ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1275, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελίδα 4 Γιορτές και εκδηλώσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Περιστερίου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδες Σελίδες 5 & 7 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τη «Μουσική Αργώ» Σελίδα 19 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΜΝΙΑ» ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 35 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Μεγάλη επιτυχία του Δήμου και της νομικής του υπηρεσίας, η ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 11845/2004, που ζητούσε από το Δήμο να άρει την απαλλοτρίωση των 35 πλατειών του Περιστερίου, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πλατείες τις οποίες ως γνωστόν διεκδικεί ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, βασιζόμενος σε μια διαθήκη του 1919, διεκδικούσε στρέμματα στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στην Πετρούπολη. Τον Οκτώβρη του 2003, εκδικάστηκε υπόθεση του ιερού ναού εναντίον του Δήμου Περιστερίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οποία δίκη, διεκδικούσε 35 πλατείες μέσα στον ιστό της πόλης, στις περιοχές Αγίου Βασιλείου, Χρυσούπολης, Κηπούπολης. Στην δίκη εκείνη μάρτυρας υπεράσπισης του Δήμου ήταν ο ιδρυτής του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» Δημήτρης Γκαντήραγας. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έπρεπε να οριστεί πραγματογνώμονας ο οποίος θα καθόριζε τα όρια της έκτασης που περιλαμβάνονταν στη διαθήκη. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 3 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις Σελίδα 21 ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 3 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ß ˆ» ý `» ` ÆÔÌ Ñ ÜÛâÚ Ö ÖØÛâÚ Ôª- ÑÖÜÔ ÙÛÖ ØÌÒˇæÔ æ àú ÛæÙÌÚ Ñ ÛæÙÌÚ ÖÜ âø Ù Ô. ÜÛâÚ ÆÔÌ Ñ âøþöôû, ÌÓÌåÚ ÆÓÌ Ñ ÌÔ... ìòòö âø Ù Ô Ñ ÒÆ Ñ ˇ Û Ú ˇÜÓÖçÔÛ Ñ ÆÒÒÖ, Ö ÌØ Ù- ÙæÛÌØÖ ( ÆÔà æ 80%) ÉØå ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ Ûå Ó Ú âýìø Ô Û Ô ÑØåÙ Ñ âø Ù Ô ÖÒç ÞÌ ØæÛÌØ æ ÆÒÒÌÚ ÞØÖÔ âú. âé ˇÌ ÛâÚ Ñ ÜÛÖå ÙÛ Ó Ìå ÛàÔ ÌÖØÛØÔ ÓÌ Û ÙÛÖÒ - ÙÓâÔ Ù åû, Ó ÒÑæÔ Ñ Ó - Æ, ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ÔÌçÓ ÛàÔ ÓÌØØÔ æ ÖÜ ÑÜØ ØÞÖçÙ Ô Û Æ (Ñ æþ ÓæÔÖ) ÖÜ âòì Ô Û ÑÆÒ ÔÛ. Ø ÙÛÖç ÌÔÔ, ØàÛÖÞØÖÔ Æ, ÌÖÝÆÔÌ. `Ì Òå Ö ÙɪÔÖÜÔ Û ÖÒçÞØàÓ ÝàÛÆÑ, ÕÌÙÛÖÒå Ö- ÔÛ Û Ø ÙÛÖÜ ÌÔÔ ÆÛ Ñ âôûø Ñ... ØÖÙ Ì àôæó ÙÛÌ ÙÛ Ô Ì ª Ñ ˇ ÓÌØ ÔæÛ Û ÓÌ Û ÓçØ ØÖ- ÉÒªÓ ÛÆ Ó Ú. ٠Ѫ ÌÜÞª Ô ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÒÆ Ô Û ÔÛ ÓÌÛà- å ÖÜÓÌ. ØÖ ÔÛæÚ Ô Ü ÆØÞÌ ˆ.»Ì ÆÒÌÚ Ö ÖØÛâÚ ÖÜ âø Ù Ô ÑÆˇÌ Óå ÓÌ Û Ñª Û Ú ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñª Ù Ó Ùå. ÌÖÝÆ- ÔÌ åôìû Ö ÙÓæÚ ÛàÔ Ü Æ- ÛàÔ (ˇ Ò ÙÙØÔ, Ò ÓÔØÔ, ÌÕ ÓÌ- ÔØÔ ÑÒ.) ÓÌ Û Ô Øåß ÛÖÜ `Û Ü- ØÖç, ØÖÜÙå ÒªˇÖÜÚ ÙÛØÔ, Ö Ö ÖåÖ Ø ÑÖÒÖܡÖçÔ Ñ Û Ô ÆÓ ÒÒ ÛàÔ ÔÌ ØØÔ ÑÖÒÜÓÉ ÛØÔ Ô ÛÖÔ ÆÙÖÜÔ.»ÆÒ ÙÛ ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌØ ÖÞâÚ ÙÛ Ô Ì ØÞå, ÖÓÆ ÛàÔ ÑÖÒÜÓÉ ÛØÔ ÑØ ÛØ- ÔÛ Ú ÛÖÔ `Û ÜØæ åôì ÙÛ Ù åû Ñ ÒâÌ Û ÑÆÒ ÔÛ ßÌ - Ù ØÆÛÛÖÔÛ Úý ÛÖ Ý ÒÖ ØØ Ó æ ÛÖÜÚ ÔÖ ÑÖÑÜØ åöüú, æ àú åôìû Ñ ÙÛ. âø ÓÖ.» ØÖ- ÙÛÆØ Ú Ö ÔâÖÚ ÖÜ âýˇ ÙÌ ØØ- ÛÖÚ ÙÛÖÔ `Û ÜØæ Ñ ÛÖÔ â ÙÌ. æ àú ÒâÔÌ ˇ ÌåÔ Ö ÌÜÒÖ Óâ- ÔÖÚ Û Ú ÞØÖÔ ÆÚ.» ÔÆÒÖ ÙÛÖØå ÙÞÌÛ Ñª ÓÌ ÛÖÔ ÙÓæ ÛàÔ Ü ÆÛàÔ ÌåÔ Ñ Ø ÑÆÛà, ÖÜ ÙÜÔâÉ ÙÛ ÒåÓÔ à ÔÔåÔàÔ.»Ì ÆÒÖ Ó ØÆ ÌåÞÌ Ö ÝåÒÖÚ ÓÖÜ Ö ØÖÑæ Ú, ÓÌ âô æ Û çö Æ ÛÖÜ. Ø Ô 5 ÞØæÔ ÜÔ åñ ÛÖÜ Ù ÓåÔ, ÌåÞÌ ÑÆÔÌ å ÜÓ ÖØÆÑ. ÖÔ âûøö Ñ ÛÖÔ» ÔàÒÆÑ. ¾ âûøöú ªÛ Ô Ó Þ ØÆ å ÞàØåÚ Ñ ÔâÔ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÑÖÜÙÖçØ. ¾» ÔàÒÆÑ Ú æóàú ªÛ Ô ÑàÝÆÒ ÒÖÚ. `Û Ì ÛÖÔ Æ Û Æ ÛÖÔ ÝàÔÆ ÔÌ ÓÖÜ Ñæ. îû Ô Ö Ñ ÓæÚ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú. ÖÜ ÌÔ ÛÖÔ ª Ì Ö ØÖÑæ- Ú. `ÛÖÜÚ Ñ ÒçÛÌØÖÜÚ ÛØÖçÚ, ÒÒÆ ÞàØåÚ ÖÛâÒÌÙÓ. ÌÝÛÆ ÌÔ ÌåÞÌ Ô ÛÖÔ ÆÌ ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ Ñæ. ªÛ Ô ÛæÙÖ Þ Ø Ûà- ÓâÔÖ, æ àú Ñ ÛÖ ÆÒÒÖ.»Ö Æ - ÔÌ ÓÆÒ ÙÛ Ù çö ÙÛ æôìú ÔÌØæ. - â ÔÖ ÛÖÜ» ÔàÒÆÑ ˇ ÓÌ ÝÆÌ, ÓÖÜ âòì Ì ÙÜÞÔÆ. -» Ô ÑÆÔÌ Ú âûù, ÛÖÔ Ø ÖØÖçÙ, Ö ÌæÚ ÌåÔ ÓÌ ÆÒÖÚ... - ÌÔ É Ø âù, Ûå ÖÛ ÌÔ åôìû, ÓÖÜ ÔÛÖçÙÌ. Ø æò ÜÛÆ ÌÔ ÌåÞÌ ÞÆÙÌ Û Ú ÌÒ å ÌÚ ÛÖÜ.» ÓâØ ÑÆ Ö Ø Æ Ì ØØÛ ÙÙ Ù Ô âó ˇÌ ÛÖÔ Ñ Óæ ÛÖÜ ÛÖÔ ÒÜ ªˇ ÑÌ Ñ ÛÖÜ Ìå Ì æû ÒåÓÔ ÛàÔ à ÔÔåÔàÔ Û Ô ÓâØ ÛàÔ ÌÖÝ ÔÌåàÔ ÖÜ åôìû Ö ÙÓæÚ ÛàÔ Ü ÆÛàÔ âþì ˇ ÜÓ ÛÖÜØ âú æû ÛÌÚ Ñ Ó ÖØÌå ÌÑÌå Ô ÛØÌÜÛÌå ÛÖ å. Ô Ø ÓÖÔª Û Ú ÓÌ Æ- Ò Ú ÖØÛªÚ Ö ØÖÑæ Ú ªØˇÌ Ñ ÓÌ ÉتÑÌ. - åù ÝåÒÖÚ; - ÜÛæ ÛÖ ÕâØÌ Ú, ÛÖÜ ÆÔÛ - Ù. - æûì, âøþìù çø Ö Ô ÆÓÌ ÙÛ ÆÔÔÌÔ Ô ÉÖÜÛªÕÖÜÓÌ ÛÖ å ÙÛ ÒåÓÔ, Óª àú åôì ÛÖ ˇ çó! - Ô ÌåÔ ÛÖ Ñ Òæ ÛÖÜ Öç âøþöó, ÛÖÜ Ìå. íûù ªØ ÓÌ ÛÖ ÉØ Ôæ ÒÌàÝÖØÌåÖ, Ñ ÛÖ Øàå ÉØ ÙÑæÓ ÙÛ Ô ÙÛ ÆÔÔÌÔ. çøà ÙÛ Ú 10 ª ÓÌ ÙÛ åóô. íñ ÔÌ âô ßÖÝæÑØÜÖ ÖÜ ÌåÞ ÓÌ åôì Ù Ô... ÒâÛÌÚ.»ÌÛÆ ÛÖÔ ÙÓæ ª ÓÌ ÙÌ Ó æóìø ÒÌÜØÆ Ñ Ö ØÖÑæ Ú â ÜÙÌ ÛÖ å ÖÜ ÌåÞÌ ÓÌÒ - Ô ÆÙÌ æ ÛÖ ÑØçÖ Ñ âñò Ì. àøåú ÞØÖÔÖÛØ Éª Ù ÑØÔÌ Û Ó Û ÆÑ Ó åôì ÙÛ ÒåÓÔ Ñ ÉÖÜÛÆ ÛÖ ÜÓÔæ æø ÙÛÖ ÔÌØæ. -» ÆÑ, ÓÖÜØÓÖÜØå Ì ÛÖ àóâôö å. - çó, ÝàÔÆ Ì Ö ØÖÑæ Ú Ñ ÛÜÒå Ì ÛÖÔ» ÔàÒÆÑ ÙÌ Ó ÑÖÜÉâØÛ. ÆØÌ Û ÒâÝàÔÖ Û Ô ÜÔ åñ ÓÖÜ Ñ ÌÚ àú â ÔÌ ˇ çó. ÌÓÆÛÖÚ Þ ØÆ Û ÒÌÝàÔØ ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ ØÖÑæ. - Ù ÓåÔ, â ÔÌ ˇ çó! Ö å ÓåÒ ÙÌ. - Û Ìå Ì, ÑÖçà Æ Ø Û ÝàÔª Û Ú. - å Ì ÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ...» - ÑÆÑ. - ÒÆ ÛÖÜ Ìå Ì ÛÖÜ Ôæ ÛÖÜ, ÝÖç ªØÌ ÛÖ å ÖÜ Ó ÒÆ. Ö ÓÖÜ Ñæ æø ÌåÔ Ì Ø. íóì Ô...ÑÆ ÑÌÒÖ. ÆÓ ÌÑ ØÖÓª Ñ Û ÆÓ ÛÖ ÑØçÖ ÖÜ ÝÆ ÓÌ. À ˆ ß ÔˇØà ÖÔ ÖÜÑ ÌÞàý Ì Ì Ö Ø ÒÜÛÖÚ ÙÛÖ Ø ÙÛÖ, Ö Ö- Ö ÖÚ 38 ÙÜÔ Û Ì Û ÔÌ - ÓÌÔÌ Ô ÉÖÜÛ ÕÌ ÙÛ ˇ ÜÓ - ÛÖÜØ ÑÖÒÜÓ ˇØ Û Ô àø ÖÜ ÌÒÖÚ ÜØ ÖÜ Û Ø ÙÙÌ Û ÔÌØ Ô ˇÌØ ÌÜÛÌ. ÌÔ Ü ØÞÌ Ñ Ö ÖÚ Ý ÒÖÚ ÙÜ Ì- Ô Ú Ô ÛÖÔ ÉÖ ˇ ÙÌ Ô ÌÜÛÌ Û Ô Ü ÙÛ Û Þ Ø Û Ú ˇÌØ Ì Ú ÛÖÜ. ÖÒÜ Ø ˇÓÌÚ Ì Ô Ö ÌØ ÛàÙÌ Ú Û Ú à Ú Ó Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÓÌ Û Ô Ô Ñ ÛÖÜ ÙÜÔ ÔˇØà ÖÜ Ó Ú Ô - ÔÛ ÒÒ ÕÖÜÓÌ Û Ú ÙÑÌ ßÌ Ú Ó Ú, Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ ÝÖÉÖÜÚ Ó Ú Ñ Ô ÓÖ Ø ÙÛÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÖÔÖ Û Þ Ø Ó Ú. ¾ Ü ÙÑÖ- ÒÖÚ ØÖÓÖÚ Û Ú à Ú ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ô Ì ÑÔÜ Ì ÜÛÖ ÛÖ Ì- ÖÔÖÚ àú Û Ô Ü Ì ØÛ Û Ô Ñ. ÔÌ Ñ ˇÌÔ Ö ÔˇØà ÖÚ Ü- Ô ÛÖÜ ÙÌ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÓÖ- ÔÖÚ ÛÖÜ Û Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ú Ñ ˇ - ÓÌØ ÔÖÛ Û Ú ÛÖÜ. ÑÖÛÌØ ÙÛ Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú ÖÜ É àôì ÞàØ Ó Ú Ñ ˇ ÙÛ Û Ì Û ÑÛ - Ñ ÜÛ Ô Ñ. ÓÌ ÛØ ÛÖ ÙÜÓ ÖÒ ÛÌÚ Ó Ú ÞØÌ ÖÔÛ Ì Ô ÞÌ Ø ÙÛÖØ ÑÖ Ô ÛÖÜÚ ÙÛ Ø ÕÌ ÙÛ ØÖÉÒ Ó Û ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÔ. ÖÒÜ Ø ˇÓÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Ö àú ÝÛàÞÌ, ÔÌØ-, ÌÕàÙÌ Ú, Ü ÖÙ Û ÙÓÖÚ, Ø- ØàÙÛ ÌÚ, ˇ Ô ÛÖ Û Ò Ô ÖÜÔ ÛÖÔ ÔˇØà Ö Û Ú Ò Ô Ú ÖØÛ Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ì ÞÌ Ô Ñ Ö Ì Ô ÙÜÔ ÔˇØà Ö ÖÜ ˇ ÙÛ Ó Û ÙÌ ÛÖ Ó Û Ú Ñ Ø Ú ÛÖÜ, ˇ ÛÖÔ Ø ÖØ ÙÌ Ñ ˇ ÑÖÜ ÙÌ Ì Ô Ô Ø ÖØ Û ÑÖ ÒÖ Ö. ¾ ÜÒ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ Ö ÖÜ Ô ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ Ò- Ò ØàÛ ÙÛàÚ Ö ßÜÞ ÑÌ Ú Ô - ÑÌÚ ÛÖ ÛÖÜ Ô ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ. ÖÒÜ ÙÜÞÔÖ Ì Ô ÛÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÒÖ à Û Ú Ì Ñ ØÖÛ Û Ú ÙÜÔ Ô- ˇØà Ö Ó Ú Ô Ö ÖÜ ÔÛ - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ô ÜÛÖÞÌ Ø ÌÕ - Û Ú Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÜÙ Ø - Ú ÖÜ É àôöüô Ñ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ Û Ô ÛÖÜ ÓÌÔ ßÜÞÖÒÖ Ñ Ü ÖÙÛ Ø Õ Ö Ì Ô Ý ÒÖ ÙÜ ÌÔ. Ö ˇÒ ÉÌØÖ ÖÛÌ ÒÌ- ÙÓ Ì Ô àòì Û Ú ÌÒ - Ú Ñ ˇÌàØ Ù ÌÔÖÚ ÖÒÜ- ÛÖÜ ÌÕÖ ÖÜ ÞàØ Ú Ñ Ó ØÖÖ Û Ñ ÉÌÒÛ àù Ú ÜÛ Ú Û Ú Ñ Û ÙÛ Ù Ú. ÛÙ ÙÛ ÙÜ - ÞØÖÔ ÌÒÒ Ô Ñ ÑÖ ÔàÔ - Ø Ó Û ÖÔÛ Ø Ó Û ÛÖÓ - Ñ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ ÖÜ Û Ú ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ ÝÖØÌ Ú Ò ØÖÝÖ- ØÖÜ Ó ÙÛÌ ÓÖÔÖ ÛÖ ˇÒ ÉÌØÖ Ö- ÛÌ ÒÌÙÓ. ˇÌ ÔˇØà ÖÚ Ö Û ÝÜ Ù ÛÖÜ Ì ÞÌ Û Ô Ô Ñ Ô ÓÖ Ø ÌÛ Û Þ Ø Ñ Û ÒÜ ÛÖÜ ÓÌ Ì Ô ÙÜÔ ÔˇØà Ö Ñ ÛÖÔ Ô ÛÌ ØàÛ ÙÛÖ ÓÌÙÖ ÙÜ ÌÔ ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ. ÜÛÖ ÌÔ Ñ ˇ ÙÛ Û ÔÛÖÛÌ ÌÝ - ÑÛÖ. ÒÌ ÙÛÌÚ ÝÖØÌ ÚÖ Ö Ö ÙÜ ÌÔÌ Ú Ì Ô Ü Ô ÛÖÔ Ô Ô àùöüô Û ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ó Ú Ñ Ñ Û ÙÜÔÌ Ì Ô Û Ù ÙÛØÌ ÝÌÛ ØÖÚ Ì Ô Ý ÒÖ. ÜÛÖ ÌÕ ÒÒÖÜ Ü ØÞÖÜÔ ÌÙÓÖ ÞØÖÔ Ú Ý Ò Ú ÖÜ ÙÜÔ Ì ÖÜÔ ÔˇØà ÖÜÚ, Ì ÙÛ ˇ ÌÚ Ý Ò ÌÚ, ÙÞÜØÖÛÌØÌÚ Ñ Ö ÜÛÖÜ Ú ÛÖÜÚ ÙÜ ÌÔ ÑÖÜ Ú ÌÙÓÖÜ Ú. ¾ÓàÚ Ô Û Ù ÌÔÖÚ Ì Ó ÙÛÖÜ Ñ Õ ÖÜ Ý ÒÖÜ ÌÔ Ì Ô Ó ÌÜ ÑÖÒ Ü ÖˇÌÙ. ØàÛ ÙÛàÚ ˇ ØÌ Ì Ô Ì Ó - ÙÛÌ ÖÒÜÛ ÉÌ É Ö ÖÛ ÜÛÖ ÛÖ ÛÖÓÖ Ì ÞÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô Ù ÑàÙÌ Ñ ÛÖ É ØÖÚ ÛàÔ ÑàÔ Ó Ú ØÖÉÒ Ó ÛàÔ Ñ Ì ÒÌ ÖÔ ÖÛ ˇÌ ÛÌ Û Ú Ôà- ÛÌØÌÚ ØÌÛÌ Ú Û Ú ÌÔÙÜÔ Ùˇ - Ù Ú, Û Ú ÒÒ ÒÖ ÌØ ÞàØ Ù Ú, ÛÖÜ ÒÛØÖÜ ÙÓÖÜ Ñ Û Ú ÒÒ - ÒÌ Ü Ú. Ö Ö Ö Ì Ì - ÓÌ Ô ÌÔ ÖÛÌÒÖÜ Ô Þ Ø ÑÛ - Ø ÙÛ Ñ ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÛÖÓÖÜ.» ÖÒ Ý Ò ˇ ØÌ Ì ÖÓàÚ Ô ÙÛ Ø ÌÛ Ôà ÙÌ ÜÛ Û ÙÞÜØ ˇÌÓÌ Ò, àùûì Ô ØÖ- ÑÜ ßÌ Ì Ô ÖÝÌÒÖÚ ÛÖ ÛÖÓÖ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÌ ÜÒ Ñ ßÜÞ - Ñ Ì Ô Ì. ÙÛÖØ Ó Ú ØÖÜÙ Ì Ì Ø Ø Ì Ó Û Ü Ö Ì - Ó Û Ñ Ú Ý Ò Ú Ö àú ÜÛ ÛÖÜ Þ ÒÒÌ ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖÑÒÖ, ÛÖÜ ¾ØÌ ÙÛ ÓÌ ÛÖÔ ÜÒÒ, ÛÖÜ ÌÒÖ ÓÌ ÛÖÔ ÓÌ ÔàÔ, ÛÖÜ ÓàÔ ÓÌ ÛÖ ÔÛ, ÛÖÜ ÒÌ Õ Ô ØÖÜ ÓÌ ÛÖÔ Ý ÙÛ Ö- Ô, ÛÖÜ É ÓÌ ÛÖÔ àô ˇ Ô, ÛÖÜ Ò ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ˇ - Ô Ò, ÛÖÜ ÖÜ Ù ÒÌ ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ Ö Ø ÖØ Ö Ñ ÒÒ. ß ÒÖÚ ÙÛÖÚ ÙÑÌ ÑØ - Û, Ö Ì ÌÜ ØàÔ ÜÛÖÔ ÌÜ ØÌ ˇ Ù ÜØÖÔý. ÌÓ Û ÙÖÝ ÜÛ Ø Ù Ñ Û Ì ÑÔÜ Ì ÌØ - ÛØ Ô Û Ô Õ Ü ØÕ Ú ÌÔÖÚ Ý ÒÖÜ Ñ ÔÖÜ Ô ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ò Ó Ú ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ ÙÛ Ù ÖÜ ˇ ÛÖÔ ÞØÌ ÙÛÖÜ ÓÌ. ¾ Ü ÙÑÖÒÖ Ñ ØÖ ÖÜ É àôöüóì Ì É ÒÒÖÜÔ Û Ô Ô - Ì Õ Û Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Û Ú ÔˇØà Ú Ó Ú ØÖÚ ÛÖÔ Ô- ˇØà Ö Û Ú Ò Ô Ú ÖØÛ Ú. ¾ÒÖ Ó Ú ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÓÌ ØÖ- ÉÒ Ó Û Ñ Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ó Ú à Ì Ô ÌÓ Û ÞÖÚ. ¾ÝÌ - ÒÖÜÓÌ ÖÓàÚ Ô ÑÖ Û ÓÌ Ü Øà Ó Ú, ÖÛ Ñ Ö Ö ÙÜÔ ÔˇØà- Ö Ó Ú Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ Ö Ì Ô ÌÙÛÖ Þ ÓÖ ÌÒÖ, Ö Ó ÌÔˇ Ø- ØÜÔÛ Ñ ÑÖÜÉÌ ÔÛ ÖÜ ˇ ØÖ- ÙÝÌ ØÌ Ò Ö ÑÖÜØ Ö ÙÛ ÖÝÌ- Ø ÌÒ Ù Ñ Ì Ô Ì ÖÜ Ì ÞÌ ÙÑÌ ÙÌ Û à ÛÖÜ. Ö Û Ô ÒÒ ÒÌÜØ ÖÓàÚ Ö Ö ÖÚ É àôì ÔÜ Ì ØÉÒ ÛÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ˇÌÓ ÛÖ Ì Ô Ô Ó Ô ÑÒÌ ÔÌÛÌ ÙÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜ ˇÌàØà- ÔÛ Ú ÖÛ Ì Ô Ö ÓÖÔ ÑÖÚ ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà Ì ÛÌ ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ. Ô Û Ù ÌÔÖÚ ÛÖÓÖÜ Ó Ú ÖÓ Ú ÛÖÓàÔ ÖÜ ØÖÜÔ ÌˇÌÒÖÔÛ Ñ ˇ ÛÖÔ ÌÔ ÙÞÜ ÙÖÜÔ ßÜÞÖÒÖ Ñ Ñ - ˇ ÔÖÛ Û ˇ ÛÖÔ àˇ ÙÖÜÔ ÙÌ Ó Ö Ù Ö ÖÕ ˇÌàØ Ù ÛàÔ ÜÙÑÖÒ àô ÛÖÜ. ˆ ØÞÖÜÔ ÌÑ - ÛÖÓÓÜ Ø ÔˇØà Ö Ü Øà Ó Ú ÖÜ ÑØÜ ÉÖÜÔ ÖÒÒ ÙÛ Ô Ñ Ø ÛÖÜÚ, Ö Ö Ö Ö Ó Ò ÙÛ Ì Ô ÙÌ ˇÌ Ù Ô Û Ô ÓÖ Ø - ÙÛÖÜ Ô ÒÖÞÌØ. ¾ ÙÛ ÓÖÚ Ñ Ö Ö ÛÌÜÙ ÌÔ ÙÜÓÉ Ò- ÒÖÜÔ ØÖÚ Ó Ö ÖØˇÖÒÖ Ñ ÒÜ Ù. ØÑÌ Ô Ì ÞÖÜÓÌ Ö ÌÜØÜÓÌ ÔÖ ÔÌÜ Ó Ñ Ô ÙÛØÌ - ÝÖÜÓÌ ÛÖ ÉÒÌ ÓÓ Ó Ú ØÖÚ ÖÒÌÚ Û Ú Ñ ÛÌÜˇÜ ÔÙÌ Ú. ÑÖ ÔàÔ Ó Ú Ù ÓÌØ ÛÌ ÛÖÔ ÔˇØà ÙÓÖ, Û Ô ÒÒ ÒÌ Ü, Û ÙÜÔ Ùˇ Ù ÛàÔ Ô ÑàÔ ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ñ Û Ô Ô Ó ÖØÌ ÙÌ Ô Ô Ñ ÓßÌ Ö ÛÖ ÛÌ ÒÓ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ. ß Ô Û ÌÔàÙÌ ÙÞÜ Úý ÖÒÖ Ó ÌÒÝàÓÌ ÔÖ, ÓÌ Û Ô ÒÒ ÒÖÜ ÖÙÛ Ø Õ ˇ Ñ Û ÝÌ ØÖÜÓÌ Ô ÛÌÔ ÖÜÓÌ ØÖÚ Ì Ô Ö Ù Ö ÖÕÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Ñ Ô Ø àùöüóì Û ÙÑÜÛ - Ò Û Ú ÌÒ Ú ØÖÖ Ö Ñ Ô ÛÜÕ ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ó Ú. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 35 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Παράλληλα ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο και ζήτησε ακύρωση της απαλλοτρίωσης των 35 πλατειών που διεκδικούσε. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο δικαίωσε τον ιερό ναό και με την υπ αριθμ /2004 απόφασή του ζητούσε από το Δήμο να άρει τις απαλλοτριώσεις. Ζητούσε ως αποζημίωση επιπλέον ευρώ Στις 31 Μαΐου του 2010, ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας με αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Ν.3068/02, ζητούσε να προβεί το ανωτέρω συμβούλιο στη λήψη των προβλεπομένων μέτρων προς συμμόρφωση του Δήμου με την υπ αριθμ /2004, δηλαδή να άρει την απαλλοτρίωση των 35 πλατειών και επιπλέον να εκδικαστεί εις βάρος του Δήμου ποσό ευρώ υπέρ του ναού ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υφίσταται λόγω μη εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης. Προσφυγή του Δήμου στο Σ.τ.Ε. Ο Δήμος δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση, γιατί είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή του Δήμου συζητήθηκε στο Τμήμα Ε του Συμβουλίου της Επικρατείας την 20ή Οκτωβρίου του 2010, στην απόφασή του αναφέρει και τα εξής: «...Αναιρεί την 11845/2004 του Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, προς το οποίο αναπέμπει την απόφαση...». Και επιπλέον «...επέβαλλε στον ιερό ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου της Λαμίας δικαστική δαπάνη 920 ευρώ»!! Για το σπουδαίο αυτό θέμα που αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη για την πόλη μας συναντηθήκαμε με το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Παναγιώτη Λύκο και το δικηγόρο, νομικό εκπρόσωπο του Δήμου, Θωμά Βουγιούκα. «Κερδίσαμε τη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια νίκη για την πόλη μας» τόνισε ο δήμαρχος κ. Παχατουρίδης, συγχαίροντας το νομικό εκπρόσωπο κ. Βουγιούκα, και εισηγητή του θέματος στο ΣτΕ, τον αντιδήμαρχο κ. Λύκο και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή επιτυχία! ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης δήλωσε: «Ο κ. Βουγιούκας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Περιστερίου έχει εξαιρετικούς και σπουδαίους εργαζόμενους. Ο κ. Βουγιούκας είχε ν αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά συμφέροντα και τα κατάφερε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Βουγιούκα και τον αντιδήμαρχο κ. Λύκο, οι οποίοι έκαναν μεθοδική και σπουδαία δουλειά. Εργάστηκαν σαν τα μυρμήγκια, που είναι μεθοδικά, προνοητικά και αποτελεσματικά. Είμαστε τώρα στη θέση όπου το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή του μας δικαιώνει για τους 35 χώρους. Είναι μια νίκη, όχι της δημοτικής αρχής, αλλά της πόλης». Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λύκος δήλωσε, κατά τη συνάντησή μας: «Εκτός από όλα τα «κακά», υπάρχουν και καλά, θετικά νέα. Εμείς «πολεμήσαμε» αυτή την ιστορία, της άρσης των απαλλοτριώσεων των οικοπέδων μας, των 35 οικοπέδων που διεκδικούσε η Μονή Λαμίας, εδώ και πολλά χρόνια. Την «πολεμήσαμε», απευθυνθήκαμε σε ανώτερα δικαστήρια, Εφετεία κλπ. και φτάσαμε ως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εισηγητής από το Δήμο Περιστερίου ήταν ο κ. Βουγιούκας, ο οποίος έκανε εξαίρετη δουλειά, και φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να κερδίσουμε τη νίκη αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε η απόφαση που είχε παρθεί από το Πρωτοδικείο της Αθήνας άρθηκε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είμαστε στην προτέρα κατάσταση. Αυτοί οι χαρακτηρισμένοι χώροι ως πράσινο, παιδικές χαρές, πλατείες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κλπ. παραμένουν ως έχουν. Είναι μια σπουδαία απόφαση μεγάλης σημασίας για το Δήμο Περιστερίου και σηματοδοτεί ότι οι αγώνες μας έχουν μια άλλη εκκίνηση. Υπάρχει και άλλη μια πολύ καλή απόφαση που αφορά στον αγώνα του Δημοσίου εναντίον της Μονής Λαμίας για την εκτός σχεδίου περιοχή του Ποικίλου Όρους. Η απόφαση αυτή βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Οι αγώνες μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα τα πούμε με τους διεκδικητές από άλλη θέση. Ο δήμαρχος δεν αφήνει «να πέσει κάτω τίποτα», παλεύει και αγωνίζεται για όλα τα θέματα». Ο Α. Βουγιούκας, Νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου τόνισε: «Η απόφαση αυτή δε λύνει οριστικά το θέμα, αλλά το ξαναστέλνει πίσω στο Διοικητικό. Το σπουδαίο είναι ότι δεν πιεζόμαστε πλέον υπηρεσιακά και έτσι κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο. Το πολύ καλό με την απόφαση αυτή είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου. Λέει στο Πρωτοδικείο, επί της ουσίας, ότι δεν πρέπει να αρκεστείτε σε απλή πιθανολόγηση, επειδή υπάρχει μια διαθήκη του 1919, αυτό δεν αρκεί. Όταν βγήκαν οι αποφάσεις του 2004 και του 2009, ο εισηγητής του θέματος μας είπε να προβούμε σε διαδικασίες και επίσπευση της πραγματογνωμοσύνης, και εγώ τότε του είπα: «κ. Πρόεδρε, ο Δήμος είναι «μέσα» έτσι κι αλλιώς, έχετε δει κάποιον που είναι «μέσα στο σπίτι του» να προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες; Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Αυτός που μας μηνύει πρέπει να το κάνει. Γιατί από το 2004, εδώ και 12 χρόνια, δεν τελειώνει την πραγματογνωμοσύνη; Ο Δήμος πήγε τα σχετικά στους πραγματογνώμονες και αναμένει απόφαση. Αυτός γιατί δεν κάνει τα απαραίτητα; Δεν θέλει; Κάτι υπάρχει;». Εγώ επέμενα για το θέμα και, μάλιστα, του είπα: «Αν κάποια στιγμή κάποιος διεκδικήσει το Σύνταγμα και αν ο Δήμος της Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Αθήνας δεν έχει απόφαση περί του Συντάγματος θα αρθεί η απαλλοτρίωση της πλατείας Συντάγματος; Είναι αδιανόητα αυτά». Πέραν αυτών οι διεκδικητές μας έκαναν και αγωγή με την οποία ζητούσαν κατά του Δήμου για ηθική βλάβη, που έλεγε ότι αφού δε γίνεται άρση των απαλλοτριώσεων, εγώ έχω ζημιωθεί και θέλω αποζημίωση. Όταν πήγαμε γι αυτό το θέμα στο Πρωτοδικείο τότε παραιτήθηκαν από αυτή την αγωγή και ο Δήμος δικαιώθηκε. Το θετικό είναι ότι αυτό που αποφάσισε το ΣτΕ, επί της ουσίας, είναι ότι δεν έπρεπε το Πρωτοδικείο να αρκεστεί σε μια πιθανολόγηση, σε μια διαθήκη του 1919, αλλά να είναι πιο δικαιολογημένη η απόφασή του και έτσι, λοιπόν, αναπέμπει το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για καινούρια κρίση. Το σημαντικό είναι, επίσης, ότι η απόφαση του ΣτΕ και το σκεπτικό της απόφασης είναι και ένας «μπούσουλας» προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο, διότι όπως τονίζει δεν έχει τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη. Θα πρέπει, όπως πιστεύω, να κάνει ένα από τα δύο το Διοικητικό Πρωτοδικείο ή να επισπεύσει την πραγματογνωμοσύνη ώστε να γίνει το δικαστήριο και να λυθεί οριστικά το θέμα της κυριότητας. Βεβαίως, και η απόφαση του 2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι πάρα πολύ καλή: αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή για στρέμματα, που είναι εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα, διότι αναφέρει ότι ουδέποτε οι κληρονόμοι μετά τη διαθήκη του 1919 εισήλθαν σε νομή και κατοχή του κτήματος, γεγονός που δημιουργεί στους διεκδικητές τεράστιο πρόβλημα. Εν κατακλείδι, η απόφαση του ΣτΕ λύνει ένα θέμα σημαντικό για το Δήμο: το θέμα της πίεσης προς το Δήμο για παράβαση καθήκοντος, για αγωγές αξιώσεων κλπ. Προς το παρόν έχει ηρεμήσει τους διεκδικητές και τους δείχνει ότι υπάρχει ένας μόνο δρόμος, να λύσουν το θέμα της κυριότητας, το οποίο τους δυσκολεύει». Καταλήγοντας ο κ. Βουγιούκας τόνισε την απόφαση του ΣτΕ η οποία αναφέρει ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή απόφαση που να αίρει τις απαλλοτριώσεις. «Είμαστε στο αρχικό στάδιο, είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα». «Εμείς τις πλατείες μας και αυτοί το «χαρτοπόλεμό» τους» τόνισε ο δήμαρχος. Ο κ. Λύκος είπε πως ο Δήμος έχει εγγράψει στο Κτηματολόγιο τους χώρους αυτούς, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. «Με λίγα λόγια προς το παρόν ηττήθηκαν οι διεκδικητές» επεσήμανε ο δήμαρχος. «Είχαμε μια σπουδαία νίκη. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν την πόλη, για το καλό της πόλης και των δημοτών». Η δικαίωση! Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» πίστευε πάντα, ότι αν εξεταζόταν σε βάθος η υπόθεση της διαθήκης, βάσει της οποίας ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, διεκδικούσε στρέμματα στις περιοχές Περιστερίου, Ιλίου και Πετρουπόλεως, θα βρισκόταν η αλήθεια και δικαιώθηκε. Όταν το κράτος ερεύνησε πράγματι σε βάθος την υπόθεση, είχε το επιθυμούμενο για τις παραπάνω περιοχές αποτέλεσμα. Εκδόθηκε η υπ αριθμ. 2217/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία αναφέρεται περίπου ότι η διαθήκη δεν έχει καμία ισχύ! Η απόφαση αυτή ακούστηκε με ανακούφιση από το πλήθος των ιδιοκτητών που αγόρασαν οικόπεδα κι έκτισαν τα σπίτια τους στη διεκδικούμενη περιοχή! Γκας Λειτούργησε ευνοϊκά Η απόφαση αυτή πιστεύουμε ότι λειτούργησε ευνοϊκά για όλες τις άλλες, που ακολούθησαν στην πορεία, την απαλλαγή των πρώην δημάρχου και αντιδημάρχου κ. Θ. Δημητρακόπουλου και Ε. Απολλωνάτου, από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, ύστερα από μήνυση του ιερού ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, κλπ. Γκας Η απόφαση του Σ.τ.Ε. Από την πρώτη σελίδα ξεκινάμε το δημοσίευμά μας για την επιτυχία του Δήμου και της νομικής του υπηρεσίας (Θ. Βουγιούκας), για την ευνοϊκή για το Δήμο απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), η οποία αναφέρει ότι ακυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, για άρση της απαλλοτρίωσης των 35 πλατειών του Δήμου Περιστερίου, και επιστρέφοντάς την πίσω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο γιατί στην ακυρωθείσα απόφαση 11845/2004, δεν είχε εξεταστεί σε βάθος η εγκυρότητα της διαθήκης και σε συνδυασμό με την απόφαση 2217/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστεύουμε ότι το Περιστέρι, η Πετρούπολη και το Ίλιον, σύντομα θα απαλλαγούν από ένα χρόνιο πρόβλημα, που έστειλε στο νοσοκομείο, ακόμη και στον τάφο, συμπολίτες μας, οι οποίοι αγόρασαν και έχτισαν τα σπίτια τους πριν 40 χρόνια χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς και πήγαιναν, ύστερα από τρεις και τέσσερις δεκαετίες στο υποθηκοφυλακείο κι έβρισκαν τα ακίνητά τους προσημειωμένα από τον ιερό ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας!! Γκας Τι θα γίνει με τα χρήματα που εισπράχτηκαν; Εδώ και μερικά χρόνια, ύστερα από παρέμβαση του τότε προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Σανίδα ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας είχε δηλώσει - δημοσιεύτηκε και στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» - ότι επιστρέφει τα χρήματα που εισέπραξε σε όσους πλήρωσαν για να αποδεσμευτούν τα ακίνητά τους. Πόσοι, όμως, έσπευσαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους; Τι έκανε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων; Πήρε πίσω τα χρήματα που πλήρωσε για το χώρο που προοριζόταν να κτιστεί το 10ο Λύκειο; Γκας Σημαντική η συμβολή του κ. Δημήτρη Γκαντήραγα Κατά τη συνάντησή μας με το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον αντιδήμαρχο Π. Λύκο και τον νομικό σύμβουλο Α. Βουγιούκα, για την ανακοίνωση της σημαντικής απόφασης για την πόλη μας, τονίστηκε από όλους η σπουδαία συμβολή του ιδρυτή της εφημερίδας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» κ. Δημήτρη Γκαντήραγα στην επιτυχία αυτή, ο οποίος όπως είπαν υπήρξε εξαίρετος μάρτυρας υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων της πόλης στα δικαστήρια και με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας κράτησε το θέμα ζωντανό. Μ.Μπ. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, το κτίριο του ΚΥΒΕ Περιστερίου στο οποίο θα λειτουργεί πλέον με όλες τις προδιαγραφές το νέο Δημοτικό Ωδείο της πόλης, πλημμύρισε από Περιστεριώτες που τίμησαν την εκδήλωση των εγκαινίων του νέου χώρου. Πριν την τελετή του αγιασμού ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα, Αντιδήμαρχοι, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος άλλων φίλων ξεναγήθηκαν στους νέους χώρους του Ωδείου από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια κ. Ελένη Ο Σ. Αβραμίδης, η Α. Δαφνομήλη, η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα- Μάρκου, η Ε. Χείλαρη και ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης Χείλαρη. Μετά τον αγιασμό ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές και προσφέρουν στους σπουδαστές και τους δασκάλους, έναν ευχάριστο και μοντέρνο χώρο μάθησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο κ. Παχατουρίδης σημείωσε ότι σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τη χώρα μας, ο Δήμος Περιστερίου δίνει βάρος στους Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Η Ελένη Χείλαρη, διευθύντρια Ωδείου Περιστερίου νέους, που αποτελούν το μέλλον της πόλης μας. Και όλα αυτά, όπως τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Δήμαρχος δεν επιβαρύνουν τους δημότες γιατί οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποιήθηκαν από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Περιστερίου πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνθηκε ο Δήμος από έξοδα μετεγκατάστασης, ενώ το δημοτικό ταμείο, έπαψε πλέον να επιβαρύνεται από το ενοίκιο του προηγούμενου Ωδείου το οποίο μεταφραζόταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Στη συνέχεια η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελένη Χείλαρη με σεμνότητα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την έμπρακτη στήριξη και την αγάπη προς τους μουσικούς και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου. Στις νέες εγκαταστάσεις ο επισκέπτης του κτιρίου συναντάει στο ισόγειο τη Γραμματεία του Ωδείου, την αίθουσα διδασκαλίας της μουσικής προπαιδείας, την αίθουσα πρόβας των ορχηστρικών συνόλων και την αίθουσα συναυλιών. Στον Α όροφο, 18 αίθουσες διδασκαλίας ατομικών και ομαδικών μαθημάτων, επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής τους, σ ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο περιβάλλον. Η αίθουσα συναυλιών στο ισόγειο του κτιρίου, χωρητικότητας 200 θέσεων, φιλοξενεί τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Ωδείου (μαθητικές συναυλίες, παραστάσεις μελοδραματικής, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π). Oι χώροι του νέου Ωδείου Περιστερίου

5 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Δεκέμβρη Μετά τις ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και τις απαντήσεις της διοίκησης (που αναλυτικά δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας) συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Νέου Δημαρχείου, των 3ων ΚΕΠ, και του ΚΥΒΕ του Δήμου (εισηγήτρια: Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)» ψηφίσθηκε με 34 θετικές ψήφους και 2 αρνητικές. Για το 2ο θέμα «Λήψη απόφασης παράτασης σύμβασης για τον καθαρισμό των κτιρίων του Νέου Δημαρχείου, των 3ων ΚΕΠ στο μειοδότη του (εισηγήτρια: Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)» τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Α. Πουλιάσης και «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Α. Αθανασοπούλου. Ο κ. Πουλιάσης είπε: «Δίνουμε τον καθαρισμό των κτιρίων σε ιδιώτες, αυτή τη στιγμή. Καταλήγουμε εδώ γιατί δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις και αναθέτουμε το έργο σε ιδιώτη. Εμείς διαφωνούμε και καταψηφίζουμε». Η κ. Αθανασοπούλου είπε: «Δεν είναι απλά ότι δίνουμε το έργο σε ιδιώτη αλλά υπάρχει σημαντικό θέμα σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, όπως συνέβηκε και με την κ. Κούνεβα, δηλαδή οι εργαζόμενοι εργάζονται με εξευτελιστικές τιμές και αυτό «χτυπά» τα εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα των άλλων εργαζομένων του Δήμου. Εμείς καταψηφίζουμε και ζητάμε να υπάρξει διεκδίκηση για μόνιμες προσλήψεις». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος τοποθετήθηκε στο θέμα τονίζοντας: «Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως έχουμε προβλέψει στη σύμβαση, πληρώνονται βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και είναι ασφαλισμένοι. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις ενός πλήρους μισθοδοτημένου και ασφαλισμένου εργαζόμενου». Η Γ.Γ. του Δήμου κ. Τσόγκα διευκρίνισε ότι η παράταση είναι ως το τέλος Φλεβάρη. Το θέμα ψηφίστηκε όπως και το 1ο. Για το 3ο θέμα «Εκδίκαση ένστασης κατά της 81/ Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος επεσήμανε: «Είναι η δέσμευση που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του χώρου στις οδούς Πελασγίας και Αγ. Πολυκάρπου. Είναι εκπρόθεσμη η ένσταση των φερόμενων ιδιοκτητών και ως εκ τούτου δε συζητείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την απορρίπτουμε». Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Για το 4ο θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημότη για την ανάκληση της παραγρ. 8 της υπ αριθμ. 833/1991 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο κ. Λύκος είπε: «Είναι αίτηση δημότη μας για ένα ακίνητο που έχει δεσμευτεί από το 1991 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση ποτέ δεν υλοποιήθηκε, δεν έγινε διάταγμα του κράτους, δεν έχει εκτελεστεί. Όπως καταλαβαίνετε οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, περιγράφονται στο εισηγητικό και έχει γίνει διεξοδική συζήτηση στις επιτροπές». Ο δημοτικός σύμβουλος Η. Ψυρόγιαννης τοποθετήθηκε λέγοντας: «Θέματα όπως αυτό, που έχουν ένα τέτοιο κοινωνικό περιεχόμενο και οι ιδιοκτήτες τέτοια σοβαρά προβλήματα, πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δείξει κοινωνικό πρόσωπο. Θα ψηφίσω υπέρ της αποδέσμευσης του οικοπέδου». Ο Κώστας Λαλένης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας» επεσήμανε: «Εμείς κατ επανάληψη έχουμε πει ότι καλά θα είναι να μην αποδεσμεύσουμε κανένα οικόπεδο και καλά θα είναι να αποκτούμε όσα περισσότερα μπορούμε για ν αυξήσουμε το πράσινο της πόλης. Όμως δεν μπορούμε να στεκόμαστε πάντα δογματικά σε περιπτώσεις στις οποίες φέρουμε και ευθύνη. Φέρνουμε ευθύνη και ενδεχομένως είμαστε και ανάλγητοι όταν μια απόφαση του 1991 δεν έχει γίνει νόμος του κράτους, δεν έχει περάσει σε ΦΕΚ και όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια ν αγοράσουμε ένα απ αυτά τα δεσμευμένα οικόπεδα. Αν υπάρχουν και δεδομένα και περιπτώσεις με τέτοιες σοβαρότατες κοινωνικές διαστάσεις, πρέπει να δείξουμε πρόσωπο κοινωνικό και πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε θετική λύση, εγώ υπερψηφίζω». Ο κ. Πουλιάσης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν είναι σωστός τρόπος να διαχειρίζεται η κατάσταση με τους δεσμευμένους χώρους. «Θα καταλήξουμε σιγά σιγά να αποδεσμεύσουμε τους δεσμευμένους χώρους και δε θα το έχουμε καταλάβει. Για το συγκεκριμένο ακίνητο πιστεύω ότι πρέπει να δικαιολογηθεί γιατί από το 1991 δεν υπάρχει ΦΕΚ. Θα υπερψηφίσουμε την αποδέσμευση, αλλά σε μελλοντική τέτοια απόφαση, αν δεν δούμε συνολικά τους χώρους με άλλο τρόπο, δε θα συμμετέχουμε». Η κ. Αθανασοπούλου είπε κατά την τοποθέτησή της: «Η διαπαραταξιακή κατ επιλογή αντιμετώπισε μόνο τα δύο θέματα, 4ο και 5ο, ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το σύνολο των δεσμευμένων χώρων. Υπάρχει βαριά ευθύνη και στην προηγούμενη και στην τωρινή διοίκηση, όπου για 21 χρόνια δεσμεύεται ο χώρος ενός οικογενειάρχη που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ερχόμαστε τώρα την εποχή της κρίσης που είναι δύσκολο να το πουλήσει ή να το διαχειριστεί, να εκλιπαρεί την αποδέσμευσή του. Εμείς ως παράταξη είμαστε αντίθετοι στις αποδεσμεύσεις, εάν δεν ιδωθεί συνολικά το θέμα και εάν δεν έχουμε μια ενιαία στάση για όλους τους χώρους. Θεωρούμε ότι είναι βαριά η ευθύνη των διοικήσεων Δημητρακόπουλου και Παχατουρίδη και ζητάμε να αγοραστεί το συγκεκριμένο ακίνητο άμεσα και μάλιστα σε τιμή εμπορικής ζώνης». Ο κ. Λύκος είπε: «Κατά την διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συσταθεί για τους δεσμευμένους χώρους εξετάστηκαν όλοι οι χώροι, έγιναν έλεγχοι, μπήκαν σε προτεραιότητα. Έγινε σημαντική δουλειά, η υπηρεσία δουλεύει πολύ καλά και προσπαθεί να φέρει το χρόνο πίσω, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα σήμερα για την αγορά τους. Σήμερα εισάγονται δύο ακραίες περιπτώσεις, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν ακραία προβλήματα». Το θέμα ψηφίστηκε με 28 θετικές ψήφους, 7 λευκές και 1 αρνητική. Για το 5ο θέμα «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκδίκασης ενστάσεων κατά της υπ αριθμ. 336/ Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο κ. Λύκος είπε ότι πρόκειται επίσης για δέσμευση χώρου. «Είναι δέσμευση για σχολικό χώρο στην οδό Αριστοτέλους. Ο Δήμος δέσμευσε το χώρο για σχολείο, αλλά ο ΟΣΚ αποφάσισε αρνητικά. Έγινε, επίσης, ένσταση από τους ιδιοκτήτες, στην οποία πρέπει σήμερα να απαντήσουμε. Εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία, εξετάσαμε αν ο χώρος μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει και εδώ ακραίο πρόβλημα υγείας. Εισηγούμαι να αποδεσμευτεί». Ο κ. Λαλένης, πήρε το λόγο τονίζοντας: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό της πόλης και των δημοτών, και επειδή έχουμε κάποια εξουσία, να φοράμε παρωπίδες και να καταστρέφουμε ζωές. Στο όνομα τι; Να βγούμε αύριο στις εφημερίδες και να πούμε ότι οι «τάδε» πούλησαν το Περιστέρι ή έκαναν κάτι άλλο επιλήψιμο και εμείς είμαστε «λευκές περιστέρες» γιατί έχουμε τη θέση μας ότι δεν εκχωρούμε κανένα οικόπεδο; Γνωρίζετε ότι η άποψή μου είναι να μην εκχωρούμε χώρους, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κρατάμε χώρους που ούτε τους αγοράζουμε ούτε τους αξιοποιούμε; Αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική, αυτό λέγεται πολιτική υπέρ των συμφερόντων του κόσμου; Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε δήμιοι, να είμαστε δήμιοι. Όπου υπάρχουν τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις με τέτοια προβλήματα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να εκχωρηθεί ο χώρος σε τέτοιες περιπτώσεις». Ο κ. Πουλιάσης, κατά τη νέα τοποθέτησή του είπε: «Ο χώρος αυτός που ήταν να γίνει σχολείο, προτάθηκε να γίνει πολιτιστικό κέντρο, το οποίο δεν έγινε τελικά. Ερωτώ όμως για ποιο λόγο δεσμεύτηκε αρχικά ο χώρος αφού δεν έκανε για σχολείο;». Ο κ. Λύκος είπε ότι αυτός ο χώρος δεσμεύτηκε κατά συζήτηση στη ΔΕΠ μετά από πρόταση συνδικαλιστών και γι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη δέσμευση. Ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης τοποθετήθηκε τονίζοντας: «Όταν δεσμεύτηκε αυτός ο χώρος μπορούσαμε να χτίσουμε σχολείο. Επειδή όμως θα χτιζόταν ειδικό σχολείο μετά από ένα χρόνο ο ΟΣΚ αποφάσισε αρνητικά, διότι ο χώρος ήταν 2,5 στρέμματα αλλά χρειάζονταν 4 στρέμματα. Γι αυτό και δεσμεύσαμε και αγοράσαμε το κτήμα Μπόθου. Επομένως, κ. Πουλιάση, ορθά δεσμεύτηκε αρχικά, μετά όμως τα δεδομένα του ΟΣΚ άλλαξαν και γι αυτό κρίθηκε ακατάλληλος». Ο κ. Πουλιάσης πρότεινε στο σημείο αυτό να αποσυρθεί το θέμα, να βρεθεί τρόπος να κρατηθεί ο χώρος και να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες. Ο κ. Λύκος είπε πως είναι χρονοβόρα διαδικασία ίσως περάσουν και 20 χρόνια για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες. Εμείς προσπαθούμε και προασπιζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο όλους αυτούς τους χώρους που είναι με ΦΕΚ. Δεν έχει χαθεί ως σήμερα ούτε ένας τέτοιος χώρος. Προσπαθούμε ως το τέλος να τους κρατήσουμε, μπορείτε να ελέγξετε και να γίνει και διαπαραταξιακή επιτροπή για το θέμα αυτό». (συνέχεια στη σελίδα 8)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 3 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 àø ÖÜ Ì Ì ØÖÜÔ Û Ý ÔÛ Ù Ñ ØÖ ÖÜÔ Û ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ñ Ì Ý àø ÖÛÌÒÖÜÔ Þ Ø Ú Ñ ÓÌ ÒÖÜÚ.» ÖØÖÜÔ ÖÓàÚ Ô ÔÖÔÛ Ñ ÌÓ ÔÌÜÙ Ú, Ó ÖÜØ Ñ Ú Ý ÔÛ Ù Ú, ÌÕÌØÌÜÔ Ù Ú Ñ ÌÜÑ Ø Ú ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ñ Ì Ý. ˆ ØÞÖÜÔ àø, Ö àú à Ñ ÞÔ, ÖÜ ÙÜÓÉ Ò- ÒÖÜÔ ÌÜØÜÛÌØ ÙÛ Ñ Ù Û Ú Ó ˇ Ù Ú, ÞàØ Ú ÖÓàÚ Ô ÙÑÌ ÖÜÔ Û, Ô ÜÕ ÔÖÜÔ Û Ô ÌØ ÌØ Ì ÛÖÜÚ, Ô Ì Ì ØÖÜÔ Û Ý ÔÛ Ù ÛÖÜÚ, Ô ÌÓ ÔÌÖÜÔ Û Ô ÌÑÝØ Ù ÛÖÜÚ. ÔÛ ˇÌÛàÚ àø, ÖÜ ÌÔ ˇÌàØÖÜÔÛ ÞÔ, Ó ÖØÖÜÔ Ô Þ Ø ÙÖÜÔ ÌÜÑ Ø ÌÚ ÕÌ ÔÖ Ù, ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜÓÌÔ ÓÌ Ý ÔÛ - Ù Ñ ÌÝÌÜØÌÛ Ñ ˇÌÙ.»ÌØ Ñ ÛÌÛÖ àø Ì Ô Û ÑÖÒÖܡ (» ÛØ Ñ Ñ,.). ÉÒ. àûö Ø Ý Ñ Ó Þ Ô. ÖÒÒ ÝÖØÌÛ Ñ ÜÒ Ñ à Ø Ý Ñ Ú Þ. Þ ØÛÖÔ ÓÌ ÝÖØÌÚ ÜÝÌÚ, Ñ ÓÉ ÌÚ, Ó ØÑ ÖØÖÜÚ, ÕÜÒÖÓ Ö ÌÚ, Ñ ØÖ- Ó Ö ÌÚ, ÛÌÓ ÌØÌÚ, ÔÌØÖÓ Ö ÌÚ, ÞÛÜÒÖÓ Ö ÌÚ Ñ... Ò. Ñ ÌÜÛ ÑÖ ÒÖ ÙÓ ÑÖ, ÛÖ Ö Ö Ö ÓÌ Ô à ÛØÖ Ö ÌÕ ÙÑÌ ÖÒÒÌÚ ÙÞÖÒ ÑÌÚ ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ( Ô ÔàÙ, Ø Ý, ÓÔ Ó, Ó ˇ Ó - Û ÑÌÚ ÌÔÔÖ ÌÚ). Ù Û Ø ÑÌÚ Ø ÙÛ ÙÌ Ú. ÌØ ÛÖ ÙÛÖ ÛÛ ÑÖ ØÑÖ. ÙÑÌß ÙÌ ÓÌØ Ñ Ú Ó ÖÜØ ÑÖÛ Û Ú ( ÑÖ»ÖÜÙÌ Ö, Ñ É ÉÒ Öˇ Ñ,»ÖÜÙÌ Ö ÙÜÔ Ùˇ Ó ÛàÔ). Ñ ÓÖÜÙ Ñ cds ÙÌ ÓÖØÝ Ñ Ø ÖÑÌ (¾ ÛÌÓ ÌÒ Ú Ø ÑÖÚ). Ô Ö ÌÜÓ Û Ô ÙÛÖÔ Ö (ÛàØ Û Ú ÖØÛÌÚ ÌÞÖÜÔ ÔÖ ÕÌ ØÑÌÛ Ö ØÖÓ ). Ó ÖÜØ Ó Ú àô Ú ÙÛÖ Ù Û, Ö ÖÜ ÙÌ ÌÔ ÑÖÓÓ Û ÛÖÜ ÛÖ ÞÖÜ ÌÞÌ ÑÖÒÒ ˇÌ Þ ØÛ ÛÖÜ ÓÌÛØÖÜ, ÙÛÖ Ö Ö Ö Û ˇ Ó ÖØÖÜÔ ÖØˇ, ÓÌ ÌÒÌܡÌØÌÚ Ñ Ô ÙÌ Ú, Ô Ø ÝÖÜÔ Ô à Ø Ý ÖÜÔ. ˆ ØÖ Ì ÖÚ ÙÝ Ø.»Ì ÌˇÜÔÛ ÑÖ Ý ÑÖ ÙÌ ÝÖØ ÓÌ Ìˇ. ÑÖ Ó ÑØÖÙÑÖ Ö/Û ÒÌÙÑÖ Ö. Ô Ò ÙÛØ Ñ ÓÌ ÌÔ Ó ÑØÖ ÝÜÛÖ Ô ÛÖ ÝØÖÔÛ ÖÜÔ. ÛØ Ì ÞÔ. àø ÖÜ ÔÛ ÖÑØ ÔÖÔÛ ÙÛ ÛÌØ ÌÔ ÝÌØÖÔÛ ÛÖÜÚ (ÑÖØÓ Ñ Ó ÒÌÛÖÜ, Ó Ò Ö ÖÙÝ ØÖÜ, Ó Ö). Ø Óܡ ÙÌ cd, Ô Û ÑÖÜÔ Ö ÖÛÌ ˇÌÒÖÜÔ. Ø ÓÌ Û Ú à Ø Ý ÌÚ ÛÖÜÚ, ÙÌ ÙÜÙÑÌÜ Ù ÌÚ àøöü. Ñ ÓÖÜÙ Ñ ÖØ Ô. Ñ ÑÖÜÔ. Ñ Ö Ñ ÞÛÜÒÖÓ Ö ÌÚ à Ø Ý Ñ ÌÑÝØ Ù. Ô Ñ Ú Ó ØÑ ÖØÖÜ, ÖÜ ÑØÌÓ ÌÛ ÙÛÖÔ ÛÖ ÞÖ ÛÖÜ àó Û ÖÜ ÛÖÜÚ, ÙÌ ÜßÖÚ Ñ Û ÒÒ ÒÖ Û, àùûì Ô Ö ÖÛÌ Û Ì ˇÜÓÖÜÔ Ô Ø ÝÖÜÔ Ô à Ø Ý ÖÜÔ. ÞÔ ÌÕàÛÌØ ÑÖÜ ÞàØÖÜ (ÑÖÜÛ ÓÌ ÓÓÖ, ÛÙÖÜÒ ˇØ, ÑÖÜÔ, Ù Û Ñ ). `ÜÙÑÌÜ Ñ Ø ÖÑÌ. ÀÖÜÞ ÓÌÛ ÓÝ ÌÙ Ú.» Ø ÖÔÌÛÌÚ. `ÜÒÒÖ Ö Ñ Û ÖÜ ÛÖÜÚ ØÌÙÌ Ñ Ó ÌÜÖÜÔ. Û Ô. À ÑÌÛÌÚ Ô Ñ- ÖÔ Ñ. ÖÜÑÒÌÚ, Ì ÔÖÙ ÜØÖ.»Ì Ò Ó Ò Ñ Ó Ò ÜÓÔ ÙÛ Ñ Ú (ÌÕ ØÌÛ Ñ ÝÖØÓ ÞÔ ). ÑÖ ØÖÒÖ ÞÌ ØÖÚ ¾Ò ÖÓàÚ ÜÛ Û àø Ù Ó ÛÖ ÖÛÖÜÔÛ Ö Û Ú ÛÖÜÓÌÔÌÚ ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ Ñ ÑÌÔÛØ ÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÛÖ ÌÔ ÝÌØÖÔ ÛàÔ àô, Ô ÕÖÜÓÌ Ñ ÌÓÌ Ú Ó ÛÖÜÚ, ÔÖÔÛ Ú Ò Ö Ö ÛÖ ÞØÖÔÖ Ó Ú Ñ ØÔÖÔÛ Ú ÖÒÜ Ö Û Ô ÔÛ ÒÒ ÙÜÔ Ùˇ - Ó ÛàÔ Ñ ÛØÜÝÌØÖÛ Û Ú Ñ Ú ÓÌ Û Ó Ú. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à )» ¾À ` Ö Ô ØÙ ÛÌ ÛÖ ÑÒåÓ ÌÝÖØå Ú ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå ÑÜÉâØÔ Ù, ÓÌ ÛÖÜÚ ÔÛ ÞÖç Ñ Ô ÒÆØÞÌÚ Û Ú; ÓâÔ ÓÌ âþì ÌØÆÙÌ ÜÛæ ÛÖ ÑÒåÓ, ÝÖç ØÖÞˇâÚ æø Ù Ñ ÙÖÜÉÒÆÑ. åôì Ö Û ÒÌ- ÙÛªØ ÙÛÖ Ü Òå, ÒØÔÖÔÛ Ú âô Þ Óæ ÌÒÖ ÙÌ ÙÛÜÒ ÑÒæÖÜÔ, ÑÖÒÖܡÌå Ö ` Ó ØÆÚ ÙÜÔÌ ÑÖÜ- ØÖçÓÌÔÖÚ æ Û Ô ÑÖÜÙÛà å ÛÖÜ Ñ ÌåˇÌÙ ÛÌÒ ÑÆ æû Ì Ú ÙÌ ÆÒÒ ÞØØ. ÙˇÆÔÌÙ ÛÖÜ- ØåÙÛ Ú ÙÛ Ô ÞØØ ÙÖÜ Ñ ÌåÙ ÔâÛÖ ÓÖÚ Ô Ø ÌåÒÌ Ú Ô åñ, ÓÖÜ ÆÑ Ñ Ô ÞÖØâßÌ Ú ÙÜØÛÆÑ. æû Ô ÕÌÝÌç Ì Ú æ Û Ú Ý ÔÛ Ù ØÙÌ Ú ÙÖÜ, ÛÖ Ô ØˇÌ Ú Û Ñ ÒÆ ÛÖ ÑÒåÓ ÌÝÖØå Ú, ÝÖç ˇ Øâ Ì Ô Ò ØØÙÌ Ú Û Þ ØÆÛÙ Û Ú ÖØåÛ Ô Ò ÌÝÖØå Ú, ÛÖ ÙªÓ ÛÖÜ ÜÛÖÑ ÔªÛÖÜ, ÛÖ, ÛÖ ¾ˆ, ÛÖ Ñ âøþöôû ÙÜÔâÞÌ Þ ØÛÆÑ Û Ô ÙÜÒÒÖ ª Ó Ú, Û Ö Öå ÑÖÒÒÆÓÌ ÙÛÖ ßÜ ÌåÖ. ÌÜÞ Ø ÙÛªÙÖÜÓÌ ÛÖÔ Ñ. ` Ó ØÆ, ÞàØåÚ Ô Ø ÒÌåßÖÜÓÌ Ñ ÛÖÜÚ ÌÔ âòö, ÖÜÉâÒ, æû ÓÌ ÛÖ ÑÒåÓ ÌÝÖØå Ú ÖÜ Ó Ú Ñ ÒÒ ÌØ ÖçÔ Ó Ú Û Õ ÌçÖÜÔ ÙÌ ÞØØÌÚ Ó ÑØ ÔâÚ Ñ ÖÔÌ ØÌÓâÔÌÚ. àû ÑâÚ. ¾ ¾ ¾ ˆ ¾ˆ ªÑ Ô æòö Ö ÖÒ Û ÑÖå ØÞ Öå Ñ Ó Ú ÌÓªÔÜÙ Ô, ÒÒÆ Û Ú ÌÔÛÜ ØÙÌ Ú Û Ú ÑâØ ÙÌ Ö ØÛ Ú ÖÜÉâÒ Ú. ÌÞØØ ÙÌ ªÒàÙª ÛÖÜ, æû Ô Ìå Ì ßÛØØ ÖÜ ªØˇÌ ÛÖ Ó æñö, ÛÖ ÞØªÓ æ Û ÕâÔ, Øâ Ì Ô ÒØÙÖÜÓÌ âô ÑÖ ÔàÔ Ñæ åþûü ÆÔà æ ÛÖÔ Ò æý. ÌÔ ØæÒ ÉÌ Ô ÛÌÒÌ ØÙÌ Û Ú ÒØÙÌ Ú Ñ âýû ÙÌ ÛÖ ÛÙÖçØÓÖ ÛÖÜ, ÜÑÖç Ú, Û ÙàÑØÆ- Û Ú,» Ø ØåÛ Ú, âé Ò Ô ÖçÛÙ, ÑÆÒÛÙÌÚ, ÙªÑàÙ Ô Û Ó Û ÆÑ ÙÌ ß ØÆ ÑÖ ÙÛÜÒ Ñ ÉÆÒˇ Ñ Ô Ô ØåÞÔÖÜÔ åþûü. ÖØÛâÚ Ñ ÑÖÜØ ÝâÕ Ò, Û Æ ÌåÔ ÖÜÒÌÜÛ ØÆ ÌÚ. ÙˇÓ åôöôû Ú Ñ Ûâݡ ÙÌ Ñ ÛÖ ÒÌÉÌÔÛæ Ö Ö ØåÙÛÖÚ, Ö ÆÔÛØ ÑÒ Ú, ÌåÞÌ ÕÌÞ ÙÛÌå ÙÌ âô Ñà- ÒæÓ ØÖ Ñ ÙÛØØˇ ÑÌ Ñ ÜÛæÚ Ñ ÛÌܡÌå Ô ÙÛ ÖÜÒÌ Æ.»Ì Û Ô ØÓ ÖÙçÔ ÛÖÜ Û ÕªÒàÙÌ Û åþûü Ñ ÉÆÒˇ ÑÌ ÉØå ÖÔÛ Ú Ö Ý ØÓ ÑÖÛØåÝÛ Ú, Ô Û Ó ÒØÔÌ Ó ÓÌåÔÌ Ñ ÔâÔ Ú âõà æ ÛÖ åþûü. Òæ ÛÖ Ø Óçˇ Ñ ÓÌ ÞÆ ÌÔÛ. À ¾ ¾ ˆ Ó Ú ÛØÌÒÆÔÖÜÔ ÛÖÜÚ ÆÓÖ ØÖÜÚ ÛÖÜÚ íòò - ÔÌÚ. ÆÔ ÌÔ ÑÆÔà ÒÆˇÖÚ Ö ÑÜØ- ØÛ Ú ÌÔ ÌåÔ ÜÛæÚ ÖÜ ÙÛ Øå Ì Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ;»Ì Û Ô ßªÝÖ ÛÖÜ, ª ÓÌ Û Ô ÔÖÞª ÛÖÜ ÌÔ ß Ýå ÖÔÛ æò ÜÛÆ Û ÓâÛØ ÖÜ ÕªÒàÙ Ô ÛÖ ÑÖ ÔàÔ Ñæ åþûü ØÖÙÛ Ùå Ú ÛÖÜ Ò Öç; ÜÛÖå ÌÔ âýû Õ Ô Û Ô ÒÒÆ âûù ØÙÛÌ ÑÆˇÌ ÛØå Ó Æ ÛÖ âô Ô ÌåÔ ÑÒÌ ÙÛæ Ñ ÆÒÒÖ âô Ô ÌØ ÓâÔÌ Ô ÌØÆÙÖÜÔ Ö ÖØÛâÚ Ô ÑÒÌåÙÌ ; ÖÜ ÙÌ ÑÆˇÌ âôûì Ó Æ, âõà æ ÛÖ âô ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú ˇªÔ Ú ÑÖ ÓÆÛ Ñ âô Ú ÆÙÛÌ ÖÚ; ÖÜ ÌÆÔ ÙÌ Ó Ö ÑÖ âôì Ü ÆØÞÌ ÌØ æóìôöú ˇÌàØÌåÛ ØÖÔÖÓ ÖçÞ Ñ Û Ô Ì- Ø Ò É åôì ÌÝÖØå ; ÖÜ» À ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞª Û Ú ÙÌ ÜÛª Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù, æ ÛÖÔ ÛåÛÒÖ Û Ú ÕÌÝÛåÒ ÙÌ Û Ô ÒâÕ Ø ÙÛÌØÆ Ñ Ó Ú ÑÆÔÌ Ô ÔÛØÌ æó ÙÛÌ ÖÜ ÑÆ ÖÛÌ ªÓ ÙÛ Ô Ó å; Ö ÑÖ ÔàÔå Ô Ó ÒªÙÖÜÓÌ ÑÜØ- ØÛ ; ÜÛªÔ ÖÜ Û Ú Õ ÒØÙ ÛÌ ÛÖ ÑÖ ÔàÔ Ñæ åþûü ØÖÙÛ Ùå Ú ÓÌ Û ÓÔ ÓæÔ Æ Ù Ú Ñ ÛØØ ÛÆÛÌ Ø ÛÖØ ÑÆ Ô Û Ú ÒØÙÖÜÓÌ ÔâÖ ÑÖ ÔàÔ Ñæ åþûü; ¾ ¾`»¾` À ¾ `¾ ÒÒÆ ÌÔ Ó ÖØØ Ô à Ûå ÖÛ Ñ Ö âûìøöú Û Ú ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù Ú Ö Ñ. ÌÔ âòöú ÑÆÔÌ ÛÖÔ Ñæ ÛÖÜ ÔâÑ ÖÛÖ ØÔ, àú ÙÜÔÌÞ ÙÛªÚ ÛÖÜ Ü Öç Ñ ÛÖÜ ß âøöü Û Ú ÓÖÑØ Ûå Úý. àôå ÌÛ ÌÔÆÔÛ ÙÛ ØÜÙª Ü ª Ñ ÙÛÖÔ `ˆÀ µ. ÛÖ Ìå Ì Ñ ˇ ØÆ Ö ÆÔˇØà ÖÚ. ßæÙÖ ÌÔ ÔÛØâ ÖÔÛ Ô ÖÜÔ æû ÌåÔ `¾, Ú ÓÌ ÑÖÒÖܡªÙÖÜÔý. ÕÌÑåÔ ÙÌ Û Ô ÓÌ ÆÒ ÛÖÜ ÖØÌå, ÙÌ ÙÛÜÒ»ÆÖ ÙÌ ÖÜÔ Ñ. çø ÙÌ æóàú ÑÆ Ö ÙÛ Óª åùà Ô Ì Û Ú ÓÆ ÌÚ Ô ÛÖÔ ÑÖÒÖܡÖçÔ Ñ Ìå Ì ØÑÌÛÆ åùà ÓæÔÖ Û Ô Ñ. ÆÑØ, Û Ô Ö Öå æø Ô Û Û ÑÖçÔ. ÔÙÆØÌ ÑÜØå ÛÖ ÔâÖ ÙÛÜÒ Û Ú ÖÒ Û ÑÖç, ÓÌ ÆÒ ÖØÌå ÙÛÖ Ò æ ÓÌ æéìú ÙÛ ÒâÛÖ. âò ÓÖÜ, æ æû Ý åôìû Ö ÑæÙÓÖÚ ÛÖÜ `¾, ÖÜ ÌÔ Û âý Ì, ÑÖÑÑ Ôå Ì æ Û Ô ÔÛØÖ ª ÛÖÜ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ ÖÜ Û âý Ô. ` `ˆ`` ` µ» Ú Ô ÑÖåÔàÙ Ô ÌØ Þ ØÌåÚ æû ÌÑÑÒ Ùå ÙÛ Ô ØàÛÌçÖÜÙ Ñ ÛÆÝÌØÌ Ñ ÓÖåØ ÙÌ 2500 ÓÌØå ÌÚ Ý ÛÖç ÙÌ Æ ÖØÖÜÚ Ñ ÆÙÛÌ ÖÜÚ. ¾ ªÓÖÚ Û Ú ˇªÔ Ú ÓÖåØ ÙÌ 500 ÓÌØå ÌÚ Ý ÛÖç Ñ ÖØ ÆÔàÙÌ Ø ÙÛÖÜ ÌÔÔ ÆÛ ÑÖ ØÌÉÌ æô ÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ Û Ú æò Ú, ÖÜ Û Ø ÙÛÖç ÌÔÔ ÌÔ ÌåÞ Ô Û Ô ÜÔ ÛæÛ Û Ô ÜÛÖÙÜÔÛ Ø ˇÖçÔ. æ Û Ô ÆÒÒ ØÜÙª Ü ª ÓÖ ØÆ Ì ÛØæÝ Ó, ÓæÔÖ íòò ÔÌÚ, Ö ÆÒÒÖ Ú ßÖݪÙÖÜÔ.»Ö ØÆ Ì Òå ÑÖÜÛ Æ ÓÌ ÛØæÝ Ó ÌÔØ ÖÒÒâÚ ÑÆÓÌØÌÚ, ÑÆÔÖÜÔ ÒªßÌ Ú, ÜÛæ ÛÖ Ü âøöþö ˇâ Ó ÓÌ Û Ú ÖÜØâÚ ÛàÔ ÙÜÙÙ ÛåàÔ.»æÔÖ íòò ÔÌÚ. Ò ª Û Æ Û ÑÆ Ó Ú, ÖÜ ÖÜÔ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ ÙÛ Ô ÌØÓ Ôå Ñ ÙÌ ÆÒÒÌÚ ÞØØÌÚ Ô âþöüô Û Ô å ÔÛ ÓÌÛØ Ù æ ÛÖÜÚ ÌØÓ ÔÖçÚ; ÛÖÜÚ ÝªÙÖÜÔ Ô ßÖݪÙÖÜÔ Ûå ÌåÔ ÓÌÛ - ÔÆÙÛÌÚ Ñ ÌÔ ÌåÔ ÌØÓ ÔÖå; ¾ À» ¾ ¾ˆ À ð» Ò Æ, æû Ô ªÓ ÙÛ Ô ÛÙ Ø ÑÆ ÌÚ Ñ å ÓÌ Ö æùý ØÖ, ÌÆÔ ÔÛå Ò ÖÓÆ Ó Ú ÝæØÛàÔÌ ÙÛ ÑÖÒ, ÙÛ ÖçÒ ÝâØÔ ÓÌ Ñ ÔâÔ Ô Ñ Òæ, ÕâÔÖ, Ô ÛÖÜÚ Ô ÑªÙÖÜÓÌ. î æû Ô Ò ÑàÔæÓ ÙÛ Ô ÙÛÖ ÕçÒÖ Ñ Ö ÆÒÒÖÚ ªÛ Ô Ö ÜÔ ÛæÚ Ñ Ó Ú ÒÆÑàÔÌ, ÛÖÔ Ì ÒÖçÙ ÓÌ æû ˇ ÝâØÖÜÓÌ Ô ÛÖÔ ÌåØÌ Ö ÕÆ ÌÒÝæÚ Ó Ú, Ö Ó ÖÕâØ. ØæÓÖ Û ÑÛ Ñª ÑÖÒÖܡÌå ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ Ñ. ` Ó ØÆ. ÝÖç âþì ÝÆÌ åˇ ÔÌÚ ÑÖÒÆØÌÚ æ ÛÖÜÚ ÝÖØÖÝÜ Æ ÌÚ, ÛØØ ÛÖÜÚ Ì ÒÌå æû ˇ ÝâØÌ ÛÖÔ ÀÆäÞÌÔÓ Þ ÔÛÌ åˇìù. ¾ ÀÆäÞÌÔ- Ó Þ ˇ ÝâØÌ Ó å ÛÖÜ ÆÒÒÖÜÚ, âò ÖÜÚ Ñ ÌØÓ ÔÖçÚ ØÆÓ Ö, ÕâØÌÛÌ ` ÒÉâÙÛÌØ `Û ÒæÔÌ Û Ú ÝÖØÖ ÝÜ ªÚ Ñ ˇ ÑÆÔÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ æò - ÖÜÔÛ. ÜÛÖå Ö Ûç Ö ÓÌ ÙÌØåÝ ÛÖÔ ÀÆäÞÌÔÓ Þ ˇ ÑÆÔÖÜÔ Û Ô ÖÜÒÌ Æ ÖÜ ÌÔ ÑÆÔÌ ÛÖ ` ¾. ¾ ¾ˆ À» ¾ À ; ¾ ÆÔˇØà Ö Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌåÔ ÔÌÑ ª - ÛÖ, ÌÔ å ÖÔÛ. Ô Ñ ØçÙÙÖÜÔ ÛÖÔ ÀÆäÞÌÔÓ Þ ÝÖØÖÑÜÔ æ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Û ØÞªÔ Ö âþöôû Û Ô Ô Ñ ÔæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ô Ö ÑªÙÖÜÔ ÙàÙÛÆ Ñ Ô ÆÙÖÜÔ Û Ô ÓÌ ÆÒ ÝÖØÖ ÝÜ ª, ÖÜ ÙÌ ÌØ æ- ÖÜÚ Ò ÛæÛ Û Ú ÑÆÔÌ ÆØÛ. Ö ÌçÛÌØÖ ÓÌÓ Ûæ ÌåÔ ÌˇÔ Ñª Ó Ú ÑÜØ ØÞå, Û Ô Ö Öå ÞÆÙ ÓÌ.» Ú ÑÜÉÌØÔÆÔÌ Ö ÕâÔÖ Ñ Ì ÑÆ Ö ÌØÓ ÔÖå, ÖÜ Õ Ô ªØˇ Ô. íýü Ô ÖÛâ; ØÚ ÛÌÒ ÑÆ Ô ÆÙÖÜÔ Û Ô ÝÖØÖ ÝÜ ª; âòöüô ÛÌÒ ÑÆ Ô Û Ô ÆÙÖÜÔ Û Ô ÝÖØÖ ÝÜ ª; æû Ô Ö Ü ÖÜØ Öå ÌåÞ Ô Û Ô ÒåÙÛ ÑÆØÔÛ Ñ Û Ô âñøüé Ô ÜÖ ÞØæÔ, Ô ØÖÙÛ ÛÌçÙÖÜÔ Û Ô ÌÒ ÛÌå ÛÖÜÚ; Ö ßÆØ æ Öç ÉØàÓÆÌ ; æû Ô ÑÜÉâØÔ Ù ` Ó ØÆ Ñ Û Ø Ìå Û Ú Ö - ѪÙÌ Ú ÛàÔ ÌÝÖØ ØÔ Ñ ÛÖ ÖˇÌÛÌå Û ÑÆ Û Ú Û Æ; Ö ÙàÓ ÛÌåÖ ÛÖÜÚ Ñ Ûª Ì ÒÌ, æû ÓâÙ ÙÌ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÔÌÖ ÓÖÑØÆÛÌÚ ÖÜ ÛÖ ÖˇÌÛªˇ Ñ Ô ÑÆ Ö Ö âþöüô Ñ Û ÖØ ˇÌå. ¾ ÙÛæÞÖÚ ÛÖÜÚ ÌåÔ ÝÖØÖ ÝÜ ª; Ú ÔâÑ ÖÛÖ ÑÖç ÌÛ. ¾ ˆÀ¾` ` ˆ À ` ` å ÛÌ ÖÜ ØÖÙ Æˇ Ù Ô Ô ÙÜÑÖÝ ÔÛªÙÖÜÔ ÜÛæ ÛÖ ÆÑ ÑÖ Ò Ñ ØÆÑ. ÒªˇÌ æóàú âò ÓßÌ Ñ Ö ÌåÞÛ ÑÌ æû Ö ÌÔ âòöú ÌÔ Û Ô ÌåØ ÕÌ Û Ô ÒåÙÛ. ÒØÚ Û Ô âñøüßì Ô ØÖÙÛ ÛÌçÙÌ Û Ý Ò ØÆÑ ÛÖÜ, ÛÖÜÚ ÝÖØÖÝÜ Æ- ÌÚ, ÖÜ Ö Ñ ÑÖÓÖåØ ÌÚ ÌÔ ÌåÞ Ô Ô Ò ØØÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ ÛÖÜÚ. ìûöó ÖÜ ÌÔ âþöüô ÙÛÖÔ ªÒ Ö ÓÖåØ Ñ ØÖÛåÓ Ù Ô, Û ÒÌÝÛÖÜ ÆÑ ÛÖÜÚ Û Ô ÙÜÔÔÌÝ Æ Û Ú ÒÉÌÛå Ú. æò ÝÜÙ ÑÆ ÝÛ åì Ö ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ. ÖÔ â Ì Õ Ô ÓÌ ÛÖ ÆÞÛÜÒÖ ` Ó ØÆÚ - ÌÔ âòöú - ÖÜÉâÒ Ú Ñ ÓÆÒ ÙÛ Ö âò Ú ÛÖÔ â Ø ßÌ æ ÛÖ `¾, âûù Ô ÓÆˇÌ Ô Ó Ô ÌåÔ Ì Ø ÞÛªØ ÙÛ Ú ÒåÙÛÌÚ. ÖÔ Ò ˇÖÉæÒ Ù Ô Ô ÙØÙÖÜÔ ÛÖ ÑçØÖÚ Ñ Û Ô ˇ Ѫ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú. ÒâÕ ˇ Ѫ Ѫ ÓÖÜ, ÖçÛÌ ÙÛÖ ÒÌÕ Ñæ ÛÖÜ» Ó Ô ØÛ ÌÔ Û Ô ÉتÑ. À ` À ¾ µ ¾`; ÌÔ ªÛ Ô ÙÛ Ô å ÑÜÉâØÔ Ù Ô ØâÖÜ - ÌÔ âòöú Ñ ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ, ÜÛæÚ ªÛ Ô ÙÌ ÆÒÒ ÑÜÉâØÔ Ù, Ñ Ñ Æ. Û âñ ÔÌ Ö - ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ; ˆ ÖÙÛªØ ÕÌ Û Ú Õ ÌÒÝÖçÒÌÚ ÛÖÜ. ÜÛæ ÌÔ ÒâÓÌ, ÌÆÔ ÌÔ Ü ÖÙÛ ØåÕÌ Ú ÛÖ Ù åû ÙÖÜ ˇ âùì Ô ÙÌ Ò ÑØÙÌ. ÑÆ ÌÆÔ ÌåÔ ß ÒÖÛÆÉ ÔÖ Û Ô âþì Ú É ÓÓâÔ. ¾ ÌÔ âòöú ÖÜ ÌåÞÌ ÑØÜÓÓâÔ Û Ô ÒåÙÛ Ì å çö ÞØæÔ Ô ØÖÝÜÒÆÕÌ ÛÖÜÚ ÝÖØÖÝÜ Æ- ÌÚ, ÌÔØ ÔØØ Ì æû ÙÛ Ú ÆÒÒÌÚ ÞØØÌÚ, ÒÒå, ÌØÓ Ôå Ö ÔÛåÙÛÖ ÞÖ ÒªØàÔ Ô ÝæØÖÜÚ Ô ÕÌÓ ÌØ âßöüô; ˇØ ÌØ ÙÛÌØÆ Ö ÌÔ âòöú; ÒÒÆ ÌÆÔ ÌÔ ÛÖÔ Ñ ÒçßÖÜÔ æò ÜÛÆ ÖÜ âñ ÔÌ ˇ ÛØâÓÌ ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù, ÖÜ ÙÛÖ ÓâÒÒÖÔ ÑæÓ Ñ àú ÔâÑ ÖÛÖ ˇ Ó Ú ÛØÖÓÆ Ì.

7 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 Με τις ευχές του Προέδρου Β. Λώλου για τη νέα χρονιά ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Δεκέμβρη. «Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλό της πόλης και ό,τι επιθυμούμε γι αυτή» τόνισε ο κ. Λώλος. Ευχές θερμές για τη νέα χρονιά είπαν και όλοι όσοι τοποθετήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και όλοι όσοι συμμετείχαν. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ο Δημήτρης Κελάφας, επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Για Όλους» ερώτησε σχετικά με την ΕΥ- ΔΑΠ. «Τι έχει γίνει με την ΕΥΔΑΠ. Ποιο είναι το ποσό που χρωστάμε. Γιατί εξέπεσε η εγγυητική;» Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Β. Μπάο σε ό,τι επιλέξει. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα των υπαλλήλων τονίζοντας ότι υπάρχει έγγραφο με ονόματα και στοιχεία 44 υπαλλήλων, που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που στάλθηκαν. «Για άλλη μια φορά η διοίκηση, ενώ καλεί τους δημοτικούς συμβούλους σε ομόφωνη απόφαση να μη σταλούν στοιχεία για τη διαθεσιμότητα, τελικά στέλνει τα στοιχεία. Σε τι συνίσταται λοιπόν η απόφαση; Γιατί η διοίκηση έστειλε στοιχεία; Ποιον δουλεύετε; Ποιον ισοπεδώνετε; Το Δημοτικό Συμβούλιο;» είπε. Επίσης ερώτησε για προσλήψεις μέσω ΜΚΟ για την «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΗ καθαριότητα. «Με ποιες συνθήκες θα εργάζονται»; Αναφέρθηκε στην προσπάθεια αποσύνδεσης των δημοτικών τελών από τη ΔΕΗ: «Πώς θα εισπράττονται λοιπόν;». Τέλος, έθεσε το θέμα της χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ φοίτησης παιδιών στους Β/ κούς Σταθμούς του Δήμου. «Πόσα είναι τα παιδιά στο Περιστέρι; Τι θα γίνει μ αυτά τα παιδιά; Τι θα γίνει με το προσωπικό; Ο κ. Μπάος ευχαρίστησε τον κ. Τημπλαλέξη. Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» ζήτησε επίσης ενημέρωση για τους υπαλλήλους και τη διαθεσιμότητα. Επίσης, ερώτησε σχετικά με το κόστος της χριστουγεννιάτικης πολιτείας για το Δήμο. «Ο δήμαρχος σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι ο Δήμος δε χρεώθηκε καθόλου. Ποιες ήταν οι χορηγίες; Πόσα ήταν τα λεφτά; Γιατί ο δήμαρχος «διαφημίζει» το παγοδρόμιο στο καφέ του Άλσος ως έργο της διοίκησης;». Ο δημοτικός σύμβουλος Χ. Χρονόπουλος ερώτησε αν έχει πληρωθεί το πρόστιμο των για τη λειτουργία του Σπαστήρα και για τις σχετικές ενέργειες που έχουν γίνει. Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυριακόπουλος επεσήμανε ότι η διοίκηση δήλωσε πλήρη άγνοια για το πρόστιμο των «Ποιος θα πληρώσει τη «βλάβη» που ίσως υπάρξει;» είπε. Επίσης, αναφέρθηκε στην μη ύπαρξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 12 μήνες τώρα. «Πρέπει να έρθουν τα πρακτικά προς επικύρωση. Φτάνουμε στο νέο προϋπολογισμό και ακόμη δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά του προηγούμενου». Τέλος, ερώτησε σχετικά με τις προστιματικές πράξεις, σε ποιο στάδιο είναι, σε ποιο ποσοστό αντιμετώπισης. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Λώλος για την καθυστέρηση στην απόδοση των πρακτικών είπε ότι οφείλεται σε προσωπικό πρόβλημα της Γραμματέως. «Άμεσα θα τακτοποιηθεί το θέμα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος». Η αντιδήμαρχος Ν. Ευσταθιάδου είπε για τους υπαλλήλους και τη διαθεσιμότητα: «Η Γ. Γραμματέας του Δήμου είπε σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι δεν προκύπτει θέμα για το Περιστέρι. Κανένας υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα, ούτε υπάρχει βάσει της κείμενης νομοθεσίας τέτοιο θέμα». Για τα στοιχεία των υπαλλήλων που στάλθηκαν είπε ότι αυτό έγινε διότι το υπουργείο τους είχε θέσει στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και «αποστάλθηκαν τα στοιχεία για να αποδειχθεί το λάθος του υπουργείου και να κρατήσουν οι υπάλληλοι τις δουλειές τους». Για τους νέους εργαζόμενους στην Καθαριότητα είπε: «Δεν κάναμε εμείς προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι έρχονται μέσω της ΜΚΟ, έχουν 8ωρο και πληρώνονται από τη ΜΚΟ. Η σύμβαση είναι ανάμεσα στη ΜΚΟ (ΚΕΑΝ) και στους εργαζόμενους. Εμείς απλώς πιστοποιούμε την παρουσία τους στην εργασία». Συνέχισε λέγοντας πως στην παρούσα φάση δεν θα γίνει αποσύνδεση των Δημοτικών Τελών από τη ΔΕΗ. Επεσήμανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αύξησης των δημοτικών τελών. «Δεν προτιθέμεθα να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Θα τα καταφέρουμε και το 2013 χωρίς ούτε 1 ευρώ επιβάρυνση στους δημότες» τόνισε. Σχετικά με το πρόστιμο των είπε: «Κοινοποιήθηκε στις 30/12/2010 και ώσπου να έρθει σε εμάς ήταν Γενάρης του Εγώ είχα φύγει από την Καθαριότητα, όπως γνωρίζετε. Το έδωσα στη Νομική Υπηρεσία, όταν έλαβα γνώση γι αυτό. Μου είπε ότι ήδη έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην πληρωθεί». Ο κ. Τημπλαλέξης με νέα του παρέμβαση επανήλθε στο θέμα των υπαλλήλων του Δήμου, των οποίων τα στοιχεία στάλθηκαν όπως είπε στο υπουργείο. Η κ. Ευσταθιάδου επεσήμανε ότι η κυβέρνηση εκβιαστικά πριν λίγο καιρό, λόγω της άρνησης από Δήμους, όπως και από το Δήμο Περιστερίου με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να στείλουν στοιχεία των υπαλλήλων, προχώρησε σε διαγραφή εργαζομένων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. «Αυτό έκανε για όλους τους Δήμους. Εμείς, επειδή δεν είχαμε κανέναν εργαζόμενο που να «μπαίνει» σε διαθεσιμότητα, και για να πληρωθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στείλαμε τα στοιχεία για να πληρωθούν». Ο Γ. Καταχανάς, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων παρενέβηκε λέγοντας πως δεν έπρεπε να σταλούν τα στοιχεία. Η κ. Ευσταθιάδου, τότε, ερώτησε: «Θέλατε να μην πληρωθούν οι εργαζόμενοι; Να μείνουν απλήρωτοι;». Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Α. Σταυρούλιας αναφέρθηκε στο θέμα της ΕΥΔΑΠ. «Όντως η εγγυητική εξέπεσε. Κακώς έγινε αυτό. Είχε γίνει παρανόηση από την ΕΥΔΑΠ και θεωρούσε ότι ο λογαριασμός που έρχεται είναι πρόσθετος μιας ρύθμισης που εδώ και 3 χρόνια εξυπηρετείται κάθε μ ή ν α. Όταν επισκεφθήκαμε την ΕΥΔΑΠ αποδείχθηκε ότι είχαν άδικο, γι αυτό και πήραν πίσω όλα τα μέτρα που είχαν πάρει κατά του Δήμου. Ο Νομικός του Δήμου μας και ο Νομικός της ΕΥΔΑΠ συμφώνησαν ότι κακώς εξέπεσε η εγγυητική και περιμένουμε τηλέφωνο για να διακανονίσουμε το θέμα. Δεν έχει γίνει ουδέν μεμπτό». Ο κ. Κελάφας ερώτησε ποιο είναι το ποσό που έχει μπει σε διακανονισμό». Ο κ. Σταυρούλιας απάντησε ότι το ποσό είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχει διακανονιστεί εδώ και 3,5 χρόνια. «Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετείται με το μήνα ανελλιπώς. Κάποιοι νόμισαν ότι είναι άλλο ο λογαριασμός που έρχεται και άλλο η ρύθμιση. Αποδείξαμε ότι έχουν άδικο και είδαν το θέμα από μηδενική βάση. Θεωρώ ότι το ποσό των δεν έχει εκπέσει φέτος, αλλά είναι μέρος της οφειλής μας που έχει ρυθμιστεί». Σχετικά με τις προστιματικές πράξεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κυριακόπουλος, είπε: «Σας βεβαιώ πως ως αντιδήμαρχος έχουν «παρακυνηγηθεί» όλοι όσοι έχουν χρέη. Όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί έχουν παραπεμφθεί στην εφορία. Όποιος επαγγελματίας οφειλέτης θέλει να πάρει φορολογική ενημερότητα πρέπει πρώτα να περάσει απ τα ταμεία του Δήμου. Είναι όμως γεγονός ότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια στους επαγγελματίες της πόλης μας και δεν μπορούν ν ανταποκριθούν. Η διοίκηση όμως έχει πάρει όλα τα μέτρα που έπρεπε προκειμένου ν αυξήσει τα έσοδα του Δήμου». Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου απάντησε για το Καρουσέλ και τα παιχνίδια της 1ης Παιδικής Χαράς για τις εορτές: «Θεωρώ ότι μπορώ εγγράφως με ακρίβεια ν απαντήσω για το κόστος. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι οι χορηγίες υπερκαλύπτουν το κόστος. Πάνω απ όλα, όμως, θέλω να πω ότι έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά και συνδημότες μας από τα παιχνίδια, και έχουν διασκεδάσει δωρεάν, πράγμα πολύ σημαντικό για εμάς. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν χρεώνουμε τον πολίτη και αυτό για εμένα είναι μια κοινωνική παροχή εξ ίσου σημαντική με τα τρόφιμα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα για τις δύσκολες περιόδους που περνάμε». Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη αναφέρθηκε στο θέμα με τα παιδιά που μέσω ΕΣΠΑ είναι στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. «Σ τ ο Δήμο Περιστερίου ήταν αρχικά 46 παιδιά. Ξεσηκώθηκαν γονείς και άλλοι Δήμοι μ αποτέλεσμα να μειώσουν τη χορηγία για κάθε παιδί από τα στα και ν αυξήσουν τον αριθμό των παιδιών. Κάποιοι δήμαρχοι έκαναν ενστάσεις και το Ελεγκτικό Συμβούλιο ακύρωσε την απόφαση. Έγινε αγωγή αναίρεσης και περιμένουμε την απόφαση. Τα παιδιά με τη δεύτερη κατανομή στο Περιστέρι ήταν 147 εκ των οποίων φιλοξενούνται 118, γιατί οι γονείς τα σταμάτησαν. Εργαζόμενους δεν έχουμε πάρει μ αυτό το πρόγραμμα». ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα «Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, στον μειοδότη του 2012 (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Ευσταθιάδου Ν.)» ψηφίσθηκε με 22 θετικές ψήφους, 8 λευκές, 3 (συνέχεια στη σελίδα 18)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Δεκέμβρη (συνέχεια από τη σελίδα 5) Ο Δ. Κελάφας επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι για Όλους» ζήτησε να γίνει έλεγχος και συζήτηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι πρέπει για όλους αυτούς τους χώρους. Τι προβλήματα υπάρχουν και ποιες δυνατότητες να αγοραστούν». Η αντιδήμαρχος Ν. Ευσταθιάδου ζήτησε το λόγο και είπε: «Οι εποχές είναι δύσκολες, τα δύο θέματα είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική μ αυτά τα ζητήματα. Εδώ θέλει αποφάσεις. Αν «χρεωθούμε» γι αυτά, ας το πάρουμε αυτό το «χρέος». Με τη συνείδησή μας είμαστε εντάξει; Αυτό θέλω να τονίσω». Το θέμα ψηφίσθηκε με 26 θετικές ψήφους. Για το 6ο θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη 1 η Δημοτική Κοινότητα (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης είπε: «Λέμε ναι στις διαγραμμίσεις και στις αναπηρικές θέσεις με προϋποθέσεις, αλλά όχι να γεμίσουμε το Περιστέρι με κολονάκια». Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου είπε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε για το θέμα κατά πλειοψηφία. «Η αρνητική σας άποψη έχει καταγραφεί και στην Επιτροπή». Το θέμα ψηφίστηκε όπως και στην Επιτροπή. Τα 7ο και 8ο θέματα, «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη 3η Δημοτική Κοινότητα (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» και «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην 4η Δημοτική Κοινότητα (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), ψηφίσθηκαν όπως και στην Επιτροπή. Για τα 9ο και 10ο θέμα, «Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 1533α σε «Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» και «Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ σε «Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο κ. Λύκος είπε: «Είναι χώροι που πρέπει να αποκτηθούν. Ήδη στο ένα κομμάτι υπάρχει χώρος μπάσκετ, το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο». Η δημοτική σύμβουλος Β. Φουντά ερώτησε σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η διοίκηση του Δήμου για τα θέματα. Ο κ. Λύκος είπε ότι τα ιδιοκτησιακά είναι θέματα που παίρνουν χρόνο. «Ο Δήμος Περιστερίου σε πολλούς χώρους, όπως αυτοί, δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Τέτοιες περιπτώσεις θα βρεθούν κι άλλες μετά τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο. Αυτό που γίνεται είναι ότι κάνουμε χρήση της χρησικτησίας. Πιστεύω ότι οι Νομικοί μας σύμβουλοι χειρίζονται πολύ καλά τις περιπτώσεις αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε θετική εξέλιξη σε άλλες όχι». Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα. Για το 11ο θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» τέθηκε ερώτηση σχετικά. Η κ. Φουντά ερώτησε τι ακριβώς είναι ο κωδικός με το ποσό των που αναφέρεται ως λοιπά έξοδα. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Α. Σταυρούλιας είπε ότι είναι χρήματα για την ΕΥΔΑΠ. Το θέμα ψηφίσθηκε με 24 θετικές ψήφους, 8 αρνητικές και 1 λευκό. Το 12ο θέμα «Έγκριση πίστωσης ,79 για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων (εισηγητής: Αντ/χος κ. Αρβανίτης Θ.)» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Για το 13ο θέμα «Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 2ο ΚΑΠΗ (εισηγητής: Αντ/ χος κ. Λύκος Π.)» η δημοτική σύμβουλος Βιβή Φουντά ερώτησε: «Ζητάτε να παραταθεί η μίσθωση του ακινήτου του 2ου ΚΑΠΗ. Υπάρχουν αιτήματα από τα μέλη για να φύγει το 2ο ΚΑΠΗ από το χώρο. Ο κ. Ζορπίδης έχει πει ότι ψάχνετε χώρο και έχετε δεσμευτεί να φύγει. Υπάρχει αντίφαση εδώ. Τι γίνεται;» Ο κ. Λύκος είπε ότι έχει γίνει προσπάθεια μείωσης του μισθώματος. «Από 680 το έχουμε κατεβάσει στα 350. Προσπαθούμε ταυτόχρονα να βρούμε άλλο χώρο αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί στην περιοχή. Γι αυτό ζητούμε την παράταση». Επίσης επεσήμανε ότι έχουν γίνει μειώσεις και στις τιμές των υπολοίπων ακινήτων που ενοικιάζει ο Δήμος από 15 έως και 20%. Ο κ. Κελάφας επεσήμανε: «Συμφωνούμε με τις κινήσεις για μείωση και το είχαμε θέσει κι εμείς ως θέμα. Όμως το 2ο ΚΑΠΗ έχει μεγάλο πρόβλημα με το χώρο. Ορθώς ως τώρα το τακτοποιήσατε, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση και να μεταφερθεί». Ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Ζορπίδης είπε: «Είχαμε κάνει ενέργειες. Πέρσι βρήκαμε χώρο κατάλληλο, αλλά ενώ είχαν γίνει οι ετοιμασίες και τα συμβόλαια, ο ιδιοκτήτης διαφώνησε διότι υπήρχε κάποια οικονομική διαφορά, ένας φόρος 2% που τον αρνήθηκε, και έτσι δεν προχωρήσαμε. Στην περιοχή της Ν. Ζωής είναι δύσκολο να βρεθεί μεγάλος και κατάλληλος χώρος σε προσιτό σημείο. Προσπαθούμε να βρούμε χώρο. Αν έχετε πρόταση ή αν μπορείτε βοηθήστε κι εσείς». Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Ομοίως και το 14ο θέμα «Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 4ο ΚΑΠΗ (εισηγητής: Αντ/χος κ. Λύκος Π.)». Για το 15ο θέμα «Έγκριση δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Α.)» ψηφίσθηκε με 33 θετικές ψήφους και 1 λευκή. Για το 16ο θέμα «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ», για το έτος 2013 (εισηγητής: Αντ/χος κ. Θεοδωράκος)» δεν πάρθηκε απόφαση, κρατήθηκε για συζήτηση. Για το 17ο θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για το έργο «Διαμόρφωση του Ο.Τ του Δήμου Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)» η κ. Τσιώτα ενημέρωσε πως πρόκειται για συνέχιση του Κολυμβητηρίου του Λόφου. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αθηνών, τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κ. Καράμπελα. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας έχει αποτελέσματα, είναι προς όφελος της πόλης μας και θεωρώ ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο του Δήμου». Ο κ. Κελάφας είπε: «Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαντωνίου και την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη βοήθειά τους για το Περιστέρι και τα έργα που υλοποιούν. Είναι σημαντικό έργο το Κολυμβητήριο και πρέπει να διεκδικήσουμε όσα μπορούμε από την Περιφέρεια». Επίσης είπε ότι, αν προβλέπεται, για την Επιτροπή που θα εποπτεύει το έργο θα προτείνει την κ. Αθανασοπούλου, που είναι μηχανικός για να εκπροσωπεί το Δήμο. Ο κ. Πουλιάσης εξέφρασε τη θετική του άποψη για το έργο και ερώτησε: «Θα μας πείτε τι έχει γίνει με το κολυμβητήριο στη Χωράφα; Είχαμε κλείσει το κολυμβητήριο και υπήρξαν προβλήματα. Τρέμω στην ιδέα ύπαρξης 2ου κολυμβητηρίου το οποίο δε θα μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ο δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα γίνουν όλα όσα έπρεπε στο κολυμβητήριο στη Χωράφα. Έγιναν κάποια έργα, αλλά θα ήθελα να δούμε τι ακριβώς». Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυριακόπουλος τόνισε: «Χαίρομαι που συμπορευόμαστε σε ένα κολυμβητήριο του μέλλοντος, αναγκαιότητα για την πόλη και ειδικά για τη νεολαία. Ήταν μια δική μας ιδέα το 2002, πάγωσε αλλά τελικά προχώρησε». Η κ. Τσιώτα επεσήμανε: «Το 2008 είχα πει στην εισήγησή μου για το κολυμβητήριο ότι η όλη ένταξη βασίστηκε σε μελέτη που είχε γίνει το 2002, και ανέφερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Επιμένω ότι η δημιουργία μελετών είναι σημαντική και αυτό αποδεικνύεται. Η μελέτη είναι πάντα η βάση για να πετύχεις μια χρηματοδότηση και πολύ καλά έκαναν οι διοικούντες τότε. Εκείνο που περιμένω από εσάς είναι να μνημονεύεται το θετικό γεγονός της απόδοσης κάποιων μελετών. Είναι σίγουρο ότι αν δεν υπήρχε εκείνη η μελέτη, μπορεί και να μην είχαμε πετύχει την ένταξη του έργου». Η κ. Αθανασοπούλου είπε ότι συμμερίζεται τη θέση του κ. Πουλιάση και ότι ευχαριστεί τον κ. Κελάφα για την πρόταση και αν μπορούσε θα την αποδεχόταν. Το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα. Τα θέματα 18ο-19ο-20ο- 21ο, «Απόρριψη αιτημάτων εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί της οδού Αγ. Βασιλείου 95 (cosmote), (εισηγητής: Αντ/χος κ. Λύκος Π.)»,, «Απόρριψη αιτημάτων εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί των οδών Θίσβης - Τανάγρας - Εθν. Αντιστάσεως (cosmote), (εισηγητής: Αντ/χος κ. Λύκος Π.)»,, «Απόρριψη αιτημάτων εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί των οδών Αππιανού & Τερπάνδρου (Vodafone), (εισηγητής: Αντ/χος κ. Λύκος Π.)», «Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (εισηγητής: Αντ/χος κ. Λύκος Π.)», ψηφίσθηκαν ομόφωνα και απορρίφθηκαν τα αιτήματα. Για το 22ο θέμα, «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και την συμμετοχή του Δήμου Περιστερίου στις πράξεις «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» (εισηγητής: Αντ/ χος κ. Αρβανίτης Θ.)» ο κ. Πουλιάσης επεσήμανε ότι δε βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους δίνουν ψίχουλα για να γίνονται πλούσιες οι εταιρείες. Ο κ. Αρβανίτης τόνισε ότι δεν είναι πρόγραμμα για ανέργους αλλά αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ. Η κ. Αθανασοπούλου τόνισε ότι ο ρόλος αυτών των Κέντρων δεν είναι σαφής. Το θέμα ψηφίστηκε με 31 θετικές ψήφους, 2 αρνητικές και 1 λευκή. Το 23ο θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Το 24ο θέμα αποσύρθηκε. Το 25ο θέμα «Λήψη απόφασης για τη λαϊκή αγορά Άσπρων Χωμάτων, επί της οδού Πιερίας (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» ψηφίσθηκε ομόφωνα.

9 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 στις 17:30 μ.μ., έπειτα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη, στην αίθουσα δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίας Άννας, οι επιστήμονες Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου πραγματοποίησαν το πρώτο ιατρικό και εκπαιδευτικό σεμινάριο διαδραστικού χαρακτήρα. Θέμα της ημερίδας ήταν: «Ζω καλύτερα με την υπέρταση. Ρωτάω τον γιατρό μου». Η Ομιλήτρια του πρώτου σεμιναρίου η ιατρός Πηγή Τάρλα MD, MSc (μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και μέλος της Αμερικανικής Νευρολογικής Εταιρείας), μίλησε σε μία κατάμεστη αίθουσα παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομου. Όλοι οι παρόντες άντλησαν πολύτιμες πληροφορίες για την ρύθμιση και την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, για την πρόληψη των κρίσεων της αρτηριακής υπέρτασης καθώς και οδηγίες για σωστή διατροφή και τον έλεγχο της. Μέσω αυτών των διαδραστικών σεμιναρίων, που ξεκίνησαν από την Αγία Άννα και θα συνεχισθούν Η Π. Τάρλα, ιατρός και σε άλλες ενορίες κάθε μήνα, οι συμπολίτες μας θα ενημερώνονται άμεσα και ουσιαστικά από την ομάδα επιστημόνων Υγείας και Παιδείας για θέματα που απασχολούν αυτούς και τις οικογένειες τους. Η επόμενη ιατρική ημερίδα στον Ιερό Ναό της Αγ. Άννας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου από τον Χειρουργό- Ουρολόγο Γιώργο Καραμιχάλη. Όλοι οι επιστήμονες καλούνται καθημερινά να συμπαρασταθούν στις ανάγκες των συνάνθρωπων μας μέσα σε μια οικονομική κρίση που οδήγησε σε αδιέξοδο την ανθρωπιά, την ζεστασιά, Ο Γ. Βαθιώτης, συντονιστής της πρωτοβουλίας τον αυθορμητισμό και την αξιοπρέπειά μας. Γέφυρα ελπίδας όλων μας είναι ο εθελοντισμός και η Αλληλεγγύη Στόχος όλων μας είναι να ανοίξει μια νέα σελίδα πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί τα κοινωνικά έργα θέλουν ψυχή και πραγματική αγάπη. Ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι Γιώργος Βαθιώτης, καθηγητής MSc «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 «ΟΔΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία προβλήθηκε βίντεο με το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Σκούρα, Θανάσης Χατζής «Οδηγητής της Λευτεριάς» και ομιλίες επιστημόνων. Οι προσκεκλημένοι που προσήρχοντο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, πρόσφεραν στους εκπροσώπους της «Αλληλεγγύης για όλους» και διάφορα τρόφιμα μακράς διάρκειας, καθώς και παιχνίδια με σκοπό να μοιραστούν σε άπορες οικογένειες. Την εκδήλωση χαιρέτισε αρχικά ο κ. Νίκος Ζούτσος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Στον πόλεμο που ζούμε αντιπαρατάσσουμε την μεγαλύτερη αντίσταση, την αντίσταση της αλληλεγγύης. Η λαϊκή αντίσταση, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο επιλογή της δικής μας Αριστεράς, αλλά και ο μόνος δρόμος για να μην παραδοθούμε ως κοινωνία στον κατακερματισμό, τον κανιβαλισμό, τον εκφασισμό, τον εφησυχασμό, τη μοναξιά και την απόγνωση. Παράλληλα είναι ο μόνος δρόμος αντίστασης στην ανάπτυξη ρατσιστικών, φασιστικών και εθνικιστικών τάσεων. Το σύνθημα κανείς «μόνος στην κρίση», συμπυκνώνει τη λογική της παρέμβασής μας...». Αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη από τη «Λέσχη Ανάγνωσης» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου Φιλολογική βραδιά με τίτλο: «Στα χνάρια του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη» πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου. Μπαρδάνης παρουσίασε οπτικοακουστικό υλικό με φωτογραφίες από το λεύκωμά του «Μετ έρωτος την φύσιν», αφιερωμένο στη Σκιάθο του Αλέξ. Παπαδιαμάντη. Παρόντες ήταν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και Από την «Αλληλεγγύη για όλους», μίλησε ο κ. Νίκος Παρλιάρος, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων είπε: «...Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο! Ξεκινάμε σήμερα και συμμετέχουμε ενεργά στις δομές αλληλεγγύης Ο Ν. Παρλιάρος, ο Π. Παπαστρατής και ο Κ. Πουλόπουλος της γειτονιάς μας, παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων, όπου δεν υπάρχουν τις διαδίδουμε σε όλη την κοινωνία, γινόμαστε μεγάφωνα του «Αντίσταση, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση». Η «Αλληλεγγύη για όλους», είναι μια συλλογικότητα η οποία επιδιώκει: Να διευκολύνει την επικοινωνία των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της καταγραφής τους κατά περιοχή και θέμα, καθώς και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Δεν επιδιώκει ούτε να εκφράσει, ούτε να εκπροσωπήσει τις δομές αλληλεγγύης, αλλά να αποτελέσει έναν πανελλαδικό κόμβο διευκόλυνσης της συνάντησης και της επικοινωνίας των δικτύων και των δομών έμπρακτης αλληλεγγύης... Να διαδώσει την πολιτική αντίληψη ότι όσο πληττόμαστε από την κρίση/επίθεση πρέπει να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας...». Ακολούθησε ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου κ. Προκόπη Παπαστρατή για την Αλληλεγγύη στα χρόνια του ΕΑΜ και του ιστορικού κ. Κώστα Πουλόπουλου. πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η επόμενη δραστηριότητα της Λέσχης είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Καλπούζο, συγγραφέα του βραβευμένου βιβλίου με το βραβείο Ομιλίες και εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Περιστερίου Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας (Γραφείο Τρίτης Ηλικίας) του Δήμου Περιστερίου διοργανώνει ομιλίες και εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η. για το μήνα Ιανουάριο, οι οποίες είναι οι εξής: 15 Ιανουαρίου 8 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 17 Ιανουαρίου 6 ο ΚΑΠΗ 10.00π.μ. 25 Ιανουαρίου 1 ο ΚΑΠΗ 10.00π.μ. 28 Ιανουαρίου 5 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. ΟΜΙΛΙΕΣ Ομιλία του υπαλλήλου - φυσιοθεραπευτή Χ. Φανού με θέμα «Αυχενικό σύνδρομο» Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Ε. Παπαδάκη με θέμα «Αρτηριακή πίεση» Ομιλία της υπαλλήλου- επισκέπτριας υγείας Ε. Παπαδάκη με θέμα «Αρτηριακή πίεση» Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Α. Μαζαράκη με θέμα «Παχυσαρκία στην 3 η ηλικία» ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ 14 Ιανουαρίου 6 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 16 Ιανουαρίου 1 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 17 Ιανουαρίου 7 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 18 Ιανουαρίου 4 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 22 Ιανουαρίου 8 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 23 Ιανουαρίου 5 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 24 Ιανουαρίου 2 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. 25 Ιανουαρίου 3 ο ΚΑΠΗ 10.30π.μ. Η κα. Φρόσω Σπεντζάρη, φιλόλογος στο 16 ο Γυμνάσιο, μας είπε λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του Σκιαθίτη λογοτέχνη. Στη συνέχεια ο φωτογράφος Μανώλης Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου η προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων Με υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τρίτη 8 Ιανουαρίου η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2013 καθώς και για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας. «Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2013, που λήγει σήμερα 31/12/2012, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και τις 08/01/2013» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Υπεύθυνοι των Δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λιλή Καρκούλια, Αλέξανδρος Πατσής και η Συντονίστρια της «Λέσχης Ανάγνωσης» Μαρία Σκολαρίκου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ για το 2009 «Ιμαρέτ». Ο Γιάννης Καλπούζος θα μας παρουσιάσει τα βιβλία του την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στις 7 το βράδυ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 3 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ö ÛÖ Û Ø ÛÚ Û Ú `ÓÜØÔ Ú, ÌÔ Ú ÕÌÞàØ ÙÛÖÚ ÌÓ ÖØÖÚ ÌÑ Ô ÙÌ ÖÜÒàÔÛ Ú ØÖÑÌÚ Ù ÌÔ ÓÖÜÙ Ó, ÙÛ Ô ØÞ Û Ú Ö ÖÜ ˇ Ô Ú ÖØàÔÛ Ú ÑÖÔÛÖ ÔÛÌÒÖÔ Ñ (ÑÖÔÛÖÉØ Ñ ) Ñ Ó ÌÔ ÙÛØàÓ ÙÛÖ ÑÌÝ Ò, Ô Ó Ý ÔÌÛ ÛÖÓ Ö ÛÖÜ, ÌØ ÙÌ Ö ÛÖÓ ÒÖÑÖÛàÔ ÖÜØÑàÔ ÙÛ Ô ØÖÑÜÓ Û Ú `ÓÜØÔ Ú, ÛÖ `Ì ÛÌÓÉØ Ö ÛÖÜ 1922, Ö ÖÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ. Ó Ô ÛÖÜ ÜÛÜÞ, Ó ßÜÞàÓÌÔ Ñ Ñ ÛÙ àû ÙÙ, Ì Ì ÙÛÖÔ ÖÜØÑÖ Õ àó Û ÑÖ, ÖÜ ÌÑ ÔÌ ÛÖÔ ÌÒÌ ÞÖ: - ÖÜÛÙÖÜÑ, ÌÝÌÔÛ Ó! ( Ô Ó - ÑØÖÚ ÝÌÔÛ ). ÖÜ ÌÒÌ Ì Ò ÖÛ Û Ô Ñ Ûà Ö Û 16 ÛÖÜ Ñ ÙÜÔÌ àúó ÖØÖÜ- ÙÌ Ô ÝÜ Ì, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Û ÛÖÜ ÖÜØÑÖÜ Ö Ñ Û ÖÜØÌÔÛ Ô - Ù - Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛ ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ.»Ì ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÜÛÖ Ñ ÓÌ Û Ô ßÜÞ ÙÛÖ ÙÛÖÓ ØˇÌ ÙÛ Ô æ Û Ú Ù ÓÌ ØÙÌ Ú ÙÛ Ô åùà æß Û Ú ÝàÛÖ Ø Ýå Ú, Ø ÓÓâÔÌÚ ÓÌ ÛÖ ÞâØ ÛÖÜ, Ó ˇ åôöüóì æû Ö æùûö- ÒÖÚ Ñæ ÖÜÒÖÚ ( ØØÛÖÚ æ ÌÕ Æ) Û ÙÛâÒÔÌ, æ ÑÆ Ö Ö Ù ÓÌåÖ ÛÖÜ ÓÌÛØ ÖÜ (ÒâÕ ÜÙ ÔÆ ÔàÙÛ ) ÙÛÖ ˇÌåÖ ÛÖÜ.» ÜØÖÓÆÛ, ßÌ Ú ÔÆ- ÓÔ Ù Ô ÛÖÜ ÙÛØ Û àû ÑÖç Ó Ú ÉåÖÜ, ÓÌ Æ Ôý. ÌçˇÜÔÙ ÛÖÜ - Ø Òª Û ÌåÔ : ß.» ÜØÖÓÆÛ Ô, ÙÜÔÖ Ñå Ø ÆÛÚ, Ö æú ÛÖçÔ Ø. 5, `ÓçØÔ Ôý Ñ ÓÌØÖÓ Ôå ß Ô... Û 14» ŒÖÜ 1922ý. âôûì ÓæÒ Ú ÓªÔÌÚ Ø Ô Û Ô Û ÙÛØÖݪ! ÒÒ Ö ÖÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ ÓÌ Û Ó Ô ÛÖÜ Ñ Û Ó ÑØÖÛÌØ ÌØ- Ý ÛÖÜ: ÛÖ`ÛÌÒ Ö, Û Ô Ü ÌÒ Ñ Û» Ø ÔÔ. ¾ ÛÌØ Ú ÛÖÜ, Ó ÛØ Ú ÑÖ- ÖÜÒÖÚ, Ì ÞÌ Û Ø ÛÖÜ ÙÛ Ô Ô ØÖ Ñ ÖÜÙÌ ÙÛ `ÓÜØÔ Ö ÛÖÔ ØÖ- ÌØ ÙÓÌÔÖ àô, ÙÛ ÙÜÔÖ Ñ Û Ø ÛÚ, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÔÌÓÖØÝÖ Ì Ö ÛÖÜ Ô àô ÖÜ. ÖÜÒÌ ÛÖÜ Û Ô ÌÓ ÖØÖÚ-ÓÌÛ Ø Û Ú (- ÛÙ Ó Ù Ú), ÖÜ ÛÖÜ Ì ÔÌ ØÑÌÛ ÞØ Ó Û. Û Ô ÌÕÜ ÔÖÚ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖÚ Ñ ÒÌÛ ÌÚ.»Ì ÖÒÒÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ: ÒÒ ÔÌÚ, ÜØà ÖÜÚ, ÒÒ Ñ ÖÜØÑÖÜÚ. ÖÜ ÙÛ Ô ÑØ Ù Ó àø Ý Ô Ñ Ô ÖÒÜ ÞØ Ù ÓÖ. ¾ ÖÙÛÖÒÖÚ Ó ÑÌ Ö Ó ÑØÖÚ ÙÛ ÖÜÒÌ : Ó ˇ ÛÌÜÖÓÌÔÖÚ ÕÜ- ÒÖÜØ ÖÚ. ØÖÛÖÜ ÖÓàÚ ÑÒÌ ÙÌ Û 16 ÛÖÜ, ÉØÌˇ ÑÌ ÙÛÖÔ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÙÛØ - ÛÖ Û ÙÛ Ó ÖÜ ÖÉ É ÙÛ ÑÌ ÙÛ `ÓÜØÔ, Û Ô ÔÖ Õ ÛÖÜ ˇÌÒÖÔÛ Ú. ÖÒÌÓ ÙÌÙÛÖ ÙÑ `ÌÞ Ø, ÌØ ÙÌ ÛÖ ` Ø Ö Ñ ÙÛ ÓÌ Ò ÔÛÌ ˇÌÙ ÛàÔ ÖÜØÑàÔ ÛÖÔ Ü ÖÜ- ÙÛÖ - `Ì ÛÌÓÉØ Ö ÛÖÜ 22 ÙÛ ÑÌ ÞÓ ÒàÛÖÚ Ñ ØÖÖØ ÖÔÛ Ô Û ß ÓÌÒÌ Ó ÖÜØÖÜý, Û ÔàÙÛ Û Ó Û ßÌØ Ù Úý - ˇ Ô ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ø Ó Û ÑÖÛ Û. Û Ô ÑÒÌ ÙÓÌÔÖÚ ÙÌ ÙÛØ ÛÖ Ì Ö ÙÛ `ÓÜØÔ, ÌØ ÓÌÔÖÔÛ Ú Û ÓÌÛ - à ÛÖÜ, ÖÛ Ô Ö ÖÜØÑÖÚ ØÖ ÙÛ - ÓÌÔÖÚ ÛÖÜ ÞÜ ØÖÓÌ ÖÜ ÛÖÜ Û - Ø ÛÚ, Ý ÒÖÚ ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜ, ÉØ ÑÌ ÛØÖ Ö Ñ ÛÖÔ ÌÒÌܡÌØàÙÌ. ÑÖÜÓ Ù Ô ÙÛÖÔ ÛÖ ÞÖ ÛÖÜ `Û ÖÜ Ø ÙÑ Ñ `Û Ô ÒÒ ØˇÌ ÙÌ Ò Ö, Ö ÒÒÖ ØÖÓÖ, Ñ Ö ÛÌØ Ú Ñ ÖÒÖ Ó Ì Ñ Û ÙÛ ˇ Ñ ÔÙÛÖ ÌÖ Ò - ØÖ, ÑÖÔÛ ÙÛÖ Ì Ö Ø ÙÑ Ñ, ÔàÙÛÖ ÛÖÛÌ Ñ Ù Ô Ö Ò ÛÖ ØÖ- Ó Ö.»Ì É Ù Û Û ÛÖÜ Ò ÙÛ - Ø : ßÛ ÑÛÖ Ö ˇÌ ÛÌ, Ö ÖÜ ÉØÌ ÛÌý, Ö ÑÖ ÌÔÌ, Ñ ÖÒÒÌÚ ÒÒÌÚ ÑÖ- Ó, Ô Ñ ÑÖÜÓ Ù Ô Û Ú Ó ÑØÌÚ ÛÖÜÚ Ø ÑÌÚ Ôà ÙÛÖÔ ÛÖ ÞÖ ÛÖÜ `Û ÖÜ.»ÌÛ Øˇ Ô Ñ ÒÒÌÚ ØÖ- ÙÝÜ ÑÌÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ Ñ Ö Ø - ÑÖÜÒÌÚ ØÖÞàØ Ù Ô ÓÌÞØ Û Ô Ö Ö Ì Ø àú. Û Ó ÙÛ Ó ÙÛ Ô ÒÒ, Ì ÞÌ ÝÛ ÞÛÌ Ó ÓÌ Ò - Ø ÑÖÜ ÖÒ. ÌÔ ÙÛ Ó Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ÖÜÒÖÜ ßÝ ÒÖÕÌÔ ˇ ÑÌý, ÓÌ Ù ÓÌ àó ÛÖÜ Ò ÙÛ Ø, Ñ ÙÛ Ö ÜÛ Ø ÛÖÜ ¾ÒÜÓ ÑÖÜ. ÒÒ ÜÛÖ Ì Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÑØ Û ÙÌ ÖÒÜ. Ô ÜÔÌÜÌ Ô Ó Û àˇì ÛÖ ØàÛ ˇÒ Ó. ÜÉÌØÔ Ù, ÓÌ Û Ú Ó ÑØÌÚ Û Ú ÜÔ ÛÖÛ ÛÌÚ, Ì àùì ÞØ Ó Û Ñ Ö ØÖÙÝÜ ÌÚÙÛÌ ÙÛ - Ñ Ô ÙÌ Ó ÑØ Ò ˇÖÞÛ ÙÛ Ù Û Ñ, ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ. Ö ÑÖ ÌÔÌ ÉÖÒÌÜÛ ÑÌ Ñ Û Ñ Ö Ö ÛØÖ Ö Ñ Ö ÖÙÛÖÒÖÚ ÌÑØ - ÔÌ ÖÛ Ì ÞÌ ÌØˇÌ Ö Ñ ØÖÚ Ô Ì ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ØØ ÉàÔ ÙÛ Ñ ÛÖÜ, ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ Ô ØÖÙÝÜ Ú ÙÛ Ô ÒÌ- Õ Ô ØÌ ÓÌÛ Û Ô Û ÙÛØÖÝ. Ý - ÉÖÚ ÙÛ `ÓÜØÔ Ì ÞÌÙÜÔ ÌˇÌ ÓÌ Ó ÖÓÖØÝ, ÒÌ ÛÖÑ ÓàÓÌÔ ÑÖ ÌÒ, Û Ô Û Ô ( Ñ ÛÌØ Ô ) ÖÜÑ, ÌÔ Ö Û 7 ÛÖÜ `àû Ø Ñ Û Ú Ø ÜØàÚ ÖÜÑ, ÖÜÌ Þ Ô Ì ÙÛ `ÓÜØÔ, Ö Û Ô ÔÖ. ÉØÖÜÔ Û Ô ÛÜÞ ÛÖÜÚ Ñ ÜÛÖ. `Û Ô ÒÌÕ Ô ØÌ Û ÔÌ ÞÌÙÛÌ ÒÌ Ó Ô Û Ú, ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÌØÝ Û Ú Ù Ó Ô, ÔÛØÌÓÌÔ ÌÑÌ Ö ÞØÖ- Ô. ÒÒ ˇÌ Ñ Ö ÔÛØ Ú Û Ú ÓÌ ÒàÔ Ô4 Ñ Ö ÖØÖ ÛÖÜÚ Ù Ô ÌØ ÖØ ÙÓÌÔÖ. ÛÙ Û Ô ÉØÌˇ ÑÌ Ý ÒÖÕÌÔÖÜÓÌÔ Ö Ó Ý Ò Û Ú ˇÌ Ú -» Ø Ú Û Ô Û ÖÔÖ- Ó Û Ú Ñ Ö ÔÛØ Ú Û Ú Û Ô Û ÒÖÚ. ÒÖ ÔˇØà Ö. Þ Ô Û Ô Û Ô Ù Ô ÛÖÜÚ. ÑÌ Û ÉØ ÑÌ Ñ ØÞ ÙÌ Ô Û Ô Ì ÙÑÌ ÛÌÛ Ö Ö- ÙÛÖÒÖÚ, Ó ÖÜØ àôû Ú ÖÔÌ Ø ÓÖÔ Ó Ì Ñ Û ÙÛ Ù ÌÑÌ. ÞÌ Ñ Ü ÓÖ Ô Ì ÑÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÑÖÜÚ Û Ú Ñ Û ÙÛ Ù ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ ÛÖÜÚ ÒÒ ÔÌÚ Û Ô Ñ Û ÖÒÜ Ñ ÒÒ ÛÌØ Ö,Û ÙÛ Ô ÒÒ. ¾ ÖÙÛÖÒÖÚÓÌÛÖ ÖÜ Û ÙÌÛÖ Ö ÛÖÜ ÙÛ ÓÌ Ò ÖÒ, ÓÌÛ ÜÔ Ó Ñ ÌÒÒ Ô Ñ ØÖ Ñ, Ì ÙÌ ÓÌÙàÚ ÖÜÒÌ Ù ÌÔ ÒÖÜÑÖÜÓ Û ÑÖ. ÖÜÒÌ ÌÔ Û Ô ÕÌØÌ -ÕÜÒÖÜØ ÖÚ Û Ô ÜÛÖÚ- Û Ô ÌÓ ˇÌ ÖÓàÚ Ø Ö- Ø. Û Ô Ñ Û Ó ÖÚ Ñ Ñ ÒÖ ˇÌÛÖÚ. Ö ÒÒ Ô Ú ÖÑÛ Û Ú ÛÖÜ Ó - ÖÜ, Ì Ì Ì ÞÌÓ Ì ÙÛ Ô Ò Ñ, ÛÖÜ ØÖÛÌ ÔÌ Ô ØÌ ÛÖ Ó Ñ Ô ÛÖÜ ÔÌ Ñ ÜÛÖÜ ÌÔ Ó ÑØÖ ÖÙÖ Û ÌØ Ó Û ÛÖÜ. ØÖÛ Ù Û Ô Ø Ôà Ö Ñ Ò, ÒÒ ÌÔ Û Ø ÕÌ Ô ÔÌ Ø Ó Û ÑÖÛ Û. ÒÌ ÖÔÛ Ú ÛÖÔ ÖÙÛÖÒÖ Ô Ì- ÙÑÌ ÛÌÛ Ñ ˇÌ ÛÖÙÖ Û Ô Û Ô, Ö ÔˇØà Ö ÛÖÜ Ù Û ÖÜ ØàÛ Ù Ô Ö ÖÚ Ì Ô. ÖÛ Ô ÌÓ ˇ Ô, Þ Ø - Ñ Ô, Ñ ÌÉ Ò Ô ÓÌÙàÚ Ó ØÖÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÔÛØÌß Ô. ¾ ÖÙÛÖÒÖÚ ÌÔ ˇÌÒÌ Û ÖÛÌ ÒÒÖ. ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÖÓàÚ Ì ÞÌ Ñ Ü ÓÖ Ô Ì ÑÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÑÖÜÚ Û Ú, ÖÜÌ Þ Ô ÌØˇÌ ÙÛÖ ÓÌÛ ÕÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÙÛ Ô Ì- Ø ÖÞ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ.» ÜÛÖ ÛÖÔ ÛØÖ Ö, Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÖÙÛÖ- ÒÖÜ ÑÖ ÖÜÒÖÜ ØˇÌ ÙÛ ÔÌÖÙÞ - Ó Û ÖÓÌÔ ÖÒ Ñ ØÌÓÌØÖÚÙÛ ˇÌÓÌÒ àù Û Ú. Ì Ö ÖÙÛÖÒÖÚÌÝÜ Ì Û ßÞÛ ÙÛ ý ÙÛÖ. Ò ØÖ Ñ Ì ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ, ÌÞ ÙÌ ÛÖ Ñ à- Ó Ô ÙÛÌ ÙÛÌ ÙÛ Ú Ø ÑÌÚ. Ô Ñ ÙÛ ÑÌ ÌÛÙ Ô ÖØ ÙÌ Ö ÑÖ- Ì ÖÑ Ô ÞÛ ÙÌ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ. Õ ØÞ, ÑÖÔÛ ÙÛ Ñ Ó Ô Ñ Ò ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ ÌØÝÖÜ Û Ú Û Ô Ú, Ò ÖÜ ÖÜÑ. ÖÜ ÙÛ Þ ØÛ ÖÓàÚ Û Ô Ñ Û ÞàØ ÓÌÔÖÚ Ù - Ò ÖÚ `àû Ø ÖÜ. ¾Û Ô ØˇÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÖÜÚ ÛÖÜ Ö Û `ÓÜØÔ, Ö Ü ÒÒ ÒÖÚ ÖÜ Ì Ø ÝÌÛ ÖÔÖÓ Û ÛàÔ ØÖÙÝÜ àô, ÓÌÙ ÙÛ Ý Ù Ø ÖÜÌ ÑØ ÛÖÜÙÌ, ÌÙÜ ÑØ Û ÙÌÛÖÌ àôüóö, Ø ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ ÛÌØ : ßÛÖÜ `àû - Ø ÖÜý, Ö àú ÛÖÜ Ì Ì. Ì Ø ßÌ, ÞàØ Ú Ô Õ Ô ØàÛ ÙÌ : Ò ÖÚ `àû Ø ÖÜ. ÛÙ, Ö Û 7 Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú Û Ó Ù Ñ Û ÞàØ ˇ Ñ Ô ÓÌ ÛÖ Ì àôüóö ÖÜÑ Ñ Û ÒÒ Ó Ù ÓÌ ÛÖ ÛØàÔÜÓÖ -`àû Ø ÖÜ. ( ÌÛÖ ÌÚ ÓÌÛÖÔÖÓ Ù ÌÚ-É Û ÙÌ Ú, Ì- Ô Ô ÖÒÒÌÚ Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ. ØÑÌÛÌÚ Ñ ÓÌ ÙÛÌ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ). Ò ÓÓÜØ ÛÖÜ 1931 Ù ØàÙÌ ÛÖ Ñ ÒÜÉ Ñ Ö Ù Û ÛÖÜ ÖÙÛÖÒÖÜ Ñ Û Ú Û Ô Ú ÌÔ Û Ô Ø ÌÔ Ñ ÒÜÉ - Ñ Ò ˇ ÔÖ Ñ ÓÌ Ò Ó Ø ÔÌÚ Ôà, Ö àú Ñ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÙÛ Ô Ì- Ø ÖÞ. ÑÌ Ì Ô ÛÖ ÝàÚ Û Ú à ÚÛ ÜÖ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÛÖÜ ÌÜ - Ø ÖÜ: Ö Ó ÛØ Ú ( Ñ Ú), ÙÜÔÖÔÖ- ÔÆÓ Ù ÞØæÔÖ ÓÌÛÆ Û Ô Û ÙÛØÖ- ݪ, Ö æùûöòöú Ñæ ÖÜÒÖÚ ÉØå- ÙÑÌÛ ÙÛ Ô ÒÌÕÆÔ ØÌ, ÑÖÔÛÆ ÙÛ Ô ÓâÔ ÛÖÜ Ñ ÛÌØåÔ ( ÛåÔ ) ÖÜÑÆ, ÝÖç âóì ÔÌ Òå Ö ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÖçÚ, ÙÌ ÑÆÛ Øæ- ÞÌ Ø ßÞÛ ÙÛÆý ÙÛÖ. ÆÒ ØÖ. ઠÙÛ Ô ÔˇÖçÙ ÌÒÒ Ô Ñª ØÖ - Ñå Û Ú ÓÌ ÒÖç ÖÒ Ú ªÛ Ô ØÑÌÛÆ Ñ Òª Ñ Ö æùûöòöú ÙÑæ ÌÜÌ Ô ÓÌåÔÌ ÌÑÌå ÆÔÛ. æóàú ÜÔ åñ ÛÖÜ ªˇÌÒÌ Ô ÌåÔ ÑÖÔÛÆ ÙÛÖÜÚ ÑÖçÚ Û Ú, ÖÜ ÌåÞ Ô âøˇì, ØæÙÝÜ ÌÚ æ Û `ÓçØÔ, ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ - ÙÛÖÔ. Õ ÆØÞ. íûù Ö æùûöòöú Ñ ÛåÔ â Ô Ô ÌØ ÙÛÌØ ØÛÌÚ. Ø ÌåÔ ÙÛ Ô - ÒÌÕÆÔ ØÌ, ÛâÒ Ø ÒåÖÜ ÛÖÜ 1924, ( Ø ÙÛÌØÆ), Ó âô Ý Ò Ñæ ÌÜ ÆØ. ÛÜÓâÔÖ æòö ÛÖÜ ÑÖÜ- Û Öç, ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û Óæ Û Ú Ó ÛÖÚ ÛÖÜ ÖÜ, Ñ Ö» Þ Ò Ú. ÑÌ Ì ÙÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌÞØ Û ÓÌ Ò Ò ÓÓÜØ ÛÖÜ 1931, ÖÜ Ù ØàÙÌ ÛÖ Ñ ÒÜÉ Ñ Ó Ñ ÓÌ ÖÒÒ ÒÒ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÖÉÖÜÓÌÔÖÚ ÔÌÌÚ Ò ÓÓÜØÌÚ Ñ Ñ Û ÙÛØÖÝÌÚ Ö. ÑÖ ÖÜÒÖÚ Ý ÙÌ ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ ÙÛÖÔ Ò Ö Õ ØÞ Ñ ÔÌÉ ÑÌ ÉÖØÌ ÖÛÌØ, ÙÌ Ö Ù ÖÜØÖ ÓÌØÖÚ. `Û Ô ØÞ ÌÔÖÚ Ñ ØÖ ØÖÓÖÜ ÖÜ Ø ÖÛÌØ ØÌ ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ à ÔÔ»ÌÛ Õ - Ó Ò ÖÜ Ì Ñ Ù ÓÌØ. Ö Ö ÑÖ Ì Ö Ö ÛÖ.» ÛØÖ Ö Û Ô ØÑÌÛÖ. Ö Ù Û ÖÓàÚ... ÌÔ Ó ÑØÖ Ó Ü Ö Ì Ö 5 5. ÜÖ ÓÌÛØ Ñ Ûà Û Ô Ì Ý ÔÌ ÛÖÜ ØÖÓÖÜ Ñ ÜÖ Ôà.»Ì Ì Ö Ö ÞàÓ Ñ 3-4 ÙÑ ÒÖ Û Ñ ÖÜ ÌÉ Ô ÙÛÖ ØÖÓÖ, Ñ ˇàÚ Ñ ÙÛ Ô ÜÒ, Ö ÖÜ Û Ô ÑÖÜ Ô Ñ ÛÖÜ ÒÌÛ. Ö ÔàÓÌØÖÚ Û Ô Ø ÑÖÜÒ ÓÌ ÙÑÌ Ö ÕÜÒ Ñ ÙÙÖÞ ØÛÖ, ÖØ ÙÓÌÔ Ö Û Ó ÔÛØ Ò àô ÜÒ ÑàÔ ÛÖÜ» Þ Ò Ò ÖÜ. ÜÛ ÙÛÖ ÕÌÑ Ô Ó.»ÌÛ Ñ - Û ÙÛ Ù ÔÖÔÛ Ô ÖÒÖ Ñ Ñ ÒÒ ÛÌØ, Þ Ø Ñ ÙÛ ÉÖ ˇÌ ÛàÔ Ý ÒàÔ, ÑÜØ àú ÛàÔ ÔˇØà àô ÛÖÜ Ù Ô Ý ÖÜ ÛÖÜ ÛÌØ.¾ àú ÌÞÖÜÓÌ Ø ßÌ Ñ ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ, Û ØàÛ Øà Ñ ÞØÖÔ ÛÖ Ùˇ Ó Û Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú Û Ô ÖÒÜ Ô ÛÜ ÓÌ- ÔÖ Ô ÓÌÙ ÙÛÖÜÚ ØÖÙÝÜ ÌÚ Ñ ÌÔ Ñ ÙÛÖÜÚ ÔÌÖÝÌØÓÌÔÖÜÚ ÙÛ Ô ÖÒ. ÛÌØ, ÖÛ Ô ÕÌÑ ÔÖÜÙÌ Ñ - Ö ÖÚ Ô ÞÛ ÙÌ ÛÖ Ù Û ÛÖÜ, Ó ÌÜÖ- ÔÛ Ô ÜØà ÛÖÜ ÖÒÒÖ : ÙÜ ÌÔÌ Ú, Ý ÒÖ, ÙÜÔ ÌÒÝÖ, Ì ÛÖÔÌÚ. ØÖ- ÙÝÌØ Ô Û Ô ØÖÙà Ñ ÛÖÜÚ ÌØ - Ù Ú, Û Ú ÜØ ÑÌÚ Ñ Û Ñ ÔÖÔ, ÖÒÒÌÚ ÝÖØÌÚ Ñ ÞØ Ó Û.»ÌÛ ÜÛÖÚ ÖÜ ÉÖ ˇ ˇ ÑÌ ÔÌ Ù ÜÛÖÜÚ ÖÜ ÛÖÔ ÉÖ ˇ Ù Ô Ñ ÒÜÙ Û Ú ÒÒ ÒÖÙÛ Ø Õ Ú ÌÓÌÔÌ ÔÛ ÜÔ Û,ÑØ ÛàÔÛ Ú ÖØˇ ÌÚ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ.»Ì ÛÖÔ Ñ ØÖ, ÛÖ ØÖÞÌ ØÖ Ó - Ü Ö Ì Ö Û Ú Ö ÖÜ»ÌÛ Õ Ì ÔÌ Ñ ÔÖÔ ÑÖ Ù Û.»Ì ÞÛ ÙÛÖÜÚÛÖ ÞÖÜÚ Ñ ÌÔ - ÜÖ ÔÌ àó Û. ÑÌ ØˇÌ ÙÛ à ÛÖ ÛØ ÛÖ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, ÌÒ à ( ÖÒ à), ÖÞÛà ÞØÖÔ ÓÌÛ Û ÌÔÔ Ù ÛÖÜ ÌÜÛÌØÖÜ, ÛÖÜ» Þ - Ò. Ôà Ù ÌÔ ÓÖÜÙ Ó ÖÜÒ Ì ØÖÑÌÚ ÙÛ Ô Ö Ö ˇ Ô Ú»Ì ÛÖÔ ÌØÞÖÓÖ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ö Û Ô ÒÌÕ Ô ØÌ Ö ÖÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ ÜØ ÙÌ ÙÛÖ Ñ ÔÖÔ ÑÖ ÛÖÜ Ì ÌÒÓ, ÛÖÜ ÕÜÒÖÜØ ÖÜ. Û Ô Ñ ÒÖÚ Ó ÙÛÖØ Ú Ñ Ñ ˇàÚ ÖÒ ÝÛ ÞÔÖÔÛ Ô Ù -Ù, Ì ÞÌ Û ÞÛ Ñ ÖÜÒÌ.»Ì ÙÝ ÞÛ ÞÌ Ø Ù - Ó ÖÜØ ÙÌ ÌÔ Ó ÑØÖ ÑÌÝ Ò Ö Ñ ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÙÞÖÒ ˇÌ Ñ ÓÌ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö. `Û Ì ÛÖÜ. Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, Ò Ö Ø Ô ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ, Ù ÖÒ Û Ô Ñ ÜÛ ÌÑ ÌÛ ÛÖÜ 40, Ö ÖÚ ˇ Ô Ú, Ö Û Ô ¾ÓÖÔÖ ÓÌÞØ ÛÖ»ÖÔ ÙÛ Ø Ñ, Û Ô ÌÔ ÖÒÖ ÓÌØÖ Ø. Ñ ÛÖÔÛ ÌÚ Ó ÑØÖ àò ÛÌÚ, ÓÌÛ Ö ÝÖØÌÛ Ñ Ì, ÒàÔ Ô»Ì Û Ñ ÒÖÑ Ø ÔÆ ÛÖÜÚ ØÖçÞ, ÖØ ÓâÔ Ñ Òå Ö Õ ÝÔ ÙÓâÔ, 105 ÌÝÛÆÞØÖÔ ÆÑ, ÑÖ ÛÆ ÖÜÔ ÛÖ ÝàÛÖ Ø Ý Ñæ Ý Ñæ Ó ØÖÙÛÆ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ ÛÖÜÚ, Ø Ô æ 80 ÞØæÔ. åô Û ß ØàÛÆÑ ý ÛÖÜ 2ÖÜ ÓÖÛ ÑÖç `ÞÖÒÌåÖÜ Û Ú æò Ú, ØÖÙÝÜ æ ÖÜÒ ÙÛ ÓÌ ÆÒ ÛÖÜÚ ÒÌ ÖÔæÛ Û, ÙÛÖ ÛâÒÖÚ Û Ú ÙÞÖÒ ÑªÚ ÞØÖÔ ÆÚ , ÓÌ ÛÖ ÆÙÑ Òæ ÛÖÜÚ. ÖÔ ªØà ÆÙÑ Òæ ÛÖÜÚ. `Û Ô ØØÛ ÙÌ ØÆ ÑÆÛà, ÌçÛÌØÖÚ æ Ø ÙÛÌØÆ (ÓÌ ÒÌÜÑÆ ØÖçÞ ) ÌåÔ Ö ÆÑ Ú Ñæ ÖÜÒÖÚ, ÖÚ ÛÖÜ æùûöòöü Ñ Û Ú Ñ ÛÌØåÔ Ú, ÖÜ Ó Ú â àùì Û ÝàÛÖ Ø Ýå. ¾ ÖÒçÛ ÓÖÚ ÆÑ Ú. Ñ ˇÌ Øà Û Ú Ø Ó ÛÌ ÌÚ ÛÖÜÚ ÙÛ Ì Ö ØÖÓ Ö Û Ó Ñ Ö Û Ô ÒÒ ÒÌÜØ Ñ ÌÉ Ô ÓÌØÖÑ Ó - ÛÖ. `ÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö ÌÔ ÔÛ Ö ÛÖ Ó ØÞÌ Ö Û Ú ˇ Ô Ú ÒàÔÌ Û Ì ÛÖÜ Ôà Ù ÌÔ ÓÖÜÙ Ó Ñ Ö ÖÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ: ÑÜØ àú ØÖ- ÑÌÚ, ÙÌ ÝÖØ ÓÌ Ìˇ. ÖÜÒÖÜÙÌ Ö,Û ÖÜÒÖÜÙÌ, Ñ ÛÖ ÉØ Ü Ó ÌÜÌ ÙÛÖ ÓÖÜÙ Ó Û Ü Ö- ÒÖ Ñ ÜØ Ì ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÜÛÖ ÖÓàÚ Ñ ÑÖÜØ ÙÛ ÑÖ Û Ô Ñ ÌÕÖ Ì ÞÌ -ÓÌÛ ÝÖØ Ñ. ÜÛÖ ÓÖÒ Ú ÖÞÛ ÙÌ Ñ Ö Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÌÜÞÌ- ØÌ ÔÖ Ñ ÙÌ ÌÔ Ó ÑØÖ ÞàØÖ ÙÛ Ô Ö Ö Ø ÛÜÔÖÜ, Ñ ˇÌÛ ÙÛ Ô ˇ Ô Ú Ñ Ôà ÙÛ Ô Ò ÛÌ ÛÖÜ Ó Ø- ÞÌ ÖÜ. ÖÜÒÌßÌ Ñ Ò, ÓÌ ÒàÙÌ ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö ÛÖÜ, Ñ ÛÖÛÌ ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÓÌÛ ÝÌØÌ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. `Û Ô Ö Ö Ø ˇÌÖ àø Ñ ÖÜÑÜ, ÌÔ ÔÛ Ö Û Ô Ü ÌÒ ÙÛØ, Ö ÖÜ Ì ÞÌ Ñ ÔÌ ÓÌ- ÒÖ ÖÑÛ ÛÖ Ö Ñ Ó, ÓÌ ÔÌÛÖ Ñ Û ÙÛ Ó ÙÛÖ ÙÖ Ì Ö Ñ Ù Û - Ôà. ÜÛÖÞØÖÔ ÔÖ ÞÛ ÑÌ Ñ ÙÛ Ì Ñ Ñ ÒÌØ Ú, ÙÛ ÞØàÓ Û Ñ Û Û Ó. Õ Ö Ö àôû Ú Û Ô ÑÌÔÛØ Ñ ÛÖÜ ˇÌÙ Ñ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ Û Ú Ü ÌÒ ÙÛØ Ú Ñ ÓÌ- ÞØ Û Ô Ö Ö ÉàÔ Û Ô ÙÞÌ ÖÔ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ, Ñ Û ÑÛ ÙÌ Ù Ó ÔÛ Ñ ˇÌÙ ÙÛ Ô ÛÖ Ñ ÖØ. ÔÌ ÌÔ Ú Ö ÛÖÜÚ ÓÌ ÒÖÜ ÛÖÜ Ì ÖÜÚ. ˆÙÛÌØ Ö 40 ÞØÖÔ ÙÑÒ Ø Ú ÖÜÒÌ Ú Ö ÛÖÔ ÌØÞÖÓÖ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø Ì ÞÌ Ò ÛÖÜÛÖÓ ÑØÖÛÌØÖ ÖÛÖÜ, ÛÖ 19ÞØÖÔÖ ÛÖÛÌ» Þ Ò. ÓÌ K Ó ØàÛÆ Ñ Þ ØÖçÓÌÔ Û Ô Ü- ÛÆÑ : Ö ÆÑ Ú Ñæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ù. Ò ÞÆÑÖÚ Ñ Ö Ô. ÌØ Æ Ú ( æ Ø ÙÛ.) ÙÞå ÖÜÔ Û ÌàÝ. Ó Òå Ú ÓÌ Ñ ÛÌçˇÜÔÙ ÛÖ Ù Ò - Ñæ ª Ö. ˆ ØÌÛÖçÔ ÙÛÖ ˆ ÖÜØ ÌåÖ ÜÛ ÑØÔ, Òå Ö Ö ÑÆÛà, ÙÛ Ô Ò Û. Ò ÜˇÓØÔÖÚ Ñ ÙÌ Òå Ö ÖÒçÖÔÛ. ¾ ÆÑ Ú ˇ ÆÌ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñª Ì ÞÌåØ Ù, ÑÖÔÛÆ ÙÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ æùûöòö Ñ ÛÖ Òå Ö Ó ÑØæÛÌØÖ ÌØÝæ ÛÖÜ,» ÞÆ- Ò, ÙÛ Ô Ö æ Ø ˇÌÖ àøª. ÓÌåÔÌ ÌÑÌå ÓâÞØ ÖÜ Øâ àùì ÙÛÖ Ö ÛÖÜ æùûöòö, ÙÜÔÖÔæÓ ÛÖ ÛÖÜ Ù ÖÜ åöü Öç. ÓÌ Ò ÑÒ Ù ØÖÚ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö Ñ ÖÒÜ Ø ÙÛ Ø Ö. ÖÔÛ ÙÛÖÔ ÛÌØ ØˇÌ ÜÖ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ, ÓÖÒ Ú ÖÒܡ ÑÌ Ö ÛÖ ÜÛ ÑÖ, Ñ Ö ÓÌ ÒÖÚ ÖÚ, Ö Ñ Ú, Ø ÙÛ Ø ÖÚ Ì Ù Ú Ñ ÓÌ ÙÛ ÖÜÒÌ. ÙÜÔÌØ Ù ÛÌØ Ñ àô ÖÛÜ àˇ ÑÌ Ñ ÔÖÓ Ñ ÛÖ 1952, ÓÌ Û Ô ØÜÙ Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ß Ö- ÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ Ñ Ü Ö ý, ÞØÖ- Ô ÖÜ ÖÒܡ ÑÌ Ö» Þ Ò Ú ÛÖ ÙÛØ ÛÖ, ÌÔàÛÖ 1955, ÓÌÛ Û Ô Ö- ÝÖ Û Ù Û Ú ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú (11 `Ì Ø ) Ì ÙÛ Ô Ì ÞÌ Ø Ù Ñ Ü ÌÒ, ÑÖØ. ` Ô Ü ÒÒ ÒÖÚ ÜÛ. ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ö Û Ô Ì ÙÖ- ÖÛÖÜÔÌÖÜ Ó ÛÖÚ ÌÔ Ø Ù ÔÔ Ý ÔÖÜÔ. ¾ àò ÙÌ Ú Û Ú Ì ÞÌ Ø - Ù Ú ÜÕ ÔÖÔÛ Ô ÞØÖÔÖ ÓÌ ÛÖ ÞØÖÔÖ Ñ ØÖÚ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ Û Ú Ò Ô Ñ Ú Ñ ØÖÚ ÛÖÜÚ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ, ÖÜ ÓÌ ÒàÔ Ô Û Ú ÖÜ- ÒÌ ÌÚ ÛÖÜÚ, Ñ ˇàÚ ÖÒ Ô ÛÜÙ- ÙÖÔÛ Ô. ÛÌØ Ù Ó ÔÛ Ñ ÙÛ ˇ ÑÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÙÜÔÌØ Ù Û Ú ÓÌ Û Ô ÜÒÖÛÌÞÔ : Û ÓÌ Ò É ÖÓ Þ Ô ÌÛÖ ÓÖÜ Ì - ÒÖÜ Û Ú ÖÒ Ú. Ö ÛÖÛÌ ÞØÖÔÖÒÖ- Ì Û Ñ ÙÛÌÔ Ý Ò ÛÖÜ Ñ ÑÖ ÖÜÒÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ØÜÛ Ñ ßÜÞ Û Ú ÜÒÖÛÌÞÔ Ú ÑÖ ÒÜÝ ÔÛ.» Ý Ò ÖÜ ÌÔ ÙÞܡ ÑÌ ÑÖÓ ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ, ÖÛ Ô ÙÜÔÌØ ÙÛ Ñ Ô ÙÌ Ò Ö Ñ ÙÛ Ö Ñ Ù ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ. ¾ ÖÙÛÖÒÖÚ ÑÖ ÖÜÒÖÚ, Ö ÔÌ- ØÖÚ ÕÜÒÖÜØ ÖÚ Ö ÛÖ Û Ø ÛÚ Û Ú `ÓÜØÔ Ú, ÖÙÜØˇ ÑÌ Ö Û Ô ÌÔÌØ Ö Ø Ù ÛÖ ˆÙÛÌØ Ö 40 ÞØÖÔ ÙÑÒ Ø Ú ÖÜÒÌ Ú. Ö ÌØ Ö ÛÖÜ ÙÜÔÌÞ Ù Ô ÓÌ Ì ÛÜÞ Ö Ö ÛÖÜ Ñ Ú Ñ» Þ Ò Ú, ÓÌ ÕÌÞà- Ø ÙÛÌÚ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú Ñ ÙÌ ÝÖØÌ- Û ÑÖ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔÖ Ñ ˇÌÔ Ú: ÙÛ Ì Ñ Ñ ÒÌØ Ú Ñ ÙÛ ÞØàÓ Û Ö ÓÌ- ÒÖÚ, ÙÛ Ú ÙÜÙÑÌÜÌÚ Ñ ÙÛ Ì Ö Ñ Ñ Ú ÞØ Ù Ú Ö Ó ÑØÖÛÌØÖÚ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στο κλίμα των Χριστουγέννων, οι αδύναμοι, που δυστυχώς αυτήν την ώρα είναι περισσότερο από όλους τα παιδιά των άνεργων και άπορων οικογενειών, βρίσκουν αγάπη και αλληλεγγύη από πολλούς φορείς και συλλόγους που απλώνουν δίχτυ κοινωνικής προστασίας και κάνουν πράξη, την συμπαράστασή τους! Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου, υπό τον πρόεδρό του κ. Στέφανο Παπαδόπουλο, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα την στήριξή τους και τον σεβασμό τους προς τα αδύναμα παιδιά του σχολείου τους, λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο την στέγη Αλληλεγγύης με απόλυτη ευθύνη και αξιοπρέπεια, προσφέροντας απλόχερα και ισότιμα προς εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη όσα τρόφιμα, ενδύματα και ό,τι άλλο συγκεντρώνουν από το υστέρημα πολλές φορές συμπολιτών και άλλων. Παραμονές των Χριστουγέννων ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού σχολείου είχε την μεγάλη χαρά να μοιράσει τρόφιμα σε οικογένειες των μαθητών τους, που θα είχαν δύσκολα Χριστούγεννα. Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου βρέθηκε κοντά τους για να προσφέρει τρόφιμα στη στέγη Αλληλεγγύης, το «Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστασης για το Μπουρνάζι», το οποίο μια ημέρα νωρίτερα είχε διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία συλλογική κουζίνα με ζωντανή μουσική σε καφενείο επί της οδού 25ης Μαρτίου και Κύπρου-Μπουρνάζι, όπου ο κόσμος αντί για εισιτήριο έφερνε τρόφιμα και Μέλη των Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων 8ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων ό,τι άλλο είχε την ευγένεια να προσφέρει, τα οποία το Δίκτυο πρόσφερε σε άπορες και άνεργες οικογένειες μαθητών διαφόρων σχολείων της πόλης, ανάμεσά τους και το 8ο Δημοτικό σχολείο. Ταυτόχρονα η «Αλληλεγγύη για Όλους» πρόσφερε πολλά κουτιά με βρεφικό γάλα, το οποίο διατέθηκε Ο Σ. Παπαδόπουλος Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου άμεσα. Παρόντες στη συγκέντρωση και στο μοίρασμα τροφίμων ήταν και γονείς από το 11ο Δημοτικό σχολείο, οι οποίοι και αυτοί δεν κάθονται «με σταυρωμένα τα χέρια»... Κάνουν ό,τι μπορούν για να αποδείξουν εμπράκτως ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, που στα δύσκολα κάνουν το καθήκον τους. Δεν λιποτακτούν... κι έτσι θα συνεχίσουν. Όλοι για έναν και ένας για όλους! Με αυτές τις πράξεις χρέους απέναντι στη κοινωνία που πάσχει ένα είναι βέβαιο. - Η χρονιά που έρχεται δεν μπορεί να μην είναι καλύτερη! «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η Επιτροπή Ανέργων που λειτουργεί στο πλαίσιο της Λαϊκής Επιτροπής Περιστερίου εκτιμώντας τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε για ακόμη μια φορά πιστεύοντας στο αίσθημα αλληλεγγύης και στο πνεύμα των Χριστουγέννων, διοργάνωσε για τα παιδιά των ανέργων της πόλης μια όμορφη γιορτή, με δημιουργική απασχόληση, παιχνίδια, τραγούδια και δωράκια, στις 22 Δεκεμβρίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δώσει χαρά στα παιδιά τη στιγμή που οι γονείς παραμένουν άνεργοι και δεν μπορούν να τους προσφέρουν δώρα και γιορτές. Οι γονείς με τα παιδιά τους άρχισαν να καταφτάνουν από πολύ νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και σε πολύ μικρό διάστημα η αίθουσα του ΚΥΒΕ που είχε στολιστεί χριστουγεννιάτικα, γέμισε χαρούμενες φωνές. Οι μικροί επισκέπτες πέρασαν ένα όμορφο και δημιουργικό απόγευμα, ενώ στο τέλος της γιορτής όλα τα παιδιά πήραν και το δωράκι τους που τους έδωσε χαρά και ευτυχία. Παιδαγωγοί από το Πανεπιστήμιο και από σχολές των Τ.Ε.Ι. βρέθηκαν κοντά στα παιδιά και με ιδιαίτερη αγάπη τα βοήθησαν να δημιουργήσουν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και να παίξουν διάφορα παιχνίδια που εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους. Η μεγάλη έκπληξη της γιορτής για παιδιά ήταν το παιχνίδι να μάθουν πώς κατασκευάζονται τα γνωστά και αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα. Παίζοντας και ψάχνοντας να βρουν τα υλικά στο χώρο διασκέδασαν και γέλασαν με την καρδιά τους. Αφού βρήκαν τα 7 υλικά του γλυκού, οι νηπιαγωγοί τους έδωσαν να δοκιμάσουν από ένα πιάτο που ήταν γεμάτο μελομακάρονα. Τα μέλη της Επιτροπής είχαν προνοήσει επίσης να γεμίσουν με φαγητά και γλυκά τους πάγκους, τα οποία γεύτηκαν όλοι με το παραπάνω... ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Ο Γ. Βαθιώτης και η Π. Τάρλα Την Κυριακή 16 Δεκέμβρη 2012 οι Βυζαντινές χορωδίες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου και Εργαστήρι Ψαλτικής υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου Αθανασίου Παϊβανά παρουσίασαν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Τους ύμνους προλόγισε ο Δημήτριος Τζωρτζάτος. Στη συναυλία της Βυζαντινής μουσικής παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και οι επιστημονικοί συντονιστές της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι, καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης και η ιατρός Πηγή Τάρλα. Στη συνάντηση αναφέρθηκε Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. και το επόμενο ιατρικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διαδραστικού χαρακτήρα που θα γίνει στον Άγιο Γεώργιο της Νέας Ζωής το Σάββατο 12 Ιανουαρίου Όλοι μαζί υποσχέθηκαν ότι θα σταθούν δίπλα και αρωγοί σε κάθε συνάνθρωπό μας που πραγματικά έχει ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Κανείς Περιστεριώτης δεν θα αισθάνεται μόνος. Ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι Γιώργος Βαθιώτης, καθηγητής MSc ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e:

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Με γιορτές και εκδηλώσεις, παιχνίδια και τραγούδια, «έκλεισαν» οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η επίσκεψή μας σε δυο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για την προσπάθεια των παιδιών και των γονιών, και, ιδιαιτέρως, για τη δουλειά και το μεράκι των εκπαιδευτικών και εργαζόμενων, που φρόντισαν για την εξαιρετική και πρωτότυπη διακόσμηση των χώρων των σταθμών, καθώς και για τη δημιουργία ενός μοναδικού γιορταστικού κλίματος με παιχνίδια, κατασκευές, κεράσματα, μπουφέδες, δώρα και γλυκά, που ενθουσίασαν τα παιδιά και τους γονείς. Τη Δευτέρα 17 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η γιορτή στο Παράρτημα του Δ Βρεφονηπιακού Σταθμού Περιστερίου. Η Διευθύντρια του Σταθμού Β. Βασιλάκη και οι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με χαρά τους γονείς και τα παιδιά, το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον αντιδήμαρχο Β. Μπέτση και την πρόεδρο του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη που επισκέφθηκαν το Σταθμό και παρακολούθησαν τη γιορτή. Η κ. Βασιλάκη ευχαρίστησε όλους για την προσπάθεια και το μεράκι στην προετοιμασία των χώρων του Σταθμού και της γιορτής και ευχήθηκε υγεία, χαρά, αγάπη και ελπίδα για τη νέα χρονιά! Το τμήμα των μικρών προνήπιων παρουσίασε θεατρικό - αναπαράσταση της «Νύχτας των Χριστουγέννων». Υπεύθυνη ήταν η Α. Ανδρεάδη. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, η Διευθύντρια του Σταθμού Β. Βασιλάκη και η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη Το τμήμα των μεγάλων προνήπιων παρουσίασε το θεατρικό «Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο σπίτι του Άη-Βασίλη». Προετοιμασίες γιορτινές στο σπίτι του Άη-Βασίλη, που άργησε να ετοιμαστεί γιατί φέτος είναι λίγο τεμπέλης... Βαριέται να ξεκινήσει και κοιμάται στον καναπέ... Η γυναίκα του, τα ξωτικά, οι τάρανδοι, τα δώρα, τα παιδιά τον παροτρύνουν. Πρέπει να μοιράσει τα δώρα, πρέπει ν αλλάξει η χρονιά...!!! Υπεύθυνη ήταν η Π. Παναγιωτοπούλου. Την Πέμπτη 20 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η γιορτή στον 7ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Περιστερίου. Η προϊσταμένη του Σταθμού Ε. Ρουμελιώτου - Δαρσινού και οι εργαζόμενοι, μαζί με τους γονείς ετοίμασαν έναν πλούσιο, εορταστικό μπουφέ με πολλές και νόστιμες λιχουδιές, που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι. Η Ε. Ρουμελιώτου-Δαρσινού, η Ξ. Κορόγιαννη Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ, η Β. Διονυσοπούλου, Δ/ντρια ΝΠ των Β/κών Σταθμών, και η Β. Δημοπούλου Προϊσταμένη ΝΠ των Β/κών Σταθμών Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση περιελάμβανε παιχνίδια με τον Άη-Βασίλη, που μοίρασε δώρα στα παιδιά, και κατασκευές - χειροτεχνίες με δημιουργικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά με τους γονείς και τους παιδαγωγούς δημιούργησαν κατασκευές, τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και άκουσαν

13 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μια πολύ ωραία γιορτή με το πρωτότυπο θεατρικό «Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι» και το θεατρικό δρώμενο «Χιόνια στο Καμπαναριό», με τραγούδια και τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την οποία πλαισίωναν οι καθηγητές μουσικοί του του Δημοτικού κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Η Διευθύντρια του Σχολείου Α. Μεϊντάση συνεχάρηκε τους μαθητές, τους ειδικούς παιδαγωγούς και ιδιαίτερα την Φ. Καλατζή, ψυχολόγο του σχολείου και την Κολέττα, Η Α. Μεϊντάση και η Μ. Τσιώτα-Μάρκου Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου Α. Καραγεωργιάδου και Θ. Μπένος, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 21 Δεκέμβρη οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Σχολείου Περιστερίου. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου και ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα του Συλλόγου στις 20 του Δεκέμβρη στο «Ασματοπωλείο» με τον Κώστα Μάντζιο. Το ποιοτικό πρόγραμμα, το εκπληκτικό μουσικό σχήμα, το ζεστό περιβάλλον και η διάθεση των παρευρισκόντων συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου κλείνοντας με αυτή την εκδήλωση κοινωνική λειτουργό, που ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση της γιορτής για το εξαίρετο αποτέλεσμα, τους καθηγητές του Ωδείου του Δήμου Περιστερίου, και το Δήμο Περιστερίου που προσέφερε τα παιχνίδια και τα γλυκά. «Πολλές ευχές σε όλους. Να νιώσετε τη χαρά των Χριστουγέννων που είναι η ελπίδα, το νόημα των Χριστουγέννων που είναι η ειρήνη και την καρδιά των Χριστουγέννων που είναι η αγάπη» τόνισε μεταξύ άλλων. Συνεχάρηκε τα παιδιά και ζήτησε απ όλους το θερμό τους χειροκρότημα για τη μεγάλη προσπάθειά τους. Παρευρέθηκαν επίσης στη γιορτή οι αντιδήμαρχοι Ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης, ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Αβραμίδης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Θ. Αρβανίτης και ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Αβραμίδης. Μια βραδιά για τα παιδιά από»το Χαμόγελο του Παιδιού» στη φαντασμαγορική παράσταση «Barcelona» ΠΡΟΣΦΕΡΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο Δήμος Περιστερίου πρόσφερε μια χαρούμενη βραδιά στο τσίρκο «Barcelona» στα παιδιά του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που φιλοξενούνται σε κατοικία στην πόλη μας. Τα παιδιά συνόδευσε ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και μαζί τους παρακολούθησε την υπέροχη παράσταση με τα ακροβατικά, τους ζογκλέρ, τους κλόουν κ.λπ. Στο τέλος της παράστασης ο κ. Παχατουρίδης μοίρασε τον πρώτο κύκλο της συνεχούς τετράμηνης δράσης του για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν σχολείου, ευχαρίστησε όλους αυτούς, που τίμησαν με την παρουσία τους τη μουσική βραδιά. ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ μελωδίες των Χριστουγέννων. Η Προϊσταμένη του Σταθμού Ε. Ρουμελιώτου-Δαρσινού ευχαρίστησε το εκπαιδευτικό και το βοηθητικό προσωπικό που από κοινού ετοίμασαν και πραγματοποίησαν την πρωτότυπη εκδήλωση, καθώς και τους γονείς που συνέβαλαν με τις γιορτινές «δημιουργίες» τους στην οργάνωση του μπουφέ, με τις λιχουδιές που γεύτηκαν όλοι. Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη που παρευρέθηκε στην εκδήλωση ευχήθηκε σε όλους προσωπικό, γονείς και παιδιά, καλές γιορτές και καλή χρονιά και δήλωσε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ»: Ο Δήμαρχος Α. Παχατουρίδης με τα παιδιά «Φέτος οι γιορτές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ήταν πολύ επιτυχημένες. Ήταν μεγάλη η συμμετοχή των γονιών και η προσπάθεια του προσωπικού, των εργαζομένων στους σταθμούς. Καταλαβαίνουν όλοι τους δύσκολους καιρούς. Έχω να πω τα καλύτερα για όλους τους σταθμούς και στα παιδιά τα Χριστουγεννιάτικα δώρα και τους ευχήθηκε να είναι πάντα χαρούμενα και χαμογελαστά, όπως αυτή τη βραδιά στο τσίρκο. Τα παιδιά και οι συνοδοί τους ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για το γεγονός ότι είναι πάντα κοντά τους, κάτι που τους κάνει να νιώθουν»οικογενειακή ασφάλεια» σ αυτήν την δύσκολη εποχή για τη χώρα μας. θέλω να συγχαρώ όλες τις εργαζόμενες, να τις ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, ο ένας να βοηθά τον άλλον, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Χωρίς εθελοντισμό, χωρίς αλληλοβοήθεια και αλληλοστήριξη δε θα μπορέσουμε να επιζήσουμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί οι Έλληνες είμαστε και αλληλέγγυοι και φιλάνθρωποι, έχουμε στενούς δεσμούς οικογενειακούς, φιλικούς και κοινωνικούς που κρατούν γερά και πιστεύω πως θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση όλοι μαζί όσο το δυνατόν καλύτερα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά».

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Περιστερίου πραγματοποιήθηκε το 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, από τις 7 έως και τις 9 Δεκεμβρίου Πλήθος κόσμου από κάθε περιοχή όχι μόνο της Αττικής αλλά και της περιφέρειας επισκέφθηκε το Εκθεσιακό Κέντρο και έμαθε τα μυστικά του μελιού και δοκίμασε Ελληνικό μέλι απ ευθείας από τους παραγωγούς. Εκτός από την ευκαιρία που είχαν να δοκιμάσουν μέλι πολλών ποικιλιών, ανακάλυψαν παραδοσιακές συνταγές με μέλι, παρακολούθησαν επίδειξη τρύγου μελισσιών όπως και γαστρονομικές παρουσιάσεις βασισμένες στο Ελληνικό ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 14, οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου, πραγματοποίησαν Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, το οποίο επισκέφθηκαν πολλοί φίλοι και γνωστοί με σκοπό να θαυμάσουν και να συνεισφέρουν με τις αγορές τους στο ταμείο του σχολείου. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου εκτέθηκαν πολλά αντικείμενα, δημιουργίες των εκπαιδευόμενων καθώς και εορταστικά γλυκίσματα, που ετοίμασαν με πολύ αγάπη και αρκετή δουλειά. Επίσης παλαιά μπιζού, καθαρίστηκαν ή φτιάχτηκαν όσα είχαν χαλάσει από τον χρόνο, έγιναν σαν καινούργια και με νέα λάμψη εκτέθηκαν στους πάγκους για τους αγοραστές. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία των εκπαιδευόμενων και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στις αξίες της αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Αξίες ιδιαίτερα σημαντικές στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που περνάμε. Οι εκπαιδευόμενοι με φαντασία και μεράκι εκτός από τις πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές, συγκέντρωσαν και είδη ένδυσης και υπόδησης σε άριστη κατάσταση, διαθέτοντας και αυτά προς πώληση. Τα έσοδα από το μπαζάρ θα ενισχύσουν τις δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων. 3ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΖΑΑR Η AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΕΨΑΝ... Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο bazaar που οργάνωσε το 3o Γενικό Λύκειο Περιστερίου το τριήμερο από 19 έως 21 Δεκεμβρίου. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 3ου ΓΕΛ Σκλαβενίτης - super market Περιστερίου Passarella - ζαχαροπλαστεία μέλι. Οι μικροί επισκέπτες ανακάλυψαν τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού στην καθημερινή διατροφή. Το 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το Φεστιβάλ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα, καθώς κάθε διοργάνωση την επισκέπτονται χιλιάδες καταναλωτές, εμπορικοί επισκέπτες και μελισσοκόμοι. Ο πλούτος της ελληνικής υπαίθρου αλλά και τα εκλεκτότερα μελισσοκομικά προϊόντα που me-gusta - Περιστερίου Βακαλιαρέλλη Φωτεινή - Ενδύματα Flavor - Περιστερίου Flourish - Εμπορία Ανθέων - Αλέκος Πολυχρονάκης - Αθήνα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά εκτέθηκαν στα περίπτερα με πολύ αγάπη από τους μελισσοκόμους της ελληνικής περιφέρειας. Η Κρήτη συμμετείχε στο φεστιβάλ- θεσμό με 30 παραγωγούς, τα προϊόντα των οποίων γεύτηκαν και είδαν χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ, που πέρασαν από το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης. Οι εντυπώσεις για το φεστιβάλ τόσο των εκθετών, των συμμετεχόντων εταιρειών, παραγωγών, φορέων όσο και των επισκεπτών μεταξύ των οποίων εμπορικοί αντιπρόσωποι, αντιπρόσωποι εξαγωγικών εταιρειών, ενεργοί μελισσοκόμοι αλλά και εν δυνάμει μελισσοκόμοι, ήταν οι καλύτερες. Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν όλοι οι φορείς του κλάδου και της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η προβολή του Ελληνικού μελιού και των προϊόντων μέλισσας, αλλά και των καινοτόμων δράσεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων, η δημιουργία δικτύων που θα αυξήσουν τις τιμές των μελισσοκομικών προϊόντων και η ανάδειξη όλων των νέων τεχνολογιών που αφορούν το Ελληνικό μέλι. Την προσπάθεια του γιορτινού bazaar στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις οι μαθητές, οι γονείς τους αλλά και η πλούσια προσφορά των χορηγών. Οι μαθητές του σχολείου έμπειροι πλέον στη συγκεκριμένη προσπάθεια έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αφιέρωσαν από τον χρόνο τους και από το μεράκι τους και στο τέλος το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Συγκέντρωσαν ευρώ τα οποία θα δώσουν χαρά και χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους και κυρίως σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη! Η αλληλεγγύη και η προσφορά περίσσεψαν... Οι υπεύθυνοι καθηγητές που βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών ένοιωσαν την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους χορηγούς: Σπηλιόπουλο Βασίλη - Balylon - Εμπορία και εισαγωγή ενδυμάτων Τσα-φαλ - Εισαγωγική Εταιρία Εποχικών Ειδών-Περιστέρι Kυλικείο 3ου ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, καθώς και τις οικογένειες των μαθητών που βοήθησαν στο στήσιμο του γευστικότατου μπουφέ και όχι μόνο αλλά πάνω απ όλα ευχαρίστησαν με όλη την καρδιά τους, τους μαθητές που μαζί τους έζησαν ένα ξεχωριστό τριήμερο στο σχολείο. Επίσης απηύθυναν ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα που στόλισε μουσικά την τρίτη ημέρα του γιορτινού bazaar, οπότε έπεσε και η αυλαία για ακόμη μια χρονιά, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους το επισκέφθηκαν, ψώνισαν και απόλαυσαν τις νοστιμιές του μπουφέ. Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, είπαν οι καθηγητές, δεν είναι πράγματα!!!

15 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Ποιοι τρέμουν το ΛΑΟ μας; του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Οι Έλληνες πολίτες τον τελευταίο καιρό εκδηλώνουν ολοένα και πιο έμπρακτα την οργή τους για τα βάρβαρα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος τους από τους συγκυβερνώντες κατ επιταγή του Γ Ράιχ της Γερμανίας, των εταίρων της σε Ευρωένωση και Ευρωζώνη και των διεθνών τοκογλύφων. Πολύ περισσότερο ο λαό μας είναι εξοργισμένος και από τα νέα εξοντωτικά μέτρα σε βάρος του, που η εφαρμογή τους ξεκίνησε από την Πρωτοχρονιά με το δόγμα αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Όλ αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα, που έχουν θορυβήσει σοβαρά τους Ευρωενωσιακούς και Ευρωζωνικούς, συγκυβερνώντες και μη. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε μερικές από τις απόψεις των όσων έλαβαν μέρος στις παραπάνω δημοσκοπήσεις, που φέρνουν σοβαρούς πονοκέφαλους στους συγκυβερνώντες, αλλά και στους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, την περιβόητη Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: * Το 71% των Ελλήνων πιστεύει στο, ενώ το 29% θεωρεί συμφορά το για το λαό (Σημείωση, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό κατά του, σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις που δεν ήταν πάνω από 15%). * Σε ποσοστό 65% οι Έλληνες πιστεύουν ότι με τα μέτρα που εφαρμόζονται, θα χειροτερέψει δραματικά η ζωή τους. * Σε ποσοστό 70% οι πολίτες εκφράζουν την απογοήτευσή τους με το ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα. * Μειωμένα είναι και τα ποσοστά του διπολικού της εξουσίας. Με μια προσεκτική ανάγνωση των νέων θέσεων των πολιτών για τα πολιτικά δρώμενα είναι φυσικό να έχουν θορυβήσει πολλούς, εντός και εκτός της Ελλάδας. Ειδικότερα: ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι Εταίροι μας στην Ευρωένωση, στην Ευρωζώνη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι βλέπουν να κλονίζεται σοβαρά η κυριαρχία του στην Ελλάδα. Χώρια ότι ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί αμφισβητούν σοβαρά το. Κάτι που αρχίζει ν ακούγεται και στις λαϊκές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας σε Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. και βλέπουμε Όλ αυτά οι Εταίροι τα βλέπουν με φόβο, διότι το, φαίνεται, ότι θα έχει κι άλλες δυσάρεστες περιπέτειες ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι ιθύνοντες των διαφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που εκδηλώνουν διαθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα. Κι αυτό, διότι οι αμφισβητήσεις των πολιτών απέναντι στο, στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος, στην απογοήτευσή τους από τα κόμματα εξουσίας κλπ., σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τους βάζουν σε σοβαρές σκέψεις, φοβούμενοι πολιτική αστάθεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άστοχες επενδύσεις. ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, που συγκυβερνούν τον τόπο με βάρβαρα μέτρα σε βάρος των πολιτών, καθώς βλέπουν να μειώνονται σημαντικά τα ποσοστά τους στην εκτίμηση του λαού, σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Κι αυτή η πτώση τους είναι η συγκολλητική κόλα που τους ενώνει στις καρέκλες της τριτοκομματικής κυβερνητικής εξουσίας. Κι αυτό, γιατί ο λαός τους λέει κατάμουτρα ότι δεν τους εμπιστεύεται, δεν τους θέλει και σιγά-σιγά τους γυρίζει όλο και πιο μαζικά την πλάτη. Και δίκαια, διότι το οικονομικό σκάνδαλο στον ΕΟΤ, με τρεις προφυλακισμένους, η λίστα Λαγκάρντ και οι παραποιήσεις της για τυχόν φοροφυγάδες δοκιμάζει σοβαρά τη συνοχή της τριτοκομματικής κυβέρνησης. ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής, αυτού του φιλοφασιστικού πολιτικού μορφώματος, διότι βλέπουν το κόμμα τους να εμφανίζει ανησυχητικές πτωτικές τάσεις η εκλογική τους απήχηση, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Φοβούνται ότι, ίσως, θα συρρικνωθούν τα ποσοστά τους κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι, άλλωστε, που αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη στο βαθμό που ο δημοκρατικός λαός μας δεν μπορεί να εμπιστεύεται πολιτικό κόμμα που υμνεί την αμερικανόπνευστη στυγνή δικτατορία των συνταγματαρχών (21 Απρίλη 1967 έως 24 Ιούλη 1974). Επιπρόσθετα: Η πίστη τους στην ευρωπαϊκή προοπτική και ευρωζώνη βλέπουν να αμφισβητείται σοβαρά από τους Έλληνες. ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι άνθρωποι που φιλοδοξούν ν αποτελέσουν τα νέα τζάκια στην Ελλάδα, σχεδιάζοντες να βάλουν χέρι στο νέο υπό διαμόρφωση πολιτικό σύστημα, στα οικονομικά και κοινωνικά πράγματα του αύριο. Διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι τα νέα τζάκια θα βρίσκονται μέσα ή στις παρυφές των εκκολαπτόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών, που αναμένονται εντός του ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ: Οι πολιτικοί εκείνοι ( κ.κ. Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπακωνταντίνου και όχι μόνο) που έμπασαν την Ελλάδα ως σφάγιο στις σαρκοβόρες δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πρώτο μνημόνιο, στους συνοδευτικούς νόμους και τη δανειακή σύμβαση, διότι η απαίτηση των Ελλήνων πολιτών είναι οι υπεύθυνοι να καθίσουν στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Αναμένεται ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θ αυξηθεί ακόμα περισσότερο η οργή του λαού και πιστεύεται ότι θα αποτυπωθεί αυτό και σε νέες δημοσκοπήσεις τόσο κατά των Εταίρων μας σε Ευρωένωση, Ευρωζώνη και τους διεθνείς τοκογλύφους, την απαξίωση του πολιτικού συστήματος και ακόμα περισσότερα όχι στο. Απομένει: Αταλάντευτη αντεπίθεση του λαού ενάντια σ αυτούς που τον καταστρέφουν. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ «Τι σε προσενέγκωμεν, Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι ημάς;» Τι να σου αντιπροσφέρουμε, Χριστέ, που ήρθες ως άνθρωπος στη γη για να θυσιαστείς για εμάς; Οι μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Θ. Παπαχαραλάμπους απάντησαν στο ερώτημα με τη ζεστή, αγνή και αληθινή χριστουγεννιάτικη γιορτή τους στο Θέατρο του Σχολείου την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου Αγγελάκια, ελαφάκια, καλικάντζαροι, νάνοι, ο νέος χρόνος και φυσικά ο Άγιος Βασίλης, παρέλασαν στην σκηνή με τα παιδιά να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και τους γονείς τους να τα απολαμβάνουν και να τα χειροκροτούν με περηφάνια. Η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου ερμήνευσε παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα νήπια παρουσίασαν το σκετς «Χριστούγεννα στο σπίτι του Αϊ Βασίλη». Το θεατρικό τμήμα του Δημοτικού παρουσίασε το θεατρικό «Τα χριστουγεννιάτικα ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στολίδια», ενώ η θεατρική ομάδα, αποτελούμενη από μαθητές και μαθήτριες των μεγάλων τάξεων, παρουσίασε το κωμικό σκετς «Ο Άγιος Βασίλης έρχεται από ;» Ρυθμικό και κεφάτο ήταν το κλείσιμο της βραδιάς με το χορευτικό - happening «Last Christmas». Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, έγινε και η γιορτή του Παιδικού Σταθμού «Χρυσούπολη», όπου τα παιδιά γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στο θεατράκι του διδακτηρίου τους με το σκετς «Χριστουγεννιάτικη Νύχτα». Οι ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες αγάπης, χαράς, ελπίδας, Ο Δ. Γεωργούλιας, η Δ. Δημητρακοπούλου, ο Μ. Μπικουβαράκης, η Λ. Καρκούλια και η Κ. Σταθοπούλου Ο Α. Πάτσης κι η Δ. Οικονομοπούλου αλληλεγγύης και αισιοδοξίας, κινητοποίησαν τους μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων να συγκεντρώσουν στο Σχολείο τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Αντιπροσωπεία των μαθητών με υπεύθυνο το Διευθυντή του Λυκείου Σπύρο Παπαχαραλάμπους επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στον Πειραιά, παρέδωσε το συγκεντρωθέν υλικό, γνώρισε τους ανθρώπους που επιτελούν αυτό το θεάρεστο έργο και είδε από κοντά τις συνθήκες ζωής των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Με τη μουσική και τις γνωστές μελωδίες του σπουδαίου συνθέτη Μίμη Πλέσσα γέμισε η αίθουσα της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Νάνα Μούσχουρη», στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου, την Κυριακή 16 Δεκέμβρη. Η υπέροχη βραδιά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσικές Βραδιές που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου. Η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λ. Καρκούλια και ο Α. Πάτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης υποδέχθηκαν όλους όσους παρευρέθηκαν στη Μουσική Βραδιά - Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Η κ. Καρκούλια παρουσίασε τους συντελεστές: Αφηγήτρια Κ. Σταθοπούλου, Τραγούδι Δ. Δημητρακοπούλου, Μπουζούκι Δ. Γεωργούλιας, Κιθάρα - Τραγούδι Ι. Μπικουβαράκης. Στο Πιάνο ήταν ο Ανδρέας Μπικουβαράκης, ο οποίος είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς. Ακούστηκαν τραγούδια από το δίσκο «Ο Δρόμος» και τραγούδια από κινηματογραφικές ταινίες, μεγάλες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα.

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου Αναγνώστες μου θα θυμούνται που έγραφα στις στην εφημερίδα μας σχετικά με τις διαδηλώσεις των δικών μας αγανακτισμένων στην Αθήνα «πως η Αίγυπτος δεν είναι μακριά», μόνο που οι διαδηλώσεις οπωσδήποτε κοπάσανε στην Αθήνα από τότε, σε αντίθεση με την Αίγυπτο που συνεχίζονται με μεγάλη ένταση και θα ήταν εξοντωτική η αντιπαράθεση μεταξύ του κόμματος της «Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης» FJP (Freedom and Justice Party) των Αδελφών Μουσουλμάνων του σημερινού Προέδρου της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας Μοχάμετ Μάρσι και όλων των άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων, αν ο στρατός της χώρας δεν παρέμενε ουδέτερος, όπως θέλει να φαίνεται, αν και το 99% του δυναμικού του και της ηγεσίας του είναι μουσουλμάνοι. Έφτασα έγκαιρα στην Αίγυπτο για να παραβρεθώ στο δημοψήφισμα του Σαββάτου για το νέο σύνταγμα της χώρας που προτείνει ο πρόεδρος Μάρσι και όπως αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον οι μισοί Αιγύπτιοι ψηφοφόροι που ρωτώ θα το καταψηφίσουν φοβούμενοι μήπως το κόμμα FJP, της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην πορεία επιβάλει τελικά τον θρησκευτικό μουσουλμανικό νόμο «Σάρια» και πάνε χαμένοι οι αγώνες της «αραβικής άνοιξης» και της δημοκρατικής επαναστατικής αλλαγής του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης στην ευλογημένη αυτή χώρα, που ο ποταμός Νείλος και οι δυο της θάλασσες, μπορούν να της χαρίσουν ευρεία ευημερία και τεράστια πρόοδο. Πράγματι η Αίγυπτος δεν είναι μακριά για τους Έλληνες και την Ελλάδα και δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους αυτούς τους Αιγύπτιους συνομιλητές μου που λατρεύουν την χώρα μας και απορούν γιατί η Ελλάδα δεν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και των αναγκαίων πολύπλευρων συνεργασιών με τη χώρα τους «που θρέφει συγγενικά αισθήματα με την Ελλάδα». Έπειτα μην ξεχνάμε πως και εμείς και η Κύπρος έχουμε όμορες ζωτικές ζώνες στη θάλασσα, των πλουσίων ενεργειακών κοιτασμάτων. Συγγενείς και φίλοι με αποτρέπουν να ταξιδέψω στην Αίγυπτο «αυτή την εποχή των συνεχών εξεγέρσεων» και εγώ αναλογίζομαι σε ποια εποχή ουσιαστικά της ζωής μου δεν έζησα εγώ εξεγερμένος, ή αλληλέγγυος με εξεγερμένους, όταν με την έννοια αυτή έμαθα από παιδάκι πως όσο υψηλού βαθμού η αυτόνομη παρουσία του οργανωμένου κινήματος είναι μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που δρα, τόσο ξεκάθαρες είναι και τα δημοκρατικά οργανωτικά του επίπεδα, επιρροή και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην τακτική και τους στόχου του. Αλληλέγγυος ήμουν πάντα και με τους ενεργούς σκανδιναβούς συμπολίτες μου που ξύπνιοι όλο και κάτι προσδοκούσαν, αν όχι μόνο αυξήσεις και οικονομίστικες διεκδικήσεις, τουλάχιστον κάποιες δομικές αλλαγές της καλής κοινωνίας που ζούσαν, θέλοντας να την κάνουν από καλή ακόμα καλύτερη. Αλλιώτικα είναι τα πράγματα στην Αίγυπτο σήμερα, χωρίς εμπειρία στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπου ο μισός πληθυσμός και περισσότερο πιστεύουν στο θρησκευτικό νόμο «Σάρια» πως μπορεί να αντικαταστήσει με θεϊκή τελειότητα τον αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό κοινοβουλευτισμό και την εξασφάλιση σιγουριάς. Δηλαδή τη «Βλασφημία» του σημερινού Κράτους με την «Θεοκρατία», όπως λένε οι ίδιοι. Αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Κάιρο στην Ερυθρά Θάλασσα πριν τα σύνορα με Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ το Σουδάν που επικρατεί η αιώνια σιωπή της αφρικάνικης ερήμου μέχρι σχεδόν την ακτή, ρωτώ ένα νεαρό εργαζόμενο, να μου πει τη γνώμη του για την αντιπαράθεση του προέδρου Μάρσι, με τους αγανακτισμένους της πλατείας Ταχρίμ στο Κάιρο. Ο μισθός του συνομιλητή μου είναι 65 ευρώ το μήνα συν κάτι παραχωρήσεις, ύπνο και φαγητό, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τα αρχαιότερα ορυχεία σμαραγδιού του κόσμου και που οι κάτοικοί της ζουν σήμερα από την αλιεία στην Ερυθρά Θάλασσα και προπαντός από τον τουρισμό και στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Συνεσταλμένος και ίσως κάπως ανασφαλής μου απαντά πως συμφωνεί με τον πρόεδρο που έχει τώρα συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, «γιατί ο Πρόεδρος Μάρσι πρέπει με αποφασιστικότητα να δώσει λύσεις ώστε να κυβερνηθεί η Αίγυπτος. Ο στρατός μένει ουδέτερος, αλλά πιστεύω πως θα παρέμβει και θα υποστηρίξει την επανάσταση αν θελήσει ο Πρόεδρος να επιβάλλει με τους μουσουλμάνους της «Αδελφότητας» τον μουσουλμανικό νόμο στη διακυβέρνηση της χώρας μας, αν και πιστεύω πως θα εισακούσει την εντολή της πλειοψηφίας. Πάντως εδώ δεν ψηφίζω γιατί τα δικαιώματά μου είναι αλλού». Μέρα δημοψηφίσματος σήμερα και εγώ ρωτώ έναν νέο τι προβλέπει για το αποτέλεσμα και το νέο Σύνταγμα της χώρας και εκείνος μου απαντά: «Εγώ θα ψηφίσω ΝΑΙ. Εγώ είμαι μουσουλμάνος, όπως σχεδόν όλοι οι Αιγύπτιοι, ξέρω πως είμαι Άραβας και κατευθείαν απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ, οι χριστιανοί όλοι θα ψηφίσουν ΟΧΙ, όπως και διανοούμενοι, ο επιχειρηματικός κόσμος και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Ωστόσο είναι δύσκολα τα πράγματα για εμάς τους νέους ανθρώπους και ούτε ξέρω πότε θα αξιωθώ να ζήσω ανθρώπινα από το μισθό μου, που είναι 80 ευρώ το μήνα, για αυτό και επιθυμώ να μεταναστεύσω σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα». Σαν τον νεαρό συνομιλητή μου είναι πάνω από τα 60% των Αιγυπτίων νεολαίων αγοριών και ίσως το 95% των νεαρών γυναικών, άνεργοι στην πλειοψηφία τους και χαμηλόμισθοι με ανταμοιβές πείνας. Ένας άλλος συνομιλητής μου πολύγλωσσος υπάλληλος τουρισμού, χριστιανός κόπτης από το Κάιρο που θα ψηφίσει «ΟΧΙ» μου εγγυάται πως η παραμονή μου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα μπορεί να είναι εντελώς ακίνδυνη και πως η πυκνότερη δημογραφικά αφρικανική πρωτεύουσα συμβαίνει να έχει και το ρεκόρ σε νέους ανθρώπους, αφού τα 2/3 της αιγυπτιακής πρωτεύουσας είναι κάτω από 30 ετών, μάλιστα το 50% των κατοίκων του Κάϊρου είναι κάτω των 15 ετών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι παιδεία και σύγχρονη μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και επενδύσεις, αν θέλουμε να ευοδωθούν τα οράματα της «αραβικής επανάστασης» ευελπιστώντας σε δομικές αλλαγές της κοινωνίας και αναπτυξιακές διαρθρώσεις της οικονομίας, αφού το πρόβλημα της χώρας είναι οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό και όχι θρησκευτικό για αυτό δεν θα είναι καθόλου καλή λύση ο θρησκευτικός νόμος της «Σάριας». Στην επαρχιακή Αίγυπτο ο κόσμος ευελπιστεί ο Πρόεδρος να, πετύχει ακόμα και με το αυταρχικό διάταγμα που μόνος του μονομερώς επέβαλε και του δίνει όλες τις εξουσίες, αν σήμερα και στον δεύτερο γύρω μετά από μια εβδομάδα κερδίσει το «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα. Οι κάτοικοι αυτής της χώρας στη σύγχρονη ιστορία της, ποτέ δεν γνώρισαν τι θα πει δημοκρατία, βούληση, καθαρή ετυμηγορία και εντολή λαού, έτσι όπως πάντα ήταν συγκεντρωτικό το Κράτος, οργανωμένο δηλαδή με συγκεντρωτική εξουσία. Μέχρι την επανάσταση της αραβικής άνοιξης όλες οι εξουσίες, οι πολιτικές και οι διοικητικές λειτουργίες της χώρας ήταν στα χέρια του Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, που είχε διαδεχτεί το 1981 τον δολοφονημένο Ανβάρ Ελ Σαντάτ. Η προεδρική εξουσία πάντα είχε δικαίωμα «βέτο» απέναντι στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, διορίζει και απολύει Υπουργούς και την ηγεσία του στρατεύματος. Πολυκομματικό ήταν πάντα το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά επί Μουμπάρακ κυβερνούσε αυτός με το κόμμα του, ΕΔΚ (Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα) χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση, όπως και τώρα που την απόλυτη εξουσία την έχει ο σημερινός πρόεδρος σύμφωνα με το Διάταγμα που εξέδωσε ο ίδιος, οπότε πάλι δεν έχει το λόγω η αντιπολίτευση, καταφεύγοντας οι όσοι αγανακτισμένοι σε διαμαρτυρίες στους δρόμους και στην ιστορική πλατεία Ταχρίμ, όπου άρχισε και η αιγυπτιακή επανάσταση μετά την αυτοκτονία του νεαρού πλανόδιου μικροεμπόρου Μοχάμετ Μπουαζίσις στην Τυνησία. Σχεδόν όλοι οι συνομιλητές εδώ δεν μπορούν να διανοηθούν την ανάγκη του εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής και της πολιτικής κουλτούρας στην Αίγυπτο, αφού ποτέ δεν έζησαν κάτω από συνθήκες αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με σύγχρονο πολυκομματικό σύστημα και Σύνταγμα που τους εγγυάται απόλυτα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως συμβαίνει τουλάχιστον στις δικές μας χώρες στην ΕΕ. Το πρώτο ερώτημα που θα σου θέσουν οι απλοί άνθρωποι εδώ στην Αίγυπτο είναι αν είσαι Μουσουλμάνος και αν πιστεύει στο θεό. Μην πεις πως είσαι άθεος κινδυνεύεις, δήλωσε οποιαδήποτε θρησκεία, πρόσεχε όμως να μην σε χαρακτηρίσουνε «Καφίρ». Η πληροφόρηση του νεαρού μου συνομιλητή «πως είμαι Μουσουλμάνος όπως όλοι οι Αιγύπτιοι» με κάνει να διερωτώμαι πια θα είναι η τύχη των εκατομμυρίων Αιγυπτίων χριστιανών που ζούνε στη χώρα τους από πολύ πιο μπροστά από την εμφάνιση της μουσουλμανικής θρησκείας, σε περίπτωση που η Μουσουλμανική Αδελφότητα επιβάλει το θρησκευτικό νόμο «Σάρια», κάτι που απεύχονται ακόμα και πολλοί που σήμερα ψηφίζουν «Ναι» στο νέο Σύνταγμα. Πόσοι είναι οι Αιγύπτιοι χριστιανοί Κόπτες 8, 10, 16, ή 20 εκατομμύρια και πόσοι είναι οι κάτοικοι της σημερινής Αιγύπτου; 80 ή 100 εκατομμύρια; Κάθε φορά που ρωτώ και ψάχνω βρίσκω διαφορετικά στοιχεία, οι ψηφοφόροι πάντως με δικαίωμα να ψηφίσουν στο σημερινό δημοψήφισμα, όπως αναφέρεται από την αιγυπτιακή Suprem Electoral Comissιon, ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια. Σήμερα η ψηφοφορία έγινε σε 10 κρατικά διαμερίσματα που αποτελούν και εκλογικές περιφέρειες και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου σε αυτά ήταν (56.50%) ψήφισαν ΝΑΙ και (43,50%) ψήφισαν ΟΧΙ. Η καταμέτρηση είχε τερματιστεί στις η ώρα το πρωί της Κυριακής , αλλά τουλάχιστον στις εφτά από τις δέκα εκλογικές περιφέρεις η κάλπη έκλεισε πριν λήξει η ψηφοφορία και η καταμέτρηση έγινε μόνο από κυβερνητικούς αντιπροσώπους με εξαίρεση τα εκλογικά κέντρα του Κάϊρου και των εκλογικών περιοχών Ελ Ζάουια και Ελ Χάμρα. Η συνέχεια του δεύτερου γύρου θα γίνει στις κι εγώ τουλάχιστον ως τότε μένω στην Αίγυπτο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟ 25, Δεκέμβρη 2012 Φίλες και Φίλοι, Οι ευχές, στη σημερινή συγκυρία, είναι περιττή πολυτέλεια αν δεν είναι ψευδαίσθηση και υποκρισία. Η κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας δεν είναι ζήτημα επιφοίτησης, ούτε έργο του Αη-Βασίλη και της υστερόβουλης διαμεσολαβητικής αλληλεγγύης των παπάδων και των κατά τόπους κομματαρχών, αλλά αποτέλεσμα σκληρής σύγκρουσης με τον ίδιο τον Εαυτό μας και συστηματικής μελέτης, επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας για την επεξεργασία θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων και λύσεων που θα μας βγάλουν από τη σημερινή κατάσταση και θα ματαιώσουν την κατρακύλα της ανθρωπότητας στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ας έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, ας γνωριστούμε μεταξύ μας, ας επεξεργαστούμε συλλογικά τα προβλήματά μας, για να γνωρίσουμε καλύτερα και να παλέψουμε αποτελεσματικότερα για τη συλλογική-κοινωνική-εθνικήοικουμενική έξοδο από την καταστροφική καπιταλιστική κρίση. Περιθώρια για ατομικές λύσεις και ατομική σωτηρία δεν υπάρχουν. Το Εγώ μας πέθανε. Το Εμείς θα δώσει τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Ας το συγκροτήσουμε στη λογική ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ. Ας πούμε Καλημέρα στο διπλανό μας και ας του ζητήσουμε να συζητήσουμε και με άλλους γείτονες, ή συνάδερφους στη δουλεία την κατάσταση και ας ψάξουμε λύσεις και είναι βέβαιο πως στην πορεία θα συναντηθούμε με όλους τους άλλους σαν τα ρυάκια που σχηματίζουν ένα ορμητικό ποτάμι που στην πορεία του γκρεμίζει όλα τα εμπόδια μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Και ο προορισμός ο δικός μας δεν είναι άλλος από τα να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την αδικία, το σκοταδισμό και την καταπίεση που ασκούν πάνω σ εμάς και στα παιδιά μας οι θεσμοί, οι δομές και οι μηχανισμοί της εξουσίας της κοινωνικής ανισότητας και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο, ένα κόσμο της ισότητας, της ευημερίας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της ειρήνης. Ο καπιταλισμός και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το πρόβλημα της εποχής μας και η απειλή για το μέλλον μας. Η απάντηση της ιστορίας και σταδιακά και της ανθρωπότητας είναι η Άμεση Δημοκρατία για ν αποφασίζουμε στον τόπο μας όλοι μαζί για το σήμερα και το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας. Ένας καλύτερος κόσμος είναι σήμερα εφικτός. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας να τον θαυμάσουμε. Ας ανοίξουμε τα χέρια μας να τον κάνουμε δικό μας, γιατί εμείς, οι δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού τον δημιουργούμε και σ εμάς ανήκει. Για την Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Άμεση Δημοκρατία και τον Ουμανισμό. Κώστας Λάμπος Επιστολή Ευχαριστώ! Λέγομαι Λέανδρος Καραϊσκάκης 93 ετών και θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον κ. Καρτσαγκούλη καρδιολόγο στο Θριάσιο, διότι με χειρούργησε και μου έβαλε βηματοδότη τέλος Φεβρουαρίου του 2012, και κάναμε δύο επανεξετάσεις, μία τον Ιούνιο και μία το Δεκέμβριο και με βρήκε καλά. Και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ασυναγώνιστος καρδιολόγος. Λ. Καραϊσκάκης ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΚ74-ΚΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3926/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου Διακηρύσσει ότι: 1. Εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ /1993) η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013», προϋπολογισμού ,43 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη οπωροπωλείου, τα είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για ένα (1) ημερολογιακό έτος. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Α Κ.Α.Π.Η. (Δαναών 35), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 05/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 13:30 μ.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τουλάχιστον ως την 31/12/ Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 13% και 23% (δηλαδή τουλάχιστον ,42 Ευρώ). Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 6. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Γραφείο Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2ος Όροφος, Τ.Κ , Πληροφορίες κα. Φιλοπούλου). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

17 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΡΚΟ ΝΑ ΗΤΑΝ... Ο προαναφερόμενος τίτλος είναι από το νέο βιβλίο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συγγραφέα Μανώλη Γλέζου, που κυκλοφόρησε ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. Στο εν λόγω βιβλίο ο αγωνιστής Μανώλης Γλέζος αναφέρεται στις οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα, τη γενοκτονία του ελληνικού λαού, στο κόστος της κατοχής σε αίμα και σε κόπους μια ανεξόφλητη επιταγή, συνεχίζοντας χαρακτηριστικά ως και ένα μάρκο να ήταν η οφειλή. Η Γερμανία έχει τη νομική, την ιστορική αλλά προπαντός την ηθική υποχρέωση, να εκπληρώσει χρέη της προς την Ελλάδα. Αυτά τα χρέη υπολογίστηκαν ότι είναι 162 δισ. δολάρια χωρίς τους τόκους. Το προλογίζει ο Ευάγγελος Μαχαίρας, Καπετάνιος Λόχου Πολυβόλων του Ελλάς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , Γραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ). Το βιβλίο είναι αφιερωμένο: Στη μνήμη - Των αντιφασιστών Γερμανών στρατιωτών οι οποίοι πολέμησαν το ναζισμό, είτε δημιουργώντας αντιναζιστικές οργανώσεις (AKFD = Antifascistisces Komiter Deutsersoldaten «Freies Deutsland» = Αντιφασιστική Επιτροπή Γερμανών Στρατιωτών «Ελεύθερη Γερμανία» ΑΕΕΓ και ΓΑΑΣ = Γερμανικός Αντιφασιστικός Σύνδεσμος) είτε προσχωρώντας στις ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις. - Των Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι αντιστάθηκαν εναντίον των ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Ρεπορτάζ: ΠΑΡΗΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ εισβολέων και κατακτητών. - Των ιδρυτικών μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα: 1. Ανδρεάδη Σπύρου 2. Ανταίου Πέτρου 3. Δάμπαση Ανδρέα 4. Λεμπέση Λευτέρη 5. Λίτινα Μαγδαληνής 6. Μαγκάκη Γεωργίου - Αλέξανδρου 7. Παπαγιαννάκη Κώστα 8. Σάντα Απόστολου 9. Σταθόπουλου Γιάννη 10. Σταμούλη Γιάννη Το βιβλίο παρουσίασαν οι κ.κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Σκανδαλίδης και Νικόλαος Τσούκαλης. Την Ο δημοσιογράφος Πάρης Καλομπράτσος και ο λογοτέχνης και ζωγράφος Τάσος Θεοδωρακόπουλος κατά την υπογραφή αντιτύπων του βιβλίου του Μανώλη Γλέζου, από τον ίδιο το συγγραφέα. 17/12/2012 παρουσίαση προλόγισε ο Ηλίας Λιβάνης λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι εξόχως περίεργο, γιατί η διεκδίκηση αυτή τις μέρες που ζούμε, είναι το κυρίαρχο ζήτημα των ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ημερών. Είναι το πρώτο, που πρέπει να μπαίνει στην ατζέντα κάθε πολιτικής κίνησης κάθε πολιτικού κόμματος και πρέπει να γνωρίζετε ότι, οι αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο θα πληρωθούν. Σ αυτό θα φροντίσει ο ελληνικός λαός». Συντονιστής της παρουσίασης του βιβλίου ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: Κυρίες και κύριοι αισθάνομαι 17/12/2012 (Αίθουσα ομιλιών, Πολεμικού Μουσείου) Διακρίνονται από δεξιά οι ομιλητές στο πάνελ: Μανώλης Γλέζος, Κώστας Σκανδαλίδης, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα, Γιώργος Παπαδάκης (ΑΝΤΕΝΝΑ) και Νικήτας Κακλαμάνης σαν πρόεδρος της Βουλής αφού είναι εδώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα (μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας) για να μιλήσω για έναν άνθρωπο, που αν κάποιος ήθελε με δύο τρεις πέντε λέξεις για να μιλήσει για το Μανώλη Γλέζο θα έλεγε: «Έφηβος, Πατριώτης και Αγωνιστής». Ήρθε και η σειρά του Μανώλη Γλέζου να μιλήσει για το βιβλίο του και ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Αρχικά αναφέρθηκε ονομαστικά σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά στο βιβλίο του και αιτιολόγησε το λόγο που έγραψε αυτό το βιβλίο. Πρέπει να πουλήθηκαν πολλά αντίτυπα. Από τις εφτά που άρχισε η εκδήλωση μέχρι τις που αναχώρησε ο Μανώλης Γλέζος υπέγραφε αντίτυπα του βιβλίου του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολεμικού Μουσείου, η οποία ήταν κατάμεστη μέχρι τον προθάλαμο της από πολλούς επώνυμους και γεννάται το ερώτημα αν πραγματοποιήθηκε εκεί σκόπιμα ή τυχαία. Μεταξύ των προσκεκλημένων διακρίναμε και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Ο κ. Γλέζος δήλωσε ότι, τέτοιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει σ όλη την Ελλάδα. Αυτό πλέον δεν είναι μόνο βιβλίο είναι και «παντιέρα» για να ξεσηκώσει πολιτικούς και πολίτες για να διεκδικήσουμε τα δισ. που μας χρωστάει η Γερμανία. ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟ- ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟ- ΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑ- ΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΤΟ ΚΥΒΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕ- ΡΙΟΥ (ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΜΕ ΤΙΜΩ- ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΡΛΟΥ ΒΑΓΙΑ ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: κος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ Α.μ.Ε.Α ΣΤΟ Κ.Υ.Β.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΕΔΡΑ» Ο φορέας «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων» (Κ.Σ..Δ.Ε.Ο.) με την επωνυμία «Έδρα» δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυ χικής υγείας και της νοητι κής υστέρησης από το 2001, με στόχο την προα γωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοη μένων ομάδων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, ο φορέας «ΕΔΡΑ» βρέθηκε στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, μαζί και με άλλους συλλόγους Α.μ.Ε.Α από όλη την Ελλάδα εκθέτοντας διάφορα χρήσιμα πράγματα που είχαν φτιάξει με δεξιοτεχνία για μικρούς και μεγάλους. Τους πάγκους των συλλόγων επισκέφθηκε και ψώνισε αρκετός κόσμος. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η ενίσχυση του έργου τους. Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε από την «ΕΔΡΑ» και ημερίδα-ανοιχτή συζήτηση για την «Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία-προοπτικές ανάπτυξης» και θέματα Α.μ.Ε.Α, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί προσκεκλημένοι. Την εκδήλωση της ημερίδας χαιρέτισε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Κερασόγλου και ο Επιστημονικά Ο Α. Οικονόμου, ο Α. Παπάς, ο Ε. Αυγουλάς και ο Μ. Χρυσός Υπεύθυνος και Ανάπτυξης της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. Έδρα κ. Αλέξανδρος Οικονόμου. Τη συζήτηση άνοιξε ο κ. Απόστολος Παπάς (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Τμήμα Κοινωνικής Οικονομίας) με το θέμα: Ανάλυση Θεσμικού και Νομοθετικού Πλαισίου. Συνέχισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου κ. Ευάγγελος Αυγουλάς με το θέμα: Μη Κερδοσκοπικές Συμπράξειςπροοπτική στήριξης της κοινωνικής πολιτικής ε τοπικό επίπεδο εν όψει κρίσης. Ακολούθησε η ομιλία του κ. Μιχάλη Χρυσού (πρόεδρος Δ.Σ. Κοιν. Σ.Ε.Π.Α μ.ε.α Πράξις) με θέμα: Προοπτικές Ανάπτυξης του Κοιν. Σ.Ε.Π Πράξις Η Ημερίδα έκλεισε με συμπεράσματα από την ημερίδα στα οποία έθεσαν τις απόψεις τους και οι παρευρισκόμενοι.

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΗ (συνέχεια από τη σελίδα 7) αρνητικές και 1 αποχή. Ο Α. Πουλιάσης τοποθετήθηκε εκφράζοντας τις αμφιβολίες και τις επιφυλάξεις του για τα ποσά της ασφάλισης και τόνισε: «Δεν είναι χρηστή διοίκηση να ερχόμαστε τέλος του μήνα για να δούμε το θέμα με τις ασφάλειες. Χρειάζεται ενημέρωση και όχι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Εγώ θα ψηφίσω λευκό γι αυτό το λόγο». Τα 2ο και 3ο θέματα «Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, στον μειοδότη του 2012 (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Ευσταθιάδου Ν.)» και «Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, στον μειοδότη του 2012 (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Ευσταθιάδου Ν.)» ψηφίστηκαν με την ίδια ψηφοφορία με το 1ο θέμα. Το 4ο θέμα «Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Α. Σταυρούλιας: «Η κυβέρνηση περικόπτοντας τους πόρους στους Δήμους έχει εφεύρει δικές της πατέντες για να κλείσουν οι προϋπολογισμοί. Μια απ αυτές είναι και τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ορίζει νομοθετικά ότι οι Δήμοι επιμηκύνουν κατά 8 χρόνια τα δάνειά τους στο Ταμείο με 3ετή περίοδο χάριτος και μείωση του επιτοκίου κατά 0,5%. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουμε, διότι δεν έχει γίνει για να βοηθήσει τους Δήμους, έχει γίνει για να αντισταθμίσει τις περικοπές που έχει κάνει η κυβέρνηση». Ο κ. Κελάφας τοποθετήθηκε λέγοντας: «Αυτό συμβαίνει αν χρωστά ο Δήμος κι αν δεχτεί να μπει στη ρύθμιση αυτή. Αν μπορούμε να πληρώσουμε το κεφάλαιο δεν μπαίνουμε. Το ποσό που χρωστά ο Δήμος είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ετήσιο τοκοχρεωλύσιο περίπου; Πότε λήγουν αυτά; Ο κ. Σταυρούλιας είπε ότι τα δάνεια που έχουν παρθεί είναι για την αγορά ακινήτων. «Κάποια λήγουν σε 1 χρόνο, κάποια σε περισσότερα χρόνια». Ο κ. Κελάφας επεσήμανε: «Τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν 9,5 εκατομμύρια περίπου. Εσείς έχετε πει ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως από 2015 και μετά θα είναι πανωλεθρία για το Δήμο, όποιος και αν είναι στη διοίκηση θα έχει μεγάλο πρόβλημα». Ο κ. Σταυρούλιας τόνισε: «Είμαι κατά των δανείων» και συνέχισε: «Ο φετινός προϋπολογισμός έχει τεράστια δυσκολία στο να συνταχθεί. Πολλοί δήμαρχοι της Β. Ελλάδας όπως πληροφορήθηκα, έστειλαν υπόμνημα στο υπουργείο Εσωτερικών ότι αδυνατούν να συντάξουν προϋπολογισμό. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός, αλλά οι όροι και οι διατάξεις είναι πολύ αυστηροί. Δηλαδή κατεβάζουμε «βόμβα», όχι προϋπολογισμό. Είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τα μέτρα έτσι ώστε να κλείσει ο προϋπολογισμός και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψουμε όσο μπορούμε να έχουμε επιτροπάτο στο Δήμο, προσπαθούμε να το εγγυηθούμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους συνεργάτες και στους συνδημότες μας». Συνέχισε λέγοντας: «Για τη χρήση 2013, έτσι όπως έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός το αποκλείω να έχουμε επιτροπάτο, επιτήρηση δηλαδή από το υπουργείο Εσωτερικών. Έχει συνταχθεί με πολύ «σφιχτό» τρόπο, που πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να μπούμε σε επιτήρηση. Προσωπικά σε ό,τι έχω δεσμευτεί, δεν έχω διαψευστεί. Το οξύμωρο είναι ότι ελέγχονται τα έσοδα και όχι τα Συμμετοχές της Χορωδίας Ενηλίκων σε Φεστιβάλ Η Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Περιστερίου πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, προσκεκλημένη των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Νίκαιας. Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου η Χορωδία του Δήμου μας έλαβε μέρος στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Νίκαιας, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Χριστίνας Μιχαλάκη και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αρτιότητα της ερμηνείας της, σε γνωστά ελληνικά τραγούδια. Οι πρόβες της Χορωδίας πραγματοποιούνται Τρίτη και Πέμπτη, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ωδείου της πόλης μας, κτίριο ΚΥΒΕ (Εθν. Μακαρίου 1 & Κηφισού). Τηλ. Επικοινωνίας: Διδασκαλία - διεύθυνση Χορωδίας: Χριστίνα Μιχαλάκη, καθηγήτρια Μονωδίας Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου. έξοδα. Εκεί, λοιπόν, δεν μπορούμε να υπερποιήσουμε τη ροή των εσόδων σε καμία περίπτωση. Γι αυτό είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι για το «έκτρωμα» που το λέμε προϋπολογισμό». Ο κ. Πουλιάσης ερώτησε: «Είπατε ότι το ποσό για την εξόφληση του δανείου που καταβάλουμε κάθε μήνα δεν είναι σταθερό, είναι μειούμενο;». Ο κ. Σταυρούλιας είπε: «Η δόση είναι σταθερή, μειώνεται το κεφάλαιο. Μaximum το 2019 εξοφλούνται όλα τα δάνεια, αν εξυπηρετηθούν». Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυριακόπουλος ερώτησε και ζήτησε ενημέρωση για ποιος είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου κάθε μήνα, σε τι βάθος χρόνου θα αποπληρωθούν τα δάνεια και πώς κατανέμονται ετησίως. «Θέλουμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα». Ο κ. Σταυρούλιας είπε: «Μιλάμε για τα δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο θέμα. Αυτοί που νομοθέτησαν είδαν τις υποχρεώσεις των Δήμων. Εμείς το έχουμε προϋπολογίσει είπε. Δε ζητήσαμε διακανονισμό, εξοφλήσαμε τα δάνειά μας και τους προμηθευτές μας. Είναι γεγονός ότι η τεράστια υστέρηση εσόδων έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Δήμος Περιστερίου για το 2010, 2011 και 2012 λειτούργησε με μείον 16,5 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο «μαμούθ» ως προς τα έσοδα. Θεωρώ ότι η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να ληφθεί και αν δούμε ότι μπορούμε, βεβαίως, είμαι της άποψης να εξυπηρετηθεί το δάνειο. Προϋπολογιστικά, όμως, πρέπει να το κάνουμε έτσι, νομίζουμε». Ο κ. Κυριακόπουλος ζήτησε εκ νέου να τοποθετηθεί: «Εσείς επιλέγετε, λοιπόν, να πάτε έτσι. Να μετακυλήσετε το χρέος για τα επόμενα χρόνια. Έτσι κάνετε και με άλλα δάνεια, όπως αυτά στη Eurobank. Τα πάτε όλα στο βάθος, όμως στο βάθος θα υπάρξει επιβάρυνση. Κάποια στιγμή πρέπει να «πάμε στο ταμείο». Θεωρώ ότι είναι λάθος η τακτική σας. Δεν έχετε πλαίσιο συγκεκριμένο να μας πείτε» τόνισε και κατέληξε: «Θα ζητήσουμε πραγματικά στοιχεία, το πραγματικό μέγεθος που διαμορφώνεται. Υπάρχουν σημεία για τα οποία δε μιλάτε όπως για παράδειγμα τα ανταποδοτικά. Θα τα δούμε αυτά». Ο κ. Σταυρούλιας κλείνοντας το θέμα είπε: «Θεωρώ φρόνιμο προτού εκφράσουμε μια άποψη που αφορά όλη την πόλη να έχουμε μελετήσει καλά τα νούμερα». Το θέμα ψηφίστηκε με 22 θετικές ψήφους, 9 αποχές και 1 αρνητική. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Σ.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Tη Κυριακή 30 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χριστουγεννιάτικο τουρνουά του Σ.Ο Περιστερίου. Το τουρνουά διεξήχθη στο εντευκτήριο του Σ.Ο Περιστερίου με τη συμμετοχή 26 σκακιστών όλων των ηλικιών. Την τελετή λήξης τίμησε με τη παρουσία του ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης μας και ισχυρός σκακιστής Χρήστος Καλέμης ο οποίος δραστηριοποιείτε στο χώρο των ηλεκτρονικών εισαγωγών, αντιπροσωπειών, δορυφορικών εγκαταστάσεων και οι συμμετέχοντες σκακιστές και γονείς. Οι γυάλινες σκακιέρες που δόθηκαν ως έπαθλα στο 4 ο, 5 ο νικητή της γενικής κατάταξης και στη κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ(-16) και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12) καθώς και τα CD s με χριστουγεννιάτικες μελωδίες που μοιράστηκαν στους παίκτες, ήταν ευγενική χορηγία του Προέδρου του ΑΠΣ ερασιτέχνη Ατρόμητου Κου Αντώνη Πατατανέ ο οπαίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγο ανειλημμένων υποχρεώσεων. Νικητές κατά κατηγορία αναδείχθηκαν: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 1 ος Αναγνώστου Ιωάννης 6β 2 ος Διαμάντης Γεώργιος 5,5β Μετά την άρση της ισοβαθμίας 3 ος Κιτζόγλου Χαράλαμπος 5,5 β 4 ος Ανύσιος Μάρκος 4,5β 5 ος Γιαννούλης Διονύσιος 4,5β ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΩΝ(-16) : Διαμάντης Φοίβος 4,5β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12) : Πέππας Σταμάτης 4,5β Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Η τελική βαθμολογία, στατιστικά κλπ στην σελίδα της διοργάνωσης στο results.com. Πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Περιστερίου Το Γραφείο Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, στο οποίο ανήκουν τα ΚΑΠΗ, προσκαλεί τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και γενικότερα όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την τρίτη ηλικία να μετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα του ΚΑΠΗ καταρτίζεται από ομάδα επιστημόνων του χώρου και οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε σε κάθε ΚΑΠΗ, είτε στο Κεντρικό Δημαρχείο (Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ , Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Ισαάκ Ζορπίδη τηλ ) είτε στην Ξυλοτεχνία (Πρ/ νη Τμήματος, Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου Τ.Κ , τηλ , Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.peristeri.gr).

19 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΓΩ» Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, η αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου πλημμύρισε από χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από κάθε γωνιά του πλανήτη, υπό τη διεύθυνση του εξαίρετου και πολύ αγαπητού σε όλους, ιδρυτή και διευθυντή της χορωδίας και καθηγητή φωνητικής και θεωρητικών του Ωδείου Περιστερίου κ. Παντελή Γούσα. Η επαγγελματική χορωδία «Μουσική Αργώ» ταξίδεψε μουσικά το κοινό ερμηνεύοντας χριστουγεννιάτικα κάλαντα και με όμορφα λαϊκά παραδοσιακά τραγούδια των διαφόρων λαών, εξέφρασαν τα πολιτιστικά στοιχεία τους που απορρέουν μέσα από τη μουσική. Η μουσική ως διεθνής γλώσσα, εκφρασμένη μέσα από διαφορετικά πολιτιστικά πρίσματα, έχει ως σκοπό τη γνώση της ψυχοσύνθεσης ενός λαού, της κουλτούρας του και ως εκ τούτου αποτέλεσμα την επικοινωνία και την συνύπαρξη. Ο κ. Παντελής Γούσας πανευτυχής για την ωραία βραδιά που είχαν ετοιμάσει όλοι μαζί για να διασκεδάσουν το κοινό που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους, ευχήθηκε χρόνια πολλά και υποσχέθηκε σε όλους μια αξέχαστη βραδιά! Η «Μουσική Αργώ» πλαισιώνεται από ορχήστρα με παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα. Το ακορντεόν εκφράζει τη ρωσική ευαισθησία. Το κανονάκι, το ούτι, το νέι τον αχό και τον θλιμμένο πόνο της Ιωνίας. Οι ακουστικές κιθάρες, το ρομαντισμό του Λατίνου και του Ζακυνθινού εραστή. Το πιάνο τη θρησκευτική κατάνυξη των νέγρικων spirituals. Ωραίες ήταν επίσης και οι στιγμές κατά τις οποίες διαβάστηκαν αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο», το οποίο ήταν το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα-Κρητικού συγγραφέα. ξεπερνούν την προσωπική ύπαρξη, πράγμα που συμβαίνει και στην Αναφορά, αποκτούν μια πανανθρώπινη σημασία. Πρόκειται για τον απολογισμό του αγώνα ενός στρατιώτη προς τον στρατηγό του: «...στέκουμαι σάν Ο Παντελής Γούσας καθηγητής φωνητικής και θεωρητικών του Ωδείου Περιστερίου ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Σύλλογος Τριτέκνων Οικογενειών Περιστερίου μοίρασε τρόφιμα σε αρκετές οικογένειες τριτέκνων, τα οποία συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Ανδριτσαίνης, από προσφορές αγάπης των συμπολιτών και από μια επιταγή που πρόσφερε ο κ. Σκλαβενίτης. Παράλληλα η διοίκηση του Συλλόγου παρέλαβε και τα προβλεπόμενα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες των τροφίμων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη είχαν παραλειφθεί γραβιέρα, ρύζι και μακαρόνια ενώ τις επόμενες μέρες θα παραλάμβαναν και τα υπόλοιπα είδη (φέτα, ελαιόλαδο κ.λπ.). Όπως ανακοινώθηκε από το Σύλλογο Τριτέκνων Περιστερίου για να μην ταλαιπωρούνται οι δικαιούχοι η παραλαβή των τροφίμων έγινε μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Την ημέρα που ο Ελεύθερος ΔΙΑ- Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Τριτέκνων Δημ. Χριστοθανόπουλος ΛΟΓΟΣ επισκέφθηκε τα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Περιστερίου, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Χριστοθανόπουλος εξυπηρετούσε πρόθυμα και ευγενικά τους Τρίτεκνους που προσήρχοντο για να πάρουν ό,τι τους αναλογούσε. Μια ιδιαίτερη ανθρώπινη στιγμή. Ήταν βέβαιο πως αυτά τα τρόφιμα θα αποτελούσαν μια μικρή ανάσα για τις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. Διακρίνεται η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Ο Ν. Καζαντζάκης σημειώνει ότι δεν πρόκειται για μια αυτοβιογραφία, τονίζοντας πως η μόνη της αξία συνοψίζεται σε λίγες λέξεις, όπως: αγώνας, κόκκινη γραμμή, ανήφορος, Γολγοθάς, Ανάσταση. Αυτές οι λέξεις, όταν «ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 68 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 44 Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, με αφορμή την συμπλήρωση των 68 χρόνων από τα Δεκεμβριανά του 44, διοργάνωσε στο Στέκι της εκδήλωση με θέμα: «Όψεις του Εαμικού Κινήματος στην πόλη της Αθήνας». Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, γιατί η προσέλευση του κοινού ήταν αρκετά μεγάλη. Στη συζήτηση που συντόνισε από την πλευρά της Αριστερής Κίνησης ο Μιχάλης Παπαμακάριος μίλησαν ο Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Το τιμωρό χέρι του λαού- Η δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα» και ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα». Πιο συγκεκριμένα, ο Μ. Χαραλαμπίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε αρχικά στο πως η ύφεση του λιμού υπήρξε αφετηρία για την ανάπτυξη του ΕΑΜ τονίζοντας ότι ο αγώνας για το επισιτιστικό συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του κινηματικού χαρακτήρα του ΕΑΜ. Αναφέρθηκε στην πολιτικοποίηση του εαμικού αντιστασιακού κινήματος τονίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση που επέβαλλε η δράση του ΕΑΜ στο σύνολο της ελληνικής στρατιώτης μπροστά στο στρατηγό και κάνω την Αναφορά μου στον Γκρέκο». Γιατί όμως επιλέγει τον Γκρέκο για να κάνει την Αναφορά αυτή; «...γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από τό ίδιο κρητικό χώμα με μένα, και Διακρίνεται η κ. Ελένη Ξεκαλάκη καλύτερα απ όλους τους αγωνιστές που ζούν ή πού έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός τήν ίδια κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες;». Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο ΚΡΗΣ, είναι για τον Νίκο Καζαντζάκη η προβολή του προγονικού πνεύματος της Κρήτης και ταυτόχρονα ένας αγωνιστής του πνεύματος μέσα από την τέχνη. Ο Ελ Γκρέκο παραμένει και σήμερα, ο πιο προβεβλημένος διεθνώς Έλληνας καλλιτέχνης των τελευταίων αιώνων. κοινωνίας περιγράφοντας τα γεγονότα που δημιούργησαν την έντονη κοινωνική και πολιτική πόλωση που κατέληξε στα γεγονότα του Δεκέμβρη του 44. Στη συνέχεια, ο Ι. Χανδρινός στην εισήγησή του αναφέρθηκε στη δομή, τα πρόσωπα και τις πρακτικές της ΟΠΛΑ της πολιτοφυλακής του ΕΛΑΣ που είχε αναλάβει να εκτελεί συνεργάτες του κατακτητή και όσους έλληνες πολίτες θεωρούνταν προδότες στα μάτια του κομμουνιστικού κόμματος. Η υπόθεση αυτή υπήρξε ένα σύνθετο φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εθνικοαπελευθερωτικά-κοινωνικά αιτήματα στο ασφυκτικό κατοχικό πλαίσιο όπου δρούσαν και τα Τάγματα Ασφαλείας. «Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σκεπάστηκε από μια ομερτά που βαστά μέχρι σήμερα.» τόνισε χαρακτηριστικά στο κλείσιμο της τοποθέτησής του. Έπειτα, το λόγο πήρε πλήθος παρευρισκομένων απευθύνοντας ερωτήσεις στους δυο ομιλητές αλλά και καταθέτοντας ερμηνείες και συμπεράσματα από την ηρωική μάχη του ΕΑΜ αλλά και τις ιστορικές αναλογίες που τυχόν προκύπτουν με τη σημερινή κατάσταση. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι σύνθετα ιστορικά φαινόμενα όπως αυτό αξίζουν διεξοδική έρευνα και συζήτηση και δεσμεύτηκαν για ανάλογες εκδηλώσεις στο άμεσο μέλλον! ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 44 Με τον όρο Δεκεμβριανά αναφέρονται μία σειρά ένοπλων συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο Ιανουάριο 1945, ανάμεσα σε δυνάμεις αριστερών οργανώσεων (ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ) και δυνάμεις που ανήκαν στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, από την σοσιαλδημοκρατία (όπως ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ηγέτης του «Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος») έως την άκρα δεξιά. Στην σύρραξη ενεπλάκησαν και οι Βρετανοί. Ο όρος Δεκεμβριανά οφείλεται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι συγκρούσεις (Δεκέμβριος 1944-Ιανουάριος 1945). Αφορμή για την έναρξη των συγκρούσεων αποτέλεσε η διαδήλωση που οργάνωσε στο κέντρο της Αθήνας το ΕΑΜ στις 3 Δεκεμβρίου του Η βαθύτερη αιτία ήταν η διαμάχη ανάμεσα σε δύο δυνάμεις που διεκδικούσαν την εξουσία: Από τη μια το ΕΑΜ, το οποίο ελεγχόταν από το ΚΚΕ αλλά είχε πολύ ευρύτερη απήχηση, ιδιαίτερα στα λαϊκά στρώματα και τις τάξεις των διανοουμένων. Το φιλοσοβιετικό ΕΑΜ, που είχε καταστεί ισχυρότατος πολιτικός και στρατιωτικός μηχανισμός όντας η σημαντικότερη αντιστασιακή δύναμη στην κατεχόμενη Ελλάδα, είχε σε πολλές περιοχές της χώρας de facto την εξουσία στα χέρια του μετά το τέλος του πολέμου και ήθελε να αποτρέψει την επάνοδο του βασιλιά καθώς και την τυχόν ανασύσταση δικτατορικού καθεστώτος όπως αυτό της μεταξικής περιόδου. Από την άλλη πλευρά είχαν συνασπιστεί το σύνολο των αντικομμουνιστικών ένοπλων δυνάμεων, φιλελεύθεροι και φιλοβασιλικοί, με την υποστήριξη των Άγγλων, που ήθελαν να αποτρέψουν την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού στην Ελλάδα και ευνοούσαν την επιστροφή του βασιλιά, ο οποίος παραδοσιακά εξέφραζε την φιλοαγγλική πολιτική. Ωστόσο οι προθέσεις που καταλόγιζε κάθε πλευρά στην αντίπαλη μέσα στο κλίμα της πόλωσης απείχαν από τις πραγματικές προθέσεις.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 Το θέμα του χρόνου Η συνήθεια εορτασμού της αλλαγής του χρόνου, ξεκινάει από πολύ παλιά. Μπορεί να αποτελεί ένα είδος χρονόμετρου στη δική μας καθημερινή ζωή, στο πέρασμα του χρόνου, που έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους για τον προγραμματισμό της κοινωνίας. Με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί και πολλοί φιλόσοφοι. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν στη θεωρία της σχετικότητας συνδέει το χρόνο με κάθε μαθηματική έκφραση και ενέργεια. Ο Αυγουστίνος, ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της εκκλησίας, που είχε ασχοληθεί πολύ μ αυτό το θέμα, υποστηρίζει και πιστεύει πως δεν υπάρχει παρελθόν, παρά μόνο παρόν. Μόνο οι αναθυμιάσεις του παρελθόντος υπάρχουν, ενώ ο χρόνος είναι ο ίδιος, όπως αυτός που ζούμε σήμερα. Το ίδιο πιστεύει και για το μέλλον, που περιμένει το παρόν, είναι κι αυτός ο ίδιος χρόνος, όπως ζούμε σήμερα. Και ο Γάλλος Μπέρξον υποστηρίζει κάτι παρόμοιο, που λέει πως ο χρόνος δεν φεύγει καθόλου. Ο χρόνος άρχισε να μετριέται από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στην Ελλάδα, το 776 π.χ. Τότε άρχισε να χρονολογείται το διάβα της ιστορίας. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας περίμεναν με μεγάλη χαρά αυτή τη μέρα. Τη θεωρούσαν σαν μια καινούργια αρχή. Φίλοι και εχθροί ξεχνούσαν τα μίση τους, σταματούσαν οι φονικοί πόλεμοι, γίνονταν όλοι φίλοι, αγωνίζονταν και διασκέδαζαν και γιόρταζαν ειρηνικά. Αυτή την έντονη χαρά, προσπαθούσαν να την κρατάνε και μετά τη γιορτή. Ίδια είναι η συμπεριφορά και η ψυχολογία του σημερινού ανθρώπου του «μηχανοποιημένου», του απορροφημένου από την τεχνολογία. Θεωρεί τον ερχομό κάθε καινούργιου χρόνου, σαν μια καινούργια αρχή για τον εαυτό του και την κοινωνία, θεωρεί ότι αρχίζει κάτι καινούργιο και προσπαθεί να ξεχάσει κάτι κακό που του συνέβη τον παλιό χρόνο, δεν θέλει να θυμάται τα λάθη του παλαιού χρόνου, ελπίζει πολύ στον καινούργιο, πιστεύει ότι θα μπορέσει να επιζήσει και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Όπως περιγράφουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, ο άνθρωπος νιώθει μεγαλύτερη χαρά πριν από τη γιορτή, παρά τη στιγμή της γιορτής. Δηλαδή, οι προετοιμασίες, οι ενέργειες που γίνονται, οι προσδοκίες για κάτι χαρούμενο, προετοιμάζουν τον άνθρωπο, τον φρεσκάρουν, τον φέρνουν πιο κοντά στη ζωή και τον κρατούν σε εγρήγορση. Ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που ζούμε σήμερα η ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον ερχομό του καινούργιου χρόνου. Προετοιμάζεται για κάτι καινούργιο και ατενίζει τη ζωή πιο αισιόδοξα. Αυτή η αίσθηση είναι τόσο δυνατή που κάθε φορά μετά το τέλος μιας γιορτής, να σκεφτόμαστε την επόμενη που θα ακολουθήσει. Ας ελπίσουμε πως ο καινούργιος χρόνος (2013) θα εκπληρώσει τις επιθυμίες μας, θα μας φέρει χαρά, που δε βλασταίνει παρά μονάχα στο περιβόλι της αγάπης, της υπομονής και της ειρήνης. Ας δώσουμε περισσότερη αγάπη για να αισθανθούμε περισσότερο άνθρωποι. Με αυτές τις σκέψεις ας υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο και μακάρι να είναι πιο ευτυχισμένος, γαλήνιος και ειρηνικός. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη Ταχ. Κωδ.: Πληρ.: Πέγκας Γεώργιος Τηλ.: ΦΑΞ: Πετρούπολη 31/12/2012 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών. Προϋπολογισμός: ,96 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Τόπος παράδοσης: Πετρούπολη. Γλώσσα: Ελληνική. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής του προσφερόμενου είδους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας (με το Φ.Π.Α.). Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 14 της διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των: Υ.Α /93, Ν. 3463/06, Ν. 3852/10, Ν. 2286/95 και του Ν. 2503/97. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 03/01/ και 04/01/2013. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη Τηλ.: , ΦΑΞ: αρμόδιος κος Πέγκας Γεώργιος. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Η πολιτική οργάνωση Λαϊκό Κίνημα οργάνωσε εκδήλωση στο ξενοδοχείο MUSEUM με θέμα τα προβλήματα των λαών της Μεσογείου. Δηλώσεις για το Λαϊκό Κίνημα και τι πρεσβεύει, έκανε στον Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» ο πρόεδρος του Λαϊκού Κινήματος Δημήτρης Καλομπράτσος αναφέροντας τα εξής: Το Λαϊκό Κίνημα ξεκίνησε για να εκφράσει μια φιλοσοφία νέα που έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Την ελληνική φιλοσοφία για ό,τι αφορά τον άνθρωπο. Ουσιαστικά με επιστημονική τεκμηρίωση όπως κάθε φιλοσοφία. Η κεντρική μας ιδέα είναι ότι, η κοινωνία ιδρύθηκε για τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του. Θέλει να εκφράσει ότι, ο άνθρωπος είναι ένα ον και αυτές είναι οι ανάγκες του. Πρωταρχικές του ανάγκες ο αέρας, το νερό, η τροφή και ό,τι γεννάει το ανθρώπινο πνεύμα. Γι αυτό δημιουργήθηκε η ανθρώπινη κοινωνία και αυτό πρέπει να είναι κτήμα όλων των ανθρώπων. Η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι με το κέρδος, όπως πολλά χρόνια τώρα. Το κέρδος είναι κάτι ανούσιο, το οικονομικό κέρδος. Το πραγματικό κέρδος είναι η ζωή των ανθρώπων και η απελευθέρωσή τους, όταν γνωρίζουν ότι, είναι καλυμμένες οι ανάγκες τους. Αν καταφέρουμε και το πείραμα πετύχει και απελευθερώσουμε τους ανθρώπους και το μυαλό τους και τον άνθρωπο από τις χειρονακτικές ανάγκες του και μη και να δούμε αν μπορεί να εξελιχθεί ο εγκέφαλός του σ ένα ον καλύτερο. Αν έχει αυτές τις προοπτικές, ή αν ανήκει στο βασίλειο της ζούγκλας, όπως χιλιάδες χρόνια τώρα μας έχουν καταδικάσει. Το Λαϊκό Κίνημα είναι ένα πολιτικό κοινωνικό λαϊκό κίνημα. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου κ. Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος στην εμπεριστατωμένη ομιλία του με θέμα: ΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑ- ΣΕΙΣ ΤΟΥ» μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: Έχουμε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νεκρούς στο συριακό ζήτημα, έχουμε σε γειτονικές πεντακόσιες χιλιάδες Ρεπορτάζ: Πάρης Καλομπράτσος μετανάστες πρόσφυγες και δύο εκατομμύρια (σε εσωτερικούς χώρους) εσωτερικούς μετανάστες. Ως κοινοβουλευτικός να ομολογήσω την ανεπάρκειά μας και του νυν αιτήματος της μετανάστευσης, όπως το παλεύουμε και την προοπτική τι θα γίνει με δυόμισι εκατομμύρια μετανάστες που το συριακό περνάει. Σε καμιά περίπτωση δεν ονομάστηκε το μεταναστευτικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Ότι η Κρήτη επί παραδείγματι είναι συνοριοφύλακας της Ευρώπης. Ούτε έχει υπάρξει φύλαξη στα σύνορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υποχρέωση της. Ούτε υπάρχουν ανθρωπιστικά κέντρα φιλοξενίας με ανθρωπιστικούς όρους. Ο κ. Μιχελογιαννάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του, για τους πρόσφυγες και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Συρίας, ανέπτυξε διεξοδικά όλες τις προεκτάσεις του συριακού ζητήματος. Για το συριακό και τα προβλήματα των παραπλήσιων λαών της Μεσογείου μίλησαν και άλλοι ομιλητές, καθώς και για το ζήτημα ΑΟΖ. Το συριακό στην εν λόγω συζήτηση είχε διάλογο και δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ «Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΗΡΑΣ» ΣΤΟ ΚΑΦΕ «ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, στο καφέ «Άλσος της πόλης» Περιστερίου, οι Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, παρουσίασαν με επιτυχία το βιβλίο της κ. Κωνσταντίνας Μόσχου, «Η Πόλη της Υδράηρας». Για το βιβλίο της Κωνσταντίνας Μόσχου, μίλησαν η κ. Γεωργία Παπαλυμπέρη, συγγραφέας και η κ. Στεφανία Μορφονιού, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 29ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου. Την παρουσίαση του βιβλίου συντόνισε και μίλησε η κ. Σίσσυ Θεοφανοπούλου, συγγραφέας. Η Κωνσταντίνα Μόσχου, συγγραφέας ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Η πλοκή του βιβλίου, εξελίσσεται σε μια μελλοντική εποχή, κατά την οποία η τεχνολογία θεωρείται απαγορευμένη, ως υπεύθυνη για την καταστροφή του προηγούμενου πολιτισμού. Τώρα πια, τη θέση της τεχνολογίας παίρνουν τα μάγια και οι δεισιδαιμονίες. Οι δοξασίες όμως ανατρέπονται, όταν αναδύεται από τη θάλασσα η Πόλη της Υδράηρας, και ο Μάξιμος, ένας νεαρός έφηβος, αναλαμβάνει να σώσει τη Γη των Λας από τη νέα επικείμενη καταστροφή. Ένα καινούργιο, επικό μυθιστόρημα, για τις περιπέτειες των Λας, απογόνων των Ελλήνων, μετά από την Ένωση των Ηπείρων και την επιστροφή στη Φύση. Μαγεία ή τεχνολογία; Τι θα υπερισχύσει; Ένα βιβλίο για τη φιλία, την αγάπη, και την πίστη σε δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος αλλά δεν έχει ανακαλύψει ακόμα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Η Κωνσταντίνα Μόσχου γεννήθηκε στην Αθήνα. Εργάστηκε σε διαφημιστική εταιρεία, και αργότερα σε εφημερίδες και περιοδικά στη σύνταξη και αρχισυνταξία. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή. Έργα της τα οποία έχουν εκδοθεί είναι: «Ο Θησαυρός του Ποσειδώνα», παιδικό μυθιστόρημα, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, «Αγάπησα τον Δολοφόνο μου», αστυνομικό μυθιστόρημα, σε συνεργασία με τη συγγραφέα Γεωργία Παπαλυμπέρη, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, «Η Πόλη της Υδράηρας», παιδικό.

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (7.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.06 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ:3692/27.09.07 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση Δημάρχου Δελφών σε ανακοίνωση της. Στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ της περιοχής μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση Δημάρχου Δελφών σε ανακοίνωση της. Στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ της περιοχής μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 05.02.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα Τηλέφωνο: 2265350027 FAX: 2265350021 Α.Δ.Τ.: 6/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 8442 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/12-11-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1o:Έκθεση οικονομικών καταστάσεων βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Π.Δ.315/1999 Καλαμαριά, 12-11-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/03/2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στον μήνα που πέρασε.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (4.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.08 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26/04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26/04/2010 Αθήνα, 26/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ρύθμιση για τα σαράντα χρόνια είναι αυθαίρετη, κάτι που είπαν όλοι οι συνάδελφοι, όπως και εμείς και δεν ακούσαμε αντίλογο. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα σαράντα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα!

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνεις ο πλουσιότερος παίκτης αγοράζοντας, ενοικιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Το «Βατερλό»της ΑΤΕ * Ενώ χρωστούσε 800.000 ευρώ του επιδικάστηκε επιστροφή 150.000 ευρώ!!! Μπορεί στη συνείδηση των αγροτών και γενικότερα των πολιτών να επικρατεί η

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 12 η ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Περίληψη: Κρίνεται ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ο συν. Βασίλης Σκουντής, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18:00 Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 5450/27.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5545/3.11.2014 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.06.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 25409/03.06.2015 19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 9168 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης Τηλ.: 26413 60308 E-mail: pzonaras@agrinio.gr ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34, Περιστέρι Τηλ 5745826, 5762434, Fax 5759547 http://home.asda.gr, e-mail: typos@asda.gr και info@asda.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Εισήγηση ΠΑΝΔΟΙΚΟ Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία με την Πολυγωνική Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Δευτέρα, 29

Διαβάστε περισσότερα