Ομάδες εργασίας κωδικοποιήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδες εργασίας κωδικοποιήσεων"

Transcript

1 Η εισαγωγή κωδικοποιήσεων της ιατρικής πληροφορίας στην ελληνική υγειονομική πραγματικότητα Γιάννης Κυριόπουλος, Ελπίδα Πάβη, Κώστας Αθανασάκης 1 Ομάδες εργασίας κωδικοποιήσεων ICD-10 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Πάβη Ε Ομάδα εργασίας: Αθανασάκης Κ, Κιούσης Γ, Κωνσταντίνου Ε, Στάυρου Θ. Ιατρικές Πράξεις Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φαινέκος Κωνσταντίνος Ομάδα εργασίας: Δουμουλάκης Γ, Παναγιωτακόπουλος Δ Γκάτσιος, Σ Ιωσήφ Χ Τσούκας Δ Νικολαϊδης Α, Πολυζώης Γ, Τέσσας Χ, Διγαλάκης Γ, Τζαβέλας Δ, Κατσιαμπάνης Κ, Τσώλης N, Σύρμας Δ, Κουτούδης Ι, Sanghani V ICPC 2 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λιονής Χ. Ομάδα εργασίας: Μερκούρης Μ, Βέρρας Ο, Γκαρμίρη Β, Κουναλάκης Δ, Λέντζας Ι, Νικολιδάκη Ε, Πιτέλου Ε, Παγανάς Α, Παπαδακάκη Μ, Πράσσου Ν, Shea S, Ψαρουδάκη Χ GMDN-EDMA Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παλληκαράκης Νικόλαος Ομάδα εργασίας: Μαλαταράς Π, Blizniakov J, Σταυριανού Κ, Γκίκας - Πανούσης Σ, Καμαριανάκης Ζ, Κόγκας Ν, Γκέργκης Β, Σταθούλης Ι, Παιδή Α. Πανουτσοπούλου Ε Τεχνική Επιτροπή: Ρουμελιώτη Α., Βατόπουλος Α., Κρεμαστινού Τ., Βελονάκης Μ., Βακάλης Ν 1

2 Εισαγωγή Οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη αλλά και στον τομέα της βιοιατρικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν προσθέσει σημαντικό όγκο και λεπτομέρεια στην προϋπάρχουσα γνώση Η συνεχής συσσώρευση της ιατρικής πληροφορίας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη μιας συστηματοποιημένης καταγραφής και αρχειοθέτησής της Για το σκοπό αυτό, η ύπαρξη ολοκληρωμένων συστημάτων καταγραφής, τα οποία θα δρουν ως «ζωντανοί» εξελισσόμενοι οργανισμοί, που θα ενσωματώνουν τη νέα γνώση, είναι απαραίτητη Εισαγωγή Οι πρώτες προσπάθειες για την υποτυπώδη ταξινόμηση των νόσων θα πρέπει να τοποθετηθούν στο 18 ο αιώνα (François Bossier de Lacroix ) Κατά γενική παραδοχή, όμως, η ταξινόμηση των νοσημάτων στη σύγχρονή της μορφή αντλεί την καταγωγή της από το έργο του William Farr ( ) Η αξία της εργασίας του Farr γίνεται γρήγορα αντιληπτή και στο πρώτο διεθνές στατιστικό συνέδριο (Γενεύη 1853) τίθενται οι βάσεις της International List of Causes of Death, πρόγονο των σημερινών ταξινομικών συστημάτων 2

3 Εισαγωγή Στη σημερινή της μορφή, η διεθνής ταξινόμηση των νόσων (International Classification of Diseases) είναι υπό την αιγίδα του WHO Το σύστημα καλύπτει το πλήρες νοσολογικό φάσμα, ανανεώνεται συνεχώς και σήμερα βρίσκεται στη 10η έκδοσή του (προσεχώς η 11η) Παράλληλα,, αντίστοιχες προσπάθειες, σε διεθνές ςή τοπικό επίπεδο, είναι σε ισχύ για την ταξινόμηση του συνόλου της ιατρικής πληροφορίας (πράξεις, διαγνωστικός εξοπλισμός, αντιδραστήρια κ.ά.) Σκοπιμότητα χρησιμότητα των ταξινομήσεων Τα συστήματα ταξινόμησης της ιατρικής πληροφορίας έχουν πολλαπλές εφαρμογές. Ενδεικτικά: πολλαπλές εφαρμογές. Ενδεικτικά: Δημιουργούν μια ακριβή εικόνα του επιδημιολογικού προτύπου του πληθυσμού αναφοράς Συνθέτουν πλήρεις καταλόγους του μείγματος των περιπτώσεων των ασθενών που απευθύνονται στις δομές υγείας Συντείνουν στην ομοιομορφία καταγραφής της πληροφορίας Συμβάλλουν στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας 3

4 Σκοπιμότητα χρησιμότητα των ταξινομήσεων Παράλληλα, αποτελούν ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο, καθώς: Συνθέτουν το νοσοκομειακό προϊόν και δίνουν τη δυνατότητα διατήρησης δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας Καθιστούν εφικτή την ακριβή καταγραφή των πόρων, βελτιώνοντας σημαντικά τα ζητήματα κατανομής, προμηθειών, τιμολόγησης Μέσω της περιγραφής των προσφερόμενων πράξεων γίνεται δυνατή η μοριοδότηση και η κοστολόγησή τους Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ECHIM (2008), η διαθεσιμότητα των δεδομένων από τη χώρα μας είναι περιορισμένη και διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή πληροφοριών στην υγεία και κυρίως στην ιατρική περίθαλψη. Ειδικότερα: (α) η διαθεσιμότητα είναι μικρότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου (β) η εκτέλεση και δημοσίευση υγειονομικών αναφορών είναι ανύπαρκτη (γ) οι στατιστικές νεοπλασμάτων δεν εκτελούνται (δ) η διεθνής ταξινόμηση ICD-CM δεν έχει εφαρμοσθεί (ε) τα πρότυπα του ECHIM δεν έχουν αναπτυχθεί και (στ) τα πληροφοριακά συστήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί European Community Health Indicators Monitoring, ECHIM (2008). European Health Indicators: Development and Initial Implementation. National Public Health Institute, Helsinki 4

5 Διαθεσιμότητα δεδομένων αναφορικά με επιλεγμένους δείκτες υγείας στην Ελλάδα, ECHIM 2008 Διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα δεδομένων αναφορικά με δείκτες που 70-85% περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών (Eurostat, WHO HFADB, OECD Health Data) Διαθεσιμότητα δεδομένων αναφορικά με τους δείκτες της έρευνας 55-70% του ECHIM: Δείκτες αναφορικά με το επίπεδο υγείας 55-70% Δείκτες αναφορικά με τους προσδιοριστές της υγείας >85% Δείκτες αναφορικά με την ιατρική περίθαλψη 40-55% Διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των οργανισμών αρμόδιων Αδύνατη για τη συλλογή πληροφοριών υγείας, παρούσα κατάσταση Διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των οργανισμών αρμόδιων Επιδείνωση για τη συλλογή πληροφοριών υγείας, προοπτικές Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του συστήματος δεικτών υγείας Καλές του ECHIM Προβλήματα από τη μη ύπαρξη ταξινομικών συστημάτων η περίπτωση της Ελλάδας Η Ελλάδα, ως μια από τις ελάχιστες ανεπτυγμένες χώρες που δεν διαθέτουν συστήματα ταξινόμησης ης της ιατρικής πληροφορίας, ρ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του ΕΣΥ. Ενδεικτικά: Η μη εκτίμηση της νοσοκομειακής παραγωγής εμποδίζει την αντιπαραβολή της χρηματοδότησης και του πραγματικού παραγόμενου έργου Η μη καταγραφή του εξοπλισμού έχει πολλαπλές συνέπειες στην κατανομή, τη διαδικασία προμηθειών και, κατ επέκταση, στην εκτίναξη των δαπανών Το επιδημιολογικό πρότυπο του πληθυσμού (άρα και η εκτίμηση των αναγκών υγείας) παραμένει θολό Η έρευνα στις υπηρεσίες υγείας είναι εξαιρετικά δύσκολη 5

6 Η παρούσα πρόταση Προς αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης αναπτύχθηκαν και προσαρμόστηκαν στην ελληνική υγειονομική πραγματικότητα τέσσερα ταξινομικά συστήματα τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου της πληροφορίας στο σύστημα υγείας το διεθνές σύστημα ταξινόμησης των νόσων και των διαγνώσεων (ICD 10) το διεθνές σύστημα ταξινόμησης συμπτωμάτων και διαγνώσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ICPC2) Συστήματα ταξινόμησης και κωδικοποίησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (GMDN) και των αντιδραστηρίων (EDMA), καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων, εντός και εκτός του νοσοκομείου. Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων ICD 10 6

7 Ταξινόμηση νοσημάτων ένα σύστημα κατηγοριών νοσολογικές οντότητες με κάποια καθορισμένα κριτήρια Πιθανοί άξονες ταξινόμησης: χρήση που πρόκειται να γίνει στις στατιστικές που θα συνταχθούν WHO: «οι νοσολογικές καταστάσεις ομαδοποιήθηκαν κατά έναν τρόπο ο οποίος θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο κατάλληλος να εξυπηρετεί γενικούς επιδημιολογικούς σκοπούς, και την αξιολόγηση της φροντίδας υγείας.» Η κωδικοποίηση της πληροφορίας στο ICD10 Το σύνολο της κωδικοποιούμενης πληροφορίας ταξινομείται Σε κεφάλαια (I XXII), τα οποία ακολουθούν τα οργανικά συστήματα ή ορισμένες αιτίες (π.χ. τραυματισμοί, ατυχήματα) και κατηγορίες νοσημάτων (νεοπλάσματα) Σε ομαδοποιημένες κατηγορίες τριών χαρακτήρων εντός των κεφαλαίων (Η60 Η62: νοσήματα του έξω ωτός) Σε κατηγορίες των τεσσάρων χαρακτήρων, για περαιτέρω εξειδίκευση της διάγνωσης Για την ευκολότερη αναζήτηση όρων έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό, φιλικό προς το χρήστη 7

8 ICD-10: αναζήτηση όρων Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ICD-10: φυλλομέτρηση και αναζήτηση όρων Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 8

9 ICD-10: αναζήτηση κωδικών Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ICD-10: αναζήτηση κωδικών Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 9

10 ICD-10 Διεθνής προτυποποιημένη ταξινόμηση διαγνώσεων Κοινή γλώσσα Ανταλλαγή δεδομένων με πιστότητα Ιατρική πληροφορία κωδικοποιημένη Μεγάλες δυνατότητες επεξεργασίας Ασφαλής διακίνηση ICD-10: χρήσεις - οφέλη Επιδημιολογία επίπτωση/επιπολασμός νόσων και άλλων προβλημάτων υγείας νοσηρότητα θνησιμότητα, εθνικές στατιστικές Κλινική εφαρμογή ιατρικός φάκελος πιστοποιητικά θανάτου κατευθυντήριες οδηγίες τεκμηριωμένη ιατρική έρευνα παρακολούθηση 10

11 ICD-10: χρήσεις - οφέλη Διαχείριση και διοίκηση υγείας Αξιοποίηση κωδικοποιημένης πληροφορίας: επιχειρησιακό, λειτουργικό και οικονομικό όφελος δαπάνες υγείας: παρακολούθηση συγκράτηση κόστους π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση διπλογραφικό σύστημα αποζημίωση ιατρικών υπηρεσιών: παρακολούθηση σχεδιασμός μεθόδων αποζημίωσης π.χ. αποζημίωση νοσηλείας ανά κωδικό σχεδιασμός και κατανομή πόρων (case mix) ποιότητα φροντίδας υγείας Κωδικοποίηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ICPC 2 11

12 Η διαφορετικότητα της ΠΦΥ Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερο και νευραλγικό δίκτυο φροντίδας υγείας με διακριτό ρόλο στο σύστημα υγείας Η διαφορετικότητα της οργάνωσής της αλλά και η ιδιαιτερότητα στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, καθιστούν απαραίτητη μια ειδική ταξινομική διαδικασία, προσαρμοσμένη στο προσφερόμενο έργο Γιατί κωδικοποίηση κατά ICPC-2; Το διεθνώς αποδεκτό ταξινομικό σύστημα της ΠΦΥ είναι η International Classification of Primary Care (ICPC) στη δεύτερη πλέον έκδοσή του Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της ICPC και όχι στην απλή προσαρμογή της ICD 10 ήταν O αρχικός σχεδιασμός της ICD για στατιστική και όχι κλινική χρήση Ο μεγάλος αριθμός κωδικών της ICD και η απουσία οντοτήτων που απαντώνται συχνά στην ΠΦΥ Η Ηκωδικοποίηση ICPC σχεδιάστηκε δά και επιλέχθηκε από τη WONCA*, με σκοπό να ανταποκριθεί ειδικά στις ιδιαιτερότητες της ΠΦΥ. World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians 12

13 Βασικές αρχές του συστήματος HICPC 2 αποτελεί ένα διαξονικό σύστημα ταξινόμησης με 17 κεφάλαια (chapters) στον έναν άξονα και 7 τμήματα (components) στον άλλο. Τα κεφάλαια βασίζονται κυρίως στα συστήματα του σώματος Τα τμήματα ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή σε κάθε κεφάλαιο και περιέχουν τους όρους της ταξινόμησης, με ένα διψήφιο αριθμό, (01 99), να αντιστοιχεί σε κάθε έναν από αυτούς. Και για την ICPC έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό αναζήτησης όρων Παράδειγμα αναζήτησης όρου στο ICPC2 13

14 Παράδειγμα αναζήτησης όρου στο ICPC2 Δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή της ICPC Η εφαρμογή της ICPC στην κλινική πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται σημαντικά η εισαγωγή της ιατρικής πληροφορίας από απόψεως χρόνου και ομοιομορφίας διευκολύνεται η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος για λάθη στη συνταγογράφηση γρ η μειώνεται η επανάληψη των ιατρικών εξετάσεων και βελτιώνεται η ποιότητα της φροντίδας 14

15 Επιπλέον Δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή της ICPC δίνεται η δυνατότητα της τηλεϊατρικής, της πολλαπλής ανάγνωσης του περιστατικού, καθώς και της πρόσβασης σε στοιχεία του ιατρικού φακέλου εξ αποστάσεως. (ολοκλήρωση της φροντίδας) διευκολύνονται οι συγκρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ερευνητική δραστηριότητα Ονοματολογίες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (GMDN) και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων (EDMA) 15

16 Ταξινόμηση του εξοπλισμού Η διεθνής εμπειρία παρέχει πολλά παραδείγματα συστημάτων ταξινόμησης ης του εξοπλισμού Το σημαντικό ερώτημα, όμως, είναι η υιοθέτηση ποιας κωδικοποίησης μπορεί να προσδώσει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στο σύστημα Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ης ως βέλτιστες επιλογές για την ελληνική υγειονομική πραγματικότητα αναδείχθηκαν Η ταξινόμηση GMDN για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Η ταξινόμηση EDMA για τα αντιδραστήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό Γιατί GMDN Η επιλογή της GMDN για την κωδικοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα έγινε γιατί Α) Αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρότυπο αποδεκτό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β) Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό EUDAMED, καθώς και με το Ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς δυσμενών περιστατικών Γ) Είναι διαδεδομένη και σε χώρες εκτός ΕΕ (Αυστραλία, Ιαπωνία) και διαφαίνεται ότι πιθανότατα θα επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο Δ) Είχε ήδη αρχίσει μία σοβαρή προσπάθεια κατάρτισης Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από το ΕΚΕΒΥΛ. 16

17 Γιατί EDMA Αντίστοιχοι είναι και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της EDMA για την ταξινόμηση των αντιδραστηρίων και του εργαστηριακού εξοπλισμού Κυρίαρχος εξ αυτών, η διεθνής αποδοχή της ταξινόμησης Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για Ευρωπαϊκή ταξινόμηση Θετικά προσμετρήθηκε το ότι συνδέεται λειτουργικά με την ταξινόμηση GMDN γεγονός που θα επιτρέψει την εύκολη διαχείριση των δεδομένων μεταξύ συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούν μία από τις δύο Τέλος, αρκετοί κατασκευαστές την χρησιμοποιούν ήδη Global Medical Device Nomenclature (GMDN) Η GMDN είναι ένα σύστημα ταξινόμησης τριών επιπέδων Α επίπεδο: η κατηγορία της συσκευής (device category) 20 κατηγορίες προϊόντων B επίπεδο: η γενική ομάδα συσκευών (generic device group) Ομαδοποίηση συσκευών λόγω της κοινής τους τεχνολογικής βάσης ή της προτεινόμενης χρήσης τους Γ επίπεδο: ο τύπος της συσκευής (device type) Ένας κωδικός, ο οποίος δίνεται από τον κατασκευαστή και είναι μοναδικός κατά τύπο συσκευής 17

18 Κωδικοποίηση Αντιδραστηρίων κατά EDMA Και στην περίπτωση της EDMA η φιλοσοφία της ταξινόμησης ακολουθεί επίπεδα ομαδοποίησης Χαρακτηριστικά, για τα αντιδραστήρια διατίθενται 5 επίπεδα ταξινόμησης Επίπεδο 1 12 = Κατηγορία...Immunochemistry Reagents Επίπεδο 2 03 = Ομάδα...Tumour Markers Επίπεδο 3 01 = Υποομάδα...Cancer Antigens Επίπεδο 4 33 = Παράμετρο...Prostatic Specific Antigen (PSA) Επίπεδο 5 00 = Μέθοδο...e.g. Non Isotopic Παράδειγμα αναζήτησης όρου στο GMDN 18

19 Παράδειγμα αναζήτησης όρου στο GMDN Παράδειγμα αναζήτησης όρου στο GMDN 19

20 Πλεονεκτήματα από την Χρήση των ταξινομήσεων EDMA και GMDN Δημιουργία πλήρους κατάλογου των διαθέσιμων υλικοτεχνικών πόρων Ορθολογική κατανομή των πόρων στη βάση των πραγματικών αναγκών Επαγρύπνηση για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και συμμετοχή στο σύστημα αναφοράς δυσμενών περιστατικών Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών στην βάση μίας κοινά κατανοητής «γλώσσας» Πλεονεκτήματα από την Χρήση των ταξινομήσεων EDMA και GMDN Και, κυρίως η χρήση των ταξινομήσεων GMDN/EDMA Θα συνδράμει σημαντικά στη λειτουργία του συστήματος προμηθειών για το σύνολο του υγειονομικού τομέα Θα ενδυναμώσει την παρουσία ενός παρατηρητηρίου τιμών, δίνοντας ακριβείς περιγραφές για τα συγκρινόμενα είδη 20

21 Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων Η χρήση της διεθνούς εμπειρίας στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κωδικοποίησης Κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί διάφορες προσπάθειες κωδικοποίησης ηςιατρικών πράξεων,, κυρίως σε εθνικό επίπεδο Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω ταξινόμηση αποτελεί καθολική ανάγκη δεν έχουν οριστεί ούτε προκύψει de facto πρότυπα, τα οποία να αναγνωρίζονται διεθνώς Χαρακτηριστικά, ο ΠΟΥ στην παρούσα φάση δεν έχει οδηγία για διεθνές πρότυπο ιατρικών πράξεων 21

22 Η χρήση της διεθνούς εμπειρίας στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κωδικοποίησης Η ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κωδικοποίησης βασίστηκε στη σύνθεση τεσσάρων διεθνών συστημάτων δοκιμασμένων στην κλινική πρακτική CPT (Current Procedural Terminology) [ΗΠΑ] CCAM (Classification Communes des Actes Medicaux) και NGAP (Nomenclature Generale des Actes Professionnels) [Γαλλία] OPS (Operations und Prozedurentschlussel) [Γερμανία] Το Ελληνικό Σύστημα Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων Το ελληνικό σύστημα κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων αναπτύχθηκε μέσα από μια συστηματοποιημένη διαδικασία: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τεκμηρίωση της επιλογής Μετάφραση, και προσαρμογή των όρων Δημόσια διαβούλευση για την επικύρωση των όρων Κατάρτιση του τελικού παραδοτέου σε ηλεκτρονική μορφή Συνίσταται σε ένα κατάλογο όρων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κωδικούς με τους οποίους περιγράφονται ιατρικές πράξεις ώστε να καλύπτεται πλήρως κάθε πεδίο εφαρμογής της ιατρικής δραστηριότητας, να είναι λειτουργικό σε επαγγελματίες υγείας και ότι αφορά στη χρήση του από τους να είναι εξελίξιμο. 22

23 Το Ελληνικό Σύστημα Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων Οι κωδικοποιημένες περιγραφόμενες πράξεις αντιστοιχούν σε υπηρεσίες και διαδικασίες που εκτελούνται από σε ενδονοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή βάση ή από το σύνολο των λειτουργών της υγείας Οι κύριοι ιατρικοί όροι που περιέχονται στις ιατρικές πράξεις του καταλόγου συνήθως αναφέρονται σε: Ανατομική περιοχή Ιατρική Διαδικασία Επώνυμη Διαδικασία Ιατρική κατάσταση ή σύμπτωμα Το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατηγοριοποιείται σε ιεραρχικά επίπεδα Γενικές κατηγορίες και ενότητες Παραδείγματα αναζήτησης όρων 23

24 Παραδείγματα αναζήτησης όρων Παραδείγματα αναζήτησης όρων 24

25 Παραδείγματα αναζήτησης όρων Δυνητικές εφαρμογές της Ελληνικής κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων Δίχως αμφιβολία, η εφαρμογή της κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για το eλληνικό σύστημα υγείας. Ενδεικτικά Μπορεί (και πρέπει) να ενσωματωθεί στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων για την καταγραφή του παραγόμενου «προϊόντος» (μέτρηση της νοσοκομειακής παραγωγής, κοστολόγηση, ελέγχος ποιότητας κλπ) Επιτρέπει τη διευρυμένη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των μονάδων υγείας (ολοκλήρωση της φροντίδας) Διευκολύνει σημαντικά την επιστημονική έρευνα 25

26 Δυνητικές εφαρμογές της Ελληνικής κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων Παράλληλα, η κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων Παρέχει την πρώτη ύλη για ένα σύστημα εκτίμησης των πόρων και της έντασης της εργασίας που απαιτείται για το σύνολο των διενεργούμεων πράξεων (μοριοδότηση) Καθιστά εφικτή τη τιμολόγηση των πράξεων, ώστε να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου, διοικητικής παρέμβασης και εκκαθάρισης αποζημιώσεων για παροχές υγείας Έχει αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των συστημάτων τιμολόγησης και αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών διεθνώς στη βάση των DRGs Ευχαριστώ για την προσοχή σας 26

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Α Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με εκτενέστερη αναφορά στους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια για την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Εμπόδια για την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Εμπόδια για την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Έγγραφο Αναφοράς 6 - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Μάϊος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Ευστρατία Χ. Μούρτου 1 Επιθεώρηση Υγείας, Τόµος 17, Τεύχος 101, Ιούλιος Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιγράφει τον ρόλο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Σύνοψη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Σύνοψη ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διεύθυνση: N. Πλαστήρα 100, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη Tηλ. +30 2810391600, Fax +30 2810391601, Email: ics@ics.forth.gr, www.ics.forth.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: MINDWORK ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ANΕΠΙΛΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα