Επιχειρησιακό Λογισµικό: Λύσεις και Εµπειρίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Λογισµικό: Λύσεις και Εµπειρίες"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Λογισµικό: Λύσεις και Εµπειρίες Βαγγέλης Χατζηγεωργίου Γενικός Διευθυντής Μάιος 2014

2 Το βιογραφικό µου Απέκτησε το πτυχίο της πληροφορικής BSc Computing από το University of Northumbria at Newcastle UK και το MBA από το University of Sunderland UK. Έχει παρακολουθήσει πλήθος κύκλων σπουδών, σεµιναρίων και συνεδρίων σε σχετικά θέµατα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε ως σύµβουλος πληροφορικής στην Singular Software , στην συνέχεια ασχολείται µε τις πωλήσεις στον χώρο της πληροφορικής για µεγάλους πελάτες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα , αναλαµβάνει την διεύθυνση ανάπτυξης της εταιρείας Baan Eastern Europe LC για 10 χώρες της Αν. Ευρώπης , γίνεται βοηθός Γεν. Διευθυντή για τα προϊόντα λογισµικού µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Delta Singular Από το 2004 κατέχει την θέση του Γεν. Διευθυντή και µέλος ΔΣ της εταιρίας NetU και ασχολείται µε λύσεις λογισµικού µεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού κι δηµοσίου τοµέα.

3 Η Εταιρεία " Πρωτοπόρος εταιρεία παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής στην Ανατολική Μεσόγειο µε γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Μέση Ανατολή " Ηγείται στην αγορά πληροφορικής παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες για το Δηµόσιο τοµέα καθώς και σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις Ελληνικές και Πολυεθνικές " Πέραν των 80 εξειδικευµένων εργαζοµένων " Διεθνή παρουσία και όραµα µε πελάτες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

4 Αποστολή Να παρέχουµε υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, οι οποίες να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών µας

5 Επιχειρηµατικές µας Αξίες S M A R T Sincerity (Ειλικρίνεια) Motivation (Ενθάρρυνση) Approachability (Προσβασιµότητα) Responsibility (Υπευθυνότητα) Teamwork (Οµαδικότητα)

6 Τοµείς Δραστηριοτήτων " Επιχειρηµατικές Εφαρµογές " Υπηρεσίες " Ολοκληρωµένες Λύσεις / Systems Integration

7 Συνεργασίες

8 Πολυεθνικός Όµιλος Επιχειρησιακού λογισµικού µε λύσεις λογισµικού (ERP, Financials, PM, BI, CRM) etc Ετήσια έσοδα 3.7 δισεκατοµµύρια $ (2013) 10ος µεγαλύτερος όµιλος πληροφορικής παγκοσµίως 3ος µεγαλύτερος πάροχoς λύσεων επιχειρηµατικού λογισµικού παγκοσµίως 190 γραφεία σε όλο τον κόσµο 12,400 Εργαζόµενοι 70,000 πελάτες

9 Επιχειρηµατικές Εφαρµογές " Οριζόντιες Λύσεις " Infor SunSystems ERP " Collection Management " " Expense Management " Document Management Επιχειρηµατική Πληροφόρηση " Infor Performance Management & BI " Infor Query & Analysis " Κάθετες Λύσεις " Ellucian (Εκπαίδευση) " Ιncadea (Αυτοκίνητα)

10 Υπηρεσίες " Διαχείριση Έργων " Ανάπτυξη Συστηµάτων (π.χ. Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σύστηµα Συντάξεων, Σύστηµα Υπηρεσίας Ασύλου, Σύστηµα Τοποθέτησης Υποψηφίων σε Εργασία, κλπ) " Υλοποίηση Συστηµάτων " Διασύνδεση / Ολοκλήρωση Συστηµάτων " Αποθήκες Δεδοµένων και Επιχειρηµατική Ευφυΐα " Τεχνικές Υπηρεσίες & Λύσεις Υποδοµής (περιλαµβανοµένων Oracle, Microsoft, Red Hat, Citrix, κλπ) " Εκπαίδευση (π.χ. Oracle, Microsoft, Red Hat, Java, Infor SunSystems, κλπ) " Συντήρηση & Υποστήριξη

11 Ολοκληρωµένες Λύσεις/ Systems Integration " Διαχείριση Έργου " Ανάλυση Απαιτήσεων " Σχεδιασµός " Υλοποίηση " Διασύνδεση / Ολοκλήρωση " Μεταφορά Δεδοµένων " Εκπαίδευση " Συντήρηση & Υποστήριξη π.χ. Schengen Information System II και SIRENE, Σύστηµα Διαχείρισης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Κύπρου, Σύστηµα Μηχανογράφησης Αστυνοµίας, Σύστηµα Διαχείρισης Κλήσεων Αστυνοµίας, Σύστηµα Κοινωνικής Ευηµερίας, Σύστηµα Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης Γενικού Λογιστηρίου, κλπ.

12 Ολοκληρωµένες Λύσεις/ Systems Integration " Μεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση πολύπλοκων λύσεων " Υλοποίηση της πιο πρακτικής, αποτελεσµατικής και οικονοµική λύσης που είναι διαθέσιµη " Βελτίωση διαδικασιών " Αύξηση παραγωγικότητας " Ελαχιστοποίηση ρίσκων " Αύξηση κερδοφορίας & µείωση κόστους

13 Οι Πελάτες µας - Επιλογή

14 Εµπειρία και Έργα στο Δηµόσιο Τοµέα

15 Έργα στο Δηµόσιο Τοµέα Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξεως " Schengen Information System II και SIRENE " Σύστηµα Μηχανογράφησης Αστυνοµίας " Σύστηµα Διαχείρισης Βαθµών Ποινής " Σύστηµα Διαχείρισης Κλήσεων Τροχαίας " Σύστηµα Επιδότησης Ενοικίων Υπουργείου Οικονοµικών " Σύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης Γενικού Λογιστηρίου " Σύστηµα Συντάξεων Δηµοσίων Υπαλλήλων " Σύστηµα Ταµείου Προνοίας Ωροµίσθιου Προσωπικού " Σύστηµα Συµφιλίωσης Τραπεζικών Λογαριασµών Υπουργείο Εσωτερικών " Σύστηµα Υπηρεσίας Ασύλου

16 Έργα στο Δηµόσιο Τοµέα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων " Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων " Διαδικτυακό Σύστηµα Πληρωµής Εισφορών " Σύστηµα Κοινωνικής Ευηµερίας " Σύστηµα Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης " Σύστηµα Τοποθέτησης Υποψηφίων σε Εργασία " Διαδικτυακό Σύστηµα Εύρεσης Εργασίας Υπουργείο Συγκοινωνιών " Wireless Terminal Equipment Registry " Σύστηµα Υπηρεσίας Γραµµατοσήµων και Φιλοτελισµού " Σύστηµα Διαχείρισης Βιοµηχανικών Ζωνών Πανεπιστήµιο Κύπρου " Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα

17 Επιχειρησιακό Λογισµικό Λύσεις και Εµπειρίες

18 Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον Δεκαετία 1980: Προετοιµασία, Στόχευση, Εκτέλεση Δεκαετία 1990: Προετοιµασία, Εκτέλεση, Στόχευση Δεκαετία 2000: Εκτέλεση, Εκτέλεση, Εκτέλεση «Ο τρόπος µε τον οποίο διενεργούνται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες θα αλλάξει πολύ περισσότερο τα επόµενα δέκα χρόνια, απ ότι τα προηγούµενα πενήντα χρόνια.» (Bill Gates)

19 Νέο επιχειρηµατικό µοντέλο «Παλιό» επιχειρηµατικό µοντέλο Ü προτυποποίηση Ü οικονοµίες κλίµακας Ü επανάληψη Ü αποδοτικότητα Ü ιεραρχία «Νέο» επιχειρηµατικό µοντέλο βασίζεται στις επιχειρήσεις πληροφόρησης (Information industries): Ü διαφοροποίηση Ü διεθνοποίηση Ü ταχύτητα

20 Αλλαγές ( Παλιό -Νέο ) l Οργάνωση κατά προϊόν l Επικέντρωση στις κερδοφόρες δραστηριότητες l Έµφαση στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη l Εστίαση στους µετόχους (shareholders) l Το τµήµα Μάρκετινγκ κάνει µάρκετινγκ l «Κτίσιµο» µαρκών µέσω διαφήµισης l Επικέντρωση στην απόκτηση πελατών l Μέτρηση ικανοποίησης πελάτη l Υπερβολικές, αλλά ανεκπλήρωτες υποσχέσεις l Οργάνωση κατά τµήµα αγοράς l Επικέντρωση στη διαχρονική αξία του πελάτη l Όλοι στην επιχείρηση κάνουν µάρκετινγκ l «Κτίσιµο» µαρκών µέσω συµπεριφοράς l Επικέντρωση στη διατήρηση πελατών l Μέτρηση της αξία του πελάτη και της πιστότητας του πελάτη l Περιορισµένες, αλλά εκπληρωµένες στο έπακρον υποσχέσεις

21 Ανταγωνισµός και Διαφοροποίηση Ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον Η ζήτηση είναι χαµηλή ενώ η προσφορά µεγάλη Έντονος ο εισαγόµενος ανταγωνισµός Η τεχνολογία δηµιουργεί νέα δεδοµένα Απαιτούνται επενδύσεις αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη ρευστότητα Διαφοροποίηση Η επιβίωση των επιχειρήσεων εξαρτάται από το πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά θα διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισµό

22 Χαρακτηριστικά του νέου επιχειρείν Η αξία µεταφέρεται από την κυριότητα των υλικών στοιχείων του ενεργητικού στα άυλα στοιχεία. Η αξία µεταφέρεται από τις επιχειρήσεις προϊόντων στις επιχειρήσεις που µπορούν να προσφέρουν υψηλή εξατοµίκευση (customization) µε µικρό κόστος ή σε επιχειρήσεις που προσφέρουν λύσεις. Η διενέργεια συνεργασιών αυξάνεται. Η επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος του επιχειρηµατία έχει αυξηθεί σηµαντικά. Νέες µάρκες «κτίζονται» σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Περισσότερες επιχειρηµατικές εργασίες διενεργούνται ηλεκτρονικά. Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στην απαξίωση.

23 Επιχειρηµατικό περιβάλλον & Πληροφορική Η αγορά κινείται µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον Η επιχειρηµατικότητα γίνεται πιο πολύπλοκη και οι ανάγκες πληροφορικής δεν είναι ξεκάθαρες Η πληροφορική όλο και περισσότερο γίνεται αντικείµενο και εργαλείο του management Η πολυπλοκότητα και οι ραγδαίες αλλαγές της τεχνολογίας προκαλούν σύγχυση και αβεβαιότητα Οι ευκαιρίες που δηµιουργεί η πληροφορική αποτελούν κύριο µοχλό εξέλιξης των εταιριών

24 Η αγορά και ο ρόλος πληροφορικής Εσωτερική λύση Προϊόντα υπηρεσίες Κλειστά συστήµατα Ανοικτά Συστήµατα Μονολιθικές πλήρεις λύσεις Total Solutions Τµηµατοποιηµένες, προσαρµοσµένες και ολοκληρωµένες λύσεις Στατική λύση Ενσωµατωµένη υποστήριξη Πελάτης Προµηθευτής Συνέταιροι / Συνεργάτες

25 To επιχειρηµατικό λογισµικό Point era (1980) bespoke integration Monolithic era (1995) middleware Internet era (2012+) internet standards

26 Η ανάγκη µιας επιχείρησης Identify Profitable Operations Identify Profitable Customers Transactions Customer Increase your Customer Loyalty Automate your operations Increase productivity Maximize utilization Minimize costs/transaction Profit Means Increased Business Repetition Increased Revenue Increased Margins Monitor your financial performance using correct financial management tools

27 Τα ERP Συστήµατα Ø Ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα Ø Παρακολούθηση επιχειρηµατικών διαδικασιών Ø Καταχωρίσεις σε πολλά σηµεία µόνο µία φορά Ø Διοικητική πληροφόρηση Ø Προσαρµοστικότητα Ø Διασυνδεσιµότητα Ø Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

28 Γιατί ERP? v Γιατί συνειδητοποιείτε την ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας v Γιατί αναζητάτε διαρκώς τρόπους για διαφοροποίηση v Γιατί επιθυµείτε να έχετε καλύτερη οργάνωση και έλεγχο της επιχείρησής σας v Γιατί θέλετε να ακολουθείτε τις βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές διεθνώς v Γιατί πιστεύετε ότι η τεχνολογία είναι µοχλός ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας

29 Η καθηµερινότητα µιας επιχείρησης!! Ad hoc query Excel Download Ad hoc query HR Finance Excel Download Manual Input Quarterly reporting Manual Input Excel Download Sales Systems Marketing Ad hoc query Access Database Ad hoc query Access Database Manual Input Report writing CRM Excel Download Operations Ad hoc query Excel Download 29

30 Οφέλη του ERP? v Αποτελούν ένα κεντρικό σηµείο ελέγχου και πληροφόρησης για την πορεία της επιχείρησης v Αυτοµατοποιούν τις διαδικασίες βάσει βέλτιστων επιχειρηµατικών πρακτικών v Προσαρµόζονται πλήρως στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων κάθε µεγέθους και δραστηριότητας

31 Οι ανάγκες για εργαλεία λογισµικού..

32 Το ERP!

33 Επιχειρηµατικό λογισµικό αλλαγές Οι τρείς κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί το επιχειρηµατικό λογισµικό στα επόµενα χρόνια θα είναι το cloud computing, το mobility και τα business analytics, τα οποία θα ενδυναµωθούν και εξελιχθούν µέσα στα επόµενα χρόνια.

34 Τα χαρακτηριστικά στα µοντέρνα ERP συστήµατα Social - να παρέχουν στον χρήστη πολλαπλές εµπειρίες στο περιβάλλον χρήσης (web, mobile, rich client κλπ) και να παραπέµπουν στην χρήση την λογική των social media (facebook, twitter, linkedin) Mobile - να υποστηρίζουν την πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή µε χρήση Browser, Windows, Ipad κλπ Proactive - να ενηµερώνουν και να αποτρέπουν τον χρήση για λανθασµένες ενέργειες και κινήσεις που εµπεριέχουν ρίσκο και µπορεί να οδηγήσουν σε επιχειρηµατικά προβλήµατα και ταυτόχρονα να αντιπροτείνουν βέλτιστα σενάρια. Informed - να παρέχουν πολυδιάστατη και εύκολη στην χρήση επιχειρηµατική πληροφόρηση BI και δυνατότητες CPM (προϋπολογισµοί, προβλέψεις κλπ) µέσα από το περιβάλλον του ERP χωρίς την προµήθεια επιπλέον αδειών χρήσης και εξωτερικών συστηµάτων. Collaborative & Connected - να υποστηρίζουν µε ενσωµατωµένα εργαλεία την διασύνδεση του ERP µε περιφερειακές εφαρµογές απαραίτητες για την εύρυθµη και ενιαία λειτουργία της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

35 Ευχρηστία

36 Πρόσβαση από παντού

37 Απλότητα Το ERP του µέλλοντος θα είναι απλοποιηµένο, θα παρέχει στον τελικό χρήστη φιλικό περιβάλλον, εύκολη εισαγωγή και πρόσβαση στα δεδοµένα και λειτουργίες ευθυγραµµισµένες µε τις πραγµατικές ανάγκες του οργανισµού.

38 Πολυπλοκότητα!

39 «Εξυπνάδα» Το νέα ERP είναι «έξυπνα» αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις επιχειρηµατικές τους ανάγκες καθώς τις ανάγκες πληροφόρησης τους και τις αποτυπώνουν στο καθηµερινό περιβάλλον εργασίας του ERP.

40 Συνδέστε επιχειρηµατικές ανάγκες µε συστήµατα πληροφορικής Έχετε εφοδιάσει τη δύναµη των πωλητών σας µε τα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία αυτοµατοποίησης; (Salesforce automation) Έχετε απόλυτο έλεγχο των εισπράξεων και των χρηµατοροών σας (collection management & cashflow) Έχετε εισαγάγει σύστηµα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity-Based Costing) για να µετράτε την κερδοφορία µε µεγαλύτερη ακρίβεια; Έχετε δηµιουργήσει και χρησιµοποιείτε βάση δεδοµένων των πελατών σας και των υποψήφιων πελατών σας; (CRM) Χρησιµοποιείτε το Internet αποτελεσµατικά για µαρκετινγκ; (Internet site, Google, Facebook, Linkedin ) Πουλάτε µέσω internet; (commerce site) Έχετε καλή επιχειρηµατική πληροφόρηση ; (QA) Είστε έτοιµοι για ηλεκτρονική τιµολόγηση ; (e- invoice) Καταγράφετε τα προβλήµατα των πελατών σας και την επίλυση τους (call center-support portal)

41 Αν τα κάνω και εγώ αυτά θα βγάλω περισσότερα λεφτά για την επιχείρηση µου..! Θέλει τόλµη, ρίσκο και επιχειρηµατικό ένστικτο η υιοθέτηση της πληροφορικής

42 Η πληροφορική µπορεί να έχει τριπλό ρόλο

43 Πρόσβαση σε κοινό 50 εκατοµµυρίων

44

45

46

47

48

49 Η πληροφορική βοηθάει..!

50

51 Μια προτροπή.

52 NetU +NetUGroup Questions & Answers Thank you.

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες 38 σελίδες και Ασφαλιστικές Εταιρίες 1 Πώς αξιοποιείτε την τεχνολογία στην εταιρία σας για την βελτίωση των σχέσεων με τους διαμεσολαβούντες; Η τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο της δουλειάς του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα κέρδη πάνε e-shopping. Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop.

Τα κέρδη πάνε e-shopping. Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop. 5ο Συνέδριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τα κέρδη πάνε e-shopping Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop. Θεματολόγιο Θεματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα