ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ./470/4553 Κατανομή προσωπικού έτους 04 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 0 παρ. και 3 και του άρθρου του Ν. 3833/00 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α /5 3 00), όπως ισχύουν. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 04. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ/7/οικ. 4573/0 3 0 (ΦΕΚ 33/Β / 3 0) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 3. Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 3864/ (ορθή επα νάληψη της ) του Υπουργού Εσωτερικών. 4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. του άρθρου του Ν. 38/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού έτους 04 στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως εξής: Ι. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 45 ΑΤΟΜΑ) ΦΟΡΕΑΣ ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝ., ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 8 8/Γ/00 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 8/Γ/00 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 830/Γ/00 & ΑΠΟΦ. 404/.3.00 ΑΣΕΠ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 8/Γ/00 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 5 30/Γ/009 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 6 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 8/Γ/00 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 3 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 9 8/Γ/00 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ 3

2 34980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 8/Γ/00 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 8/Γ/00 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 8/Γ/00 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΙΙ. ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 340 ΑΤΟΜΑ) ΙΙ.α. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. Κτηνιάτρων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45 Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 73/Γ /6 8 0 & διορθ. 600/Γ /6 8 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 587/Γ/ ΠΕ Κτηνιάτρων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:37/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 35/τ.Γ/3 009) (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:37/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 35/τ.Γ/3 009) (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:95/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 480/τ.Γ/ ) 767/τ. Γ / /0 009 απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 8/τ. Γ / / απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 50/τ. Γ / / απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 50/τ. Γ / / απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 66/τ. Γ / / απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 436/τ.Γ / /Γ/ /Γ/ /Γ/ /Γ/ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Κτηνιατρικής ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Κτηνιατρικής ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Κτηνιατρικής ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Κτηνιατρικής ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Κτηνιατρικής (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΠΕ Γεωτεχνικών/ Κτηνιάτρων (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 4 ΙΙ.β. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. Γεωπόνων Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 378/Γ / 5 09 (αρχικός πίνακας) (645/8 4 0 απόφαση Α Τμήματος ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:37/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 35/τ.Γ/3 009) ΣΥΝΟΛΟ 6 483/Γ/ ΠΕ Γεωπόνων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3498 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 605/Γ/ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 759/Γ/ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 46/Γ/ 009 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 7/Γ / ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 537/Γ / ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 94/Γ / ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 844/Γ/ /Γ/ /τ.Γ / , 373/ απ. αναπλ. ΑΣΕΠ 436/τ.Γ / / ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Γεωπονίας 563/τ.Γ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 67/Γ/9 009 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 706/Γ/ /Γ/ /Γ/ /Γ/ ΙΙ.γ. Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 07/Β/ /Γ/ (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:37/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 35/τ.Γ/3 009) 46/Γ/ /Γ/ /Γ/ /τ.Γ / ΣΥΝΟΛΟ 4 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ)

4 3498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΙ.δ. Κλάδος Οικονομολόγων 706/Γ/ /Γ/ ΤΕ ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ) ΤΕ ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αιτωλοακαρνανίας Αργολίδος ΔΗΜΟΣ Ξηρομέρου ΔΗΜΟΣ Άργους Μυκηνών 430/ και 43/ Αρκαδίας ΔΗΜΟΣ Μεγαλόπολης 056/Γ/3 009 Αχαΐας ΔΗΜΟΣ Αιγιαλείας 36/Γ / 04 0 Ηλείας Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ Αρχαίας Ολυμπίας ΔΗΜΟΣ Μαλεβιζίου ΣΥΝΟΛΟ 0 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡ.677/&76/ ΠΕ Οικ. Λογ. ΦΕΚ ΔΙΟΡ.307/0 ΠΕ Οικ. 559/τεύχος Γ / (Πίνακας διοριστέων) Δημοσίευση των πινάκων Διοριστέων (ΦΕΚ 84/τ.Γ / ) ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) ΔΗΜΟΣ Χερσονήσου 056/Γ/3 009 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Θεσπρωτίας ΔΗΜΟΣ Φιλιατών 796/30/08/00 Θεσσαλονίκης ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγος ΔΗΜΟΣ Βόλβης 3/τΓ/8..00 ΠΕ Οικ. Λογις ΔΗΜΟΣ Κορδελιού Ευόσμου 4/Γ/ 5 00 ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ (Λογιστής Φοροτεχνικός) ΔΗΜΟΣ Παύλου Μελά 69/Γ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) Λάρισας ΔΗΜΟΣ Τεμπών 70/τ.Γ 8 00 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Λασιθίου ΔΗΜΟΣ Ιεράπετρας 6/Γ/ 00 ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων) ΔΗΜΟΣ Αλμυρού 87/3 3 0 ΠΕ Οικονομολόγων Μαγνησίας ΔΗΜΟΣ Ζαγοράς Μουρεσίου 70/ 08 00/τ. Γ ΠΕ Οικονομολόγων Ξάνθης ΔΗΜΟΣ Μύκης 48/Γ/7 0 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Φθιώτιδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας ΝΠΔΔ Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΟΣ Αμφίκλειας Ελάτειας ΔΗΜΟΣ Στυλίδας (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 57/ /τ. ΑΣΕΠ) (ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 356/τ.Γ/6 5 00) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΚ 49/τ.Γ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ (Οικονομολόγος) ΦΕΚ 649/τ.Γ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 690/Γ/9.9.0 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φωκίδας ΔΗΜΟΣ Δελφών 50/Γ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) ΙΙ.ε. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΔΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αττικής Ευβοίας ΔΗΜΟΣ Αθηναίων ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Χαλκιδέων ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) 565/Γ / 8 και διόρθωση με 67/ Γ / 9 565/Γ / 8 και διόρθωση με 67/Γ / 9 565/Γ / 8 και διόρθωση με 67/ Γ / 9 565/Γ / 8 και διόρθωση με 67/ Γ / 9 565/Γ / 8 και διόρθωση με 67/ Γ / 9 030/Γ/ Ευρυτανίας ΔΗΜΟΣ Καρπενησίου 54/Γ/ Ηλείας ΔΗΜΟΣ Πύργου 437/Γ/ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 9 ΠΕ5 ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την ειδικότητα Ιατρού Εργασίας) 0 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕ 9 ΤΕ09 ΔΗΜΟΣ Ηρακλείου 3/8 4 0 τ.γ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ηρακλείου Κρήτης 3/8 4 0 τ.γ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Καρδίτσης ΔΗΜΟΣ Καρδίτσας 06/Γ/ TE9 Βρεφονηπιοκομίας Λασιθίου Λέσβου Λευκάδος ΔΗΜΟΣ Αγίου Νικολάου ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ Λέσβου ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΣ Λευκάδας ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 00/Γ / ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας 00/5 0 00, τ.γ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 873/Γ/ TE9 Βρεφονηπιοκόμων Πρεβέζης ΔΗΜΟΣ Πρέβεζας 65/ τεύχος Γ ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

6 34984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ρεθύμνης Σάμου Χαλκιδικής Χανίων ΠΕ Ρεθύμνης ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ Σάμου ΔΗΜΟΣ Πολυγύρου ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 43/ Γ ΤΕ 9 498/Γ/ ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων 4/Γ/ ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων 996/Γ/4 009 TE9 ΔΗΜΟΣ Χανίων 639/τ.Γ/ ΤΕ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Χανίων 639/τ.Γ/ ΤΕ ΙΙ.στ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Τ.Α. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αγίας Παρασκευής Αγίου Δημητρίου Αλίμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ελληνικού Αργυρούπολης Ιλίου ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΛΑ 4 90/Γ /7 9 0 (ΦΕΚ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 403/Γ/0 4 0 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3/Γ/ 3 0 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 53 / ΤΕΥΧΟΣ Γ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 53 / ΤΕΥΧΟΣ Γ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 53 / ΤΕΥΧΟΣ Γ 56/Γ/ /Γ/ 7 00 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕ 9 ΤΕ 9 Αρ. ΦΕΚ 67/τεύχος Γ/.4.00 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 685/Γ/ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Κηφισιάς ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΦΕΚ 56/τ.Γ /3 0 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαραθώνος Νέας Ιωνίας Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη Παλαιού Φαλήρου Παπάγου Χολαργού Περάματος Περιστερίου Πετρουπόλεως Σπάτων Αρτέμιδος Σπετσών Χαλανδρίου ΝΠΔΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΝΠΔΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΒΡΕΦΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΟΠΑΑΠ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΝΠΔΔ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπετσών ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0/8 0/ ΤΕΥΧ. Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 54/8 4 0 ΤΕΥΧ. Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0/8 0/ ΤΕΥΧ. Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 54/8 4 0 ΤΕΥΧ. Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 97/6 00/τΓ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 64/Γ/4 00 ΤΕ 39/Γ/ ΤΕ 399/Γ/6 6 0 ΤΕ 45/Τ.Γ / 6 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 538/Τ.Γ / 6 0 ΤΕ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ 5/τ. Γ / /Γ/ /Γ/3 3 0 ΤΕ3 4/Γ/30 0 ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ 70/Γ/6 7 0 ΠΕ0 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 488/Γ/ /Γ/ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 50/Γ/ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 50/Γ/ ΤΕ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 50/Γ/ ΤΕ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ 50/Γ/ ΤΕ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 3

8 34986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ.ζ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΔΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αιτωλοακαρνανίας Αργολίδος Αρκαδίας ΔΗΜΟΣ Αμφιλοχίας ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ Άργους Μυκηνών ΔΗΜΟΣ Βόρειας Κυνουρίας ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 6/Γ/5 0 37/7 0 Βρεφ. 4/Γ/ 3 0 ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων 3 Αχαΐας ΔΗΜΟΣ Αιγιαλείας 578/Γ / ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Βοιωτίας Δωδεκανήσου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ Θηβαίων ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣ Ορχομενού ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ Καρπάθου ΝΠΔΔ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ Μαλεβιζίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ Μινώα Πεδιάδας ΔΗΜΟΣ Φαιστού ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 3/Γ/8 4 0 TE9 ΑΡ ΦΕΚ 47/7 6 0 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 758τΓ/ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 44/Γ/ Δημοσίευση των πινάκων Διοριστέων ΦΕΚ 655/ τ.γ / ΝΠΔΔ του Δήμου ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4/ ΤΕΥΧΟΣ Γ Βρεφονηπιοκόμων 860/Γ/ ΤΕ 49/Γ/ ΤΕ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλονίκης Κυκλάδων Λακωνίας Λάρισας Λασιθίου ΔΗΜΟΣ Θέρμης ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ Καλαμαριάς ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Παύλου Μελά ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ Θήρας ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Πάρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΣ Ανατολικής Μάνης ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 863/Γ/6 9 0 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 499/Γ/ 6 00 ΤΕ Νοσηλευτών 83/Γ/ ΤΕ 73/Γ/ ΤΕ 4 58/Γ/ ΤΕ 9 900/Γ/ / ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕ 9 ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ 75/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ Ευρώτα 447/Γ / ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ΔΗΜΟΣ Τυρνάβου ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου ΔΗΜΟΣ Οροπεδίου Λασιθίου ΝΠΔΔ Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΦΕΚ 4/ 3 0 τ.γ Βρεφονηπιοκόμος 907/Γ/6 009 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαγνησίας ΔΗΜΟΣ Σκιάθου 54/ τ.γ ΤΕ 9ΒΡΕΦ/ΜΟΣ Μεσσηνίας ΝΑΟΥΣΑΣ Πρεβέζης Ρεθύμνης ΔΗΜΟΣ Πύλου Νέστορος ΝΠΔΔ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΣ Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νάουσας ΔΗΜΟΣ Πάργας ΝΠΔΔ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ. ΔΗΜΟΣ Ανωγείων ΝΠΔΔ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανωγείων 4/Γ/ 5 00 ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 705/.8.00 τ.γ ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 488/ ΒΡΕΦΟΝ 74/0 0 0 τ.γ ΠΕ 60 ΔΗΜΟΣ Μυλοποτάμου 8/4 0 0 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

10 34988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σερρών Χανίων ΔΗΜΟΣ Βισαλτίας ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Βισαλτίας ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Εμμανουήλ Παππά ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΚΠΟ) ΔΗΜΟΣ Σιντικής ΝΠΔΔ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣ Αποκορώνου ΝΠΔΔ Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισάμου ΔΗΜΟΣ Καντάνου Σελίνου ΝΠΔΔ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καντάνου ΔΗΜΟΣ Πλατανιά ΝΠΔΔ Εννιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά 4/Γ/7 06 4/Γ/7.06. TE 9 79/Γ/30 0 ΤΕ 55/Γ/5.03. ΤΕ 44/3 5 00/τεύχος Γ Βρεφονηπιοκόμων 65/Γ/ ΤΕ 340/Γ/ ΤΕ 9 ΣΥΝΟΛΟ 53 ΙΙ.η. Κλάδος ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αιτωλοακαρνανίας Αρκαδίας Αχαΐας ΔΗΜΟΣ Αγρινίου ΔΗΜΟΣ Ακτίου Βόνιτσας ΔΗΜΟΣ Αμφιλοχίας ΔΗΜΟΣ Μεγαλόπολης ΔΗΜΟΣ Νότιας Κυνουρίας ΔΗΜΟΣ Αιγιαλείας 6/Γ/ /Γ/ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΕΠ 73/ ) 355/Γ/ /Γ/ ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 890/Γ / ΠΕ Πολιτικών 36/Γ / 04 0 ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 36/Γ / 04 0 ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 36/Γ / 04 0 Δράμας ΔΗΜΟΣ Προσοτσάνης 4/Γ /0 ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ3 Πολιτικών (Δομικών Έργων)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έβρου Ευβοίας Ηλείας Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ Διδυμοτείχου ΔΗΜΟΣ Σαμοθράκης 764/Γ/ /0 5 00/ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕ4 Μηχανολόγων ΔΗΜΟΣ Καρύστου 43/ τεύχος Γ ΠΕ3 ΔΗΜΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας 70/Γ /0 ΠΕ Πολιτικών ΔΗΜΟΣ Ανδραβίδας Κυλλήνης ΔΗΜΟΣ Αρχαίας Ολυμπίας 5 Γ / /Γ/ /τεύχος Γ / (Πίνακας διοριστέων) ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 Πολιτικών ΔΗΜΟΣ Γόρτυνας 350/Γ/ ΠΕ3 Πολιτικών 0 Θέση ΔΗΜΟΣ Χερσονήσου 690/Γ/ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Θεσπρωτίας ΔΗΜΟΣ Φιλιατών 796/30/08/00 Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων ΔΗΜΟΣ Θέρμης ΔΗΜΟΣ Παύλου Μελά ΔΗΜΟΣ Πυλαίας Χορτιάτη ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος ΔΗΜΟΣ Ωραιοκάστρου ΔΗΜΟΣ Δωδώνης ΔΗΜΟΣ Ζίτσας 05/Γ/ /Γ/ /Γ/ /Γ/3 0 98/Γ/ 0 56/Γ/3 0 ΑΡ.ΦΕΚ.33/τ.Γ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.33/τ.Γ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.33/τ.Γ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ3 Πολιτικών ΠΕ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ( ΘΕΣΗ) Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ( ΘΕΣΗ) Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ( ΘΕΣΗ) 63/Γ/ ΠΕ Πολιτικών 63/Γ/ ΤΕ Πολιτικών 63/Γ/ / * 830/ * /Γ/ / 5 00 ΠΕ Αρχιτεκτόνων ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

12 34990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κορινθίας Κυκλάδων ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ΔΗΜΟΣ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 744/Γ / /Γ / ΤΕ Πολιτικών (Δομικών Έργων) ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων 35/Γ/ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤ. ΔΗΜΟΣ Ιητών 590//Γ/ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Τήνου ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 58/Γ/6.6.0 Λάρισας ΔΗΜΟΣ Τεμπών 033/8 009 Λασιθίου Μεσσηνίας Νάουσας ΔΗΜΟΣ Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ Σητείας ΔΗΜΟΣ Τριφυλίας ΔΗΜΟΣ Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 6/Γ/ 00 Γ 73/ Γ 43/ ΠΕ3 Πολιτικών ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕ4 Μηχανολόγων ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 355 Γ / ΠΕ3 ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 355 Γ / ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 835 Γ / 9 00 Ξάνθης ΔΗΜΟΣ Μύκης 48/Γ/7 0 Πέλλας Πιερίας Φθιώτιδας Χαλκιδικής ΔΗΜΟΣ Σκύδρας ΔΗΜΟΣ Πύδνας Κολινδρού ΔΗΜΟΣ Αμφίκλειας Ελάτειας ΔΗΜΟΣ Λοκρών ΔΗΜΟΣ Νέας Προποντίδας ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 486/.7.0τ.Γ ΤΕ Πολιτικών 3/τ.Γ/ /τ.Γ/ /Γ/5 00 ΦΕΚ 49/τ. Γ / ΦΕΚ 649/τ. Γ / /9 00 τεύχος Γ (Πίνακας Διοριστέων) 43/Γ/ /Γ/ /Γ/ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΤΕ Ηλεκτρολόγων ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ3 Πολιτικών ΤΕ 3 Πολιτικών ΠΕ 3 Πολιτικών ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων ΣΥΝΟΛΑ 6 ΙΙ.η. Κλάδος Διοικητικού ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αιτωλοακαρνανίας ΔΗΜΟΣ Ξηρομέρου 5/5 3 0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3499 Αργολίδος ΔΗΜΟΣ Ερμιονίδας 6/ΤΓ /3.3.0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρκαδίας ΔΗΜΟΣ Γορτυνίας ΦΕΚ 598 Τεύχος Γ 00 ΠΕ Αχαΐας Βοιωτίας Δωδεκανήσου Έβρου Ευβοίας Ηλείας Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ Αιγιαλείας ΔΗΜΟΣ Ερυμάνθου ΔΗΜΟΣ Θηβαίων ΔΗΜΟΣ Καρπάθου ΝΠΔΔ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΠΑΠ) 36/Γ / 04 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 3 577/Γ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Γ 435 ( ) Τ.Ε. /ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΕΚ 088/ 00) & 8/ 7 00 Δ.ΣΦ. ΤΕ 7 ΦΕΚ 075/5 0 ΠΕ 758/τΓ/ ΤΕ 7ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ Νισύρου 43/4 4 0 &9/ 0 ΠΕ ΔΗΜΟΣ Διδυμοτείχου ΔΗΜΟΣ Σουφλίου ΔΗΜΟΣ Ιστιαίας Αιδηψού ΔΗΜΟΣ Καρύστου ΔΗΜΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ΔΗΜΟΣ Σκύρου ΔΗΜΟΣ Ανδραβίδας Κυλλήνης Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντάκη Αρχανών Τεμένους ΔΗΜΟΣ Χερσονήσου 764/Γ/ /Γ/ /49Μ/009 (ΦΕΚ 7/ ) και εν συνεχεία με το (ΦΕΚ 70/Γ/ ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 96/Γ/ 009 ΠΕ 43/ τεύχος Γ ΠΕ 43/ τεύχος Γ ΤΕ7 70/Γ /0 ΤΕ Τοπικής Αυτ/σης 67/ 09 0 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 5 Γ /8.7.0 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 5 Γ /8.7.0 ΦΕΚ 39/Γ/ /Γ/ /Γ/6 00 Θεσπρωτίας ΔΗΜΟΣ Φιλιατών 796/30/08/00 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγος

14 3499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ Νεάπολης Συκεών ΔΗΜΟΣ Παύλου Μελά ΔΗΜΟΣ Πυλαίας Χορτιάτη 674/Γ / ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 69/Γ/ /Γ/ ΑΡ.ΦΕΚ.33/Τ. Γ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Καρδίτσης ΔΗΜΟΣ Μουζακίου 44/Γ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ( ΘΕΣΗ) ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού Κορινθίας ΔΗΜΟΣ Σικυωνίων 09/Γ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) Κυκλάδων ΔΗΜΟΣ Φολεγάνδρου 53/ ΤΕ 7 Λασιθίου Μαγνησίας ΔΗΜΟΣ Ιεράπετρας 349/Γ/ /Γ/ TE7 Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΗΜΟΣ Αλμυρού 8/ ΠΕ Διοικητικών ΔΗΜΟΣ Ζαγοράς Μουρεσίου 70/ 08 00/τ. Γ ΠΕ Διοικητικών Μεσσηνίας ΔΗΜΟΣ Δυτικής Μάνης 906/Γ/ 9 00 ΠΕ Πέλλας ΔΗΜΟΣ Σκύδρας 3/τ.Γ/ ΠΕ Διοικητικών Σερρών ΔΗΜΟΣ Αμφίπολης 35/ ΠΕ Φθιώτιδας Χανίων ΔΗΜΟΣ Λοκρών ΔΗΜΟΣ Καντάνου Σελίνου ΔΗΜΟΣ Καντάνου Σελίνου ΝΠΔΔ Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδιού του Δήμου Πελεκάνου 8/9 00 τεύχος Γ (Πίνακας Διοριστέων) 486/Γ/ /Γ/ 07 0 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΙΙ. θ. Κλάδος Πληροφορικής ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ.ΦΕΚ ΚΛΑΔΟΣ Αιτωλοακαρνανίας Αργολίδος Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ Ξηρομέρου ΔΗΜΟΣ Άργους Μυκηνών ΣΥΝΟΛΑ /Γ/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5/Γ/5 3 0 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡ.677/ & 76/ Πληρ. ΔΗΜΟΣ Φαιστού 36/6/05/0 τεύχος Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Χερσονήσου 0/Γ/6 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 690/Γ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDAWARE)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ Θέρμης 05/Γ/8 009 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κορδελιού Ευόσμου ΔΗΜΟΣ Πυλαίας Χορτιάτη 4/Γ/ 5 00 ΑΡ.ΦΕΚ.33/Τ. Γ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧ.Η/Υ) Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΘΕΣΗ) Κορινθίας ΔΗΜΟΣ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 35/Γ/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λασιθίου ΔΗΜΟΣ Σητείας Γ 490/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πελοποννήσου 73/Γ /6 8 0 & διορθ. 600/Γ /6 8 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 74/Γ / 8 0 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 378/Γ / 5 09 (αρχικός πίνακας) (645/8 4 0 απόφαση Α Τμήματος ΑΣΕΠ) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 537/Γ / ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 94/Γ / ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50/Γ/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Στερεάς Ελλάδας 35/Γ/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ρεθύμνης ΔΗΜΟΣ Ανωγείων 30/ 3 00 τ.γ ΤΕ 9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 04 ΣΥΝΟΛΑ 5 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

16 34994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από έως 6 σελίδες σε προσαυξανόμενη κατά 0,0 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 5 Β 30 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 60 Α.Α.Π. 60 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε..50 Δ.Δ.Σ. 5 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 35) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 3:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 04 3 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1765 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έτους 2011.... 1 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα