1 Παραστατικών Πωλήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Παραστατικών Πωλήσεων"

Transcript

1 Version Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για τις εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν την υποστήριξη «Ξένου Νοµίσµατος» και εφόσον η επιλεγµένη εγγραφή αφορά σε παραστατικό πώλησης πελάτη που το καθεστώς Φ.Π.Α. είναι «Εντός ΕΕ» σύµφωνα µε το σχήµα που ακολουθεί. Σχ. 1α Αναζήτηση παραστατικών πωλήσεων Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης µπορεί να εισάγει (προβάλει ή διορθώσει) τα στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών για το συγκεκριµένο παραστατικό, όπως φαίνεται στο Σχ. 1β, και τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαµόρφωση της κατάστασης για την INTRASTAT. 1

2 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 1β Στοιχεία ενδοκοινοτικών συναλλαγών Κατά τη διαδικασία καταχώρισης ενός παραστατικού πώλησης πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα οι ακόλουθες αλλαγές: Προσθήκη της οθόνης που αφορά στη διαχείριση των στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η οποία ενεργοποιείται ΜΟΝΟ για πελάτες µε καθεστώς Φ.Π.Α. «Εντός Ε.Ε.». Ενεργοποίηση των πεδίων της Κλίµακας και της Ισοτιµίας νοµισµάτων στη σελίδα «Στοιχεία Πελάτη» του παραστατικού πώλησης Σχ. 1γ. Σχ. 1γ Στοιχεία Πελάτη (Παραστατικά Πώλησης) 2

3 Version Κινήσεις Προσθήκη µιας επιπλέον επιλογής, στο αναδιπλούµενο µενού που εµφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ, στην γραµµή του είδους, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει τη τιµή πώλησης του είδους στο νόµισµα του πελάτη (Βλ. Σχ. 1δ). Προσοχή, η τιµή αυτή δεν πληκτρολογείται και δε δύναται να ανακληθεί από το χρήστη αργότερα. Απλά χρησιµοποιείται για τον άµεσο υπολογισµό της τιµής πώλησης σε νόµισµα βιβλίων µε βάση την ισοτιµία που έχει δηλώσει ο χρήστης εκείνη την στιγµή. Αν ο χρήστης προχωρήσει σε αλλαγή της ισοτιµίας αργότερα, ΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ η τιµή πώλησης σε νόµισµα βιβλίων. Σχ. 1δ Τιµή πώλησης στο νόµισµα πελάτη 2 Παραστατικών Αγορών Κινήσεις Αγορών Παραστατικά Αγορών Στην αναζήτηση των παραστατικών αγορών προστέθηκε ένα ακόµα πλήκτρο το οποίο ενεργοποιείται µόνο για τις εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν την υποστήριξη «Ξένου Νοµίσµατος» και σε περίπτωση που η επιλεγµένη εγγραφή αφορά σε παραστατικό αγοράς προµηθευτή που το καθεστώς Φ.Π.Α. είναι «Εντός ΕΕ» όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 3

4 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 2α Αναζήτηση παραστατικών αγορών Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης µπορεί να εισάγει (προβάλει ή διορθώσει) τα στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών για το συγκεκριµένο παραστατικό όπως φαίνεται στο Σχ. 2β και τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαµόρφωση της κατάστασης για την INTRASTAT. Κατά την καταχώριση ενός παραστατικού αγοράς πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές: Προστέθηκε η οθόνη της διαχείρισης των στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η οποία ενεργοποιείται ΜΟΝΟ για προµηθευτές µε καθεστώς Φ.Π.Α. «Εντός Ε.Ε.». Ενεργοποιήθηκαν τα πεδία της Κλίµακας και της Ισοτιµίας νοµισµάτων στην 1 η σελίδα της επικεφαλίδας που αναφέρεται στα «Γενικά Στοιχεία» και προστέθηκαν τα πεδία που αφορούν στον Αρ. ιασάφησης και στο Νόµισµα του προµηθευτή (Βλ. Σχ. 2β). Σχ. 2β Γενικά Στοιχεία (Παραστατικά Αγοράς) 4

5 Version Κινήσεις Προσοχή, η τιµή αγοράς κάθε είδους κατά τη διαδικασία καταχώρισης ενός παραστατικού αγορών γίνεται ΠΑΝΤΑ στο νόµισµα του προµηθευτή. Η εφαρµογή αυτόµατα υπολογίζει τις αντίστοιχες αξίες σε νόµισµα βιβλίων. 3 Κινήσεις Απογραφής Πελατών Κινήσεις Κινήσεις Πελατών Κινήσεις Απογραφής Κατά την καταχώριση κινήσεων απογραφής ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Πελάτη καθώς επίσης και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα προβεί στον υπολογισµό των λοιπών πεδίων. Σχ. 3 Κινήσεις Απογραφής 4 Κινήσεις Εισπράξεων Πελατών Κινήσεις Κινήσεις Πελατών Κινήσεις Εισπράξεων Κατά τη διαδικασία καταχώρισης κινήσεων εισπράξεων ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Πελάτη καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία. 5

6 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 4 Κινήσεις Εισπράξεων 5 Κινήσεις Πωλήσεων Πελατών Κινήσεις Κινήσεις Πελατών Κινήσεις Πωλήσεων Κατά την καταχώριση κινήσεων πωλήσεων ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Πελάτη καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως διακρίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Ο χρήστης δύναται να συµπληρώσει την αξία σε ξένο νόµισµα. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρµογή δεν θα προχωρήσει στον υπολογισµό των υπολοίπων πεδίων µε βάση τη συγκεκριµένη αξία. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι εφικτό, να γίνει αυτόµατη ανάλυση της συνολικής αξίας σε ξένο νόµισµα στην καθαρή αξία, στο ΦΠΑ, στις επιβαρύνσεις, στο ΦΠΑ επιβαρύνσεων και στο ΕΦΚ. Αντίθετα, η αξία σε ξένο νόµισµα υπολογίζεται πάντα όταν ο χρήστης αλλάξει µία από τις προαναφερθείσες αξίες ή την ισοτιµία της κίνησης. 6

7 Version Κινήσεις Σχ. 5 Κινήσεις Πωλήσεων 6 Λοιπές Κινήσεις Πελατών Κινήσεις Κινήσεις Πελατών Λοιπές Κινήσεις Κατά τη διαδικασία καταχώρισης λοιπών κινήσεων ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Πελάτη καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο σχήµα που παρατίθεται παρακάτω. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα προβεί στον υπολογισµό των λοιπών πεδίων. 7

8 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 6 Λοιπές Κινήσεις 7 Κινήσεις Απογραφής Προµηθευτών Κινήσεις Κινήσεις Προµηθευτών Κινήσεις Απογραφής Κατά την καταχώριση κινήσεων απογραφής ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Προµηθευτή καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία. 8

9 Version Κινήσεις Σχ. 7 Κινήσεις Απογραφής 8 Κινήσεις Πληρωµών Προµηθευτών Κινήσεις Κινήσεις Προµηθευτών Κινήσεις Πληρωµών Κατά την καταχώριση κινήσεων πληρωµών ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Προµηθευτή καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Ο χρήστης δύναται να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία. 9

10 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 8 Κινήσεις Πληρωµών 9 Κινήσεις Αγορών Προµηθευτών Κινήσεις Κινήσεις Προµηθευτών Κινήσεις Αγορών Κατά την καταχώριση κινήσεων αγορών ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Προµηθευτή καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συµπληρώσει την αξία σε ξένο νόµισµα. Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή δεν θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία µε βάση την αξία αυτή. Ο λόγος είναι ότι δεν µπορεί να γίνει αυτόµατη ανάλυση της συνολικής αξίας σε ξένο νόµισµα στην καθαρή αξία, στο ΦΠΑ, στις επιβαρύνσεις, στο ΦΠΑ επιβαρύνσεων και στο ΕΦΚ. Αντίθετα, η αξία σε ξένο νόµισµα υπολογίζεται πάντα όταν ο χρήστης αλλάξει µία από τις προαναφερθείσες αξίες ή την ισοτιµία της κίνησης. 10

11 Version Κινήσεις Σχ. 9 Κινήσεις Αγορών 10 Λοιπές Κινήσεις Προµηθευτών Κινήσεις Κινήσεις Προµηθευτών Λοιπές Κινήσεις Κατά την καταχώριση λοιπών κινήσεων ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Προµηθευτή καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως φαίνεται στο σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα προχωρήσει στον υπολογισµό των λοιπών πεδίων. 11

12 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 10 Λοιπές Κινήσεις 11 Κινήσεις Απογραφής Λοιπών Λογαριασµών Κινήσεις Κινήσεις Λοιπών Λογαριασµών Κινήσεις Απογραφής Κατά την καταχώριση κινήσεων απογραφής ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Λογαριασµού καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως διακρίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα ενώ η εφαρµογή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία. 12

13 Version Κινήσεις Σχ. 11 Κινήσεις Απογραφής 12 Λοιπές Κινήσεις Λοιπών Λογαριασµών Κινήσεις Κινήσεις Λοιπών Λογαριασµών Λοιπές Κινήσεις Κατά την καταχώριση λοιπών κινήσεων ενεργοποιούνται τα πεδία Κλίµακα και Ισοτιµία Νοµίσµατος Λογαριασµού καθώς και το πεδίο της Αξίας σε Ξένο Νόµισµα όπως διακρίνεται στο παρακάτω σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει είτε την αξία σε νόµισµα βιβλίων είτε την αξία σε ξένο νόµισµα και η εφαρµογή θα υπολογίσει τα υπόλοιπα πεδία. 13

14 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 12 Λοιπές Κινήσεις 13 Αντιστοίχιση και Ακύρωση Αντιστοίχισης Κινήσεων Κινήσεις Κινήσεις Πελατών ή Προµηθευτών ή Λοιπών Λογαριασµών Αντιστοίχιση ή Ακύρωση Αντιστοίχισης Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην οθόνη τόσο της αντιστοίχισης κινήσεων όσο και της ακύρωσης αντιστοίχισης κινήσεων πελατών, προµηθευτών ή λοιπών λογαριασµών διατίθενται τόσο τα πεδία που αφορούν στις αξίες σε νόµισµα συναλλασσοµένου όσο και τα πεδία που αφορούν στις αξίες σε νόµισµα βιβλίων. Επιπροσθέτως, διαθέσιµα γίνονται και τα πεδία της ισοτιµίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει την τροποποίηση προβολής µπορεί να το επιτύχει, κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην οθόνη και επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο ενεργειών. Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, εµφανίζεται το παράθυρο Σχ. 13 στο οποίο ο χρήστης δύναται να επιλέξει ποιες αξίες θα είναι εµφανείς και ποιες όχι. Η προβολή αυτή, αποθηκεύεται έτσι ώστε να γίνονται ορατές στο χρήστη οι αλλαγές, που έχει κάνει, κάθε φορά που εκτελεί τη συγκεκριµένη εργασία. 14

15 Version Κινήσεις Σχ. 13 Ακύρωση Αντιστοίχισης Κινήσεων 14 Συναλλαγµατικές Αναπροσαρµογές Αξιογράφων Κινήσεις Κινήσεις Αξιογράφων Συναλλαγµατικές Αναπροσαρµογές Αξιογράφων Με την εργασία αυτή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αναπροσαρµόζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τις αξίες των αξιογράφων σύµφωνα µε τις τρέχουσες ισοτιµίες νοµισµάτων. Η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται είναι πληροφοριακή σχετικά µε το σκοπό που επιτελεί η εργασία αυτή. 15

16 Προσθήκες - Βελτιώσεις Στην δεύτερη σελίδα όπως διακρίνεται και στο Σχ. 14α ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει την ηµεροµηνία µε την οποία θα δηµιουργηθούν οι κινήσεις συναλλαγµατικών διαφορών αξιογράφων όπως επίσης και τους κατάλληλους τύπους κίνησης που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει η εφαρµογή τόσο για τα εισπρακτέα όσο και για τα πληρωτέα αξιόγραφα. Σχ. 14α Συναλλαγµατικές Αναπροσαρµογές Αξιογράφων (Σελίδα 2) Στην τρίτη σελίδα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα περιορίσουν το πλήθος των αξιογράφων για τα οποία θα δηµιουργηθούν κινήσεις συναλλαγµατικών διαφορών. Αν δεν το επιχειρήσει η εφαρµογή θα συµπεριλάβει όλα εκείνα τα αξιόγραφα των οποίων έχει διαφοροποιηθεί η ισοτιµία του νοµίσµατός τους. Στην τέταρτη σελίδα, όπως φαίνεται και στο σχ. 14β, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις νέες ισοτιµίες νοµισµάτων βάσει των οποίων θα δηµιουργηθούν οι κινήσεις συναλλαγµατικών διαφορών. Επίσης, αν ενεργοποιήσει την επιλογή «Αποθήκευση Ισοτιµιών στον πίνακα Νοµισµάτων» µπορεί να αποθηκεύσει αυτόµατα τις ισοτιµίες αυτές, για µελλοντική χρήση, σε όλες τις εργασίες της εφαρµογής. Τέλος, πατώντας το πλήκτρο «ηµιουργία» µπορεί να αναπροσαρµόσει τις αξίες των επιλεγµένων αξιογράφων. 16

17 Version Κινήσεις Σχ. 14β Συναλλαγµατικές Αναπροσαρµογές Αξιογράφων (Σελίδα 3) 15 Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών Η ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών αφορά στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών καθώς και στις κινήσεις εισπράξεων και πληρωµών. Τα παραστατικά αυτά θα πρέπει, υποχρεωτικά, να έχουν ήδη εκτυπωθεί, από την ίδια την εφαρµογή, σε µορφή PDF. Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση ηλεκτρονικής αποστολής των παραστατικών είναι : Εγκατάσταση του SingularLogic PDF Printer Παραµετροποίηση του φορολογικού συστήµατος SFP Παραµετροποίηση της Εταιρίας Εκτύπωση παραστατικών σε PDF µορφή Τα εκδοθέντα και εκτυπωµένα παραστατικά σε µορφή PDF, είναι δυνατόν να αποσταλούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών). 17

18 Προσθήκες - Βελτιώσεις 15.1 Εγκατάσταση του SingularLogic PDF Printer H εγκατάσταση του SingularLogic PDF Printer δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω του προγράµµατος εγκατάστασης SingularLogic PDF Printer το οποίο συνοδεύει το CD της εφαρµογής. Μέσω της επιλογής «Εργαλεία», από την αρχική οθόνη SingularLogic Setup, εκτελείται η εργασία «SingularLogic PDF Printer για Ηλεκτρονική Τιµολόγηση». Σχ. 15α Εγκατάσταση SingularLogic Printer PDF Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του SingularLogic PDF Printer απεικονίζεται, στην περιοχή των εκτυπωτών, ο συγκεκριµένος εκτυπωτής, ο οποίος δύναται να χρησιµοποιηθεί κατά την έκδοση των παραστατικών. 18

19 Version Κινήσεις Σχ. 15β Οι εγκατεστηµένοι εκτυπωτές 15.2 Παραµετροποίηση του φορολογικού συστήµατος SFP Εάν ο χρήστης χρησιµοποιεί το φορολογικό σύστηµα SFP και πρόκειται να εκδώσει, µέσω του SingularLogic PDF Printer, παραστατικά τα οποία απαιτούν ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να προβεί στην παραµετροποίηση και του φορολογικού συστήµατος SFP, ορίζοντάς τον στους Φορολογικούς Εκτυπωτές (κατά τον ίδιο τρόπο που θα όριζε και οποιονδήποτε άλλον εκτυπωτή). Σχ. 15γ Ορισµός του SingularLogic Printer PDF στο Φορολογικό Σύστηµα 19

20 Προσθήκες - Βελτιώσεις 15.3 Παραµετροποίηση της Εταιρίας Από την εργασία «Παραµετροποίηση Εταιρίας» «Υποκαταστήµατα» καθορίζονται τα απαραίτητα, για την ηλεκτρονική αποστολή, στοιχεία, ανά υποκατάστηµα της εταιρίας του χρήστη, τα οποία συνοψίζονται ως εξής : ιαχειριστής Εξερχοµένων Μηνυµάτων (SMTP), Θύρα (SMTP), Εmail του Υποκαταστήµατος, Τύπος Πιστοποίησης, και σε περίπτωση που υφίστανται τα πεδία του Ονόµατος και του Κωδικού του Χρήστη. Σχ. 15δ Παράµετροι για την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών 15.4 Εκτύπωση παραστατικών σε PDF µορφή Για να εκτυπωθούν τα παραστατικά σε µορφή PDF πρέπει, αρχικά, να οριστεί ο SingularLogic PDF Printer στα Κανάλια εξόδου («Περιφερειακές Εφαρµογές» «Παράµετροι Εκτυπωτών Συστήµατος»). Σχ. 15ε Ορισµός του SingularLogic PDF Printer σε Κανάλι εξόδου 20

21 Version Κινήσεις Κατά την έκδοση ή επανεκτύπωση των παραστατικών, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον SingularLogic PDF Printer ή να τον ορίσει, ως προτεινόµενο, στους αντίστοιχους τύπους παραστατικών (Πίνακες 11, 31 και 41). Σχ. 15στ Επιλογή του SingularLogic PDF Printer για εκτύπωση παραστατικού 15.5 Κινήσεις Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών Στην δεύτερη σελίδα (όπως φαίνεται στο Σχ. 15α) ο χρήστης υποχρεούται, αρχικά να επιλέξει ποια παραστατικά ή κινήσεις επιθυµεί να αποσταλούν ηλεκτρονικά. Η «Κωδικοποίηση Χαρακτήρων e- mail» αφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα κωδικοποιηθούν οι ελληνικοί χαρακτήρες έτσι ώστε να εµφανιστούν ορθά στον παραλήπτη. Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον τρόπο που υποστηρίζεται από τον mail server, καλό θα είναι να συµβουλευτεί το διαχειριστή του πληροφοριακού συστήµατος της επιχείρησης. Τέλος, µε την ενεργοποίηση της επιλογής «Αυτόµατη επιλογή πρωτότυπου προς αποστολή» έρχονται επιλεγµένα, προς αποστολή, όλα τα πρωτότυπα παραστατικά (όχι τα αντίγραφά τους). Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο πελάτης ή ο προµηθευτής να έχει συµπληρωµένη την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής µηνυµάτων. 21

22 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 15ζ Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών (Σελίδα 2) Στην τρίτη σελίδα ο χρήστης µπορεί να ορίσει τα κριτήρια µε βάση τα οποία η εφαρµογή θα εντοπίσει και θα εµφανίσει τα, προς αποστολή, παραστατικά. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στην ηµεροµηνία έκδοσης των παραστατικών και στον κωδικό του συναλλασσοµένου. Η ηµεροµηνία έκδοσης µπορεί να είναι είτε παραστατικά που έχουν εκδοθεί την τελευταία εβδοµάδα, είτε παραστατικά που έχουν εκδοθεί τον τελευταίο µήνα (µε βάση την ηµεροµηνία εισαγωγής στην εφαρµογή) είτε να αφορούν στο καθορισµένο, από το χρήστη χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο πρέπει να εντάσσεται η ηµεροµηνία έκδοσης. Ο κωδικός του συναλλασσοµένου αναφέρεται στους Πελάτες για παραστατικά πωλήσεων και κινήσεις εισπράξεων και στους Προµηθευτές για παραστατικά αγορών και κινήσεις πληρωµών αντίστοιχα. 22

23 Version Κινήσεις Σχ. 15η Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών(Σελίδα 3) Στην τέταρτη σελίδα απεικονίζονται, µε βάση τα επιλεγµένα κριτήρια, όλα τα παραστατικά, τα οποία δύναται να αποσταλούν. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει, εφόσον δεν υφίσταται, το του παραλήπτη ή να αλλάξει το ήδη συµπληρωµένο, στην πρώτη γραµµή της επικεφαλίδας του παραστατικού. Στη δεύτερη γραµµή µπορεί να συµπληρώσει, το όλων των παραληπτών στους οποίους επιθυµεί να κοινοποιήσει το παραστατικό (π.χ. λογιστήριο). Αν ο χρήστης θέλει να κοινοποιήσει το παραστατικό σε περισσότερους του ενός παραλήπτες, χωρίς όµως να γίνεται αντιληπτή η ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών παραληπτών στον πελάτη, θα πρέπει να πληκτρολογήσει τα τους στο πεδίο µε τίτλο Κρυφή κοινοποίηση. Επιπροσθέτως, µπορεί να γράψει οποιοδήποτε κείµενο (µακροσκελές, συνοπτικό) στο πεδίο «Κείµενο» όπως επίσης και να επισυνάψει οποιοδήποτε αρχείο από τον υπολογιστή του στο πεδίο «Επισύναψη». Η ενεργοποίηση του πλήκτρου «Αποστολή» επιφέρει το τέλος της διαδικασίας αποστολής των παραστατικών στους επιλεγµένους παραλήπτες. 23

24 Προσθήκες - Βελτιώσεις Σχ. 15θ Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών(Σελίδα 4) Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει εκτυπώσει αντίγραφα ενός παραστατικού, η εφαρµογή θα απεικονίσει όλα τα αντίγραφα µαζί µε το πρωτότυπο οµαδοποιηµένα εµφανίζοντας την ένδειξη «Πρωτότυπο» για το αρχικό και τον αριθµό του αντιγράφου για κάθε επανεκτύπωση. Από αυτά ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιο ή όποια τον ενδιαφέρουν να αποστείλει. Σχ. 15ι Εµφάνιση πρωτότυπου και αντιγράφων Παραστατικού 24

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 6 1. Λίστα Δώρου... 6 2. Βαρδιολόγιο μισθοδοσίας... 9 3. Cash Flow... 14 4. Φορολογική Αναμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα