1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες"

Transcript

1 Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς Αύγoυστoς Πρoσωπικό τoυ Τoµέα α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Μπαρµπάvης Βασίλειoς Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς Σπύρoυ Nικόλαoς Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης β. Αvαπληρωτές Καθηγητές Κόκκοτας Κωνσταντίνος ζ. Ε.Μ.Υ. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βουγιατζής Γεώργιος Μιχαλοδηµητράκης Ματθαίος η. Ε ΤΠ Σειραδάκης Iωάvvης Γκόγκoυ-Χαvτζή Χριστίvα Γλαvτζή-Βασιλειάδoυ Καλoµoίρα γ. Επίκoυρoι Καθηγητές Κoλoβός Γεώργιoς Αυγoλoύπης Σταύρoς Βάρβoγλης Χαράλαµπoς Βλάχος Λουκάς Iχτιάρoγλoυ Συµεώv Καραvικόλας Νικόλαoς Παπαδόπoυλoς ηµήτριoς Τσαρούχας Γεώργιος Χρηστίδης Θεόδωρoς θ. Υπάλληλoι ΣΕ,ΜΕ,ΤΕ Τακατίνης Αθανάσιος Τσακίρης Βασίλειος δ. Ειδικοί Επιστήµονες Παπαγεωργίου Χρήστος ε. Βοηθοί Γρηγoρέλης Φλώρoς 1

2 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος διευθυντής του Τοµέα ήταν ο κ. Μ. Μιχαλοδηµητράκης. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στο προσωπικό του Τοµέα έγιναν οι παρακάτω µεταβολές: Μεταξύ Σεπτεµβρίου 1988 και Nοεµβρίου 1988 ο κ.. Παπαδόπουλος βρισκόταν µε εκπαιδευτική άδεια στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας και για το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 1988 έως και Φεβρουαρίου 1989, ο κ. Κόκκοτας απεσπάσθη στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στη Σάµο, Το Νοέµβριο 1988, η δ. Μ. Μίκου ανηγορεύθη διδάκτορας και από τότε δεν ανήκει στον Τοµέα. Επίσης, ο κ. Α. Χαψιάδης ολοκλήρωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και ανηγορεύθη διδάκτορας. Τον Απρίλιο 1989 ο κ. Γ. Βουγιατζής διορίστηκε ως ΕΜΥ. Τον Ιούλιο 1989 ο κ. Γ. Τσαρούχας απεβίωσε κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών του στην Κρήτη. Κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος , τον Φεβρουάριο, o κ. Τ. Χατζηαντωνίου απεχώρησε από τον Τοµέα, µετά τη λήξη της τριετούς του θητείας ως ΕΜΥ. Τον Ιούνιο 1988 ο κ. Α. Αναστασιάδης διορίσθηκε ως ΕΜΥ. Στον Τοµέα εκπονούνται οι παρακάτω διδακτορικές διατριβές (σε παρένθεση δίνονται τα ονόµατα των επιβλεπόντων καθηγητών): 1) Αναστασιάδης Αναστάσιος-ΕΜΥ: "Επιτάχυνση Φορτίων από Ν τυχαίως κινουµένων Κρουστικών Κυµάτων" (κ. Λ. Βλάχος). 2) Βοζίκης Χρήστος: " υναµική µελέτη γαλαξιών υπό την επίδραση συνοδού" (κ. Ν. Καρανικόλας). 3) Βουγιατζής Γεώργιος-ΕΜΥ: "Μελέτη ολοκληρωσιµότητας δυναµικών συστηµάτων 3 βαθµών ελευθερίας και εφαρµογές" (κ. Σ. Ιχτιάρογλου). 4) Γκογκότσης Νικόλαος: "Αλγεβρικά Ολοκληρώµατα 4ου Βαθµού ως προς τις Ταχύτητες" (κ. Γ. Μπόζης). 5) Γρηγορέλης Φλώρος -Βοηθός: "Μελέτη του γενικού προβλήµατος τεσσάρων σωµάτων" (κ. Μ. Μιχαλοδηµητράκης). 6) Μποτονάκης Ιωάννης: "Εφαρµογές Μαθηµατικών Μεθόδων στη µελέτη προβληµάτων Μηχανικής" (κ. Ι. Χατζηδηµητρίου). 7) Ξυλούρη Κυριακή: "Πόλωση της Ακτινοβολίας των Pulsars: Παρατηρήσεις και Θεωρία" (κ. Ι. Χ. Σειραδάκης). 8) Παπαδιάς Αθανάσιος: "Σχέση συντονισµού και αστάθειας σε δυναµικά συστήµατα" (κ. Ι. Χατζηδηµητρίου). α. ιδακτικά Συγγράµµατα 2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος διανεµήθηκαν τα παρακάτω διδακτικά συγγράµµατα: -Αυγολούπη Σ.: " ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής" Σελ. 214 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Αυγολούπη Σ., Σειραδάκη Ι.Χ.: "Παρατηρησιακή Αστρονοµία" Σελ. 240 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης),

3 -Βάρβογλη Χ., Σειραδάκη Ι.Χ.: "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονοµία" Σελ. 222 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Βλάχου Λ.: "Εισαγωγή στη Θεωρία της Φυσικής του Πλάσµατος" Σελ.120 ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις), Ιχτιάρογλου Σ.: "Στοιχεία Χαµιλτονιανής Μηχανικής" Σελ. 90 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Καρανικόλα Ν.: "Γαλαξίες" Σελ. 102 ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις), Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Ασκήσεις Νευτώνειας υναµικής" Σελ. 158, (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Ασκήσεις Αναλυτικής υναµικής" Σελ. 172 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Γραµµικά Συστήµατα" Σελ. 97, ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Εισαγωγή στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας" Σελ. 194, (Εκδ. Aλτιντζή), Μπαρµπάνη Β.: "Μαθήµατα Γενικής Αστρονοµίας" Σελ. 220 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Μπόζη Γ.: " ιαφορικές Εξισώσεις µε Εφαρµογές" Σελ. 362 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Παπαδόπουλου.: "Σηµειώσεις ιανυσµατικού Λογισµού και Αναλυτικής Γεωµετρίας" Σελ. 128 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Παπαδόπουλου.: "Κοσµολογία" Σελ. 120, Σηµειώσεις, (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Παπαδόπουλου. "Σηµειώσεις ιαφορικής Γεωµετρίας" Σελ. 150 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Περσίδη Σ., Βάρβογλη Χ.: "Αριθµητική Ανάλυση µε Εφαρµογές στη Φυσική" Σελ. 360 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Spiegel M. R. (µετάφραση Σ. Περσίδη): "Πιθανότητες και Στατιστική" Σελ. 384 (Εκδ. ΕΣΠΙ), Σπύρου Ν.: "Εισαγωγή στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας" Σελ 227 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Σπύρου Ν.: "Αρχές Αστρικής Εξέλιξης: Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων,Μελανές Οπές" Σελ. 287 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Σπύρου Ν.: "Ασκήσεις Αστροφυσικής" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Σπύρου Ν.: " υναµική Μελέτη Τέλειων Ρευστών" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Τερζίδη Χ.: "Ολοκληρωτικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής" Σελ. 156 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Τερζίδη Χ.: " ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων πολλών Μεταβλητών" Σελ. 278 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), Χατζηδηµητρίου Ι.: "Θεωρητική Μηχανική, Τεύχη Α' και Β'" Σελ (Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη), Χατζηδηµητρίου Ι.: "Εισαγωγή στη Μηχανική των Συνεχών Μέσων" Σελ. 287 (Εκδ. Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη), β. ιδασκαλία Κατά το ακαδηµαϊκό έτος τα µέλη του Τοµέα δίδαξαν τα παρακάτω µαθήµατα: 3

4 -Ο κ. Βάρβογλης δίδαξε το µάθηµα "Πιθανότητες και Στατιστική" στο Στ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Βλάχος δίδαξε το µάθηµα "Φυσική Πλάσµατος" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κκ. Βλάχος και Καρανικόλας δίδαξαν το µάθηµα "Ανάλυση ΙΙ" στο Β' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κκ. Βλάχος, Σειραδάκης και Βάρβογλης δίδαξαν το µάθηµα "Αστρονοµία- Αστροφυσική" στο Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Γρηγορέλης δίδαξε τις "Ασκήσεις" στα µαθήµατα "Θεωρητική Μηχανική Ι" και "Θεωρητική Μηχανική ΙΙ" στο ' και Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Ιχτιάρογλου δίδαξε τα µαθήµατα "Μηχανική Συνεχών Μέσων" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής και "Θεωρητική Μηχανική ΙΙΙ" στο ΣΤ' Εξάµηνο του ίδιου Τµήµατος. -Ο κ. Καρανικόλας δίδαξε το µάθηµα "Αστρικά Συστήµατα" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Κόκκοτας δίδαξε το µάθηµα " ιαφορική Γεωµετρία" στο Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Μιχαλοδηµητράκης δίδαξε το µάθηµα "Γραµµικά Συστήµατα" στο Α' Έτος του Μεταπτυχιακού Τµήµατος. -Οι κκ. Μιχαλοδηµητράκης και Ιχτιάρογλου δίδαξαν το µάθηµα "Θεωρητική Μηχανική ΙΙ" στο Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Μπαρµπάνης δίδαξε το µάθηµα "Αστρονοµία Ι" στο ΣΤ' Εξάµηνο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Οι κκ. Μπαρµπάνης και Αυγολούπης δίδαξαν το µάθηµα "Ανάλυση Ι" στο Α' και Β' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Μπόζης δίδαξε το µάθηµα "Μηχανική Συνεχών Μέσων" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Οι κ.κ. Μπόζης και Μιχαλοδηµητράκης δίδαξαν το µάθηµα "Θεωρητική Μηχανική I" στο ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κκ. Μπόζης και Τσαρούχας δίδαξαν το µάθηµα " ιαφορικές Εξισώσεις µε Εφαρµογές στη Φυσική" στο Γ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Παπαδόπουλος δίδαξε το µάθηµα "Κοσµολογία" στο Η' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Σειραδάκης δίδαξε το µάθηµα "Ραδιοαστρονοµία" στο Η' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κκ. Σειραδάκης και Αυγολούπης δίδαξαν το µάθηµα "Παρατηρησιακή Αστρονοµία" στο ΣΤ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Σπύρου δίδαξε τα µαθήµατα "Αστροφυσική ΙΙ" στο ΣΤ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής και "Αστρονοµία ΙΙ" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Ο κ. Τσαρούχας δίδαξε το µάθηµα "Θεωρητική Μηχανική Ι" στο Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Οι κκ. Χατζηδηµητρίου και Γούναρης (από τον Τοµέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων) δίδαξαν το µάθηµα "Ανάλυση ΙΙΙ" στο Γ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε τα µαθήµατα "Θεωρητική Μηχανική Ι" στο Α' Εξάµηνο του Τµήµατος Μαθηµατικών, "Ιστορία και εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική" και "Φυσική και Φιλοσοφία" στο Ζ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ.παπαγεωργίου δίδαξε τα µαθήµατα " Φυσική ΙΙ" και "Ηλιακή Ενέργεια" στο Β' εξάµηνο του Τµήµατος Μηχανολόγων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 4

5 -Ο κ. Κόκκοτας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας και κατά το χρονικό διάστηµα Μαΐου-Οκτωβρίου 1988 δίδαξε στη Σχολή Αξιωµατικών του ΚΕ Β Ηλεκτρονικά και Η/Υ. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους έξι φοιτητές του Τµήµατος περάτωσαν τη ιπλωµατική τους Εργασία υπό την καθοδήγηση µελών ΕΠ του Τοµέα: -Γεωργανόπουλος Μάρκος: "Αξιολόγηση του Πανεπιστηµιακού κτήµατος στην Πολύζοβα ως προς την εγκατάσταση Αστρονοµικού Παρατηρητηρίου", Ιανουάριος 1989 (κ. Ι. Χ. Σειραδάκης). -Λαζαρίδης Μ.: "Μια Εισαγωγή στη Γαλαξιακή υναµική", Σεπτέµβριος 1988 (κ. Χ. Βάρβογλης). -Λίµπερ Μ.: "Ακτινοβολία σύγχροτρον από το πλάσµα", Ιανουάριος 1989 (κ. Λ. Βλάχος). -Μελετλίδου Εφη: "Εφαρµογή των Συµπλεκτικών πινάκων σε προβλήµατα Ευστάθειας Χαµιλτονιανών Συστηµάτων", Ιανουάριος 1989 (κ. Σ. Ιχτιάρογλου). -Πυλαρινού Λάουρα: "Αστροφωτογραφία", Σεπτέµβριος 1988 (κ. Ι. Χ. Σειραδάκης)". -Τοµπαϊδης Στάθης: "Κλασσικά πεδία Yang-Mills", Ιούνιος 1989 (κκ. Σ. Ιχτιάρογλου και Α. Νικολαϊδης, από τον Τοµέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων). Ο κ. Παπαγεωργίου στα πλαίσια της γενικότερης εκπαιδευτικής πληροφόρησης ξενάγησε στο Τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου ένα σηµαντικό αριθµό (περίπου 3.000) µαθητών Μέσης και ηµοτικής Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και πόλεων της Β. Ελλάδας. 3. Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις Οι περισσότερες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του Τοµέα από το Σεπτέµβριο 1988 µέχρι τον Αύγουστο 1989 εµπίπτουν σε πέντε γενικές κατηγορίες που συµπίπτουν µε τις κύριες κατευθύνσεις του Τοµέα: α) υναµική 1. Bozis, G.: A transformed equation for a vanishing Poisson bracket, J. Phys. A: Math. Gen., 22, Caranicolas, N. : Some properties of an Intrinsically Degenerate Hamiltonian System, J. Astr. Astron., 10, , Chapsiadis, A, Michalodimitrakis, M.: "Bounded motion in a two-body system consisting af a solid body and a material point", Cel. Mech., 41, 53-63, Contopoulos, G., Barbanis, B.: "Lyapunov characteristic numbers and the structure of phase-space", Astron. Astrophys., 222, , Hadjidemetriou, J.: "Algebraic Mappings near a Resonance", in Long Term Behaviour of Natural and Artificial N-Body systems, ed. Roy, A. E., , Ichtiaroglou, S. and Voyatzis G.:"Integrable potentials with logarithmic integrals of motion", in Singular Behavior and Non-linear Dynamics, World Scientific," 78-83, Ichtiaroglou, S.: "On the non-integrability of Yang-Mills potentials", J. Phys. A.: Math. Gen., 22, , Ichtiaroglou, S., Katopodis, K. and Michalodimitrakis, M.: "Periodic orbits in treedimensional planetary systems", J. Astrophys. Astr., 10, ,

6 9. Michalodimitrakis, M., Grigorelis, F.: Stability of resonant Planetary orbits in Binary Stars, J. Astrophys. Astron., 10, , N. Spyrou: "Accretion Effects on Compact Members of Binary Stars", J. Astrophys. Astron., 9, 25-39, H. Varvoglis and V. Basios: "Stochastic acceleration of ions by a non-sinusoidal magnetosonic wave", J. Plasma Physics, 41, , Ο κ. Χατζηδηµητρίου συνέγραψε τις µονογραφίες: "Periodic Orbits and Stability", σελ. 44, 1988 (Έκδοση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Προγράµµατος ERASMUS. "Συντονισµός και Αστάθεια σε δυναµικά συστήµατα", Πρακτικά Β' Θερινού Σχολείου Σάµου στα υναµικά Συστήµατα, Σελ. 56, β) Αστροφυσική 1. N. Spyrou: "Newtonian and Relativistic Aspects of the Elliptical Spheroidal Galaxies", In Memoriam D. Kotsakis, , eds. G. Contopoulos, B. Barbanis and P. G. Laskarides, Athens, A.Hillaris, C.Alissandrakis and L.Vlahos: "Dynamics of sub-relativistic electron beams in magnetic traps: A model for solar N-bursts" Astron. Astrophys., 195, , Hitzanidis, K., Vlahos, L. and Polymilis, G.: "Electron acceleration by Obliquely Propagating electromagnetic waves: test of validity of Fokker-Planch-Kolmogorov approach", Physics of Fluids, B1(3), 682, Vlahos, L.: "Particle acceleration in Solar Flares", Solar Physics, 121, , γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία 1. de Jager, C., Heise, J., van Genderen, A. M., Foing, B. H., Ilyin, I. V., Kilkenny, D., Avgoloupis, S., Mavridis, L., Cutispoto, G., Rodono, M., Seeds, M. A., Yuen K. Ng, van Driel, W., Rabattu, X., Zodi, A. M., Vilas Boas, J. W. S., Scalise, E., Schaal, R. E., Kaufmann, P. and Waelkens, C.: "Coordinated observations of a large impulsive flare on UV Ceti", Astron. Astrophys., 211, , Kolovos, G., Seiradakis, J. H., Varvoglis, H. and Avgoloupis, S.: "Photographic evidence of a short duration, strong flash from the surface of the Moon", Icarus, 76, , Mavridis, L. N, Avgoloupis, S.: "Variation of the flare energy spectrum during the activity cycle of the UV Cet-type stars", Activity in Cool Star Envelopes, eds. Harnes, O. et al., 65-68, Pettersen, B. R., Panov, K. P., Ivanova, M. S., Ambruster, C. W., Valtaoja, E., Valtaoja, L., Avgoloupis, S., Mavridis, L. N., Seiradakis, J. H., Sundland, S. R., Olah, K., Harnes, O., Olsen, F., Solheim, J. E. and Aanesen, T.: "The flare activity of AD Leo ", IAU Symposium No. 137 on Flare Stars in Star Clusters, Associations and the Solar Vicinity, Seiradakis, J. H., Reich, W., Sofue, Y.: "Symmetrical structures in the Galactic Centre Region", in the Galactic Center, Symp. IAU No. 136, ed. Morris, M., Reidel, , δ) Γενική Θεωρία Σχετικότητας 1. D.Papadopoulos: "Some properties of the Scalar Field in a Schwarzschild Space- Time", Il Nuovo Cimento, 101B, 395,

7 4. Σεµινάρια Συνέδρια ιαλέξεις Επισκέψεις Τα µέλη του Τοµέα συµµετείχαν στις ακόλουθες επιστηµονικές δραστηριότητες µεταξύ Σεπτεµβρίου 1988 και Αυγούστου 1989: Κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Νοεµβρίου 1988 ο κ. Παπαδόπουλος βρισκόταν µε εκπαιδευτική άδεια στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Λιέγης, Βέλγιο όπου έδωσε διάλεξη µε τίτλο: "Cosmic Strings". Κατά το χρονικό διάστηµα 15 Νοεµβρίου - 15 εκεµβρίου 1988 ο κ. Σειραδάκης εργάστηκε ερευνητικά στο Max-Planck-Institut fur Radioastronomie, Βόννη,. Γερµανία µε οικονοµική επιχορήγηση του εκεί Ινστιτούτου. Στις 14 εκεµβρίου 1988 ο κ. Σειραδάκης συµµετείχε στο Σεµινάριο "Astronomie in Griechenland", που έγινε στη Βόννη,. Γερµανία µε οµιλία που είχε τίτλο: "Α Short-duration lunar transient phenomenon". Κατά το χρονικό διάστηµα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1989 ο κ. Χατζηδηµητρίου βρισκόταν στο Πανεπιστήµιο του Liverpool, Αγγλία, επίσης κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου - Μαίου 1989 βρισκόταν στο Πανεπιστήµιο του Namur, Βέλγιο. Κατά το χρονικό διάστηµα 1 Φεβρουαρίου - 31 Ιουλίου 1989 ο κ. Αναστασιάδης βρισκόταν στο Max-Planck-Institut fur Astrophysik, Institut fur Extraterrestrische Physik, στο Μόναχο της Οµοσπονδιακής Γερµανίας, ως υπότροφος του European Doctoral Astrophysics Network, στα πλαίσια του προγράµµατος ERASMUS, και του προαναφερθέντος Ινστιτούτου. Κατά το χρονικό διάστηµα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1989 ο κ. Ιχτιάρογλου συµµετέχοντας στο πρόγραµµα ERASMUS "Μαθηµατικά και Θεµελιώδεις Εφαρµογές", έδωσε σειρά µαθηµάτων στο ΑΠΘ µε τίτλο "Χαµιλτονιανά Συστήµατα, Κανονικοί Μετασχηµατισµοί και Ολοκληρωσιµότητα". Ο κ. Μπαρµπάνης κατά το χρονικό διάστηµα 20 Ιουλίου - 20 Αυγούστου 1989 εργάστηκε ερευνητικά στο European Southern Observatory, Garching bei Munchen. Ο κ. Βλάχος ήταν προσκεκληµένος οµιλητής στο συνέδριο των "Ευρωπαϊκών µελετών στην Ηλιακή Ραδιοαστρονοµία", στο Braunwald της Ελβετίας, που έγινε τον Αύγουστο Κατευθύνσεις και ερευνητικά προγράµµατα του Τοµέα Οι κατευθύνσεις του Τοµέα, όπως ορίστηκαν και έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Φυσικής της 21/2/1986, είναι οι παρακάτω: α) υναµική β) Μηχανική Συνεχών Μέσων γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία δ) Αστροφυσική ε) Θεωρία Σχετικότητας στ) Μαθηµατικά για Φυσικούς ζ) Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Πιο αναλυτικά, τα µέλη του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής ασχολούνται µε τα παρακάτω ερευνητικά προγράµµατα: 7

8 α) υναµική --Ο κ. Μπαρµπάνης συνεχίζει τη µελέτη των χαρακτηριστικών αριθµών Lyapunov και της δοµής του χώρου των φάσεων. Τα πρώτα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα. Το ερευνητικό πρόγραµµα συνεχίζεται. --Ο κ. Μπαρµπάνης συνεχίζει τη µελέτη των περιοχών διαφυγής ενός δυναµικού συστήµατος. Εστάλη για δηµοσίευση. --Ο κ. Χατζηδηµητρίου είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος της ΕΟΚ (Science), µε τίτλο: "Dynamical and Physical Evolution of Asteroids, Meteors and Comets", σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Namur (Βέλγιο), Nice (Γαλλία), Pisa (Ιταλία), Torino (Ιταλία), τριετούς διάρκειας, από Ιούνιο Ο κ. Μιχαλοδηµητράκης µελετά: 1) πρόβληµα των 2 σωµάτων. 2) πρόβληµα των 4 σωµάτων και 3) Γαλαξιακή υναµική (Θεωρία Τροχιών). --Ο κ. Βάρβογλης µελετά χαοτικές τροχιές στο περιορισµένο επίπεδο ελλειπτικό πρόβληµα των 3 σωµάτων. Η εργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. --Ο κ. Ιχτιάρογλου συµµετέχει στο ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΟΚ: "Dynamique des Anneaux, Asteroides et Cometes". --Ο κ. Καρανικόλας εργάζεται ερευνητικά σε: 1) υναµική µελέτη αλληλεπιδρόντων γαλαξιών (σε εξέλιξη), 2) Κινήσεις σε χρονικά εξαρτώµενα δυναµικά µοντέλα (δεκτό για δηµοσίευση) και 3) Μελέτη συντονισµών σε γαλαξίες µε τη βοήθεια mapping (εστάλη για δηµοσίευση). γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία. -- Ο κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κκ. Reich, Wielebinski (MPIfR, Βόννη), Lasenby (University of Cambridge, Μ. Βρετανία) και Yusef-Zadeh (Northwestern University, Η.Π.Α.) συνεχίζουν τη µελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των ραδιοπηγών που βρίσκονται στην περιοχή του κέντρου του Γαλαξία µας. Η εργασία απεστάλη προς δηµοσίευση. --Ο κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κκ. Yusef-Zadeh (Northwestern University, Η.Π.Α.), Morris (University of California, Los Angeles, ΗΠΑ), Lasenby (University of Cambridge, Μ. Βρετανία) και Wielebinski (MPIfR, Βόννη) µελετούν τα µαγνητικά νήµατα που έχουν παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Γαλαξία µας. Η εργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. -- Ο κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τη µεταπτυχιακή φοιτήτρια Κ. Ξυλούρη (Πανεπιστήµιο Κρήτης), Sieber (MPIfR, Βόννη) και Rankin (University of Vermont, Η.Π.Α) συνεχίζουν τη µελέτη πολωσιµετρικών παρατηρήσεων αστέρων νετρονίων (pulsars). Η εργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. --Ο κ. Αυγολούπης ασχολείται µε: 1) παρατηρήσεις των αστέρων εκλάµψεων EV Lac, BY Dra και του κηφείδη S Vul. Οι εργασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, 2) ταυτόχρονες παρατηρήσεις του αστέρα Gliese 182 σε διάφορες περιοχές του ΗΜ-φάσµατος (η εργασία εστάλη για δηµοσίευση), 3) ταυτόχρονες παρατηρήσεις του αστέρα Gliese 644 AB και II Peg σε διάφορες περιοχές του ΗΜ-φάσµατος (οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας). --Οι κ.κ. Αυγολούπης και Σειραδάκης ασχολούνται µε τη µελέτη αστέρων εκλάµψεων (EV Lac, BY Dra, κ.λ.π.) και τύπου CVn (II Peg, ) µε παρατηρήσεις που έγιναν µε το τηλεσκόπιο 30 ιντσών του Αστεροσκοπείου Στεφανίου. --Στα πλαίσια των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων οι κκ. Αυγολούπης, Παπαγεωργίου και Σειραδάκης επιµελούνται των προκαταρτικών εργασιών για την εγκατάσταση ενός νέου Αστρονοµικού Σταθµού, στην Πανεπιστηµιακή περιοχή "Πολύζοβα". 8

9 δ) Αστροφυσική --Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη της επίδρασης της προσαύξησης ύλης µε στροφορµή σε ένα µαγνητισµένο λευκό νάνο από το µη συµπαγή συνοδό του πάνω στην περίοδο αξονικής περιστροφής και στην ακτίνα του. --Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη της σπουδαιότητας της βαρυτικής συστολής στον Πάλσαρ του υπερκαινοφανή SN 1987Α. --O κ. Βλάχος, σε συνεργασία µε την κ. Vilmer (Αστεροσκοπείο των Παρισίων) και τον A.Mackinnon (Πανεπιστήµιο Glascow, U.K.) µελετούν την απόδοση της Ηλεκτροκυκλοτρονικής ακτινοβολίας Maser σε µαγνητικούς βρόχους. Η εργασία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. --Οι κκ. Βλάχος και Αναστασιάδης, µελετούν την επιτάχυνση φορτίων µέσα σε κρουστικά κύµατα. Η εργασία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. --Ο κ. Βλάχος συνεχίζει τη µελέτη της επιτάχυνσης φορτίων σε Ν-τυχαίακατανεµηµένα Ηλεκτρικά πεδία. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. --Οι κκ. Βλάχος και A. V. Stepanov (Αστεροσκοπείο της Κριµαίας, USSR) συνεχίζουν την µελέτη της ακτινοβολίας Maser σε Ηλιακές και Αστρικές Εκλάµψεις. Η εργασία είναι στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. ε) Θεωρία Σχετικότητας --Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη φυσικής ταυτοποίησης λύσεων των εξισώσεων πεδίου της ΓΘΣ µε επίκεντρο στατικές και αξονικά συµµετρικές λύσεις. --Ο κ.. Παπαδόπουλος συνεχίζει τη συνεργασία του µε τον κ. Β. Ξανθόπουλο (καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης) σε θέµατα που αφορούν Κοσµικές Χορδές. Εργασία µε τίτλο "Cosmic Strings in General Relativity" έγινε δεκτή για δηµοσίευση. --Ο κ. Παπαδόπουλος άρχισε συνεργασία µε τον καθηγητή κ. J. Demaret του Ινστιτούτου Αστροφυσικής της Λιέγης, Βέλγιο, σε θέµατα Θεωρητικής Κοσµολογίας, εργασία τους µε τίτλο "Ten dimensional Lorelock type space-times", εστάλη για δηµοσίευση. --Ο κ. Κόκκοτας συνεχίζει την µελέτη των κανονικών ταλαντώσεων των οπών. 6. Άλλες δραστηριότητες -- Ο κ. Χατζηδηµητρίου εξελέγη µέλος του Editorial Board του περιοδικού Celestial Machanics, από το 1989 και είναι επίσης µέλος της Οργανωτικής επιτροπής Ουρανίου Μηχανικής (Commission 7) για την τριετία Ο κ. Σειραδάκης εξακολουθεί να είναι µέλος της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής. 9

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2014-15 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΤΕΥΧΟΣ VΙI Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 εξιότητες προγραµµατισµού για όλους των Ν. Μουμουτζή, Γ. Στυλιανάκη, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκη, Σ. Χριστοδου- λάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2011 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορική κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της

Διαβάστε περισσότερα

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές:

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Η Γένεσή τους και η Ανίχνευση Βαρυτικών Κυμάτων Βίκυ Καλογερά Τμημα Φυσικής & Αστρονομίας Γενικό Σεµινάριο Τµήµατος Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 5

Διαβάστε περισσότερα