βασικός παράγοντας αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεύτερος βασικός παράγοντας αποτελεί η πολιτική δέσμευση. Η αλλαγή νοοτροπίας στο δημόσιο τομέα θα οδηγήσει σε ολοκληρωμένη μελέτη των επιπτώσεων των ρυθμιστικών αποφάσεων αντί αποσπασματική επίτευξη μεμονωμένων στόχων. Με τον ίδιο τρόπο, η αλλαγή νοοτροπίας στον ιδιωτικό τομέα θα οδηγήσει σε ολοκληρωμένη ανάλυση των επιπτώσεων των ρυθμιστικών αποφάσεων για το κοινωνικό σύνολο αντί επιδίωξη στενών επαγγελματικών και συντεχνιακών συμφερόντων. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι χωρίς αλλαγή νοοτροπίας και χωρίς ισχυρή πολιτική δέσμευση δεν θα υπάρξει πρόοδος. 9. Τα πιο σημαντικά οφέλη της Βελτίωσης του ΡΠ, συνοψίζονται ως ακολούθως: Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Απελευθέρωση πόρων προς παραγωγικές δραστηριότητες και κατ επέκταση αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Υποβοήθηση στη λήψη σωστών πολιτικών αποφάσεων (evidence based decision making).

6 3 Α.2. Παρεμφερή Μέτρα προς τη Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο Η Κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ. Στα βήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Δημιουργία έξι Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) για καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών αναφορικά με τις κρατικές υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν με μια μόνο επίσκεψη τους σε κάποιο από τα ΚΕΠ να εξυπηρετούνται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά για 64 διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που είναι συγκεντρωμένες στα ΚΕΠ, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από Υπουργείο σε Υπουργείο και από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), το οποίο είναι προϊόν της αναβάθμισης και επέκτασης της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης (one-stop-shop) που λειτουργεί στο Υπουργείο Εμπορίου, με στόχο την ανάληψη του συντονιστικού ρόλου στην παροχή υπηρεσιών, ούτως ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, για τη διεκπαιρέωση του αιτήματος τους. Το ΕΚΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά με: απαιτήσεις, διαδικασίες και διατυπώσεις, στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων αρχών, προϋποθέσεις πρόσβασης σε δημόσια μητρώα και βάσεις δεδομένων, μέσα προσφυγής, στοιχεία από ΕΚΕ άλλων κρατών-μελών για προώθηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, στοιχεία προς επενδυτές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο κτλ. Επίσης, το ΕΚΕ δίνει πληροφόρηση σχετικά με την διεκπεραίωση διαδικασιών για τη δημιουργία επιχείρησης στην Κύπρο: εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών, στο Μητρώο ΦΠΑ, στο Φόρο Εισοδήματος, έκδοση αδειών παραμονής και απασχόλησης σε αλλοδαπούς κτλ. 2. Βελτίωση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας: Εισαγωγή συστήματος εθελοντικής αξιολόγησης σε Υπουργεία και Τμήματα/ Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας («Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης»-ΚΠΑ (Common Assessment Framework-CAF): Το ΚΠΑ εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση σε οργανισμούς του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα από το 2004, με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ με νεότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010, το ΚΠΑ θα εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς του κρατικού τομέα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για την στρατηγική, ηγετική και

7 4 διευθυντική ανάπτυξη της Κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας την περίοδο Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για διορισμό/προαγωγή: κατά το 2009, ετοιμάστηκαν ή/και εκσυγχρονίστηκαν 145 Σχέδια Υπηρεσίας και κατά το 2010, Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής: Δημιουργία κυβερνητικής πύλης διαδικτύου (www.cyprus.gov.cy) η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης one stop shop σε κυβερνητικούς και άλλους διαδικτυακούς τόπους. Μέσω της κυβερνητικής πύλης το κοινό και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε όλα τα συστήματα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών των κυβερνητικών υπηρεσιών. Εφαρμογή του Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων για αυτόματη έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Schengen VISA) το οποίο εγκαταστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλες τις Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό. Εφαρμογή του διαδικτυακού συστήματος Οδικών Μεταφορών με το οποίο επιτρέπεται στο κοινό να πληρώνει την άδεια κυκλοφορίας με τη χρήση πιστωτικών καρτών μέσω διαδικτύου και να διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία επιθεώρησης των οχημάτων του στα ιδιωτικά κέντρα ελέγχου χωρίς να απαιτούνται πλέον οι υπηρεσίες από τα Συνεργατικά Ιδρύματα. Εφαρμογή της αυτόματης εγγραφής οχημάτων από τους εισαγωγείς (για καινούργια αυτοκίνητα) μέσω διαδικτύου, από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, κατά την οποία γίνεται ηλεκτρονικά η πληρωμή και δίνεται ηλεκτρονικά και άμεσα ο αριθμός εγγραφής του οχήματος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω καινοτομία έχει βραβευτεί με το Βραβείο Καινοτομίας στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, το οποίο δίνει η ΟΕΒ σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού. Το Σύστημα «e-procurement» που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, επιτρέπει τη διενέργεια των διαγωνισμών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Το Σύστημα υποστηρίζει τη δωρεάν εγγραφή χρηστών, την προκήρυξη διαγωνισμών, τη δημοσίευση εγγράφων, την υποβολή προσφορών, το άνοιγμα και την αξιολόγηση προσφορών και την ανάθεση διαγωνισμού. Αναμένεται, ότι το Σύστημα θα μειώσει σημαντικά το χρόνο διεξαγωγής διαγωνισμών, θα αυξήσει την αποδοτικότητα του Δημοσίου και των Οικονομικών Φορέων, θα ενισχύσει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και θα μειώσει δραστικά το κόστος συναλλαγής των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

8 5 Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη και αύξησης της ταχύτητας διεκπεραίωσης των συναλλαγών του δημόσιου τομέα, το Γενικό Λογιστήριο έχει υπογράψει σύμβαση με την JCC Payments Systems Ltd για αποδοχή της ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμών (visa κτλ.) από όλα τα κρατικά Τμήματα/Υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, δίνεται και η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση του JCC Smart, να διευθετεί τις οφειλές του προς το κράτος. Ενδεικτικά, η εν λόγω διευκόλυνση ήδη εφαρμόζεται για το Ταμείο Θήρας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, νοσοκομεία κτλ., ενώ γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί και για την Αστυνομία και το Φόρο Εισοδήματος. Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής της ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας και Σχέδια Δράσης για τα Υπουργεία αναφορικά με την προώθηση της Ηλεκτρονικής Ενσωμάτωσης (e-inclusion) των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού από τη χρήση της τεχνολογίας. Η Εθνική Στρατηγική, μεταξύ άλλων, αφορά τη χρήση και διαθεσιμότητα του διαδικτύου, την ευρυζωνική κάλυψη, το ψηφιακό αλφαβητισμό, την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

9 6 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΦ Το θέμα της Μείωσης του ΔΦ, απασχόλησε το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ) που πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Μαρτίου 2007, όπου τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να θέσουν σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ΔΦ, ως ένα σημαντικό μέτρο τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το θέμα αποτέλεσε και ειδικό κεφάλαιο στην Έκθεση Προόδου για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας του Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις Μαρτίου 2008, επιβεβαίωσε τη μεγάλη σημασία του θέματος και την προτεραιότητα που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της. Επιπρόσθετα, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις Μαρτίου 2009, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει όλες τις προτάσεις για μείωση του ΔΦ πριν από τα τέλη της θητείας της. Η περίληψη των συμπερασμάτων των εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σχετικά με τη Βελτίωση του ΡΠ για το 2007, 2008 και 2009, επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατά το 2010 και το 2011, το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ εντάχθηκε στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 (δείτε Μέρος Γ), με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην Ενιαία Αγορά. 3. Η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μείωση του ΔΦ ανατέθηκε σε κοινοπραξία εταιρειών 1 με παρουσία σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. 4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαίωσε την τεράστια σημασία και προτεραιότητα που αποδίδει στο θέμα, στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στο Συμβούλιο, χαιρετίστηκε η πρόοδος που σημειώθηκε για τη Βελτίωση του ΡΠ και επισημάνθηκε ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των μικρομεσαίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Μάρτιο του 2009, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει όλες τις προτάσεις για μείωση του ΔΦ, για τον κάθε ένα από τους 13 τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, πριν από τα τέλη της θητείας της. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν μέτρα για την περαιτέρω μείωση του ΔΦ. 5. Το Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζεται σε 13 τομείς προτεραιότητας 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε όπως σε κάθε κράτος μέλος 1 Η κοινοπραξία αποτελείται από τρεις εταιρείες: Deloitte and Touche Ltd, Ramboll Management και Capgemini Consulting, Technology and Outsourcing. 2 Οι 13 τομείς είναι οι ακόλουθοι: Αλιεία, Ασφάλεια Τροφίμων, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, ΦΠΑ, Στατιστικές, Δημόσιες Συμβάσεις, Μεταφορές, Εργασιακό Περιβάλλον, Φαρμακευτική Νομοθεσία,

10 7 επιμετρηθεί το ΔΚ σε ένα αριθμό τομέων από τους 13 τομείς προτεραιότητας, σε ότι αφορά συγκεκριμένες οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Στην Κύπρο, η επιμέτρηση έγινε για 2 τομείς προτεραιότητας, και συγκεκριμένα στον τομέα του Φ.Π.Α και στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια στα οποία συζητήθηκαν τα περιθώρια μείωσης του ΔΦ, και στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία που ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε, υπό την αιγίδα της ΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ημερίδα αναφορικά με την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στη μείωση του ΔΦ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, βουλευτών, κρατικών αξιωματούχων, άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και δημόσιων υπαλλήλων. Στην ημερίδα δόθηκε η ευκαιρία σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα να εκφράσουν απόψεις για τη μείωση του ΔΦ στους 2 τομείς, ΦΠΑ και Δημόσιες Συμβάσεις, για τους οποίους έγινε η επιμέτρηση του ΔΚ στην Κύπρο. 6. Το Μάρτιο του 2009, η κοινοπραξία ολοκλήρωσε το έργο που της ανατέθηκε για την επιμέτρηση του ΔΚ και τη μείωση του ΔΦ στους 13 τομείς προτεραιότητας. Από τους 13 τομείς λήφθηκαν υπόψη, αρχικά, 42 νομοθεσίες, από τις οποίες καταγράφηκαν 356 Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις Πληροφόρησης (ΥΠ) οι οποίες οδήγησαν στην υιοθέτηση περίπου 9,500 εθνικών ΥΠ στα 27 κράτη-μέλη. Το ΔΚ που επιμετρήθηκε για τις 42 νομοθεσίες ανήλθε στα δις και ο ΔΦ στα δις (80% του ΔΚ). 7. Στις 22/10/09, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε Ανακοίνωση (COM(2009) 544) με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης. Στην Ανακοίνωση αναφέρεται ότι, για τους 13 τομείς προτεραιότητας, έχουν ληφθεί υπόψη, πέρα από τις πιο πάνω 42 νομοθεσίες, ακόμα 30 νομοθεσίες, οι οποίες έχουν προστεθεί τον Ιανουάριο του Συνεπώς, τα στοιχεία για το ΔΦ διαφοροποιούνται ως εξής: από τις 72, στο σύνολο, νομοθεσίες, καταγράφηκαν 486 ΥΠ και περισσότερες από εθνικές ΥΠ. Περισσότερες από 700 εθνικές ΥΠ υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, και ο ΔΦ των 72 νομοθεσιών είναι περίπου 123,8 δις (δηλαδή, 1% του κοινοτικού ΑΕΠ (ΑΕΠ ,192 δις)). Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται ο ΔΦ ανά τομέα προτεραιότητας καθώς και αριθμητικά στοιχεία για τη μείωση του ΔΦ ανά τομέα, τα οποία αντιστοιχούν στο άθροισμα των δυνητικών μέτρων μείωσης που έχουν εγκριθεί ή/και προταθεί ή/και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται υπό εκπόνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Εταιρικό Δίκαιο, Πολιτική Συνοχής, Περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι μόνο 41 κοινοτικές νομοθεσίες που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς βρίσκονται υπό εξέταση.

11 8 Τομέας προτεραιότητας Διοικητικός φόρτος (σε ευρώ) Αριθμητικά στοιχεία μείωσης ανά τομέα (σε ευρώ) Μείωση ως % του φόρτου Φορολογία & Τελωνεία % Ετήσιοι Λογαριασμοί/Εταιρικό Δίκαιο Γεωργία/Γεωργικές Επιδοτήσεις % % Ασφάλεια των Τροφίμων Εργασιακό Περιβάλλον/ Εργασιακές Σχέσεις % % Μεταφορές % Περιβάλλον % Φαρμακευτική Νομοθεσία Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες % % Πολιτική Συνοχής % Στατιστικά Στοιχεία % Δημόσιες Συμβάσεις % Αλιεία % Σύνολο % Εάν υλοποιηθούν όλες οι εισηγήσεις που έχουν προταθεί για τη μείωση του ΔΦ στους 13 τομείς προτεραιότητας, τότε ο ΔΦ θα μειωθεί κατά 33% (κατά 40.4 δις), ποσοστό που υπερβαίνει το στόχο του 25% μείωση του ΔΦ στην κοινοτική νομοθεσία μέχρι το Η Ανακοίνωση αναφέρεται στις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί για μείωση του ΔΦ, οι οποίες, στο σύνολο τους είναι 97, και τις χωρίζει σε 3 κατηγορίες: Εισηγήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί (π.χ. έκδοση νομοθετικών πράξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή έκδοση εκτελεστικών

12 9 πράξεων από την Επιτροπή): 48 εισηγήσεις, οι οποίες οδηγούν σε 6% μείωση του ΔΦ (δηλ. 7,6 δις). Εισηγήσεις που έχουν προταθεί (π.χ. νομοθετικές προτάσεις των οποίων αναμένεται η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο): 18 εισηγήσεις, οι οποίες οδηγούν σε 25% μείωση του ΔΦ (δηλ δις). Σημείωση: Δύο από τις προτάσεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφορούν κανόνες τιμολόγησης που ορίζει η νομοθεσία ΦΠΑ (πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση) (αξίας 18 δις) και το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ που αφορούν θέματα λογιστικής (οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να εξαιρούνται από τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ) (αξίας 7 δις). Εισηγήσεις που βρίσκονται υπό εκπόνηση: 31 εισηγήσεις, οι οποίες οδηγούν σε 2% μείωση του ΔΦ (δηλ. 2 δις).

13 10 Γ. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2010, εγκρίθηκε η νέα στρατηγική για την ΕΥΡΩΠΗ 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη, με αναθεωρημένους και πιο φιλόδοξους στόχους για μια βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στην οποία εντάσσεται πλέον και η Βελτίωση του ΡΠ. 2. Η δεύτερη θητεία του Χ. Μ. Μπαρόζο στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Βελτίωση του ΡΠ, με την προώθηση μιας νέας πρωτοβουλίας που αφορά την «Έξυπνη Ρύθμιση» (Smart Regulation). Ο κ. Μπαρόζο, στις πολιτικές κατευθυντήριες του γραμμές τον Οκτώβριο του 2009, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του Smart Regulation, ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της ΕΥΡΩΠΗΣ Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ανακοίνωση της για τη «Στρατηγική για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: «Την υλοποίηση του προγράμματος έξυπνων ρυθμίσεων [smart regulation], στο πλαίσιο του οποίου, θα εξεταστεί η ευρύτερη χρήση κανονισμών αντί οδηγιών, η εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η καλύτερη εποπτεία των αγορών, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η άρση των φορολογικών εμποδίων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις, και η στήριξη της επιχειρηματικότητας» 4. Πιο συγκεκριμένα, η Έξυπνη Ρύθμιση αφορά τα ακόλουθα: Την προώθηση «έξυπνων» ρυθμίσεων για ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και κρατών μελών, με στόχο τη λήψη τεκμηριωμένων (evidence based) αποφάσεων με περισσότερη διαφάνεια. Περισσότερη έμφαση στην εμπλοκή των τελικών αποδεκτών της νομοθεσίας (end users), δηλ. σε αυτούς που θα κληθούν να συμμορφωθούν, π.χ. επιχειρήσεις και πολίτες. Την προώθηση της αξιολόγησης των νομοθετικών αλλαγών που έχουν ήδη υιοθετηθεί για μείωση του ΔΦ, για να εξακριβωθεί κατά πόσο έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση (ex post evaluation). 5. Στις 8/10/210, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε Ανακοίνωση (COM(2010) 543) σχετικά με την προώθηση της Έξυπνης Ρύθμισης στην ΕΕ, στην οποία αναλύονται τα μέτρα που λήφθηκαν αλλά και που θα ληφθούν από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναφορικά με τα τρία κύρια σημεία της Έξυπνης Ρύθμισης:

14 11 (1) Η Έξυπνη Ρύθμιση αφορά όλο τον κύκλο διαμόρφωσης πολιτικής: από τη σύνταξη νομοθετήματος, στην εφαρμογή, στη συμμόρφωση, στην αξιολόγηση, μέχρι την αναθεώρηση. (2) Προωθεί την από κοινού ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Οργάνων για προώθηση των ενεργειών που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της Έξυπνης Ρύθμισης, σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής. (3) Ενισχύει και ενδυναμώνει τη Διαδικασία Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους τελικούς αποδέκτες της νομοθεσίας (αυτούς που θα κληθούν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία), σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης ενός νομοθετήματος. 5.1 Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι θα ετοιμαστεί Έκθεση Προόδου αναφορικά με την πρόοδο που θα επιτευχθεί στην εφαρμογή των ενεργειών της Έξυπνης Ρύθμισης, το δεύτερο εξάμηνο του 2012 που ως γνωστό θα είναι υπό την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το θέμα της Έξυπνης Ρύθμισης, κρίνεται από την Κυβέρνηση ως μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομικών κατά την Κυπριακή Προεδρία, στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

15 12 Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Η Κεντρική Ειδική Μονάδα για τη Βελτίωση του ΡΠ (ΚΕΜ)(δείτε Μέρος Ε πιο κάτω), στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ξεκίνησε την προετοιμασία για τα θέματα της Βελτίωσης του ΡΠ, σε συνεργασία με τις άλλες δύο χώρες του Τρίο Προεδρίας: δηλαδή την Πολωνία και τη Δανία. 2. Μέχρι στιγμής, πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις του Τρίο Προεδρίας, η πρώτη στις 12/2/10 στην Κύπρο, ενώ οι υπόλοιπες στις Βρυξέλλες, στις 26/5/10, 18/11/10 και 7/2/11. Κατά την τελευταία συνάντηση του Τρίο στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Τρίο με τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γραμματεία του Συμβουλίου για σκοπούς καλύτερου συντονισμού. Στις εν λόγω συναντήσεις συζητήθηκαν τα θέματα που θα απασχολήσουν το Τρίο αναφορικά με την περαιτέρω προώθηση της Βελτίωσης του ΡΠ και της Έξυπνης Ρύθμισης. 3. Τους προσεχείς μήνες θα εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις του Τρίο, καθώς η Πολωνία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του Οι επόμενες συναντήσεις του Τρίο καθορίστηκαν εντός του Μαΐου του Σημειώνεται επίσης ότι μέλη της ΚΕΜ θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση των Εμπειρογνωμόνων για τη Βελτίωση του ΡΠ (DBR Meeting) που θα γίνει στην Πολωνία τον Ιούνιο του 2011, κατά την οποία θα προεδρεύσουν της Ομάδας Εργασίας για την Έξυπνη Ρύθμιση. 4. Παράλληλα, μέλος της ΚΕΜ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τη Βελτίωση του ΡΠ, στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η ΚΕΜ θα αναλάβει την Προεδρία της εν λόγω Ομάδας Εργασίας.

16 13 Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Για σκοπούς υλοποίησης του ΕΠΔ έχουν συσταθεί οι ακόλουθες οργανωτικές δομές (δείτε Οργανόγραμμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙV): 1. Κεντρική Ειδική Μονάδα (ΚΕΜ) στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία συνοπτικά έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.1. Σε πρώτη φάση, η ΚΕΜ εστιάζει τις ενέργειες της στα ακόλουθα: Μελέτη των άριστων πρακτικών εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής για τη Βελτίωση του ΡΠ σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Μελέτη των εξελίξεων και της προόδου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ. Μελέτη και εξοικείωση με τη μεθοδολογία του Μοντέλου Πρότυπου Κόστους (ΜΠΚ) (Standard Cost Model - SCM) για μείωση του ΔΦ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Διαβούλεση με ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για καθορισμό των τομέων προτεραιότητας για μείωση του ΔΦ. Υλοποίηση ενεργειών για μείωση του ΔΦ στην εθνική νομοθεσία με εθνικό στόχο το 20% μέχρι το Προς την επίτευξη αυτού του στόχου βρίσκεται υπό εκτέλεση το έργο μείωσης του ΔΦ σε όλη τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά τις επιχειρήσεις, με έμφαση στους εθνικούς τομείς προτεραιότητας (βλ. Μέρος Στ πιο κάτω). Παροχή στήριξης στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ΔΦ κατά 25% μέχρι το Για το σκοπό αυτό ορίστηκε σε κάθε κράτος μέλος ένα άτομο επαφής για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία Σε δεύτερη φάση, η ΚΕΜ θα εντείνει τις ενέργειες της στα ακόλουθα: Επιλογή / ανάπτυξη μεθοδολογίας για αξιολόγηση των επιπτώσεων από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς (impact assessment) νέων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών καθώς και υφιστάμενων νομοθεσιών και κανονισμών. Παροχή υποστήριξης και διενέργεια ποιοτικού ελέγχου στην αξιολόγηση αντίκτυπου που θα διενεργείται από λειτουργούς των διάφορων Υπουργείων. Σε αυτή τη φάση θα δημιουργηθούν μονάδες σε κάθε Υπουργείο, με στόχο την αποκέντρωση του φόρτου εργασίας και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση στη Βελτίωση του ΡΠ στο σύνολο. Σημειώνεται πως είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή όλου του δημόσιου τομέα, όχι μόνο μίας μικρής επιτελικής ομάδας. 2. Η ΚΕΜ αποτελείται από δύο λειτουργούς: την κα Σάβια Ορφανίδου, Οικονομικό Λειτουργό και την κα Ελπίδα Ηρακλέους Διοικητικό Λειτουργό Α, και υποβοηθείται από άλλους δύο λειτουργούς. Η Μονάδα καθοδηγείται από τις κ.κ. Μελίνα Κατσουνωτού, Ανώτερο Οικονομικό Λειτουργό και Λένια

17 14 Ορφανίδου, Πρώτο Λειτουργό ΤΔΔΠ. Την όλη εργασία συντονίζει ο Οικονομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Ανδρέας Χαραλάμπους Η μέχρι στιγμής εμπειρία έχει αποδείξει ότι, για να μπορέσει η ΚΕΜ να παράξει ουσιαστικό έργο, πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχει αποκλειστική ενασχόληση όλων των λειτουργών που θα την αποτελούν, με το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ. 3. Η ΚΕΜ αναφέρεται σε Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Ανάπτυξη πρότασης εθνικής πολιτικής για την υλοποίηση της Βελτίωσης του ΡΠ στην Κύπρο, με πρακτικές εισηγήσεις. Οριοθέτηση εκτεταμένων άλλα εφικτών στόχων για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων. Συζήτηση και έγκριση εισηγήσεων της ΚΕΜ. 4. Η Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή (ΕΚΕ) προεδρεύεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Δ/ντή, προεδρεύει ο Διευθυντής του ΤΔΔΠ. Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΚΕ είναι: εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, της Επιτρόπου Νομοθεσίας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ε.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γενικός Συντονιστής. Τα μέλη της ΚΕΜ παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ΕΚΕ. Στην ΕΚΕ, άτυπα και ως παρατηρητές, συμμετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ. 5. Σε ότι αφορά την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, σε κάθε Υπουργείο και σε ορισμένα Τμήματα, έχουν οριστεί λειτουργοί-σύνδεσμοι (liaison officers), στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός του θέματος αλλά και η αρμοδιότητα να μεταφέρει τις όποιες εισηγήσεις, μελέτες, προβληματισμούς στην ΚΕΜ για συζήτηση και εντοπισμό των ενεργειών που τυχόν να πρέπει να ληφθούν. 6. Στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα οποία συζητείται το θέμα της Βελτίωσης του ΡΠ, η Κύπρος συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC), καθώς και στο EUPAN (European Union Public Administration Network) και HLG (High Level Group of National Experts). Επίσης, μέλος της ΚΕΜ του Υπουργείου Οικονομικών, έχει οριστεί ως το άτομο επαφής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

18 15 ΣΤ.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ Ι) Η ΚΕΜ προχωρά αργά αλλά σταθερά στο θέμα της Απλοποίησης της Νομοθεσίας (Άξονας Ι), με την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, οι οποίες αναλύονται πιο κάτω. 2. Τον Οκτώβρη του 2009, η ΚΕΜ απέστειλε εγκύκλιο στη δημόσια υπηρεσία, με την οποία συστήνει στους δημόσιους λειτουργούς όπως, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές για τη μείωση του ΔΦ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης του 2007 (COM(2007)23) (δείτε Παράρτημα III), οι οποίες οδηγούν σε καλύτερη νομοθέτηση Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών μείωσης του ΔΦ θεωρείται επιβεβλημένη καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η δυναμική του έργου μείωσης του ΔΦ θα χαθεί αφού λαμβάνει υπόψη νομοθεσίες μόνο μέχρι το 2007 (δείτε Μέρος Ζ, παράγραφο 5). 3. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί, εντός Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2010, τρεις σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δημόσιους λειτουργούς, σχετικά με την καλύτερη σύνταξη νομοσχεδίων σε απλουστευμένη μορφή, με τίτλο «Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία». Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την ΚΕΜ Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν στα σεμινάρια είναι: γενικές αρχές της Βελτίωσης του ΡΠ, διαδικασίες διαβούλευσης, εσωτερική έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομοπαρασκευαστική διαδικασία, υποβολή νομοθετημάτων στο Υπουργικό και στη Βουλή κτλ Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει επιδειχθεί από όλο το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας, η ΚΑΔΔ θα προχωρήσει στη διοργάνωση επιπλέον σειρών εκπαίδευσης εντός του Σημειώνεται επίσης ότι, από τα εν λόγω σεμινάρια, προέκυψε η ανάγκη για ετοιμασία οδηγού/κατευθυντήριων γραμμών, συμβουλευτικού χαρακτήρα, για όλα τα στάδια της διαδικασίας από την ετοιμασία ενός νομοθετήματος μέχρι τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και για όλα τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα νομοθετήματα σε κάθε στάδιο. Τον Οκτώβριο του 2010 η ΚΕΜ ετοίμασε τον Οδηγό Διαδικασίας «Από τη Σύνταξη μέχρι και τη Δημοσίευση Νομοθετημάτων», ο οποίος στάληκε με σχετική εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Στο παρόν στάδιο ο Οδηγός αναθεωρείται και σύντομα θα εκδοθεί σε ένα εύχρηστο και φιλικό προς τον αναγνώστη βιβλιαράκι.

19 4. Σε ότι αφορά το μηχανογραφημένο Σύστημα Νομικής Πληροφόρησης, λόγω τεχνικών προβλημάτων που οδήγησαν στη μη υλοποίηση του Έργου για την εφαρμογή του Συστήματος στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης, το Συμβούλιο του Έργου, αρχές του 2010, αποφάσισε τον τερματισμό του. 16

20 17 Z. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ (ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ) Για την Κύπρο, ο Άξονας ΙΙ που αφορά τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου (ΔΦ), θεωρείται ο πιο σημαντικός, λόγω των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και ταλανίζουν καθημερινώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και λόγω της αναγκαιότητας για παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 2. Η ΚΕΜ έχει ασχοληθεί καταρχήν με τη μελέτη της επιμέτρησης του ΔΚ και κατ επέκταση τη μείωση του ΔΦ. Σε πρώτο στάδιο, οι λειτουργοί που απαρτίζουν την Κεντρική Ειδική Μονάδα απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις και την τεχνική εκπαίδευση για να μπορούν να χειρισθούν το θέμα. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω της μελέτης υλικού από χώρες που εφαρμόζουν με επιτυχία το θέμα της μείωσης του ΔΦ, όπως η Αγγλία και η Ολλανδία. Ιδιαίτερα, μετά το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΜ στη Χάγη της Ολλανδίας, το Νοέμβριο του 2007, και στο οποίο έγινε εντατική εκπαίδευση στη μεθοδολογία επιμέτρησης του ΔΚ, η ΚΕΜ ήταν σε θέση να εισηγηθεί στην Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή, και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο, την κατάλληλη μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη μείωση του ΔΦ και για τα επόμενα μέτρα που πρέπει να λάβει η Κύπρος για το θέμα. Η μεθοδολογία αυτή είναι η μεθοδολογία του Μοντέλου Πρότυπου Κόστους («ΜΠΚ») (Standard Cost Model «SCM»), η οποία εφαρμόζεται από την Ολλανδία, από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και την ίδια την Ε.Ε. 3. Το Νοέμβριο του 2008, η ΚΕΜ ετοίμασε εγχειρίδιο της μεθοδολογίας του ΜΠΚ προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Κύπρου. Το εγχειρίδιο του ΜΠΚ έχει βασιστεί στο διεθνές εγχειρίδιο της μεθοδολογίας του ΜΠΚ και σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες της Κύπρου. Το εγχειρίδιο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση, το εγχειριδίου του ΜΠΚ αναθεωρείται με βάση τα νέα δεδομένα όπως έχουν προκύψει μέσα από το Έργο Μείωσης του ΔΦ και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. (α) Πιλοτικό Πρόγραμμα στον Τομέα της Κτηματαγοράς 4. Για γρήγορα και απτά αποτελέσματα στον τομέα της μείωσης του ΔΦ, το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από διαβουλεύσεις με ΚΕΒΕ-ΟΕΒ, και κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής. Οι νομοθεσίες που εξετάστηκαν στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος είναι: Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2004 και οι Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι του 1972 έως 2005.

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Παρουσίαση στην Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης ης Ιούνιος 2010 Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθµιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονοµικών Περιεχόµενα Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 1 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου Τρεις (3) Βασικοί Άξονες - 1. Άξονας Ι: Απλοποίηση της Νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο Ιούνιος 2014 i 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης. «Έξυπνη Ρύθμιση στην Κύπρο»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης. «Έξυπνη Ρύθμιση στην Κύπρο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης «Έξυπνη Ρύθμιση στην Κύπρο» Αύγουστος 2014 i 1 η Έκδοση: Ιούλιος 2007 Τελευταία Αναθεώρηση: Αύγουστος 2014 Στοιχεία Επικοινωνίας: Ζωή Αντωνίου Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο παροχής Υπηρεσιών για Μείωση του Διοικητικού Φόρτου. 1η Νοεμβρίου 2011

Έργο παροχής Υπηρεσιών για Μείωση του Διοικητικού Φόρτου. 1η Νοεμβρίου 2011 Έργο παροχής Υπηρεσιών για Μείωση του Διοικητικού Φόρτου 1η Νοεμβρίου 2011 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2. Το Έργο 3. Αποτελέσματα Έργου 4. Συνέχεια - Επόμενα βήματα 02/11/2011 2 Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Απολογισμός Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας, Φεβρουάριος 2015 Νοέμβριος 2016 1. Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση Καταρτίστηκε ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών για. ιοικητικού Φόρτου. 21 Μαρτίου 2011

Υπηρεσιών για. ιοικητικού Φόρτου. 21 Μαρτίου 2011 Έργο παροχής Υπηρεσιών για Μείωση του ιοικητικού Φόρτου 21 Μαρτίου 2011 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2. Το Έργο 3. Αποτελέσματα Έργου 4. Συνέχεια - Επόμενα βήματα 21/03/2011 2 Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Αντιπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών Κώστας Αγρότης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης

Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης 2008 Β ΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Το πλαίσιο της πολιτικής... 3 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α Απόσπασμα Από τα πρακτικά της δεκάτης πέμπτης (15ης) συνεδρίασης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Υ.Σ. 7/28-4-2011, ΦΕΚ Α 102/4-5-2011). Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα