ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδιασμός Προτύπου Συνόλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών για την Εφαρμογή Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ισ. Καμπόλης Επιβλέπων: Δ.Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάιος 2008

2 1

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδιασμός Προτύπου Συνόλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών για την Εφαρμογή Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ισ. Καμπόλης Επιβλέπων: Δ.Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την Δ. Ασκούνης Ι. Ψαρράς Γ. Μέντζας Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάιος 2008

4 ... Γεώργιος Ισ. Καμπόλης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Γεώργιος Ισ. Καμπόλης, 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 3

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο αρχικά τον εντοπισμό ενός σύνολο επιχειρηματικών διαδικασιών από επιχειρήσεις διαφορετικών χωρών και έπειτα την μοντελοποίηση τους σε δημόσιο επίπεδο. Η μοντελοποίηση γίνεται βάση της πρότυπης γλώσσας BPMN με τη βοήθεια του εργαλείου μοντελοποίησης Adonis. Οι διαδικασίες που θα μοντελοποιηθούν είναι διεπιχειρησιακές, διακρατικές και διατομεακές για επιχειρήσεις επτά ευρωπαϊκών χωρών. Μετά τη μοντελοποίηση σε δημόσιο επίπεδο, επίπεδο στο οποίο φαίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης σε σχέση με άλλη επιχείρηση ή άλλους κρατικούς φορείς και τράπεζες, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένα πρότυπα αυτών των διαδικασιών και να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε ένα κοινό μοντέλο. Σ αυτό το κοινό προσαρμοσμένο πρότυπο θα ενταχθούν διαδικασίες από κάθε επιχείρηση και κάθε χώρα που ταυτίζονται μεταξύ τους. Μερικές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν καθώς υπάρχουν πολλές διαφορές στον τρόπο που λειτουργούν λόγω της ανομοιογένειας από χώρα σε χώρα. Η δημιουργία των κοινών προσαρμοσμένων προτύπων έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για Ηλεκτρονικές Συναλλαγών. Η χρήση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών είναι βασικός στόχος κάθε επιχείρησης για εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή λαθών κατά τις συναλλαγές της. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, διαμόρφωση επιχειρησιακής διαδικασίας, διάγραμμα επιχειρησιακής διαδικασίας, δια επιχειρησιακές, διακρατικές, διατραπεζικές, ιδιωτικά πρότυπα, δημόσια πρότυπα, εναρμονισμένα πρότυπα, διατομεακές, διασυνοριακός, αλληλεπίδραση, στοιχεία διαμόρφωσης πυρήνων για BPMN. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 4

6 ABSTRACT The present diplomatic work aims initially identifying a set of businesses procedures from companies in different countries and then their modelling in a public level. The modelling is based on the language BPMN standards with the help of the tool for modelling Adonis. The proceedings that will be modelling are Business to Business, Business to Government and Business to Intermediaries for seven European countries. After modelling in a public level, at which seems transactions of the company over another company or other state institutions and banks, we will try to create custom templates of these processes and to integrate as many countries as possible to a common model. In this common custom template will join proceedings from every company, every country which are identical to each other. Some businesses would be unable to join as there were too many differences in the way they work with the diversity from country to country. The creation of the common custom templates have as its objectives the development and implementation of information systems for Electronic Transactions. The use of Electronic Transactions is a key objective of any company to save time and avoid mistakes in its dealings. KEY WORDS Electronic transactions, EBusiness Information Systems, Electronic Data Interchange, Business process modeling, Business Process Diagram, ebusiness, egovernment, ebanking, Private model, Public Model, Harmonized Models, Intermediaries, cross border, interaction, Core Modelling Elements for BPMN. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 5

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη και η σύνθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά το έτος Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο και επιβλέπων για την εργασία καθηγητή κ. Δημήτριο Ασκούνη για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ και να συλλέξω πολύτιμες γνώσεις για την μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία από ένα τόσο ενδιαφέρον έργο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας, Υποψήφιο Διδάκτορα ΕΜΠ, Σωτήρη Κουσουρή, καθώς χωρίς την πολύτιμη συμπαράσταση, βοήθεια και σωστή καθοδήγηση του, δε θα γινόταν εφικτή η ολοκλήρωση της. Τα μοντέλα της διπλωματικής που χρησιμοποίησα, είναι μέρος της Διδακτορικής διατριβής του. Η συμβολή του στη σχεδίαση της εργασίας υπήρξε σε πολλά σημεία καθοριστική και η συνεργασία μαζί του μου επέφερε πολλά θετικά στοιχεία και γνώσεις. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτήν την προσπάθεια σε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ζωής μου, τη μητέρα μου, η οποία μετά το θάνατο του πατέρα μου, κατάφερε με την παρουσία της να με βοηθήσει να αισθανθώ όσο λιγότερο γινόταν την απουσία του. Μάιος 2008, Γεώργιος Ισ. Καμπόλης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 6

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BPMN ΚΑΙ ADONIS ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ PUBLIC ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EBUSINESS Ελληνική Εταιρεία B2B_01: Δημιουργία καταλόγου αιτήματος (Create catalogue) B2B_02: Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03: Παραγγελία αγοράς (Ordering) B2B_05α: Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα (Ιnvoicing with credit note) B2B_05b: Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα (Invoicing with debit note) Τσέχικη Εταιρεία B2B_01: Δημιουργία καταλόγου αιτήματος (Create catalogue) B2B_02: Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03: Παραγγελία αγοράς (Ordering) B2B_04: Συμβουλές Αποστολών (Dispatch Advice) B2B_05α: Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα (Ιnvoicing with credit note) B2B_05b: Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα (Ιnvoicing with debit note) Λιθουανική Εταιρεία Elinet B2B_02 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03 Παραγγελία αγοράς (Ordering) Λιθουανική Εταιρεία Fotofabrikas B2B_01 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος (Create catalogue) B2B_02 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03 Παραγγελία αγοράς (Ordering) Λιθουανική Εταιρεία Heinzman B2B_01 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος (Create catalogue) B2B_02 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03 Παραγγελία αγοράς (Ordering) B2B_04 Συμβουλές Αποστολών (Dispatch Advice) Ρουμανική Εταιρεία B2B_02 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated) B2B_03 Παραγγελία αγοράς (Ordering) B2B_05α: Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα (Ιnvoicing with credit note) B2B_05b: Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα (Invoicing with debit) Βουλγαρική Εταιρεία B2B_01 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος (Create catalogue) B2B_02 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς (Sourcing buyer initiated)...91 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 7

9 B2B_03 Παραγγελία αγοράς (Ordering) B2B_09 Παροχή σχεδίων προγράμματος (Project Plan Provision) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EGOVERNMENT Ελληνική Εταιρεία B2G_01 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α (Vat Statement Periodic) B2G_02 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α (Vat Statement Annual) B2G_04 Εισαγωγές Εξαγωγές (Περιοδικά) (Intrastat Statement) B2G_05α Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Statement) B2G_05b Εισφορά Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Contribution) B2G_08 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου (Declaration of hiring new employee) Κυπριακή Εταιρεία B2G_01 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α (Vat Statement Periodic) B2G_04 Εισαγωγές Εξαγωγές (Περιοδικά) (Intrastat Statement) B2G_09 Προκήρυξη κενής θέσης (Declaration of vacant position) Ιταλική Εταιρεία B2G_01 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α (Vat Statement Periodic) B2G_02 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α (Vat Statement Annual) B2G_08 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου (Declaration of hiring new employee) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EBANKING Ελληνική Εταιρεία B2Ι_04 Τραπεζική Πληρωμή (Bank Payment) Ιταλική Εταιρεία B2Ι_04 Τραπεζική Πληρωμή (Bank Payment) HARMONIZED MODELS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Β2Β_01 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (CREATE CATALOGUE) Β2Β_02 ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (SOURCING BUYER INITIATED) Β2Β_03 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (ORDERING ) Β2Β_05Α ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (INVOICING WITH CREDIT NOTE) Β2Β_05B ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (INVOICING WITH DEBIT NOTE) Β2G_01 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Φ.Π.Α (VAT STATEMENT PERIODIC) Β2G_02 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Φ.Π.Α (VAT ANNUAL PERIODIC) Β2G_04 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) (INTRASTAT STATEMENT) Β2G_08 ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (DECLARATION OF HIRING NEW EMPLOYEE) Β2Ι_04 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ (BANK PAYMENT) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 8

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εικόνα 1 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Συναλλαγών...16 Εικόνα 2 Γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών Εικόνα 3 Ιδιωτικό μοντέλο Εικόνα 4 Δημόσιο μοντέλο...22 Εικόνα 5 Γενικευμένο Μοντέλο...22 Εικόνα 6 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _Ελλάδα A...25 Εικόνα 7 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _Ελλάδα B Εικόνα 8 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ελλάδα A Εικόνα 9 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ελλάδα B Εικόνα 10 Παραγγελία αγοράς_ελλάδα A Εικόνα 11 Παραγγελία αγοράς_ελλάδα B...32 Εικόνα 12 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ελλάδα A Εικόνα 13 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ελλάδα B...35 Εικόνα 14 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ελλάδα A Εικόνα 15 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ελλάδα B Εικόνα 16 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Τσεχία A Εικόνα 17 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Τσεχία B Εικόνα 18 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_τσεχία A Εικόνα 19 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_τσεχία Β Εικόνα 20 Παραγγελία αγοράς_τσεχία A Εικόνα 21 Παραγγελία αγοράς_τσεχία B Εικόνα 22 Συμβουλές Αποστολών_Τσεχία A Εικόνα 23 Συμβουλές Αποστολών_Τσεχία B Εικόνα 24 Τιμολόγηση_Τσεχία Εικόνα 25 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_τσεχία A Εικόνα 26 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_τσεχία B...52 Εικόνα 27 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_τσεχία A...53 Εικόνα 28 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_τσεχία B Εικόνα 29 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Elinet A Εικόνα 30 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Elinet B Εικόνα 31 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Elinet A Εικόνα 32 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Elinet B Εικόνα 33 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Λιθουανία Fotofabrikas A...61 Εικόνα 34 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Λιθουανία Fotofabrikas B...61 Εικόνα 35 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Fotofabrikas A Εικόνα 36 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Fotofabrikas B Εικόνα 37 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Fotofabrikas A Εικόνα 38 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Fotofabrikas B...66 Εικόνα 39 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Λιθουανία Heinzman...68 Εικόνα 40 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Heinzman A...69 Εικόνα 41 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Heinzman B Εικόνα 42 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Heinzman A Εικόνα 43 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Heinzman B Εικόνα 44 Συμβουλές Αποστολών_Λιθουανία Heinzman A Εικόνα 45 Συμβουλές Αποστολών_Λιθουανία Heinzman B Εικόνα 46 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ρουμανία A Εικόνα 47 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ρουμανία B Εικόνα 48 Παραγγελία αγοράς_ρουμανία A Εικόνα 49 Παραγγελία αγοράς_ρουμανία B...80 Εικόνα 50 Τιμολόγηση_Ρουμανία Εικόνα 51 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ρουμανία A Εικόνα 52 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ρουμανία B Εικόνα 53 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ρουμανία A...86 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 9

11 Εικόνα 54 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ρουμανία B Εικόνα 55 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Βουλγαρία A...89 Εικόνα 56 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Βουλγαρία B...90 Εικόνα 57 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_βουλγαρία A...91 Εικόνα 58 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_βουλγαρία B Εικόνα 59 Παραγγελία αγοράς_βουλγαρία A Εικόνα 60 Παραγγελία αγοράς_βουλγαρία B Εικόνα 61 Παροχή σχεδίων προγράμματος_βουλγαρία...96 Εικόνα 62 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ελλάδα A...99 Εικόνα 63 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ελλάδα B Εικόνα 64 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ελλάδα A Εικόνα 65 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ελλάδα B Εικόνα 66 Εισαγωγές Εξαγωγές_Ελλάδα A Εικόνα 67 Εισαγωγές Εξαγωγές_Ελλάδα B Εικόνα 68 Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα A Εικόνα 69 Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα B Εικόνα 70 Εισφορά Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα A Εικόνα 71 Εισφορά Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα B Εικόνα 72 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ελλάδα A Εικόνα 73 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ελλάδα B Εικόνα 74 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Κύπρος A Εικόνα 75 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Κύπρος B Εικόνα 76 Εισαγωγές Εξαγωγές_Κύπρος A Εικόνα 77 Εισαγωγές Εξαγωγές_Κύπρος B Εικόνα 78 Προκήρυξη κενής θέσης_κύπρος Εικόνα 79 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ιταλία Α Εικόνα 80 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ιταλία Β Εικόνα 81 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ιταλία Α Εικόνα 82 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ιταλία Β Εικόνα 83 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ιταλία Α Εικόνα 84 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ιταλία Β Εικόνα 85 Τραπεζική Πληρωμή_Ελλάδα Α Εικόνα 86 Τραπεζική Πληρωμή_Ελλάδα Β Εικόνα 87 Τραπεζική Πληρωμή_Ελλάδα Γ Εικόνα 88 Τραπεζική Πληρωμή_Ιταλία Α Εικόνα 89 Τραπεζική Πληρωμή_Ιταλία Β Εικόνα 90 Harmonized B2B_ Εικόνα 91 Harmonized B2B_ Εικόνα 92 Harmonized B2B_ Εικόνα 93 Harmonized B2B_05α Εικόνα 94 Harmonized B2B_05b Εικόνα 95 Harmonized B2G_ Εικόνα 96 Harmonized B2G_ Εικόνα 97 Harmonized B2G_ Εικόνα 98 Harmonized B2G_ Εικόνα 99 Harmonized B2I_ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Core Modelling Elements Πίνακας 2 Διαδικασίες ebusiness Πίνακας 3 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Ελλάδα Πίνακας 4 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ελλάδα Πίνακας 5 Παραγγελία αγοράς_ελλάδα...33 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 10

12 Πίνακας 6 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ελλάδα Πίνακας 7 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ελλάδα...41 Πίνακας 8 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Τσεχία Πίνακας 9 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_τσεχία Πίνακας 10 Παραγγελία αγοράς_τσεχία Πίνακας 11 Συμβουλές Αποστολών_Τσεχία Πίνακας 12 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_τσεχία...53 Πίνακας 13 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_τσεχία...55 Πίνακας 14 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Elinet Πίνακας 15 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Elinet...60 Πίνακας 16 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Λιθουανία Fotofabrikas Πίνακας 17 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Fotofabrikas Πίνακας 18 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Fotofabrikas Πίνακας 19 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Λιθουανία Heinzman...69 Πίνακας 20 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_λιθουανία Heinzman Πίνακας 21 Παραγγελία αγοράς_λιθουανία Heinzman Πίνακας 22 Συμβουλές Αποστολών_Λιθουανία Heinzman Πίνακας 23 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_ρουμανία Πίνακας 24 Παραγγελία αγοράς_ρουμανία...81 Πίνακας 25 Τιμολόγηση με πιστωτικό σημείωμα_ρουμανία Πίνακας 26 Τιμολόγηση με χρεωστικό σημείωμα_ρουμανία...88 Πίνακας 27 Δημιουργία καταλόγου αιτήματος _ Βουλγαρία...91 Πίνακας 28 Αίτημα δημιουργίας προσφοράς_βουλγαρία Πίνακας 29 Παραγγελία αγοράς_βουλγαρία Πίνακας 30 Παροχή σχεδίων προγράμματος_βουλγαρία Πίνακας 31 egovernment Διαδικασίες...98 Πίνακας 32 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ελλάδα Πίνακας 33 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ελλάδα Πίνακας 34 Εισαγωγές Εξαγωγές_Ελλάδα Πίνακας 35 Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα Πίνακας 36 Εισφορά Κοινωνικής Ασφάλισης_Ελλάδα Πίνακας 37 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ελλάδα Πίνακας 38 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Κύπρος Πίνακας 39 Εισαγωγές Εξαγωγές_Κύπρος Πίνακας 40 Υποβολή Περιοδικού Φ.Π.Α_Ιταλία Πίνακας 41 Υποβολή Ετήσιου Φ.Π.Α_Ιταλία Πίνακας 42 Δήλωση μίσθωσης νέου υπαλλήλου_ιταλία Πίνακας 43 Τραπεζική Πληρωμή_Ελλάδα Πίνακας 44 Τραπεζική Πληρωμή_Ιταλία Πίνακας 45 Συνολικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες Πίνακας 46 Harmonized B2B_ Πίνακας 47 Harmonized B2B_ Πίνακας 48 Harmonized B2B_ Πίνακας 49 Harmonized B2B_05α Πίνακας 50 Harmonized B2B_05b Πίνακας 51 Harmonized B2G_ Πίνακας 52 Harmonized B2G_ Πίνακας 53 Harmonized B2G_ Πίνακας 54 Harmonized B2G_ Πίνακας 55 Harmonized B2I_ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 11

13 1 Εισαγωγή 1.1 Στόχος Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά ο εντοπισμός ενός κυρίου συνόλου επιχειρηματικών διαδικασιών προς ηλεκτρονικοποίηση και έπειτα η δημιουργία αφηρημένων μοντέλων περιγραφής των διαφόρων «ομοίων» υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες θα είναι μεταξύ επιχειρήσεων λεγόμενες και ως ebusiness και μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων λεγόμενες και ως egovernment. Αρχικά, θα επιλεγούν οι προς ηλεκτρονικοποίηση διαδικασίες μέσα από ένα γενικό σύνολο διαδικασιών ώστε να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πρότυπο σύνολο. Οι διαδικασίες αυτές θα αφορούν καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων όπως είναι η Αρχή Απασχόλησης, η Εφορία και η Αρχή Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών. Στην συνέχεια, θα γίνει αντιπαραβολή των «ομοίων» διαδικασιών, οι οποίες θα προέρχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις ή χώρες και μέσα από αυτή την διαδικασία θα διαπιστωθούν όλες οι διαφορές σε επίπεδο ροής εργασιών και δεδομένων. Στο τελευταίο στάδιο της διπλωματικής θα επιχειρηθεί η μοντελοποίηση διαφόρων γενικευμένων και abstract μοντέλων αυτών των διαδικασιών ώστε να μπορούν να περιγράφονται με σαφήνεια οι επιχειρησιακές αυτές διαδικασίες σε υψηλό επίπεδο. Η μοντελοποίηση διαφόρων γενικευμένων μοντέλων αυτών των διαδικασιών σκοπό έχει να βοηθήσει στην ανάπτυξη οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Στο χώρο μάλιστα των πληροφοριακών συστημάτων για Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (ebusiness Information Systems) η μοντελοποίηση των δεδομένων διαδικασιών είναι πρωταρχικής σημασίας εξαιτίας της ανομοιογένειας μεταξύ των διαφόρων εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και αποθηκευτικών μέσων δεδομένων που χρησιμοποιούν και τα οποία δεν παρέχουν δυνατότητες άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους. Έτσι το ιδανικό για μία επιχείρηση από απόψεως οικονομίας χρόνου και ελαχιστοποίησης σφαλμάτων στις συναλλαγές της είναι η δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις που οι όμοιες διαδικασίες τους θα μπορούν να περιγραφούν από ένα κοινό γενικευμένο μοντέλο διαδικασιών. 1.2 Σύνοψη Μεθοδολογίας Αρχικά θα εντοπίσουμε το σύνολο των διαδικασιών που θα αναλύσουμε και θα μοντελοποιήσουμε, οι οποίες θα αφορούν επιχειρηματικές συναλλαγές διαφόρων εταιρειών. Η επιλογή θα γίνει από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία και από διαφορετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα. Οι επιχειρηματικές αυτές διαδικασίες θα μοντελοποιηθούν με βάση τις πρότυπη γλώσσα μοντελοποίησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 12

14 ηλεκτρονικών συναλλαγών BPMN και με τη βοήθεια του εργαλείου μοντελοποίησης ADONIS. Η μοντελοποίηση γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Αρχικό επίπεδο είναι ανάλυση private στην οποία φαίνονται οι εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και οι τρόποι με τους οποίους οργανώνεται η εσωτερική της δομής. Εμείς δε θα ασχοληθούμε με αυτό το επίπεδο αλλά θα αναλύσουμε τις διαδικασίες που έχουμε επιλέξει σε ανώτερο επίπεδο, στο public. Εδώ φαίνονται οι διαδικασίες και οι συναλλαγές μιας επιχείρησης με μια άλλη επιχείρηση, με κάποιον κρατικό φορέα ή με μία Τράπεζα. Αναλύουμε δηλαδή τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε ένα ανώτερο επίπεδο έξω από την εσωτερική δομή της επιχείρησης. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης φαίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης, τα έγγραφα τα οποία ανταλλάσσει με τους άλλους φορείς και ο ρόλος της στην ροή της επιχειρηματικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε όσες αντίστοιχες διαδικασίες επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών μπορούμε σε ένα κοινό προσαρμοσμένο πρότυπο. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μοντέλο μιας επιχείρησης για να ενταχθεί στο κοινό πρότυπο είναι η ταύτιση των εγγράφων που συναλλάσσονται και η αντιστοίχιση της ροής στην πορεία της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τα προσαρμοσμένα αυτά μοντέλα (Harmonized Models) των επιχειρηματικών διαδικασιών θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στην ταύτιση των διαδικασιών μεγάλο ρόλο παίζει το κράτος και η διαφορετική νομοθεσία και φορολογία που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις από χώρα σε χώρα. 1.3 Δομή Στο Κεφάλαιο 2 θα αναλύσουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τι είναι, από ποιες επιχειρηματικές διαδικασίες προκύπτουν, με ποια πρότυπα γίνεται η μοντελοποίηση (BPMN,UML,etc), ποια εργαλεία χρησιμοποιούμε (ADONIS,ARIS) και ποια προβλήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση. Στο Κεφάλαιο 3 θα αναλύσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, τη πρότυπη γλώσσα BPMN και το εργαλείο μοντελοποίησης ADONIS. Θα επισημάνουμε τα πλεονεκτήματά τους και τα διαφορετικά στάδια στα οποία χωρίζεται η μοντελοποίησης των διαδικασιών (Private Public Harmonized). Στο Κεφάλαιο 4 αφού επιλέξουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες από τις ευρωπαϊκές χώρες τις αναλύουμε στο επίπεδο Public. Στο Κεφάλαιο 5 θα δημιουργήσουμε τα κοινά πρότυπα Harmonized Models στα οποία θα ενταχθούν μερικές από τις διαδικασίες των διαφορετικών επιχειρήσεων. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 θα συνοψίσουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν απ όλη τη διαδικασία που ακολουθήσαμε. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 13

15 2 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 2.1 Γενικά Με τον όρο Ηλεκτρονικές Συναλλαγές εννοούμε κάθε είδους συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και μη σε σχέση με κρατικούς φορείς, τράπεζες κ.λ.π που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση χαρτιού, συνήθως μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω υπολογιστών, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι εφαρμογές τους συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου (Intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) αλλά και σε ανώτερο επίπεδο όπως είναι οι ηλεκτρονικές Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business B2B) [1]. Σ αυτό το επίπεδο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Business to Business B2B) στόχο έχουν να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Καθώς όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ως προμηθευτές μεγαλύτερων επιχειρήσεων που διεξάγουν σε μεγάλο βαθμό, ή ακόμα και αποκλειστικά, τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα ο δημόσιος τομέας προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην χρήση του Διαδικτύου και στις ηλεκτρονικές μεθόδους για να συναλλάσσεται με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις οι ΜΜΕ που δεν είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα αντιμετωπίσουν σύντομα σοβαρές δυσκολίες. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε, μεταξύ άλλων, σε αναφορά της η επιτροπή ειδικών που συνέστησε η Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας της ΕΕ, και στόχο είχε την ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 14

16 καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και την υποβολή προτάσεων για την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων. Η ομάδα των ειδικών κατέληξε στο γενικό συμπέρασμα ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό γίγνεσθαι και οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες να επωφεληθούν όσο το δυνατόν συντομότερα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σύμφωνα με την αναφορά, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες B2B (business to business, ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων), εμπορίου αντιπροσωπεύουν μια πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, σε σχέση με τις παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο, και προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στις πλατφόρμες, όπως, μεταξύ άλλων, η μείωση των λειτουργικών εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Η αναφορά εξέτασε τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει μια Β2Β πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτές ποικίλουν από εταιρικούς δικτυακούς χώρους εισόδους σε extranet όπου έχουν πρόσβαση οι πελάτες της επιχείρησης μέχρι τις κάθετες πύλες εμπορίου και φυσικά τις Β2Β ηλεκτρονικές αγορές. Η αναφορά περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση του από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην αναφορά: Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες Β2Β εμπορίου έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2000 καθώς συνεχίζεται η σταθεροποίηση της αγοράς. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχει μείωση της σημασίας που έχουν οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ σε κάποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπου η διάδοση του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου εμφανίζει καθυστέρηση, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης[2]. 2.2 Είδη Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Οι ηλεκτρονικές Συναλλαγές αφορούν επιχειρησιακές διαδικασίες: Μεταξύ επιχειρήσεων Business to Business (B2B) Μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων Business to Government (B2G) Συναλλαγές επιχειρήσεων με τράπεζες κ άλλους φορείς Business to Intermediaries (B2I) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 15

17 Εικόνα 1 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Business to Business (B2B) Οι συναλλαγές αυτές αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ίδιου και αλλά διαφορετικού ενδιαφέροντος. Ο τρόπος που γίνεται μια παραγγελία, που δίνεται μια προσφορά, η αγοραπωλησία και η έκδοση τιμολογίου καθώς και η λήψη πληροφοριών μεταξύ ομοεθνών επιχειρήσεων αλλά και εκτός των συνόρων. Business to Government (B2G) Οι συναλλαγές αυτές αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων βάσει της νομοθεσίας που επιβάλει το κάθε κράτος. Αφορά συναλλαγές με την εφορία ή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών όπως υποβολή Φ.Π.Α, δήλωσης εισαγωγών και εξαγωγών, με την Αρχή Κοινωνικής Ασφάλισης για Εισφορά και Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης και με την Αρχή Απασχόλησης για την υπογραφή νέας σύμβασης υπαλλήλου ή προκήρυξη κενής θέσης κλπ. Business to Intermediaries (B2I) Τέλος, σε αυτές τις συναλλαγές οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται με τράπεζες και ασφαλιστικούς φορείς για την πραγματοποίηση μιας πληρωμής, την εξαργύρωση μιας επιταγής και καταβολή του φόρου που προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης κλπ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 16

18 2.3 Γλώσσες και Εργαλεία μοντελοποίησης Η τεχνολογία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών έκανε την εμφάνιση της στην δεκαετία του 80 και ενέπνευσε αρκετούς στο να δημιουργήσουν γλώσσες μοντελοποίησης μέσα από διάφορα ερευνητικά έργα που εκπονήθηκαν στην Ευρώπη στα μέσα της ίδιας δεκαετίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα η γλώσσα CIMOSA και η GRAI). Σήμερα, ως άμεσο αποτέλεσμα πολλών ερευνητικών έργων, έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές και διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία σχετικά με την μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: ADONIS / ARIS ToolSe / FirstSTEP / METIS Enterprise Modeler / KBSI tools / CimTool / MOOGO Παράλληλα με αυτά τα εργαλεία, τα οποία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, έχουν δημιουργηθεί και διάφορες άλλες γλώσσες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να μοντελοποιούν επιχειρησιακές διαδικασίες και να σχηματίζουν ολοκληρωμένα μοντέλα που αναπαριστούν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Παρακάτω φαίνονται κάποια παραδείγματα από γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης.[10]. Εικόνα 2 Γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 17

19 Κύριος στόχος της μοντελοποίησης είναι όχι μόνο να προσφέρουν την δυνατότητα για ενσωμάτωση νέων διαδικασιών αλλά και να αναλύουν και να ελέγχουν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες, καθώς είναι σε θέση να παρουσιάζουν με παραστατικό και κατανοητό τρόπο όλες τις διαδικασίες και τα βήματα τους. Η μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών είναι ένας τρόπος να εξωτερικεύει και να μοιράζεται κανείς γνώση για την επιχείρηση, μέσω αναπαραστατικών μοντέλων τα οποία παρουσιάζουν αυτά τα θέματα σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό και από τον μη τεχνικό προσωπικό. 2.4 Προβλήματα Κατά τη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Πολλές από τις διαδικασίες τόσο στην εσωτερική δομή της επιχείρησης όσο και στις συναλλαγές της με τους άλλους φορείς μπορούν δύσκολα να μοντελοποιηθούν και να απεικονισθούν με σχέδια και σχήματα έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά τους και ταυτόχρονα να είναι κατανοητές ακόμα και από τον μη ειδικό. Εκτός από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ δύο επιχειρήσεων εντός των συνόρων μιας χώρας θα προσπαθήσουμε να μοντελοποιήσουμε αυτές τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε τέτοιο επίπεδο με τόση λεπτομέρεια έτσι ώστε να καλύπτουν και τη περίπτωση που μια επιχείρηση θα χρειαστεί να συνεργαστεί με μια άλλη επιχείρηση από κάποια άλλη χώρα. Έτσι Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανομοιογένεια του κάθε κράτους τόσο στη νομοθεσία όσο και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εργάζονται οι επιχειρήσεις κάθε βαθμίδας. Η μοντελοποίηση θα πρέπει να γίνει σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να έχει διασυνοριακό διακρατικό χαρακτήρα (cross border) και τα πρότυπα που θα δημιουργηθούν να καλύπτουν κάθε μικρή λεπτομέρεια στο σύνολο των διαδικασιών κάθε επιπέδου. Ιδιαίτερα στην εσωτερική της δομή η διαφοροποίηση στο τρόπο λειτουργίας είναι πολύ μεγάλη, ακόμα και στην ίδια επιχείρηση σε κάποιο υποκατάστημα μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά απ ότι σε ένα άλλο γιατί αυτό το ορίζει ο διευθυντής του κάθε υποκαταστήματος. Στις συναλλαγές με κρατικούς φορείς που αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη νομοθεσία και στη φορολογία που επιβάλλεται από κάθε χώρα καθώς και στα κριτήρια με τα οποία διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα στην Ιταλία οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τον ετήσιο τζίρο που παρουσιάζουν στα βιβλία της Εφορίας, ενώ στην Ελλάδα η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το χαρακτήρα και την ιδιότητα της επιχείρησης. Επίσης πολλές από τις διαδικασίες αυτές δεν τις συναντάμε σε όλες τις χώρες, όπως είναι η υποβολή του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α που δεν προβλέπεται για μια Κυπριακή επιχείρηση σε αντίθεση με την Ελλάδα και άλλες χώρες. Τέλος, η μοντελοποίηση και η δημιουργία προσαρμοσμένου προτύπου στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών ή ασφαλιστικών φορέων είναι πολύ πιο εύκολη. Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και διαθέτουν συστήματα με υψηλή ασφάλεια τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο Intranet για εσωτερική χρήση. Επίσης λειτουργούν κατά παρόμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες και η μοντελοποίηση δεν συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 18

20 3 Μεθοδολογία 3.1 BPMN και ADONIS BPMN Η γλώσσα BPMN (Business Process Modelling Notation) παρέχει μια γραφική απεικόνιση για την έκφραση επιχειρησιακών διαδικασιών σε ένα διάγραμμα (Business Process Diagram (BPD)). Παράλληλα παρέχει μια σχέση μεταξύ των δημιουργημένων γραφικών στοιχείων και των γλωσσών εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών όπως είναι η BPML κα η BPEL4WS.[3,11,12]. Στόχος της BPMN είναι η παροχή μιας σημειογραφίας για την μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών η οποία να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί άμεσα από αναλυτές, τεχνικούς και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και της διοίκησης αυτών των διεργασιών. Ένας επιπλέον στόχος της BPMN είναι να παράγει ορισμούς εκτέλεσης (σε BPEL4WS) οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ώστε να υλοποιηθούν διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό η BPMN αποτελεί την γέφυρα μεταξύ της μοντελοποίησης και της εκτέλεσης των διαδικασιών και μεταξύ των ανθρώπων που εκτελούν τις διαδικασίες και των συστημάτων που καλούνται να τις υποστηρίξουν. Η BPMN επιτρέπει την δημιουργία διαγραμμάτων επιχειρησιακών διαδικασιών, τα οποία αναπαριστούν εργασίες, την ροή των εργασιών καθώς και τους διάφορους μηχανισμούς ελέγχου οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο και την σειρά εκτέλεσης των εργασιών[3]. Παρακάτω φαίνονται κάποια από τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί : Στοιχείο Περιγραφή Απεικόνιση Γεγονός Δραστηριότητα Ένα γεγονός είναι κάτι που "συμβαίνει" κατά τη διάρκεια μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Αυτά τα γεγονότα έχουν επιπτώσεις στη ροή της διαδικασίας και ασκούν συνήθως μια αιτία ώθηση ή επίδραση. Τα γεγονότα είναι κύκλοι με ανοικτά κέντρα για να επιτρέψουν στους εσωτερικούς δείκτες να διαφοροποιήσουν τις διαφορετικά ωθήσεις ή αποτελέσματα. Υπάρχουν τρεις τύποι γεγονότων: Έναρξη, μεσάζων, και τέλος Μια δραστηριότητα είναι ένας γενικός όρος για την εργασία που η επιχείρηση εκτελεί. Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Οι τύποι δραστηριοτήτων είναι ένα μέρος ενός προτύπου διαδικασίας : Διαδικασία, Υποδιαδικασία και Στόχος. Οι στόχοι και οι υποδιαδικασίες είναι στρογγυλεμένα ορθογώνια. Οι διαδικασίες είναι είτε απεριόριστες είτε μέσα από ένα πλήθος. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 19

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Ορισμός επιχειρηματικής διεργασίας Μια επιχειρηματική διεργασία είναι μια συλλογή σχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 5 3 η Άσκηση... 7 4 η Άσκηση... 8 5 η Άσκηση... 10 6 η Άσκηση... 12 7 η Άσκηση... 13 Χρηματοδότηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

e-academy e-commerce Project Manager

e-academy e-commerce Project Manager e-academy e-commerce Project Manager 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Διαχείριση Έργων Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Μοντελοποίηση και Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR) Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 6 Μαίου 2015 1 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος Τ:

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy e-commerce Project Manager

e-academy e-commerce Project Manager e-academy e-commerce Project Manager 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Documenting Business Rules Τεκμηρίωση Επιχειρησιακών κανόνων. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Documenting Business Rules Τεκμηρίωση Επιχειρησιακών κανόνων. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Documenting Business Rules Τεκμηρίωση Επιχειρησιακών κανόνων 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Αυτό το μάθημα καλύπτει τους παρακάτω στόχους: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 7: Διαγράμματα Καταστάσεων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα