Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ"

Transcript

1 ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση Φεβρουαρίου 2014

2 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιορθώσεις ή συντηρήσεις επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) 3 Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 4 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής 7. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση 8 Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία 11 ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 2

3 Σκοπός του παρόντος Ενημερωτικού Εντύπου είναι η επεξήγηση των πρόσφατων αλλαγών που έχουν επέλθει στην περί ΦΠΑ νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση της με την Οδηγία 2010/45/ΕΚ και οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 20 εκεμβρίου Πιο κάτω αναλύονται και επεξηγούνται οι σχετικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην περι ΦΠΑ Νομοθεσία όπως προβλέπονται στην Οδηγία 2010/45/ΕΚ. Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο (υ.φ.π.) οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς και από άλλα ΚΜ. Αρχείο μετακινήσεων προς άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, υ.φ.π. οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο για αγαθά τα οποία αποστέλλει είτε το ίδιο είτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του προς άλλα ΚΜ. Το αποκαλούμενο ως αρχείο «προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς άλλα μέλη» πρέπει να τηρείται για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επί αγαθών η υλική εκτέλεση των οποίων πραγματοποιείτε στο κράτος μέλος της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μηχάνημα αποστέλλεται πίσω στον κατασκευαστή για επιδιόρθωση ή συντήρηση. Προσωρινή χρησιμοποίηση των αγαθών αυτών στο ΚΜ άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υ.φ.π. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου εργαλεία ή μηχανήματα μισθώνονται ή μεταφέρονται για εκτέλεση έργου από το υ.φ.π. Προσωρινή χρησιμοποίηση των εν λόγω αγαθών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες στο έδαφος άλλου ΚΜ. Αυτή η διάταξη αφορά αγαθά τα οποία εάν εισάγονταν από χώρα που δεν είναι ΚΜ με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση τους, θα υπάγονταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με προσωρινή απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο που θα ετοιμάζεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι: η ημερομηνία της μετακίνησης των αγαθών προς άλλο ΚΜ η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών στο ΚΜ στο οποίο στάλθηκαν από την ημοκρατία 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 3

4 η ημερομηνία μετακίνησης των αγαθών από το άλλο ΚΜ όταν αυτά επιστρέφονται πίσω στη ημοκρατία η ημερομηνία παραλαβής όταν τα αγαθά επιστρέφονται στη ημοκρατία από το ΚΜ που αρχικά στάλθηκαν ή από άλλο ΚΜ επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών περιγραφή οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στη ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ την αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών και την αντιπαροχή για την παροχή οποιασδήποτε μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στην ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ Αρχείο αγαθών που έχουν αποσταλεί από άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, αρχείο πρέπει επίσης να τηρείται και για αγαθά που έχουν αποσταλεί στη ημοκρατία από υ.φ.π. εγγεγραμμένο (είτε το ίδιο είτε για λογαριασμό του) σε άλλο ΚΜ και τα οποία αγαθά αποτελούν αντικείμενο παροχής υπηρεσιών που συνίστανται σε πραγματογνωμοσύνες ή σε εργασίες που αφορούν τα εν λόγω αγαθά. Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση των αγαθών που αποστέλλονται σε άλλο ΚΜ. Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Συνεχείς παραδόσεις αγαθών (Νέο Άρθρο 14Α) Όταν οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα συνεπάγονται: τη μεταφορά των αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτηση των εν λόγω αγαθών από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ με τη μέθοδο της διπλής καταχώρησης ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του τότε θα θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση. Παράδειγμα 1 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών από την Κύπρο στην Αγγλία διάρκειας τριών ετών από 1/1/2014. Τα αγαθά αποκτώνται από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία που αποδίδει ΦΠΑ με την μέθοδο της διπλής καταχώρησης. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 4

5 Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ως αποτέλεσμα το υ.φ.π. στην Κύπρο θα θεωρεί ότι κατά το τέλος κάθε μήνα μέχρι τις 31/12/2016 δημιουργείται χρονικό σημείο για σκοπούς ΦΠΑ. Τι σημαίνει στην πράξη; Το υ.φ.π. πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αξία των μηνιαίων παραδόσεών του στην τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ (τετράγωνα 6 και 8Α) και στη μηνιαία δήλωση VIES. Συνεχής απόκτηση υπηρεσιών (Νέο Άρθρο 14Β) Η απόκτηση υπηρεσιών από το εξωτερικό για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης και οι οποίες: πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο πέραν του έτους και δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον συνεχίζεται η απόκτηση των υπηρεσιών. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 41(6) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας ο χρόνος απόκτησης των συνεχών υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω οι οποίες έχουν ξεκινήσει την 1/1 και συνεχίζονταi μέχρι τις 31/12 σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος θεωρείτε το νωρίτερο από τα πιο κάτω σημεία: την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου η την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή, ή στις 31/12 εκείνου του ημερολογιακού έτους. Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου παρόλο που δημιουργεί χρονικό σημείο με βάση τον Κανονισμό 41 (6)(β) των Γενικών Κανονισμών Κ Π 314/2001 δεν δημιουργεί τέτοια υποχρέωση βάση το νέου Άρθρου 14Β. Παράδειγμα 2 (βάση νέου Άρθρου 14Β) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στη Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τμηματικές καταβολές ή πληρωμές κατά την διάρκεια της σύμβασης: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 5

6 Παράδειγμα 3 (βάση κανονισμού 41) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πληρωμή ή έκδοση τιμολογίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Παραδόσεις αγαθών σε υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών) (Νέο άρθρο 14Γ) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: τη μεταφορά αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτησή τους από υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ με διπλή καταχώρηση ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του, Τότε η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες, όποια προηγείται χρονικά: (α) Τη 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή (β) Την ημέρα έκδοσης τιμολογίου για την συναλλαγή Παράδειγμα 4 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών που θα μεταφερθούν από την Κύπρο στην Αγγλία. Τα αγαθά παραδίδονται/αποστέλλονται στις 25/12/2013. Το τιμολόγιο εκδίδεται: 1 30/12/2013 ή 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 6

7 2 30/2/ Στην 1 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 30/12/ Στη 2 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 15/1/2014 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής Τι είναι το καθεστώς ταμειακής λογιστικής (ΚΤΛ); Το ΚΤΛ δίνει τη δυνατότητα στο υ.φ.π. που παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες να καταβάλει το ΦΠΑ όταν λάβει αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική) και ταυτόχρονα υποχρεώνει το λήπτη να εξασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του εν λόγω ΦΠΑ όταν καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική). Επιπλέον, υποχρεώνει το ίδιο υ.φ.π που οφείλει να καταβάλει ΦΠΑ να διεκδικήσει το φόρο εισροών που δικαιούται όταν πληρώσει τα δικά του έξοδα. Υ.φ.π. μπορεί να εφαρμόσει το ΚΤΛ από την αρχή οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής περιόδου (κ.φ.π.) εάν: η αξία των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει τους προηγούμενους 12 μήνες που λήγουν κατά την έναρξη της κ.φ.π. δεν έχουν υπερβεί τις έχει υποβάλει στον Έφορο όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του ΚΤΛ και έχει καταβάλει οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό που προκύπτει από τις εν λόγω δηλώσεις έχει καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει βεβαιωθεί βάσει του περί ΦΠΑ Νόμου δεν έχει καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 46 (φορολογικά αδικήματα, π.χ. δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ). Γνωστοποίηση έναρξης χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Έφορο ΦΠΑ για την έναρξη του ΚΤΛ. Τερματισμός χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. έχει το δικαίωμα να σταματήσει να εφαρμόζει το ΚΤΛ από το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου. Ο έφορος ΦΠΑ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα για εφαρμογή του ΚΤΛ όταν υ.φ.π. δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην περί ΦΠΑ νομοθεσία ή για σκοπούς προστασίας των δημόσιων εσόδων. To ΚΤΛ ΕΝ εφαρμόζεται σε: συναλλαγές για τις οποίες αποδίδεται ΦΠΑ από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 7

8 αγαθά που εισάγονται από Τρίτη χώρα ή αποκτώνται από άλλο ΚΜ (μέθοδο της διπλής καταχώρησης) συμβάσεις ενοικιαγοράς, συμβάσεις πώλησης με όρους και συμβάσεις πώλησης επί πιστώσει. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση Η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. Κατ εξαίρεση, η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο ο προμηθευτής έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία πραγματοποιείται η παράδοση ή η παροχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, τότε η τιμολόγηση θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του προμηθευτή. Η πιο πάνω εξαίρεση ισχύει όταν: ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στο ΚΜ στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, ή η εγκατάσταση του στο εν λόγω ΚΜ δεν παρεμβαίνει στην παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών. η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται εντός των ΚΜ. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης εκδίδει τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση οι κανόνες τιμολόγησης που ισχύουν είναι του ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών. Περιπτώσεις στις οποίες υ.φ.π. υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ 1 Όταν πραγματοποιεί φορολογητέα συναλλαγή (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) στη ημοκρατία προς άλλο υ.φ.π. ή Σχόλιο KPMG: Υ.φ.π που πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών προς μη υ.φ.π. στην ημοκρατία είναι υποχρεωμένο να εκδώσει νόμιμη απόδειξη αλλά όχι τιμολόγιο ΦΠΑ. 2 Πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (εκτός από εξαιρούμενη) προς πρόσωπο σε άλλο ΚΜ Σχόλιο KPMG: ιευκρινίζεται ότι υ.φ.π που πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο στο άλλο ΚΜ είναι υ.φ.π. ή όχι. Στην περίπτωση που υ.φ.π πραγματοποιεί παράδοση αγαθών και τα εν λόγω αγαθά μεταφέρονται εκτός ημοκρατίας, ή παρέχει υπηρεσίες προς πρόσωπο (εμπορευόμενο ή μη) εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολόγιου ΦΠΑ υπό την περί ΦΠΑ νομοθεσία αλλά μπορεί να έχει τέτοια υποχρέωση υπό τις διατάξεις άλλης νομοθεσίας. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 8

9 3 Λαμβάνει πληρωμή έναντι λογαριασμού (προκαταβολή) για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί προς άλλο υ.φ.π. ή σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Νόμου όπως κρατική αρχή, αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου. 4 Πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πρόσωπα μη υ.φ.π. Παράδειγμα 5 Προμηθευτής Α πωλεί αγαθά στον Αγοραστή Β. Οι Α και Β είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο. Τα αγαθά δεν μεταφέρονται εκτός Κύπρου. Ο χρόνος παράδοσης αγαθών είναι ο χρόνος που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του Β ή αν θα μεταφερθούν από τον Α κατά το χρόνο της μεταφοράς. Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της διάθεσης ή της μεταφοράς. Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 μέρα διαφορετικά κατά το χρόνο της παράδοσης ή της μεταφοράς (βλέπε σημείο 1 πιο πάνω. Αν πριν την διάθεση ή μεταφορά ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). Παράδειγμα 6 Ο παροχέας υπηρεσιών Α προσφέρει υπηρεσίες στον πελάτη Β. Ο παροχέας υπηρεσιών Α είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο και ο πελάτης Β είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία. Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι ο χρόνος που οι υπηρεσίες εκτελούνται ή αν πριν από την εκτέλεση εκδίδεται τιμολόγιο ή λαμβάνεται πληρωμή Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της εκτέλεσης Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 η μέρα διαφορετικά το τιμολόγιο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία του χρόνου της εκτέλεσης (βλέπε σημείο 2 πιο πάνω) Αν πριν την εκτέλεση ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία πληρωμής (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 9

10 Παράδειγμα 7 Προμηθευτής Α εγκατεστημένος στην Κύπρο πωλεί αγαθά που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εξ αποστάσεως σε μη υ.φ.π. στην Αγγλία. Η αξία των πωλήσεων του Α στο μη υ.φ.π.: (α) δεν έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (β) έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (α) Ισχύουν οι κανόνες τιμολόγησης της Κύπρου (όταν αποσταλούν τα αγαθά ή 14 μέρες μετά). (β) Ο Α πρέπει να εγγραφεί στην Αγγλία και να εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Αγγλία. ιαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα Η αυθεντικότητα της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων που εκδίδονται από υ.φ.π. σε σχέση με παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους μέχρι την περίοδο φύλαξής τους. Κάθε υ.φ.π. καθορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων με οποιουσδήποτε εσωτερικούς ελέγχους των επιχειρήσεων που να δημιουργούν αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου (audit trail) μεταξύ των τιμολογίων και της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Η διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων μπορεί να γίνεται και μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει δημιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Οδηγία 1999/93/ΕΚ παράγραφος 6 και 10 του άρθρου 2) ή μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) ή άλλες τεχνολογίες ή διαδικασίες. Αποθήκευση τιμολογίων Τα έντυπα (σε χαρτί) καθώς και ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποθηκεύονται με την αρχική μορφή με την οποία διαβιβάστηκαν ή λήφθηκαν. Όταν τα τιμολόγια αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, είναι απαραίτητο όπως και τα δεδομένα, τα οποία διασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου να φυλάσσονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα. Περιεχόμενα τιμολογίων ΦΠΑ Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται το καθεστώς ταμειακής λογιστικής το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Καθεστώς Ταμειακής Λογιστικής» Σε περίπτωση όπου το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αποκτών των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Αυτοτιμολόγηση» 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 10

11 Σε περίπτωση όπου ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, το τιμολόγιο ΦΠΑ πρέπει να φέρει την αναφορά «Αντίστροφη Χρέωση» Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών του άρθρου 11Β (οικοδομική βιομηχανία) και παράδοσης αγαθών του άρθρου 11Γ (παράδοση μετάλλων) το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Β ή «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Γ» αντίστοιχα. Σε περίπτωση τριγωνικού εμπορίου το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Τριγωνική Συναλλαγή» Σε περίπτωση εφαρμογής Σχεδίου Περιθωρίου Κέρδους το τιμολόγιο πρέπει να φέρει τις φράσεις «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Έργα Τέχνης», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογική αξίας», ανάλογα με την περίπτωση Σε περίπτωση όπου υ.φ.π. με επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος (business establishment) και μόνιμη εγκατάσταση (fixed establishment) στη ημοκρατία η οποία δεν παρεμβαίνει στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τιμολογεί πελάτη στη ημοκρατία, μπορεί να παραλείψει από το τιμολόγιο ΦΠΑ τα πιο κάτω: Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται Το συνολικό ποσό του επιβλητέου ΦΠΑ Το πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε συντελεστή Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία ιατάξεις για τους δικηγόρους πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 47 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους, θεωρούνται ότι παρέχονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά σημεία επέρχεται ενωρίτερα: όταν λαμβάνει αμοιβή σε σχέση με τις ενλόγω υπηρεσίες, ή όταν ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή την ημέρα που ο δικηγόρος παύει να ασκεί τη δικηγορία Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει για τους δικηγόρους από 20 εκεμβρίου 2013; Οι κανόνες του χρόνου παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών θα θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 11

12 έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 8 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες σε πελάτη. Οι υπηρεσίες ολοκληρώνονται στις 27/12/2013. Οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι του δικηγορικού γραφείου αρχίζουν από 1/1-31/12 και επομένως οι υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν την τριμηνία 1/10/ /12/2013. Το δικηγορικό γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη μέχρι να λάβει πληρωμή η οποία γίνεται στις 20/1/2014. Εντωμεταξύ το δικηγορικό γραφείο ειδοποίησε τον πελάτη με επιστολή ημερομηνίας 30/12/2013 ότι η αμοιβή του ανέρχεται στις πλέον ΦΠΑ. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/2/2014 για την τριμηνία 1/10/ /12/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή για τις υπηρεσίες του. Σε συνέχεια των πιο πάνω αλλαγών στον χρόνο παροχής οι οποίοι ισχύουν για την ενιαία παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (single supply), παρατίθενται πιο κάτω επιπρόσθετες διατάξεις οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους μετά από την κατάργηση του Κανονισμού 47. Συνεχείς παροχές υπηρεσιών Κανονισμός 45 (1) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό, θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κατά το προγενέστερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν λαμβάνεται πληρωμή από τον προμηθευτή σε σχέση με τις παροχές ή όταν ο προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ αναφορικά με τις παροχές. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 12

13 Παράδειγμα 9 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 2 χρόνια και η αμοιβή του γραφείου θα είναι η οποία θα καταβληθεί ως εξής: 1 10% με την υπογραφή της συμφωνίας 2 50% με την πάροδο 12 μηνών 3 40% με τη λήξη της συμφωνίας Το δικηγορικό γραφείο θα εκδίδει τιμολόγιο για καθεμία από τις πιο πάνω συμφωνηθείσες φάσεις για καταβολή της αμοιβής του. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ στην τριμηνία που εκδίδεται το τιμολόγιο (δημιουργείται φορολογικό σημείο). Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο λάβει πληρωμή πριν από την έκδοση του τιμολογίου, τότε το φορολογικό σημείο είναι η ημερομηνία που το δικηγορικό γραφείο λαμβάνει την πληρωμή. Κανονισμός 45 (2) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Όταν υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό και ο προμηθευτής κατά ή περί την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία (επιπρόσθετα από τα στοιχεία που προβλέπονται στον κανονισμό 12 των περί ΦΠΑ (Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012): τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πληρωμές δυνάμει της συμφωνίας καθίστανται οφειλόμενες μέσα στην περίοδο το ποσό που καθίσταται πληρωτέο (χωρίς ΦΠΑ) σε κάθε ημερομηνία και το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ΦΠΑ και το ποσό του ΦΠΑ του επιβλητέου σύμφωνα με εκείνο το συντελεστή για κάθε πληρωμή τότε οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κάθε φορά: που η πληρωμή σε σχέση με αυτές καθίσταται οφειλόμενη ή λαμβάνεται από τον προμηθευτή, οποιοδήποτε από τα δύο επέρχεται ενωρίτερα. Παράδειγμα 10 Την 1 Ιανουαρίου 2014 το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών αξίας σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 1 χρόνο και προνοεί ότι το υ.φ.π. θα καταβάλει προς το δικηγορικό γραφείο το ποσό των το αργότερο μέχρι την 5 η μέρα του κάθε μήνα, το οποίο ποσό θα αφορά τον μήνα που έχει επέλθει. Το δικηγορικό γραφείο εκδίδει τιμολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ημερομηνίες πληρωμής (5 η μέρα του κάθε μήνα) του ποσού των ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 13

14 2 Το ποσό που θα πληρώνεται κάθε μήνα, χωρίς ΦΠΑ 3 Το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς και το ολικό ΦΠΑ πληρωτέο από το υ.φ.π, δηλαδή *19% = Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ την 5 η ημέρα του μήνα που έπεται τον μήνα που υπογράφτηκε η συμφωνία. Η συμφωνία έχει υπογραφεί την 1 η Ιανουαρίου 2014, έτσι το πρώτο φορολογικό σημείο είναι στις 5/2/2014, το δεύτερο στις 5/3/2013 και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο τύχει να λάβει πληρωμή στις 3/3/2013, τότε το φορολογικό σημείο θα είναι η ημερομηνία της πληρωμής αφού είναι νωρίτερο από την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής. ιατάξεις για την οικοδομική βιομηχανία πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 48 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής (όταν η σύμβαση προβλέπει ότι η πληρωμή γίνεται περιοδικώς ή από καιρού εις καιρόν) θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα το νωρίτερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία παρέχονται από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν ο εργολάβος λαμβάνει αμοιβή από το πελάτη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, ή όταν ο εργολάβος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η (α) και (β) πιο πάνω, εντός 18 μηνών από το χρόνο που οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει στην οικοδομική βιομηχανία από 20 εκεμβρίου 2013; Οι χρόνοι παροχής των υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία θα θεωρούνται ότι επέρχονται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: (α) κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται (β) έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών (γ) την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 11 Εργολάβος ολοκληρώνει τις υπηρεσίες του και παραδίδει κατοικία σε ιδιώτη στις 30/6/2013. Ο εργολάβος ειδοποίησε τον ιδιώτη με επιστολή που αναφέρεται στο υπόλοιπο της αξίας του έργου που ανέρχεται στις Οι καθορισμένες 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 14

15 φορολογικές περίοδοι του εργολάβου αρχίζουν από 1/1 μέχρι 31/12. Το ποσό των καταβάλλεται στον εργολάβο στις 20/1/2014. Ο εργολάβος θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/8/2013 για την τριμηνία 1/4/ /6/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις οι ρυθμίσεις που ίσχυαν με βάση τους κανονισμούς 47 και 48 (βλέπε πιο πάνω) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για όλες τις υπηρεσίες δικηγόρων και υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία που εκτελέστηκαν πριν από τις 20 εκεμβρίου ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με την απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες, οποιοδήποτε ποσό σχετικό με την αξία της απόκτησης / λήψης είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα που καθορίζεται από την τελωνιακή νομοθεσία. Από τις 20 εκεμβρίου 2013 όταν πραγματοποιείται απόκτηση αγαθών από άλλο ΚΜ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, η ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιείται και στην περίπτωση όπου το τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση η αξία του ΦΠΑ πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας η χρήση της ισοτιμίας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζεται για την απόκτηση αγαθών από τρίτες χώρες και τη λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες. Παράδειγμα 12 Η εταιρεία ΑΒΓ αγόρασε αγαθά από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία. Τα αγαθά έχουν παραληφθεί από την εταιρεία ΑΒΓ στην Κύπρο. Το τιμολόγιο έχει εκδοθεί από την Αγγλική εταιρεία στις 10/1/2014 και είναι εκφρασμένο στην Αγγλική λίρα. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 15

16 Για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και εφαρμογή της διπλής καταχώρησης η εταιρεία ΑΒΓ πρέπει να χρησιμοποιήσει την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 10/1/2014. Οι ισοτιμίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 16

17 Στοιχεία Επικοινωνίας Χάρης Χαραλάμπους T: E: Μιχάλης Χάλιος T: E: Αντώνης Άσσος T: E: Ανδρέας Χαραλάμπους T: E: Μαρία Αναγιωτού T: E: Σύλβια Ιβάνοβα T: E: Πολύνα Κούβαρου T: E: Ειρήνη Λαγού Μούντη T: E: Γιώργος Γρηγορίου T: E: Κυριακή Βουτουρή- Παπαδάκης T: E: Έφη Χριστοδουλίδου T: E: Φάνος Γεωργίου T: Ε: Έμιλυ Γεωργίου T: E: Αλέξανδρος Κεραυνός T: E: Ιάκωβος Κεφάλας T: E: Ανδρέας Ανδρέου T: E: Μιχάλης Γρέκας T: E: KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το ιεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων

Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 90 1 Φεβρουαρίου 2013 Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων Στις 25/10/2012 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing)

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ποιοί συμπληρώνουν τον "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ" και τι ποσά αναγράφονται σ' αυτόν (Έντυπο 047-Φ.Π.Α.) Ο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ" συμπληρώνεται από πρόσωπα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 13.6.1977, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής ` ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 13.31.026.007 Αρ. Τηλ.: 22-601890 Αρ. Φαξ.: 22-660484 25 Νοεμβρίου, 2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 198 Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ.

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έµµεση φορολογία και φορολογική διοίκηση ΦΠΑ και άλλοι φόροι κύκλου εργασιών Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Νίκος Σταύρου Λειτουργός ΦΠΑ Α Τμήμα Φορολογίας nstavrou@tax.mof.gov.cy Τηλ.: 22 601817 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Καινούργια οχήματα από τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προστιθέμενη αξία προϊόντος Ορισμός ΦΠΑ Εφαρμογή ΦΠΑ Απαλλασσόμενες συναλλαγές Συντελεστές ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 682/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3746 της 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 682 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Φορολογίας στο τηλέφωνο κα. Μαρία Κυριάκου.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Φορολογίας στο τηλέφωνο κα. Μαρία Κυριάκου. Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΧΡΕΩΝ Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε την ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Φορολογίας που αναφέρεται στην Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 12/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1224 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης των επιχειρήσεων,

επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης των επιχειρήσεων, Η Delta Company είναι μια online λύση που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησής σας. Έχουμε επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση ΦΠΑ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

οπερl ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤιΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡ! 2005

οπερl ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤιΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡ! 2005 Ε.Κ Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3242 Κ.Δ.Π. 357/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 357 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Θεσσαλονίκη 14/5/2014 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Αξιότιμοι συνεργάτες, Η υποβολή μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/7.11.2000 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΗΣ AST BOOKS ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛ.210 5442849-211 0128842 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 Έμμεσn Φορολογία Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ); Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα